Versjon Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon Innhold"

Transkript

1 17. oktober 2017

2 Innhold 1 Introduksjon Bakgrunn Hensikt Deltakere Testbasis Endringslogg Omfang Oversikt over prosesser som vil bli testet Tester som ikke er dekket Testmiljø Testdata Testdata for nettselskaper og regulert kraftleverandør Testdata for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Kraftleverandør (DDQ) DDQ Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av leverandørbytte frem i tid DDQ Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med innsending av målerstand og antatt årsforbruk DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av oppstart kraftleveranse innflytting frem i tid og oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager med oppdatering av e-postadresse, og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet målepunkt DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager og opphør av kraftleveranse for profilavregnet målepunkt DDQ Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet målepunkt med reversering av oppstart kraftleveranse DDQ A Mottak av oppdatering av grunndata DDQ B Mottak av oppdatering av grunndata DDQ A Mottak av endring i avregningsform DDQ B Mottak av endring i avregningsform DDQ A Mottak måleverdier, periodevolum og stand DDQ B Mottak måleverdier, periodevolum og stand Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 1

3 9.13 DDQ A Mottak måleverdier, volumserie og spørring på måleverdier DDQ B Mottak måleverdier, volumserie og spørring på måleverdier Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 2

4 1 Introduksjon 1.1 Bakgrunn Å sikre at aktørene i kraftmarkedet har fått tilpasset sine IT-løsninger og er klare til å ta dem i bruk ved go-live er avgjørende for at Elhub skal bli en suksess. Det er derfor kritisk at alle markedsaktørene gjennomfører et sett av tester mot Elhub som del av sin forberedelses- og godkjenningsprosess. Denne prosessen vil også omfatte sertifisering mot Edielportalen og opplæring som utføres både av Elhub og av egen systemleverandør. Dette dokumentet beskriver de testene som alle aktører skal gjennomføre som del av sin Aktørgodkjenning mot Elhub. Aktørgodkjenning skal gjennomføres i henhold til forslag til endring i forskrift fra NVE Hensikt Hensikten med Aktørgodkjenning er å verifisere at alle aktørene i kraftmarkedet har fått tilpasset sine IT-løsninger og er klare til å ta i bruk disse mot Elhub ved go-live. Dette omfatter å Verifisere at alle aktører har fått installert en Elhub-versjon i sitt testmiljø og kan kommunisere med Elhub fra dette miljøet Verifisere at alle aktører kan kjøre et utvalg av definerte prosesser mot Elhubs testmiljø Bidra til opplæring av aktørene for å sikre at de forstår hvordan Elhub fungerer 1.3 Deltakere Alle aktører som skal kommunisere med Elhub skal gjennomføre Aktørgodkjenning. Dette omfatter: Kraftleverandører Nettselskaper Regulert kraftleverandører Balanseansvarlige Tredjeparter Aktører med BSP-rolle 1.4 Testbasis Aktørgodkjenning skal gjennomføres på den Elhub-versjonen som skal brukes ved go-live. Denne dekker EMIF, BRS og BIM. Aktørgodkjenning skal gjøres på Elhub-dokumentasjon v.1.7 som ble publisert 13.januar 2017 Elhub-dokumentasjonen er tilgjengelig på Elhub.no. Se også kapittel 6 for lenker til Elhub-dokumenter. 1 Høringsdokument : Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 3

5 2 Endringslogg Dato Versjon Beskrivelse Endret steg 8 i DDQ102-01: "Foreta så en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse") på et spesifikt målepunkt oppgitt i egen liste på elhub.no." Lagt til i innledningen til DDQ102-01: "Etter kort tid kontakter sluttbrukeren dere på nytt fordi han har funnet riktig målepunktid. Send så melding om oppstart kraftleveranse innflytting tilbake i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Når dette testcaset er fullført kan deres balanseansvarlige kjøre sitt testcase i aktørgodkjenningen." Lagt til: "Teststeg 8 må utføres på eget målepunktid oppgitt av Elhub" i DDQ Lagt til stegsteg 8, 9, 10 og 11 i DDQ Fjernet en rad med prosesskomponenter som var dobbelt i DDQ Slått sammen forutsetningspunktene: "Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub" og "Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset" i DDQ101-02, DDQ og DDQ Endret overskrift i DDQ til: Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med innsending av målerstand og antatt årsforbruk. Fjernet fra innledningen til DDQ101-02: Etter kort tid oppgir denne sluttbrukeren også en ny e-postadresse. Dere registrerer sluttbrukerens nye e-postadresse, og sender melding om oppdatering av grunndata til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Fjernet sekvensdiagram for oppdatering av grunndata fra DDQ Fjernet «oppdatering av e-postadresse» fra beskrivelse i DDQ Fjernet «3 Oppdater grunndata» i prosesskomponenter i DDQ Fjernet raden for «Tidsfrist grunndataoppdatering» i DDQ Fjernet stegsteg 7, 8 og 9 i DDQ Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 4

6 Endret overskrift i DDQ til: Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager med oppdatering av e-postadresse, og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet målepunkt Lagt til i innledningen til DDQ103-01: Etter kort tid oppgir denne sluttbrukeren også en ny e-postadresse. Dere registrerer sluttbrukerens nye e-postadresse, og sender melding om oppdatering av grunndata til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Endret i innledningen til DDQ103-01: «Så kontakter denne sluttbrukeren dere fordi hun skal flytte ut av boligen sin.» Lagt til sekvensdiagram for oppdatering av grunndata i DDQ Lagt til «med oppdatering av e-postadresse» i beskrivelse i DDQ Lagt til «3 Oppdater grunndata» i prosesskomponenter i DDQ Lagt til raden for «Tidsfrist grunndataoppdatering» i DDQ Lagt til stegsteg 7, 8 og 9 i DDQ Endret tidsfrist grunndataoppdatering i DDQ101-02: OBS! Tidligste frist for innsending av grunndataoppdatering er dagen etter at kanselleringsfristen har gått ut. Endret test steg 7 i DDQ101-02: Dagen etter at kanselleringsfristen har gått ut starter dere prosess for oppdatering av e-postadressen til sluttbrukeren (BRS- NO-301 og tilhørende prosesskomponent "3-Oppdater grunndata"). Lagt til forutsetning i DDQ B: Nettselskapet må sende inn målerstand før testen starter, dersom det testes på profilavregnet målepunkt Lagt til forutsetning i DDQ101-02, DDQ103-02, DDQ104-01: Dersom dere benytter migrerte produksjonsdata må det avtales med måledatainnsamler (DDE) at de sender inn målerstand på det profilavregnede målepunktet som skal benyttes før testen starter Endret forutsetninger i DDQ101-02, DDQ103-02, DDQ104-01: Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 5

7 Endret overskriften for DDQ til: Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet målepunkt med reversering av oppstart kraftleveranse Endret Beskrivelse i DDQ til: Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet målepunkt med reversering av oppstart kraftleveranse Oppdatert teststeg 5 i DDQ Endret på steg i case DDQ og DDQ Endret på steg i case DDQ og DDQ Opprettet B-versjon av DDQ302, DDQ306. Den originale A-versjonen er midlertidig tatt ut. Oppdatert beskrivelse av omfang (Kap. 2) Oppdatert oversikt over hva som skal testes (Kap. 2.1) Oppdatert krav til testmiljø (Kap. 3) Oppdatert beskrivelse av testdata (Kap. 4) Lagt til prosesskomponenter i testcasene Alle tester er gjort obligatoriske. Fjernet testcase DDQ Lagt inn testcase DDQ Hovedendringer: Lagt inn unike test-id på alle tester. Lagt inn tester for QRY-rollen Godkjent for pilotering. Lagt inn bruk av fiktive testdata for Kraftleverandører, Balanseansvarlig, Tredjepart og Query. Lagt inn bruk av Edielportalen som testportal for å registrere og følge opp tester Godkjent for høring i Ekspertgruppen. 3 Omfang Omfanget av aktørgodkjenning vil avhenge av aktørtype og rolle. De fleste rollene vil ha et sett tester som dekker de vanligste prosessene. Alle tester er beskrevet i detalj i kapittel 7. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 6

8 En test vil kun dekke funksjonalitet og meldingsutveksling for én rolle. Dersom f.eks. en kraftleverandør kjører et leverandørbytte vil testen dekke å sende inn melding om bytte, å motta en kvittering (dersom dette er bedt om) og å motta en bekreftelse på at leverandørbyttet er gjennomført når kanselleringsfristen er gått ut. I testen vil ikke nettselskapet få beskjed om endringen, selv om Elhub i virkeligheten vil sende en slik melding. Årsaken til dette er at alle aktører skal kunne gjennomføre sine tester uavhengig av hverandre. I noen test case, der det er hensiktsmessig, er det likevel mulig at flere roller inngår. Dette er spesifisert i beskrivelsen av de casene det gjelder. 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet Under er en oversikt over tester som vil inngå i Aktørgodkjenning for alle roller. Tester for Nettselskap (DDM, DDE og BSP): Opprettelse og aktivering av målepunkt Oppdatering av grunndata på et målepunkt Innsending av måleverdier for ulike typer målepunkt Spørring på måleverdier Reversering av nytt målepunkt Test av BSP for DDE-rollen Tester for Kraftleverandør (DDQ): Innflytting tilbake i tid Opphør av kraftleveranse Leverandørbytte Kansellering av leverandørbytte Oppdatering av grunndata Endring i avregningsform Verifisering av grunndata i målepunkt Mottak av måleverdier Tester for Leveringspliktig kraftleverandør (SLR): Oppstart i målepunkt Oppdatering av grunndata Spørring grunndata Mottak av måleverdier Spørring måleverdier spørring avregningsgrunnlag Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Tester for Leverandør for Nettap (BSL): Spørring på avregningsgrunnlag Forespørsel til nettselskap Forespørsel til Elhub Tester for Balanseansvarlig (DDK): Spørring på avregningsgrunnlag Tester for Tredjepart (AG): Spørring på måleverdier Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 7

9 Oppdatering av tredjeparts tilgang Tester for Query (QRY): Verifisering av grunndata i målepunkt 3.2 Tester som ikke er dekket Aktørgodkjenning vil i utgangspunktet ikke omfatte tester som krever involvering av en annen markedsaktør enn den som tester. Det vil imidlertid bli gjort enkelte unntak der det er hensiktsmessig. I enkelte tilfeller vil det også være mulig for en aktør å teste mottak av meldinger gjennom å initiere en prosess i Elhub fra Edielportalen. 4 Testmiljø Det er følgende krav til Testmiljø: Må kunne brukes til gjennomføring av Elhub-testing i parallell med og uavhengig av pågående Edifact meldingsutveksling, og i størst mulig grad uavhengig av andre aktørers testing. Må muliggjøre tester som genererer endringer i data i systemet det testes fra, f.eks. grunndataoppdateringer og leverandørbytter. Kan settes opp med et definert sett av testdata. For nettselskap vil det være mulig å benytte kopi av egne produksjonsdata i aktørgodkjenningen. Benytter samme kommunikasjonskanaler i test mot Edielportalen og Elhub som produksjonssystemet vil benytte mot Elhub i drift. 5 Testdata 5.1 Testdata for nettselskaper og regulert kraftleverandør Testdata som brukes i Aktørgodkjenning for nettselskaper og regulert kraftleverandør vil være basert på en kopi av produksjonsdata fra et avtalt tidspunkt. Disse dataene skal sendes til Elhub som migreringsfiler og vil bli kopiert til Elhub testmiljø. Dette sikrer at aktørenes databaser er synkrone med Elhub på det tidspunktet som testene kjøres. Aktørene velger ut hvilke målepunkter og kontrakter de skal bruke i testene ut fra de data de har tilgjengelig i sitt testmiljø. De kan da velge å kopiere reelle prosesser som er kjørt i produksjon etter tidspunktet for siste migrering. Dette vil også gi mulighet for å verifisere testresultat mot det reelle resultat i produksjon. Det er hver aktørs ansvar å sikre at testdata håndteres på en trygg måte og at potensielt sensitive data ikke kommer på avveie under testing. Elhub vil påse at samme sikkerhetskrav er ivaretatt sentralt. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 8

