NorgesBarometeret Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NorgesBarometeret Nr"

Transkript

1 NorgesBarometeret Nr Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon

2 Bakgrunn Om denne undersøkelsen NorgesBarometeret har gjennomført en undersøkelsen blant Norges ordførere og rådmenn. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 24. august - 2. september personer har respondert på undersøkelsen. Feilmarginen er +/- 3%. Metode Undersøkelsen er gjennomført elektronisk med verktøyet Easyresearch. 854 ordførere og rådmenn er kontaktet. Ordførere og rådmenn fra til sammen 210 kommuner (49%) svarte. Oslo er ikke invitert til å delta innbyggere er representert (36% ekskl. Oslo). Denne rapporten inkluderer kun ett svar pr kommune. Dersom både ordfører og rådmann fra samme kommune har besvart undersøkelsen, er det kun ordførers svar som er inkludert. Om NorgesBarometeret Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. Med vår omnibus NorgesBarometeret finnes det endelig en undersøkelse som gir denne muligheten. NorgesBarometeret er etablert med to formål. Vi ønsker å legge til rette for: - at bedrifter, organisasjoner og presse kan få verdifull informasjon fra kommunenes ledere - at kommunenes ledere skal gis et forum og verktøy for gratis å kunne innhente kollegers synspunkter på egne saker NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger. Alle undersøkelsene inneholder en del som kun omhandler spørsmål du og dine kolleger ønsker å stille hverandre. NorgesBarometeret gjennomføres i hovedsak elektronisk. Deltakelse/kontaktperson Ønsker du å stille spørsmål i de kommende undersøkelsene eller har andre spørsmål, ta kontakt med Øystein H. S. Moen på telefon eller på Bakgrunn NorgesBarometeret nr 4/2009

3 Svaranalyse Rapporten produsert Aktivitet Anonym Navn Gjennomført i perioden NorgesBarometeret Ideell andel: Denne verdien viser den perfekte svarfordelingen og gjør det mulig å si noe om representativiteten i datamaterialet. Respondentgrupper Respondenter Responsfrekvens Unike kommuner Responsfrekvens Ordførere (429) % % Rådmenn (425) % Innbyggere representert Sum % % * Det er 431 kommuner i Norge. Avviket skyldes at 8 mottakere har bedt om ikke å være med i undersøkelsene. Oslo er ikke invitert. Fylkesvis Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Oppland Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 52 % 39 % 29 % 70 % 61 % 54 % 86 % 47 % 40 % Andel 5,2 % 3,3 % 1,9 % 6,7 % 5,2 % 6,7 % 8,6 % 3,3 % 2,9 % Ideell andel 4,9 % 4,2 % 3,3 % 4,7 % 4,2 % 6,1 % 4,9 % 3,5 % 3,5 % Fylkesvis Sogn og Møre og Sør- Nord- Rogaland Hordaland Fjordane Romsdal Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 50 % 45 % 50 % 39 % 44 % 58 % 45 % 40 % 42 % Andel 6,2 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 5,2 % 6,7 % 9,5 % 4,8 % 3,8 % Ideell andel 6,1 % 7,7 % 6,1 % 8,5 % 5,9 % 5,6 % 10,3 % 5,9 % 4,5 % Regionsvis Øst- og Sørlandet Vest-landet Midt-Norge Nord-Norge Ant kommuner i regionen Antall kommuner svart Andel i % 55 % 48 % 46 % 43 % Andel 43,8 % 19,5 % 18,6 % 18,1 % Ideell andel 39,4 % 20,0 % 20,0 % 20,7 % Svaranalyse NorgesBarometeret nr 4/2009

4 Ordførers partitilhørighet AP SV SP V H KRF FRP Andre Antall kommuner Antall kommuner svart Andel i % 46 % 83 % 52 % 62 % 60 % 36 % 50 % 39 % Andel 39,0 % 2,4 % 21,4 % 3,8 % 17,6 % 4,3 % 3,8 % 7,6 % Ideell andel 41,9 % 1,4 % 20,2 % 3,0 % 14,4 % 5,8 % 3,7 % 9,5 % Kommuneklasse KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 49 % 64 % 39 % 53 % 45 % 50 % 40 % Andel 21,9 % 17,6 % 12,4 % 19,0 % 16,2 % 7,1 % 5,7 % Ideell andel 21,8 % 13,6 % 15,5 % 17,6 % 17,6 % 7,0 % 7,0 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner ROBEK Robek ja Robek nei Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 60 % 48 % Andel 11,9 % 88,1 % Ideell andel 9,9 % 91,1 % ROBEK = Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse og derfor må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Kommuneloven 60 ( 59a) nr. 1. Svaranalyse NorgesBarometeret nr 4/2009

5 Hovedfunn 1. I hvilken grad vil hvert av disse innsatsområdene prioriteres i din kommune neste budsjettår? Neste budsjettår vil eldreomsorg og skole prioriteres, med skole på topp Det finnes knapt forskjell på prioriteringene til de forskjellige kommunene, i forhold til politisk blokk Skole utmerker seg som satsingsområde i Akershus, Østfold og Vest-Agder Finnmark og Troms er de fylkene der næringsutvikling prioriteres godt foran skole. 2. Har kommunen planer om å øke andelen ansatte med førskolelærerutdanning i de kommunale barnehagene? - 57 % av kommunene har planer om eller har allerede gjennomført, å øke andelen ansatte med førskolelærerutdanning i de kommunale barnehagene - Kommuner der FrP styrer har ikke planer om å øke andelen ansatte med førskolelærerutdanning, men noen har allerede gjennomført dette - Telemark ligger på topp med 79% som svarer allerede gjennomført, Akershus på bunnen med bare 10% 3. Er du enig eller ikke enig i at det trengs en nasjonal norm for antall elever pr. lærer for å kunne oppfylle kravet om et likeverdig opplæringstilbud for alle barn? - De rødgrønne er mye mer enige i utsagnet enn de to alternative blokkene på borgerlig side - På landsbasis er det kun 29% av kommunene som er enige i utsagnet - I Vest-Agder og Vestfold finnes det ingen kommuner som er enige i utsagnet 4. Hvor viktig synes du følgende områder innenfor skolesektoren er? - Kompetanseutvikling av lærere og tilpasset opplæring synes kommunene er de viktigste områdene - Mindre klasser/grupper og daglig skolemåltid er minst viktig - Lærertettheten er mindre viktig for FrP og Høyre enn de andre partiene - Høyre og FrP prioriterer heller kompetanseutvikling av lærere, men dette området er også det området de andre blokkene synes er mest viktig Hovedfunn NorgesBarometeret nr 4/2009

6 1. I hvilken grad vil hvert av disse innsatsområdene prioriteres i din kommune neste budsjettår? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helse 0,06 0,28 0,45 0,16 Eldreomsorg 0,19 0,52 0,25 Skole 0,15 0,48 0,31 Barnehage 0,11 0,27 0,4 0,16 Kultur 0,08 0,24 0,3 0,29 0,06 Veier og annen infrastruktur 0,09 0,24 0,3 0,25 0,08 Næringsutvikling 0,06 0,15 0,26 0,31 0, Vet ikke I liten grad I stor grad Vet ikke Gj.snitt Svarende Helse 1,0% 3,0% 6,0% 28,0% 45,0% 16,0% 2,0% 4, Eldreomsorg 1,0% 1,0% 2,0% 19,0% 52,0% 25,0% 2,0% 4, Skole 0,0% 2,0% 4,0% 15,0% 48,0% 31,0% 1,0% 5, Barnehage 2,0% 3,0% 11,0% 27,0% 40,0% 16,0% 2,0% 4, Kultur 1,0% 8,0% 24,0% 30,0% 29,0% 6,0% 2,0% 3, Veier og annen infrastruktur 2,0% 9,0% 24,0% 30,0% 25,0% 8,0% 2,0% 3, Næringsutvikling 1,0% 6,0% 15,0% 26,0% 31,0% 20,0% 2,0% 4, Totalt 4,5 195 HOVEDFUNN: Neste budsjettår vil eldreomsorg og skole prioriteres, med skole på topp Det finnes knapt forskjell på prioriteringene til de forskjellige kommunene, i forhold til politisk blokk Skole utmerker seg som satsingsområde i Akershus, Østfold og Vest-Agder Finnmark og Troms er de fylkene der næringsutvikling prioriteres godt foran skole. Fylkesvis Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Helse 4 4,8 4,91 4,67 4,69 4,57 5 4,47 4,86 Eldreomsorg ,88 5,27 5, Skole 5,56 5,33 4,91 4 4,94 5 4,92 5,31 5,14 Barnehage 4,2 4,5 4,45 3,83 4,59 4,64 4,33 4,71 4,64 Kultur 3,56 4,33 4,3 3,5 3,76 4,71 3,58 4,35 4,36 Veier og annen infrastruktur 3,11 4,25 4,64 4 3,5 4,13 3,33 4,35 4,43 Næringsutvikling 3,9 4,8 4,91 4,5 4,12 4,33 3,5 4,71 4,93 Totalt 4,19 4,72 4,73 4,21 4,35 4,67 4,27 4,7 4,77 Svarende Ikke svar Standardavvik 1,03 0,82 1,06 1,08 0,93 1,01 0,88 1,2 0,81 spm 1 NorgesBarometeret 4/09

7 Fylkesvis Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Helse 4,83 4,14 4,83 4,58 5 4,75 3,9 4,8 4,67 Eldreomsorg 4,75 4,86 4, ,67 5,1 5,17 5,25 Skole 5,17 5,43 4,92 5,08 4,82 4,67 4,7 5,5 5,25 Barnehage 4,75 4,29 4,17 4,85 4,36 4,78 4,5 4,83 4,25 Kultur 4 3,57 4,33 3,5 3,64 4,56 3,1 4,17 4 Veier og annen infrastruktur 3,83 4 4,08 3,67 3,45 4,33 3,5 4,33 3,75 Næringsutvikling 4,5 5 3,67 4,17 4,55 4,22 5,2 4,83 4 Totalt 4,55 4,47 4,38 4,41 4,4 4,57 4,29 4,8 4,45 Svarende Ikke svar Standardavvik 0,79 0,95 0,98 1 0,76 0,86 0,96 0,76 0,63 Ordførers parti AP SV SP KrF V H FRP Andre Helse 4,57 4,4 4,71 4,62 5 4,7 5 4,43 Eldreomsorg 4,99 5 4,88 5 5,12 5,12 5,25 4,71 Skole 4,95 5 4,95 5,25 4,88 5,21 5,43 5,08 Barnehage 4,58 5 4,51 4 4,75 4,55 4,12 4,36 Kultur 4,07 4 3,83 3,38 4,25 4,12 3,62 4,15 Veier og annen infrastruktur 3,87 3,8 3,74 4 4,25 3,97 3,62 4,64 Næringsutvikling 4,4 4,4 4,36 3,88 4,75 4,5 3,62 4,93 Totalt 4,49 4,51 4,43 4,3 4,71 4,6 4,38 4,61 Svarende Ikke svar Standardavvik 1,06 0,59 0,92 0,78 0,77 1,01 1,19 1,12 Høyre, Rødgrønne vs ulike De rødgrønne Høyre FrP og Venstre regjerings-konstellasjoner og KrF Helse 4,62 4,76 4,74 Eldreomsorg 4,95 5,15 5,1 Skole 4,95 5,25 5,16 Barnehage 4,58 4,46 4,49 Kultur 3,98 4,02 4,02 Veier og annen infrastruktur 3,82 3,89 4,02 Næringsutvikling 4,39 4,32 4,44 Totalt 4,47 4,55 4,57 Svarende Ikke svar Standardavvik 1,01 1,07 0,96 spm 1 NorgesBarometeret 4/09

8 Ordførere vs rådmenn Ordfører Rådmann Helse 4,69 4,56 Eldreomsorg 5,03 4,88 Skole 5,14 4,8 Barnehage 4,6 4,35 Kultur 4,11 3,73 Veier og annen infrastruktur 4,02 3,71 Næringsutvikling 4,56 4,08 Totalt 4,59 4,3 Svarende Ikke svar 10 5 Standardavvik 1,02 1,02 Kommuneklasse Helse 4,59 4,79 4,61 4,68 4,81 4,62 3,89 Eldreomsorg 4,95 4,76 5,04 4,94 5,17 5,23 5 Skole 4,98 4,94 4,92 5,03 5,34 4,64 5,45 Barnehage 4,68 4,26 4,43 4,62 4,67 4,36 4,36 Kultur 4,02 4 4,09 4,18 3,97 3,54 3,6 Veier og annen infrastruktur 4 3,89 3,91 4,29 3,97 3,58 2,8 Næringsutvikling 4,52 4,2 4,5 4,65 4,29 4,46 3,91 Totalt 4,54 4,41 4,5 4,63 4,6 4,35 4,15 Svarende Ikke svar Standardavvik 0,98 0,87 1,04 1,12 0,9 1,21 0,98 Robek Robek Ikke Robek Helse 4,84 4,62 Eldreomsorg 5,2 4,96 Skole 5 5,04 Barnehage 4,55 4,51 Kultur 3,62 4,04 Veier og annen infrastruktur 3,76 3,95 Næringsutvikling 4,57 4,39 Totalt 4,51 4,5 Svarende Ikke svar 3 12 Standardavvik 1,17 1 spm 1 NorgesBarometeret 4/09

9 2. Har kommunen planer om å øke andelen ansatte med førskolelærerutdanning i de kommunale barnehagene? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Ja 23,0% Nei 39,0% Allerede gjennomført 34,0% Vet ikke 5,0% Prosent Antall Ja 23,0% 44 Nei 39,0% 75 Allerede gjennomført 34,0% 66 Vet ikke 5,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,84 HOVEDFUNN: 57 % av kommunene har planer om eller har allerede gjennomført, å øke andelen ansatte med førskolelærerutdanning i de kommunale barnehagene Kommuner der FrP styrer har ikke planer om å øke andelen ansatte med førskolelærerutdanning, men noen har allerede gjennomført dette Telemark ligger på topp med 79% som svarer allerede gjennomført, Akershus på bunnen med bare 10% Fylkesvis Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Ja 40,0% 33,0% 18,0% 0,0% 18,0% 7,0% 18,0% 17,0% 7,0% Nei 40,0% 50,0% 27,0% 43,0% 41,0% 47,0% 36,0% 50,0% 50,0% Allerede gjennomført 10,0% 17,0% 36,0% 57,0% 35,0% 40,0% 36,0% 28,0% 43,0% Vet ikke 10,0% 0,0% 18,0% 0,0% 6,0% 7,0% 9,0% 6,0% 0,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,94 0,69 0,99 0,49 0,82 0,72 0,88 0,79 0,61 Fylkesvis Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 23,0% 0,0% 75,0% 31,0% 18,0% 11,0% 30,0% 67,0% 0,0% Nei 23,0% 71,0% 8,0% 46,0% 36,0% 11,0% 40,0% 17,0% 75,0% Allerede gjennomført 46,0% 29,0% 17,0% 23,0% 45,0% 78,0% 20,0% 17,0% 25,0% Vet ikke 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,92 0,45 0,76 0,73 0,75 0,67 0,94 0,76 0,43 spm 2 NorgesBarometeret 4/09

10 Ordførers parti AP SV SP KrF V H FRP Andre Ja 18,0% 20,0% 23,0% 38,0% 12,0% 39,0% 0,0% 19,0% Nei 45,0% 40,0% 33,0% 25,0% 25,0% 39,0% 71,0% 25,0% Allerede gjennomført 32,0% 40,0% 40,0% 38,0% 38,0% 18,0% 29,0% 56,0% Vet ikke 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 25,0% 3,0% 0,0% 0,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,81 0,75 0,87 0,87 0,97 0,82 0,45 0,78 Rødgrønne vs ulike regjerings-konstellasjoner Høyre, De rødgrønne Høyre FrP og Venstre og KrF Ja 20,0% 32,0% 35,0% Nei 40,0% 45,0% 35,0% Allerede gjennomført 35,0% 20,0% 24,0% Vet ikke 5,0% 2,0% 6,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,83 0,79 0,91 Ordførere vs rådmenn Ordfører Rådmann Ja 26,0% 16,0% Nei 36,0% 44,0% Allerede gjennomført 33,0% 36,0% Vet ikke 5,0% 3,0% Svarende Ikke svar 10 6 Standardavvik 0,87 0,77 Kommuneklasse Ja 25,0% 20,0% 17,0% 18,0% 32,0% 13,0% 36,0% Nei 45,0% 37,0% 42,0% 29,0% 39,0% 40,0% 36,0% Allerede gjennomført 30,0% 40,0% 33,0% 44,0% 26,0% 40,0% 18,0% Vet ikke 0,0% 3,0% 8,0% 9,0% 3,0% 7,0% 9,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,74 0,81 0,85 0,88 0,84 0,8 0,95 Robek Robek Ikke Robek Ja 9,0% 24,0% Nei 50,0% 37,0% Allerede gjennomført 27,0% 35,0% Vet ikke 14,0% 3,0% Svarende Ikke svar 3 13 Standardavvik 0,84 0,84 spm 2 NorgesBarometeret 4/09

11 3. Er du enig eller ikke enig i at det trengs en nasjonal norm for antall elever pr. lærer for å kunne oppfylle kravet om et likeverdig opplæringstilbud for alle barn? 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Enig 29,0% Ikke enig 63,0% Vet ikke 8,0% Prosent Antall Enig 29,0% 56 Ikke enig 63,0% 122 Vet ikke 8,0% 16 Svarende 194 Ikke svar 16 Standardavvik 0,57 HOVEDFUNN: De rødgrønne er mye mer enige i utsagnet enn de to alternative blokkene på borgerlig side På landsbasis er det kun 29% av kommunene som er enige i utsagnet I Vest-Agder og Vestfold finnes det ingen kommuner som er enige i utsagnet Fylkesvis Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Enig 20,0% 17,0% 36,0% 29,0% 18,0% 13,0% 27,0% 28,0% 57,0% Ikke enig 80,0% 83,0% 45,0% 71,0% 76,0% 87,0% 73,0% 56,0% 36,0% Vet ikke 0,0% 0,0% 18,0% 0,0% 6,0% 0,0% 0,0% 17,0% 7,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,4 0,37 0,72 0,45 0,47 0,34 0,45 0,66 0,63 Fylkesvis Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Enig 31,0% 29,0% 25,0% 31,0% 27,0% 33,0% 70,0% 0,0% 0,0% Ikke enig 62,0% 71,0% 75,0% 38,0% 73,0% 67,0% 20,0% 67,0% 75,0% Vet ikke 8,0% 0,0% 0,0% 31,0% 0,0% 0,0% 10,0% 33,0% 25,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,58 0,45 0,43 0,78 0,45 0,47 0,66 0,47 0,43 Ordførers parti AP SV SP KrF V H FRP Andre Enig 38,0% 60,0% 30,0% 12,0% 12,0% 12,0% 14,0% 31,0% Ikke enig 54,0% 40,0% 60,0% 75,0% 75,0% 85,0% 86,0% 50,0% Vet ikke 8,0% 0,0% 9,0% 12,0% 12,0% 3,0% 0,0% 19,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,61 0,49 0,59 0,5 0,5 0,38 0,35 0,7 spm 3 NorgesBarometeret 4/09

12 Høyre, Rødgrønne vs ulike De rødgrønne Høyre FrP og Venstre regjerings-konstellasjoner og KrF Enig 36,0% 12,0% 12,0% Ikke enig 56,0% 85,0% 82,0% Vet ikke 8,0% 2,0% 6,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,6 0,37 0,42 Ordførere vs rådmenn Ordfører Rådmann Enig 36,0% 13,0% Ikke enig 54,0% 82,0% Vet ikke 10,0% 5,0% Svarende Ikke svar 10 6 Standardavvik 0,62 0,42 Kommuneklasse Enig 41,0% 29,0% 25,0% 29,0% 26,0% 20,0% 9,0% Ikke enig 48,0% 66,0% 71,0% 59,0% 68,0% 67,0% 91,0% Vet ikke 11,0% 6,0% 4,0% 12,0% 6,0% 13,0% 0,0% Svarende Ikke svar Standardavvik 0,66 0,54 0,5 0,62 0,53 0,57 0,29 Robek Robek Ikke Robek Enig 23,0% 30,0% Ikke enig 68,0% 62,0% Vet ikke 9,0% 8,0% Svarende Ikke svar 3 13 Standardavvik 0,55 0,58 spm 3 NorgesBarometeret 4/09

13 4. Hvor viktig synes du følgende områder innenfor skolesektoren er? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Mindre klasser/grupper 15,0% 26,0% 29,0% 22,0% Flere lærere med godkjent utdanning 6,0% 22,0% 37,0% 31,0% Spesialundervisning 22,0% 37,0% 26,0% 9,0% Tilpasset opplæring 19,0% 45,0% 30,0% Kompetanseutvikling av lærere 10,0% 48,0% 38,0% Flere undervisningstimer 7,0% 13,0% 35,0% 26,0% 14,0% Daglig skolemåltid 13,0% 15,0% 22,0% 27,0% 16,0% 8,0% Vet ikke Lite viktig Svært viktig Vet ikke Gjennomsni tt Svarende Mindre klasser/grupper 3,0% 15,0% 26,0% 29,0% 22,0% 4,0% 1,0% 3, Flere lærere med godkjent utdanning 0,0% 2,0% 6,0% 22,0% 37,0% 31,0% 1,0% 4,9 191 Spesialundervisning 1,0% 4,0% 22,0% 37,0% 26,0% 9,0% 1,0% 4, Tilpasset opplæring 0,0% 0,0% 5,0% 19,0% 45,0% 30,0% 1,0% 5, Kompetanseutvikling av lærere 0,0% 0,0% 3,0% 10,0% 48,0% 38,0% 1,0% 5, Flere undervisningstimer 4,0% 7,0% 13,0% 35,0% 26,0% 14,0% 1,0% 4, Daglig skolemåltid 13,0% 15,0% 22,0% 27,0% 16,0% 8,0% 0,0% 3, Totalt 4, HOVEDFUNN: Kompetanseutvikling av lærere og tilpasset opplæring synes kommunene er de viktigste områdene Mindre klasser/grupper og daglig skolemåltid er minst viktig Lærertettheten er mindre viktig for FrP og Høyre enn de andre partiene Høyre og FrP prioriterer heller kompetanseutvikling av lærere, men dette området er også det området de andre blokkene synes er mest viktig Fylkesvis Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Mindre klasser/grupper 3 3,4 3,6 3,43 3,53 3,67 3,2 4,06 3,85 Flere lærere med godkjent utdanning 4,1 5,33 4,91 5 4,88 4,93 4,64 5,44 4,86 Spesialundervisning 3,5 4,6 4,45 4,43 3,88 3,67 4,55 4,38 3,71 Tilpasset opplæring 4,8 5,17 5,18 4,86 5,06 4,87 5,18 5 5,07 Kompetanseutvikling av lærere 5 5 5,45 5,14 5,18 5,27 5,09 5,35 5,29 Flere undervisningstimer 4,3 5 4,64 4,86 4,29 3,87 3,64 4,12 3,71 Daglig skolemåltid 3,3 3,4 3,82 3,71 3,29 3,53 3,45 3,82 3,57 Totalt 4 4,56 4,58 4,49 4,3 4,26 4,25 4,6 4,29 Svarende Ikke svar Standardavvik 1,12 1,12 0,92 0,81 1 1,15 0,87 0,9 1,01 spm 4 NorgesBarometeret 4/09

14 Fylkesvis Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Mindre klasser/grupper 3,85 4 3,33 3,58 3,64 4 3,7 3,5 4 Flere lærere med godkjent utdanning 5,15 4,86 4,92 4, ,8 5,5 Spesialundervisning 3,92 4,43 4,58 4 4,36 3,78 4,7 3,4 3,5 Tilpasset opplæring 4,62 5,14 5,45 5,08 5, ,8 4,25 Kompetanseutvikling av lærere 5,38 5,43 5 4,91 5,18 5,67 4,9 5,2 5,5 Flere undervisningstimer 4,15 4,71 3,83 3,64 4,27 4,11 4,7 3,6 4 Daglig skolemåltid 3,33 3,71 2,58 3,33 3,73 3,22 4 2,5 1,75 Totalt 4,34 4,61 4,24 4,17 4,47 4,4 4,57 3,83 4,07 Svarende Ikke svar Standardavvik 0,92 0,9 1,04 1,2 0,84 1,16 1,14 0,98 0,68 Ordførers parti AP SV SP KrF V H FRP Andre Mindre klasser/grupper 3,86 4 3,95 3,5 3,75 3,03 2,71 3,29 Flere lærere med godkjent utdanning 5 4,4 4,98 4,25 4,5 4,88 4,57 5,2 Spesialundervisning 4,3 3,4 3,81 3,75 3,62 4,35 4 4,2 Tilpasset opplæring 5,12 4,4 4,93 4,88 4,5 5,1 4,71 5,12 Kompetanseutvikling av lærere 5,25 5,4 5,05 4,62 5,12 5,44 5,71 5,12 Flere undervisningstimer 4,53 4,4 3,4 3,12 4 4,35 5 4,12 Daglig skolemåltid 3,96 4,6 3,41 2,62 2,12 2,28 3,14 4 Totalt 4,57 4,37 4,22 3,82 3,95 4,2 4,27 4,44 Svarende Ikke svar Standardavvik 1 0,98 1,03 1,14 0,94 1 0,96 0,83 Rødgrønne vs ulike regjerings-konstellasjoner De rødgrønne FrP og Høyre Høyre, Venstre og KrF Mindre klasser/grupper 3,9 2,97 3,23 Flere lærere med godkjent utdanning 4,97 4,82 4,71 Spesialundervisning 4,09 4,29 4,13 Tilpasset opplæring 5,02 5,03 4,96 Kompetanseutvikling av lærere 5,18 5,49 5,25 Flere undervisningstimer 4,13 4,47 4,09 Daglig skolemåltid 3,8 2,44 2,31 Totalt 4,44 4,22 4,1 Svarende Ikke svar Standardavvik 1,05 1,01 1,07 spm 4 NorgesBarometeret 4/09

15 Ordførere vs rådmenn Ordfører Rådmann Mindre klasser/grupper 3,75 3,41 Flere lærere med godkjent utdanning 5,05 4,59 Spesialundervisning 4,23 3,85 Tilpasset opplæring 5,08 4,85 Kompetanseutvikling av lærere 5,26 5,11 Flere undervisningstimer 4,12 4,2 Daglig skolemåltid 3,33 3,6 Totalt 4,4 4,23 Svarende Ikke svar 11 6 Standardavvik 1,07 1,04 Kommuneklasse Mindre klasser/grupper 3,93 3,67 3,52 3,47 3,83 3,5 2,73 Flere lærere med godkjent utdanning 4,86 4,89 5 5,03 5,13 4,71 4,18 Spesialundervisning 4,11 3,97 4,04 4,42 4,17 4,14 3,55 Tilpasset opplæring 4,98 4,94 5 5,06 5,23 4,8 4,82 Kompetanseutvikling av lærere 5,16 5,09 5,22 5,31 5,45 5,07 5,09 Flere undervisningstimer 3,98 3,94 4,29 4,06 4,47 4,43 4,18 Daglig skolemåltid 3,44 3,69 3,25 3,3 3,13 3,64 3,64 Totalt 4,35 4,31 4,33 4,38 4,49 4,33 4,03 Svarende Ikke svar Standardavvik 1,04 1,05 1,03 1,12 1,03 0,91 1,17 Robek Robek Ikke Robek Mindre klasser/grupper 3,5 3,65 Flere lærere med godkjent utdanning 4,68 4,93 Spesialundervisning 4,15 4,1 Tilpasset opplæring 5,05 5 Kompetanseutvikling av lærere 5,2 5,22 Flere undervisningstimer 4,11 4,15 Daglig skolemåltid 3,35 3,42 Totalt 4,29 4,35 Svarende Ikke svar 4 13 Standardavvik 1,12 1,07 spm 4 NorgesBarometeret 4/09

16 Om du ønsker å få gjennomført undersøkelser, ta kontakt med NorgesBarometeret. NorgesBarometeret AS Telefon Telefax Østensjøv. 18, 0661 Oslo NorgesBarometeret nr 4/2009

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr NorgesBarometeret Nr 7 2011 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund Desember 2011 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen NorgesBarometeret

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger.

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger. Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmerin på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no NORSK SYKEPLEIER- FORBUND 1911-2012

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS KommuneBarometeret Nr 2 2012 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF April 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager en spørreundersøkelse rettet mot ordførere og rådmenn Utarbeidet av Astma og Allergiforbundet i samarbeid med Mycoteam AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Påstandene Min kommune er god på tilrettelegging av forskningsaktiviteter i kommunen Kommunen bør prioritere forskning

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER Fagtreff i Norsk Vannforening, Oslo, 12.oktober Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Hvorfor (nok en) kartlegging? Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007 og 2010)

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer