Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo"

Transkript

1 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag 22. september 2011 Deltagere: Alexander Gustavsen Anita Løyning Aud Sandsengen Christian Hoang Huy Le Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gunnar Løkkebø Nils Harald Staff Harald Kolstø Henning Leere Kristin H. Lind May Britt Holsen Laugen Morten Lehmann Niklas Kalvø Tessem Odd Refsdal Ole Marius Haugene Ove Nesvik Per-Herman Puck Rune Faaberg Sjur Aanensen Steinar S Arff Szymon Andruchow Øystein Solberg Bergen Energi Agder energi Eidsiva Energi Statnett Fjorkraft Logica VOKKS Nett AS Stange Energi Hafslund Fakturaservice Statkraft KS Bedrift Energi Elis Fortum Distribution AS KS Bedrift Energi Gudbrandsdal Energi Statnett (prosjektleder) EdiSys (sekretær) Navita Elis Haslund fakturaservice Skagerak nett Statnett TietoEnator Vedlegg: Ingen 0 Aksjoner og oppsummering fra møtet Næringskoder: o Næringskode legges inn som anbefalt for PRODAT/Z03-Z21 (anleggsovertagelse) fra 1/ og påkrevet fra 1. april o Det noteres i prosessbeskrivelsen at næringskoden i PRODAT/Z04 ikke behøver å være den samme som i mottatt PRODAT/Z03-Z21 (anleggsovertagelse) og at Z06 (oppdatering av grunnlagsdata) kan benyttes dersom nettselskapet endrer næringskoden etter at PRODAT/Z04 (bekreftelse på anleggsovertagelse/leverandørskifte) er sent. o En ny dummykode for drivhus, YZ, legges inn fra 1/ Prosessbeskrivelse for Elsertifikater o SSE vil undersøke hva som er kravene for hvordan og når nettselskap må sende en PRODAT/Z06-E64 eller Z28 til kraftleverandørene i sitt nett med informasjon om hvilke målepunkter som er elavgiftspliktige. o Prosessbeskrivelse for Elsertifikater oppdateres og legges ut på Ediel portalen med status forslag. SSE lager et forslag til prosjektmandat, for et eget AMS prosjekt i NEE regi, til neste NEE møte. Side 1

2 NEE støtter s forslag om implementering av ny NUBIX løsning fra 1. april 2012 NUBIX: o SSE vil vurdere hvordan NUBIX bør dokumenteres o Beskrivende tekst fjernes fra koder i NUBIX, med andre ord skal kun koden sendes. Hvordan kodelister implementeres vil vurderes av SSE (Kodelister som XML skjema, i egen tekstlig dokumentasjon e.l.). Prosessbeskrivelse for grunnlagsdata oppdateres med en tekst om at prosessen for kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft kan benyttes også ved konkurs. Konklusjonen fra møtet i mai blir stående, det vil si: Det vil være fint å ha et felles format på navnefeltene i Ediel-meldingsutvekslingen, men det er for komplisert, dyrt og tidkrevende å implementere til at NEE vil gjøre noe med det. Alle har i hjemmelekse å vurdere forslaget til konklusjon: Det presiseres i prosessbeskrivelsen at 1581 (og estimert årsforbruk?) skal sendes med 0-verdier for stengte anlegg (så lenge man ikke har avsluttet måleserien). TGT i forbindelse med Ediel standard fra 1/ legges ut i midten av november, mens AGT vil være tilgjengelig første uka i januar NUBIX 2.0 i beta-versjon forventes klar i midten av oktober. 1 Praktisk informasjon Ole Marius minnet om Ediel og avregnings konferansen, som i år skal være i Fredrikstad. 2 Godkjenning av dagens agenda Agendaen ble godkjent med følgende kommentarer: Fra Lyse: Sak 14 Status: Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) må høyere opp på agendaen. Erfaringsmessig blir de siste punktene på agendaen forskjøvet til neste møte. Det må etter hvert avklares om SMU er et virksomt organ eller om det skal avskrives. Punkt 13 ble utsatt, siden Hafslund ikke er ferdig med forberedelsene. Nytt punkt: Leverandørliste forbedringer, se 18.1 under Eventuelt 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. 4 Status for implementering av nye endringer fra 1. januar Status implementering Status for systemleverandørene: EG Utility regner med å ha gjort endringer som følge av forskriftene ca. 1. november 2011 og planlegger å ha gjort tilpassinger som følge av innføring av Elsertifikater ca. 1. desember Elis regner med å være klare til midten av november. Også Logica og Tieto er godt i gang og vil levere før nyttår. Statnett informerte om at testcaser for elsertifikater antagelig vil legges ut i november, siden høringsfrist for forskriften ikke er før 28. oktober Side 2

3 4.2 Næringskoder Fra diskusjon: VOKKS mener at det bør være kraftleverandørens plikt å sende inn næringskode ved anleggsovertagelse. Denne kan benyttes til automatisk kontroll så lenge næringskoden ikke gir fritak for El-avgift. Imidlertid vil ikke VOKKS automatisk benytte denne for å gi sluttkunden fritak. Fjordkraft mente at det vil være en fordel med næringskode ved anleggsovertagelse, mens det bør være nettselskapet som informerer ved leverandørskifter. Næringskoden følger kunden og ikke anlegget. Hvilken næringskode skal nettselskapet benytte i PRODAT/Z04 ved anleggsovertagelse? Skal nettselskapet slå opp dette manuelt før PRODAT/Z04 sendes eller benyttes eksisterende næringskode på anlegget, med eventuell oppdatering senere? BKK Nett hadde sendt inn følgende kommentar: Det kan være arbeidsbesparende å få Næringskoder inn fra leverandørene. Det er fortsett nettselskapet som har ansvar for dokumentasjon av avgiftsfritak. BKK Nett skal fortsett ha kontroll på næringskoder. Det var enighet om at kraftleverandøren bør sende næringskode ved anleggsovertagelse. Konkusjon. Næringskode legges inn som anbefalt for PRODAT/Z03-Z21 (anleggsovertagelse) fra 1/ og påkrevet fra 1. april Det noteres i prosessbeskrivelsen at næringskoden i PRODAT/Z04 ikke behøver å være den samme som i mottatt PRODAT/Z03-Z21 (anleggsovertagelse) og at Z06 (oppdatering av grunnlagsdata) kan benyttes dersom nettselskapet endrer næringskoden etter at PRODAT/Z04 (bekreftelse på anleggsovertagelse/leverandørskifte) er sent. Fra Elis (May Britt): Jeg har snakket med næringskodeeksperten hos oss, Jostein, og han forteller at også drivhus er en egen spesialgruppe tilsvarende veilys (kode YY) og at det må være en egen kode for dette for at rapporteringen hos kraftleverandørene skal bli riktig. Slik jeg har forstått det, tenger vi en ny dummykode for drivhus, for eksempel YZ, slik at kraftleverandørenes rapportering av Note 1.1. skal blir riktig. Det blir også mangelfullt ikke å sende næringskoden for målepunkt utenfor næringsvirksomhet, for eksempel vil målepunkt som er veilys også ha en reell næringskode men dersom det i PRODAT-meldingen skal sendes «YY» vil ikke kraftleverandøren få den reelle koden. Dersom en kraftleverandør mottar YY som næringskode for et målepunkt, vil kraftleverandøren ikke kunne vite om også den reelle næringskoden er endret (for å unngå mismatch mellom brukstype (internt begrep i ElWin som forteller om et anlegg gjelder veilys, tilleggsinformasjon til næringskoden, for å få riktig gruppering i Note 4.4.) og næringskoden blir det ikke nødvendigvis riktig å beholde næringskoden når en merker målepunktet med brukstype veilys). Foreløpig vil YY være godt nok i forbindelse med. rapportering av Note 1.1. til. For Note 4.4. gjorde en endring som gjør at YY ikke er tilstrekkelig, men den rapporten er det bare netteierne som skal sende. Dette gjelder i forhold til at det er tilstrekkelig ikke å sende den reelle næringskoden i PRODAT for de gruppene som har egen dummykode fordi kraftleverandørene foreløpig ikke bruker den i forbindelse med rapportering til. Drivhus og veilys har en reell næringskode i tillegg til at de er merket med brukstype for å få riktig gruppering i rapporteringen av Note 4.4. For netteierne må altså både reell næringskode og brukstype/ dummykode benyttes for å få riktig rapportering. Ulempen med ikke å sende den reelle næringskoden i PRODAT er at kraftleverandøren da bør fjerne den næringskoden de evt. har registrert fra før dersom de mottar en dummykode. Side 3

4 Det hadde vært fint om vi kunne få en diskusjon rundt dette også på neste møte. Hvis det viser seg at vi mangler en dummykode for at rapporteringen hos kraftleverandør skal bli riktig så må vi få inn endringen i Ediel-standarden, det er det punktet som er prekært. Diskusjon hvorvidt det burde vært to felter i PRODAT for å kunne utveksle fullstendig informasjon om næringskode i forbindelse med rapportering til og for at kraftleverandør skal kunne beholde reell næringskode på for eksempel veilys. Fra diskusjonen: I Elis system finnes det i tillegg til næringskode et tilleggs-felt der det kan angis om anlegget er gatebelysning eller drivhus. Dette for å få rapportering til korrekt. Det holder imidlertid å legge inn en ny dummykode for drivhus, for eksempel YZ Hafslund lurte på om denne endringen også kunne utsettes til 1. april Det ble imidlertid argumenter med at denne informasjonen er nødvendig for å oppfylle s krav. Videre er det enklere å implementere en ekstra kode enn et nytt felt i databasen (se forrige punkt). Konkusjon. En ny dummykode for drivhus, YZ, legges inn fra 1/ Krav til rapportering av el-avgiftspliktig forbruk Forslag til Prosessbeskrivelse for elsertifikatrapportering ble distribuert på mail 26. august 2011 Diskusjon: BKK Nett kommenterer at de ønsker en gjennomgang av forskriftene. Settes på agendaen til neste møtet. 14 Rapportering ved utstedelse av elsertifikater (Siste avsnitt): Nettselskapet skal sende kopi av korreksjonsoppgjør som følge av feil i rapporterte måleverdier for elsertifikatberettigede til registeransvarlig. Punktet gjelder korreksjon på produksjon og har et lite omfang, kanskje noen få korreksjoner pr nettselskap pr år. Registeransvarlig (Statnett) ser for seg at denne rapporteringen kan skje via mail eller tilsvarende og IKKE som en egen Ediel-melding. 17 Rapportering av beregningsrelevant mengde elektrisk energi (3. avsnitt): Nettselskapet skal opplyse elsertifikatpliktige i sitt nett om hvilke målepunkter det leveres eller er uttak av beregningsrelevant mengde elektrisk energi. For målepunkter hvor kun deler av forbruket er beregningsrelevant, skal nettselskapet beregne en andel basert på historisk forbruk. I henhold til prosessbeskrivelse skal nettselskapene rapportere til kraftleverandørene hvilke målepunkter som er elavgiftspliktige. Dette gjøres ved å rapportere en prosentandel elavgiftspliktig forbruk i: o o o PRODAT/Z04, bekreftelse på leveringsstart, positiv PRODAT/Z06-E64, oppdatering av grunnlagsdata, med måleravlesning PRODAT/Z06-Z28, porteføljeoversikt Alle nettselskap må sende en PRODAT/Z06-E64 eller Z28 til kraftleverandørene i sitt nett med informasjon om hvilke målepunkter som er elavgiftspliktige. Om denne må sendes per 1/ eller om den kan sendes tidligere eller eventuelt senere må avklares. Side 4

5 Er det et krav om måleravlesning (estimat) per 1/1 hvert år, eller kan det klare seg med en avlesning i nærheten (f.eks. 3/1)? I henhold til prosessbeskrivelsen: Første avlesning skal i henhold til [4] skje ved årsskifte. Dette skal tolkes som 1. januar og nettselskapet må dermed interpolere/stipulere en stand pr 1/1 basert på de faktiske stander som er kommet inn for husholdninger med høyere forbruk enn kwh pr. år. Prosessbeskrivelse for Elsertifikater ble gjennomgått med en kommentar vedrørende rapporteringsfrist som er ca 6 uker etter utgangen av et kvartal.: o Legges ut på Ediel-portalen som forslag o Kapittel 4 legges inn i Ediel standard brukerveiledning etter at forskrift er vedtatt. o AGT fra 1. april 2012 o Meldingen skal første gang sendes senest 15. mai Konklusjon: SSE vil undersøke hva som er kravene for hvordan og når nettselskap må sende en PRODAT/Z06-E64 eller Z28 til kraftleverandørene i sitt nett med informasjon om hvilke målepunkter som er elavgiftspliktige. Prosessbeskrivelse for Elsertifikater oppdateres og legges ut på Ediel portalen med status forslag. 6 AMS forskriften AMS forskriften vedtatt, se oppsummering.pdf. Det foreslås at NEE utarbeider ett prosjektmandat for et eget AMS prosjekt i NEE regi. Potensielle problemstillinger: Detaljert prosedyre for innsamling og distribusjon av måleverdier hver dag o Innsamling og distribusjon (adressater og formater) o Automatiske regler for verifisering, validering og estimering (vve) o Avviksprosedyrer o Korreksjonshåndtering Saldooppgjør o Behov for endring frem til 2017 o Hvordan etter 2017 Endring av forskriften etter hvert som AMS innføres Felles IKT løsninger i bransjen Diskusjon: BKK hadde informert om at de ønsker å delta i prosjektet. Alle prosessene må sees på fra bunnen av. Det å ha måledatabasen liggende hos nettselskapene vil gi beder kvalitetssikring av data. Konklusjon: SSE lager et forslag til prosjektmandat, for et eget AMS prosjekt i NEE regi, til neste NEE møte. Side 5

6 7 Status for forslag til ny (utvidet) funksjonalitet i NUBIX 7.1 Kraftleverandør i målepunktet Fra : Det er viktig at får avklart, i løpet av møtet hvor lang implementeringstid nettselskapene og systemleverandørene vil trenge for de nye NUBIX-tilpasningene. Vi ønsker ikke at dette skal drøye ut for lenge, men litt tid vil det gå med i testing ++. antyder at 1. april 2012 kan være en grei dato. MEN den bør være realistisk. Dersom det gis veldig sterke signaler på møtet om at dette ikke er mulig så tar hensyn til det. Status er at innholdet i s veileder om NUBIX er avklart og i tråd med NEE s forslag. Det blir ikke opplyst om kraftleverandør som noen var redde for. Veilederen trenger litt justering før den sendes ut til alle nettselskaper og legges på s hjemmesider, blant annet ønsker å ha en dato først. Regner med publisering i siste del av september. Diskusjon: Mange har kommentert at de ikke ønsker informasjon om hvem som er kraftleverandør i målepunktet og dette er fjernet fra s ny veileder. Kommentarer fra BKK Nett: o Vi har godtatt de siste endringer i NUBIX. o Vi har hele tiden vært i mot å legge mer info tilgjengelig, og ønsker ikke å oppgi Leverandør inkl. leveringsplikt i NUBIX. o Vi er ikke interessert i å slå opp i NUBIX i andre Nettselskaper o Vi kjenne oss ikke i eksempelet som referert fra svaret fra. Referansen til BKK Nett i svaret fra referer antagelig til et eksempel som ble benyttet på forrige NEE møte og ikke til en faktisk case fra BKK Nett. Statnett opplyser at Ny NUBIX kan testes fra midten av november. Hafslund spør om det kan implementeres før 1. april, f.eks. 1/1 2012? Det var imidlertid flere kommenterer om at det er behov for tid til å implementere den nye funksjonaliteten Det må opprettes en ny service hos nettselskapene for den nye løsningen. Kraftleverandørene må med andre ord endre adresse for søkene. Dette medfører også at nettselskapene kan implementer den nye servicen i parallell med den gamle når som helst før implementeringsfristen. Konkusjon. NEE støtter s forslag om implementering av ny NUBIX løsning fra 1. april Bruk av koder Følgende kommentar er mottatt fra Elis: Kva er bakgrunnen for at kodane skal ha med teksten, dette virkar unødvendig: Noden 'MeteringMethodType' er døpt om til 'MeterReadingTransmissionType', og kan inneholde en av følgende verdier: 'Z50-Automatic meter reading', 'Z51-Manually read' eller 'Z52-Unread' Verdiene i noden 'InstallationStatusType' er endret fra 'Active' og 'Closed' til 'Z11-Closed' og 'Z12-Active' I mine auger held det lenge med koden. Med følgende svar fra SSE: Side 6

7 Tidligere hadde vi bare tekstlig beskrivelse, og tekst som ikke stemte med utrykk som er vanlig å bruke i bransjen. Det er nå endret til beskrivelser fra IG og lagt på koder slik at man forstår at de refererer til koder fra PRODAT IG. Har ingen sterke følelser for hva som skal stå der, men skal man bare bruke koder bør det dokumenteres på en eller annen måte. Vi har nå ingen formell dokumentasjon for NUBIX-utvekslingen bortsett fra xsd er og annen teknisk dokumentasjon brukt til implementering. Det legges nå mer og mer informasjon i meldingene til og fra NUBIX slik at man bør begynne å tenke litt på å dokumentere dette, en eller annen form for IG eller brukerveiledning. Alle koder som brukes i Ediel meldinger er dokumentert i IG og brukerveiledningen med informasjon om kodelistansvarlig. Formatet for meldingsutvekslingen til/fra NUBIX bør dokumenteres på tilsvarende måte. Diskusjon: Et alternativ til å sende både kode og tekst er å sende kun koden og dokumentere betydningen som Annotation/Documentation i XML skjemaene. Det er behov for en eller annen form for dokumentasjon på NUBIX. SSE vil se på alternativer og komme tilbake med et forslag. Konkusjon: SSE vil vurdere hvordan NUBIX bør dokumenteres Beskrivende tekst fjernes fra koder i NUBIX, med andre ord skal kun koden sendes. Hvordan kodelister implementeres vil vurderes av SSE (Kodelister som XML skjema, i egen tekstlig dokumentasjon e.l.). 7.3 Varsling av vedlikehold Fra Fjordkraft: NUBIX ble tatt ned for vedlikehold onsdag mellom 08:00 og 14:00. Så vidt vi fikk med oss ble dette kunngjort kun med en liten notis på Ediel-portalen kort tid i forveien. NUBIX er et svært viktig og nødvendig verktøy for mange av våre saksbehandlere og selgere. Nedetid på NUBIX vanskeliggjør en del av prosessene rundt salg og salgsregistrering, og kan føre til unødige forsinkelser og frustrasjon. Planlagt nedetid må derfor i så stor grad som mulig legges utenfor ordinær arbeidstid. Vi vil også be om at det informeres om litt mer offensivt enn notis på Ediel-portalen, i det minste med epost til alle adresser registrert i portalen, og de som mottar innkalling til NEE Håper dette kan tas opp og etterfølges i framtiden. Diskusjon: Fjordkraft etterlyser distribusjon av denne type kommentarer til NEE før NEE møtet. Konkusjon: SSE lovet å bli flinkere til å varsle vedlikehold på NUBIX 8 I hvilke situasjoner benyttes prosessene Oppsigelse av kraftleveranse og Kombinert oppsigelse av kraftleveranse og overføring av kraft, utsatt fra forrige NEE møte (26. mai) På NEE møtet i mai ble det diskutert om konkurs for bedriftskunder bør behandles spesielt og bør kunne gjøres tilbake i tid. Kan for eksempel kraftleverandøren si opp nettleieavtalen for en bedrift som er gått konkurs? Følgende tabell fra prosessbeskrivelsen ble oppdatert (Sluttkunde er konkurs ble flyttet til anleggsovertagelse): Årsak Sluttkunde er død og dødsbo ønsker ikke videreføring av kraftleveransen Transaksjonsårsak i PRODAT/Z08 Z25, Uspesifisert årsak Side 7

8 Sluttkunde betaler ikke Tidsbegrenset kontrakt med sluttkunde er utgått Kraftleverandøren ønsker ikke lenger å levere til kunden Sluttkunde er konkurs Sluttkunde melder flytting Sluttkunde ønsker å stenge (koble ut) anlegget Z25, Uspesifisert årsak Z25, Uspesifisert årsak Z25, Uspesifisert årsak Z21, Anleggsovertagelse Z21, Anleggsovertagelse Z21, Anleggsovertagelse Som hjemmelekse fra forrige møte vil Hafslund sjekke det juridiske med å benytte PRODAT/Z08- Z21 i forbindelse med konkurs. En endelig konklusjon avventes til etter neste møte: Fra Hafslund: Angående hjemmelekse ref. pkt. 7 - I hvilke situasjoner benyttes prosessene Oppsigelse av kraftleveranse og Kombinert oppsigelse av kraftleveranse og overføring av kraft Hafslund vil foreslå at det innføres en standard forretningsregel at ved konkurser som Kraftleverandør fanger opp, kan kraftleverandør sende Z08 undertype Z21 (kombinert oppsigelse kraft og nett) og sluttdato kan være historisk inntil 10 VD. Nettselskapet godkjenner denne meldingen og legger sluttkunde til opphør. Nettselskapet framskaffer målerstand på opphørsdato (konkursdato). Det må være et krav at sluttdato i meldingen er lik konkursdato. Hafslund Fakturaservice har faste rutiner på å avdekke konkurser, ved å gjennomgå kunngjøringer i Brønnøysund fortløpende fra dag til dag. Opphør registreres da på konkurskunden. Det vil ikke gi oss noen problem om en kraftleverandør skulle oppdage en konkurs og sende melding om dette før vi ser dette i Brønnøysund. Vi bygger vårt forslag på regelverket rundt konkurser; Dekningslovens 6-1 tilsier at dividende bare kan kreves av fordringer som er oppstått før åpning av bobehandling. I relasjon til konkurs gjelder dette tidspunktet for rettens kjennelse om konkursåpning, jfr. Dekningslovens 1-4. Dato for opphør av kraftleveranse må derfor bli sammenfallende med dette. Annen løsning kan ikke utledes av eventuelle avvikende vilkår i e-verkenes standardavtaler, som ellers regulerer forholdet mellom e-verk og konkursskyldner. Dersom det opereres med opphørsdato nyere enn konkursdato, vil bostyrer avvise fordringsanmeldelse. Diskusjon: BKK Nett Støtter forslaget; ønsker ikke nye undertyper. I forslaget fra Hafslund vet ikke nettselskapet om oppsigelsen gjelder en konkurs. Forslaget innebærer et avsnitt i prosessbeskrivelsen om at prosessen for kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft kan benyttes også ved konkurs. Det ble ytret ønske om å legge inn en informasjon om dødsfall i PRODAT/Z08-Z21, men uten den store entusiasmen. Med andre ord legges det ikke inn noen kundestatus i opphørsmeldingene. Det ble også diskutert om forretningsreglene rundt dødsfall er bra nok, med konklusjon at det ikke gjøres noe med dette. Konkusjon: Det legges inn et avsnitt i prosessbeskrivelsen om at prosessen for kombinert opphør av kraftleveranse og overføring av kraft kan benyttes også ved konkurs. Tabellen over oppdateres i prosessbeskrivelsen. Side 8

9 9 Standardisering av elementer for navn (fornavn, mellomnavn og etternavn), utsatt fra forrige NEE møte (26. mai) På forrige NEE møte ble det diskutert om det bør skilles mellom fornavn, mellomnavn og etternavn i PRODAT meldingene, med følgende konklusjon: Det vil være fint å ha et felles format på navnefeltene i Ediel-meldingsutvekslingen, men det er for komplisert, dyrt og tidkrevende å implementere til at NEE vil gjøre noe med det. Imidlertid opplyser Elis at det skilles mellom fornavn, mellomnavn og etternavn i NUBIX og at disse legges i ulike felter. Elis har ikke hørt noe om at dette er et problem. Dersom dette er et problem i forbindelse med PRODAT-meldingene, betyr det at mange aktører har ulike systemer for data til NUBIX-respons og data til utgående PRODAT-meldinger? Bør vi likevel innføre skille mellom fornavn, mellomnavn og etternavn i PRODAT meldingen? Diskusjon: Fra BKK Nett: o bruker navnefelt: Etternavn, fornavn og mellomnavn o Vi har ikke problemer slik det fungerer i dag. SSE opplyste at det i NUBIX ofte kommer fornavn, mellomnavn og etternavn samlet i et av navnefeltene. Et eksempel på dette ble funnet der fornavn, mellomnavn og etternavn var samlet i feltet for fornavn. Fortum Distribution nevnte at det spesielt er leverandørsiden og spesielt i PRODAT/Z06 der et skille kan være tidsbesparende. En gjenåpning av diskusjonen vil uansett komme i forbindelse med et prosjekt for et felles nordisk sluttbrukermarked. Konkusjon. Konklusjonen fra møtet i mai blir stående, det vil si: Det vil være fint å ha et felles format på navnefeltene i Ediel-meldingsutvekslingen, men det er for komplisert, dyrt og tidkrevende å implementere til at NEE vil gjøre noe med det. 10 Foreldelse "3-årsregelen" vs. saldo-/korreksjonsoppgjør, utsatt fra forrige NEE møte (26. mai) Tilbakemelding fra Statnett sine jurister for vedrørende mulige retningslinjer for hvor langt tilbake i tid man må gå (hvilken hendelse) ved feil på innsamlede måledata. Diskusjon: Punktet henger tilbake fra NEE møte 6. april Hafslund nevnte at det må skilles mellom manglende målestander og feil på måleutstyret. Dersom det er feil på måleutstyret går Hafslund lenger enn 3 år tilbake. Siden det har vært bytte av NEE leder i Statnett siden punktet ble tatt opp sist vil Statnett se på saken på nytt. Konkusjon. Punktet utsettes til neste møte. Det må skilles mellom manglende målestander og feil på måleutstyret Side 9

10 11 Avrunding av stander Fra Elis: Vi har et spørsmål/innspill som vi ønsker å ta opp i NEE eller få presisert i Ediel-standarden. Det gjelder avrunding av stander. I Ediel-standarden kapittel 2.5 står det om regler for avrunding av volum som blir fordelt til delvolumer innenfor en periode og at siste volum skal avrundes til nærmeste hele kwh. I kapittel 2.6 blir det referert til forskriften, at det skal sendes i hele kwh, uten desimaler, men det er ikke spesifisert hvordan det skal rundes av (ned, opp, til nærmeste hele). Vi mener det i prinsippet blir feil å runde av til nærmeste hele kwh, da det i de tilfellene rundes opp medfører at sluttkunden betaler for inntil 0,5 kwh som ikke er forbrukt. Det vi egentlig er ute etter er klarer regler som er godt spesifisert. Hvis man skal runde av til nærmeste hele kwh også for stander, må det spesifiseres at forbruket i perioden må beregnes ETTER at stand for forrige stand og siste stand er rundet av. Dette for å unngå at for eksempel forrige stand var 2,5 siste stand var 3,4 forbruket i perioden er 0,9. Hvis vi runder av disse kvantaene hver for seg får vi at forrige stand var 3 siste stand var 3 og forbruket i perioden er 1 MEN hva med de tilfellene hvor konstanten > 1? Hvis vi bruker samme eksempel som over, men med 1000 i konstant, er det reelle forbruket 900 kwh og kapittel 2.5 sier at det skal rundes av til nærmeste hele kwh Blir det kanskje allikevel riktig å sende 1511 om at forrige stand var 3, siste stand var 3, men forbruket var 1? Slik at vi med konstant 1000 får forbruk 900 kwh? Kommentar fra VOKKS Det å vurdere avrunding ved bare å se på en avlesing, gir ikke det et feil bilde? Stander er en tallrekke med stadig økende verdi. En hver avrunding pluss eller minus, overføres til neste tidsrom. Er det sannsynlig at dette over tid representerer et tap, og i tilfelle for hvem? Grunnenheten i SI systemet er Ws (Wattsekund) og 1 kwh er følgelig Ws. Hva med profilen innenfor en så stor mengde? Tidsstempelet på dagens avlesinger er også svært unøyaktig, kun dato. Det vi kan si om en avlesing er at den er foretatt innenfor et tidsrom på sekund. Svært upresist! Mulighetene for å grave seg ned er rimelig store, dersom det er det man ønsker. Kommentarer fra BKK Nett: Vi mener at det vil bli riktig å bruke samme logikk på timesverdier og stander som ved rapportering av timeverdier og innmating. Bruke hele kwh og resten overføres til neste periode. På grunn av dårlig tid ble punktet utsatt til neste NEE møte. 12 Stenging av profilmålte anlegg. Fra Elis: Vi har lett i Ediel-standarden, men ikke klart å finne noe i forhold til hvordan stengte anlegg skal rapporteres i forbindelse med leverandøravregningen. Vi har fått tilbakemelding fra en netteier som mener det ikke blir riktig å rapportere forbruk på et målepunkt som ikke er aktivt, noe også vi ser er en aktuell problemstilling. I dag inngår stengte anlegg (så lenge man ikke har avsluttet måleserien) i leverandøravregningen på lik linje med aktive anlegg, det vil si det blir fordelt 1581 på bakgrunn av vanlig ventet årsforbruk. Side 10

11 Samtidig som vi ønsker å gjøre noe med det, ønsker vi også å forholde oss til Ediel-standarden, men kan som sagt ikke finne noe om midlertidig utkobling der. Slik vi ser det er det to mulige løsninger: 1. Ikke sende 1581; vi mener dette ikke vil være noe god løsning, kraftleverandøren har leveranse på målepunktet og forventer å få melding. 2. Sende 1581 med 0-verdier; vi mener dette blir den mest riktige løsningen. For begge løsningene ser vi at kraftleverandøren burde være informert om hvorfor det enten ikke sendes 1581 eller hvorfor det sendes 0-verdier i meldingen. Kan gjeninnføring av installasjonsstatus (som obligatorisk felt) i PRODAT-meldingen (Z04, Z06 og Z10) være løsningen? Diskusjon: Dette gjelder anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling, men der måleren fremdeles er i anlegget. Det er ulike oppfatninger om også estimert årsforbruk bør settes til 0 så lenge anlegget er stengt. Et tredje alternativ er å beregne og sende et preliminært forbruk i 1581, men sende 0 i 1591 (endelig forbruk). Da vil det preliminære forbruket bli «nullet-ut» i saldooppgjøret. Problemstillingen omfatter ikke mange kunder/kraftleverandører, siden de fleste kraftleverandørene sender oppsigelse før anlegget blir stengt. Forslag til konklusjon: Det presiseres i prosessbeskrivelsen at 1581 (og estimert årsforbruk?) skal sendes med 0-verdier for stengte anlegg (så lenge man ikke har avsluttet måleserien). Konklusjon: Alle har i hjemmelekse å vurdere forslaget til konklusjon: Det presiseres i prosessbeskrivelsen at 1581 (og estimert årsforbruk?) skal sendes med 0-verdier for stengte anlegg (så lenge man ikke har avsluttet måleserien). 13 Håndtering av målerstander i forskrift nr.301 Hafslund lovet på siste NEE møte å lage en presentasjon med mulige alternativer for forretningsregler i forbindelse med frist for å sende målerstander. Hafslund er ikke helt ferdig med sitt interne prosjekt og punktet ble utsatt til neste møte. 14 Status: Styringsgruppe for meldingsutveksling (SMU?) KS bedrift nevnte at det skjer svært lite i «SMU». 15 Gjennomgang/status på aktiviteter i Vedlegg A, Huskeliste På grunn av dårlig tid ble punktet utsatt til neste NEE møte. 16 Informasjon: SSE Informerte om: TGT i forbindelse med Ediel standard fra 1/ legges ut i midten av november, mens AGT vil være tilgjengelig første uka i januar Side 11

12 De testcasene som det er aktuelt å teste på er listet under. Vi tar forbehold om endringer i antall og innhold i testcasene. TGT: Kraftleverandørrollen: 1.1 (Z03, Z04) (Z06[E32]) (Z06[E64]) (Z06[Z28]) Nytt testcase for PRODAT Z12 Nettselskaprollen: 4.1 (Z03, Z04) (Z06[E32]) (Z06[E64]) (Z06[Z28]) Nytt testcase for PRODAT Z12 AGT: Kraftleverandørrollen: AGT L1 (endring til PRODAT Z28) AGT L2 (Endring til PRODAT Z03 OG z04) Nettselskaprollen: AGT N1 (Z03 og Z04) AGT N2 (endring til PRODAT Z28) NUBIX 2.0 i beta-versjon forventes klar i midten av oktober. SSE oppfordrer alle systemleverandører å starte testingen så tidlig som mulig for å avdekke mulige barnesykdommer. Og følgende informasjon er tilkommet etter møtet: Etter ønske fra skal leverandørlisten utvides med informasjon om leveransen er for privat- eller næringskunder. Kraftleverandører skal registrere om de ønsker å leverer for privat og/eller næring for hvert nettområde. Nettselskapene kan så velge om de vil laste ned en liste for privatkunder eller en liste for næringskunder. Denne funksjonen vil bli lagt ut i midten av oktober 2011 og vil komme med et informasjonsskriv om dette. 17 Neste møte(r) Onsdag 2. november 2012, 12:00 17:00. Dette er dagen før Ediel-konferansen og møtet avholdes i Fredrikstad. 18 Eventuelt 18.1 Leverandørliste forbedringer Fra VOKKS: Når kunden bestemmer hvor leverandøren skal levere: Komponentkoder identifiserer bl.a. en-til-en forhold mellom kraftleverandør og nettselskap hos Avregningsansvarlig. I dag er det slik at man forsøker å holde oversikt ved at bare komponenter med omsetning, er aktivt med i avregningen. Svært mange mulige komponentkoder er ikke registrert, fordi ikke alle leverandører har kunder i alle nett. Side 12

13 Dersom det skal være fritt fram for kundene å ta med seg kraftavtale inn i et hvilket som helst nett, så krever det at alle mulige komponentkoder er etablert, og at alle aktører vedlikeholder adresseregistrene også for aktører hvor det ikke er omsetning. Ellers vil ikke sending og mottak av EDI-meldinger flyte som de skal, den dagen en eller annen kunde krever det. Avregningssentralen, nettselskapene og leverandørene må følgelig holde orden på store mengder døde data, i påvente av aktivitet. Dette representerer kostnader. Er funksjonaliteten gjennomtenkt? Fra Lyse: Lyse mener at funksjonaliteten for leverandørlister slik den er implementert på Ediel-portalen ikke er hensiktsmessig. Disse opplysningene må vedlikeholdes manuelt av hver enkelt aktør. Det vil si hver gang en leverandør ikke lenger har aktiv komponentkode i et nett så må både leverandør og nettselskap inn og vedlikeholde Ediel-portalen. Dette er for tungvint og ressurskrevende. Hvordan kan dette gjøres mer relevant og enklere? Lyse foreslår at det tas ut en liste over alle med rollen kraftleverandører på Ediel-portalen. De aktørene med begrensninger i hvor de leverer går inn på sin aktør på portalen og legger inn reservasjoner. Slik vil man få en mer statisk informasjon og mindre vedlikehold for hver enkelt aktør. Videre kan det diskuteres hva mener med det som står i 8-1 « Nettselskapet plikter å informere sluttbrukere om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i deres nettområde. Ved oppstart av leveringspliktig kraftleveranse i medhold av energiloven 3-3 skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i området og hvordan en sluttbruker kan skaffe seg en kraftleverandør. Dette skal meddeles skriftlig i form av et oppstartbrev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi sluttbruker den informasjon som nevnes i annet punktum, i form av et påminnelsesbrev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat.» Nettselskapet plikter å informere sluttbrukere om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i deres nettområde. Ved oppstart av leveringspliktig kraftleveranse i medhold av energiloven 3-3 skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i området. Hensikten er å opplyse kunden om hvilke leverandører han kan velge. Er det da relevant å opplyse om de aktørene som har leveranse, det vil si komponentkode i nettet, eller er det relevante de aktørene som kan opprette komponentkode i nettet og starte leveranse? Skal man tolke forskriften bokstavelig skal det kun opplyses om de kraftleverandørene som leverer i nettet fra før, altså de med aktiv komponentkode i nettet, og man utelater de kraftleverandørene som av en eller annen grunn ikke har kunder i nettet men som godt kan starte leveranse. Fra SSE: Hensikten med leverandørlisten er at den skal være uavhengig av om kunden har leveranse eller ikke i det aktuelle nettområdet. Det er kraftleverandøren sitt ansvar å vedlikeholde denne, og netteier skal ikke vedlikeholde sitt aktørregister i forhold til hvilke leverandører som er registrert på denne listen. Her der det aktørregisteret til Ediel-portalen som gjelder. Aktive og inaktive koder styres gjennom balanseavregningen, og oppgaven med å holde styr på alle komponentkodene skjer uavhengig av leverandørlisten. Side 13

14 Kommentarer fra BKK Nett: Pr i dag ajourholder BKK Nett AS en liste over aktive kraftleverandører som sendes kunder på leveringsplikt. Denne blir oppdatert hver gang det er endring på en kraftleverandør. Vi henviser også til Dette oppfyller kravet til. Hensikten med leverandørlisten på Ediel-portalen er at kraftleverandørene selv skal registrere seg i nettområder der de ønsker å levere i, uavhengig om de har leveranse pr i dag eller ikke. Dette bekrefter SSE. Er kraftleverandører som ikke er på mailingslisten til NEE klar over at de skal registrere seg? Utfordringen til BKK Nett er at det er 19 kraftleverandører som har registrert seg. Dette er ¼ av aktive leverandører i vårt nett. Samtlige har allerede leveranse hos oss. Hvilken liste skal vi sende til kunden? Vår egen som oppfyller kravet til? Den som ligger på Ediel-portalen som kan inneholde kraftleverandører som ennå ikke har leveranse i vårt nett? Denne vil ivareta SSE sin intensjon, men ikke sine krav. Eller skal vi sende begge? BKK Nett velger å ivareta sine krav frem til oversikten på Ediel-portalen er tilfredsstillende. På grunn av dårlig tid ble punktet utsatt til neste NEE møte. Side 14

15 Vedlegg A Huskeliste # Aktivitet Status/Dato 1. Saldooppgjør i forbindelse med 2VK Avventes til mer info. Foreligger. 2. Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet: Følges opp Innføring av roller i meldingshode Innføring av forretningsområder 3. Endringer i Ediel-portalen: Følges opp høst 2011 Informasjon om nettselskapet håndterer Agder-modellen eller ikke Informasjon om hvor langt tilbake i tid det kan foretas anleggsovertakelse eller kontraktsopphør hos nettselskapene 4. Bør det være mulig å kansellere Z04/Z29? : Vurderes når bransjen har fått erfaring med bruk av Agdermodellen Følges opp høst Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom : Lagt på kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der vent i påvente av kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? SMU(?) 6. Plusskunder Følges opp 7. Foreslåtte endringer i Ediel-standarden som er lagt på vent i påvente av flere Følges opp endringer: a) Næringskoder i PRODAT Z04, PRODAT Z06/Z32 og PRODAT Z06/Z28 (og PRODAT/Z03 for anleggsovertagelse?), i henhold til endringsforslag i NEE møtereferat fra 16. februar b) Legge inn en uttrekksdato (i feltet gyldig fra dato) i Porteføljeoversikt, PRODAT Z06/Z28. Side 15

16 Vedlegg B Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-5. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Side 16

17 Vedlegg C Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anette Aslaksrud Anne Stine Hop Aud Sandsengen Bård Skogstrand Sissel Hansen Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Harald Kolstø Nils Harald Staff Helga Kleppe Hege Bøhler Helena Mellison Henning Leere John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per Gunnar Rækken Per-Herman Puck Roy Martin Nilsen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Tor B. Heiberg Tord Vatsgar Torill Høyvik Trine N. Bergstrøm Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi TietoEnator Hafslund Fakturaservice Eidsiva Energi Bergen Energi Troms Kraft Handel AS Statnett Mo Industripark Fjordkraft Istad Kraft Elis Logica BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Fakturaservice Stange Energi Fjordkraft AS Statkraft Troms Kraft Handel AS Communicate KS Bedrift Energi Sysco Elis Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statnett (prosjektleder) Elis EdiSys Statoil Statkraft Maik Navita Client Computing Utility Skagerak nett Maik EG Utillity Statnett (prosjektleder) Maik Logica Navita Lyse Energi AS TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Side 17

18 Vedlegg D Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Anders Moborn Anne Cathrine Petersen Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Bente Kristin Aae Bjørn Aage Seem Holmen Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helen Haave Helge Grimstad Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Jostein Andreassen Kari Dyrstad Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Nils Eggen Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Rejlers Energitjänster AB EdiSys Statkraft Fjordkraft Lyse NEAS Statnett Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK Logica Lyse AS Statoil BKK Tieto BKK Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fjordkraft Fjordkraft Fjordkraft Fikse.net Statnett ENITA Tietoenator Navita Systems AS Narvik Energinett Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi Logica Statnett Statkraft Svenska Kraftnät (SE) Elis Side 18

19 Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stina Christoffersen Stine Seloter Svein Eriksen Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Wenche Andreassen Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Fjordkraft Elis EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Elis BKK Kraftinor KS Bedrift Energi EG Utillity Statnett Lærdal Energi Fjordkraft Communicate Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Econ Fjordkraft Narvik Energinett Powel Statkraft Side 19

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1

MØTEREFERAT. Elhub Side 1 PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo Tel: Faks: Side 1 MØTEREFERAT Sak: Måleverdihistorikk, Go Live, PPC utsending Møtedato/sted: 12.09.2017, Skype Møteleder: Eigil Gjelsvik Ansvarlig/Avdeling: AS Referent/adm.enhet.: Victoria Lund Dato: 12.09.2017 Side 1

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Cut off-dato for avviksoppgjør

Cut off-dato for avviksoppgjør 10.05.2017 Cut off-dato for avviksoppgjør Oppfølgingsmøte fra ekspertgruppemøte 22 (03.05.2017) Agenda 1. Kort om premisser fra NVE 2. Elhubs vurdering av saken 3. Systemleverandører redegjør for konsekvens

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

KIS og kvalitetskrav til elmålar. Ove Myklebust Elmåledagane, 28. oktober 2009

KIS og kvalitetskrav til elmålar. Ove Myklebust Elmåledagane, 28. oktober 2009 KIS og kvalitetskrav til elmålar Ove Myklebust Elmåledagane, 28. oktober 2009 Kundar i Norge Bydrift Longyearbyen VarangerKraft Alta Kraftlag Nord Troms Kraftlag Hammerfest Energi Ishavskraft Andøy Energi

Detaljer

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301OSLO nve@nve.no Deres ref: 201406517 Dato: 27.04.2015 Høringsuttalelse NVE Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS)

NVEs vurdering i klage fra Per Steen på Økning i nettleien for H1 kunder hos Nordmøre Energiverk AS (NEAS) Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Per Steen Havnegata 2 6516 KRISTIANSUND Vår dato: i a og. 2006 Vår ref.: NVE 200602158-6 emp/vem Arkiv: 912-653.3 Deres dato: 31.05.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen

Elsertifikatregisteret NECS. Norsk Energiforening Bjørn Aage Seem Holmen Elsertifikatregisteret NECS Norsk Energiforening 19.04.2012 Bjørn Aage Seem Holmen Prosjektteam, elsertifikater Første elsertifikat i Norge utstedt 8. februar Kvassteinåga, Myrbekk og Vaage første tre

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fortum Distribution AS. Møte hos OED 2010-5-19

Fortum Distribution AS. Møte hos OED 2010-5-19 Fortum Distribution AS Møte hos OED 2010-5-19 1 Hovedpunkter Hovedelement i anken til departementet Gjennomgang av søknaden Hovedargumenter i søknaden Overgang fra Energimåling til Ista Oppsummering Målerfeil

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning

NETTLEIEPRISER 2016 for husholdning NETTLEIEPRISER 2016 Vi tar forbehold om skrivefeil. Grafisk design: Eggedosis AS for husholdning Nordmøre Energiverk AS Telefon: 71 58 10 00 www.neasnett.no Nett Enova 1% Sentralnett 5% Moms 20% Forbruksavgift

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

MØTEREFERAT. REFERAT FRA: Møte i faggrupper. STED: Bygdetunet Drangedal DATO: 2. juni 2010

MØTEREFERAT. REFERAT FRA: Møte i faggrupper. STED: Bygdetunet Drangedal DATO: 2. juni 2010 MØTEREFERAT OSJEKT: Laks og Næringsutvikling i Kragerøvassdraget REFERAT FRA: Møte i faggrupper MØTE NR.: STED: Bygdetunet Drangedal DATO: 2. juni 2010 Til stede Pål Kirkeby Ulf Rønneberg Einar Tafjord

Detaljer

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04

PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 PROTOKOLL FRA KORPSSTYREMØTE 30.01. - 31.01.04 Tilstede: Forfall: Elisabeth Thorbjørnsen, Sverre Sivertsen, Bjørn Neef, Bjørg Burkeland, Kristine Marie Monsen, Beate Westad Thormodsæter. Ole Martin Andreassen,

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst knyttet til Nordic Balance

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg :

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg : Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Arnhild Trustrup S-T: Trine Hansen, Marit

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak Vår dato: 26.01.2016 Vår ref.: 201506418-4 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Velaug Amalie Mook NVEs vurdering i klage på nettleie for gatelys - vedtak klager på Vest-Telemark Kraftlags

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon.

3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre kontroll av boliger, hytter og lignende i henhold til denne spesifikasjon. Spesifikasjon 03-02-02 KONTROLL AV BOLIGER, HYTTER OG LIGNENDE Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2015-08-14 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no

FASIT dagene 2008. Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT. Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no. www.energy.sintef.no FASIT dagene 2008 Ny KILE ordning konsekvenser for FASIT Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no 1 Ny beregningsmåte for KILE-kostnader

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen

Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Forslag til endring i kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen Tilleggshøring av krav til måling og avregning av plusskunder 10 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

Utarbeide erfaringsgrunnlag for aktører som skal bygge ut TVK. Utarbeide kravspesifikasjon for full-skala utbygging av TVK:

Utarbeide erfaringsgrunnlag for aktører som skal bygge ut TVK. Utarbeide kravspesifikasjon for full-skala utbygging av TVK: DP2, Målsetting Hovedmålsetting: Bidra til kvalitetsforbedring og effektivisering i måleverdikjeden samt fremme teknologi som muliggjør forbrukerfleksibilitet. Delmål: Utarbeide erfaringsgrunnlag for aktører

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer