PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett"

Transkript

1 PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon /10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING NUMMERPORTABILITET VIDERESALG TELEFONI OM NRDB NRDB S PRODUKTER Infrastruktur Tjenester Andre produkter REFERANSE DOKUMENTASJON SYSTEM BESKRIVELSE ARKITEKTUR NRDB INTERNETT NRDB SENTRAL NODE NRDB INTERNETT NRDB SENTRAL -- INTERNETT GRENSESNITT BRUKERGRENSESNITT GRENSESNITT NRDB LOKAL NODE Web-grensesnitt OPPDATERING AV NRDB INTERNETT NODE OPPETID / SERVICE NIVÅ OPPETID SERVICE NIVÅ SYSTEM LEVERANSE HW LEVERANSE GRENSESNITT LEVERANSE BESTILLING...3 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 2 of 10

3 1 Innledning 1.1 Nummerportabilitet Post og Teletilsynet (PT) har vedtatt at løsning for nummerportabilitet (NP) skal være basert på prinsippene All Call Query (AcQ) eller Query on Release (QoR). Dette forutsetter andre tekniske løsninger hos hver enkelt tilbyder av teletjenester enn den løsningen som har fungert frem til 1. april Tilbyderne må gjøre oppslag i egne online databaser (eks. IN-node) som oppdateres med riktig rutingsinformasjon fra Nasjonal Referansedatabase (NRDB). Oversikt over alle porterte nummer (8-sifrede mobil, geografiske og stedsuavhengige og 5-sifrede nummer) vil befinne seg i NRDB, og all kommunikasjon mellom tilbydere for å portere slike nummer (både innportering og utportering) må håndteres gjennom NRDB. NP vil påvirke alle tilbydere som disponerer slike nummerserier og/eller terminerer 5-sifrede nummer. Referanse dokumentasjon finnes på og 1.2 Videresalg Telefoni Post- og teletilsynet påla Telenor 1. oktober 2001 å utarbeide et standard tilbud som gjør det mulig for en tilbyder å selge abonnement for fasttelefoni, uten binding til trafikk. En faggruppe i regi av PT presenterte i PTs arbeidsgruppe nummer 14. februar 2002 et forslag til administrative rutiner for overføring av aksess ved videresalg telefoni. Dette forslaget foreslår å bruke NRDB meldingsformidlingssystem og NRDB database for å betjene videresalg telefoni. Oversikt over alle videresolgte nummer vil befinne seg i NRDB, og kommunikasjon mellom tilbydere for å videreselge slike nummer må håndteres gjennom NRDB i tillegg til gjennom tilbyderspesifikke grensesnitt. Referanse dokumentasjon finnes på og 1.3 Om NRDB Det er opprettet et selskap, Nasjonal Referansedatabase AS, med representanter fra Ventelo Norge AS, NetCom AS, Telenor Mobil AS, Telenor Networks AS, Priority Telecom Norway AS, TDC Norge AS og Tele2 Norge AS som skal forvalte NRDB. Nasjonal Referansedatabase AS tegner avtale med tilbydere som ønsker tilgang til NRDB for støtte av nummerportabilitet. 1.4 NRDB s produkter Infrastruktur Nasjonal Referansedatabase AS tilbyr norske tilbydere av teletjenester tilknytning til NRDB via et av følgende infrastrukturprodukter: NRDB Lokal Node (FR) distribuert lokal node lokalisert hos tilbyder. Forbindelse mellom lokal node og NRDBs sentrale database realiseres med FrameRelay. Noden gir tilgang til API og web-grensesnitt. NRDB Lokal Node (VPN) distribuert lokal node lokalisert hos tilbyder. Forbindelse mellom lokal node og NRDBs sentrale database realiseres med VPN. Noden gir tilgang til API og web-grensesnitt. NRDB Sentralisert Node sentralisert node lokalisert hos NRDB. Forbindelse mellom node og tilbyders system realiseres med VPN. Noden gir tilgang til API og web-grensesnitt. NRDB Internett tilgang til sentralisert node via Internett aksess. Tilbyderen gis tilgang til web-grensesnitt. Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 3 of 10

4 1.4.2 Tjenester Via de nevnte infrastrukturprodukter (kap ) tilbyr NRDB tilgang til følgende tjenester (forutsetter tilgang til NRDB via en av tilknytningene over): NRDB Nummerportabilitet NRDB Videresalg Telefoni funksjonalitet for portering av telefonnummer via NRDB. funksjonalitet for støtte av videresalg av abonnement via NRDB Andre produkter NRDB tilbyr i tillegg tilgang til følgende produkter: NRDB E-post-portering NRDB Nummerforespørsel funksjonalitet for portering via NRDB ved bruk av e-post.. funksjonalitet for støtte av ruting av SMS til rett mobilnett. 1.5 Referanse dokumentasjon Følgende dokumentasjon er henvist til i dette dokumentet: Ref.ID Dokumentnr / referanse Beskrivelse Versjon / revisjonsdato [1] Interfaces Specification NRDB Rev [2] VT specification NRDB Rev Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 4 of 10

5 2 System beskrivelse 2.1 Arkitektur NRDB Internett NRDB systemets arkitektur består av en NRDB Sentral node lokalisert i Trondheim og et antall NRDB Internett aksesser tilgjengelige fra de enkelte tjenestetilbyderne. Tjenestetilbyderne er koblet til NRDB Sentralen via Internett forbindelser med bruker autentisering ved hjelp av brukernavn og passord. Det er to typer data som formidles mellom brukere av NRDB Internett aksess og de lokale nodene i systemet: 1. NRDB meldinger (porterings- og videresalgstransaksjoner) 2. Administrative base data NRDB meldingene brukes til organisering av prosessen ved portering og videresalg av telefon nummer mellom to tilbydere av teletjenester. De administrative base data som utveksles inneholder database system informasjon og informasjon om de forskjellige tjenestetilbydere tilkoblet systemet. De forskjellige meldingstyper for henholdsvis nummerportabilitet og videresalg telefoni er definert i referanse dokument [1] og [2]. NRDB Internett aksess (tilbyder 1) NRDB Sentral (Trondh.) NRDB Internett aksess (tilbyder 2) NRDB Lokal Node 1 Tilbyder med egen lokal NRDB-node IN-node Adm. Back-Office Figure 1: Arkitektur for NRDB Internett og Lokal node Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 5 of 10

6 2.2 NRDB Sentral Node NRDB Sentralen lokalisert i Trondheim er en sentral database med all informasjon forbundet med porterte og videresolgte nummer, og all system informasjon. Sentralen er bindeleddet mellom alle tilbydere med Internett aksess og lokale nodene, og utveksler NRDB meldingene mellom dem. NRDB Sentralen har følgende funksjoner: 1. Fungerer som sentral meldingshåndterer/fordeler mellom de forskjellige tjeneste-tilbydere i systemet. 2. Inneholder logikk for monitorering av meldingsflyten i systemet, og rapporterer systemfeil til administrator. 3. Inneholder master-kopi av alle data i systemet. 4. Administrerer Internett grensesnittet mot tjenestetilbydere med NRDB Internett. 5. Fungerer som sentralisert backup for alle tjenestetilbydere med tilgang til NRDB. 2.3 NRDB Internett NRDB Internett er et produkt som gir de enkelte tjenestetilbydere aksess til NRDB via Internett. Tjenestetilbydere får da mulighet til å aksessere NRDB via sin vanlige Internett tilgang (web-aksess) og Internett adresse til NRDB Sentralen. NRDB Sentralen håndterer da all meldingsformidling til og fra tilbyderen og inneholder i tillegg all nødvendig referanse-informasjon forbundet med porterte og videresolgte telefon nummer. Bare meldinger som omhandler porteringer og videresalg til/fra en tilbyder med Internett aksess vil bli meddelt denne tilbyderen. NRDB Internett har følgende funksjoner: 1. Gir tilgang til administrativt web-grensesnitt, til f.eks. å initiere portering eller videresalg av telefon nummer. 2. Støtter Internett forbindelse mot NRDB Sentral. For tjenestetilbydere uten egen infrastruktur (telefoni nettverk) eller funksjoner for ruting av samtaler ihht bestemmelser rundt nummerportabilitet (ref. Post- og Teletilsynet) vil en Internett aksess gi mulighet for å gjennomføre de administrative oppgavene ifm portering og videresalg av nummer. Det vil si bestilling av porteringer eller videresalg, og besvarelse av forespørsler fra andre tilbydere. NRDB Internett aksess er avhengig av at brukeren har tilgang til Internett. Om en tilbyder må bytte ut sitt lokale utstyr vil alle data relatert til denne tjeneste-tilbyder fortsatt være tilgjengelig på NRDB Sentralen. 2.4 NRDB Sentral -- Internett grensesnitt Grensesnittet mellom NRDB Sentralen og hver av tjenestetilbydere med NRDB Internett aksess består av en Internett node lokalisert ved NRDB Sentralen og en Internett forbindelse mellom tjenestetilbyder og NRDB Internett node for overføring av NRDB meldinger og administrative base data. Internett noden er tilknyttet NRDB Sentralen via interne grensesnitt. Tjenestetilbyder får aksess til NRDB via loggin mot NRDB Internett node gjennom en Internett tilgang. Brukeren autentiseres via brukernavn og passord. Forbindelsen mellom brukeren og NRDB Internett node er kryptert via en Secure Socets Layer (SSL) sesjon og bruker en 1024 bits kryperingsnøkkel. Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 6 of 10

7 3 Brukergrensesnitt 3.1 Grensesnitt NRDB Lokal node Tjenestetilbyder vil med en NRDB Internett aksess kunne få tilgang til porterings- og videresalgsinformasjon via følgende grensesnitt: 1. Web grensesnitt, for administrativt grensesnitt mot NRDB. Figure 2: Tjenestetilbyders grensesnitt til NRDB arkitektur Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 7 of 10

8 3.1.1 Web-grensesnitt Web grensesnittet brukes via en nettleser. Dette grensesnittet brukes for administrative aktiviteter, f.eks. bestilling av portering eller videresalg, og monitorering av NRDB systemet. 3.2 Oppdatering av NRDB Internett Node Alle data som sendes mellom NRDB Sentralen og Internett Noden blir sendt i såkalte database oppdaterings prosesser. I tillegg ligger det mekanismer i Sentral og Internett Node for å sikre at alle meldinger blir mottatt av rette mottagere. Meldinger sendes kun til de tilbydere som har behov for informasjonen, mens generell informasjon sendes til alle. Når en tilbyder logger seg inn via Internett aksessen vil meldinger relatert denne tilbyderen presenteres. NRDB Internett Node inneholder all informasjon relatert til tjenestetilbydere med Internett aksess. Hvis lokalt utstyr må byttes ut hos tjenestetilbyder vil både generell og tilbyder-spesifikke data fortsatt være tilgjengelig i NRDB Internett Node. Følgende informasjon sendes fra en NRDB Internett aksess bruker til NRDB Sentralen: 1. Utgående meldinger, adressert til sentralen eller til en eller alle andre lokale noder. 2. Lokalt oppdaterte administrative data. Informasjon angående egen tilbyder profil. Følgende informasjon sendes fra NRDB Sentralen til NRDB Internett Node: 1. Meldinger fra sentralen eller en av de andre lokale nodene/internett aksessene. 2. Administrative data. Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 8 of 10

9 4 Oppetid / Service Nivå 4.1 Oppetid NRDB garanterer en oppetid på produktet på 99,5% målt innenfor tidsperioden 08:00-17:00 over 6 måneder. Følgende elementer i løsningen inngår i oppetidsgarantien: - NRDB Sentral - NRDB Internett Node 4.2 Service Nivå Service Nivå for NRDBs produkt er beskrevet i avtalen om leveranse og drift som tegnes mellom tilbyder og NRDB. Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 9 of 10

10 5 System leveranse 5.1 HW leveranse Ingen lokal installasjon ute hos tjenestetilbyder er nødvendig. Det forutsettes at tjenestetilbyder og dens brukere har tilgang til Internett. 5.2 Grensesnitt leveranse Ved bestilling av en NRDB Internett aksess vil NRDB AS (ved underleverandør) definere følgende i NRDBs system for tilgang fra tilbyderen: - Brukernavn, passord og operatør identitet Tjenestetilbyder vil motta nødvendig informasjon angående web-adresser og innloggingsrutiner forbundet med bruk av NRDB Internett aksess. Det forutsettes at tjenestetilbyder og dens brukere har tilgang til Internett. 5.3 Bestilling Ved bestilling av NRDB Internett aksess, send en e-post til: med følgende informasjon om tilbyder: - Firma navn - Foretaksnummer - Adresse - Kontaktperson (navn, e-post, telefonnr, mobilnr) - Firmaets tilbyderkode (tildelt av Post- og Teletilsynet) Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 10 of 10