Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012"

Transkript

1 Referat NEE møte Dato: Onsdag 31. oktober 2012 Tid: 11:00 17:00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. november 2012 Referat fra NEE møte onsdag 31. oktober 2012 Deltagere: Alexander Gustavsen Anita Løyning Anne Stine Hop Eigil Tengesdal Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Heidi Lilleby Håkon Bragge Ivar Hole Kris Lindøe Morten Lehmann Nina Ishaug Halvorsen Ole Marius Haugene Ove Nesvik Per-Herman Puck Per Jarle Paulsen Steinar S Arff Trond Bjergli Trygve Kloster Szymon Andruchow Øystein Solberg Bergen Energi Agder Energi Hafslund Fakturaservice CGI (tidligere Logica) BKK Nett VOKKS Nett AS Hafslund Hedgning Compello EG Utillity Bergen Energi Fortum Distribution AS Skagerak nett Statnett (prosjektleder) EdiSys (sekretær) Navita Enoro (tidligere Elis) Skagerak nett TietoEnator Lyse Energi AS Statnett TietoEnator Vedlegg: Veileder for Ediel prosessbeskrivelser v0r5b docx Se punkt 7, Sak 2012/19: Status: Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet NEE møte Sak EHF.pptx Se punkt 9, Sak 2012/22: EHF-format for fakturering 0 Aksjoner og konklusjoner fra møtet Sak # Navn Kommentar Status 2012/06 AMS forskriften NEE AMS prosjekt er lagt på is i påvente av at Utsatt Statnetts ESK prosjekt (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft). Foreløpig er det ingen avklaring fra. 2012/10 Anleggsovertagelse for kunder på Konklusjon: Avsluttet leveringsplikt Innføring av en ny PRODAT-melding, som sendes av kraftleverandøren på vegne av Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 1

2 Sak # Navn Kommentar Status sluttbruker og melder anleggsovertagelse for nett-tilknytning, når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen, ser ut til å bli dyrere enn forventede gevinster og saken anses som avsluttet uten at ny melding blir innført. Imidlertid bes all om å vurdere behovet for innføring av en ny prosess til neste møte. Dersom noen mener at besparelsene er store nok til at forslaget bør gjenopptas vil det bli satt 2012/16 PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter 2012/19 Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet opp igjen på enste NEE møte Forslag om en begrensning i mulige IDer for fakturaadresse. Punktet er avsluttet uten at endring i Ediel standarden. Konklusjoner: Forslaget fra VOKKS om at nettselskapet skal kunne endre dato i bekreftelsen (PRODAT/ Z04) med +/- en til to dager ble strøket på grunn av antatt store systemkostnader. Neste møte i veilederprosjektet ble avtalt til mandag 26. november 2012, på Gardermoen. Alle referater fra NEE-prosjekter bør for framtiden distribueres til hele NEE og ikke bare prosjektgruppene Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, Avsluttet Pågående Hjemmelekse: Alle bes om å lese dokumentet og komme med innspill til forbedringer. Det vil også være fint om andre som ikke er direkte involvert i NEE leser det i tillegg. Det bes om tilbakemelding inne 14 dager etter at NEE referatet er distribuert, for å få med kommentarene til neste møte i prosjektgruppen. 2012/21 BSO modell for endring av Saken ble utsatt til neste møte. stipulerte stander 2012/22 EHF-format for fakturering En presentasjon med forslag og konklusjoner fra en workshop med DIFI er vedlagt. Det vil bli en ny workshop torsdag 22. november 2012, klokken 10:00 13:00 i DIFI s lokaler i Oslo. Dersom noen, utover prosjektgruppen ønsker å delta, kan Ove kontaktes Pågående Pågående Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 2

3 Sak # Navn Kommentar Status 2012/23 Feilkoder for PRODAT/Z04k Konklusjoner: Avsluttet negative Beskrivelsen av feilkode E50 vil bli utvidet (alternativ B). På neste NEE settes det opp diskusjon rundt bruk av avvisingsårsaker ved anleggsovertakelse, der sluttkunden allerede har avtale med en kraftleverandør (f.eks. tegnet under overtagelse). 2012/24 Målerbytte med klokkeslett Konklusjoner: Avsluttet På kort sikt ser det ut til å være dyrt å endre dagens systemer og lite å vinne. Et alternativ er at de som har anledning til å sende klokkeslett for et målerbytte sender dette (dette er i henhold til dagens Ediel-standard, se over). De som mottar dette kan velge om de vil benytte klokkeslett eller relatere byttet til midnatt. Systemleverandørene bes om å verifisere at de kan ta imot målerbytte med klokkeslett og eventuelt relatere dette til midnatt, innen 2 uker etter at referatet er sent ut. Dersom det ikke kommer motforestillinger vil muligheten for å overføre klokkeslett for målerbytte legge inn i veilederen. 2012/25 Bruk av signering (sertifikater) i Konklusjon: Avsluttet meldingsutvekslingen Dersom noen har flere synspunkter kan disse sendes til Ole-Marius 2012/26 Bruk av jokertegn (WildCard) i Konklusjon: Avsluttet boenhetsnummer i NUBIX Det foreslås å fjerne muligheten for jokertegn i boenhetsnummer. Dersom noen får problemer med dette vil saken gjenåpnes. 2012/27 NECS Hjemmelekse: Pågående Statnett bes om å vurdere om (hvordan) det er mulig å få til bedre kontroller relatert til dobbeltregistrering (rapportering på samme aktør (konto) fra ulike oppgavegivere for samme nettområde) Det ønskes en beskrivelse av prosessene (rutinene) som skal benyttes ved innrapportering fra ikke konsesjonspliktige nett. 1 Praktisk informasjon 2 Godkjenning av dagens agenda Agendaen ble godkjent. 3 Godkjenning av forrige referat Forrige referat ble godkjent. 4 Sak 2012/06: AMS forskriften ESK prosjektet (Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft) venter på respons fra. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 3

4 5 Sak 2012/10: Anleggsovertagelse for kunder på leveringsplikt Systemleverandørene var bedt om å vurdere kostnader ved innføring av en ny PRODAT-melding, som sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse (kun for netttilknytning) når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen. Følgende tilbakemeldinger var mottatt: Fra Enoro (tidligere Elis): Enoro anslår liten/middels kostnad for en ny melding. Kostnaden blir avhengig av funksjonaliteten som skal ligge rundt meldingen. Vi har diskutert den foreslåtte løsningen med å bruke Z12 til å svare på Z03-Z30 og ønsker at vi på neste møte kan diskutere om ikke en Z04-Z30 kan benyttes? o Kan det være aktuelt for netteier å avvise Z03-Z30? (Feil dato, ukjent målepunkt, annen feil?) o Kan det være aktuelt for kraftleverandør å kansellere Z03-Z30? Vi mener det uansett vil være mer ryddig å fortsatt svare på en Z03-melding med en Z04- melding. En positiv Z04-Z30 som mottas hos en kraftleverandør kan benyttes til å genere en ny Z03-Z20, på samme måte som man i dag benytter informasjon fra Z12-melding til å sende Z03-Z21/Z22. Eller må netteier uansett sende Z12 ihht forskriften? Fra Tieto: Tieto ønsker ingen ny PRODAT melding. Vi ønsker å bruke Z03-Z21 for dette. Gjerne gjenbruk av Gyldig fra dato feltet som ikke blir brukt i Z03 i dag. Kostnad ved å bruke Z03- Z21 liten, innføring av ny melding medium Hvis vi skal innføre en ny reason for transaction i Z03, så bør vel den være Z23 som allerede er definert som «Change of customer and supplier» («Bytte av kraftleverandør og sluttkunde»)? Fra EG Utility: I forhold til forslaget som er kommet med bruk av Z12 som svar på den nye meldingen Z03/Z30, ser det ut for oss som at det er mer logisk å svare med en Z04/Z30. En vil da slippe en runde med meldinger. Vi anser dette som en liten middels endring. Dersom det besluttes å bruke Z12 i svaret, vil endringen være middels. Fra CGI (tidligere Logica): Vi ble på siste møte bedt om å vurdere kostnader ved innføring av en ny PRODAT-melding. Vi har gjort en grovanalyse og sett hva som vil kreves for å utvikle denne meldingen (Z03_Z20), samt påvirkning av prosesser i systemene våre. Resultatet av dette er at det kreves noe for å få dette implementert. I forhold til andre tiltak vi har gjennomført vil vi si at kostnadsbildet er «liten» til «middels». Fra Hafslund: Forslag om å innføre en Innflyttingsdato i tillegg til Oppstartdato i Melding om leveringsstart (PRODAT/Z03, årsak: Z30 Anleggsovertagelse etter 30). Dersom vi sender to datoer i PRODAT/Z03-Z30 vil vi kunne slippe PRODAT/Z12 fra nettselskapet med ny PRODAT/Z03-Z22 (Leverandørskifte) fra kraftleverandør. Hafslund hadde som hjemmelekse å vurdere om det er noen avtalemessig konsekvenser ved at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker: Energi Norges standard nettleieavtale slår i 2 fast at «Dersom uttak av kraft skjer uten at gyldig nettleieavtale foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for nettleie. Dersom gyldig kraftleveringsavtale ikke foreligger, anses brukeren å ha godtatt og tiltrådt nettselskapets vilkår for levering av kraft i samsvar med reglene om leveringsplikt.» Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 4

5 Ut fra dette vurderer Hafslund at det ikke er noe avtalemessig i veien for at kraftleverandør melder anleggsovertagelse og leveringsplikt på vegne av sluttbruker i melding, og at denne meldingen etablerer avtale om både nettleie og leveringsplikt mellom sluttbruker og nettselskapet. SSE hadde laget et forslag til ny «Prosessbeskrivelse for Leverandørskifte, anleggsovertakelse, opphør m.v.» med en ny PRODAT/Z03 melding som kan benyttes for sluttbrukere som har havnet på leveringsplikt. Forslagene ble diskutert: Det kan være ryddig å splitte i flere prosesser 1. Kraftleverandør melder anleggsovertagelse på vegne av sluttbruker, som havner på leveringsplikt. 2. Nettselskapet trenger ofte tid til å rydde opp i anleggsovertakelsen. 3. Nettselskapet sender en PRODAT/Z12 til kraftleverandør når anleggsovertakelsen (til leveringsplikt) er gjennomført. 4. Kraftleverandør starter et normalt leverandørskifte. Innføring av en ny melding ses som en «middels» kostnad fra systemleverandørene. Det er usikkert om denne prosessen vil kunne bli med i prosessene som vil komme i forbindelse med et felles nordisk sluttbrukermarked. Det er også usikkerhet relatert til hvor mye tid som benyttes på denne prosessen i dag, spesielt hos kraftleverandørene. Konklusjon: Innføring av en ny PRODAT-melding, som sendes av kraftleverandøren på vegne av sluttbruker og melder anleggsovertagelse for nett-tilknytning, når det er gått mer enn 30 virkedager siden anleggsovertakelsen, ser ut til å bli dyrere enn forventede gevinster og saken anses som avsluttet uten at ny melding blir innført. Imidlertid bes kraftleverandørene og nettselskapene om å vurdere behovet for innføring av en ny prosess til neste møte. Dersom noen mener at besparelsene er store nok til at forslaget bør gjenopptas vil det bli satt opp igjen på enste NEE møte. Under dette punktet ble det også tatt opp om vi bør merke meldinger som ikke er obligatoriske med valgfritt/anbefalt i flytdiagrammene i prosessbeskrivelsen, for eksempel på side 23. Det var imidlertid enighet om at det er bra som det er og at en kommentar om valgfrihet vil komplisere diagrammet. 6 Sak 2012/16: PRODAT Z03 Anleggsovertagelse med adressefelter Alle hadde som hjemmelekse fra forrige NEE møte å vurdere om en begrensning i mulige IDer for fakturaadresse får konsekvenser for interne systemer/rutiner: Fra EG Utility: Vi overskuer ikke helt konsekvensene pr. i dag, men anser det som en middels / stor endring. Fra Tieto: Tieto ønsker ikke at prosessbeskrivelsen endres som forslått. I vårt system er fakturaadresse kun knyttet til sluttkunde, vi kan heller ikke se noen grunn til at en fakturaadresse skal knyttes til en annen kunde eller juridisk enhet. Kostnad: Stor Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 5

6 Fra CGI: Vi benytter adresse for fakturamottaker i dag, men har ingen egen ID for denne. Hvilken ID skal benyttes? Trenger vi en ID? Det må gjøres en jobb for å få på plass ID som evt. kreves. SSE hadde også her laget et forslag til endring i «Prosessbeskrivelse for Leverandørskifte, anleggsovertakelse, opphør m.v.» med begrensning på mulige ID er, som kan benyttes for fakturamottakere: Muligheten til å benytte målepunkt ID, nettselskapets interne ID eller kraftleverandørens interne ID, som ID for fakturamottaker, fjernes. Det legges inn en kommentar om at ID som benyttes på fakturamottaker er fakturamottakers ID og ikke sluttbrukers ID. Hos Enoro er fakturamottagere definert som en egen «rolle», med egen ID. Dersom fakturamottagers ID er tilgjengelig kan denne automatisk linkes til målepunktet. Det ser imidlertid ut til at alle andre systemleverandører (utover Enoro ) har fakturaadresse knyttet til målepunktet, uten en egen ID. Konklusjon: Siden det kun er Enoro som håndterer en ID på fakturamottaker og dette ikke ses som et stort problem i bransjen gjøres det ikke noe mer i denne omgang. Punktet avsluttes. 7 Sak 2012/19: Status: Veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet hadde laget et forslag til dokument med omforente forretningsregler for tekniske prosesser i det norske kraftmarkedet. Forslaget ble diskutert med følgende kommentarer: Det ble ytret ønske om en litt «sprekere» design, slik at det ikke ser ut som en ny Ediel prosessbeskrivelse. Ønsket er å lage et «lettlest» dokument som kan benyttes av saksbehandlere i nett- og kraftselskaper. Videre hadde VOKKS sendt inn følgende forslag: Dersom en eller begge involverte kunder, i forbindelse med flytting og overtakelser, har vært i kontakt med nettselskapet i tillegg til kraftleverandøren (en eller to), kan nettselskapet og kraftleverandør ha fått oppgitt ulik flyttedato. Da dette i prinsippet er snakk om finansiell opprydding, og ikke har noe med fysikk å gjøre, så vil jeg foreslå et tredje alternativ: Ved avvikende innflyttingsdato hos nett og kraft, aksepteres et avvik på for eksempel +/- 2 dager. Nettselskapet aksepterer Z03 meldingen fra leverandør, men beholder sin egen dato. I stedet for å sende negativ Z04, sendes en positiv men med varsel / kode om avvikende dato innenfor grense. Da slipper man en ekstra meldingsrunde, og det er jo der man ender til slutt uansett. Med følgende kommentarer: Forslaget fra VOKKS innebærer at nettselskapet skal kunne endre dato i bekreftelsen (PRODAT/Z04) med +/- en til to dager. Det ble påpekt at forslaget fra VOKKS gjelder for kunder som allerede har havnet på leveringsplikt og da bør nettselskapets dato kunne hentes i NUBIX. Det ble også påpekt at dette vil kreve endringer i KIS (store endringer(?)). Konklusjon: Forslaget fra VOKKS ble strøket på grunn av antatt store systemkostnader. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 6

7 Neste møte i veilederprosjektet ble avtalt til mandag 26. november 2012, på Gardermoen. Alle referater fra NEE-prosjekter bør for framtiden distribueres til hele NEE og ikke bare prosjektgruppene. Om noen (som ikke allerede er med) ønsker å være med i NEE prosjekt for veileder for fellesprosesser i det norske kraftmarkedet kan de ta kontakt med Ole Marius, Hjemmelekse: Alle bes om å lese dokumentet og komme med innspill til forbedringer. Det vil også være fint om andre som ikke er direkte involvert i NEE leser det i tillegg. Det bes om tilbakemelding inne 14 dager etter at NEE referatet er distribuert, for å få med kommentarene til neste møte i prosjektgruppen. 8 Sak 2012/21: BSO modell for endring av stipulerte stander hadde som hjemmelekse fra forrige møte å undersøke om det finnes noen presedens fra tilsvarende saker og om de eventuelt har andre synspunkter, med følgende svar: har ikke funnet presedens fra tilsvarende saker hos. Vi har bedt våre jurister undersøke om det med utgangspunkt s regelverk foreligger en plikt for nettselskapene å korrigere alle målerstander, eller om dette er et privatrettslig anliggende mellom sluttbruker og nettselskap. Dette arbeidet er ikke sluttført, og vi kan på nåværende tidspunkt ikke komme med en konklusjon. Vi registrerer at Elklagenemnda i dag håndterer saker hvor det har oppstått avvik som må korrigeres, og etter hva vi kan se vil en eventuell praksis hvor alle avvik +/ kwh legges på neste avregning ikke være i tråd med Elklagenemndas anbefalinger. Store avvik mellom reelt og stipulert forbruk er som oftest en følge av manglende måleravlesning over tid. vil derfor vurdere om det er hensiktsmessig å stramme inn praksis rundt nettselskapenes etterlevelse av avregningsforskriftens 3-3 andre ledd om at alle målepunkt skal avleses minimum én gang i kalenderåret. En innstramming som sikrer at alle målepunkt avleses minimum én gang per år bør kunne redusere tilfeller av store avvik mellom stipulert og reelt forbruk. Vi har foreløpig ikke konkludert rundt dette. Forslaget fra BSO ble diskutert: BKK nevnte at de normalt ikke korrigerer tilbake i tid, men at de i utgangspunktet fører alt på neste periode. Dersom kunden klager på dette, korrigeres det tilbake i tid, uansett størrelse på avviket. Ref.: Elklagenemndas sak nevnte det er stor forskjell på sluttbrukerne og at kwh er mye for en husholdning, men lite for en stor bedrift. Siden ikke er ferdige med å vurdere saken ble en videre diskusjon utsatt til neste NEE møte. BKK mener at både Elklagenemnda og resten av bransjen må være med på å bestemme en eventuell grense for når avvik skal korrigeres tilbake i tid. Konklusjon: Saken ble utsatt til neste møte. 9 Sak 2012/22: EHF-format for fakturering Det ble gjennomført en workshop vedrørende kraftbransjens krav til en EHF faktura, torsdag 25. oktober Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 7

8 Ove presenterte forslag og konklusjoner fra workshopen. Presentasjonen er vedlagt. Det vil bli en ny workshop torsdag 22. november 2012, klokken 10:00 13:00 i DIFI s lokaler i Oslo. Dersom noen, utover prosjektgruppen ønsker å delta, kan Ove kontaktes. 10 Sak 2012/23: Feilkoder for PRODAT/Z04K negative (avvisning av kansellering av PRODAT/Z03) Hvilken kode skal benyttes dersom det er ulik dato i original PRODAT/Z03 og PRODAT/Z03k? Forslag: A) Legge til feilkode E17 for PRODAT/Z03k negativ (E17 benyttes i dag kun ved avvising av PRODAT/Z03): E17 Ulovlig oppstartdato Benyttes dersom dato er ulik dato i original PRODAT/Z03 B) Utvide beskrivelsen av E50: E50 Ugyldig dato/periode Skal benyttes dersom meldingen kommer for sent i henhold til s forskrifter eller dato er ulik dato i original PRODAT/Z03 Konklusjoner: Beskrivelsen av feilkode E50 vil bli utvidet, se alternativ B over. På neste NEE settes det opp diskusjon rundt bruk av avvisingsårsaker ved anleggsovertakelse, der sluttkunden allerede har avtale med en kraftleverandør (f.eks. tegnet under overtagelse). 11 Sak 2012/24: Målerbytte med klokkeslett Dette er opprinnelig en sak fra desember 2011, som ble flyttet til et AMS-prosjekt som aldri ble satt i gang. Saken har derfor «falt mellom to stoler» og blir derfor tatt opp igjen. Fra møtereferat 14. desember 1211: Fra Enoro: Flere av våre kunder ønsker å kunne registrere et målerbytte med klokkeslett og ikke bare midnatt slik det fungerer i ElWin og EDIEL-verden i dag. Vi ønsker å tilrettelegge for dette og har sett på mulig løsning for å kunne registrere målerbytte på klokkeslett i ElWin, men beholde midnattlogikken i forhold til EDIEL. Vi ønsker å ta opp målerbytte på klokkeslett i NEE for å undersøke om det ønske om/behov for at EDIEL-meldingene støtter bruk av klokkeslett for målerbytte og stander. Evt. dersom NEE ikke ser behovet for det, få inn en anbefaling på hvordan systemer som registrerer målerbytter (og stander) på klokkeslett skal forholde seg til utveksling av informasjonen i EDIEL. Fra Stange Energi: Ediel-standarden håndterer i dag kun målerbytte referert midnatt (PRODAT/Z10). Ved målerbytte på timesmålte anlegg (ref. AMS-utbygging) er ikke dette god nok oppløsning. Forbruk ved målerbytte må håndteres manuelt for å få avregnet og rapportert rett mengde på anlegget. Målerbytte i framtiden må kunne håndtere bytte ned på lavere tidsoppløsning (time eller minutt). Er det aktuelt å utveksle informasjon om klokkeslett (i tillegg til dato) for målerbytte? Diskusjon: Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 8

9 VOKKS og Lyse presiserte at det spesielt for timemålere vil være en stor fordel å ha med klokkeslett for bytte av måler? Enkelte målesystemer vil legge nullverdier («0») i timer der det ikke har vært måling. F.eks. vil siste del av døgnet for målerverdier ha nullverdier for den gamle måleren, mens første del av samme døgn vil ha nullverdier for den nye måleren. Dersom disse tidsseriene blir lest inn i en måleverdidatabase vil den ene av seriene overskrive verdiene fra den andre serien. VOKKS fortalte at de benytter mye tid på manuell korrigering av verdier ved målerbytte. Dersom det byttes fra profilmålt til timemålt, er da målepunktet profilmålt eller timemålt på byttedagen? Det er ikke noe i dagens Ediel standard som hindrer nettselskapene å spesifisere klokkeslett for målerbytte. Formatet som benyttes er på minuttoppløsning, men det er i henhold til Ediel standard mulig å rapportere 0000 som klokkeslett. Det er i dag en innarbeidet praksis å benytte Dette må uansett ses på på nytt i forbindelse med AMS. Innspill fra NEE deltagere: Fra EG Utility: Dette vil være en stor endring. Fra CGI: Innføringen er ikke ukomplisert. Selv med innføring kun på Z10 som tilleggsinformasjon kan dette medføre en «middels» endring i våre systemer. Videre innføring utover dette vil medføre en «stor» / «omfattende» endring. Fra VOKKS: Er ikke dette egentlig en prinsippdiskusjon om kraftleverandører skal forholde seg til måleren eller bare målepunktet? Så lenge vi ikke har klokkeslett på målerbyttene så må ny og gammel måler få et tillegg eller fratrekk, for forbruk fram eller tilbake til midnatt. Rent fysisk blir dette feil, og måleren vil få en oppstand/ nedstand som ikke stemmer med hva som rent fysisk står på telleverket. Ved profilavregning er ikke dette noe problem, men når alle skal måles time for time er dette vil dette være en problemstilling ved alle målerskift og andre målerrelaterte hendelser. Tenker vi målepunkt, så er bytte av måler en uinteressant hendelse for kraftleverandører. All informasjon knyttet til måler og måleroppsett er da informasjon som bare er nødvendig for nettselskapet. Bl.a. antall siffer, måler nr., omsetningsforhold med mer. Bakdelen er derimot at måleren er en innretting som kunden kan bruke til å følge med på om han avregnes riktig mengde. I dialog med kunden, vil derfor spørsmål som refererer til måleren, trolig være en del av hverdagen også i framtiden. Eller, forventes det at kundene i framtiden skal glemme måleren og telleverket? Fra etterfølgende diskusjon: Enoro informerte om at dette spesielt er et problem ved bytte fra timesmåler til timesmåler. mener at det med dagens prosesser, der kraftleverandørene forholder seg til volumer og målepunkt ID (ikke stander og målernummer), ikke er interessant med målerskifte med klokkeslett for kraftleverandøren. Med følgende kommentarer fra Stange Energi: o Ved et målerbytte på timesmålte anlegg vil det genereres melding om målerbytte Z10. Ny måleserie med det nye målernummeret blir generert hos kraftleverandør ved behandling av Z10. o Utfordringen med håndtering av timeverdier ligger hos netteier ref. Vokks med manuell korrigering av måleverdier. Manuelle korrigeringer vil ikke gi korrekt avregning av kunde hverken hos netteier eller kraftleverandør. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 9

10 o Som netteier vil en kunne spare masse manuelt arbeid ved å ta målerbytte på klokkeslett, og samtidig oppnå å avregne kunde og kraftleverandør rett. o Målerstander for kraftleverandør vil i de fleste tilfeller være uinteressant, da også netteier i mange tilfeller opererer med genererte stander. Imidlertid er et målernummer interessant i kontakt med sluttbruker (i hovedsak for kontrollformål). BKK mener at en eventuell endring av Ediel standarden må koordineres med innføring av AMS. Konklusjoner: På kort sikt ser det ut til å være dyrt å endre dagens systemer og lite å vinne. Et alternativ er at de som har anledning til å sende klokkeslett for et målerbytte sender dette (dette er i henhold til dagens Ediel-standard, se over). De som mottar dette kan velge om de vil benytte klokkeslett eller relatere byttet til midnatt. Systemleverandørene bes om å verifisere at de kan ta imot målerbytte med klokkeslett og eventuelt relatere dette til midnatt, innen 2 uker etter at referatet er sent ut. Dersom det ikke kommer motforestillinger vil muligheten for å overføre klokkeslett for målerbytte legge inn i veilederen. 12 Sak 2012/25: Bruk av signering (sertifikater) i meldingsutvekslingen Statnett er i en utredningsfase for kryptering av meldingsutvekslingen mellom Statnett og sine kommunikasjonspartnere. Utredningen tar for seg hvilke løsninger som kraftbransjen kan benytte seg av i form av kryptering og signering av meldinger. Saken er spesielt aktuell for balanseavregningen og Landssentralen, men den bør også gjelde hele bransjen. Bransjen bør finne en standard som er tjenlig for alle parter, og NEE s representanter bes komme med sine synspunkter. Fra etterfølgende diskusjon: Diskusjon om kryptering av meldinger har blitt intensivert i etterkant av «22. juli 2011». Kryptering ble mye diskutert i forbindelse med overgang fra X.400 til SMTP. Kryptering ble utelatt fordi det ikke er sensitiv informasjon som utveksles. Ove hadde laget en liten presentasjon av svensk krypteringsløsning og MADES (ny protokoll fra ENTSO-E) Kryptering ses spesielt som interessant i forbindelse med markedsmeldinger, som bud til Nord Pool Spot. Konklusjon: Dersom noen har flere synspunkter kan disse sendes til Ole-Marius Punktet ble avsluttet. 13 Sak 2012/26: Bruk av jokertegn (WildCard) i boenhetsnummer i NUBIX SSE har fått tilbakemelding fra en kraftleverandør om at de ikke får treff i NUBIX 2011 ved søk der jokertegn i boenhetsnummer er brukt (samt et vilkårlig felt i tillegg til postnummer). For å hindre misbruk, ønsker SSE å fjerne muligheten for å legge inn jokertegn i dette feltet. Eller er det behov for å innføre minimumskrav til jokertegn for boenhetsnummer istedenfor? Det er ingen som vet hva boenhetsnummer egentlig var ment til. Det benyttes i svært liten grad og i den grad det benyttes, benyttes det ulikt av ulike nettselskap. nevnte at de ved å fylle ut Gatenavn, Husnummer og «*» boenhetsnummer fikk, i 2009-versjon av NUBIX, opp en lang liste med treff. I 2011-versjonen får man en feilmelding med at det er for mange treff og dermed ikke noe tilbake. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 10

11 o Dette er endringer i hvordan nettselskapene håndterer NUBIX søk og ikke begrensninger i NUBIX. o Det er ingen begrensninger i NUBIX når det gjelder antall treff. Krav til antall tegn før et jokertegn verifiseres av NUBIX sentralt. Konklusjon: Det foreslås å fjerne muligheten for jokertegn i boenhetsnummer. Dersom noen får problemer med dette vil saken gjenåpnes. 14 Sak 2012/27: NECS Hafslund har hatt et tilfelle der flere netteiere har rapportert elsertifikatpliktig forbruk på kunder som ikke er ikke registrert i NECS med konto som elsertifikatpliktig. Registeransvarlig melder også om tilsvarende tilfeller, samt at det rapporteres på "uidentifiserbare" ID'er. Hvordan skal slike tilfeller håndteres? Ole Marius viste en presentasjon som innledning til punktet: Hafslund har også hatt et tilfelle der de ved en feiltagelse har sendt en melding til NECS fra feil oppgavegiver. Det viste seg at NECS ikke kontrollerer om det er riktig oppgavegiver for en konto. Dette kan imidlertid være vanskelig å kontrollere, siden en kontohaver kan ha mange oppgavegivere (dersom de har målepunkter i ulike nett) Det er i dag mange som ikke håndterer APERAK og en elektronisk avvisning av meldinger kan være problematisk. En strengere kontroll og avvisning kan skape mere støy enn den manuelle håndteringen som er i dag. Informasjon fra NECS til kraftleverandørene om hva som er innrapportert kommer etter at innleveringsfristen er over og er således ikke egnet for feiloppretting. Et problem er at enkelte aktører («kraftleverandører») ikke er registrert i Ediel-portalen. Dermed feiler de ved mottak i NECS. VOKKS presiserte at kraftleverandørene (oppgavepliktige) har ansvar for å vite hvor mye kraft de er sertifikatpliktige for. Hjemmelekse: Statnett bes om å vurdere om (hvordan) det er mulig å få til bedre kontroller relatert til dobbeltregistrering (rapportering på samme aktør (konto) fra ulike oppgavegivere for samme nettområde) Det ønskes en beskrivelse av prosessene (rutinene) som skal benyttes ved innrapportering fra ikke konsesjonspliktige nett. 15 Informasjon: Informasjon fra SSE o Ove presenterte et Ediel-prosjektforslag for detaljering av prosesser og meldinger for et «Felles Nordisk sluttbrukermarked» Prosjektet er foreslått med 2-dagers samlinger en gang i måneden for en nordisk prosjektgruppe og vare fra desember 2012 til juni Det foreslås også et norsk prosjekt i NEE regi som kan følge opp forslag fra det nordiske prosjektet. Det foreslås 4-5 dagsmøter fra januar/februar 2013 juni 2013 i det norske prosjektet. Det er foreslått maks tre representanter fra hvert av de nordiske landene. o Brukertest for den nye Ediel-portalen Det ønskes en referansegruppe for brukertesting av den nye Ediel-portalen. Brukerne skal utføre deres vanlige bruksmønstre, og gi tilbakemeldinger på forbedringspunkter og nye behov. Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 11

12 Max 5 brukere fra forskjellige aktørroller Interesserte kan kontakte SSE, Endringer i status fra deltagere o Elis har byttet navn til Enoro o Logica har byttet navn til CGI 16 Neste møte(r) Tirsdag 11. desember 2012 hos Statnett, kl.: 09:30 15:00 17 Eventuelt Ingen saker Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 12

13 Vedlegg A Huskliste # Aktivitet Status/Dato 1. Oppfølging av endringsforslag fra Rolleprosjektet: Følges opp Innføring av roller i meldingshode Innføring av forretningsområder 2. Forslag til forretningsregler for viderefakturering av nettleie gjennom kraftleverandør fra BSO. Hva kreves av forretningsregler for en prosess der kraftleverandør kan fakturere på vegne av netteier? : Lagt på vent i påvente av SMU(?) 3. Plusskunder Følges opp Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 13

14 Vedlegg B Oppfølging av forslag til endringer i s forskrift MAF 301 Forslag som er aktuelle for fortsatt behandling i NEE og Forslag fra NEE 1-3. Definisjoner Endre korreksjonsoppgjør til avviksoppgjør for timeavregnede målepunkter. 3-3 Fjerne begrensningen som ligger i dagens forskriftstekst om at kraftleverandøren kan sende målerstander ved skifte av kraft leverandør, anleggsovertagelse og opphør foreslås strøket. Med andre ord at målerstand fra kraftleverandør bør sendes også ved andre prosesser enn leverandørskifte Utvide fristen for innhenting av målerstander til 30 virkedager (med dissens i NEE) 3-5 Tydeliggjøring av meningen med 3-5, dvs. regler rundt stipulering av målerstand ved manglende avlesning. 3-7 Vurdere muligheten av å minske fristen på 3 uker for overføring av melding med måledata (åpent spørsmål i NEE) Vurdere om beskrivelse av meldingsinnhold i preliminært døgnforbruk og estimert årsforbruk bør flyttes til 3-7 eller 3-8, samt vurdere å slå sammen 3-7 og 3-8 Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i 3-7 hver for seg 3-10 Fjerne teksten benyttes måledata for foregående uke som stipulerte verdier 3-11 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Nytt kapittel 4a Tillegg av nytt kapittel 4a. Avviksoppgjør for timeavregnede målepunkt Kapittel 5 Erstatte balanseansvarlig med kraftleverandør i hele kapittel Spesifisere krav til datainnhold for de to meldingene som kreves i Spesifisere krav til datainnhold for meldingen som kreves i 5-5. Forventet årlig uttak alltid skal beregnes ved avlesning av profilavregnede målepunkter og oversendes kraftleverandør i forbindelse med oversendelse av leverandøravregning for profilavregnede målepunkter 5-7 Gjøres opp med RK-pris istedenfor områdeprisen på Elspot-markedet for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (med dissens i NEE) Spesifisere krav til datainnhold for Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter 5-8 Endre paragrafen slik at alle skal kunne håndtere dagens Ediel meldinger, men at det i tillegg skal være mulig å benytte andre formater enn Ediel EDIFACT format. Korrigering av meldingstyper Status For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard For diskusjon i NEE som endring i Ediel-standard Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 14

15 Vedlegg C Medlemmer av Norsk Ediel Ekspertgruppe Alexander Gustavsen Anders Moborn Anette Aslaksrud Anita Løyning Anne Stine Hop Bård Skogstrand Christian Hoang Huy Le Dag Voldsund Eigil Tengesdal Finn Arne Gravdehaug Frode Gjerde Geir Davidsen Gideon Ovadya Gunnar Løkkebø Helga Kleppe Hege Bøhler Heidi Lilleby Helena Mellison Henning Leere Ivar Hole John Olav Johansen Karl Magnus Ellingard Kirsten Løngaa Kris Lindøe Kristin H. Lind Leif Morland May Britt Holsen Laugen Mona-Irén T. Jensen Morten Lehmann Nils Harald Staff Nina Ishaug Halvorsen Olav Bråtane Ole Haugen Ole Marius Haugene Ove Myklebust Ove Nesvik Per Arne Hoggen Per Breistein Per-Herman Puck Per Gunnar Rækken Roy Martin Nilsen Sissel Hansen Steinar S Arff Sten-Åge Olsen Svein A. Kulstad Tor B. Heiberg Torill Høyvik Torleif Korneliussen Trond Bjergli Trygve Kloster Øystein Solberg Øivind Husby Bergen Energi Rejlers Energitjänster AB TietoEnator Agder Energi Hafslund Fakturaservice Bergen Energi Statnett Mo Industripark Istad Kraft Enoro CGI BKK Nett VOKKS Nett AS AS Hafslund Fakturaservice Hafslund Hedgning Statkraft EG Utillity Troms Kraft Handel AS Communicate Bergen Energi KS Bedrift Energi Sysco Enoro Gudbrandsdal Energi Fortum Distribution AS Stange Energi Skagerak nett Skagerak Nett AS Energi Norge Statnett (prosjektleder) Enoro EdiSys Statoil Statkraft Navita Maik Compello Troms Kraft Handel AS Skagerak nett Maik EG Utillity Statnett (prosjektleder) CGI Hafslund Fakturaservice TietoEnator Lyse Energi AS TietoEnator Powel Dersom du ønsker å endre status fra møtedeltaker til bare stå på e-post listen for informasjon, så send beskjed til Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 15

16 Vedlegg D Personer som får tilsendt møteinnkalling og referater til informasjon. Personene under får tilsendt møteinnkalling og referater for å holde seg orientert om hva som diskuteres på møtene. På den måten kan alle gi innspill til møtedeltakerne eller på forhånd, dersom det er ønskelig. Agenda og referat er også tilgjengelig på under Norsk Ediel Ekspertgruppe. Dersom du ønsker å endre status fra å stå på e-post listen for informasjon til å bli møtedeltaker, så send beskjed til Tor B. Heiberg Agathe Børhaug Anette Huke Anne Cathrine Petersen Anne Sagstuen Nysæther Arne Gran Arnstein Flaskerud Asbjørn Høivik Aud Sandsengen Bente Kristin Aae Bjørn Aage Seem Holmen Christian Odgaard Dyre Martin S. Gulbrandsen Eilif Amundsen Eivind Wingsternæs Ellen Mary Andreassen Geir Holm Geir Tore Sæterstøen Haldis Skagemo Hallvard Penzen Hans Oscar Meyer Hansen Hege Garnes Helen Haave Helge Grimstad Håkon Bragge Ingeborg Cecilie Morken Ingrid Christie Ingrid Frisli Ingvar Brohaug Jan Are Ulvåen Jan Kopperud Jan Owe Janette Bjorøy Jeanne K. Tjomsland Johanna Nilsson Jon Fredrik Fikse Jon-Egil Nordvik Jon-Ivar Straume Jon-Øistein Schade Karianne Asphaug Kirsten Helling Kjetil Urne Knut Vala Kristine Wormdal Svein Eriksen Laila Lydersen Line Johansen Liv Inger Sandvik Mona Hagen Mona Tunestveit Skår Bergen Energi EdiSys Eidsiva Energi Statkraft Lyse Eidsiva Energi NEAS Statnett Energinet.dk Bane Energi Forum for Strategisk Nettutvikling (FSN) Client Computing Utility BKK CGI Statnett Lyse AS Statoil BKK Tieto BKK Compello Statnett Eidsiva Energi AS Nord-Østerdal Kraftlag AL Tietoenator GS1 Norway Svenska Kraftnät Fikse.net Statnett Tieto Tietoenator Bergen Energi Hallingkraft EB GS1 Norway KS Bedrift Energi NorgesEnergi AS Hurum Energiverk Agder energi Gudbrandsdal Energi BKK Nett AS Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 16

17 Nils Eggen Nils Erik Pettersen Odd Refsdal Olav Stumo Ole Jacob Høyland Ole-Johny Løvlid Ole-Petter Remman Oscar Ludwigs Per Jarle Paulsen Per-Olav Pettersen Pål Ole Størvold Roald Karlsen Rolf Varpe Rune Faaberg Sergey Ivanov Sindre Hanssen Solveig Kolstad Solveig Larsen Stian Henriksen Stina Christoffersen Stine Seloter Svein Olav Olden Szymon Andruchow Sølvi Lagmannsås Thomas Nordli Thor Erik Skrøder Tonje Heggdal Bårdli Tor Åge Halvorsen Trond Faksmo Trond Skreivang Ulf Møller Vibeke Lund Åge Snerting Åse Marit H. Jørgensen Powel ECmatch Gudbrandsdal Energi CGI Statnett Statkraft e-vita AS Svenska Kraftnät (SE) Enoro Kongsberg Norcontrol IT Hydro Energi Hafslund Fakturaservice Enoro EG Utillity Bodø Energi Eidsiva energi Enoro BKK Kraftinor EG Utillity Statnett Lærdal Energi Communicate Powel Nord Pool Helgelandskraft Hafslund Fakturaservice Econ Powel Statkraft Norsk Ediel Ekspertgruppe - NEE Side 17

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008

Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Prosjekt: NEE Dato: 27. februar 2008 Innkalling til NEE møte onsdag 5. mars 2008 Dato: Onsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012

Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember 2012 Referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. desember 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted:, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 14. desember 2012 Referat fra NEE møte tirsdag 11. desember

Detaljer

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk

Sak # Navn Kommentar Status 2012/02 Status for implementering av Konklusjon: Avsluttet UTILTS for el-sertifikatpliktig forbruk Godkjent referat fra NEE møte Dato: Torsdag 30. august 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 17. september 2012 Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012

Referat fra NEE møte torsdag 10. mai 2012 Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 10. mai 2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 29. mai 2012 Referat fra NEE møte torsdag 10. mai

Detaljer

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte tirsdag 14. desember 2010. Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Tirsdag 14. desember 2010 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 7. januar 2011, versjon 2 Referat fra NEE

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014

Godkjent referat fra NEE møte onsdag 8. desember 2014 Referat NEE møte Dato: Onsdag 8. januar 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 27. januar 2014 Deltagere: Vedlegg: Godkjent referat

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007

Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Prosjekt: NEE Dato: 19. mars 2007 Referat fra NEE møte torsdag 15. mars 2007 Dato: Torsdag 15.

Detaljer

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014

Godkjent referat NEE møte onsdag 2 april februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Onsdag 2 april 2014 Tid: 09:30 15:00 Sted: Statnett, Nydalen Allé 33, 0484 Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 25. april 2014 Godkjent referat NEE møte

Detaljer

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014

Godkjent referat NEE møte tirsdag 11. februar 2014 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 11. februar 2014 Tid: 09:00 15:00 Sted: Gardermoen, Radisson blu på Gardermoen (til høyre ut fra ankomsthallen) Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007

Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. mars 2007 Referat fra NEE møte onsdag 31. januar 2007 Dato: Onsdag 31.

Detaljer

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo

Referat fra NEE møte. Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Referat fra NEE møte Dato: Torsdag 22. september 2011 Tid: 09:30 15:30 Sted: Statnett, Husebybakken 28B, Oslo Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 6. oktober 2011 Referat fra NEE møte torsdag

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006

Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Prosjekt: NEE Dato: 26. October 2006 Referat fra NEE møte onsdag 18. oktober 2006 Dato:

Detaljer

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007

Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Prosjekt: NEE Dato: 6. november 2007 Referat fra NEE møte onsdag 24. oktober 2007 Dato: Onsdag

Detaljer

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe (NEE) Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006 Prosjekt: Dato: 25. September 2006 Møtereferat, NEE møte mandag 11. september 2006

Detaljer

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013

Godkjent referat fra NEE møte tirsdag 5. februar 2013 Godkjent referat NEE møte Dato: Tirsdag 5. februar 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Radisson blu hotell, Gardermoen Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 20. februar 2013 Deltagere: Vedlegg: Godkjent

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006

Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 SF, Systemstøtte for Ediel, Dokument: Norsk Ediel Ekspertgruppe Referat til NEE møte torsdag 14. desember 2006 Prosjekt: NEE Dato: 9. januar 2007 Referat fra NEE møte torsdag 14. desember 2006 Dato: Torsdag

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.1 Revisjon: C Status: For implementering Dato: 8. mai 2008 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for UTVEKSLING AV AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 1.0 Revisjon: F Status: For implementering Dato: 09. mars 2006 Norsk brukerveiledning for avregningsgrunnlag

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.0 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Endringslogg... 3 1.2 Om dokumentet... 3 2 Forkortelser og referanser... 4 3 Beregningsprosesser... 5 3.1 Generelt... 5

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK)

Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Energi Norge DEFO KS Saksbehandler: Tor B. Heiberg / 99 35 39 69 Vår ref.: 12/00093 Vår dato: 09.01.2012 Innbydelse til deltakelse i utredning av Effektivt Sluttbrukermarked for Kraft (ESK) Statnett SF

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel

STATNETT SF BRUKERMANUAL. For sertifisering av meldinger i Edielportalen. TGT og AGT. Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013. Systemstøtte for Ediel STATNETT SF BRUKERMANUAL For sertifisering av meldinger i Edielportalen TGT og AGT Godkjenningsversjon 4.0 v.4g 30.01.2013 Systemstøtte for Ediel Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 ENDRINGSHISTORIKK... 5 2.1

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge

Brukerveiledning. datautveksling. nettavregning i Norge Brukerveiledning for datautveksling for nettavregning i Norge Dokument versjon/oppdatering: 1.0.B EDIFACT versjon (MSCONS) D.96A Dato: 25. januar, 2013 Status: For implementering Innhold 1. INTRODUKSJON...

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 21. januar 2016 Referat fra ekspertgruppemøte i Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 21. januar 2016 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen Elhub.no Ekspertgruppe Migrering og test 21. januar 2016 Referat fra

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen

NECS Brukertips. Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen NECS Brukertips Småkraftdagene 20. mars 2014 Statnett SF, Vibeke Borgersen Agenda Elsertifikatberettiget Elsertifikatpliktig Varsler Hva gjør jeg som elsertifikatberettiget? Søk om konto i elsertifikatregisteret,

Detaljer

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015

Referat fra møte i Ekspertgruppe Migrering og test, 10. september 2015 Referat fra ekspertgruppemøte i.no Ekspertgruppe Migrering og test Dato: Torsdag 10. september 2015 Tid: 9:30 15:30 Sted: Nydalen.no Ekspertgruppe Migrering og test 10. september 2015 Referat fra møte

Detaljer

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe

Kjøreregler for meldingsutveksling Systemstøtte for Ediel, Norsk Ediel Ekspertgruppe 11. april 2014 Versjn: 1.1.C Kjøreregler fr meldingsutveksling Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe Fellesprsesser relatert til Ediel i det nrske kraftmarkedet 1 FORMÅL OG STRUKTUR FOR BRUKERVEILEDNINGEN...

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag?

Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? SYSCO Energidager Gardermoen 3. 4.juni 2015 Hvordan blir Energiselskapets nye hverdag? Med følgende bakteppe Elhub NBS Reiten Johannes Hvidevold Salgssjef Energi - SYSCO AMS Innført KIS splitt database

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering:

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING. Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.0 Oppdatering: X Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007

Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 NVE Rapport fra tilsyn med nettselskap 2007 Revidert enhet: Hadeland Energinett AS Revisjonsdato: 31.05.2007 Medvirkende for Jan A. Olsen, adm.dir. revidert enhet: Jon Ottesen, leder kundeservice Magne

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING

NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING NORSK EDIEL-STANDARD BRUKERVEILEDNING Versjon og revisjon: 4.2 Oppdatering: C Norsk meldingsversjon: PRODAT: 2A MSCONS: 6A / 9A UTILTS: 8A / 1A (1A kun for ELSERT meldinger) Status: For implementering

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper

Informasjon om nettselskapet. Informasjon om målepunkter. Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Datakvalitetsundersøkelse for nettselskaper Som ledd i forberedelsene til innføring av Elhub skal alle nettselskaper besvare denne datakvalitetsundersøkelsen. Hensikten med undersøkelsen er: å gi Elhub

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Versjon 1.0 16 mai 2014 Innhold 1 Bakgrunn... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Omfang... 5 1.3 Referanser... 5 1.4 Deltagelse fra bransjen... 5 1.5 Endringslogg... 5 2 Oversikt

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende innføring av nordisk regulerkraftavregning og Elhub.

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET

Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET Rapport 1 (5) ÅRLIG RAPPORT OM TILTAK I HENHOLD TIL PROGRAM FOR OVERVÅKING AV NETTSELSKAPETS NØYTRALITET 1 GENERELL INFORMASJON I henhold til krav i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 er det utarbeidet

Detaljer

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012

Bransjerådsmøte 1. Gardermoen. Februar 9, 2012 Bransjerådsmøte 1 Gardermoen Februar 9, 2012 Innhold 1 Velkommen 2 3 4 5 6 7 Bakgrunn og forutsetninger for utredningen Prosjektorganisering og rolle/oppgaver Målbilde Alternative modeller Evalueringskriterier

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer