NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008"

Transkript

1 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Referanser Korreksjon fra tidligere versjoner Bruk av SMTP GENERELT OM SPESIFIKASJONENE SMTP protokollen MELDINGSFORMAT ADRESSERING Begrep og definisjoner FORKORTELSER BEGREPER... 6 Vedlegg A Eksempel på MIME header... 7 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 1 BAKGRUNN På initiativ i fra bransjen innføres SMTP (e-post) som skal erstatte kommunikasjonsprotokoll X.400. Informasjonsmengden i bransjen øker og det stilles nye krav til fleksibilitet og det fokuseres stadig på ressursbesparende tiltak. Pr i dag er det kun en aktør som tilbyr kommersielle X.400 tjenester, og det har medført relativt høye kostnader for meldingsutveksling i bransjen. Norsk brukerveiledning for implementering av SMTP Dette dokumentet beskriver hvordan SMTP skal benyttes som kommunikasjonsprotokoll for elektronisk meldingsutveksling i Norge. Dokumentet baserer seg bl.a. på krav og forskrifter fra NVE, Statnett SF og bransjen selv. Dokumentet er skrevet av Systemstøtte for Ediel. Dokumentet vil bli oppdatert ved behov. Systemstøtte for Ediel er ansvarlig for oppdateringen. Nye versjoner vil bli lagt ut på Målgruppen til Ediel brukerveiledning for SMTP Brukerveiledningen retter seg mot systemleverandører og foretak som utvikler egne system og løsninger for Ediel i Norge. Dokumentet er teknisk orientert. For virksomhetsmessige regler og rutiner henvises det til NVEs forskrifter. Leseren forventes å ha god kjennskap til datakommunikasjon. Tilbakemelding fra brukere Aktørene kan henvende seg til Systemstøtte for Ediel dersom det skulle oppstå uklarheter, forslag til forbedringer, generelle spørsmål eller lignende Testprosedyrer Det kreves godkjennelse via sertifiseringssystemet til Systemstøtte for Ediel for å kunne utveksle Ediel meldinger i henhold til [2] Forskrift om måling, avregning m.v. fra NVE. De enkelte aktører må selv ta ansvaret for å gjennomføre tester for å verifisere at løsningen har tilstrekkelig funksjonalitet. For nærmere informasjon, se Oppdaterte aktørprofiler i Ediel adresseregister Alle aktører er ansvarlige for at navn, adresse, organisasjonsnummer, kommunikasjonsadresser (SMTP), osv. til enhver tid er oppdatert i Ediel Adresseregister. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 2 REFERANSER [1] Norsk Ediel-standard, siste versjon, [2] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [3] MIME Encapsulation of EDI Objects, RFC 1767, Mars [4] Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part One: Format of Internet Message Bodies, RFC 2045, November [5] Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two :Media Types", RFC 2046, November KORREKSJON FRA TIDLIGERE VERSJONER Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 1.0.E Ove Nesvik (EdiSys) Eksempelet i Vedlegg A er oppdatert (benytter PRODAT istedenfor APERAK, samt GS1-adrsse). 1.0.D EdiSys/SSE Tidligere vedlegg A er fjernet, informasjon om UNB segmentet finnes i [1]. Eksempel i nytt Vedlegg A, Eksempel på MIME header er oppdatert. 1.0.C SSE Presisering av antall vedlegg og behandling av innhold i body, kap B SSE Presisering av navngiving av vedlegg, kap A SSE Første versjon Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 4 BRUK AV SMTP 4.1 Generelt om spesifikasjonene. Den norske kraftbransjen anvender i dag X.400-kommunikasjon som protokoll for å utveksle Edielmeldinger. Innen skal samtlige aktører utveksle elektroniske meldinger via SMTP. Det er ikke lovmessige forutsetninger eller rammebetingelser som krever kryptering av meldinger. Derfor foreligger ingen plan om innføring av kryptering av meldinger innen samme tidsrom. Denne spesifikasjonen definerer formatet på SMTP som kommunikasjonsprotokoll slik det skal anvendes for Ediel-meldingsutveksling i Norge. Leseren forutsettes å ha kjennskap til eller gjøre seg kjent med de dokumenter som denne spesifikasjonen refererer til. 5 SMTP PROTOKOLLEN 5.1 Meldingsformat Ediel-meldinger over SMTP skal sendes i klartekst. Klartekstmeldinger sendes ved hjelp av e-postformatet MIME [3] definert på følgende format: Mime-Version: 1.0 Content-Type: application/edifact; Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; Selve Ediel-meldingen ligger i e-posten som et vedlegg. Legg merke til at både vedlegget (Ediel-meldingen) og selve SMTP-konvolutten skal sendes på formatet gjengitt over. For videre informasjon, se referansene [3], [4] og [5]. Emnefeltet (e-postens subject ) skal inneholde følgende informasjon for å lette sporing av meldingen: <Navn på meldingen><mellomrom><unb-feltet> Eksempel: PRODAT UNB+UNOB: :82:PRODAT :82:PRODAT :0827+EDI012345' Bruk av multipart [3] tillates ikke. Det skal bare sendes én Ediel-melding (ett vedlegg) (UNB) pr SMTPmelding, og det som eventuelt står i body skal ignoreres. Ediel-meldingen skal være en vanlig ASCII-fil (Content-Transfer-Encoding: base64) og filnavnet må følge MIME-standarden [3], [4] og [5] (dvs. ikke inneholde spesialtegn som komma, spørsmålstegn, prosent, stjerne etc.). Utover det står man fritt til å velge filnavn. 5.2 Adressering SMTP-adresser som skal benyttes, tilsvarer dagens X.400-adresser. Det vil si at én aktør kan ha flere SMTP-adresser. Begrensningen ligger på meldingsnivå: Det tillates kun én subadresse og således kun én SMTP-adresse pr meldingsnivå. Tredjepart kan benytte én enkelt SMTP-adresse for å håndtere all trafikk for aktører som de representerer. Aktørene står fritt til å velge sine egne SMTP-adresser. Disse adressene må registreres på Ediel Portalen (www.ediel.no). Adressene anbefales å følge en liknende struktur som X.400-adressene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 6 BEGREP OG DEFINISJONER Under er det beskrevet gitt en del sentrale begrep og uttrykk som benyttes i forbindelse med elektronisk kommunikasjon. Ikke alle er gjengitt i dette dokumentet. 6.1 Forkortelser ISP Internet Service Provider. Tilbyder at Internettforbindelse til firmaer og privatpersoner. Eksempler på ISP'er er: Telenor, Tele2, Bluecom, Nextgentel osv. MAPI Messaging Application Program Interface. Muliggjør sending av e-post fra et Windows-program og sending av dokumenter/filer i e-posten. MIME Multipurpose Internet Mail Extensions. Standard for hvordan meldinger skal formatteres for at de skal kunne utveksles mellom ulike e-postsystemer. NEE Norsk Ediel Ekspertgruppe. PKI Public Key Infrastructure. Offisielt nettverk av organisasjoner/foretak som fordeler/holder kontroll på krypteringsnøkler. (www.pki-page.org). POP3 Post Office Protocol, versjon 3. Standard protokoll for mottak av e-post og hvordan en mailserver oppbevarer e-post for en klient. RFC Request for Comments. En samling tekniske og organisasjonsmessige dokumenter om Internett. Omfatter standarder, protokoller, retningslinjer osv. (www.rfc-editor.org) S/MIME Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (se MIME). SMTP Simple Mail Transfer Protocol. Standard kommunikasjonsprotokoll for utveksling av e-post. 6.2 Begreper Base 64 Metode for koding av data. E-postklient Dataprogram som kobler seg opp mot en e-postserver for å motta og sende e-post. E-postserver Datamaskin som står som mottaker og avsender av e-postmeldinger via internett eller andre dataoverføringslinjer. Kryptering sikrer innholdets lesbarhet slik at det ikke kan tolkes av andre enn den/de som innehar gyldig krypteringsnøkkel. Sertifikat - Elektronisk dokument som viser at innehaver av krypteringsnøkkel er autorisert av autorisert sertifikatutsteder i nettverket. Signatur sikrer at innhold ikke er endret fra avsender til mottaker. X.400 er en kommunikasjonsprotokoll. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 Vedlegg A Eksempel på MIME header To: Subject: PRODAT UNB+UNOB: :14:PRODAT :14:PRODAT : From: MIME-Version: 1.0 Content-Type: application/edifact Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor

Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor spesifikasjon for PKI i offentlig sektor Versjon 2.0 Juni 2010 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål og bakgrunn... 4 1.2 Kort om virkeområdet... 4 1.3 ruk av kravspesifikasjonen ved selvdeklarasjon...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Tilknytning til Internett

Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Behovskartlegging, kravspesifisering og anskaffelse av tekniske løsninger Statskonsult Utgitt av Statskonsult 2000 Omslagsdesign: Anisdahl, Sand & Partnere

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4 "!#$ &% '()%*!"+,#' -. / /0 '12 3-0 - "!4'0 57698;:=83?A@CB D=69EC@CFHG#?JIK8L?M@N?M8KOPECQL

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 12.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer