NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:"

Transkript

1 NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering Dato: 30. mai 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN INNLEDNING ENDRINGER I VERSJON ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING Hva er Ediel Vedlikehold, drift og videreutvikling av Ediel standard SYSTEMSTØTTE FOR EDIEL (SSE) TILBAKEMELDINGER KRAV TIL AKTØRENE Godkjenning av Ediel miljø og endringer i systemløsninger Oppføring i Ediel Adresseregister Utvekslingsavtale PRESISERINGER FASTE DATOER FOR INNFØRING AV ENDRINGER I EDIEL MELDINGER Avvik fra fastsatte datoer FORESLÅTTE ENDRINGER I EDIEL STANDARDEN VERSJONSHÅNDTERING REFERANSER Internasjonal dokumentasjon Nasjonal dokumentasjon ENDRINGER FRA TIDLIGERE VERSJONER FELLES REGLER FOR EDIFACT MELDINGER OPPBYGGING AV EDIFACT MELDINGER EDIFACT Utvekslingsstruktur Størrelse på EDIFACT utveksling Innhold i meldingene Numeriske verdier i EDIFACT-meldinger DUPLIKATER DATO/TID/PERIODE Sommertid/normaltid Perioder Overføringsperiode Dato/tid for målerstander og periodevolum Dato/tid/periode for timeserier Tidspunkt for leverandørskifte Fødselsdato FORTEGN REGLER FOR AVRUNDING MÅLEENHETER OG BRUK AV DESIMALER PROSENTER MÅLERE Antall siffer i måler Format på målernummer IDENTIFIKATORER Bruk av objekt id Målepunkt id Transaksjonsreferanse Komponentkode i RK avregningen Fødselsdato og organisasjonsnummer Kodelisteansvarlig Meldings id Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 2

3 2.10 BRUK AV PRODUKTKODER Krav til produktkoder som benyttes i Ediel meldinger KVITTERINGSMELDINGER CONTRL APERAK OVERSIKT OVER KVITTERINGSMELDINGER Syntaksfeilrapport nivå Mottaksbekreftelse nivå Innholdsfeilrapport nivå Bekreftelserapport nivå Forretningsfeilrapport nivå Svarmelding nivå BRUK AV KVITTERINGSMELDINGER Generelle regler for kvitteringsmeldinger EDIFACT SEGMENTER BENYTTET I ALLE MELDINGER UNA SEGMENTET UNB SEGMENTET - UTVEKSLINGSHODE Tegnsett Adressering Bruk av subadresser UNH - MELDINGSHODE BGM START PÅ MELDING DTM DATO/TID/PERIODE (MELDINGSHODE) NAD AVSENDER/MOTTAGER UNT - MELDINGSHALE UNZ - UTVEKSLINGSHALE BESKRIVELSE AV PRODAT MELDINGEN GENERELT OM PRODAT MELDINGEN Funksjoner i PRODAT meldingen BEGREPER OG SPESIELLE REGLER FOR PRODAT MELDINGENE Avregningsmetode Kanselleringsmeldinger Transaksjonsreferanse Målepunkt id og målernummer i PRODAT/Z Transaksjon, objekt og melding Estimert årsvolum og periodevolum DE ENKELTE SEGMENTER I PRODAT MELDINGEN SG0/FTX Fri tekst G3/RFF - Referanser SG5/CTA+COM Kontaktperson og kommunikasjonsnummer G6/RFF - Referanser SG8/LIN Sekvensnummerering og målepunkt id SG8/DTM Dato/tid/periode SG8/FTX - Fri tekst SG12/QTY Kvantum SG12/DTM - Dato/tid/periode SG14/CCI+CAV Karakteristikker SG16/RFF Referanser SG17/NAD Navn og adresse SG18/ CTA+COM Kontaktperson og kommunikasjonsnummer BESKRIVELSE AV MSCONS MELDINGEN Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 3

4 6.1 GENERELT OM MSCONS MELDINGEN MSCONS OG PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER Oversendelse av målerstander ved periodisk avlesning Oversendelse i forbindelse med målerbytte Oversendelse av enkel målerstand Forventet årlig forbruk Korrigering av tidligere oversendte verdier DE ENKELTE SEGMENTER I MSCONS MELDINGEN SG0/BGM - Meldingsnavn SG1/RFF - Referanser SG4/CTA - Kontaktinformasjon SG0/UNS - Seksjonsskille SG5/NAD Navn/adresse SG6/LOC Lokasjon SG7/RFF - Referanser SG9/LIN Sekvensnummerering og produktkode SG9/MEA - Måleenhet SG9/CUX - Valuta SG10/QTY - Kvantum SG10/DTM Dato/tid/periode SG11/CCI+MEA Årsak til måleravlesning SG0/CNT - Kontrolltotal BESKRIVELSE AV UTILTS MELDINGEN GENERELT OM UTILTS MELDINGEN DE ENKELTE SEGMENTER I UTILTS MELDINGEN SG0/BGM - Meldingsnavn SG0/MKS - Markedssegment SG1/RFF Fakturareferanse SG5/IDE Transaksjonsreferanse SG5/LOC Lokasjon (Målepunkt) SG5/LIN Produktkode SG5/DTM Dato/tid/periode for detaljnivå SG5/STS Transaksjonsårsak SG5/MEA - Måleenhet SG6/RFF - Referanser SG8/SEQ - Sekvensnummer SG8/DTM - Dato/tid/periode for observasjon SG8/MOA - Beløp SG11/QTY Kvantum SG11/DTM - Dato for målerstand SG0/CNT - Kontrolltotal BESKRIVELSE AV CONTRL KVITTERINGSMELDING INNHOLD UCI segmentet utvekslings respons BESKRIVELSE AV APERAK KVITTERINGSMELDING FUNKSJONELL BESKRIVELSE DE ENKELTE SEGMENTER I APERAK MELDINGEN SG0/BGM Meldingshode SG0/DTM Mottaksdato SG1/RFF, Referanse til mottatt melding SG2/NAD Avsender/mottager SG2/CTA og SG2/COM, Kontaktperson og telefon Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 4

5 9.2.6 SG3/ERC, Feilinformasjon SG3/FTX, Feiltekst og feilkoder SG4/RFF, Referanse SPESIELT OM APERAK SOM SVAR PÅ MSCONS FOR AVREGNING I REGULERKRAFTMARKEDET SPESIELT OM APERAK SOM SVAR PÅ UTILTS FOR ELSERTIFIKATER VEDLEGG A BEGREPSAVKLARING VEDLEGG B BRUK AV UNB SEGMENTET VEDLEGG C ATTRIBUTTABELL PRODAT C.1 ATTRIBUTTER FOR PRODAT MELDINGEN C.2 FORKLARING TIL ATTRIBUTTER I PRODAT MELDINGEN VEDLEGG D ATTRIBUTTABELL MSCONS D.1 INNHOLD I MSCONS MELDING VED UTVEKSLING AV MÅLERSTANDER D.2 INNHOLD I MSCONS MELDING VED UTVEKSLING AV TIMESERIER VEDLEGG E ATTRIBUTTABELL UTILTS E.1 INNHOLD I UTILTS MELDING VEDLEGG F ATTRIBUTTABELL APERAK F.1 INNHOLD I APERAK MELDING VEDLEGG G MÅLERBYTTE G.1 SITUASJONSBESKRIVELSE 1, MÅLERBYTTE UTEN ENDRINGER I KUNDEFORHOLD G.2 SITUASJONSBESKRIVELSE 2, MÅLERBYTTE I FORBINDELSE MED LEVERANDØRSKIFTE G.3 SITUASJONSBESKRIVELSE 3, MÅLERBYTTE LIKE FØR ET LEVERANDØRSKIFTE VEDLEGG H PRODAT EKSEMPLER H.1 MELDING OM LEVERINGSSTART, PRODAT/Z03 - POSITIV H.2 KANSELLERING AV MELDING OM LEVERINGSSTART, PRODAT/Z03K H.3 BEKREFTELSE PÅ LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04 - POSITIV H.4 AVVISING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04 - NEGATIV H.5 BEKREFTELSE PÅ KANSELLERING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04K - POSITIV H.6 AVVISING AV KANSELLERING AV LEVERINGSSTART, PRODAT/Z04K NEGATIV H.7 MELDING OM OPPHØR (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z H.8 KANSELLERING AV MELDING OM OPPHØR (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z05K-POSITIV 95 H.9 AVVISING AV MELDING OM OPPHØR, PRODAT/Z05 - NEGATIV H.10 AVVISING AV KANSELLERING AV MELDING OM OPPHØR, PRODAT/Z05K - NEGATIV H.11 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, MÅLEPUNKT, PRODAT/Z06-E H.12 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, SLUTTKUNDE, PRODAT/Z06-E H.13 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, MÅLER, PRODAT/Z06-E H.14 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA, MED MÅLERAVLESNING, PRODAT/Z06-E H.15 PORTEFØLJESTATUS, PRODAT/Z06-Z H.16 OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z H.17 KANSELLERING AV OPPHØR AV KRAFTLEVERANSE (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z08K H.18 OPPDATERING AV GRUNNLAGSDATA (FRA KRAFTLEVERANDØR), PRODAT/Z H.19 MELDING OM MÅLERBYTTE (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z H.20 INFORMASJON OM ANLEGGSOVERTAGELSE (FRA NETTSELSKAP), PRODAT/Z VEDLEGG I MSCONS EKSEMPLER I.1 MSCONS LEVERANDØRAVREGNING (1501, 1482, 1471, 1462, 1491) I.2 MSCONS LEVERANDØRAVREGNING (1501) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 5

6 I.3 MSCONS GRUNNLAG AVVIKSOPPGJØR FOR PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER (1511, 1400) 143 I.4 MSCONS TILBAKETRUKKET GRUNNLAG AVVIKSOPPGJØR FOR PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER (1511) I.5 EKSEMPLER PÅ TILBAKETREKKING OG KORRIGERING AV MÅLERSTANDER I.6 MSCONS DAGLIG FORBRUK PR NETTOMRÅDE (1196 OG 1197) I.7 MSCONS MELDING FRA BALANSEAVREGNINGEN, 1445 VOLUM (KWH) I.8 MSCONS MELDING FRA BALANSEAVREGNINGEN, 1446 KRONEBELØP (NOK) I.9 MSCONS MELDING FRA BALANSEAVREGNINGEN, 1493 KOMPONENTKODE (KWH) I.10 MSCONS MELDING FRA BALANSEAVREGNINGEN, 1401 MÅLEVERDI TIMER (MWH) I.11 MSCONS FOR MARGINALTAPSSATSER VEDLEGG J UTILTS EKSEMPLER J.1 UTILTS KORREKSJONSOPPGJØR FOR TIMEAVREGNET MÅLEPUNKT (1499) J.2 UTILTS LEVERANDØRAVREGNING (1581) J.3 UTILTS GRUNNLAG AVVIKSOPPGJØR FOR PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER (1591) J.4 UTILTS TILBAKETRUKKET GRUNNLAG AVVIKSOPPGJØR FOR PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER (1591) J.5 UTILTS AVVIKSOPPGJØR FOR PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER (1592) J.6 UTILTS TILBAKETRUKKET AVVIKSOPPGJØR FOR PROFILAVREGNEDE MÅLEPUNKTER (1592) 184 J.7 MÅLEDATA FRA KRAFTLEVERANDØR, UTILTS/E J.8 AVVISING AV MÅLEDATA FRA KRAFTLEVERANDØR, UTILTS/ERR J.9 UTILTS/E31 EL-SERTIFIKATRAPPORTERING J.10 UTILTS/N16 EL-SERTIFIKATRAPPORTERING TIL KRAFTLEVERANDØR VEDLEGG K APERAK EKSEMPEL VEDLEGG L PRODUKTKODER FOR ENGROSMARKEDET TIL/FRA STATNETT Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 6

7 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN 1.1 Innledning Denne brukerveiledningen baserer seg på de internasjonale implementasjonsguidene (IG) som er laget av Ediel og ebix og som brukes blant annet i Norge. Brukerveiledningen er laget som et supplement til IG, for å beskrive bruken av meldingene tilpasset norske rammebetingelser. I tillegg er det lagt vekt på at veiledningen fremstilles på en mindre teknisk måte, samt at det er utdypende beskrivelser og forklaringer på en rekke områder. Formålet med dette dokumentet er å gi en grundig innføring om hvordan meldingene er bygd opp, hvilke elementer som skal eller kan være med, samt en del beskrivelser av hvordan meldingsflyten skal skje. I tillegg er det utarbeidet en Prosessbeskrivelser for utveksling av grunnlagsdata i den norske kraftbransjen [14] og Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter i kraftbransjen [10]. De første delene av dokumentet inneholder felles informasjon som er sentrale for alle meldingstypene, deretter blir hver melding gjennomgått i egne kapitler med stigende rekkefølge av segmentgrupper. Norsk brukerveiledning for Ediel meldinger er å anse som norsk Ediel standard, og skal følges av alle som utveksler denne type meldinger. Dokumentet er skrevet av Ove Nesvik, EdiSys Consulting AS, på vegne av Systemstøtte for Ediel. Nye versjoner vil bli lagt ut på Endringer i Versjon 4.0 Versjon 4.0 er en oppdatering av Norsk Ediel-standard brukerveiledning som gjelder fra 1. januar Brukerveiledningen er bl.a. oppdatert med nye krav i NVEs forskrift 301 [8], gjeldende fra 1. januar Nedenfor er de viktigste endringene listet opp: Anleggsovertagelse uten leverandørskifte er omskrevet: o Nettselskapet sender en informasjonsmelding, PRODAT/Z12 (uten transaksjonsårsak), til kraftleverandør som svarer med en «normal anleggsovertagelsesprosess». o Sluttkunden legges på leveringsplikt inntil PRODAT/Z03-Z21 (eller PRODAT/Z03- Z22) mottas fra kraftleverandør. o Det er lagt inn en referanse til Transaksjonsreferansen (fra mottatt PRODAT/Z12) i PRODAT/Z03-Z21, som anbefales benyttet av kraftleverandør. Det er lagt inn en kundestatus i PRODAT/Z12: Z41, Dødsfall Z42, Flytting fra et MP til et annet MP Z43, Tilleggs-målepunkt (nyanskaffelse) Det er lagt inn en næringskode i PRDAT/Z03-Z21 (anleggsovertagelse), PRODAT/Z04 (Bekreftelse på leveringsstart, positiv), PRODAT/Z06-E32 (Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt) og PRODAT/Z06-Z28 (porteføljeoversikt) Uttrekksdato (i feltet gyldig fra dato) er lagt inn i PRODAT/Z06-Z28 (porteføljeoversikt) Det er lagt inn en prosentandel El-avgiftspliktig forbruk i PRODAT/Z04 (Bekreftelse på leveringsstart, positiv), PRODAT/Z06-E64 (Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning) og PRODAT/Z06-Z28 (Porteføljeoversikt). Versjonsnummer for PRODAT er endret til 2A, det vil si at det skal sendes versjon E2NO2A, Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) i UNH segmentet i PRODAT meldingene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 7

8 1.3 Elektronisk meldingsutveksling Deregulering av kraftmarkedet har økt handelen med elektrisk kraft. Samtidig har dette skapt økt behov for utveksling av kunde- og anleggsopplysninger, samt måledata mellom aktørene. Mye ressurser har gått med på manuelle rutiner for å utveksle nødvendig informasjon. For å effektivisere informasjonsflyten og rutinene knyttet til behandling og utveksling har bransjen fokusert på å ta i bruk EDI (Electronic Data Interchange). Dette er et verktøy for å håndtere den økende informasjonsmengden Hva er Ediel Ediel er en standard for bruk av EDI i energibransjen. Dette omfatter standarder for meldingstyper, meldingsfunksjoner, kommunikasjon og sikkerhet. Ediel tar i bruk et utdrag av EDIFACT meldinger hvor aktuelle dokumenttyper for kraftmarkedet er definert. Ediel er basert på en internasjonalt etablert standard, EDIFACT. Formatet har stor utbredelse, og det finnes en rekke definerte dokument som kan tas i bruk. Utvikling av avanserte applikasjoner er kostbart og ressurskrevende. I et deregulert marked er det viktig å utvikle felles standarder, som kan benyttes av alle aktører for datakommunikasjon, drift og avregning. For beskrivelse av kommunikasjonsprotokoller se [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, og [12], Norsk brukerveiledning for SMTP, Vedlikehold, drift og videreutvikling av Ediel standard Ediel standarden skal sikre at aktørene i bransjen benytter like meldinger som er basert på en ensartet struktur. Dette er en forutsetning for at Ediel meldingsutveksling skal kunne fungere i et effektivt energimarked. Standarden vedlikeholdes og videreutvikles av Systemstøtten for Ediel. 1.4 Systemstøtte for Ediel (SSE) SSE drives av Statnett SF og er en tjeneste for omsetningskonsesjonærer (bl.a. nettselskap og kraftleverandører) og leverandører av systemer til omsetningskonsesjonærer. SSE gir råd og veiledning om bruk av Ediel meldinger og sørger for at oppdaterte skriftlige brukerveiledninger til enhver tid foreligger. I forbindelse med drift, vedlikehold og videreutvikling av Ediel meldinger, har SSE etablert en Ediel Portal for aktørene i bransjen. Denne inneholder bl.a. generell informasjon, testapplikasjon og Ediel Adresseregister. Internett: Telefon: E-post: 1.5 Tilbakemeldinger For å kunne drive Ediel standarden frem til det beste for bransjen er det viktig at aktørene gir tilbakemelding om hvilke endringer som ønskes med begrunnelse. Innspill vedrørende brukerveiledningen eller andre relevante saker som er relatert til Ediel meldingsutveksling kan rettes til SSE. Noen innspill vil bli behandlet i direkte hos SSE, mens andre saker tas med videre til Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE). Konklusjoner av behandlede saker sendes ut i møtereferat. Se for utfyllende informasjon om SSE og NEE. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 8

9 1.6 Krav til aktørene Generelle krav som er satt til aktørene er forankret i [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, samt krav satt av bransjen som er nedfelt i denne brukerveiledningen Godkjenning av Ediel miljø og endringer i systemløsninger I henhold til forskrifter skal alle systemløsninger i aktørenes Ediel miljø, testes og godkjennes før meldingsutveksling kan foregå forskriftsmessig. Informasjon om testene finnes på [9], Ediel Portalen, Ved endret funksjonalitet og adressering vil det settes krav til å utføre en typegodkjenning av nye og oppdaterte løsninger. Med bakgrunn i hva som endres kan det også bli satt krav til ny aktørgodkjenning. Testen skal utføres gjennom Systemstøtte for Ediel sin testapplikasjon, som er lokalisert på [9], Ediel Portalen, Oppføring i Ediel Adresseregister I henhold til forskrifter skal alle aktører være registrert i Ediel Adresseregister. Aktørene er selv ansvarlige for at det til enhver tid er oppdaterte opplysninger i registeret. Ved endring av opplysninger som har konsekvenser for meldingsutvekslingen, skal denne informasjonen meddeles alle parter som aktøren kommuniserer med. Informasjon om adresse registeret finnes på [9], Ediel Portalen, Utvekslingsavtale Generelle regler for utveksling av EDI meldinger basert på EU s Interchange agreement kan finnes i [1], ebix Common rules and recommendations (tidligere Ediel, Functional description ), Utvekslingsavtalen inneholder blant annet regler for lagring av historiske data: Alle meldinger som utveksles mellom partene skal lagres uendret, sikkert og i kronologisk rekkefølge i henhold til nasjonale lover, men minimum i 3 år (ref artikkel 8). Hvis ikke spesielle nasjonale krav tilsier noe annet, skal meldingene lagres av avsender i det format som meldingene sendes i og av mottager i det format som meldingene mottas i (ref artikkel 8). Hvis en aktør benytter en tredjepart til å håndtere overføring, logging eller prosessering av EDI-meldinger, er aktøren ansvarlig for skader som kan henføres direkte til tredjepartens handlinger, feil eller utelatelser (ref artikkel 11). 1.7 Presiseringer Brukerveiledningen tar ikke hensyn til eventuelle internformat som benyttes. 1.8 Faste datoer for innføring av endringer i Ediel Meldinger Det er vedtatt i Norsk Ediel Ekspertgruppe at endringer av meldingsstruktur og innhold skal styres mot datoene 1. april og 1. oktober det enkelte år. Dette gjelder endringer utover eventuelle revisjoner av [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 9

10 1.8.1 Avvik fra fastsatte datoer Avvik fra disse datoene kan skje dersom det er mer hensiktsmessig å tilrettelegge for en endring på et annet tidspunkt. For eksempel i forbindelse med et årsskifte. Det skal alltid tas hensyn til en realistisk planleggings- og innføringsperiode. Endringer skal derfor ikke vedtas med for korte frister. Vurdering av fristene gjøres med bakgrunn i tilbakemeldinger fra sentrale aktører i kraftbransjen. I utgangspunktet bør endringer varsles minst ½ år i forvegen. 1.9 Foreslåtte endringer i Ediel standarden Det diskuteres å fjerne timer og minutter fra datoformatet for stander, leverandørskifte og døgnvolumer i en senere versjon av brukerveiledningen Versjonshåndtering Ved oppdatering av dette dokumentet benyttes tre nivåer for versjonsnummerering: Versjon (første siffer) oppdateres når det har skjedd store endringer i dokumentet, som endringer i meldingsstruktur eller innhold. Dette vil normalt være endringer som krever at alle brukere må endre sine systemer, for eksempel i forbindelse med nye forskrifter fra NVE. Revisjon (andre siffer) oppdateres når det har skjedd mindre endringer i dokumentet og som normalt vil kreve små endringer i brukernes systemer. Denne type endringer vil bli forsøkt lagt til enten 1. april eller 1. oktober det enkelt år, med 6 måneders varsling av endringen. Oppdatering (tredje bokstav) oppdateres når det har skjedd mindre endringer i brukerveiledningen, som presiseringer eller korrigering av skrivefeil Referanser For referansedokumentene under presiseres det at det alltid er siste gjeldende versjon som er relevant Internasjonal dokumentasjon [1] ebix Common rules and recommendations (tidligere Ediel, Functional description ), [2] ebix Recommendations for acknowledgement and error handling, [3] ebix Recommendations for cancellation of business documents and processes, [4] Message handbook for Ediel, Implementation Guide for Metered services consumption report (MSCONS), [5] Message handbook for Ediel, Implementation Guide for Product data message (PRODAT), [6] Message handbook for Ediel, Implementation Guide for Application error and acknowledgement message (APERAK), [7] Message handbook for Ediel, Functional description, Nasjonal dokumentasjon [8] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 10

11 [9] Ediel Portalen, [10] Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag, siste versjon, [11] Implementation guide for Utility time series message (UTILTS) for the Norwegian reconciliation process, [12] Norsk brukerveiledning for SMTP, [13] Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id, [14] Prosessbeskrivelser for utveksling av grunnlagsdata i den norske kraftbransjen Endringer fra tidligere versjoner Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 4.0.X Ove Nesvik Det er presisert at UTILTS/SG8/DTM også benyttes for Elsertifikatpliktig forbruk (1503) og Elsertifikatpliktig forbruk til kraftleverandør (1506). 4.0.W Ove Nesvik Feilkodene E10, E50 og N05 er lagt inn for negativ PRODAT/Z05 som svar på PRODAT/Z08 (oppsigelse) Teksten på feilkode E22 er oppdatert med at denne også gjelder dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. 4.0.V Ove Nesvik Korrigering av dato i UTILTS eksempel på ELSERT, både for meldingstype E31 og N16 (korrigert til sommertid) Lagt inn UTILTS versjon 1A (for ELSERT) i «Norsk meldingsversjon» på forsiden 4.0.U Ove Nesvik Korrigering av skrivefeil relatert til APERAK 4.0.T Ove Nesvik Endring av dokumenttype for UTILTS Elsertifikatrapportering til Elsertifkatregisteret fra E66 til E31 Tillegg av melding fra Elsertifikat registeransvarlig til Kraftleverandør med Elsertifikatpliktig forbruk per Nettselskap, N S Ove Nesvik Kapittel 2.3 er oppdatert med: o 2400 skal ikke brukes som datoformat i forbindelse med elsertifikatrapportering. o Generelt anbefales det at 2400 ikke skal brukes i Ediel-meldinger. 4.0.R Ove Nesvik Oppdatering av bruken av APERAK, inkludert: o Attributtabell for APERAK, vedlegg F o Oppdatering av beskrivelse av APERAK i kapittel 9 Korrigering av datoeksempler for UTILTS E30 (måleravlesning fra kraftleverandør) og E66 (elsertifikatrapportering) 4.0.Q Ove Nesvik Tillegg av rad for Elsertifikatpliktig i attributtabell for UTILTS, vedlegg E. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 11

12 4.0.P Ove Nesvik Eksempel på UTILTS/E66 for Elsertifikatrapportering er lagt inn i vedlegg J.9 og i Attributtabell for UTILTS i vedlegg E. 4.0.O Ove Nesvik Lagt inn attributt-tabell for APERAK Korrigering av feil i tekst Lagt inn APERAK-eksempel 4.0.N Ove Nesvik Svarstatus er tatt bort fra PRODAT/Z03 positiv (denne benyttes ikke etter at PRODAT/Z12 ble innført). 4.0.M Ove Nesvik Eksempel på CCI++Z21' (Næringskoder) i kapittel er rettet. 4.0.L Ove Nesvik Transaksjonsårsak Z29, Anleggsovertagelse uten leverandørskifte er fjernet fra PRODAT/Z03 og PRODAT/Z04 positiv (Z21 eller Z22 skal benytets). 4.0.K Ove Nesvik Tillegg av sub-adresse ELSERT for melding med Elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk. 4.0.J Ove Nesvik Begrepet elavgiftsplikt er erstattet med elsertifikatplikt der dette er relevant. 4.0.I Ove Nesvik Transaksjonsårsak Z29, Anleggsovertagelse uten leverandørskifte er lagt inn i klassediagrammer for PRODAT/Z03 og PRODAT/Z04 positiv 4.0.H Ove Nesvik Fjerning av kommentar i eksempel på PRODAT/Z04 (positiv) om at svarstatus ikke benyttes ved Anleggsovertagelse uten leverandørskifte. 4.0.G Ove Nesvik Eksempler på CAV segmentet er rettet opp (++ er rettet til kun en +) 4.0.F Ove Nesvik Næringskode er lagt inn i PRDAT/Z03-Z21 (anleggsovertagelse). Denne er anbefalt brukt fra 1. januar 2012 og påkrevet fra 1. april Næringskode YZ drivhus er lagt til listen over målepunkter utenfor næringsvirksomhet. Beskrivelse av næringskoder er lagt inn i C.2, Forklaring til attributter i PRODAT meldingen. 4.0.E Ove Nesvik Retting av skrivefeil: o Karakteristikk Z17 kundestatus er lagt til i o oversikten i kapittel Transaksjonsreferanse er lagt til i attributt-tabellen for PRODAT/Z12 i Vedlegg C. 4.0.D Ove Nesvik Eksempel for PRODAT Z28 er oppdatert med CCI/CAV for næringskode og elavgift 4.0.C Ove Nesvik SSE har fått nytt telefonnummer; B Ove Nesvik Komponentkode er fjernet fra PRODAT/Z12 Referanse til originaltransaksjon anbefales brukt i PRODAT/Z03-Z21 for å referere transaksjonsreferansen i PRODAT/Z12 når meldingen er et svar på denne. 4.0.A Ove Nesvik Endringer i Versjon 4.0 er beskrevet i kapittel 1.2 Se også kapittel 1.10 Versjonshåndtering som forklarer oppbygging, og hva som ligger i versjonsnummerering og revisjoner. Endringer foretatt i tidligere brukerveiledninger finnes i tidligere versjoner av Norsk Ediel-standard brukerveiledning. Disse finnes på [9], ( Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 12

13 2 FELLES REGLER FOR EDIFACT MELDINGER I dette kapittelet beskrives regler som er like for alle Ediel-meldinger som benyttes i Norge. Reglene er en del av Ediel-standarden og skal følges av alle. Dette kapittelet bygger for en stor del på [1], ebix Common rules and recommendations (tidligere Ediel, Functional description ), Oppbygging av EDIFACT meldinger EDIFACT Utvekslingsstruktur En EDIFACT melding er bygget opp rundt følgende struktur: Skille tegn i meldingen UNA Påkrevet for Ediel-meldinger Utvekslingshode UNB Påkrevet Meldingshode UNH Påkrevet Detalj seksjon Spesifisert i IG pr meldingstype Meldingshale (kontroll av meldingsinnhold) UNT Påkrevet Utvekslingshale (kontroll av utveksling) UNZ Påkrevet Størrelse på EDIFACT utveksling Hver e-post konvolutt som overføres skal kun inneholde 1 utveksling. Denne utvekslingen kan inneholde mange meldinger av samme type. Det skal ikke blandes meldinger av ulik type i samme utveksling. Det skal heller ikke blandes ulike parter (NAD-FR/MS og NAD-DO/MR) i en utveksling. For PRODAT meldingen gjelder også at det ikke skal blandes ulike funksjoner (PRODAT/Z03 PRODAT/Z10) i samme utveksling. En utveksling skal ikke overskride 2 Mb, men det anbefales å ha en maksimumsstørrelse på 1 Mb. Andre størrelser kan avtales bilateralt dersom det er hensiktsmessig. Dersom det er nødvendig å splitte overføringen i flere utvekslinger, skal det ikke skje midt i en objekt id. Merk: Splitting av utveksling bør foretas i avsenders applikasjon (for eksempel KIS) og ikke i EDIsystemet. Skjer en eventuell splitting i EDI-systemet kan det bli uoverensstemmelse mellom original melding og eventuelle kvitteringsmeldinger som blir returnert Innhold i meldingene Denne brukerveiledningen beskriver hva som er påkrevd, avhengig eller valgfritt innhold. Mottatte meldinger der det er med ekstra informasjon i dataelementer og segmenter klassifisert som valgfri (O), anbefalt (A), ikke anbefalt (N) eller ikke i bruk (X) i publiserte versjoner av Ediel/ebIX IGer og brukerveiledninger skal aksepteres. Imidlertid er det opp til mottaker om informasjonen skal prosesseres i applikasjonen eller ikke. Det vil si om informasjonen skal leses eller overses i systemet. Meldinger med dataelementer og segmenter som ikke er definert og listet i publiserte IGer og brukerveiledninger, vil bli avvist av mottaker. Eksempel: Valgfri informasjon som målernummer i Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 13

14 2.1.4 Numeriske verdier i EDIFACT-meldinger Følgende regler gjelder for numeriske verdier i EDIFACT-meldinger: Det skal alltid være et tall foran et desimalskilletegn Ledende nuller ( 0 ) skal utelates Ikke-signifikante nuller ( 0 ) etter desimalskilletegn skal utelates Desimalskilletegn skal være punktum (. ) Positive verdier sendes uten fortegn Negative verdier sendes med ledende minustegn ( - ) Det skal ikke være blanke i numeriske felt 2.2 Duplikater Dersom det mottas duplikater av en melding (samme utvekslingsreferanse, meldingsid og/eller transaksjonsreferanse) skal denne avvises. Ved mottak av duplikater skal første mottatte melding regnes som den gyldige. 2.3 Dato/tid/periode Begreper: UTC: Universal Time Coordinated, tilnærmet lik Greenwich Mean Time (GMT). Normaltid: Normaltid i Norge er UTC+1. I Norge benyttes normaltid i vinterhalvåret. Lokaltid: Er den tid som benyttes til daglig (klokketid). I Norge benyttes UTC+1 (normaltid) i vinterhalvåret og UTC+2 (sommertid) i sommerhalvåret. Av historiske årsaker er det lov til å benytte 2400 som siste time og minutt i et døgn, men det anbefales å benytte 0000 dagen etter, for meldinger implementert før For meldinger implementert etter 1/ (som UTILTS/E31 for El-sertifikatrapportering) skal IKKE 2400 benyttes som datoformat Sommertid/normaltid For alle Ediel-meldinger som omfattes av [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, gjelder følgende regler: Alle dataelementer som inneholder dato, tid eller periode skal sendes i normaltid (UTC+1) hele året. Unntatt fra denne regelen er dato og tid i UNB-segmentet (konvolutt informasjon) som skal sendes i lokaltid og dato/periode som har døgnoppløsning eller lengre oppløsning (for eksempel ukeoppløsning), som dato for målerstander og døgnvolumer. I sommerhalvåret rapporteres perioden fra kl til kl i lokaltid (UTC+2) som kl (døgn 0) til kl (døgn 1) i normaltid (UTC+1). Tidsreferanse angis i DTM segmentet i segmentgruppe 0. Overgangsdøgnene mellom vinter- til sommertid og sommer- til vintertid skal håndteres spesielt, med hhv 23 og 25 timer i døgnet. Ved overgang til sommertid siste søndag i mars vil det oppstå et døgn med 23 timer, da klokka stilles frem en time klokka 02.00, fra til Det skal oversendes 23 timeverdier for dette døgnet i MSCONS meldingen. Hvordan disse verdiene håndteres i aktørenes interne systemer blir opp til den enkelte aktør. Når det gjelder overgangen fra sommertid til normaltid siste søndag i oktober så vil det oppstå et døgn med 25 timer, siden klokka stilles tilbake en time klokka 03.00, fra til Det skal oversendes 25 timeverdier for dette døgnet i MSCONS meldingen. Hvordan disse verdiene håndteres i aktørenes interne systemer må bli opp til den enkelte aktør. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 14

15 NB: For applikasjoner som skal kommunisere med utenlandske aktører må det være mulig å håndtere andre start- og stopp tidspunkt og andre tidssoner. Eksempel: Måleravlesning gjeldende for 31. august 2007: QTY+140:331750' DTM+368: :203' Perioder For alle Ediel-meldinger gjelder følgende regler: Perioder defineres med et start- og slutt-tidspunkt. Alle perioder skal oppgis med fra dato/tid inklusive (fra og med) og til dato/tid eksklusive (til). Siste time i et døgn angis som time 0000 neste døgn. I forbindelse med døgnverdier, der man ikke har noe klokkeslett, men bare en dag, kan man benytte 0000 som time/minutt også under sommertid. Eksempel: Et helt døgn, normaltid i vinterhalvåret: Siste time i et døgn, normaltid: Siste time i et døgn, sommertid, timeserier: Et helt døgn, sommertid, for dato/periode som har døgnoppløsning eller lengre oppløsning (for eksempel ukeoppløsning), som dato for målerstander og døgnvolumer eller Uken med overgang fra vintertid til sommertid for timeserier: Uken med overgang fra vintertid til sommertid for dato/periode som har døgnoppløsning eller lengre oppløsning (for eksempel ukeoppløsning), som dato for målerstander og døgnvolumer: eller Overføringsperiode Perioden som meldingen omfatter, defineres i DTM segmentet i Segmentgruppe 0 (i hode av meldingen). All detaljert informasjon i meldingen skal være innenfor denne perioden. NB: Ulike produkter, f.eks. kraftleverandørens prosentandel av JIP (Justert Innmatings Profil) og avleste timeverdier, kan sendes i samme melding dersom de er relatert til samme tidsperiode. Dersom det er avvik i tidsperiode må de ulike produktkodene sendes i forskjellige meldinger Dato/tid for målerstander og periodevolum Tidspunkt for måleravlesning angis på formatet YYYYMMDDHHmm. Ettersom time og minutt ofte ikke er kjent er det tillatt å overføre 0000 i disse posisjonene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 15

16 Dato for målerstander, leverandørskifter, anleggsovertagelse etc. for profilavregnede målepunkter skjer på en dag, uavhengig av klokkeslett. Siden det er et Ediel krav alltid å ha med et klokkeslett i formatet for datoer må alle klokkeslett fra 0000 til 2359 i normaltid (vintertid) og fra 2300 dagen før til 2259 aktuell dag i sommertid godtas. Sammen med målerstander skal det overføres et periodevolum. Perioden som overføres i tilknytning til periodevolumet skal være satt sammen av dato for startstand og dato for sluttstand. Eksempel: Dersom tidspunkt for startstand er 23/ og tidspunkt for sluttstand er 27/ skal perioden for periodevolum bli oversendt som: eller Periodevolumet i dette eksempelet gjelder perioden til og med 26/ Dato/tid/periode for timeserier Ved rapportering av timeserier skal alle timer oversendes. Timer som har samme volum (kvantum) over en periode på flere timer skal ikke slås sammen til perioder med utstrekning over en time. Dette gjelder ikke oversendelse av prosentfordeling av den justerte innmatingsprofilen (JIP), der det kan sendes en prosentandel av JIP som gjelder for alle timene Tidspunkt for leverandørskifte Leverandørskifte skjer på en dag, uavhengig av klokkeslett. Også for leverandørskifte gjelder regelen om at perioder skal oppgis med fra dato/tid inklusive (fra og med) og til dato/tid eksklusive (til). Med andre ord overtar Ny kraftleverandør fra og med oppgitt dato, mens Gammel kraftleverandør har leveransen til og med dagen før. Melding om leveringsstart skal være mottatt hos nettselskapet senest klokken (lokaltid) 6 virkedager før leverandørskifte. I de tilfeller kraftleverandør sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) med startdato for leveranse som gir en dato som er mindre enn 6 virkedager fra avsendelse av melding gjelder følgende: Nettselskapet skal ikke endre dato i Bekreftelse på leveringsstart til ny kraftleverandør (PRODAT/Z04). Dersom nettselskap ikke kan akseptere foreslått tidspunkt skal nettselskap sende en Avvising av leveringsstart til ny kraftleverandør (negativ PRODAT/Z04) Fødselsdato Fødselsdato skal sendes på formatet CCYYMMDD. 2.4 Fortegn Forbruk og målerstander som overføres mellom nettselskap og kraftleverandør skal normalt overføres som positive verdier. I forbindelse med korreksjoner eller i forbindelse med estimerte målerstander kan imidlertid negative verdier forekomme. Ved utveksling i forbindelse med bilaterale kontrakter må bruk av fortegn avtales spesielt mellom partene. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 16

17 Ved rapportering til Avregningsansvarlig for regulerkraftmarkedet (Statnett) skal det alltid sendes netto timeserier på alle komponentkoder. Dette betyr at alle timeverdier skal overføres med fortegn som forteller retningen på aktuell timeverdi. Retning i LOC segmentet skal ikke benyttes. Det vil i praksis si at de negative verdiene angis med negativ fortegn. Ingen fortegn tolkes som positive verdier. 2.5 Regler for avrunding I alle beregninger som fordeler et volum i en periode til delvolumer innenfor denne perioden, må det tas hensyn til restvolumer (desimaler). Dette skal gjøres ved at restvolumene (desimalene) fra resultatet for en delperiode overføres til neste delperiode. Det siste volumet i en periode skal avrundes i henhold til vanlige avrundingsregler (til nærmeste kwh). 2.6 Måleenheter og bruk av desimaler For alle Ediel-meldinger som omfattes av [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, gjelder følgende regler: Volumer skal alltid sendes i hele kwh, uten desimaler. Beløp skal alltid sendes i NOK (norske kroner) med inntil 2 desimaler Merk: For andre meldinger, for eksempel innefor regulerkraftmarkedet og mot den nordiske kraftbørsen, kan andre måleenheter (for eksempel MW) og valutaer (for eksempel Euro) benyttes. 2.7 Prosenter Prosenter utveksles f.eks. i forbindelse med oversendelse av MVA sats. Heltallsdelen av en prosentverdi skal sendes som et heltall og ikke som en faktor, eventuelt med tillegg av et antall signifikante desimaler. F.eks. skal 24% sendes som 24 og 22,3% sendes som I henhold til EDIFACT standarden skal alle ikke-signifikante nuller utelates ( 2,34000% skal sendes som 2.34 ) 2.8 Målere Antall siffer i måler Antall siffer for måler skal være antall siffer før komma (heltallsdelen) Format på målernummer Ledende nuller i målernummer er signifikante. Blanke (spacer) skal ikke benyttes som signifikant tegn i begynnelsen eller slutten av en identifikator og bør heller ikke benyttes i andre deler av et målernummer. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 17

18 2.9 Identifikatorer Bruk av objekt id En objekt id benyttes for å identifisere den enheten som det rapporteres om i en melding. Hvilken identifikasjon som skal benyttes som objekt id vil variere avhengig av hvilke data som skal overføres. Objekt id. kan f.eks. være målepunkt id, komponentkode i RK avregningen, prisområde eller nettområde. Ediel s kodeliste, se [9] Ediel Portalen, definerer hva som skal brukes som objekt id for ulike produktkoder. Det kan rapporteres ulike produktkoder for hver objekt id. Maksimallengden for en objekt id kan ikke overstige 25 alfanumeriske tegn. Ledende nuller er signifikante Målepunkt id En målepunktid identifiserer sluttkundens anlegg, der det måles forbruk av elektrisk energi. Målepunktet kan være aktivt, virtuelt eller passivt. Alle målepunkt skal i Norge identifiseres ved hjelp av GS1 (EAN) Global Service Relation Number (GSRN), se [13], Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id, Transaksjonsreferanse For alle PRODAT og UTILTS meldinger følger vi i Norge prinsippet om at det alltid skal være en unik transaksjonsreferanse (unik sammen med informasjon om avsender). I MSCONS er det så langt ikke noe krav om transaksjonsreferanse. Dersom meldingen er et svar på en annen melding skal i tillegg transaksjonsreferansen fra denne meldingen refereres som Referanse til originaltransaksjon. Konseptet med transaksjonsreferanse er i hovedsak laget med tanke på kvitterings- og svarmeldinger og benyttes for å koble sammenhørende meldinger, samt for å kunne referere riktig transaksjon i feilsituasjoner. ebix baserer seg i så stor grad som mulig på UMM (UN/CEFACT Modelling Methodology). Her er det definert en del begreper, som Transaction (transaksjon) som alltid er en utveksling mellom to parter og kan bestå av en enkel informasjonsutveksling (en melding) eller en forespørsel og svar utveksling (to meldinger). Transaksjoner inngår i Collaborations (samhandlinger), som igjen inngår i Processes (prosesser). Basert på UMM har ebix spesifisert et konsept for transaksjonsreferanse og et konsept for prosessreferanse. Sistnevnte referanse kan benyttes for å referere flere sammenhengende transaksjoner (innenfor en samhandling eller prosess). I Norge benyttes så langt kun transaksjonsreferanse Komponentkode i RK avregningen Komponentkode i RK avregningen (utvekslingspunkt mot sentralnettet) hentes fra nettmodellen for Elspot markedet fra Nord Pool ASA Fødselsdato og organisasjonsnummer Fødselsdato og organisasjonsnummer skal alltid sendes som heltall (uten blanke) Kodelisteansvarlig Kode SM skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for norske identifikatorer som komponentkode og produktkode. Kode 9 skal benyttes som kvalifikator for kodelisteansvarlig for GS1 (EAN) målepunkt id. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 18

19 2.9.7 Meldings id Alle Ediel meldinger identifiseres med en melding id i BGM segmentet i begynnelsen av meldingen Bruk av produktkoder Produktkoder benyttes for å definere hvilke typer data som overføres for tidsserier og stander. Mottager skal kunne ta imot flere produktkoder fra avsender enn det som benyttes i mottagers applikasjon (f.eks. et KIS system). Mottagers EDI programvare eller applikasjon skal kunne overse informasjon (produktkoder) som ikke benyttes. Oversikt over tilgjengelige produktkoder kan finnes på [9], Ediel Portalen, Krav til produktkoder som benyttes i Ediel meldinger De enkelte produktkoder som skal benyttes er detaljert beskrevet i [10], Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag, siste versjon, samt i detaljert beskrivelse av MSCONS (kapittel 6.3.8) og UTILTS (kapittel 7.2.6). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 19

20 3 KVITTERINGSMELDINGER I dette kapitlet beskrives generelle prinsipper for hvordan kvitteringsmeldinger anbefales implementert i Norge. I tillegg til bransjens erfaringer og gjeldende forretningsprosesser, er [2], ebix Recommendations for acknowledgement and error handling, lagt til grunn. 3.1 CONTRL Mottaksbekreftelse (positiv CONTRL) skal kun sendes dersom det er bedt om dette. Det er også viktig at avsender av originalmelding er bevist på om det bes om Mottaksbekreftelse i retur, for å unngå unødvendige Mottaksbekreftelser som ikke kan håndteres på en tilfredsstillende måte. 3.2 APERAK APERAK skal kun benyttes for meldinger til Statnett og Nord Pool og benyttes kun der kontroller kan gjøres helautomatisk. I praksis innebærer dette: Kontroll på at påkrevde felt finnes. At data eksisterer i påkrevde felt. Kontroll på at data er av korrekt format (for eksempel dato/numerisk) Kontroll på at målepunktid finnes i alle meldinger. Validering av numeriske felt og datofelt når dette kan skje automatisk. Merk: APERAK skal kun benyttes som svar på meldinger til Statnett og Nord Pool. Bekreftelsesrapport (positiv APERAK) skal kun sendes dersom det er bedt om dette. Det er også viktig at avsender av originalmelding er bevisst på om det bes om Bekreftelsesrapport i retur, for å unngå unødvendige Bekreftelsesrapporter som ikke kan håndteres på en tilfredsstillende måte. 3.3 Oversikt over kvitteringsmeldinger Beskrivelsen av negative og positive kvitteringer er inndelt i tre nivåer: Syntaksfeilrapport (negativ CONTRL) o Innholdsfeilrapport (negativ APERAK) Forretningsfeilrapport (eks. negativ PRODAT/Z04). Mottaksbekreftelse (CONTRL) o Bekreftelserapport (APERAK) Svarmelding (eks. Melding om leverandørskifte (PRODAT/Z04)). En svarmelding benyttes kun når dette er krevd i henhold til gjeldende forretningsprosess. Generelt vil øverste nivå av kvitteringer bli sendt fra mottakers kommunikasjons- eller EDIprogramvare, neste nivå sendes fra grensesnittet mellom EDI-programvare og forretningsapplikasjon (eks. KIS) og det tredje nivået fra forretningsapplikasjon etter at alle mottaksprosesser er gjennomført Syntaksfeilrapport nivå 1 Syntaksfeilrapport sendes i Norge som negativ CONTRL og benyttes kun for feil i syntaks (feil i meldingsstruktur). Syntaksfeilrapport relateres kun til utvekslingsnivå og har ikke referanser til innhold i forretningsdokumentet. Kvitteringen skal alltid sendes dersom originalmelding inneholder feil i syntaks. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 20

21 3.3.2 Mottaksbekreftelse nivå 1 Mottaksbekreftelse sendes i Norge som positiv CONTRL. Kvitteringen verifiserer for avsender at originalmelding er mottatt og forstått syntaksmessig og relateres kun til utvekslingsnivå. Anbefales brukt i forbindelse med tidskritiske prosesser. Skal sendes dersom avsender av originalmelding ber om det Innholdsfeilrapport nivå 2 Innholdsfeilrapport sendes i Norge som negativ APERAK, og benyttes for avvising etter kontroll mot Ediel-standard. APERAK skal kun benyttes som svar på meldinger til Statnett og Nord Pool. Kontroll skal skje mot påkrevde felt, at disse inneholder informasjon og at format på innhold er korrekt. Innholdsfeilrapporten skal være på transaksjonsnivå og referere transaksjonsreferanse fra originalmelding. Ved feil relatert til hodenivå i originalmelding, og transaksjonsreferanse ikke kan refereres, skal hele meldingen avvises. Kvitteringen skal alltid sendes dersom originalmelding inneholder feil i henhold til Ediel-standard. Anbefaling: Eventuelle feil som sendes i innholdsfeilrapporten bør være beskrivende og basert på felles feiltekster Bekreftelserapport nivå 2 Bekreftelserapport sendes i Norge som positiv APERAK og skal kun benyttes som svar på meldinger til Statnett og Nord Pool. Kvitteringen betyr at mottaker av originalmelding har mottatt og forstått innholdet i henhold til Ediel-standard. Det vil si at en bekreftelserapport ikke nødvendigvis betyr at datainnholdet i originalmeldingen oppfyller alle krav i forhold til relevant forretningsprosess. Skal sendes dersom avsender av originalmelding ber om det Forretningsfeilrapport nivå 3 Forretningsfeilrapporten benyttes for avvising etter kontroll mot relevant forretningsprosess, for eksempel kontroll mot gyldig målepunktid eller tidsfrist. Forretningsfeilrapport er alltid på transaksjonsnivå (eks. pr målepunkt) og skal referere transaksjonsreferansen fra originalmeldingen. En forretningsfeilrapport er alltid definert som en spesiell melding i henhold til en forretningsprosess (eks. avvising av Melding om leverandørskifte (negativ PRODAT/Z04)), og innholdet vil avhenge av innholdet i opprinnelig mottatt melding. Forretningsfeilrapporten skal kun benyttes der det er spesielt definert for relevant forretningsprosess, (eks. ved avvising av Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03)) Svarmelding nivå 3 Svarmelding er alltid på transaksjonsnivå og skal referere transaksjonsreferansen fra originalmeldingen. En svarmelding er alltid definert som en spesiell melding i henhold til en forretningsprosess (for eksempel Melding om leverandørskifte (PRODAT/Z04)). Innhold i forretningsfeilrapport er definert i den aktuelle forretningsprosess. Svarmelding benyttes kun der den er en påkrevd del av forretningsprosessen, for eksempel ved bekreftelse på leverandørskifte. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 21

22 3.4 Bruk av kvitteringsmeldinger Avsender forbereder og kvalitetssikrer informasjonen som skal sendes til mottaker, som PRODAT/Znn, UTILTS/Enn eller MSCONS/7, i henhold til Norsk Ediel-standard. Mottaker kontrollerer syntaks i henhold til EDIFACT-standarden. Ved feil i syntaks sendes syntaksfeilrapport (negativ CONTRL) til avsender av originalmelding. Avsender av original melding korrigerer for feil og sender nytt dokument. Dersom syntaks er OK sjekkes det om det er bedt om mottaksbekreftelse. Dersom det er bedt om mottaksbekreftelse sendes denne (positiv CONTRL) til avsender av originalmelding. For meldinger til Statnett og Nord Pool kontrollerer mottaker av originalmelding innhold og sender innholdsfeilrapport (negativ APERAK) dersom det finnes feil i henhold til Norsk Ediel-standard. Avsender av originalmelding korrigerer feilen og sender nytt dokument. For meldinger til Statnett og Nord Pool der det er bedt om bekreftelsesrapport (positiv APERAK) sendes denne til avsender av originalmelding. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 22

23 Mottaker av original melding kontrollerer innhold i henhold til definerte forretningsregler for bransjen, (Forskrifter, Ediel-standard, andre). Dersom det er feil i henhold til forretningsregler og det ikke er definert forretningsfeilrapport for denne prosessen håndteres feilen manuelt. Dersom det er feil i henhold til forretningsregler og forretningsfeilrapport er definert i Edielstandarden for denne prosessen sendes forretningsfeilrapport (for eksempel negativ PRODAT/Z04). Avsender av original melding korrigerer innhold og sender nytt dokument. Dersom forretningsregler er OK gjennomføres forretningsprosessen. Dersom det ikke er definert noen svarmelding avsluttes prosessen. Dersom det er definert en svarmelding sendes denne Generelle regler for kvitteringsmeldinger Det er kun én bekreftelserapport eller innholdsfeilrapport pr. transaksjon. Det skal ikke sendes bekreftelserapport etter innholdsfeilrapport. Alle feilrapporter, definert over, stopper relevant prosess. Bekreftelserapport (CONTRL) og innholdsfeilrapport (APERAK) har samme struktur for alle meldingstyper. Bekreftelserapport (CONTRL) sendes på meldingsnivå og innholdsfeilrapport (APERAK) sendes på transaksjonsnivå (ikke dataelementnivå). Det benyttes kun noen få generelle feilkoder i innholdsfeilrapport (APERAK). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 23

24 4 EDIFACT SEGMENTER BENYTTET I ALLE MELDINGER I dette kapittelet beskrives de segmenter som er felles for alle meldingstyper. I de etterfølgende kapitlene beskrives de enkelte meldingstyper med tilhørende segmentgrupper og segmenter. Alle meldingene basert på Ediel standarden består innlednings- og avslutningsvis av samme segmenter. I dette kapittelet beskrives innledningen av alle meldingene. Flere detaljer finnes i Implementasjonsguidene [4], [5], [6], [11] og [1], ebix Common rules and recommendations (tidligere Ediel, Functional description ), UNA segmentet Dette er første segmentet i utvekslingen og er påkrevet i henhold til Ediel standard. UNA angir de skilletegnene som er tillatt brukt i meldingen, og betegnes som et EDIFACT service segment. Følgende skilletegn skal benyttes i Ediel meldinger: «:» kolon (Kompositt element skilletegn) «+» pluss tegn (Data element skilletegn) «.» punktum (Desimal skilletegn) «?» spørsmålstegn ( Jokertegn /opphevelsestegn) blank (space) (Reservert for framtidig bruk) «'» apostrof (Segment skilletegn) Eksempel: UNA:+.? 4.2 UNB segmentet - Utvekslingshode Segmentet angir tegnsett, syntaksversjon, utvekslingsadresser med subadresser, tidspunkt, referanse for utvekslingen, kvitteringsanmodning (CONTRL) og om det er en testmelding eller ikke. Eksempel: UNB+UNOC: :14:PRODAT :14:PRODAT : UNB segmentet er detaljert i Vedlegg B, Bruk av UNB segmentet Tegnsett I Norge benyttes EDIFACT tegnsett UNOC og EDIFACT syntaks versjon 3. Når tegnsett UNOC og EDIFACT syntaksversjon 3 spesifiseres skal karaktersettet baseres på 8 bits ISO Her skal norske spesialtegn representeres som beskrevet i ISO tegnsettet Adressering Ved utveksling av Ediel meldinger skal juridisk ansvarlige parter identifiseres i NAD segmentene i meldingshode, se 4.6, NAD Avsender/mottager. I UNB segmentet identifiseres enten de partene som juridisk utveksler meldinger eller tredjepart(er) som sender/mottar meldinger på vegne av aktørene). Det er identifikatorene som er registrert i Ediel portalen som skal benyttes i UNB- og NAD-segmentene og det er opp til den enkelte aktør selv om det er aktøren eller tredjeparten som refereres i UNB segmentet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 24

25 Alle aktører er ansvarlige for at gyldig navn og adresse, organisasjonsnummer og kommunikasjonsadresser, til enhver tid er oppdatert i Ediel Adresseregister ( Ved endringer skal dette legges inn i adresseregisteret, samt meldes de andre aktørene umiddelbart. Ved fusjoneringer, må det nye selskapet fremstå med kun en adresse (EDIFACT og kommunikasjonsadresse) overfor de andre aktørene. I UNB segmentet benyttes følgende adresser/koder for fysisk avsender/mottager av en utveksling: S / S (Sender identification / Recipient identification) S (Partner identification code qualifier) S / S (Address for reverse routing / Routing address) GS1 (EAN) Lokasjonsnummer 14 GS1 (EAN) Se 4.2.3, Bruk av subadresser En UNB adresse skal kun kobles til en kommunikasjonsadresse (SMTP adresse). Det anbefales at denne regelen gjøres gjeldende for data element S (UNB adressen) alene (uten å ta med subadressen). Spesielt for APERAK kan det nevnes at adressene i UNB segmentet (inklusive subadressen) skal snus i forhold til mottatt melding Bruk av subadresser I tillegg til partenes identifikasjon benyttes subadresser for å identifisere meldingsfunksjon. Hensikten med en subadresse er å kunne rute meldingene til riktig applikasjon internt. Følgende subadresser skal benyttes dersom ikke annet er avtalt bilateralt: Subadresse Beskrivelse Meldingstype AVREGNING Benyttes for alle meldinger til fra Avregningsansvarlig for MSCONS regulerkraft (Statnett). ELSERT Benyttes for rapportering av elsertifikatpliktig forbruk fra UTILTS målepunktansvarlig (nettselskap) til Elsertifikat-registeransvarlig INNMATING Benyttes for melding med Daglig forbruk pr nettområde: MSCONS 1196 Totalt forbruk pr nettområde, målt, sendt fra Nettselskap til Balanseansvarlig Totalt forbruk pr nettområde og balanseansvarlig, målt, sendt fra Nettselskap til Balanseansvarlig. KORROPG Benyttes for Korreksjonsoppgjør for timemålte målepunkter: UTILTS 1499 Korreksjonsoppgjør for timemålte målepunkter. LEVSTAND Benyttes for målerstander fra kraftleverandør og eventuell avvisning UTILTS av denne (UTILTS/E30 og UTILTS/ERR). PRODAT Benyttes for alle PRODAT meldinger PRODAT SLDAVR Benyttes for preliminært døgnforbruk pr målepunkt: UTILTS 1581 Leverandøravregning SLDGRL Benyttes for endelig (målt) døgnforbruk pr målepunkt: UTILTS 1591 Grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter SLDOPG Benyttes for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter: UTILTS 1592 Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter STANDER Benyttes for meldinger som inneholder målerstander, estimert MSCONS årsforbruk osv (dvs ikke ukentlig avregningsinformasjon): 1400 Estimert årsforbruk pr målepunkt 1511 Kraftleverandørens kraftuttak pr målepunkt TIMER Benyttes for meldinger som inneholder ukentlig avregningsinformasjon: 1501 Balanseansvarliges totale kraftuttak (pr komponentkode) i MSCONS Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 25

26 avregningsperioden 1482 Kraftleverandørens totale uttak for profilavregnede målepunkt 1471 kraftleverandørens totale uttak for timeavregnede målepunkt 1462 Justert innmatningsprofil for nettområdet i avregningsperioden (JIP) 1491 Kraftleverandørens kraftuttak pr målepunkt 4.3 UNH - Meldingshode Segmentet angir en meldingsreferanse og meldingstype, inkludert versjon av meldingstype. Meldingsreferansen identifiserer meldingen innefor utvekslingen og er normalt et fortløpende sekvensnummer som starter på 1 for første melding i utvekslingen. EDIFACT meldingstype og versjon finnes i Implementasjonsguidene [4], [5], [6], [11], mens nasjonal versjon er bygget opp av følgende elementer: Versjon av Ediel standarden legges i feltet Association assigned code. Versjonsnummeret angis enten som EDIEL2 (versjon 2 av Ediel standarden) eller som en mer detaljert versjon som inkluderer nasjonal versjon av standareden xxyyzz der: xx = Ediel/ebIX versjon (E2 = Ediel versjon 2 og E5 = ebix versjon 5) yy = Landkode (NO = Norge) zz = Nasjonal versjon (2A = norsk versjon A, 2012) Følgende versjonsnummer skal benyttes i meldinger som sendes i henhold til NVEs forskrifter: UTILTS E5NO8A MSCONS E2NO6A og E2NO9A (for marginaltapssatser) PRODAT E2NO2A CONTRL EDIEL2 (for svar på alle meldingstyper) Eksempel: UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ: E2NO6A UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A 4.4 BGM Start på melding Segmentet angir meldingsnavn (EDIFACT meldingstype), unik meldingsreferanse, melingsfunksjon og en kvitteringsanmodning. Meldingsreferansen (meldingsid) skal være unik over tid for avsender av meldingen. Dersom det sendes en kopi (resending) av en Ediel melding skal denne ha ny meldingsid. I Norge skal melingsfunksjon alltid være 9, Original for PRODAT, MSCONS og UTILTS. For kvitteringsanmodning benyttes følgende koder for PRODAT, MSCONS og UTILTS (dataelementet benyttes ikke i APERAK): AB NA Kvittering ønskes (APERAK) N.B. Kun for meldinger til Statnett og Nord Pool Kvittering ikke nødvendig (APERAK). Merk: APERAK benyttes i Norge kun for meldinger til Statnett og Nord Pool. For alle andre meldinger (til andre enn Statnett og Nord Pool) skal kvitteringsanmodning ALLTID ha verdien NA. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 26

27 Eksempel: BGM NA 4.5 DTM Dato/tid/periode (meldingshode) Segmentet angir datoer som er felles for hele meldingen. Alle meldinger skal ha en meldingsdato. I tillegg kan det, avhengig av meldingstype, sendes tidssone og start/stopp dato for verdier i detaljseksjonen. Eksempel: DTM+137: :203 (Meldingsdato Alle meldingstyper) Eksempel: DTM+163: :203 (Start dato) Eksempel: DTM+164: :203 (Stopp dato) Eksempel: DTM+735:?+0100:406 (Tidssone, nytt format, UTILTS) Eksempel: DTM+ZZZ:1:805 (Tidssone, gammelt format, MSCONS og PRODAT) Merk: Tidssone, Offset from Coordinated Universal Time (UTC), har endret format i UTILTS til ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). I henhold til EDIFACT regler må pluss (+), når dette benyttes som del av innhold i et dataelement, ha et foranstilt spørsmålstegn for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 4.6 NAD Avsender/mottager Parter identifiseres i NAD segmentet i meldingshode med identifikatorer som er registrert i Ediel portalen. Hvilken segmentgruppe NAD ligger i varierer mellom meldingstypene, for eksempel SG2 i MSCONS og UTILTS, og SG4 i PRODAT. Det skal alltid angis både avsender og mottager i to repetisjoner av segmentgruppen som innholder NAD med følgende kvalifikatorer i dataelement FR MS DO MR Benyttes for å definere ansvarlig part for meldingsinnholdet (den part som er pålagt av myndighetene å sende informasjonen). Parten vil også ofte være den som sender selve EDIFACT utvekslingen. Benyttes i PRODAT og MSCONS. Benyttes på samme måte som FR over i UTILTS. Benyttes for å definere endelig mottager av meldingen. Parten vil også ofte være den som mottar selve EDIFACT utvekslingen. Benyttes i PRODAT og MSCONS. Benyttes på samme måte som DO over i UTILTS. Partene identifiseres med: C (Part Id.) GS1 (EAN) lokasjonskode C (Kodeliste kvalifikator) C (Kodeliste ansvarlig) Ikke i bruk 9 GS1 (EAN) Landkode er valgfri for MSCONS, påkrevet for PRODAT og ikke i bruk for UTILTS. Eksempel: NAD+FR :: NO (PRODAT) Eksempel: NAD+FR ::9 eller NAD+FR :: NO (MSCONS) Eksempel: NAD+MS ::9 (UTILTS) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 27

28 Tidligere ble kvalifikatorene C1 og C2 benyttet for å angi tredjeparter. Disse kvalifikatorene skal ikke lenger benyttes. Merk imidlertid at meldinger som inneholder C1/C2 ikke skal avvises av denne grunn. 4.7 UNT - Meldingshale Segmentet angir slutten på en melding og inneholder to kontrollfelt: Totalt antall segmenter i meldingen En gjentagelse av meldingsreferansen fra UNH segmentet Eksempel: UNT+43+1' 4.8 UNZ - Utvekslingshale Segmentet angir slutten på en utveksling og inneholder to kontrollfelt: Totalt antall meldinger i utvekslingen En gjentagelse av utvekslingsreferansen fra UNB segmentet Eksempel: UNZ+2+1' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 28

29 5 BESKRIVELSE AV PRODAT MELDINGEN 5.1 Generelt om PRODAT meldingen EDIFACT meldingen PRODAT benyttes for overføring av grunnlagsdata (data som sjelden blir endret) mellom nettselskap og kraftleverandør. Prosessene rundt leverandørskifte, anleggsovertagelse, opphør, oversendelse av grunnlagsdata, målerbytte etc. henvises det til [14] Prosessbeskrivelser for utveksling av grunnlagsdata i den norske kraftbransjen Funksjoner i PRODAT meldingen I starten av meldingen defineres en meldingsfunksjon som beskriver hvilken funksjon den aktuelle meldingen har. Følgende funksjoner er definert: Z01 Forespørsel om sluttbruker fra potensiell kraftleverandør - Benyttes ikke i Norge. Z02 Svar på forespørsel om sluttbruker - Benyttes ikke i Norge. Z03 Melding om leveringsstart Z04 Bekreftelse på leveringsstart (benyttes også til å avvise leveringsstart og bekrefte eller avvise kansellering av leveringsstart) Z05 Melding om opphør Z06 Oppdatering av grunnlagsdata fra nettselskap Z08 Opphør av kraftleveranse Z09 Oppdatering av grunnlagsdata fra kraftleverandør Z10 Melding om målerbytte Z11 Måler informasjon - Benyttes ikke i Norge Z12 Informasjon om anleggsovertakelse fra nettselskap 5.2 Begreper og spesielle regler for PRODAT meldingene Avregningsmetode Nettselskapet tar stilling til om et anlegg er profilavregnet eller timeavregnet. Denne informasjonen oversendes som Avregningsmetode ( Settlement method ). Dersom et timemålt anlegg avregnes som profilavregnet skal nettselskapet behandle dette som et profilavregnet anlegg overfor kraftleverandør Kanselleringsmeldinger Kraftleverandør har mulighet til å kansellere et leverandørskifte. I forbindelse med kansellering er det definert 4 ulike meldinger: Kansellering av leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Z24 Kansellering) fra Ny kraftleverandør. Avvising av kansellering avleveringsstart (negativ PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), fra Nettselskapet. Denne meldingen benyttes kun dersom det er feil i mottatt kanselleringsmelding fra Ny kraftleverandør, som feil målepunkt id eller at meldingen er sendt etter at fristen for å kansellere er gått ut. Bekreftelse på kansellering av leveringsstart (positiv PRODAT/Z04, årsak: Z24 Kansellering), fra Nettselskapet. Kansellering av leverandørskifte (PRODAT/Z05, årsak: Z24 Kansellering) fra Nettselskapet. Denne meldingen sendes kun når nettselskapet allerede har send Melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 29

30 5.2.3 Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse gir en entydig referanse for en bestemt transaksjon og et bestemt anlegg. Benyttes for eksempel for å lage restanseliste for Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) som venter på Bekreftelse på leveringsstart til ny kraftleverandør (PRODAT/Z04). Transaksjonsreferanse er påkrevet i alle PRODAT meldinger og skal være unik over tid for avsender av meldingen. Referanse til original transaksjon i Bekreftelse på leveringsstart til ny kraftleverandør (PRODAT/Z04) skal være lik mottatt Transaksjonsreferanse i Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03). Tilsvarende skal Referanse til original transaksjon i Melding om opphør (PRODAT/Z05) som svar på Opphør av kraftleveranse (PRODAT/Z08) være lik mottatt Transaksjonsreferanse i Melding om opphør (PRODAT/Z08) Målepunkt id og målernummer i PRODAT/Z04 Det ikke anledning for nettselskapet å endre mottatt målepunkt id eller målernummer i Bekreftelse på leveringsstart til ny kraftleverandør (PRODAT/Z04) Transaksjon, objekt og melding Innefor Ediel (og ebix) følges prinsippet om at informasjonsutveksling logisk skal være på objektnivå (også kalt transaksjonsnivå). For PRODAT meldinger er objektet = målepunkt. Man kan imidlertid teknisk slå sammen flere objekter (målepunkter) i en melding. Hvert objekt (målepunkt) skal godkjennes eller avvises separat. Dersom det for eksempel er to objekter (målepunkter) i en PRODAT/Z03-melding og en av dem har en feil, skal det sendes en positiv PRODAT/Z04 (på det godkjente målepunktet) og en negativ PRODAT/Z04 (på det avviste målepunktet). Det er mulig å blande positive og negative PRODAT/Z04 i en fysisk PRODAT melding, siden man ser om en transaksjonen er positiv eller negativ ut fra svarstatus i LIN segmentet, som er på objektnivå (målepunktnivå). Med andre ord kan en kraftleverandør samler mange målepunkter i en PRODAT/Z03, mens nettselskapet kan splitte dette i mange PRODAT/Z04 (for eksempel en pr målepunkt). Se også avsnitt 2.1.2, Størrelse på EDIFACT utveksling Estimert årsvolum og periodevolum I meldingene Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04) og Oppdatering av grunnlagsdata fra nettselskap (PRODAT/Z06) kan det sendes estimert årlig forbruk. I henhold til forskrift fra NVE [8] er det et krav at nettselskapet sender anleggets forventede årsvolum (Estimated annual volume) i forbindelse med Bekreftelse på leveringsstart til ny kraftleverandør (PRODAT/Z04). Estimert periodevolum overføres i Norge alltid i kwh uten desimaler. 5.3 De enkelte segmenter i PRODAT meldingen For segmenter som er felles for alle meldinger (i hode og hale) henvises til 4, EDIFACT segmenter benyttet i alle meldinger. For å se når de enkelte segmenter og dataelementer skal benyttes henvises det til Vedlegg C (Attributtabell PRODAT), Vedlegg H (PRODAT eksempler) og [14] (Prosessbeskrivelser for utveksling av grunnlagsdata i den norske kraftbransjen SG0/FTX Fri tekst Fritekst felt som kan benyttes til informasjon som er relevant for alle produktene som er beskrevet i meldingen. Feltet benyttes dersom det ikke er hensiktsmessig å legge denne informasjonen i andre Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 30

31 fritekst felt på detalj nivå. Viktig å huske at feltet er valgfritt, og at det ikke er påkrevet at mottaker leser dette feltet. Eksempel: FTX+AAI+++Generell informasjon G3/RFF - Referanser Brukes ikke i Norge SG5/CTA+COM Kontaktperson og kommunikasjonsnummer Brukes ikke i Norge G6/RFF - Referanser Brukes ikke i Norge SG8/LIN Sekvensnummerering og målepunkt id Sekvensnummeret i LIN segmentet benyttes til kontrollformål. Sekvensnummeret skal starte på 1 for første målepunkt id i en PRODAT melding og økes med 1 for hver ny forekomst av Segmentgruppe 8. Målepunkt id skal være basert på GS1 (EAN) nummer og kodelisteansvarlig organisasjon skal være GS1 (EAN) med kode 9. Eksempel: LIN :::9' SG8/DTM Dato/tid/periode Segmentet benyttes for å angi datoer relatert til målepunktet: Kvalifikator (C ): Dato type: 51 Dato for førstkommende avlesning (First meter reading date) 52 Dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) 92 Oppstartdato (Contract start date) 93 Opphørsdato (Contract stop date) 157 Gyldig fra dato (Validity start date) Dato for førstkommende periodiske avlesning i kombinasjon med avlesningsfrekvens kan benyttes av kraftleverandøren for å finne ut når han kan forvente avlesninger framover. Dato for siste faktiske avlesning kan benyttes av kraftleverandøren for å se om det er nødvendig med måleravlesning eller ikke. Fødselsdato for sluttbruker sendes i SG17/NAD. For alle datoer benyttes formatkvalifikator 203 (CCYYMMDDHHmm). Eksempel: DTM+92: :203' SG8/FTX - Fri tekst Fritekst felt som kan benyttes til informasjon som er relevant for målepunktet som er beskrevet i meldingen. Feltet er valgfritt, og det er ikke påkrevet at mottaker leser det. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 31

32 Eksempel: FTX+ACB+++Målepunktet er ikke tilkoblet SG12/QTY Kvantum Segmentet benyttes for å angi estimert årlig forbruk. Dette er påkrevet i Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04). Estimert årlig forbruk skal alltid sendes i hele kwh. Eksempel: QTY+31:25000:KWH' SG12/DTM - Dato/tid/periode Brukes ikke i Norge SG14/CCI+CAV Karakteristikker Segmentene benyttes for å angi karakteristikker knyttet til målepunktet. I CCI segmentet angis type karakteristikk, mens verdien til karakteristikken angis i etterfølgende CAV segment. Følgende karakteristikker kan benyttes i CCI segmentet i Norge: Kvalifikator i CCI (C ) Z02 Z05 Z09 Z10 Z12 Z13 Z14 Z15 Z17 Z18 Z19 Z20 Z21 Karakteristikk Målerkonstant Antall siffer i måler Prioritet (Priority) MVA prosent Avlesningsfrekvens Transaksjonsårsak Komponentkode Avregningsmetode Kundestatus Innhentingsmetode Avvisingsårsak Næringskode Elsertifikatplikt, prosent Kvalifikator Karakteristikk Verdi i CAV i CCI (C ) Z02 Målerkonstant Konstant Z05 Antall siffer i måler Antall siffer (heltallsdelen) Z09 Prioritet (Priority) P Prioritert (ikke utkoblbar) A Utkoblbar med 2 timers varsling B Utkoblbar med 12 timers varsling C Utkoblbar med 15 minutters varsling D Utkoblbar med 15 minutters varsling og begrenset varighet inntil 2 timer Z10 MVA prosent Prosentsats Z12 Avlesningsfrekvens Antall avlesninger pr. år. Z13 Transaksjonsårsak E32 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt E34 Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 32

33 E58 Oppdatering av grunnlagsdato, måler E64 Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning Z21 anleggsovertagelse Z22 Leverandørskifte Z23 Bytte av kraftleverandør og sluttkunde Z24 Kansellering av leverandørskifte Z25 Uspesifisert årsak Z28 Porteføljeoversikt Z14 Komponentkode Komponentkode Z15 Avregningsmetode Z31 Profilavregnet Z32 Timeavregnet Z17 Kundestatus Z41 Dødsfall Z42 Flytting fra et Målepunkt til et annet Målepunkt Z43 Tilleggs-målepunkt (nyanskaffelse) Z18 Innhentingsmetode Z50 Fjernavlest Z51 Manuelt avlest Z52 Ulest Z19 Avvisingsårsak E10 - Ukjent målepunkt E14 Annen årsak E17 - Ulovlig oppstartdato E22 Målepunkt blokkert for endring E50 - Ugyldig dato/periode N05 - Feil i fødselsdato/organisasjonsnummer N08 - Manglende skiftestand N09 - Feil i skiftestand N10 - Ulovlig stoppdato N12 Pågående leverandørskifte Z20 Næringskode Næringskode For næringsvirksomhet benyttes koder publisert av Statistisk sentralbyrå. For målepunkter utenfor næringsvirksomhet benyttes følgende: Z21 Elsertifikatplikt, prosent XX husholdning XY hytter og fritidseiendommer YY gate/veilys YZ drivhus ZZ annet energisalg Prosentandel av forbruket i målepunktet som er elsertifikatpliktig. For de fleste målepunkter vil denne være 100 eller 0 (null). Det finnes noen målepunkter der en prosentandel av forbruket har full EL-avgift, mens resten har fritak. Detter er typisk målepunkter hvor det tas ut strøm til ulike næringer hvor en av næringene er avgiftsfritatt. Et eksempel kan være et gårdsbruk med kun et målepunkt hvor en del av forbruket tas ut til veksthus. Veksthuset vil da være fritatt mens andre driftsbygninger og bolighus vil være elsertifikatpliktig (og elavgiftspliktig). Eksempel: CCI++Z02'CAV+:::1' Eksempel: CCI++Z05'CAV+:::6' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 33

34 Eksempel: CCI++Z09'CAV+P' Eksempel: CCI++Z10'CAV+:::24' Eksempel: CCI++Z12'CAV+:::6' Eksempel: CCI++Z13'CAV+Z22' Eksempel: CCI++Z15'CAV+Z31' Eksempel: CCI++Z17'CAV+Z41' Eksempel: CCI++Z18'CAV+Z51' Eksempel: CCI++Z20'CAV+:::XX' Eksempel: CCI++Z20'CAV+:::56.301' Eksempel: CCI++Z21'CAV+::: SG16/RFF Referanser Segmentet benyttes for å angi referanser knyttet til målepunktet og/eller transaksjonen: Kvalifikator (C ): MG Z02 Z04 LI TN Referanse: Målernummer Gammelt målernummer (ved målerbytte) Komponentkode i RK avregning Transaksjonsreferanse Referanse til originaltransaksjon Transaksjonsreferanse er påkrevet for alle PRODAT meldinger, se 5.2.3, Transaksjonsreferanse. Referanse til originaltransaksjon benyttes for å referere Transaksjonsreferansen i referert melding, for eksempel original PRODAT/Z03 i kansellering av PRODAT/Z03 eller i PRODAT/Z04. Eksempel: RFF+MG: ' Eksempel: RFF+Z02: ' Eksempel: RFF+LI: ' SG17/NAD Navn og adresse Følgende parter kan oversendes i Norge: Kvalifikator (3035): UD IT IV COT Part: Sluttbruker (End user) Anleggsadresse (Installation) Fakturaadresse Ny sluttbruker For hver av disse partene kan følgende opplysninger oversendes: Partens identifikasjon Partens navn Partens adresse Land I tillegg kan kontakt person og telefon, mobil, fax og e-postadresse oversendes i etterfølgende CTA/COM segmenter, se , SG18/ CTA+COM Kontaktperson og kommunikasjonsnummer. Det er viktig at man ikke blander fakturaadresse og sluttkundeadresse (legger fakturaadresse inn som sluttkundeadresse i KIS eller omvendt). En fakturaadresse benyttes kun for utsendelse av fakturaer, mens en sluttkundeadresse benyttes for annen post som måleravlesningskort og kundebrev. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 34

35 Sluttkunde identifikasjon skal alltid fylles ut med Sluttkundens fødselsdato eller organisasjonsnummer. Et unntak er sluttkunder som ikke har organisasjonsnummer/fødselsnummer, for eksempel ambassader, sameier eller garasjelag. For disse kundene kan feltet fylles ut med elleve 9-tall ( ). Kode 82 (Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene) benyttes som kodelisteansvarlig også for sluttkunder som ikke har organisasjonsnummer. Fødselsdato og organisasjonsnummer skal alltid sendes som heltall (uten blanke). Anlegg og fakturaadresse kan i tillegg identifiseres med målepunkt id, nettselskapets egen id eller Kraftleverandørs id. Sluttkunde, anlegg og fakturaadresse kan identifiseres på en av følgende måter: Part identifikasjon (C ) Kodeliste kvalifikator (C ) Kodeliste ansvarlig (C ) Organisasjonsnummer fra Foretaks-/Enhetsregisteret Ikke i bruk 82 Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene Fødselsdato 1 Fødselsdato 260 Ediel Nordic Forum Målepunkt id Ikke i bruk 9 GS1 Netteiers id. Ikke i bruk 89 Assigned by distributor Kraftleverandørs id. Ikke i bruk 90 Assigned by manufacturer Merk: De tre siste identifikasjonsskjemaene (målepunkt id, netteiers id. og kraftleverandørs id.) kan kun benyttes for anlegg og fakturaadresse. For Sluttkunde id kan kun fødselsdato eller organisasjonsnummer fra Brønnysundregistrene benyttes. Anleggsadresse skal sendes i Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03) ved anleggsovertagelse og Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04) dersom denne er ulik sluttkundeadressen. Anleggsadresse kan i tillegg sendes i Oppdatering av grunnlagsdata fra nettselskap (PRODAT/Z06). For navn er det 2 felt (35 tegn alfanumerisk hvert felt) og for adresse er det 3 felter (35 tegn alfanumerisk hvert felt) tilgjengelig. Navn 2 bør ikke fylles inn dersom navn 1 er tom. Adresse 2 bør ikke fylles inn dersom adresse 1 er tom, og tilsvarende bør ikke Adresse 3 fylles inn dersom adresse 2 er tom. Det er ingen krav til hvordan navn skrives inn. Det gis ingen særskilte anbefalinger ved bruk av skilletegn. Postnummer er påkrevet for alle parter (NAD segmenter med adresse). Det er påkrevet å fylle ut landkode for alle NAD segmenter på detaljnivå. Eksempel: NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordgate 1+Oslo NO' Eksempel: NAD+IV ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' SG18/ CTA+COM Kontaktperson og kommunikasjonsnummer CCTA og COM segmentene kan benyttes for å sende kontaktperson og eventuelle kommunikasjonsadresser til sluttkunden eller anlegget. Følgende kommunikasjonstyper kan benyttes: AL Mobiltelefon TE Telefon EM e-post FX Telefaks Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 35

36 Eksempel: CTA+IC+:Ole Olsen'COM :TE' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 36

37 6 BESKRIVELSE AV MSCONS MELDINGEN EDIFACT meldingene MSCONS og UTILTS benyttes for rapportering av målte verdier (transaksjonsdata) mellom ulike aktører, som Nettselskap, Kraftleverandører og Avregningssentralen for regulerkraft (Statnett). MSCONS og UTILTS har for en stor del overlappende funksjonalitet, men UTILTS er en nyere melding enn MSCONS og er spesielt utviklet til bruk i energimarkedet. MSCONS ble opprinnelig innført i kraftbransjen i Norge lenge før UTILTS var tilgjengelig. Imidlertid ble det i forbindelse med innføring av nye meldinger for avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter i Norge, høsten 2005, besluttet å innføre UTILTS på grunn av behovet for ny funksjonalitet i meldingene. For å skape minst mulig endringer i den norske kraftbransjen er meldingen MSCONS fremdeles benyttet for meldinger der det ikke har vært behov for utvidet funksjonalitet. 6.1 Generelt om MSCONS meldingen MSCONS (Metered Services Consumption Report message) benyttes i kraftmarkedet for rapportering av målte verdier. Dette omfatter bl.a. rapportering av produksjons og forbruksdata til bruk for avregning og statistikkformål. Meldingen kan sendes mellom ulike aktører som Nettselskap, Kraftleverandører og Avregningssentralen for regulerkraft (Statnett). NVE stiller i [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, krav om bruk av MSCONS bl.a. for: Oversendelse av avregningsdata fra Nettselskap til Kraftleverandør og balanseansvarlig Oversendelse av avregningsdata fra Nettselskap til Avregningssentralen for regulerkraft (Statnett) Oversendelse av målerstander fra Nettselskap til Kraftleverandør Kvartalsvis oversendelse av forventet uttak pr. målepunkt. Daglig forbruk pr nettområde Daglig forbruk pr nettområde kan sendes enten som Totalt forbruk pr nettområde eller som Totalt forbruk pr nettområde og Balanseansvarlig. Det er opp til Nettselskapet å avgjøre hvilken melding som skal sendes, men dersom det velges å sende pr Balanseansvarlig må dette tilbys for alle Balanseansvarlige. Dette kapittelet er ment å være en hjelp til aktører som skal implementere MSCONS meldingen i Norge og må leses sammen med [4], Message handbook for Ediel, Implementation Guide for Metered services consumption report (MSCONS), MSCONS og profilavregnede målepunkter Ved rapportering av målerstander skal det som står på målerens telleverk (standen) oversendes, men oversendt stand multiplisert med konstant skal ikke gi en verdi med oppløsning mindre enn 1 kwh. Man skal sende både avleste og stipulerte stander. Det er viktig at Nettselskapet og Kraftleverandøren benytter de samme standene i fakturaen til sluttkunden og alle stander skal derfor sendes. Startstand skal være lik forrige rapporterte sluttstand. For "ikke kumulative målere" og for målepunkter uten måler skal det genereres fiktive målerstander. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 37

38 6.2.1 Oversendelse av målerstander ved periodisk avlesning Ved periodisk avlesning av målerstander oversendes følgende: målepunkt id målernummer startstand med tilhørende avlesningstidspunkt sluttstand med tilhørende avlesningstidspunkt periodevolum med tilhørende tidsperiode estimert årsforbruk (utvidet krav i forhold til [8]) konstant og antall siffer (utvidet krav i forhold til [8]) i feltet "Reason for Meter Reading" angis koden 1, Periodical Oversendelse i forbindelse med målerbytte Ved målerbytte skal både den gamle og den nye målerens stander avleses. Nettselskap sender en MSCONS melding til Kraftleverandør med sluttstand for den gamle måleren, innen gjeldende frist. Startstand for den nye måleren (som ikke nødvendigvis behøver å være null) kan oversendes som en enkel målerstand, men anbefales sendt ved første periodiske avlesning. Følgende rapporteres for den gamle måleren: målepunkt id gammelt målernummer startstand med tilhørende avlesningstidspunkt sluttstand med tilhørende avlesningstidspunkt periodevolum med tilhørende tidsperiode eventuelt nytt estimert årsforbruk konstant og antall siffer (utvidet krav i forhold til [8]) i feltet "Reason for Meter Reading" angis koden 4, Change of meter, last reading old meter Følgende rapporteres for den nye måleren dersom oppstand på ny måler sendes sammen med nedstand for gammel måler: målepunkt id nytt målernummer startstand med tilhørende avlesningstidspunkt sluttstand som er lik startstand og med samme avlesningstidspunkt som for starstand periodevolum med tilhørende tidsperiode hvor periodevolumet er 0 (null) og tidsperioden har samme fra og til tidspunkt. konstant og antall siffer i feltet "Reason for Meter Reading" angis koden 5, Change of meter, first reading new meter Avlest stand ved oppsett av ny måler skal oversendes som målt (ikke stipulert). Operatører har behandlet måler fysisk, og det er ingen grunn til at korrekt målerstand ikke kan innhentes og rapporteres. Skjer målerbytte i forbindelse med et leverandørskifte skal MSCONS melding kun inneholde informasjon om ny måler til ny kraftleverandør, se Vedlegg G, Målerbytte. Det vil si opp-stand på ny måler, med Årsak til avlesning 2, Change of supplier. Til gammel kraftleverandør sendes melding som inneholder informasjon om gammel måler. Det vil si nedtatt stand på gammel måler, med Årsak til avlesning 2, Change of supplier. I forbindelse med målerbytte skal det i tillegg til MSCONS sendes en PRODAT/Z10, bl.a. med informasjon om målernummer, avregningsmetode og andre attributter knyttet til den nye måleren. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 38

39 NB: PRODAT/Z10 bør alltid sendes før MSCONS melding med tilhørende stander. Det kan imidlertid ikke garanteres at meldingene kommer fram i riktig sekvens. KIS systemer må derfor kunne håndtere mottak av ulik sekvens for ulike meldinger, selv om de er knyttet til samme hendelse Oversendelse av enkel målerstand Dersom det er ønskelig å oversende kun en startstand, for eksempel i forbindelse med målerbytte eller leverandørskifte skal dette gjøres ved å oversende: målepunkt id målernummer startstand med tilhørende avlesningstidspunkt sluttstand som er lik startstand og med samme avlesningstidspunkt som for starstand periodevolum med tilhørende tidsperiode hvor periodevolumet er 0 (null) og tidsperioden har samme fra og til tidspunkt. konstant og antall siffer i feltet "Reason for Meter Reading" angis en av kodene: 2, Change of supplier 5, Change of meter, first reading new meter 8, Customer move Forventet årlig forbruk Forventet årlig forbruk overføres med produktkode Nettselskapet skal minimum hvert kvartal sende melding til hver enkelt leverandør om forventet årlig uttak for hvert målepunkt i leverandørens portefølje som inngår i beregningsgrunnlaget for prosentfordelingen (porteføljestatus). Informasjonen skal oversendes leverandør innen to uker etter kvartalsskifte. Årsforbruk skal alltid baseres på siste avleste stand Korrigering av tidligere oversendte verdier Ved korrigering av tidligere oversendte stander i MSCONS skal det først sendes stander som tilbaketrekkes, med tilhørende dato. Deretter sendes nye stander, datoer og periodevolum. Tilbaketrukne stander og nye korrigerte stander kan sendes i samme MSCONS. Korrigeringer skal også sendes til gammel kraftleverandør dersom det har skjedd et leverandørskifte på anlegget. Man kan tilbaketrekke og korrigere både avleste og stipulerte stander. Innenfor en melding med tilbaketrekking av tidligere stander sendes de stander som tilbaketrekkes i kronologisk rekkefølge med kode 58, Tilbaketrukket som kvantumskvalifikator i SG10/QTY med tilhørende dato for standen. I tillegg sendes kode 6, korrigering som årsak til avlesning i SG11/MEA (felles for alle standene som tilbaketrekkes). Et eksempel med detaljert beskrivelse av tilbaketrekking av stander finnes i I.4. Sammen med korrigert(e) stand(er) skal det alltid sendes stand før og etter korrigeringen sammen med tilhørende periodevolumer, gitt at korrigert stand ikke er en start eller sluttstand, eller dersom det kommer en ny stand mellom to allerede oversendte stander. I siste tilfelle tilbaketrekkes standen etter den nye, og i korrigeringen sendes standen før og etter den nye med tilhørende periodevolumer. Det skal alltid sende startstand, sluttstand, og volum. For korrigeringer av målerstand(er), periodevolum(er) eller avlesningsdato(er) finnes det en egen kode som skal benyttes i MEA segmentet i segmentgruppe 11, kode "6, Correction of meter reading". Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 39

40 Hvert sett med verdier (startstand, sluttstand og periodevolum med tilhørende dato/periode) skal rapporteres i en egen repetisjon av detaljnivået (LIN segmentet). Eksempler på tilbaketrekking og korrigering finnes i vedlegg I.4 og I De enkelte segmenter i MSCONS meldingen For segmenter som er felles for alle meldinger (i hode og hale) henvises til 4, EDIFACT segmenter benyttet i alle meldinger SG0/BGM - Meldingsnavn Meldingsnavn (meldingstype) skal alltid være lik 7, Process data report i Norge. Se også 4.4, BGM Start på melding. Eksempel: BGM+7+AV NA' SG1/RFF - Referanser Benyttes ikke i Norge SG4/CTA - Kontaktinformasjon Benyttes ikke i Norge SG0/UNS - Seksjonsskille Påkrevet segment som skiller hodeinformasjon fra detaljinformasjon i MSCONS. Eksempel: UNS+D' SG5/NAD Navn/adresse I NAD segmentet i segment gruppe 5 skal alltid kvalifikator XX benyttes. Eksempel: NAD+XX' SG6/LOC Lokasjon I LOC segmentet angir objekt id, se 2.9.1, Bruk av objekt id. Lokasjonskvalifikator er alltid 90. LOC segmentet kan benyttes både for aktør-id og prisområde, blant annet for Saldo for ubalanse pr. leverandør fra Avregningssentralen for regulerkraft. Eksempel: LOC ::9' LOC ::SM+::SM:NO1' SG7/RFF - Referanser Segmentet benyttes for referanse til målernummer og transaksjonsreferanse. Følgende koder benyttes som kvalifikator: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 40

41 MG LI Meter unit number (Målernummer) Benyttes i Norge kun for meldinger med produktkode 1511, målerstander. Line item reference number (Transaksjonsreferanse) - Kreves ikke i Norge. For ikke målte anlegg (gatelys, telefonkiosker etc.) anbefales det at man oppretter et fiktivt målernummer og sender estimerte stander eller timeverdier. Det er opp til nettselskap å bestemme hvordan målernummer for en fiktiv måler skal være. Faste navn som UMÅLT eller FIKTIV kan benyttes. (NB: Vær oppmerksom på eventuelle problemer med ÆØÅ i målernummeret ). Eksempel RFF+MG:S SG9/LIN Sekvensnummerering og produktkode Sekvensnummeret i LIN segmentet benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny objekt id (hver ny forekomst av Segment gruppe 6) innefor en SG5/LOC. Dersom det rapporteres flere målepunkter i en MSCONS (flere LOC segmenter) skal sekvensnummeret starte på 1 igjen i første LIN i neste repetisjon av LOC segmentet. Når man sender flere perioder for et målepunkt skal disse alltid sendes under samme LOC segment og periodene skal sendes i stigende rekkefølge. Dvs. at LIN+1 skal inneholde den eldste perioden, LIN+2 den nest eldste osv. Komplett liste over produktkoder finnes på [9], Ediel Portalen, Sammenhengen mellom produktkoder og prosesser er beskrevet i [10], Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag, siste versjon, Følgende produktkoder benyttes i meldinger omfattet av dette dokumentet: Produktkode Melding 1501 Sum pr. time totalt for en leverandør (timeverdi) 1482 Sum ikke timemålt en leverandør og et nettselskap (timeverdi) 1471 Sum timemålt en leverandør og et nettselskap (timeverdi) 1462 JIP (Justert Innmatnings Profil) 1491 Timemålt energi for en kunde/objekt (timeverdi) 1511 Målestand 1400 Estimert årsforbruk 1196 Totalt forbruk pr nettområde 1197 Totalt forbruk pr nettområde og balanseansvarlig 1445 Saldo for ubalanse pr. leverandør, volum 1446 Saldo for ubalanse pr. leverandør, kronebeløp 1493 Kvalitetssikrede måleverdier (Komponentkode) 1401 Måleverdi Sammen med norske produktkoder benyttes kodelisteansvarlig SM. Eksempel: LIN :::SM' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 41

42 6.3.9 SG9/MEA - Måleenhet Segmentet benyttes for å angi måleenhet som benyttes i etterfølgende QTY segment. For meldinger som sendes i henhold til [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, skal det alltid angis kwh for volumer. Se også 2.6, Måleenheter og bruk av desimaler. Eksempel: MEA+AAZ++KWH SG9/CUX - Valuta Segmentet benyttes for å angi valuta. Eksempel: CUX+2:NOK' SG10/QTY - Kvantum Målerstander og volumer rapporteres i QTY segmentet i segmentgruppe 10. Nedenfor er det beskrevet hvilke koder skal benyttes i QTY segmentet for noen typer måling: Type måling Startstand, stipulert Startstand, målt Sluttstand, stipulert Sluttstand, målt Periode volum sammen med målerstander Tilbaketrekking av målerstander Forventet årlig volum Forventet periodevolum Prod. Kode Kode i QTY Kode i DTM Datoformat Cumulative quantity, 367 Previous 203 YYYYMMDDHHmm preceding period, meter reading estimated date Cumulative quantity, 367 Previous 203 YYYYMMDDHHmm preceding period, meter reading measured date Cumulative quantity, 368 Latest meter 203 YYYYMMDDHHmm actual estimated reading date Cumulative quantity, 368 Latest meter 203 YYYYMMDDHHmm actual measured Period quantity, reached reading date 324 Processing date/period Quantity withdrawn 324 Processing date/period Estimated annual volume Estimated reading quantity Benyttes ikke 158 Horizon start date 159 Horizon end date Z13 YYYYMMDDHHmm- YYYYMMDDHHmm 203 YYYYMMDDHHmm Benyttes ikke 108 WW Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 42

43 For timeserier benyttes følgende koder i QTY segmentet: Type måling Målt kraftuttak pr. objekt (Timemålt) Totalt forbruk pr nettområde Totalt forbruk pr nettområde og balanseansvarlig Prod. Kode Kode i QTY Kode i DTM Datoformat Estimated quantity 324 Processing (Estimert verdi) date/period 136 Period quantity, reached (Målt verdi) Z01 Manually corrected quantity (Korrigert verdi) Estimated quantity 324 Processing (Estimert verdi) date/period 136 Period quantity, reached (Målt verdi) Estimated quantity (Estimert verdi) 136 Period quantity, reached (Målt verdi) 324 Processing date/period Z13 YYYYMMDDHHmm- YYYYMMDDHHmm Z13 YYYYMMDDHHmm- YYYYMMDDHHmm Z13 YYYYMMDDHHmm- YYYYMMDDHHmm For 1491, Målt kraftuttak pr. objekt benyttes kvantumskvalifikator 99 for midlertidige verdier. Disse skal alltid etterfølges av en ny 1491-melding med kvantumskvalifikator 136 (endelig verdi). Kode 136 skal brukes på endelige verdier (selv om de faktisk er estimert). Eksempel: QTY+136:90' SG10/DTM Dato/tid/periode Segmentet benyttes for å angi dato eller periode tilhørende volumet i QTY segmentet, se over. Eksempel: DTM+324: :Z13' DTM+368: :203' SG11/CCI+MEA Årsak til måleravlesning Årsak til måleravlesning (MSCONS/SG11/CCI+MEA, Reason for meter reading ) skal alltid sendes sammen med en målerstand. Følgende koder er tilgjengelig: 1 Periodical 2 Change of supplier 3 Control reading 4 Change of meter (last reading old meter) 5 Change of meter (first reading new meter) 6 Correction of meter reading 8 Customer move 9 Update of master data, metering point, requiring meter reading (Måleravlesning som følge av endring i grunnlagsdata). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 43

44 Måned: Januar Februar Mars April Mai Juni Uke: Periodeavlesning 1 Målerbytte Leverandørbytte Kontrollavlesning Periodeavlesning 2 Eksempler på årsak til måleravlesning Årsak til måleravlesning gjelder bare for ny målerstand (sluttstand). I forbindelse med anleggsovertagelse benyttes kode 8, Customer move. For å angi at det er årsak til måleravlesning som kommer i SG11/MEA sendes SG11/CCI først med kode Z04, Reason for meter reading. SG11/MEA benyttes kun for målestander. Eksempel: CCI+++Z04' MEA+SV++ZZ: SG0/CNT - Kontrolltotal CNT segmentet i halen på MSCONS meldingen benyttes til kontrollformål. Segmentet skal inneholde en nettosum for alle kvanta (sum av alle verdier i QTY segmentet) i meldingen. Netto summen fremkommer ved at positive verdier summeres mens negative verdier subtraheres. Summen i CNT segmentet skal ha samme nøyaktighet (antall desimaler) som grunnlaget i QTY segmentene. Avvik kan medføre at meldingen blir forkastet. Eksempel: CNT+1:224' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 44

45 7 BESKRIVELSE AV UTILTS MELDINGEN 7.1 Generelt om UTILTS meldingen UTILTS meldingene er for en stor del bygget opp med samme struktur som MSCONS. MSCONS (Metered Services Consumation Report) ble, som navnet tilsier, utviklet for oversendelse av måledata. UTILTS (Utilities Time Series message) er utviklet på et senere tidspunkt av Ediel/ebIX som en mer generell melding for utveksling av tidsserier i energibransjen. Disse tidsseriene kan innholde volumer, stander, priser, beløp, valutakurser etc. Siden man i forbindelse med innføringen av elektronisk utveksling av avregnings og Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter s informasjon har innført nye prinsipper (for eksempel tidsserier med døgnoppløsning istedenfor timeoppløsning/stander og overføring av beløp) er det hensiktsmessig å utveksle disse meldingene med UTILTS. For de som skal utvikle systemer som skal generere disse meldingene er det svært liten forskjell i prinsipp og oppbygging. 7.2 De enkelte segmenter i UTILTS meldingen SG0/BGM - Meldingsnavn Meldingsnavn (meldingstype) kan ha følgende verdier i Norge: E26 (Reconciliation volumes) benyttes for Korreksjonsoppgjør (1499) E31 (Aggregate metered data from the Metered data aggregator, local) benyttes for Leverandøravregning (1581) og Grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1591) E26 (Reconciliation volumes) benyttes for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) E30 (Collected data, from Metered data collector) benyttes for Måledata fra kraftleverandør ERR (Information on rejection) benyttes for Avvising av måledata fra kraftleverandør Se også 4.4, BGM Start på melding. Eksempel: BGM+E31+AV NA' SG0/MKS - Markedssegment Segment som benyttes for å angi forretningsdomene (strøm/gass) og forretningsområde. Forretningsdomene skal alltid ha verdien 23 (Strøm) i Norge. Forretningsområde kan ha følgende verdier: E02 (Meter reading phase) benyttes for Leverandøravregning (1581) og Grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1591) E03 (Settlement phase) benyttes for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) og Korreksjonsoppgjør (1499) Eksempel: MKS+23+E03:: SG1/RFF Fakturareferanse Segmentet er påkrevet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) og Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (1499). Eksempel: RFF+IV: Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 45

46 7.2.4 SG5/IDE Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse gir en entydig referanse for en bestemt transaksjon (for hver repetisjon av IDE segmentet). Transaksjonsreferanse er påkrevet i alle UTILTS meldinger og skal være unik over tid for avsender av meldingen. Eksempel: IDE SG5/LOC Lokasjon (Målepunkt) Segmentet benyttes for å angi en lokasjon, for eksempel et målepunkt. Segmentet skal benyttes og inneholde målepunkt for alle meldinger i Norge som er påkrevet i henhold til [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, Se også 2.9.1, Bruk av objekt id. Eksempel: LOC :: SG5/LIN Produktkode Produktkode skal angis i henhold til produktkodelisten som kan finnes på [9], Ediel Portalen, Sammen med norske produktkoder benyttes kodelisteansvarlig SM. Følgende produktkoder benyttes i meldinger omfattet av dette dokumentet: Produktkode Melding 1499 Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt 1581 Leverandøravregning 1591 Grunnlag avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 1592 Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter Produktkode benyttes ikke for Måledata fra Kraftleverandør. Eksempel: LIN :::SM' SG5/DTM Dato/tid/periode for detaljnivå I UTILTS benyttes et sekvensnummer for observasjonene (volumer, stander, priser, beløp etc.) i en tidsserie. Det vil si at for hver tidsserie oppgis en Rapporteringsperiode og en Oppløsning og for hver observasjon i tidsserien oppgis et sekvensnummer for observasjonen innenfor tidsserien. En av fordelene med dette prinsippet er meldingene blir mindre enn vi er vant til fra MSCONS, der hver observasjon har en tilknyttet periode. Et eksempel er preliminære volumer som skal sendes hver uke med døgnoppløsning. Her oppgis rapporteringsperiode som fra/til dato/tid (eks.: ) sammen med en oppløsning på ett døgn. De syv preliminære volumene i tidsserien nummereres deretter fortløpende fra 1 til 7. For Korreksjonsoppgjør (1499) benyttes en oppløsning på 60 minutter (1 time). Rapporteringsperiode angis med datokvalifikator 324 og formatkvalifikator 719 (CCYYMMDDHHmmCCYYMMDDHHmm). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 46

47 Oppløsning angis med datokvalifikator 354 og formatkvalifikator 804 (antall dager) eller 806 (antall minutter). Rapporteringsperiode og Oppløsning benyttes ikke for målerstander og Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592), siden dette ikke er normale tidsserier. Målerstander sendes alltid for et tidspunkt, mens Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) sendes for en oppgjørsperiode. Det finnes derfor ikke noen oppløsning for disse meldingene. Eksempel: DTM+324: :719' Eksempel: DTM+354:1:804' Eksempel: DTM+354:60:806' SG5/STS Transaksjonsårsak Transaksjonsårsak skal alltid oppgis i UTILTS med kvalifikator 7. Følgende koder er tilgjengelig for transaksjonsårsak: E01 Anleggsovertagelse benyttes for Måledata fra Kraftleverandør E03 Leverandørskifte benyttes for Måledata fra Kraftleverandør E20 Opphør av kraftleveranse benyttes for Måledata fra Kraftleverandør E23 Avlesing benyttes for Måledata fra Kraftleverandør E43 (Reconciliation) benyttes for Grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1591) og Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) E44 (Settlement) benyttes for Leverandøravregning (1581) og Korreksjonsoppgjør (1499) For UTILTS/ERR (Avvising av måledata fra kraftleverandør) angis også et svar med kode E01. Sammen med svaret sendes en svarstatus (41 = Avvist) og en avvisingsårsak: E19 Målerstand utenfor grenseverdier Skal kun benyttes dersom målerstanden ikke kan godkjennes av nettselskapets forbrukskontroll. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen (E30) eller avlesningsdato kommer for sent i henhold til NVEs forskrifter E10 Ukjent målepunkt Skal benyttes dersom målepunktet ikke finnes i nettselskapets database N11 Avlesning lik estimert stand Benyttes når en avlesning er lik estimert stand hos nettselskapet, siden sluttkunden da med stor sannsynlighet ikke har lest av måleren, men hentet standen fra fakturaen. N13 Fjernavlest målepunkt Benyttes som avvisningsårsak dersom målepunktet er fjernavlest og måleravlesning derfor ikke er nødvendig. Eksempel: STS+7++E44::260 Eksempel: STS+E01+41+E19::260 (Avvising av måledata fra kraftleverandør) SG5/MEA - Måleenhet Segmentet benyttes for å angi måleenhet som benyttes i etterfølgende QTY segment. For meldinger som sendes i henhold til NVEs forskrift [8] skal alltid kwh angis for volumer. Se også 2.6, Måleenheter og bruk av desimaler. Segmentet benyttes ikke for Måledata fra Kraftleverandør. Eksempel: MEA+AAZ++KWH Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 47

48 SG6/RFF - Referanser Segmentet benyttes for referanse til originalmelding når denne avvises med UTILTS/ERR SG8/SEQ - Sekvensnummer Segmentet angir et sekvensnummer (posisjon til observasjonene i en tidsserie). Se også 7.2.7SG5/DTM Dato/tid/periode for detaljnivå. Eksempel: SEQ++1' SG8/DTM - Dato/tid/periode for observasjon Segmentet er påkrevet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592), Elsertifikatpliktig forbruk (1503) og Elsertifikatpliktig forbruk til kraftleverandør (1506). Segmentet benyttes ikke for andre meldinger i henhold til [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, Eksempel: DTM+257: : SG8/MOA - Beløp Segmentet benyttes for beløp i Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) og Totalbeløp i Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (1499). Eksempel: MOA+9+456:NOK SG11/QTY Kvantum Segmentet benyttes for å angi kvantum (volumer) og er påkrevet for alle meldinger. Følgende kvalifikatorer kan benyttes: 58 Tilbaketrukket volum (Withdrawn quantity) 67 Estimert volum (Estimated reading quantity) 136 Målt volum (Period quantity, reached) 140 Målerstand 220 Målt volum (Meter reading) 260 Differanse volum (Delivered quantity balance) 461 Preliminært volum (Calculated, for settlement and reconciliation) For en nærmere beskrivelse av bruken se [10], Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag, siste versjon, Eksempel: QTY+461: SG11/DTM - Dato for målerstand Segmentet benyttes for å angi dato for målerstand i Måledata fra Kraftleverandør. Kvalifikator 368, Dato for måleravlesning skal benyttes. Eksempel: DTM+368: :203' SG0/CNT - Kontrolltotal CNT segmentet i halen på UTILTS meldingen benyttes til å angi fakturatotal for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) og Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (1499). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 48

49 Eksempel: CNT+12: ' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 49

50 8 BESKRIVELSE AV CONTRL KVITTERINGSMELDING Mottaksbekreftelse (positiv CONTRL) og Syntaksfeilrapport (negativ CONTRL) er kun ment å håndtere bekreftelse eller avvising på bakgrunn av feil i EDIFACT syntaks. Det omfatter feilsituasjoner som: Manglende dataelementer, segmenter eller segmentgrupper med klassifiseringen M (Mandatory). For lange felt (dataelementer) i henhold til EDIFACT formatbeskrivelsen. Flere dataelementer/segmenter enn det som er spesifisert som maksimum i EDIFACT s meldingsbeskrivelse. Feil i adressering i UNB segmentet, herunder også subadresser. CONTRL er en kvitteringsmelding som kan benyttes sammen med alle Ediel (EDIFACT) meldinger. Den er likt oppbygd uansett meldingstype. Meldingen dannes i EDI programvaren (EDI server) og benyttes kun for å bekrefte eller avvise melding med bakgrunn i EDIFACT syntaks. Følgende regler gjelder for bruk av CONTRL Når SMTP (Internett) benyttes som transportprotokoll skal avsender av meldinger alltid be om CONTRL melding i retur. Dersom det er feil i EDIFACT syntaks i en mottatt melding skal det alltid returneres en negativ CONTRL melding (uavhengig av om avsender har bedt om det eller ikke). Dette gjelder også dersom feilen oppsto ved mottak av APERAK. Det skal normalt ikke bes om CONTRL ved sending av APERAK. Det er allikevel opp til hver enkelt om det er ønske om CONTRL på hvilken som helst Ediel melding. I forbindelse med test vil det bli bedt om CONTRL på APERAK meldinger. Det skal aldri bes om CONTRL i retur ved utsendelse av CONTRL meldinger, noe som kan medføre at systemer går i loop. Det skal aldri sendes CONTRL i retur ved mottak CONTRL meldinger, selv om mottatt CONTRL melding har feil i EDIFACT syntaks. CONTRL meldingen skal baseres på spesifikasjon i [7], Message handbook for Ediel, Functional description, Merk: Det anbefales at bruk av CONTRL settes som standardvalg i EDI-programvaren, for Ediel meldingene PRODAT, MSCONS og UTILTS. Da vil avsender alltid motta kvittering på om utsendt melding er kommet frem til mottaker. Erfaringsmessig har dette vist seg å være en fornuftig og verdifull rutine, spesielt med tanke på dokumentasjon i forbindelse med uoverensstemmelser og konflikter mellom parter. Merk: Mottaksbekreftelse (positiv CONTRL) skal kun sendes dersom det er bedt om dette. Det er også viktig at avsender av originalmelding er bevisst på om det bes om Mottaksbekreftelse i retur, for å unngå unødvendige Mottaksbekreftelser som ikke kan håndteres på en tilfredsstillende måte. Merk: Det er viktig at avsender har rutiner for oppfølging og kontroll på at det mottas kvitteringer på meldinger som sendes. Det vil alltid være avsender som er ansvarlig for kontrollere at kvitteringsmeldinger kommer i retur. Mottaker kan vanskelig verifisere manglende mottak. Merk: Meldinger som inneholder feil som resulterer i en negativ CONTRL vil ikke bli behandlet i mottakers applikasjon. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 50

51 8.1 Innhold I CONTRL benyttes kun segmentgruppe 0. Det er kun ett segment som skiller seg fra de andre Ediel meldingene i denne segmentgruppen. Se eksempel på CONTRL melding under. Oppbygging av CONTRL meldingen baseres på spesifikasjon i [7], Message handbook for Ediel, Functional description, I dette kapitlet er det kun UCI segmentet som beskrives. Se kapittel 4, EDIFACT segmenter benyttet i alle meldinger for beskrivelse av de øvrige segmentene. Merk at en CONTRL melding kun benytter segmentene UNA, UNB, UNH, UCI, UNT og UNZ (BGM, DTM og NAD benyttes ikke) UCI segmentet utvekslings respons Segmentet inneholder utvekslingsreferansen som er hentet fra UNB i original melding. Deretter skal henholdsvis avsender og mottaker sine adresser, inkludert subadresser, gjengis. Denne informasjonen hentes også fra original melding, og vil være motsatt av CONTRL meldingens UNB. Til slutt i segmentet ligger verdien for positiv (1) eller negativ (4) CONTRL. Eksempel: UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:TIMER :14:TIMER : UNH+1+CONTRL:2:2:UN:EDIEL2 UCI :14:TIMER :14:TIMER+1 UNT+3+1 UNZ Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 51

52 9 BESKRIVELSE AV APERAK KVITTERINGSMELDING APERAK meldingen er en applikasjonskvittering som er ment å håndtere feil som normalt skal oppdages ved import i mottaende applikasjon, som: Det mangler ett eller flere dataelementer, segmenter eller segmentgrupper som har klassifiseringen R (Required). Det er feil i datainnholdet. Det er feil i format (dato, desimaler, osv ) Det er feil i kodeverdier. Eksempler på avvisningsgrunner: Mangler påkrevde felt Mangler innhold i påkrevde felt Innhold er definert i feil format (dato, tidsstempel, desimaler, osv ) Det er brukt ulovlige koder i henhold til brukerveiledning/ig Hensikten med en APERAK melding er følgende: Kvittering på at mottaker har mottatt og forstått en melding innen en bestemt tidsfrist. Unngå unødig bruk av telefon, fax og lignende i forbindelse med feilsituasjoner. Merk: APERAK skal kun benyttes som svar på meldinger til Statnett og Nord Pool. Merk: Det er viktig at avsender har rutiner for å kontrollerer at det mottas kvitteringer på meldinger som sendes. Det vil alltid være avsender som er ansvarlig for å kontrollere kvitteringsmeldinger. Mottaker kan vanskelig verifisere manglende mottak. Merk: Bekreftelsesrapport (positiv APERAK) skal kun sendes dersom det er bedt om dette. Det er også viktig at avsender av originalmelding er bevisst på om det bes om Bekreftelsesrapport i retur, for å unngå unødvendige Bekreftelsesrapporter som ikke kan håndteres på en tilfredsstillende måte. Negativ APERAK skal sendes uansett om det bes om bekreftelsesrapport eller ikke. 9.1 Funksjonell beskrivelse APERAK meldingen har følgende funksjoner: a) å informere avsender av en melding om at meldingen, eller deler av meldingen er mottatt av mottakers applikasjon og at denne er prosessert uten feil. b) å informere avsender av en melding om at meldingen, eller deler av meldingen er mottatt av mottakers applikasjon og er blitt avvist som følge av feil funnet under prosessering i mottakers applikasjon. En melding (MSCONS eller UTILTS) skal først kontrolleres i EDI-programvaren for å finne eventuelle syntaksfeil. Deretter blir meldingen overført til mottaende applikasjon (f.eks. KIS eller handelssystem). Dersom en feil blir funnet i forbindelse med import til applikasjonen skal APERAK meldingen sendes til avsender av den opprinnelige meldingen med informasjon om feilene som er funnet (negativ APERAK). Dersom det ikke finnes feil og avsender har bedt om APERAK, sendes en positiv APERAK som bekreftelse på mottak. I forbindelse med mottak av negativ APERAK vil det ofte være nødvendig med manuell behandling av feilene som er spesifisert. Det er derfor viktig at feilene beskrives så klart at mottaker klarer å tolke feilmeldingen uten å ta kontakt med avsender av APERAK meldingen. Positive APERAK meldinger kan håndteres automatisk. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 52

53 Om APERAK skal benyttes eller ikke, angis i dataelement 4343 i BGM segmentet i Ediel meldingene. Følgende koder er tilgjengelige: AB NA Message acknowledgement is required (APERAK). No acknowledgement needed Dersom det er sendt en positiv APERAK skal eventuell omgjøring håndteres manuelt. Dvs. at det ikke skal sendes negativ APERAK etter at positiv APERAK er sendt. APERAK meldingen kan benyttes til å godkjenne eller avvise hele meldinger eller enkelt objekter i en melding: En APERAK melding skal aldri omfatte mer enn en mottatt melding. Transaksjonene i en mottatt melding kan imidlertid godkjennes/avvises i flere APERAK meldinger. Referanse til opprinnelig melding skal alltid angis i APERAK. 9.2 De enkelte segmenter i APERAK meldingen SG0/BGM Meldingshode I BGM segmentet angis en meldingsfunksjon som beskriver status for mottatt melding (MSCONS, UTILTS). Følgende koder kan benyttes: 12, Not processed Benyttes for meldinger som ikke enda er behandlet (må behandles manuelt), som en midlertidig bekreftelse. Det vil, på et senere tidspunkt, komme en ny APERAK med kode 27 eller , Not accepted Benyttes dersom hele den mottatte meldingen avvises. 29, Accepted without amendment Benyttes dersom hele den mottatte meldingen godkjennes på meldingsnivå. I Norge blir koden benyttet i forbindelse MSCONS Avregning og UTILTS for avregnings data og saldooppgjør. De andre dataelementene i BGM segmentet benyttes ikke for APERAK. Eksempel: BGM+++27' SG0/DTM Mottaksdato I DTM segmentet på hodenivå i APERAK meldingen skal man angi meldingsdato og klokkeslett. I tillegg kan man angi dato og klokkeslett for mottak av meldingen som refereres (Kode 178, Arrival date/time, actual). Mottaksdato er valgfritt. Eksempel: DTM+137: :203' SG1/RFF, Referanse til mottatt melding I RFF segmentet i segmentgruppe 1 skal MeldingsID fra den melding som refereres angis (Reference number to previous message). Meldings id finnes i dataelement 1004 i BGM segmentet i mottatt melding. Eksempel: RFF+ACW:ABC Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 53

54 9.2.4 SG2/NAD Avsender/mottager Generelt gjelder de samme regler for adressering for APERAK som en hver annen Ediel melding. Spesielt kan det nevnes at dette medfører at partene spesifisert i NAD på hodenivå snus, slik at avsender (FR/MS) i opprinnelig melding vil bli mottaker (DO) i APERAK og mottaker (DO/MR) vil bli avsender (FR). Merk at mottaker alltid sendes med kvalifikator DO og avsender alltid med kvalifikateor FR i APERAK. For UTILTS skal man ikke angi tredjeparter, selv om man benytter dette. For avsender av melding er det i henhold til IG mulig å legge inn feltet Place for generation of message. Feltet er valgfritt, men bør ikke benyttes. Imidlertid skal ikke meldinger som inneholder dette feltet avvises av den grunn. Eksempel: NAD+FR :: SG2/CTA og SG2/COM, Kontaktperson og telefon CTA segmentet kan benyttes til å angi kontaktperson og COM segmentet kan benyttes til å angi for eksempel telefonnummer. Disse feltene anbefales ikke benyttet SG3/ERC, Feilinformasjon ERC segmentet i segmentgruppe 3 benyttes til å angi en feilkode. Feilkoden er påkrevd dersom det rapporteres feil. Feiltekst skal alltid sendes i negativ APERAK. Standard feilkoder som skal benyttes av alle er gjengitt nedenfor. Sammen med feilkoden benyttes kodelisteansvarlig ZZZ (Ediel Nordisk forum). Merk: Som svar på UTILTS/E31 (ELSERT) benyttes kun kode The application could not process the message 41 Required data missing 42 Error in content of a data element 50 Error in the message period (e.g. the data in the message is too old) 51 The message was received too late (e.g. time critical message 999 General error (an error description should be stated in the FTX segment) Eksempel: ERC+51::ZZZ' Eksempel: ERC+999:: ZZZ ' SG3/FTX, Feiltekst og feilkoder I negativ APERAK skal feil detaljeres i FTX segmentet, som etterfølger ERC segmentet, med en feiltekst som beskriver feilen i klar tekst. Det skal sendes minst en feiltekst i negativ APERAK, men det er mulig å repetere SG3/ERC+FTX 999 ganger. Eksempel: FTX+AAO+++Message received too late Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 54

55 9.2.8 SG4/RFF, Referanse Segmentet benyttes kun som svar på MSCONS i forbindelse med avregning. Segmentet kan repeteres to ganger med, en gang pr kvalifikator: LI (Line item reference number) Sekvensnummer hentet fra SG9/LIN i mottatt MSCONS melding. Z07 Komponentkode fra SG6/LOC i mottatt MSCONS melding. 9.3 Spesielt om APERAK som svar på MSCONS for avregning i regulerkraftmarkedet I forbindelse med MSCONS meldinger til/fra Avregningssentralen for regulerkraftmarkedet (Statnett) vil det sendes MSCONS meldinger med en eller flere tidsserier som identifiseres med en komponentkode. Avregningen for en periode kan ikke avsluttes før alle tidsseriene (komponentkodene) er mottatt av Avregningssentralen. MSCONS Avregning godkjennes/avvises derfor på meldingsnivå. For MSCONS Avregning gjelder følgende: Hele MSCONS meldingen vil enten bli godkjent eller avvist (alle tidsserier/ komponentkoder). Dersom det er feil i en av tidsseriene vil hele den opprinnelige MSCONS meldingen måtte sendes på nytt. Dersom hele den mottatte meldingen godkjennes benyttes kode 29 i BGM segmentet uten noen forekomster av SG3/ERC. Feilmeldinger i APERAK vil være på detaljnivå. Alle tidsserier med feil vil bli angitt i hver sitt ERC segment, med feilkode, detaljert feiltekst, referanse til aktuell komponentkode og referanse til sekvensnummer fra LIN segmentet (linjenummer). 9.4 Spesielt om APERAK som svar på UTILTS for elsertifikater Nettselskapene skal fire ganger i året rapportere elsertifikatpliktiges beregningsrelevant mengde elektriske energi (UTILTS/E31), til det sentrale elsertifikatregisteret (Statnett). For UTILTS/E31 i forbindelse med elsertifikater gjelder følgende: Hele UTILTS meldingen vil enten bli godkjent eller avvist. Dersom det er feil i en av observasjonene vil hele den opprinnelige UTILTS meldingen måtte sendes på nytt. Dersom det er feil i meldingen, vil kun feilkode 999 i SG3/ERC bli brukt samt aktuell feiltekst i SG3/FTX Dersom hele den mottatte meldingen godkjennes benyttes kode 29 i BGM segmentet uten noen forekomster av SG3/ERC. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 55

56 Vedlegg A BEGREPSAVKLARING Uttrykkene som er forklart under relateres både til begreper benyttet i dokumentet og begreper som benyttes generelt i kraftbransjen. Aktør Den som skal utveksle Ediel meldinger i kraftbransjen, (nettselskap, kraftleverandører, tredjeparter, clearingkunder, produsenter). Det vil si en juridisk enhet som har sin virksomhet i kraftbransjen. Anlegg / Installasjon Den fysiske installasjonen hvor måleren er plassert. Ofte benyttes begrepet "anlegg" om installasjon. ASP ASP (Application Service Provider) er en organisasjon som fysisk håndterer applikasjoner som KIS, handelssystem, målerverdidatabase på vegne av en annen aktør. Det juridiske ansvaret for datautveksling ligger fortsatt hos den enkelte aktør/firma selv om den utførende funksjonen er satt bort til en ASP. Se også ESP. Differansevolum: Forskjellen mellom målt og preliminært volum (kwh/d). Duplikat av melding Lik meldings Id Døgnpris: Døgnpris (kr/kwh) beregnes på grunnlag av områdepris på elspotmarkedet veid mot justert innmatningsprofil (kwh/h) i det aktuelle døgnet. Ediel brukerveiledning Dette dokumentet. Beskriver bruken av Ediel meldinger i den norske kraftbransjen. Veiledningen baseres på den internasjonale standarden med tilrettelegging for norske rammebetingelser. Ediel meldinger Standardiserte elektroniske meldinger som benyttes i kraftbransjen, PRODAT, MSCONS, UTILTS, CONTRL og APERAK. Meldingene benyttes ved leverandørskifte, kontraktsopphør, informasjonsendringer, målerverdier og avregningsdata. Ediel miljø Aktøren sitt KIS-system / Målerverdisystem / Innsamlingssystem og EDI-system, eventuelt andre systemer som er naturlig tilknyttet utveksling av Ediel meldinger. Ediel Portal Internett portal der Ediel Adresse register og testapplikasjon er lokalisert, ESP ESP (EDI Service Provider), også kalt ombud, er en organisasjon som fysisk håndterer meldingsutveksling (EDI system) for to eller flere aktører/edifact-id'er. Det skal være en ansvarlig/ediefact-id for alle EDI system som brukes i Ediel-utveksling i kraftbransjen beskrevet i NVE's forskrifter. Forretningsprosess Rutiner knyttet til en gitt situasjon. Eks. kan være oppstart av nytt kundeforhold, drift, fakturering og avslutning av kundeforhold. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 56

57 Forretningsregler Normer og regler som benyttes i forbindelse med de ulike forretningsprosessene og er skapt i forbindelse med bruk. Ikke pålagt å følge gjennom forskrifter. Det er bransjen selv som sørger for at de blir fulgt. Ofte uskrevne regler. Implementasjonsguide (IG) Detaljert beskrivelse av syntaksen i en EDI melding. Innefor kraftbransjen i Norge benyttes i all hovedsak internasjonale IG er laget av Ediel eller ebix. IG ene gjengir innhold i meldingene på et generelt grunnlag som er likt for alle nasjonene som har vært med å etablere standarden. JIP: Justert Innmatingsprofil er differansen mellom nettselskapets innmatingsprofil fratrukket nettap og uttak fra de målepunkt som avregnes basert på timemålte verdier. Komponentkode Unike identifikasjonskode for en komponent som er målt eller avtalt utveksling av kraft mellom to parter. Leverandøravregning Oppgaven med å tilrettelegge avregningsgrunnlag for regulerkraft (balanserapport) og oversende grunnlaget til avregningsansvarlig og balanseansvarlig/kraftleverandør. Grunnlag for regulerkraftavregning tilsvarer kraftleverandørens uttak i nettområdet (kwh/h). Grunnlaget sendes både som summer og på målepunktnivå til kraftleverandøren. Målepunkt Et sted der forbruk, produksjon eller utveksling av elektrisk energi måles. Målepunktet kan være fysisk eller virtuelt (beregnet forbruk). Målepunkt id Unik identifikasjon av et målepunkt. I Norge skal formatet på målepunkt id følge GS1 (EAN) standarden. Hvert nettselskap har fått tildelt en egen nummerserie til identifisering av målepunkt. Opplysninger om disse nummerseriene kan finnes hos EBL ( Målerstand Avlest stand på måler (evt. stipulert etter fastsatte regler). Målt volum: Volum basert på avleste stander. I grunnlag for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter fordeles det målte volumet i perioden etter JIP for nettområdet. Det er i utgangspunktet bare avleste målerstander som kan brukes som grunnlag for denne beregningen. Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Nasjonal arbeidsgruppe med deltakere fra kraftbransjen. Gruppens oppgaver er å vedlikeholde og utvikle eksisterende og nye EDI-meldinger. Systemstøtte for Ediel er prosjektledere for gruppen. For mer informasjon se Objekt id Identifikasjonsbegrep som identifiserer den enheten det rapporteres om i meldingene. En objekt id identifiserer objekter som målepunkt, utvekslingspunkt mot sentralnettet (komponentkode) eller en organisasjon. Preliminært volum: Beregnet volum på bakgrunn av prosentandel av JIP Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 57

58 Profilavregnet målepunkt Målepunkt (anlegg) som har en kumulativ måler (periodisk avlesning av målerstander) og får beregnet døgnforbruk basert på JIP. Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter I egenskap av rollen som ansvarlig for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter har nettselskap ansvar for å skaffe til veie grunnlag og fakturere differansen mellom avregnet grunnlag for regulerkraft (preliminært volum) og målt forbruk på profilavregnet målepunkt. Segmentgrupper (SG) Seksjoner i EDIFACT meldinger der innholdet har spesiell samhørighet. Noen av segmentgruppene er felles for alle meldingstypene, mens andre er forskjellige og avhengig av meldingstype. Eks. segmentgruppe 2 (alle meldingstyper) inneholder informasjon om avsender og mottaker, segmentgruppe 9 (MSCONS meldinger) inneholder produktinformasjon. Segment (seg.) Et segment er en gruppering dataelementer på et mer detaljert nivå enn segmentgrupper. Alle dataelementer i EDIFACT meldinger gruppert i segmenter. Segmenter detaljbeskrives i IG er. Sluttbrukeravregning De aktiviteter som nettselskap i egenskap av å være oppgavegiver har ansvar for å utføre for å skaffe til veie grunnlag for avregning av kraft levert til sluttbruker. Aktiviteten omfatter også oversendelse av avregningsgrunnlaget. Subadresser Subadresser benyttes for å spesifisere hvilken forretningsprosess en EDI melding tilhører og benyttes i forbindelse med routing av meldinger. Subadressen er en del av UNB-segmentet. Systemstøtte for Ediel (SSE) Funksjon som er opprettet for å bistå aktørene i kraftbransjen med utfordringer rundt Ediel meldingsutveksling. SSE er ansvarlig for vedlikehold og utvikling av eksisterende og nye meldinger, Ediel Portalen som inneholder Ediel Adresseregister og testapplikasjon. SSE er også ansvarlig for å godkjenne alle systemløsninger som er pålagt test gjennom NVE sine forskrifter. For mer informasjon se Timeavregnet målepunkt Målepunkt (anlegg) der det blir registrert kraftuttak pr time og som blir avregnet på timebasis (se også timemålt målepunkt under). Timemålt målepunkt Målepunkt (anlegg) der det blir registrert kraftuttak pr time. Et timemålt målepunkt kan avregnes som både timeavregnet og profilavregnet målepunkt i henhold til[8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, Tredjepart En tredjepart er en aktør som utfører oppgaver som meldingsutveksling på vegne av nettselskap, kraftleverandører, produsenter og/eller clearing kunder. Tredjepart er en fellesbetegnelse på ASP og ESP (se dette). Utvekslingsreferanse Unik identifikasjon av en utveksling, som består av en eller flere EDIFACT meldinger av samme type. Utvekslingsreferansen defineres i UNB segmentet og repeteres i UNZ segmentet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 58

59 Vedlegg B BRUK AV UNB SEGMENTET Nedenfor er UNB segmentet beskrevet slik det skal benyttes i Norge. Ved internasjonal bruk kan avvik forekomme, se [1], ebix Common rules and recommendations (tidligere Ediel, Functional description ), UNB Funksjon: Klassifikasjon: Kommentar: Eksempel: Utvekslings hode Å starte, identifisere og spesifisere en utveksling. Mandatory (M1). UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : Ref. Navn Kl. Form. Beskrivelse S001 SYNTAX IDENTIFIER M 0001 Syntax identifier M a4 Kode: UNOB UNOC (Skal benyttes i Norge) 0002 Syntax version number M n1 Kode: 2 Versjon 2 av ISO 9735 (EDIFACT syntaks). Skal benyttes dersom Syntax Identifier er UNOB 3 Versjon 3 av ISO 9735 (EDIFACT syntaks). Skal benyttes dersom Syntax Identifier er UNOC. I Norge skal versjon 3 benyttes. S002 INTERCHANGE SENDER M 0004 Sender identification M an..35 Defineres av sender av utvekslingen. Bruk en av følgende: GS1 (EAN) Lokasjonsnr., (14) 0007 Partner identification code R an..4 Kode: qualifier 14 GS1 (EAN) 0008 Address for reverse routing R an..14 Se 4.2.3, Bruk av subadresser S003 INTERCHANGE M RECIPIENT 0010 Recipient Identification M an..35 Defineres av mottaker av utvekslingen. Bruk en av følgende: GS1 (EAN) Lokasjonsnr., (14) 0007 Partner identification code R an..4 Kode: qualifier 14 GS1 (EAN) 0014 Routing address R an..14 Se 4.2.3, Bruk av subadresser S004 DATE/TIME OF M PREPARATION 0017 Date M n6 Dato for generering av utvekslingen (ÅÅMMDD) 0019 Time M n4 Tid for generering av utvekslingen (TTmm) 0020 INTERCHANGE M an..14 Unik referanse generert av avsender. CONTROL REFERENCE S005 RECIPIENTS REFERENCE, X PASSWORD 0022 Recipient's reference/ X an..14 password 0025 Recipient's reference/ X an2 password qualifier 0026 APPLICATION O an..14 Kan avtales bilateralt REFERENCE Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 59

60 0029 PROCESSING PRIORITY CODE 0031 ACKNOWLEDGEMENT REQUEST X a1 O n1 Kode: 1 hvis avsender ønsker en EDIFACT CONTRL melding, i retur. X an COMMUNICATIONS AGREEMENT 0035 TEST INDICATOR D n1 Kode: 1 Skal benyttes ved test. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 60

61 Vedlegg C ATTRIBUTTABELL PRODAT C.1 Attributter for PRODAT meldingen Nedenfor er gjengitt en tabell som beskriver hvilke attributter som skal/kan benyttes i Norge. Følgende klassifiseringer er benyttet: R (Required) Skal brukes O Optional) Valgfritt D (Dependent) Avhengig av andre attributter. Merk: For attributter med underattributter (Sluttkunde, anleggsadresse eller fakturaadresse) er klassifisering av underattributtene underordnet klassifisering av hovedattributt. Dette gjelder for påkrevde underattributter, for eksempel skal Party Id (klassifisert som påkrevet) kun oversendes dersom hovedattributt (sluttkunde, anleggsadresse eller fakturaadresse) oversendes. Meldingsfunksjon Z03 Z04 Z04 4) Z05 Z05 10) Z06 Z08 Z09 Z10 Z12 Undertype E32 E34 E58 E64 Z28 Meldingshode Meldingsreferanse R R R R R R R R R R R R R R Meldingstype R R R R R R R R R R R R R R Meldingsnavn R R R R R R R R R R R R R R Meldings ID R R R R R R R R R R R R R R Meldingsfunksjon R R R R R R R R R R R R R R Kvitteringsanmodning R R R R R R R R R R R R R R Meldingsdato R R R R R R R R R R R R R R Tidssone R R R R R R R R R R R R R R Avsender R R R R R R R R R R R R R R Mottager R R R R R R R R R R R R R R Detaljnivå Målepunkt ID R R R R R R R R R R R R R R Svarstatus R R D 9) R Oppstartdato R R R R 15) Opphørsdato R R Dato for D 1) D 1) D 1) førstkommende periodisk avlesning Dato for siste faktiske D 1) D 1) avlesning (målt, IKKE stipulert) Fri tekst O O O O O O O O O O Forventet uttak R R R Gyldig fra dato R R R R R R Innhentingsmetode R R R R R Konstant D 1) D 1) D 1) D 1) Antall siffer D 1) D 1) D 1) D 1) Prioritet R R R MVA R R R Avlesningsfrekvens D 1) D 1) D 1) D 1) Transaksjonsårsak R R R R R R R R R R R Referanse til originaltransaksjon D 7) R R D 6) R D 7) Avvisingsårsak D 5) R Avregningsmetode R R R R Målernummer R R R R R Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 61

62 Meldingsfunksjon Z03 Z04 Z04 4) Z05 Z05 10) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 62 Z06 Z08 Z09 Z10 Z12 Undertype E32 E34 E58 E64 Z28 Målernummer, R gammelt Komponentkode R R R Transaksjonsreferanse R R R R R R R R R R R R R R Kundestatus D 14) R Elsertifikatplikt R R R (prosent) Næringskode D 16) R R R Sluttkunde R R R R R R R R Fødselsdato eller R R R R R R R R organisasjonsnum mer Navn 1 R R R R R R R R Navn 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 1 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 3 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Postnummer R R R R R R R R Poststed R R R R R R R R Land R R R R R R R R Kontakt navn og D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Kommunikasjonsnr. Anleggsadresse D 2) R R R D 2) D 2) Fødselsdato, organisasjonsnummer målepunkt id, nettselskapets egen id eller Kraftleverandørs R R R R R R id 12) Navn 1 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Navn 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 1 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 2 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 3 D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) D 3) Postnummer R R R R R R Poststed R R R R R R Land R R R R R R Fakturadresse D 11) D 8) D 11) D 11) Fødselsdato, organisasjonsnummer målepunkt id, nettselskapets egen id eller Kraftleverandørs R R R R id 12) Navn 1 D 3) D 3) D 3) D 3) Navn 2 D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 1 D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 2 D 3) D 3) D 3) D 3) Adresse 3 D 3) D 3) D 3) D 3) Postnummer R R R R Poststed R R R R

63 Meldingsfunksjon Z03 Z04 Z04 4) Z05 Z05 10) Undertype E32 E34 E58 E64 Z28 Land R R R R Kontakt navn og D 3) D 3) D 3) D 3) Kommunikasjonsnr. Ny sluttkunde D 13) Fødselsdato eller R organisasjonsnum mer Navn 1 R Navn 2 D3) Adresse 1 D3) Adresse 2 D3) Adresse 3 D3) Postnummer R Poststed R Land R Kontakt navn og Kommunikasjonsnr. D3) Z06 Z08 Z09 Z10 Z12 1) Er påkrevet for profilavregnede anlegg. 2) Krav dersom sluttkundeadresse er ulik anleggsadresse. 3) Attributtet skal fylles ut dersom det finnes. For adresser gjelder kommentaren for attributtene Adresse (1-3), Postnummer, Poststed og Landkode. Adressen skal være komplett. 4) Negativ Z04 (avvising av Z03) og svar på kansellering av Z03 (negativ/positiv Z04K) 5) Benyttes kun for negative Z04 (negativ Z04 og Z04K) 6) Benyttes ved svar på Z08 og når netteier kansellerer tidligere utsendt Z05. 7) Referanse til originaltransaksjon benyttes for å referere transaksjonsreferansen i original PRODAT/Z03 og PRODAT/Z08 når meldingen benyttes for kansellering, samt anbefales for å referere transaksjonsreferansen i PRODAT/Z12 når PRODAT/Z03-Z21 er et svar på PRODAT/Z12. 8) Fakturaadresse sendes dersom sluttkunde ønsker faktura for kraftleveranse til en annen fakturaadresse enn sluttkundeadressen. 9) Benyttes ved positivt svar på Z08 10) Negativ PRODAT/Z05, benyttes som avvising av PRODAT/Z08 (Opphør) 11) Fakturaadresse sendes dersom sluttkunde ønsker faktura for overføring av kraft til en annen adresse enn sluttkunde adresse eller dersom sluttkunde ønsker en endring i hvor faktura for overføring av kraft skal sendes. 12) Feltet er kun med fordi EDIFACT krever en ID sammen med en adresse. Det antas at mottager ikke har behov for denne ID-en og dermed er det opp til avsender å velge den ID som er enklest å legge inn. 13) Det anbefales å sende informasjon om Ny sluttkunde dersom denne er kjent av kraftleverandøren. 14) Benyttes kun sammen med transaksjonsårsak "Z21 Anleggsovertakelse", når denne benyttes ved dødsfall. 15) Datoen som nettselskapet sender i PRODAT/Z12 er innflyttingsdato og ikke dato for start av kraftleveranse. Dato for start av kraftleveranse beregnes av kraftleverandør og må være maksimalt 30 virkedager tilbake i når kraftleverandør sender melding om leveringsstart (PRODAT/Z03-Z21). 16) Benyttes kun sammen med transaksjonsårsak «Z21 Anleggsovertakelse». Næringskode er anbefalt brukt fra 1. januar 2012 og påkrevet fra 1. april Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 63

64 C.2 Forklaring til attributter i PRODAT meldingen Meldingsfunksjon Meldingsreferanse Meldingstype Meldingsnavn Meldings ID Meldingsfunksjon Kvitteringsanmodning Meldingsdato Tidssone Avsender Mottager Målepunkt ID Svarstatus Oppstartdato Opphørsdato Dato for førstkommende periodisk avlesning Dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) Fri tekst Forventet uttak Gyldig fra dato Innhentingsmetode Forklaring Meldingsreferanse benyttes for å identifisere meldingen innefor en utveksling. Første melding har referanse 1, neste 2 etc. Starter med 1 igjen i neste utveksling. Meldingstype er PRODAT. Benyttes for meldingsfunksjon (Z03, Z04, ). Entydig identifikasjon av meldingen. Kan bl.a. benyttes for entydig referanse til meldingen i feilsituasjoner. Forteller om det er en original melding eller en endring av en tidligere sendt melding. Kvitteringsanmodning benyttes for å si om man ønsker en Bekreftelsesrapport som kvittering for mottak av meldingen. Bekreftelsesrapport kan imidlertid kun bes om i meldinger til Statnett og Nord Pool. Meldingsdato (dato for sending av meldingen) Offset (tidsdifferanse) til UTC. Denne gjelder for alle datoer i meldingen. I Norge benyttes UTC+1. Avsender av meldingen Mottaker av meldingen. Identifikasjon av Objektet i meldingen, for eksempel målepunkt id eller komponentkode. Svarstatus benyttes i bekreftelsesmeldinger for å godkjenne eller avvise en opprinnelig melding, som i Bekreftelse på leveringsstart (PRODAT/Z04) for å godkjenne eller avvise en Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03). Kontrakt start. Starttidspunkt for leveranse. Kontrakt stopp. Sluttidspunkt for leveranse. Dato for førstkommende måleravlesning. Dato for siste faktiske måleravlesning benyttes i Bekreftelse på leveringsstart (Z04) for å fortelle kraftleverandør når det sist var måleravlesning i målepunktet. Fri tekst for hvert anlegg. Estimert årlig forbruk. Dato for når endring gjelder fra, eks. målerbytte Innhentingsmetode benyttes for si om målepunktet er automatisk lest, manuelt lest eller ulest Konstant (for måleren). Antall siffer for måleren, uten desimaler. Prioritert (prioritert/utkoblbar). Konstant Antall siffer Prioritet MVA Mva. (i %) Avlesningsfrekvens Avlesningsfrekvens (ant. måleravlesninger pr år). Transaksjonsårsak Transaksjons årsak (anleggsovertagelse eller leverandørskifte). Referanse til originaltransaksjon Referanse til originaltransaksjon benyttes i Bekreftelse på leveringsstart (Z04) og i Z05 som svar på Melding om opphør (Z08) Avvisingsårsak Avregningsmetode Avregningsmetode, benyttes fra 1.juni Målernummer Målernummer. Avvisingsårsak benyttes for negative Z04 og Z05 meldinger. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 64

65 Meldingsfunksjon Målernummer, gammelt Komponentkode Transaksjonsreferanse Kundestatus Elsertifikatplikt (prosent) Næringskode Sluttkunde 1) Ny sluttkunde 1) Anleggsadresse 1) Fakturadresse 1) Forklaring Gammelt målernummer (ved målerbytte). Komponentkode. Transaksjonsreferanse pr. anlegg / målepunkt. Informasjon om sluttkundestatus i forbindelse med anleggsovertagelser, som dødsfall, flytting ara et Målepunkt til et annet eller innflytting i nytt anlegg. Prosentandel av forbruket som er elsertifikatpliktig. Næringskode i henhold til koder publisert av Statistisk sentralbyrå. For målepunkter utenfor næringsvirksomhet benyttes følgende: XX husholdning XY hytter og fritidseiendommer YY gate/veilys YZ drivhus ZZ annet energisalg Sluttkunde (id, navn, adresse etc. for sluttkunde). Sluttkunde som flytter inn (id, navn, adresse etc. for sluttkunde). Anleggsadresse (id, navn, adresse etc. for anlegget). Fakturaadresse (id, navn, adresse etc. for fakturamottager) 1) Attributtene merket 1) inkluderer subattributter, se detaljer i vedlegg C.1. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 65

66 Periodisk avlesning Kontroll avlesning Målerbytte gml. måler Målerbytte ny måler 1) Leverandørskifte 2) Anleggsovertagelse 2) Måleravlesning som følge av endring i grunnlagsdata Korrigering av tidligere oversendte verdier Forventet årlig volum Vedlegg D ATTRIBUTTABELL MSCONS D.1 Innhold i MSCONS melding ved utveksling av målerstander MSCONS meldinger i forbindelse med målerstander skal utveksles i henhold til NVEs forskrifter [8]. Nedenfor er gjengitt en tabell som beskriver attributter som skal/kan benyttes ved utveksling av MSCONS meldingen med målerstander i Norge. Følgende klassifisering er benyttet: R (Required) Skal brukes D (Dependent) Avhengig av andre attributter O (Optional) Valgfritt A (Adviced) Anbefalt brukt Attributt Produktkode BGM = 9 R R R R R R R R R Målepunkt id. R R R R R R R R R Målernummer (uendret) 3) R R R R R R Målernummer (nytt) R O Målernummer (gammelt) R O Starttidspunkt avregnings periode R R R R R R R R Startstand R R R R R R R R Sluttidspunkt avregnings periode R R R R R R R R Sluttstand R R R R R R R R Periodevolum R R R R R R R R Avlesningsmåte (målt/stipulert) R R R R R R R R Målerkonstant R R R R R R R R Antall siffer R R R R R R R R Årsak til avlesning - 1 R O Årsak til avlesning - 2 R O Årsak til avlesning - 3 R O Årsak til avlesning - 4 R O Årsak til avlesning - 5 R O Årsak til avlesning - 6 4) Årsak til avlesning - 8 R O Årsak til avlesning - 9 R O Måleenhet kwh (KWH) R R R R R R R R R Estimert årsvolum R R O O O O O O R 1) Ved målerbytte KAN nettselskap, dersom han ønsker det, sende måleverdier for den nye måleren. Verdiene oversendes som enkel målerstand. 2) Ved leverandørskifte skal måleverdier meldes både til gammel og ny kraftleverandør i følge [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 66 D

67 nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, Verdiene oversendes som enkel målerstand. 3) Med Målernummer (uendret) menes målernummer det ikke er knyttet endring til, dvs. der det ikke er foretatt målerbytte. 4) I Årsak til avlesning benyttes 6 Korrigering av målerstand kun når tidligere rapportert målerstand er feil og medfører korrigering. Beskrivelse av koder for Årsak til avlesing finnes i kapittel , SG11/CCI+MEA Årsak til måleravlesning. D.2 Innhold i MSCONS melding ved utveksling av timeserier MSCONS meldinger i forbindelse med timeserier skal utveksles i henhold til NVEs forskrifter [8]. Nedenfor er gjengitt en tabell som beskriver attributter som skal/kan benyttes ved utveksling av MSCONS meldingen med timeserier i Norge. Følgende klassifisering er benyttet: R (Required) Skal brukes D (Dependent) Avhengig av andre attributter O (Optional) Valgfritt A (Adviced) Anbefalt brukt Produktkode Attributt BGM = 9 R R R R R R R R R R Produktkode R R R R R R R R R R Målepunkt id. Komponentkode R R R R R R R R Nettområde (nettselskap) Balanseansvarlig R R Prisområde R R R Måleenhet kwh (KWH) R R R R R R R R Måleenhet MWh (MWH) Måleenhet pris/beløp (Z10) Valuta (NOK) Kvantum (volum) R R R R R R R R R R Kvantumskvalitet, målt (kode 136 i QTY) Kvantumskvalitet, estimert (kode 99 i QTY) R R R R R D 1) D 1) D 1) R R R R D 1) D 1) D 1) Periode (time) R R R R R R R R R R 1) Bruk enten målet (kode 136 i QTY) eller estimert (kode 99 i QTY) R R R Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 67

68 Vedlegg E ATTRIBUTTABELL UTILTS E.1 Innhold i UTILTS melding UTILTS meldinger skal utveksles i henhold til NVEs forskrifter [8]. Nedenfor er gjengitt en tabell som beskriver attributter som skal/kan benyttes ved utveksling av UTILTS meldingen i Norge. Følgende klassifisering er benyttet: R (Required) Skal brukes D (Dependent) Avhengig av andre attributter O (Optional) Valgfritt A (Adviced) Anbefalt brukt Attributt Tilbaketrukket Produktkode/meldingstype Tilbaketrukket E30 ERR E31 BGM = 9 R R R R R R R R R Fakturareferanse R R R Fakturatotal R R R Transaksjonsreferanse R R R R R R R R R Transaksjonsårsak R R R R R R R R R Produktkode R R R R R R R Målepunkt id. R R R R R R R R Elsertifikatpliktig Periode og oppløsning for tidsserien (og sekvensnummer for observasjon) Periode («forrige år» og «utgangen av forrige kvartal for inneværende år») Oppgjørsperiode for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter Dato for måleravlesning R R R R Måleenhet kwh (KWH) R R R R R R R R Målt volum R R R R Tilbaketrukket volum R R R Differansevolum R R R Preliminært volum R R R Målerstand Beløp R R R Svarstatus = avvist Avvisingsårsak Referanse til original transaksjon R R R R R R R R R Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 68

69 Vedlegg F ATTRIBUTTABELL APERAK F.1 Innhold i APERAK melding APERAK meldinger utveksles for meldinger som sendes til/fra Statnett og Nord Pool Spot. Nedenfor er gjengitt en tabell som beskriver attributter som skal/kan benyttes ved utveksling av APERAK meldingen i Norge. Følgende klassifisering er benyttet: R (Required) Skal brukes D (Dependent) Avhengig av andre attributter O (Optional) Valgfritt A (Adviced) Anbefalt brukt SG/SEG/data Beskrivelse Kval. MSCONS UTILTS/E31 element (avregning) SG0/UNH 0062 Meldingsreferanse R Sekvensnummer for meldingen innenfor utvekslingen R Sekvensnummer for meldingen innenfor utvekslingen SG0/UNH S009 Meldingstype R APERAK:D:96A:UN R APERAK:D:96A:UN SG0/BGM 1225 Meldingsfunksjon R 12, 27 eller 29 R 12, 27 eller 29 SG0/DTM C507 Meldingsdato 137 R R 2380 SG1/RFF C506 Referanse til mottatt ACW R R 1154 melding SG2/NAD C082 Avsender FR R R 3039 Mottaker DO R R SG3/ERC C901 Feilkode D Benyttes kun ved feil D Benyttes kun ved feil. Ved 9321 feil benyttes alltid feilkode «999» SG3/FTX C107 Feiltekst AAO D Skal benyttes ved feil. D Benyttes ved feil SG4/RFF 4441 C Komponentkode Z07 D Kan benyttes ved feil Ikke i bruk Sekvensnummer fra LIN segmentet LI D Kan benyttes ved feil Ikke i bruk Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 69

70 Vedlegg G MÅLERBYTTE G.1 Situasjonsbeskrivelse 1, Målerbytte uten endringer i kundeforhold Nettselskap sender PRODAT/Z10 til kraftleverandør, med informasjon om gammel og ny måler. Nettselskap sender MSCONS melding til kraftleverandør, med avlesningsdata for gammel måler. Oppstartstand for ny måler sendes sammen med neste/første periodiske avlesning. Dersom det er ønskelig KAN også oppstartstand for ny måler sendes samtidig med nedstand for gammel måler, men da som oversendelse av enkel målerstand, se Oversendelse av enkel målerstand. Kraftleverandør PRODAT/Z10 oppdateres i systemet. MSCONS med stander for målerbytte oppdateres i systemet. Nettselskap PRODAT/Z10 med informasjon om endring av eksisterende måler data. MSCONS Kode 4, målerbytte, siste stand gammel måler (eventuelt også Kode 5, målerbytte, første stand ny måler) Kommentar: Melding om målerbytte i denne sammenheng er ikke forstyrret av andre aktiviteter knyttet til sluttbruker. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 70

71 G.2 Situasjonsbeskrivelse 2, Målerbytte i forbindelse med leverandørskifte Ny kraftleverandør melder om overtakelse av ny kunde i Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03), nettselskap bekrefter med Bekreftelse på leveringsstart til ny kraftleverandør (PRODAT/Z04) og sender samtidig Melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05). På dato for leverandørskifte blir det foretatt et målerbytte. Dette behøver ikke være en tilfeldig hendelse, men at målebytte og leverandørskiftet tilpasses hverandre. Nettselskap sender Målerbytte (PRODATZ10) til ny kraftleverandør med informasjon om endring av målerdata. Nettselskap sender MSCONS melding til gammel kraftleverandør som inneholder stand ved nedtak av gammel måler = stand ved opphør av leveranse. Nettselskap sender MSCONS melding til ny kraftleverandør som inneholder stand ved oppsett av ny måler = stand ved oppstart av leveranse. Ny kraftleverandør Nettselskap Gammel kraftleverandør PRODAT/Z03 med målernummer før bytte. PRODAT/Z04 oppdateres i systemet. Prodat/Z03 godkjennes. PRODAT/Z04 med målernummer før bytte. PRODAT/Z05 med målernummer før bytte. PRODAT/Z05 oppdateres i systemet. PRODAT/Z10 oppdateres i systemet. PRODAT/Z10 med informasjon om endring av eksisterende målerdata. MSCONS med startstand oppdateres i systemet. MSCONS med stand ved leverandørskifte, (gammel måler). Kode 2, Leverandørbytte MSCONS med stand ved leverandørskifte, (ny måler). Kode 2, Leverandørbytte MSCONS med opphørsstand ved leverandørskifte, (gammel måler). Kode 2 - Leverandørbytte Kommentar: Selv om det har skjedd et målerbytte i tillegg til leverandørskifte skal det kun sendes MSCONS med kode 2, leverandørskifte i årsak til måleravlesning. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 71

72 G.3 Situasjonsbeskrivelse 3, Målerbytte like før et leverandørskifte Ny kraftleverandør sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03), og nettselskap bekrefter med Bekreftelse på leveringsstart til ny kraftleverandør (PRODAT/Z04), og sender samtidig Melding om opphør til gammel kraftleverandør (PRODAT/Z05). Noen dager før leverandørskifte blir det foretatt målerbytte. Nettselskap sender informasjon om Målerbytte (PRODAT/Z10) til ny kraftleverandør, med informasjon om endring av målerdata. Nettselskap sender informasjon om Målerbytte (PRODAT/Z10) til gammel kraftleverandør, med informasjon om endring av målerdata. Nettselskap sender MSCONS melding til gammel kraftleverandør, med avlesningsdata for gammel måler. Nettselskap sender ny MSCONS melding til gammel kraftleverandør, med avlesningsdata for avregningsperioden med den nye måleren. Nettselskap sender MSCONS melding til ny kraftleverandør, med avlesningsdata for startdato. Ny kraftleverandør Nettselskap Gammel kraftleverandør PRODAT/Z03 med målerid før bytte. PRODAT/Z04 oppdateres i systemet. PRODAT/Z03 godkjennes. PRODAT/Z04 med målernummer før bytte. PRODAT/Z05 med målerid før bytte. PRODAT/Z05 oppdateres i systemet. PRODAT/Z10 oppdateres i systemet. PRODAT/Z10 med informasjon om endring av eksisterende målerdata. PRODAT/Z10 oppdateres i systemet. MSCONS med startstand oppdateres i systemet. MSCONS - avlesningsdata for gammel måler, kode 4 (eventuelt også avlesningsdata for ny måler, kode 5) MSCONS med stand ved leverandørskifte. (Opphørsstand) Kode 2. MSCONS med stand ved leverandørskifte. (Startstand) Kode 2. MSCONS med stander for målerbytte oppdateres i systemet. MSCONS med opphørsstand oppdateres i systemet. Kommentar: Nettselskap må sende endringsdata til både ny og gammel kraftleverandør, samt at det må sendes stander i forbindelse med målerbytte, i tillegg til leverandørskifte, til gammel kraftleverandør. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 72

73 Vedlegg H PRODAT EKSEMPLER H.1 Melding om leveringsstart, PRODAT/Z03 - positiv Kommentarer til diagrammet: Ved leverandørskifte skal meldingen inneholde: a) målepunkt ID, b) dato for leveringsstart, c) Sluttkundes fødselsdato eller organisasjonsnummer. Ved anleggsovertakelse skal melding i tillegg inneholde d) Sluttkundes navn og postadresse. Ved anleggsovertakelse uten leverandørskifte anbefales det at melding inneholder en referanse til mottatt Informasjon om anleggsovertakelse (PRODAT/Z12) Det anbefales at mobiltelefonnummer og/eller e-postadresse inkluderes Fakturadresse anbefales sendt dersom denne er ulik sluttkundeadresse Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 73

74 Anleggsadresse skal brukes for anleggsovertakelse dersom ulik sluttkundeadresse Nettselskap bør oppdatere sluttkundeadresse (dersom ulik anleggsadresse) ved mottak av PRODAT/Z03 for anleggsovertakelse. Kundestatus benyttes kun sammen med transaksjonsårsak "Z21 Anleggsovertagelse", når denne benyttes ved dødsfall. Næringskode benyttes kun sammen med transaksjonsårsak "Z21 Anleggsovertagelse". Merk: Næringskode er anbefalt brukt fra 1. januar 2012 og påkrevet fra 1. april 2012 EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT :1325+PR ' Kommentarer UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' 1 Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN Meldingstype E2NO2A Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) BGM+Z NA' Z03 Meldingsnavn (Melding om leveringsstart) 2843 MeldingsID 9 Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA Positiv kvittering ikke nødvendig DTM+137: :203' 137 Meldingsdato (og tid) 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm DTM+ZZZ:1:805' ZZZ Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 Datoformat, antall timer (ZZZ) NAD+FR :: NO' FR Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) NAD+DO :: NO' DO Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Dokument (ebix krav) Målepunkt Oppstart Fritekst Transaksjonsårsak Repeteres for hvert målepunkt LIN :::9' 1 Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) DTM+92: :203' 92 Oppstartsdato 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm FTX+ACB+++Her er teksten Valgfri ACB Tilleggsinformasjon CCI++Z13' Z13 Transaksjonsårsak Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 74

75 EDIFACT segmenter PRODAT Kundestatus Næringskode Kommentarer CAV+Z22' Z22 Transaksjonsårsak, en av følgende koder benyttes: Z21 Anleggsovertagelse Z22 Leverandørskifte CCI++Z17' Z17 Kundestatus CAV+Z41' Z41 Dødsfall Benyttes ved anleggsovertagelse når dette skyldes dødsfall Benyttes ved anleggsovertagelse Anbefalt fra 1. januar 2012 Påkrevet fra 1. april 2012 CCI++Z20' Z20 Næringskode CAV+:::56.301' Transaksjonsreferanse Svar Sluttkunde Navn og adresse Næringskode RFF+LI:3026' LI Transaksjonsreferanse 3026 Transaksjonsreferanse Anbefales ved svar på mottatt PRODAT/Z12 (Anleggsovertagelse uten leverandørskifte) RFF+TN:2843 TN Referanse til originaltransaksjon 2843 Original transaksjonsreferanse fra mottatt PRODAT/Z12 NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller DU Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 fødselsdato Kontaktinformasjon for Sluttkunde Anleggsadresse CTA+IC+:Ole Olsen' IC Kontakt 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. COM :TE' kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL Mobiltelefon TE Telefon EM e-post FX Telefaks Påkrevet dersom ulik sluttkundeadresse Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 75

76 EDIFACT segmenter PRODAT NAD+IT :1:260++Nordmann, Ola+Hyttebyen 14+Stavanger NO' Kommentarer IT Anleggsadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 fødselsdato Sluttkunde fakturaadresse NAD+IV :1:260++Regnskapsmesteren+ Regnskapsgata 555+Nittedal NO' eller NAD+IV ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for fakturaadresse UNT+12+1' UNZ+1+PR ' CTA+IC+:Ole Olsen' COM :TE' Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) Anbefalt brukt dersom ulik sluttkundeadresse IV - Fakturaadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC - Kontakt kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks 12 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 76

77 H.2 Kansellering av melding om leveringsstart, PRODAT/Z03K EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT :1325+PR ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' Kommentarer 1 Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z03 Meldingsnavn (Melding om leveringsstart) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 77

78 EDIFACT segmenter PRODAT DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument (ebix krav) Målepunkt Oppstartdato Fritekst Transaksjonsårsak LIN :::9' DTM+92: :203' FTX+ACB+++Her er teksten CCI++Z13' CAV+Z24' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Referanse til originaltransaksjon RFF+TN:2843 Sluttkunde navn og adresse Anleggsadresse NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kommentarer 137 = Meldingsdato (og tid) Datoformat CCYYMMDDhhmm ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) 92 - Oppstartsdato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13, Transaksjonsårsak Z24 - Transaksjonsårsak: Z24 Kansellering LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse Benyttes kun ved kansellering av tidligere sendt PRODAT/Z03 TN - Referanse til originaltransaksjon Transaksjonsreferanse fra original PRODAT/Z03 UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) Påkrevet dersom ulik sluttkundeadresse Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 78

79 EDIFACT segmenter PRODAT NAD+IT :1:260++Nordmann, Ola+Hyttebyen 14+Stavanger NO' Kommentarer IT - Anleggsadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato UNT+12+1' UNZ+1+PR ' Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) 12 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 79

80 H.3 Bekreftelse på leveringsstart, PRODAT/Z04 - positiv Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 80

81 Kommentarer til diagrammet: Melding om leveringsstart skal inneholde: a) målepunkt ID, b) målernummer, c) leveringsstart, d) anleggets forventede årsvolum, e) hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger), f) prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg), g) sluttkundes navn, postadresse og anleggsadresse dersom ulik postadresse, h) opplysning om husholdning er pliktig til å betale merverdiavgift. Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også inneholde: i) måler-/avregningskonstant, j) antall siffer i målerens tellerverk, k) dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) og førstkommende periodiske avlesning l) avlesningsfrekvens. Elsertifikatplikt, prosentandel EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument (ebix krav) (Målepunkt) Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z04 - Meldingsnavn (Bekreftelse på leveringsstart) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO, Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt LIN :::9' 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 5 Svarstatus (Godkjent) Målepunkt Id 9 - EAN (kodelisteansvarlig) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 81

82 EDIFACT segmenter PRODAT Avlesningsdatoer DTM+51: :203' DTM+52: :203' Oppstartsdato DTM+92: :203' Fritekst FTX+ACB+++Her er teksten Forventet årsvolum QTY+31:25000:KWH' Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+Z22' Målerpunktkarakteristikk CCI++Z02' CAV+:::1' CCI++Z05 CAV+:::6' CCI++Z18' CAV+Z50' CCI++Z15' CAV+Z31' CCI++Z09' CAV+P' CCI++Z10' CAV+:::25' Kommentarer Dato for første avlesning og Dato for siste avlesning er kun påkrevet for profilavregnede målepunkter Dato for førstkommende periodiske avlesning Datoformat CCYYMMDDhhmm 52 - Dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) Datoformat CCYYMMDDhhmm 92 - Oppstartdato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon 31 - Forventet årsvolum Z13 - Transaksjonsårsak Z22 - Leverandørskifte, en av følgende koder benyttes: Z21 - Anleggsovertagelse Z22 - Leverandørskifte Konstant, Antall siffer og Avlesningsfrekvens er påkrevet for profilavregnede målepunkter. Komponentkode er påkrevet i positiv Z04 (som svar på Z03). Z02 - Konstant 1 Konstant=1 Z05 - Antall siffer 6-6 siffer Z18 - Innhentingsmetode Benytt en av følgende koder: Z50 - Fjernavlest Z51 - Manuelt avlest Z52 - Ulest Z15 - Avregningsmetode Z31 - Profilavregnet - Benytt en av følgende koder: Z31 - Profilavregnet Z32 Timeavregnet Z09 - Prioritet P - Prioritert - Benytt en av følgende koder: A - Utkoblbar med 2 timers varsling B - Utkoblbar med 12 timers varsling C - Utkoblbar med 15 minutters varsling D - Utkoblbar med 15 minutters varsling og begrenset varighet inntil 2 timer P - Prioritert (ikke utkoblbar) Z10 MVA 25 - MVA sats Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 82

83 EDIFACT segmenter PRODAT Målernummer CCI++Z12' CAV+:::6' CCI++Z14' CAV+:::C1234 Kommentarer Z12 - Avlesningsfrekvens Antall avlesninger pr. år 6 6 avlesninger pr. år Z14 - Komponentkode Komponentkode CCI++Z20' Z20 Næringskode CAV+:::56.301' Transaksjonsreferanse Svar Næringskode CCI++Z21' Z21 Elsertifikatplikt, prosent CAV+::: Elsertifikatpliktig forbruk (100 prosent) RFF+MG: RFF+LI:3026' RFF+TN:2843 Sluttkunde navn og adresse NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' Eller MG - Målernummer LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse TN - Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for sluttkunde CTA+IC+:Ole Olsen' COM :TE' Sluttkunde fakturaadresse Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC - Kontakt kommunikasjonsadresse/ nummer TE - Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks Benyttes kun for Anleggsovertagelse uten leverandørskifte (valgfri) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 83

84 EDIFACT segmenter PRODAT NAD+IV :1:260++Regnskapsmesteren+ Regnskapsgata 555+Nittedal NO' eller NAD+IV ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for fakturaadresse Anleggsadresse CTA+IC+:Ole Olsen' COM :TE' NAD+IT :1:260++Nordmann, Ola+Hyttebyen 14+Stavanger NO' Kommentarer IV - Fakturaadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC - Kontakt kommunikasjonsadresse/ nummer TE - Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks Påkrevet IT - Anleggsadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato UNT+30+1' UNZ+1+PR ' Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) 30 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 84

85 H.4 Avvising av leveringsstart, PRODAT/Z04 - negativ Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database eller dersom målepunkt som er utkoblet. E17 Ulovlig oppstartdato Benyttes dersom leverandørskiftedato er tidligere enn gjeldende frist. E22 N05 Målepunkt blokkert for endring Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z03 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z03 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N08 Manglende skiftestand Benyttes ved leverandørskifte dersom det er et profilavregnet målepunkt som det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning på innen fristen, 20 til 6 virkedager før dato for leverandørskifte. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 85

86 Merk at nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt og at målerstand i særskilte tilfeller kan stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. N09 Feil i skiftestand Benyttes ved leverandørskifte dersom det er et profilavregnet målepunkt og mottatt skiftestand ikke kan godkjennes i forbrukskontrollen. N12 Pågående leverandørskifte Benyttes dersom det kommer flere Meldinger om leveringsstart (PRODAT/Z03) fra ulike kraftleverandører med samme eller tidligere skiftedato. Det er alltid først mottatte Melding om leveringsstart som gjelder. Dersom sluttkunden ønsker siste kraftleverandør må den første kraftleverandøren kansellere sin Melding om leveringsstart og den siste kraftleverandøren sende en ny. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt Fritekst LIN :::9' FTX+ACB+++Her er teksten Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z04 - Meldingsnavn (Bekreftelse på leveringsstart) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (Original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) ZZZ = Kode for angivelse av tidssone 1 = Tidssone, i forhold til UTC 805 = Datoformat, time (ZZZ) FR, Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO, Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 7 Svarstatus (Avvist) Målepunkt Id 9, GS1 (kodelisteansvarlig) Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 86

87 EDIFACT segmenter PRODAT Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+Z22' Avvisingsårsak CCI++Z19' CAV+E17' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Svar RFF+TN:2843 UNT+12+1' UNZ+1+PR ' Kommentarer Z13 Transaksjonsårsak En av følgende koder benyttes: Z21 - Anleggsovertagelse Z22 - Leverandørskifte Avvisingsårsak er påkrevet. Z19 - Avvisingsårsak. En av følgende koder benyttes: E10 - Ukjent målepunkt E17 - Ulovlig oppstartsdato E22 Målepunkt blokkert for endring N05 - Feil i fødselsdato/organisasjonsnummer N08 - Manglende skiftestand N09 - Feil i skiftestand N12 Pågående leverandørskifte LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse TN - Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse fra PRODAT/Z Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 87

88 H.5 Bekreftelse på kansellering av leveringsstart, PRODAT/Z04K - positiv EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z04 - Meldingsnavn (Bekreftelse på kansellering av leveringsstart) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (Original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig DTM+137: :203' 137 = Meldingsdato (og tid) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 88

89 EDIFACT segmenter PRODAT DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt og svarstatus LIN :::9' Fritekst FTX+ACB+++Her er teksten Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+Z24' Kommentarer ZZZ - Tidssone 1 - Avvik i forhold til UTC Datoformat, antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 5 Svarstatus (Godkjent) Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 - Transaksjonsårsak, benyttes til å angi at CAV segmentet inneholder Transaksjonsårsak Z24 Transaksjonsårsak - Kansellering Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Svar RFF+TN:2843 UNT+12+1' UNZ+1+PR ' LI, Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse TN - Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse fra PRODAT/Z Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 89

90 H.6 Avvising av kansellering av leveringsstart, PRODAT/Z04K negativ Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database eller dersom målepunkt som er utkoblet. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til NVEs forskrifter. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' Kommentarer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 90

91 EDIFACT segmenter PRODAT UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt og svarstatus LIN :::9' Fritekst FTX+ACB+++Her er teksten Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+Z24' Avvisingsårsak CCI++Z19' CAV+E10' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Svar RFF+TN:2843 UNT+12+1' UNZ+1+PR ' Kommentarer 1 = Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN = Meldingstype E2NO2A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z04 - Meldingsnavn (Bekreftelse på leveringsstart) MeldingsID 9 Meldingsfunksjon (Original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 - Avvik i forhold til UTC Datoformat - Antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 7 Svarstatus (Avvist) Målepunkt Id 9, GS1 (kodelisteansvarlig) Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 Transaksjonsårsak Z24 Transaksjonsårsak (Kansellering) Z19 - Avvisingsårsak E10 - Ukjent målepunkt, en av følgende koder benyttes: E10 - Ukjent målepunkt E50 - Ugyldig dato/periode N05 - Feil i fødselsdato/organisasjonsnummer LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse TN, Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse 12 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 91

92 H.7 Melding om opphør (fra Nettselskap), PRODAT/Z05 Kommentarer til diagrammet: Melding om opphør skal inneholde: a) Målepunkt ID b) Sluttkundes navn og postadresse, c) Sluttdato for leveranse Det anbefales å sende fakturadresse dersom denne er ulik sluttkundeadresse når PRODAT/Z05 sendes på bakgrunn av en mottatt PRODAT/Z03 (leverandørskifte og anleggsovertagelse). Som svar på PRODAT/Z08, Opphør av kraftleveranse, benyttes samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z21, Anleggsovertagelse eller Z25, Uspesifisert årsak. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode Kommentarer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 92

93 EDIFACT segmenter PRODAT UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt LIN :::9' eller LIN :::9' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z05 - Meldingsnavn (Melding om opphør fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 Datoformat - Antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 5 Svarstatus (Godkjent). Svarstatus benyttes kun når meldingen benyttes som svar på mottatt PRODAT/Z08 (opphør): Opphørsdato DTM+93: :203' Fritekst FTX+ACB+++Her er teksten Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+Z22' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) 93 - Opphørsdato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 Transaksjonsårsak Z22 Leverandørskifte, en av følgende koder benyttes: Z21 - Anleggsovertagelse Z22 - Leverandørskifte Z25 - Uspesifisert årsak LI, Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 93

94 EDIFACT segmenter PRODAT Svar RFF+TN:2843 Sluttkunde Navn og adresse NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller Sluttkunde fakturaadresse NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' NAD+IV :1:260++Regnskapsmesteren+ Regnskapsgata 555+Nittedal NO' eller NAD+IV ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for fakturaadresse UNT+16+1' UNZ+1+PR ' CTA+IC+:Ole Olsen' COM :TE' Kommentarer Benyttes ved svar på mottatt PRODAT/Z08 (opphør) TN - Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) Anbefalt dersom ulik sluttkundeadresse IV - Fakturaadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC - Kontakt kommunikasjonsadresse/ nummer TE - Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks 16 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 94

95 H.8 Kansellering av melding om opphør (fra Nettselskap), PRODAT/Z05K-positiv EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' Kommentarer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 95

96 EDIFACT segmenter PRODAT UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt og svarstatus LIN :::9' Opphørsdato DTM+93: :203' Fritekst FTX+ACB+++Her er teksten Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+Z24' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Svar RFF+TN:2843 Sluttkunde Navn og adresse Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z05 - Meldingsnavn (Melding om opphør fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 Datoformat - Antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 5 Svarstatus (Godkjent) Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) 93 - Opphørsdato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 Transaksjonsårsak Z24 Kansellering LI, Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse TN - Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse (fra tidligere sendt PRODAT/Z05) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 96

97 EDIFACT segmenter PRODAT UNT+16+1' NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller UNZ+1+PR ' NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kommentarer UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 16 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 97

98 H.9 Avvising av melding om opphør, PRODAT/Z05 - negativ Kommentarer til diagrammet: Negativ PRODAT/Z05 benyttes kun som avvising av PRODAT/Z08, Opphør av kraftleveranse. Det benyttes alltid samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z21, Anleggsovertagelse eller Z25, Uspesifisert årsak. Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E22 Målepunkt blokkert for endring Benyttes dersom kraftleverandør sender ny PRODAT/Z08 uten at kansellering av forrige PRODAT/Z08 er bekreftet eller dersom kraftleverandøren ikke er leverandør i målepunktet. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N08 Manglende skiftestand Benyttes ved kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft, dersom det er et profilavregnet målepunkt som det ikke er kommet inn en gyldig måleravlesning på innen fristen. Merk at nettselskapet må selv innhenter målerstand dersom målepunktet er fjernavlest eller er umålt og at målerstand i særskilte tilfeller kan stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. N05 Feil i fødselsdato/ Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 98

99 organisasjonsnummer melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N10 Ulovlig stoppdato Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt og svarstatus Fritekst Transaksjonsårsak Avvisingsårsak LIN :::9' FTX+ACB+++Her er teksten CCI++Z13' CAV+Z21' CCI++Z19' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z05 - Meldingsnavn (Melding om opphør fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 Datoformat - Antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 7 Svarstatus (Avvist) Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 Transaksjonsårsak Z22 Anleggsovertagelse, en av følgende koder benyttes: Z21 - Anleggsovertagelse Z25 - Uspesifisert årsak Z19 - Avvisingsårsak Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 99

100 EDIFACT segmenter PRODAT CAV+N10' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Svar RFF+TN:2843 UNT+16+1' UNZ+1+PR ' Kommentarer N10 Ulovelig stoppdato, en av følgende koder benyttes: E10 - Ukjent målepunkt E22 - Målepunkt blokkert for endring E50 - Ugyldig dato/periode N08 - Manglende skiftestand N05 - Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer N10 - Ulovlig stoppdato LI, Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse TN - Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse 16 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 100

101 H.10 Avvising av kansellering av melding om opphør, PRODAT/Z05K - negativ Kommentarer til diagrammet: Negativ PRODAT/Z05K benyttes kun som avvising av Kansellering av kontraktsopphør (PRODAT/Z08, årsak: Z24 Kansellering). Det benyttes alltid samme transaksjonsårsak som i mottatt melding (PRODAT/Z08), d.v.s. Z24, Kansellering. Avvisingsårsaker: # Avvisingsårsak Beskrivelse E10 Ukjent målepunkt Benyttes dersom nettselskapet ikke finner målepunkt id i egen database. E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen inneholder ugyldig dato utover at meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. N05 Feil i fødselsdato/ organisasjonsnummer Benyttes dersom fødselsdato eller organisasjonsnummer i mottatt melding ikke stemmer med nettselskapets data for målepunktet. N10 Ulovelig stoppdato Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til regelverk. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 101

102 EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt og svarstatus Fritekst Transaksjonsårsak Avvisingsårsak LIN :::9' FTX+ACB+++Her er teksten CCI++Z13' CAV+Z24' CCI++Z19' CAV+N10' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z05 - Meldingsnavn (Melding om opphør fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 Datoformat - Antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen. 7 Svarstatus (Avvist) Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 Transaksjonsårsak Z24 Kansellering Z19 - Avvisingsårsak N10 Ulovelig stoppdato, en av følgende koder benyttes: E10 Ukjent målepunkt E50 Ugyldig dato/periode N05 Feil i fødselsdato/organisasjonsnummer N10 Ulovelig stoppdato LI, Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 102

103 EDIFACT segmenter PRODAT Svar RFF+TN:2843 UNT+16+1' UNZ+1+PR ' Kommentarer TN - Referanse til originaltransaksjon Original transaksjonsreferanse 16 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 103

104 H.11 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt, PRODAT/Z06-E32 Kommentarer til diagrammet: Dato for førstkommende periodisk avlesning er påkrevet for profilavregnede anlegg. Avlesingsfrekvens er påkrevet for profilavregnede anlegg. Attributter merket med [0..1] i Anleggsadressen skal fylles ut dersom de finnes. Adressen skal være komplett. Meldingen antas å kunne mottas automatisk og det er derfor ikke anledning til å benytte Fri tekst. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' Kommentarer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 104

105 EDIFACT segmenter PRODAT UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt Avlesningsdatoer Transaksjonsårsak Målerpunktkarakteristikk LIN :::9' DTM+51: :203' DTM+157: :203' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z06 - Meldingsnavn (Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO, Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Påkrevet 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen Målepunkt Id 9 - GS1 (kodelisteansvarlig) 51 - Dato for førstkommende periodiske avlesning (påkrevet for profilavleste anlegg) Datoformat CCYYMMDDhhmm 157 Gyldig fra dato (påkrevet) Datoformat CCYYMMDDhhmm Påkrevet CCI++Z13' Z13 Transaksjonsårsak CAV+E32' E32 Oppdatering av grunnlagsdata, målepunkt Påkrevet CCI++Z18' Z18 Innhentingsmetode CAV+Z50' Benytt en av følgende koder: Z50 Fjernavlest Z51 Manuelt avlest Z52 Ulest CCI++Z09' Z09 Prioritet CAV+P' P Prioritert - Benytt en av følgende koder: A Utkoblbar med 2 timers varsling B Utkoblbar med 12 timers varsling C Utkoblbar med 15 minutters varsling D Utkoblbar med 15 minutters varsling og begrenset varighet inntil 2 timer P Prioritert (ikke utkoblbar) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 105

106 EDIFACT segmenter PRODAT Kommentarer CCI++Z12' Z12 Avlesningsfrekvens CAV+:::6' Antall avlesinger pr. år 6 6 avlesninger pr. år CCI++Z14' Z14 Komponentkode CAV+:::C1234 C1234 Komponentkode CCI++Z20' Z20 Næringskode CAV+:::56.301' Transaksjonsreferanse Anleggsadresse RFF+LI:3026' NAD+IT :1:260++Nordmann, Ola+Hyttebyen 14+Stavanger NO' Næringskode Påkrevet LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse Påkrevet IT - Anleggsadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato UNT+30+1' UNZ+1+PR ' Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) 30 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 106

107 H.12 Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde, PRODAT/Z06-E34 Kommentarer til diagrammet: Attributter merket med [0..1] i Anleggsadressen, samt Kontakt navn og Kontaktinformasjon skal fylles ut dersom de finnes. Adressen skal være komplett. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' Kommentarer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 107

108 EDIFACT segmenter PRODAT UNH+1+PRODAT:D:97A:UN: E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt LIN :::9' Gyldig fra dato DTM+157: :203' Fritekst FTX+ACB+++Her er teksten Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+E34' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Sluttkunde navn og adresse Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z06 - Meldingsnavn (Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO, Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Påkrevet 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen Målepunkt Id 9 - GS1 (kodelisteansvarlig) Påkrevet 157 Gyldig fra dato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Påkrevet Z13 Transaksjonsårsak E34 Oppdatering av grunnlagsdata, sluttkunde Påkrevet LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse Påkrevet Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 108

109 EDIFACT segmenter PRODAT NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for Sluttkunde UNT+30+1' CTA+IC+:Ole Olsen' COM :TE' eller UNZ+1+PR ' Kommentarer UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC - Kontakt kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks 30 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 109

110 H.13 Oppdatering av grunnlagsdata, måler, PRODAT/Z06-E58 EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 110

111 EDIFACT segmenter PRODAT BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt LIN :::9' Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+E58' Målerpunktkarakteristikk CCI++Z05 CAV+:::6' Målernummer RFF+MG: Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' UNT+30+1' UNZ+1+PR ' Kommentarer Z06 - Meldingsnavn (Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO, Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen Målepunkt Id 9 - GS1 (kodelisteansvarlig) Påkrevet Z13 Transaksjonsårsak E58 Oppdatering av grunnlagsdato, måler Påkrevet for profilavregnede målepunkter Z05 - Antall siffer 6-6 siffer (uten desimaler) Påkrevet MG - Målernummer Påkrevet LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse 30 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 111

112 H.14 Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning, PRODAT/Z06-E64 Kommentarer til diagrammet: Elsertifikatplikt angis som en prosentandel Konstant er påkrevet for profilavregnede anlegg. Meldingen antas å kunne mottas automatisk og det er derfor ikke anledning til å benytte Fri tekst. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 112

113 EDIFACT segmenter PRODAT BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt Gyldig fra dato Transaksjonsårsak Målerpunktkarakteristikk Transaksjonsreferanse UNT+30+1' LIN :::9' DTM+157: :203' Kommentarer Z06 - Meldingsnavn (Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO, Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Påkrevet 1 - Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen Målepunkt Id 9 GS1 (kodelisteansvarlig) Påkrevet 157 Gyldig fra dato 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm CCI++Z13' Z13 Transaksjonsårsak CAV+E64' E64 Oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning CCI++Z02' Z02 Konstant (påkrevet for profilavregnede målepunkt) CAV+:::1' 1 Konstant=1 CCI++Z15' Z15 Avregningsmetode (påkrevet) CAV+Z31' Z31 Profilavregnet - Benytt en av følgende koder: Z31 Profilavregnet Z32 Timeavregnet CCI++Z10' Z10 MVA (påkrevet) CAV+:::25' 25 MVA sats CCI++Z21' Z21 Elsertifikatplikt, prosent CAV+::: Elsertifikatpliktig forbruk (100 prosent) RFF+LI:3026' LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse 30 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 113

114 EDIFACT segmenter PRODAT UNZ+1+PR ' Kommentarer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 114

115 H.15 Porteføljestatus, PRODAT/Z06-Z28 Kommentarer til diagrammet: Attributter merket med [0..1] i Anleggsadressen skal fylles ut dersom de finnes. Adressen skal være komplett. Oppstartsdato er dato for når kraftleverandøren ble tilknyttet målepunktet. Gyldig fra dato er dato for uttrekk fra databasen. Meldingen antas å kunne mottas automatisk og det er derfor ikke anledning til å benytte Fri tekst. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 115

116 EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' Kommentarer UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' 1 Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN Meldingstype E2NO2A Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) BGM+Z NA' Z06 Meldingsnavn (Oppdatering av grunnlagsdata fra Nettselskap) MeldingsID 9 Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA Positiv kvittering ikke nødvendig DTM+137: :203' 137 Meldingsdato (og tid) DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager ZZZ Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 Datoformat, antall timer (ZZZ) NAD+FR :: NO' FR Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) NAD+DO :: NO' DO Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Dokument(ebIX krav) Målepunkt Avlesningsdatoer Oppstartdato Gyldig fra dato Forventet årsvolum Repeteres for hvert målepunkt LIN :::9' 1 Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen Målepunkt Id 9 GS1 (kodelisteansvarlig) Dato for første avlesning og Dato for siste avlesning er påkrevet dersom avregningsmetode er profilavregnet DTM+51: :203' 51 Dato for førstkommende periodiske avlesning 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm DTM+52: :203' 52 Dato for siste faktiske avlesning (målt, IKKE stipulert) 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm DTM+92: :203' 92 Oppstartdato 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm DTM+157: :203' QTY+31:25000:KWH' Uttrekksdato (dato for uttrekk fra KIS) 157 Gyldig fra dato (påkrevet) 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm Påkrevet 31 - Forventet årsvolum Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 116

117 EDIFACT segmenter PRODAT Transaksjonsårsak CCI++Z13' Målerpunktkarakteristikk Målernummer Kommentarer Z13 Transaksjonsårsak CAV+Z28' Z28 Porteføljeoversikt CCI++Z02' Z02 Konstant (påkrevet for profilavregnede målepunkter) CAV+:::1' 1 Konstant=1 CCI++Z05 Z05 Antall siffer (påkrevet for profilavregnede målepunkter) CAV+:::6' 6 6 siffer CCI++Z18' Z18 Innhentingsmetode (påkrevet) CAV+Z50' Benytt en av følgende koder: Z50 Fjernavlest Z51 Manuelt avlest Z52 Ulest CCI++Z15' Z15 Avregningsmetode (påkrevet) CAV+Z31' Z31 Profilavregnet - Benytt en av følgende koder: Z31 Profilavregnet Z32 Timeavregnet CCI++Z09' Z09 Prioritet (påkrevet) CAV+P' P Prioritert - Benytt en av følgende koder: A Utkoblbar med 2 timers varsling B Utkoblbar med 12 timers varsling C Utkoblbar med 15 minutters varsling D Utkoblbar med 15 minutters varsling og begrenset varighet inntil 2 timer P Prioritert (ikke utkoblbar) CCI++Z10' Z10 MVA (påkrevet) CAV+:::25' 25 MVA sats CCI++Z12' Z12 Avlesningsfrekvens (påkrevet for profilavregnede målepunkter) CAV+:::6' 6 6 avlesninger pr. år CCI++Z14' Z14 Komponentkode (påkrevet) CAV+:::C1234 C1234 Komponentkode CCI++Z20' Z20 Næringskode CAV+:::56.301' Transaksjonsreferanse Sluttkunde navn og adresse Næringskode CCI++Z21' Z21 Elsertifikatplikt, prosent CAV+::: Elsertifikatpliktig forbruk (100 prosent) Påkrevet RFF+MG: MG Målernummer Påkrevet RFF+LI:3026' LI Transaksjonsreferanse 3026 Transaksjonsreferanse Påkrevet Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 117

118 EDIFACT segmenter PRODAT NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kommentarer UD Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 fødselsdato Kontaktinformasjon for sluttkunde Anleggsadresse CTA+IC+:Ole Olsen' IC Kontakt COM :TE' eller NAD+IT :1:260++Nordmann, Ola+Hyttebyen 14+Stavanger NO' Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL Mobiltelefon TE Telefon EM e-post FX Telefaks Påkrevet IT Anleggsadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) UNT+30+1' 30 Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. UNZ+1+PR ' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 118

119 H.16 Opphør av kraftleveranse (fra Kraftleverandør), PRODAT/Z08 Kommentarer til diagrammet: Det anbefales å sende Fakturadresse dersom denne er ulik sluttkundeadresse. Det anbefales å sende informasjon om Ny sluttkunde dersom denne er kjent av kraftleverandøren. EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 119

120 EDIFACT segmenter PRODAT BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO ' Dokument(ebIX krav) Målepunkt Opphørsdato Fritekst Transaksjonsårsak LIN :::9' DTM+93: :203' FTX+ACB+++Her er teksten CCI++Z13' CAV+Z25' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Sluttkunde navn og adresse NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for Sluttkunde (valgfri) CTA+IC+:Ole Olsen' Kommentarer Z08 - Meldingsnavn (Opphør av kraftleveranse fra Kraftleverandør) MeldingsID 9 Meldingsfunksjon (Original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 -= Datoformat, Antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) Påkrevet 93 - Opphørsdato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 - Transaksjonsårsak En av følgende koder benyttes: Z21 Anleggsovertagelse Z25 Uspesifisert årsak LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC, Kontakt Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 120

121 EDIFACT segmenter PRODAT COM :TE' eller Sluttkunde fakturaadresse NAD+IV :1:260++Regnskapsmesteren+ Regnskapsgata 555+Nittedal NO' eller NAD+IV ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon fakturaadresse (valgfri) CTA+IC+:Ole Olsen' COM :TE' eller Ny sluttkunde navn og adresse NAD+COT :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller NAD+COT ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for Ny sluttkunde (valgfri) CTA+IC+:Ole Olsen' Kommentarer kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks Valgfri IV - Fakturaadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC, Kontakt kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks COT Ny sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC, Kontakt Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 121

122 EDIFACT segmenter PRODAT COM :TE' eller UNT+16+1' UNZ+1+PR ' Kommentarer kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks 16 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 122

123 H.17 Kansellering av opphør av kraftleveranse (fra Kraftleverandør), PRODAT/Z08K EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 123

124 EDIFACT segmenter PRODAT BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO ' Dokument(ebIX krav) Målepunkt LIN :::9' Opphørsdato DTM+93: :203' Fritekst FTX+ACB+++Her er teksten Transaksjonsårsak CCI++Z13' CAV+Z25' Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' Referanse til originaltransaksjon RFF+TN:2843 Kommentarer Z08 - Meldingsnavn (Opphør av kraftleveranse fra Kraftleverandør) MeldingsID 9 Meldingsfunksjon (Original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 -= Datoformat, Antall timer (ZZZ) FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Målepunkt Id 9 GS1 (EAN) (kodelisteansvarlig) Påkrevet 93 - Opphørsdato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Z13 - Transaksjonsårsak En av følgende koder benyttes: Z24 Kansellering LI - Transaksjonsreferanse Transaksjonsreferanse Benyttes kun ved kansellering av tidligere sendt PRODAT/Z08 TN - Referanse til originaltransaksjon Transaksjonsreferanse fra original PRODAT/Z03 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 124

125 EDIFACT segmenter PRODAT Sluttkunde navn og adresse UNT+16+1' NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller UNZ+1+PR ' NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kommentarer UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 16 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 125

126 H.18 Oppdatering av grunnlagsdata (fra Kraftleverandør), PRODAT/Z09 EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' Kommentarer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 126

127 EDIFACT segmenter PRODAT UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt Gyldig fra dato Fritekst Transaksjonsreferanse LIN :::9' DTM+157: :203' FTX+ACB+++Her er teksten RFF+LI:3026' Sluttkunde navn og adresse NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' eller NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon for Sluttkunde CTA+IC+:Ole Olsen' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Z09 - Meldingsnavn (Oppdatering av grunnlagsdata fra Kraftleverandør) MeldingsID 9 Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 - Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, Antall timer FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Målepunkt Id 9, GS1 (kodelisteansvarlig) Gyldig fra dato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon LI - Transaksjonsreferanse 3026' - Transaksjonsreferanse UD - Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC - Kontakt Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 127

128 EDIFACT segmenter PRODAT Anleggsadresse COM :TE' eller NAD+IT :1:260++Nordmann, Ola+Hyttebyen 14+Stavanger NO' Kommentarer kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks Valgfri IT - Anleggsadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Sluttkunde fakturaadresse NAD+IV :1:260++Regnskapsmesteren+ Regnskapsgata 555+Nittedal NO' eller NAD+IV ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kontaktinformasjon fakturaadresse (valgfri) UNT+18+1' CTA+IC+:Ole Olsen' COM :TE' eller UNZ+1+PR ' Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) Valgfri IV - Fakturaadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 - fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. IC, Kontakt kommunikasjonsadresse/ nummer Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL - Mobiltelefon TE - Telefon EM - e-post FX - Telefaks 18 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 128

129 H.19 Melding om målerbytte (fra Nettselskap), PRODAT/Z10 EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' Kommentarer 1 - Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN - Meldingstype E2NO2A - Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 129

130 EDIFACT segmenter PRODAT BGM+Z NA' DTM+137: :203' DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager NAD+FR :: NO' NAD+DO :: NO' Dokument(ebIX krav) Målepunkt Gyldig fra dato Fritekst Målerpunktkarakteristikk LIN :::9' DTM+157: :203' FTX+ACB+++Her er teksten CCI++Z02' Kommentarer Z10 - Meldingsnavn (Melding om målerbytte) MeldingsID 9 - Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA - Positiv kvittering ikke nødvendig Meldingsdato (og tid) ZZZ - Tidssone 1 - Avvik i forhold til UTC 805 = Datoformat, Antall timer FR - Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Repeteres for hvert målepunkt Målepunkt Id 9, GS1 (kodelisteansvarlig) Gyldig fra dato Datoformat CCYYMMDDhhmm Valgfri ACB - Tilleggsinformasjon Konstant, Antall siffer og Avlesningsfrekvens er påkrevet for profilavregnede målepunkter. Z02 Konstant CAV+:::1' Konstant = 1 CCI++Z05 CAV+:::6' CCI++Z18' CAV+Z50' CCI++Z09' CAV+P' CCI++Z15' CAV+Z31' Z05 - Antall siffer 6 siffer Z18 - Innhentingsmetode Benytt en av følgende koder: Z50 - Fjernavlest Z51 - Manuelt avlest Z52 - Ulest Z09 - Prioritet P - Prioritert - Benytt en av følgende koder: A - Utkoblbar med 2 timers varsling B - Utkoblbar med 12 timers varsling C - Utkoblbar med 15 minutters varsling D - Utkoblbar med 15 minutters varsling og begrenset varighet inntil 2 timer P - Prioritert (ikke utkoblbar) Z15 Avregningsmetode Z31 Profilavregnet - Benytt en av følgende koder: Z31 - Profilavregnet Z32 - Timeavregnet CCI++Z12' Z12 - Avlesningsfrekvens Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 130

131 EDIFACT segmenter PRODAT CAV+:::6' Målernummer RFF+MG: Gammelt Målernummer RFF+Z02: Transaksjonsreferanse RFF+LI:3026' UNT+30+1' UNZ+1+PR ' Kommentarer 6 ganger pr år MG - Målernummer Z02 - Gammelt Målernummer LI - Transaksjonsreferanse 3026' - Transaksjonsreferanse 12 - Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 - Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 131

132 H.20 Informasjon om anleggsovertagelse (fra nettselskap), PRODAT/Z12 Kommentarer til diagrammet: Informasjon om anleggsovertagelse skal inneholde: a) Målepunkt ID b) Dato for leveringsstart (innflyttingsdato), c) Sluttbrukers fødselsdato eller organisasjonsnummer og d) Sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen. e) Forventet uttak f) Innhentingsmetode g) Målernummer Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 132

133 Oppstartdato er innflyttingsdato og ikke dato for start av kraftleveranse. Dato for start av kraftleveranse beregnes av kraftleverandør og må være maksimalt 30 virkedager tilbake i når kraftleverandør sender Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03-Z21). EDIFACT segmenter PRODAT Meldingshode UNA:+.? ' UNB+UNOC: :14:PRODAT :14: PRODAT : ' Kommentarer UNH+1+PRODAT:D:97A:UN:E2NO2A ' 1 Meldingsreferanse PRODAT:D:97A:UN Meldingstype E2NO2A Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 2A (versjon A, 2012) BGM+Z NA' Z12 Meldingsnavn (Informasjon om anleggsovertakelse) MeldingsID 9 Meldingsfunksjon (original melding) (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA Positiv kvittering ikke nødvendig DTM+137: :203' 137 Meldingsdato (og tid) DTM+ZZZ:1:805' Avsender / Mottager ZZZ Tidssone 1 Avvik i forhold til UTC 805 Datoformat, antall timer (ZZZ) NAD+FR :: NO' FR Avsender 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) NAD+DO :: NO' O Mottager 9 GS1 (EAN) NO Landkode (Ediel krav) Dokument (ebix krav) (Målepunkt) Oppstartdato Fritekst Forventet årsvolum Kundestatus Repeteres for hvert målepunkt LIN :::9' 1 Sekvensnummer for LIN segmentene i meldingen Målepunkt Id 9 GS1 (kodelisteansvarlig) DTM+92: :203' 92 Oppstartdato (innflyttingsdato) 203 Datoformat CCYYMMDDhhmm FTX+ACB+++Her er teksten Valgfri ACB Tilleggsinformasjon QTY+31:25000:KWH' 31 Forventet årsvolum CCI++Z17' Z17 Kundestatus Benyttes ved anleggsovertagelse når dette skyldes dødsfall CAV+Z42' Z41 Dødsfall Z42 Flytting fra et MP til et annet MP Z43 Tilleggs-målepunkt (nyanskaffelse) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 133

134 EDIFACT segmenter PRODAT Målerpunktkarakteristikk Målernummer Kommentarer CCI++Z18' Z18 Innhentingsmetode CAV+Z50' Transaksjonsreferanse Sluttkunde navn og adresse Benytt en av følgende koder: Z50 Fjernavlest Z51 Manuelt avlest Z52 Ulest RFF+MG: MG Målernummer RFF+LI:3026' LI Transaksjonsreferanse 3026 Transaksjonsreferanse NAD+UD :1:260++Nordmann, Ola+Nordmannsgate 1+Oslo NO' Eller UD Sluttkunde Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer NAD+UD ::82++Statnett+ Husebybakken 28B+Oslo NO' Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 fødselsdato Kontaktinformasjon for sluttkunde Anleggsadresse CTA+IC+:Ole Olsen' IC Kontakt Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) COM kan repeteres inntil 4 ganger. Kontaktinformasjon er valgfri. COM :TE' kommunikasjonsadresse/ nummer TE Kommunikasjonstype. Benytt en av kodene: AL Mobiltelefon TE Telefon EM e-post FX Telefaks NAD+IT :1:260++Nordmann, Ola+Hyttebyen 14+Stavanger NO' Påkrevet dersom ulik sluttkundeadresse IT Anleggsadresse Identifikasjon, fødselsdato (Format: CCYYMMDD) eller organisasjonsnummer Kodeliste (Påkrevet for fødselsdato, benyttes ikke for andre id): 1 fødselsdato Kodelisteansvarlig: 82 Organisasjonsnummer (Enhetsregisteret i Brønnøysund) 260 Fødselsdato (Ediel/ebIX) 89 Nettselskap (egen id) 90 Kraftleverandør (egen id) 9 Målepunkt id (GS1) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 134

135 EDIFACT segmenter PRODAT Kommentarer UNT+30+1' 30 Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. UNZ+1+PR ' Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 135

136 Vedlegg I MSCONS EKSEMPLER I.1 MSCONS Leverandøravregning (1501, 1482, 1471, 1462, 1491) Kommentarer til meldingen: Når 1491 benyttes til korrigeringer sendes kun de døgn som det er foretatt korrigeringer på og ikke hele uker. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 136

137 EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:E2NO6A' BGM NA' DTM+137: :203 DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' Komponentkode LOC+90+C1234::SM' Produktkode = 1501, Sum leveranse LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Timeverdi QTY+136:25' DTM+324: :Z13' QTY+99:26' DTM+324: :Z13' QTY+136:24' DTM+324: :Z13' : QTY+136:25' Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) 7 = Meldingsnavn 142 = MeldingsID 9 = original melding Meldingsfunksjon Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart Meldingsperiode 164 = Periodeslutt Meldingsperiode ZZZ = Tidssone FR - Avsender 9 GS1 (EAN) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hver komponentkode For hver komponentkode rapporteres: Sum leveranse (1501) Sum profilavregnet (1482) Dersom kraftleverandøren har profilavregnede MP Sum timeavregnet Dersom kraftleverandøren har timeavregnede MP JIP (1462) 90 = Komponentkode SM = Statnett/NordPool (kodelisteansvarlig) 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Sum leveranse (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 137

138 EDIFACT segmenter MSCONS DTM+324: :Z13' Produktkode = 1482, Sum profilavregnet LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Timeverdi QTY+136:10' DTM+324: :Z13' QTY+99:11' DTM+324: :Z13' QTY+136:9' DTM+324: :Z13' : QTY+136:10' DTM+324: :Z13' Produktkode = 1471, Sum timeavregnet LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Timeverdi QTY+136:15' DTM+324: :Z13' QTY+99:16' DTM+324: :Z13' QTY+136:14' DTM+324: :Z13' : QTY+136:15' DTM+324: :Z13' Produktkode = 1462, JIP Kommentarer 324 = Periode Benyttes kun for profilavregnede målepunkter. 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Sum timeavregnet (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode Benyttes kun for timeavregnede målepunkter. 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Sum profilavregnet (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode Timeverdi LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = JIP (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 138

139 EDIFACT segmenter MSCONS QTY+136:2125' DTM+324: :Z13' QTY+99:2234' DTM+324: :Z13' QTY+136:2143' DTM+324: :Z13' : QTY+136:2045' DTM+324: :Z13' MålepunktID LOC ::9' Produktkode = 1491, Timeavregnet MP LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Timeverdi QTY+136:10' DTM+324: :Z13' QTY+99:11' DTM+324: :Z13' QTY+136:9' DTM+324: :Z13' : QTY+136:10' DTM+324: :Z13' CNT+1:240' UNT Kommentarer 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 324 = Periode Repeteres en gang for hvert Målepunkt 90 = MålepunktID 9 = GS1 (EAN) For profilavregnede MP benyttes produktkode 1581 (se under) 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Timeavregnet MP (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Målt verdi 99 = Estimert verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 99 = Estimert verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 99 = Estimert verdi 324 = Periode 136 = Målt verdi 99 = Estimert verdi 324 = Periode 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. 245 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 139

140 I.2 MSCONS Leverandøravregning (1501) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 140

141 EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ: E2NO6A' BGM NA' DTM+137: :203 DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' Komponentkode LOC+90+C1234::SM' Produktkode = 1501, Sum leveranse Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) 7 = Meldingsnavn 142 = MeldingsID 9 = original melding Kvitteringsanmodning, en av følgende koder benyttes: AB = Positiv kvittering ønskes (APERAK) NB: AB kan kun benyttes for meldinger til Statnett og Nord Pool. NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR - Avsender 9 GS1 (EAN) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hver komponentkode 90 = Komponentkode SM = Statnett/NordPool (kodelisteansvarlig) LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Timeverdi QTY+136:10' DTM+324: :Z13' QTY+99:11' DTM+324: :Z13' QTY+136:9' DTM+324: :Z13' : QTY+136:10' DTM+324: :Z13' CNT+1:240' 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Sum leveranse (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Målt verdi (Kvalitet) 324 = Periode 136 = Målt verdi (Kvalitet) 324 = Periode 136 = Målt verdi (Kvalitet) 324 = Periode 136 = Målt verdi (Kvalitet) 324 = Periode 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 141

142 EDIFACT segmenter MSCONS UNT+17+1 Kommentarer 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 142

143 I.3 MSCONS Grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1511, 1400) EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ: E2NO6A' Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 143

144 EDIFACT segmenter MSCONS BGM NA' DTM+137: :203 DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' MålepunktID LOC ::9' RFF+MG:800428' Produktkode = 1511, Målerstand LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Målerstand QTY+139:234500' DTM+367: :203' QTY+140:234599' DTM+368: :203' QTY+136: 99' DTM+324: :Z13' CCI+++Z01' MEA+SV++ZZ:1' CCI+++Z02' MEA+SV++ZZ:8' CCI+++Z04' MEA+SV++ZZ:1' Kommentarer 7 = Meldingsnavn 142 = MeldingsID 9 = original melding Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR - Avsender 9 GS1 (EAN) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hvert Målepunkt 90 = MålepunktID 9 = GS1 (EAN) MG = Målernummer (Krav ihht til NVEs forskrift) 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny serie med startstand, sluttstand og periodevolum = Målerstand (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 139 =målerstand, en av følgende koder benyttes: 137 = Startstand, estimert 139 = Startstand, målt 367 = Dato for startstand Målerstand, en av følgende koder benyttes: 138 = Sluttstand, estimert 140 = Sluttstand, målt 368 = Dato for sluttstand 136 = Periodevolum 324 = Periode Z01 = Målerkonstant 1 = Målerkonstant Z04 = Antall siffer på måleren 8 = Det er 8 siffer i registeret på måleren. Z04 = Årsak til avlesning 1 = Periodisk avlesning, for andre mulige koder for årsak til avlesning se , SG11/CCI+MEA Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 144

145 EDIFACT segmenter MSCONS Produktkode = 1400, Forventet årlig volum LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Forventet årlig volum QTY+31:1200' CNT+1:2340' UNT Kommentarer 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hvert nytt volum = Forventet årlig volum (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 31 = Forventet årlig volum 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. 245 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 145

146 I.4 MSCONS Tilbaketrukket grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1511) Eksempelet under viser en melding med tilbaketrekking av to stander. I den etterfølgende meldingen med korrigerte stander må det sendes 3 stander (tillegg av standen før den første som trekkes tilbake) for å kunne få med de 2 periodevolumene som endres. EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ: E2NO6A' Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 146

147 EDIFACT segmenter MSCONS BGM NA' DTM+137: :203 DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' MålepunktID LOC ::9' RFF+MG:800428' Produktkode = 1511, Målerstand LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Målerstand QTY+58:234500' DTM+324: :203' QTY+58:234987' DTM+324: :203' CCI+++Z01' MEA+SV++ZZ:1' CCI+++Z02' MEA+SV++ZZ:8' CCI+++Z04' MEA+SV++ZZ:6' CNT+1: ' UNT Kommentarer 7 = Meldingsnavn 142 = MeldingsID 9 = original melding Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR - Avsender 9 GS1 (EAN) DO - Mottager 9 GS1 (EAN) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hvert Målepunkt 90 = MålepunktID 9 = GS1 (EAN) MG = Målernummer (Krav ihht til NVEs forskrift) 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal for Tilbaketrukket grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1511) alltid være = Målerstand (Produktkode) AAZ = Måleenhet KWH = kwh 58 = Tilbaketrukket stand 1. stand 324 = Dato for stand 58 = Tilbaketrukket stand 2. stand 324 = Dato for stand Z01 = Målerkonstant 1 = Målerkonstant Z04 = Antall siffer på måleren 8 = Det er 8 siffer i registeret på måleren. Z04 = Årsak til avlesning 6 = Korrigering av avlesing 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. 245 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 147

148 I.5 Eksempler på tilbaketrekking og korrigering av målerstander Prinsippet som følges er at man trekker tilbake avlesninger som dekker en avlesningsperiode der tilhørende volumer endres. Deretter resendes avlesninger med nye volumer for å dekke opp samme periode. Dermed vil tilbaketrekking / resending av produktkodene 1511 og 1591 dekke de samme perioder. De 3 siste eksemplene gjelder tilbaketrekking av stander der endringen gjelder siste avlesning. Eksempel 1 - Korreksjon av en feil avlest stand: Avl. 1: Fradato , stand = 40 - Tildato , stand = 50, mengde = 10 Avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 60, mengde = 10 Avl. 3: Fradato , stand = 60 - Tildato , stand = 70, mengde = 10 Avl. 4: Fradato , stand = 70 - Tildato , stand = 80, mengde= 10 Avl. 2 var feil. Stand skulle vært 63 Tilbaketrekking - Avl. 2, stand 60 Tilbaketrekking - Avl. 3, stand 70 Ny avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 63, mengde = 13 Ny avl. 3: Fradato , stand = 63 - Tildato , stand = 70, mengde = 7 Døgnverdier (1591 (og 1592 hvis grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter tidligere sendt)) for perioden til trekkes tilbake, og resendes tilsvarende. Eksempel 2 - Korreksjon av dato for avlesning: Avl. 1: Fradato , stand = 40 - Tildato , stand = 50, mengde = 10 Avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 60, mengde = 10 Avl. 3: Fradato , stand = 60 - Tildato , stand = 70, mengde = 10 Avl. 4: Fradato , stand = 70 - Tildato , stand = 80,mengde = 10 Avl. 2 var feil. Avlest dato skulle vært og stand 63. Tilbaketrekking - Avl. 2, stand 60 Tilbaketrekking - Avl. 3, stand 70 Ny avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 63, mengde = 13 Ny avl. 3: Fradato , stand = 63 - Tildato , stand = 70, mengde = 7 Døgnverdier (1591 (og 1592 hvis grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter tidligere sendt)) for perioden til trekkes tilbake, og resendes tilsvarende. Eksempel 3 - Innskutt avlesning: Avl. 1: Fradato , stand = 40 - Tildato , stand = 50, mengde = 10 Avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 70, mengde = 20 Avl. 3: Fradato , stand = 70 - Tildato , stand = 80, mengde = 10 Ny avl. 4 kommer inn i etterkant, avlest dato og stand 63. Tilbaketrekking - Avl. 2, stand 70 Ny avl. 4: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 63, mengde = 13 Ny avl. 2: Fradato , stand = 63 - Tildato , stand = 70, mengde = 7 Døgnverdier (1591 (og 1592 hvis grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter tidligere sendt)) for perioden til trekkes tilbake, og resendes tilsvarende. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 148

149 Eksempel 4 - Slettet avlesning: Avl. 1: Fradato , stand = 40 - Tildato , stand = 50, mengde = 10 Avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 60, mengde = 10 Avl. 3: Fradato , stand = 60 - Tildato , stand = 70, mengde = 10 Avl. 4: Fradato , stand = 70 - Tildato , stand = 80, mengde = 10 Avl. 2 var feil, og slettes. Tilbaketrekking - Avl. 2, stand 60 Tilbaketrekking - Avl. 3, stand 70 Ny avl. 3: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 70, mengde = 20 Døgnverdier (1591 (og 1592 hvis grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter tidligere sendt)) for perioden til trekkes tilbake, og resendes tilsvarende. Eksempel 5 - Korreksjon av en feil avlest siste stand: Avl. 1: Fradato , stand = 40 - Tildato , stand = 50, mengde = 10 Avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 60, mengde = 10 Avl. 2 var feil. Stand skulle vært 63 Tilbaketrekking - Avl. 2, stand 60 Ny avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 63, mengde = 13 Døgnverdier (1591 (og 1592 hvis grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter tidligere sendt)) for perioden til trekkes tilbake, og resendes tilsvarende. Eksempel 6 - Korreksjon av dato for siste avlesning: Avl. 1: Fradato , stand = 40 - Tildato , stand = 50, mengde = 10 Avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 60, mengde = 10 Avl. 2 var feil. Avlest dato skulle vært og stand 63. Tilbaketrekking - Avl. 2, stand 60 Ny avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 63, mengde = 13 Døgnverdier (1591 (og 1592 hvis grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter tidligere sendt)) for perioden til trekkes tilbake, og resendes for perioden til Eksempel 7 - Slette siste avlesning: Avl. 1: Fradato , stand = 40 - Tildato , stand = 50, mengde = 10 Avl. 2: Fradato , stand = 50 - Tildato , stand = 60, mengde = 10 Avl. 2 var feil, og slettes. Tilbaketrekking - Avl. 2, stand 60 Ingen ny avlesning sendes, før målepunktet leses av på nytt. Døgnverdier (1591 (og 1592 hvis grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter tidligere sendt)) for perioden til trekkes tilbake. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 149

150 I.6 MSCONS Daglig forbruk pr nettområde (1196 og 1197) MSCONS melding for Daglig forbruk pr nettområde skal sendes daglig i henhold til [8], Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999, nr. 301, med til en hver tid siste endring, NVE, Forbruket sendes som timeverdier. En av følgende produktkoder benyttes: o 1196, Totalt forbruk pr nettområde, Målt, sendt fra Nettselskap til Balanseansvarlig. o 1197, Totalt forbruk pr nettområde og balanseansvarlig, Målt, sendt fra Nettselskap til Balanseansvarlig. Det er valgfritt for Nettselskapet om man vil sende produktkode 1196 eller 1197, men dersom 1197 velges må dette tilys for alle Balanseansvarlige. Kvalitet angis som enten 99 Estimated quantity eller 136 Period quantity, reached. Subadressen skal være INNMATING. Dersom meldingen sendes pr nettområde, identifiseres nettområdet med GS1(EAN)/GLN identifikasjon av nettselskapet kombinert med prisområde. Dersom meldingen sendes pr balanseansvarlig identifiseres nettområde med komponentkode. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 150

151 EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ: E2NO6A' BGM NA' DTM+137: :203 DTM+163: :203' DTM+164: :203' Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) 7 = Meldingsnavn 142 = MeldingsID 9 = original melding = Meldingsfunksjon Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 151

152 EDIFACT segmenter MSCONS DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' Identifikasjon av nettet LOC+90+NO2::SM' LOC+90+C1234::SM' Produktkode Kommentarer ZZZ = Tidssone FR = Sender 9 GS1 (EAN) Ved rapportering av totalt forbruk pr. nettområde (produktkode 1196 i SG9/LIN) benyttes Sender kombinert med Prisområde fra SG6/LOC for å identifisere nettområde. DO = Mottager 9 GS1 (EAN) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hver komponentkode. Ved rapportering av totalt forbruk pr. nettområde (produktkode 1196 i SG9/LIN) benyttes Nettselskapets id fra SG2/NAD kombinert med Prisområde fra SG6/LOC for å identifisere nettområde. 90 = Område (Prisområde for 1196) NO2 = Prisområde (NO1..NOn) SM = Statnett/NordPool (kodelisteansvarlig) Ved rapportering av totalt forbruk pr. nettområde og balanseansvarlig (produktkode 1197 i SG9/LIN) benyttes: 90 = Område (Komponentkode for 1197) SM = Statnett/NordPool (kodelisteansvarlig) LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH Timeverdi QTY+136:10' DTM+324: :Z13' 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Produktkode Produktkode, en av følgende koder benyttes: 1196 = Totalt forbruk pr nettområde 1197 =Totalt forbruk pr nettområde og balanseansvarlig AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Kvalitet (Målt) 10 = Observasjon (timeverdi) Kvalitet, en av følgende koder benyttes: 99 = Estimated quantity (Estimer) 136 = Period quantity, reached (Målt) 324 = Periode = Time Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 152

153 EDIFACT segmenter MSCONS QTY+99:11' DTM+324: :Z13' QTY+136:9' DTM+324: :Z13' : QTY+99:10' DTM+324: :Z13' CNT+1:240' UNT+17+1 Kommentarer 136 = Kvalitet (Målt) 11 = Observasjon (timeverdi) Kvalitet, en av følgende koder benyttes: 99 = Estimated quantity (Estimer) 136 = Period quantity, reached (Målt) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) 9 = Observasjon (timeverdi) Kvalitet, en av følgende koder benyttes: 99 = Estimated quantity (Estimer) 136 = Period quantity, reached (Målt) 324 = Periode = Time 99 = Kvalitet (Estimert) 10 = Observasjon (timeverdi) Kvalitet, en av følgende koder benyttes: 99 = Estimated quantity (Estimer) 136 = Period quantity, reached (Målt) 324 = Periode = Time 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 153

154 I.7 MSCONS melding fra Balanseavregningen, 1445 volum (kwh) Denne meldingen innholder timematriser for Regulerkraft (RK) markedet fra Avregningssentralen for regulerkraft (balanseavregning). Meldingen inneholder ubalanse (kwh) pr. balanseansvarlig og prisområde. Tidsseriene identifiseres unikt gjennom produktkode, prisområde og aktøridentifisering (organisasjonsnummer). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 154

155 EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:E2NO6A BGM NA' DTM+137: :203' DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' Balanseansvarlig LOC ::SM+::SM:NO1' Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) 7 = Meldingsnavn = MeldingsID 9 = original melding Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR = Sender 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) DO = Mottager 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hver komponentkode 90 = ObjektId = Balanseansvarlig SM = kodelisteansvarlig (SM = Norsk standard (Nord Pool)) NO1 = Prisområde Produktkode Timeverdi LIN :::SM' MEA+AAZ++KWH QTY+136:54641' DTM+324: :Z13' QTY+136:84504' DTM+324: :Z13' QTY+136:42100' DTM+324: :Z13' : Merk: Prisområde er påkrevd. 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Produktkode (Saldo for ubalanse pr. leverandør, volum). AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time QTY+136:-18609' 136 = Kvalitet (Målt) ' = Observasjon (timeverdi) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 155

156 EDIFACT segmenter MSCONS DTM+324: :Z13' CNT+1: UNT Kommentarer 324 = Periode = Time 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. 692 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 156

157 I.8 MSCONS melding fra Balanseavregningen, 1446 Kronebeløp (NOK) Denne meldingen innholder timematriser for Regulerkraft (RK) markedet (Kronebeløp) fra Avregningssentralen for regulerkraft (balanseavregning). Meldingen inneholder kronebeløp (NOK) for ubalanse pr. balanseansvarlig og prisområde. Tidsseriene identifiseres unikt gjennom produktkode, prisområde og aktøridentifisering (organisasjonsnummer). Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 157

158 EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:E2NO6A BGM NA' DTM+137: :203' DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' Balanseansvarlig LOC ::SM+::SM:NO1' Produktkode LIN :::SM' MEA+AAZ++Z10 CUX+2:NOK' Timeverdi QTY+136: ' DTM+324: :Z13' QTY+136: ' DTM+324: :Z13' QTY+136: ' DTM+324: :Z13' Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) 7 = Meldingsnavn = MeldingsID 9 = original melding NA = Kvitteringsanmodning ( NA = APERAK ikke nødvendig) 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR = Sender 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) DO = Mottager 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hver komponentkode 90 = ObjektId = Balanseansvarlig SM = kodelisteansvarlig (SM = Norsk standard (Nord Pool)) NO1 = Prisområde Merk: Prisområde er påkrevd. 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Produktkode (Saldo for ubalanse pr. leverandør, kronebeløp). AAZ = Måleenhet Z10 = Pris (beløp) 2 = Valuta NOK = Norske kroner 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 158

159 EDIFACT segmenter MSCONS : QTY+136: ' DTM+324: :Z13' CNT+1: ' UNT Kommentarer 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. 694 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 159

160 I.9 MSCONS melding fra Balanseavregningen, 1493 Komponentkode (kwh) Meldingen inneholder volumer (kwh) pr. komponentkode, innrapportert fra nettselskapene og kvalitetssikret av Avregningssentralen for regulerkraft (balanseavregning). Tidsseriene identifiseres unikt gjennom produktkode og komponentkode. EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:E2NO6A Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 160

161 EDIFACT segmenter MSCONS BGM NA DTM+137: :203 DTM+163: :203 DTM+164: :203 DTM+ZZZ:1:805 NAD+FR ::9 NAD+DO ::9 UNS+D' NAD+XX' Balanseansvarlig LOC+90+P9999::SM Produktkode LIN :::SM MEA+AAZ++KWH Timeverdi QTY+136:75 DTM+324: :Z13 QTY+136:6 DTM+324: :Z13 QTY+136:0 DTM+324: :Z13 : QTY+136:14 DTM+324: :Z13 CNT+1: ' Kommentarer 7 = Meldingsnavn = MeldingsID 9 = original melding NA = Kvitteringsanmodning ( NA = APERAK ikke nødvendig) 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR = Sender 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) DO = Mottager 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hver komponentkode 90 = ObjektId P9999 = Komponentkode SM = kodelisteansvarlig (SM = Norsk standard (Nord Pool)) 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Produktkode (Balanseavregning, kompnentkode). AAZ = Måleenhet KWH = kwh 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 161

162 EDIFACT segmenter MSCONS UNT Kommentarer 692 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 162

163 I.10 MSCONS melding fra Balanseavregningen, 1401 Måleverdi TIMER (MWh) Meldingen inneholder volumer (MWh) pr. komponentkode fra Statnetts avregning av sentralnennet. Tidsseriene identifiseres unikt gjennom produktkode og komponentkode. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 163

164 EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:E2NO6A BGM NA DTM+137: :203 DTM+163: :203 DTM+164: :203 DTM+ZZZ:1:805 NAD+FR ::9 NAD+DO ::9 UNS+D' NAD+XX' Balanseansvarlig LOC+90+H9999::SM Produktkode LIN :::SM MEA+AAZ++MWH Timeverdi QTY+136: DTM+324: :Z13 QTY+136: DTM+324: :Z13 QTY+136: DTM+324: :Z13 : QTY+136: DTM+324: :Z13 Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO6A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 6A (versjon A, 2006) 7 = Meldingsnavn = MeldingsID 9 = original melding NA = Kvitteringsanmodning ( NA = APERAK ikke nødvendig) 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR = Sender 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) DO = Mottager 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hver komponentkode 90 = ObjektId H9999 = Komponentkode SM = kodelisteansvarlig (SM = Norsk standard (Nord Pool)) 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Produktkode (Måleverdi, målt). AAZ = Måleenhet MWH = MWh 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time 136 = Kvalitet (Målt) = Observasjon (timeverdi) 324 = Periode = Time Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 164

165 EDIFACT segmenter MSCONS CNT+1: UNT+63+1 Kommentarer 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. 63 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 165

166 I.11 MSCONS for marginaltapssatser Marginaltapssatsene sier noe om hvor stor endring det blir i de totale tap i nettet gitt en marginal endring i produksjon eller forbruk i et punkt i nettet. Marginaltapssatser skal i følge NVEs forskrifter benyttes i forbindelse med tariffering av sentral- og regionalnett. Statnett beregner marginaltapssatser i alle tilknytningspunkter i sentralnettet samt i noen regionalnett. Satsene beregnes ukentlig på forskudd (satsene for uke x beregnes fredag i uke (x-1)). Statnett i rollen som Nettoperatør er avsender. Nettselskap, kraftprodusenter og store næringskunder som har uttak eller innlevering av energi i sentralnettet, i rollen som Balanseansvarlig for nettap, er mottagere. Kommentarer til diagrammet: Prosentsatser angis alltid med 1 desimal. Desimalskilletegn er punktum (.). Navn benyttes som ID for utvekslingspunkt, for eksempel SMESTAD Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 166

167 EDIFACT segmenter MSCONS Meldingshode UNH+1+MSCONS:D:96A:ZZ:E2NO9A BGM NA' DTM+137: :203' DTM+163: :203' DTM+164: :203' DTM+ZZZ:1:805' NAD+FR ::9' NAD+DO ::9' UNS+D' NAD+XX' Utvekslingspunkt LOC+90+SMESTAD::SM' Produktkode LIN :::SM' MEA+AAZ++P1 Timeverdi QTY+99:2.0' DTM+324: :Z13' QTY+99:1.5' DTM+324: :Z13' QTY+99:2.0' DTM+324: :Z13' : QTY+99:-1.0' DTM+324: :Z13' CNT+1: Kommentarer 1 = Meldingsreferanse MSCONS:D:96A:ZZ = Meldingstype E2NO9A = Ediel versjon 2 (E2), Norge (NO), norsk versjon 9A (versjon A, 2009) 7 = Meldingsnavn = MeldingsID 9 = original melding Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 163 = Periodestart (Ediel krav) 164 = Periodeslutt (Ediel krav) ZZZ = Tidssone FR = Sender 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) DO = Mottager 9 = GS1 (Kodelisteansvarlig) Seksjonsskille (EDIFACT krav) (EDIFACT krav) Repeteres en gang for hvert utvekslingspunkt 90 = ObjektId SMESTAD = Utvekslingspunkt SM = kodelisteansvarlig (SM = Norsk standard (Nord Pool)) 1 = Sekvensnummer innenfor transaksjonen (Ediel krav). Denne benyttes til kontrollformål og skal starte på 1 for hver ny komponentkode = Produktkode (Marginaltassatser). AAZ = Måleenhet P1 = Prosent 99 = Kvalitet (Estimert) 2.0 = Observasjon (2%) 324 = Periode = Time 99 = Kvalitet (Estimert) 1.5 = Observasjon (1,5%) 324 = Periode = Time 99 = Kvalitet (Estimert) 2.0 = Observasjon (2%) 324 = Periode = Time 99 = Kvalitet (Estimert) -1.0 = Observasjon (-1%) 324 = Periode = Time 1 = Totalsum (netto) av alle kvanta i meldingen. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 167

168 EDIFACT segmenter MSCONS UNT Kommentarer 692 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 168

169 Vedlegg J UTILTS EKSEMPLER J.1 UTILTS Korreksjonsoppgjør for timeavregnet målepunkt (1499) Kommentarer til meldingen: Det anbefales at meldingen 1499 sendes for de døgn der det er foretatt korrigeringer og ikke hele uker. Subadressen skal være KORROPG Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 169

170 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode Kommentarer UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A 1 Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) BGM+E26::260+M NA E26 Oppgjørsvolum for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter, Meldingsnavn M = MeldingsID 9 Original melding = Meldingsfunksjon (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA Positiv kvittering ikke nødvendig DTM+137: : Meldingsdato (og tid) DTM+735:?+0100: Tidssone 406 Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. MKS+23+E03:: Strøm (Ediel krav) E03 Avregning (Ediel krav) 260 ebix, kodelisteansvarlig (Ediel krav) RFF+IV: IV Fakturareferanse NAD+MS ::9' MS Sender 9 GS1 (EAN) NAD+MR ::9' MR Mottager 9 GS1 (EAN) Transaksjon (ebix krav) Målepunkt IDE Repeteres for hvert målepunkt Transaksjonsreferanse (ebix krav) LOC ::9 172 Målepunkt Id 9 GS1 (EAN),kodelisteansvarlig Måleverdier for timeavregnet målepunkt Periode og oppløsning Transaksjonsårsak Måleenhet Timeserie LIN :::SM' 1499 Korreksjonsoppgjør, timeavregnet målepunkt (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing Periode det rapporteres for (et antall hele døgn) og oppløsning av detaljnivå (antall minutter for hver observasjon) DTM+324: :719' 324 Rapporteringsperiode 719 CCYYMMDDHHmmCCYYMMDDHHmm DTM+354:60:806' 354 Oppløsning 60 minutter 806 Antall minutter STS+7++E44::260 MEA+AAZ++KWH 7 = Transaksjonsårsak E44 = Avregning AAZ = Måleenhet KWH = kwh Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 170

171 EDIFACT segmenter UTILTS Beløp Kvantum SEQ++1 Kommentarer MOA+9:456:NOK 9 Totalbeløp NOK Norske kroner QTY+58:502 Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første observasjon for et MP og økes med en for hver ny observasjon. Tilbaketrukket volum sendes med en av følgende koder: 58 Tilbaketrukket volum fra 1499 (ved korreksjon av korreksjon) (Withdrawn quantity) 67 Estimert volum fra leverandøravregning (regulerkraftavregningen) (Estimated reading quantity) 220 Målt volum fra leverandøravregning (regulerkraftavregningen) (Meter reading) QTY+136: Period quantity, reached (Målt volum) QTY+260: Delivered quantity balance (Differanse volum) CNT+12: ' 12 Fakturatotal Merk: Negative volumer har ledende minus (-) UNT Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 171

172 J.2 UTILTS Leverandøravregning (1581) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 172

173 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A BGM+E31::260+M NA DTM+137: :203 DTM+735:?+0100:406 MKS+23+E02::260 NAD+MS ::9' NAD+MR ::9' Transaksjon (ebix krav) Målepunkt IDE LOC ::9 Produktkode = 1581, Profilavregnet målepunkt preliminært forbruk Periode og oppløsning Transaksjonsårsak Måleenhet Døgnverdi Kommentarer 1 = Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) E31 = Meldingsnavn M = MeldingsID 9 = original melding (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 735 = Tidssone 406 = Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 23 = Strøm (Ediel krav) E02 = Måleverdier (Ediel krav) 260 = ebix kodelisteansvarlig (Ediel krav) MS, Sender 9 GS1 (EAN) MR, Mottager 9 GS1 (EAN) Repeteres for hvert målepunkt TransaksjonsReferanse (ebix krav) 172 = MålepunktID 9 = GS1 (kodelisteansvarlig) LIN :::SM' 1581 = Profilavregnet målepunkt preliminært forbruk (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing DTM+324: :719' DTM+354:1:804' STS+7++E44::260 MEA+AAZ++KWH Periode det rapporteres for (1 uke) og oppløsning av detaljnivå (dag nivå) 324 = Rapporteringsperiode 719 = CCYYMMDDHHmmCCYYMMDDHHmm 354 = Oppløsning 1 = 1 dag 804 = Antall dager 7 = Transaksjonsårsak E44 = Avregning AAZ = Måleenhet KWH = kwh Repeteres for hvert døgn i perioden, for hvert målepunkt. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 173

174 UNT+17+1 SEQ++1 QTY+461:10' SEQ++2 QTY+461:9' : SEQ++7 QTY+461:11' Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. (Dag) 461 = Preliminært volum Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 461 = Preliminært volum Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 461 = Preliminært volum 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 174

175 J.3 UTILTS Grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1591) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 175

176 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A BGM+E31::260+M NA DTM+137: :203 DTM+735:?+0100:406 MKS+23+E02::260 NAD+MS ::9' NAD+MR ::9' Transaksjon (ebix krav) IDE Målepunkt LOC ::9 Produktkode = 1591, Profilavregnet målepunkt målt forbruk LIN :::SM' Periode og oppløsning DTM+324: :719' DTM+354:1:804' Transaksjonsårsak STS+7++E43::260 Måleenhet MEA+AAZ++KWH Døgnverdi Kommentarer 1 = Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) E31 = Meldingsnavn M = MeldingsID 9 = original melding (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 735 = Tidssone 406 = Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 23 = Strøm (Ediel krav) E02 = Måleverdier (Ediel krav) 260 = ebix kodelisteansvarlig (Ediel krav) MS, Sender 9 GS1 (EAN) MR, Mottager 9 GS1 (EAN) Repeteres for hvert målepunkt TransaksjonsReferanse (ebix krav) 172 = MålepunktID 9 = GS1 (kodelisteansvarlig) 1591 = Profilavregnet målepunkt målt forbruk (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing Periode det rapporteres for og oppløsning av detaljnivå (dag nivå) 324 = Rapporteringsperiode 719 = CCYYMMDDHHmmCCYYMMDDHHmm 354 = Oppløsning 1 = 1 dag 804 = Antall dager 7 = Transaksjonsårsak E43 = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter AAZ = Måleenhet KWH = kwh Repeteres for hvert døgn i perioden, for hvert målepunkt. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 176

177 UNT+17+1 SEQ++1 QTY+136:9' SEQ++2 QTY+136:10' : SEQ++7 QTY+136:11' Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. (Dag) 136 = Målt volum Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 136 = Målt volum Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 136 = Målt volum 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 177

178 J.4 UTILTS Tilbaketrukket grunnlag Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1591) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 178

179 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A BGM+E31::260+M NA DTM+137: :203 DTM+735:?+0100:406 MKS+23+E02::260 NAD+MS ::9' NAD+MR ::9' Transaksjon (ebix krav) IDE Målepunkt LOC ::9 Produktkode = 1591, Profilavregnet målepunkt målt forbruk LIN :::SM' Periode og oppløsning DTM+324: :719' DTM+354:1:804' Transaksjonsårsak STS+7++E43::260 Måleenhet MEA+AAZ++KWH Døgnverdi Kommentarer 1 = Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) E31 = Meldingsnavn M = MeldingsID 9 = original melding (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 735 = Tidssone 406 = Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 23 = Strøm (Ediel krav) E02 = Måleverdier (Ediel krav) 260 = ebix kodelisteansvarlig (Ediel krav) MS, Sender 9 GS1 (EAN) MR, Mottager 9 GS1 (EAN) Repeteres for hvert målepunkt TransaksjonsReferanse (ebix krav) 172 = MålepunktID 9 = GS1 (kodelisteansvarlig) 1591 = Profilavregnet målepunkt målt forbruk (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing Periode det rapporteres for og oppløsning av detaljnivå (dag nivå) 324 = Rapporteringsperiode 719 = CCYYMMDDHHmmCCYYMMDDHHmm 354 = Oppløsning 1 = 1 dag 804 = Antall dager 7 = Transaksjonsårsak E43 = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter AAZ = Måleenhet KWH = kwh Repeteres for hvert døgn i perioden, for hvert målepunkt. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 179

180 UNT+17+1 SEQ++1 QTY+58:8' SEQ++2 QTY+58:9' : SEQ++7 QTY+58:10' Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. (Dag) 58 = Tilbaketrukket volum Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 58 = Tilbaketrukket volum Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første døgnverdi for et MP og økes med en for hver ny døgnverdi. 58 = Tilbaketrukket volum 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 180

181 J.5 UTILTS Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A BGM+E26::260+M NA DTM+137: :203 Kommentarer 1 = Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) E26 = Meldingsnavn M = MeldingsID 9 = original melding (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 181

182 EDIFACT segmenter UTILTS DTM+735:?+0100:406 MKS+23+E03::260 RFF+IV: NAD+MS ::9' NAD+MR ::9' Transaksjon (ebix krav) Målepunkt IDE LOC ::9 Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter Transaksjonsårsak Måleenhet LIN :::SM' STS+7++E43::260 MEA+AAZ++KWH Detaljer for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter CNT+12: ' UNT+17+1 SEQ++1 Kommentarer 735 = Tidssone 406 = Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 23 = Strøm (Ediel krav) E03 = Avregning (Ediel krav) 260 = ebix kodelisteansvarlig (Ediel krav) IV = Fakturareferanse MS, Sender 9 GS1 (EAN) MR, Mottager 9 GS1 (EAN) Repeteres for hvert målepunkt TransaksjonsReferanse (ebix krav) 172 = MålepunktID 9 = GS1 (kodelisteansvarlig) 1592 = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing 7 = Transaksjonsårsak E43 = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter AAZ = Måleenhet KWH = kwh Kan repeteres dersom det er flere detaljer for ett målepunkt Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første detaljlinje for et MP og økes med en for hver ny detaljlinje. DTM+257: : = Oppgjørsperiode 719 = Formatkvalifikator for periode Merk: Formatkvalifikatoren er en norsk tilpassing MOA+9+456:NOK QTY+461:502 QTY+136:520 QTY+260:18 9 = Beløp Merk: Bruken av beløp er en norsk tilpassing Merk: Negative beløp har ledende minus (-) 461 = Preliminært volum 136 = Målt volum 260 = Differanse volum Merk: Negative volumer har ledende minus (-) 12 = Fakturatotal 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 182

183 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 183

184 J.6 UTILTS Tilbaketrukket Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (1592) EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A BGM+E26::260+M NA DTM+137: :203 Kommentarer 1 = Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) E26 = Meldingsnavn M = MeldingsID 9 = original melding (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA = Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 184

185 EDIFACT segmenter UTILTS DTM+735:?+0100:406 MKS+23+E03::260 RFF+IV: NAD+MS ::9' NAD+MR ::9' Transaksjon (ebix krav) Målepunkt IDE LOC ::9 Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter Transaksjonsårsak Måleenhet LIN :::SM' STS+7++E43::260 MEA+AAZ++KWH Detaljer for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter CNT+12: ' SEQ++1 Kommentarer 735 = Tidssone 406 = Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 23 = Strøm (Ediel krav) E03 = Avregning (Ediel krav) 260 = ebix kodelisteansvarlig (Ediel krav) IV = Fakturareferanse MS, Sender 9 GS1 (EAN) MR, Mottager 9 GS1 (EAN) Repeteres for hvert målepunkt TransaksjonsReferanse (ebix krav) 172 = MålepunktID 9 = GS1 (kodelisteansvarlig) 1592 = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing 7 = Transaksjonsårsak E43 = Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter AAZ = Måleenhet KWH = kwh Kan repeteres dersom det er flere Oppgjørslinjer for ett målepunkt Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Denne starter på 1 for første Oppgjørslinje for et MP og økes med en for hver ny Oppgjørslinje. DTM+257: : = Periode for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 719 = Formatkvalifikator for periode Merk: Formatkvalifikatoren er en norsk tilpassing MOA+9+456:NOK QTY+461:502 QTY+58:505 QTY+260:3 9 = Beløp Merk: Bruken av beløp er en norsk tilpassing Merk: Negative beløp har ledende minus (-) 461 = Preliminært volum 58 = Tilbaketrukket volum 260 = Differanse volum Merk: Negative volumer har ledende minus (-) 12 = Fakturatotal Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 185

186 EDIFACT segmenter UTILTS UNT+17+1 Kommentarer 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 186

187 J.7 Måledata fra kraftleverandør, UTILTS/E30 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A Kommentarer 1 = Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) BGM+E30::260+M NA E30, Måledata fra måleravleser = Meldingsnavn M = MeldingsID 9, original melding = Meldingsfunksjon (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA, Positiv kvittering ikke nødvendig DTM+137: : = Meldingsdato (og tid) Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 187

188 EDIFACT segmenter UTILTS DTM+735:?+0100:406 MKS+23+E02::260 Avsender / Mottager NAD+MS ::9 NAD+MR ::9 Transaksjon (ebix krav) IDE Målepunkt LOC ::9 Transaksjonsårsak STS+7++E23::260 Timeserie SEQ++1 Kvantum QTY+140:502 DTM+368: :203' UNT+17+1 Kommentarer 735 = Tidssone 406 = Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 23, Strøm (Ediel krav) E02, Måleravlesning (Ediel krav) 260, ebix = kodelisteansvarlig (Ediel krav) MS, Avsender 9 GS1 (EAN) MR, Mottager 9 GS1 (EAN) Repeteres for hvert målepunkt 24, Transaksjonsreferanse (ebix krav) 172, Målepunkt Id 9, GS1 (kodelisteansvarlig) 7, Transaksjonsårsak E23, Avlesing Sekvensnummer innenfor transaksjonen (ebix krav). Alltid 1 for Målerstand fra kraftleverandør. 140, Målerstand 368, Dato for måleravlesning 203, Datoformat: CCYYMMDDHHmm 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 188

189 J.8 Avvising av måledata fra kraftleverandør, UTILTS/ERR Kommentarer til diagrammet: Bruk av avvisingsårsaker: o Avlesning lik estimert stand benyttes når en avlesning er lik estimert stand hos nettselskapet, siden sluttkunden da med stor sannsynlighet ikke har lest av måleren, men hentet standen fra fakturaen. o Fjernavlest målepunkt benyttes som avvisningsårsak dersom målepunktet er fjernavlest og måleravlesning derfor ikke er nødvendig. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 189

190 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO8A BGM+ERR::260+M NA DTM+137: :203 DTM+735:?+0100:406 MKS+23+E02::260 Avsender / Mottager NAD+MS ::9 NAD+MR ::9 Transaksjon (ebix krav) IDE Målepunkt LOC ::9 Transaksjonsårsak STS+7++E23::260 Svar STS+E01+41+E19::260 Kommentarer 1 = Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN = Meldingstype E5NO8A = ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 8A (versjon A, 2008) ERR, Avvising av Måledata fra måleravleser = Meldingsnavn M = MeldingsID 9, original melding = Meldingsfunksjon (ebix krav) Kvitteringsanmodning: NA, Positiv kvittering ikke nødvendig 137 = Meldingsdato (og tid) 735 = Tidssone 406 = Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. 23, Strøm (Ediel krav) E02, Måleravlesning (Ediel krav). Benytt samme kode som i referert melding: E02 = Måleravlesning E03 = Avregning 260, ebix = kodelisteansvarlig (Ediel krav) MS, Avsender 9 GS1 (EAN) MR, Mottager 9 GS1 (EAN) Repeteres for hvert målepunkt 24, Transaksjonsreferanse (ebix krav). Merk at dette er en egen transaksjonsreferanse for UTILTS/ERR. Originalmeldingens transaksjonsreferanse refereres i SG6/RFF+TN (se under). 172, Målepunkt Id 9, GS1 (kodelisteansvarlig) 7, Transaksjonsårsak, en av følgende koder benyttes: E23, Avlesing E01, Svar 41, Svarstatus = Avvist E19, Avvisingsårsak, bruk en av følgende koder: E19 = Målerstand utenfor grenseverdier E50 = Ugyldig dato/periode E10 = Ukjent målepunkt N11 = Avlesing lik estimert stand N13 = Fjernavlest målepunkt Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 190

191 EDIFACT segmenter UTILTS UNT+17+1 RFF+TN: Kommentarer TN, Referanse til original transaksjon, , Transaksjonsreferanse fra originalmelding. 17 = Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 = Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 191

192 J.9 UTILTS/E31 El-sertifikatrapportering Elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk: aggregert beregningsrelevant volum for foregående år per elsertifikatpliktig aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende år Melding med Elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk benytter sub-adresse ELSERT i UNBsegmentet. Merk: Meldingstype ble endret på NEE møte 22/ fra E66 til E31. Det ble vedtatt en overgangsperiode der de systemleverandørene som allerede har sent ut programvare kan benytte E66 fram til tredje innrapportering, det vil si innen midten av november Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 192

193 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode Kommentarer SG0/UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO1A 1 Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN Meldingstype E5NO1A ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 1A (versjon A, 2011) SG0/BGM+E31::260+M NA E31 Aggregate metered data from the Metered data aggregator, local Meldingsnavn M Meldings ID 9 original melding (ebix krav) Kvitteringsanmodning NA Positiv kvittering ikke nødvendig AB Positiv kvittering ønskes (APERAK) SG0/DTM+137: : Meldingsdato (og tid) SG0/DTM+735:?+0100: Tidssone 406 Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. SG0/MKS+23+E03:: Strøm (Ediel krav) E03 Avregning (Ediel krav) 260 ebix kodelisteansvarlig (Ediel krav) SG2/NAD+MS ::9' MS Sender 9 GS1 (kodelisteansvarlig) SG2/NAD+MR ::9' MR Mottager 9 GS1 (kodelisteansvarlig) Transaksjon (ebix krav) SG5/IDE Elsertifikatpliktig SG5/NAD+DDQ ::9 Elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk SG5/LIN :::SM' Transaksjonsårsak Måleenhet Detaljer Repeteres for hvert elsertifikatpliktig Transaksjons Referanse (ebix krav) DDQ Balance power supplier elsertifikatpliktig 9 GS1 (kodelisteansvarlig) 1503 Elsertifikatpliktig forbruk (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing SG5/STS+7++E0F::260 7 Transaksjonsårsak E0F Labeling (Elsertifikat) SG5/MEA+AAZ++KWH AAZ Måleenhet KWH kwh Repeteres for: Volum for foregående år Volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår Forrige år, forbruk SG8/SEQ++1 Merk: Begge repetisjoner skal alltid være med Sekvensnummer innenfor transaksjonen Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 193

194 EDIFACT segmenter UTILTS Kommentarer SG8/DTM+257: : Periode (forrige år) 719 Formatkvalifikator for periode S11/QTY+136:0 136 Målt volum Utgangen av forrige kvartal for inneværende år, forbruk SG8/SEQ++2 Dersom det ikke er noe volum for foregående år sendes kvantum=null («0»). Sekvensnummer innenfor transaksjonen SG8/DTM+257: : Periode (utgangen av forrige kvartal for inneværende år) 719 Formatkvalifikator for periode SG11/QTY+136: Målt volum SG0/UNT Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 194

195 J.10 UTILTS/N16 El-sertifikatrapportering til kraftleverandør Elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk: aggregert beregningsrelevant volum for foregående år per elsertifikatpliktig per nettselskap aggregert beregningsrelevant volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende år Melding med Elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk benytter sub-adresse ELSERT i UNBsegmentet.. Figur 1 Klassediagram: El-sertifikatrapportering til kraftleverandør Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 195

196 EDIFACT segmenter UTILTS Meldingshode Kommentarer SG0/UNH+1+UTILTS:D:02B:UN:E5NO1A 1 Meldingsreferanse UTILTS:D:02B:UN Meldingstype E5NO1A ebix versjon 5 (E5), Norge (NO), norsk versjon 1A (versjon A, 2011) SG0/BGM+N16::260+M NA N16 Elsertifikatpliktig forbruk Meldingsnavn M Meldings ID 9 original melding (ebix krav) Kvitteringsanmodning NA Positiv kvittering ikke nødvendig AB Positiv kvittering ønskes (APERAK) SG0/DTM+137: : Meldingsdato (og tid) SG0/DTM+735:?+0100: Tidssone 406 Datoformat, ZHHMM, hvor Z er pluss (+) eller minus (-). ( + må ha et foranstilt spørsmålstegn (? ) for å skille det fra et EDIFACT-skilletegn. SG0/MKS+23+E03:: Strøm (Ediel krav) E03 Avregning (Ediel krav) 260 ebix kodelisteansvarlig (Ediel krav) SG2/NAD+MS ::9' MS Sender 9 GS1 (kodelisteansvarlig) = NECS Elsert. registeret SG2/NAD+MR ::9' MR Mottager 9 GS1 (kodelisteansvarlig) Transaksjon (ebix krav) SG5/IDE Oppgavegiver (nettselskap) SG5/NAD+MDR ::9 Elsertifikatpliktig kraftleveranse eller forbruk SG5/LIN :::SM' Transaksjonsårsak Måleenhet Detaljer = NECS Elsert. registeret Repeteres for hver oppgavegiver (nettselskap) Transaksjons Referanse (ebix krav) MDR Metered data responsible Oppgavegiver (nettselskap) 9 GS1 (kodelisteansvarlig) 1506 Elsertifikatpliktig forbruk til kraftleverandør (Produktkode) Merk: Bruken av produktkoder er en norsk tilpassing SG5/STS+7++E0F::260 7 Transaksjonsårsak E0F Labeling (Elsertifikat) SG5/MEA+AAZ++KWH AAZ Måleenhet KWH kwh Repeteres for: Volum for foregående år Volum til og med utgangen av forrige kvartal for inneværende rapporteringsår Merk: Begge repetisjoner skal alltid være med Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 196

197 EDIFACT segmenter UTILTS Forrige år, forbruk SG8/SEQ++1 Kommentarer Sekvensnummer innenfor transaksjonen SG8/DTM+257: : Periode (forrige år) 719 Formatkvalifikator for periode S11/QTY+136:0 136 Målt volum Utgangen av forrige kvartal for inneværende år, forbruk SG8/SEQ++2 SG8/DTM+257: :719 Dersom det ikke er noe volum for foregående år sendes kvantum=null («0»). Sekvensnummer innenfor transaksjonen SG11/QTY+136: Målt volum 257 Periode (utgangen av forrige kvartal for inneværende år) 719 Formatkvalifikator for periode SG0/UNT Kontrolltotal for antall segmenter i meldingen (inkludert UNH og UNT) 1 Meldingsreferanse, skal være lik Meldingsreferansen i UNH. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 197

198 Vedlegg K APERAK EKSEMPEL Figur 2 Klassediagram: APERAK EDIFACT segmenter APERAK Meldingshode SG0/UNH+1+APERAK:D:96A:UN: EDIEL2 Kommentarer 1 Meldingsreferanse APERAK:D:96A:UN Meldingstype (og versjon) EDIEL2 Ediel versjon 2 SG0/BGM+++27 M Meldings ID Meldingsfunksjon: 12 Melding ikke behandlet 27 Mottatt dokument er avvist 29 Mottatt dokument er godkjent SG0/DTM+137: : Meldingsdato (og tid) Referanse til original melding SG1/RFF+ACW:ABC Avsender og mottager ACW Referanse til original melding ABC Meldings ID SG2/NAD+FR ::9' FR Avsender 9 GS1 (kodelisteansvarlig) SG2/NAD+DO ::9' DO Mottager 9 GS1 (kodelisteansvarlig) Status og årsak SG3 er kun brukt for negativ APERAK, det vil si Meldingsfunksjon=27 SG3/ERC+999::ZZZ 999 General error (an error description should be stated in the FTX segment) 40 The application could not process the message 41 Required data missing 42 Error in content of a data element 50 Error in the message period (e.g. the data in the message is too old) 51 The message was received too late (e.g. time critical message) ZZZ Ediel Nordic Forum Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 198

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Norsk meldingsversjon: 8A (6A for MSCONS) Versjon og revisjon: 2.0 Oppdatering: W Status: For implementering Dato: 27. januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for implementering av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: C Dato: 20. februar 2006 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 REFERANSER...

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

EDIFACT. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Kursbeskrivelse utarbeidet for. NorStella. Versjon 1.0.

EDIFACT. Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Kursbeskrivelse utarbeidet for. NorStella. Versjon 1.0. Kursbeskrivelse utarbeidet for NorStella Versjon 1.0 Utarbeidet av Bakgrunn () er en metode for elektronisk utveksling av strukturert informasjon mellom bedrifter. er FNs sett av standard dokumentformater

Detaljer

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301

Høringstilsvar fra Skagerk Nett AS - NBS og Elhub - forslag til endringer i forskrift 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD 35 93 50 00 DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.:

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T

Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv. Lars Olav Fosse (red.) 13 2007 0 4 9 5 9 8 2 2 D O K U M E N T Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning mv.

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR

ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR ELSERTIFIKATORDNINGEN: ROLLER OG ANSVAR fra og med 1. januar 2012 trer det svensk-norske elsertifikatmarkedet i kraft. norge og sverige har et felles mål om å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

GS1 Målepunkt identifikasjon

GS1 Målepunkt identifikasjon GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 24.09.2015 Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endring i forskrift om elsertifikater 1. Høringsnotatets hovedinnhold Dette notatet redegjør for Olje- og energidepartementets forslag til

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA = 2 = NODI. Overføringens mottaker. Mottakers partsidentifikasjon INFORASJON Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002 = 2 Utvekslingsavsender S002 Avsender

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker

Kompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015

Tilpasning til NBS for norske aktører. NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Tilpasning til NBS for norske aktører NBS informasjonsdag, 21.april 2015 Agenda Forskriftsendringer Nettavregningsområder Rapporteringsformater Online Service Fallback 2 Forskriftsendringer i Norge NBS-relaterte

Detaljer

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier

Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjer for krav til måling og innrapportering for godkjenning av anlegg til ordningen for opprinnelsesgarantier Retningslinjene er fastsatt 29.1.2008. Med hjemmel i forskrift om opprinnelsesgarantier

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Utredning **** Forslag til system for Unik Målepunkt Identifikasjon

Utredning **** Forslag til system for Unik Målepunkt Identifikasjon Utredning **** Forslag til system for Unik Målepunkt Identifikasjon Dato: 17. November 2000 Utarbeidet av: EdiSys AS Utarbeidet for: Systemstøtten for Ediel SAMMENDRAG Denne utredningen inneholder vurderinger

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS

Årsrapport 2015 vedr nøytralitet i Agder Energi Nett AS Årsrapport 205 vedr nøytralitet i Innhold:. INNLEDNING... 2 2. LEDELSEN... 2 3. NØYTRALITETSERKLÆRINGER... 2 4. KUNDESENTER... 3 5. MÅLERAVLESNING... 4 6. KUNDEINFORMASJON... 4 7. OPPDATERING AV NØYTRALITETSPROGRAMMET...

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Business Acknowledge. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldingstyper/funksjoner 3 2.1.2 BusinessAcknowledge

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 Versjon 1.0 28.08.2017 Innhold Mottak av avregningsgrunnlag (DDM) BRS-NO321 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer