Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet"

Transkript

1 Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010

2 INNHOLD 1. INNLEDNING OM ROLLEMODELLEN EDIEL/EBIX NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER Nettområder og Prisområder Utvekslingspunkter og Prisområder REFERANSER KORREKSJONER FRA TIDLIGERE VERSJONER KORT OM METODIKK (UML) ROLLEMODELL ROLLEDIAGRAM ROLLE DEFINISJONER DOMENE DEFINISJONER... 9 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 2

3 1. INNLEDNING 1.1 Om rollemodellen Dette dokumentet viser et utdrag av roller og domener definert i rollemodell for det europeiske kraftmarkedet fra ebix, EFET og ETSO. I tillegg er en del domener som er spesiell for Norge (markert med rød tekst) lagt til. Definisjoner av roller og domener er oversatt til norsk, med tillegg av eksempler der dette har vært hensiktsmessig. Rollemodellen er blant annet et verktøy egnet for å understøtte videreutvikling av prosesser og meldingsinnhold i forbindelse med Ediel meldingsutveksling i Norge. Det vil si for å understøtte formidling av meldinger slik at nødvendige (riktige) meldinger sendes til riktig rolle (aktør) og gir denne mulighet til riktig intern ruting på en effektiv måte. Det er imidlertid ønskelig at rollemodellen også blir benyttet i andre sammenhenger, som for eksempel i for å lage konsistens mellom NVE s forskrifter og Ediel-standarden. Rollemodellen er tenkt å være et levende dokument som oppdateres etter hvert som nye prosjekter eller forskrifter gjør det nødvendig med endringer i dokumentet. 1.2 Ediel/ebIX Norge har valgt standarder fra Ediel (ebix) som basis for utveksling av informasjon i det norske kraftmarkedet. Ediel ble opprettet i 1995, som en nordisk organisasjon, for å utvikle meldingsstandarder for kraftmarkedet, bl.a. innefor områder som måledata, avregningsinformasjon, informasjonsutveksling ved leverandørbytter og handel på kraftbørsen. Etter hvert ble også andre europeiske land interessert i dette arbeidet og ebix (European forum for energy Business Information exchange) ble etablert i 2002 og har i dag deltagere fra Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Slovakia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike. ebix (Ediel) prosjekter baserer seg på åpne standarder fra UN/CEFACT, som EDIFACT meldingsstandard og UMM (UN/CEFACT Modelling Methodology). ebix har følgende mål: Utvikle e-handelsstandarder for det europeiske energimarkedet Lage standarder uavhengig av syntaks og kommunikasjonsprotokoller for utveksling av administrative data Omfatter både engros- (oppstrøm) og detalj- (nedstrøm) markedene for strøm og gass Fremme standardiseringsprosessen i det europeiske energimarkedet Koordinering med internasjonale standardiserings- og interesseorganisasjoner, som UN/CEFACT, IEC og Eurelectric. Følge regler gitt av EU Lover, regler og organiseringen av energimarkedene er i dag ulikt håndtert innenfor de europeiske landene. Imidlertid ser man at samarbeid og harmonisering øker både innefor Norden og EU. Bruk av alminnelig aksepterte og utprøvde internasjonale standarder som Ediel har en rekke fordeler blant annet på utviklingssiden for datasystemer og teknologi. ebix har, sammen med ETSO (meldingsstandardisering mellom System operatører) og EFET (meldingsstandardisering for krafthandel) laget en felles rollemodell [1] som beskriver roller, objekter og ansvarsområder i energi bransjen. Det er denne som danner utgangspunktet for dette dokumentet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 3

4 1.3 Noen uavklarte problemstillinger Nettområder og Prisområder Rollemodellen dekker i dag ikke problemstillingen rundt muligheten for et Nettområde å være knyttet til flere Utvekslingspunkter som ligger i ulike Prisområder. Et Nettområde kan i dag logisk ligge i to eller flere Prisområder og ha flere sett med Komponentkoder (et sett for hvert Prisområde). Mulige løsninger kan være å se på dette som flere Nettområder, det vil si å splitte Nettområdene i henhold til Prisområdeinndelingene (dette er imidlertid ikke mulig i henhold til dagens definisjon av Nettområde i rollemodellen), eller definere et nytt domenebegrep for sammenhengen mellom Nettområde og Prisområde Utvekslingspunkter og Prisområder Kardinaliteten på assosiasjonen mellom Utvekslingspunkt og Prisområde er ikke spesifisert i rollemodellen. For å få en entydig assosiasjon burde kardinaliteten vært satt til 1 (Et Utvekslingspunkt er alltid koblet til ett Prisområde). Imidlertid kan et Utvekslingspunkt i dag være koblet til flere Prisområder. Problemet gjelder et fåtall utvekslingspunkter og håndteres i dag manuelt. En praktisk løsning på problemet er å utveksle koblingen mellom Lokale målepunkter og tilhørende Komponentkode mellom Målepunktadministrator (nettselskap) og Kraftleverandør. Dette er i dag mulig i Ediel meldingen PRODAT, men ikke alle nettselskap benytter dette. 1.4 Referanser [1] Rollemodell for det europeiske kraftmarkedet fra ebix, EFET og ETSO (ETSO Harmonised Electricity Role Model), [2] Unified Modeling Language (UML ), version 2, 1.5 Korreksjoner fra tidligere versjoner Versjon/ Endret av Dato Endringer revisjon 1.1.A Ove Nesvik Forbruker er endret til sluttbruker Markedssoperatør er endret til markedplasskonsesjonær. 1.0.A Ove Nesvik Første offisielle versjon. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 4

5 2. KORT OM METODIKK (UML) Rollemodellen fra ebix, ETSO og EFET baserer seg på UML metodikk. I rollemodellen vises roller, domener og assosiasjoner mellom disse. En Rolle representerer den eksterne atferden til en aktør. Aktører kan ikke dele en rolle. Aktører utfører sine oppgaver ved å agere i roller, som kraftleverandør, balanseansvarlig og nettoperatør. Rollene beskriver eksterne interaksjoner med andre aktører i relasjon til bestemte forretningsprosess. Et Domene representerer et begrenset område, som er unikt identifisert, for et spesielt formål og der forbruk, produksjon eller utveksling av energi kan bestemmes. En Aktør representerer en organisasjon eller en del av en organisasjon som deltar i bestemte forretningsprosesser. Innenfor en bestemt forretnings transaksjon vil en aktør agere i et spesifikt sett av roller. Rollemodellen benytter i hovedsak 4 ulike symboler: Rolle vises som en fyrstikkmann og indikerer en rolle som uføres av en aktør i bransjen. Klass vises som et rektangel og indikerer et domene relatert til fysiske eller logiske objekter. Assosiasjon vises som en pil med åpen pilspiss og viser ansvar mellom roller og domener. Endepunktene til en assosiasjons kan ha en kardinalitet som viser begrensninger i antall objekter det kan være i endepunktet, for eksempel: 1 = ett objekt 0..1 = ingen eller ett objekt 0..* = ett eller flere objekter 1..* = ett eller flere objekter Generalisering vises som en pil med lukket pilspiss og viser at rollen eller domenet som ligger ved pilspissen er en generalisering av rollen eller domenet in andre enden av pilen. Den spesialisert rollen eller domenet vil arve alle egenskaper (attributter) som tillegger den generelle rollen eller domenet, og kan i tillegg ha egne egneskaper. Målet med rollemodellen er å bryte ned kraftmarkedet til et sett med autonome (uavhengige) roller og domener som senere kan benyttes til å definere forretningsprosesser og forretningstransaksjoner. En aktør kan ha flere roller i markedet. Sammen med rollemodelldiagrammet finnes en liste over definisjoner for roller og domener. I forbindelse med utveksling av informasjon vil en markedsaktør kunne finne hvilke roller han innehar og hvilke utvekslinger han må forholde seg til. En rolle må kunne stå på egne ben innefor rollemodellen, med andre ord inneha en autonom funksjon i markedet. Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 5

6 3. ROLLEMODELL 3.1 Rollediagram Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 6

7 3.2 Rolle definisjoner Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 7

8 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 8

9 3.3 Domene definisjoner Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 9

10 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe 10

Elhub Rolle og informasjonsmodell

Elhub Rolle og informasjonsmodell Elhub Rolle og informasjonsmodell Versjon 1.0 13. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om rollemodellen... 2 1.3 Referanser... 2 2 Rollemodellen... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.2 Rollemodell

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere

STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere STATNETT SF BRUKERMANUAL For Edielportalen www.ediel.no V1.11 21.03.2012 Dette dokumentet beskriver funksjoner i Edielportalen for innloggede brukere Innhold 1. Hva er Systemstøtte for Ediel... 4 2. Hva

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer