Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014"

Transkript

1 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Alexander Gustavsen Anita Løyning Anne Stine Hop Christian Valland Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Heidi Lilleby Henning Leere May Britt Holsen Laugen Morten Lehmann Morten Torgalsbøen Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Nesvik Per Gunnar Rækken Per-Herman Puck Runa Haave Andersson Steinar S Arff Torleif Korneliussen Trygve Kloster Ulf Møller Øystein Solberg Bergen Energi Agder Energi Statnett (prosjektleder) Norgesenergi CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS Hafslund Hedgning Statkraft Enoro Fortum Distribution AS Statnett Stange Energi Skagerak nett Statkraft EdiSys (sekretær) Maik Navita Skagerak nett Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS Energi Norge TietoEnator Vedlegg A, Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen Vedlegg B, Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301, se punkt 6, Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Vedlegg C, Huskeliste Vedlegg D, NEE saksliste Vedlegg E, Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Vedlegg F, Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Gjennomfakturerin g - Presentasjon NEE januar 2014.pptx Statuspresentasjon: NEE prosjekt for forretningsregler for viderefakturering av nettleie 31/ , se punkt 5, Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Norske svar til spørsmål fra HNS prosjektet, se punkt 7, Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) HNR - Norwegian response to questions for national groups pptx Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 NBS Messaging Forum.pptx NBS-NEE.pptx Norske svar til spørsmål fra NBS prosjektet, se punkt 8, Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Presentasjon av komponentkoder og nettområder, se punkt 12, Sak 2013/29: Informasjon og diskusjon rundt innføring av nettområder Presentasjon av Business case for underlag for beregning av Elsertifikatplikt, se punkt Error! Reference source not found., Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Business case for underlag for beregning av Elsertifikatplikt - NEE pptx _201 3.xls Forslag til innhold i melding for elsertifikatrapportering, se punkt Error! Reference source not found., Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Dobbeltklikk på ikonene over for å åpne dokumentene 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med endret rekkefølge på punktene. 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på Norsk Ediel Ekspertgruppe - Møtereferater 4 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Hafslund har hatt en sak der sluttbrukeren som flytter ut melder utflytting til nettselskapet og abonnementet opphører. Når ny abonnent i målepunktet etterhvert etablerer seg så finner ikke ny kraftleverandør målepunkt i NUBIX, fordi den tidligere kundens abonnement er opphørt. Konsekvenser: Oppdatering av NUBIX manualen, mulige endringer i nettselskapenes NUBIX grensesnitt og mulig endring av NUBIX skjemaene Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.1 5 Sak 2013/4: Felles fakturering via kraftleverandøren Hvem fremmer saken: Energi Norge og BSO Hva gjelder saken: NEE forprosjekt for forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør. Flere aktører i den norske kraftbransjen, som Energi Norge og BSO (Bransjestandardisering) har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å se på mulighetene for å lage prosessbeskrivelser og forretningsregler for viderefakturering av nettleie via kraftleverandør. Blant annet for å unngå en fase med manuelle rutiner. Konsekvenser: Presiseringer i Ediel-standarden eller eventuelt egen prosessbeskrivelse Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Bli enige om forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør Møtereferater og dokumenter utarbeidet av prosjektet distribueres fortløpende til NEE. Torleif presenterte status for prosjektet, se vedlagte presentasjon: Det finnes ingen standardiserte løsninger som kan tas direkte i bruk for på/avmelding av gjennomfakturering av nettleie. o Dersom dagens PRODAT meldinger skal utvides til å håndtere gjennomfakturering vil dette kreve tilpassinger i KIS o Det finnes ingen løsning innenfor EHF/ALMA som kan benyttes direkte Er det NEE eller andre bransjefora som skal «pushe» en løsning for gjennomfakturering? o Det er en del uavklarte juridiske problemer som ikke typisk omfattes av NEE s mandat Torleif avsluttet presentasjonen med en anbefaling om at prosjektet avgrenses seg til å beskrive mulige tekniske løsninger Fra etterfølgende diskusjon: Flere foreslo å ferdigstille en rapport med mulige tekniske løsninger for gjennomfakturering og sender denne til de som «har bestilt» rapporten, det vil si Energi Norge v/fagforum marked og BSO Energi Norge informerte om at en endring i særavgiftsforskriften er på høring fram til 1. april Høringsnotatet finnes på: NO&parentid=66251 Konklusjon: Prosjektet kjører ett prosjektmøte til, for å ferdigstille en teknisk rapport Rapporten bør være klar for utsendelse til NEE i løpet av januar Rapporten sendes på 2 ukers høring til NEE før den sendes til «oppdragsgiverne» Energi Norge v/fagforum marked og BSO 6 Sak 2013/19: Forslag til revisjon av forskrift 301 Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Skal NEE starte et prosjekt for å foreslå endringer i forskrift 301? I 2010 gjennomførte NEE; «NEE prosjekt for gjennomgang av s forskrift 301». Prosjektet laget en rapport med en rekke forslag til endringer i forskrift 301. Mange av forslagen ble tatt med i ny forskrift, gjeldende fra 1. januar 2011, men det var også mange forslag som ikke ble tatt til følge fordi ikke hadde tid til å behandle dem før forskriften ble vedtatt. En liste over relevante forslag (fra 2010) som ikke ble tatt inn i ny forskrift 301 finnes i Vedlegg B. Konsekvenser: har nettopp (november 2013) igangsatt arbeidet med et høringsnotat i forbindelse med forskriftsendringer knyttet til innføring av NBS. Endringene vil i hovedsak gjelde kapittel 5, og høringsnotatet offentliggjøres i løpet av 1. kvartal NBS-prosjektgruppen har allerede spilt inn endringsforslag til. Forslag til beslutning: NEE starter et eget prosjekt for å gå igjennom forslagene i Vedlegg B Dokumentasjon: Vedlegg B Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 7 Sak 2013/20: Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Statusrapport og diskusjon rundt hvordan NEE skal påvirke arbeidet i NordREG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger for et Felles Nordisk Sluttbrukermarked (FNS). Norske deltager i det nordiske prosjektet: 1. Helga Kleppe,, 2. Trygve Kloster, Lyse, 3. SSE I tillegg er Ove Nesvik, EdiSys, prosjektkoordinator (formelt ikke norsk deltager) Dette er et prosjekt som vil påvirke meldingsutvekslingen for alle aktører i sluttbrukermarkedet og det er viktig at NEE hoder seg oppdatert på framdrift og spiller inn norske synspunkter i diskusjonene Konsekvenser: NordREG har som målsetting å innføre harmoniserte nordiske prosesser og meldinger i løpet av Forslag til beslutning: Det etableres et NEE prosjekt for å følge og påvirke arbeidet i det nordiske prosjektet Dokumentasjon: NordREG hjemmeside: Ove presenterte forslag til svar på spørsmål fra NEE/HNS prosjektgruppe. Fra etterfølgende diskusjon: Det ble presisert at det i et harmonisert nordisk sluttbrukermarked ikke er realistisk å ha med et krav om at kraftleverandøren skal skaffe en byttestand ved leverandørskifter, flytting etc. I Elhub.no prosjektet foreslås 90 dager tilbake i tid, mens det i UseCase fra NordREG s Input team er beskrevet at flytting kan foregå tilbake i tid dersom alle parter er enig i dette, men bare innfor «balanseavregnings vindu». Etter at NBS er innført vil det være en frist på 13 dage til å ferdigstille underlaget for ballanseavregningen. I Norge i dag håndteres flytting fram i tid uten noen maksimum tid framover, men et nytt byte blir avvist dersom det er på dato eller tidligere enn et eksisterende registrert bytte. I NordREG s «Switching-report» er det en opsjon med en prosess der «National Point of Information» (Nettselskap eller datahub) har opplysninger om kontraktsmessige bindinger relatert til gjeldende kraftleveransekontrakt. Konklusjon: Forslagene til svar fra NEE/HNS prosjektet ble vedtatt, med følgende tillegg/endringer: o Det bør ikke være noen restriksjoner som sier at et leverandørskifte skal avvises dersom dato er lik eller tidligere enn for et eksisterende registrert bytte I tillegg ble følgende kommenterer lagt til: o Hovedregelen bør være at flytting ikke kan skje tilbake i tid, men at korrigeringer bør være mulig, f.eks. 10 dager tilbake i tid. Det viktigste er imidlertid at det er felles regler som er klare og entydige. o Norge har god erfaring med flytting tilbake i tid (30 virkedager tilbake), men det øker arbeidet med korrigeringer Aksjon (fortsatt fra forrige møte): Statnett vil lage en oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter 8 Sak 2013/21: NBS (Nordic Balance Settlement) meldingsutvekslingsforum Hvem fremmer saken: NBS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Hva gjelder saken: Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Status og presentasjon av meldingsutveksling som foreslås i forbindelse med innføring av NBS. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: 1. Alexander Gustavsen, Bergen Energi, 2. Gideon Ovadya, BKK Nett, Meldingsutvekslingsforum (NBS messaging forum) vil bli etablert med medlemmer fra alle NBS landene (Finland, Norge og Sverige) NBS hjemmeside: 9 Sak 2013/22: ebix prosjekter Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Informasjon fra norske deltagere i ebix prosjekter. Norske deltager i meldingsutvekslingsforumet: ebix Customer Switching (CuS): 1. Torleif Korneliussen, Hafslund Fakturaservice, 2. Vara: Christian Valland, NorgesEnergi, ebix Metered Data (EMD): 3. Ragnar Maalen-Johansen, Hafslund AMS-prosjekt, 4. Vara: Jon Eivind Johannessen, Hafslund Nett ebix er en Europeisk organisasjon som jobber med standardisering av meldingsutveksling i det europeiske nedstrømsmarkedet. ebix har to prosjekter der det hadde vært fint med deltagelse fra NEE; CuS (ebix Customer Switching Project) og EMD (ebix Metered Data Project). Konsekvenser: Norge er ikke med på å fatte beslutninger så lenge vi ikke er med. Forslag til beslutning: Kun til orientering Dokumentasjon: 10 Sak 2013/26: Status fra Elhub.no Hvem fremmer saken: SSE Hva gjelder saken: Fast status-punkt på NEE agendaen Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Elhub.no er et viktig prosjekt for den norske kraftbransjen og det er viktig at NEE følger med på prosjektet. 11 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger (hvis tid) Hvem fremmer saken: Enoro Hva gjelder saken: Enkelte aktører har Grunnlag for fakturering av saldooppgjør som langt overskrider 2 Mb i størrelse. Dette skaper problemer, siden denne meldingen Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Se vedlegg A.3 ikke kan splittes i flere mindre meldinger uten at også tilhørende faktura splittes i flere mindre fakturaer. Det er ønskelig å sende kun ett Grunnlag for fakturering av saldooppgjør, noe som i dag må avtales bilateralt. Øke størrelsesbegrensningen, slik at Grunnlag for fakturering av saldooppgjør kan utveksles uten å måtte splittes. Aksjon fra forrige NEE møte: Systemleverandører bes om å vurdere hvilken løsning som er enklest å implementer av: o Endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB for alle prosesser o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB kun for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Kraftleverandørene bes om å vurdere om det er problemer ved å endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør 12 Sak 2013/29: Informasjon og diskusjon rundt innføring av nettområder Hvem fremmer saken: NEE Hva gjelder saken: Statnett jobber med innføring av nettområder i Norge og NEE ønsker informasjon om hvordan dette vil påvirke meldingsutvekslingen i Norge. En kombinasjon av nettområde, kraftleverandør og balanseansvarlig vil erstatte bruken av dagens C- og F-komponentkoder. Konsekvenser: Innføring av nettområder vil påvirke mye av dagens meldingsutveksling Forslag til beslutning: Dette er et informasjonspunkt Dokumentasjon: Morten Torgalsbøen fra statnett presenterte et forslag til overgang fra komponentkoder til nettområder i Norge. Overgangen er et ledd i tilpassinger til ny balanseavregning (NBS), se vedlagte presentasjon. Nettområder vil bli innført parallelt med innføring av NBS i tredje kvartal Sak 2013/30: Utredning vedrørende utvidelse av meldingsutveksling for Elsertifikater Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å utrede mulighetene for og konsekvensene av å videreutvikle dagens Ediel-melding eller utvikle en ny Ediel-melding som legger til rette for at elsertifikatpliktige kan føre kontroll med beregningsrelevant mengde elektrisk energi som rapporteres til Elsertifikatregisteret, NECS. ber om å få tilsendt utredningen innen 1. februar 2014 Elsertifikatpliktige har i dag vanskeligheter med å oppfylle kravene i Elsertifikatforskriften 21. I henhold til denne bestemmelsen skal den Elsertifikatpliktige innen 1. mars hvert år kontrollere beregningsrelevant mengde elektrisk energi for siste kalenderår, samt eventuelle korrigeringer for kalenderåret før, i Elsertifikatregisteret. Konsekvenser: Forslag til beslutning: Det foreslås å lage en ny melding som sendes fra oppgavegiver (nettselskap) til elsertifikatpliktig (kraftleverandør) på forespørsel fra sistnevnte. Det foreslås følgende karakteristikker: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Den nye meldingen baseres på dagens UTILTS/N16 melding, med tillegg av: o Målepunkt ID o %-sats for elsertifikatplikt Det foreslås at det sendes både: o Volum pr. målepunkt o Totalvolum (som i dagens UTILTS/N16) Det foreslås at den nye meldingen sendes direkte fra Oppgavegiver (nettselskap) til elsertifikatpliktig (kraftleverandør) I tillegg bør det vurderes om denne nye UTILTS-meldingen kan erstatte dagens UTILTS/N16. Dokumentasjon: Se «Business case» for Elsertifikater fra oppdatert innkalling til møte 8/ Anne Stine og Ove presenterte et Business case for Elsertifikater: Bergen Energi foreslår at den nye melding gjøres påkrevet, det vil si at kraftleverandørene ikke må forespørre meldingen VOKKS presiserte at det er kraftleverandøren som er ansvarlig for å handle elsertifikater, mens det er nettselskapene som skal krev inn forbruksavgiften (fram til 2004 var det kraftleverandørene som innkrevde forbruksavgiften). Hvordan vil dette bli framover med en «leverandørsentrisk modell»? Hafslund nevnte at nettselskapet ikke har noen rolle i elsertifikatrapporteringen i Sverige. Der er det kraftleverandørene som rapporter elsertifikatpliktig forbruk til det svenske elsertifikatregisteret (Cesar). En problemstilling er at nettselskap og kraftleverandører benytter underlagsdata distribuert på ulikt tidspunkt. For å være sikker på at det er det samme underlaget som benyttes vil det kreves en «registreringsdato» i meldinger med måleverdier. ønsker å beholde dagens UTILTS/N16 i tillegg til den nye meldingen som sendes direkte fra nettselskapet til kraftleverandørene Det er et problem at anlegg kan korrigeres tre år tilbake i tid, mens elsertifikater kun kan korrigeres ett år tilbake i tid BE mener det vill forenkle kontrollene dersom alle meldinger (også dagens) hadde hatt en fast oppløsning, f.eks. måned eller kvartal. Hafslund hadde sent inn et forslag til hva melding til elsertifikatpliktig kan inneholde (utvides med) av informasjon for kontroll av volum mot NECS. Forslaget innebærer tillegg av preliminære eller endelige volumer fra avviksoppgjør for profilmålte anlegg, eller timesmålt volum for timemålte anlegg: Dette er informasjon som kraftleverandørene allerede har fått, men som det kanskje ikke finnes funksjonalitet til å framskaffe på en oversiktlig måte. Konklusjoner: NEE anbefaler i svar til at den nye meldingen gjøres påkrevet, slik at kraftleverandørene ikke behøver forespørre denne enkeltvis Det presiseres at måleverdiene som sendes i den nye meldingen fra nettselskapene til kraftleverandørene må være de samme måleverdiene som er benyttet i nettselskapets beregning av UTILTS/E31, som sendes til Elsertifkatregisteret Den nye meldingen utvides med preliminære (1581) og/eller endelige (1591) volumer fra avviksoppgjør for profilmålte anlegg, eller timesmålt volum for timemålte anlegg (1491), inkludert: o Oppdatering av EDIFACT Eksempelet med flere volumer o Tillegg av total kostnad som egen repetisjon av SG5/IDE i EDIFACT Eksempelet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Vi beholder dagens UTILTS/N16 i tillegg til den nye meldingen som sendes direkte fra nettselskapet til kraftleverandørene Det legges inn kommentarer: o Det er et problem at anlegg kan korrigeres tre år tilbake i tid, mens elsertifikater kun kan korrigeres ett år tilbake i tid i forbindelse med elsertifikatrapporteringen. o De vil forenkle kontrollene dersom alle meldinger (også dagens) hadde en fast oppløsning, f.eks. måned eller kvartal o Den svenske løsningen bør vurderes som alternativ o Sjekke det som skjer i Nordiske prosjekter forøvrig Realistisk tidsplan for implementering er ferdigbehandling hos og NEE innen 1. oktober 2014, med implementering fra 1. april Det må legges inn kost/nytte vurderinger: o Meldingen vil forenkle manuell prosesser både hos nettselskap og kraftleverandører: For nettselskapene vil forenklingen ligge i at de slipper å håndtere mange forespørsler om underlagsdata i ulike formater fra kraftleverandørene o Det er en ekstra kostnad for systemleverandørene å legge in %-elsertifikatplikt i en UTILTS melding (denne finnes kun i PRODAT-meldingene i dag) Aksjon: Anne Stine og Ove lager en «kostnads-tabell» som sendes til systemleverandørene for utfylling, med en ukes svarfrist Forslaget sendes på høring til NEE i 14 dager senest 15. januar, slik at et omforent dokument kan oversendes innen utgangen av januar 14 Sak 2013/31: Utredning vedrørende konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS Hvem fremmer saken: Hva gjelder saken: har bedt Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) om å utrede konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS Konsekvenser: Forslag til beslutning: Dokumentasjon: Diskusjon: En utredning vedrørende konsekvenser for aktørene av innføringen av NBS hører hjemme i et NEE-prosjekt Momenter som må inn i en utredning: o Innføring av nettområder Deltagere: o May Brit, Enoro o sender «noen» Aksjon: SSE sender ut en invitasjon til et endags NEE prosjekt med en ukes påmeldingsfrist Møtet blir 3. februar, hos Statnett og påmelding må skje innen onsdag 22. januar 15 Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Hvem fremmer saken: NEE (opprinnelig foreslått fra NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser) Hva gjelder saken: Lage en profesjonell design som kan benyttes for alle Ediel dokumenter Ediel-dokumentene vil fremstå som mer profesjonelle Konsekvenser: Alle Ediel-dokumentene må oppdateres Forslag til beslutning: Alle Ediel-dokumentene oppdateres i henhold til en felles mal Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Dokumentasjon: Se Vedlegg A.2 16 Sak 2013/32: Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft (hvis tid) Hvem fremmer saken: Hafslund Hva gjelder saken: Tilfeller hvor kraftleverandør melder leverandørskifte og får det godkjent av netteier. Z03 og Z04 er altså utvekslet. Så skjer det en anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft. Dato for anleggsovertagelsen er før dato for leverandørskiftet. Nettselskapet må da varsle kraftleverandør om at leverandørskiftet utgår fordi kunden er opphørt på anlegget. Denne prosessen fungerer ikke godt i dag fordi den ikke er standardisert. Vi ser at det er ulik praksis her, og at dette skaper merarbeid. Noen nettselskap sender Z05-melding med opphørsdato på startdato for kunden. Noen sender Z04/Z24-melding. Andre sender negativ Z04-melding. Andre igjen sender e- post. Konsekvenser: Når kraftleverandør mottar slik melding, må meldingen «tolkes», og for å være på den sikre siden henvender man seg til nettselskapet med ønske om forklaring på meldingen. Forslag til beslutning: Vårt forslag er at nettselskapet alltid bruker negativ Z04, og at det innføres en ny avvisningsårsak. Denne negative Z04-meldingen skal i mottaket hos kraftleverandør fungere som de negative meldingene med årsak N08/N09 (Manglende/Feil i skiftestand), altså at den kan brukes for å kansellere en oppstart man allerede har fått godkjent. Dokumentasjon: Avvisningsårsaken kan f.eks. være «Kunden er opphørt». 17 Gjennomgang av huskelisten, se Vedlegg C 18 Informasjon: 19 Neste møte(r) Tirsdag 11. februar, 9:00 15:00, Gardermoen, Radisson blu (til høyre når du kommer ut av ankomsthallen) Onsdag 2. april, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 13. mai, 9:30 15:00, Statnett Tirsdag 24. juni, 9:30 15:00, Statnett 20 Eventuelt Ingen saker Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Vedlegg A Innspill og historikk for de enkelte saker på agendaen A.1 Sak 2012/30: Skal målepunkter være tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? Aksjon fra tidligere NEE møter: SSE undersøker med Datatilsynet. Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig for søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. I tillegg må praktiske problemstillinger avklares, som om det er tillatt å sende tomte navnefelt i NUBIX skjemaene. A.2 Sak 2013/9: Oppgradering av layout for Ediel dokumenter Aksjon fra tidligere NEE møter: Arbeidet med design/layout for Ediel-dokumenter samordnes med pågående aktiviteter i Edielportalen. A.3 Sak 2013/28: Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger (hvis tid) Norsk Ediel-standard brukerveiledning, kapittel 2.1.2, sier: En utveksling skal ikke overskride 2 Mb, men det anbefales å ha en maksimumsstørrelse på 1 Mb. Andre størrelser kan avtales bilateralt dersom det er hensiktsmessig. Prosessbeskrivelse for avregningsgrunnlag, kapittel 2.4.2, sier: Størrelsesbegrensning for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør. Under forutsetning av at det kun er en saldooppgjørslinje (ett beløp) pr målepunkt i fakturagrunnlaget er det plass til ca målepunkter, innenfor en størrelsesbegrensning på meldinger på 2MB. For de fleste nettselskap og kraftleverandører er det derfor kun noen få fakturaunderlag som vil skape størrelsesproblemer (fakturagrunnlaget for de(n) dominerende kraftleverandøren(e) i nettområdet). Dersom størrelsesbegrensningen på 2MB overskrides for et fakturagrunnlag, anbefales det å dele opp fakturaen i flere mindre fakturaer, slik at det blir 1-til-1 forhold mellom faktura og fakturagrunnlag og slik at de enkelte fakturagrunnlagene blir mindre enn 2MB. Alternativet anbefales det, etter bilateral avtale, å øke størrelsesbegrensning på meldinger som utveksles mellom partene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg B Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-6. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Vedlegg C Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Diskusjon rundt nye regler i forbindelse med innføring av AMS som bør legges Følges opp vår inn i Prosessbeskrivelsen og/eller Kjøreregler for meldingsutveksling 2. Oppdatering av Kjøreregler for meldingsutveksling Kjørereglene må minimum oppdateres ved oppdatering av prosessbeskrivelsen Revisjon av kjørereglene bør gjøres høsten Det bør foretas en årlig revisjon av kjørereglene 3. NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av oppstart på Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). 4. Endringer i Ediel-standarden: Feilkode E59, Allerede eksisterende relasjon innføres for å avvise leverandørskifter på kunder som allerede er kunde av kraftleverandøren Behandles når ESK prosjektet starter opp igjen. Legges inn i Edielstandarden ved neste oppdatering. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg D NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/30 Skal målepunkter være Fortsatt aksjon fra forrige NEE møte: Pågående tilgjengelig for søk i NUBIX etter utflytting? SSE undersøker med Datatilsynet om det vil være lov å vise navn på gammel sluttbruker i søk i NUBIX der denne har flyttet ut av målepunktet. (utsatt) Avhengig av svar fra datatilsynet legges følgende inn i NUBIX manualen: Målepunkter der sluttbruker har flyttet ut skal være tilgjengelig for søk i NUBIX, men navn på gammel sluttbruker «trenger ikke» alternativt «skal ikke» være synlig i svaret. 2013/4 Felles fakturering via kraftleverandøren 2013/9 Oppgradering av layout for Ediel dokumenter 2013/19 Forslag til revisjon av forskrift 301 I tillegg må praktiske problemstillinger avklares, som om det er tillatt å sende tomte navnefelt i NUBIX skjemaene. Oppfølging av NEE prosjekt for felles fakturering via kraftleverandøren. Konklusjon: Prosjektet kjører ett prosjektmøte til, for å ferdigstille en teknisk rapport Rapporten bør være klar for utsendelse til NEE i løpet av januar Rapporten sendes på 2 ukers høring til NEE før den sendes til «oppdragsgiverne» Energi Norge v/fagforum marked og BSO Er det ønskelig med en mer profesjonell layout på Kjøreregler for meldingsutveksling og eventuelt andre Ediel dokumenter? Konklusjon: Arbeidet med design/layout for Ediel-dokumenter samordnes med pågående aktiviteter i Ediel-portalen. Diskusjon rundt Start av eget prosjekt for å følge opp forslag til endringer i forskrift 301 fra «NEE prosjekt for gjennomgang av s forskrift 301» (prosjekt ferdigstilt høsten 2011), som ikke ble tatt til følge av (finnes i vedlegg B til NEE møtereferat fra 31. oktober 2012). Konklusjon: Saken tas opp på neste møte for å avklare hvilke temaer som skal prioriteres og utarbeidelse av mandat fra NEE til et eventuelt prosjekt. Pågående Pågående (utsatt) Pågående (utsatt) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Sak # Navn Kommentar Status 2013/20 NordREG/NEG prosjekt for detaljering av prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Status og videre arbeid i NEE relatert til prosesser og meldinger i forbindelse med Harmonisert Nordisk Sluttbrukermarked (HNS) Konklusjoner: Pågående Forslagene til svar fra NEE/HNS prosjektet ble vedtatt, med følgende tillegg/endringer: o Det bør ikke være noen restriksjoner som sier at et leverandørskifte skal avvises dersom dato er lik eller tidligere enn for et eksisterende registrert bytte I tillegg ble følgende kommenterer lagt til: o Hovedregelen bør være at flytting ikke kan skje tilbake i tid, men at korrigeringer bør være mulig, f.eks. 10 dager tilbake i tid. Det viktigste er imidlertid at det er felles regler som er klare og entydige. o Norge har god erfaring med flytting tilbake i tid (30 virkedager tilbake), men det øker arbeidet med korrigeringer Fortsatt aksjon fra NEE møte september 2013: Statnett vil lage en oversikt over aktuelle norske og nordiske prosjekter, med avhengigheter Status og presentasjon av NBS meldingsutveksling 2013/21 NBS Meldingsutvekslingsforum Pågående (utsatt) Informasjon: Dersom noen har kommentarer kan disse sendes til de norske deltagerne i NBS Messaging Forum, Alexander Gustavsen og Gideon Ovadya med kopi til Ove Nesvik 2013/22 ebix prosjekter Status og presentasjon av arbeidet i ebix CuS og Pågående EMD prosjekter (utsatt) 2013/26 Status fra Elhub.no Fast punkt på NEE agendaen framover Fast sak 2013/28 Størrelsesbegrensning for Ediel-meldinger (hvis tid) Forslag om å øke dagens størrelsesbegrensningen på 2 Mb, slik at Grunnlag for fakturering av saldooppgjør kan utveksles uten å måtte splittes i flere mindre grunnlag, med tilhørende splitting av fakturaen. Pågående (utsatt) Aksjon (fortsatt fra tidligere møte): Systemleverandører bes om å vurdere hvilken løsning som er enklest å implementer av: o Endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB for alle prosesser o Endre maksimumsstørrelsen fra 2 MB til for eksempel 20 MB kun for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør Kraftleverandørene bes om å vurdere om det er problemer ved å endre regelen om at kontrolltotal i UTILTS skal stemme med tilhørende fakturatotal for Grunnlag for fakturering av saldooppgjør 2013/29 Nettområder Informasjon og diskusjon rundt innføring av nettområder i Norge Avsluttet Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Sak # Navn Kommentar Status 2013/30 Elsertifikater Utredning vedrørende Løsning som sikrer at elsertifikatpliktige kan føre kontroll med beregningsrelevant mengde energi Avsluttet 2013/31 Konsekvenser for aktørene ved innføringen av NBS 2013/32 Leverandørskifte og anleggsovertagelse med tilbakevirkende kraft Aksjon: Anne Stine og Ove lager en «kostnads-tabell» som sendes til systemleverandørene for utfylling, med en ukes svarfrist Forslaget sendes på høring til NEE i 14 dager senest 15. januar, slik at et omforent dokument kan oversendes innen utgangen av januar Utredning vedrørende konsekvenser for aktørene ved innføringen av NBS Aksjon: SSE sender ut en invitasjon til et endags NEE prosjekt med en ukes påmeldingsfrist Møtet blir 3. februar, hos Statnett og påmelding må skje innen onsdag 22. januar Pågående Pågående (utsatt) Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg E Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Christian Valland Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Grethe Marie Aase Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ingrid Frisli Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Nansdal Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Runa Haave Andersson Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Terje Mortveit Tom Roberg Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Statnett (prosjektleder) Bergen Energi Statnett NorgesEnergi Mo Industripark Istad Kraft Enoro CGI BKK Nett Hafslund VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft Eidsiva Energi EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statkraft Enoro EdiSys Statoil Navita Maik Compello Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity CGI Statkraft Statnett (prosjektleder) CGI Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Vedlegg F Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Anne Stine Laastad Hop Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Gerd Thowsen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Arvid Bekjorden Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Christian Grødum Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Gitte Dreyer Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Laila Lydersen Lene Svarstad Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys CGI Eidsiva Energi Statkraft DEFO Lyse Eidsiva Energi NEAS CGI Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK CGI Statnett Lyse AS Lyse AS Statoil BKK BKK Compello Statnett Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway NorgesEnergi AS NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

19 Nils Eggen Niklas Kalvø Tessem Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Ole Jacob Høyland Oscar Ludwigs Paul Ferguson Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Rune Thorland Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Svein Eriksen Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tone Strømseng Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Trond Thorsen Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel KS Bedrift Energi ECmatch Gudbrandsdal Energi Statkraft e-vita AS Statnett Svenska Kraftnät (SE) Fortum Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro CGI EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK KS Bedrift Energi EG Utillity Statnett Lærdal Energi Communicate CGI Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Skagerak nett Energi Norge Powel Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 19

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 3. mars 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 3. mars 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 3. mars 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 3. mars 2016 Referat fra møte

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Bogsdalen. Resultatliste

Bogsdalen. Resultatliste 07.05.207 BÅpen Kjetil Torgersen Egersund OK 79 20:39 2 Jane M Helland Egersund OK 8 23:28 02:49 3 Olav Helland Egersund OK 78 26:06 05:27 4 Team Horpestad Horpestad Egersund OK 83 33:2 2:33 5 Arild Svihus

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer