Elhub BRS Markedsprosesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub BRS Markedsprosesser"

Transkript

1 Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg, og du aksepterer, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke produktet internt i din organisasjon. Du kan ikke overdra, selge, låne ut, leie ut eller på annen måte overføre produktet til en tredjepart. Du kan heller ikke rettighetsbeskytte produktet, eller formidle produktet som om det er ditt eget. Innholdet i dette produktet gjøres tilgjengelig for deg som den er uten noe ansvar for Stanett. Statnett gir ingen garantier, hverken uttrykkelig eller underforstått, for at produktet er feilfritt eller egnet for et bestemt formål. Versjon

2 Innhold 1 Bakgrunn Om dette dokumentet Omfang Referanser Deltagelse fra bransjen Endringslogg Oversikt over prosessene i dette dokumentet Forretningsprosesser BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte BRS-NO-102: Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid BRS-NO-104: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt BRS-NO-111: Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-121: Nytt BRS-NO-122: Aktivering i BRS-NO-123: Oppstart i - innflytting BRS-NO-131: Reversering av nytt BRS-NO-132: Reversering av aktivering i BRS-NO-133: Reversering av oppstart i BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse BRS-NO-211: Utflytting fra meldt til netteier BRS-NO-212: Deaktivering av BRS-NO-213: Fjerning av BRS-NO-221: Reversering av opphør kraftleveranse BRS-NO-222: Reversering av utflytting fra BRS-NO-223: Reversering av deaktivering av BRS-NO-224: Reversering av fjerning av BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata - kraftleverandør BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap BRS-NO-303: Spørring grunndata BRS-NO-305: Endring i strukturdata BRS-NO-306: Endring i avregningsform BRS-NO-311: Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør

3 3.27 BRS-NO-391: Anmodning om viderefakturering BRS-NO-401: Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata fra nettselskap BRS-NO-601: Forespørsel til nettselskapet BRS-NO-602: Forespørsel til Elhub BRS-NO-611: Verifiser grunndata i BRS-NO-622: Oppdatering av 3.parts tilgang BRS-NO-623: Oversikt over 3.parts tilgang Elhub side 1

4 Figurer Figur 1 - Meldinger/prosesskomponenter I Figur 2 - Meldinger og prosesskomponenter II Figur 3 - Use Case for leverandørskifte Figur 4 - Sekvensdiagram for leverandørskifte Figur 5- Sekvensdiagram for kansellering av leverandørskifte Figur 6 - Use Case for Innflytting frem i tid Figur 7- Sekvensdiagram innflytting frem i tid Figur 8 - Sekvensdiagram for kansellering av innflytting frem i tid Figur 9 - Use Case for innflytting tilbake i tid Figur 10- Sekvensdiagram innflytting tilbake i tid Figur 11 - Use Case for leverandørskifte fra leveranseplikt Figur 12 - Sekvensdiagram for leverandørskifte fra leveranseplikt Figur 13 - Use Case for Reversering av oppstart kraftleveranse Figur 14- Sekvensdiagram Reversering av oppstart kraftleveranse Figur 15 - Use Case Nytt Figur 16 - Sekvensdiagram Nytt Figur 17- Use Case Aktivering i Figur 18 - Sekvensdiagram Aktivering i Figur 19 Use Case Oppstart i innflytting Figur 20 - Sekvensdiagram Oppstart kraftleveranse Figur 21 - Use Case for Reversering av nytt Figur 22- Sekvensdiagram Reversering av nytt Figur 23 - Use Case for Reversering av Aktivering i Figur 24- Sekvensdiagram Reversering av Aktivering i Figur 25 - Use Case for Reversering av oppstart i Figur 26 - Sekvensdiagram Reversering av oppstart i Figur 27 - Use Case for Opphør av kraftleveranse sluttbruker Figur 28 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør kraftleveranse sluttbruker Figur 29 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting Figur 30- Use Case for BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse Figur 31 - Sekvensdiagram for Opphør av kraftleveranse Figur 32 - Sekvensdiagram for BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse Figur 33 - Use Case for BRS-NO-211 Utflytting fra meldt til netteier Figur 34 - Sekvensdiagram Utflytting fra meldt til netteier Figur 35 - Sekvensdiagram Kansellere Utflytting fra meldt til netteier Figur 36 - Use Case for BRS-NO-212 Deaktivering av Figur 37 - Sekvensdiagram Deaktivering av Figur 38 - Use Case for BRS-NO-213 Fjerning av Figur 39 - Sekvensdiagram Fjerning av Figur 40 - Use Case for Reversering av opphør kraftleveranse Figur 41 - Sekvensdiagram Reversering av opphør kraftleveranse Figur 42 - Use Case for Reversering av utflytting fra Figur 43 - Sekvensdiagram Reversering av utflytting fra Elhub side 2

5 Figur 44 - Use Case for Reversering av deaktivering av Figur 45 - Sekvensdiagram Reversering av deaktivering av Figur 46 - Use Case for Reversering av fjerning av Figur 47 - Sekvensdiagram Reversering av fjerning av Figur 48 - Use Case Oppdater grunndata kraftleverandør Figur 49 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata kraftleverandør Figur 50 - Use Case Oppdater grunndata nettselskap Figur 51 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata- nettselskap Figur 52 - UseCase for Spørring grunndatar Figur 53 - Sekvensdiagram Spørring grunndata Figur 56 - Use Case for Endring i strukturdata Figur 57 - Sekvensdiagram Endring i strukturdata Figur 58 - UseCase for Endring i avregningsform Figur 59 - Sekvensdiagram Endring i avregningsform Figur 60 - Use Case for Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør Figur 61- Sekvensdiagram for Målerstand fra kraftleverandør Figur 62 - Sekvensdiagram for oppdatering av antatt årsforbruk fra kraftleverandør Figur 63 - Use Case for Anmodning om viderefakturering Figur 64 - Sekvensdiagram for BRS-NO-391 Anmodning om viderefakturering Figur 65 - Use Case Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Figur 66 - Sekvensdiagram Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Figur Use Case Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Figur 68 - Sekvensdiagram Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Figur 69 - Use Case for Forespørsel til nettselskapet Figur 70 - Sekvensdiagram for BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Figur 71 - Use Case for Forespørsel til Elhub Figur 72 - Sekvensdiagram for BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Figur 73 - Use Case BRS-NO-611 Verifiser grunndata i Figur 74 - Sekvensdiagram for Verifiser grunndata i Figur 78 - UseCase for Oppdatering av 3.parts tilgang Figur 79 - Sekvensdiagram Oppdatering av 3.parts tilgang Figur 80 Use Case for Oversikt over 3.parts tilgang Figur 81 - Sekvensdiagram Oversikt over 3.parts tilgang Elhub side 3

6 1 Bakgrunn 1.1 Om dette dokumentet Dette dokumentet er utarbeidet i Elhub prosjektet i samarbeid med ekspertgruppene for å beskrive nye forretningsprosesser ved innføring av en datahub i Norge, og kommunikasjonen mot aktørene i bransjen. Dette omfatter også påkrevde endringer i markedsdesign for effektivt å kunne nyttiggjøre seg AMS og innføring av en datahub. Prosessene som er beskrevet legger til rette for en leverandørsentrisk markedsmodell. Det har samtidig vært et mål å sikre en kundevennlig modell, der sluttbrukeren får løst sine behov på enklest mulig måte, uten å bli avvist eller henvist videre. En markedsmodell som er intuitiv å forstå men samtidig smidig, vil være med å øke bransjens omdømme. 1.2 Omfang Dette dokumentet vil i hovedsak være knyttet mot de prosessene som går mellom kraftleverandøren og Elhub og mellom Elhub og nettselskapene. Inkludert er også prosesser mellom tredjeparter, produsenter og Elhub. Prosessene for innsamling av måleverdier fra Nettselskapene er omhandlet i et eget BRS dokument «Elhub BRS Måleverdirapportering». Dette dokument har følgende vedlegg: Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer 1.3 Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Informasjon om GS1 (EAN) id, [3] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, [4] NordREG anbefalinger, [5] NordREG rapport: NordREG Rapport 4/2011 Rights and obligations of DSOs and suppliers in the customer interface. [6] Elhub tilstandsmodell Elhub side 4

7 1.4 Deltagelse fra bransjen. Ekspertgrupper for Kundeadministrasjon og Måleverdirapportering har vært involvert fra oktober 2013 til april Endringslogg Dato Versjon Endring Utkast v0.1 Første utkast etter møte med ekspertgruppene Utkast v Utkast v Utkast v Utkast v Utkast v Utkast v Utkast v V1.0 Klar til usending v v.1.2 Andre utkast, med ny mal etter møte med ekspertgruppene Nytt utkast etter ekspertgruppemøte Utsendt til ekspertgruppe Nytt utkast etter ekspertgruppemøte Utsendt til ekspertgruppe Nytt utkast etter ekspertgruppemøte Utsendt til ekspertgruppe Nye prosesser + opprydding i gamle Enkelte nye prosesser (korrigeringer) samt opprydding /avklaringer Oppdatert etter siste ekspertgruppemøte 25/03 Oppdatert etter siste kommentarer internt og eksternt Oppdatert i henhold til siste kjente krav Justert kodebruk i avsnittene for Meldingsreferanser i henhold til Elhub BIM Business Information Model Korreksjoner i rollebruk Oppdatert i henhold til ny forskrift o Tidsfrister endres til å skille på "timesavregnet"/"profilavregnet" istedenfor "fjernavlest"/"ikke fjernavlest". o Reversering tillates 3 år tilbake i tid, begrenset til perioden som saldooppgjør kan beregnes for og kun for prosesser som er kjørt gjennom Elhub. o Ved opphør inkluderes fakturadresse for sluttoppgjør i opphørsmeldingen Elhub side 5

8 o Kraftleverandør og tredjepart kan sette utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbruker. Dette gjøres gjennom BRS-NO-301 respektive BRS-NO-622. o BRS-NO-103 og BRS-NO-123 brukes kun til innflytting tilbake i tid. o BRS-NO-104 brukes kun for å flytte fra leveranseplikt og maks 30 virkedager tilbake i tid. o BRS-NO-201 får samme tidsfrister som øvrige prosesser. Oppsigelsesfrist håndteres utenfor Elhub. o BRS-NO-611 krever at enten ID eller unik kundeidentifikator sendes inn. BRSer for spørring på grunndata er slått sammen til én (BRS-NO-303: Spørring grunndata) Ved innflytting frem i tid (BRS-NO-102) på inaktivt legges prosessen på vent til er blir aktivert, men i maks 14 virkedager. Hvis et blir deaktivert (BRS-NO-212) samtidig som det er meldt en fremtidig utflytting, blir utflyttingsdatoen endret til deaktiveringsdatoen. Endring av avregningsform (BRS-NO-306) tillates også på inaktivt. Nettilbyder vil i rollen som leveransepliktig kraftleverandør ha anledning å benytte prosesser for å endre kundedata (BRS-NO-301 og BRS-NO-401) Grunndata som må være tilstede på et før aktivering kan sendes inn enten ved opprettelse av nytt, ved egen prosess for oppdatering av grunndata eller sammen med aktiveringen. I de prosesser hvor nettselskapet ikke sender inn avlesning for hendelsesdato innenfor tidsfristen, vil Elhub estimere volumet og sende dette ut til relevante markedsaktører, inkludert nettselskapet. Justert kodebruk i kapittel "Meldingsreferanser" i henhold til endringer i Elhub BIM Business Information Model Kapittel "Tilstandsendring for " er fjernet for alle prosesser Kapittel "Valideringsregler" er utvidet og harmonisert for alle prosesser Vedlegg for kryssende prosesser og prosesspesifikke meldingsvalideringer satt opp Korrigert en rekke feil funnet gjennom prosjektets designfase Elhub side 6

9 2 Oversikt over prosessene i dette dokumentet Elhub representerer en vesentlig endring i forretningsprosessene for kraftmarkedet i forhold til dagens situasjon. Den mest åpenbare av disse er overgangen fra en mange-til-mange kommunikasjon, til en mange-til-én kommunikasjon med Elhub som et sentralt nav i markedet. Det betyr at prosesser som kraftleverandøren tidligere initierte mot nettselskapet, nå vil være prosesser som går mellom kraftleverandøren og Elhub. Elhub vil informere nettselskapet ved behov. Det gjør også at tidsfrister og timing vil endres noe som følge av at Elhub introduseres. I tillegg endres noen tidsfrister på grunn av AMS. Det var da også naturlig å gå over alle tidsfrister, og basert på erfaring med dagens regelverk, endre også andre frister. Der fristen er satt til 1 kalenderdag betyr dette i praksis timer, dvs. hvis meldingen kommer inn på en mandag, vil endring skje onsdag fra 00:00 (lokaltid). Kommunikasjonsgrensesnitt og BRS Sett fra et, vil Elhub kommunisere i flere retninger, avhengig av prosess: hovedsakelig overfor ets kraftleverandør(er), og nettselskapet. Kommunikasjon til og fra Elhub er organisert gjennom meldinger. Disse settes sammen til de sentrale forretningsprosessene i markedet. Meldingene er gruppert i 3 hovedgrupper i tillegg til hvilken aktør de sendes til/fra: Oppstart: Dekker meldinger som definerer en ny relasjon i et Oppdatering: Dekker meldinger som utveksler data i en etablert relasjon Opphør: Dekker meldinger som avslutter en eksisterende relasjon i et Det som normalt avgjør hvilke prosesser som får egen BRS ("Business Requirement Specification", forretningsprosess), er: - hvem som initierer - hvilken hovedgruppe den tilhører - om prosessen gjelder datoer frem eller tilbake i tid - og om det er vesentlige forskjeller i sekvensen, involverte parter og/eller meldingsinnhold. Hovedprosessene dekker alle prosesser som er nødvendig i en leverandørsentrisk modell. I tillegg er det tatt med støtteprosesser og korreksjonsprosesser for å sikre en kundevennlig modell med størst mulig grad av automatisering. Disse prosessene er markert spesielt, og skal ikke «markedsføres» ut til sluttbruker, men kun benyttes når de vil hjelpe sluttbrukeren i avvikssituasjoner. Teksten i disse prosessene er skrevet i kursiv for å markere at det er en støtteprosess. Vi har valgt en tresifret nummerering av BRS er, der første siffer angir gruppering, andre siffer angir funksjonsområde, og tredje siffer et løpenummer. Denne strukturen gjør det enklere å finne frem, spesielt når en senere har behov for å legge til nye prosesser. BRS nummeret skal sendes i alle relevante meldinger for å identifisere hvilken prosess de tilhører, og vil erstatte tildligere standard med årsakskode i meldingene. Brukstilfelle (Use Case) Elhub side 7

10 En BRS kan ha et eller flere brukstilfeller beskrevet. Hvert brukstilfelle har et eget sekvensdiagram. Sekvensdiagrammene benytter meldinger fra settet med de predefinerte meldingene/ prosesskomponentene vist i diagrammet under. Inndeling av kapitler for hver prosess (BRS) Delkapittelet «Oversikt» gir en kortfattet beskrivelse av prosessen, dens utgangspunkt og mål, og illustrerer denne gjennom et brukstilfellediagram (Use Case Diagram). Dette diagrammet følger UML-notasjon og angir hvilke roller som er involvert samt hvilke faktiske brukstilfeller som benyttes for å gjennomføre prosessen. I mange tilfeller er dette kun ett brukstilfelle, mens i andre tilfeller kan det være behov for å utføre flere brukstilfeller for å komplettere prosessen. Dersom det benyttes brukstilfeller fra andre prosesser, er det nødvendig å se på de relaterte prosessene for å få oversikt over den totale flyten som prosessen krever. «Prosessflyt og informasjonsutveksling» består i de fleste tilfeller utelukkende av et sekvensdiagram for hvert brukstilfelle i prosessen. Merk at brukstilfeller som tilhører andre prosesser, men som er knyttet inn i en annen prosess, kun er presentert i den opprinnelige prosessen. NB! Merk at rollen Netttilknytningstilbyder håndterer måleverdier i de forenklede sekvensdiagrammene i dette dokumentet, mens vi i måleverdiprosessene presiserer at den ansvarlige rollen er Måleverdiansvarlig. I teksten og i tabellene videre benyttes aktørene (f.eks. Nettselskap) og ikke de formelle rollene for å lette forståelsen, og sikre de riktige koblingene til det norske kraftmarkedet. I sekvensdiagrammet er koblingene mellom disse vist. «Starttilstand» er en kortfattet beskrivelse av tilstanden som må være innfridd forut for at prosessen skal kunne gjennomføres. «Prosessforløp» er en verbal presentasjon av flytdiagrammet med utvidet informasjon knyttet til det enkelte steget i diagrammet som er presentert tidligere. «Valideringsregler» gir en oversikt over hvilke parametere som valideres og der utfallet kan bli at prosessen stoppes/avvises. I tillegg vil også tekniske feil og syntaksfeil kunne føre til avvisning, men i dette dokumentet tas kun prosessfeil med. «Tidsfrister» oppsummerer hvilke tidsfrister som er sentrale i den aktuelle BRS en. «Meldingsreferanser» knytter BRSen til meldinger og innholdet i disse, som er beskrevet i detalj i BIM (Business Information Model). I prosessforløpene i BRS'ene vil det være referanser til meldingsnummer/prosesskomponent. Meldinger/prosesskomponenter i BRS ene Elhub side 8

11 Figur 1 - Meldinger/prosesskomponenter I. Elhub side 9

12 Figur 2 - Meldinger og prosesskomponenter II. Figurene over angir meldinger som kan utveksles mellom Elhub og markedsaktørene. Meldingsnavn og nummer benyttes i beskrivelsen av prosessforløpene. Disse meldingene er logiske meldinger som knytter sammen BRS'ene og de faktiske meldingene som er beskrevet i BIM (Business Information Model). Flere logiske meldinger kan bli slått sammen i en meldingstype, der parameter som angitt i parentes i figurene over og benyttet til sekvensdiagrammene der relevant, skiller disse fra hverandre. Denne koblingen er beskrevet under meldingsreferanser på slutten av hver BRS, der logisk melding og tilhørende parameter er knyttet til faktisk melding med tilhørende dokumenttype og årsakskode. Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapitler for valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Enhver melding antas videre å være atomisk og helhetlig, i det en prosess som blir avbrutt av en negativ respons til enhver tid vil etterlate systemet i en veldefinert tilstand. Enhver prosess avbrytes ved negativ respons, meldingsinnhold må korrigeres, før ny melding sendes for å gjennomføre prosessen. Utgående meldinger anses som mottatt og forstått når de er hentet ut fra Elhub. Hvis feil oppdages hos aktørene i ettertid, må en korrigerings eller reverseringsprosess initieres. Hvis aktøren er usikker på om feilen ligger i eget system, kan en spørring initieres for å sjekke gyldig informasjon i Elhub. Elhub side 10

13 Meldingene til og fra Elhub vil bli administrert via køer per aktør. Definerte prosesser og status: Nedenfor er de prosessene som er identifisert så langt listet opp, sammen med status. Prosess Navn Hovedprosess/ Dokumentreferanse støtteprosess BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Hovedprosess BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i Hovedprosess tid BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i Støtteprosess tid BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Støtteprosess fra leveranseplikt BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse Støtteprosess BRS-NO-121 Nytt Hovedprosess BRS-NO-122 Aktivering i Hovedprosess BRS-NO-123 Oppstart i - innflytting Støtteprosess BRS-NO-131 Reversering av nytt Støtteprosess BRS-NO-132 Reversering av aktivering i Støtteprosess BRS-NO-133 Reversering av oppstart i Støtteprosess BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting Hovedprosess BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse Hovedprosess BRS-NO-211 Utflytting fra meldt til netteier Støtteprosess BRS-NO-212 Deaktivering i Hovedprosess BRS-NO-213 Fjerning av Hovedprosess BRS-NO-221 Reversering av opphør kraftleveranse Støtteprosess BRS-NO-222 Reversering av utflytting fra Støtteprosess BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av Støtteprosess BRS-NO-224 Reversering av fjerning av Støtteprosess BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Hovedprosess BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Hovedprosess BRS-NO-303 Spørring grunndata Hovedprosess BRS-NO-305 Endring i strukturdata Hovedprosess BRS-NO-306 Endring i avregningsform Hovedprosess BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk fra Hovedprosess kraftleverandør BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-314 Purring på måleverdier fra nettselskap Støtteprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-315 Spørring måleverdier Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub side 11

14 BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-318 Oppdatering av parametre for nettap Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-321 Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap BRS-NO-322 Preliminær timesfordelt volum for profilavregnede Støtteprosess Hovedprosess Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag Hovedprosess Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør BRS-NO-332 Tilbaketrekking av måleverdier for profilavregnede Støtteprosess BRS-NO-391 Anmodning om viderefakturering Hovedprosess BRS-NO-401 Korrigeringer i grunndata fra Støtteprosess kraftleverandør BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Støtteprosess BRS-NO-501 Rapportering strukturdata til Hovedprosess avregningsansvarlig Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement BRS-NO-502 Rapportering grunnlag for balanseavregning Hovedprosess Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement BRS-NO-503 Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Hovedprosess Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement BRS-NO-511 Rapportering produsert volum registeransvarlig elsertifikat Hovedprosess BRS-NO-512 Rapportering beregningsrelevant volum - Hovedprosess registeransvarlig elsertifikat BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Hovedprosess BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Hovedprosess BRS-NO-611 Verifiser grunndata i Hovedprosess BRS-NO-622 Oppdatering av 3.parts tilgang Hovedprosess BRS-NO-623 Oversikt over 3.parts tilgang Hovedprosess Elhub BRS Reporting Elcertificates Elhub BRS Reporting Elcertificates Elhub side 12

15 3 Forretningsprosesser 3.1 BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Oversikt Leverandørskifteprosessen foregår i hovedsak mellom kraftleverandør og Elhub. Nettselskapet har ingen direkte rolle i leverandørskifteprosessen, utover at nettselskapet blir informert om relevante endringer. uc BRS-NO-101 Oppstart kraftlev eranse - Lev erandørskifte Name: BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse - Leverandørskifte Author: annep Version: 1.0 Created: :46:35 Updated: :20:37 Ny kraftlev erandør Gammel kraftlev erandør Skift lev erandør A Målepunktadministrator «extend» Kanseller lev erandørskifte Nettilknytningstilbyder Figur 3 - Use Case for leverandørskifte. Ved et leverandørskifte sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Ny kraftleverandør kan melde leverandørskifte frem i tid så lenge tidsfristene holdes. Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør, eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 13

16 Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av leverandørskiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3 mnd. før oppstartdato. Når fristen for kansellering av melding om oppstart av kraftleveranse er passert, vil nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata og den gamle kraftleverandøren informeres gjennom opphør kraftleveranse. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. Etter oppstartdato vil avlesning på profilavregnede sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn oppstartsavlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. Gammel kraftleverandør kan lage en sluttavregning når måleverdier er oppdatert i Elhub Elhub side 14

17 3.1.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 4 - Sekvensdiagram for leverandørskifte Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør. Sluttbrukeren er ansvarlig for å ha oversikt over egne avtaler og bindinger. Informasjon om sluttbruker-kraftleverandørkontakter vil ikke ligge i datahub. Ny kraftleverandør har et ansvar for å avklare med sluttbrukeren at det ikke finnes bindinger i forhold til tidligere kontrakt eller andre hindringer som for eksempel stengt for at et leverandørskifte kan gjennomføres. Elhub side 15

18 3.1.4 Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Før leverandørskifte, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/d-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611-Verifiser grunndata i» bør brukes for å verifisere informasjon. Ny kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av skiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3mnd før oppstartsdato Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte, som er tre virkedager før dato for leveringsstart for profilavregnet, og 1 kalenderdag før for timesavregnet. Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte» til Elhub sendes: o senest tre virkedager før oppstartdato for profilavregnet, o senest 1 kalenderdag før oppstartdato for timesavregnet, o tidligst seks virkedager før oppstartdato for profilavregnet, o tidligst fire kalenderdager før oppstartdato for timesavregnet, Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte» og bekrefter mottatt leverandørskifte til ny kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene. Før oppstartsdato o informeres nettselskapet gjennom «14 oppstart i et - leverandørskifte» o den gamle kraftleverandøren informeres gjennom «11-opphør kraftleveranse - leverandørskifte» o I tillegg sendes «6-oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. Elhub side 16

19 3.1.5 Kansellering Figur 5- Sekvensdiagram for kansellering av leverandørskifte. Prosessforløp for Kansellering Hvis sluttbruker eller kraftleverandøren av en eller annen grunn kansellerer innen fristen, bekreftes dette, og ingen andre parter vil involveres. Hvis en oppdager feil etter fristen kan en reversering initieres. En eventuell kansellering vil avvises Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Målepunktet må ikke være blokkert for leverandørbytte Måleravlesning må finnes innenfor fristen for profilavregnet Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Kraftleverandøren kan ikke ha kontrakten i et Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Oppstart ikke innenfor tidsfristene Målepunktet er blokkert for leverandørbytte Måleravlesning finnes ikke innenfor fristen Sluttbruker har ikke kontrakt i et Kraftleverandøren har allerede kontrakten i et Elhub side 17

20 Kraftleverandør og balanseansvarlig må være godkjent i nettområdet Ikke godkjent kraftleverandør/balanseansvarlig Valideringsregler kansellering: Validering Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Kanselleringsmeldingen må være sendt innenfor tidsfristene Feilmelding Uautorisert markedsaktør Kansellering er ikke mulig Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager før Oppstartsdato - Min Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Antall dager før Oppstartsdato - Max Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 4 kalenderdager - profilavregnet: 6 virkedager. Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Avlesning profilavregnet Oppdatering til nettselskap Kraftleverandør eller sluttbruker Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om leverandørskifte sendes. Elhub Nettselskap - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Opphør til gammel kraftleverandør Elhub Gammel kraftleverandør - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Måleverdier Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - timesavregnet: Kalenderdagen etter oppstart - profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart Elhub side 18

21 3.1.8 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 11- Opphør kraftleveranse 14- Oppstart i 16 Måleverdier 7- Måleverdier 12-Estimert volum 7-Estimert volum 1 - Oppstart kraftleveranse Parameter BIM kap Melding leverandørskifte RequestStartOfSupply Dok. type 392- Anmodning om Leverandørskif te leverandørskifte NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte leverandørskifte NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse leverandør skifte Periodevolum, stand Periodevolum, stand NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskif te CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy kansellert skifte RequestStartOfSupply E65- Periodevolum E65- Periodevolum E65- Periodevolum E02- Kansellering Prosess BRS-NO-101- Leverandørskifte BRS-NO-101 Leverandørskifte BRS-NO-101 Leverandørskifte BRS-NO-101 Leverandørskifte BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-101 Leverandørskifte Elhub side 19

22 3.2 BRS-NO-102: Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Oversikt Innflytting frem i tid kan meldes av sluttbrukers eksisterende kraftleverandør eller ny kraftleverandør. Hvis innflytting skal skje i et stengt/inaktivt, så må nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også sluttbruker navn og kontaktinformasjon sendes med. Deretter kjøres denne prosessen (102) som beskrevet under, mens nettselskapet tar kontakt med sluttbruker og forbereder åpning/aktivering, som ender med en «BRS-NO-122 Aktivering i et». Koblingen til denne prosessen (102), er beskrevet under aktiveringsprosessen (122). uc BRS-NO-102 Oppstart kraftlev eranse - innflytting frem i tid Name: BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Author: perber Version: 1.0 Created: :10:57 Updated: :42:05 A Målepunktadministrator Gammel kraftlev erandør Innflytting frem i tid Ny kraftlev erandør «extend» Nettilknytningstilbyder Kanseller innflytting frem i tid Figur 6 - Use Case for Innflytting frem i tid Ved en innflytting frem i tid sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Kraftleverandøren kan melde innflytting frem i tid så lenge tidsfristene holdes. Ved innflytting mellom dagens dato og tidligste frist for flytting frem i tid (maks 2 virkedager), legges meldingen på Elhub side 20

23 vent hos kraftleverandøren og sendes som innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103) på flyttedato så lenge godkjent måleravlesning finnes i Elhub. Når sluttbruker ikke fraskriver seg angrerett, skal denne tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av innflyttingen. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter innflyttingen til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at det skal foretas en avlesning for at oppstarten skal kunne registreres, og at måleravlesning skal sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Melding skal ikke sendes før godkjent avlesning foreligger. Hvis avlesning ikke er registrert innen siste frist, må innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103) sendes når avlesning er registrert. Det er den som er i kontakt med sluttbruker som har ansvaret for å sørge for at måleravlesning sendes inn. Nettselskapet har ansvaret for å kvalitetssikre denne innen de fristene som gjelder. Når fristen for kansellering er passert, vil nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata inkludert sluttbruker og en eventuell gammel kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse. Hvis gammel sluttbruker ikke har meldt utflytting, vil sluttbrukeren «automatisk» flyttes ut og utflytters kraftleverandør (gammel kraftleverandør) informeres. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. Etter oppstartdato vil avlesning på profilavregnede sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn oppstartsavlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. Hvis innflytting skal skje i et stengt/inaktivt, og aktivering ikke er registert innen kanselleringsfristen, sendes purring til nettselskapet. Hvis ikke aktivering er registrert innen 7 virkedager etter oppstartsdato, sendes ny purring til nettselskapet. Etter ytterligere 7 virkedager uten aktivering, kanselleres prosessen av Elhub. Gammel kraftleverandør vil kunne lage en sluttavregning til gammel sluttbruker når måleverdier er oppdatert i Elhub Elhub side 21

24 3.2.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 7- Sekvensdiagram innflytting frem i tid Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å melde innflytting til kraftleverandøren og eventuelt tegne kontrakt med ny kraftleverandør. Elhub side 22

25 3.2.4 Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Før innflytting meldes, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/d-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611 Verifiser grunndata i» bør brukes for å verifisere informasjon. Hvis innflytting skal skje i et stengt/inaktivt, skal nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også sluttbruker navn og kontaktinformasjon sendes med. Kraftleverandøren har også en plikt til å innhente og videresende relevant kontaktinformasjon som nettselskapet vil kunne få bruk for. Kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for registrering av innflytting, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3mnd før oppstartsdato. Ved en innflytting frem i tid sender kraftleverandør meldingen «1-Oppstart kraftleveranse - innflytting - frem i tid» til administrator (Elhub). Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse innflytting - frem i tid» til Elhub sendes o senest tre virkedager før oppstartdato for profilavregnet, o senest 1 kalenderdag før oppstartdato for timesavregnet, o tidligst seks virkedager før oppstartdato for profilavregnet, o tidligst fire kalenderdager før oppstartdato for timesavregnet, Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse - innflytting - frem i tid», og bekrefter mottatt innflytting til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Hvis innflytting skal skje i et stengt/inaktivt, og aktivering ikke er registert innen kanselleringsfristen, sendes purring til nettselskapet «14-Oppstart i». Hvis ikke aktivering er registrert innen 7 virkedager etter oppstartsdato, sendes ny purring til nettselskapet «14-Oppstart i». Etter ytterligere 7 virkedager uten aktivering, kanselleres prosessen av Elhub, og nettselskapet og kraftleverandør informeres. Ved kanselleringsfristens utløp o informeres nettselskapet gjennom meldingen «14-Oppstart i» inkludert sluttbruker og o kraftleverandøren til den gammel sluttbruker informeres gjennom meldingen «11- Opphør kraftleveranse". Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut. o I tillegg sendes meldingen «6-Oppdatering av grunndata» til den nye sluttbrukers kraftleverandør.. Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. Elhub side 23

26 3.2.5 Kansellering Figur 8 - Sekvensdiagram for kansellering av innflytting frem i tid Prosessforløp for kansellering Hvis sluttbruker eller kraftleverandøren av en eller annen grunn kansellerer innen fristen, bekreftes dette, og ingen andre parter vil involveres. Hvis en oppdager feil etter fristen kan en reversering initieres. En eventuell kansellering vil avvises. Hvis nettselskapet har fått en melding via «BRS-NO- 601 Forespørsel til nettselskap», må kraftleverandøren sørge for å varsle nettselskapet om kanselleringen for å unngå en aktivering Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må ikke være fjernet Målepunktet må være et avregningspunkt Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Måleravlesning må finnes innenfor fristen for profilavregnet Sluttbrukeren kan ikke ha kontrakt i et Kraftleverandør og balanseansvarlig må være godkjent i nettområdet Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er fjernet Målepunktet er ikke avregningspunkt Oppstart ikke innenfor tidsfristene Måleravlesning finnes ikke innenfor fristen Sluttbruker har allerede kontrakt i et Ikke godkjent kraftleverandør/balanseansvarlig Elhub side 24

27 Valideringer kansellering: Validering Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Kanselleringsmeldingen må være sendt innenfor tidsfristene Feilmelding Uautorisert markedsaktør Kansellering er ikke mulig Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager før Oppstartsdato - Min Antall dager før Oppstartsdato - Max Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 4 kalenderdager - profilavregnet: 6 virkedager. Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Avlesning profilavregnet Oppdatering til nettselskap Kraftleverandør eller sluttbruker Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om innflytting sendes. Elhub Nettselskap - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Opphør til gammel kraftleverandør Elhub Gammel kraftleverandør - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager. Måleverdier Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - timesavregnet: Kalenderdagen etter oppstart - profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Elhub side 25

28 Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 14- Oppstart i 11- Opphør kraftleveranse 16 Måleverdier 7- Måleverdier 12-Estimert volum 7-Estimert volum 1 - Oppstart kraftleveranse Parameter BIM kap innflytting RequestStartOfSupply Melding Dok. type Prosess Anmodning om Leverandø rskifte innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy kansellert innflytting RequestStartOfSupply E65- Periodevolum E65- Periodevolum E65- Periodevolum E02 - Kansellering BRS-NO-102 Innflytting frem i tid BRS-NO-102 Innflytting frem i tid BRS-NO-102 Innflytting frem i tid BRS-NO-102 Innflytting frem i tid BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-102 Innflytting frem i tid Elhub side 26

29 3.3 BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis hovedprosessen for innflytting frem i tid ikke kan benyttes, for eksempel fordi sluttbrukeren har hatt utfordringer med å finne ny kraftleverandør i nytt ved innflytting, eller at det har vært vanskelig å få på plass en avlesning i tide til at innflytting frem i tid kunne kjøres. Innflytting tilbake i tid kan meldes av eksisterende kraftleverandør eller ny kraftleverandør. Innflyttingsprosessen foregår i hovedsak mellom kraftleverandør og Elhub. Nettselskapet har ingen direkte rolle i innflyttingsprosessen, utover at nettselskapet trenger informasjon om endringer i et inkludert ny sluttbruker i forbindelse med fakturering av nettleie og sluttbrukerinformasjon for varsling av driftsutfall i nett eller lignende. Figur 9 - Use Case for innflytting tilbake i tid Elhub side 27

30 Ved en innflytting tilbake i tid sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub med oppstartsdato tilbake i tid, men maksimalt tilbake til dagen etter forrige innflytting/leverandørskifte. Hvis dato er opp til 30 virkedager tilbake i tid, så vil ny kraftleverandør få leveransen i hele perioden. Hvis dato er lengre enn 30 virkedager tilbake tid, vil sluttbruker legges på leveranseplikt fra oppstartsdato. Kraftleverandøren vil da i tillegg måtte starte BRS-NO-101. Merk at regelverket dermed er identisk med at innflytting hadde blitt registrert på riktige datoer, og sluttbruker for sent ba om å erstatte leveranseplikt med valgt kraftleverandør. Ved innflytting mellom dagens dato og tidligste frist for flytting frem i tid (maks 2 virkedager), legges meldingen på vent hos kraftleverandøren og sendes på flyttedato så lenge godkjent måleravlesning finnes i Elhub. Angrefrist er ikke aktuelt ved innflytting tilbake i tid. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter innflyttingen til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at det skal foretas en avlesning for at oppstarten skal kunne registreres, og at måleravlesning skal sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Melding skal ikke sendes før godkjent avlesning foreligger. Hvis godkjent avlesning ikke er registrert, sendes melding når avlesning er registrert, uten å endre oppstartsdato. Merk at en i dette tilfelle som siste utveg kan lese av måleren den dagen innflytting meldes, og sende melding 3 virkedager etter, når godkjent avlesing er registrert i Elhub. Elhub vil umiddelbart informere nettselskapet gjennom oppdatering av grunndata inkludert sluttbruker og en eventuell gammel kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. En eventuell gammel sluttbruker i et flyttes automatisk ut. Etter oppstartdato vil avlesning på profilavregnede sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn oppstartsavlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap. Gammel kraftleverandør vil kunne lage en sluttavregning til gammel sluttbruker når måleverdier er oppdatert i Elhub. Elhub side 28

31 3.3.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 10- Sekvensdiagram innflytting tilbake i tid Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å melde innflytting og ta med sin kraftleverandør eller tegne kontrakt med ny kraftleverandør Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Før innflytting meldes, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/d-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611 Verifiser grunndata i» bør brukes for å verifisere informasjon. Kraftleverandøren har også en plikt til å innhente og videresende relevant kontaktinformasjon som nettselskapet vil kunne få bruk for. Kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for registrering av innflytting, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart Elhub side 29

32 sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning i perioden 3mnd før oppstartsdato og frem til meldingen sendes inn. Melding «1-Oppstart kraftleveranse innflytting - tilbake i tid» sendes til til Elhub, men maksimalt tilbake til dagen etter forrige innflytting/leverandørskifte. Hvis dato er opp til 30 virkedager tilbake I tid, så vil ny kraftleverandør få leveransen i hele perioden. Hvis dato er lengre enn 30 virkedager tilbake tid, vil sluttbruker legges på leveranseplikt fra oppstartsdato. Kraftleverandøren vil da i tillegg måtte starte BRS-NO-101. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse innflytting - tilbake i tid», bekrefter mottatt innflytting til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Umiddelbart o Informeres nettselskapet gjennom ««14-Oppstart i» inkludert sluttbruker o Informeres den gamle kraftleverandøren gjennom «11-Opphør kraftleveranse». o sendes «6-Oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren, eventuelt leveransepliktig kraftleverandør. Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut. Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel og ny kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel og ny kraftleverandør, samt nettselskap Kansellering Kansellering er ikke mulig. Hvis en oppdager feil etter fristen må en reversering initieres Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Oppstartsdato må ikke være lenger tilbake enn dagen etter forrige innflytting/leverandørskifte Målepunktet må være et avregningspunkt Måleravlesning må finnes innenfor fristen for profilavregnet Sluttbrukeren kan ikke ha kontrakt i et Kraftleverandør og balanseansvarlig må være godkjent i nettområdet Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Oppstart ikke innenfor tidsfristene Oppstart kan ikke være før siste innflytting / leverandørskifte Målepunktet er ikke avregningspunkt Måleravlesning finnes ikke innenfor fristen Sluttbruker har allerede kontrakt i et Ikke godkjent kraftleverandør/balanseansvarlig Elhub side 30

33 3.3.7 Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Avlesning profilavregnet Oppdatering til nettselskap Opphør til gammel kraftleverandør Måleverdier Kraftleverandør Elhub Dagens dato Kraftleverandør Elhub Tilbake til et ble aktivert/strømsatt eller dagen etter siste innfytting/leverandørskifte. Kraftleverandør eller sluttbruker Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap Elhub Nettselskap Umiddelbart Elhub Nettselskap via Elhub Gammel kraftleverandør Ny og gammel kraftleverandør Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om innflytting sendes. Umiddelbart - timesavregnet: Kalenderdagen etter registrering - profilavregnet: 3 virkedager etter oppstart Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 2 - Oppstart kraftleveranse 11 - Oppstart kraftleveranse Parameter BIM kap Innflytting RequestStartOfSupply Leveranseplikt RequestStartOfSupply Melding Dok. type Prosess Anmodning om Leverandørskif te Anmodning om Leverandø rskifte Leveranseplikt NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid Elhub side 31

34 6- Oppdater grunndata 11- Opphør kraftleveranse 14- Oppstart i 16 Måleverdier 7- Måleverdier 12-Estimert volum 7-Estimert volum Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskif te Utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E65- Periodevolum E65- Periodevolum E65- Periodevolum BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid BRS-NO-103 Innflytting tilbake i tid BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede Elhub side 32

35 3.4 BRS-NO-104: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis hovedprosessen for leverandørskifte ikke kan benyttes fordi sluttbrukeren først har havnet hos leveransepliktig kraftleverandør før ny kraftleverandør er funnet. Intensjonen med prosessen er å sikre at korte perioder på leveranseplikt unngås. Denne prosessen bør derfor startes snarest mulig etter at et er overført til leveranseplikt som følge av for eksempel innflytting meldt til nettselskap eller oppsigelse fra gammel kraftleverandør. 30 virkedager tilbake i tid er satt ut i fra tiden det tar for første faktura å nå sluttbruker, og at denne vil være årsaken til at flere sluttbrukere vil forstå at en aktiv handling kreves for å velge ny kraftleverandør. Informasjon om fristen for å velge kraftleverandør, og dermed unngå å betale fakturaen bør komme klart frem. MERK at dato skal stemme med dato for oppstart hos leveransepliktig kraftleverandør og hvis det er gått mer enn 30 virkedager, kan ikke sluttbruker endre dette tilbake i tid, og en «BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse leverandørskifte» frem i tid må kjøres i stedet. Oppstart tilbake i tid som følge av innflytting skal sendes som «BRS-NO Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid». uc BRS-NO-104 Oppstart kraftlev eranse - lev erandørskifte fra lev eranseplikt Name: BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt Author: perber Version: 1.0 Created: :11:47 Updated: :30:58 A Målepunktadministrator Lev eransepliktig kraftlev erandør Skifte fra lev eranseplikt Ny kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Figur 11 - Use Case for leverandørskifte fra leveranseplikt. Elhub side 33

36 Ved et leverandørskifte fra leveranseplikt sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Ny kraftleverandør kan melde denne typen leverandørskifte tilbake i tid så lenge tidsfristene holdes. Da dette er et leverandørbytte tilbake i tid, gjelder ikke angrefristen. Det finnes allerede en måleverdi på oppstartsdato. Det er derfor ikke behov for ny avlesning. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør ved å sende en bekreftelse av leverandørskiftet eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata og leveransepliktig kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. Umiddelbart vil nødvendige måleverdier sendes fra Elhub til ny kraftleverandør, eventuelt leveransepliktig kraftleverandør. Intensjonen er at forbruk på leveranseplikt bortfaller, og ingen faktura sendes ut Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 12 - Sekvensdiagram for leverandørskifte fra leveranseplikt. Elhub side 34

37 3.4.3 Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør for å unngå faktura for en kortere periode fra leveransepliktig kraftleverandør Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Før leverandørskiftet innhenter ny kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert fødselsnummer/d-nummer/organisasjonsnummer. «BRS-NO-611 Verifiser grunndata i» bør brukes for å verifisere informasjon. Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte" fra leveranseplikt til Elhub sendes senest 30 virkedager etter oppstart hos leveransepliktig kraftleverandør. Hvis det er gått mer enn 30 virkedager, kan ikke sluttbruker endre dette tilbake i tid, og en «BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse leverandørskifte» frem i tid må kjøres i stedet. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveranseplikt», bekrefter mottatt leverandørskiftet til ny kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Umiddelbart o informeres nettselskapet gjennom «14-Oppstart i» inkludert sluttbruker o informeres den leveransepliktige kraftleverandøren gjennom «11-Opphør av kraftleveranse». o sendes «6-oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. I det måleverdier er tidligere sendt inn fra nettselskapet ifm. tidligere oppstart på leveranseplikt, vil nødvendige måleverdier sendes direkte fra Elhub til ny kraftleverandør Kansellering Det er ikke mulig å kansellere leverandørskifte, da det blir utført umiddelbart. Ved eventuelle feil, må en reversering initieres Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Målepunktet må ikke være blokkert for leverandørbytte Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Oppstartsdato må overensstemme med oppstart leveranseplikt Måleravlesning må finnes innenfor fristen for profilavregnet Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Kraftleverandør og balanseansvarlig må være godkjent i nettområdet Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Målepunktet er blokkert for leverandørbytte Oppstart ikke innenfor tidsfristene Oppstartsdato stemmer ikke med oppstart leveranseplikt Måleravlesning finnes ikke innenfor fristen Sluttbruker har ikke kontrakt i et Ikke godkjent kraftleverandør/balanseansvarlig Elhub side 35

38 3.4.7 Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - min Antall dager tilbake - max Oppdatering til nettselskap Opphør til leveransepliktig kraftleverandør Kraftleverandør Kraftleverandør Elhub Elhub Dagens dato Elhub Nettselskap Umiddelbart Elhub Gammel kraftleverandør Måleverdier Elhub Ny kraftleverandør 30 virkedager tilbake i tid, men må stemme med dato for oppstart med leveranseplikt. Umiddelbart Umiddelbart, eller kalenderdagen etter oppstart Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 11- Opphør kraftleveranse 14- Oppstart i 7 Måleverdier Parameter BIM kap leverandørskifte RequestStartOfSupply Melding Dok. type Prosess Anmodning om Leverandørskif te leverandørskifte NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte leverandørskifte NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse leverandørskifte NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte Periodevolum, stand NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E65- Periodevolum BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveranseplikt BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveranseplikt BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveranseplikt BRS-NO-104 Leverandørskifte fra leveranseplikt BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for Elhub side 36

39 profilavregnede 3.5 BRS-NO-111: Reversering av oppstart kraftleveranse Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Oppstart kraftleveranse leverandørskifte o Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid o Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil, eller sluttbruker velger å flytte et annet sted. - Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid o Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt o Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil uc BRS-NO-111 Rev ersering av oppstart kraftlev eranse Name: BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse Author: perber Version: 1.0 Created: :12:10 Updated: :34:39 Ny kraftlev erandør Rev ersering av lev erandørskifte A Målepunktadministrator Gammel kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Figur 13 - Use Case for Reversering av oppstart kraftleveranse. Elhub side 37

40 Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes Reversering av oppstart kraftleveranse. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveransepliktig kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i et flyttes automatisk inn igjen. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 14- Sekvensdiagram Reversering av oppstart kraftleveranse. Elhub side 38

41 3.5.3 Starttilstand Sluttbruker eller en av kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen er meldt til kraftleverandøren som startet prosessen Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen Reversering av oppstart kraftleveranse. Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveransepliktig kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i et flyttes automatisk inn igjen. Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Feilmelding Målepunktet finnes ikke Uautorisert markedsaktør Reversing er ikke mulig Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Reversering til nettselskap Kraftleverandør Elhub Dagens dato Kraftleverandør Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub. Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Elhub side 39

42 Reversering til gammel kraftleverandør Elhub Gammel kraftleverandør Umiddelbart, seneste innen 1 virkedag Resending av Måleverdier til riktig kraftleverandør Elhub Ny og gammel kraftleverandør Umiddelbart, seneste innen 3 virkedager Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse 6- Oppdatering grunndata 14- Oppstart i 14- Oppstart i 7 Måleverdier 1 - Oppstart kraftleveranse Parameter Reverser innflytting Reverser utflytting BIM kap Melding Dok. Type Prosess RequestStartOfSupply E02 - Kansellering NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskift e Reverser innflytting NotifyStartOfSupply E02 - Kansellering Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskift e Periodevolum, stand NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Reverser skifte RequestStartOfSupply E65- Periodevolum E02 - Kansellering BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-111 Reversering av Elhub side 40

43 11- Opphør kraftleveranse 6- Oppdatering grunndata 14- Oppstart i 14- Oppstart i Reverser skifte NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Leverandørskift e NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte Reverser skifte NotifyStartOfSupply E02 - Kansellering Leverandørskift e NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse Elhub side 41

44 3.6 BRS-NO-121: Nytt Oversikt Prosessen for nytt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for registrering av det nye et så snart informasjon om dette foreligger, Elhub ivaretar og er autoritativ kilde for denne informasjonen, og sluttbrukerens kraftleverandør vil kunne søke opp et og registrere en kraftleveranse på dette inn i Elhub. uc BRS-NO-121 Nytt Name: BRS-NO-121 Nytt Author: perber Version: 1.0 Created: :53:28 Updated: :59:21 Nytt Nettilknytningstilbyder A Målepunktadministrator Figur 15 - Use Case Nytt Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 16 - Sekvensdiagram Nytt. Elhub side 42

45 3.6.3 Starttilstand Basert på informasjonen om installasjonen (adresse mv.) definerer nettselskapet et med tilhørende ID, samt øvrig informasjon om et. Beslutning om etablering av et nytt er således fattet, men intet er enda etablert eller definert i Elhub (dvs. ingen ID er registrert for punktet i Elhub enda) Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Basert på starttilstanden oppretter nettselskapet et i sitt system og sender meldingen «15-Oppdatering av grunndata» fra nettselskap. Meldingen sendes så snart nettselskapet har tatt ut et i sine systemer. Tilslutningsstatus settes automatisk som inaktivt av Elhub. Dersom Elhub avviser meldingen, skal en av de begrunnelser som er angitt under valideringsregler benyttes. Sluttbrukeren kan nå initiere en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse innflytting - frem i tid» via sin kraftleverandør. Elhub setter prosessen på vent så lenge et har status inaktivt, og effektuerer denne når status endres til tilkoblet/aktivt gjennom «BRS-NO-122: Aktivering i» Valideringsregler Validering Målepunktet må ikke finnes Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Nettområdet må være gyldig Nettområdet må være knyttet til netteier Feilmelding Målepunktet finnes allerede Oppstart ikke innenfor tidsfristene Ikke gyldig nettområde Nettområdet er ikke gyldig for netteier Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato for innsendelse Nettselskap Elhub Dagens dato (opprettelse av nytt skal gjøres så snart ID er tatt ut og før aktivering av et.) Elhub side 43

46 3.6.7 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess 15- Oppdatering av grunndata nytt RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E58 Anmodning om endring av attributter BRS-NO-121 Nytt Elhub side 44

47 3.7 BRS-NO-122: Aktivering i Oversikt Prosessen for aktivering i omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for å sende melding om aktivering så snart datoen er kjent. Figur 17- Use Case Aktivering i. En kraftleveranse kan meldes inn før et er aktivt gjennom «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse innflytting - frem i tid» i så fall vil den prosessen settes på vent til et er aktivt som følge av denne prosessen Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 18 - Sekvensdiagram Aktivering i. Elhub side 45

48 3.7.3 Starttilstand Nettselskapet har registrert dato for aktivering av et Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Senest oppstartsdagen skal nettselskapet sende meldingen «15-oppdater grunndata». Målepunktet forventes å bli strømsatt på oppstartsdatoen som defineres i denne meldingen. Informasjon som forventes å være oppdatert på et før aktivering: o Adresse o Målepunkttype (forbruk, produksjon) og undertype o Målerinformasjon (målernummer, avlesning) o Avregningsinformasjon (profilavregnet, timesavregnet, målingsoppsett m.m.) o Avgiftsinformasjon o Antatt årsforbruk (for profilavregnet) Denne informasjonen kan opprettes ved opprettelse av nytt BRS-NO-121 Nytt, ved en oppdatering gjennom BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata nettselskap eller sendes med aktiveringsmeldingen. Sluttbrukeren kan allerede ha initiert en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid» via sin kraftleverandør for et. Elhub har da satt denne på vent så lenge et har hatt status inaktivt. Når status endres til tilkoblet/aktivt (på datoen angitt i meldingen «15-oppdater grunndata "), effektueres oppstart med valgt kraftleverandør. Dersom sluttbrukeren ikke har valgt kraftleverandør før oppstart, starter nettselskapet «BRS- NO-123 Oppstart i innflytting», ved å sende inn meldingen «13-oppstart i ", og leveransepliktig kraftleverandør informeres om dato og sluttbruker gjennom denne (123) prosessen Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunkt må være knyttet til nettselskapet Målepunktet må ikke være aktivt Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Adresseinformasjon må finnes Målepunkttype må finnes Målerinformasjon må finnes Avregningsinformasjon må finnes Avgiftsinformasjon må finnes Antatt årsforbruk må finnes Feilmelding Målepunkt finnes ikke Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Målepunktet er aktivt Oppstart ikke innenfor tidsfristene Målepunktadresse mangler Målepunkttype er ikke definert Målerinformasjon mangler Avregningsinformasjon mangler Avgiftsinformasjon mangler Antatt årsforbruk finnes ikke Elhub side 46

49 3.7.6 Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato for innsendelse Nettselskap Elhub Så snart ets oppstartsdato er kjent og senest oppstartsdagen Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess 15- Oppdatering av grunndata Aktivering RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E58 Anmodning om endring av attributter BRS-NO-122 Aktivering i Elhub side 47

50 3.8 BRS-NO-123: Oppstart i - innflytting Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis det ikke er praktisk mulig for sluttbruker å benytte hovedprosessen gjennom kraftleverandøren. Denne støtteprosessen vil bli brukt mer så lenge nettselskapet sender egen faktura til sluttbruker, og dermed har et direkte forhold til sluttbruker, og må sikre egen inntekt. Prosessen for oppstart i omfatter både nettselskap, Elhub og sluttbrukers kraftleverandør eller leveransepliktig kraftleverandør, og ivaretar tilfellet der nettselskapet angir oppstart i et uten at dette er initiert av kraftleverandøren. Hvis sluttbruker har en aktiv relasjon til en kraftleverandør i et eller flere andre, vil kraftleverandøren informeres, slik at de kan ta kontakt med sluttbruker, eventuelt skrive kontrakt og initiere prosessen «BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt». uc BRS-NO-123 Oppstart i - innflytting Name: BRS-NO-123 Oppstart i - innflytting Author: perber Version: 1.0 Created: :51:11 Updated: :22:58 Lev eransepliktig kraftlev erandør Kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Oppstart kraftlev eranse Gammel kraftlev erandør Figur 19 Use Case Oppstart i innflytting. A Målepunktadministrator Elhub side 48

51 3.8.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling Etter at et registreres aktivt på innflyttet sluttbruker, men uten registrert (fremtidig) kraftleveranse, settes sluttbruker på leveranseplikt i et gjennom denne prosessen. Hvis sluttbruker allerede har en aktiv kraftleverandør i et eller flere andre, sendes informasjon til denne, som beskrevet i det følgende sekvensdiagrammet: Figur 20 - Sekvensdiagram Oppstart kraftleveranse Starttilstand Prosessen startes når en sluttbruker tar kontakt med nettselskapet ved innflytting. Det kan være et nytt, et som ikke har hatt en sluttbruker tilknyttet i en periode, eller en overtagelse der sluttbruker ikke ønsker eller kan velge en kraftleverandør Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Basert på starttilstanden sender nettselskapet Meldingen «13-Oppstart i». Dersom Elhub avviser meldingen, skal en av begrunnelsene som angitt under valideringsregler benyttes. Nettselskapet skal innhente relevante grunndata fra sluttbrukeren, inkludert fødselsnummer/d-nummer/organisasjonsnummer. Det forutsettes at nettselskapet skaffer til veie en måleravlesning som en del av denne prosessen. Elhub side 49

52 Elhub sjekker aktive kraftleverandør sluttbruker har i andre, og sender en «2- oppstart kraftleveranse» til den aktuelle kraftleverandøren og til leveransepliktig kraftleverandør. Målepunktet havner først på leveranseplikt, mens kraftleverandøren tar kontakt med sluttbruker for å eventuelt skrive kontrakt for nytt, og starter i så fall prosessen «BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveranseplikt». Hvis det finnes en sluttbruker i et som skal flytte ut, vil kraftleverandøren til den gamle sluttbrukeren informeres gjennom meldingen «11-Opphør kraftleveranse". Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut. Basert på meldingene over, sender Elhub meldingen «14-Oppstart i " til nettselskapet. Etter oppstartsdato sendes avlesning på profilavregnede fra nettselskapet gjennom Elhub, til gammel kraftleverandør. Hvis nettselskapet ikke sender inn ny avlesning innen fristen, vil Elhub estimere volumet frem til oppstartsdato og sende dette både til gammel kraftleverandør og nettselskap Kansellering Det er ikke mulig å kansellere oppstart i, da det blir utført umiddelbart. Ved eventuelle feil, må en reversering initieres Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Oppstartsdato må ikke være lenger tilbake enn dagen etter forrige innflytting/leverandørskifte Målepunktet må være et avregningspunkt Måleravlesning må finnes innenfor fristen for profilavregnet Sluttbrukeren kan ikke ha kontrakt i et Kraftleverandør og balanseansvarlig må være godkjent i nettområdet Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Oppstart kan ikke være før siste innflytting / leverandørskifte Målepunktet er ikke avregningspunkt Måleravlesning finnes ikke innenfor fristen Sluttbruker har allerede kontrakt i et Ikke godkjent kraftleverandør/balanseansvarlig Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake Min Nettselskap Elhub Dagens dato Elhub side 50

53 Antall dager tilbake Max Nettselskap Elhub Tilbake til et ble aktivert/strømsatt eller dagen etter siste innfytting/leverandørskifte. Oppstart Elhub Leveransepliktig kraftleverandør Umiddelbart 16-Måleverdier Nettselskap Elhub Dersom et er timesavregnet, sendes melding kalenderdagen etter oppstart. Dersom et er manuelt avlest, skal melding om måleravlesning sendes senest innen 3 virkedager etter oppstart. Nettselskapet har ansvaret for å sikre at avlesning finnes før prosessen startes. 7-Måleverdier Elhub Leveransepliktig kraftleverandør Stand til informasjon sendes umiddelbart etter mottak og senest etter en time Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. Type Prosess 13 Oppstart i 2- Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse potensiell sluttbruker RequestStartOfSupply RequestStartOfSupply Anmodning om Leverandørskif te Anmodning om Leverandørskif te Utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse BRS-NO-123 Oppstart i BRS-NO-123 Oppstart i BRS-NO-123 Oppstart i Elhub side 51

54 2- Oppstart kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 14- Oppstart i 16 Måleverdier Leveranseplikt RequestStartOfSupply Anmodning om Leverandø rskifte Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte Leveranseplikt NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte Periodevolum, stand 7- Måleverdier Periodevolum, stand 12-Estimert volum 7-Estimert volum CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Periodevolum NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E65- Periodevolum E65- Periodevolum E65- Periodevolum BRS-NO-123 Oppstart i BRS-NO-123 Oppstart i BRS-NO-123 Oppstart i BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede Elhub side 52

55 3.9 BRS-NO-131: Reversering av nytt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal kun brukes i forbindelse med feil: - Oppstart i nytt o Hvis for eksempel feil nummer er registrert uc BRS-NO-131 Rev ersering av nytt Name: BRS-NO-131 Reversering av nytt Author: perber Version: 1.0 Created: :29:54 Updated: :07:05 Nettilknytningstilbyder Rev ersering av nytt A Målepunktadministrator Figur 21 - Use Case for Reversering av nytt. Når nettselskap oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av nytt ". Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 53

56 3.9.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av nytt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(reversering) A Name: Reversering av nytt Author: perber Version: 1.0 Created: :08:05 Updated: :01:39 Figur 22- Sekvensdiagram Reversering av nytt Starttilstand Nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen meldes til nettselskapet som startet prosessen Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap oppdager feil ved nytt, sendes meldingen Reversering av nytt, og kun hvis dette et ikke er tatt i bruk/aktivert. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Der tidligere tilstand var at et ikke var definert, er sluttilstanden etter reversing at et er Avsluttet Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer må prosess 121 "nytt " startes på nytt med ny ID Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må ikke være aktivt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er aktivt Elhub side 54

57 Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Reversering er ikke mulig Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Uautorisert markedsaktør Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Reversering til nettselskap Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub. Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter BIM kap reversering RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Melding Dok. type Prosess E67 Kansellering BRS-NO-131 Reversering av nytt Elhub side 55

58 3.10 BRS-NO-132: Reversering av aktivering i Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal kun brukes i forbindelse med feil: - Aktivering i o Hvis for eksempel aktivering ble registrert i feil nummer uc BRS-NO-132 Rev ersering av aktiv ering i Name: BRS-NO-132 Reversering av aktivering i Author: perber Version: 1.0 Created: :22:17 Updated: :34:17 Nettilknytningstilbyder Rev ersering av aktiv ering i A Målepunktadministrator Figur 23 - Use Case for Reversering av Aktivering i. Når nettselskap oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av Aktivering i». Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 56

59 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av aktiv ering i Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder 15-Oppdater grunndata(reversert aktivering) Målepunktadministrator A Name: Reversering av aktivering i Author: perber Version: 1.0 Created: :35:05 Updated: :10:30 Figur 24- Sekvensdiagram Reversering av Aktivering i Starttilstand Nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført aktivering. Feilen meldes til nettselskapet Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap oppdager feil ved Aktivering i, sendes meldingen «Reversering av Aktivering i», og kun hvis dette et ikke har en aktiv kraftleverandør. Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny aktivering sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Elhub side 57

60 Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Reversering er ikke mulig Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Uautorisert markedsaktør Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake (eventuelt frem) - Min Antall dager tilbake - Max Nettselskap Elhub Dato for aktivering Nettselskap Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter Reversert åpning/ aktivering BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E67 Kansellering BRS-NO-132 Reversering av aktivering i Elhub side 58

61 3.11 BRS-NO-133: Reversering av oppstart i Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Oppstart i - innflytting o Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil, eller sluttbruker velger å flytte et annet sted. uc BRS-NO-133 Rev ersering av oppstart i Name: BRS-NO-133 Reversering av oppstart i Author: perber Version: 1.0 Created: :14:28 Updated: :30:28 A Målepunktadministrator Sluttbruker Nettilknytningstilbyder Rev ersering av oppstart i Lev eransepliktig kraftlev erandør Gammel kraftlev erandør Figur 25 - Use Case for Reversering av oppstart i. Når nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager feil ved en gjennomført prosess, meldes dette til nettselskapet som sender Reversering av oppstart i. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og leveransepliktig kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i et flyttes automatisk inn igjen. Elhub side 59

62 Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 26 - Sekvensdiagram Reversering av oppstart i Starttilstand Sluttbruker, nettselskap eller kraftleverandøren oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen meldes til nettselskapet som startet prosessen Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «13-Oppstart i (Reversering)». Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, og leveransepliktig kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i et flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant. Elhub side 60

63 Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Oppstart frem i tid Stengt/inaktivt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktiv Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Reversering er ikke mulig Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Uautorisert markedsaktør Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering? Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Reversering til nettselskap Reversering til gammel kraftleverandør Resending av Måleverdier til riktig kraftleverandør Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub. Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Elhub Elhub Gammel kraftleverandør Ny og gammel kraftleverandør Umiddelbart, seneste innen 1 virkedag Umiddelbart, seneste innen 3 virkedager Elhub side 61

64 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 13 Oppstart i 2- Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 14- Oppstart i Parameter BIM kap Reversering RequestStartOfSupply Reversering RequestStartOfSupply Melding Dok. type Prosess E02 - Kansellering E02 - Kansellering Reversert skifte NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskift e NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskift e BRS-NO-133 Reversering av oppstart i BRS-NO-133 Reversering av oppstart i BRS-NO-133 Reversering av oppstart i BRS-NO-133 Reversering av oppstart i BRS-NO-133 Reversering av oppstart i Elhub side 62

65 3.12 BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting Oversikt uc BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting Name: BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting Author: perber Version: 1.0 Created: :12:41 Updated: :28:21 Opphør av kraftlev eranse på grunn av utflytting Nettilknytningstilbyder «extend» Kraftlev erandør Kansellere opphør på grunn av utflytting A Målepunktadministrator Figur 27 - Use Case for Opphør av kraftleveranse sluttbruker. En kraftleverandør fortsetter med å være ansvarlig for et, inntil en annen kraftleverandør overtar et, et nedlegges, eller kraftleverandøren gir beskjed om opphør til Elhub etter gjeldende frister. Prosessen «BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting» benyttes når sluttbrukeren sier opp avtalen med kraftleverandøren som har kraftleveransen i et. Når kraftleverandør mottar oppsigelse fra sluttbrukeren i et, sender kraftleverandøren melding om opphør i henhold til fristene. Hvis oppsigelsen kommer før fristen for melding til Elhub, så bør nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også opphørsdato og sluttbrukers kontaktinformasjon sendes med. Etter kanselleringsfristens utløp sender Elhub informasjon om opphør til nettselskapet, som avgjør om et skal stenges, eller vente på eventuell innflytting. Eventuelt forbruk i venteperioden håndteres som netttap. Elhub side 63

66 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 28 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør kraftleveranse sluttbruker Starttilstand Kraftleverandøren mottar informasjon om utflytting eller annen oppsigelse fra sluttbrukeren Prosessforløp Før opphør meldes, innhenter kraftleverandør informasjon fra sluttbruker, inkludert ny fakturaadresse for sluttoppgjør. Denne adressen inkluderes i opphørsmeldingen. Hvis oppsigelsen kommer fra sluttbruker før fristen for melding til Elhub, så bør nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også opphørsdato og sluttbrukers kontaktinformasjon sendes med. Kun for opphør frem i tid sender kraftleverandør meldingen «10 Opphør kraftleveranse» til Elhub, eventuell oppsigelsesfrist må håndteres utenfor denne prosessen. Meldingen sendes o senest tre virkedager før opphørsdato for profilavregnet, o senest 1 kalenderdag før opphørsdato for timesavregnet, o tidligst seks virkedager før opphørsdato for profilavregnet, o tidligst fire kalenderdager før opphørsdato for timesavregnet, Kraftleverandøren skal oppfordre sluttbruker uten fjernavlesning til å lese av målerstand på opphørsdato for at forbruket skal bli riktig fordelt og presisere at det kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Kraftleverandøren som har kontakt med sluttbruker har hovedansvaret for å sikre at avlesning kommer inn, men nettselskapet har en egeninteresse i at riktig avlesning kommer på plass. Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Etter kanselleringsfristens utløp informeres nettselskapet gjennom «23-Opphør i et» inkludert sluttbruker. Elhub side 64

67 Nettselskapet vurderer om et skal stenges, eller om de venter på en innflytting. Eventuelt forbruk i venteperioden skal behandles som tap. En eventuell stengning kommuniseres gjennom «BRS-NO-212: Deaktivering av». Hvis et deaktiveres før opphørsdato for utflytting, blir opphørsdatoen satt lik deaktiveringsdatoen. Etter opphørsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub. Elhub side 65

68 Kansellering Figur 29 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting. Kraftleverandør har mulighet til å kansellere med meldingen «Opphør kraftleveranse» før kanselleringsfristen utløper. Elhub vil validere meldingen med referanse til valideringsregler listet under. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning. Hvis nettselskapet har fått en melding via «BRS- NO-601 Forespørsel til nettselskap», må kraftleverandøren sørge for å varsle nettselskapet om kanselleringen for å unngå en deaktivering Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Sluttdato må være innenfor tidsfristene Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Kraftleverandøren må ha kontrakten i et Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Sluttdato ikke innenfor tidsfristene Sluttbruker har ikke kontrakt i et Kraftleverandøren har ikke kontrakten i et Valideringer kansellering: Validering Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Feilmelding Uautorisert markedsaktør Elhub side 66

69 Kanselleringsmeldingen må være sendt innenfor tidsfristene Kansellering er ikke mulig Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager før Opphørsdato - Min Antall dager før Opphørsdato - Max Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 4 kalenderdager - profilavregnet: 6 virkedager Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager Opphør til nettselskap Elhub Nettselskap - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager Måleverdier Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - timesavregnet: Kalenderdagen etter opphør - profilavregnet: 3 virkedager etter opphør Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 10 - Opphør kraftleveranse 23- Opphør i et 16 Måleverdier 7- Måleverdier Parameter BIM kap Utflytting RequestEndOfSupply Periodevolum, stand Periodevolum, stand Melding Dok. type Prosess Oppsigelse NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E65- Periodevolum BRS-NO-201 Utflytting BRS-NO-201 Utflytting BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for Elhub side 67

70 11- Opphør i et 10 - Opphør kraftleveranse 23 Opphør i et Kanseller utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse RequestEndOfSupply E02 - Kansellering Kansellering NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering profilavregnede BRS-NO-201 Utflytting BRS-NO-201 Utflytting BRS-NO-201 Utflytting Elhub side 68

71 3.13 BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse Oversikt Figur 30- Use Case for BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse. En kraftleverandør fortsetter med å være ansvarlig for et, inntil en annen kraftleverandør overtar et, et nedlegges, eller kraftleverandøren gir beskjed om opphør til Elhub med de gjeldende frister. Prosessen «BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse» startes når sluttbruker eller kraftleverandøren selv velger å opphøre kraftleveransen, for eksempel som følge av at avtaleperioden er utløpt eller at sluttbrukeren har mislighold avtaleforholdet. Etter mottak av melding om opphør, sender Elhub oppstart til Leveransepliktig kraftleverandør og Oppstart/oppdatering av grunndata til nettselskapet. Elhub side 69

72 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 31 - Sekvensdiagram for Opphør av kraftleveranse Starttilstand Sluttbruker ønsker å si opp avtalen eller kraftleverandøren ønsker å si opp avtalen med sluttbrukeren og har informert sluttbrukeren om dette etter de til enhver tid gjeldene regler i Forskrift Prosessforløp Før opphør meldes, informerer sluttbruker kraftleverandøren eller omvendt. Kun for opphør frem i tid sender kraftleverandør meldingen «10-Opphør - kraftleveranse» til Elhub, innen tidsfristen. Eventuell oppsigelsesfrist må håndteres utenfor denne prosessen. Meldingen sendes o senest tre virkedager før opphørsdato for profilavregnet, o senest 1 kalenderdag før opphørsdato for timesavregnet, o tidligst seks virkedager før opphørsdato for profilavregnet, o tidligst fire kalenderdager før opphørsdato for timesavregnet Kraftleverandøren skal oppfordre sluttbruker uten fjernavlesning til å lese av målerstand på opphørsdato for at forbruket skal bli riktig fordelt, og presisere at det kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Kraftleverandøren som har kontakt med sluttbruker har hovedansvaret for å sikre at avlesning kommer inn. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Ved kanselleringsfristens utløp: o informeres Leveransepliktig kraftleverandør gjennom «2-Oppstart kraftleveranse». o Nettselskapet informeres gjennom «14-Oppstart i» årsak opphør/overført til leveranseplikt. Etter opphørsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub. Elhub side 70

73 Selv om meldingen godkjennes, skal kraftleverandøren være oppmerksom på at det i etterkant kan komme en melding på grunn av leverandørskifte, «BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse leverandørskifte», med en tidligere skiftedato enn den kraftleverandøren har meldt inn opphør for, eller at et leverandørskifte kommer inn før opphørsmeldingen er sendt ut Kansellere sd Kansellere opphør av kraftlev eranse Kraftleverandør Elhub Kraftleverandør Målepunktadministrator 10-Opphør av Kraftleveranse(Kansellering) A Name: Kansellere opphør av kraftleveranse Author: perber Version: 1.0 Created: :17:06 Updated: :29:19 Figur 32 - Sekvensdiagram for BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse. Kraftleverandør har mulighet til å kansellere med meldingen «Opphør av kraftleveranse» opp til 1 kalenderdag for timesavregnet og 3 virkedager før opphørsdato for profilavregnet. Dette for å gi nok tid for leveransepliktig kraftleverandør til å endre oppstart. Kraftleverandør sender da meldingen 10-Opphør av kraftleveranse (Kansellering)» til Elhub. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Sluttdato må være innenfor tidsfristene Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Kraftleverandøren må ha kontrakten i et Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Sluttdato ikke innenfor tidsfristene Sluttbruker har ikke kontrakt i et Kraftleverandøren har ikke kontrakten i et Elhub side 71

74 Valideringer kansellering: Validering Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Kanselleringsmeldingen må være sendt innenfor tidsfristene Feilmelding Uautorisert markedsaktør Kansellering er ikke mulig Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager før Opphørsdato Min Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag før opphør - profilavregnet: 3 virkedager før opphør Antall dager før Opphørsdato Max Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 4 Kalenderdager før opphør - profilavregnet: 6 virkedager før opphør Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag før opphør - profilavregnet: 3 virkedager før opphør Oppstart til leveransepliktig kraftleverandør Elhub Leveransepliktig kraftleverandør - timesavregnet: 1 kalenderdag før opphør - profilavregnet: 3 virkedager før opphør Oppdatering nettselskap til Elhub Nettselskap - timesavregnet: 1 kalenderdag før opphør - profilavregnet: 3 virkedager før opphør Måleverdier Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - timesavregnet: Kalenderdagen etter opphør - profilavregnet: 3 virkedager etter opphør Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Elhub side 72

75 Prosess komponent 10 - Opphør kraftleveranse 2- Oppstart kraftleveranse 11- Oppstart kraftleveranse 14- Oppstart i 16 Måleverdier 7- Måleverdier 10 - Opphør kraftleveranse Parameter BIM kap Melding Dok. Type Prosess RequestEndOfSupply leveranseplikt RequestStartOfSupply 432 Oppsigelse Anmodning om Leverandø rskifte leveranseplikt NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskif te leveranseplikt NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskif te Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Kansellering RequestEndOfSupply E65- Periodevolum E02 - Kansellering BRS-NO-202 Opphør BRS-NO-202 Opphør BRS-NO-202 Opphør BRS-NO-202 Opphør BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-202 Opphør Elhub side 73

76 3.14 BRS-NO-211: Utflytting fra meldt til netteier Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis det ikke er praktisk mulig for sluttbruker å benytte hovedprosessen BRS-NO-201 gjennom kraftleverandøren. Denne støtteprosessen vil bli brukt mer så lenge nettselskapet sender egen faktura til sluttbruker, og dermed har et direkte forhold til sluttbruker. Det er også eneste mulige prosess for å melde utflytting hvis sluttbruker har leveransepliktig kraftleverandør, da leveransepliktig kraftleverandør ikke sender egne meldinger i henhold til de definerte prosessene. Prosessen for «Utflytting fra meldt til netteier» omfatter nettselskap, Elhub og kraftleverandør. Nettselskapet vurderer selv om det er nødvendig å iverksette stengning av et eller avvente en eventuell innflytting, så snart informasjon om dette foreligger. Elhub er ansvarlig for registrering av utflytting, mens kraftleverandøren kun skal informeres om at kraftleveransen avsluttes. Siden oppsigelsesfristen hos kraftleverandøren kan variere, og en utflytting ikke nødvendigvis betyr opphør av kraftkontrakten, så forventes det at kontraktsforholdet mellom sluttbruker og kraftleverandøren holdes utenfor denne prosessen. uc BRS-NO-211 Utflytting fra meldt til netteier Name: BRS-NO-211 Utflytting fra meldt til netteier Author: perber Version: 1.0 Created: :15:38 Updated: :20:59 Utflytting fra meldt til netteier Nettilknytningstilbyder «extend» Kraftlev erandør Kansellering av utflytting fra meldt til netteier A Målepunktadministrator Figur 33 - Use Case for BRS-NO-211 Utflytting fra meldt til netteier. Elhub side 74

77 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 34 - Sekvensdiagram Utflytting fra meldt til netteier Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å kontakte nettselskapet for å melde utflytting Basert på informasjonen mottatt fra sluttbrukeren registrerer nettselskapet ønsket om utflytting med tilhørende dato Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Sluttbruker melder utflytting til nettselskap. Eventuell oppsigelsesfrist overfor kraftleverandør må håndteres direkte mellom sluttbruker og kraftleverandør. Før opphør meldes, innhenter nettselskap informasjon fra sluttbruker, inkludert ny fakturaadresse for sluttoppgjør. Denne adressen inkluderes i opphørsmeldingen. Kun for utflytting frem i tid sender nettselskapet meldingen «22-Opphør i» til Elhub, innen tidsfristen. Meldingen sendes o senest tre virkedager før opphørsdato for profilavregnet, o senest 1 kalenderdag før opphørsdato for timesavregnet, o tidligst seks virkedager før opphørsdato for profilavregnet målepunk o tidligst fire kalenderdager før opphørsdato for timesavregnet Nettselskapet skal oppfordre sluttbruker uten fjernavlesning til å lese av målerstand på flyttedato for at forbruket skal bli riktig fordelt. Det er nettselskapets ansvar å sørge for måleravlesning i denne prosessen. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Etter siste frist for kansellering, o Informeres Kraftleverandøren gjennom «11-Opphør kraftleveranse». Elhub side 75

78 Etter opphørsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub. Hvis utflyttingsdato flyttes til en senere dato, oppdaterer Nettselskapet melding «22-Opphør i» med ny dato til Elhub, som sender korrigeringen videre til kraftleverandøren. Nettselskapet vurderer hvor lenge de eventuelt ønsker å vente på innflytting og starter eventuelt «BRS-NO-212: Deaktivering av» Kansellere Figur 35 - Sekvensdiagram Kansellere Utflytting fra meldt til netteier. Nettselskapet har mulighet til å kansellere Opphør i opp til 3 virkedager for profilavregnede og 1 kalenderdag for timesavregnet før flyttedato. Dette for å gi nok tid til å stoppe prosessen. Nettselskapet sender da meldingen 22- Opphør i (Kansellerin)» til Elhub. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning. Elhub sender kanselleringsmelding til kraftleverandør Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må være aktivt Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Sluttdato må være innenfor tidsfristene Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke aktivt Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Sluttdato ikke innenfor tidsfristene Sluttbruker har ikke kontrakt i et Valideringer kansellering: Validering Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Feilmelding Uautorisert markedsaktør Elhub side 76

79 Kanselleringsmeldingen må være sendt innenfor tidsfristene Kansellering er ikke mulig Valideringer korreksjon: Validering Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Korreksjonsmeldingen må være sendt innenfor tidsfristene Feilmelding Uautorisert markedsaktør Korrigering er ikke mulig Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager før Utflytting - Min Nettselskap Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager Antall dager før Utflytting - Max Nettselskap Elhub - timesavregnet: 4 kalenderdager - profilavregnet: 6 virkedager Kanselleringsfrist Nettselskap Elhub - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager Opphør Elhub Kraftleverandør - timesavregnet: 1 kalenderdag - profilavregnet: 3 virkedager Måleverdier Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - timesavregnet: Kalenderdagen etter utflytting - profilavregnet: 3 virkedager etter utflytting Elhub side 77

80 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 22 - Opphør i 11- Opphør kraftleveranse 16 Måleverdier Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestEndOfSupply Oppsigelse Utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse Periodevolum, stand 7- Måleverdier Periodevolum, stand 22 Opphør i 22 Opphør i CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Kansellering RequestEndOfSupply Korreksjon RequestEndOfSupply E65- Periodevolum E02 - Kansellering Oppsigelse BRS-NO-211 Utflytting BRS-NO-211 Utflytting BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-211 Utflytting BRS-NO-211 Utflytting Elhub side 78

81 3.15 BRS-NO-212: Deaktivering av Oversikt Prosessen for Deaktivering av omfatter nettselskap, Elhub og eventuelt eksisterende kraftleverandør. Nettselskapet sender informasjon av deaktivering av et som konsekvens av at et er stengt. Status oppdateres i Elhub. Hvis der er en pågående "BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting" på et, settes sluttdato for kontrakten til samme dato som deaktivering av et, og kraftleverandøren blir informert. Figur 36 - Use Case for BRS-NO-212 Deaktivering av. Elhub side 79

82 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 37 - Sekvensdiagram Deaktivering av Starttilstand Basert på informasjonen mottatt fra Sluttbrukeren eller på grunn av interne beslutninger registrerer nettselskapet ønsket stenging. Dato for stenging blir satt til dagens dato. Målepunktet skal på dette tidspunktet være uten avtaler, dvs. ikke ha noen gjeldende eller fremtidige avtaler registrert. Unntaket fra dette er en avtale med registrert utflytting frem i tid. Utflyttingsdatoen blir da endret til deaktiveringsdatoen. Hvis et har aktive kontrakter, må utflytting meldes i stedet Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: På dato for stengning, sender nettselskapet meldingen «15-Oppdatering grunndata status deaktivert» til Elhub. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Kansellere Kansellering av deaktivering er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Ved feil, må en reversering/korrigering sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Feilmelding Målepunktet finnes ikke Elhub side 80

83 Målepunktet må være aktivt Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Sluttdato må være innenfor tidsfristene Det må ikke finnes en aktiv eller fremtidig kontrakt i et ELLER en BRS-NO-201 er startet Målepunktet er ikke aktivt Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Sluttdato ikke innenfor tidsfristene Det finnes en aktiv eller fremtidig kontrakt i et, og ingen utflytting er startet Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager før - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Antall dager før - Max Nettselskap Elhub Dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata 11-Opphør av kraftleveranse Parameter BIM kap stengning RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Melding Dok. type Prosess E58 Anmodning om endring av attributter NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse BRS-NO-212 Deaktivering av BRS-NO-212 Deaktivering av Elhub side 81

84 3.16 BRS-NO-213: Fjerning av Oversikt Prosessen for Fjerning av omfatter nettselskap, Elhub. Nettselskapet er ansvarlig for å melde om fjerning av et så snart dette registreres i systemet. Målepunktet fjernes fysisk når huset for eksempel er revet eller brent ned, eller på grunn av sammenslåing av, osv. Historikk skal ikke slettes, men et vil bli sperret for fremtidige prosesser. uc BRS-NO-213 Fjerning av Name: BRS-NO-213 Fjerning av Author: perber Version: 1.0 Created: :03:41 Updated: :40:31 Nettilknytningstilbyder Fjerning av A Målepunktadministrator Figur 38 - Use Case for BRS-NO-213 Fjerning av. Denne forretningsprosessen anvendes i de tilfeller der nettselskapet mottar et gyldig ønske (ift. eierskap og fullmakter) om å nedlegge/fjerne et. Elhub side 82

85 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Fjerning av Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator Prosessen forutsetter at "uc Deaktivering i " er gjennomført først. 15-Oppdater grunndata(avslutning) A Name: Fjerning av Author: perber Version: 1.0 Created: :47:09 Updated: :20:56 Figur 39 - Sekvensdiagram Fjerning av Starttilstand Basert på informasjonen mottatt fra Sluttbrukeren eller ved basert på enge beslutninger registreres et behov hos nettselskapet om fjerning av et Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: På dato for fjerning, sender nettselskapet meldingen «15-Oppdatering av grunndata" med status «avsluttet» til Elhub. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Kansellere Kansellering av fjerning er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Ved feil, må en reversering/korrigering sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Feilmelding Målepunktet finnes ikke Elhub side 83

86 Målepunktet må ikke være aktivt Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Sluttdato må være innenfor tidsfristene Det må ikke finnes en aktiv eller fremtidig kontrakt i et Målepunktet er aktivt Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Sluttdato ikke innenfor tidsfristene Det finnes en aktiv eller fremtidig kontrakt i et Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager før - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Antall dager før - Max Nettselskap Elhub Dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter BIM kap avslutning RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Melding Dok. type Årsak E58 Anmodning om endring av attributter BRS-NO-213 Fjerning av Elhub side 84

87 3.17 BRS-NO-221: Reversering av opphør kraftleveranse Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Opphør på grunn av utflytting o Hvis for eksempel utflytting er registrert på feil, eller sluttbruker velger å bli - Opphør av kraftleveranse o Hvis for eksempel opphør er registrert på feil Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. uc BRS-NO-221 Rev ersering av opphør kraftlev eranse Name: BRS-NO-221 Reversering av opphør kraftleveranse Author: perber Version: 1.0 Created: :58:48 Updated: :38:53 A Målepunktadministrator Gammel kraftlev erandør Rev ersering av opphør kraftlev eranse Nettilknytningstilbyder Lev eransepliktig kraftlev erandør Figur 40 - Use Case for Reversering av opphør kraftleveranse. Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes Reversering av opphør kraftleveranse». Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 85

88 Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i et flyttes eventuelt automatisk inn igjen. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 41 - Sekvensdiagram Reversering av opphør kraftleveranse Starttilstand Sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført opphørsprosess Elhub side 86

89 Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «10-Opphør kraftleveranse (Reversering)». Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i et flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant. Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub, når dette er nødvendig Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny opphørsmelding tilbake i tid sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Feilmelding Målepunktet finnes ikke Uautorisert markedsaktør Reversing er ikke mulig Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Reversering til nettselskap Reversering til gammel kraftleverandør Kraftleverandør Elhub Dato for opphør Kraftleverandør Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub. Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Elhub Gammel kraftleverandør Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Elhub side 87

90 Meldingreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 10 - Opphør kraftleveranse 23- Opphør i et 16 Måleverdier 7- Måleverdier 6 - Oppdater grunndata 14 Oppstart i 10 - Opphør kraftleveranse 14- Oppstart i 2 Oppstart kraftleveranse 6 - Oppdater grunndata Parameter Reverser utflytting BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestEndOfSupply E02 - Kansellering Reversering NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E65- Periodevolum NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte Reversering RequestEndOfSupply E02 Kansellering NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse lev erandørskifte Reversering RequestStartOfSupply E02 - Kansellering NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskif te BRS-NO-221 Reversering av opphør BRS-NO-221 Reversering av opphør BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-221 Reversering av opphør BRS-NO-221 Reversering av opphør BRS-NO-221 Reversering av opphør BRS-NO-221 Reversering av opphør BRS-NO-221 Reversering av opphør BRS-NO-221 Reversering av opphør Elhub side 88

91 3.18 BRS-NO-222: Reversering av utflytting fra Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal kun brukes i forbindelse med feil: - Utflytting fra meldt til netteier o Hvis for eksempel utflytting er registrert på feil, eller sluttbruker velger å bli. Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. Figur 42 - Use Case for Reversering av utflytting fra. Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av opphør i». Elhub side 89

92 Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i et flyttes automatisk inn igjen. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 43 - Sekvensdiagram Reversering av utflytting fra Starttilstand Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført opphørsprosess Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «22-Opphør i (Reversering)». Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt kraftleverandør). I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i et flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant. Elhub side 90

93 Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny opphørsmelding tilbake i tid sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Feilmelding Målepunktet finnes ikke Uautorisert markedsaktør Reversing er ikke mulig Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Reversering til gammel kraftleverandør Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub. Elhub Gammel kraftleverandør Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 22 - Opphør i Parameter BIM kap Reversering RequestEndOfSupply Melding Dok. type Årsak E02 - Kansellering BRS-NO-222 Reversering av utflytting Elhub side 91

94 11- Opphør kraftleveranse 6 - Oppdater grunndata 14 Oppstart i Reversert utflytting NotifyEndOfSupply E02 Kansellering NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskif te NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse leverandørskif te BRS-NO-222 Reversering av utflytting BRS-NO-222 Reversering av utflytting BRS-NO-222 Reversering av utflytting Elhub side 92

95 3.19 BRS-NO-223: Reversering av deaktivering av Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Deaktivering av o Hvis for eksempel deaktivering er registrert på feil. Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. uc BRS-NO-223 Rev ersering av deaktiv ering av et Name: BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av et Author: perber Version: 1.0 Created: :58:25 Updated: :41:05 Nettilknytningstilbyder Rev ersering av deaktiv ering av et A Målepunktadministrator Figur 44 - Use Case for Reversering av deaktivering av. Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av deaktivering i ". Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 93

96 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av deaktiv ering av et Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(reversert stengning) A Name: Reversering av deaktivering av et Author: perber Version: 1.0 Created: :03:08 Updated: :27:16 Figur 45 - Sekvensdiagram Reversering av deaktivering av Starttilstand Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført deaktiveringsprosess Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15-Oppdater grunndata (Reversering av deaktivering av )". Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny deaktiveringsmelding sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må ikke være aktivt Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er aktivt Uautorisert markedsaktør Elhub side 94

97 Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Reversing er ikke mulig Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter Reversert stengning BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E67 - Kansellering BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av Elhub side 95

98 3.20 BRS-NO-224: Reversering av fjerning av Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Fjerning av o Hvis for eksempel feil ble fjernet. Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. uc BRS-NO-224 Rev ersering av fjerning av Name: BRS-NO-224 Reversering av fjerning av Author: perber Version: 1.0 Created: :18:49 Updated: :41:44 Nettilknytningstilbyder Rev ersering av fjerning av A Målepunktadministrator Figur 46 - Use Case for Reversering av fjerning av. Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av fjerning av». Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 96

99 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av fjerning av Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(reversert avslutning) A Name: Reversering av fjerning av Author: perber Version: 1.0 Created: :20:34 Updated: :37:08 Figur 47 - Sekvensdiagram Reversering av fjerning av Starttilstand Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført fjerningsprosess Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15-Oppdater gunndata (Reversering av fjerning av )". Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene Kansellering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny melding om fjerning sendes inn Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må ikke være aktivt Markedsaktør må være samme som i opprinnelig prosess Reverseringsmelding må være sendt innen fristene Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er aktivt Uautorisert markedsaktør Reversing er ikke mulig Elhub side 97

100 Opprinnelig prosess må være siste utførte endringsprosess på et Reversering er ikke mulig, senere endringer finnes Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antall dager tilbake - Min Antall dager tilbake - Max Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub Perioden saldooppgjør kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter Reversering av avslutning BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E67 - Kansellering BRS-NO-224 Reversering av fjerning av Elhub side 98

101 3.21 BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Oversikt Prosessen for oppdatering av grunndata fra kraftleverandøren omfatter innsending av data sluttbruker og data som kraftleverandøren er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at nettselskapet skal informeres om disse. Hvis sluttbrukerne mottar leveransepliktig kraftleveranse vil nettselskapet ha anledning å bruke denne prosessen i rollen som Leveransepliktig kraftleverandør. Figur 48 - Use Case Oppdater grunndata kraftleverandør. Kraftleverandøren har ansvaret for å oppdatere datahuben med følgende: - Grunndata for sluttbruker Men kan i tillegg f.eks. be om utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbruker, hvis dette ikke ble avtalt og registret ifb med en oppstartsprosess. Elhub side 99

102 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Oppdatere grunndata kraftlev erandør Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 3-Oppdater grunndata() 18-Oppdater grunndata(endret sluttbrukerdata) A Name: Oppdatere grunndata kraftleverandør Author: perber Version: 1.0 Created: :40:38 Updated: :08:33 Figur 49 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata kraftleverandør Starttilstand Dataelement som kraftleverandøren har ansvar for å oppdatere i et er endret. Kraftleverandøren har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden, men maks 3 virkedager. Basert på starttilstanden sender kraftleverandøren melding «3-Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til Elhub, eventuelt med dato for effektuering av oppdateringene dersom dette skal skje frem i tid. Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for nettselskapet, sender Elhub meldingen «18-Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til nettselskapet umiddelbart. Elhub side 100

103 Korrigere Hvis feil blir oppdaget, er det mulig å korrigere grunndata tilbake i tid gjennom «BRS-NO-401: Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør». Ingen av korrigeringene fra kraftleverandør påvirker utførte beregninger Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må ikke være fjernet Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Kraftleverandøren må ha kontrakten i et Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Oppdateringene er tillatt for denne prosessen Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er fjernet Sluttbruker har ikke kontrakt i et Kraftleverandøren har ikke kontrakten i et Oppstart ikke innenfor tidsfristene Oppdateringene er ikke tillatt Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Tidligst dato Kraftleverandøren Elhub Dagens dato for endring min Senest dato Kraftleverandøren Elhub 3 virkedager etter innsendelsesdato for endring max Videresende Elhub Nettselskapet Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 3 Oppdater grunndata 18- Oppdater grunndata Parameter Endret sluttbrukerdata BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestUpdateCusto merinformation NotifyCustomerInform ation E10 Anmodning om endring av masterdata E10 Anmodning om endring av masterdata BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata Elhub side 101

104 3.22 BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap Oversikt Prosessen for oppdatering av grunndata fra nettselskapet omfatter innsending av data for et og nett-tilknytningsavtale som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse. uc BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Name: BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :24:34 Updated: :19:38 Oppdatere grunndata nettselskap Nettilknytningstilbyder Kraftlev erandør A Målepunktadministrator Figur 50 - Use Case Oppdater grunndata nettselskap. Nettselskapet har ansvaret for å oppdatere datahuben med følgende typer grunndata: - Alle grunndata for Målepunkt - Relevant anleggsinformasjon inkl. adresse - Relevante grunndata for avregning Så lenge sluttbruker ligger på leveranseplikt, kan nettselskapet også oppdatere kundedata inkl. utvidet lagring av måleverdier (gjennom BRS-NO-301). Kun data som det er gitt skrivetilgang til er tilgjengelig for oppdatering. Elhub side 102

105 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Oppdatere grunndata nettselskap Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 15-Oppdater grunndata() 6-Oppdater grunndata(endret MP data) A Name: Oppdatere grunndata nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :17:24 Updated: :37:14 Figur 51 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata- nettselskap Starttilstand Dataelement som nettselskapet har ansvar for å oppdatere i et er endret. Nettselskapet har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden, men maks 3 virkedager. Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15-Oppdatering av grunndata (MP data)" til Elhub, eventuelt med dato for effektuering av oppdateringene dersom dette skal skje frem i tid. Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6-Oppdatering av grunndata (MP data)" til kraftleverandøren umiddelbart Korrigere Hvis feil blir oppdaget, er det mulig å korrigere grunndata tilbake i tid, gjennom «BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata fra nettselskap». Korrigeringer i Målepunktdata eller Avregningsdata kan påvirke allerede utførte beregninger, og ny kjøring eller et avviksoppgjør kan være nødvendig. Elhub side 103

106 Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Målepunktet må ikke være fjernet Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Oppdateringene er tillatt for denne prosessen Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart ikke innenfor tidsfristene Målepunktet er fjernet Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Sluttbruker har ikke kontrakt i et Oppdateringene er ikke tillatt Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Tidligst dato Nettselskap Elhub Dagens dato for endring min Senest dato Nettselskap Elhub 3 virkedager etter innsendelsesdato for endring max Videresende Elhub Kraftleverandør Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdater grunndata 6 - Oppdater grunndata Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics E58 Anmodning om endring av attributter E58 Anmodning om endring av attributter BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata Elhub side 104

107 3.23 BRS-NO-303: Spørring grunndata Oversikt Prosessen for Spørring grunndata omfatter nettselskap, kraftleverandør eller 3.part og Elhub. En kraftleverandør eller et nettselskap kan også operere som 3.part for tjenester som ligger utenfor regulerte nett-tjenester og ordinære kraftleveranser. Denne prosessen dekker spørring på alle typer grunndata og benyttes til flere formål, som for eksempel: - Verifisering av egne innsendte data - Porteføljeoversikt - Relevante nye eller historiske grunndata Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt per aktør). Spørringer kan også utføres i Aktørportalen og data kan eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml) For grunndata spørres det etter data som var gyldige på en gitt dato, og grunndata oversendes sammen med dato de var gyldige fra, for de dataelementer der dette er relevant. Figur 52 - UseCase for Spørring grunndatar. Det kan spørres etter data for: - 1 på gyldighetsdato - 1 nettområde på gyldighetsdato (porteføljeoversikt) - alle som er knyttet til aktøren på gyldighetsdato. (porteføljeoversikt) Elhub side 105

108 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 53 - Sekvensdiagram Spørring grunndata. Elhub side 106

109 Starttilstand Prosessen starter når en aktør har behov for å hente nye/historiske data eller porteføljeoversikt Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Aktøren starter en manuell prosess i forhold til å hente nye/historiske data eller aktørens ITløsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye data. Alle typer grunndata kan etterspørres frem til dagens dato. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «5-Spørring», og returnerer etterspurte data til aktøren. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Valideringsregler Validering Nettområde må finnes Målepunktet må finnes Søkekriterier må være fylt ut riktig Søkekriterier må finne data Feilmelding Finner ikke nettområde. Målepunktet finnes ikke Feil i søkerkriterier / wild cards Ingen treff på ditt søk Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Gyldighetsdato Nettselskap/ Kraftleverandør/ 3.part Elhub Må være lik eller eldre enn dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess 5 Spørring RequestDataFromElhu b 21 Spørring BRS-NO-303 Spørring grunndata 5 Spørring avvist Acknowledgement 21 Spørring BRS-NO-303 Spørring grunndata 6 - Oppdater grunndata Sluttbruker NotifyCustomerInform ation 21 Spørring BRS-NO-303 Spørring grunndata Elhub side 107

110 MP data 9- NotifyMeteringPointC haracteristics 21 Spørring BRS-NO-303 Spørring grunndata Portefølje 10- PortfolioOverview 21 Spørring BRS-NO-303 Spørring grunndata Elhub side 108

111 3.24 BRS-NO-305: Endring i strukturdata Oversikt Prosessen for endring av strukturdata omfatter både kraftleverandør/nettselskap, Elhub, samt balanseansvarlig og ivaretar tilfeller der kraftleverandøren, nettselskapet eller Elhub endrer strukturdata for alle eller en stor gruppe av sine i et nettområde. Dette skjer sjeldent, og gjelder mange fra samme dato. uc BRS-NO-305 Endring av strukturdata Name: BRS-NO-305 Endring av strukturdata Author: perber Version: 1.0 Created: :17:20 Updated: :26:55 Endre strukturdata Kraftlev erandør A Målepunktadministrator Figur 54 - Use Case for Endring i strukturdata. Nettoperatør Aktuelle endringer å støtte er: Bytte av balanseansvarlig Endring av prisområder Sammenslåing av nettområder Splitting av nettområder Massebytte av nettselskap (ved f.eks. oppkjøp / sammenslåing) Massebytte av kraftleverandør (ved f.eks. oppkjøp / sammenslåing / konkurs) Prosedyrer og tidsfrister for å melde inn endringer i strukturdata vil være avhengig av hva slags endringer som er aktuell. Prosedyrene vil i størst mulig grad følge eksisterende prosedyrer for å melde endringer til Statnett og Systemstøtten for Ediel. For innmelding av enkelte endringer vil det kunne være aktuellt ha innnmelding via Elhub web-portal mens det for andr vil bli videreformidlet melding fra andre system i Statnett. Elhub side 109

112 Som følge av strukturdataendringer vil en mengde vi oppdatert. Elhub vil ta ansvar for å gjennomføre disse endringene på rett tidspunkt slik at integriteten opprettholdes. Markedsaktørene vil som et resultat av prosessen få tilsendt melding om endring av grunndata for de ene som er berørt. I stedet for å sende melding per ved for eksempel «bytte av balanseansvarlig», vil Elhub etter å ha fått beskjed om ny balanseansvarlig for ett eller flere nettområder, gjennomføre endringen fra kl. 00:00 på den registrerte byttedato. Videre detaljering av denne prosessen vil skje gjennom brukerdokumentasjonen til Elhub portalen og ikke gjennom EDI meldingsguide. Da dette gjelder et stort antall og sluttbruker ikke vil ha et forhold til denne endringen, vil Elhub bruke døgnestimatene til å fastsette volumet som blir fordelt frem til byttedato, på alle profilavregnede. Dette volumet skal ikke avregnes sluttbruker, og sendes dermed ikke til kraftleverandøren som en del av delprosessen Bytte av balanseansvarlig. Ved endring av kraftleverandør ved f.eks. oppkjøp/konkurs, vil det være behov for at kraftleverandøren kan hente ut de estimerte volumene per, og dette kan gjøres som beskrevet i BRS-NO-315 Spørring måleverdier - kraftleverandør Prosessflyt og informasjonsutveksling Markedsaktøren melder inn om en endring i strukturdata i henhold til prosedyrer for denne typen strukturdataendring. Om dette er en endring som skal meldes via Elhub web-portal vil en autorisert bruker hos Markedsatøren kunne logge seg på Elhub og melde inn endringen der. Figur 55 - Sekvensdiagram Endring i strukturdata. Elhub side 110

113 Starttilstand Prosessen starter så snart en aktør har bestemt seg for å endre strukturdata for et eller flere nettområder. Endringen skal meldes inn i henhold til fastsatte prosedyrer og tidsfrister for aktuell endring Prosessforløp Hovedprosessen hvis endringen kan meldes inn i Elhub portalen er som følger: Logg inn på portalen for Elhub Velg dato for endringen i henhold til gjeldende tidsfrister Velg aktuell endring (som for eksempel balanseansvarlig (forbruk)) som skal være gyldig fra valgt dato og valgte nettområder. Gjennomfør registeringen Elhub vil i løpet av effektiviseringsdato, oppdatere grunndata, gyldig av 00:00. Elhub vil for profilavregnede legge til grunn Elhub s estimerte volum frem til effektueringsdato i beregningen av grunnlaget for balanseavregningen der dette er relevant Valideringsregler Validering Nettområdet må finnes Feilmelding Finner ikke nettområde. Eventuelt implementeres dette som en liste over gyldige nettområder. Oppstart ikke innenfor tidsfristene Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Valgt endring ikke Finner ikke for eksempel balanseansvarlig. Eventuelt identifiserbar implementeres dette som en liste over gyldige balanseansvarlige. Overnevnte valideringsregler er kun eksempler. Valideringsregler vil avhenge av type strukturdata endring som skal utføres Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Fremtidig Kraftleverandør/Nettselskap/Elhub Elhub endring Endringer skal registreres i henhold til tidsfrister for aktuell type endring. Effektuering Elhub Elhub I løpet av byttedagen, gjeldende fra 00:00 effektiviseringsdato Elhub side 111

114 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess 6 - Oppdater grunndata 6 - Oppdater grunndata 7- Måleverdier Endret sluttbrukerdata NotifyCustomerInform ation Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics Periodevolum, stand NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E10 Anmodning om endring av masterdata E58 Anmodning om endring av attributter E65- Periodevolum BRS-NO-305 Endring i strukturdata BRS-NO-305 Endring i strukturdata BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede Elhub side 112

115 3.25 BRS-NO-306: Endring i avregningsform Oversikt Prosessen for Endring i avregningsform omfatter både nettselskap, Elhub, samt kraftleverandør og ivaretar tilfellet der nettselskapet endrer avregningsformen for et. Dette er spesielt relevant i perioden frem mot og for overgang fra profilavregnede (og manuelt avleste) til timesavregnede. uc BRS-NO-306 Endring i av regningsform Name: BRS-NO-306 Endring i avregningsform Author: perber Version: 1.0 Created: :34:09 Updated: :36:28 A Målepunktadministrator Endring i av regningsform Nettilknytningstilbyder Kraftlev erandør Figur 56 - UseCase for Endring i avregningsform. Aktuelle endringer i avregningsform: Profilavregnet -> timesavregnet Timesavregnet -> Profilavregnet 60 minutter -> 15 minutters oppløsning (etter 15 minutters oppløsning er innført) 15 minutter -> 60 minutters oppløsning (etter 15 minutters oppløsning er innført) Endringer av nettarifftype (etter 1-faktura er innført) Nettselskapet er ansvarlig for å registrere endring av informasjon om et så snart informasjon om dette foreligger, og Elhub ivaretar og er autoritativ kilde for denne informasjonen. Kraftleverandør er i denne prosessen en sentral informasjonsmottaker, i det denne prosessen kan, avhengig av kraftleverandørens avtaler med sluttbruker, medføre endringer i faktura og faktureringsrutiner. Elhub side 113

116 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 57 - Sekvensdiagram Endring i avregningsform Starttilstand Avregningsform endres. Innføring av AMS gjør at mange går fra profilavregnet til timeavregnet i perioden frem til I denne perioden vil nettselskapene planlegge egen utrulling av AMS målere. I denne sammenheng er det naturlig å anta at nettselskapene har oversikt over behovet for bytte av avregningsform for et antall er løpende og i godt tid før konverteringstidspunktet Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Oppdateringer av grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden. Det er imidlertid ikke anledning til å sende inn endringer med effektuering lengre frem i tid enn 3 virkedager, eller senere enn effektueringsdato. Basert på starttilstanden sender nettselskapet meldingen «15-Oppdatering av grunndata (fra nettselskap)» til Elhub, eventuelt med dato for effektuering av oppdateringene dersom dette skal skje frem i tid. Hvis endring gjøres fra timesavregnet til profilavregnet og det ikke eksisterer antatt årsforbruk fra før, skal dette inkluderes i meldingen. Markedsaktøren kan også velge å oppdatere målingsoppsettet (measurement definitions) i den samme meldingen. Hvis oppdateringen fører til endring i andre grunndata på hendelsesdatoen som ikke allerede er sendt inn, for eksempel nytt målernummer, sendes en ny meldingen «15-Oppdatering av Elhub side 114

117 grunndata (fra nettselskap)» til Elhub, når endringen er lagt inn. Dette gjøres ved å starte en BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata nettselskap. Kraftleverandøren får tilsendt alle oppdateringene gjennom meldingen «6-Oppdatering av grunndata» til Elhub Senest 1 kalenderdag etter effektuert endring på timesavregnet, (dvs. der har vært, er, eller er endret til timesavregnet) eller innen 3 virkedager for profilavregnet sender nettselskapet måleverdier via Elhub. Merk at for prosesser der type måling eller frekvens endres, må det sendes inn en avslutningsserie (ned), og en oppstartserie (opp) med forskjellig oppløsning/format. Den nye serien sendes ved neste periodiske avlesning Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må ikke være fjernet Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Antatt årsforbruk må finnes hvis endring gjøres fra timesavregnet til profilavregnet Målingsoppsett (measurement definitions) må være gyldig for ny avregningsform Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er fjernet Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Oppstart ikke innenfor tidsfristene Antatt årsforbruk finnes ikke Ikke gyldig målingsoppsett Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Tidligst dato Nettselskap Elhub Dagens dato for endring min Senest dato Nettselskap Elhub 3 virkedager etter innsendelsesdato for endring max Måleverdier Nettselskap Elhub Måleverdier for timesavregnet er skal sendes inn senest 1 kalenderdag etter effektuert endring. Tilsvarende frist for profilavregnede er er 3 virkedager. Videresende Elhub Kraftleverandør Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak. Elhub side 115

118 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdater grunndata 6 - Oppdater grunndata 16- Måleverdier 7- Måleverdier Parameter BIM kap Målemetode RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics Periodevolum, stand Periodevolum, stand Melding Dok. type Prosess E58 Anmodning om endring av attributter E58 Anmodning om endring av attributter CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E65- Periodevolum BRS-NO-306 Endring i avregningsform BRS-NO-306 Endring i avregningsform BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede Elhub side 116

119 3.26 BRS-NO-311: Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør Oversikt uc BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsv olum fra kraftlev erandør Name: BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør Author: perber Version: 1.0 Created: :17:46 Updated: :43:40 Skaff målerstand Målev erdiansv arlig Målev erdiadministrator Kraftlev erandør Skaff antatt årsv olum Figur 58 - Use Case for Målerstand og antatt årsforbruk fra kraftleverandør. Målerstand (på profilavregnet ) og antatt årsforbruk (på profilavregnede ) kan sendes fra kraftleverandøren når som helstk. I enkelte BRS-er forventes det en målerstand innenfor frister gitt i de aktuelle BRS-ene. Målerstand kan alternativt registreres via nettselskapets egne måleravlesningskanaler. Elhub side 117

120 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 59- Sekvensdiagram for Målerstand fra kraftleverandør. Figur 60 - Sekvensdiagram for oppdatering av antatt årsforbruk fra kraftleverandør. Elhub side 118

121 Starttilstand Kraftleverandøren har fått inn en målerstand på er profilavregnet eller nytt antatt årsforbruk på et profilavregnet, fra en sluttbrukeren. Dette vil normalt være ved innflytting og permanente endringer i f.eks. antall personer i husholdningen eller utvidelser/endringer i bruken av eiendommen. Kraftleverandøren skal kun sende antatt årsforbruk på initiativ fra sluttbruker. Det er viktig at denne funksjonaliteten ikke blir misbrukt da det kan medføre ekstra arbeidsbelastning hos nettselskapene Prosessforløp for målerstand fra kraftleverandør Målerstand innhentes fra sluttbruker. Gjelder kun for profilavregnet. Kraftleverandør sender meldingen «4-Målerstand fra kraftleverandør» til administrator (Elhub) Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Nettselskapet informeres fra Elhub gjennom meldingen «19-Anmodning om måleverdier» Senest 3 virkedager etter at melding «19-Anmodning om måleverdier» er mottatt sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen «16-måleverdier», i henhold til «BRS-NO-312: Oversendelse av måleverdier» for profilavregnede Prosessforløp for oppdatering av antatt årsforbruk fra kraftleverandør Kraftleverandøren sender melding om oppdatering av antatt årsforbruk til Elhub. Gjelder kun profilavregnede. Elhub videresender anmodning om nytt antatt årsforbruk til Nettselskapet. Nettselskapet vurderer forslag til antatt årsforbruk fra kraftleverandør. Senest 3 virkedager etter at melding med anmodning om nytt årsforbruk er mottatt, sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen «16-årsforbruk, i henhold til «BRS-NO-317: Oppdatering av antatt årsforbruk» Valideringsregler for «Målerstand fra kraftleverandør» Validering Feilmelding Målepunktet må finnes Målepunktet må være profilavregnet Kraftleverandøren må ha kontrakten i et Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke profilavregnet Kraftleverandøren har ikke kontrakten i et Valideringsregler for «Antatt årsforbruk fra kraftleverandør» Validering Feilmelding Målepunktet må finnes Målepunktet må være profilavregnet Kraftleverandøren må ha kontrakten i et Målepunktet finnes ikke Målepunktet er ikke profilavregnet Kraftleverandøren har ikke kontrakten i et Elhub side 119

122 Tidsfrister for «Målerstand fra kraftleverandør» Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato Kraftleverandør Elhub Når som helst. Er avlesningen knyttet til en BRS, gjelder tidsfristene som beskrevet i aktuell BRS. Anmodning til nettselskap Validert måleverdi Elhub Nettselskap Umiddelbart Nettselskap via Elhub Ny og eventuelt gammel kraftleverandør Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning Tidsfrister for «Antatt årsforbruk fra kraftleverandør» Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antatt årsforbruk Kraftleverandør Elhub Når som helst Anmodning til nettselskap Elhub Nettselskap Umiddelbart og senest etter en time Antatt årsforbruk Nettselskap Elhub Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 4 Målerstand/ Årsforbruk 19- Anmodning om måleverdier 16- Måleverdier Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess Målerstand CollectedData E65 Målerstand Målerstand CollectedData E39- Anmodning om målerstand/år sforbruk Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede Elhub side 120

123 4 Målerstand/ Årsforbruk 19- Anmodning om måleverdier 16- Måleverdier Årsforbruk CollectedData E65 Periodevolum Årsforbruk CollectedData E39- Anmodning om målerstand/år sforbruk Årsforbruk CollectedData E30- Måleravlesing BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsforbruk BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede Elhub side 121

124 3.27 BRS-NO-391: Anmodning om viderefakturering Oversikt Figur 61 - Use Case for Anmodning om viderefakturering. Denne prosessen støtter en mulig overgangsordning til 1-faktura løsning, og prosessen er hentet fra oppdatert forslag fra NEE. Denne prosessen inkl. figurene vil ikke bli tilpasset Elhub før den er vedtatt gjennomført, men beskrivelsen bør gi en god forståelse av hva som kreves av aktørene og Elhub. NEE prosjekt for forretningsregler for gjennomfakturering av nettleie anbefaler at EHF faktura benyttes for gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør. På og avmelding skjer gjennom denne BRS. Elhub side 122

125 Prosessflyt og informasjonsutveksling Figur 62 - Sekvensdiagram for BRS-NO-391 Anmodning om viderefakturering Starttilstand Når sluttbruker (fakturamottager) har undertegner en fullmakt som gir kraftleverandøren mulighet til å ta imot nettleiefakturaene fra nettselskapet, på vegne av sluttbruker Prosessforløp Aktivere viderefakturering Sluttbruker gir kraftleverandør fullmakt til å ta imot nettleiefaktura på sluttbrukers vegne Kraftleverandør anmoder via Elhub nettselskapet om viderefakturering, via melding om «Oppdatering av grunndata, med årsak anmodning» Elhub videresender anmodningen til nettselskapet Nettselskapet bekrefter viderefakturering via Elhub til kraftleverandør Elhub side 123

126 Elhub videresender bekreftelsen til kraftleverandør via «oppdatering av grunndata», årsak bekreftelse. Deaktivere viderefakturering Kraftleverandør anmoder via Elhub nettselskapet om å avslutte viderefakturering, via melding om «Oppdatering av grunndata, med årsak anmodning om avslutning» Elhub videresender anmodningen til nettselskapet Nettselskapet bekrefter avslutning av viderefakturering via Elhub til kraftleverandør Elhub videresender bekreftelsen til kraftleverandør via «oppdatering av grunndata», årsak bekreftelse om avslutning Valideringsregler» Validering Målepunktet må finnes Feilmelding Målepunktet finnes ikke Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato Kraftleverandør Elhub Når som helst. Anmodning til nettselskap Bekreftelse fra nettselskap Elhub Nettselskap Umiddelbart Nettselskap via Elhub Kraftleverandør NVE frist når de blir besluttet Meldingsreferanser Elhub side 124

127 3.28 BRS-NO-401: Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Oversikt Prosessen for korrigeringer av grunndata fra kraftleverandøren omfatter korrigering av data for sluttbruker og grunndata for et som kraftleverandøren er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at nettselskapet skal informeres om disse. Hvis at sluttbrukerne mottar leveransepliktig kraftleveranse vil nettselskapet ha anledning å bruke denne prosessen i rollen som Leveransepliktig kraftleverandør. Hver korrigering vil ha et løpenummer, som kvitteres tilbake i svaret. Figur 63 - Use Case Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør. Elhub side 125

128 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Korrigeringer i grunndata - fra kraftleverandør Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 3-Oppdater grunndata() {hvis endring relevant for nettselskap} 18-Oppdater grunndata(endret sluttbrukerdata) A Name: Korrigeringer i grunndata - fra kraftleverandør Author: perber Version: 1.0 Created: :42:01 Updated: :31:01 Figur 64 - Sekvensdiagram Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Starttilstand Kraftleverandøren har identifisert en feil eller en mulig feil i grunndata som påvirker en av aktørene eller en eller flere beregninger Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Korrigering i grunndata sendes inn for endringer tilbake i tid i henhold til listen over mulige korrigeringer. Korrigerte grunndata blir gjeldende fra dato spesifisert i meldingen og fremover i tid. Hvis at flere korrigeringer skal gjøres, så må de sendes inn i kronologisk rekkefølge. Endringer fra dagens dato eller frem i tid, samt korrigeringer i prosesser, skal sendes inn gjennom andre BRS er. Basert på starttilstanden sender kraftleverandøren melding «3-Oppdatering grunndata (Korrigering)» til Elhub, med gyldighetsdato for korrigering. Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for nettselskapet, sender Elhub meldingen «18-Oppdatering grunndata (Korrigering)» til nettselskapet. Denne meldingen kan føre til nye korrigeringer fra nettselskapet som for eksempel korrigering av måleverdier. Hvis relevant vil tidligere beregninger kjøres på nytt, og korrigering sendes ut Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Målepunktet må ikke være fjernet på innsendelsesdato Feilmelding Målepunktet finnes ikke Målepunktet er fjernet Elhub side 126

129 Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Kraftleverandøren må ha kontrakten i et Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Oppdateringene er tillatt for denne prosessen Sluttbruker har ikke kontrakt i et Kraftleverandøren har ikke kontrakten i et Oppstart ikke innenfor tidsfristene Oppdateringene er ikke tillatt Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Korrigering Kraftleverandøren Elhub Så snart feilen er registrert Videresende Elhub Nettselskapet Så snart informasjon er mottatt og prosessert. Kjøre berørte beregninger Elhub Så snart informasjon er mottatt og prosessert Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 3 Oppdater grunndata 18- Oppdater grunndata Parameter Endret sluttbrukerdata BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestUpdateCusto merinformation NotifyCustomerInform ation E10 Anmodning om endring av masterdata E10 Anmodning om endring av masterdata BRS-NO-401 Korrigeringer i grunndata BRS-NO-401 Korrigeringer i grunndata Elhub side 127

130 3.29 BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Oversikt Prosessen for korrigeringer av grunndata fra nettselskapet omfatter korrigering av data for sluttbruker og grunndata for et som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse. Hver korrigering vil ha et løpenummer, som kvitteres tilbake i svaret. uc BRS-NO-402 Korrigeringer i datagrunnlag fra nettselskap Name: BRS-NO-402 Korrigeringer i datagrunnlag fra nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :25:10 Updated: :31:42 Nettilknytningstilbyder Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap A Målepunktadministrator Kraftlev erandør Figur Use Case Korrigeringer i grunndata fra nettselskap. Elhub side 128

131 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap Nettselskap Elhub Kraftleverandør Nettilknytningstilbyder 15-Oppdater grunndata() Målepunktadministrator Kraftleverandør {hvis relevant for kraftleverandør} 6-Oppdater grunndata(endret MP data) A Name: Korrigeringer i grunndata - fra nettselskap Author: perber Version: 1.0 Created: :42:07 Updated: :32:35 Figur 66 - Sekvensdiagram Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Starttilstand Nettselskapet har identifisert en feil eller en mulig feil i grunndata som påvirker en av aktørene eller en eller flere beregninger Prosessforløp Hovedprosessen er som følger: Korrigering i grunndata sendes inn for endringer tilbake i tid i henhold til listen over mulige korrigeringer. Korrigerte grunndata blir gjeldende fra dato spesifisert i meldingen og fremover i tid. Hvis at flere korrigeringer skal gjøres, så må de sendes inn i kronologisk rekkefølge. Endringer fra dagens dato eller frem i tid, samt korrigeringer i prosesser, skal sendes inn gjennom andre BRS er. Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15-Oppdatering grunndata (Korrigering)» til Elhub, med gyldighetsdato for korrigering. Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6-Oppdatering grunndata (Korrigering)» til kraftleverandøren. Hvis relevant vil tidligere beregninger kjøres på nytt, og korrigering sendes ut. Det er korrigeringer i Målepunktdata eller Avregningsdata som kan påvirke allerede utførte beregninger. Elhub side 129

132 Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Oppstartsdato må være innenfor tidsfristene Målepunktet må ikke være fjernet på innsendelsesdato Målepunktet må være knyttet til nettselskapet Sluttbrukeren må ha kontrakt i et Oppdateringene er tillatt for denne prosessen Antatt årsforbruk må finnes hvis korrigering av avregningsform gjøres fra timesavregnet til profilavregnet Målingsoppsett (measurement definitions) må være gyldig hvis avregningsform korrigeres Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart ikke innenfor tidsfristene Målepunktet er fjernet Målepunktet er ikke gyldig for nettselskapet Sluttbruker har ikke kontrakt i et Oppdateringene er ikke tillatt Antatt årsforbruk finnes ikke Ikke gyldig målingsoppsett Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Korrigering Nettselskapet Elhub Så snart feilen er registrert Videresende Elhub Kraftleverandøren Så snart informasjon er mottatt og prosessert. Kjøre berørte beregninger Elhub Så snart informasjon er mottatt og prosessert Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdater grunndata 6 - Oppdater grunndata Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics E58 Anmodning om endring av attributter E58 Anmodning om endring av attributter BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata Elhub side 130

133 3.30 BRS-NO-601: Forespørsel til nettselskapet Oversikt uc BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Name: BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Author: perber Version: 1.0 Created: :26:14 Updated: :37:21 A Målepunktadministrator Forespørsel til nettselskapet Kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Sluttbruker Figur 67 - Use Case for Forespørsel til nettselskapet. I en leverandørsentrisk modell vil det være behov for å sende meldinger fra kraftleverandøren til nettselskapet. Prosessen vil også kunne tas i bruk fra oppstarten av Elhub og i transisjonsfasen mot en leverandørsentrisk modell med 1-faktura. Dette er en manuell prosess både på avsender og mottaker siden, men automatisert i Elhub. Det skal ikke sendes med sensitive data, og kun brukes med fokus på kundevennligheten rundt energimarkedet. Aktuelle forespørsler er: Spørsmål om fakturagrunnlag, måleverdier Klage på nettkvalitet, jordfeil Anmodning om endring i avregningsform KILE innmelding Målerbytte Oppgradering av anlegg Denne prosessen vil bli utvidet med relevante valg, når en 1-faktura løsning gjennom kraftleverandøren etableres. Elhub side 131

134 Hvis for eksempel kunden ber om ny avregningsform eller en annen type nettavregning, så sendes denne anmodningen fra kraftleverandøren via Elhub til nettselskapet. Avhengig av tjenesten/servicen som etterspørres, kan nettselskapet ta kontakt direkte med sluttbruker for oppfølgning. Svaret eller resultatet av forespørselen registreres i Elhub. Forespørsel og svar består av en åpen del og en «privat» del. Den åpne delen vil også kunne ses av fremtidige kraftleverandører, slik at en sikrer kontinuitet og historikk ved bytte av kraftleverandør, slik at sluttbruker slipper å gjenta forespørsler og feilmeldinger det er grunn til å forvente at profesjonelle aktører burde hatt oversikt over. Sluttbruker vil dermed slippe å fortelle på nytt om for eksempel en lang og utfordrende historikk på et, for hver ny kraftleverandør. Kraftleverandøren vil også kunne spare tid og ressurser på dobbeltarbeid. I tillegg til denne BRS, vil kraftleverandøren også ha tilgang via aktørportalen til å se pågående og gjennomførte forespørsler, inkludert tilgang til åpen informasjon om historiske forespørsler før kraftleverandøren overtok et Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Forespørsel til nettselskapet Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 25-Forespørsel til nettselskap() 26-Forespørsel til nettselskap() {så snart som praktisk mulig} 27-svar fra nettselskap() 28-svar fra nettselskap() A Name: Forespørsel til nettselskapet Author: perber Version: 1.0 Created: :42:29 Updated: :39:03 Figur 68 - Sekvensdiagram for BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Starttilstand Kraftleverandøren har fått inn en henvendelse fra sluttbruker, der kraftleverandøren må sende forespørsel til nettselskapet Prosessforløp Kraftleverandøren registrerer forespørselen fra sluttbruker. Kraftleverandør sender meldingen «25-Forespørsel til nettselskap» til Elhub. Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil, avvises meldingen med bakgrunn i valideringsreglene under. Nettselskapet informeres fra Elhub gjennom meldingen «26-Forespørsel til nettselskap» Elhub side 132

135 Så snart som praktisk mulig sender Nettselskapet svar / resultat gjennom Elhub med meldingen «27- Svar fra nettselskap». Elhub kontrollerer mottat svarsmelding. Ved feil, avvises meldingen med bakgrunn i valideringsreglene under. Elhub sender svaret videre til kraftleverandøren i meldingen «28-Svar fra nettselskap» Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Feilmelding Målepunktet finnes ikke Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato Kraftleverandør Elhub Når som helst. Forespørsel til nettselskap Svar på forespørsel Elhub Nettselskap Umiddelbart Nettselskap via Elhub Kraftleverandør Så snart som praktisk mulig Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 25- Forespørsel til nettselskap 26- Forespørsel til nettselskap 27- Svar fra nettselskap 28- Svar fra nettselskap Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestToGridAccessP rovider RequestToGridAccessP rovider ResponseFromGridAcc essprovider ResponseFromGridAcc essprovider 21 Spørring BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet 21 Spørring BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet 21 Spørring BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet 21 Spørring BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Elhub side 133

136 3.31 BRS-NO-602: Forespørsel til Elhub Oversikt uc BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Name: BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Author: perber Version: 1.0 Created: :26:30 Updated: :37:36 Balanseansv arlig Forespørsel til Elhub Kraftlev erandør A Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder Figur 69 - Use Case for Forespørsel til Elhub. Det vil være behov for å sende meldinger fra aktørene til Elhub. Prosessen vil være i bruk fra oppstarten av Elhub. Dette er en manuell prosess både for avsender og Elhub. Det skal ikke sendes sensitiv informasjon i denne meldingen. Aktuelle forespørsler er: Spørsmål om meldinger Spørsmål om beregninger Innmelding av mulige feil som må behandles manuelt I tillegg til denne BRS, vil aktørene også ha tilgang via aktørportalen til å se pågående og gjennomførte forespørsler, inkludert tilgang til åpen informasjon om historiske forespørsler før kraftleverandøren overtok et. Elhub side 134

137 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Forespørsel til Elhub Kraftleverandør Nettselskap Elhub Kraftleverandør Balanseansvarlig Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 29-Forespørsel til Elhub() 30-Svar fra Elhub() {når svar foreligger} 29-Forespørsel til Elhub() 30-Svar fra Elhub() {når svar foreligger} 29-Forespørsel til Elhub() {når svar foreligger} 30-Svar fra Elhub() A Name: Forespørsel til Elhub Author: perber Version: 1.0 Created: :53:53 Updated: :40:38 Figur 70 - Sekvensdiagram for BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Starttilstand Aktøren har et spørsmål eller har funnet en mulig feil som må behandles manuelt av Elhub Prosessforløp Aktøren registrerer forespørselen. Aktøren sender meldingen «29-Forespørsel til Elhub» til Elhub. Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil, avvises meldingen med bakgrunn i valideringsreglene under. Elhub sender svaret til aktøren kraftleverandøren i meldingen 29-Forespørsel til Elhub(svar) Valideringsregler Validering Målepunktet må finnes Feilmelding Målepunktet finnes ikke Elhub side 135

138 Tidsfrister Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato Aktør Elhub Når som helst Svar på forespørsel Elhub Aktør Så snart som praktisk mulig Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 29- Forespørsel til Elhub 30- Svar fra Elhub Parameter BIM kap Melding Dok. type Prosess RequestToElhub 21 Spørring BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub ResponseFromElhub 21 Spørring BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Elhub side 136

139 3.32 BRS-NO-611: Verifiser grunndata i Oversikt I forbindelse med Leverandørskifte og flytteprosessene er det det viktig å sikre korrekt kobling mellom sluttbruker og, samt sjekke grunndata som avgjør om og hvordan prosessen kjøres. Denne prosessen erstatter NUBIX, og endres vesentlig fordi det nå er krav til unik identifikasjon av sluttbruker eller. Spørringene vil også bli tilgjengelig via Elhub s WEB Portal Figur 71 - Use Case BRS-NO-611 Verifiser grunndata i. Ny kraftleverandør forespør tjenesten «Verifiser grunndata i» til Elhub. Elhub er grunndatakilde for alle er. Elhub verifiserer forespørselen fra kraftleverandør Prosessflyt og informasjonsutveksling To varianter av spørringen er aktuelle: Finn sluttbrukers ID og Verifiser Målepunkt ID Nettselskapene vil ikke ha noen rolle i prosessen I begge tilfeller er målet i tillegg å sjekke grunndata som er avgjørende for videre prosessering, f.eks. om godkjent avlesning finnes eller om et er timesavregnet. Elhub side 137

140 Figur 72 - Sekvensdiagram for Verifiser grunndata i Starttilstand Generelle forutsetninger for prosessen: Det må være en fullmakt eller kontraktsfestet avtale på plass for at en kraftleverandør skal kunne samle informasjon om sluttbrukerens. Det er nå krav til fødselsnummer (eller tilsvarende) eller organisasjonsnummer ved inngåelse av kontrakt. Det er dermed rimelig å forvente at sluttbrukers ID er kjent før denne prosessen startes. Ved innflytting vil sluttbruker være avhengig av å få informasjon om ID fra eiendomsmegler eller utleier, eller forrige sluttbrukers ID gjennom en kjøpskontrakt el.l Prosessforløp Spørring Brukere vil via tjenesten ha tilgang til å forespørre og få bekreftet -id, inklusiv relatert informasjon. To typer spørringer er tilgjengelig: 1. Hvis -ID skal verifiseres, så er kun ID obligatorisk. 2. Hvis -ID skal finnes, er kravet at sluttbruker ID og adresse oppgis. Ved innflytting må forrige sluttbrukers ID angis. Forrige sluttbruker kan enten være registrert med aktiv kontrakt i et eller kan allerede ha blitt flyttet ut. Elhub side 138

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Elhub Rolle- og informasjonsmodell

Elhub Rolle- og informasjonsmodell Rolle- og informasjonsmodell Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub

Elhub En norsk Elhub i praksis. Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Elhub En norsk Elhub i praksis Jan Magne Strand Funksjonsansvarlig Elhub Hvordan Hvordan vil Elhub fungere? Hvordan påvirker det aktørene og hva forventer vi av aktørene i tiden fremover? Fokusere på de

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapprtering, prsesspesifikke meldingsvalideringer Versjn 1.5 05.02.2016 Endringslgg... 1 1. Meldinger i BRS Måleverdirapprtering... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Prsesspesifikke

Detaljer

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 ^apport fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 Revidert enhet: Trondheim Ener 'Nett AS TREN Revi s onsdato : 12.11.2007 Medvirkende for Konserndirektør, Bjørn Hølaas revidert enhet: Avd. leder kunde,

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS

Nøytralitetsprogram for Agder Energi Nett AS Nøytralitetsprogram for INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Bakgrunn... 3 2 Ledelse og ansvar... 4 3 Taushetserklæring... 4 4 Nøytralitetserklæring... 4 5 Funksjonelt skille... 5 6 Avregningstjenester... 5 7 Kundesenter...

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Statnett Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Sertifikatmarked Sertifikater muliggjør en separasjon mellom fysisk kraftflyt og energikilden (grønnhet) Kraftmarked Produksjon Sertifikatmarked

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap.

Sol & Kraft. Prisene forutsetter at vekselretter kan monteres i umiddelbar nærhet av sikringsskap. Sol & Kraft e20 er tilbyder av solceller til Hvaler Solpark. e20 skal hjelpe kundene med å redusere strømforbruket for å kutte kostnadene for kunden og samtidig spare miljøet. e20 er en del av Fredrikstad

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Elhub Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Rapportmanual AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5 AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE - Side 1 / 5 SR04 Hensikt Forhåndsbetingelser Rapportparametere Virksomhet Sjekk lev.punkt Sjekk salgsordre AVTEMMING AV DATA MOT IS CHANGE Beskrivelse sist revidert: År:

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt

Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) av måleverdier fra timemålte målepunkt Versjon 1.1 07.08.2015 Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub

Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Effektivisering av MAFI-kjeden ved hjelp av en sentral datahub Petter Solberg Efskin Master i energi og miljø Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Jan Andor Foosnæs, ELKRAFT Medveileder: Hans Finstad, NTE

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer