Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk"

Transkript

1 Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat fra NEE møte torsdag 30. august 2012 Deltagere: Alexander Gustavsen Anders Moborn Anne Stine Hop Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Heidi Lilleby Henning Leere Kris Lindøe Liv Sandvik Morten Lehmann Nina Ishaug Halvorsen Ole Haugen Ole Kristian Hilstad Ole Marius Haugene Ove Nesvik Per-Herman Puck Roy Martin Nilsen Rune Faaberg Stian Henriksen Trygve Kloster Øystein Solberg Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB Hafslund Fakturaservice Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft Bergen Energi Agder Energi Fortum Distribution AS Skagerak nett Energi Norge EG Utillity Statnett (prosjektleder) EdiSys (sekretær) Brady Energy Client Computing Utility Elis Lyse Energi AS TietoEnator Vedlegg: Ingen Aksjoner og konklusjoner fra møtet Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Det gjøres ingen endringer i dagens bruk av versjonsnummer på UTILTS meldinger. Det vil si at vi fortsetter å bruke versjon 1A på Elsert-meldinger og 8A på andre UTILTS meldinger. Ved senere endringer bør det enten endres versjon på alle UTILTS meldinger, eller man bør beholde gjeldende versjonsnummer. 2012/03 Status for implementering av SSE opplyste at det er nå er mulig å teste Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret meldingen UTILTS N16/ELSERT, aggregert elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk fra NECS. SSE understreker at testmeldingen inneholder rapportering fra kun en oppgavegiver(nettselskap). I virkeligheten vil produksjonsmeldinger fra NECS inneholde flere enn en. 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Foreløpig er det ingen avklaring fra. 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode /16 PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet 2012/20 Bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Hjemmelekse: SSE lager et forslag til en ny PRODATmelding til neste NEE møte. Denne meldingen sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse (kun for nett-tilknytning) når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen,. Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved innføring av en ny PRODATmelding. Hafslund vil vurdere om det er noen avtalemessig konsekvenser ved at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker. Saken anses som avsluttet fra NEE og vil bli gjenopptatt når en dato for endring er vedtatt. Hjemmelekse: SSE lager et forslag til oppdatering av prosessbeskrivelsen Alle vurderer om endringen får konsekvenser for interne systemer/rutiner. SSE informerer bransjen når det er tatt stilling til hvordan sletting av aktører på Ediel-portalen skal gjennomføres. Veilederprosjektet fortsetter. Neste møte er 11. september 2012 på Gardermoen. Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, Kraftleverandør informeres om endring av startstand etter bytte av trafo ved at det kjøres et fiktivt målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på ny og gammel måler. I tillegg sendes en MSCONS med ny opp- og ned-stand og volum =0 (null). Utsatt Løsningen leges inn i NEE veilederen. 2012/21 BSO modell for endring av Hjemmelekse: stipulerte stander vil undersøke om det finnes noen presedens fra tilsvarende saker og om de eventuelt har andre synspunkter. Saken fortsettes på neste møte. 2012/22 EHF-format for fakturering Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 SSE kontakter DIFI og avtaler tidspunkt for en workshop. Alle deltagere i NEE inviteres til å delta. 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent. 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Forrige referat finnes på Referat fra NEE møte torsdag 10. mai Sak 2012/02: Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret SSE rapporterte at siste runde med innrapportering har gått bra. Systemleverandørenes hadde som hjemmelekse å vurdere om det er greit å ha versjon 1A for UTILTS/ELSERT-meldingene og versjon 8A for andre UTILTS-meldinger. Alternativet er å oppdatere alle UTILTS meldinger til versjon 1A. Følgende tilbakemeldinger var mottatt før møtet: Brady Energy: o ønsker mulighet for å benytte 1A/samme versjonsnummer på alle UTILTS-meldinger. Vi har ikke støtte for å skille dette i dag. Compello: o mener at markedet er tjent med å ha maks ett versjonsnummer pr meldingstype (UTILTS). Allerede dagens endring har skapt endel trøbbel i markedet siden vi måtte legge til ekstra regelsett i eksisterende mapping for å legge til versjon 1A. Dersom vi skal forholde oss til flere versjoner på samme meldingstype, ser jeg at vi må skille versjonene. Dette vil skape ekstra arbeid og kostnader i forhold til: Vedlikehold Uoversiktlig dokumentasjon av meldingstype, der vi må forholde oss til flere versjoner, med forskjellig regelsett. Ny mapping UTILTS versjon 1A, mapping kostnad med følgende konfigurasjon 4-8 timer ute hos hver enkel kunde. Fra etterfølgende diskusjon: Brady Energy nevnte at også de ønsker ett versjonsnummer per meldingstype. Det ble diskutert å gå over til 8A, 1A eller 3A for alle UTILTS meldinger. Ved en endring må det antagelig kjøres AGT hos alle aktører. Imidlertid fungerer det i dag med to versjonsnummer, selv om det er tungvint. Det var derfor enighet om at vi ikke gjør noe med dagens versjonsnummer, men noterer at vi for framtiden enten benytter gjeldende versjonsnummer eller endrer versjonsnummer for alle meldinger basert på samme meldingstype. Saken anses ferdigbehandlet i NEE. Det gjøres ingen endringer i dagens bruk av versjonsnummer på UTILTS meldinger. Det vil si at vi fortsetter å bruke versjon 1A på Elsert-meldinger og 8A på andre UTILTS meldinger. Ved senere endringer bør det enten endres versjon på alle UTILTS meldinger, eller man bør beholde gjeldende versjonsnummer. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 5 Sak 2012/03: Status for UTILTS melding for Elsertifikatrapportering til kraftleverandør SSE opplyste at det er nå er mulig å teste meldingen UTILTS N16/ELSERT, aggregert elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk fra NECS. SSE understreker at testmeldingen inneholder rapportering fra kun en oppgavegiver(nettselskap). I virkeligheten vil produksjonsmeldinger fra NECS inneholde flere enn en. Testcaset (2.8) er for kraftleverandører og er frivillig. Mer informasjon om teststandarden finnes på; Kraftleverandører/elsertifikatpliktige som ønsker å motta denne rapporten fra NECS (sendes fra 1.oktober 2012), må registrere denne meldingen i Ediel-portalen. Saken anses ferdigbehandlet i NEE. 6 Sak 2012/06: AMS forskriften rapporterte status for ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft); har mottatt innvendinger fra Datatilsynet, vedrørende personvernhensyn, som det arbeides med å løse. Med andre ord er det ingen endelig avklaring enda. Energi Norge (EN) informerte om at de har gitt sin tilslutning til rapporten. EN oppfordret til å være flinke til å informere bransjen og å søke hjelp til å løse problemstillinger som dukker opp. Det er viktig at man ikke får unødvendige forsinkelser med implementeringen. 7 Sak 2012/10: Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt har distribuert «Veiledning om krav til melding om anleggsovertakelse uten leverandørskifte - Varsel om tilsyn med nettselskapenes overholdelse av bestemmelsene» til nettselskap med distribusjonsnett. Får skrivet konsekvenser for Ediel-standarden? Fra diskusjon: Det ser ikke ut til at veilederen får direkte konsekvenser for Ediel-standarden, det vil si det som er skrevet i prosessbeskrivelser eller Ediel-standard brukerveiledning. nevnte at det tidligere har vært foreslått i NEE å ha to datoer i PRODAT/Z03 for anleggsovertakelse; en dato for når sluttbruker faktisk overtar anlegget og en dato for når kraftleverandør ønsker å overta kraftleveransen. o Punktet er også diskutert i NEE s veilederprosjekt, se under, men forslaget om to datoer er ikke behandlet, siden mandatet sier at det ikke skal foreslås endringer i dagens meldinger. o Lyse nevnte at det er snakk om få sluttbrukere. Lyse ønsker ikke en dyr løsning for å løse et begrenset og avtakende problem. Hafslund foreslo et alternativ med en ny PRODAT-melding der kraftleverandøren melder anleggsovertagelse (kun for nett-tilknytning) på vegne av sluttbruker, når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen. o Etter at anleggsovertakelsen er registrert hos nettselskapet kan kraftleverandøren sende en normal leverandørskiftemelding på en framtidig dato. o Det foreslås å bruke PRODAT/Z12 som kvittering på den nye PRODAT-meldingen, slik at nettselskapet kan få den nye sluttbrukeren registrert før kraftleverandør sender en normal leverandørskiftemelding. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 o Det ble diskutert om UTILTS melding med målerstand fra kraftleverandør blir påvirket av en ny PRODAT melding. Det ble imidlertid konkludert med at dette ikke er et problem, selv om kraftleverandør ikke er registrert som leverandør i målepunktet. Rent avtalemessig mellom nettselskap og sluttbruker bør en ny PRODAT-melding tilsvare dagens anleggsovertagelsesmelding (PRODAT/Z03-Z21). Det bør imidlertid vurderes om det er noen problemstillinger rundt leveringsplikt der denne innmeldes fra kraftleverandør. Hjemmelekse: SSE lager et forslag til en ny PRODAT-melding til neste NEE møte. Denne meldingen sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse (kun for netttilknytning) når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen. Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved innføring av en ny PRODAT-melding. Hafslund vil vurdere om det er noen avtalemessig konsekvenser ved at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker. 8 Sak 2012/13: Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 Endring av subadresse for avregningsunderlag til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen har ikke blitt gitt prioritet enda. Saken anses som avsluttet fra NEE og vil bli gjenopptatt når en dato for endring er vedtatt. 9 Sak 2012/16: PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Hjemmelekse fra forrige møte: Alle hadde som hjemmelekse fra forrige møte å vurdere mulige forslag til løsninger på problemstillingen rundt ulik identifikasjon på fakturamottaker. Diskusjon: Fortum nevnte at det kommer «mye rart» i adressefeltene i PRODAT-meldingen (anleggsadresse, sluttbrukeradresse og fakturaadresse). Ediel-standarden er klar når det gjelder hva som skal ligge i de ulike adressefeltene, så problemstillingen gjelder datakvaliteten i KIS. Fortum nevnte også at de ønsker enten et fødselsnummer eller et organisasjonsnummer som ID på faktura-adressen, for å kunne knytte denne mot et separat adresseregister. Sluttbrukers ID (fødselsnummer eller organisasjonsnummer) er ikke nødvendigvis den samme som fakturamottakers ID. I dag er det spesifisert at det kan benyttes fødselsnummer, organisasjonsnummer, målepunkt ID, nettselskapets interne ID eller kraftleverandørens interne ID. For å kunne knytte fakturamottaker til et eget fakturamottakerregister foreslås det derfor å fjerne muligheten til å benytte målepunkt ID, nettselskapets interne ID eller kraftleverandørens interne ID, som ID for fakturamottaker. I tillegg foreslås det å legge inn en kommentar om at ID som benyttes på fakturamottaker er fakturamottakers ID og ikke sluttbrukers ID. Bergen Energi (BE) nevnte at noen aktører ønsker at fakturaadresse legges i sluttbrukeradresse, fordi de ikke leser inn faktura-adressen. Hjemmelekse: SSE lager et forslag til oppdatering av prosessbeskrivelsen: o Muligheten til å benytte målepunkt ID, nettselskapets interne ID eller kraftleverandørens interne ID, som ID for fakturamottaker, fjernes. o Det legges inn en kommentar om at ID som benyttes på fakturamottaker er fakturamottakers ID og ikke sluttbrukers ID. Alle vurderer om endringen får konsekvenser for interne systemer/rutiner. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 10 Sak 2012/17: Sletting av aktører på Ediel-portalen Hvor lenge bør en aktør som f eks en kraftleverandør og/eller balanseansvarlig være tilgjengelig på Ediel-portalen etter at aktøren har avsluttet sin forretningsmessige drift? Med tanke på saldo-oppgjør vil det kunne være nyttig for nettselskapene at adressering og firmainformasjon blir værende på Edielportalen en tid etter at virksomheten er avsluttet. SSE ønsker å avslutte oppføringer av aktører som ikke lenger er aktive umiddelbart, men registrerer at NBS-prosjektet har foreslått krav om at inaktive aktører skal være tilgjengelige fram til alle oppgjør er ferdigstilt. Diskusjon: Det ble foreslått å legge aktørene som «inaktive» en periode, men slik at andre som trenger informasjonen kan finne denne. Inaktive aktører bør slippe årsgebyr. Det beste hadde vært å ha aktørene liggende inaktive i tre år før fjerning, siden det kan kjøres korreksjonsoppgjør tre år tilbake. Punktet anses som avsluttet. Ole Marius tar med kommentarene til SSE. SSE informerer bransjen når det er tatt stilling til hvordan sletting av aktører på Ediel-portalen skal gjennomføres. 11 Sak 2012/19: Status: Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet hadde distribuert et arbeidsdokument til NEE møtet: Det ble kommentert at mye av teksten i veilederen fra også var tatt med i NEE veilederen. Det ble diskutert om de første 6 kapitlene i veilederen kunne publiseres som «godkjent av NEE» etter dagens møte. Det ble imidlertid bestemt at veilederprosjektet skal ha minst ett møte til før en offisiell NEE veileder legges ut på Ediel-portalen. Forslag til modeller i kapittel 5.2 ble diskutert: Alternativ 1 for forretningsregel: Nettselskapet skal også akseptere melding om anleggsovertagelse med oppstart lenger tilbake enn 30 virkedager. Nettselskapet registrerer sluttbruker med nettavtale og leveringsplikt. Kraftleverandør må følge opp med ny melding med leveringsstart fram i tid. Dersom en sluttbruker henvender seg til kraftleverandøren etter fristen på 30 virkedager anbefales følgende: o o o o Kraftleverandøren sender meddelelse om anleggsovertakelse (PRODAT/Z03-Z21) til nettselskapet med faktisk dato for anleggsovertakelse (som er mer enn 30 virkedager tilbake i tid). Nettselskapet avviser meldingen (avvisningsårsak = Ulovlig oppstartdato), siden dato for leveringsstart for anleggsovertakelse er mer enn 30 virkedager tilbake i tid, men registrerer ny sluttbruker i målepunktet med nettleieavtale og leveringsplikt. Nettselskapet følger deretter ordinær prosedyre for anleggsovertakelse uten leverandørskifte, det vil si at nettselskapet sender melding med informasjon om anleggsovertagelse (Z12) til kraftleverandør som har sendt meddelelse om anleggsovertakelse til nettselskapet. Siden dato for leveringsstart er lenger enn 30 virkedager tilbake i tid må Kraftleverandøren starter en ordinær leverandørskifteprosess fram i tid. Alternativ 2 for forretningsregel: Dersom anleggsovertagelse skjedde mer enn 30 virkedager tilbake i tid og sluttbruker kontakter kraftleverandøren, må kraftleverandøren enten be sluttbruker Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 kontakte nettselskapet for å bestille nettleie ved en anleggsovertakelse, eller manuelt (e-post, telefon), på vegne av sluttbruker, kontakte nettselskapet for å registrere nettavtale og leveringsplikt. Etter at anleggsovertakelsen er registrert hos nettselskapet sender kraftleverandør en normal leverandørskiftemelding, minst 6 virkedager fram i tid. NEE foreslår at alternativ 2 benyttes fram til en eventuell ny PRODAT melding kan innføres, se punkt 7 over. Også spørsmål fra kapittel 6.2 ble diskutert; Når kan kraftleverandør forvente å få en målerstand? Det skal foreligge en avlesning eller en stipulering etter 4 uker. Dersom det etter denne tid kommer inn en avlesning benyttes denne som startstand, mens den stipulerte standen benyttes som sluttsand. Veilederprosjektet fortsetter. Neste møte er 11. september 2012 på Gardermoen. Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, 12 Sak 2012/20: Bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Fra Elis: Det har dukket opp en problemstilling hos en kunde av oss i forbindelse med endring på trafo. Verken konstant, målernummer, antall siffer eller avregningsmetode er endret, men startstand etter trafoendringen er ulik sluttstand før endringen. Hvordan løses dette (f.eks. ved å benytte PRODAT/Z06 med årsak E34 eller E64)? Spørsmålet ble diskutert og følgende løsning foreslått: Det kjøres et fiktivt målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på ny og gammel måler. I tillegg sendes en MSCONS med ny opp- og nedstand og volum =0 (null). Løsningen leges inn i NEE veilederen. 13 Sak 2012/21: BSO modell for endring av stipulerte stander Se vedlagte dokument; «BSO_sak_11_korrigerte stander_v5.doc». Hafslund presenterte BSO forslaget: Det foreslås at volumer mindre enn ±25.000,- kwh skal tas med i nest avregning. nevnte at de har fått krav fra El-klagenemda om at mindre volumer enn dette må korrigeres tilbake i tid. spurte om det kunne lages en prosent-regel istedenfor et fast volum? Lyse nevnte at grensen kan virke urimelig, spesielt i perioder med høy kraftpris. Hafslund presiserte at nettselskapet har en avtale med sluttbruker om at det skal leses av. Et argument er også å få en felles grense i bransjen der man må korrigere tilbake i tid. BSO forslo at forslaget legges inn i NEE veilederen som en anbefaling. Hjemmelekse: vil undersøke om det finnes noen presedens fra tilsvarende saker og om de eventuelt har andre synspunkter. Saken fortsettes på neste møte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 14 Sak 2012/22: EHF-format for fakturering Fra : og flere andre aktører i bransjen ønsker å ta i bruk statens EHF-format for fakturering. På DIFIs sider om dette (http://anskaffelser.no/e-handel/) står det at det er opp til den enkelte bransje å utvikle bransjespesifikke standarder for formatet. ser at det er behov for en slik bransjespesifikasjon, men har problemer med å finne noe umiddelbart naturlig forum for å behandle dette. Vi ønsker derfor å ta opp spørsmålet om dette er en sak som kan behandles og utføres av NEE. Dersom NEE ikke ønsker å ta saken, hadde det vært fint om vi kunne diskutere hvor den egentlig bør plasseres. Diskusjon: Compello informerte om at de har et aksess-punkt for EHF og ser at det er behov for tilpasninger. Det var enighet i NEE om å ta et initiativ. Ove opplyste at DIFI har satt av ressurser til å kjøre bransjevise «workshops» og at SSE kan ta kontakt med DIFI for å avtale dette. SSE kontakter DIFI og avtaler tidspunkt for en workshop. Alle deltagere i NEE inviteres til å delta. 15 Informasjon: Informasjon fra SSE SSE har lagt ut en «benchmark» for nettselskapenes feilrate i NUBIX, denne viser antall feil som er blitt returnert fra hvert nettselskap i forhold til antall forespørsler, for hver uke. Rapportene er utarbeidet etter oppdrag fra, og skal være grunnlagsmateriale i s tilsyn med nettselskapenes oppfyllelse av kravet om å være tilgjengelige for søk via NUBIX. SSE vil vurdere å utvide rapporten med klassifisering av feilen i to kategorier: Type 1: «Time out» og kommunikasjonsfeil Type 2: Interne feil hos nettselskapet, i.e. ugyldig svarrespons, feilmelding fra nettselskapet Rapporten er tilgjengelig for alle og ligger under menyen Lenker > NUBIX Benchmark Diskusjon: håper at tilgjengeligheten av rapportene på Ediel-portalen, kombinert med informasjonen om at det vil føres tilsyn med feilene, vil kunne gi insentiver for nettselskapene til å iverksette tiltak. Det ble etterlyst informasjon om hva slags type feil som er registrert, som time-out eller at NUBIX har vært nede. Det er vanskelig å feil-søke når man ikke vet hva man skal søke etter. Ved spørsmål/kommentarer til listen kan SSE kontaktes; Endringer i status fra deltagere Harald Kolstø går av med pensjon fra 1. oktober i år. Harald ble takket for hans aktive deltagelse i NEE gjennom mange år. 16 Neste møte(r) Onsdag 31.oktober 2012 i Trondheim, dagen før årets Ediel- og Avregningskonferanse. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 17 Eventuelt Ingen saker. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Vedlegg A Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet: Følges opp Innføring av roller i meldingshode Innføring av forretningsområder 2. Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? : Lagt på vent i påvente av SMU(?) 3. Plusskunder Følges opp Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg B NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Det gjøres ingen endringer i dagens bruk av versjonsnummer på UTILTS meldinger. Det vil si at vi fortsetter å bruke versjon 1A på Elsert-meldinger og 8A på ander UTILTS meldinger. Ved senere endringer bør det enten endres versjon på alle UTILTS meldinger, eller man bør beholde gjeldende versjonsnummer. 2012/03 Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret 2012/04 Status for implementering av ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX 2012/05 Status fra Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) SSE opplyste at det er nå er mulig å teste meldingen UTILTS N16/ELSERT, aggregert elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk fra NECS. «Nye NUBIX» (NUBIX 2011) skal være på luften innen mandag 2. april 2012 kl. 12:00 SSE sender ut informasjon vedrørende overgangen fra gammel til ny NUBIX Det foreslås et NEE miniprosjektmøte 23. april, for å diskutere muligheten for å lage et dokument med anbefalte forretningsregler. 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Foreløpig er det ingen avklaring fra. 2012/07 Håndtering av målerstander i forskrift nr /08 Retningslinjer for bruk av NUBIX 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt 2012/11 Feilkoder for negativt svar på melding om opphør Punktet flyttes til «NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Punktet flyttes til NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet».. SSE informerer om status Etter behandling i prosjektgruppen sendes forslaget til eller NEE, dersom dette sees som nødvendig Hjemmelekse: SSE lager et forslag til en ny PRODATmelding til neste NEE møte. Denne meldingen sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse (kun for nett-tilknytning) når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen,. Systemleverandørene bes om å vurdere kostander ved innføring av en ny PRODATmelding. Hafslund vil vurdere om det er noen avtalemessig konsekvenser ved at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker. Feilkodene E10, E50 og N05 legges inn i prosessbeskrivelsen og Ediel-standard brukerveiledning for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Det presiseres i prosessbeskrivelsen at kansellering av melding (Z03 eller Z08) skal avvises dersom originalmeldingen allerede er Utsatt Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 avvist. Teksten på feilkode E22 blir oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Det legges ikke inn en ny feilkode «E14, Annen årsak». Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 Saken anses som avsluttet fra NEE og vil bli gjenopptatt når en dato for endring er vedtatt. 2012/14 Kraftleverandørlisten fra ediel.no SSE vil endre slik at det kun blir en liste per nettselskap, der leverandører til husholdningskunder og næringskunder kombineres. SSE vil informere bransjen i god tid før ny liste blir satt i produksjon. 2012/15 Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge 2012/16 PRODAT Z03 Hjemmelekse: Anleggsovertagelse med SSE lager et forslag til oppdatering av adressefelter prosessbeskrivelsen Alle vurderer om endringen får konsekvenser for interne systemer/rutiner. 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen SSE informerer bransjen når det er tatt stilling til hvordan sletting av aktører på Ediel-portalen skal gjennomføres. 2012/18 REMIT GS1/EIC NEE anbefaler Statnett å ta kontakt med Grammeltvedt i og dersom det ikke dukker opp andre synspunkter, svare på forespørselen med å si at Norge ønsker å fortsette med GS1 (GLN). 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet 2012/20 Bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Veilederprosjektet fortsetter. Neste møte er 11. september 2012 på Gardermoen. Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, Kraftleverandør informeres om endring av startstand etter bytte av trafo ved at kjøres et fiktivt målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på ny og gammel måler. I tillegg sendes en MSCONS med ny opp- og ned-stand og volum =0 (null). Løsningen leges inn i NEE veilederen. 2012/21 BSO modell for endring av Hjemmelekse: stipulerte stander vil undersøke om det finnes noen presedens fra tilsvarende saker og om de eventuelt har andre synspunkter. Saken fortsettes på neste møte. 2012/22 EHF-format for fakturering SSE kontakter DIFI og avtaler tidspunkt for en workshop. Alle deltagere i NEE inviteres til å delta. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg C Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-5. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg D Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Statnett Mo Industripark Istad Kraft Elis Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Elis Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statnett (prosjektleder) Elis EdiSys Statoil Statkraft Brady Energy Maik Client Computing Utility Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity Statnett (prosjektleder) Logica Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg E Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Aage Seem Holmen Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helen Haave Helge Grimstad Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Jostein Andreassen Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Svein Eriksen Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Statnett Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK Logica Statnett Lyse AS Statoil BKK Tieto BKK Statnett Eidsiva Energi AS Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Navita Systems AS Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway KS Bedrift Energi NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Nils Eggen Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stian Henriksen Stina Christoffersen Stine Seloter Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi Logica Statnett Statkraft e-vita AS Svenska Kraftnät (SE) Elis Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Elis EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Elis BKK Kraftinor EG Utillity Statnett Lærdal Energi Communicate Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Econ Powel Statkraft Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012

Avregningsansvarlig. Virksomhets rapport 2012 Avregningsansvarlig Virksomhets rapport 2012 Virksomhetsrapport 2012 1 2 Virksomhetsrapport 2012 INNHOLD Avregningsansvarlig 2012 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft

Notat 2006-034. Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft Notat 2006-034 Overgang fra ukentlig til daglig avregning av regulerkraft ECON-notat nr. 2006-034, Prosjekt nr. 21260 THB/pil, AJE, 27. april 2006 Offentlig Overgang fra ukentlig til daglig avregning av

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer