Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017"

Transkript

1 Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

2 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. NorgesBarometeret står bak undersøkelser som Kommunebarometeret, Folkevalgtbarometeret og spesialundersøkelser i tillegg til tradisjonelle befolkningsundersøkelser.

3 Om undersøkelsen Lærerundersøkelsen er gjennomført elektronisk ved at 6719 lærere i grunnskole og videregående skole er blitt invitert på e-post til å delta i undersøkelsen. Kontaktdataene er samlet inn fra et tilfeldig utvalg av skoler. Av de som fikk tilsendt e-posten valgte å svare på undersøkelsen, noe som gir en respons på 22 %. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden februar Feilmarginen på totaltallene i undersøkelsen er +/- 2,5 % med 95 % konfidensnivå..

4 Svaranalyse Fylke Ant inviterte Grunnskole Videregående skole Ant svar Svar % 01 Østfold % 02 Akershus % 03 Oslo % 04 Hedmark % 05 Oppland % 06 Buskerud % 07 Vestfold % 08 Telemark % 09 Aust-Agder % 10 Vest-Agder % 11 Rogaland % 12 Hordaland % 14 Sogn og Fjordane % 15 Møre og Romsdal % 16 Sør-Trøndelag % 17 Nord-Trøndelag % 18 Nordland % 19 Troms % 20 Finnmark % %

5 Oppsummering hovedfunn Halvparten (48%) mener det viktigste som kan gjøres for å øke bruken av digitale læremidler er bedre tid og mulighet til å prøve ut slike læremidler. Nesten ni av ti oppgir å ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere og velge læremidler. Sju av ti opplever at mangfoldet av digitale læremidler har økt. Nesten sju av ti opplever at sin skole bruker et større mangfold av digitale læremidler enn tidligere. To av tre opplever at en selv og kollegaene har en aktiv rolle når det velges læremidler på sin skole. Nesten seks av ti opplever at økonomi er et avgjørende kriterium for valg av læremidler på sin skole.

6 Lærerne mener at digitale læremidler holder høy fag kvalitet

7 Oppsummering hovedfunn Stort mangfold: Lærere på alle nivåer rapporterer at de bruker et stort mangfold av digitale læremidler. God kvalitet: Lærerne mener at digitale læremidler holder høy fag kvalitet.

8 Påstander Lærerne ble invitert til å ta stilling til sju påstander.

9 Påstander - hovedfunn

10

11 Påstander - hovedfunn Nesten ni av ti oppgir å ha tilstrekkelig kompetanse til å vurdere og velge læremidler i videregående skole og grunnskolen. Sju av ti opplever at mangfoldet av digitale læremidler har økt i sine fag i videregående skole og grunnskolen.

12 Påstander - hovedfunn Nesten sju av ti opplever at sin skole bruker et større mangfold av digitale læremidler enn tidligere i videregående skole og grunnskolen. 67 prosent opplever at det er gode læremidler til bruk i sine fag. 66 prosent opplever at en selv og kollegaene har en aktiv rolle når det velges læremidler på sin skole.

13 Påstander - hovedfunn Nesten seks av ti opplever at økonomi er et avgjørende kriterium for valg av læremidler på sin skole. 47 prosent opplever at en selv og kollegaene står fritt til å velge læremidler, mens 28 prosent mener dette utsagnet passer dårlig eller passer ikke.

14 Påstander: videregående skole - grunnskolen

15

16 Påstander: videregående skole - grunnskolen Det er noen flere lærere i videregående (4,3) skole enn i grunnskolen (4,1) som opplever at de har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere og velge læremidler. Det er noen flere lærere i grunnskolen (3,8) enn i videregående skole (3,6) som opplever at mangfoldet av digitale læremidler har økt i sine fag.

17 Påstander: videregående skole - grunnskolen Det er noen flere lærere i grunnskolen (3,8) enn i videregående skole (3,7) som opplever at skolen bruker et større mangfold av digitale læremidler enn tidligere. Det er noen flere lærere i videregående skole (3,7) enn i grunnskolen (3,6) som opplever at det finnes gode læremidler i sine fag.

18 Påstander: videregående skole - grunnskolen Det er flere lærere i videregående skole (4,0) enn i grunnskolen (3,6) som opplever at en selv og kollegaene har en aktiv rolle i valget av læremidler på sin skole. Det er flere lærere i grunnskolen (3,8) enn i videregående skole (3,2) som opplever at økonomi er et avgjørende kriterium for valg av læremidler.

19 Påstander: videregående skole - grunnskolen Det er flere lærere i videregående skole (3,7) enn i grunnskolen (3) som opplever at en selv og kollegaene står fritt til å velge læremidler.

20 Påstander: Ungdomsskolen - barneskolen

21

22 Påstander: Ungdomsskolen - barneskolen Det er noen flere lærere i ungdomsskolen (4,2) enn i barneskolen (4,0) som opplever at de har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere og velge læremidler. Det er noen flere lærere i barneskolen (3,9) enn i ungdomsskolen (3,6) som opplever at mangfoldet av digitale læremidler har økt i sine fag.

23 Påstander: Ungdomsskolen - barneskolen Det er flere lærere i barneskolen (4,0) enn i ungdomsskolen (3,7) som opplever at skolen bruker et større mangfold av digitale læremidler enn tidligere. Det er noen flere lærere i barneskolen (3,6) enn i ungdomskolen (3,5) som opplever at det finnes gode læremidler i sine fag.

24 Påstander: Ungdomsskolen - barneskolen Det er like mange (3,6) lærere i grunnskolen og ungdomsskolen som opplever at en selv og kollegaene har en aktiv rolle i valget av læremidler på sin skole. Det er noen flere lærere i barneskolen (3,9) enn i ungdomsskolen (3,8) som opplever at økonomi er et avgjørende kriterium for valg av læremidler.

25 Påstander: Ungdomsskolen - barneskolen Det er flere lærere i ungdomskolen (3,2) enn i barneskolen (3,0) som opplever at en selv og kollegaene står fritt til å velge læremidler.

26 Påstander: Videregående skole

27

28 Påstander: Videregående skole Det er noen flere lærere i fellesfag og studieforberedende fag (4,4) enn i yrkesfag (4,3) som opplever at de har tilstrekkelig kompetanse til å vurdere og velge læremidler. Det er flest lærere i fellesfag (3,8), dernest studieforberedende fag (3,6) enn i yrkesfag (3,5) som opplever at mangfoldet av digitale læremidler har økt i sine fag.

29 Påstander: Videregående skole Det er flere lærere i fellesfag (3,8) enn i studieforberedende fag og yrkesfag (3,7) som opplever at skolen bruker et større mangfold av digitale læremidler enn tidligere. Det er flere lærere i fellesfag (4,0), dernest studieforbedende fag (3,9) enn i yrkesfag (3,5) som opplever at det finnes gode læremidler i sine fag.

30 Påstander: Videregående skole Det er noen flere lærere i fellesfag og studieforberedende fag (4,1) enn i yrkesfag (4,0) som opplever at en selv og kollegaene har en aktiv rolle i valget av læremidler på sin skole. Det er like mange lærere i alle fag (3,2) som opplever at økonomi er et avgjørende kriterium for valg av læremidler.

31 Påstander: Videregående skole Det er noen flere lærere i fellesfag (3,7) enn i studieforberedende fag og yrkesfag (3,6) som opplever at en selv og kollegaene står fritt til å velge læremidler.

32

33 Hvor ofte bruker du digitale læremidler?

34

35 Hvor ofte bruker du digitale læremidler? Nesten sju av ti bruker digitale læremidler ofte (41 %) eller svært ofte (28%). Om lag én av tre bruker digitale læremidler sjelden (5%) eller av og til (26%)

36 Sameliknet vgs. og grunnskole: Hvor ofte bruker du digitale læremidler?

37

38 Sameliknet vgs. og grunnskole: Hvor ofte bruker du digitale læremidler? Bruken er digitale læremidler i grunnskolen og i videregående skole er så godt som identisk. 69 prosent av lærerne i grunnskolen bruker digitale læremidler ofte (41%) eller svært ofte (28%). 68 prosent av lærerne i videregående skole bruker digitale læremidler ofte (40%) eller svært ofte (28%).

39 Videregående skole: Hvor ofte bruker du digitale læremidler i undervisning?

40

41 Videregående skole: Hvor ofte bruker du digitale læremidler i undervisning? 74 prosent av lærerne i fellesfag bruker digitale læremidler ofte (46%) eller svært ofte (28%). 71 prosent av lærerne i yrkesfag bruker digitale læremidler ofte (39%) eller svært ofte (32%). 68 prosent av lærerne i studieforberedende fag bruker digitale læremidler ofte (41%) eller svært ofte (27%).

42 Barneskole og ungdomsskole: Hvor ofte bruker du digitale læremidler i undervisning?

43

44 Barneskole og ungdomsskole: Hvor ofte bruker du digitale læremidler i undervisning? Nesten åtte av 10 lærere i barneskolen bruker digitale læremidler ofte (40%) eller svært ofte (37%) i sin undervisning. Om lag seks av 10 lærere i ungdomsskolen bruker digitale læremidler ofte (42%) eller svært ofte (17%) i sin undervisning.

45 Barneskole og ungdomsskole: Hvor ofte bruker du digitale læremidler i undervisning? Om lag fire av 10 lærere i ungdomsskolen bruker digitale læremidler av og til (34%) eller sjelden (8%) i sin undervisning. Om lag to av 10 lærere i barneskolen bruker digitale læremidler av og til (19%) eller sjelden (4%) i sin undervisning.

46 Hvorfor bruker du sjelden eller aldri digitale læremidler?

47

48 Hvorfor bruker du sjelden eller aldri digitale læremidler? 31 prosent oppgir at det er fornøyd med bøker og ikke trenger digitale læremidler. 28 prosent oppgir at de ikke har tid til å prøve ut digitale læremidler. 24 prosent oppgir at digitale læremidler koster for mye.

49 Hvorfor bruker du sjelden eller aldri digitale læremidler? 22 prosent oppgir at digitale læremidler har for lav kvalitet. 17 prosent oppgir at elevene liker best bøker. 44 prosent av de som svarer krysser av for andre årsaker enn de fastsatte svaralternativene.

50 Videregående skole: Hvorfor har du sjelden eller aldri brukt NDLA?

51

52 Videregående skole: Hvorfor har du sjelden eller aldri brukt NDLA? 50 prosent oppgir at de sjelden eller aldri har brukt NDLA fordi det ikke finnes fagstoff i deres fag. 18 prosent oppgir at de sjelden eller aldri har brukt NDLA fordi faglig kvalitet ikke er god nok. 18 prosent oppgir at de sjelden eller aldri har brukt NDLA fordi brukergrensesnittet er dårlig.

53 Videregående skole: Hvorfor har du sjelden eller aldri brukt NDLA? 14 prosent oppgir at de sjelden eller aldri har brukt NDLA fordi de ikke har kjennskap til NDLA. 4 prosent oppgir at de sjelden eller aldri har brukt NDLA fordi kollegaene ikke bruker NDLA. 29 prosent oppgir at de sjelden eller aldri har brukt NDLA av andre årsaker enn oppgitte svaralternativer.

54 Ulike fag videregående skole: Hvorfor har du sjelden eller aldri brukt NDLA?

55

56 Ulike fag videregående skole: Hvorfor har du sjelden eller aldri brukt NDLA? 14 prosent som underviser i fellesfag, 20 prosent i studieforberedende fag og 21 prosent i yrkesfag oppgir ikke å ha kjennskap til NDLA. 43 prosent i fellesfag, 50 prosent i studieforberedende fag og 57 prosent i yrkesfag oppgir at NDLA ikke har fagstoff i deres fag.

57 Ulike fag videregående skole: Hvorfor har du sjelden eller aldri brukt NDLA? 29 prosent i fellesfag, 30 prosent i studieforberedende fag og 14 prosent i yrkesfag oppgir at den faglige kvaliteten ikke er god nok. Ingen respondenter som underviser i fellesfag,10 prosent i studieforberedende fag og 7 prosent i yrkesfag oppgir at kollegaene ikke bruker NDLA.

58 Ulike fag videregående skole: Hvorfor har du sjelden eller aldri brukt NDLA? 14 prosent i fellesfag, 30 prosent i studieforberedende fag og 14 prosent i yrkesfag oppgir at brukergrensesnittet er dårlig. 57 prosent i fellesfag, 30 prosent i studieforberedende fag og 7 prosent i yrkesfag oppgir andre årsaker enn oppgitte svaralternativer.

59 Bruksomfang og faglig kvalitet i de mest brukte digitale læremidlene Respondentene ble stilt følgende spørsmål: Hvilke digitale læremidler har du og dine elever brukt? Hvilke av de digitale læremidlene du bruker mest holder høy faglig kvalitet?

60 Om undersøkelsen av bruk og kvalitet digitale læremidler I undersøkelsen ble respondentene spurt om hvilke digitale læremidler elevene og lærerne har brukt. Deretter ble respondentene spurt om hvilke av de digitale læremidlene de og deres elever bruker mest som holder høy faglig kvalitet. Dermed kan analysen vise bruksomfang og vurdering av faglig kvalitet for ulike aktører som Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug, NDLA og kategorien «andre».

61 Om undersøkelsen av bruk og kvalitet digitale læremidler Resultatene er dokumentert på følgende måte: Hver gang én respondent har oppgitt ett læremiddel eller en læringsressurs, ble det registrert. Deretter ble hvert enkelt treff av læremidler/ressurser tilordnet ulike aktører. Resultatene rapporteres for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

62 Om undersøkelsen av bruk og kvalitet digitale læremidler I besvarelsene har lærerne ikke skilt mellom digitale læremidler og digitale læringsressurser. I rapporteringen er dette slått sammen for de ulike aktørene. Som det fremgår av analysen er det en rekke digitale læremidler og læringsressurser som ikke leveres av de fire navngitte aktørene.

63 Om undersøkelsen av bruk og kvalitet digitale læremidler Kategorien «andre» er heterogen. Den omfatter internasjonale aktører som forlag, digitale leverandører av ulikt slag og Youtube. «Andre» er også norske medier som NRK og TV2, og enkeltstående aktører som ikke er de navngitt norske forlagene. Mange respondenter rapporterte eksempelvis «Ipad», «PC» eller «Smart-tavle» som en digital ressurs. Disse svarene er holdt utenfor analysen, og inngår ikke i kategorien «andre»

64

65 Hvilke digitale læremidler har du og dine elever brukt? Undersøkelsen viser at lærere og elever bruker et stort mangfold av digitale læremidler og læringsressurser. Gyldendal har en sterk posisjon noe som blant annet skyldes forlagets dominans i barneskolen. Den sammensatte kategorien «andre» er størst i ungdomsskolen og videregående skole, og i sum størst for alle utdanningsnivåer sett under ett.

66 Hvilke digitale læremidler har du og dine elever brukt? NDLA er størst i videregående skole. Aschehoug er nest størst i barneskolen og i videregående skole. I ungdomsskolen er det iøynefallende at ingen av de fire aktørene er rapportert mye brukt, og at kategorien «andre» er dominerende. Cappelen Damm er rapportert minst brukt, men har sin største rapporterte bruk i barneskolen.

67

68 Hvilke av de digitale læremidlene du bruker mest holder høy faglig kvalitet? Tallene viser at Gyldendal har flest rapporterte læremidler av høy kvalitet, fulgt av kategorien «andre», NDLA, Cappelen Damm og Aschehoug når vi ser alle utdanningsnivåer under ett. Gyldendal har flest rapporterte læremidler av høy kvalitet i barneskolen, kategorien «andre» flest i ungdomsskolen og NDLA flest i videregående skole.

69 Hvilke av de digitale læremidlene du bruker mest holder høy faglig kvalitet? Det er også interessant å analysere forholdet mellom bruk av digitale læremidler/ressurser (forrige spørsmål) og vurderingen av høy faglig kvalitet i læremidlene som er mest bruk. I barneskolen er det 58 registrerte digitale læremidler/læringsressurser fra Cappelen Damm, og 31 rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt fra denne aktøren holder høy faglig kvalitet. I barneskolen er de 94 registrerte digitale læremidler/ressurser fra Aschehoug, og 26 rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt fra denne aktøren holder høy faglig kvalitet.

70 Hvilke av de digitale læremidlene du bruker mest holder høy faglig kvalitet? I barneskolen er det 358 registrerte digitale læremidler/ressurser fra Gyldendal, og 176 rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt fra denne aktøren holder høy faglig kvalitet. I ungdomsskolen er det 41 registrerte digitale læremidler/ressurser fra Gyldendal, og 17 rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt fra denne aktøren holder høy faglig kvalitet.

71 Hvilke av de digitale læremidlene du bruker mest holder høy faglig kvalitet? I ungdomsskolen er det 216 registrerte digitale læremidler/ressurser fra kategorien «andre», og 91 rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt fra denne aktøren holder høy faglig kvalitet. I videregående skole er det 24 registrerte digitale læremidler/ressurser fra Gyldendal, og fem rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt fra denne aktøren holder høy faglig kvalitet.

72 Hvilke av de digitale læremidlene du bruker mest holder høy faglig kvalitet? I videregående skole er det 188 registrerte digitale læremidler/ressurser fra NDLA, og 81 rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt fra denne aktøren holder høy faglig kvalitet. I videregående skole er det 225 registrerte digitale læremidler/ressurser i kategorien «andre», og 55 rapporteringer av at læremidlene/ressursene som blir mest brukt holder høy faglig kvalitet.

73 Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler?

74

75 Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Om lag halvparten av lærerne (48%) mener at tid og mulighet til å prøve digitale læremidler er viktigst for å øke bruken av digitale læremidler. 16 prosent av lærerne mener det er viktigst at kvaliteten på digitale læremidler øker. 16 prosent av lærene mener det er viktigst med et større mangfold av digitale læremidler i sine fag.

76 Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? 13 prosent av lærerne det viktigste er at prisen på digitale læremidler går ned. 6 prosent av lærerne mener ingen av forholdene over er viktig for å øke bruken av digitale læremidler.

77 Grunnskole videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler?

78

79 Grunnskole videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Om lag halvparten av grunnskolelærerne (52%) og fire av ti lærere (40%) i videregående skole mener at tid og mulighet til å prøve digitale læremidler er viktigst for å øke bruken av digitale læremidler. 26 prosent av lærerne i videregående og 12 prosent i grunnskolen mener det er viktigst at kvaliteten på digitale læremidler øker.

80 Grunnskole videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? To av ti (20%) av lærerne i videregående skole og 14 prosent av grunnskolelærerne mener det viktigste er et større mangfold av digitale læremidler i sine fag. Sju prosent av lærerne i videregående og 16 prosent i grunnskolen mener det viktigste er at prisen på digitale læremidler går ned.

81 Grunnskole videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Sju prosent av lærerne i videregående og seks prosent i grunnskolen mener ingen av forholdene over er viktig for å øke bruken av digitale læremidler.

82 Videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler?

83

84 Videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Om lag fire av til lærere i alle tre fag mener at tid og mulighet til å prøve digitale læremidler er viktigst for å øke bruken av digitale læremidler: Fellesfag: 38%, studieforberedende fag: 40%. Yrkesfag: 42%. Om tre av ti (29%) i fellesfag, 27 prosent i studieforberedende fag og 25 prosent i yrkesfag mener det er viktigst at kvaliteten på digitale læremidler øker.

85 Videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? 17 prosent i fellesfag, 18 prosent i studieforberedende fag og 23 prosent i yrkesfag mener det viktigste er et større mangfold av digitale læremidler i sine fag. Sju prosent i fellesfag, seks prosent i studieforberedende fag og fem prosent i yrkesfag mener det viktigste er at prisen på digitale læremidler går ned.

86 Videregående skole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Ni prosent i fellesfag, åtte prosent i studieforberedende fag og seks prosent i yrkesfag mener ingen av forholdene over er viktig for å øke bruken av digitale læremidler.

87 Barneskole ungdomsskole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler?

88

89 Barneskole ungdomsskole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Både i barneskolen og ungdomsskolen oppgir om lag halvparten (52%) at lærere bedre tid og muligheter til å prøve ut digitale læremidler som viktigst for å øke bruken av digitale læremidler. At prisen går ned på digitale læremidler oppgis som viktigst av 19 prosent i barneskolen og 12 prosent i ungdomsskolen.

90 Barneskole ungdomsskole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Større mangfold av digitale læremidler i sitt fag oppgis som viktigst av 16 prosent på ungdomsskolen og 13 prosent i barneskolen. Økt kvalitet på digitale læremidler vurderes som viktigst av 12 prosent i ungdomsskolen og 11 prosent i barneskolen.

91 Barneskole ungdomsskole: Hvilket av alternativene under er viktigst for deg for at du skal øke bruken av digitale læremidler? Ingen av forholdene over er viktig for å øke bruken av digitale læremidler oppgir sju prosent i ungdomsskolen og fem prosent i barneskolen.

92

93

94 Kontaktinformasjon NorgesBarometeret AS Rådhusgata 4, Oslo Telefon: E-post: Vi måler Norge!

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Fylkessjef for videregående opplæring

Fylkessjef for videregående opplæring Tilbakemeldning om elevresultater og dialog om samarbeid for bedre resultater i Glåmdalsregionen 21.januar Fylkessjef for videregående opplæring Plan for dagen 1000 1045 Innledning ved Tore Gregersen 1045

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Hvorfor (nok en) kartlegging? Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007 og 2010)

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017

Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 RAPPORT Brannvesenets tilsynsaksjon med farlige stoffer 2017 Resultater fra tilsynsaksjonen 2017 INNHOLD 1 Bakgrunn 3 2 Om undersøkelsen 3 3 Resultater fra tilsynsaksjonen 4 3.1 Tilsyn med restauranter

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003

Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Brukerundersøkelse blant kandidatene 2003 Kvinnebasen er et redskap for bedrifter, institusjoner og organisasjoner på jakt etter de «beste hodene». Både offentlig og privat sektor kan tjene på å bruke

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Analyser av indekser på Skoleporten 2014

Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Roger Andre Federici og Christian Wendelborg Analyser av indekser på Skoleporten 2014 Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7.trinn, 10. trinn og Vg1 Rapport 2015 Mangfold og inkludering Roger Andre

Detaljer