Nyromantikken. - mellom realisme og nyrealisme. Studieguide - beskrivelse av kurset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyromantikken. - mellom realisme og nyrealisme. Studieguide - beskrivelse av kurset"

Transkript

1 Arne Midtlund Fagerborg skole Norsk - 9. trinn Nyromantikken - mellom realisme og nyrealisme Studieguide - beskrivelse av kurset Her finner dere en grundig beskrivelse av kurset om nyromantikken. Kurset består av fem deler der alle har sitt særpreg. Denne guiden skal gjøre det enklere å følge undervisningen, holde tidsfristene og å vite hva dere bør fokusere på. 1

2 Introduksjon Velkommen til dette kurset om nyromantikken. «Elevene skal gjøre dypdykk i språk- eller litteraturhistorie for å sette tema de arbeider med inn i en språklig og historisk sammenheng» (Fagfornyelsen 2020). Etter å ha jobbet med temaet i fem uker, er målet at dere skal ha blitt bedre kjent med den litteraturhistoriske perioden nyromantikken, samt noen sentrale personer fra nettopp denne perioden. Denne gangen skal vi jobbe litt annerledes enn det vi vanligvis gjør. Dere vil finne alt dere trenger, for å følge undervisningen på It s learning. I tillegg er det et mål at dere skal bli bedre kjent med en arbeidsform der det meste av det dere skal lære finnes på nett. Det er etterhvert mange skoler, både videregående og i høyere utdanning, som bruker denne arbeidsformen. Forventninger Et slikt kurs krever en del av dere som er elever. Det kan være uvant å jobbe slik, og dere kan sikkert oppleve det som uvant med all friheten underveis. I tillegg er det mange oppgaver som ikke har en bestemt frist. Dere er inndelt i grupper, og mange av oppgavene skal løses av Trenger du hjelp? Et nettbasert kurs som dette kan være litt forvirrende. Derfor har jeg lagd en mappe som heter Infolab. Du finner den på It s learning under toppmenyen Ressurser. Infolabben inneholder kursbeskrivelse, studieguide og et diskusjonsforum der du kan spørre om at du måtte lure på underveis. gruppene i fellesskap. Her er det viktig at alle på grupper deltar og gjør så godt de kan. Arbeidsmengde Arbeidsmengden er den samme som det som er normalt for faget. Det betyr at dere jobber 3-5 timer i uka på skolen, og 1-2 timer hjemme hver uke. Totalt skal dere jobbe timer på skolen og 5-10 timer hjemme. Det er bedre å logge seg inn på It s learning for et kort besøkt flere ganger i uka, enn å samle opp alt i et stor økt. Vurdering De ferdige produktene vurderes uten karakter. I løpet av den fjerde uka skal gruppene ha lagd ett muntlig og ett skriftlig digitalt produkt. I løpet av uke tre og fire blir det medelevvurdering av produktene der dere hjelper hverandre videre i arbeidet. Det muntlige produktet vurderes som en del av karaktergrunnlaget i norsk muntlig. Det skriftlige produktet vurderes som en del av karaktergrunnlaget i skriftlig norsk. Vurderingskriteriene bestemmes av klassen i fellesskap. Ferdige produkter vurderes av lærer etter endt arbeid. Del 1, 2 og 5 skal ikke vurderes. De er kun en støtte for del 3 og 4. 2

3 Del 1 Del 1 handler om å lære ved hjelp av It s learning. Det faglige innholdet er for det meste repetisjon av emner dere har jobbet med før. Etter å ha fullført denne delen skal dere ha brukt noen samarbeidsverktøy - både på It s learning og i Office365. I tillegg skal dere ha etablert gruppa dere skal jobbe i, og dere skal ha lagd grupperegler. Etter fullført delkurs skal du kunne orientere deg og navigere på It s learning nevne fem litteraturhistoriske perioder i korrekt rekkefølge gjengi minst tre regler som er viktige for din gruppe oppgi kilder du har brukt på en etterprøvbar måte opprette, dele og skrive i et samarbeidsdokument i Word365 Tidsbruk og arbeidsmengde 3 timer på skolen minutter hjemme Beskrivelse Kort beskrivelse Organisering Vurdering Frist Oppgave 1.1 Bli kjent med modulene i kurset, og organiseringen på It s learning. Gjennomført/ikke gjennomført I løpet av timen. Oppgave 1.2 Oppgave 1.3 Etablere grupper. Lage grupperegler. Repetisjon av kildebruk. Levert/ikke levert I løpet av dagen Egenvurdering uke 1 Oppgave 1.4 Repetisjon av litteraturhistorie Bestått/ikke bestått uke 1 Oppgave 1.5 Egenvurdering, refleksjon og evaluering av modul 1 Gjennomført/ikke gjennomført Anonymt uke 1 3

4 Oppgave 1.1 Hensikten med denne oppgaven er å bli bedre kjent med kurset du skal gjennomføre de neste ukene. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til kurset om nyromatikken. De ligger under Norsk hovedmål. Sjekk om alt lar seg åpne slik at du kan se alle delene som kurset består av. Noter i et Word365-dokument en kort forklaring på hva hver enkelt modul går ut på. Her holder det å skrive 1-3 setninger om hver modul. Du kan godt bruke. setningene du finner i innledningen til hver modul. Bruk delingsverktøyet i Word365, og del dokumentet med faglæreren. Frist: Dette gjør du umiddelbart og individuelt. Oppgaven skal gjøres før resten av kurset. Oppgave 1.2 Hensikten med denne oppgaven er å etablere gruppene, og å lage grupperegler. Reglene skal godkjennes og undertegnes av alle på gruppa. Bruk dokumentet med gruppereglene aktivt dersom arbeidet ikke fungerer optimalt. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til gruppa di. Den finner du i menyen under Norsk hovedmål og Deltagere i menyen øverst på siden. Sett dere sammen med gruppa deres. Les denne siden: Bruk linken over som utgangspunkt når dere skal bli enige om 5-10 grupperegler for deres gruppe. Opprett et Word365-dokument som alle på gruppa har tilgang til. Skriv gruppereglene i dokumentet. Lever dokumentet i innleveringsmappa som heter «1.2 - Innlevering av grupperegler» på It s learning. Dokumentet skal lagres som «regler for [navn på gruppa]» Frist: Før neste norsktime. 4

5 Oppgave 1.3 Hensikten med denne oppgaven er å repetere gode råd for bruk av kilder og hvordan dere oppgir kilder på en ryddig måte. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgaven som heter «Kildebruk». Den ligger under Norsk hovedmål. Besøk de fire nettsidene du finner link til på It s learning. Alle sidene handler om kilder og bruk av kilder. Bruk noen minutter på hver av nettsidene, slik at du får en liten oversikt over hva du kan finne av informasjon der. Se videoen ("Video om kildebruk") til høyre på denne siden. Videoen varer i omtrent 9 minutter. Gjennomfør quizen på Svar på spørsmålet nederst på denne siden (Hva er APA6th?). Les denne siden: På nettsiden er det 7 bokser med ulike overskrifter. Hvilke av disse punktene er viktige når du skal vurdere kilder? Ranger overskriftene slik at det viktigste punktet står øverst. Legg din liste inn i diskusjonsforumet på It s learning. Les hva andre har skrevet, og kommenter andre innlegg i din egen gruppe. Frist: Innen søndag, uke 1 Oppgave 1.4 Hensikten med denne oppgaven er å repetere det helt grunnleggende når det gjelder det dere allerede har lært om litteraturhistorie. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgaven som heter «Repetisjon av grunnleggende litteraturhistorie». Den ligger under Norsk hovedmål. Gjør de to oppgavene du finner på It s learning. Du kan gjøre to forsøk. Det er det beste resultatet som lagres. Frist: Innen søndag, uke 1 5

6 Oppgave 1.5 Hensikten med denne oppgaven er å reflektere over det du har jobbet med denne uka. Du kan også komme med gode råd til forbedring av undervisningsopplegget. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgavene som ligger under «Oppgave 1.5» Oppgavene heter «Egenvurdering», «Refleksjon» og «Evaluering». De ligger under Norsk hovedmål. Gjennomfør egenvurderingen! Her skal du krysse av på de punktene du mener at du har gått gjennom i løpet av uka. Dersom du ikke kan krysse av på alt, så må du finne fram til den aktuelle oppgaven på It s learning slik at du kan gjennomføre den. Skriv en kort refleksjonstekst der du svarer på følgende spørsmål: Hva var mest nyttig av det du har gjort i norskfaget denne uka? Hva var unødvendig? Svar på spørsmålene om evaluering av undervisningsopplegget. NB! Evalueringen av undervisningsopplegget gjennomføres anonymt. Frist: Innen søndag, uke 1 6

7 Del 2 Del 2 fokuserer på fakta knyttet til nyromantikken. I denne modulen skal dere bli kjent med den historiske perioden, minst to kjente forfattere, og noen andre kjente personer i samtida. Etter fullført kurs skal du kunne gjengi typiske kjennetegn for nyromantikken forklare på hvilken måte minst to kjente forfattere er typiske representanter for perioden forklare på hvilken måte minst to kjente personer påvirket samtida Tidsbruk og arbeidsmengde 5 timer på skolen 2-3 timer hjemme NB! I denne delen må dere planlegge frister, arbeidsfordeling og rekkefølge på oppgavene. Beskrivelse Kort beskrivelse Organisering Vurdering Frist Oppgave 2.1 Gjør dere kjent med typiske trekk for nyromantikken. Innlevering av felles dokument uke 2 Oppgave 2.2 Oppgave 2.3 Velg Hamsun og én forfatter i tillegg. Lag en kort presentasjon i Canva. Velg to personer som påvirket samtida - en kvinne og en mann. Innlevering av link uke 2 Diskusjon uke 2 Oppgave 2.4 Egenvurdering, refleksjon og evaluering av modul 2 AnonymtGjenno mført/ikke gjennomført Anonymt uke 2 7

8 Oppgave 2.1 Hensikten med denne oppgaven er å bli bedre kjent med den litteraturhistoriske perioden som kalles nyromantikken. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til sidene som er knyttet til temaet nyromatikken under modul 2. De ligger under Norsk hovedmål. Les de fem kildene som tar for seg nyromantikken. Sammenlign kildehenvisningene på de ulike nettsidene. Diskuter hvilken nettside som er mest troverdig i diskusjonsforumet på It s learning. Argumenter for synet ditt, og ta hensyn til andre meninger. Forumet heter «Oppgave Diskusjon om kilder». Opprett et Word365-dokument. Lagre dokumentet som «Kjennetegn - nyromantikken". Bruk opplysningene i kildene dere har fått utdelt, og lag en punktliste der dere noterer 3-5 kjennetegn som alle kildene viser til. Lever dokumentet på It s learning. Frist: Innen søndag, uke 2. Oppgave 2.2 Hensikten med denne oppgaven er å få en kort introduksjon til noen forfattere fra perioden. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgaven som er knyttet til «Oppgave Forfattere» under modul 2. Den ligger under Norsk hovedmål. Lag en Canva-presentasjon der dere presenterer sentrale sider ved Knut Hamsuns liv og forfatterskap. Bruk en av malene dere finner under «Infographic». Lag en ny presentasjon med en annen valgfri forfatter. Dere finner en liste med forfattere («Oppgave Forfatterliste») dere kan velge blant på It s learning. Les også «Oppgave Romantikken vs nyromantikken». Husk å oppgi kilder nederst på «infographic»-sidene dere lager. Del linkene på It s learning i kommentarfeltet under «Oppgave Forfattere». Frist: Innen søndag, uke 2. 8

9 Oppgave 2.3 Hensikten med denne oppgaven er å få bli litt bedre kjent med hva som skjedde i samfunnet på denne tida. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgavene som er knyttet til «Kjente personer» under modul 2. De ligger under Norsk hovedmål. Diskuter i gruppa hva slags personer det kan være lurt å ha med. Hvilke yrkesgrupper, aldersgrupper, kjønn, nasjonaliteter kan det vært lurt å ha med? Eksempel på slike personer kan være Edvard Munch eller Sigmund Freud. Bruk gjerne konferanseverktøyet dere finner «Oppgave Konferanse». Velg to personer fra perioden. Lag en kort punktliste der dere begrunner og forklarer hvordan vedkommende personer satte sitt preg på perioden. Legg inn dokumentet på It s learning. Frist: Innen søndag, uke 2. Oppgave 2.4 Hensikten med denne oppgaven er å reflektere litt over det du har jobbet med denne uka. Du kan også komme med noen gode råd til forbedring av undervisningsopplegget. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgavene som ligger under «Modul 2: Egenvurdering, refleksjon og evaluering». De ligger under Norsk hovedmål. Gjennomfør egenvurderingen! Her skal du krysse av på de punktene du mener at dere har gått gjennom i løpet av uka. Dersom du ikke kan krysse av på alt, så må du finne fram til den aktuelle oppgaven på It s learning slik at du/dere kan gjennomføre den. Skriv en kort refleksjonstekst der du svarer på følgende spørsmål: Hva var mest nyttig av det du har gjort i norskfaget denne uka? Hva var unødvendig? Svar på spørsmålene om evaluering av undervisningsopplegget. NB! Evalueringen av undervisningsopplegget gjennomføres anonymt. Frist: Innen søndag, uke 2 9

10 Del 3 Del 3 fokuserer på at dere skal lage et skriftlig, digitalt produkt som for eksempel informasjonsgrafikk, nettside, tidslinje eller lignende. Etter fullført kurs skal du kunne bruke digitale verktøy til å presentere fakta se sammenhengen mellom kvalitet og vurdering forklare sammensatte temaer som for eksempel litteraturhistorie ved hjelp av digitale verktøy begrunne valg av digitale løsninger Tidsbruk og arbeidsmengde 3 timer på skolen 1-2 timer hjemme NB! I denne modulen må dere planlegge frister, arbeidsfordeling og rekkefølge på oppgavene. Dere må også bli enige om hvordan dere skal holde kontakt, gjøre avtaler, dele informasjon og samarbeide når dere ikke er på skolen. Beskrivelse Kort beskrivelse Organisering Vurdering Frist Oppgave 3.1 Dere skal lage et digitalt produkt der dere presenterer nyromantikken. Innlevering av felles produkt uke 3 Oppgave 3.2 Egenvurdering, refleksjon og evaluering av modul 3 AnonymtGjenno mført/ikke gjennomført Anonymt uke 3 10

11 Oppgave 3.1 Hensikten med denne oppgaven er å lage et digitalt produkt der dere presenterer nyromantikken. Dere kan gjerne trekke inn det dere har jobbet med tidligere, for eksempel forfatterbiografiene og kjennetegn på perioden. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgaven som ligger under «Digitalt, skriftlig produkt». Den ligger under Norsk hovedmål. Gruppa skal bli enige om et digitalt produkt som skal leveres. Produktet skal inneholde både tekst og bilder. Det kan også inneholde film og animasjon. Produktet skal kunne fungere som en presentasjon av nyromantikken - uten muntlige forklaringer. Det vil si at tekst og bilder tilsammen skal gi leseren nok informasjon til å kunne svare på hva nyromantikk er. Les mer om krav til innholdet på It s learning. Frist: Innen søndag, uke 3 Oppgave 3.2 Hensikten med denne oppgaven er å reflektere litt over det du har jobbet med denne uka. Du kan også komme med noen gode råd til forbedring av undervisningsopplegget. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgavene som ligger under «Modul 3: Egenvurdering, refleksjon og evaluering». De ligger under Norsk hovedmål. Gjennomfør egenvurderingen! Her skal du krysse av på de punktene du mener at dere har gått gjennom i løpet av uka. Dersom du ikke kan krysse av på alt, så må du finne fram til den aktuelle oppgaven på It s learning slik at du/dere kan gjennomføre den. Skriv en kort refleksjonstekst der du svarer på følgende spørsmål: Hva var mest nyttig av det du har gjort i norskfaget denne uka? Hva var unødvendig? Svar på spørsmålene om evaluering av undervisningsopplegget. NB! Evalueringen av undervisningsopplegget gjennomføres anonymt. Frist: Innen søndag, uke 3 11

12 Del 4 Del 4 fokuserer på at dere skal lage et muntlig, digitalt produkt som for eksempel video, podcast eller lignende. Etter fullført kurs skal du kunne bruke digitale verktøy til å presentere fakta se sammenhengen mellom vurdering og kvalitet forklare sammensatte temaer som for eksempel litteraturhistorie ved hjelp av digitale verktøy begrunne valg av digitale løsninger Tidsbruk og arbeidsmengde 3 timer på skolen 1-2 timer hjemme NB! I denne modulen må dere planlegge frister, arbeidsfordeling og rekkefølge på oppgavene. Dere må også bli enige om hvordan dere skal holde kontakt, gjøre avtaler, dele informasjon og samarbeide når dere ikke er på skolen. Beskrivelse Kort beskrivelse Organisering Vurdering Frist Oppgave 4.1 Dere skal lage et digitalt produkt der dere presenterer nyromantikken. Innlevering av felles produkt uke 4 Oppgave 4.2 Egenvurdering, refleksjon og evaluering av modul 4 AnonymtGjenno mført/ikke gjennomført Anonymt uke 4 12

13 Oppgave 4.1 Hensikten med denne oppgaven er å lage et digitalt produkt der dere presenterer nyromantikken. Dere kan gjerne trekke inn det dere har jobbet med tidligere, for eksempel forfatterbiografiene og kjennetegn på perioden. Dere kan også bruker det digitale produktet dere lagde i forrige periode. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgaven som ligger under «Digitalt, muntlig produkt». Den ligger under Norsk hovedmål. Gruppa skal bli enige om et digitalt produkt som skal leveres. Produktet skal inneholde lyd. Det kan også inneholde bilder, tegninger, animasjon og video Produktet skal kunne fungere som en muntlig presentasjon av nyromantikken. Det vil si at lyd og eventuelle visuelle uttrykk tilsammen skal gi nok informasjon til å kunne svare på hva nyromantikken er. Les mer om krav til innholdet på It s learning. Frist: Innen søndag, uke 4 Oppgave 4.2 Hensikten med denne oppgaven er å reflektere litt over det du har jobbet med denne uka. Du kan også komme med noen gode råd til forbedring av undervisningsopplegget. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgavene som ligger under «Modul 4: Egenvurdering, refleksjon og evaluering». De ligger under Norsk hovedmål. Gjennomfør egenvurderingen! Her skal du krysse av på de punktene du mener at dere har gått gjennom i løpet av uka. Dersom du ikke kan krysse av på alt, så må du finne fram til den aktuelle oppgaven på It s learning slik at du/dere kan gjennomføre den. Skriv en kort refleksjonstekst der du svarer på følgende spørsmål: Hva var mest nyttig av det du har gjort i norskfaget denne uka? Hva var unødvendig? Svar på spørsmålene om evaluering av undervisningsopplegget. NB! Evalueringen av undervisningsopplegget gjennomføres anonymt. Frist: Innen søndag, uke 4 13

14 Del 5 Del 5 handler om å vise fram produktene til resten av klassen. Etter fullført kurs skal du kunne begrunne de valgene gruppa har gjort når det gjelder digitale løsninger forklarer hva nyromantikken er - både skriftlig og muntlig gi og motta konstruktiv kritikk i forhold til vurderingskriterier Tidsbruk og arbeidsmengde 3 timer på skolen 1-2 timer hjemme Beskrivelse Kort beskrivelse Organisering Vurdering Frist Oppgave 5.1 Deling av skriftlige og muntlige produkter. Medelevvurdering Dag 2 - uke 5 Oppgave 5.2 Egenvurdering, refleksjon og evaluering av modul 3 AnonymtGjenno mført/ikke gjennomført Anonymt uke 5 14

15 Oppgave 5.1 Hensikten med denne oppgaven er å vise fram det dere har lagd. Dere skal både gi og motta kritikk etter en forhåndsbestemt mal. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgaven som ligger under «Medelevvurdering». Den ligger under Norsk hovedmål. Gruppa skal bli enige om hvordan dere vil vise fram produktene for resten av klassen. Det er ikke et krav at alle skal si noe, men dere må samarbeide om det som skal framføres. Dere skal vurdere produktene til to andre grupper. Les mer om vurderingskriterier og krav til tilbakemeldingene på It s learning. Frist: Innen søndag, uke 5 Oppgave 5.2 Hensikten med denne oppgaven er å reflektere litt over det du har jobbet med denne uka. Du kan også komme med noen gode råd til forbedring av undervisningsopplegget. Logg deg inn på It s learning. Finn fram til oppgavene som ligger under «Modul 5: Egenvurdering, refleksjon og evaluering». De ligger under Norsk hovedmål. Gjennomfør egenvurderingen! Her skal du krysse av på de punktene du mener at dere har gått gjennom i løpet av uka. Dersom du ikke kan krysse av på alt, så må du finne fram til den aktuelle oppgaven på It s learning slik at du/dere kan gjennomføre den. Skriv en kort refleksjonstekst der du svarer på følgende spørsmål: Hva var mest nyttig av det du har gjort i norskfaget denne uka? Hva var unødvendig? Svar på spørsmålene om evaluering av undervisningsopplegget. NB! Evalueringen av undervisningsopplegget gjennomføres anonymt. Frist: Innen søndag, uke 5 15