Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk"

Transkript

1 Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat fra NEE møte torsdag 30. august 2012 Deltagere: Alexander Gustavsen Anders Moborn Anne Stine Hop Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Heidi Lilleby Henning Leere Kris Lindøe Liv Sandvik Morten Lehmann Nina Ishaug Halvorsen Ole Haugen Ole Kristian Hilstad Ole Marius Haugene Ove Nesvik Per-Herman Puck Roy Martin Nilsen Rune Faaberg Stian Henriksen Trygve Kloster Øystein Solberg Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB Hafslund Fakturaservice Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft Bergen Energi Agder Energi Fortum Distribution AS Skagerak nett Energi Norge EG Utillity Statnett (prosjektleder) EdiSys (sekretær) Brady Energy Client Computing Utility Elis Lyse Energi AS TietoEnator Vedlegg: Ingen Aksjoner og konklusjoner fra møtet Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Det gjøres ingen endringer i dagens bruk av versjonsnummer på UTILTS meldinger. Det vil si at vi fortsetter å bruke versjon 1A på Elsert-meldinger og 8A på andre UTILTS meldinger. Ved senere endringer bør det enten endres versjon på alle UTILTS meldinger, eller man bør beholde gjeldende versjonsnummer. 2012/03 Status for implementering av SSE opplyste at det er nå er mulig å teste Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret meldingen UTILTS N16/ELSERT, aggregert elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk fra NECS. SSE understreker at testmeldingen inneholder rapportering fra kun en oppgavegiver(nettselskap). I virkeligheten vil produksjonsmeldinger fra NECS inneholde flere enn en. 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Foreløpig er det ingen avklaring fra. 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode /16 PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet 2012/20 Bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Hjemmelekse: SSE lager et forslag til en ny PRODATmelding til neste NEE møte. Denne meldingen sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse (kun for nett-tilknytning) når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen,. Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved innføring av en ny PRODATmelding. Hafslund vil vurdere om det er noen avtalemessig konsekvenser ved at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker. Saken anses som avsluttet fra NEE og vil bli gjenopptatt når en dato for endring er vedtatt. Hjemmelekse: SSE lager et forslag til oppdatering av prosessbeskrivelsen Alle vurderer om endringen får konsekvenser for interne systemer/rutiner. SSE informerer bransjen når det er tatt stilling til hvordan sletting av aktører på Ediel-portalen skal gjennomføres. Veilederprosjektet fortsetter. Neste møte er 11. september 2012 på Gardermoen. Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, Kraftleverandør informeres om endring av startstand etter bytte av trafo ved at det kjøres et fiktivt målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på ny og gammel måler. I tillegg sendes en MSCONS med ny opp- og ned-stand og volum =0 (null). Utsatt Løsningen leges inn i NEE veilederen. 2012/21 BSO modell for endring av Hjemmelekse: stipulerte stander vil undersøke om det finnes noen presedens fra tilsvarende saker og om de eventuelt har andre synspunkter. Saken fortsettes på neste møte. 2012/22 EHF-format for fakturering Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 SSE kontakter DIFI og avtaler tidspunkt for en workshop. Alle deltagere i NEE inviteres til å delta. 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent. 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Forrige referat finnes på Referat fra NEE møte torsdag 10. mai Sak 2012/02: Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret SSE rapporterte at siste runde med innrapportering har gått bra. Systemleverandørenes hadde som hjemmelekse å vurdere om det er greit å ha versjon 1A for UTILTS/ELSERT-meldingene og versjon 8A for andre UTILTS-meldinger. Alternativet er å oppdatere alle UTILTS meldinger til versjon 1A. Følgende tilbakemeldinger var mottatt før møtet: Brady Energy: o ønsker mulighet for å benytte 1A/samme versjonsnummer på alle UTILTS-meldinger. Vi har ikke støtte for å skille dette i dag. Compello: o mener at markedet er tjent med å ha maks ett versjonsnummer pr meldingstype (UTILTS). Allerede dagens endring har skapt endel trøbbel i markedet siden vi måtte legge til ekstra regelsett i eksisterende mapping for å legge til versjon 1A. Dersom vi skal forholde oss til flere versjoner på samme meldingstype, ser jeg at vi må skille versjonene. Dette vil skape ekstra arbeid og kostnader i forhold til: Vedlikehold Uoversiktlig dokumentasjon av meldingstype, der vi må forholde oss til flere versjoner, med forskjellig regelsett. Ny mapping UTILTS versjon 1A, mapping kostnad med følgende konfigurasjon 4-8 timer ute hos hver enkel kunde. Fra etterfølgende diskusjon: Brady Energy nevnte at også de ønsker ett versjonsnummer per meldingstype. Det ble diskutert å gå over til 8A, 1A eller 3A for alle UTILTS meldinger. Ved en endring må det antagelig kjøres AGT hos alle aktører. Imidlertid fungerer det i dag med to versjonsnummer, selv om det er tungvint. Det var derfor enighet om at vi ikke gjør noe med dagens versjonsnummer, men noterer at vi for framtiden enten benytter gjeldende versjonsnummer eller endrer versjonsnummer for alle meldinger basert på samme meldingstype. Saken anses ferdigbehandlet i NEE. Det gjøres ingen endringer i dagens bruk av versjonsnummer på UTILTS meldinger. Det vil si at vi fortsetter å bruke versjon 1A på Elsert-meldinger og 8A på andre UTILTS meldinger. Ved senere endringer bør det enten endres versjon på alle UTILTS meldinger, eller man bør beholde gjeldende versjonsnummer. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 5 Sak 2012/03: Status for UTILTS melding for Elsertifikatrapportering til kraftleverandør SSE opplyste at det er nå er mulig å teste meldingen UTILTS N16/ELSERT, aggregert elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk fra NECS. SSE understreker at testmeldingen inneholder rapportering fra kun en oppgavegiver(nettselskap). I virkeligheten vil produksjonsmeldinger fra NECS inneholde flere enn en. Testcaset (2.8) er for kraftleverandører og er frivillig. Mer informasjon om teststandarden finnes på; Kraftleverandører/elsertifikatpliktige som ønsker å motta denne rapporten fra NECS (sendes fra 1.oktober 2012), må registrere denne meldingen i Ediel-portalen. Saken anses ferdigbehandlet i NEE. 6 Sak 2012/06: AMS forskriften rapporterte status for ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft); har mottatt innvendinger fra Datatilsynet, vedrørende personvernhensyn, som det arbeides med å løse. Med andre ord er det ingen endelig avklaring enda. Energi Norge (EN) informerte om at de har gitt sin tilslutning til rapporten. EN oppfordret til å være flinke til å informere bransjen og å søke hjelp til å løse problemstillinger som dukker opp. Det er viktig at man ikke får unødvendige forsinkelser med implementeringen. 7 Sak 2012/10: Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt har distribuert «Veiledning om krav til melding om anleggsovertakelse uten leverandørskifte - Varsel om tilsyn med nettselskapenes overholdelse av bestemmelsene» til nettselskap med distribusjonsnett. Får skrivet konsekvenser for Ediel-standarden? Fra diskusjon: Det ser ikke ut til at veilederen får direkte konsekvenser for Ediel-standarden, det vil si det som er skrevet i prosessbeskrivelser eller Ediel-standard brukerveiledning. nevnte at det tidligere har vært foreslått i NEE å ha to datoer i PRODAT/Z03 for anleggsovertakelse; en dato for når sluttbruker faktisk overtar anlegget og en dato for når kraftleverandør ønsker å overta kraftleveransen. o Punktet er også diskutert i NEE s veilederprosjekt, se under, men forslaget om to datoer er ikke behandlet, siden mandatet sier at det ikke skal foreslås endringer i dagens meldinger. o Lyse nevnte at det er snakk om få sluttbrukere. Lyse ønsker ikke en dyr løsning for å løse et begrenset og avtakende problem. Hafslund foreslo et alternativ med en ny PRODAT-melding der kraftleverandøren melder anleggsovertagelse (kun for nett-tilknytning) på vegne av sluttbruker, når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen. o Etter at anleggsovertakelsen er registrert hos nettselskapet kan kraftleverandøren sende en normal leverandørskiftemelding på en framtidig dato. o Det foreslås å bruke PRODAT/Z12 som kvittering på den nye PRODAT-meldingen, slik at nettselskapet kan få den nye sluttbrukeren registrert før kraftleverandør sender en normal leverandørskiftemelding. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 o Det ble diskutert om UTILTS melding med målerstand fra kraftleverandør blir påvirket av en ny PRODAT melding. Det ble imidlertid konkludert med at dette ikke er et problem, selv om kraftleverandør ikke er registrert som leverandør i målepunktet. Rent avtalemessig mellom nettselskap og sluttbruker bør en ny PRODAT-melding tilsvare dagens anleggsovertagelsesmelding (PRODAT/Z03-Z21). Det bør imidlertid vurderes om det er noen problemstillinger rundt leveringsplikt der denne innmeldes fra kraftleverandør. Hjemmelekse: SSE lager et forslag til en ny PRODAT-melding til neste NEE møte. Denne meldingen sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse (kun for netttilknytning) når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen. Systemleverandørene bes om å vurdere kostnader ved innføring av en ny PRODAT-melding. Hafslund vil vurdere om det er noen avtalemessig konsekvenser ved at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker. 8 Sak 2012/13: Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 Endring av subadresse for avregningsunderlag til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen har ikke blitt gitt prioritet enda. Saken anses som avsluttet fra NEE og vil bli gjenopptatt når en dato for endring er vedtatt. 9 Sak 2012/16: PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Hjemmelekse fra forrige møte: Alle hadde som hjemmelekse fra forrige møte å vurdere mulige forslag til løsninger på problemstillingen rundt ulik identifikasjon på fakturamottaker. Diskusjon: Fortum nevnte at det kommer «mye rart» i adressefeltene i PRODAT-meldingen (anleggsadresse, sluttbrukeradresse og fakturaadresse). Ediel-standarden er klar når det gjelder hva som skal ligge i de ulike adressefeltene, så problemstillingen gjelder datakvaliteten i KIS. Fortum nevnte også at de ønsker enten et fødselsnummer eller et organisasjonsnummer som ID på faktura-adressen, for å kunne knytte denne mot et separat adresseregister. Sluttbrukers ID (fødselsnummer eller organisasjonsnummer) er ikke nødvendigvis den samme som fakturamottakers ID. I dag er det spesifisert at det kan benyttes fødselsnummer, organisasjonsnummer, målepunkt ID, nettselskapets interne ID eller kraftleverandørens interne ID. For å kunne knytte fakturamottaker til et eget fakturamottakerregister foreslås det derfor å fjerne muligheten til å benytte målepunkt ID, nettselskapets interne ID eller kraftleverandørens interne ID, som ID for fakturamottaker. I tillegg foreslås det å legge inn en kommentar om at ID som benyttes på fakturamottaker er fakturamottakers ID og ikke sluttbrukers ID. Bergen Energi (BE) nevnte at noen aktører ønsker at fakturaadresse legges i sluttbrukeradresse, fordi de ikke leser inn faktura-adressen. Hjemmelekse: SSE lager et forslag til oppdatering av prosessbeskrivelsen: o Muligheten til å benytte målepunkt ID, nettselskapets interne ID eller kraftleverandørens interne ID, som ID for fakturamottaker, fjernes. o Det legges inn en kommentar om at ID som benyttes på fakturamottaker er fakturamottakers ID og ikke sluttbrukers ID. Alle vurderer om endringen får konsekvenser for interne systemer/rutiner. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 10 Sak 2012/17: Sletting av aktører på Ediel-portalen Hvor lenge bør en aktør som f eks en kraftleverandør og/eller balanseansvarlig være tilgjengelig på Ediel-portalen etter at aktøren har avsluttet sin forretningsmessige drift? Med tanke på saldo-oppgjør vil det kunne være nyttig for nettselskapene at adressering og firmainformasjon blir værende på Edielportalen en tid etter at virksomheten er avsluttet. SSE ønsker å avslutte oppføringer av aktører som ikke lenger er aktive umiddelbart, men registrerer at NBS-prosjektet har foreslått krav om at inaktive aktører skal være tilgjengelige fram til alle oppgjør er ferdigstilt. Diskusjon: Det ble foreslått å legge aktørene som «inaktive» en periode, men slik at andre som trenger informasjonen kan finne denne. Inaktive aktører bør slippe årsgebyr. Det beste hadde vært å ha aktørene liggende inaktive i tre år før fjerning, siden det kan kjøres korreksjonsoppgjør tre år tilbake. Punktet anses som avsluttet. Ole Marius tar med kommentarene til SSE. SSE informerer bransjen når det er tatt stilling til hvordan sletting av aktører på Ediel-portalen skal gjennomføres. 11 Sak 2012/19: Status: Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet hadde distribuert et arbeidsdokument til NEE møtet: Det ble kommentert at mye av teksten i veilederen fra også var tatt med i NEE veilederen. Det ble diskutert om de første 6 kapitlene i veilederen kunne publiseres som «godkjent av NEE» etter dagens møte. Det ble imidlertid bestemt at veilederprosjektet skal ha minst ett møte til før en offisiell NEE veileder legges ut på Ediel-portalen. Forslag til modeller i kapittel 5.2 ble diskutert: Alternativ 1 for forretningsregel: Nettselskapet skal også akseptere melding om anleggsovertagelse med oppstart lenger tilbake enn 30 virkedager. Nettselskapet registrerer sluttbruker med nettavtale og leveringsplikt. Kraftleverandør må følge opp med ny melding med leveringsstart fram i tid. Dersom en sluttbruker henvender seg til kraftleverandøren etter fristen på 30 virkedager anbefales følgende: o o o o Kraftleverandøren sender meddelelse om anleggsovertakelse (PRODAT/Z03-Z21) til nettselskapet med faktisk dato for anleggsovertakelse (som er mer enn 30 virkedager tilbake i tid). Nettselskapet avviser meldingen (avvisningsårsak = Ulovlig oppstartdato), siden dato for leveringsstart for anleggsovertakelse er mer enn 30 virkedager tilbake i tid, men registrerer ny sluttbruker i målepunktet med nettleieavtale og leveringsplikt. Nettselskapet følger deretter ordinær prosedyre for anleggsovertakelse uten leverandørskifte, det vil si at nettselskapet sender melding med informasjon om anleggsovertagelse (Z12) til kraftleverandør som har sendt meddelelse om anleggsovertakelse til nettselskapet. Siden dato for leveringsstart er lenger enn 30 virkedager tilbake i tid må Kraftleverandøren starter en ordinær leverandørskifteprosess fram i tid. Alternativ 2 for forretningsregel: Dersom anleggsovertagelse skjedde mer enn 30 virkedager tilbake i tid og sluttbruker kontakter kraftleverandøren, må kraftleverandøren enten be sluttbruker Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 kontakte nettselskapet for å bestille nettleie ved en anleggsovertakelse, eller manuelt (e-post, telefon), på vegne av sluttbruker, kontakte nettselskapet for å registrere nettavtale og leveringsplikt. Etter at anleggsovertakelsen er registrert hos nettselskapet sender kraftleverandør en normal leverandørskiftemelding, minst 6 virkedager fram i tid. NEE foreslår at alternativ 2 benyttes fram til en eventuell ny PRODAT melding kan innføres, se punkt 7 over. Også spørsmål fra kapittel 6.2 ble diskutert; Når kan kraftleverandør forvente å få en målerstand? Det skal foreligge en avlesning eller en stipulering etter 4 uker. Dersom det etter denne tid kommer inn en avlesning benyttes denne som startstand, mens den stipulerte standen benyttes som sluttsand. Veilederprosjektet fortsetter. Neste møte er 11. september 2012 på Gardermoen. Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, 12 Sak 2012/20: Bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Fra Elis: Det har dukket opp en problemstilling hos en kunde av oss i forbindelse med endring på trafo. Verken konstant, målernummer, antall siffer eller avregningsmetode er endret, men startstand etter trafoendringen er ulik sluttstand før endringen. Hvordan løses dette (f.eks. ved å benytte PRODAT/Z06 med årsak E34 eller E64)? Spørsmålet ble diskutert og følgende løsning foreslått: Det kjøres et fiktivt målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på ny og gammel måler. I tillegg sendes en MSCONS med ny opp- og nedstand og volum =0 (null). Løsningen leges inn i NEE veilederen. 13 Sak 2012/21: BSO modell for endring av stipulerte stander Se vedlagte dokument; «BSO_sak_11_korrigerte stander_v5.doc». Hafslund presenterte BSO forslaget: Det foreslås at volumer mindre enn ±25.000,- kwh skal tas med i nest avregning. nevnte at de har fått krav fra El-klagenemda om at mindre volumer enn dette må korrigeres tilbake i tid. spurte om det kunne lages en prosent-regel istedenfor et fast volum? Lyse nevnte at grensen kan virke urimelig, spesielt i perioder med høy kraftpris. Hafslund presiserte at nettselskapet har en avtale med sluttbruker om at det skal leses av. Et argument er også å få en felles grense i bransjen der man må korrigere tilbake i tid. BSO forslo at forslaget legges inn i NEE veilederen som en anbefaling. Hjemmelekse: vil undersøke om det finnes noen presedens fra tilsvarende saker og om de eventuelt har andre synspunkter. Saken fortsettes på neste møte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 14 Sak 2012/22: EHF-format for fakturering Fra : og flere andre aktører i bransjen ønsker å ta i bruk statens EHF-format for fakturering. På DIFIs sider om dette (http://anskaffelser.no/e-handel/) står det at det er opp til den enkelte bransje å utvikle bransjespesifikke standarder for formatet. ser at det er behov for en slik bransjespesifikasjon, men har problemer med å finne noe umiddelbart naturlig forum for å behandle dette. Vi ønsker derfor å ta opp spørsmålet om dette er en sak som kan behandles og utføres av NEE. Dersom NEE ikke ønsker å ta saken, hadde det vært fint om vi kunne diskutere hvor den egentlig bør plasseres. Diskusjon: Compello informerte om at de har et aksess-punkt for EHF og ser at det er behov for tilpasninger. Det var enighet i NEE om å ta et initiativ. Ove opplyste at DIFI har satt av ressurser til å kjøre bransjevise «workshops» og at SSE kan ta kontakt med DIFI for å avtale dette. SSE kontakter DIFI og avtaler tidspunkt for en workshop. Alle deltagere i NEE inviteres til å delta. 15 Informasjon: Informasjon fra SSE SSE har lagt ut en «benchmark» for nettselskapenes feilrate i NUBIX, denne viser antall feil som er blitt returnert fra hvert nettselskap i forhold til antall forespørsler, for hver uke. Rapportene er utarbeidet etter oppdrag fra, og skal være grunnlagsmateriale i s tilsyn med nettselskapenes oppfyllelse av kravet om å være tilgjengelige for søk via NUBIX. SSE vil vurdere å utvide rapporten med klassifisering av feilen i to kategorier: Type 1: «Time out» og kommunikasjonsfeil Type 2: Interne feil hos nettselskapet, i.e. ugyldig svarrespons, feilmelding fra nettselskapet Rapporten er tilgjengelig for alle og ligger under menyen Lenker > NUBIX Benchmark Diskusjon: håper at tilgjengeligheten av rapportene på Ediel-portalen, kombinert med informasjonen om at det vil føres tilsyn med feilene, vil kunne gi insentiver for nettselskapene til å iverksette tiltak. Det ble etterlyst informasjon om hva slags type feil som er registrert, som time-out eller at NUBIX har vært nede. Det er vanskelig å feil-søke når man ikke vet hva man skal søke etter. Ved spørsmål/kommentarer til listen kan SSE kontaktes; Endringer i status fra deltagere Harald Kolstø går av med pensjon fra 1. oktober i år. Harald ble takket for hans aktive deltagelse i NEE gjennom mange år. 16 Neste møte(r) Onsdag 31.oktober 2012 i Trondheim, dagen før årets Ediel- og Avregningskonferanse. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 17 Eventuelt Ingen saker. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Vedlegg A Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet: Følges opp Innføring av roller i meldingshode Innføring av forretningsområder 2. Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? : Lagt på vent i påvente av SMU(?) 3. Plusskunder Følges opp Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg B NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Det gjøres ingen endringer i dagens bruk av versjonsnummer på UTILTS meldinger. Det vil si at vi fortsetter å bruke versjon 1A på Elsert-meldinger og 8A på ander UTILTS meldinger. Ved senere endringer bør det enten endres versjon på alle UTILTS meldinger, eller man bør beholde gjeldende versjonsnummer. 2012/03 Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret 2012/04 Status for implementering av ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX 2012/05 Status fra Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) SSE opplyste at det er nå er mulig å teste meldingen UTILTS N16/ELSERT, aggregert elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk fra NECS. «Nye NUBIX» (NUBIX 2011) skal være på luften innen mandag 2. april 2012 kl. 12:00 SSE sender ut informasjon vedrørende overgangen fra gammel til ny NUBIX Det foreslås et NEE miniprosjektmøte 23. april, for å diskutere muligheten for å lage et dokument med anbefalte forretningsregler. 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Foreløpig er det ingen avklaring fra. 2012/07 Håndtering av målerstander i forskrift nr /08 Retningslinjer for bruk av NUBIX 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt 2012/11 Feilkoder for negativt svar på melding om opphør Punktet flyttes til «NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Punktet flyttes til NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet».. SSE informerer om status Etter behandling i prosjektgruppen sendes forslaget til eller NEE, dersom dette sees som nødvendig Hjemmelekse: SSE lager et forslag til en ny PRODATmelding til neste NEE møte. Denne meldingen sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse (kun for nett-tilknytning) når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen,. Systemleverandørene bes om å vurdere kostander ved innføring av en ny PRODATmelding. Hafslund vil vurdere om det er noen avtalemessig konsekvenser ved at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker. Feilkodene E10, E50 og N05 legges inn i prosessbeskrivelsen og Ediel-standard brukerveiledning for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Det presiseres i prosessbeskrivelsen at kansellering av melding (Z03 eller Z08) skal avvises dersom originalmeldingen allerede er Utsatt Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 avvist. Teksten på feilkode E22 blir oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Det legges ikke inn en ny feilkode «E14, Annen årsak». Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 Saken anses som avsluttet fra NEE og vil bli gjenopptatt når en dato for endring er vedtatt. 2012/14 Kraftleverandørlisten fra ediel.no SSE vil endre slik at det kun blir en liste per nettselskap, der leverandører til husholdningskunder og næringskunder kombineres. SSE vil informere bransjen i god tid før ny liste blir satt i produksjon. 2012/15 Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge 2012/16 PRODAT Z03 Hjemmelekse: Anleggsovertagelse med SSE lager et forslag til oppdatering av adressefelter prosessbeskrivelsen Alle vurderer om endringen får konsekvenser for interne systemer/rutiner. 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen SSE informerer bransjen når det er tatt stilling til hvordan sletting av aktører på Ediel-portalen skal gjennomføres. 2012/18 REMIT GS1/EIC NEE anbefaler Statnett å ta kontakt med Grammeltvedt i og dersom det ikke dukker opp andre synspunkter, svare på forespørselen med å si at Norge ønsker å fortsette med GS1 (GLN). 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet 2012/20 Bytte av trafo med tilhørende endring av målerstand Veilederprosjektet fortsetter. Neste møte er 11. september 2012 på Gardermoen. Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, Kraftleverandør informeres om endring av startstand etter bytte av trafo ved at kjøres et fiktivt målerbytte (PRODAT/Z10) med samme målernummer på ny og gammel måler. I tillegg sendes en MSCONS med ny opp- og ned-stand og volum =0 (null). Løsningen leges inn i NEE veilederen. 2012/21 BSO modell for endring av Hjemmelekse: stipulerte stander vil undersøke om det finnes noen presedens fra tilsvarende saker og om de eventuelt har andre synspunkter. Saken fortsettes på neste møte. 2012/22 EHF-format for fakturering SSE kontakter DIFI og avtaler tidspunkt for en workshop. Alle deltagere i NEE inviteres til å delta. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg C Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-5. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg D Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Statnett Mo Industripark Istad Kraft Elis Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Elis Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statnett (prosjektleder) Elis EdiSys Statoil Statkraft Brady Energy Maik Client Computing Utility Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity Statnett (prosjektleder) Logica Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg E Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Aage Seem Holmen Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helen Haave Helge Grimstad Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Jostein Andreassen Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Svein Eriksen Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Statnett Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK Logica Statnett Lyse AS Statoil BKK Tieto BKK Statnett Eidsiva Energi AS Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Navita Systems AS Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway KS Bedrift Energi NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Nils Eggen Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stian Henriksen Stina Christoffersen Stine Seloter Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi Logica Statnett Statkraft e-vita AS Svenska Kraftnät (SE) Elis Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Elis EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Elis BKK Kraftinor EG Utillity Statnett Lærdal Energi Communicate Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Econ Powel Statkraft Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre

Workshop Smart Strøm. Gardermoen Einar Westre Workshop Smart Strøm Gardermoen 28.3.2012. Einar Westre Målet for workshopen Tilby bransjen innsikt og status i utredninger og arbeid med avklaring av relevante forhold for bedriftenes opphandling og utrulling

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017

Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd. Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, november 2017 Informasjon fra Referansegruppe for feil og avbrudd Jørn Heggset, Statnett FASIT-dagene 2017 Gardermoen, 29-30 november 2017 Hvem er vi? Jørn Heggset Statnett SF (leder) Camilla Aabakken NVE (sekretær)

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer

SOMMERLØPET 2009 Resultater Herrer Herrer 1 Sitotaw Alemayehu 1962 Varegg 10:17 2 Gulbrandsen Robert 1970 Skodje 10:33 3 Hofman Roberto 1963 KLM RRC 11:05 4 Verchuren Erik 1962 KLM RRC 11:16 5 Varden Øystein 1966 Ankeret b.i.l. 11:43 6

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Boks Tromsø Telefon: Epost:

Boks Tromsø Telefon: Epost: Boks 0 2 Telefon: 05 Epost: tpklubb@online.no Stevne: M Milfelt Dato:.0.202 Stevnenummer: 205 Bane: Brosebanen Stevneleder: Ole-Morten Ringmo Håkon Omma, Arnt Inge Sandvik, Trond Tanke, Rune Kanstad, Dommer(e):

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende

Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Bærum Master Game 2017 Løvenskioldbanen Bærums Skytterlag 60 skudd liggende Klasse V45-60 Skudd 1 Nils Petter Håkedal NOR 103.9 101.3 103.8 103.3 103.5 104.3 620.1 2 Frank Nordhagen NOR 102.6 105.2 102.1

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 3 0,-kr 48 39 48 => 135 90 => 225 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund Skytterlag

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer