Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012"

Transkript

1 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Deltagere: Alexander Gustavsen Anders Moborn Anita Løyning Christian Hoang Huy Le Eigil Tengesdal Geir Davidsen Geir Tore Sæterstøen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Hege Bøhler Heidi Lilleby Ivar Hole Kristin H. Lind Morten Lehmann Nina Ishaug Halvorsen Ole Marius Haugene Ove Nesvik Roy Martin Nilsen Rune Faaberg Steinar S Arff Trygve Kloster Øystein Solberg Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB Agder Energi Statnett Fjordkraft Logica Statnett BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning EG Utillity KS Bedrift Energi Fortum Distribution AS Skagerak nett Statnett (prosjektleder) EdiSys (sekretær) Client Computing Utility Elis Skagerak nett Lyse Energi AS TietoEnator Vedlegg: ESK presentasjon for NEE.pptx, se punkt 8, Sak 2012/06: AMS forskriften REMIT presentasjon NEE ppt, se punkt 19.1, Sak 2012/18: REMIT GS1/EIC under Eventuelt Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 1 Aksjoner og konklusjoner fra møtet Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Det er norsk versjon 1A som gjelder for UTILTS/ELSERT-meldingene, mens norsk versjon 8A gjelder for andre UTILTSmeldinger. Norsk Ediel-standard brukerveiledning vil bli korrigert. Det er norsk versjon 1A som gjelder for UTILTS/ELSERT-meldingene, mens norsk versjon 8A gjelder for andre UTILTSmeldinger. Norsk Ediel-standard brukerveiledning vil bli korrigert. 2012/03 Kraftleverandørenes tilgang til beregningsrelevant mengde energi per nettselskap. Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret 2012/05 Status fra Styringsgruppe for Hjemmelekse: Systemleverandørene må vurdere om det er greit å ha versjon 1A for UTILTS/ELSERTmeldingene og versjon 8A for andre UTILTSmeldinger. Alternativet er å oppdatere alle UTILTS meldinger til versjon 1A. Dersom noen ønsker alternativet vil dette bli diskutert på neste NEE møte. Meldingen skal første gang sendes innen 15. november Inntil denne datoen kan kraftleverandørene ta kontakt med og be om data på Excel-format. meldingsutveksling (SMU?) 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). 2012/07 Håndtering av målerstander i forskrift nr /08 Retningslinjer for bruk av NUBIX 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt, men som ikke har flyttet Punktet flyttes til «NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Punktet flyttes til NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet».. SSE informerer om status Etter behandling i prosjektgruppen sendes forslaget til eller NEE, dersom dette sees som nødvendig Avventer svar fra vedrørende skriv fra der blant annet regler for anleggsovertagelser tilbake i tid og andre temaer, som nettselskapets plikter i forbindelse med PRODAT/Z12 vil bli presisert. Det foreslås å forsøke å finne forretningsregler som støtter forslaget om en melding for å informere om innflytting tilbake i tid, uten å endre i dagens meldinger. Punktet flyttes derfor til NEE prosjekt for forretningsregler. Saken ses som avsluttet i NEE Utsatt Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 2012/11 Feilkoder for negativt svar på melding om opphør 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode /15 Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge 2012/16 PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Feilkodene E10, E50 og N05 legges inn i prosessbeskrivelsen og Ediel-standard brukerveiledning for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Det presiseres i prosessbeskrivelsen at kansellering av melding (Z03 eller Z08) skal avvises dersom originalmeldingen allerede er avvist. Teksten på feilkode E22 blir oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Det legges ikke inn en ny feilkode «E14, Annen årsak». Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493,endres til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen. SSE vil informere om tidspunkt for endringen i god tid før endringen trår i kraft. Utsatt til neste NEE Hjemmelekse: Alle vurderer mulige forslag til løsninger på problemstillingen rundt ulik identifikasjon på fakturamottaker. 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen Behandles på NEE møte Utsatt til neste NEE 2012/18 REMIT GS1/EIC NEE anbefaler Statnett å ta kontakt med Grammeltvedt i og dersom det ikke dukker opp andre synspunkter, svare på forespørselen med å si at Norge ønsker å fortsette med GS1 (GLN). 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet NEE starter et prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Første møte i prosjektet vil bli 7. juni 2012 på Gardermoen, 09:00 16:00. Prosjektet skal framlegge et første utkast til dokument til første NEE møte etter sommeren Det presiseres at prosjektet ikke vil være i konkurranse med ESK eller pågående prosjekter i regi av Energi Norge. Prosjektet vil lage et dokument med omforente forretningsregler for tekniske prosesser i det norske kraftmarkedet og konsentrere seg om dagens prosesser der det er ulik behandling hos aktørene. Alle oppfordres til å komme med innspill til prosesser som bør beskrives. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 2 Praktisk informasjon 3 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med følgende tillegg: Sak 2012/18: REMIT GS1/EIC, se 19.1 under Eventuelt 4 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på: Referat fra NEE møte torsdag 22. mars Sak 2012/02: Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret Meldingen skal første gang sendes innen 15. mai Neste innsending er 15. august (innen midten av påfølgende kvartal). SSE rapporterte at UTILTS/ELSERT-meldingen er definert med versjon E5NO1A, der E5 = ebix versjon 5 NO = Norge 1A = norsk versjon 1A (versjon A, 2011) Imidlertid står det versjon «UTILTS: 8A (E5NO8A)» på forsiden av Norsk Ediel-standard brukerveiledning, som er versjonen som gjelder for andre UTILTS meldinger som ikke er rørt i denne omgang. Følgende alternativer ble diskutert: Oppdatere forsiden på Norsk Ediel-standard brukerveiledning til å omfatte både versjon 8A og 1A for UTILTS Bruke enten versjon 1A eller 8A for alle UTILTS Det er norsk versjon 1A som gjelder for UTILTS/ELSERT-meldingene, mens norsk versjon 8A gjelder for andre UTILTS-meldinger. Norsk Ediel-standard brukerveiledning vil bli korrigert. Hjemmelekse: Systemleverandørene må vurdere om det er greit å ha versjon 1A for UTILTS/ELSERTmeldingene og versjon 8A for andre UTILTS-meldinger. Alternativet er å oppdatere alle UTILTS meldinger til versjon 1A. Dersom noen ønsker alternativet vil dette bli diskutert på neste NEE møte. Hafslund informerte om at de i forbindelse med test hadde fått en kunde med negativt forbruk. Denne ble imidlertid avvist av testapplikasjonen. Statnett informerte om at denne kontrollen er fjernet og at det for framtiden kan sendes negative verdier. Det ble diskutert om det i virkeligheten kan forekomme negativt forbruk. VOKKS informerte om at denne problemstillingen er relevant i forhold til såkalte pluss kunder, som det er «krefter som jobber med å få inn i systemet». Statnett vil ta opp problemstillingen med. Statnett informerte om status, med påfølgende diskusjon: Kun noen får aktører har fått godkjent test. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Det er observert at enkelte aktører benytter samme meldingsdato/tid ved resending av meldinger med nye data. Disse skaper problemer for Statnett, siden denne datoen benyttes for å finne ut hvilken melding som er den siste. Ved duplikater benyttes den sist mottatte. Statnett har et inntrykk av at aktørene ikke leser APERAK som returneres av ELSERTsystemet og dermed ikke får med seg at meldingen er avvist. Fjordkraft spurte om det er mulig for en kraftleverandør å se hvilke nettselskap som har rapportert. Svaret er nei, denne informasjonen vil først bli tilgjengelig til høsten (15. november) når UTILTS til kraftleverandørene er tilgjengelig. Det har også vært feil med sluttidspunkt i forbindelse med sommer/vintertid. I sommerhalvåret skal sluttidspunktet være 2300 (f.eks mars), mens det i vinterhalvåret skal være 0000 dagen etter (f.eks den 1. januar). 6 Sak 2012/03: Status for UTILTS melding for Elsertifikatrapportering til kraftleverandør Meldingen skal første gang sendes innen 15. november Inntil denne datoen kan kraftleverandørene ta kontakt med og be om data på Excel-format. Meldingen er kun ment til intern kontrollformål hos kraftleverandørene og det er ikke definert noen forretningsregler fra NEE. 7 Sak 2012/05: Status fra Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) Det er avholdt et NEE miniprosjekt relatert til anbefalte forretningsregler siden NEE møte. Møtereferat og et forslag til «Veileder for Ediel-prosesser» ble distribuert til NEE sammen med oppdatert NEE. Diskusjon: Det ble presisert at møtet ikke var tenkt som et alternativ til SMU, men et møte der man ville se på muligheten for å få et dokument med omforente forretningsregler for tekniske prosesser i det norske kraftmarkedet. Prosjekt er heller ikke en konkurrent til ESK prosjektet eller pågående prosjekter i regi av Energi Norge, som AMS prosjektet. NEE prosjektet vil konsentrere seg om dagens prosesser der det er ulik behandling hos aktørene. KS spurte om også forslaget til veileder er litt for teknisk? Hafslund svarte med at hensikten med dokumentet er å beskrive områder der det er ulik behandling i bransjen. Typisk presisering av hvordan man håndterer datoer. Dette er noe som saksbehandlere hos aktørene savner. Bergen Energi (BE) synes at nivået er bra som en veileder for saksbehandlere. Imidlertid ser BE at det fort kan bli problemer med å få til enighet når man kommer til mer «kontroversielle prosesser». «Kontroversielle prosesser» bør videresendes til NEE for behandling og eventuelt til dersom det ikke kan avklares i NEE. Det er stemning for å fortsette arbeidet med en veileder. Hafslund foreslo at det settes ned en NEE undergruppe (NEE prosjekt) som kan jobbe videre med veilederen. VOKKS presiserte at standardavtalene sammen med forskriftene, må ligge til grunn for arbeidet. Fjordkraft ønsket et mer forklarende navn på dokumentet og helst et navn uten Ediel, for å kunne diskutere også andre områder, som «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet» Det ble presisert at tittelen på referatet var en skrivefeil. «Referat fra NEE miniprosjekt vedrørende Anleggsovertagelse uten leverandørskifte» skulle vært «Referat fra NEE miniprosjekt vedrørende forretningsregler». KS informerte om at det ser ikke ut til at det vil skje noen aktivitet i SMI i nærmeste framtid. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Siden punktet ikke lenger har noe med SMU å gjøre anses Sak 2012/05 som avsluttet og det opprettes en ny sak for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet» Alle oppfordres til å komme med innspill til prosesser som bør beskrives. Vi starter et NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Første møte i prosjektet vil bli 7. juni 2012 på Gardermoen, 09:00 16:00. Prosjektet skal framlegge et første utkast til dokument til første NEE møte etter sommeren Sak 2012/06: AMS forskriften Ove presenterte en status for ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). I etterfølgende diskusjon presiserte VOKKS at det bør distribueres stander til sluttbruker. Dette er eneste måte sluttbruker kan kontrollere at strømfakturaen er korrekt. 9 Sak 2012/07: Håndtering av målerstander i forskrift nr.301 Forslag til forretningsregler for framskaffelse av sluttstand fra Hafslund. Forslaget ble behandlet på NEE miniprosjekt relatert til anbefalte forretningsregler, se punkt 7 og et forenklet forslag er tatt med i forslaget til veileder. Punktet flyttes til «NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Saken ses som avsluttet i NEE. 10 Sak 2012/08: Retningslinjer for bruk av NUBIX Fjordkraft har laget et forslag til retningslinjer for bruk av NUBIXError! Reference source not found.. Forslaget var tenkt behandlet på NEE miniprosjekt relatert til anbefalte forretningsregler, se punkt 7, men ble utsatt. Diskusjon: Hafslund synes at NUBIX bør få plass i veilederen, men kanskje noe forkortet. Eventuelt kan forslaget videresendes til. Punktet flyttes til NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». SSE informerer om status Etter behandling i prosjektgruppen sendes forslaget til eller NEE, dersom dette sees som nødvendig Saken anses som avsluttet i NEE 11 Sak 2012/10: Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt 11.1 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt Status for skriv fra der blant annet regler for anleggsovertagelser tilbake i tid og andre temaer, som nettselskapets plikter i forbindelse med PRODAT/Z12 vil bli presisert. Ole Marius informerte om at han har sendte en forespørsel til, dessverre litt sent. Foreløpig er det ikke kommet noe svar. Punktet utsettes. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 11.2 Diskusjon Er det behov for referanse til PRODAT/Z12 i PRODAT/Z03 hvis det innføres innflytningsdato i PRODAT/Z03? Fjordkraft uttalte at det i dag kun kan meldes innflytting (og opprette nettleiekontrakt) ved hjelp av Z03/Z21. Imidlertid kan ikke denne lenger benyttes dersom innflytting fant sted mer enn 30 virkedager tilbake i tid. Det bør finnes en melding som kan sendes fra kraftleverandør, som oppretter nettleiekontrakt (med informasjon om ny sluttbruker), når kunden flyttet inn for mer enn 30 virkedager siden. I dag må kunden først ta kontakt med nettselskapet for å melde flytting, før sluttkunden kan velge kraftleverandør. Hafslund fortalte at de vil avvise en Z03/Z21 med innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid. Imidlertid vil de registrere innflyttingen og legge den nye sluttbrukeren på leveringsplikt. Dette vil kraftleverandør se i NUBIX og kan deretter sende en Z03(Z22 (leverandørskifte) 6 virkedager fram i tid. Kunne dette vært en forretningsregel for NEE forretningsregelprosjekt? VOKKS påpekte at mange etterlyser standarder, men samtidig bryr man seg ikke om å se hva som står i standardavtalene som vi har. Tilbakedateringen man snakker om her, er noe den enkelte aktør går inn i helt frivillig, og påtar seg ansvar for et privatrettslig forhold mellom den som flytter ut og den som flytter inn. Dersom vi ikke oppdrar kundene til å følge standardavtalene, hvem skal gjøre det da? En konsekvens av en leverandørsentrisk modell, er at kraftleverandørene må setter seg inn i og forholde seg til standardavtalene for både nettleie og tilknytning. Det foreslås å forsøke å finne forretningsregler som støtter forslaget om en melding for å informere om innflytting tilbake i tid, uten å endre i dagens meldinger. Punktet flyttes derfor til NEE prosjekt for forretningsregler. Saken ses som avsluttet i NEE. 12 Sak 2012/11: Feilkoder for negativt svar på melding om opphør Det foreslås å legge til nye feilkoder for negativ PRODAT/Z05 i Norsk Ediel-standard brukerveiledning og Ediel-standard prosessbeskrivelse for grunnlagsdata. E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. Feilkodene E10, E50 og N05 mottas i dag og dette ses på som en oppdatering fro å sikre at dokumentasjonen er i henhold til praksis. Kodene legges inn i prosessbeskrivelsen for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse). Videre foreslås det å presisere følgende: Dersom netteier avviser original PRODAT/Z08 (opphør) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør skal kanselleringsmeldingen godkjennes, det vil si sende Bekreftelse på kansellering av kontraktsopphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering). Med etterfølgende diskusjon: Lyse mener at: Hvis netteier har avvist PRODAT/Z08, så bør prosessen avsluttes der. Det er unødvendig med ytterligere meldinger. Grunnen til forslaget er at det skal bli enklere å håndtere meldingsmottak automatisk. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Det ble konkludert med at presiseringen endres og legges til prosessbeskrivelsen for både kansellering av PRODAT/Z03 og PRODAT/Z08: Dersom netteier avviser original PRODAT/Z08 (opphør) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør skal kanselleringsmeldingen avvises, det vil si sende Avvising av kansellering av kontraktsopphør (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering). Dersom netteier avviser original PRODAT/Z03 (Melding om leveringsstart) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør skal kanselleringsmeldingen avvises, det vil si sende Avvising av melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering). Og et par spørsmål: 1. Hvis netteier har registrert en annen kraftleverandør enn avsender av Z08, er det da riktig å avvise denne med E10? Det ble konkludert med at denne skal avvises med E22, målepunkt blokkert for endringer. Teksten til feilkode E22 ble endret til: Benyttes dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z08 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z08 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. 2. Bør vi lagge in E14 Annen årsak, eventuelt med en feiltekst i FTX eller CAV (characteristics value) for alle negative PRODAT? Det ble konkludert med vi ikke ønsker en slik feilkode. Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). Konklusjoner: Feilkodene E10, E50 og N05 legges inn i prosessbeskrivelsen og Ediel-standard brukerveiledning for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Det presiseres i prosessbeskrivelsen at kansellering av melding (Z03 eller Z08) skal avvises dersom originalmeldingen allerede er avvist. Teksten på feilkode E22 blir oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Det legges ikke inn en ny feilkode «E14, Annen årsak». Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). 13 Sak 2012/13: Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 Endring av subadresse for avregningsunderlag til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen har foreløpig ikke blitt prioritert hos Statnett. Punktet følges opp på neste NEE møte. 14 Sak 2012/15: Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge Energi Norge møtte ikke på møtte og saken anses som avsluttet. 15 Sak 2012/16: PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Underlag fra Fortum Distribution finnes i Vedlegg C. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Diskusjon: Bakgrunn er at ulike kraftleverandører benytter ulik identifikasjon på fakturamottaker. Dette er spesielt et problem for næringsvirksomhet. Problemstillingen er relevant både for fakturering av nett og kraft gjennom kraftleverandør og for kunder som ønsker nettleiefaktura til en spesiell adresse. Problemstillingen henger nøye sammen med punkt 2 på NEE s huskeliste «Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier?» Dette var siste punkt som det ble tid til å diskutere og diskusjonen ble ikke ferdig. Punktet settes opp igjen på neste møte. Hjemmelekse: Alle vurderer mulige forslag til løsninger på problemstillingen rundt ulik identifikasjon på fakturamottaker. 16 Sak 2012/17: Sletting av aktører på Ediel-portalen På grunn av dårlig tid ble punktet utsatt til neste NEE møte. 17 Informasjon: Ingen informasjon 18 Neste møte(r) Torsdag 30. august. 2012, kl: 09:30 15:00 19 Eventuelt 19.1 Sak 2012/18: REMIT GS1/EIC Ove viste en presentasjon av «REMIT Registration Format, Public Consultation», vedlagt. REMIT ACER Regulation (EU) No 1227/2011 on wholesale Energy Market Integrity and Transparency Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER ønsker innspill på hvilket identifikasjonsskjema som bør benyttes, som GS1 (som benyttes i Norge i dag) eller EIC, innen mandag 21. mai kl. 12:00. Høringsdokumentet finnes på: atations/open_public_consultations/pc_%202012_r_08%20on%20remit%20registration%20for mat. Fra etterfølgende diskusjon: KS mente at det bør tas kontakt med for å avklare deres posisjon Det var ingen som så veldig store konsekvenser av å endre aktør-id fra GS1 til EIC i Norge, selv om det vil bli noen kostnader forbundet med dette. Imidlertid vil det enkleste være å beholde dagens løsning, det vil si fortsatt bruk av GS1. NEE anbefaler Statnett å ta kontakt med Grammeltvedt i og dersom det ikke dukker opp andre synspunkter, svare på forespørselen med å si at Norge ønsker å fortsette med GS1 (GLN). Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg A Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet: Følges opp Innføring av roller i meldingshode Innføring av forretningsområder 2. Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? : Lagt på vent i påvente av SMU(?) 3. Plusskunder Følges opp Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Vedlegg B NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Det er opprettet ny GLN for UTILTS for el-sertifikatpliktig «NECS Elsert. Registeret» forbruk Dersom noen ønsker å starte test kan Geir Tore kontaktes 2012/03 Kraftleverandørenes tilgang til UTILTS melding med kraftleverandørenes beregningsrelevant mengde energi per nettselskap. Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret beregningsrelevant mengde energi per nettselskap, sendt fra Elsertifikatregisteret (Statnett), implementeres innen tredje innrapportering, det vil si innen midten av november Vi endrer kode for meldingstype fra E66 til E31 for UTILTS melding med kraftleverandørenes beregningsrelevant mengde energi per nettselskap, fra nettselskapet til Elsertifikatregisteret, med en overgangsløsning der de systemleverandørene som allerede har sent ut programvare kan benytte E66 fram til tredje innrapportering, det vil si innen midten av november Vi benytter N16 for melding fra Elsertifikatregisteret til kraftleverandør. 2012/04 Status for implementering av ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX 2012/05 Status fra Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Utsatt Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). 2012/07 Håndtering av målerstander i forskrift nr /08 Retningslinjer for bruk av NUBIX 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt, men som ikke har flyttet 2012/11 Feilkoder for negativt svar på melding om opphør 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 SSE (Ole Marius) vil sende en mail til og spørre om status for et skriv fra der blant annet regler for anleggsovertagelser tilbake i tid vil bli presisert. Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493,endres til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen. SSE vil informere om tidspunkt for endringen i god tid før endringen trår i kraft. 2012/14 Kraftleverandørlisten fra ediel.no 2012/15 Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge Behandles på NEE møte /16 PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Hjemmelekse: Alle vurderer mulige forslag til løsninger på problemstillingen 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen Behandles på NEE møte /18 REMIT GS1/EIC 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det NEE starter et prosjekt for «veileder for Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 norske kraftmarkedet fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Første møte i prosjektet vil bli 7. juni 2012 på Gardermoen, 09:00 16:00. Prosjektet skal framlegge et første utkast til dokument til første NEE møte etter sommeren Det presiseres at prosjektet ikke vil være i konkurranse med ESK eller pågående prosjekter i regi av Energi Norge. Prosjektet vil lage et dokument med omforente forretningsregler for tekniske prosesser i det norske kraftmarkedet og konsentrere seg om dagens prosesser der det er ulik behandling hos aktørene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg C PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Det foregår en del manuelt arbeid rundt håndtering av faktura-adresser både for netteier og strømleverandør i forbindelse med oppstart av leveranser. Dette skjer ofte en tid etter at Z03 anleggsovertagelse er behandlet av netteier, Z04 er sendt. Noen strømleverandør ønsker å få viderefakturert nettleie sammen med strømfakturaen. Det er mange ganger at det skal benyttes egne adresser for fakturamottak som er ulik sluttkundeadresse. Ved en gjennomgang av mottatte Z03 fra strømleverandører til oss så er det åpenbart et stort forbedringspotensial med tanke på bruk av adressefelter i Z03 anleggsovertagelser. Gjelder spesielt næringskunder. Dette gjør at det blir en utfordring ved å prøve å få til en automatisk innlesing av de forskjellige adressefeltene målepunktadresse, kundeadresse og fakturaadresse når det benyttes fra PRODAT Z03 anleggsovertagelse. Vi har vært i kontakt med Elis angående å få til en automatikk av innlesing av adressefelter fra PRODAT til KIS-systemet. De mente at vi må ta opp dette i NEE. Svar fra Elis: For å oppdatere fakturaadresse trenger vi en unik id vi kan benytte for å identifisere rett juridisk eining i Elwin. I vedlegg H1 i brukerveiledningen for Norsk Ediel Standard er det ikke definert en entydig identifikator som vi kan benytte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg D Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-5. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg E Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Sissel Hansen Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Troms Kraft Handel AS Statnett Mo Industripark Fjordkraft Istad Kraft Elis Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice Fjordkraft AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate KS Bedrift Energi Sysco Elis Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statnett (prosjektleder) Elis EdiSys Statoil Statkraft Navita Maik Client Computing Utility Skagerak nett Maik EG Utillity Statnett (prosjektleder) Logica Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Vedlegg F Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Aage Seem Holmen Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helen Haave Helge Grimstad Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Jostein Andreassen Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Svein Eriksen Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Nils Eggen Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Fjordkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Statnett Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK Logica Statnett Lyse AS Statoil BKK Tieto BKK Statnett Eidsiva Energi AS Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fjordkraft Fjordkraft Fjordkraft Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Navita Systems AS Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway KS Bedrift Energi NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi Logica Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stian Henriksen Stine Seloter Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Statnett Statkraft e-vita AS Svenska Kraftnät (SE) Elis Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Fjordkraft Elis EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Elis BKK Kraftinor EG Utillity Statnett Lærdal Energi Fjordkraft Communicate Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Econ Fjordkraft Powel Statkraft Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18