Elhub BRS Markedsprosesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elhub BRS Markedsprosesser"

Transkript

1 Elhub BRS Markedsprosesser Versjon mai 2014

2 Innhold 1 Bakgrunn Om dette dokumentet Omfang Referanser Deltagelse fra bransjen Endringslogg Oversikt over prosessene i dette dokumentet Forretningsprosesser BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte BRS-NO-102: Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid BRS-NO-104: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt BRS-NO-111: Reversering av oppstart kraftleveranse BRS-NO-121: Nytt målepunkt BRS-NO-122: Aktivering i målepunkt BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt - innflytting BRS-NO-131: Reversering av nytt målepunkt BRS-NO-132: Reversering av aktivering i målepunkt BRS-NO-133: Reversering av oppstart i målepunkt BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse BRS-NO-211: Utflytting fra målepunkt meldt til netteier BRS-NO-212: Deaktivering av målepunkt BRS-NO-213: Fjerning av målepunkt BRS-NO-221: Reversering av opphør kraftleveranse BRS-NO-222: Reversering av utflytting fra målepunkt BRS-NO-223: Reversering av deaktivering av målepunkt BRS-NO-224: Reversering av fjerning av målepunkt BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata - kraftleverandør BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap BRS-NO-303: Spørring grunndata - kraftleverandør BRS-NO-304: Spørring grunndata - nettselskap BRS-NO-305: Endring i strukturdata BRS-NO-306: Endring i avregningsform BRS-NO-311: Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør BRS-NO-391: Anmodning om viderefakturering BRS-NO-401: Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Elhub side 1

3 3.30 BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata fra nettselskap BRS-NO-601: Forespørsel til nettselskapet BRS-NO-602: Forespørsel til Elhub BRS-NO-611: Verifiser grunndata i målepunkt BRS-NO-621: Spørring grunndata 3.part BRS-NO-622: Oppdatering av 3.parts tilgang BRS-NO-623: Oversikt over 3.parts tilgang Vedlegg A Tilstandsmodell Vedlegg B Kryssende prosesser Elhub side 2

4 Figurer Figur 1 - Meldinger/prosesskomponenter I Figur 2 - Meldinger og prosesskomponenter II Figur 3 - Use Case for leverandørskifte Figur 4 - Sekvensdiagram for leverandørskifte Figur 6- Sekvensdiagram for kansellering av leverandørskifte Figur 6 - Use Case for Innflytting frem i tid Figur 7- Sekvensdiagram innflytting frem i tid Figur 8 - Sekvensdiagram for kansellering av innflytting frem i tid Figur 9 - Use Case for innflytting tilbake i tid Figur 11- Sekvensdiagram innflytting tilbake i tid Figur 12 - Use Case for leverandørskifte fra leveranseplikt Figur 13 - Sekvensdiagram for leverandørskifte fra leveranseplikt Figur 14 - Use Case for Reversering av oppstart kraftleveranse Figur 15- Sekvensdiagram Reversering av oppstart kraftleveranse Figur 16 - Use Case Nytt målepunkt Figur 17 - Sekvensdiagram Nytt målepunkt Figur 18- Use Case Aktivering i målepunkt Figur 19 - Sekvensdiagram Aktivering i målepunkt Figur 20 Use Case Oppstart i målepunkt innflytting Figur 21 - Sekvensdiagram Oppstart kraftleveranse Figur 22 - Use Case for Reversering av nytt målepunkt Figur 23- Sekvensdiagram Reversering av nytt målepunkt Figur 24 - Use Case for Reversering av Aktivering i målepunkt Figur 25- Sekvensdiagram Reversering av Aktivering i målepunkt Figur 26 - Use Case for Reversering av oppstart i målepunkt Figur 26 - Sekvensdiagram Reversering av oppstart i målepunkt Figur 28 - Use Case for Opphør av kraftleveranse sluttbruker Figur 29 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør kraftleveranse sluttbruker Figur 30 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting Figur 30- Use Case for BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse Figur 31 - Sekvensdiagram for Opphør av kraftleveranse Figur 30 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting Figur 33 - Use Case for BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Figur 34 - Sekvensdiagram Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Figur 35 - Sekvensdiagram Kansellere Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Figur 36 - Use Case for BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt Figur 37 - Sekvensdiagram Deaktivering av målepunkt Figur 38 - Use Case for BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt Figur 39 - Sekvensdiagram Fjerning av målepunkt Figur 40 - Use Case for Reversering av opphør kraftleveranse Figur 41 - Sekvensdiagram Reversering av opphør kraftleveranse Figur 42 - Use Case for Reversering av utflytting fra målepunkt Figur 43 - Sekvensdiagram Reversering av utflytting fra målepunkt Figur 44 - Use Case for Reversering av deaktivering av målepunkt Figur 45 - Sekvensdiagram Reversering av deaktivering av målepunkt Figur 46 - Use Case for Reversering av fjerning av målepunkt Figur 47 - Sekvensdiagram Reversering av fjerning av målepunkt Figur 48 - Use Case Oppdater grunndata kraftleverandør Figur 49 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata kraftleverandør Figur 50 - Use Case Oppdater grunndata nettselskap Figur 51 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata- nettselskap Elhub side 3

5 Figur 52 - UseCase for Spørring grunndata kraftleverandør Figur 53 - Sekvensdiagram Spørring grunndata kraftleverandør Figur 54 - Sekvensdiagram Spørring grunndata nettselskap Figur 55 - Sekvensdiagram Spørring grunndata nettselskap Figur 56 - Use Case for Endring i strukturdata Figur 57 - Sekvensdiagram Endring i strukturdata Figur 58 - UseCase for Endring i avregningsform Figur 59 - Sekvensdiagram Endring i avregningsform Figur 60 - Use Case for Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør Figur 61- Sekvensdiagram for Målerstand fra kraftleverandør Figur 62 - Sekvensdiagram for oppdatering av antatt årsvolum fra kraftleverandør Figur 63 - Use Case for Anmodning om viderefakturering Figur 64 - Sekvensdiagram for BRS-NO-391 Anmodning om viderefakturering Figur 65 - Use Case Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Figur 66 - Sekvensdiagram Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Figur Use Case Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Figur 68 - Sekvensdiagram Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Figur 73 - Use Case for Forespørsel til nettselskapet Figur 74 - Sekvensdiagram for BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Figur 71 - Use Case for Forespørsel til Elhub Figur 76 - Sekvensdiagram for BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Figur 77 - Use Case BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt Figur 78 - Sekvensdiagram for Verifiser grunndata i målepunkt Figur 79 - Sekvensdiagram for validering av målepunkt Figur 80 - Use Case for Spørring grunndata 3.part Figur 81 - Sekvensdiagram Spørring grunndata 3.part Figur 82 - UseCase for Oppdatering av 3.parts tilgang Figur 83 - Sekvensdiagram Oppdatering av 3.parts tilgang Figur 84 Use Case for Oversikt over 3.parts tilgang Figur 85 - Sekvensdiagram Oversikt over 3.parts tilgang Elhub side 4

6 1 Bakgrunn 1.1 Om dette dokumentet Dette dokumentet er utarbeidet i Elhub prosjektet i samarbeid med ekspertgruppene for å beskrive nye forretningsprosesser ved innføring av en datahub i Norge, og kommunikasjonen mot aktørene i bransjen. Dette omfatter også påkrevde endringer i markedsdesign for effektivt å kunne nyttiggjøre seg AMS og innføring av en datahub. Prosessene som er beskrevet legger til rette for en leverandørsentrisk markedsmodell. Det har samtidig vært et mål å sikre en kundevennlig modell, der kunden får løst sine behov på enklest mulig måte, uten å bli avvist eller henvist videre. En markedsmodell som er intuitiv å forstå men samtidig smidig, vil være med å øke bransjens omdømme. 1.2 Omfang Dette dokumentet vil i hovedsak være knyttet mot de prosessene som går mellom kraftleverandøren og Elhub og mellom Elhub og nettselskapene. Inkludert er også prosesser mellom tredjeparter, produsenter og Elhub. Prosessene for innsamling av måleverdier fra Nettselskapene er omhandlet i et eget BRS dokument «Elhub BRS Måleverdirapportering». 1.3 Referanser [1] Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester av 11. mars 1999 med til en hver tid siste endring, NVE, [2] Informasjon om GS1 (EAN) målepunkt id, [3] Rollemodell for det norske kraftmarkedet, [4] NordREG anbefalinger, [5] NordREG rapport: 0obligations.pdf 1.4 Deltagelse fra bransjen. Ekspertgrupper for Kundeadministrasjon og Måleverdirapportering har vært involvert fra oktober 2013 til april Endringslogg Dato Versjon Endring Elhub side 5

7 Utkast v0.1 Første utkast etter møte med ekspertgruppene Utkast v0.2 Andre utkast, med ny mal etter møte med ekspertgruppene Utkast v0.5 Nytt utkast etter ekspertgruppemøte Utsendt til ekspertgruppe Utkast v0.6 Nytt utkast etter ekspertgruppemøte Utsendt til ekspertgruppe Utkast v0.7 Nytt utkast etter ekspertgruppemøte Utsendt til ekspertgruppe Utkast v0.8 Nye prosesser + opprydding i gamle Utkast v0.9 Enkelte nye prosesser (korrigeringer) samt opprydding /avklaringer Utkast v0.91 Oppdatert etter siste ekspertgruppemøte 25/ V1.0 Klar til usending Oppdatert etter siste kommentarer internt og eksternt Elhub side 6

8 2 Oversikt over prosessene i dette dokumentet Elhub representerer en vesentlig endring i forretningsprosessene for kraftmarkedet i forhold til dagens situasjon. Den mest åpenbare av disse er overgangen fra en mange-til-mange kommunikasjon, til en mange-til-én kommunikasjon med Elhub som et sentralt nav i markedet. Det betyr at prosesser som kraftleverandøren tidligere initierte mot nettselskapet, nå vil være prosesser som går mellom kraftleverandøren og Elhub. Elhub vil informere nettselskapet ved behov. Det gjør også at tidsfrister og timing vil endres noe som følge av at Elhub introduseres. I tillegg endres noen tidsfrister på grunn av AMS. Det var da også naturlig å gå over alle tidsfrister, og basert på erfaring med dagens regelverk, endre også andre frister. Begrepet «fjernavlest» dekker i dette dokumentet både AMS, dagens timesavregnede målepunkt, og fjernavleste profilavregnede målepunkt. For rapportering av måleverdier som en del av en prosess, gjelder fristene merket fjernavlest kun profilavregnede målepunkt, da de resterende fjernavleste målepunkt dekkes av kravet om daglig rapportering av foregående døgn. Der fristen er satt til 1 kalenderdag betyr dette i praksis timer, dvs. hvis meldingen kommer inn på en mandag, vil endring skje onsdag fra 00:00 (lokaltid). Kommunikasjonsgrensesnitt og BRS Sett fra et målepunkt, vil Elhub kommunisere i flere retninger, avhengig av prosess: hovedsaklig overfor målepunktets kraftleverandør(er), og nettselskapet. Kommunikasjon til og fra Elhub er organisert gjennom meldinger. Disse settes sammen til de sentrale forretningsprosessene i markedet. Meldingene er gruppert i 3 hovedgrupper i tillegg til hvilken aktør de sendes til/fra: Oppstart: Dekker meldinger som definerer en ny relasjon i et målepunkt Oppdatering: Dekker meldinger som utveksler data i en etablert relasjon Opphør: Dekker meldinger som avslutter en eksisterende relasjon i et målepunkt Det som normalt avgjør hvilke prosesser som får egen BRS ("Business Requirement Specification", forretningsprosess), er: - hvem som initierer - hvilken hovedgruppe den tilhører - om prosessen gjelder datoer frem eller tilbake i tid - og om det er vesentlige forskjeller i sekvensen, involverte parter og/eller meldingsinnhold. Hovedprosessene dekker alle prosesser som er nødvendig i en leverandørsentrisk modell. I tillegg er det tatt med støtteprosesser og korreksjonsprosesser for å sikre en kundevennlig modell med størst mulig grad av automatisering. Disse prosessene er markert spesielt, og skal ikke «markedsføres» ut til sluttbruker, men kun benyttes når de vil hjelpe sluttbrukeren i avvikssituasjoner. Teksten i disse prosessene er skrevet i kursiv for å markere at det er en støtteprosess. Vi har valgt en tresifret nummerering av BRS er, der første siffer angir gruppering, andre siffer angir funksjonsområde, og tredje siffer et løpenummer. Denne strukturen gjør det enklere å finne frem, spesielt når en senere har behov for å legge til nye prosesser. Brukstilfelle (Use Case) En BRS kan ha et eller flere brukstilfeller beskrevet. Hvert brukstilfelle har et eget sekvensdiagram. Sekvensdiagrammene benytter meldinger fra settet med de predefinerte meldingene/ prosesskomponentene vist i diagrammet under. Elhub side 7

9 Inndeling av kapitler for hver prosess (BRS) Delkapittelet «Oversikt» gir en kortfattet beskrivelse av prosessen, dens utgangspunkt og mål, og illustrerer denne gjennom et brukstilfellediagram (Use Case Diagram). Dette diagrammet følger UML-notasjon og angir hvilke roller som er involvert samt hvilke faktiske brukstilfeller som benyttes for å gjennomføre prosessen. I mange tilfeller er dette kun ett brukstilfelle, mens i andre tilfeller kan det være behov for å utføre flere brukstilfeller for å komplettere prosessen. Dersom det benyttes brukstilfeller fra andre prosesser, er det nødvendig å se på de relaterte prosessene for å få oversikt over den totale flyten som prosessen krever. «Prosessflyt og informasjonsutveksling» består i de fleste tilfeller utelukkende av et sekvensdiagram for hvert brukstilfelle i prosessen. Merk at brukstilfeller som tilhører andre prosesser, men som er knyttet inn i en annen prosess, kun er presentert i den opprinnelige prosessen. NB! Merk at rollen Netttilknytningstilbyder håndterer måleverdier i de forenklede sekvensdiagrammene i dette dokumentet, mens vi i måleverdiprosessene presiserer at den ansvarlige rollen er Måleverdiansvarlig. I teksten og i tabellene videre benyttes aktørene (f.eks. Nettselskap) og ikke de formelle rollene for å lette forståelsen, og sikre de riktige koblingene til det norske kraftmarkedet. I sekvensdiagrammet er koblingene mellom disse vist. «Starttilstand og tilstandsendringer» er en kortfattet beskrivelse av tilstanden som må være innfridd forut for at prosessen skal kunne gjennomføres, og eventuelle endringer av tilstanden. «Prosessforløp» er en verbal presentasjon av flytdiagrammet med utvidet informasjon knyttet til det enkelte steget i diagrammet som er presentert tidligere. «Valideringsregler» gir en oversikt over hvilke parametere som valideres og der utfallet kan bli at prosessen stoppes/avvises. I tillegg vil også tekniske feil og syntaksfeil kunne føre til avvisning, men i dette dokumentet tas kun prosessfeil med. «Tidsfrister» oppsummerer hvilke tidsfrister som er sentrale i den aktuelle BRS en. «Meldingsreferanser» knytter BRSen til meldinger og innholdet i disse, som er beskrevet i detalj i BIM (Business Information Model). I prosessforløpene i BRS'ene vil det være referanser til meldingsnummer/prosesskomponent. Meldinger/prosesskomponenter i BRS ene Elhub side 8

10 Figur 1 - Meldinger/prosesskomponenter I. Elhub side 9

11 Figur 2 - Meldinger og prosesskomponenter II. Figurene over angir meldinger som kan utveksles mellom Elhub og markedsaktørene. Meldingsnavn og nummer benyttes i beskrivelsen av prosessforløpene. Disse meldingene er logiske meldinger som knytter sammen BRSene og de faktiske meldingene som er beskrevet i BIM (Business Information Model). Flere logiske meldinger kan bli slått sammen i en meldingstype, der parameter som angitt i parentes i figurene over og benyttet til sekvensdiagrammene der relevant, skiller disse fra hverandre. Denne koblingen er beskrevet under meldingsreferanser på slutten av hver BRS, der logisk melding og tilhørende parameter er knyttet til faktisk melding med tilhørende dokumenttype og årsakskode. Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapitler for valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Enhver melding antas videre å være atomisk og helhetlig, i det en prosess som blir avbrutt av en negativ respons til enhver tid vil etterlate systemet i en veldefinert tilstand. Enhver prosess avbrytes ved negativ respons, meldingsinnhold må korrigeres, før ny melding sendes for å gjennomføre prosessen. Utgående meldinger anses som mottatt og forstått når de er hentet ut fra Elhub. Hvis feil oppdages hos aktørene i ettertid, må en korrigerings eller reverseringsprosess initieres. Hvis aktøren er usikker på om feilen ligger i eget system, kan en spørring initieres for å sjekke gyldig informasjon i Elhub. Meldingene til og fra Elhub vil bli administrert via køer per aktør. Definerte prosesser og status: Nedenfor er de prosessene som er identifisert så langt listet opp, sammen med status. Prosess Navn Hovedprosess/ støtteprosess BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Hovedprosess BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Hovedprosess BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid Støtteprosess BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra Støtteprosess leveranseplikt BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse Støtteprosess BRS-NO-121 Nytt målepunkt Hovedprosess BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt Hovedprosess BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting Støtteprosess BRS-NO-131 Reversering av nytt målepunkt Støtteprosess BRS-NO-132 Reversering av aktivering i målepunkt Støtteprosess BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt Støtteprosess BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting Hovedprosess BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse Hovedprosess BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Støtteprosess BRS-NO-212 Deaktivering i målepunkt Hovedprosess BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt Hovedprosess BRS-NO-221 Reversering av opphør kraftleveranse Støtteprosess Dokumentreferanse Elhub side 10

12 BRS-NO-222 Reversering av utflytting fra målepunkt Støtteprosess BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av målepunkt Støtteprosess BRS-NO-224 Reversering av fjerning av målepunkt Støtteprosess BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Hovedprosess BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Hovedprosess BRS-NO-303 Spørring grunndata - kraftleverandør Hovedprosess BRS-NO-304 Spørring grunndata - nettselskap Hovedprosess BRS-NO-305 Endring i strukturdata Hovedprosess BRS-NO-306 Endring i avregningsform Hovedprosess BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsvolum fra Hovedprosess kraftleverandør BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-313 Oversendelse av volumserier for målepunkt Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-314 Purring på måleverdier fra nettselskap Støtteprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-315 Spørring måleverdier - kraftleverandør Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-316 Spørring måleverdier- nettselskap Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-318 Oppdatering av parametre for nettap Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-319 Spørring måleverdier produsent Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering BRS-NO-321 Kvalitetssikring avregningsgrunnlag - nettselskap Støtteprosess Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør BRS-NO-322 Preliminær timesfordelt volum for profilavregnede til kraftleverandør BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag kraftleverandør/balanseansvarlig Hovedprosess Hovedprosess Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør BRS-NO-325 Spørring avregningsgrunnlag- nettselskap Hovedprosess Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør BRS-NO-391 Anmodning om viderefakturering Hovedprosess BRS-NO-401 Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør Støtteprosess BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata fra nettselskap Støtteprosess BRS-NO-501 Rapportering strukturdata til avregningsansvarlig Hovedprosess Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement BRS-NO-502 Rapportering grunnlag for balanseavregning Hovedprosess Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement BRS-NO-503 Rapportering grunnlag for avviksoppgjør Hovedprosess Elhub BRS Reporting for Imbalance Settlement BRS-NO-511 Rapportering produsert volum registeransvarlig elsertifikat Hovedprosess Elhub BRS Reporting Elcertificates BRS-NO-512 Rapportering beregningsrelevant volum - registeransvarlig elsertifikat Hovedprosess Elhub BRS Reporting Elcertificates BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet Hovedprosess Elhub side 11

13 BRS-NO-602 Forespørsel til Elhub Hovedprosess BRS-NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt Hovedprosess BRS-NO-621 Spørring grunndata 3.part Hovedprosess BRS-NO-622 Oppdatering av 3.parts tilgang Hovedprosess BRS-NO-623 Oversikt over 3.parts tilgang Hovedprosess BRS-NO-624 Spørring 3.part - måleverdier Hovedprosess Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub side 12

14 3 Forretningsprosesser 3.1 BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte Oversikt Leverandørskifteprosessen foregår i hovedsak mellom kraftleverandør og Elhub. Nettselskapet har ingen direkte rolle i leverandørskifteprosessen, utover at nettselskapet blir informert om relevante endringer. uc BRS-NO-101 Oppstart kraftlev eranse - Lev erandørskifte Name: BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse - Leverandørskifte Author: annep Created: :46:35 Updated: :20:37 Ny kraftlev erandør Gammel kraftlev erandør Skift lev erandør A Målepunktadministrator «extend» Kanseller lev erandørskifte Nettilknytningstilbyder Figur 3 - Use Case for leverandørskifte. Ved et leverandørskifte sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Ny kraftleverandør kan melde leverandørskifte frem i tid så lenge tidsfristene holdes. Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør, eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av leverandørskiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3 mnd. før oppstartdato. Elhub side 13

15 Når fristen for kansellering av melding om oppstart av kraftleveranse er passert, vil nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata med årsak leverandørskifte og den gamle kraftleverandøren informeres gjennom opphør kraftleveranse med årsak leverandørskifte. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. Etter oppstartdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, både til gammel og ny kraftleverandør. Gammel kraftleverandør kan lage en sluttavregning når måleverdier er oppdatert i Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Skift lev erandør Kraftleverandør Elhub Nettselskap Ny kraftleverandør Gammel kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 1-oppstart kraftleveranse(leverandørskifte) {etter siste frist for kansellering} Meldingsfrist: - senest tre virkedager før oppstartsdato for ikke-fjernavlest - senest kalenderdagen før oppstartsdato for fjernavlest - tidligst seks virkedager før oppstartsdato for ikke-fjernavlest - tidligst fire kalenderdager før oppstartsdato for fjernavlest 6-oppdater grunndata(leverandørskifte) 11-Opphør kraftleveranse(leverandørskifte) 14-Oppstart i målepunkt(leverandørskifte) {senest 3 virkedager etter skiftedato for ikke fjernavlest} 7-måleverdier(Periodevolum, stand) 7-måleverdier(Periodevolum, stand) 16-måleverdier(Periodevolum, stand) {senest kalenderdagen etter for fjernavlest} 16-(Volumserie) 7-(Volumserie) A Name: Skift leverandør Author: perber Created: :51:51 Updated: :14:07 Figur 4 - Sekvensdiagram for leverandørskifte Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør. Kunden er ansvarlig for å ha oversikt over egne avtaler og bindinger. Informasjon om kundekraftleverandørkontakter vil ikke ligge i datahub. Elhub side 14

16 Ny kraftleverandør har et ansvar for å avklare med kunden at det ikke finnes bindinger i forhold til tidligere kontrakt eller andre hindringer som for eksempel stengt målepunkt for at et leverandørskifte kan gjennomføres. Tilstandsendringer for målepunkt Målepunktets tilstand ved oppstart av prosessen kan være Aktivt med avtale, Aktivt uten avtale, eller Aktivt på Leveranseplikt. Etter gjennomført prosess er tilstanden Aktivt med avtale, men da med en ny avtale for kraftleveranse. I perioden mens leverandørskiftet er registrert, men ikke effektuert, vil målepunktets tilstand være Leverandørskifte, alternativt Aktivt, fremtidig avtale (dersom start var Aktivt uten avtale). I denne perioden tillates ingen nye leverandørskifter Prosessforløp for leverandørskifte Hovedprosessen er som følger: Før leverandørskifte, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra kunde og Elhub. «BRS-NO- 611-Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Ny kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for gjennomføringen av skiftet, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning nyere enn 3mnd før oppstartsdato Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av leverandørskifte, som er tre virkedager før dato for leveringsstart for ikkefjernavleste målepunkt, og kalenderdagen før for fjernavleste målepunkt. Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte» til Elhub sendes: o senest tre virkedager før oppstartdato for ikke-fjernavleste målepunkt, o senest kalenderdagen før oppstartdato for fjernavleste målepunkt, o tidligst seks virkedager før oppstartdato for ikke-fjernavleste målepunkt, o tidligst fire kalenderdagen før oppstartdato for fjernavleste målepunkt, Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte» og bekrefter mottatt leverandørskifte til ny kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene. Før oppstartsdato o informeres nettselskapet gjennom «14 oppstart i målepunktet - leverandørskifte» o den gamle kraftleverandøren informeres gjennom «11-opphør kraftleveranse - leverandørskifte» o I tillegg sendes «6-oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. Etter oppstartsdato sendes nødvendige måleverdier fra nettselskapet gjennom Elhub, både til gammel og ny kraftleverandør. Elhub side 15

17 3.1.5 Kansellering av leverandørskifte sd Kanseller lev erandørskifte Kraftleverandør Elhub Ny kraftleverandør Målepunktadministrator 1-oppstart kraftleveranse(kansellert skifte) A Meldingsfrist: Senest 1 kalenderdag før oppstartsdato for fjernavlest. Senest 3 virkedager før oppstartsdato for ikke-fjernavlest. Name: Kanseller leverandørskifte Author: perber Created: :58:56 Updated: :10:44 Figur 5- Sekvensdiagram for kansellering av leverandørskifte. Prosessforløp for Kansellering av leverandørskifte Hvis sluttbruker eller kraftleverandøren av en eller annen grunn kansellerer innen fristen, bekreftes dette, og ingen andre parter vil involveres. Hvis en oppdager feil etter fristen kan en reversering initieres. En eventuell kansellering vil avvises Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Oppstartsdato Tid frem til oppstartsdato Blokkert for leverandørbytte Måleravlesning mangler Finnes fødselsnummer/org. nummer Sjekk pågående prosess Godkjent kraftleverandøren Godkjent balanseansvarlig Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt frem i tid For sent meldt leverandørskifte Målepunktet er blokkert for leverandørbytte, for eksempel på grunn av hemmelig adresse, under rivning, osv. Sjekk at gyldig avlesning finnes innenfor fristen, og send ny melding Fødselsnummer/organisasjonsnummer finnes ikke Annet leverandørskifte er allerede meldt Ikke godkjent kraftleverandør Ikke godkjent balanseansvarlig Elhub side 16

18 3.1.7 Tidsfrister for leverandørskifte Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Min Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Oppstartsdato - Max Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: 4 kalenderdager - ikke fjernavlest: 6 virkedager. Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Avlesning ikke fjernavleste Oppdatering til nettselskap Kraftleverandør eller sluttbruker Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om leverandørskifte sendes. Elhub Nettselskap - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Opphør til gammel kraftleverandør Elhub Gammel kraftleverandør - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - fjernavlest: Kalenderdagen etter oppstart - ikke fjernavlest: 3 virkedager etter oppstart Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 11- Opphør kraftleveranse Parameter BIM kap leverandørskifte RequestStartOfSupply Melding Dok. type Årsak 392- Anmodning om Leverandø rskifte leverandørskifte NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte leverandørskifte NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse E03- Leverandørskifte E03- Leverandørskifte E20 - Opphør Elhub side 17

19 14- Oppstart i målepunkt Oppstart kraftleveranse leverandør skifte Periodevolum, stand Periodevolum, stand NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- Volumserie CollectedData E13- Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy kansellert skifte RequestStartOfSupply E66- E02- Kansellering E03- Leverandørskifte E23- Periodisk E30- Historisk E23- Periodisk E30- Historisk E03- Leverandørskifte Elhub side 18

20 3.2 BRS-NO-102: Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Oversikt Innflytting frem i tid kan meldes av sluttbrukers eksisterende kraftleverandør eller ny kraftleverandør. Hvis innflytting skal skje i et stengt/inaktivt målepunkt, så må nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også sluttbruker navn og kontaktinformasjon sendes med. Deretter kjøres denne prosessen (102) som beskrevet under, mens nettselskapet tar kontakt med sluttbruker og forbereder åpning/aktivering, som ender med en «BRS-NO-122 Aktivering i målepunktet». Koblingen til denne prosessen (102), er beskrevet under aktiveringsprosessen (122). uc BRS-NO-102 Oppstart kraftlev eranse - innflytting frem i tid Name: BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid Author: perber Created: :10:57 Updated: :42:05 A Målepunktadministrator Gammel kraftlev erandør Innflytting frem i tid Ny kraftlev erandør «extend» Nettilknytningstilbyder Kanseller innflytting frem i tid Figur 6 - Use Case for Innflytting frem i tid Ved en innflytting frem i tid sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Kraftleverandøren kan melde innflytting frem i tid så lenge tidsfristene holdes. Når sluttbruker ikke fraskriver seg angrerett, skal denne tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering av innflyttingen. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter innflyttingen til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 19

21 Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at det skal foretas en avlesning for at oppstarten skal kunne registreres, og at måleravlesning skal sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Melding skal ikke sendes før godkjent avlesning foreligger. Hvis avlesning ikke er registrert innen siste frist, må innflytting tilbake i tid sendes når avlesning er registrert. Det er den som er i kontakt med sluttbruker som har ansvaret for å sørge for at måleravlesning sendes inn. Nettselskapet har ansvaret for å kvalitetssikre denne innen de fristene som gjelder. Hvis målepunktet er stengt/inaktivt, vil BRS-NO-122 Aktivering i målepunktet overta ansvaret for avlesningen. Når fristen for kansellering er passert, vil nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata inkludert sluttbruker med årsak innflytting og en eventuell gammel kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse med årsak innflytting. Hvis gammel sluttbruker ikke har meldt utflytting, vil sluttbrukeren «automatisk» flyttes ut og utflytters kraftleverandør (gammel kraftleverandør) informeres. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. Etter oppstartsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, både til gammel og ny kraftleverandør. Gammel kraftleverandør vil kunne lage en sluttavregning til gammel sluttbruker når måleverdier er oppdatert i Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Innflytting frem i tid Kraftleverandør Elhub Nettselskap Ny kraftleverandør Gammel kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 1-oppstart kraftleveranse(innflytting) {etter siste frist for kansellering} Meldingsfrist: - senest tre virkedager før oppstartsdato for ikke-fjernavlest - senest kalenderdagen før oppstartsdato for fjernavlest - tidligst seks virkedager før oppstartsdato for ikke-fjernavlest - tidligst fire kalenderdager før oppstartsdato for fjernavlest 6-oppdater grunndata(innflytting) {hvis tidligere aktiv avtale foreligger} 11-Opphør kraftleveranse(utflytting) 7-(Periodevolum, stand) 7-(Periodevolum, stand) 14-Oppstart i målepunkt(innflytting) {senest 3 virkedager etter skiftedato for ikke fjernavlest} 16-(Periodevolum, stand) {hvis tidligere aktiv avtale foreligger} {senest kalenderdagen etter for fjernavlest} 16-(Volumserie) 7-(Volumserie) A Name: Innflytting frem i tid Author: perber Created: :10:51 Updated: :25:25 Figur 7- Sekvensdiagram innflytting frem i tid Elhub side 20

22 3.2.3 Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å melde innflytting til kraftleverandøren og eventuelt tegne kontrakt med ny kraftleverandør. Tilstandsendringer for målepunkt Forut for start av denne prosessen kan målepunktet inneha en av flere mulige tilstander: Inaktivt, samt aktivt med eller uten kontrakt eventuelt på leveranseplikt. Hvert av disse utgangspunktene resulterer i forskjellige overgangstilstander, herunder inaktivt med fremtidig avtale, aktivt med fremtidig avtale, samt leverandørbytte. Utfallet av denne prosessen er imidlertid det samme for alle, i det målepunktet ender opp i en aktiv tilstand Prosessforløp for innflytting frem i tid Hovedprosessen er som følger: Før innflytting meldes, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra kunde og Elhub. «BRS- NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Hvis innflytting skal skje i et stengt/inaktivt målepunkt, skal nettselskapet umiddelbart informeres via «BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskap», der også sluttbruker navn og kontaktinformasjon sendes med. Kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for registrering av innflytting, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at de finnes avlesning nyere enn 3mnd før oppstartsdato. Ved en innflytting frem i tid sender kraftleverandør meldingen «1-Oppstart kraftleveranse - innflytting - frem i tid» til målepunktadministrator (Elhub). Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse innflytting - frem i tid» til Elhub sendes o senest tre virkedager før oppstartdato for ikke-fjernavleste målepunkt, o senest kalenderdagen før oppstartdato for fjernavleste målepunkt, o tidligst seks virkedager før oppstartdato for ikke-fjernavleste målepunkt, o tidligst fire kalenderdagen før oppstartdato for fjernavleste målepunkt, Eventuell angrefrist skal tas høyde for slik at fristen senest sammenfaller med siste frist for kansellering. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse - innflytting - frem i tid», og bekrefter mottatt innflytting til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Ved kanselleringsfristens utløp o informeres nettselskapet gjennom meldingen «14-Oppstart i målepunkt» inkludert sluttbruker med årsak innflytting og o kraftleverandøren til den gammel sluttbruker informeres gjennom meldingen «11- Opphør kraftleveranse" med årsak innflytting. Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut. o I tillegg sendes meldingen «6-Oppdatering av grunndata» til den nye sluttbrukers kraftleverandør.. Etter oppstartsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, både til gammel og ny kraftleverandør. Elhub side 21

23 3.2.5 Kansellering av innflytting frem i tid sd Kanseller innflytting frem i tid Kraftleverandør Elhub Ny kraftleverandør Målepunktadministrator 1-oppstart kraftleveranse(kanseller innflytting) Meldingsfrist: Senest 1 kalenderdag før oppstartsdato for fjernavlest. Senest 3 virkedager før oppstartsdato for ikke-fjernavlest. A Name: Kanseller innflytting frem i tid Author: perber Created: :30:20 Updated: :11:06 Figur 8 - Sekvensdiagram for kansellering av innflytting frem i tid Prosessforløp for kansellering av innflytting frem i tid. Hvis sluttbruker eller kraftleverandøren av en eller annen grunn kansellerer innen fristen, bekreftes dette, og ingen andre parter vil involveres. Hvis en oppdager feil etter fristen kan en reversering initieres. En eventuell kansellering vil avvises Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Oppstartsdato Tid frem til oppstartsdato Finnes det en avlesning innenfor fristen på et ikke fjernavlest målepunkt Er kraftleverandøren godkjent Er balanseansvarlig godkjent Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt frem i tid For sent meldt innflytting frem i tid Innflyttingsmelding avvist på grunn av manglende avlesning på ikke fjernavlest målepunkt, les av måleren, og send melding på nytt med samme oppstartsdato når avlesning foreligger. Ikke godkjent kraftleverandør Ikke godkjent balanseansvarlig Elhub side 22

24 3.2.7 Tidsfrister for innflytting frem i tid Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Min Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Oppstartsdato - Max Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: 4 kalenderdager - ikke fjernavlest: 6 virkedager. Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Avlesning ikke fjernavleste Oppdatering til nettselskap Kraftleverandør eller sluttbruker Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om innflytting sendes. Elhub Nettselskap - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Opphør til gammel kraftleverandør Elhub Gammel kraftleverandør - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager. Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - fjernavlest: Kalenderdagen etter oppstart - ikke fjernavlest: 3 virkedager etter oppstart Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 14- Oppstart i målepunkt 11- Opphør kraftleveranse Parameter BIM kap innflytting RequestStartOfSupply Melding Dok. type Årsak Anmodning om Leverandø rskifte innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse E65- Innflytting E65- Innflytting E65- Innflytting E66 - Utflytting Elhub side 23

25 Oppstart kraftleveranse Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- Volumserie CollectedData E13- Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy kansellert innflytting RequestStartOfSupply E66- E02 - Kansellering E23- Periodisk E30- Historisk E23- Periodisk E30- Historisk E65- Innflytting Elhub side 24

26 3.3 BRS-NO-103: Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis hovedprosessen for innflytting frem i tid ikke kan benyttes, for eksempel fordi kunden har hatt utfordringer med å finne ny kraftleverandør i nytt målepunkt ved innflytting, eller at det har vært vanskelig å få på plass en avlesning i tide til at innflytting frem i tid kunne kjøres. Innflytting tilbake i tid kan meldes av eksisterende kraftleverandør eller ny kraftleverandør. Innflyttingsprosessen foregår i hovedsak mellom kraftleverandør og Elhub. Nettselskapet har ingen direkte rolle i innflyttingsprosessen, utover at nettselskapet trenger informasjon om endringer i målepunktet inkludert ny sluttbruker i forbindelse med fakturering av nettleie og kundeinformasjon for varsling av driftsutfall i nett eller lignende. uc BRS-NO-103 Oppstart kraftlev eranse - innflytting tilbake i tid Name: BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid Author: perber Created: :11:20 Updated: :22:43 A Målepunktadministrator Innflytting tilbake i tid Gammel kraftlev erandør Ny kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Figur 9 - Use Case for innflytting tilbake i tid Ved en innflytting tilbake i tid sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub med oppstartsdato tilbake i tid opp til 30 virkedager. Kraftleverandøren kan melde innflytting tilbake i tid så lenge tidsfristene holdes. Angrefrist er ikke aktuelt ved innflytting tilbake i tid. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter innflyttingen til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 25

27 Kraftleverandøren skal presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at det skal foretas en avlesning for at oppstarten skal kunne registreres, og at måleravlesning skal sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Melding skal ikke sendes før godkjent avlesning foreligger. Hvis godkjent avlesning ikke er registrert, sendes melding når avlesning er registrert, uten å endre oppstartsdato. Merk at en i dette tilfelle som siste utveg kan lese av måleren den dagen innflytting meldes, og sende melding 3 virkedager etter, når godkjent avlesing er registrert i Elhub. Elhub vil umiddelbart informere nettselskapet gjennom oppdatering av grunndata inkludert sluttbruker med årsak innflytting og en eventuell gammel kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse med årsak innflytting. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk ut. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, både til gammel og ny kraftleverandør. Gammel kraftleverandør vil kunne lage en sluttavregning til gammel sluttbruker når måleverdier er oppdatert i Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Innflytting tilbake i tid Kraftleverandør Elhub Nettselskap Ny kraftleverandør Gammel kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 1-Oppstart kraftleveranse(innflytting) 6-Oppdater grunndata(innflytting) Maksimalt 30 virkedager tilbake i tid 11-Opphør kraftleveranse(utflytting) 14-Oppstart i målepunkt(innflytting) {senest etter 3 virkedager for ikke fjernavelste punkter} 16-(Periodevolum, stand) 7-(Periodevolum, stand) {senest kalenderdagen etter for fjernavleste punkter} 7-(Periodevolum, stand) 16-(Volumserie) 7-(Volumserie) A Name: Innflytting tilbake i tid Author: perber Created: :48:32 Updated: :51:47 Figur 10- Sekvensdiagram innflytting tilbake i tid Elhub side 26

28 3.3.3 Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å melde innflytting og ta med sin kraftleverandør eller tegne kontrakt med ny kraftleverandør. Tilstandsendringer for målepunkt Målepunktets tilstand ved oppstart av prosessen kan enten være Aktivt eller Aktivt på leveranseplikt. Denne tilstanden endres til Aktivt ved avsluttet prosess Prosessforløp for innflytting tilbake i tid Hovedprosessen er som følger: Før innflytting meldes, innhenter ny kraftleverandør informasjon fra kunde og Elhub. «BRS- NO-611 Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Kraftleverandør har ansvaret for å presisere overfor sluttbruker uten fjernavlesning at en avlesning er nødvendig for registrering av innflytting, og må sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Før melding om oppstart sendes, sikrer kraftleverandøren i Elhub at det finnes avlesning i perioden 3mnd før oppstartsdato og frem til meldingen sendes inn. Melding «1-Oppstart kraftleveranse innflytting - tilbake i tid» til Elhub sendes senest 30 virkedager etter dato for leveringsstart Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «1-Oppstart kraftleveranse innflytting - tilbake i tid», bekrefter mottatt innflytting til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Umiddelbart o Informeres nettselskapet informeres gjennom ««14-Oppstart i målepunkt» inkludert sluttbruker med årsak innflytting o Informeres den gamle kraftleverandøren gjennom «11-Opphør kraftleveranse» med årsak innflytting. o sendes «6-Oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut. Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub, både til gammel og ny kraftleverandør Kansellering av innflytting tilbake i tid Kansellering er ikke mulig. Hvis en oppdager feil etter fristen må en reversering initieres Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Oppstartsdato lengre enn 30 virkedager tilbake i tid Oppstart frem i tid Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Elhub side 27

29 Finnes det en avlesning innenfor fristen på et ikke fjernavlest målepunkt Stengt/inaktivt målepunkt Er kraftleverandøren godkjent Er balanseansvarlig godkjent Innflyttingsmelding avvist på grunn av manglende avlesning på ikke fjernavlest målepunkt. Målepunktet blokkert for innflytting Ikke godkjent kraftleverandør Ikke godkjent balanseansvarlig Tidsfrister for innflytting tilbake i tid Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Avlesning ikke fjernavleste Oppdatering til nettselskap Opphør til gammel kraftleverandør Kraftleverandør Elhub Dagens dato Kraftleverandør Elhub 30 virkedager tilbake i tid Kraftleverandør eller sluttbruker Nettselskap via Elhub, eller direkte til nettselskap Elhub Nettselskap Umiddelbart Elhub Nettselskap via Elhub Gammel kraftleverandør Ny og gammel kraftleverandør Tidligst 3 mnd. før oppstartsdato og senest 3 virkedager før melding om innflytting sendes. Umiddelbart - fjernavlest: Kalenderdagen etter registrering - ikke fjernavlest: 3 virkedager etter oppstart Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse 14- Oppstart i målepunkt Parameter BIM kap innflytting RequestStartOfSupply Melding Dok. type Årsak Anmodning om Leverandø rskifte utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte E65- Innflytting E66 - Utflytting E65- Innflytting Elhub side 28

30 Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- Volumserie CollectedData E13- Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- E23- Periodisk E30- Historisk E23- Periodisk E30- Historisk Elhub side 29

31 3.4 BRS-NO-104: Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis hovedprosessen for leverandørskifte ikke kan benyttes fordi kunden først har havnet hos leveransepliktig kraftleverandør før ny kraftleverandør er funnet. Intensjonen med prosessen er å sikre at korte perioder på leveranseplikt unngås. Denne prosessen bør derfor startes snarest mulig etter at et målepunkt er overført til leveranseplikt som følge av for eksempel oppsigelse fra gammel kraftleverandør. 30 virkedager tilbake i tid er satt ut i fra tiden det tar for første faktura å nå sluttbruker, og at denne vil være årsaken til at flere sluttbrukere vil forstå at en aktiv handling kreves for å velge ny kraftleverandør. Informasjon om fristen for å velge kraftleverandør, og dermed unngå å betale fakturaen bør komme klart frem. MERK at dato skal stemme med dato for oppstart hos leveransepliktig kraftleverandør og hvis det er gått mer enn 30 virkedager, kan ikke sluttbruker endre dette tilbake i tid, og en «BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse leverandørskifte» frem i tid må kjøres i stedet. Oppstart tilbake i tid som følge av innflytting skal sendes som «BRS-NO Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid». uc BRS-NO-104 Oppstart kraftlev eranse - lev erandørskifte fra lev eranseplikt Name: BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt Author: perber Created: :11:47 Updated: :30:58 A Målepunktadministrator Lev eransepliktig kraftlev erandør Skifte fra lev eranseplikt Ny kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Figur 11 - Use Case for leverandørskifte fra leveranseplikt. Ved et leverandørskifte fra leveranseplikt sender ny kraftleverandør melding om oppstart av kraftleveranse til Elhub. Ny kraftleverandør kan melde denne typen leverandørskifte tilbake i tid så lenge tidsfristene holdes. Elhub side 30

32 Da dette er et leverandørbytte tilbake i tid, gjelder ikke angrefristen. Det finnes allerede en måleverdi på oppstartsdato. Det er derfor ikke behov for ny avlesning. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter leverandørskiftet til ny kraftleverandør ved å sende en bekreftelse av leverandørskiftet eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Nettselskapet informeres gjennom oppdatering av grunndata med årsak leverandørskifte og leveransepliktig kraftleverandør informeres gjennom opphør kraftleveranse med årsak leverandørskifte fra leveranseplikt. I tillegg sendes oppdatering av grunndata til den nye kraftleverandøren. Umiddelbart vil nødvendige måleverdier sendes fra Elhub til ny kraftleverandør, eventuelt leveransepliktig kraftleverandør. Intensjonen er at forbruk på leveranseplikt bortfaller, og ingen faktura sendes ut Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Skifte fra leveranseplikt Kraftleverandør Elhub Nettselskap Ny kraftleverandør Leveransepliktig kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 1-Oppstart kraftleveranse(leverandørskifte) 6-Oppdater grunndata(leverandørskifte) Maksimalt 30 virkedager tilbake i tid. 11-Opphør kraftleveranse(leverandørskifte) 14-Oppstart i målepunkt(leverandørskifte) 7-(Periodevolum, stand) {Umiddelbart, eller kalenderdagen etter oppstart for ikke fjernavleste punkter} {Umiddelbart, eller kalenderdagen etter oppstart for fjernavleste punkter} 7-(Volumserie) A Name: Skifte fra leveranseplikt Author: perber Created: :25:07 Updated: :07:28 Figur 12 - Sekvensdiagram for leverandørskifte fra leveranseplikt Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å tegne kontrakt med ny kraftleverandør for å unngå faktura for en kortere periode fra leveransepliktig kraftleverandør. Elhub side 31

33 Tilstandsendringer for målepunkt Målepunktets tilstand ved start av prosessen er Aktivt på leveranseplikt. Ved fullført prosess vil målepunktets tilstand være Aktivt Prosessforløp for leverandørskifte fra leveranseplikt Hovedprosessen er som følger: Før leverandørskiftet innhenter ny kraftleverandør informasjon fra kunde og Elhub. «BRS-NO- 611 Verifiser grunndata i målepunkt» bør brukes for å verifisere informasjon. Meldingen «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte" fra leveranseplikt til Elhub sendes senest 30 virkedager etter oppstart hos leveransepliktig kraftleverandør. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt «1-Oppstart kraftleveranse leverandørskifte fra leveranseplikt», bekrefter mottatt leverandørskiftet til ny kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Umiddelbart o informeres nettselskapet gjennom «14-Oppstart i målepunkt» inkludert sluttbruker med årsak leverandørskifte fra leveranseplikt o informeres den leveransepliktige kraftleverandøren gjennom «11-Opphør av kraftleveranse» med årsak leverandørskifte fra leveranseplikt. o sendes «6-oppdatering av grunndata» til den nye kraftleverandøren. I det måleverdier er tidligere sendt inn fra nettselskapet ifm. tidligere oppstart på leveranseplikt, vil nødvendige måleverdier sendes direkte fra Elhub til ny kraftleverandør Kansellering av leverandørskifte fra leveranseplikt Det er ikke mulig å kansellere leverandørskifte, da det blir utført umiddelbart. Ved eventuelle feil, må en reversering initieres Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Oppstartsdato mindre enn 30 virkedager tilbake i tid Oppstartsdato på leveranseplikt Oppstartsdato frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Finnes fødselsdato/org. nummer Sjekk pågående prosess Er kraftleverandøren godkjent Er balanseansvarlig godkjent Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt tilbake i tid. Send BRS-NO- 101 i stedet Oppstart på leveranseplikt stemmer ikke. Oppstart kan kun skje tilbake i tid. Send BRS- NO-101 i stedet Målepunktet blokkert for leverandørskifte Fødselsdato/organisasjonsnummer finnes ikke Leverandørskifte allerede startet samme dato Ikke godkjent kraftleverandør Ikke godkjent balanseansvarlig Elhub side 32

34 3.4.7 Tidsfrister for leverandørskifte Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - min Oppstartsdato - max Oppdatering til nettselskap Opphør til leveransepliktig kraftleverandør Kraftleverandør Elhub 30 virkedager tilbake i tid, Kraftleverandør Elhub Dagens dato Elhub Nettselskap Umiddelbart Elhub Gammel kraftleverandør Elhub Ny kraftleverandør Umiddelbart Umiddelbart, eller kalenderdagen etter oppstart Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse 14- Oppstart i målepunkt 7 7- Parameter BIM kap leverandørskifte RequestStartOfSupply Melding Dok. type Årsak Anmodning om Leverandø rskifte leverandørskifte NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse leverandørskifte NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte Periodevolum, stand NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- E66- E03- Leverandørskifte E20 - Opphør E03- Leverandørskifte E30- Historisk E30- Historisk Elhub side 33

35 3.5 BRS-NO-111: Reversering av oppstart kraftleveranse Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Oppstart kraftleveranse leverandørskifte o Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil målepunkt - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid o Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å flytte et annet sted. - Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid o Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil målepunkt - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveranseplikt o Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil målepunkt uc BRS-NO-111 Rev ersering av oppstart kraftlev eranse Name: BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse Author: perber Created: :12:10 Updated: :34:39 Ny kraftlev erandør Rev ersering av lev erandørskifte A Målepunktadministrator Gammel kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Figur 13 - Use Case for Reversering av oppstart kraftleveranse. Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes Reversering av oppstart kraftleveranse, men senest 3 mnd. etter oppstartsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 34

36 Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveransepliktig kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Reversering av leverandørskifte Kraftleverandør Elhub Nettselskap Ny kraftleverandør Gammel kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 1-Oppstart kraftleveranse(reverser innflytting) 11-Opphør kraftleveranse(reverser utflytting) Sendes av samme aktør som sendte meldingen som ønskes reversert. Dette må gjøres senest innen 3 måneder etter melding som ønskes reversert. {XOR} 6-Oppdater grunndata(innflytting) {umiddelbart for ikke fjernavleste målepunkter} 7-(Periodevolum, stand) 14-Oppstart i målepunkt(reverser innflytting) {umiddelbart for fjernavleste målepunkter} 7-(Volumserie) Denne meldingen er en implisitt "2-oppstart kraftleveranse" (jfr. BRS-NO-123). Meldingen kan ikke avvises av kraftleverandøren. 1-Oppstart kraftleveranse(reverser skifte) 11-Opphør kraftleveranse(reverser skifte) 6-Oppdater grunndata(leverandørskifte) {umiddelbart for ikke fjernavleste målepunkter} 7-(Periodevolum, stand) Ettersendt måleverdier for hele den reverserte tidsperioden 14-Oppstart i målepunkt(reverser skifte) {umiddelbart for fjernavleste målepunkter} 7-(Volumserie) A Name: Reversering av leverandørskifte Author: perber Created: :56:21 Updated: :38:07 Figur 14- Sekvensdiagram Reversering av oppstart kraftleveranse Starttilstand Sluttbruker eller en av kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen er meldt til kraftleverandøren som startet prosessen. Tilstandsendringer for målepunkt Denne prosessen vil normalt transformere målepunktet fra den gjeldende tilstanden til en tilstand dette hadde forut for den reverserte prosessen. Det kan være tilfeller der dette ikke er mulig, jfr. Elhub Tilstandsmodell. Elhub side 35

37 3.5.4 Prosessforløp for Reversering av oppstart kraftleveranse Hovedprosessen er som følger: Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen Reversering av oppstart kraftleveranse, men senest 3 mnd etter oppstartsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under.. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveransepliktig kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen. Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Oppstartsdato lengre enn 3 mnd tilbake i tid Oppstart frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering? Tidsfrister for Reversering av oppstart kraftleveranse Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Reversering til nettselskap Reversering til gammel kraftleverandør Resending av til riktig kraftleverandør Kraftleverandør Elhub Dagens dato Kraftleverandør Elhub 3 mnd. tilbake i tid Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Elhub Elhub Gammel kraftleverandør Ny og gammel kraftleverandør Umiddelbart, seneste innen 1 virkedag Umiddelbart, seneste innen 3 virkedager Elhub side 36

38 3.5.8 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 1 - Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse 6- Oppdatering grunndata 14- Oppstart i målepunkt Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse 6- Oppdatering grunndata 14- Oppstart i målepunkt Parameter reverser innflytting reverser utflytting BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestStartOfSupply E02 - Kansellering NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte reverser innflytting Periodevolum, stand NotifyStartOfSupply E02 - Kansellering NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy reverser skifte RequestStartOfSupply E66- E66- E02 - Kansellering reverser skifte NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Leverandørskift e NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte reverser skifte NotifyStartOfSupply E02 - Kansellering E65- Innflytting E66 - Utflytting E65- Innflytting E65- Innflytting E30- Historisk E30- Historisk E03- Leverandørskifte E20 - Opphør E03- Leverandørskifte E03- Leverandørskifte Elhub side 37

39 3.6 BRS-NO-121: Nytt målepunkt Oversikt Prosessen for nytt målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for registrering av det nye målepunktet så snart informasjon om dette foreligger, Elhub ivaretar og er autoritativ kilde for denne informasjonen, og sluttbrukerens kraftleverandør vil kunne søke opp målepunktet og registrere en kraftleveranse på dette inn i Elhub. uc BRS-NO-121 Nytt målepunkt Name: BRS-NO-121 Nytt målepunkt Author: perber Created: :53:28 Updated: :59:21 Nytt målepunkt Nettilknytningstilbyder A Målepunktadministrator Figur 15 - Use Case Nytt målepunkt Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 38

40 Registrer målepunkt Dette er første steg i prosessen, og gjennomføres på følgende måte: sd Nytt målepunkt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator Så snart et nytt målepunkt er tatt ut. 15-oppdater grunndata(nytt målepunkt) Meldingen kan dermed sendes flere ganger med oppdatert informasjon. A Name: Nytt målepunkt Author: perber Created: :36:10 Updated: :54:54 Figur 16 - Sekvensdiagram Nytt målepunkt Starttilstand Basert på informasjonen om installasjonen (adresse mv.) definerer nettselskapet et målepunkt med tilhørende målepunkt ID, samt øvrig informasjon om målepunktet. Beslutning om etablering av et nytt målepunkt er således fattet, men intet målepunkt er enda etablert eller definert i Elhub (dvs. ingen målepunkt ID er registrert for punktet i Elhub enda). Tilstandsendringer for målepunkt BRS-NO-121 starter med et ikke-definert målepunkt. Etter gjennomført prosess er målepunktet i tilstand Inaktivt Prosessforløp for BRS-NO-121 Nytt målepunkt Hovedprosessen er som følger: Basert på starttilstanden oppretter nettselskapet et målepunkt i sitt system og sender meldingen «15-Oppdatering av grunndata» fra nettselskap. Meldingen sendes så snart nettselskapet har tatt ut et målepunkt i sine systemer. Tilslutningsstatus angis som inaktivt. Dersom Elhub avviser meldingen, skal en av de begrunnelser som er angitt under valideringsregler benyttes. Sluttbrukeren kan nå initiere en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse innflytting - frem i tid» via sin kraftleverandør. Elhub setter prosessen på vent så lenge målepunktet har status inaktivt, og effektuerer denne når status endres til tilkoblet/aktivt gjennom «BRS-NO-122: Aktivering i målepunkt». Elhub side 39

41 3.6.5 Valideringsregler 15-Oppdater grunndata Validering Målepunktet som forsøkes opprettet eksisterer fra før Feilmelding Målepunkt eksisterer allerede Tidsfrister for BRS-NO-121 Nytt målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist 15-Oppdater grunndata Nettselskap Elhub Opprettelse av nytt målepunkt skal gjøres så snart målepunkt ID er tatt ut og senest virkedagen etter Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak 15- Oppdatering av grunndata nytt målepunkt RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E02- Nytt målepunkt Elhub side 40

42 3.7 BRS-NO-122: Aktivering i målepunkt Oversikt Prosessen for aktivering i målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskap er ansvarlig for å sende melding om aktivering så snart datoen er kjent. uc BRS-NO-122 Aktiv ering i målepunkt Name: BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt Author: perber Created: :46:50 Updated: :01:20 Nettilknytningstilbyder Aktiv ering i målepunkt «invokes» Oppstart kraftlev eranse A Målepunktadministrator Dersom ingen kraftleveranse er registrert på målepunktet. BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting) Figur 17- Use Case Aktivering i målepunkt. En kraftleveranse kan meldes inn før målepunktet er aktivt gjennom «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse innflytting - frem i tid» i så fall vil den prosessen settes på vent til målepunktet er aktivt som følge av denne prosessen. Dersom ingen leveranseprosess er registrert, settes målepunktet på leveringsplikt (informasjon om sluttbruker må være registrert), og sluttbrukeren har i dette tilfellet anledning til å starte en leverandørskifteprosess tilbake i tid Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 41

43 Registrer målepunkt Dette er første steg i prosessen, og gjennomføres på følgende måte: sd Aktiv ering i målepunkt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(aktivering) Tidligst 3 virkedager etter opprettelsen, og senest 1 virkedag før oppstart av målepunktet. A Name: Aktivering i målepunkt Author: perber Created: :50:48 Updated: :58:53 Figur 18 - Sekvensdiagram Aktivering i målepunkt Starttilstand Nettselskapet har registrert dato for aktivering av målepunktet, og inngått kontrakt med sluttbruker. Tilstandsendringer for målepunkt BRS-NO-122 kan gjennomføres med to primære utgangspunkt: Prosessen kan starte med et målepunkt i tilstand Inaktivt, som gjennom prosessen blir endret til Aktivt uten avtale. Alternativt kan prosessen starte med et målepunkt i tilstand Inaktivt med fremtidig avtale. Etter gjennomført prosess er dette målepunktet endret til å være i tilstand Aktivt med fremtidig avtale. Unntaksvis kan også prosessen gjennomføres på målepunkter i tilstand Inaktivt med avtale (dvs. inaktivt med allerede aktivert avtale), som resulterer i en endring av målepunktets tilstand til Aktivt Prosessforløp for BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt Hovedprosessen er som følger: Senest en virkedag før oppstart skal nettselskapet sende meldingen «13-oppstart i målepunktet». Målepunktet forventes å bli strømsatt på oppstartsdatoen som defineres i denne meldingen. Sluttbrukeren kan allerede ha initiert en «BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid» via sin kraftleverandør for målepunktet. Elhub har da satt denne på vent så lenge målepunktet har hatt status inaktivt. Når status endres til tilkoblet/aktivt (på datoen angitt i meldingen «13-oppstart i målepunktet"), effektueres oppstart med valgt kraftleverandør. Elhub side 42

44 Dersom det ikke foreligger noen avtale om kraftleveranse ved oppstart, starter Elhub automatisk «BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt innflytting», basert på meldingen «13- oppstart i målepunktet", og leveransepliktig kraftleverandør informeres om dato og sluttbruker gjennom denne (123) prosessen Valideringsregler 13-Oppstart i målepunkt Validering Gyldig målepunkt Målepunktet er tilknyttet nettselskapet Målepunktet er ikke aktivt Dato er senest 1 virkedag før oppstartsdato Og tidligst 3 virkedager etter opprettelsen av målepunktet Feilmelding Målepunkt finnes ikke Målepunktet er ikke tilknyttet selskap Målepunktet er aktivt Ugyldig oppstartsdato Tidsfrister for BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist 13-Oppstart i målepunkt Nettselskap Elhub Så snart målepunktets oppstartsdato er kjent og senest kalenderdagen før Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak 15- Oppdatering av grunndata Aktivering RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E79- Endring av tilkoblings-status Elhub side 43

45 3.8 BRS-NO-123: Oppstart i målepunkt - innflytting Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis det ikke er praktisk mulig for sluttbruker å benytte hovedprosessen gjennom kraftleverandøren. Denne støtteprosessen vil bli brukt mer så lenge nettselskapet sender egen faktura til sluttbruker, og dermed har et direkte forhold til sluttbruker, og må sikre egen inntekt. Prosessen for oppstart i målepunkt omfatter både nettselskap, Elhub og sluttbrukers kraftleverandør eller leveransepliktig kraftleverandør, og ivaretar tilfellet der nettselskapet angir oppstart i et målepunkt uten at dette er initiert av kraftleverandøren. Hvis sluttbruker har en relasjon til en eller flere kraftleverandører i et eller flere andre målepunkt, vil disse kraftleverandørene informeres, slik at de kan ta kontakt med sluttbruker, eventuelt skrive kontrakt og initiere prosessen «BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid». uc BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting Name: BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting Author: perber Created: :51:11 Updated: :22:58 Lev eransepliktig kraftlev erandør Kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Oppstart kraftlev eranse Gammel kraftlev erandør A Målepunktadministrator Figur 19 Use Case Oppstart i målepunkt innflytting Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, regnes prosessen som ferdig uten endring og data må korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 44

46 Oppstart kraftleveranse Etter at målepunktet registreres aktivt på innflyttet sluttbruker, men uten registrert (fremtidig) kraftleveranse, settes sluttbruker på leveranseplikt i målepunktet. Hvis sluttbruker allerede har en kraftleverandør i et eller flere andre målepunkt, sendes informasjon til den/disse, som beskrevet i det følgende sekvensdiagrammet: sd Oppstart kraftlev eranse Nettselskap Elhub Kraftleverandør Nettilknytningstilbyder 13-Oppstart i målepunkt() Målepunktadministrator Kraftleverandør Leveransepliktig kraftleverandør Gammel kraftleverandør {hvis sluttbruker har relasjon til en eller flere kraftleverandør(er) som er aktive i nettområdet} 2-Oppstart kraftleveranse(potensiell kunde) {leveranse settes uansett på leveranseplikt} {dersom tidligere kraftleveranse foreligger} 11-Opphør kraftleveranse(utflytting) 2-Oppstart kraftleveranse(leveranseplikt) 6-Oppdater grunndata(innflytting) 14-Oppstart i målepunkt(leveranseplikt) {dersom tidligere kraftleveranse forelå forut for prosessen for ikke fjernavlest målepunkt} {innen tre virkedager for ikke fjernavleste målepunkter} 16-(Periodevolum, stand) {innen en kalenderdag for fjernavleste målepunkter} 7-(Periodevolum, stand) 7-(Periodevolum, stand) 16-(Volumserie) 7-(Volumserie) A Name: Oppstart kraftleveranse Author: perber Created: :50:39 Updated: :21:55 Figur 20 - Sekvensdiagram Oppstart kraftleveranse Starttilstand Prosessen startes når en sluttbruker tar kontakt med nettselskapet ved innflytting. Det kan være et nytt målepunkt, et målepunkt som ikke har hatt en sluttbruker tilknyttet i en periode, eller en overtagelse der sluttbruker ikke ønsker eller kan velge en kraftleverandør. Tilstandsendring for målepunkt Målepunktets tilstand ved oppstart av prosessen skal være Aktivt uten kontrakt eller Aktivt/Aktivt på leveranseplikt, og etter at denne prosessen er gjennomført er målepunktet i tilstand Aktivt på leveranseplikt Prosessforløp for BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting Hovedprosessen er som følger: Elhub side 45

47 Basert på starttilstanden sender nettselskapet Meldingen «13-Oppstart i målepunkt». Dersom Elhub avviser meldingen, skal en av begrunnelsene som angitt under valideringsregler benyttes. Det forutsettes at nettselskapet skaffer til veie en måleravlesning som en del av denne prosessen. Elhub sjekker sist aktive kraftleverandør sluttbruker har/har hatt i andre målepunkt, og sender en «2-oppstart kraftleveranse» til de aktuelle kraftleverandørene og til leveransepliktig kraftleverandør. Målepunktet havner først på leveranseplikt, mens den/de andre kraftleverandøren(e) tar kontakt med sluttbruker for å eventuelt skrive kontrakt for nytt målepunkt, og starter i så fall prosessen «BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid». Hvis det finnes en sluttbruker i målepunktet som skal flytte ut, vil kraftleverandøren til den gammel sluttbruker informeres gjennom meldingen «11-Opphør kraftleveranse" med årsak innflytting. Eventuell gammel sluttbruker flyttes automatisk ut. Basert på meldingene over, sender Elhub meldingen «14-Oppstart i målepunkt" til nettselskapet. Etter oppstartsdato sendes nødvendige måleverdier fra nettselskapet gjennom Elhub, både til gammel og leveransepliktig kraftleverandør Kansellering av Oppstart i målepunkt Det er ikke mulig å kansellere oppstart i målepunkt, da det blir utført umiddelbart. Ved eventuelle feil, må en reversering initieres Valideringsregler Validering Målepunktet er ikke identifiserbart. (Kan ikke opprette kobling i Elhub) Målepunktet er tilknyttet nettselskapet Feilmelding Feil målepunkt Målepunktet er ikke tilknyttet selskap Tidsfrister for BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Oppstartsdato - Max Kraftleverandør Elhub Tilbake til målepunktet ble aktivert/stømsatt, men maksimalt 30 virkedager. Oppstart Elhub Leveransepliktig kraftleverandør Umiddelbart 16- Nettselskap Elhub Dersom målepunktet er fjernavlest, sendes melding kalenderdagen etter oppstart. Elhub side 46

48 7- Elhub Leveransepliktig kraftleverandør Dersom målepunktet er manuelt avlest, skal melding om måleravlesning sendes senest innen 3 virkedager etter oppstart. Nettselskapet har ansvaret for å sikre at avlesning finnes før prosessen startes. Stand til informasjon sendes umiddelbart etter mottak og senest etter en time Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak 13 Oppstart i målepunkt 2- Oppstart kraftleveranse 11- Opphør kraftleveranse 2- Oppstart kraftleveranse 6- Oppdater grunndata 14- Oppstart i målepunkt RequestStartOfSupply E07- Endring masterdata målepunkt potensiell kunde NotifyStartOfSupply Anmodning om Leverandø rskifte Utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse leveranseplikt RequestStartOfSupply Anmodning om Leverandø rskifte Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte Leveranseplikt NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- Volumserie CollectedData E13- E65- Innflytting E06- Leverandørskifte til leveringspliktig leverandør E66 - Utflytting E06- Leverandørskifte til leveringspliktig leverandør E65- Innflytting E06- Leverandørskifte til leveringspliktig leverandør E23- Periodisk E30- Historisk E23- Periodisk Elhub side 47

49 7- Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- E30- Historisk 3.9 BRS-NO-131: Reversering av nytt målepunkt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal kun brukes i forbindelse med feil: - Oppstart i målepunkt nytt målepunkt o Hvis for eksempel feil målepunktnummer er registrert uc BRS-NO-131 Rev ersering av nytt målepunkt Name: BRS-NO-131 Reversering av nytt målepunkt Author: perber Created: :29:54 Updated: :07:05 Nettilknytningstilbyder Rev ersering av nytt målepunkt A Målepunktadministrator Figur 21 - Use Case for Reversering av nytt målepunkt. Når nettselskap oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av nytt målepunkt", men senest 3 mnd. etter etableringen. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 48

50 3.9.2 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av nytt målepunkt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(reversering) A Name: Reversering av nytt målepunkt Author: perber Created: :08:05 Updated: :01:39 Figur 22- Sekvensdiagram Reversering av nytt målepunkt Starttilstand Nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen meldes til nettselskapet som startet prosessen. Tilstandsendringer for målepunkt Prosessen nytt målepunkt kan ikke reverseres tilbake til utgangspunktet. Målepunktets tilstand ved oppstart av prosessen skal være Inaktivt, men der tidligere tilstand var at målepunktet ikke var definert, er sluttilstand etter reversering at målepunktet er Avsluttet Prosessforløp for Reversering nytt målepunkt Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap oppdager feil ved nytt målepunkt, sendes meldingen Reversering av nytt målepunkt, men senest 3mnd etter oppstartsdato, og kun hvis dette målepunktet ikke er tatt i bruk/aktivert. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn. Elhub side 49

51 3.9.6 Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Oppstartsdato lengre enn 3 mnd tilbake i tid Nytt målepunkt Oppstart frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt tilbake i tid Målepunktet er ikke nytt. Det er allerede tatt i bruk. Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering? Tidsfrister for Reversering av nytt målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Reversering til nettselskap Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub 3 mnd. tilbake i tid Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter BIM kap reversering RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Melding Dok. type Årsak E67 Kansellering E02 Nytt målepunkt Elhub side 50

52 3.10 BRS-NO-132: Reversering av aktivering i målepunkt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal kun brukes i forbindelse med feil: - Aktivering i målepunkt o Hvis for eksempel aktivering ble registrert i feil målepunktnummer uc BRS-NO-132 Rev ersering av aktiv ering i målepunkt Name: BRS-NO-132 Reversering av aktivering i målepunkt Author: perber Created: :22:17 Updated: :34:17 Nettilknytningstilbyder Rev ersering av aktiv ering i målepunkt A Målepunktadministrator Figur 23 - Use Case for Reversering av Aktivering i målepunkt. Når nettselskap oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av Aktivering i målepunkt», men senest 3 mnd. etter etableringen. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 51

53 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av aktiv ering i målepunkt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder 15-Oppdater grunndata(reversert aktivering) Målepunktadministrator A Name: Reversering av aktivering i målepunkt Author: perber Created: :35:05 Updated: :10:30 Figur 24- Sekvensdiagram Reversering av Aktivering i målepunkt Starttilstand Nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført aktivering. Feilen meldes til nettselskapet. Tilstandsendringer for målepunkt Ved oppstart av prosessen kan målepunktets tilstand være en av tre mulige: 1. Dersom tilstanden er Aktivt uten avtale, blir denne endret til Inaktivt. 2. Dersom tilstanden er Aktivt, endres denne til Inaktivt med aktiv avtale. 3. Dersom tilstanden er Aktivt med fremtidig avtale, endres tilstanden til Inaktivt med fremtidig avtale Prosessforløp for Reversering av Aktivering i målepunkt Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap oppdager feil ved Aktivering i målepunkt, sendes meldingen «Reversering av Aktivering i målepunkt», men senest 3mnd etter aktiveringsdato, og kun hvis dette målepunktet ikke har en aktiv kraftleverandør. Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny aktivering sendes inn. Elhub side 52

54 Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Dato lengre enn 3 mnd tilbake i tid Dato frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering? Tidsfrister for Reversering av nytt målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub 3 mnd. tilbake i tid Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter Reversert åpning/ aktivering BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E67 Kansellering E79- Endring av tilkoblings-status Elhub side 53

55 3.11 BRS-NO-133: Reversering av oppstart i målepunkt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Oppstart i målepunkt - innflytting o Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å flytte et annet sted. uc BRS-NO-133 Rev ersering av oppstart i målepunkt Name: BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt Author: perber Created: :14:28 Updated: :30:28 A Målepunktadministrator Sluttbruker Nettilknytningstilbyder Rev ersering av oppstart i målepunkt Lev eransepliktig kraftlev erandør Gammel kraftlev erandør Figur 25 - Use Case for Reversering av oppstart i målepunkt. Når nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager feil ved en gjennomført prosess, meldes dette til nettselskapet som sender Reversering av oppstart i målepunkt, men senest 3 mnd. etter oppstartsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og leveransepliktig kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Elhub side 54

56 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av oppstart i målepunkt Nettselskap Elhub Kraftleverandør Nettilknytningstilbyder 13-Oppstart i målepunkt(reversering) Målepunktadministrator Leveransepliktig kraftleverandør Gammel kraftleverandør {hvis tidligere kraftleverandør/kunde forelå i målepunktet} Kan sendes senest 3 måneder etter oppstartsdato 2-Oppstart kraftleveranse(reversering) 11-Opphør kraftleveranse(reversert skifte) 6-Oppdater grunndata(innflytting) A Name: Reversering av oppstart i målepunkt Author: perber Created: :19:51 Updated: :12:14 Figur 26 - Sekvensdiagram Reversering av oppstart i målepunkt Starttilstand Sluttbruker, nettselskap eller kraftleverandøren oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen meldes til nettselskapet som startet prosessen. Tilstandsendringer for målepunkt Ved start av reversering er normalt målepunktets tilstand Aktivt eller Aktivt på leveranseplikt. Ved avsluttet prosess er målepunktet endret til tilstand Aktivt uten avtale Prosessforløp for Reversering av oppstart i målepunkt Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «13-Oppstart i målepunkt (Reversering)», men senest 3mnd etter oppstartsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, og leveransepliktig kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant. Elhub side 55

57 Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn? Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Oppstartsdato lengre enn 3 mnd. tilbake i tid Oppstart frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Oppstart for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering? Tidsfrister for Reversering av oppstart i målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Reversering til nettselskap Reversering til gammel kraftleverandør Resending av til riktig kraftleverandør Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub 3 mnd. tilbake i tid Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Elhub Elhub Gammel kraftleverandør Ny og gammel kraftleverandør Umiddelbart, seneste innen 1 virkedag Umiddelbart, seneste innen 3 virkedager Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 13 Oppstart i målepunkt 2- Oppstart kraftleveranse Parameter BIM kap reversering RequestStartOfSupply Melding Dok. type Årsak E67 Kansellering reversering StartOfSupply E02 - Kansellering E65- Innflytting E06- Leverandørskifte Elhub side 56

58 11- Opphør kraftleveranse 6- Oppdater grunndata Reversert skifte NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Innflytting NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte til leveringspliktig leverandør E20 Opphør E65- Innflytting Elhub side 57

59 3.12 BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting Oversikt uc BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting Name: BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting Author: perber Created: :12:41 Updated: :28:21 Opphør av kraftlev eranse på grunn av utflytting Nettilknytningstilbyder «extend» Kraftlev erandør Kansellere opphør på grunn av utflytting A Målepunktadministrator Figur 27 - Use Case for Opphør av kraftleveranse sluttbruker. En kraftleverandør fortsetter med å være ansvarlig for et målepunkt, inntil en annen kraftleverandør overtar målepunktet, målepunktet nedlegges, eller kraftleverandøren gir beskjed om opphør til Elhub etter gjeldende frister. Prosessen «BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting» benyttes når sluttbrukeren sier opp avtalen med kraftleverandøren som har kraftleveransen i målepunktet. Når kraftleverandør mottar oppsigelse fra sluttkunden i målepunktet, sender kraftleverandøren melding om opphør. Etter mottak sender Elhub informasjon om opphør til nettselskapet, som avgjør om målepunktet skal stenges, eller vente på eventuell innflytting. Eventuelt forbruk i venteperioden håndteres som netttap. Elhub side 58

60 Prosessflyt og informasjonsutveksling Opphør av kraftleveranse sluttbruker sd Opphør av kraftleveranse på grunn av utflytting Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør 10-Opphør kraftleveranse(utflytting) Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder Senest 14 kalenderdager før opphørsdato og tidligst 3 virkedager før dette. Meldingen kan kanselleres inntil 3 virkedager før opphørsdato. 7-(Periodevolum, stand) 23-Opphør i målepunktet() {senest 3 virkedager etter opphørsdato for ikke fjernavleste målepunkter} 16-(Periodevolum, stand) {senest kalenderdagen etter opphørsdato for fjernavleste målepunkter} 16-(Volumserie) 7-(Volumserie) A Name: Opphør av kraftleveranse på grunn av utflytting Author: perber Created: :56:52 Updated: :42:25 Figur 28 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør kraftleveranse sluttbruker Starttilstand Kraftleverandøren mottar informasjon om utflytting eller annen oppsigelse fra sluttbrukeren. Tilstandsendringer for målepunkt Normaltilfellet for denne prosessen er at målepunktets opprinnelige tilstand er enten Aktivt eller Aktivt på leveranseplikt. Videre tillates det at denne prosessen avbryter et eventuelt pågående leverandørbytte, slik at tilstanden Aktiv i leverandørbytte er også mulig ved oppstart. Etter gjennomført prosess er tilstanden Aktivt uten avtale. Unntaksvis kan et målepunkt være i tilstand Inaktivt med avtale. I dette tilfellet vil tilstanden etter prosessen være Inaktivt Prosessforløp Før opphør meldes, innhenter kraftleverandør informasjon fra kunde. Elhub side 59

61 Kun for opphør frem i tid sender kraftleverandør meldingen «10 Opphør kraftleveranse» med årsak utflytting til Elhub, senest i henhold til oppsigelsesfristen, normalt 14 kalenderdager før opphør. Meldingen sendes tidligst 3 virkedager før seneste frist for opphørsmelding. Kraftleverandøren skal oppfordre sluttbruker uten fjernavlesning til å lese av målerstand på opphørsdato for at forbruket skal bli riktig fordelt og presisere at det kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Kraftleverandøren som har kontakt med sluttbruker har hovedansvaret for å sikre at avlesning kommer inn, men nettselskapet har en egeninteresse i at riktig avlesning kommer på plass. Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Nettselskapet informeres umiddelbart gjennom «23-Opphør i målepunktet» inkludert sluttbruker med årsak opphør. Nettselskapet vurderer om målepunktet skal stenges, eller om de venter på en innflytting. Eventuelt forbruk i venteperioden skal behandles som tap. En eventuell stengning kommuniseres gjennom «BRS-NO-212: Deaktivering av målepunkt». Etter opphørsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub Kansellering av Opphør på grunn av utflytting Kansellere Opphør på grunn av utflytting sd Kansellere opphør av kraftleveranse sluttbruker Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 10-Opphør kraftleveranse(kanseller utflytting) Senest 3 virkedager før opphørsdato. 23-Opphør i målepunktet(kansellering) A Name: Kansellere opphør av kraftleveranse sluttbruker Author: perber Created: :27:03 Updated: :50:03 Figur 29 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting. Kraftleverandør har mulighet til å kansellere med meldingen «Opphør kraftleveranse» opp 3 virkedager før opphørsdato for ikke-fjernavleste. Dette for å gi nok tid for nettselskapet til å stoppe en eventuell stengningsordre. Elhub vil validere meldingen med referanse til valideringsregler listet under. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning. Elhub sender kanselleringsmelding til nettselskap. Elhub side 60

62 Valideringsregler for «Opphør på grunn av utflytting» Validering Feilmelding Finnes målepunktet Opphørsdato Tid frem til opphørsdato Målepunktet finnes ikke Opphør for langt frem i tid For sent meldt opphør Tidsfrister for «Opphør på grunn av utflytting» Navn Avsender Mottager Tidsfrist Opphørsdato - Min Kraftleverandør Elhub - 14 kalenderdager (oppsigelsesfrist) Opphørsdato - Max Kraftleverandør Elhub 3 virkedager før Min-dato Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - 3 virkedager. Opphør til nettselskap Elhub Nettselskap Umiddelbart Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - fjernavlest: Kalenderdagen etter opphør - ikke fjernavlest: 3 virkedager etter opphør Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 10 - Opphør kraftleveranse 23- Opphør i målepunktet Parameter BIM kap Utflytting RequestEndOfSupply Periodevolum, stand Periodevolum, stand Melding Dok. type Årsak Oppsigelse NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- Volumserie CollectedData E13- E66 - Utflytting E66 - Utflytting E23- Periodisk E30- Historisk E23- Periodisk Elhub side 61

63 Opphør kraftleveranse 23 Opphør i målepunktet Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Kanseller utflytting RequestEndOfSupply E66 E02 - Kansellering Kansellering NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering E30- Historisk E66 - Utflytting E66 - Utflytting 3.13 BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse Oversikt uc BRS-NO-202 Opphør av kraftlev eranse Name: BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse Author: perber Created: :13:00 Updated: :27:10 A Målepunktadministrator Kansellere opphør av kraftlev eranse «extend» Kraftlev erandør Nettilknytningstilbyder Opphør av kraftlev eranse «extend» Lev eransepliktig kraftlev erandør Opphør av kraftlev eranse på grunn av utflytting BRS-NO-201 Opphør på grunn av utflytting) Figur 30- Use Case for BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse. En kraftleverandør fortsetter med å være ansvarlig for et målepunkt, inntil en annen kraftleverandør overtar målepunktet, målepunktet nedlegges, eller kraftleverandøren gir beskjed om opphør til Elhub med de gjeldende frister. Elhub side 62

64 Prosessen «BRS-NO-202: Opphør av kraftleveranse» startes når sluttbruker eller kraftleverandøren selv velger å opphøre kraftleveransen, for eksempel som følge av at avtaleperioden er utløpt eller at sluttkunden har mislighold avtaleforholdet. Etter mottak av melding om opphør, sender Elhub oppstart til Leveransepliktig kraftleverandør og Oppstart/oppdatering av grunndata til nettselskapet. Elhub side 63

65 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Opphør av kraftleveranse Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Leveransepliktig kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 10-Opphør kraftleveranse() {Kanselleringsfrist} 2-Oppstart kraftleveranse(leveranseplikt) Tidligst tre virkedager før seneste frist i opphørsmeldingen. Meldingen må foreligge innen oppsigelsesfrist på en kalenderdag for fjernavleste målepunkter og tre virkedager for ikke-fjernavleste målepunkter. 14-Oppstart i målepunkt(leveranseplikt) 7-måleverdier(Periodevolum, stand) {senest etter 3 virkedager for ikke fjernavleste punkter} 16-(Periodevolum, stand) {senest kalenderdagen etter for fjernavleste punkter} 7-måleverdier(Periodevolum, stand) 16-(Volumserie) 7-(Volumserie) A Name: Opphør av kraftleveranse Author: perber Created: :46:41 Updated: :54:47 Figur 31 - Sekvensdiagram for Opphør av kraftleveranse Starttilstand Sluttbruker ønsker å si opp avtalen eller kraftleverandøren ønsker å si opp avtalen med kunden og har informert kunden om dette etter de til enhver tid gjeldene regler i Forskrift 301. Tilstandsendringer for målepunkt Forut for prosessen må målepunktets tilstand være Aktivt, mens det etter gjennomført prosess vil være Aktivt på leveranseplikt Prosessforløp Før opphør meldes, informerer sluttbruker kraftleverandøren eller omvendt.. Kun for opphør frem i tid sender kraftleverandør meldingen «10-Opphør - kraftleveranse» til Elhub, innen tidsfristen. Kraftleverandøren skal oppfordre sluttbruker uten fjernavlesning til å lese av målerstand på opphørsdato for at forbruket skal bli riktig fordelt, og presisere at det kan sendes inn enten via kraftleverandøren eller direkte gjennom nettselskapets kanaler. Kraftleverandøren som har kontakt med sluttbruker har hovedansvaret for å sikre at avlesning kommer inn. Elhub side 64

66 Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Ved kanselleringsfristens utløp: o informeres Leveransepliktig kraftleverandør gjennom «2-Oppstart kraftleveranse». o Nettselskapet informeres gjennom «14-Oppstart i målepunkt» årsak opphør/overført til leveranseplikt. Etter opphørsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub. Selv om meldingen godkjennes, skal kraftleverandøren være oppmerksom på at det i etterkant kan komme en melding på grunn av leverandørskifte, «BRS-NO-101: Oppstart kraftleveranse leverandørskifte», med en tidligere skiftedato enn den kraftleverandøren har meldt inn opphør for, eller at et leverandørskifte kommer inn før opphørsmeldingen er sendt ut Kansellere Opphør av kraftleveranse sd Kansellere opphør av kraftlev eranse Kraftleverandør Elhub Kraftleverandør Målepunktadministrator 10-Opphør av Kraftleveranse(Kansellering) A Name: Kansellere opphør av kraftleveranse Author: perber Created: :17:06 Updated: :29:19 Figur 32 - Sekvensdiagram for BRS-NO-201: Opphør på grunn av utflytting. Kraftleverandør har mulighet til å kansellere med meldingen «Opphør av kraftleveranse» opp til 1 kalenderdag for fjernavleste og 3 virkedager før opphørsdato for ikke-fjernavleste. Dette for å gi nok tid for leveransepliktig kraftleverandør til å endre oppstart. Kraftleverandør sender da meldingen 10-Opphør av kraftleveranse (Kansellering)» til Elhub. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning Valideringsregler for «Opphør av kraftleveranse» Validering Feilmelding Finnes målepunktet Tid frem til opphørsdato Tid frem til opphørsdato Målepunktet finnes ikke Opphør for langt frem i tid For sent meldt opphør Elhub side 65

67 Tidsfrister for Opphør av kraftleveranse Navn Avsender Mottager Tidsfrist Opphørsdato - Min Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: Kalenderdagen før opphør - ikke fjernavlest: 3 virkedager før opphør Opphørsdato - Max Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: 4 Kalenderdager før opphør - ikke fjernavlest: 6 virkedager før opphør Kanselleringsfrist Kraftleverandør Elhub - fjernavlest: Kalenderdagen før opphør - ikke fjernavlest: 3 virkedager før opphør Oppstart til leveransepliktig kraftleverandør Elhub Leveransepliktig kraftleverandør - fjernavlest: Kalenderdagen før opphør - ikke fjernavlest: 3 virkedager før opphør Oppdatering nettselskap til Elhub Nettselskap - fjernavlest: Kalenderdagen før opphør - ikke fjernavlest: 3 virkedager før opphør Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - fjernavlest: Kalenderdagen etter opphør - ikke fjernavlest: 3 virkedager etter opphør Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 10 - Opphør kraftleveranse 2- Oppstart kraftleveranse 14- Oppstart i målepunkt Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestEndOfSupply leveranseplikt RequestStartOfSupply Oppsigelse Anmodning om Leverandø rskifte leveranseplikt NotifyStartOfSupply 414 Bekreftelse le verandørskifte E20- Opphør E06- Leverandørskifte til leveringspliktig leverandør E06- Leverandørskifte Elhub side 66

68 Opphør kraftleveranse Periodevolum, stand Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- Volumserie CollectedData E13- Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Kansellering RequestEndOfSupply E66- E02 - Kansellering til leveringspliktig leverandør E23- Periodisk E30- Historisk E23- Periodisk E30- Historisk E20- Opphør Elhub side 67

69 3.14 BRS-NO-211: Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis det ikke er praktisk mulig for sluttbruker å benytte hovedprosessen BRS-NO-201 gjennom kraftleverandøren. Denne støtteprosessen vil bli brukt mer så lenge nettselskapet sender egen faktura til sluttbruker, og dermed har et direkte forhold til sluttbruker. Det er også eneste mulige prosess for å melde utflytting hvis sluttbruker har leveransepliktig kraftleverandør, da leveransepliktig kraftleverandør ikke sender egne meldinger i henhold til de definerte prosessene. Prosessen for «Utflytting fra målepunkt meldt til netteier» omfatter nettselskap, Elhub og kraftleverandør. Nettselskapet vurderer selv om det er nødvendig å iverksette stengning av målepunktet eller avvente en eventuell innflytting, så snart informasjon om dette foreligger. Elhub er ansvarlig for registrering av utflytting, mens kraftleverandøren kun skal informeres om at kraftleveransen avsluttes. Siden oppsigelsesfristen hos kraftleverandøren kan variere, og en utflytting ikke nødvendigvis betyr opphør av kraftkontrakten, så forventes det at kontraktsforholdet mellom sluttbruker og kraftleverandøren holdes utenfor denne prosessen. uc BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Name: BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Author: perber Created: :15:38 Updated: :20:59 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Nettilknytningstilbyder «extend» Kraftlev erandør Kansellering av utflytting fra målepunkt meldt til netteier A Målepunktadministrator Figur 33 - Use Case for BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 68

70 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Denne prosessen benytter sekvens som angitt under: sd Utflytting fra målepunkt Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder Senest innen start av oppsigelsesfrist på 14 dager. Tidligst 3 virkedager før seneste frist for melding om utflytting. 22-Opphør i målepunkt() Kan sendes dersom oppgjør frem i tid 22-Opphør i målepunkt() {etter at opphør er effektuert} 22-Opphør i målepunktet() 11-Opphør kraftleveranse(utflytting) {senest etter 3 virkedager} 16-() 7-() A Name: Utflytting fra målepunkt Author: perber Created: :12:36 Updated: :50:09 Figur 34 - Sekvensdiagram Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Starttilstand Sluttbruker starter prosessen ved å kontakte nettselskapet for å melde utflytting Basert på informasjonen mottatt fra sluttbrukeren registrerer nettselskapet ønsket om utflytting med tilhørende dato. Tilstandsendringer for målepunkt Ved oppstart av prosessen kan målepunktet normalt være i en av de følgende tilstandene: Aktivt, Aktivt på leverandørplikt, eller Aktivt i leverandørbytte. Tilstanden etter gjennomført prosess i disse tilfellene er at målepunktet er Aktivt uten avtale. Unntaksvis kan målepunktet være i tilstanden Inaktivt med avtale. I dette tilfellet endres tilstanden til Inaktivt gjennom denne prosessen. Elhub side 69

71 Prosessforløp for BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Hovedprosessen er som følger: Sluttbruker melder utflytting til nettselskap. Oppsigelsesfrist må tas høyde for av sluttbruker, som melder oppsigelse innen 14 kalenderdager til nettselskap. Eventuell oppsigelsesfrist overfor kraftleverandør må håndteres direkte mellom sluttbruker og kraftleverandør.(si opp i god tid, eller inngå en avtale som videreføres i nytt målepunkt osv) Kun for utflytting frem i tid sender nettselskapet meldingen «22-Opphør i målepunkt» med årsak utflytting til Elhub, innen tidsfristen. Nettselskapet skal oppfordre sluttbruker uten fjernavlesning til å lese av målerstand på flyttedato for at forbruket skal bli riktig fordelt. Det er nettselskapets ansvar å sørge for måleravlesning i denne prosessen. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Etter siste frist for kansellering, o Informeres Kraftleverandøren gjennom «11-Opphør kraftleveranse» med årsak utflytting. Etter opphørsdato vil nødvendige måleverdier sendes fra nettselskapet gjennom Elhub. Hvis utflyttingsdato endrer seg, så sender Nettselskapet melding «22-Opphør i målepunkt (korrigering)» til Elhub, som sender korrigeringen videre til kraftleverandøren. Nettselskapet vurderer hvor lenge de eventuelt ønsker å vente på innflytting, og starter eventuelt «BRS-NO-212: Deaktivering av målepunkt» Kansellere Utflytting fra målepunkt meldt til netteier sd Kansellering av utflytting fra målepunkt Elhub Nettselskap Målepunktadministrator 22-Opphør i målepunkt(kansellering) Nettilknytningstilbyder A Senest 1 virkedag før skiftedato for fjernavleste målepunkter. Senest 3 virkedager før skiftedato for ikkefjernavleste målepunkter. Name: Kansellering av utflytting fra målepunkt Author: perber Created: :12:34 Updated: :08:43 Figur 35 - Sekvensdiagram Kansellere Utflytting fra målepunkt meldt til netteier. Nettselskapet har mulighet til å kansellere Opphør i målepunkt opp til 3 virkedager for profilavregnede og 1 kalenderdag for fjernavleste målepunkt før flyttedato. Dette for å gi nok tid til å stoppe prosessen. Elhub side 70

72 Nettselskapet sender da meldingen 22- Opphør i målepunkt (Kansellerin)» til Elhub. Elhub svarer med godkjenning eller avvisning. Elhub sender kanselleringsmelding til kraftleverandør Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Tid frem til opphørsdato Tid frem til opphørsdato Feilmelding Målepunktet finnes ikke Opphør for langt frem i tid For sent meldt opphør Tidsfrister for BRS-NO-211 Utflytting fra målepunkt meldt til netteier Navn Avsender Mottager Tidsfrist Utflytting - Min Nettselskap Elhub - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager Utflytting - Max Nettselskap Elhub - fjernavlest: 4 kalenderdager - ikke fjernavlest: 6 virkedager Kanselleringsfrist Nettselskap Elhub - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager Opphør Elhub Kraftleverandør - fjernavlest: 1 kalenderdag - ikke fjernavlest: 3 virkedager Nettselskap via Elhub Ny og gammel kraftleverandør - fjernavlest: Kalenderdagen etter utflytting - ikke fjernavlest: 3 virkedager etter utflytting Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene i og med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 22 - Opphør i målepunkt 11- Opphør kraftleveranse 16 Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestEndOfSupply Oppsigelse Utflytting NotifyEndOfSupply 406 Varsel om oppsigelse CollectedData E30- Måleravlesing E66- Utflytting E66- Utflytting E23- Periodisk Elhub side 71

73 7-22 Opphør i målepunkt NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Kansellering RequestEndOfSupply E66- E67 - Kansellering E30- Historisk E66- Utflytting Elhub side 72

74 3.15 BRS-NO-212: Deaktivering av målepunkt Oversikt Prosessen for Deaktivering av målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskapet sender informasjon av deaktivering av målepunktet som konsekvens av at målepunktet er stengt. Status oppdateres i Elhub. uc BRS-NO-212 Deaktiv ering i målepunkt Name: BRS-NO-212 Deaktivering i målepunkt Author: perber Created: :30:50 Updated: :26:23 Nettoperatør Deaktiv ering i målepunkt A Målepunktadministrator Figur 36 - Use Case for BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Deaktivering av målepunkt Denne prosessen benytter sekvens som angitt under: Elhub side 73

75 sd Deaktiv ering i målepunkt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(stengning) A Name: Deaktivering i målepunkt Author: perber Created: :33:56 Updated: :13:09 Figur 37 - Sekvensdiagram Deaktivering av målepunkt Starttilstand Basert på informasjonen mottatt fra Sluttbrukeren eller på grunn av interne beslutninger registrerer nettselskapet ønsket stenging med tilhørende dator for endringen. Målepunktet skal på dette tidspunktet være uten avtaler, dvs. ikke ha noen gjeldende eller fremtidige avtaler registrert. Tilstandsendringer for målepunkt Ved oppstart av prosessen skal målepunktet være i tilstand Aktivt uten avtale, mens prosessen transformerer målepunktet til tilstand Inaktivt Prosessforløp for BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt Hovedprosessen er som følger: På dato for stengning, sender nettselskapet meldingen «15-Oppdatering grunndata status deaktivert» til Elhub. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Kansellere Deaktivering av målepunkt Kansellering av deaktivering er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Ved feil, må en reversering/korrigering sendes inn Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Tid frem til opphørsdato Tid frem til opphørsdato Målepunktets tilslutningsstatus Feilmelding Målepunktet finnes ikke Opphør for langt frem i tid For sent meldt opphør Tilslutningsstatus er feil Elhub side 74

76 Tidsfrister for BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Dato - Max Nettselskap Elhub Dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter BIM kap stengning RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Melding Dok. type Årsak E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E79- Endring av tilkoblings-status PhysicalStatus Type settes til E23 Elhub side 75

77 3.16 BRS-NO-213: Fjerning av målepunkt Oversikt Prosessen for Fjerning av målepunkt omfatter nettselskap, Elhub. Nettselskapet er ansvarlig for å melde om fjerning av målepunktet så snart dette registreres i systemet. Målepunktet fjernes fysisk når huset for eksempel er revet eller brent ned, eller på grunn av sammenslåing av målepunkt, osv. Historikk skal ikke slettes, men målepunktet vil bli sperret for fremtidige prosesser. uc BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt Name: BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt Author: perber Created: :03:41 Updated: :45:59 Nettoperatør Fjerning av målepunkt A Målepunktadministrator Figur 38 - Use Case for BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt. Denne forretningsprosessen anvendes i de tilfeller der nettselskapet mottar et gyldig ønske (ift. eierskap og fullmakter) om å nedlegge/fjerne et målepunkt Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 76

78 Fjerning av målepunkt Denne prosessen benytter sekvens som angitt under: sd Fjerning av målepunkt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator Prosessen forutsetter at "uc Deaktivering i målepunkt" er gjennomført først. 15-Oppdater grunndata(avslutning) A Name: Fjerning av målepunkt Author: perber Created: :47:09 Updated: :20:56 Figur 39 - Sekvensdiagram Fjerning av målepunkt Starttilstand Basert på informasjonen mottatt fra Sluttbrukeren eller ved basert på enge beslutninger registreres et behov hos nettselskapet om fjerning av et målepunkt. Tilstandsendringer for målepunkt Ved oppstart av prosessen skal målepunktet være i tilstand Inaktivt, mens prosessen transformerer målepunktet til tilstand Avsluttet Prosessforløp for BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt Hovedprosessen er som følger: På dato for fjerning, sender nettselskapet meldingen «15-Oppdatering av grunndata" med status «avsluttet» til Elhub. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under Kansellere Fjerning av målepunkt Kansellering av fjerning er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Ved feil, må en reversering/korrigering sendes inn. Elhub side 77

79 Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Tid frem til opphørsdato Tid frem til opphørsdato Målepunktets tilslutningsstatus Feilmelding Målepunktet finnes ikke Opphør for langt frem i tid For sent meldt opphør Tilslutningsstatus er feil Tidsfrister for BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Dato - Max Nettselskap Elhub Dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter BIM kap avslutning RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Melding Dok. type Årsak E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E79- Endring av tilkoblings-status PhysicalStatus Type settes til E31 Elhub side 78

80 3.17 BRS-NO-221: Reversering av opphør kraftleveranse Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Opphør på grunn av utflytting o Hvis for eksempel utflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å bli - Opphør av kraftleveranse o Hvis for eksempel opphør er registrert på feil målepunkt Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. uc BRS-NO-221 Rev ersering av opphør kraftlev eranse Name: BRS-NO-221 Reversering av opphør kraftleveranse Author: perber Created: :58:48 Updated: :38:53 A Målepunktadministrator Gammel kraftlev erandør Rev ersering av opphør kraftlev eranse Nettilknytningstilbyder Lev eransepliktig kraftlev erandør Figur 40 - Use Case for Reversering av opphør kraftleveranse. Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes Reversering av opphør kraftleveranse», men senest 3 mnd. etter opphørsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 79

81 Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i målepunktet flyttes eventuelt automatisk inn igjen. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Reversering av opphør kraftleveranse Kraftleverandør Elhub Nettselskap Gammel kraftleverandør Leveransepliktig kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 10-Opphør kraftleveranse(reverser utflytting) 23-Opphør i målepunktet(reversering) Start hvis reversering av BRS-NO-201 {hvis målepunkt ble lukket og så snart dette er åpnet igjen} 15-Oppdatering grunndata(reversert stengning) {XOR} {umiddelbart for fjernavleste målepunkter} {senest etter 3 virkedager for ikke fjernavleste målepunkter} 16-(Periodevolum, stand) 7-(Periodevolum, stand) 7-(Volumserie) 10-Opphør kraftleveranse(reversering) Uttømmende informasjon fra perioden etter utflytting og eventuelt stengning ble effektuert frem til i dag. Start hvis reversering av BRS-NO Oppstart kraftleveranse(reversering) 14-Oppstart i målepunkt(reversert leveranseplikt) A Name: Reversering av opphør kraftleveranse Author: perber Created: :13:18 Updated: :44:58 Figur 41 - Sekvensdiagram Reversering av opphør kraftleveranse Starttilstand Sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess Tilstandsendringer for målepunkt Målepunktets tilstand ved start av prosessen er enten Aktiv uten avtale eller Inaktivt som følge av BRS-NO-201 Opphør kraftleveranse - sluttbruker, eller Aktivt på leveranseplikt etter tidligere gjennomført BRS-NO-202 Opphør av kraftleveranse. Etter gjennomført reversering er målepunktets tilstand enten Aktivt eller Aktivt på leveranseplikt (hvis opprinnelig kraftleveranse var leveranseplikt). Hvis utgangspunktet var et Inaktivt målepunkt, vil resulterende tilstand være Inaktivt med avtale. Tilstandsendringen går således ut på å reaktivere en tidligere avtale, og eventuelt kansellere en senere avtale. Elhub side 80

82 Prosessforløp for Reversering av opphør kraftleveranse Hovedprosessen er som følger: Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «10-Opphør kraftleveranse (Reversering)», men senest 3 mnd etter oppstartsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant. Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub, når dette er nødvendig Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny opphørsmelding tilbake i tid sendes inn Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Opphørsdato lengre enn 3 mnd. tilbake i tid Opphør frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Opphør for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering Tidsfrister for Reversering av oppstart kraftleveranse Navn Avsender Mottager Tidsfrist Opphørsdato - Max Opphørsdato - Min Reversering til nettselskap Reversering til gammel kraftleverandør Kraftleverandør Elhub Dagens dato Kraftleverandør Elhub 3 mnd tilbake i tid Elhub Nettselskap Umiddelbart, senest innen 1 virkedag Elhub Gammel kraftleverandør Umiddelbart, seneste innen 1 virkedag Elhub side 81

83 Meldingreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 10 - Opphør kraftleveranse 23- Opphør i målepunktet 15- Oppdater grunndata Opphør kraftleveranse 14- Oppstart i målepunkt 2 Oppstart kraftleveranse Parameter Reverser utflytting BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestEndOfSupply E02 - Kansellering Reversering NotifyEndOfSupply E02 - Kansellering Reversert stengning Periodevolum, stand Periodevolum, stand RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E67 - Kansellering CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Volumserie NotifyValidatedDataFo rbillingenergy Reversering RequestEndOfSupply Reversert leveranseplikt E66- E66- E02 - Kansellering NotifyStartOfSupply E02 - Kansellering Reversering RequestStartOfSupply E02 - Kansellering E66 - Utflytting E66 - Utflytting E79- Endring av tilkoblings-status PhysicalStatus Type settes til E22 E23- Periodisk E30- Historisk E30- Historisk E20- Opphør E06- Leverandørskifte til leveringspliktig leverandør E06- Leverandørskifte til leveringspliktig leverandør Elhub side 82

84 3.18 BRS-NO-222: Reversering av utflytting fra målepunkt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil telle antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal kun brukes i forbindelse med feil: - Utflytting fra målepunkt meldt til netteier o Hvis for eksempel utflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å bli. Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. uc BRS-NO-222 Rev ersering av utflytting fra målepunkt Name: BRS-NO-222 Reversering av utflytting fra målepunkt Author: perber Created: :37:22 Updated: :59:51 Nettilknytningstilbyder Rev ersering av utflytting fra målepunkt A Målepunktadministrator Figur 42 - Use Case for Reversering av utflytting fra målepunkt. Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av opphør i målepunkt», men senest 3 mnd. etter oppstartsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap og kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen. Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub Elhub side 83

85 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Reversering av utflytting fra målepunkt Nettselskap Elhub Kraftleverandør Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator Kraftleverandør 22-Opphør i målepunkt(reversering) 11-Opphør kraftleveranse(reversert utflytting) A Name: Reversering av utflytting fra målepunkt Author: perber Created: :57:54 Updated: :31:56 Figur 43 - Sekvensdiagram Reversering av utflytting fra målepunkt Starttilstand Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført opphørsprosess Tilstandsendringer for målepunkt Tilstand ved avsluttet prosess skal være Aktivt, Aktivt på leverandørplikt eller Aktivt i leverandørbytte, dersom BRS-NO-211 reverseres. I så fall er tilstand ved start av reverseringsprosessen Aktiv uten avtale. Dersom tilstand ved start er Inaktivt, endrer denne prosessen tilstand til Inaktivt med avtale. Denne prosessen gjenoppretter således siste aktive avtale(r) på målepunktet ved å annullere sluttdato. Dersom tilstand før foregående prosess var leverandørbytte, vil begge de to avtalene gjenopprettes og leverandørbytteprosessen videreføres Prosessforløp for Reversering av opphør i målepunkt Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «22-Opphør i målepunkt (Reversering)», men senest 3mnd etter opphørsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt kraftleverandør), med årsak reversering. I tillegg korrigeres/reverseres grunndata for de berørte parter. Sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny opphørsmelding tilbake i tid sendes inn? Elhub side 84

86 Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Opphørsdato lengre enn 3 mnd. tilbake i tid Opphør frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Opphør for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering Tidsfrister for Reversering av oppstart i målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Reversering til gammel kraftleverandør Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub 3 mnd tilbake i tid Elhub Gammel kraftleverandør Umiddelbart, seneste innen 1 virkedag Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 22 - Opphør i målepunkt 11- Opphør kraftleveranse Parameter BIM kap Reversering RequestEndOfSupply Reversert utflytting Melding Dok. type Årsak E02 - Kansellering NotifyEndOfSupply E02 Kansellering E66- Utflytting E66- Utflytting Elhub side 85

87 3.19 BRS-NO-223: Reversering av deaktivering av målepunkt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Deaktivering av målepunkt o Hvis for eksempel deaktivering er registrert på feil målepunkt. Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. uc BRS-NO-223 Rev ersering av deaktiv ering av målepunktet Name: BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av målepunktet Author: perber Created: :58:25 Updated: :14:51 Nettoperatør Rev ersering av deaktiv ering av målepunktet A Målepunktadministrator Figur 44 - Use Case for Reversering av deaktivering av målepunkt. Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av deaktivering i målepunkt", men senest 3 mnd. etter deaktivering. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 86

88 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av deaktiv ering av målepunktet Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(reversert stengning) A Name: Reversering av deaktivering av målepunktet Author: perber Created: :03:08 Updated: :27:16 Figur 45 - Sekvensdiagram Reversering av deaktivering av målepunkt Starttilstand Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført deaktiveringsprosess Tilstandsendringer for målepunkt Tilstand ved oppstart av prosess skal være Inaktivt, mens tilstand ved avsluttet prosess er Aktiv uten avtale Prosessforløp for Reversering av deaktivering av målepunkt Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15-Oppdater grunndata (Reversering av deaktivering av målepunkt)", men senest 3 mnd etter deaktiveringsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny deaktiveringsmelding sendes inn. Elhub side 87

89 Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Deaktiveringsdato lengre enn 3 mnd. tilbake i tid Frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Deaktivering for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering Tidsfrister for Reversering av oppstart i målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub 3 mnd tilbake i tid Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter Reversert stengning BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E67 - Kansellering E79- Endring av tilkoblings-status PhysicalStatus Type settes til E22 Elhub side 88

90 3.20 BRS-NO-224: Reversering av fjerning av målepunkt Oversikt Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil: - Fjerning av målepunkt o Hvis for eksempel feil målepunkt ble fjernet. Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet. uc BRS-NO-224 Rev ersering av fjerning av målepunkt Name: BRS-NO-224 Reversering av fjerning av målepunkt Author: perber Created: :18:49 Updated: :19:48 Nettoperatør Rev ersering av fjerning av målepunkt A Målepunktadministrator Figur 46 - Use Case for Reversering av fjerning av målepunkt. Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av fjerning av målepunkt», men senest 3 mnd. etter fjerning. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene. Elhub side 89

91 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Rev ersering av fjerning av målepunkt Nettselskap Elhub Nettilknytningstilbyder Målepunktadministrator 15-Oppdater grunndata(reversert avslutning) A Name: Reversering av fjerning av målepunkt Author: perber Created: :20:34 Updated: :37:08 Figur 47 - Sekvensdiagram Reversering av fjerning av målepunkt Starttilstand Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført fjerningsprosess Tilstandsendringer for målepunkt Tilstand ved oppstart av prosessen er at målepunktet er Avsluttet. Etter gjennomført prosess er tilstanden Inaktivt Prosessforløp for Reversering av fjerning av målepunkt Hovedprosessen er som følger: Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15-Oppdater gunndata (Reversering av fjerning av målepunkt)", men senest 3mnd etter fjerningsdato. Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene Kansellering av reversering Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny melding om fjerning sendes inn. Elhub side 90

92 Valideringsregler Validering Finnes målepunktet Dato lengre enn 3 mnd. tilbake i tid Frem i tid Stengt/inaktivt målepunkt Feilmelding Målepunktet finnes ikke Fjerning for langt tilbake i tid Tidspunktet kan ikke være frem i tid Målepunktet blokkert for reversering Tidsfrister for Reversering av oppstart i målepunkt Navn Avsender Mottager Tidsfrist Oppstartsdato - Max Oppstartsdato - Min Nettselskap Elhub Dagens dato Nettselskap Elhub 3 mnd tilbake i tid Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser meldingen i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdatering av grunndata Parameter Reversering av avslutning BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestUpdateMaster DataMeteringPoint E67 - Kansellering E79- Endring av tilkoblings-status PhysicalStatus Type settes til E23 Elhub side 91

93 3.21 BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Oversikt Prosessen for oppdatering av grunndata fra kraftleverandøren omfatter innsending av data sluttbruker og målepunktdata som kraftleverandøren er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at nettselskapet skal informeres om disse. uc BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata - kraftlev erandør Name: BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Author: perber Created: :16:07 Updated: :40:32 Oppdatere grunndata kraftlev erandør Kraftlev erandør Nettoperatør A Målepunktadministrator Figur 48 - Use Case Oppdater grunndata kraftleverandør. Kraftleverandøren har ansvaret for å oppdatere datahuben med følgende: - Grunndata for sluttbruker Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 92

94 Oppdater grunndata - kraftleverandør Prosessen består av følgende sekvens for å oppdatere grunndata for et målepunkt: sd Oppdatere grunndata kraftlev erandør Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 3-Oppdater grunndata() 18-Oppdater grunndata(endret sluttbrukerdata) A Name: Oppdatere grunndata kraftleverandør Author: perber Created: :40:38 Updated: :08:33 Figur 49 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata kraftleverandør Starttilstand Dataelement som kraftleverandøren har ansvar for å oppdatere i et målepunkt er endret. Kraftleverandøren har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer. Tilstandsendringer for målepunkt Denne prosessen vil i utgangspunktet ikke påvirke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata - kraftleverandør Hovedprosessen er som følger: Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden. Basert på starttilstanden sender kraftleverandøren melding «3-Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til Elhub, eventuelt med dato for effektuering av oppdateringene dersom dette skal skje frem i tid. Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for nettselskapet, sender Elhub meldingen «18-Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til nettselskapet umiddelbart. Elhub side 93

95 Korrigere Oppdater grunndata - kraftleverandør Hvis feil blir oppdaget, er det mulig å korrigere grunndata tilbake i tid gjennom «BRS-NO-401: Korrigeringer i grunndata fra kraftleverandør». Ingen av korrigeringene fra kraftleverandør påvirker utførte beregninger Valideringsregler Validering Feilmelding Målepunktet er ikke identifiserbart. (Kan ikke oppdateres i Elhub) Problem med målepunkt Effektueringsdato > 3 virkedager. Ugyldig effektueringsdato Tidsfrister for BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata - nettselskap Navn Avsender Mottager Tidsfrist Fremtidig endring Kraftleverandøren Elhub <= 3 virkedager før effektueringsdato. Videresende Elhub Nettselskapet Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 3 Oppdater grunndata 18- Oppdater grunndata Parameter Endret sluttbrukerdata BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestUpdateCusto merinformation NotifyCustomerInform ation E10 Anmodning om endring av masterdata E10 Anmodning om endring av masterdata E34- Masterdata oppdatering E34- Masterdata oppdatering Elhub side 94

96 3.22 BRS-NO-302: Oppdatering av grunndata - nettselskap Oversikt Prosessen for oppdatering av grunndata fra nettselskapet omfatter innsending av data for målepunktet og nett-tilknytningsavtale som nettselskapet er ansvarlig for. Enkelte av oppdateringene kan være av en slik art at kraftleverandøren skal informeres om disse. uc BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Name: BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Author: perber Created: :24:34 Updated: :19:38 Oppdatere grunndata nettselskap Nettilknytningstilbyder Kraftlev erandør A Målepunktadministrator Figur 50 - Use Case Oppdater grunndata nettselskap. Nettselskapet har ansvaret for å oppdatere datahuben med følgende typer grunndata: - Alle grunndata for Målepunkt - Relevant anleggsinformasjon inkl. adresse - Relevante grunndata for avregning Kun data som det er gitt skrivetilgang til er tilgjengelig for oppdatering Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 95

97 Oppdater grunndata - nettselskap Prosessen består av følgende sekvens for å oppdatere grunndata for et målepunkt: sd Oppdatere grunndata nettselskap Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator Nettilknytningstilbyder 15-Oppdater grunndata() 6-Oppdater grunndata(endret MP data) A Name: Oppdatere grunndata nettselskap Author: perber Created: :17:24 Updated: :37:14 Figur 51 - Sekvensdiagram Oppdater grunndata- nettselskap Starttilstand Dataelement som nettselskapet har ansvar for å oppdatere i et målepunkt er endret. Nettselskapet har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer. Tilstandsendringer for målepunkt Denne prosessen vil i utgangspunktet ikke påvirke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Hovedprosessen er som følger: Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden, men maks 3 virkedager. Basert på starttilstanden sender nettselskapet melding «15-Oppdatering av grunndata (MP data)" til Elhub, eventuelt med dato for effektuering av oppdateringene dersom dette skal skje frem i tid. Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for kraftleverandøren, sender Elhub meldingen «6-Oppdatering av grunndata (MP data)" til kraftleverandøren umiddelbart. Elhub side 96

98 Korrigere Oppdater grunndata - nettselskap Hvis feil blir oppdaget, er det mulig å korrigere grunndata tilbake i tid, gjennom «BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata fra nettselskap». Korrigeringer i Målepunktdata eller Avregningsdata kan påvirke allerede utførte beregninger, og ny kjøring eller et avviksoppgjør kan være nødvendig Valideringsregler Validering Feilmelding Målepunktet er ikke identifiserbart. (Kan ikke oppdateres i Elhub) Problem med målepunkt Effektueringsdato > 3 virkedager. Ugyldig effektueringsdato Tidsfrister for BRS-NO-302 Oppdatering av grunndata - nettselskap Navn Avsender Mottager Tidsfrist Fremtidig endring Nettselskap Elhub <= 3 virkedager før effektueringsdato. Videresende Elhub Kraftleverandør Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdater grunndata 6 - Oppdater grunndata Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E32- Masterdata oppdatering E32- Masterdata oppdatering Elhub side 97

99 3.23 BRS-NO-303: Spørring grunndata - kraftleverandør Oversikt Prosessen for Spørring grunndata kraftleverandør omfatter kraftleverandør og Elhub. Denne prosessen dekker spørring på alle typer grunndata og benyttes til flere formål, som for eksempel: - Verifisering av egne innsendte data - Porteføljeoversikt - Historiske grunndata Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). Spørringer kan også utføres i Aktørportalen og data kan eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml) For grunndata spørres det etter data som var gyldige på en gitt dato, og grunndata oversendes sammen med dato de var gyldige fra, der dette er relevant uc BRS-NO-303 Spørring grunndata - kraftlev erandør Name: BRS-NO-303 Spørring grunndata - kraftleverandør Author: perber Created: :16:35 Updated: :42:07 Kraftlev erandør Spørring grunndata - kraftlev erandør A Målepunktadministrator Figur 52 - UseCase for Spørring grunndata kraftleverandør. Det kan spørres etter data for: - 1 målepunkt - 1 nettområde - alle målepunkt som er knyttet til kraftleverandøren på gyldighetsdato eller aktuell periode Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 98

100 Spørring grunndata - kraftleverandør Prosessen består av følgende sekvens: sd Spørring grunndata - kraftlev erandør Kraftleverandør Elhub Kraftleverandør Målepunktadministrator 5-spørring() {hvis ugyldig søk} 5-spørring(avvist) {hvis gyldig søk} 6-oppdater grunndata(kunde) 6-oppdater grunndata(mp data) 6-oppdater grunndata(portefølje) {XOR} {XOR} A Name: Spørring grunndata - kraftleverandør Author: perber Created: :49:27 Updated: :34:28 Figur 53 - Sekvensdiagram Spørring grunndata kraftleverandør Starttilstand Prosessen starter når en kraftleverandør har behov for å hente historiske data eller portefølgeoversikt. Tilstandsendringer for målepunkt Prosessen påvirker ikke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS-NO-303 Spørring grunndata - kraftleverandør Hovedprosessen er som følger: Kraftleverandøren starter en manuell prosess i forhold til å hente historiske data eller kraftleverandørens IT-løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye data. Alle typer grunndata kan etterspørres frem til dagens dato. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «5-Spørring», og returnerer etterspurte data til kraftleverandør. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Elhub side 99

101 Valideringsregler Validering Nettområde er ikke identifiserbart. Ugyldig målepunkt Tilgang og Gyldighetsperiode Data finnes ikke Feilmelding Finner ikke nettområde. Målepunktet finnes ikke, eller kraftleverandør mangler tilgangsrettigheter Ingen tilgang for denne perioden Data for etterspurt dato/periode finnes ikke Tidsfrister for BRS-NO-303 Spørring grunndata - kraftleverandør Navn Avsender Mottager Tidsfrist Gyldighetsdato Kraftleverandør Elhub Må være lik eller eldre enn dagens dato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak 5 Spørring RequestDataFromElhu b 5 Spørring avvist NegativeResponseReq uestdatafromelhub 6 - Oppdater grunndata Kunde NotifyCustomerInform ation MP data 9- NotifyMeteringPointC haracteristics 21 Spørring E30- Historiske data 21 Spørring E30- Historiske data 21 Spørring E30- Historiske data 21 Spørring E30- Historiske data Portefølje 10- PortfolioOverview 21 Spørring E30- Historiske data Elhub side 100

102 3.24 BRS-NO-304: Spørring grunndata - nettselskap Oversikt Prosessen for Spørring grunndata - nettselskap omfatter nettselskapet og Elhub. Denne prosessen dekker spørring på alle typer grunndata benyttes til flere formål, som for eksempel: - Verifisering av egne innsendte data - Porteføljeoversikt - Historiske grunndata Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). Spørringene kan også utføres i Aktørportalen og data kan eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml) For grunndata spørres det etter data som var gyldige på en gitt dato, og grunndata oversendes sammen med dato de var gyldige fra, der dette er relevant uc BRS-NO-304 Spørring grunndata - nettselskap Name: BRS-NO-304 Spørring grunndata - nettselskap Author: perber Created: :17:02 Updated: :44:23 Nettoperatør Spørring grunndata - nettselskap A Målepunktadministrator Figur 54 - Sekvensdiagram Spørring grunndata nettselskap. Det kan spørres etter data for: - 1 målepunkt - 1 nettområde typisk porteføljeoversikt - Sluttbruker Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Elhub side 101

103 Spørring grunndata - nettselskap Prosessen består av følgende sekvens: sd Spørring grunndata - nettselskap Nettselskap Elhub Nettoperatør Målepunktadministrator 17-spørring() 17-spørring(avvist) {hvis ugyldig søk} {hvis gyldig søk} 18-oppdater grunndata(kunde) 18-oppdater grunndata(mp data) 18-oppdater grunndata(portefølje) {XOR} {XOR} A Name: Spørring grunndata - nettselskap Author: perber Created: :54:58 Updated: :47:51 Figur 55 - Sekvensdiagram Spørring grunndata nettselskap Starttilstand Prosessen starter når en nettselskapet har behov for å hente grunndata eller porteføljeoversikt. Tilstandsendringer for målepunkt Prosessen påvirker ikke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS-NO-304 Spørring - nettselskap Hovedprosessen er som følger: Nettselskapet starter en manuell prosess i forhold til å hente historiske data eller nettselskapets IT-løsninger identifiserer et behov eller er klar til å etterspørre nye data. Alle typer grunndata kan etterspørres frem til dagens dato. Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding «17-Spørring», og returnerer etterspurte data til nettselskapet. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Elhub side 102

104 Valideringsregler Validering Data er tilgjengelig, tilgangskontroll Nettområde er ikke identifiserbart. Ugyldig målepunkt Gyldighetsdato/periode tidligere enn avtalt tilgangsperiode Gyldighetsdato/periode nyere enn avtalt tilgangsperiode Data finnes ikke Feilmelding Tilgang til data mangler Finner ikke nettområde. Målepunktet finnes ikke, eller nettselskapet mangler tilgangsrettigheter Dato/periode eldre enn gyldig tilgangsgodkjenning Dato/periode etter gyldig tilgangsperiode eller etter dagens dato Data for etterspurt dato/periode finnes ikke Tidsfrister for BRS-NO-304 Spørring grunndata - nettselskap Navn Avsender Mottager Tidsfrist Gyldighetsdato Nettselskap Elhub Må være lik eller eldre enn dagens dato Informasjonsinnhold (teknisk) Det legges opp til at en web service, eller flere metoder for å slå opp og returnere informasjon. Tjenesten er parameterstyrt og er underlagt tilgang-, og personvernkontroll. Spørring grunndata nettselskap MERK at alle typer grunndata skal kunne etterspørres, enten for 1 målepunkt eller 1 nettområde. Eventuelle begrensinger må vurderes Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent Parameter BIM kap 17 Spørring RequestDataFromElhu b 17 Spørring avvist NegativeResponseReq uestdatafromelhub 18 - Oppdater grunndata Kunde NotifyCustomerInform ation MP data 9- NotifyMeteringPointC haracteristics Melding Dok. type Årsak 21 Spørring E30- Historiske data 21 Spørring E30- Historiske data 21 Spørring E30- Historiske data 21 Spørring E30- Historiske data Portefølje 10- PortfolioOverview 21 Spørring E30- Historiske data Elhub side 103

105 3.25 BRS-NO-305: Endring i strukturdata Oversikt Prosessen for endring av strukturdata omfatter både kraftleverandør/nettselskap, Elhub, samt balanseansvarlig og ivaretar tilfeller der kraftleverandøren, nettselskapet eller Elhub endrer strukturdata for alle eller en stor gruppe av sine målepunkt i et nettområde. Dette skjer sjeldent, og gjelder mange målepunkt fra samme dato. uc BRS-NO-305 Endring av strukturdata Name: BRS-NO-305 Endring av strukturdata Author: perber Created: :17:20 Updated: :26:55 Endre strukturdata Kraftlev erandør A Målepunktadministrator Nettoperatør Figur 56 - Use Case for Endring i strukturdata. Aktuelle endringer å støtte er: Bytte av balanseansvarlig Endring av prisområder Sammenslåing av nettområder Splitting av nettområder Massebytte av nettselskap (ved f.eks. oppkjøp / konkurs) Massebytte av kraftleverandør (ved f.eks. oppkjøp / konkurs) Rollen til den påloggede brukeren, samt selskapet brukeren representerer, definerer tilgangen til de aktuelle strukturendringene. F.eks. vil nåværende kraftleverandør og eventuelt et brukernivå hos Elhub ha tilgang til for eksempel «bytte av balanseansvarlig». I stedet for å sende melding per målepunkt ved for eksempel «bytte av balanseansvarlig», registrerer kraftleverandøren dato for byttet, og ny balanseansvarlig for ett eller flere nettområder direkte i portalen for Elhub. Elhub gjennomfører endringen fra kl. 00:00 på den registrerte byttedato. Elhub side 104

106 Videre detaljering av denne prosessen vil skje gjennom brukerdokumentasjonen til Elhub portalen og ikke gjennom EDI meldingsguide. Da dette gjelder et stort antall målepunkt og sluttbruker ikke vil ha et forhold til denne endringen, vil Elhub bruke døgnestimatene til å fastsette volumet som blir fordelt frem til byttedato, på alle profilavregnede målepunkt. Dette volumet skal ikke avregnes sluttbruker, og sendes dermed ikke til kraftleverandøren som en del av delprosessen Bytte av balanseansvarlig. Ved endring av kraftleverandør ved f.eks. oppkjøp/konkurs, vil det være behov for at kraftleverandøren kan hente ut de estimerte volumene per målepunkt, og dette kan gjøres som beskrevet i BRS-NO-315 Spørring måleverdier - kraftleverandør Prosessflyt og informasjonsutveksling Elhub sjekker tilgangen, gyldigheten av datoen og den valgte endringen, og gir brukeren tilbakemelding direkte i portalen ved feil. Endring i strukturdata Prosessen består av følgende sekvens: sd Endre strukturdata Kraftleverandør Elhub Nettselskap Kraftleverandør Målepunktadministrator strukturdata() Nettoperatør strukturdata() {hvis relevant for kraftleverandør} 6-Oppdater grunndata(endret sluttbrukerdata) {OR} 6-Oppdater grunndata(endret MP data) {hvis relevant for nettselskap} Oppdatering enten fra Kraftselskap, Nettselskap eller fra/via Elhub internt. {hvis estimerte verdier for ikke fjernavleste målepunkter er endret} 7-(Periodevolum, stand) 18-Oppdater grunndata(endret sluttbrukerdata) {OR} 18-Oppdater grunndata(endret MP data) {hvis estimerte verdier for ikke fjernavleste målepunkter er endret} 12-() A Name: Endre strukturdata Author: perber Created: :30:51 Updated: :58:07 Figur 57 - Sekvensdiagram Endring i strukturdata Starttilstand Prosessen starter så snart en aktør har bestemt seg for å endre strukturdata for et eller flere nettområder, men tidligst 3 mnd. før effektueringsdato. Elhub side 105

107 Tilstandsendringer for målepunkt Denne prosessen vil i utgangspunktet ikke påvirke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS-NO-305 Endring i strukturdata Hovedprosessen er som følger: Logg inn på portalen for Elhub Velg riktig nettområde, et eller flere. Velg dato for endringen i henhold til gjeldende tidsfrister Velg aktuell endring (som for eksempel balanseansvarlig (forbruk)) som skal være gyldig fra valgt dato og valgte nettområder. Gjennomfør registeringen Elhub vil i løpet av effektiviseringsdato, oppdatere grunndata, gyldig av 00:00. Elhub vil for profilavregnede målepunkt legge til grunn Elhub s estimerte volum frem til effektiviseringsdato i beregningen av grunnlaget for balanseavregningen der dette er relevant Valideringsregler Validering Nettområde er ikke identifiserbart. (Kan ikke oppdateres i Elhub) - Effektueringsdato > 3 mnd. - Effektueringsdato tilbake i tid. Valgt endring ikke identifiserbar Feilmelding Finner ikke nettområde. Eventuelt implementeres dette som en liste over gyldige nettområder. Ugyldig effektueringsdato. Min dagens dato, maks 3 mnd frem i tid. Finner ikke for eksempel balanseansvarlig. Eventuelt implementeres dette som en liste over gyldige balanseansvarlige Tidsfrister for BRS-NO-305 Endring i strukturdata Navn Avsender Mottager Tidsfrist Fremtidig Kraftleverandør/Nettselskap/Elhub Elhub endring Endringer kan tidligst registreres inntil 3 mnd. før effektueringsdato. Effektuering Elhub Elhub I løpet av byttedagen, gjeldende fra 00:00 effektiviseringsdato Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Elhub side 106

108 Prosess komponent 6 - Oppdater grunndata 6 - Oppdater grunndata Oppdater grunndata 8- Oppdater grunndata 12- Parameter Endret sluttbrukerdata BIM kap Melding Dok. type Årsak NotifyCustomerInform ation Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics Periodevolum, stand Endret sluttbrukerdata NotifyValidatedDataFo rbillingenergy NotifyCustomerInform ation Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E10 Anmodning om endring av masterdata E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E66- E10 Anmodning om endring av masterdata E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E66- E34- Masterdata oppdatering, kunde E32- Masterdata oppdatering E30 Historiske data E34- Masterdata oppdatering, kunde E32- Masterdata oppdatering E30 Historiske data Elhub side 107

109 3.26 BRS-NO-306: Endring i avregningsform Oversikt Prosessen for Endring i avregningsform omfatter både nettselskap, Elhub, samt kraftleverandør og ivaretar tilfellet der nettselskapet endrer avregningsformen for et målepunkt. Dette er spesielt relevant i perioden frem mot og for overgang fra profilavregnede (og manuelt avleste) målepunkt til timesavregnede (og fjernavleste) målepunkt. uc BRS-NO-306 Endring i av regningsform Name: BRS-NO-306 Endring i avregningsform Author: perber Created: :34:09 Updated: :14:01 A Målepunktadministrator Endring i av regningsform Nettoperatør Kraftlev erandør Figur 58 - UseCase for Endring i avregningsform. Aktuelle endringer i avregningsform: Profilavregnet -> timesavregnet Timesavregnet -> Profilavregnet 60 minutter -> 15 minutters oppløsning 15 minutter -> 60 minutters oppløsning Avregningshyppighet Endringer av nettarifftype (etter 1-faktura er innført) Nettselskapet er ansvarlig for å registrere endring av informasjon om målepunktet så snart informasjon om dette foreligger, og Elhub ivaretar og er autoritativ kilde for denne informasjonen. Kraftleverandør er i denne prosessen en sentral informasjonsmottaker, i det denne prosessen kan, avhengig av kraftleverandørens avtaler med sluttbruker, medføre endringer i faktura og faktureringsrutiner. Denne prosessen forutsetter at målepunktet har en aktiv tilstand forut for start av prosessen, og at samme tilstand er gjenopprettet etter at prosessen er gjennomført. For eksempel avhengig av hastighet for utrulling/endring av målepunktet og eventuelle feil i prosessen kan målepunktet Elhub side 108

110 gjennomgå flere tilstander i løpet av gjennomføringen (med tilhørende endringer av grunndata som angitt i BRS-NO-302) Prosessflyt og informasjonsutveksling Enhver melding sendt til Elhub blir kvittert enten positivt som akseptert eller negativt iht. betingelser angitt i kapittel valideringsregler. Dersom avsender mottar en negativ respons, må data korrigeres og meldingen sendes på nytt. Endring i avregningsform Prosessen består av følgende sekvens: sd Endring i avregningsform Nettselskap Elhub Kraftleverandør Nettoperatør Målepunktadministrator Kraftleverandør 15-Oppdater grunndata(avregningsmetode) 6-Oppdatering grunndata(endret MP data) {senest etter 3 virkedager for gammel måler ved endring dersom denne var ikke fjernavlest} 16-(Periodevolum, stand) 7-(Periodevolum, stand) {for ny måler hvis endret, senest etter 3 virkedager for ikke fjernavlest eller etter en kalenderdag for fjernavlest} 15-Oppdater grunndata() Melding med nytt målernummer hvis endret. 16-(opp) 6-Oppdater grunndata(endret MP data) 7-(opp) A Name: Endring i avregningsform Author: perber Created: :38:01 Updated: :04:09 Figur 59 - Sekvensdiagram Endring i avregningsform Starttilstand Avregningsform endres. Innføring av AMS gjør at mange målepunkt går fra profilavregnet til timeavregnet i perioden frem til I denne perioden vil nettselskapene planlegge egen utrulling av AMS målere. I denne sammenheng er det naturlig å anta at nettselskapene har oversikt over behovet for bytte av avregningsform for et antall målepunkter løpende og i godt tid før konverteringstidspunktet. Elhub side 109

111 Tilstandsendringer for målepunkt Prosessen endrer ikke målepunktets tilstand Prosessforløp for BRS-NO-306 Endring i avregningsform Hovedprosessen er som følger: Oppdateringer av grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres i fremtiden. Det er imidlertid ikke anledning til å sende inn endringer med effektuering lengre frem i tid enn 3 virkedager, eller senere enn effektueringsdato. Basert på starttilstanden sender nettselskapet meldingen «15-Oppdatering av grunndata (fra nettselskap)» til Elhub, eventuelt med dato for effektuering av oppdateringene dersom dette skal skje frem i tid. Hvis oppdateringen fører til endring i andre grunndata på hendelsesdatoen som ikke allerede er sendt inn, for eksempel nytt målernummer, sendes en ny meldingen «15-Oppdatering av grunndata (fra nettselskap)» til Elhub, når endringen er lagt inn. Kraftleverandøren får tilsendt alle oppdateringene gjennom meldingen «6-Oppdatering av grunndata» til Elhub Senest 1 kalenderdag etter effektuert endring på fjernavlest målepunkt, (dvs. der målepunkt har vært, er, eller er endret til fjernavlest) eller innen 3 virkedager for profilavregnet målepunkt sender nettselskapet måleverdier via Elhub. Merk at for prosesser der type måling eller frekvens endres, må det sendes inn en avslutningsserie (ned), og en oppstartserie (opp) med forskjellig oppløsning/format. Den nye serien sendes ved neste periodiske avlesning Valideringsregler Validering Målepunktet er ikke identifiserbart. (Kan ikke oppdateres i Elhub) Effektueringsdato > 3 virkedager. Feilmelding Problem med målepunkt Ugyldig effektueringsdato Tidsfrister for BRS-NO-306 Endring i avregningsform Navn Avsender Mottager Tidsfrist Fremtidig endring Nettselskap Elhub <= 3 virkedager før og senest på effektueringsdatoen. Nettselskap Elhub for fjernavleste målepunkter skal sendes inn senest 1 kalenderdag etter effektuert endring. Tilsvarende frist for profilavregnede målepunkter er 3 virkedager. Videresende Elhub Kraftleverandør Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak. Elhub side 110

112 Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 15- Oppdater grunndata 6 - Oppdater grunndata Parameter BIM kap Målemetode RequestUpdateMaster DataMeteringPoint Endret MP data NotifyMeteringPointC haracteristics Periodevolum, stand Periodevolum, stand Melding Dok. type Årsak E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter E58 Anmodning om endring av målepunkt attributter CollectedData E30- Måleravlesing NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- Opp CollectedData E30- Måleravlesing 7- Opp NotifyValidatedDataFo rbillingenergy E66- E75- Endring av målemetode E32- Masterdata oppdatering E23 E30 E75- Endring av målemetode E75- Endring av målemetode Elhub side 111

113 3.27 BRS-NO-311: Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør Oversikt uc BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsv olum fra kraftlev erandør Name: BRS-NO-311 Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør Author: perber Created: :17:46 Updated: :43:40 Skaff målerstand Målev erdiansv arlig Målev erdiadministrator Kraftlev erandør Skaff antatt årsv olum Figur 60 - Use Case for Målerstand og antatt årsvolum fra kraftleverandør. Målerstand (på ikke-fjernavleste målepunkt) og antatt årsvolum (på profilavregnede målepunkt) kan sendes fra kraftleverandøren når som helstk. I enkelte BRS-er forventes det en målerstand innenfor frister gitt i de aktuelle BRS-ene. Målerstand kan alternativt registreres via nettselskapets egne måleravlesningskanaler. Elhub side 112

114 Prosessflyt og informasjonsutveksling sd Skaff målerstand Nettselskap Elhub Kraftleverandør Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Kraftleverandør 4-Målerstand/Årsforbruk(Målerstand) 19-Anmodning om måleverdier(målerstand) {Senest innen 3 virkedager, kun for ikke fjernavleste målepunkter} 16-(Periodevolum, stand) Videre sekvens følger i BRS-NO-312 på profilmålte målepunkt Name: Skaff målerstand Author: perber Created: :39:37 Updated: :47:30 Figur 61- Sekvensdiagram for Målerstand fra kraftleverandør. sd Skaff antatt årsv olum Nettselskap Elhub Kraftleverandør Måleverdiansvarlig Måleverdiadministrator Kraftleverandør 19-anmodning om måleverdier(årsforbruk) 4-Målerstand/Årsforbruk(Årsforbruk) {Senest innen 3 virkedager for profilavregnede målepunkt} 16-(Årsforbruk) Videre sekvens følger BRS-NO-317 Oppdatering av antatt årsforbruk Name: Skaff antatt årsvolum Author: hansst Created: :46:36 Updated: :45:31 Figur 62 - Sekvensdiagram for oppdatering av antatt årsvolum fra kraftleverandør Starttilstand Kraftleverandøren har fått inn en målerstand på er ikke-fjernavlest målepunkt eller nytt antatt årsvolum på et profilavregnet målepunkt, fra en sluttbrukeren. Dette vil normalt være ved innflytting Elhub side 113

115 og permanente endringer i f.eks. antall personer i husholdningen eller utvidelser/endringer i bruken av eiendommen. Kraftleverandøren skal kun sende antatt årsvolum på initiativ fra sluttbruker. Det er viktig at denne funksjonaliteten ikke blir misbrukt da det kan medføre ekstrabelastning på nettselskapene. Tilstandsendringer for målepunkt Denne prosessen vil i utgangspunktet ikke påvirke målepunktets tilstand Prosessforløp for målerstand fra kraftleverandør Målerstand innhentes fra sluttbruker. Gjelder kun for ikke-fjernavleste målepunkt. Kraftleverandør sender meldingen «4-Målerstand fra kraftleverandør» til målepunktadministrator (Elhub) Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under. Nettselskapet informeres fra Elhub gjennom meldingen «19-Anmodning om måleverdier» Senest 3 virkedager etter at melding «19-Anmodning om måleverdier» er mottatt sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen «16-måleverdier», i henhold til «BRS-NO-312: Oversendelse av måleverdier» for profilavregnede målepunkt Prosessforløp for oppdatering av antatt årsvolum fra kraftleverandør Kraftleverandøren sender melding om oppdatering av antatt årsvolum til Elhub. Gjelder kun profilavregnede målepunkt. Elhub videresender anmodning om nytt antatt årsvolum til Nettselskapet. Nettselskapet vurderer forslag til antatt årsvolum fra kraftleverandør. Senest 3 virkedager etter at melding med anmodning om nytt årsforbruk er mottatt, sender nettselskapet validert resultat gjennom Elhub med meldingen «16-årsforbruk, i henhold til «BRS-NO-317: Oppdatering av antatt årsforbruk» Valideringsregler for «Målerstand fra kraftleverandør» Validering Feilmelding Finnes målepunktet Fjernavlest Målepunktet finnes ikke Fjernavlest målepunkt Tidsfrister for «Målerstand fra kraftleverandør» Navn Avsender Mottager Tidsfrist Dato Kraftleverandør Elhub Når som helst. Er avlesningen knyttet til en BRS, gjelder tidsfristene som beskrevet i aktuell BRS. Anmodning til nettselskap Validert måleverdi Elhub Nettselskap Umiddelbart Nettselskap via Elhub Ny og eventuelt gammel kraftleverandør Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning Elhub side 114

116 Valideringsregler for «Antatt årsvolum fra kraftleverandør» Validering Feilmelding Finnes målepunktet Profilavregnet Målepunktet finnes ikke Ikke profilavregnet målepunkt Tidsfrister for «Antatt årsvolum fra kraftleverandør» Navn Avsender Mottager Tidsfrist Antatt årsvolum Kraftleverandør Elhub Når som helst Anmodning til nettselskap Elhub Nettselskap Umiddelbart og senest etter en time Antatt årsvolum Nettselskap Elhub Senest 3 virkedager etter mottak av anmodning Meldingsreferanser Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammet i med referanse til kapittel og meldingsspesifikasjon i Dokumentet Elhub BIM Business Information Model. Prosess komponent 4 Målerstand/ Årsforbruk 19- Anmodning om måleverdier 16-4 Målerstand/ Årsforbruk 19- Anmodning om måleverdier 16- Parameter BIM kap Melding Dok. type Årsak Målerstand CollectedData E65 Målerstand Målerstand CollectedData E39- Anmodning om målerstand/år sforbruk Periodevolum, stand CollectedData E30- Måleravlesing Årsforbruk CollectedData E65 Målerstand Årsforbruk CollectedData E39- Anmodning om målerstand/år sforbruk Årsforbruk CollectedData E30- Måleravlesing E64- Målerstand E53- Målerstand E23- Periodisk E64- Målerstand E53- Målerstand E23 Elhub side 115

117 3.28 BRS-NO-391: Anmodning om viderefakturering Oversikt Figur 63 - Use Case for Anmodning om viderefakturering. Denne prosessen støtter en mulig overgangsordning til 1-faktura løsning, og prosessen er hentet fra oppdatert forslag fra NEE. Denne prosessen inkl. figurene vil ikke bli tilpasset Elhub før den er vedtatt gjennomført, men beskrivelsen bør gi en god forståelse av hva som kreves av aktørene og Elhub. NEE prosjekt for forretningsregler for gjennomfakturering av nettleie anbefaler at EHF faktura benyttes for gjennomfakturering av nettleie via kraftleverandør. På og avmelding skjer gjennom denne BRS. Elhub side 116

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Elhub BRS Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub BRS Måleverdirapportering

Elhub BRS Måleverdirapportering Elhub BRS Måleverdirapportering Versjon 1.0 16. mai 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Om dette dokumentet... 3 1.2 Omfang... 3 1.3 Referanser... 3 1.4 Deltagelse fra bransjen... 3 1.5 Endringslogg...

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter.

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedsprosesser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Versjon 10 16.mai 2014 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Referanser... 1 1.4 Endringslogg... 2 2 Oversikt over prosessene

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Kryssende Markedsprosesser. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Kryssende Markedser Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Deltakere... 3 1.4 Testbasis... 3 2 Endringslogg... 4 3 Omfang... 6 3.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 1 Kryssende prosesser Elhub BRS Markedser Vedlegg 1 Kryssende er Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned

Detaljer

Versjon Innholdsfortegnelse

Versjon Innholdsfortegnelse 17. oktober 2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil

Detaljer

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør

Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Elhub BRS Avregningsgrunnlag og Avviksoppgjør Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub. Tilstandsmodell

Elhub. Tilstandsmodell Elhub Tilstandsmodell Versjon 1.0 27. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om tilstandsmodellen... 2 1.3 Referanser... 3 2. Underliggende tilstander... 3 2.1 Kraftleveransekontrakt...

Detaljer

Versjon Innhold

Versjon Innhold 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: For testimplementering Dato: 13. august 2006 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY)

Introduksjon Omfang Testmiljø Testdata Forberedelser i Edielportalen Gjennomføring Lenker til Elhub-dokumentasjon Tester for Query (QRY) 17. oktober 2017 Innhold 1 Introduksjon... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Hensikt... 2 1.3 Deltakere... 2 1.4 Testbasis... 2 1.5 Endringslogg... 3 2 Omfang... 3 2.1 Oversikt over prosesser som vil bli testet...

Detaljer

Elhub for kraftleverandører

Elhub for kraftleverandører Gardermoen 6. september 2017 Elhub for kraftleverandører Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub.

Detaljer

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked.

Vår oppfatning er at de foreslåtte endringer er i tråd med NordREGs anbefalinger for et harmonisert nordisk sluttbrukermarked. Generelle betraktninger Vi er gjennomgående positive til de foreslåtte endringene, og mener disse legger godt til rette for et leverandørsentrisk marked gjennom et tydeligere skille mellom marked og monopol

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 2.0.L Status: For implementering Dato: 27. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Måleverdier Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010

Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling, avregning mv. Høringsdokument november 2010 9 2010 D O K U 2010 M E N T Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301, om måling,

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Testcase i Edielportalen

Testcase i Edielportalen Testcase i Edielportalen Agenda Testcase strategi Testcase pr. rolle Testcase eksempler Videre arbeid 2 Testcase strategi Knyttes til BRS & rolle Knyttes til prosesskomponent Obligatorisk / valgfri pr.

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: I Status: For implementering Dato: 6. februar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

Elhub for nettselskap

Elhub for nettselskap Trondheim 21. september 2017 Elhub for nettselskap Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? I dette kurset får du en gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap. Agenda

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.1 Oppdatering: C Status: For implementering Dato: 11. april 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAKELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 4.0 Oppdatering: E Status: Gjeldende fra 1. januar 2012 Dato: 25. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 1.0 Revisjon: A Status: Forslag Ikke for implementering Dato: 30. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3

Detaljer

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Måleverdirapportering. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Måleverdirapportering Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet.

Detaljer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub BRS Markedsprosesser Vedlegg 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer Versjon 1.5 05.02.2016 Innhold 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om dette dokumentet... 1 1.2 Endringslogg... 1 2 Prosesspesifikke meldingsvalideringer...

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V.

PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Norsk Ediel-standard PROSESSBESKRIVELSER FOR LEVERANDØRSKIFTE, ANLEGGSOVERTAGELSE, OPPHØR M.V. Versjon: 1.0.H Status: For implementering Dato: 13. oktober 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 INNLEDNING...

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING for FORESPØRSEL OM MÅLEDATA Versjon: 1.0 Revisjon: C Status: For testimplementering Dato: 16. mars 2007 Norsk brukerveiledning for forespørsel om måledata 2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer

Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapportering, prosesspesifikke meldingsvalideringer Elhub Vedlegg til BRS Målerverdirapprtering, prsesspesifikke meldingsvalideringer Versjn 1.5 05.02.2016 Endringslgg... 1 1. Meldinger i BRS Måleverdirapprtering... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Prsesspesifikke

Detaljer

Elhub BRS Måleverdier

Elhub BRS Måleverdier Elhub BRS Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet ned fra nettet. Statnett gir deg,

Detaljer

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Innspill til forslag om endringer i forskrift 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering

Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Dato: 24.04.2015 Vår referanse: Deres referanse: 201406517 Høringssvar - Endringer i avregningsforskriften vedrørende gjennomfakturering 1. Innledning LOS viser

Detaljer

Elhub Strategi Aktørtesting

Elhub Strategi Aktørtesting Elhub Strategi Aktørtesting Versjon 2.0 29.septemper 2016 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 Definisjoner... 2 3 Om aktørtesting... 3 3.1 Formål... 3 3.2 Deltakere... 3 3.3

Detaljer

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern

Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Elhub Sluttbrukers tilgang til egne data gitt effektivt markedsdesign og personvern Versjon 1, 06. mars 2014 Oppdraget fra NVE; utrede personvern, informasjonstilgang og tilgangskontroll i Elhub Side 1

Detaljer

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive

Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Plusskunder håndering fram til og under Elhub GoLive Innhold Håndtering fram til Elhub Go Live Innenfor dagens Edifact meldingsutveksling Migrering hva skal være med i migrering, og viktige ting å huske

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR

PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR AVREGNINGSGRUNNLAG, KORREKSJONSOPPGJØR OG SALDOOPPGJØR Versjon: 1.3 Revisjon: B Status: For implementering Dato: 27. mai 2011 Prosessbeskrivelser for avregningsgrunnlag

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS)

Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av Elhub og nordisk regulerkraftavregning (NBS) Norges vassdrags- og energidirektorat Vår dato 25.9.2014 nve@nve.no Deres dato juni 2014 Att: Ove Flataker Vår referanse Deres referanse Høring- endringer i avregningsforskriften vedrørende innføring av

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm

Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Norges vassdrags- og energidirektorat Oslo, 27.april.2015 Høringsuttalelse om gjennomfakturering fra Hafslund Strøm Det vises til høringsdokumentet fra Norges Vassdrags- og energidirektorat om gjennomfakturering,

Detaljer

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen

Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen Funksjoner og tjenester planlagt tilgjengeliggjort i Elhub WEB Portalen 13. august 2014 Bakgrunn for presentasjonen I informasjonsmøtene for nettselskapene i mai og juni 2014 ble Elhub-prosjektet, markedsprosesser,

Detaljer

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014

Roadshow. Oslo 17. Juni 2014 Roadshow Oslo 17. Juni 2014 Agenda - Oslo 10.00 Velkommen, introduksjon og bakgrunn 10.40 Ny rollemodell i kraftmarkedet 11.00 Ny modell for måleverdihåndtering 11.30 Pause 11.45 Nye markedsprosesser I

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Ordliste. Forkortelse

Ordliste. Forkortelse Forkortelser Forkortelse AMS ATAM APAM B2B BIM BRP BRS BS DSO ebix EFET EDI ENTSO-E GO GUI HNR JIP KPI MBA MDA MDR MGA NBS NECS NordREG NPS TSO UML VEE XML XSD Beskrivelse Avanserte Måle- og Styringssystemer

Detaljer

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt

Elhub. Energibransjens største IT-prosjekt Elhub Energibransjens største IT-prosjekt Kristoffer Lorentsen SmartGrid-dagen 2016 Planen Litt om meg Hva er Elhub? Hvorfor Elhub? Hvordan Elhub? metering points master data metered values time series

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Webinar 16. februar 2017

Webinar 16. februar 2017 Webinar 16. februar 2017 Overgangsregime for ATAM, APAM, NBS og NECS Ansvarsfordeling ATAM og APAM Nettap og nettorapportering av produksjon Migrering Agenda Overgangsregime for ATAM og APAM Ansvarsfordeling

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK

Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Testcase beregningstest For systemleverandører i systest3 med rolle DDQ/DDK Versjon 1.0 30.08.2017 Innhold Innflytt tilbake i tid BRS-NO-611/BRS-NO-103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012

Tildeling av sertifikater i Norge. Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Tildeling av sertifikater i Norge Bjørn Aage Seem Holmen, 14.10.2012 Prosjektteam, elsertifikater 14.10.2011 2 Organisering i Statnett Forskrift 301: Måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning

Detaljer

Webinar I. Aktørsertifisering

Webinar I. Aktørsertifisering Webinar I Aktørsertifisering Fokus for dette webinaret Milepælsplan M5 krav Aktørsertifisering fra A til Å Innføringsplan for markedsaktørene Aktørtesting i 2 steg M5: Aktørsertifisering mot Edielportalen

Detaljer

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden

Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Go Live-prosessen v2.1 Webinar 24. januar 2017 Detaljert kjøreplan forut for, under og etter frysperioden Overordnet beskrivelse av Go Live-prosessen - Prinsipper Go Live er en komplisert prosess for både

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Innføring av nordisk balanseavregning og Elhub Høring om nettselskapets

Detaljer

Express Import-system

Express Import-system Express Import-system Guide for avsendere TNTs Express Import-system Et enkelt online-verktøy som gjør det enklere for avsendere og mottakere å organisere importforsendelser. TNTs Express Import-system

Detaljer

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører

Forberedelser ende-tilende markedsprosesser. Statusmøte pilotaktører Forberedelser ende-tilende markedsprosesser Statusmøte pilotaktører 3.11.2017 Gjør deg klar for ende-til-ende markedsprosesser! Totalt omfang for ende-til-ende markedsprosesser runde 1 som skal kjøres

Detaljer

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig

Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Ansvar og Rolle som Registeransvarlig Forberedelser fra Statnett Energi Norge 10.2.2011 Statnett sin rolle som Registeransvarlig Registeransvarlig - den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet

Rollemodell. for. det norske kraftmarkedet Rollemodell for det norske kraftmarkedet Versjon: 1.1.A Dato: 27. mai 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 OM ROLLEMODELLEN... 3 1.2 EDIEL/EBIX... 3 1.3 NOEN UAVKLARTE PROBLEMSTILLINGER... 4 1.3.1 Nettområder

Detaljer

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger

Elhub. BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer. Rettigheter og begrensninger Elhub BRS Prosesspesifikke Meldingsvalideringer Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste produktet

Detaljer

Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forretningsprosesser i kraftmarkedet Forslag til meldingsutveksling og internettbasert søketjeneste administrert av Statnett Lars Olav Fosse 3 2007 D O K U M E N T Forretningsprosesser i kraftmarkedet

Detaljer

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN

TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN TEKNISK STANDARD FOR AVREGNINGSGRUNNLAG (SALDOOPPGJØR) I KRAFTBRANSJEN Versjon: 2.0 Revisjon: B Status: Ferdigstilt Dato: 20. januar 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN...3 2 REFERANSER...3 3 PLANLAGTE

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge

Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet. Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge Innføring av Elhub for aktørene i kraftmarkedet Elhub - en viktig milepæl på veien mot en smartere og mer effektiv energiforsyning i Norge 2 INNFØRING 3 Hva er Elhub? «Elhub skal bidra til å realisere

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Elhub Beregningsfunksjoner

Elhub Beregningsfunksjoner Elhub Beregningsfunksjoner Versjon 1.2 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Endringslogg... 2 1.2 Om dokumentet... 2 2. Forkortelser og referanser... 3 3. Beregningsprosesser... 4 3.1 Generelt... 4 3.2

Detaljer

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter

Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Elhub Notat om konsesjonskraft, erstatningskraft, frikraft og fastleveransekontrakter Versjon 1.0 06.11.2015 Innhold Endringslogg... 1 1. Om dette dokumentet... 2 1.1 Konsesjonskraft... 3 1.2 Erstatningskraft...

Detaljer

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013

Nordic Balance Settlement. Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Nordic Balance Settlement Ediel og avregningskonferansen 8. november 2013 Bakgrunn for NBS * Nordisk ministerråd ba i 2005 Nordel om å etablere et felles nordisk system for balansehåndtering * Nordel gikk

Detaljer

Avanserte Elhuboppgaver

Avanserte Elhuboppgaver Avanserte Elhuboppgaver Jørgen Nafstad Møller, Leif Morland og Ingvar Aarnes Oslo 14. september Avanserte Elhuboppgaver I dette kurset får du en detaljert gjennomgang av oppgavene Elhub utfører innen måleverdier

Detaljer

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger

Elhub. Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Elhub Standard for Validering, Estimering og Endring (VEE) Rettigheter og begrensninger Statnett har eiendomsretten til dette produktet, og innehar alle materielle og immaterielle rettigheter. Du kan laste

Detaljer

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011

Statnett. Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Statnett Ansvar og Rolle som Registeransvarlig NORWEA 30.03.2011 Sertifikatmarked Sertifikater muliggjør en separasjon mellom fysisk kraftflyt og energikilden (grønnhet) Kraftmarked Produksjon Sertifikatmarked

Detaljer

Endringslogg - Elhub Markedsdokumentasjon v1.5

Endringslogg - Elhub Markedsdokumentasjon v1.5 Endringslogg - Elhub Markedsdokumentasjon Dokument Referanse (i dokumentet) Beskrivelse av endring (hva innebærer endringen) Bakgrunn for endring (hvorfor har vi gjort dette) Versjon Endring i flere dokumenter

Detaljer

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo

Arbeidsprosesser og likviditetsstyring. Kjersti Stormo Arbeidsprosesser og likviditetsstyring Kjersti Stormo Finansforvaltning. Finansforvaltning. Konsernet skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.

Detaljer

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen,

Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live. Gardermoen, Elhub praktisk informasjonsdag Aktørtesting, Migrering og Go Live Gardermoen, 11.01.2017 Agenda Gjennomgang av testløpet frem mot Elhub Go Live for alle markedsaktører Gjennomgang og demonstrasjon av aktørsertifisering

Detaljer