Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012"

Transkript

1 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Deltagere: Alexander Gustavsen Anders Moborn Anita Løyning Christian Hoang Huy Le Eigil Tengesdal Geir Davidsen Geir Tore Sæterstøen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Hege Bøhler Heidi Lilleby Ivar Hole Kristin H. Lind Morten Lehmann Nina Ishaug Halvorsen Ole Marius Haugene Ove Nesvik Roy Martin Nilsen Rune Faaberg Steinar S Arff Trygve Kloster Øystein Solberg Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB Agder Energi Statnett Fjordkraft Logica Statnett BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning EG Utillity KS Bedrift Energi Fortum Distribution AS Skagerak nett Statnett (prosjektleder) EdiSys (sekretær) Client Computing Utility Elis Skagerak nett Lyse Energi AS TietoEnator Vedlegg: ESK presentasjon for NEE.pptx, se punkt 8, Sak 2012/06: AMS forskriften REMIT presentasjon NEE ppt, se punkt 19.1, Sak 2012/18: REMIT GS1/EIC under Eventuelt Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 1 Aksjoner og konklusjoner fra møtet Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Det er norsk versjon 1A som gjelder for UTILTS/ELSERT-meldingene, mens norsk versjon 8A gjelder for andre UTILTSmeldinger. Norsk Ediel-standard brukerveiledning vil bli korrigert. Det er norsk versjon 1A som gjelder for UTILTS/ELSERT-meldingene, mens norsk versjon 8A gjelder for andre UTILTSmeldinger. Norsk Ediel-standard brukerveiledning vil bli korrigert. 2012/03 Kraftleverandørenes tilgang til beregningsrelevant mengde energi per nettselskap. Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret 2012/05 Status fra Styringsgruppe for Hjemmelekse: Systemleverandørene må vurdere om det er greit å ha versjon 1A for UTILTS/ELSERTmeldingene og versjon 8A for andre UTILTSmeldinger. Alternativet er å oppdatere alle UTILTS meldinger til versjon 1A. Dersom noen ønsker alternativet vil dette bli diskutert på neste NEE møte. Meldingen skal første gang sendes innen 15. november Inntil denne datoen kan kraftleverandørene ta kontakt med og be om data på Excel-format. meldingsutveksling (SMU?) 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). 2012/07 Håndtering av målerstander i forskrift nr /08 Retningslinjer for bruk av NUBIX 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt, men som ikke har flyttet Punktet flyttes til «NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Punktet flyttes til NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet».. SSE informerer om status Etter behandling i prosjektgruppen sendes forslaget til eller NEE, dersom dette sees som nødvendig Avventer svar fra vedrørende skriv fra der blant annet regler for anleggsovertagelser tilbake i tid og andre temaer, som nettselskapets plikter i forbindelse med PRODAT/Z12 vil bli presisert. Det foreslås å forsøke å finne forretningsregler som støtter forslaget om en melding for å informere om innflytting tilbake i tid, uten å endre i dagens meldinger. Punktet flyttes derfor til NEE prosjekt for forretningsregler. Saken ses som avsluttet i NEE Utsatt Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 2012/11 Feilkoder for negativt svar på melding om opphør 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode /15 Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge 2012/16 PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Feilkodene E10, E50 og N05 legges inn i prosessbeskrivelsen og Ediel-standard brukerveiledning for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Det presiseres i prosessbeskrivelsen at kansellering av melding (Z03 eller Z08) skal avvises dersom originalmeldingen allerede er avvist. Teksten på feilkode E22 blir oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Det legges ikke inn en ny feilkode «E14, Annen årsak». Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493,endres til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen. SSE vil informere om tidspunkt for endringen i god tid før endringen trår i kraft. Utsatt til neste NEE Hjemmelekse: Alle vurderer mulige forslag til løsninger på problemstillingen rundt ulik identifikasjon på fakturamottaker. 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen Behandles på NEE møte Utsatt til neste NEE 2012/18 REMIT GS1/EIC NEE anbefaler Statnett å ta kontakt med Grammeltvedt i og dersom det ikke dukker opp andre synspunkter, svare på forespørselen med å si at Norge ønsker å fortsette med GS1 (GLN). 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet NEE starter et prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Første møte i prosjektet vil bli 7. juni 2012 på Gardermoen, 09:00 16:00. Prosjektet skal framlegge et første utkast til dokument til første NEE møte etter sommeren Det presiseres at prosjektet ikke vil være i konkurranse med ESK eller pågående prosjekter i regi av Energi Norge. Prosjektet vil lage et dokument med omforente forretningsregler for tekniske prosesser i det norske kraftmarkedet og konsentrere seg om dagens prosesser der det er ulik behandling hos aktørene. Alle oppfordres til å komme med innspill til prosesser som bør beskrives. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 2 Praktisk informasjon 3 Godkjenning av dagens agenda Dagens agenda ble godkjent med følgende tillegg: Sak 2012/18: REMIT GS1/EIC, se 19.1 under Eventuelt 4 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. Referatet finnes på: Referat fra NEE møte torsdag 22. mars Sak 2012/02: Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret Meldingen skal første gang sendes innen 15. mai Neste innsending er 15. august (innen midten av påfølgende kvartal). SSE rapporterte at UTILTS/ELSERT-meldingen er definert med versjon E5NO1A, der E5 = ebix versjon 5 NO = Norge 1A = norsk versjon 1A (versjon A, 2011) Imidlertid står det versjon «UTILTS: 8A (E5NO8A)» på forsiden av Norsk Ediel-standard brukerveiledning, som er versjonen som gjelder for andre UTILTS meldinger som ikke er rørt i denne omgang. Følgende alternativer ble diskutert: Oppdatere forsiden på Norsk Ediel-standard brukerveiledning til å omfatte både versjon 8A og 1A for UTILTS Bruke enten versjon 1A eller 8A for alle UTILTS Det er norsk versjon 1A som gjelder for UTILTS/ELSERT-meldingene, mens norsk versjon 8A gjelder for andre UTILTS-meldinger. Norsk Ediel-standard brukerveiledning vil bli korrigert. Hjemmelekse: Systemleverandørene må vurdere om det er greit å ha versjon 1A for UTILTS/ELSERTmeldingene og versjon 8A for andre UTILTS-meldinger. Alternativet er å oppdatere alle UTILTS meldinger til versjon 1A. Dersom noen ønsker alternativet vil dette bli diskutert på neste NEE møte. Hafslund informerte om at de i forbindelse med test hadde fått en kunde med negativt forbruk. Denne ble imidlertid avvist av testapplikasjonen. Statnett informerte om at denne kontrollen er fjernet og at det for framtiden kan sendes negative verdier. Det ble diskutert om det i virkeligheten kan forekomme negativt forbruk. VOKKS informerte om at denne problemstillingen er relevant i forhold til såkalte pluss kunder, som det er «krefter som jobber med å få inn i systemet». Statnett vil ta opp problemstillingen med. Statnett informerte om status, med påfølgende diskusjon: Kun noen får aktører har fått godkjent test. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Det er observert at enkelte aktører benytter samme meldingsdato/tid ved resending av meldinger med nye data. Disse skaper problemer for Statnett, siden denne datoen benyttes for å finne ut hvilken melding som er den siste. Ved duplikater benyttes den sist mottatte. Statnett har et inntrykk av at aktørene ikke leser APERAK som returneres av ELSERTsystemet og dermed ikke får med seg at meldingen er avvist. Fjordkraft spurte om det er mulig for en kraftleverandør å se hvilke nettselskap som har rapportert. Svaret er nei, denne informasjonen vil først bli tilgjengelig til høsten (15. november) når UTILTS til kraftleverandørene er tilgjengelig. Det har også vært feil med sluttidspunkt i forbindelse med sommer/vintertid. I sommerhalvåret skal sluttidspunktet være 2300 (f.eks mars), mens det i vinterhalvåret skal være 0000 dagen etter (f.eks den 1. januar). 6 Sak 2012/03: Status for UTILTS melding for Elsertifikatrapportering til kraftleverandør Meldingen skal første gang sendes innen 15. november Inntil denne datoen kan kraftleverandørene ta kontakt med og be om data på Excel-format. Meldingen er kun ment til intern kontrollformål hos kraftleverandørene og det er ikke definert noen forretningsregler fra NEE. 7 Sak 2012/05: Status fra Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) Det er avholdt et NEE miniprosjekt relatert til anbefalte forretningsregler siden NEE møte. Møtereferat og et forslag til «Veileder for Ediel-prosesser» ble distribuert til NEE sammen med oppdatert NEE. Diskusjon: Det ble presisert at møtet ikke var tenkt som et alternativ til SMU, men et møte der man ville se på muligheten for å få et dokument med omforente forretningsregler for tekniske prosesser i det norske kraftmarkedet. Prosjekt er heller ikke en konkurrent til ESK prosjektet eller pågående prosjekter i regi av Energi Norge, som AMS prosjektet. NEE prosjektet vil konsentrere seg om dagens prosesser der det er ulik behandling hos aktørene. KS spurte om også forslaget til veileder er litt for teknisk? Hafslund svarte med at hensikten med dokumentet er å beskrive områder der det er ulik behandling i bransjen. Typisk presisering av hvordan man håndterer datoer. Dette er noe som saksbehandlere hos aktørene savner. Bergen Energi (BE) synes at nivået er bra som en veileder for saksbehandlere. Imidlertid ser BE at det fort kan bli problemer med å få til enighet når man kommer til mer «kontroversielle prosesser». «Kontroversielle prosesser» bør videresendes til NEE for behandling og eventuelt til dersom det ikke kan avklares i NEE. Det er stemning for å fortsette arbeidet med en veileder. Hafslund foreslo at det settes ned en NEE undergruppe (NEE prosjekt) som kan jobbe videre med veilederen. VOKKS presiserte at standardavtalene sammen med forskriftene, må ligge til grunn for arbeidet. Fjordkraft ønsket et mer forklarende navn på dokumentet og helst et navn uten Ediel, for å kunne diskutere også andre områder, som «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet» Det ble presisert at tittelen på referatet var en skrivefeil. «Referat fra NEE miniprosjekt vedrørende Anleggsovertagelse uten leverandørskifte» skulle vært «Referat fra NEE miniprosjekt vedrørende forretningsregler». KS informerte om at det ser ikke ut til at det vil skje noen aktivitet i SMI i nærmeste framtid. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Siden punktet ikke lenger har noe med SMU å gjøre anses Sak 2012/05 som avsluttet og det opprettes en ny sak for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet» Alle oppfordres til å komme med innspill til prosesser som bør beskrives. Vi starter et NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Første møte i prosjektet vil bli 7. juni 2012 på Gardermoen, 09:00 16:00. Prosjektet skal framlegge et første utkast til dokument til første NEE møte etter sommeren Sak 2012/06: AMS forskriften Ove presenterte en status for ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). I etterfølgende diskusjon presiserte VOKKS at det bør distribueres stander til sluttbruker. Dette er eneste måte sluttbruker kan kontrollere at strømfakturaen er korrekt. 9 Sak 2012/07: Håndtering av målerstander i forskrift nr.301 Forslag til forretningsregler for framskaffelse av sluttstand fra Hafslund. Forslaget ble behandlet på NEE miniprosjekt relatert til anbefalte forretningsregler, se punkt 7 og et forenklet forslag er tatt med i forslaget til veileder. Punktet flyttes til «NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Saken ses som avsluttet i NEE. 10 Sak 2012/08: Retningslinjer for bruk av NUBIX Fjordkraft har laget et forslag til retningslinjer for bruk av NUBIXError! Reference source not found.. Forslaget var tenkt behandlet på NEE miniprosjekt relatert til anbefalte forretningsregler, se punkt 7, men ble utsatt. Diskusjon: Hafslund synes at NUBIX bør få plass i veilederen, men kanskje noe forkortet. Eventuelt kan forslaget videresendes til. Punktet flyttes til NEE prosjekt for «veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». SSE informerer om status Etter behandling i prosjektgruppen sendes forslaget til eller NEE, dersom dette sees som nødvendig Saken anses som avsluttet i NEE 11 Sak 2012/10: Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt 11.1 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt Status for skriv fra der blant annet regler for anleggsovertagelser tilbake i tid og andre temaer, som nettselskapets plikter i forbindelse med PRODAT/Z12 vil bli presisert. Ole Marius informerte om at han har sendte en forespørsel til, dessverre litt sent. Foreløpig er det ikke kommet noe svar. Punktet utsettes. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 11.2 Diskusjon Er det behov for referanse til PRODAT/Z12 i PRODAT/Z03 hvis det innføres innflytningsdato i PRODAT/Z03? Fjordkraft uttalte at det i dag kun kan meldes innflytting (og opprette nettleiekontrakt) ved hjelp av Z03/Z21. Imidlertid kan ikke denne lenger benyttes dersom innflytting fant sted mer enn 30 virkedager tilbake i tid. Det bør finnes en melding som kan sendes fra kraftleverandør, som oppretter nettleiekontrakt (med informasjon om ny sluttbruker), når kunden flyttet inn for mer enn 30 virkedager siden. I dag må kunden først ta kontakt med nettselskapet for å melde flytting, før sluttkunden kan velge kraftleverandør. Hafslund fortalte at de vil avvise en Z03/Z21 med innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid. Imidlertid vil de registrere innflyttingen og legge den nye sluttbrukeren på leveringsplikt. Dette vil kraftleverandør se i NUBIX og kan deretter sende en Z03(Z22 (leverandørskifte) 6 virkedager fram i tid. Kunne dette vært en forretningsregel for NEE forretningsregelprosjekt? VOKKS påpekte at mange etterlyser standarder, men samtidig bryr man seg ikke om å se hva som står i standardavtalene som vi har. Tilbakedateringen man snakker om her, er noe den enkelte aktør går inn i helt frivillig, og påtar seg ansvar for et privatrettslig forhold mellom den som flytter ut og den som flytter inn. Dersom vi ikke oppdrar kundene til å følge standardavtalene, hvem skal gjøre det da? En konsekvens av en leverandørsentrisk modell, er at kraftleverandørene må setter seg inn i og forholde seg til standardavtalene for både nettleie og tilknytning. Det foreslås å forsøke å finne forretningsregler som støtter forslaget om en melding for å informere om innflytting tilbake i tid, uten å endre i dagens meldinger. Punktet flyttes derfor til NEE prosjekt for forretningsregler. Saken ses som avsluttet i NEE. 12 Sak 2012/11: Feilkoder for negativt svar på melding om opphør Det foreslås å legge til nye feilkoder for negativ PRODAT/Z05 i Norsk Ediel-standard brukerveiledning og Ediel-standard prosessbeskrivelse for grunnlagsdata. E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. Feilkodene E10, E50 og N05 mottas i dag og dette ses på som en oppdatering fro å sikre at dokumentasjonen er i henhold til praksis. Kodene legges inn i prosessbeskrivelsen for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse). Videre foreslås det å presisere følgende: Dersom netteier avviser original PRODAT/Z08 (opphør) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør skal kanselleringsmeldingen godkjennes, det vil si sende Bekreftelse på kansellering av kontraktsopphør (positiv PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering). Med etterfølgende diskusjon: Lyse mener at: Hvis netteier har avvist PRODAT/Z08, så bør prosessen avsluttes der. Det er unødvendig med ytterligere meldinger. Grunnen til forslaget er at det skal bli enklere å håndtere meldingsmottak automatisk. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Det ble konkludert med at presiseringen endres og legges til prosessbeskrivelsen for både kansellering av PRODAT/Z03 og PRODAT/Z08: Dersom netteier avviser original PRODAT/Z08 (opphør) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør skal kanselleringsmeldingen avvises, det vil si sende Avvising av kansellering av kontraktsopphør (negativ PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering). Dersom netteier avviser original PRODAT/Z03 (Melding om leveringsstart) og siden mottar kanselleringsmelding fra kraftleverandør skal kanselleringsmeldingen avvises, det vil si sende Avvising av melding om leveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering). Og et par spørsmål: 1. Hvis netteier har registrert en annen kraftleverandør enn avsender av Z08, er det da riktig å avvise denne med E10? Det ble konkludert med at denne skal avvises med E22, målepunkt blokkert for endringer. Teksten til feilkode E22 ble endret til: Benyttes dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z08 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z08 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. 2. Bør vi lagge in E14 Annen årsak, eventuelt med en feiltekst i FTX eller CAV (characteristics value) for alle negative PRODAT? Det ble konkludert med vi ikke ønsker en slik feilkode. Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). Konklusjoner: Feilkodene E10, E50 og N05 legges inn i prosessbeskrivelsen og Ediel-standard brukerveiledning for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Det presiseres i prosessbeskrivelsen at kansellering av melding (Z03 eller Z08) skal avvises dersom originalmeldingen allerede er avvist. Teksten på feilkode E22 blir oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Det legges ikke inn en ny feilkode «E14, Annen årsak». Spesielle tilfeller bør håndteres manuelt (f.eks. via e-post). 13 Sak 2012/13: Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 Endring av subadresse for avregningsunderlag til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen har foreløpig ikke blitt prioritert hos Statnett. Punktet følges opp på neste NEE møte. 14 Sak 2012/15: Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge Energi Norge møtte ikke på møtte og saken anses som avsluttet. 15 Sak 2012/16: PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Underlag fra Fortum Distribution finnes i Vedlegg C. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 Diskusjon: Bakgrunn er at ulike kraftleverandører benytter ulik identifikasjon på fakturamottaker. Dette er spesielt et problem for næringsvirksomhet. Problemstillingen er relevant både for fakturering av nett og kraft gjennom kraftleverandør og for kunder som ønsker nettleiefaktura til en spesiell adresse. Problemstillingen henger nøye sammen med punkt 2 på NEE s huskeliste «Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier?» Dette var siste punkt som det ble tid til å diskutere og diskusjonen ble ikke ferdig. Punktet settes opp igjen på neste møte. Hjemmelekse: Alle vurderer mulige forslag til løsninger på problemstillingen rundt ulik identifikasjon på fakturamottaker. 16 Sak 2012/17: Sletting av aktører på Ediel-portalen På grunn av dårlig tid ble punktet utsatt til neste NEE møte. 17 Informasjon: Ingen informasjon 18 Neste møte(r) Torsdag 30. august. 2012, kl: 09:30 15:00 19 Eventuelt 19.1 Sak 2012/18: REMIT GS1/EIC Ove viste en presentasjon av «REMIT Registration Format, Public Consultation», vedlagt. REMIT ACER Regulation (EU) No 1227/2011 on wholesale Energy Market Integrity and Transparency Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER ønsker innspill på hvilket identifikasjonsskjema som bør benyttes, som GS1 (som benyttes i Norge i dag) eller EIC, innen mandag 21. mai kl. 12:00. Høringsdokumentet finnes på: atations/open_public_consultations/pc_%202012_r_08%20on%20remit%20registration%20for mat. Fra etterfølgende diskusjon: KS mente at det bør tas kontakt med for å avklare deres posisjon Det var ingen som så veldig store konsekvenser av å endre aktør-id fra GS1 til EIC i Norge, selv om det vil bli noen kostnader forbundet med dette. Imidlertid vil det enkleste være å beholde dagens løsning, det vil si fortsatt bruk av GS1. NEE anbefaler Statnett å ta kontakt med Grammeltvedt i og dersom det ikke dukker opp andre synspunkter, svare på forespørselen med å si at Norge ønsker å fortsette med GS1 (GLN). Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 Vedlegg A Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet: Følges opp Innføring av roller i meldingshode Innføring av forretningsområder 2. Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? : Lagt på vent i påvente av SMU(?) 3. Plusskunder Følges opp Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Vedlegg B NEE saksliste Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Det er opprettet ny GLN for UTILTS for el-sertifikatpliktig «NECS Elsert. Registeret» forbruk Dersom noen ønsker å starte test kan Geir Tore kontaktes 2012/03 Kraftleverandørenes tilgang til UTILTS melding med kraftleverandørenes beregningsrelevant mengde energi per nettselskap. Status for implementering av UTILTS for elsertifikatpliktig forbruk til Elsertifikatregisteret beregningsrelevant mengde energi per nettselskap, sendt fra Elsertifikatregisteret (Statnett), implementeres innen tredje innrapportering, det vil si innen midten av november Vi endrer kode for meldingstype fra E66 til E31 for UTILTS melding med kraftleverandørenes beregningsrelevant mengde energi per nettselskap, fra nettselskapet til Elsertifikatregisteret, med en overgangsløsning der de systemleverandørene som allerede har sent ut programvare kan benytte E66 fram til tredje innrapportering, det vil si innen midten av november Vi benytter N16 for melding fra Elsertifikatregisteret til kraftleverandør. 2012/04 Status for implementering av ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX 2012/05 Status fra Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Utsatt Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). 2012/07 Håndtering av målerstander i forskrift nr /08 Retningslinjer for bruk av NUBIX 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt, men som ikke har flyttet 2012/11 Feilkoder for negativt svar på melding om opphør 2012/13 Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493 SSE (Ole Marius) vil sende en mail til og spørre om status for et skriv fra der blant annet regler for anleggsovertagelser tilbake i tid vil bli presisert. Subadresse for avregningsunderlag, produktkode 1493,endres til å være AVREGNING for alle meldinger fra Balanseavregningen. SSE vil informere om tidspunkt for endringen i god tid før endringen trår i kraft. 2012/14 Kraftleverandørlisten fra ediel.no 2012/15 Forslag til gjennomføring av fellesfaktura nett og kraft til større bedriftskunder fra Energi Norge Behandles på NEE møte /16 PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Hjemmelekse: Alle vurderer mulige forslag til løsninger på problemstillingen 2012/17 Sletting av aktører på Edielportalen Behandles på NEE møte /18 REMIT GS1/EIC 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det NEE starter et prosjekt for «veileder for Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 norske kraftmarkedet fellesprosesser i det norske kraftmarkedet». Første møte i prosjektet vil bli 7. juni 2012 på Gardermoen, 09:00 16:00. Prosjektet skal framlegge et første utkast til dokument til første NEE møte etter sommeren Det presiseres at prosjektet ikke vil være i konkurranse med ESK eller pågående prosjekter i regi av Energi Norge. Prosjektet vil lage et dokument med omforente forretningsregler for tekniske prosesser i det norske kraftmarkedet og konsentrere seg om dagens prosesser der det er ulik behandling hos aktørene. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg C PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Det foregår en del manuelt arbeid rundt håndtering av faktura-adresser både for netteier og strømleverandør i forbindelse med oppstart av leveranser. Dette skjer ofte en tid etter at Z03 anleggsovertagelse er behandlet av netteier, Z04 er sendt. Noen strømleverandør ønsker å få viderefakturert nettleie sammen med strømfakturaen. Det er mange ganger at det skal benyttes egne adresser for fakturamottak som er ulik sluttkundeadresse. Ved en gjennomgang av mottatte Z03 fra strømleverandører til oss så er det åpenbart et stort forbedringspotensial med tanke på bruk av adressefelter i Z03 anleggsovertagelser. Gjelder spesielt næringskunder. Dette gjør at det blir en utfordring ved å prøve å få til en automatisk innlesing av de forskjellige adressefeltene målepunktadresse, kundeadresse og fakturaadresse når det benyttes fra PRODAT Z03 anleggsovertagelse. Vi har vært i kontakt med Elis angående å få til en automatikk av innlesing av adressefelter fra PRODAT til KIS-systemet. De mente at vi må ta opp dette i NEE. Svar fra Elis: For å oppdatere fakturaadresse trenger vi en unik id vi kan benytte for å identifisere rett juridisk eining i Elwin. I vedlegg H1 i brukerveiledningen for Norsk Ediel Standard er det ikke definert en entydig identifikator som vi kan benytte. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg D Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-5. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg E Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Sissel Hansen Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Troms Kraft Handel AS Statnett Mo Industripark Fjordkraft Istad Kraft Elis Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice Fjordkraft AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate KS Bedrift Energi Sysco Elis Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statnett (prosjektleder) Elis EdiSys Statoil Statkraft Navita Maik Client Computing Utility Skagerak nett Maik EG Utillity Statnett (prosjektleder) Logica Hafslund Fakturaservice Lyse Energi AS TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Vedlegg F Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Aage Seem Holmen Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helen Haave Helge Grimstad Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Jostein Andreassen Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Svein Eriksen Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Nils Eggen Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Fjordkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Statnett Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK Logica Statnett Lyse AS Statoil BKK Tieto BKK Statnett Eidsiva Energi AS Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fjordkraft Fjordkraft Fjordkraft Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Navita Systems AS Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway KS Bedrift Energi NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi Logica Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

18 Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stian Henriksen Stine Seloter Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Statnett Statkraft e-vita AS Svenska Kraftnät (SE) Elis Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Fjordkraft Elis EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Elis BKK Kraftinor EG Utillity Statnett Lærdal Energi Fjordkraft Communicate Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Econ Fjordkraft Powel Statkraft Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 18

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Informasjon til nye medlemmer

Informasjon til nye medlemmer Informasjon til nye medlemmer Smartgridsenteret er en samhandlingsplattform for aktører i Norge som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen, eksempelvis gjennom å delta i test/demo-prosjekter.

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 25.07. 31.07.2013 Lnr: 8817/13 Regdato:26.07.2013 Arkivkode:L73 Saksnr: 13/1024-3 Dok.type: /U Saksb: RÅDM//JAA Journalenhet:SEN Navn: Sarpsborg

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer