Sentral måleverdidatabase

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentral måleverdidatabase"

Transkript

1 Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder

2 Nye utfordringer nye muligheter Ny teknologi gir mulighet for ny infrastruktur, adferd og tjenester Distribusjon og omsetning av strøm - 2

3 Ny oppgave gitt til Statnett av NVE: Statnett sin konsesjon som Avregningsansvarlig (f.o.m ) "Avregningsansvarlig skal utrede og ha et overordnet ansvar for å utvikle felles IKT-løsninger for kraftmarkedet, som legger til rette for effektiv informasjonsutveksling og gjennomføring av støttefunksjoner for forretningsprosesser innen måling, avregning, fakturering og samordnet opptreden i kraftmarkedet" Om utredningen (fra NVE vedtak ) "NVE ser for seg at utredningen skal gi en anbefaling av hvilken funksjonalitet som skal tilbys i felles IKT-løsninger, hvilke oppgaver som skal utføres og forslag til organisering "Utredningen må derfor reflektere eventuelle ulike syn i bransjen og ulike alternativer som har blitt vurdert i utredningen og basert på dette lage en plan for utvikling av fremtidige felles IKT-løsninger i kraftmarkedet" 3

4 ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft) Prosjekt i regi av Statnett med bred involvering fra bransjen (februar mai 2012) 4

5 Utredning: Felles IKT løsninger i kraftmarkedet

6 Målbilde God kvalitet og effektiv distribusjon av måleverdier (AMS) Tilrettelegge for tilleggstjenester muliggjort gjennom AMS "smarte produkter og tjenester samt nettnytte" Støtte for leverandørsentrisk markedsmodell (NordREG) Evaluere alternative løsninger for eksisterende markedsdesign Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger Robusthet i forhold til internasjonal integrasjon Lavest mulig kostnader for bransjen 6

7 Distribuert informasjonsmodell (dagens modell)

8 Analyse Dagens løsning er ikke egnet for fremtidens krav Vil ikke kunne levere ønsket grad av datakvalitet og nøytralitet Vil vesentlig begrense potensialet som ligger i AMS Ikke endringsdyktig ovenfor nye krav (internasjonalt) Målbildet evaluert mot to alternativer for felles IKT løsninger: Alt. 1: Kommunikasjonshub Alt. 2: Datahub Informasjonsutveksling Informasjonsutveksling Informasjonsutveksling EDI standard 1 Informasjonsutveksling EDI standard 2 Database Database Kraftleverandører Kommunikasjonshub Måleverdier Anleggsinformasjon Kundeinformasjon Leverandørbytter Flytting Fellesfakturering EDI Standard EDI Standard Nettselskaper Database Database Kraftleverandører Måleverdier Lev.bytte Flytting Fellesfaktura Prisinfo Datahub Leverandører Nettselskaper Anleggsdata Målerverdier Anleggsdata Måleverdier Prisinfo Nettselskaper Mulige forretningsprosesser Leverandørbytte Flytting Fellesfaktura Balanseavregning m.m. Sluttkunde Målepunkt Sluttkunde Målepunkt Ingen sentral lagring av måledata, målepunkt, kunder, tariffer etc. Supportfunksjon mot markedsaktører Sentral lagring av måledata, målepunkt, kunder, tariffer etc. Supportfunksjon mot markedsaktører 8

9 Anbefalinger (i) God kvalitet og effektiv distribusjon av måleverdier Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Bedre kvalitet på måledata Enklere feilhåndtering av måledata Enklere funksjonalitet hos nettselskaper Lavere krav til tilgjengelighet hos nettselskaper Evaluere alternative løsninger for eksisterende markedsdesign Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Mer effektiv håndtering av basisdata; kunde, målepunkt, adresser, avgiftsplikt, m.m. Mer effektive prosesser for leverandørbytte og flytting Mer effektiv rapportering til balanseavregning Større grad av nøytralitet og likebehandling Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Bedre mulighet for monitorering og korrektive tiltak Enklere å gjennomføre endringer 9

10 Anbefalinger (ii) Tilrettelegge for tilleggstjenester muliggjort gjennom AMS "smarte produkter og tjenester samt Nettnytte" Helt avgjørende med felles IKT løsninger for å ta ut potensialet for nettnytte og innovasjon av 3.parts "smarte" produkter og tjenester Begrense AMS funksjonene over lokal måler til 3.part La nettselskapene få kontroll over nettnytte gjennom egen "kanal" på måler Felles autorisasjon av 3.parter og felles standard for tilkobling av 3.parts komponenter og tjenester Mest mulig må baseres på åpne standarder og internett Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Enklere og sikrere autorisasjon Lettere tilgjengelighet av kunde- og måledata Enklere funksjonalitet hos nettselskaper Lavere krav til tilgjengelighet hos nettselskaper 10

11 Anbefalinger (iii) Evaluere alternative løsninger for eksisterende markedsdesign Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Mer effektiv håndtering av basisdata; kunde, målepunkt, adresser, avgiftsplikt, m.m. Mer effektive prosesser for leverandørbytte og flytting Mer effektiv rapportering til balanseavregning Større grad av nøytralitet og likebehandling Effektiv organisering og forvaltning av felles IKT løsninger Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Bedre mulighet for monitorering og korrektive tiltak Enklere å gjennomføre endringer 11

12 Anbefalinger (iv) Robusthet i forhold til internasjonal integrasjon Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Kun et grensesnitt Raskere implementering Mest sannsynlig ingen endringer for nettselskapene Kostnader for bransjen Datahub evaluert som bedre enn kommunikasjonshub Per år: Datahub Kommunikasjonshub Økte kostnader kraftleverandører mnok mnok Reduserte kostnader nettselskap mnok mnok Årlig kostnad datahub/komm.hub 65 mnok 35 mnok Anslag besparelser 225 til 405 mnok -105 til 65mNOK Kostnadsnalyse basert på innsamlet kostnadsstatistikk og estimeringer fra nettselskaper og kraftleverandører Bransjen bruker i dag ca. 1.7 MRDNOK per år 12

13 Kundenytte datahub gir klart best kundenytte

14 Sentral måleverdidatabase Informasjonsutveksling EDI standard 1 Informasjonsutveksling EDI standard 2 Database Database Kraftleverandører Anleggsdata Måle-verdier Lev.skifte Flytting Avregningsunderlag Prisinfo Datahub Anleggsdata Måleverdier Tarfffinfo Nettselskaper Leverandører Nettselskaper Anleggsdata Målerverdidatabase Målepunktdatabase Sluttkunde Involvert i forretnings-prosesser Leverandørskifte Inn- og utflytting Rapportering til balanseavregning Avviksoppgjør kundeavregning Avregningsunderlag nett-tariff (OPSJON) Målepunkt 14

15 Smarte løsninger - Smarte distribusjonsnett Tjenester utover tradisjonell strømforsyning Strømstyring via pris- og forbrukssignaler Aggregering av effekt og utløsing av "struping" Øvrige tjenester ved bundling av AMS, 3.parts komponenter og evt. internett Nettnytte Bedre data bedre investeringsbeslutninger Nye tariffer - Utnytte forbrukerfleksibilitet Nettstyring oppstrøms og nedstrøms 15

16 AMS, tilleggstjenester via internett og datahub

17 Måleverdiekjeden uten datahub Nettselskap Innsamlingssystem MV kvalitetssikring; Validering, editering, estimering Kraftleverandør Kontrakt HAN Real-tid Målepunkt-id + måleverdier (ikke real-tid, hvert døgn) Måleverdibase Målepunkt-id og måleverdier Målepunkt-id + måleverdier 3p. leverandør Kontrakt Kunde NIS Nettinformasjonssystem Scada Nettdrift system Måleverdier Kunde

18 Måleverdiekjeden med datahub Nettselskap Innsamlingssystem MV kvalitetssikring; Validering, editering, estimering MV validering og "benchmarking" Målepunkt-id + måleverdier (ikke real-tid, hvert døgn) Datahub Måledata og kunde *Måleverdier *Tilgangsstyring Kunde HAN Real-tid Målepunkt-id + måleverdier (ikke real-tid, hvert døgn) Måleverdibase Målepunkt-id og måleverdier Kraftleverandør Målepunkt-id + måleverdier 3p. leverandør NIS Nettinformasjonssystem Scada Nettdrift system Kontrakt Kontrakt Kunde

19 Distribuert løsning Kommunikasjonshub (ingen lagring) 130 nettselskap 110+ Leverandører

20 Sentralisert løsning Datahub (lagring av måledata og kunde) www *Måleverdier *Tilgangsstyring

21 Rapporten finner du her:

22 Takk for oppmerksomheten! 22

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Effektivt sluttbrukermarked

Effektivt sluttbrukermarked Effektivt sluttbrukermarked for kraft 31. mai, 2012 1 Sluttrapport Dokument tittel Effektivt sluttbrukermarked for kraft Prosjekt 23554 - ESK Ansvarlig enhet Statnett, Marked Prosjektleder: Tor B. Heiberg

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidskonferansen 2012 Bente Hagem Konserndirektør, Statnett SF Innhold Statnetts rolle Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet Innføring av AMS

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14

Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet. Versjon 06-14 Posisjonsnotat Fremtidig markedsmodell for sluttbrukermarkedet Versjon 06-14 Innhold Forord... 2 Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 1. Innledning... 5 2. Avgrensning av sluttbrukermarkedet... 5 3. Kriterier

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt 5 2011 2010 V E I L E D E R Veileder om nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Veileder nr. 5/2011 Nettselskapets

Detaljer

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1

Avregningsansvarlig. Virksomhetsrapport 2011 1 Avregningsansvarlig Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 1 INNHOLD Avregningsansvarlig 2011 side 4 Balanseavregning side 6 SSE Systemstøtten for Ediel side 14 Registeransvarlig for Opprinnelsesgarantier

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS)

Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Design av løsning for automatisk måleravlesning av strøm (AMS) Tor-Erik Steinsland Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Desember 2011 Hovedveileder: Poul Einar Heegaard, ITEM Biveileder(e):

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2009/100 MAB EIFU 478.1 Dato: 06.05.2011 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.

PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04. PROSJEKTRAPPORT TET4850 EiT SMART GRIDS VÅR 2013 FORBRUKER OG NETTSELSKAPS FORDELER VED INNFØRING AV AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEM 03.04.2013 Gruppe 5 Espen Aas Sviland Amund Strømnes Øverjordet Tommy

Detaljer

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere

Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Nettselskap/forbruker - påvirkning og samhandling ved innføring av smarte målere Prosjektrapport for gruppe 5 EIT - Smarte Nett 4. mai 2011 Andrea Sundby Langvik Arne-Olav Thuestad Terje Skrede Torstein

Detaljer