Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra"

Transkript

1

2 Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

3 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere og rådmenn. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. NorgesBarometeret står bak undersøkelser som Kommunebarometeret, Folkevalgtbarometeret og Medlemsbarometeret, i tillegg til tradisjonelle befolkningsundersøkelser.

4 Om undersøkelsen Kommunebarometeret er en undersøkelse rettet mot landets kommunepolitikere. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 14. oktober 23. oktober Alle landets ordførere og rådmenn er spurt, med unntak av Oslo, som ikke er invitert. 270 har besvart undersøkelsen, fra til sammen 227 kommuner. Feilmarginen er +/- 4,5%. Til hvert enkelt spørsmål vises total og svarene brutt ned på fylke, partitilhørighet, stilling og partiblokk (rød-grønt/borgerlig).

5 Svaranalyse Rapporten produsert Aktivitet Anonym Navn Gjennomført i perioden Kommunebarometeret Respondentgrupper Respondenter Responsfrekvens Unike kommuner Responsfrekvens Ordførere (427) % % Rådmenn (427) % Innbyggere representert Sum % % * Det er 428 kommuner i Norge. Oslo er ikke invitert. Fylkesvis Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Oppland Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 50 % 44 % 43 % 52 % 50 % 42 % 55 % 47 % 60 % Andel 4,8 % 3,5 % 2,6 % 4,8 % 4,0 % 4,8 % 5,3 % 3,1 % 4,0 % Ideell andel 5,2 % 4,2 % 3,3 % 4,9 % 4,2 % 6,1 % 5,2 % 3,5 % 3,5 % Fylkesvis Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 58 % 64 % 27 % 75 % 68 % 43 % 48 % 67 % 47 % Andel 6,6 % 9,3 % 3,1 % 11,9 % 7,5 % 4,4 % 9,3 % 7,0 % 4,0 % Ideell andel 6,1 % 7,7 % 6,1 % 8,5 % 5,9 % 5,4 % 10,3 % 5,6 % 4,5 %

6 Svaranalyse Regionsvis Øst- og Sørlandet Vest-landet Midt-Norge Nord-Norge Ant kommuner i regionen Antall kommuner svart Andel i % 49 % 51 % 64 % 53 % Andel 37,0 % 18,9 % 23,8 % 20,3 % Ideell andel 40,0 % 19,9 % 19,7 % 20,4 % Ordførers partitilhørighet AP SV SP V H KRF FRP Andre Antall kommuner Antall kommuner svart Andel i % 49 % 100 % 61 % 14 % 54 % 47 % 60 % 64 % Andel 43,2 % 0,4 % 26,0 % 0,4 % 18,9 % 3,5 % 1,3 % 6,2 % Ideell andel 46,8 % 0,2 % 22,5 % 1,6 % 18,5 % 4,0 % 1,2 % 5,2 % Kommuneklasse KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 53 % 53 % 58 % 59 % 43 % 62 % 46 % Andel 21,1 % 13,7 % 16,7 % 18,9 % 14,5 % 7,9 % 7,0 % Ideell andel 21,1 % 13,6 % 15,5 % 17,1 % 18,0 % 6,8 % 8,2 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner ROBEK Robek ja Robek nei Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 51 % 53 % Andel 10,6 % 89,4 % Ideell andel 11,0 % 89,0 % ROBEK = Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse og derfor må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Kommuneloven 60 ( 59a) nr. 1.

7 7 1. Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien?

8 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien? Hovedfunn Nesten fire av ti sier de har mangel på sykepleiere. Mangelen på sykepleiere er størst i de tre nordligste fylkene. Mangelen på sykepleiere er størst i kommuner styrt av Høyre. Rådmenn svarer i større grad enn ordførere at det er mangel på sykepleiere. Dette kan være en indikasjon på at ordførere underrapporterer. 8

9 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien?

10 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien? Prosent Antall Ja 37% 99 Nei 60% 160 Vet ikke/usikker 3% 7 Svarende 266 Standardavvik 0,53

11 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien?

12 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien? Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 33% 11% 33% 64% 47% 24% 56% 57% 33% 42% 14% 11% 30% 14% 33% 60% 33% 33% Nei 58% 89% 67% 36% 53% 72% 34% 39% 67% 58% 86% 89% 70% 86% 58% 40% 67% 67% Vet ikke/usikker 8% 0% 0% 0% 0% 4% 9% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0% Svarende Standardavvik 0,62 0,33 0,49 0,5 0,52 0,5 0,67 0,59 0,49 0,51 0,38 0,32 0,48 0,36 0,62 0,5 0,5 0,52

13 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien?

14 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien? AP SV SP V KRF H FRP Andre Ja 36% 0% 34% 0% 22% 51% 20% 35% Nei 60% 0% 65% 0% 67% 47% 80% 65% Vet ikke/usikker 4% 0% 1% 0% 11% 2% 0% 0% Svarende Standardavvik 0,54 0 0,5 0 0,6 0,54 0,45 0,49

15 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien?

16 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien? Rødgrønt Borgerlig Ja 35% 44% Nei 62% 53% Vet ikke/usikker 3% 3% Svarende Standardavvik 0,52 0,56

17 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien?

18 Har din kommune mangel på sykepleiere i sykehjem og/eller i hjemmesykepleien? Ordførere Rådmenn Ja 31% 46% Nei 66% 51% Vet ikke/usikker 2% 3% Svarende Standardavvik 0,51 0,55

19 19 2. Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere?

20 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere? Hovedfunn Leid inn fra vikarbyrå og økt antallet heltidsstillinger er det som nevnes oftest. Kommuner i Finnmark har i størst grad leid inn fra vikarbyrå, mens kommuner i Akershus har i størst grad økt antallet heltidsstillinger. Kommuner styrt av bygdelister har i størst grad benyttet vikarbyrå, mens kommuner styrt av Ap i størst grad har økt antallet heltidsstillinger. Rådmenn svarer i størst grad at de har leid inn fra vikarbyråer, mens ordførerene i størst grad svarer at de har økt antallet heltidsstillinger. 20

21 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere?

22 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere? Prosent Antall Erstattet av andre yrkesgrupper 16% 39 Leid inn fra vikarbyrå 36% 88 Økt lønnen 22% 53 Bedre organisering av arbeidsdagen 24% 60 Innført kortere arbeidstid 0% 0 Økt antallet heltidsstillinger 35% 85 Økt antallet deltidsstillinger 3% 8 Styrket fagmiljø 20% 48 Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 15% 36 Bedre rammebetingelser for ledere 5% 12 Vet ikke 2% 6 Har ikke hatt mangel på sykepleiere 28% 68 Svarende 246 Standardavvik 3,57

23 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere?

24 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere? Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Erstattet av andre yrkesgrupper Leid inn fra vikarbyrå 20% 0% 8% 30% 20% 14% 13% 18% 30% 36% 14% 6% 25% 6% 27% 15% 13% 0% 50% 44% 33% 70% 33% 36% 45% 41% 10% 36% 0% 12% 50% 18% 27% 50% 25% 50% Økt lønnen 40% 11% 0% 50% 13% 23% 6% 27% 10% 18% 29% 35% 13% 12% 0% 45% 25% 50% Bedre organisering av arbeidsdagen Innført kortere arbeidstid Økt antallet heltidsstillinger Økt antallet deltidsstillinger 40% 33% 33% 30% 40% 18% 29% 23% 10% 45% 29% 18% 38% 18% 0% 5% 25% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 11% 67% 40% 27% 23% 42% 27% 50% 45% 57% 24% 50% 24% 18% 20% 38% 50% 0% 0% 0% 0% 7% 5% 6% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 13% 0% Styrket fagmiljø 40% 11% 25% 40% 27% 27% 16% 0% 10% 36% 29% 35% 13% 12% 27% 0% 13% 17% forts..

25 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere? forts. Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Tilbud om lønn under spesialsykepleierut danning Bedre rammebetingelser for ledere 30% 0% 33% 20% 7% 9% 10% 27% 0% 18% 0% 12% 25% 18% 9% 20% 13% 0% 10% 0% 0% 10% 7% 5% 3% 5% 10% 9% 0% 6% 0% 6% 0% 10% 0% 0% Vet ikke 0% 0% 0% 0% 7% 0% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 5% 0% 0% Har ikke hatt mangel på sykepleiere 10% 33% 17% 10% 40% 41% 23% 14% 40% 18% 29% 35% 25% 47% 45% 15% 38% 17% Svarende Standardavvik 2,99 4,03 3 3,09 3,81 3,88 3,47 3,45 3,96 3,31 3,3 3,57 3,47 3,81 4,44 3,63 3,7 2,9

26 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere?

27 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere? AP SV SP V KRF H FRP Andre Erstattet av andre yrkesgrupper 18% 0% 7% 0% 43% 16% 0% 31% Leid inn fra vikarbyrå 38% 0% 34% 0% 14% 36% 25% 44% Økt lønnen 18% 0% 17% 0% 43% 30% 0% 31% Bedre organisering av arbeidsdagen 24% 0% 24% 0% 0% 30% 25% 25% Innført kortere arbeidstid 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Økt antallet heltidsstillinger 42% 0% 36% 0% 0% 23% 25% 31% Økt antallet deltidsstillinger 5% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 6% Styrket fagmiljø 26% 0% 13% 0% 14% 20% 0% 13% Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 18% 0% 10% 0% 0% 18% 0% 13% Bedre rammebetingelser for ledere 6% 0% 1% 0% 0% 7% 0% 13% Vet ikke 1% 0% 6% 0% 0% 2% 0% 0% Har ikke hatt mangel på sykepleiere 25% 0% 27% 0% 43% 23% 75% 38% Svarende Standardavvik 3,44 2,12 3,58 0 4,73 3,55 4,56 3,84

28 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere?

29 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere? Rødgrønt Borgerlig Erstattet av andre yrkesgrupper 14% 18% Leid inn fra vikarbyrå 36% 32% Økt lønnen 18% 29% Bedre organisering av arbeidsdagen 24% 25% Innført kortere arbeidstid 0% 0% Økt antallet heltidsstillinger 40% 20% Økt antallet deltidsstillinger 4% 0% Styrket fagmiljø 21% 18% Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 15% 14% Bedre rammebetingelser for ledere 4% 5% Vet ikke 3% 2% Har ikke hatt mangel på sykepleiere 26% 30% Svarende Standardavvik 3,48 3,77

30 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere?

31 Hva har din kommune gjort for å løse mangelen på sykepleiere? Ordførere Rådmenn Erstattet av andre yrkesgrupper 14% 19% Leid inn fra vikarbyrå 29% 46% Økt lønnen 18% 27% Bedre organisering av arbeidsdagen 23% 27% Innført kortere arbeidstid 0% 0% Økt antallet heltidsstillinger 37% 31% Økt antallet deltidsstillinger 3% 4% Styrket fagmiljø 21% 17% Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 16% 12% Bedre rammebetingelser for ledere 3% 7% Vet ikke 3% 2% Har ikke hatt mangel på sykepleiere 30% 23% Svarende Standardavvik 3,57 3,51

32 32 3. Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier?

33 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier? Hovedfunn Kommunene svarer i størst grad at de planlegger å øke antallet heltidsstillinger og styrke fagmiljøet. Kommuner styrt av KrF og Ap svarer i størst grad at de vil øke antallet heltidsstillinger, mens kommuner styrt av Høyre er mest opptatt av bedre organisering av arbeidsdagen. Ordførere og rådmenn er relativt samstemte på dette spørsmålet. 33

34 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier?

35 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier? Prosent Antall Erstatte med andre yrkesgrupper 4% 10 Leie inn fra vikarbyrå 5% 13 Øke lønnen 11% 27 Innført kortere arbeidstid 0% 1 Øke antallet heltidsstillinger 45% 107 Øke antallet deltidsstillinger 2% 4 Styrke fagmiljøet 42% 100 Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 16% 37 Bedre organisering av arbeidsdagen 40% 95 Bedre rammebetingelser for ledere 13% 31 Vet ikke 7% 17 Nei 14% 34 Svarende 237 Standardavvik 2,66

36 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier?

37 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier? Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Erstatte med andre yrkesgrupper Leie inn fra vikarbyrå 0% 0% 0% 0% 7% 5% 7% 10% 10% 10% 17% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 9% 20% 7% 0% 3% 14% 10% 0% 0% 8% 13% 5% 0% 5% 0% 0% Øke lønnen 10% 0% 9% 10% 13% 30% 7% 10% 10% 10% 0% 15% 0% 20% 17% 10% 0% 0% Innført kortere arbeidstid Øke antallet heltidsstillinger Øke antallet deltidsstillinger 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 56% 64% 20% 47% 40% 45% 29% 70% 50% 33% 46% 38% 55% 67% 25% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 10% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 13% 0% Styrke fagmiljøet 60% 44% 36% 40% 60% 45% 28% 24% 40% 50% 33% 23% 13% 45% 67% 55% 50% 80% forts..

38 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier? forts.. Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Tilbud om lønn under spesialsykepleierut danning Bedre organisering av arbeidsdagen Bedre rammebetingelser for ledere 20% 0% 18% 30% 33% 10% 14% 14% 20% 40% 0% 15% 0% 5% 17% 20% 13% 0% 60% 67% 64% 40% 47% 25% 52% 48% 20% 50% 50% 38% 13% 25% 17% 20% 50% 80% 20% 0% 0% 10% 27% 15% 14% 0% 20% 20% 17% 23% 13% 20% 8% 10% 0% 20% Vet ikke 20% 0% 0% 0% 13% 0% 10% 14% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 15% 0% 0% Nei 0% 22% 9% 20% 0% 35% 7% 14% 0% 20% 17% 23% 50% 10% 17% 5% 25% 0% Svarende Standardavvik 2,14 2,31 2,37 2,89 2,44 3,1 2,64 3,2 2,65 2,63 3,13 2,84 3,64 2,67 2,35 2,6 2,28 1,69

39 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier?

40 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier? AP SV SP V KRF H FRP Andre Erstatte med andre yrkesgrupper 5% 0% 3% 0% 20% 5% 0% 0% Leie inn fra vikarbyrå 6% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 13% Øke lønnen 16% 0% 7% 0% 20% 9% 0% 6% Innført kortere arbeidstid 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Øke antallet heltidsstillinger 54% 0% 44% 0% 60% 33% 40% 31% Øke antallet deltidsstillinger 2% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% Styrke fagmiljøet 45% 0% 37% 0% 40% 51% 20% 38% Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 16% 0% 16% 0% 0% 12% 0% 31% Bedre organisering av arbeidsdagen 41% 0% 31% 0% 40% 53% 20% 44% Bedre rammebetingelser for ledere 14% 0% 7% 0% 20% 21% 0% 13% Vet ikke 6% 0% 9% 0% 0% 9% 0% 6% Nei 13% 0% 13% 0% 20% 12% 40% 19% Svarende Standardavvik 2,67 0 2,52 0 3,23 2,67 3,2 2,64

41 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier?

42 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier? Rødgrønt Borgerlig Erstatte med andre yrkesgrupper 4% 6% Leie inn fra vikarbyrå 4% 9% Øke lønnen 13% 9% Innført kortere arbeidstid 1% 0% Øke antallet heltidsstillinger 50% 35% Øke antallet deltidsstillinger 1% 4% Styrke fagmiljøet 41% 46% Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 16% 9% Bedre organisering av arbeidsdagen 37% 48% Bedre rammebetingelser for ledere 11% 19% Vet ikke 7% 7% Nei 13% 17% Svarende Standardavvik 2,62 2,77

43 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier?

44 Planlegger din kommune å gjennomføre noen av disse tiltakene for at det skal være mer attraktivt å jobbe som sykepleier? Ordførere Rådmenn Erstatte med andre yrkesgrupper 3% 6% Leie inn fra vikarbyrå 2% 10% Øke lønnen 7% 18% Innført kortere arbeidstid 1% 0% Øke antallet heltidsstillinger 44% 46% Øke antallet deltidsstillinger 2% 1% Styrke fagmiljøet 41% 44% Tilbud om lønn under spesialsykepleierutdanning 17% 13% Bedre organisering av arbeidsdagen 36% 46% Bedre rammebetingelser for ledere 11% 16% Vet ikke 8% 6% Nei 14% 14% Svarende Standardavvik 2,51 2,81

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen NorgesBarometeret

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr NorgesBarometeret Nr 7 2011 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund Desember 2011 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS KommuneBarometeret Nr 2 2012 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF April 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen

Detaljer

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger.

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger. Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmerin på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no NORSK SYKEPLEIER- FORBUND 1911-2012

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Påstandene Min kommune er god på tilrettelegging av forskningsaktiviteter i kommunen Kommunen bør prioritere forskning

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager en spørreundersøkelse rettet mot ordførere og rådmenn Utarbeidet av Astma og Allergiforbundet i samarbeid med Mycoteam AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer