Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014"

Transkript

1 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Alexander Gustavsen Anita Løyning Anne Stine Hop Christian Valland Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Heidi Lilleby Henning Leere May Britt Holsen Laugen Morten Lehmann Morten Torgalsbøen Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Nesvik Per Gunnar Rækken Per-Herman Puck Runa Haave Andersson Steinar S Arff Torleif Korneliussen Trygve Kloster Ulf Møller Øystein Solberg Bergen Energi Agder Energi Statnett (prosjektleder) Norgesenergi CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS Hafslund Hedgning Statkraft Enoro Fortum Distribution AS Statnett Stange Energi Skagerak nett Statkraft EdiSys (sekretær) Maik Navita Skagerak nett Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS Energi Norge TietoEnator Vedlegg A, Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen Vedlegg B, Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301, se punkt 6, Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Vedlegg C, Huskeliste Vedlegg D, NEE saksliste Vedlegg E, Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg F, Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Gjennomfakturerin g - Presentasjon NEE januar 2014.pptx Statuspresentasjon: NEE prosjekt for forretningsregler for viderefakturering av nettleie 31/ , se punkt 5, Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Norske svar til spørsmål fra HNS prosjektet, se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) HNR - Norwegian response to questions for national groups pptx Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 NBS Messaging Forum.pptx NBS-NEE.pptx Norske svar til spørsmål fra NBS prosjektet, se punkt 8, Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Presentasjon av komponentkoder og nettområder, se punkt 12, Sak 2013/29: Informasjon og diskusjon rundt innføring av nettområder Presentasjon av Business case for underlag for beregning av Elsertifikatplikt, se punkt Error! Reference source not found., Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Business case for underlag for beregning av Elsertifikatplikt - NEE pptx _201 3.xls Forslag til innhold i melding for elsertifikatrapportering, se punkt Error! Reference source not found., Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Dobbeltklikk på ikonene over for å åpne dokumentene 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med endret rekkefølge på punktene. 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater 4 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren som flytter ut melder utflytting til nettselskapet og abonnementet opphører. Når ny abonnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, fordi den tidligere kundens abonnement er opphørt. Konsekvenser: Oppdatering av NUBIX manualen, mulige endringer i nettselskapenes NUBIX grensesnitt og mulig endring av NUBIX skjemaene Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.1 5 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Hvem fremmer saken: Energi Norge og BSO Hva gjelder saken: NEE forprosjekt for forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør. Flere aktører i den norske kraftbransjen, som Energi Norge og BSO (Bransjestandardisering) har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å se på mulighetene for å lage prosessbeskrivelser og forretningsregler for viderefakturering av nettleie via kraftleverandør. Blant annet for å unngå en fase med manuelle rutiner. Konsekvenser: Presiseringer i Ediel-standarden eller eventuelt egen prosessbeskrivelse Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Bli enige om forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør Møtereferater og dokumenter utarbeidet av prosjektet distribueres fortløpende til NEE. Torleif presenterte status for prosjektet, se vedlagte presentasjon: Det finnes ingen standardiserte løsninger som kan tas direkte i bruk for på/avmelding av gjennomfakturering av nettleie. o Dersom dagens PRODAT meldinger skal utvides til å håndtere gjennomfakturering vil dette kreve tilpassinger i KIS o Det finnes ingen løsning innenfor EHF/ALMA som kan benyttes direkte Er det NEE eller andre bransjefora som skal «pushe» en løsning for gjennomfakturering? o Det er en del uavklarte juridiske problemer som ikke typisk omfattes av NEE s mandat Torleif avsluttet presentasjonen med en anbefaling om at prosjektet avgrenses seg til å beskrive mulige tekniske løsninger Fra etterfølgende diskusjon: Flere foreslo å ferdigstille en rapport med mulige tekniske løsninger for gjennomfakturering og sender denne til de som «har bestilt» rapporten, det vil si Energi Norge v/fagforum marked og BSO Energi Norge informerte om at en endring i særavgiftsforskriften er på høring fram til 1. april Høringsnotatet finnes på: NO&parentid=66251 Konklusjon: Prosjektet kjører ett prosjektmøte til, for å ferdigstille en teknisk rapport Rapporten bør være klar for utsendelse til NEE i løpet av januar Rapporten sendes på 2 ukers høring til NEE før den sendes til «oppdragsgiverne» Energi Norge v/fagforum marked og BSO 6 Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prosjekt for å foreslå endringer i forskrift 301? I 2010 gjennomførte NEE; «NEE prosjekt for gjennomgang av s forskrift 301». Prosjektet laget en rapport med en rekke forslag til endringer i forskrift 301. Mange av forslagen ble tatt med i ny forskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var også mange forslag som ikke ble tatt til følge fordi ikke hadde tid til å behandle dem før forskriften ble vedtatt. En liste over relevante forslag (fra 2010) som ikke ble tatt inn i ny forskrift 301 finnes i Vedlegg B. Konsekvenser: har nettopp (november 2013) igangsatt arbeidet med et høringsnotat i forbindelse med forskriftsendringer knyttet til innføring av NBS. Endringene vil i hovedsak gjelde kapittel 5, og høringsnotatet offentliggjøres i løpet av 1. kvartal NBS-prosjektgruppen har allerede spilt inn endringsforslag til. Forslag til beslutning: NEE starter et eget prosjekt for å gå igjennom forslagene i Vedlegg B Dokumentasjon: Vedlegg B Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 7 Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Statusrapport og diskusjon rundt hvordan NEE skal påvirke arbeidet i NordREG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger for et Felles Nordisk Sluttbrukermarked (FNS). Norske deltager i det nordiske prosjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Kloster, Lyse, 3. SSE I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prosjektkoordinator (formelt ikke norsk deltager) Dette er et prosjekt som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle aktører i sluttbrukermarkedet og det er viktig at NEE hoder seg oppdatert på framdrift og spiller inn norske synspunkter i diskusjonene Konsekvenser: NordREG har som målsetting å innføre harmoniserte nordiske prosesser og meldinger i løpet av Forslag til beslutning: Det etableres et NEE prosjekt for å følge og påvirke arbeidet i det nordiske prosjektet Dokumentasjon: NordREG hjemmeside: Ove presenterte forslag til svar på spørsmål fra NEE/HNS prosjektgruppe. Fra etterfølgende diskusjon: Det ble presisert at det i et harmonisert nordisk sluttbrukermarked ikke er realistisk å ha med et krav om at kraftleverandøren skal skaffe en byttestand ved leverandørskifter, flytting etc. I Elhub.no prosjektet foreslås 90 dager tilbake i tid, mens det i UseCase fra NordREG s Input team er beskrevet at flytting kan foregå tilbake i tid dersom alle parter er enig i dette, men bare innfor «balanseavregnings vindu». Etter at NBS er innført vil det være en frist på 13 dage til å ferdigstille underlaget for ballanseavregningen. I Norge i dag håndteres flytting fram i tid uten noen maksimum tid framover, men et nytt byte blir avvist dersom det er på dato eller tidligere enn et eksisterende registrert bytte. I NordREG s «Switching-report» er det en opsjon med en prosess der «National Point of Information» (Nettselskap eller datahub) har opplysninger om kontraktsmessige bindinger relatert til gjeldende kraftleveransekontrakt. Konklusjon: Forslagene til svar fra NEE/HNS prosjektet ble vedtatt, med følgende tillegg/endringer: o Det bør ikke være noen restriksjoner som sier at et leverandørskifte skal avvises dersom dato er lik eller tidligere enn for et eksisterende registrert bytte I tillegg ble følgende kommenterer lagt til: o Hovedregelen bør være at flytting ikke kan skje tilbake i tid, men at korrigeringer bør være mulig, f.eks. 10 dager tilbake i tid. Det viktigste er imidlertid at det er felles regler som er klare og entydige. o Norge har god erfaring med flytting tilbake i tid (30 virkedager tilbake), men det øker arbeidet med korrigeringer Aksjon (fortsatt fra forrige møte): Statnett vil lage en oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter 8 Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Hvem fremmer saken: NBS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Hva gjelder saken: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Status og presentasjon av meldingsutveksling som foreslås i forbindelse med innføring av NBS. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Gideon Ovadya, BKK Nett, Meldingsutvekslingsforum (NBS messaging forum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Norge og Sverige) NBS hjemmeside: 9 Sak 2013/22: ebix prosjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Informasjon fra norske deltagere i ebix prosjekter. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: ebix Customer Switching (CuS): 1. Torleif Korneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NorgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Johansen, Hafslund AMS-prosjekt, 4. Vara: Jon Eivind Johannessen, Hafslund Nett ebix er en Europeisk organisasjon som jobber med standardisering av meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet. ebix har to prosjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Customer Switching Project) og EMD (ebix Metered Data Project). Konsekvenser: Norge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Forslag til beslutning: Kun til orientering Dokumentasjon: 10 Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Fast status-punkt på NEE agendaen Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Elhub.no er et viktig prosjekt for den norske kraftbransjen og det er viktig at NEE følger med på prosjektet. 11 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger (hvis tid) Hvem fremmer saken: Enoro Hva gjelder saken: Enkelte aktører har Grunnlag for fakturering av saldooppgjør som langt overskrider 2 Mb i størrelse. Dette skaper problemer, siden denne meldingen Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.3 ikke kan splittes i flere mindre meldinger uten at også tilhørende faktura splittes i flere mindre fakturaer. Det er ønskelig å sende kun ett Grunnlag for fakturering av saldooppgjør, noe som i dag må avtales bilateralt. Øke størrelsesbegrensningen, slik at Grunnlag for fakturering av saldooppgjør kan utveksles uten å måtte splittes. Aksjon fra forrige NEE møte: Systemleverandører bes om å vurdere hvilken løsning som er enklest å implementer av: o Endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB for alle prosesser o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB kun for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Kraftleverandørene bes om å vurdere om det er problemer ved å endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør 12 Sak 2013/29: Informasjon og diskusjon rundt innføring av nettområder Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Statnett jobber med innføring av nettområder i Norge og NEE ønsker informasjon om hvordan dette vil påvirke meldingsutvekslingen i Norge. En kombinasjon av nettområde, kraftleverandør og balanseansvarlig vil erstatte bruken av dagens C- og F-komponentkoder. Konsekvenser: Innføring av nettområder vil påvirke mye av dagens meldingsutveksling Forslag til beslutning: Dette er et informasjonspunkt Dokumentasjon: Morten Torgalsbøen fra statnett presenterte et forslag til overgang fra komponentkoder til nettområder i Norge. Overgangen er et ledd i tilpassinger til ny balanseavregning (NBS), se vedlagte presentasjon. Nettområder vil bli innført parallelt med innføring av NBS i tredje kvartal Sak 2013/30: Utredning vedrørende utvidelse av meldingsutveksling for Elsertifikater Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å utrede mulighetene for og konsekvensene av å videreutvikle dagens Ediel-melding eller utvikle en ny Ediel-melding som legger til rette for at elsertifikatpliktige kan føre kontroll med beregningsrelevant mengde elektrisk energi som rapporteres til Elsertifikatregisteret, NECS. ber om å få tilsendt utredningen innen 1. februar 2014 Elsertifikatpliktige har i dag vanskeligheter med å oppfylle kravene i Elsertifikatforskriften 21. I henhold til denne bestemmelsen skal den Elsertifikatpliktige innen 1. mars hvert år kontrollere beregningsrelevant mengde elektrisk energi for siste kalenderår, samt eventuelle korrigeringer for kalenderåret før, i Elsertifikatregisteret. Konsekvenser: Forslag til beslutning: Det foreslås å lage en ny melding som sendes fra oppgavegiver (nettselskap) til elsertifikatpliktig (kraftleverandør) på forespørsel fra sistnevnte. Det foreslås følgende karakteristikker: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Den nye meldingen baseres på dagens UTILTS/N16 melding, med tillegg av: o Målepunkt ID o %-sats for elsertifikatplikt Det foreslås at det sendes både: o Volum pr. målepunkt o Totalvolum (som i dagens UTILTS/N16) Det foreslås at den nye meldingen sendes direkte fra Oppgavegiver (nettselskap) til elsertifikatpliktig (kraftleverandør) I tillegg bør det vurderes om denne nye UTILTS-meldingen kan erstatte dagens UTILTS/N16. Dokumentasjon: Se «Business case» for Elsertifikater fra oppdatert innkalling til møte 8/ Anne Stine og Ove presenterte et Business case for Elsertifikater: Bergen Energi foreslår at den nye melding gjøres påkrevet, det vil si at kraftleverandørene ikke må forespørre meldingen VOKKS presiserte at det er kraftleverandøren som er ansvarlig for å handle elsertifikater, mens det er nettselskapene som skal krev inn forbruksavgiften (fram til 2004 var det kraftleverandørene som innkrevde forbruksavgiften). Hvordan vil dette bli framover med en «leverandørsentrisk modell»? Hafslund nevnte at nettselskapet ikke har noen rolle i elsertifikatrapporteringen i Sverige. Der er det kraftleverandørene som rapporter elsertifikatpliktig forbruk til det svenske elsertifikatregisteret (Cesar). En problemstilling er at nettselskap og kraftleverandører benytter underlagsdata distribuert på ulikt tidspunkt. For å være sikker på at det er det samme underlaget som benyttes vil det kreves en «registreringsdato» i meldinger med måleverdier. ønsker å beholde dagens UTILTS/N16 i tillegg til den nye meldingen som sendes direkte fra nettselskapet til kraftleverandørene Det er et problem at anlegg kan korrigeres tre år tilbake i tid, mens elsertifikater kun kan korrigeres ett år tilbake i tid BE mener det vill forenkle kontrollene dersom alle meldinger (også dagens) hadde hatt en fast oppløsning, f.eks. måned eller kvartal. Hafslund hadde sent inn et forslag til hva melding til elsertifikatpliktig kan inneholde (utvides med) av informasjon for kontroll av volum mot NECS. Forslaget innebærer tillegg av preliminære eller endelige volumer fra avviksoppgjør for profilmålte anlegg, eller timesmålt volum for timemålte anlegg: Dette er informasjon som kraftleverandørene allerede har fått, men som det kanskje ikke finnes funksjonalitet til å framskaffe på en oversiktlig måte. Konklusjoner: NEE anbefaler i svar til at den nye meldingen gjøres påkrevet, slik at kraftleverandørene ikke behøver forespørre denne enkeltvis Det presiseres at måleverdiene som sendes i den nye meldingen fra nettselskapene til kraftleverandørene må være de samme måleverdiene som er benyttet i nettselskapets beregning av UTILTS/E31, som sendes til Elsertifkatregisteret Den nye meldingen utvides med preliminære (1581) og/eller endelige (1591) volumer fra avviksoppgjør for profilmålte anlegg, eller timesmålt volum for timemålte anlegg (1491), inkludert: o Oppdatering av EDIFACT Eksempelet med flere volumer o Tillegg av total kostnad som egen repetisjon av SG5/IDE i EDIFACT Eksempelet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Vi beholder dagens UTILTS/N16 i tillegg til den nye meldingen som sendes direkte fra nettselskapet til kraftleverandørene Det legges inn kommentarer: o Det er et problem at anlegg kan korrigeres tre år tilbake i tid, mens elsertifikater kun kan korrigeres ett år tilbake i tid i forbindelse med elsertifikatrapporteringen. o De vil forenkle kontrollene dersom alle meldinger (også dagens) hadde en fast oppløsning, f.eks. måned eller kvartal o Den svenske løsningen bør vurderes som alternativ o Sjekke det som skjer i Nordiske prosjekter forøvrig Realistisk tidsplan for implementering er ferdigbehandling hos og NEE innen 1. oktober 2014, med implementering fra 1. april Det må legges inn kost/nytte vurderinger: o Meldingen vil forenkle manuell prosesser både hos nettselskap og kraftleverandører: For nettselskapene vil forenklingen ligge i at de slipper å håndtere mange forespørsler om underlagsdata i ulike formater fra kraftleverandørene o Det er en ekstra kostnad for systemleverandørene å legge in %-elsertifikatplikt i en UTILTS melding (denne finnes kun i PRODAT-meldingene i dag) Aksjon: Anne Stine og Ove lager en «kostnads-tabell» som sendes til systemleverandørene for utfylling, med en ukes svarfrist Forslaget sendes på høring til NEE i 14 dager senest 15. januar, slik at et omforent dokument kan oversendes innen utgangen av januar 14 Sak 2013/31: Utredning vedrørende konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å utrede konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Diskusjon: En utredning vedrørende konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS hører hjemme i et NEE-prosjekt Momenter som må inn i en utredning: o Innføring av nettområder Deltagere: o May Brit, Enoro o sender «noen» Aksjon: SSE sender ut en invitasjon til et endags NEE prosjekt med en ukes påmeldingsfrist Møtet blir 3. februar, hos Statnett og påmelding må skje innen onsdag 22. januar 15 Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Hvem fremmer saken: NEE (opprinnelig foreslått fra NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser) Hva gjelder saken: Lage en profesjonell design som kan benyttes for alle Ediel dokumenter Ediel-dokumentene vil fremstå som mer profesjonelle Konsekvenser: Alle Ediel-dokumentene må oppdateres Forslag til beslutning: Alle Ediel-dokumentene oppdateres i henhold til en felles mal Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Dokumentasjon: Se Vedlegg A.2 16 Sak 2013/32: Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft (hvis tid) Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Tilfeller hvor kraftleverandør melder leverandørskifte og får det godkjent av netteier. Z03 og Z04 er altså utvekslet. Så skjer det en anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft. Dato for anleggsovertagelsen er før dato for leverandørskiftet. Nettselskapet må da varsle kraftleverandør om at leverandørskiftet utgår fordi kunden er opphørt på anlegget. Denne prosessen fungerer ikke godt i dag fordi den ikke er standardisert. Vi ser at det er ulik praksis her, og at dette skaper merarbeid. Noen nettselskap sender Z05-melding med opphørsdato på startdato for kunden. Noen sender Z04/Z24-melding. Andre sender negativ Z04-melding. Andre igjen sender e- post. Konsekvenser: Når kraftleverandør mottar slik melding, må meldingen «tolkes», og for å være på den sikre siden henvender man seg til nettselskapet med ønske om forklaring på meldingen. Forslag til beslutning: Vårt forslag er at nettselskapet alltid bruker negativ Z04, og at det innføres en ny avvisningsårsak. Denne negative Z04-meldingen skal i mottaket hos kraftleverandør fungere som de negative meldingene med årsak N08/N09 (Manglende/Feil i skiftestand), altså at den kan brukes for å kansellere en oppstart man allerede har fått godkjent. Dokumentasjon: Avvisningsårsaken kan f.eks. være «Kunden er opphørt». 17 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg C 18 Informasjon: 19 Neste møte(r) Tirsdag 11. februar, 9:00 15:00, Gardermoen, Radisson blu (til høyre når du kommer ut av ankomsthallen) Onsdag 2. april, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 13. mai, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 24. juni, 9:30 15:00, Statnett 20 Eventuelt Ingen saker Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Vedlegg A Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen A.1 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Aksjon fra tidligere NEE møter: SSE undersøker med Datatilsynet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig for søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. I tillegg må praktiske problemstillinger avklares, som om det er tillatt å sende tomte navnefelt i NUBIX skjemaene. A.2 Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Aksjon fra tidligere NEE møter: Arbeidet med design/layout for Ediel-dokumenter samordnes med pågående aktiviteter i Edielportalen. A.3 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger (hvis tid) Norsk Ediel-standard brukerveiledning, kapittel 2.1.2, sier: En utveksling skal ikke overskride 2 Mb, men det anbefales å ha en maksimumsstørrelse på 1 Mb. Andre størrelser kan avtales bilateralt dersom det er hensiktsmessig. Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, kapittel 2.4.2, sier: Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Under forutsetning av at det kun er en saldooppgjørslinje (ett beløp) pr målepunkt i fakturagrunnlaget er det plass til ca målepunkter, innenfor en størrelsesbegrensning på meldinger på 2MB. For de fleste nettselskap og kraftleverandører er det derfor kun noen få fakturaunderlag som vil skape størrelsesproblemer (fakturagrunnlaget for de(n) dominerende kraftleverandøren(e) i nettområdet). Dersom størrelsesbegrensningen på 2MB overskrides for et fakturagrunnlag, anbefales det å dele opp fakturaen i flere mindre fakturaer, slik at det blir 1-til-1 forhold mellom faktura og fakturagrunnlag og slik at de enkelte fakturagrunnlagene blir mindre enn 2MB. Alternativet anbefales det, etter bilateral avtale, å øke størrelsesbegrensning på meldinger som utveksles mellom partene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg B Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-6. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Vedlegg C Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen Revisjon av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 3. NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av oppstart på Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). 4. Endringer i Ediel-standarden: Feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren Behandles når ESK prosjektet starter opp igjen. Legges inn i Edielstandarden ved neste oppdatering. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg D NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/30 Skal målepunkter være Fortsatt aksjon fra forrige NEE møte: Pågående tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? SSE undersøker med Datatilsynet om det vil være lov å vise navn på gammel sluttbruker i søk i NUBIX der denne har flyttet ut av målepunktet. (utsatt) Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig for søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. 2013/4 Felles fakturering via kraftleverandøren 2013/9 Oppgradering av layout for Ediel dokumenter 2013/19 Forslag til revisjon av forskrift 301 I tillegg må praktiske problemstillinger avklares, som om det er tillatt å sende tomte navnefelt i NUBIX skjemaene. Oppfølging av NEE prosjekt for felles fakturering via kraftleverandøren. Konklusjon: Prosjektet kjører ett prosjektmøte til, for å ferdigstille en teknisk rapport Rapporten bør være klar for utsendelse til NEE i løpet av januar Rapporten sendes på 2 ukers høring til NEE før den sendes til «oppdragsgiverne» Energi Norge v/fagforum marked og BSO Er det ønskelig med en mer profesjonell layout på Kjøreregler for meldingsutveksling og eventuelt andre Ediel dokumenter? Konklusjon: Arbeidet med design/layout for Ediel-dokumenter samordnes med pågående aktiviteter i Ediel-portalen. Diskusjon rundt Start av eget prosjekt for å følge opp forslag til endringer i forskrift 301 fra «NEE prosjekt for gjennomgang av s forskrift 301» (prosjekt ferdigstilt høsten 2011), som ikke ble tatt til følge av (finnes i vedlegg B til NEE møtereferat fra 31. oktober 2012). Konklusjon: Saken tas opp på neste møte for å avklare hvilke temaer som skal prioriteres og utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prosjekt. Pågående Pågående (utsatt) Pågående (utsatt) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Sak # Navn Kommentar Status 2013/20 NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Status og videre arbeid i NEE relatert til prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Konklusjoner: Pågående Forslagene til svar fra NEE/HNS prosjektet ble vedtatt, med følgende tillegg/endringer: o Det bør ikke være noen restriksjoner som sier at et leverandørskifte skal avvises dersom dato er lik eller tidligere enn for et eksisterende registrert bytte I tillegg ble følgende kommenterer lagt til: o Hovedregelen bør være at flytting ikke kan skje tilbake i tid, men at korrigeringer bør være mulig, f.eks. 10 dager tilbake i tid. Det viktigste er imidlertid at det er felles regler som er klare og entydige. o Norge har god erfaring med flytting tilbake i tid (30 virkedager tilbake), men det øker arbeidet med korrigeringer Fortsatt aksjon fra NEE møte september 2013: Statnett vil lage en oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter Status og presentasjon av NBS meldingsutveksling 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsforum Pågående (utsatt) Informasjon: Dersom noen har kommentarer kan disse sendes til de norske deltagerne i NBS Messaging Forum, Alexander Gustavsen og Gideon Ovadya med kopi til Ove Nesvik 2013/22 ebix prosjekter Status og presentasjon av arbeidet i ebix CuS og Pågående EMD prosjekter (utsatt) 2013/26 Status fra Elhub.no Fast punkt på NEE agendaen framover Fast sak 2013/28 Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger (hvis tid) Forslag om å øke dagens størrelsesbegrensningen på 2 Mb, slik at Grunnlag for fakturering av saldooppgjør kan utveksles uten å måtte splittes i flere mindre grunnlag, med tilhørende splitting av fakturaen. Pågående (utsatt) Aksjon (fortsatt fra tidligere møte): Systemleverandører bes om å vurdere hvilken løsning som er enklest å implementer av: o Endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB for alle prosesser o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB kun for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Kraftleverandørene bes om å vurdere om det er problemer ved å endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør 2013/29 Nettområder Informasjon og diskusjon rundt innføring av nettområder i Norge Avsluttet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Sak # Navn Kommentar Status 2013/30 Elsertifikater Utredning vedrørende Løsning som sikrer at elsertifikatpliktige kan føre kontroll med beregningsrelevant mengde energi Avsluttet 2013/31 Konsekvenser for aktørene ved innføringen av NBS 2013/32 Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Aksjon: Anne Stine og Ove lager en «kostnads-tabell» som sendes til systemleverandørene for utfylling, med en ukes svarfrist Forslaget sendes på høring til NEE i 14 dager senest 15. januar, slik at et omforent dokument kan oversendes innen utgangen av januar Utredning vedrørende konsekvenser for aktørene ved innføringen av NBS Aksjon: SSE sender ut en invitasjon til et endags NEE prosjekt med en ukes påmeldingsfrist Møtet blir 3. februar, hos Statnett og påmelding må skje innen onsdag 22. januar Pågående Pågående (utsatt) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg E Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Christian Valland Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ingrid Frisli Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Runa Haave Andersson Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tom Roberg Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Statnett (prosjektleder) Bergen Energi Statnett NorgesEnergi Mo Industripark Istad Kraft Enoro CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft Eidsiva Energi EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statkraft Enoro EdiSys Statoil Navita Maik Compello Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity CGI Statkraft Statnett (prosjektleder) CGI Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Vedlegg F Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Anne Stine Laastad Hop Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Gerd Thowsen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Arvid Bekjorden Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Christian Grødum Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Gitte Dreyer Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys CGI Eidsiva Energi Statkraft DEFO Lyse Eidsiva Energi NEAS CGI Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK CGI Statnett Lyse AS Lyse AS Statoil BKK BKK Compello Statnett Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway NorgesEnergi AS NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Ole Jacob Høyland Oscar Ludwigs Paul Ferguson Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Rune Thorland Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Svein Eriksen Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tone Strømseng Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Trond Thorsen Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel KS Bedrift Energi ECmatch Gudbrandsdal Energi Statkraft e-vita AS Statnett Svenska Kraftnät (SE) Fortum Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro CGI EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK KS Bedrift Energi EG Utillity Statnett Lærdal Energi Communicate CGI Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Skagerak nett Energi Norge Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE

ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE ADMINISTRATIVE RUTINER FOR NUMMERPORTABILITET OG VIDERESALG TELEFONI I NORGE Endringslogg Ver Dato Endringsbeskrivelse 2.00 04.09.2003 2.01 10.06.2008 Kap. 4.4: Unntak fra tilbyderportabilitet for deler

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Karin Stormo, HiO Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Anne-Lise Lande, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-071 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015

Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status. Statnett 29. april 2015 Ekspertgruppemøte 8 Overordnet status Statnett 29. april 2015 Prosjektstatus - Fremdrift Aktivitet Beslutningsport 1 Kravspesifikasjon Beslutningsport 2 Valg av leverandør Beslutningsport 3 Systemimplementasjon

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer