Fagplan i norsk 9. trinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagplan i norsk 9. trinn 2015-16"

Transkript

1 Fagplan i norsk 9. trinn Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Barokken og opplysningstiden: Uke Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger. Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon. Vite hva som menes med "Barokken", når den var og hva som kjennetegner perioden. Kjenne til Thomas Kingo, Petter Dass og Dorte Engelbretsdotter. Være bevisst på ulike lesestrategier i møte med ulike fag Vite hva som menes med "Opplysningstid", når den var og hva som kjennetegner perioden. Kjenne til Ludvig Holberg, Johan Hermann Wessel og "Det norske selskap". Vite hva Jeppe på Bjerget handler om. Forelesning om Barokken og Opplysningstiden Selvstudium Arbeide med oppgaver i læreboken med bruk av lesestrategier. Oppgaver til tekst og grammatikk Høytlesning Gjennomgang av lekser. Arbeid og deltakelse i timene. Skriftlig prøve om Barokken og Opplysningstiden. Kunne ta i bruk ulike lesestrategier. Bli kjent med tekster i ulike sjanger både på nynorsk og bokmål. - Salmer, Petter Dass og Dorthe Engelbretsdotter - Jeppe på Bjerget, Holberg 1

2 Lyrikk: Uke Lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger. Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder. Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne Lese ulike typer dikt. Kjenne til virkemidler som enderim, bokstavrim og parrim. Vite hva som menes med strofer og verselinjer. Kunne bruke dette i egen tekstproduksjon. Kjenne til virkemidler som rytme, gjentakelse, språklige bilder, sammenligning, besjeling og personifikasjon, og metaforer. Prøve å bruke dette i egen tekst. Arbeide med oppgaver i læreboken. Felles i klassen, eget arbeid. Aust-Vågøy. Mars 1941, Hagerup Bølge, Vold Et seil glir bort, Øverland På gjensyn, Nilsen Skriftlig og muntlig innsats i timene. Skrive og presentere egne dikt. Innlevering av egne dikt Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på. Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium. Sakpreget tekst: Vite hva som menes med sakpreget tekst. Kjenne til ulike typer sakpreget tekst. Skrive argumenter. Ordne argumenter ved hjelp av tankekart. Skrive disposisjon. Skrive egne innledninger. Kunne identifisere og bruke ulike språklige virkemidler: ironi, plussord - minusord, språklige bilder, retoriske spørsmål. Skrive egne saklige tekster på nynorsk og bokmål. Lese sakpregete Samtale om disse i klassen. Identifisere ulike deler i en sakpreget tekst. Skrive argumenter, disposisjoner, skrive ulike innledninger. Jobbe i par, grupper og alene Felles gjennomgang av sjanger artikkel, analysere, diskutere begrepene saklig/usaklig. Bruke skriverammer og arbeide med oppgaver. Skrive saktekst Innlevering av saktekst 2

3 Romantikken: Uke Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier. Vite når og hva romantikken var. Kunne gjøre rede for kjennetegn ved perioden. Kjenne til deler av Henrik Wergelands biografi og diktning. Kjenne til Johan Sebastian Welhaven. Ha kunnskap om Camilla Collett, deler av hennes biografi og diktning. Felles gjennomganger, selvstudium, arbeid i grupper. Lese og framføre dikt. Lesetrening, lese egenvalgt skjønnlitteratur. Læreforedrag, arbeide med lærestoff i læreboken. Ta i bruk lesestrategier for å tilegne seg fagstoff. Felles lesing av skjønnlitteratur. Analysere, rollespill. Muntlig fremføring om romantikken Arbeid i timene Amtmannens døtre (utdrag), Collett Lese og skrive skjønnlitterære tekster: Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder. Kunne lese en egenvalgt skjønnlitterær bok. Kunne skrive egne skjønnlitterære Være bevisst på hvordan man skaper variasjon i en tekst. Kunne delta i samtaler om skjønnlitteratur. Kunne skrive egne skjønnlitterære tekster med struktur, språklig variasjon og godt innhold. Lese ulike tekster i fellesskap. Samtale om Skrive egne disposisjoner, skildringer, innledninger, dialoger osv. Analysere bøker, lese utdrag, svare på spørsmål. Arbeide alene, to og to og i grupper. Innlevering av analyser, innledninger, skildringer. 3

4 Saktekst og nynorsk: Uke 3-9 Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium. Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding Kunne gjenkjenne strukturen i ulike sak Kunne svare på oppgaver på nynorsk, bøye verb på nynorsk og kunne bruke ordbok for å bøye sterke verb. Kunne skrive egne saktekster med en formålstjenlig struktur og et variert språk på begge målformer. Kunne vurdere tekster ut fra innhold, synsvinkel, virkemidler, tema. Repetisjon av: artikkel, debattinnlegg, intervju Lese ulike saktekster i fellesskap og alene. Diskutere og gå gjennom strukturen i ulike sak Arbeide med å innhente informasjon og fakta. Lage egne innledninger og disposisjoner Læreforedrag, arbeide med lærestoff i læreboken. Ta i bruk lesestrategier for å tilegne seg fagstoff. Felles lesing av skjønnlitteratur. Analyse og samtale om drama og novelle. Skriveøvelser. Skriftlige arbeider i timene Muntlig fremføring Realisme og naturalisme: Uke Presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale samtidstekster og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller Påske uke 12 og 13 Kunne gjengi hovedtrekk ved realisme og naturalisme som litterære perioder. Gjenkjenne sjangertrekk. Kjenne til utvalgte tekster av Amalie Skram, Henrik Ibsen og Aleksander Kielland. Kunne sammenligne dem med noen samtids Ha et bevisst forhold til bruk av virkemidler i egen skriving. Felles gjennomgang, lesing av dramatekster og noveller. Skrive egne Lese nynorske Skrive egne tekster både saklige og skjønnlitterære. Repetere grammatikk. Innlevert tekst Deltakelse og arbeid i timen Vist innsikt gjennom deltakelse 4

5 Uke Drama og novelle: Innlevert tekst Lese og skrive tekster i ulike sjangre, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk Ha kunnskap om drama som litterær sjanger. Novelle. Kunne delta i litterære samtaler- finne tema, formulere budskapet og påpeke litterære virkemidler. Lese og skrive egne Lese og vurdere elev Egenvurdering Nynorsk: Gjennomgående Kunne skrive nynorsk med få formelle feil, god struktur, være sjangerbevisst. Ha et bevisst forhold til bruk av virkemidler i egen skriving. Ha et bevisst forhold til sjanger i egen skriving. Tentamensuker Uke Repetisjon/tentamensuker Repetisjon av tema som er behandlet i løpet av skoleåret. Samtale om litteratur. Skrive egne tekster med ulikt formål og ulike mottaker. Skrive tekster der elevene får fram bred norskfaglig kompetanse. Tekstproduksjon alene og i grupper. Egenvurdering av egne Elevvurdering av Lærervurdering av 5