10 5.2 Testdata for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query Testdata som brukes i Aktørgodkjenning for kraftleverandør, balanseansvarlig, tredjepart og query vil være fiktive testdata. Årsaken til dette er at testene for hver aktør skal kunne kjøres uavhengig av andre markedsaktører. Elhub vil generere et Excel-ark med testdata for hver aktør som vil bli distribuert til aktørene før oppstart av test. Hvert testcase har et unikt testdatasett, og test-id en er identisk for hvert testcase med tilhørende testdata. Elhub genererer 20 målepunkt for hvert testcase slik at dersom test caset feiler har man mulighet til å teste på nytt. For aktører som har tilgang på migrerte testdata fra nettselskap, kan det benyttes til testingen. Noen av test casene er tilpasset bruk av migrerte test data ved at de er delt opp i en A- og B-versjon. Versjon A vil være tilpasset de som tester med fiktive testdata mens versjon B er for migrerte testdata. 6 Forberedelser i Edielportalen Edielportalen vil fungere som testlogg for aktørgodkjenning. Start alle testene i Edielportalen før testene startes i eget system! Sjekk at aktørene som skal gjennomføre testen har registrert alle prosesskomponenter med tilhørende IT-systemer og adressering. Dersom aktøren har gjort endringer etter aktørsertifiseringen må dette registreres i Edielportalen før testen starter. Sjekk at aktørene som skal gjennomføre testen har registrert testressurs. 7 Gjennomføring Aktørgodkjenning skal gjennomføres ved at aktørene kjører et sett med forretningsprosesser mot Elhub fra sitt system. De vil også få svarmeldinger fra Elhub slik at de kan sjekke resultatet av testen i eget system. Samtidig må de logge på Edielportalen og starte testcase for Aktørgodkjenning og følge instruks for hvert teststeg. Hver aktør vil finne status på egne tester i Edielportalen. Basert på status i Edielportalen vil det rapporteres en samlet status for alle aktører på Elhub.no. Under beskrevet en generell prosess for gjennomføring av en test: 1. Velg ut en test som skal kjøres ut fra definerte tester i kapittel Velg hvilket målepunkt, ID eller annen info som testen skal kjøres for. a. Kraftleverandør, Balanseansvarlig, Tredjepart og Query finner testdata i Excel-ark. Evt fra test data fra nettselskap. b. Nettselskap og Regulert kraftleverandør velger fritt ut fra hvilken type test dere skal kjøre og hvilke testdata som er tilgjengelig. Se også kapittel 4.1 og Logg på Edielportalen og start testcase for aktuell test og følg instruks i teststeg. 4. Start aktuell test fra eget system. 5. Sjekk at alle statuser i eget system er korrekt etter at melding er sendt til Elhub. 6. Vent på eventuell kvittering fra Elhub og sjekk at ny status i eget system er som forventet. 7. Vent på eventuell bekreftelse fra Elhub med gitt tidsfrist dersom dette er en del av testen. 8. Sjekk at ny status i eget system er som forventet. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 9

11 9. Sjekk teststatus i Edielportalen. Dersom status er godkjent er testen ferdig, dersom status er ikke godkjent må testen kjøres på nytt. Det kan ta opptil et par dager for Edielportalen å godkjenne testen. 8 Lenker til Elhub-dokumentasjon Dette kapitlet inneholder lenker til dokumenter som vil være nyttig input for gjennomføring av testene. Som en generell introduksjon til Elhub vil vi anbefale alle å besøke siden for Kurs og opplæring som bl.a. inkluderer Elhub Training portal. Lenker til Elhub-dokumenter v1.7: Oversikt prosesskomponenter viser knytning mellom BRS er, roller og prosesskomponenter. BRS for markedsprosesser beskriver alle BRS er for markedsprosesser i detalj inkludert tidsfrister og valideringsregler. BRS for måleverdirapportering beskriver alle BRS er for måleverdirapportering i detalj inkludert tidsfrister og valideringsregler. Prosesspesifikke meldingsvalideringer beskriver krav til innhold i meldinger pr. BRS. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 10

12 9 Tester for Kraftleverandør (DDQ) Dette kapitlet beskriver alle tester som skal gjennomføres som del av Aktørgodkjenning for rollen Kraftleverandør. Test-id Beskrivelse DDQ Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av leverandørbytte frem i tid DDQ Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med oppdatering av e- postadresse, innsending av målerstand og antatt årsforbruk DDQ DDQ DDQ DDQ DDQ DDQ DDQ DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av oppstart kraftleveranse innflytting frem i tid Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet målepunkt Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager og opphør av kraftleveranse for profilavregnet målepunkt Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveringsplikt for valgfritt målepunkt med reversering av oppstart kraftleveranse for profilavregnet målepunkt Mottak av oppdatering av grunndata Mottak av endring i avregningsform Mottak måleverdier, periodevolum og stand Mottak måleverdier, volumserie og spørring på måleverdier Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 11

13 9.1 DDQ Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av leverandørbytte frem i tid En av deres selgere har inngått en ny avtale med en bedriftssluttbruker. Send melding om oppstart kraftleveranse leverandørskifte til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Det viser seg så at denne sluttbrukeren ikke ønsker å bytte til dere som kraftleverandør allikevel. Send melding om kansellering oppstart kraftleveranse leverandørskifte til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 12

14 Test-id Beskrivelse Prosesskomponenter Forutsetninger Tidsfrister Tidsfrister kansellering Oppstart av testen DDQ Leverandørbytte frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av leverandørbytte frem i tid 1 Oppstart kraftleveranse 31 Verifiser grunndata i målepunkt Initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Informasjon om sluttbruker finnes i testdata som er mottatt fra Elhub Leverandørbyttet må initieres med en bedriftssluttbruker med gyldig organisasjonsnummer Antall dager før oppstartdato: 1-3 kalenderdager for timeavregnet Før kanselleringsfristen utløper Testen startes ved at ny kraftleverandør iverksetter et leverandørbytte i eget testsystem Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen. 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611). 3. Foreta et leverandørbytte (BRS-NO-101 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub. Forespørsel om oppstart kraftleveranse er sendt til Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 13

15 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 5. Foreta en kansellering av leverandørbyttet (BRS-NO-101 og tilhørende prosesskomponent 1 Oppstart kraftleveranse (kansellert skifte) før kanselleringsfristen er utløpt. Forespørsel om kansellert skifte er sendt til Elhub. NB! Vi anbefaler at kansellering utføres umiddelbart etter utført leverandørbytte for å unngå at tidsfrist utløper 6. Sjekk at melding om kansellert skifte er mottatt fra Elhub. Bekreftelse er mottatt. 7. Sjekk at sluttkunde ikke er aktiv i deres KIS-system. Ny sluttkunde har fått kansellert sin kraftkontrakt. 8. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres Testen er godkjent i Edielportalen. manuelt av Elhub og kan ta noen dager. 9.2 DDQ Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med innsending av målerstand og antatt årsforbruk Etter at dere hadde stand på det lokale kjøpesenteret i helgen fikk dere en del nye kunder. Velg en av disse private sluttbrukerne og send melding om oppstart kraftleveranse leverandørskifte til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Sluttbrukeren har også lest av sin profilavleste måler på nytt, så dere registrerer målerstanden og sender melding om dette til Elhub. Sluttbrukeren oppgir også at det sannsynligvis vil bli nytt antatt årsforbruk fordi de er flere i familien som benytter leiligheten de bor enn de som bodde der tidligere. Registrer det nye antatte årsforbruket og send melding om dette til Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 14

16 Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 15

17 Test-id Beskrivelse Prosesskomponenter Forutsetninger Tidsfrist leverandørbytte Tidsfrist innsending av målerstand og antatt årsforbruk Oppstart av testen DDQ Leverandørbytte frem i tid for profilmålt målepunkt med innsending av målerstand og antatt årsforbruk 1 Oppstart kraftleveranse 4 Målerstand/årsforbruk 6 Oppdater grunndata Dersom dere benytter migrerte produksjonsdata må det avtales med måledatainnsamler (DDE) at de sender inn målerstand på det profilavregnede målepunktet som skal benyttes før testen starter Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub. Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Informasjon om sluttbruker finnes i testdata som er mottatt fra Elhub Leverandørbyttet må initieres med en privat sluttbruker med gyldig fødselsnummer Antall dager før oppstartdato: 3 til 6 virkedager for profilmålt Når som helst Testen startes ved at ny kraftleverandør iverksetter et leverandørbytte i eget testsystem Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen. Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 16

18 2. Verifiserer informasjon fra sluttkunde ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611). 3. Foreta et leverandørbytte (BRS-NO-101 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub. Forespørsel om oppstart kraftleveranse er sendt til Elhub. 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 5. Sjekk at melding som bekrefter leverandørbyttet er mottatt fra Elhub når kanselleringsfristen er gått ut. Melding som bekrefter leverandørbyttet er mottatt. 6. Sjekk at deres nye sluttkunde er aktiv i deres KIS-system. Ny sluttkunde har aktiv kraftkontrakt. 7. Lagre en mottatt målerstand fra sluttbrukeren og send Målerstand er sendt til Elhub. denne til Elhub (BRS-NO-311 med tilhørende prosesskomponent "4-Målerstand/Årsforbruk"). 8. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 9. Oppdater sluttbrukerens antatte årsforbruk og send denne til Elhub (BRS-NO-311 med tilhørende prosesskomponent "4-Målerstand/Årsforbruk"). Antatt årsforbruk er sendt til Elhub. 10. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 11. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Testen er godkjent i Edielportalen. 9.3 DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av oppstart kraftleveranse innflytting frem i tid og oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid En ny sluttbruker har kontaktet dere fordi han skal flytte inn i en bolig om et par dager. Send melding om oppstart kraftleveranse innflytting frem i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Det viser seg at dere har meldt innflytting frem i tid for denne sluttbrukeren på feil målepunktid. Send melding om kansellering av oppstart kraftleveranse innflytting frem i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Etter kort tid kontakter sluttbrukeren dere på nytt fordi han har funnet riktig målepunktid. Send så melding om oppstart kraftleveranse innflytting tilbake i tid til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Når dette testcaset er fullført kan deres balanseansvarlige kjøre sitt testcase i aktørgodkjenningen. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 17

19 Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 18

20 Test-id Beskrivelse Prosesskomponenter Forutsetninger Tidsfrister Tidsfrister kansellering Oppstart av testen DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid for timeavregnet målepunkt med kansellering av oppstart kraftleveranse frem i tid 1 Oppstart kraftleveranse 6 Oppdater grunndata Initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Innflyttingen må initieres med en privat sluttbruker med gyldig fødselsnummer (et tilfeldig 11-sifret tall) som dere finner på selv Teststeg 8 må utføres på eget målepunktid oppgitt av Elhub Antall dager før oppstartdato: Minimum: 1 kalenderdag Maksimum: 4 kalenderdager Før kanselleringsfristen utløper Testen startes ved at ny kraftleverandør iverksetter en innflytting frem i tid i eget testsystem. Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt ID som skal benyttes i testen. Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 19

21 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611). 3. Foreta en innflytting frem i tid (BRS-NO-102 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub. Forespørsel om oppstart kraftleveranse er sendt til Elhub. 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 5. Foreta en kansellering av innflyttingen (BRS-NO-102 og tilhørende prosesskomponent 1 Oppstart kraftleveranse (kanseller oppstart)) før kanselleringsfristen er utløpt. Forespørsel om kansellert innflytting er sendt til Elhub. NB! Vi anbefaler at kansellering utføres umiddelbart etter utført leverandørbytte for å unngå at tidsfrist utløper 6. Sjekk at melding om kansellert innflytting er mottatt fra Elhub. Melding om kansellert innflytting er mottatt. 7. Sjekk at sluttbruker ikke er flyttet inn. Det er ikke meldt innflytting på ny sluttbruker. 8. Foreta så en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og Forespørsel om innflytting tilbake i tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart tid er sendt til Elhub. kraftleveranse") på et spesifikt målepunkt oppgitt i egen liste på elhub.no. 9. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 10. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake i tid er mottatt fra Elhub. 11. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv kraftleveranse i deres system. 12. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt. Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye kraftleverandør. Testen er godkjent i Edielportalen. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 20

22 9.4 DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager med oppdatering av e-postadresse, og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet målepunkt En av deres private sluttbrukere har kontaktet dere og fortalt at hun overtok et hus for 25 dager siden. Dere registrerer hennes innflytting og sender melding om oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Etter kort tid oppgir denne sluttbrukeren også en ny e-postadresse. Dere registrerer sluttbrukerens nye e-postadresse, og sender melding om oppdatering av grunndata til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Så kontakter denne sluttbrukeren dere fordi hun skal flytte ut av boligen sin. Dere må derfor sende melding om opphør på grunn av utflytting til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 21

23 Test-id DDQ Beskrivelse Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid med oppdatering av e- postadresse, og opphør på grunn av utflytting for timeavregnet målepunkt Prosesskomponenter 1 Oppstart kraftleveranse 3 Oppdater grunndata 10 Opphør kraftleveranse Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 22

24 Forutsetninger Tidsfrister innflytting Tidsfrist grunndataoppdatering Tidsfrister opphør Oppstart av testen Initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Innflyttingen og opphøret må initieres med en privat sluttbruker med gyldig fødselsnummer (et tilfeldig 11-sifret tall) som dere finner på selv Antall dager tilbake i tid Minimum: dagens dato Maksimum: 30 virkedager Tidligste dato for endring: 3 år tilbake i tid Seneste dato for endring: 3 virkedager etter innsendelsesdato OBS! Tidligste frist for innsending av grunndataoppdatering er dagen etter at kanselleringsfristen har gått ut. Antall dager før opphørsdato: 1 til 3 kalenderdager for timesavregnet Testen startes ved at kraftleverandøren iverksetter en innflytting tilbake i tid i eget testsystem. Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen. 2. Verifiserer informasjon fra sluttkunde ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611). 3. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub. Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til Elhub. 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 5. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake i tid er mottatt fra Elhub. 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv kraftleveranse i deres system. 7. Oppdater sluttbrukerens e-postadresse (BRS-NO-301 og tilhørende prosesskomponent "3-Oppdater grunndata"). Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt. Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye kraftleverandør. Forespørsel om oppdatert e- postadresse er sendt til Elhub. 8. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 9. Sluttbrukerens e-postadresse er endret i deres KISsystem. Ny e-postadresse er registrert. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 23

25 10. Foreta et opphør på grunn av utflytting (BRS-NO-201 og tilhørende prosesskomponent "10-Opphør kraftleveranse"). Forespørsel om opphør er sendt til Elhub. 11. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 12. Sjekk at deres sluttbruker er inaktiv i deres KIS-system etter at kanselleringsfristen har gått ut. 13. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Sluttbruker har opphørt kraftkontrakt. Testen er godkjent i Edielportalen. 9.5 DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid mindre enn 30 dager og opphør av kraftleveranse for profilavregnet målepunkt En av deres bedriftssluttbrukere har kontaktet dere fordi de overtok nye lokaler for en uke siden. Dere registrerer innflyttingen deres og sender melding om oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Dessverre misligholder denne bedriftssluttbrukeren avtaleforholdet til dere. Dere må derfor sende melding om opphør av kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 24

26 Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 25

27 Test-id Beskrivelse Prosesskomponenter Forutsetninger Tidsfrister innflytting Tidsfrister opphør Oppstart av testen DDQ Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid og opphør av kraftleveranse for profilavregnet målepunkt 1 Oppstart kraftleveranse 10 Opphør kraftleveranse Dersom dere benytter migrerte produksjonsdata må det avtales med måledatainnsamler (DDE) at de sender inn målerstand på det profilavregnede målepunktet som skal benyttes før testen starter Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub. Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Innflyttingen og opphøret må initieres med en bedriftssluttbruker med gyldig organisasjonsnummer (tilfelding 9-sifret tall) som dere finner på selv Antall dager tilbake i tid Minimum: dagens dato Maksimum: 30 virkedager Antall dager før opphørsdato: 3 til 6 virkedager for profilavregnet Testen startes ved at kraftleverandøren iverksetter en innflytting tilbake i tid i eget testsystem. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 26

28 Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn MålepunktID som skal benyttes i testen. 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611). 3. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub. Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til Elhub. 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 5. Sjekk at melding om innflytting tilbake i tid er mottatt fra Elhub. 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv kraftleveranse i deres system. 7. Foreta et opphør av kraftleveranse (BRS-NO-202 og tilhørende prosesskomponent "10-Opphør kraftleveranse"). Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt. Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye kraftleverandør. Forespørsel om opphør er sendt til Elhub. 8. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 9. Sjekk at deres sluttbruker er inaktiv i deres KIS-system etter kanselleringsfristen har gått ut. 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Sluttbruker har opphørt kraftkontrakt. Testen er godkjent i Edielportalen. 9.6 DDQ Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet målepunkt med reversering av oppstart kraftleveranse Dere er blitt kontaktet av en sluttbruker som ønsker kraftleveranse fra dere. Sluttbrukeren meldte oppstart til sitt nettselskap for en tid tilbake og er lagt på leveringspliktig tariff. Registrer sluttbrukerens kraftkontrakt og send melding om oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Dere har oppdaget en feil ved leverandørskiftet dere har meldt. For å rette på dette må dere sende melding om reversering av oppstart kraftleveranse til Elhub innenfor gjeldende tidsfrister. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 27

29 Test-id DDQ Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 28

30 Beskrivelse Prosesskomponent Forutsetninger Tidsfrister Tidsfrister reversering Oppstart av testen Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveringsplikt for profilavregnet målepunkt med reversering av oppstart kraftleveranse 1 Oppstart kraftleveranse Dersom dere benytter migrerte produksjonsdata må det avtales med måledatainnsamler (DDE) at de sender inn målerstand på det profilavregnede målepunktet som skal benyttes før testen starter Dersom dere benytter fiktive testdata, initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub. Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Informasjon om sluttbruker finnes i testdata som er mottatt fra Elhub Leverandørbyttet må initieres med en privat sluttbruker med gyldig fødselsnummer Antall dager tilbake: Minimum: Dagens dato Maksimum: 30 virkedager tilbake i tid, må stemme med dato for oppstart leveringsplikt Antall dager tilbake: Minimum: Dagens dato Maksimum: Dato for leverandørskiftet Testen startes ved at kraftleverandøren iverksetter et leverandørskifte fra leveringsplikt i eget testsystem. Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt ID som skal benyttes i testen. 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611). 3. Foreta et leverandørskifte fra leveringsplikt (BRS-NO- 104 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub. Forespørsel om leverandørskifte er sendt til Elhub. 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 5. Sjekk at melding som bekrefter leverandørskifte fra leveringsplikt er mottatt fra Elhub. 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er aktiv i deres KISsystem med oppstartdato fra startdato for leveringspliktkontrakten. 7. Foreta en reversering av leverandørskifte (BRS-NO-111 og tilhørende prosesskomponent "1-Oppstart kraftleveranse"). Melding om leverandørskifte fra leveringsplikt er mottatt. Ny sluttbruker har aktiv kraftkontrakt. Forespørsel om reversering er sendt til Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 29

31 8. Sjekk at melding som bekrefter reversering er mottatt fra Elhub. 9. Sjekk at deres nye sluttbruker ikke lenger er aktiv i deres KIS-system. 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Melding om bekreftelse av reversering er mottatt. Ny sluttbruker har fått reversert sin kraftkontrakt. Testen er godkjent i Edielportalen. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 30

32 9.7 DDQ A Mottak av oppdatering av grunndata NB: Dette test caset er designet for bruk av fiktive testdata generert av Elhub. Kjør DDQ B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ A eller DDQ B for å oppnå godkjenning. En sluttbruker kontakter dere fordi hun overtok en leilighet for et par dager siden. Dere foretar en innflytting tilbake i tid. Deretter finner nettselskapet ut at målepunktsadressen er feil og oppdaterer denne. Dere som kraftleverandør mottar oppdatert målepunktsadresse fra Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 31

33 Test-id Beskrivelse Prosesskomponent Forutsetninger Tidsfrister innflytting Tidsfrister oppdatering av grunndata Oppstart av testen DDQ A Mottak av oppdatering av grunndata 1 Oppstart kraftleveranse 6 Oppdater grunndata Initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Innflyttingen må initieres med en privat sluttbruker med gyldig fødselsnummer (et tilfeldig 11-sifret tall) som dere finner på selv Antall dager tilbake i tid Minimum: dagens dato Maksimum: 30 virkedager Tidligste dato for endring: Dagens dato Seneste dato for endring: 3 virkedager etter innsendelsesdato Testen startes ved at kraftleverandøren initierer en innflytting tilbake i tid og simulerer en innsending av adresseendring for målepunktet i Edielportalen Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt ID som skal benyttes i testen. 2. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 32

34 4. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake i tid er mottatt fra Elhub. 5. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv kraftleveranse i deres system. 6. Send inn ny adresse for målepunktet fra Edielportalen til Elhub (BRS-NO-302). 7. Elhub bekrefter grunndataoppdateringen fra Edielportalen i BRS-NO Motta melding om adresseendring for målepunktet fra Elhub (BRS-NO-302 og tilhørende prosesskomponent «6 Oppdater grunndata»). Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt. Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye kraftleverandør. Ny adresse for målepunktet er mottatt i Elhub Edielportalen har mottatt bekreftelse Melding om adresseendring for målepunktet er mottatt. 9. Sjekk at adresseendringen er registrert i eget system. Adresse er registrert. 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Testen er godkjent i Edielportalen. 9.8 DDQ B Mottak av oppdatering av grunndata NB: Dette test caset er designet for bruk av testdata fra nettselskap. Kjør DDQ A dersom fiktive testdata fra Elhub skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ A eller DDQ B for å oppnå godkjenning. Et nettselskap sender inn en grunndataoppdatering, gjerne i forbindelse med nettselskapets egen kjøring av test caset DDM Dere som kraftleverandør mottar oppdateringen fra Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 33

35 Test-id Beskrivelse Prosesskomponenter Forutsetninger Tidsfrister oppdatering av grunndata Oppstart av testen DDQ B Mottak av oppdatering av grunndata 6 Oppdater grunndata Målepunktet det testes på må avtales med nettselskap. Dere må ha kontrakt i målepunktet på dato nettselskapet sender inn for oppdatering. Nettselskapet må sende inn målerstand før testen starter, dersom det testes på profilavregnet målepunkt Elhub vil videresende informasjon om grunndataoppdatering så snart endringen er prosessert og senest en time etter at nettselskapet sendte den inn. Testen startes ved at nettselskapet sender inn grunndataoppdatering Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt ID som skal benyttes i testen. 2. Nettselskap sender inn grunndataoppdatering i BRS- NO Motta melding om grunndataoppdatering for målepunktet fra Elhub (BRS-NO-302 og tilhørende prosesskomponent «6 Oppdater grunndata»). 4. Sjekk at grunndataoppdatering er registrert i eget system. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Grunndataoppdatering mottatt i Elhub Melding om grunndataoppdatering for målepunktet er mottatt. Grunndataoppdatering er registrert. Testen er godkjent i Edielportalen. 9.9 DDQ A Mottak av endring i avregningsform NB: Dette test caset er designet for bruk av fiktive testdata generert av Elhub. Kjør DDQ B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ A eller DDQ B for å oppnå godkjenning. En sluttbruker kontakter dere fordi han/hun overtok en leilighet for et par dager siden. Dere foretar en innflytting tilbake i tid. Deretter har sluttbrukeren hatt besøk av en montør som byttet ut den gamle måleren med en flunkende ny AMS-måler. Som en følge av målerbyttet sender nettselskapet inn en endring i avregningsform til Elhub som dere deretter mottar. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 34

36 Test-id Beskrivelse Prosesskomponent DDQ A Mottak av endring i avregningsform 1 Oppstart kraftleveranse 6 Oppdatering grunndata Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 35

37 Forutsetninger Tidsfrister endring i avregningsform Oppstart av testen Initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Edielportalen vil sende ut melding om oppdatering med effektuering samme dag. Elhub sender beskjed til kraftleverandør innen en time etter mottatt melding om endring fra Edielportalen Testen startes ved at kraftleverandør initierer en innflytting tilbake i tid og deretter simulerer en innsending av endring i avregningsform for målepunktet i Edielportalen Teststeg 1. Start testen i Edielportalen. Fyll inn Målepunkt ID som skal benyttes i testen. 2. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til Elhub. 3. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 4. Motta melding som som bekrefter innflytting tilbake i tid fra Elhub. 5. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv kraftleveranse i deres system. 6. Send inn ny avregningsform (timesavregnet) for målepunktet fra Edielportalen til Elhub. 7. Som kraftleverandør: Motta melding om endring i avregningsform for målepunktet fra Elhub (BRS-NO-306 og tilhørende prosesskomponent «6 Oppdatering grunndata (Endret målepunktdata)»). 8. Sjekk at endringen avregningsformen er registrert i eget system. 9. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt. Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye kraftleverandør. Ny avregningsform for målepunktet er sendt fra Edielportalen til Elhub. Melding om endring av avregningsform for målepunktet er mottatt. Ny avregningsform er registrert. Testen er godkjent i Edielportalen DDQ B Mottak av endring i avregningsform NB: Dette test caset er designet for bruk av testdata fra nettselskap. Kjør DDQ A dersom fiktive testdata fra Elhub skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ A eller DDQ B for å oppnå godkjenning. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 36

38 En sluttbruker har hatt besøk av en montør som byttet ut den gamle måleren med en flunkende ny AMS-måler. Som en følge av målerbyttet sender nettselskapet inn en endring i avregningsform til Elhub som dere deretter mottar. Nettselskapets innsending kan gjerne kombineres med nettselskapets egen kjøring av case DDM306-01, dette vil medføre mottak av BRS-NO-302 i samme test. Test-id Beskrivelse Prosesskomponent Forutsetninger Tidsfrister endring i avregningsform Oppstart av testen DDQ B Mottak av endring i avregningsform 6 Oppdatering grunndata Nettselskap initierer testen på målepunkt avtalt med dere. Dere må ha en aktiv kontrakt i målepunktet Edielportalen vil sende ut melding om oppdatering med effektuering samme dag. Elhub sender beskjed til kraftleverandør innen en time etter mottatt melding om endring fra Edielportalen Elhub vil videresende informasjon om endring i avregningsform så snart endringen er prosessert og senest en time etter at nettselskapet sendte den inn. Teststeg 1. Start testen i Edielportalen. Fyll inn Målepunkt ID som skal benyttes i testen. 2. Nettselskap sender inn melding om endring i avregningsform til Elhub i BRS-NO Motta melding om endring i avregningsform for målepunktet fra Elhub (BRS-NO-306 og tilhørende Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Endring i avregningsform mottatt i Elhub Melding om endring av avregningsform for målepunktet er mottatt. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 37

39 prosesskomponent «6 Oppdatering grunndata (Endret målepunktdata)»). 4. Sjekk at endringen i avregningsform er registrert i eget system. 5. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Ny avregningsform er registrert. Testen er godkjent i Edielportalen DDQ A Mottak måleverdier, periodevolum og stand NB: Dette test caset er designet for bruk av fiktive testdata generert av Elhub. Kjør DDQ B dersom testdata fra nettselskap skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ A eller DDQ B for å oppnå godkjenning. En bedriftssluttbruker kontakter dere fordi de overtok nye lokaler for et par dager siden. Dere foretar en innflytting tilbake i tid. Deretter sender nettselskapet inn periodevolum og stand for dette målepunktet. Dere som kraftleverandør mottar periodevolum og stand fra Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 38

40 Test-id Beskrivelse Forutsetninger Tidsfrister innflytting Tidsfrister mottak måleverdier Oppstart av testen DDQ312-01A Mottak måleverdier, periodevolum og stand Initier testen på et av målepunktene i testdata som er mottatt fra Elhub, målepunkt for denne testen er profilavregnet forbruksmålepunkt Husk å velge et målepunkt som er gyldig for dette testcaset Innflyttingen må initieres med en bedriftssluttbruker med gyldig organisasjonsnummer (et tilfeldig 9-sifret tall) som dere finner på selv Antall dager tilbake i tid Minimum: dagens dato Maksimum: 30 virkedager Melding med periodevolum og avlesning til informasjon sendes fra Elhub til kraftleverandør umiddelbart og senest 1 time etter mottak/estimering. Testen startes ved at kraftleverandør initierer en innflytting tilbake i tid og simulerer en innsending av periodevolum og stand for målepunktet i Edielportalen Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 39

41 Teststeg 1. Start testen i Edielportalen og fyll inn Målepunkt ID som skal benyttes i testen. 2. Verifiserer informasjon fra sluttbruker ved å sjekke grunndata på målepunktet i Elhub (BRS-NO-611). 3. Foreta en innflytting tilbake i tid (BRS-NO-103 og tilhørende prosesskomponent "1 Oppstart kraftleveranse"). Forventet resultat Testen starter i Edielportalen. Informasjon om grunndata og tidspunkt for siste måleravlesning er mottatt fra Elhub. Forespørsel om innflytting tilbake i tid er sendt til Elhub. 4. Motta bekreftelse fra Elhub (valgfritt). Melding bekreftet mottatt. 5. Sjekk at melding som bekrefter innflytting tilbake i tid er mottatt fra Elhub. 6. Sjekk at deres nye sluttbruker er registrert og har aktiv kraftleveranse i deres system. 7. Edielportalen simulerer nå måleverdiinnsender og sender inn periodevolum og stand for målepunktet til Elhub. 8. Motta melding om periodevolum og stand fra Elhub (BRS-NO-312 og tilhørende prosesskomponent «7 Måleverdier»). 9. Sjekk at periodevolum og stand er registrert i eget system. 10. Sjekk at testen er godkjent i Edielportalen. Dette gjøres manuelt av Elhub og kan ta noen dager. Melding om innflytting tilbake i tid er mottatt. Sluttbruker har fått kraftleveranse fra sin nye kraftleverandør. Periodevolum og stand for målepunktet er sendt fra Edielportalen til Elhub Periodevolum og stand er mottatt. Periodevolum og stand er registrert. Testen er godkjent i Edielportalen DDQ B Mottak måleverdier, periodevolum og stand NB: Dette test caset er designet for bruk av testdata fra nettselskap. Kjør DDQ A dersom fiktive testdata fra Elhub skal benyttes. Det er tilstrekkelig å kjøre enten DDQ A eller DDQ B for å oppnå godkjenning. Et nettselskapet sender inn periodevolum og stand for et målepunkt der dere har kontrakt, gjerne i forbindelse med. Test case DDM Dere som kraftleverandør mottar deretter periodevolum og stand fra Elhub. Testbeskrivelse Aktørgodkjenning - Kraftleverandør Side 40

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Versjon Innholdsfortegnelse

Versjon Innholdsfortegnelse 17. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017

Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test. Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Ekspertgruppemøte 21 Migrering og test Nydalen, Oslo 23. mars 2017 Agenda ekspertgruppemøte 23.3.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet og diskusjon om plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub.

Nettselskaper, kraftleverandører og balanseansvarlige som ikke er registrert korrekt i Edielportalen vil ikke kunne kommunisere med Elhub. Aktørregistrering i Edielportalen I henhold til Avregningsforskriftens 1-4d skal alle markedsaktører registrere seg med oppdatert adresseinformasjon i Systemstøtten for Ediels adresseregister (Edielportalen).

Detaljer

Pilotaktørmøte Skype

Pilotaktørmøte Skype Pilotaktørmøte Skype 19.09.2017 Agenda Plan for høstens aktiviteter og deltakere Status systemtesting og Elhub testmiljø (Exa2) Kommunikasjon Connectivity og oppstart av pilotaktiviteter Testdata for pilotaktiviteter

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016

Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test. Nydalen, Oslo 08. september 2016 Ekspertgruppemøte 17 Migrering og test Nydalen, Oslo 08. september 2016 Agenda ekspertgruppemøte 08.09.2016 09:30-10.45 Gjennomgang av overordnet status Utkast til ny Elhub milepælsplan 10:45-11:00 Pause

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017

Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test. Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Ekspertgruppemøte 20 Migrering og test Nydalen, Oslo 2. februar 2017 Agenda ekspertgruppemøte 2.2.2017 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Systemgodkjenning, Pilot markedstest og Go Live simulering

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

19. oktober 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Hotel Bristol, Oslo

19. oktober 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Hotel Bristol, Oslo 19. oktober 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Thon Hotel Bristol, Oslo AGENDA 09:30-12:00 Status Elhub implementering Funksjonelle problemstillinger Aktørverifisering - Systemgodkjenning, aktørgodkjenning,

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015

Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test. Statnett, Nydalen 19. November 2015 Ekspertgruppemøte 12 Migrering og test Statnett, Nydalen 19. November 2015 Agenda ekspertgruppemøte 19.11.2015 09:30-10:00 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet tidsplan for

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo

3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Thon Conference, Oslo 3. Mai 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Thon Conference, Oslo AGENDA 09:30-10:45 Overordnet status - Go/No go-avgjørelse - Diskusjon: plan fremover 10:45-11:00 Pause 11:00-12:00 Migrering - Full

Detaljer

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører

Webinar mars Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Webinar mars 2017 Elhub Aktørportal Nettselskap Kraftleverandører Agenda Målepunkt generelt Nettselskaprelevant Kraftleverandørrelevant Administrasjonsoppgaver Agenda Målepunkt generelt - Finn, se detaljer

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015

Ekspertgruppemøte - Test. Statnett 15.januar 2015 Ekspertgruppemøte - Test Statnett 15.januar 2015 Agenda ekspertgruppemøte 15.01.2015 11:00-12:00 Lunsj (valgfritt) 12:00-12:15 Innledning Dagens agenda Kort informasjon om prosjektstatus 12:15-13:00 Gjennomgang

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Ekspertgruppemøte 19 Migrering og test. Nydalen, Oslo 24. november 2016

Ekspertgruppemøte 19 Migrering og test. Nydalen, Oslo 24. november 2016 Ekspertgruppemøte 19 Migrering og test Nydalen, Oslo 24. november 2016 Agenda ekspertgruppemøte 24.11.2016 09:30-10.45 Overordnet status i prosjektet Endringer i v1.7 av Elhub markedsspesifikasjoner og

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Elhub for energibransjen

Elhub for energibransjen 5. September 2017 Elhub for energibransjen Scandic Oslo Airport Gardermoen Agenda 09:00 Registrering 09:30 Velkommen 09:35 Hvordan endrer Elhub kraftmarkedet? Kalle Ellinggard, seniorrådgiver, NVE 10:05

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 23. mars 2017

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 23. mars 2017 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 23. mars 2017 Tid: 9:30 15:30 Sted: Statnett, N33, Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 23. mars 2017

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen.

Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Datakvalitetsundersøkelse for kraftleverandører Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle kraftleverandører besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. Januar 2016

Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test. Statnett, Nydalen 21. Januar 2016 Ekspertgruppemøte 13 Migrering og test Statnett, Nydalen 21. Januar 2016 Agenda ekspertgruppemøte 21.1.2016 09:30-09:50 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet status 09:50-10:45

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Endringslogg - Elhub Markedsdokumentasjon v1.5

Endringslogg - Elhub Markedsdokumentasjon v1.5 Endringslogg - Elhub Markedsdokumentasjon Dokument Referanse (i dokumentet) Beskrivelse av endring (hva innebærer endringen) Bakgrunn for endring (hvorfor har vi gjort dette) Versjon Endring i flere dokumenter

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Elhub. Plan for Elhub Go Live

Elhub. Plan for Elhub Go Live Elhub Plan for Elhub Go Live Versjon 2.0 20.12.2016 Innhold Endringslogg... 3 Om dette dokumentet... 4 Innledning... 4 Leseveiledning... 4 Oversikt over kjøreplan for Go Live... 5 Frys av meldingsutveksling...

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet

Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Smartgridkonferansen 2015 Innføring av datahub i det norske kraftmarkedet Tor B. Heiberg Prosjektdirektør Elhub Statnett SF Innhold Statnetts Mandat Elhubs rolle Gevinster Konsekvenser for aktørene Bransjens

Detaljer

Ekspertgruppemøte 18 Migrering og test. Nydalen, Oslo 19. oktober 2016

Ekspertgruppemøte 18 Migrering og test. Nydalen, Oslo 19. oktober 2016 Ekspertgruppemøte 18 Migrering og test Nydalen, Oslo 19. oktober 2016 Agenda ekspertgruppemøte 19.10.2016 09:30-10.45 Gjennomgang av overordnet status Ny Elhub milepælsplan Status System Vendor Trial 10:45-11:00

Detaljer

Elhub 1 år før oppstart Energi Norge Temadag. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport kl

Elhub 1 år før oppstart Energi Norge Temadag. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport kl Elhub 1 år før oppstart Energi Norge Temadag Clarion Hotel & Congress Oslo Airport kl. 08.30 15.30 28.01.2016 Program for Temadag 2 Status på Elhub prosjektet 1 år før oppstart Torbjørn Andreas Furu Prosjektleder

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 24. november 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 24. november 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 24. november 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Statnett, N33, Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 24. november

Detaljer

Elhub. Tilstandsmodell

Elhub. Tilstandsmodell Elhub Tilstandsmodell Versjon 1.0 27. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om tilstandsmodellen... 2 1.3 Referanser... 3 2. Underliggende tilstander... 3 2.1 Kraftleveransekontrakt...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere

Elhub. Veileder for identifisering av sluttbrukere Elhub Veileder for identifisering av sluttbrukere Veileder for datavask av identifiserende kundedata i kraftbransjen i forbindelse med innføring av Elhub Versjon 1.0 03.09.2015 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

17. august 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Statnett SF, Nydalen, Oslo

17. august 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE. Migrering og test. Statnett SF, Nydalen, Oslo 17. august 2017 EKSPERTGRUPPEMØTE Migrering og test Statnett SF, Nydalen, Oslo AGENDA 09:30-11:00 11:00-11:15 11:15-12:00 12:00-12:45 12:45-14:00 14:00-14:15 14:15-15:15 Status - Elhub utvikling og test

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Måleverdier Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM

Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Elhub - DAM Veileder i bruk av DAM Versjon 1.1 10.03.2016 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Uttrekk av datafiler... 3 2.1 Sensitive data... 3 2.1.1 Sperrede adresser... 3 2.2 Uttrekksfiler

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 08. september 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 08. september 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 08. september 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Radisson Blu Nydalen Hotel Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 08. september

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Ekspertgruppemøte 14 Migrering og test. Statnett, Nydalen 3. mars 2016

Ekspertgruppemøte 14 Migrering og test. Statnett, Nydalen 3. mars 2016 Ekspertgruppemøte 14 Migrering og test Statnett, Nydalen 3. mars 2016 Agenda ekspertgruppemøte 3.3.2016 09:30-09:45 Velkommen og introduksjon Dagens agenda Gjennomgang av overordnet status 09:45-10:45

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 19. oktober 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 19. oktober 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Onsdag 19. oktober 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Statnett, N33, Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 19. oktober

Detaljer

Forutsetninger revidert plan

Forutsetninger revidert plan Forutsetninger revidert plan Elhub på plan for produksjonssetting 1. februar 2017 NBS innføring gjøres før Elhub innføring NBS Go-Live i Norge senest 15. oktober 2016 NBS markedstest Q2 2016 Overordnet

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 15. oktober 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 15. oktober 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 15. oktober 2015 Referat fra møte i Ekspertgruppe

Detaljer