Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt"

Transkript

1 Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening for Jord og Skogbruk», også kjent som «Landkreditforeningen» fyller som dere vet hundre år i år. Over ser dere et eksempel på vår jubileumslogo som vil bli brukt gjennom året. Jubileumsfeiring Alle hundreåringer fortjener en bursdagsfeiring. Sett av datoen i kalenderen nå! Jubileumsfesten blir den 24. september. Mer informasjon om dette kommer senere. Årsmøte Årsmøtet avholdes 26. og 27. mars. Tradisjonen tro på Hotel Bristol i Oslo. Distriktsvise valg 2015 Vi er nå en uke uti valget, og så langt ser det bra ut. Men skal vi nå målet om 12 % oppslutning i år, er det viktig at alle tillitsvalgte mobiliserer og gjør en solid innsats for å nå målet! Region Antall stemmer % Mål 2015 (12%) Gjenstår Tall for 2013 Tall for 2014 Buskerud ,10 % Hedmark ,87 % Hordaland ,22 % Ikke valg Møre og Romsdal ,78 % Nord-Trøndelag ,28 % Oppland ,43 % Oslo og Akershus ,09 % Rogaland ,60 % Sogn og Fjordane ,24 % Ikke valg Sør-Trøndelag ,37 % Telemark ,59 % Ikke valg Troms og Finnmark ,38 % Ikke valg Vestfold ,29 % Østfold ,21 % Totalt ,03 % Som vi ser av tabellen, har vi per 27. januar allerede gått forbi totalt antall stemmer i 2014, og det er fortsatt to uker igjen av valget. Sånn sett har vi en bedre start i år enn i fjor! Vi har imidlertid en del igjen for å nå målet i 2015 om 12 % oppslutning. Nå vil det onsdag/torsdag denne uken bli sendt ut en mail med påminnelse om valget, og en ny påminnelse neste uke. Det vil også gå ut sms til de vi ikke har e-postadressen til.

2 Det er viktig at alle tillitsvalgte er aktive pådrivere for at flest mulig går inn og avlegge stemme. De av dere som ikke har stemt må gjøre det, og oppfordre også naboer og kjente til å gå inn og stemme! Oppdager dere feil, eller mottar tilbakemeldinger på at noe ikke fungerer som det skal, ta kontakt på Medlemsutviklingen i 2014 MEDLEMMER I LANDKREDITT SA - PR LØPENDE LÅN LØPENDE LÅN Endring i 2014 FYLKE MEDLEMMER ANTALL LÅN RESTLÅN MEDLEMMER ANTALL LÅN RESTLÅN MEDLEMMER ANTALL LÅN RESTLÅN Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland SognogFjordane MøreogRomsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt Årets offisielle tall er klare, og de ser bra ut! For første gang på mange år kan vi vise til en vekst i 2014, med 15 medlemmer! Dette er et skritt i riktig retning! Utvikling landbrukslån og driftskreditt Grafen som viser utviklingen på landbrukslån har opprettholdt en jevn økning gjennom hele året, og vi endte med en vekst på året ca 6,6 %. Vi har også en god utvikling på driftskredittene gjennom året, og opptellingen viser at det ble åpnet 53 nye driftskredittkonti i Dette viser at vi har et godt tilbud! Nye priser Personmarkedet Det har i lengre tid vært et meget stort prispress i personmarkedet og alle relevante konkurrenter har redusert lånerentene den siste tiden. Vi hadde lav vekst på personmarkedet i Vi er avhengige av å ha vekst og et tilstrekkelig volum for personmarkedssegmentet, dette er viktig for optimal innlånskostnad (funding via innskudd) og tilstrekkelig antall kunder å fordele investeringer på. Et sterkt og noe større personmarkedssegment vil også gjøre oss

3 bedre i stand til å lykkes med vårt formål med å sikre god finansiering til landbruket. Vår nye rente til personmarkedet starter nå på 2,75 % nom. Dette er en meget konkurransedyktig pris, og antakelig den beste prisen i markedet uten at kunden faller inn under spesialprogrammene til våre konkurrenter. Konklusjonen er at reduksjonen vil gjøre Landkreditt meget attraktiv for nye kunder i personmarkedet, og bidra til nødvendig vekst i dette markedet. Landbruksmarkedet generelt Volumene i landbruk har vokst jevnt igjennom Konkurransen er ekstra sterk hos de beste kundene samt i bynære strøk hvor vi ser at enkelte banker tilbyr ned mot boliglånsbetingelser for utvalgte bønder. I motsetning til i personmarkedet er landbruksmarkedet preget av stor variasjon i lånerentene kunder imellom. Vi opplever gode muligheter til å hente nye gode kunder som kanskje ikke har vært tøffe nok mot egen bank og gradvis har fått økende lånerenter. Bankens strategi med åpen prisstruktur (lik pris for lik risiko og bruk) oppleves som positiv. Vi forhandler ikke pris, og mister et fåtall kunder. Kunder som i perioder har utfordringer og følgelig får økte renter og tøffere diskusjoner med banken bør kontakte oss også når økonomien er forbedret slik at vi kan gjøre en ny vurdering av pris. Vi har opplevd tilfeller hvor en lokal bank absolutt ikke vil miste kunder til Landkreditt, og er villige til å strekke seg langt for å beholde kunder i konkurranse med oss. Vi kan ta dette som et godt tegn på bankens synlighet og aktivitet lokalt. Ny beste pris på landbrukslån er nå 3,65 % nom., noe vi vurderer som en meget konkurransedyktig pris. For generasjonsskiftelån er ny bestepris 3,40 % nom. Driftskreditten Landkreditt Bank setter ned renten på driftskreditt til 3,65 prosent nominelt. Dette representerer et rentekutt på 0,85 prosentpoeng. Ny effektiv rente blir 3,7 prosent. Rentekuttet på driftskreditt kommer i forbindelse med Landkreditts 100-årsjubileum i Med rentekuttet ønsker vi å markere oss som prispresser og stimulere til en sunn konkurranse som kommer landbruket til gode. Med vår nye driftskredittrente, kan landbruket potensielt spare drøye 39 millioner NOK. Et rentekutt på 0,85 prosentpoeng representerer en medlemsfordel på cirka 9 millioner, mens den potensielle besparelsen for det øvrige markedet er cirka 30 millioner. Se regneeksempler lenger ned. Rollen som prispresser Oppgjørs- og driftskredittordningen (her kalt driftskredittordningen) ble etablert i 1967 og er et av de tiltak som har gjort det mulig for den norske bonden å drive lønnsomt. Ordningen dekker i stor grad det behovet bøndene har for kortsiktig kreditt til nødvendige investeringer og vedlikehold. Siden Landkreditt Bank i 2002 kom inn i markedet som et korrektiv til andre banker har vi sett at prisnivået på driftskredittproduktet har endret seg. Tidligere utregninger fra NILF viste at vi i årene som fulgte etableringen var med på å presse ned rentenivået med cirka to prosent. Nå tar Landkreditt igjen rollen som prispresser og kutter renten på driftskreditt med 0,85 prosentpoeng, et rentekutt som i størrelsesorden er omtrent dobbelt så stort som renteendringene i markedet forøvrig. På nettsiden «www.rentebors.no» oppgir bankene sin pris på driftskreditt. Landkreditt er best av alle pr 28. januar!

4 Mulige konsekvenser av rentekuttet Hva innebærer et rentekutt av denne størrelsen i et markedsperspektiv? Her er noen utregninger. Forutsetninger: Rentebors.no har i begynnelsen av januar et uvektet snitt på 6,287 prosent effektiv rente. Laveste effektive rente i markedet er 4,3 prosent. Vi har fått Produktregisteret SA til å regne ut et vektet rente-gjennomsnitt på driftskreditt basert på faktisk markedsandel til de banker som har valgt å oppgi rente på rentebors.no, og som deltar i driftskredittordningen. Disse bankene dekker 51 prosent av markedet. Alle markedsandeler og tall er beregnet ut fra trukket saldo altså den delen av rammen som er rentebærende, per år. Markedet hadde per MNOK i trukket saldo (kilde: Oppgjørs og driftskredittordningen for landbruket) Vektet snitt i markedet er 5,26 prosent uten Landkreditt Bank, men 4,72 prosent med Landkreditt Banks nye driftskredittrente. Noen regneeksempler: Landkreditt Banks andel av trukket saldo per var 579 MNOK - altså 23 prosent. De resterende 77 prosent av markedet kunne spart 30,3 MNOK p.a. med Landkreditt Banks nye rente. Dette er beregnet på følgende måte: Restsaldo 1941 MNOK på rentesats 5,26 prosent (i markedet) 102,1 MNOK vs. 3,7 prosent (i Landkreditt Bank) 71,8 MNOK Med 579 MNOK i saldo sparer kundene til Landkreditt Bank 5,1 MNOK p.a. på den nye renten. Dette er beregnet ut fra effektiv rente i Landkreditt Bank i dag på 4,58 prosent vs ny rente på 3,7 prosent. Medlemsfordel for Landkreditt Banks kunder blir 9,1 MNOK per år. Dette er regnet ut på følgende måte: Markedsrenten uten Landkreditt Bank, 5,26 prosent, mot Landkreditt Banks nye rente 3,7 % når total saldo er 579 MNOK: 30,5 MNOK minus 21,4 MNOK = 9,1 MNOK Med medlemsfordelen for Landkreditt Banks kunder og den potensielle besparelsen for markedet forøvrig blir totaltallet 9,1 + 30,3 MNOK = 39,4 MNOK. Beregningene her er gjort på trukket saldo. Høringsuttalelse på oppheving av konsesjonsloven og boplikten. Styret i Landkreditt har sendt inn en høringsuttalelse på regjeringens forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt. Høringsuttalelsen kan leses her: https://www.regjeringen.no/contentassets/b94d0bd1cf6142fc96b1e8d4ff663744/358_landkreditt-sa.pdf

5 Ny nettbank er lansert! Ny nettbank ble lansert tirsdag 27. januar! Klikk på bildet for å komme til kampanjesiden for ny nettbank. Lanseringen har gått bra, og vi har fått positive tilbakemeldinger. Noen konstruktive innspill til videreutvikling har vi også fått, men ellers stille sett i forhold til hvor stor endring dette faktisk representerer for kundene. Det tyder på at nettbanken er så lett å forstå at få har behov for veiledning, og vi får håpe at brukerne er fornøyde På høstmøtet inviterte vi tillitsvalgte til å være med å teste den nye nettbanken før den ble lansert. Et tosifret antall tillitsvalgte var med på denne testingen før lansering, og vi fikk flere gode innspill. Det fungerte veldig bra, så vi ønsker å rette en takk til alle som har bidratt med gode innspill. Vår erfaring med deres bidrag er veldig gode, og vi har ambisjoner om å fortsette å la tillitsvalgte være med å teste nye produkter også ved senere anledninger.

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Det norske drivstoffmarkedet

Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Det norske drivstoffmarkedet Innhold Forord 5 1. Innledning 6 2. Det norske drivstoffmarkedet 7 2.1 Markedsaktører og struktur 7 2.2 Produkter og priser 8 3. Konkurransetilsynets

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i 2006...

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer