LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo"

Transkript

1 LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 8.trinn (5ème) Kompetansemål klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon Anbefalt hovedvekt: 8.trinn Jobbes også med i franskundervisningen. Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende Jobbes også med i franskundervisningen. kommunikasjon er samspill debatt å bryne meningene sine mobbeundersøkelsen egne erfaringer og eksempel fra ungdomskulturen teksteksempel/avis vurderingskriterier SMS mobilbruk MMS lage regler for hvordan man skal oppføre seg i norsktimene. (uttrykke seg muntlig) forholde seg til egne regler egen utviklingsplan/målsetninger kjøreregler på ungdomsskolen (muntlig) klassemiljøarbeid (muntlig) prosessvurdering produkt / foreldrevurdering samarbeid produkt kommunikasjonsklima Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Anbefalt hovedvekt: 9.trinn og 10.trinn Lede og referere møter og diskusjoner Anbefalt hovedvekt: 9.trinn Jobbes mest med i franskundervisningen. skoleforestilling/kulturelle skolesekken film teater/kulturnista tekster lytte/forstå/samtale (muntlig) skrive anmeldelse Ferdighet: lesing, muntlig, skriftlig diskusjon/referat klasseråd, skriftlig produkt prosess kommunikasjonsklima

2 Vurdere egne og andres muntlige framføringer hvordan gir vi respons vitser/historier litteraturhistorie framføre vitser/historier elevvurdering Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere å fortelle: lesestrategier hvordan framføre kommunikasjon: sender/mottaker foredrag dramatisering rollespill opplesing Ferdighet: skriftlig, muntlig, digitale medelevers vurdering produkt Skriftlige tekster: Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri Jobbes også med i franskundervisning Begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier Anbefalt hovedvekt: 10.trinn Formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon skriveprosessen responsgrupper sjangerkunnskap eventyr, fortelling, dikt, diskusjonsinnlegg personlig brev intervju leseprosessen lesestrategier bokrapport leseprosessen refleksjon lese prosessskriving trene i responsgrupper prosjektarbeidsmetoden skrive brev til en klassekamerat Ferdighet: lesing, skriving, digitale lese tekster i fellesskap selvvalgt litteratur skrive bokrapport Ferdighet: lesing, muntlig, skriftlig, Digitale samtale lese prosjektvurdering prosess Produkt produkt prosess produkt

3 leseerfaring tolkning skrive loggskriving læringslogg Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster språklige virkemidler humor Ferdighet: lesing, skriftlig, digitale tekstproduksjon skriveprosessen lesing samtale Ferdighet: skriftlig, lesing, digitale, muntlig prosess produkt Uttrykke seg presist med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål Anbefalt hovedvekt: 9. og 10. trinn Vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter Jobbes også med i franskundervisningen Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst Bruke tekstbehandlings til arkivering og systematisering av eget arbeid Jobbes også med i språklige virkemidler skrivemåten i nynorsk substantiv/verb ordfrekvens (hvor ofte.) sjangerkunnskap eventyr tegneserier fortelling tekstanalyse språkkunnskap tekstproduksjon skriveprosessen samtale Ferdighet: skriftlig, muntlig, regning, digitale, lesing tekstproduksjon skriveprosessen lesing Ferdighet: skriftlig, lesing, digitale skriveprosessen tekstproduksjon veiledning Ferdighet: skriftlig tekstbehandlings PC Ferdighet: digitale, skriftlig produkt prosess prosess produkt produkt

4 franskundervisningen. Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder leserbrev internett TV se TV lese internett Anbefalt hovedvekt: 10.trinn Sammensatte tekster: Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Jobbes også med i franskundervisningen. Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Anbefalt hovedvekt: 10.trinn Jobbes også med i franskundervisningen. Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster Jobbes også med i franskundervisningen. Språk og kultur: Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar informasjon mediekunnskap tegneserier bilder som språk nettsteder for ungdom (som You Tube og Blink) hva er estetiske virkemiddel nettikette Holdninger (for eksempel: hva er Tono, hvorfor Tono) sitat, kildehenvisning eventyr (kjærlighet og kjønnsroller) tegneserier (helt og antihelt, virkelighet og fantasi) Ferdighet: digitale rollespill presentasjoner tekstproduksjon, digitale IKT internett hjemmeside samtale samarbeid med håndverk og design, digitale, Ferdighet: digitale, regning tegneserier for eksempel: eventyr Ferdighet: lesing, skriving produkt prosess produkt læringslogg produkt elevvurdering produkt

5 Gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåte framstilles i oversatte tekster fra fransk og andre språk Anbefalt hovedvekt: 10.trinn fransk og andre oversatte tekster verdier og tenkemåte tegneserier Franske tekster tegneserier samarbeid med fransk og engelsk om tekster Ferdighet: lesing, skriftlig Presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema Forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk litteraturkunnskap forfatterskap tegneserier for eksempel Astrid Lindgren tekst på orginalspråket og oversatt Kjente forfattere gjerne fra nyere tid forfatterbesøk Ferdighet: lesing, skriftlig oversette en tekst fra svensk/dansk til norsk samarbeid med fremmedspråk Ferdighet: lesing, muntlig produkt prosess læringslogg produkt læringslogg

6 LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 9.trinn (4ème) Kompetansemål klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende repetisjon fra 8. revisjon av klasseromsreglene mobbeundersøkelsen egne erfaringer egen utviklingsplan utviklingssamtale klassemiljøarbeid evaluering av reglene evaluering av egeninnsats i forhold til klassemiljøet /foreldrevurdering Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film litterære tekster film teater/kulturnista Lede og referere møter og diskusjoner debatt litteratur som: Bytte verdier, Forbrytelse og straff (Kontekst) Si;D Fjortis (Kontekst) referat lytte/lese/forstå/samtale, lesing, skriftlig føre referat diskusjon møteledelse lese/lytte Ferdighet: skriftlig, muntlig, digitale produkt prosess elevvurdering Vurdere egne og andres muntlige framføringer respons historier/framføringer elevvurdering

7 Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere lesestrategier (repetisjon) humor vi dramatiserer dramatisk diktning fortelling dramatisering, skriftlig, digitalt produkt elevvurdering Skriftlige tekster: ese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst skriveprosessen godt språk debattartikkel, form og innhold finne stoff og lage disposisjon skrive innledning avslutning skrive fagartikkel/foredrag lese artikler skrive artikler, skriftlig, digitale, lesing, regning produkt elevvurdering Begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier lyrikk form og virkemidler fra assosiasjoner til poetisk språk dikt med rim Boka om meg selv lesestrategier egne valgte tekster Ferdighet: lesing, muntlig Formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon refleksjon rundt en tekst egne leseerfaringer Ferdighet: lesing, skriving Bokrapporter og analyser Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster ulike måter å fortelle på gjentakelse og kontrast prosjekt oppgaver forelesning produkt

8 sammenlikning og metafor rim, rytme og linjedeling synsvinkel, tid, parallellhandling Vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter sjangerkunnskap novelle tale Ferdighet: lesing, skriving, digitale lesing skriving Ferdighet: lesing, skriving, digitale produkt Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst Bruke tekstbehandlings til arkivering og systematisering av eget arbeid Jobbes med i franskundervisninga. Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder tekstkunnskap egne tekster Ferdighet: lesing, skriving IKT lage elektroniske mapper fronter Ferdighet: digitale tekster lese analysere vurdere Ferdighet: lesing, muntlig, lytting lærervurdering på fronter Sammensatte tekster: Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster grafisk design, web design (Kontekst) eget utrykk samarbeid med Kunst og håndverk samarbeid med fransk lage utstilling lærervurdering Ferdighet: digitale, lesing, skriving

9 Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster Jobbes også med i andre fag. Språk og kultur: presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar Gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåte framstilles i oversatte tekster fra fransk og andre språk reklame, virkemidler estetiske virkemidler reklame fra TV, radio, SMS ukepresse, internett lage reklame for radio, TV, aviser prosjekt Ferdighet: digitale, lesing, skriving, muntlig nettvett repetere fra 8.klasse Litteraturhistorie til og med romantikken klassiske verk: for eksempel Jeppe på Bjerget Et uhyggelig barndomsminne Terje Vigen du store verden tekster fra andre himmelstrøk. Gjerne la francophonie Ferdighet: digitale lytting samtale refleksjon Ferdighet: lesing, lytting, samtale samarbeid med fransk og historie Ferdighet: lese, lytte, samtale gruppevurdering lærervurdering læringslogg Forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk tekster fra aktuell litteratur tekster fra populærmusikken språkkunnskap samarbeid med fremmedspråk og musikk gruppearbeid produkt lærervurdering Ferdighet: lytting, lesing, skriving,

10 muntlig LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 10.trinn (3ème) Kompetansemål klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Uttrykke egne meninger i diskusjoner og oppfølging av klasserådsarbeid gjennomføre vurdere hva som er saklig argumentasjon: planlegge tur/fellesarrangement for tur/fellesarrangement skolen Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende Samarbeid med de andre fagene. studier av ulike nettsteder for ungdom (Youtube, Blink, MSN, moldeungdom.no, utdanningsforbundet.no, med mer) nettvett gruppedrøftinger med presentasjon i klassen elevvurdering Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Samarbeid med de andre fagene, hovedsakelig fransk. film/teater hvordan lage film/teater filmkunnskap/teaterkunnskap god/dårlig film/teater fra tekst til scene/lerret litteratur lærebok internett media forøvrig se film/teater lage film/teater sammenligne film besøke teateret skoleforestillinger lese litteratur rollespill dramatisering prosjekt vurdering av andres arbeid Ferdighet: lese, lytte, skriftlig, muntlig, digitale

11 Vurdere egne og andres muntlige framføringer elevpresentasjoner foredrag underholdningsbidrag vurderingskriterier elevvurdering Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere foredrag kåseri forfatterpresentasjoner bokpresentasjoner sjangerkunnskap tolkende opplesing elevvurdering lærervurdering Skriftlige tekster: Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri Begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier avis nyhetsartikkel form og innhold debattartikkel essay og kåseri form og innhold å skrive essay og kåseri å skrive novelle lese og drøfte ulike artikler kjenne igjen ulike typer artikler skrive ulike typer artikler Ferdighet: lese, skriving, muntlig bok og forfatter lese bok lage bok og forfatterpresentasjon Ferdighet: lesing, skriving, digitale Egenvurdering Vurdering av andres tekster lærervurdering lærervurdering Formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelseer basert på tolkning og refleksjon bokrapport bokanmeldelse å tolke Lese og skrive Ferdighet: lesing, skriving Lærervurdering Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige å skrive spennende å skrive morsomt skrive egne tekster framføring av egne tekster lærervurdering

12 bilder og bruke dem i egne tekster kunnskap om virkemidlene klassens tekstsamling Ferdighet: skriftlig elevvurdering Uttrykke seg presist med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål tekstutvalg på bokmål egenproduksjon av tekster Ferdighet: skriftlig lærervurdering Vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter tekstbygging komposisjon virkemiddel lese tekster drøfte Ferdighet: lesing, muntlig Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst tekstkunnskap språkkunnskap kriterieoversikt kunnskap om egen skriving, skriftlig Bruke tekstbehandlings til arkivering og systematisering av eget arbeid prosjekt fronter bruke word, lagre og kommunisere med gruppa via pc/fronter Ferdighet: skriftlig, digitale Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder samarbeid mellom flere fag kildekritikk prosjekt Ferdighet: lese, skriftlig, muntlig, digitale, regning elevvurdering lærervurdering Sammensatte tekster:

13 Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster Jobbes med i de andre fagene avis film teater samarbeid med Kunst og håndverk Ferdighet: lese, skriftlig, digitale Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster avis avissjangere mediekunnskap læreboka avis i skolen nettaviser blogg musikkvideoer kunstuttrykk kunnskap om personvern og opphavsrett lese aviser lage avis prosjekt, klassen som avisredaksjon kunstutstilling samarbeid med andre fag Ferdighet: lese, skriftlig, digitale vurdering av andres arbeid lærervurdering elevvurdering Jobbes også med i andre fag. Språk og kultur: Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstuillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar litteratur fra og med realismen til etter 2. verdenskrig Temaarbeid Ferdighet: skriftlig, muntlig lærervurdering Presentere resultatet av fordypning i tre selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært tema og et språklig tema bok og forfatter litterært tema litteraturkunnskap presentasjon læringssamtale Ferdighet: lese, skriftlig lærervurdering

14 Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske skriftspråk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland Språkhistorie Hvor stammer språket fra forelesning Ferdighet: lytte, lese Læringsutbytte Forklare hvordan mening og uttrykk videreføres og endres når enkle fortellinger, tegneserier og poplyrikk oversettes til norsk poplyrikk samarbeide med fremmedspråk presentasjon Ferdighet: lese, lytte skriftlig, digitale

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer

Ny GIV - påbygging norsk. Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Ny GIV - påbygging norsk Egil Weider Hartberg, Høgskolen i Lillehammer Avgjørende for læring og kompetanseutvikling i fag 1. At eleven arbeider hardt og mye 2. og fokuserer på det som er viktig i faget

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011.

Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. Plan for grunnopplæring i IKT, Trones skole. 2010-2011. I tabellen under vises skolens hovedfokus for hvert trinn. Trinn Hovedinnhold Gjennomgående innhold. 1. Lek med datamaskinen. Nettvett, Filbehandling

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Samfunnsfag skal bidra til å fremme elevenes forståelse for betydningen av teknologi og entreprenørskap. på denne måten

Detaljer

1 H VA ER LITTERATUR?

1 H VA ER LITTERATUR? 1 H VA ER LITTERATUR? Etter å ha arbeidet med dette kapittelet har du kunnskap om hva slags grunner vi kan ha for å lese litteratur, hva litteratur er, hvordan den kan deles inn i hovedsjangrer, og hvilken

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer