STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen V Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere"

Transkript

1 STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen V Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

2 Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel Hva er Ediel? Ediel-meldinger i den norske kraftbransjen MSCONS UTILTS PRODAT CONTRL APERAK Meldingsoversikt Edielportalen hva brukes den til? Adresseregisteret for meldingsutveksling Testapplikasjon Ediel-meldinger - sertifisering av aktører Dokumentasjon om Ediel og nyheter Hvem skal registrere seg i Edielportalen? Edielportalens struktur Innloggingsnivåer og brukerroller Sidekart Aktørenes rolle i Edielportalen Hovedroller Biroller ASP ESP Funksjoner og tjenester i Edielportalen Registrering av ny aktør Registrering av ny bruker Hvis du har glemt passordet Opprette/koble til en ny bruker fra aktørprofilen Aktørsøk og aktøroversikt(adresseregisteret) Forsiden Min profil: hvordan endre på , passord, osv FAQ Hvordan legger jeg inn et spørsmål til SSE? Endringsloggen: Se alle endringer gjort av aktørene i Edielportalen Adresseregister i XML-format Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde aktørinformasjon

3 6.12. Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde meldingstyper og adressering Aktørprofilen: Hvordan informere til alle aktører i Edielportalen Aktørprofilen: Oversikt over IT-systemene som er valgt Aktørprofilen: Leverandørliste Aktørprofilen: Nettselskap som skal legge inn utvekslingspunkt Aktørprofilen: Legge inn fakturaadressen til selskapet Start AGT: Før testing; Definere et IT-system som er brukt i produksjonsmiljøet Start AGT: Hvordan starte godkjenningen - AGT testcase Hvordan sjekke status på testcaset Meldingsloggen: oversikt over alle meldinger sendt til/mottatt av portalen Systemleverandør: å registrere sitt IT-system Start TGT: Kun for systemleverandører

4 1. Hva er Systemstøtte for Ediel Systemstøtte for Ediel (heretter SSE) er en tjeneste som er etablert for omsetningskonsesjonærer (nettselskap og kraftleverandører) og for systemleverandører som er involvert i Ediel-meldingsutveksling i kraftbransjen. SSE drives av Statnett SF på oppdrag fra NVE. SSE skal sikre innføring, drift og videreutvikling av elektronisk datautveksling for ekstern kommunikasjon mellom nettselskap, balanseansvarlige, produsenter, leverandører og Avregningssentralen for regulerkraft (balanseavregningen). SSEs oppgaver og tjenester omfatter: Råd og veiledning rundt Ediel-meldinger som inngår i forskrift fra NVE, "måling og avregning av kraftomsetning og fakturering av nettjenester", 1999 med endringer fra Etablere, vedlikeholde og utvikle brukerveiledninger for Ediel, slik at det til enhver tid foreligger oppdatert dokumentasjon. Et virkemiddel her er Edielportalen. (I drift siden 1. juli 1999). Etter 1. januar 2002 er det påkrevd for alle aktører å være godkjent gjennom SSEs testrutiner for å kunne drive med Ediel meldingsutveksling. I tillegg skal utfordringer i forbindelse med adressering av meldinger imøtekommes ved at alle aktører plikter å være registrert med oppdaterte opplysninger i Edielportalens adresseregister. Lede Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE, som er etablert for å ivareta Ediel meldingsutveksling i den norske kraftbransjen. Se mer om denne arbeidsgruppen i eget menyvalg. Arbeide for å gjøre Ediel kjent internasjonalt, samt sikre harmonisering over landegrensene for å ivareta norske interesser i det internasjonale markedet. 2. Hva er Ediel? Ediel er i utgangspunktet en sammensetning av EDI (Electronic Data Interchange) og el (som står for elektrisitet). Det er nå et samlebegrep for alle EDIFACT meldingene som benyttes i kraftbransjen i Norden. Ediel meldinger er etter hvert blitt et kjent navn også ellers i Europa. Ediel meldinger bygger på standarden EDIFACT. En standard som FN eier og forvalter, og som er utbredt internasjonalt i ulike bransjer. Ediel-standarden er innført i Norge for å effektivisere informasjonsflyten mellom aktørene(kraftleverandør, produsent, nettselskap, avregningsansvarlig, balanseansvarlig, landssentralen) i et deregulert kraftmarkedet. Eksempel på meldingsflyt er melding på leverandørskifte mellom kraftleverandør og nettselskapet. 4

5 2.1 Ediel-meldinger i den norske kraftbransjen Ediel-meldinger er standardiserte elektroniske meldinger som benyttes i kraftbransjen. Meldingstypene som omtales i dette dokumentet er MSCONS, UTILTS, PRODAT, CONTRL og APERAK, og de benyttes i forbindelse med leverandørbytte, kontraktsopphør, informasjonsendringer, målerverdier, saldooppgjør og avregningsdata. Hver meldingstype har som regel forskjellig subadresse som adresserer hvilket formål/forretningsprosess meldingen har. Ved hjelp av subadressene kan Ediel-meldingen lettere rutes til riktig forretningssystem for en aktør (Subadresse er kun brukt i Norge). Meldingene utveksles mellom aktørenes Ediel-miljø. Ediel-miljø kan sees på som kjeden i et IT-system som innebærer KIS-system/Målerverdisystem/Innsamlingssystem til EDI-boksen og mail-serveren, eventuelt andre systemer som er naturlig tilknyttet utveksling av Ediel meldinger. For fullstendig teknisk informasjon om Ediel-meldingen, se i Norsk Edielstandard brukerveiledning (NES) i > Informasjon > Dokumenter. Se ellers i for generelle Implementasjonsguider og Functional description som er en beskrivelse av regler/anbefalinger i bruk av Ediel-meldinger MSCONS Forkortelsen står for Metered Service Consumption report, og meldingene brukes til utveksling av målerdata, som brukes til avregnings- og faktureringsformål. Det vil si målerstander i forbindelse med periodiske avlesninger, start stander ved leverandørskifte, slutt stander ved opphør, kontroll stander, osv. Timeserier for timeavregnede anlegg, avregningsdata og kjøps- og salgsforpliktelser til Avregningssentral for regulerkraft. De ulike funksjonene for MSCONS er i Norge betegnet med subadresse. I Edielportalen er det registrering for subadressene STANDER, AVREGNING, TIMER og INNMATING. For mer informasjon om meldingsfunksjonen, se i NES UTILTS Forkortelsen står for Utilities Time Series message og benyttes til utveksling av verdier for kraftvolum som grunnlag for økonomisk oppgjør i kraftbransjen. Det vil si preliminære kraftvolum og målte kraftvolum samt differansen mellom disse. Meldingen er bygget opp med samme struktur som MSCONS, men UTILTS meldingen er utviklet på et senere tidspunkt som en mer generell melding for utveksling av timeserier i kraftbransjen. Disse subadressene brukes i standarden for UTILTS: LEVSTAND, SLDAVR, SLDOPG, SLDGRL, KORROPG PRODAT Forkortelsen står for Product Data message, og meldingen brukes i forbindelse med utveksling av informasjon om installasjon / anlegg og sluttbruker. Meldingstypen brukes i forbindelse med leverandørskifte, målerbytte, flytting og kontraktsopphør. Subadressen som anvendes her er PRODAT for alle undertyper av PRODAT (Z03, Z04, Z05, osv.) CONTRL Forkortelsen står i utgangspunktet for Control, men det egentlige meldingsnavnet er Syntax and Service Report Message. Dette er en kvitteringsmelding som angir om opprinnelige melding, MSCONS eller PRODAT, er sendt med riktig syntaks. Kvitteringsmeldingen gir 1 Norsk Ediel-standard brukerveiledning 5

6 ingen verifikasjon av selve innholdet i opprinnelig melding. CONTRL kommer med status positiv eller negativ, og den dannes i mottakers EDI-system APERAK Forkortelsen betyr Application Error and Acknowledgement message, og er en kvitteringsmelding som blir generert etter at opprinnelig melding, MSCONS eller PRODAT, er mottatt i applikasjonen. Kvitteringsmeldingen angir om innholdet i meldingen er feil eller riktig. Den spesifiserer også hva som eventuelt er feil, ned på målepunkt nivå i opprinnelig melding Meldingsoversikt Meldingsoversikten viser oversikt over meldinger som aktøren skal kunne sende/motta knyttet til hver paragraf i forskrift I tillegg finnes det en oversikt over meldinger som aktøren skal kunne sende til/motta fra Statnett i rollen som avregningsansvarlig eller landsentralen f 3. Edielportalen hva brukes den til? 3.1 Adresseregisteret for meldingsutveksling Edielportalen er ført og fremst et adresseregister for Ediel-meldinger for alle aktører som har konsesjon til å drive med handel av elkraft i Engrosmarkedet og sluttbrukermarkedet. Dette innebærer først og fremst kraftleverandører, balanseansvarlige og nettselskaper. Systemleverandører og tredjepartsleverandører som levererer Ediel/IT-tjenester til aktørene skal også stå oppført i adresseregisteret, ettersom de som regel håndterer testingen og EDI og applikasjonsløsningene til sine kunder/aktører. Det er derfor essensielt at all informasjon som står oppført i Edielportalen er oppdatert dette skal aktøren selv ha ansvar for i henhold til forskrift Testapplikasjon Ediel-meldinger - sertifisering av aktører Den andre viktige funksjonen Edielportalen har, er å sertifisere alle aktørene som står i adresseregisteret for å kunne sende riktige Ediel-meldinger. Uten testingen vil det risikeres alvorlige forstyrrelser i uveksling av forretningsinformasjon mellom aktører. Denne sertifiseringen er todelt og består av en typegodkjenningstest (TGT) for systemleverandører og en aktørgodkjenningstest(agt) for vanlige aktører(kraftleverandører, nettselskap ). TGT er en omfattende test som skal sikre at meldingen har riktig oppbygning og fornuftig innhold, i og med at systemleverandøren skal levere Ediel-løsningen til sin kunde(aktøren). AGT er en test som går på at kommunikasjonen og adresseringen er riktig, den sjekker at Edielmeldingen har riktig oppbygning, men ikke på innhold. AGT skal være en enkel sak for aktøren hvis aktøren benytter seg av TGT-godkjente systemer. 6

7 3.3 Dokumentasjon om Ediel og nyheter Den tredje funksjonen er at Edielportalen skal være et sted der aktørene skal finne aktuelle nyheter, informasjon fra aktørene og oppdatert dokumentasjon om Ediel. 3.4 Hvem skal registrere seg i Edielportalen? Alle selskaper som har konsesjon til å omsette strøm til sluttbruker, levering/måling av strøm og som er regulert under forskrift 301, herunder kraftleverandør, balanseansvarlig og nettselskap. Systemleverandører og ombud(asp og ESPer, se under kap 5.2) som leverer IT-systemer og tjenester til overnevnte aktører skal registrerer seg i Edielportalen. Hva skal aktørene registrere i Edielportalen? Kraftleverandør, balanseansvarlig, nettselskap skal legge inn informasjon om selskapsprofil, GLN-nummer, meldingstyper og meldingsadressering. Meldingstypene skal godkjennes gjennom en aktørgodkjenningstest (AGT). Systemleverandører skal registrere IT-systemer(EDI, applikasjon, kundeinformasjonssystem) som de leverer til bransjen. IT-systemet skal være godkjent for meldingshåndtering ved å kjøre en Typegodkjenningstest (TGT). Kun godkjente systemer kan legges inn av aktørene før de får tilgang til AGT-testen. ASPer og ESPer skal legge inn godkjente IT-systemer, meldingstyper og meldingsadressering. 4. Edielportalens struktur 4.1 Innloggingsnivåer og brukerroller Det finnes tre ulike nivåer for tilgang av tjenester og informasjon i Edielportalen: Uinnlogget Innlogget bruker (aktøradmin, teknisk ansvarlig, testansvarlig, ansatt) Administrator(SSE) Uinnlogget På dette nivået vises siste nyheter, Ediel-dokumenter, FAQ og kun aktørenes besøksadresse/tlf.nummer Innloggede brukere En som har brukertilgang kan i tillegg til uinnlogget informasjon også se aktørenes Edielinformasjon (adressering, meldingstyper, mm), se hvilke meldinger som en aktør er godkjent for eller holder på å teste, kontaktinformasjon for respektive aktører vises også. En innlogget bruker kan etter hvilken rolle den har, ha ulike lese eller skrivetilgang til sin aktørprofil: Alle kan i utgangspunktet registrere seg som brukere i Edielportalen. Dette gjøres ved å klikke på ny bruker på forsiden, se figur. Registreringen havner så i aktøradministratorens forside for aktivering, dette fordi aktøren vet best selv hvilken bruker som skal aktiveres. SSE skal ha 7

8 overordnet ansvar, men deltar i utgangspunktet ikke i godkjenning av nye brukere. En aktøradministrator kan også opprette en ny bruker eller kontaktperson direkte i sin aktørprofil, se figur. Da trengs ingen godkjenning, og den nye brukeren vil bli aktivert umiddelbart. En bruker kan være tilknyttet til flere aktører, slik at han kan operere med samme eller forskjellig rolle for hver aktør. Ansatt: Har tilgang til å se utvidet informasjon i sin aktørs profil, men har ingen skriverettigheter. Testansvarlig: Har kun tilgang til å starte TGT-og AGT. Det er bare mulig å ha EN testansvarlig. Teknisk ansvarlig: Har tilgang til å redigere teknisk informasjon (meldingsadressering) og aktørprofilen. Aktøradministrator: Har tilgang til å redigere all informasjon/brukere for sin aktør, unntatt å kunne kjøre TGT/AGT. En aktøradministrator kan legge til en ny bruker eller koble til en eksisterende bruker for sin aktør uten godkjenning fra SSE. Kontaktpersoner: Aktørene kan også legge inn kontaktpersoner som ikke har innlogging. Disse kan i likhet med brukerroller knyttes opp mot meldingsfunksjoner. Administrator Brukere med administratorrettigheter er typisk Systemstøtte for Ediel. Disse har ansvaret for drift av Edielportalen og har full skrivetilgang til samtlige aktører i adresseregisteret samt administrator-funksjoner som godkjenning av aktører, nyregistrerte aktører/brukere og statistikk 4.2 Sidekart Under vises tjenester/menypunkter som er tilgjengelig for de ulike innloggingsnivåene Forside o Kontakt oss Informasjon o Nyheter Nyheter Ediel-oppdateringer o FAQ o Om Ediel o Systemstøtte for Ediel o Om test av Ediel-miljøet o o SSE Nyhetsbrev Dokumenter Ediel brukerveiledninger Produktkoder 8

9 Regulerkraft Meldingsoversikt i forskrift 301 Meldinger til/fra Statnett Forskrift om kraftomsetning og nettjenester o Norsk Ediel Ekspertgruppe Om NEE Møtereferater Rutiner for gjennomføring av NEE o NEE-prosjekter o Foredrag og konferanser o Presentasjon av portalen Adresseregister o Om Ediel Adresseregister o Vis alle aktører o Info om webservice (innlogget: alle roller) o Endringslogg (innlogget: alle roller) o Registrer ny aktør o Kundesystemer (innlogget: alle roller) Test & sertifisering o Informasjon (innlogget: alle roller) Brukerveiledning (innlogget: alle roller) Teststandard (innlogget: alle roller) Godkjenning (innlogget: alle roller) Teknisk informasjon (innlogget: alle roller) o Initiér AGT (innlogget: testansvarlig) o Initiér TGT (innlogget: testansvarlig) o Statistikk (innlogget: alle roller) o Status (innlogget: alle roller) o Meldingslogg (innlogget: alle roller) Min profil (innlogget: alle roller) Lenker o Statnett o BalanseWeb o NUBIX informasjon o Bransjelenker o Bransjeprofiler o Svensk Edielportal o Dansk Edi-portal o Registration scheme Administrasjon (Administrator - SSE) 5. Aktørenes rolle i Edielportalen 5.1 Hovedroller Det finnes to hovedroller i Edielportalen: Nettselskap og Kraftleverandør(leverandør). En aktør som er registrert som en av disse rollene er påkrevet å kjøre Aktørgodkjenningstest (AGT). Ved en fullført AGT vil aktøren være sertifisert for meldinger som de har registrert selv. 9

10 5.2 Biroller Det er også viktig at aktøren registrerer biroller om det er tilfellet: Balanseansvarlig, ASP, ESP, Systemleverandør. 5.3 Systemleverandørrollen Systemleverandøren skal registrere seg i Edielportalen for å legge inn sitt IT-system som selges i bransjen dette for å kunne sertifisere systemet. Ved å fullføre en Typegodkjenningstest, TGT, vil systemet være godkjent for bruk i produksjonsmiljøet. En aktør som er nettselskap eller kraftleverandør må velge godkjente systemer før de får tilgang til å kjøre en AGT 5.4 ASP Application service provider - En aktør som fysisk håndterer applikasjoner som kundeinformasjonssystem (KIS), handelssystem, målerverdidatabase på vegne av en annen aktør. Det juridiske ansvaret for datautveksling ligger fortsatt hos den enkelte aktør/firma selv om den utførende funksjonen er satt bort til en ASP. En ASP kan i de fleste tilfeller håndtere den fysiske meldingsutvekslingen i samme slengen, dvs fungere som ESP i tillegg. ASPen kan altså anvende en ESP igjen. Obs! En aktør som anvender ASP vil: Automatisk bruke ASPens smtp-adresse og EDIEL-adressering Automatisk bruke IT-systemene (KIS/EDI) som ASPen har definert (se kap 6.14 og 6.17) 5.5 ESP Ediel service provider - En aktør som fysisk håndterer meldingsutveksling (EDI system) for andre aktører. En ESP kan ikke anvende en ASP. Obs! En aktør som anvender en ESP vil: Automatisk bruke EDI-systemet som ESPen har definert (se kap 6.14 og 6.17) Automatisk få ESPens smtp-adresse, men kan overstyre dette selv. 10

11 6. Funksjoner og tjenester i Edielportalen 6.1. Registrering av ny aktør For å komme til registreringsskjemaet: Klikk på toppmenyen > Adresseregisteret > Registrer ny aktør. Da kommer du til veiveiseren for informasjonsutfylling som vist under. [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 1 11

12 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 2. Alle gule felter er obligatoriske. Merk at det er obligatorisk å legge til den balanseansvarlige for sin aktør dersom man velger kraftleverandør. Hvis man selv er balanseansvarlig, vil valg av balanseansvarlig naturligvis være uaktuell. 12

13 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 3. Velg meldinger som støttes. Kraftleverandør og nettselskap vil i de fleste tilfeller ha støtte alle meldingstyper listet under. En balanseansvarlig vil stort sett kun støtte AVREGNING 13

14 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 4. Legg inn adressering for meldingstypene som er valgt (SMTP- adressen). Annet påkrevd Ediel-adresseinformasjon som foreksempel subadressen er allerede forhåndsutfylt. Dersom aktøren benytter ombud som ESP eller ASP, kan dette også velges hvis ombudet allerede er registrert i Edielportalen. 14

15 [Uinnlogget] Registrering av aktør, steg 5. Legg inn andre opplysninger som kan være relevante i Edielportalen eller administrator. Ved klikk på Fullfør-knappen vil skjemaet bli sendt til SSE for godkjenning. Etter godkjenningen vil brukeren motta en bekreftelse på . Obs! Merk at du ikke har brukertilgang til aktøren enda. Du må opprette en bruker ved å klikke på Ny bruker i forsiden. 15

16 6.2. Registrering av ny bruker [Uinnlogget] Ny bruker fra forsiden. Klikk på Ny bruker nederst til høyre. Du vil da få opp et skjema for utfylling av ønsket brukernavn og passord, og GLN-nummeret til aktøren som ny bruker skal kobles til. Klikk på diskettknappen for å sende skjemaet til godkjenning av SSE. Etter godkjenning vil brukeren få en bekreftelse på med informasjon om brukernavn og passord og aktørtilhørighet. 16

17 6.3. Hvis du har glemt passordet [Uinnlogget] Glemt passord. Har du glemt passordet til din bruker, kan du klikke på glemt passord nederst til høyre i forsiden. Fyll in eller brukernavnet, så vil passordet bli sendt til den en som er registrert på brukernavnet. 17

18 6.4. Opprette/koble til en ny bruker fra aktørprofilen [Aktøradmin] Opprette en ny bruker i din aktørprofil, steg 1. Gå til aktørprofilen som du ønsker å opprette en ny bruker til ved å klikke på aktøren under mine aktører til høyre på siden. 18

19 [Aktøradmin] Opprette en ny bruker i din aktørprofil, steg 2. Under aktørmenyen (flikene) > 1. klikk på Kontakter > 2. Rediger kontakter > 3. klikk på plussikonet 19

20 [Aktøradmin] Opprette en ny bruker i din aktørprofil, steg 3a. 1.Fyll inn navnet, ønsket brukernavn og passord til den nye brukeren > 2. Velg ønsket brukerrolle (se kap. 4.1) > 3. Kryss av om brukeren skal abonnere på mail om tekniske endringer (meldingsadresseringer) i adresseregisteret > 4. Kryss av hvilken meldingstype som brukeren skal stå som kontaktinformasjon for enten generelt for alle meldinger eller for hver type. Man kan også angi om det gjelder EDI-systemet og/eller Kundeapplikasjonen. 20

21 [Aktøradmin] Koble til en eksisterende bruker i aktørprofilen, steg 3b. Dersom du ønsker å koble til en bruker som du vet eksisterer fra før, kan du gå tilbake til steg 2. Her klikker du på koble-til ikonet. Fyll in brukernavnet på ønsket bruker, og klikk på diskettknappen for å lagre. Obs! Merk at brukeren du har koblet til, ikke har noen rolle enda. Dette kan du gjøre ved å klikke på brukerens brukernavn under fliken kontakter. Husk å lagre ved å klikke på diskettknappen. 21

22 6.5. Aktørsøk og aktøroversikt(adresseregisteret) [Innlogget bruker] Søk på en aktør. 1. Fyll in navnet på aktøren i søkefeltet øverst til høyre. Det er ikke nødvendig å fylle inn hele navnet, f. eks hvis man skal søke på testaktør holder det å skrive inn test så får man en liste over alle treff på test. 2. Ved å klikke på utvidelsesknappen vil boksen utvides og man får mulighet til avansert søk og filtrering. 22

23 [Innlogget bruker] Oversikt over aktørene. I toppmenyen > velg menypunkt Adresseregister > Vis alle aktører. Her listes alle aktørene som er registrert i alfabetisk rekkefølge. Oversikten viser hvilke meldinger som er godkjent (se forklaring på statusfarger under), GLN-nummeret til aktøren og aktørrolle Forklaring på statusfarge: Grønn: Meldingen er godkjent Rosa: Meldingen er ikke godkjent eller under godkjenning Blå: Uveksler ikke denne meldingen selv. Anvendes av bare av Systemleverandører, ASP og ESP Gul: Meldingen trenger ikke godkjenning 23

24 6.6. Forsiden [Innlogget bruker] Forsiden. 1. Kommende endringer: Denne boksen viser bare om det finnes kommende tekniske endringer. Dette er typisk adresseringsendringer hos den aktuelle aktøren. Klikk på aktøren for å se nærmere hva som er blitt endret. 2. Driftsmeldinger: Denne boksen viser bare om det finnes driftsmeldinger, f.eks kommende nedetid for Edielportalen pga service/vedlikehold. 3. Ediel-oppdateringer: Denne boksen viser kommende Edieloppdateringer som krever ny godkjenningsrunde. 4. FAQ: Her finnes svar på de mest spurte spørsmålene. Ved å klikke på et spørsmål får man opp muligheten til å legge inn et spørsmål til SSE. Når SSE har svart på spørsmålet vil det dukke opp under FAQ. 24

25 6.7. Min profil: hvordan endre på , passord, osv.. [Innlogget bruker] Vedlikehold av brukerinformasjon. I toppmenyen > Klikk på Min profil > velg redigeringsknappen. I dette bildet kan brukeren endre på brukerens navn, passord, og telefonnummer. Klikk på diskettknappen for å lagre endringer. 25

26 6.8. FAQ Hvordan legger jeg inn et spørsmål til SSE? [Innlogget bruker] Siden for ofte spurte spørsmål - legge inn et spørsmål. I toppmenyen > klikk på Informasjon > FAQ. Siden for FAQ viser alle spørsmål og svar som er stilt fra alle brukerne i tillegg til de som SSE har lagt inn. 1. For å legge inn et spørsmål klikk på plussikonet. 2. Fyll så inn tittel, emne, og spørsmål og deretter lagre med diskettknappen. Spørsmålet vil så bli sendt til SSE for behandling og deretter lagt ut under FAQen. 26

27 6.9. Endringsloggen: Se alle endringer gjort av aktørene i Edielportalen [Aktøradmin] Logg over endringer gjort av alle aktører. I toppmenyen > Adresseregisteret > Endringslogg. Her vises alle endringer som er gjort av alle aktørene i en periode. Endringene viser hva som ble endret før og etter, samt tidspunkt for endringen. Man kan velge periode fra en viss dato til dagens dato. 27

28 6.10. Adresseregister i XML-format [Innlogget bruker] Nedlasting av adresseregisteret i xml-format. I toppmenyen > klikk på Adresseregister > på høyre side under boksen Eksporter Aktører. 1. Kryss av Inkl. Adressering for å få med meldingsadresser også. 2. Velg XML-format i dropdown-listen. 3. Klikk Eksporter for å laste ned xml-filen. 4. Klikk på Informasjon for å få mer dokumentasjon om denne tjenesten. Dette er mest aktuelt for systemleverandører. 28

29 6.11. Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde aktørinformasjon [Aktøradmin] Redigere aktørinformasjon. 1. Velg aktøren du skal redigere under Mine aktører. 2. Klikk på rediger-knappen for å kommer i redigeringsmodus. 3. Klikk så på diskettknappen for å lagre endringene. Merk at alle gule felter er obligatoriske å fylle ut, ellers får man ikke lagret endringene. Obs! Merk at du selv kan endre dato for endringen skal tre i kraft. Som standard er to uker fram i tid satt. Obs! Endring av GLN-nummer og Organisasjonsnummer krever godkjenning av SSE 29

30 6.12. Aktørprofilen: Hvordan vedlikeholde meldingstyper og adressering [Aktøradmin/Teknisk ansvarlig] Legge til en ny meldingsfunksjon. 1. Gå til aktørprofilen og velg fliken Meldinger i aktørmenyen. Klikk på plussikonet for å legge til en ny meldingstype. Obs! Dersom det finnes meldingstyper fra før, må du klikke på en meldingstype (eks. PRODAT) for å finne plussknappen. 2. Velg meldingstype og legg inn detaljer som smtp-adresse, om du anvender en ASP eller ESP. Andre adresseringsdetaljer er allerede fyllt ut. Obs! det er et krav at endringsdatoen for endringen er minimum 2 uker fram i tid. Endringen krever godkjenning fra SSE før den kan tre i kraft. 30

31 6.13. Aktørprofilen: Hvordan informere til alle aktører i Edielportalen [Aktøradmin] Info til bransjen, steg 1. Du kan opprette nyheter som vises på forsiden til alle innloggede brukere i Edielportalen. Denne informasjonen vil være tilgjengelig i maksimalt 6 uker, og du bestemmer selv når det skal gjelde fra. Gå til aktørprofilen > Fliken Info. til bransjen > velg pluss-ikonet 31

32 [Aktøradmin] Info til bransjen, steg 2. Fyll inn ønsket periode og informasjon > velg diskettknappen for å lagre 32

33 6.14. Aktørprofilen: Oversikt over IT-systemene som er valgt [Aktøradmin/teknisk ressurs] Få en oversikt over godkjente IT-systemer som er definert for min aktør. I aktørprofilen > velg fliken Systemer > Da dukker det opp en liste over systemkombinasjoner som er definert for hver meldingstype. 1. Dersom de er TGT-godkjente, vises dette med OK. Rød skrift betyr ikke godkjent. 33

34 6.15. Aktørprofilen: Leverandørliste [Nettselskap: alle brukere/kraftleverandør: Aktøradmin] Registrere nettområde for leveranse eller laste ned leverandørlisten. Gå til aktørprofilen til ditt selskap > klikk på fliken Leverandørliste For kraftleverandører: Klikk på lenken Registrer nettområder som [din aktør] har leveranse i > du vil da få opp skjermbildet under. Huk så av nettområder som din kraftleverandør har leveranse, velg om det skal gjelde for privat- og/eller næringskunder. Lagre deretter med diskettknappen. For nettselskaper: for å laste ned listen over kraftleverandører som leverer i ditt nett, klikk på lenken Privat for privatkunder eller Næring for næringskunder. 34

35 6.16. Aktørprofilen: Nettselskap som skal legge inn utvekslingspunkt [Nettselskap: Aktøradmin/teknisk ressurs] Informasjon om hvilke utveklingspunkt/tilkoblingspunkt som tilhører nettselskapet. Gå til aktørprofilen til nettselskapet > klikk på fliken Utvekslingspunkt > klikk på plusstegnet for å legge inn informasjon > klikk på diskettknappen for å lagre. 35

36 6.17. Aktørprofilen: Legge inn fakturaadressen til selskapet [Aktøradmin/teknisk ressurs] Legge inn fakturaadressen for mottak av faktura. Denne adressen brukes blant annet av SSE for tilsending av årsgebyret for Edielportalen. I aktørprofilen > klikk på Faktura > Legg inn fakturaadressen eller en for mottak av faktura > klikk på diskettknappen for å lagre. For å få en oversikt over alle fakturaer fra SSE, klikk på fliken Fakturadetaljer. Her vises det om fakturaen er sendt og betalt. 36

37 6.18. Start AGT: Før testing; Definere et IT-system som er brukt i produksjonsmiljøet [Aktøradmin/teknisk ressurs] Definere IT-system, Steg 1. Gå inn på meldingsflik for å definere systemkombinasjonen som blir brukt. Eksempel PRODAT. Under adresseringen finnes en redigeringsknapp for definer kundesystemer 37

38 [Aktøradmin/teknisk ressurs] Definere IT-system, Steg 2. Velg EDI- og Applikasjon (KIS-system) som brukes i produksjonsmiljøet. Disse systemene(systemkombinasjonen) må være TGT-godkjent av systemleverandøren, før en AGT kan startes. Obs! Husk å velg riktig versjon av systemene 38

39 6.19. Start AGT: Hvordan starte godkjenningen - AGT testcase [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen. Fra toppmenyen > Test og Sertifisering > velg Initier AGT 39

40 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 1. Velg din aktør som skal AGTgodkjennes. Listen er gruppert etter netteierrollen og kraftleverandørrollen. Man kan kun starte et testcase om gangen. 40

41 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 2. Velg et testcase som skal kjøres. Kun nødvendige testcases er listet opp, basert på de meldingstypene som er definert i aktørens profil. 41

42 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 3. Ved valgt testcase, 1. vises hvilken melding som inngår, 2. hvilken part som skal motta eller sende. Testdata kan ignoreres, ettersom AGT er ment å kjøre i produksjonsmiljøet hvor det ikke er hensiktsmessig å bruke testdata. 42

43 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 4. Oppsummering 1. Her vises valgt systemkombinasjon som er definert i aktørprofilen. Det sjekkes på om systemkombinasjonen er TGT-godkjent før AGT kan starte (Dette er en sjekk på om aktøren bruker godkjente ITsystemer i produksjonsmiljøet). 43

44 [Testansvarlig] Starte testcaseveilederen, steg 5. Oppsummering 2. Sjekk av adressering og avkrysning (default) på om testcaset skal være gjeldende som en del av godkjenningen. Klikker man på Ferdig startes testcaset. Portalen vil nå sende en melding eller avvente mottak av melding avhengig av det første steget i testcaset. 44

45 6.20. Hvordan sjekke status på testcaset [Aktøradmin/testansvarlig] Testcase-status. I toppmenyen > Test og sertifisering > Status. Viser status over testcases som er kjørt av aktøren. Ved å klikke på et testcase i listen, får man opp detaljer om hvert steg, adressering som er brukt til testingen og eventuelle status/feilmeldinger. Testcasene listes i kronologisk rekkefølge. Klikker man på meldingsreferansen i et steg, vil man få opp detaljer om innholdet i meldingen 45

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende.

Det er viktig at all informasjon om overnattingsstedet er korrekt utfylt. Klikk på?-ikonene for å få hjelp til felter som ikke er selvforklarende. Brukermanual Webside for innlogging: www.easynetbooking.com/login Hjemmeside: Nyttige tips Denne brukermanualen gir en grunnleggende forklaring av systemet. Et nyttig tips for å få detaljert hjelp er å

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Administrere abonnementet

Administrere abonnementet Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. I denne videoen som er 04:30 min lang viser

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

FG-kontroll Brukerveiledning for FG-kontroll

FG-kontroll Brukerveiledning for FG-kontroll FG-kontroll Brukerveiledning for FG-kontroll Gyldig fra 05.10.17 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 2 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI

Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI Hvordan søke om pre-lei i nettportalen NordLEI I nettportalen NordLEI kan klienter søke om pre-lei for sine juridiske enheter. Videre tilbyr NordLEI også såkalt assistert registrering (pre-lei-søknad på

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.6,

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.6, Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 2 Startsiden... 2 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Innlogget som kontrollør... 3 Aktører - generelt... 4 Aktører

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: Hvordan bruke Helsegris for veterinær Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som veterinær 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden ved

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.12,

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.12, Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 2 Startsiden... 2 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 4 Aktører

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Operatør av Doffin er EU-Supply Holding Ltd. (EU-Supply). Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 1 Informasjon om Doffin Den nasjonale publiseringstjenesten www. Doffin.no er databasen hvor oppdragsgivere publiserer innkjøp. Alle innkjøp over den norske terskelverdi, pålydende 500 000 NOK skal publiseres

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

Brukerveiledning. Nets Issuer Online. Nets Settlement Report. Visa Norge Bankgruppe-rapporten

Brukerveiledning. Nets Issuer Online. Nets Settlement Report. Visa Norge Bankgruppe-rapporten Brukerveiledning Nets Issuer Online Nets Settlement Report Visa Norge Bankgruppe-rapporten Nets Issuer Online Du kan når og hvor som helst få tilgang til egne data og verktøy for kortøkonomi og varsling

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører FG-KONTROLL Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører Oslo, 05.12.2013 Innlogging Alle brukere må logge inn med egen, unik e-postadresse E-postadressen må ligge i systemet før man kan logge inn (legges

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører

Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Klæbu IL Hjemmeside Web-redaktører Laget av AIDA AS Innhold Få brukernavn og passord.... 3 Endre passord.... 3 Medlemsregistret til Klæbu IL... 4 Redigere ditt medlemsskap... 4 Skjermbilder medlemsregister

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer