ROT-fradrag et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROT-fradrag et effektivt virkemiddel mot svart arbeid"

Transkript

1 ROT-fradrag et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

2 Statliga tillbyggnader ROT-Boliger Renovering ombygging og tilbygg Bjørn. Birkeland, Prognosesenteret AS 2

3 Mrd NOK BA i alt Mrd NOK Det norske byggemarkedet Statliga tillbyggnader ROT-bolig ROT-yrkebygg 0 Norge, byggemarkedet fordelt på segment, Mrd NOK 12% % Inv. i nye boliger Inv. i nye yrkesbygg Norge, BA-markedet. Mrd. Mrd NOK ROT yrkesbygg 68,7 mrd. NOK 25 % Byggemarkedet 2013: 272,2 0,6 % mrd ROT boliger 63,8 mrd. NOK 23 % 6,6 % 4,7 Nye % boliger 64,2 mrd. NOK 2,9 % 24 % 2,1 % -1,1 % Nye yrkesbygg 75,5 mrd. NOK 28 % -2% -4% -6% -8% Mrd NOK Endring Kilde: SSB, Kilde: Prognosesenteret Kilder: SSB, Prognosesenteret 8% 6% 4% 2% 0%

4 Mrd kr ROT-Boliger Statliga tillbyggnader ROT bolig fordelt på boligtype 60 Småhus Leilighet Enebolig

5 ROT bolig Statliga tillbyggnader ROT-boligmarked per region, Mrd NOK Nord-Norge 7,4 mrd NOK 11 % Midt-Norge 9,6 mrd NOK 14 % Oslo-regionen 16,2 mrd NOK 24 % Vestlandet 13,9 mrd NOK 21 % Innlandet 10,1 mrd NOK 15 % Sørlandet 10,3 mrd NOK 15 % Kilde: Prognosesenteret - P R O G N O S E S E N T E R E T

6 Statliga tillbyggnader P R O G N O S E S E N T E R E T

7 Bosituasjonen og preferansene Statliga tillbyggnader 7

8 Driverne Statliga tillbyggnader Norske forbrukeres generelle økonomiske handlingsrom Boligprisutviklingen Endringer/økning i boligmassen Flytteaktiviteten, herunder urbaniseringen Klimatiske forhold Kulturelle forhold Eierforhold på boligmassen Boligmiksen I mindre grad (kortsiktige) konjunkturelle forhold Og i helt marginal grad drevet av offentlige incitamenter

9 Statliga tillbyggnader Finland Start-up assistance (10% of costs) for renovation of residential buildings in suburbs ( 100m.) In 2014 a tax deduction of 45% on the amount paid for renovation of dwellings up to a max of 2,400 per spouse to combat grey economy Interest subsidised loans for renovation of rental housing France 100m fund for thermal and energy efficient renovation works UK Italy Tax relief and subsidies for energy saving projects c 28bn in 2013 Germany Extension of State subsidy for energy related renovation measures (KfW programmes) total funding of 1.8bn. Energy efficiency improvements Local Authorities to receive 104m under the Green Deal P R O G N O S E S E N T E R E T

10 Hvorfor planlegges oppussing? Statliga tillbyggnader 70 % 60 % 64 % 3.kv kv kv kv % 43 % 40 % 30 % 20 % 13 % 15 % 10 % 6 % 9 % 3 % 2 % 2 % 0 % Nødvendig vedlikehold Nedslitt Lei det gamle Lyst på noe nytt Få sin egen stil Annet, noter Pusser opp for salg Inspirert av moter og trender Blitt inspirert av andre som nettopp har pusset opp - P R O G N O S E S E N T E R E T -

11 Hvor ofte gjør vi det, inne Statliga tillbyggnader P R O G N O S E S E N T E R E T

12 Hva snakker vi om? Statliga tillbyggnader NOK ,- 40% NOK , ,8 mrd. (eks mva) Alt: 50 % Blanding: 30 % Ingenting: 20 % Enebolig: 52% Småhus: 21% Leilighet: 27% 80 mrd? Alt: 22 % Blanding: 39 % Ingenting: 38 %

13 ROT-fradrag et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

14 Skattefradrag mot svart arbeid i byggenæringen Iman Winkelman, Siviløkonom og bransjeanalytiker Hovedorganisasjonen Virke 24.september 2014

15 Det var en gang

16 Hva vet vi om omfanget av svart arbeid? Hva folk selv sier: Hva myndighetene identifiserer: 24 prosent oppgir at de har kjøpt svart arbeidskraft. 67 prosent sier at de kjenner en eller flere som har fått utført svart arbeid. Skattekrimenheten har siden 2009 avslørt 46 kriminelle nettverk, som skjuler svart omsetning via fiktive fakturaer. Av 886 millioner kroner i unndratt omsetning, var 495 millioner svart lønn. Hva media avslører: Hva internasjonale undersøkelser forteller oss: «Gransket for svart arbeid mens de pusset opp for Skattedirektoratet» Aftenposten, 27.mars prosent av EUs innbyggere oppgir at de har god grunn til å tro at involverer svart arbeid. Det er først og fremst reparasjoner i hjemmet og rehabiliteringstjenester som anskaffes svart.

17 svarte rot-oppdrag hvert år I følge en undersøkelse har 30 prosent av husholdningene konkrete planer om å gjennomføre innvendig oppussing de neste 12 månedene. Antar vi at 10 prosent av husholdningene som planlegger å pusse opp, kjøper svarte rot-tjenester tilsvarer dette en årlig etterspørsel i det svarte rot-markedet på nærmere oppdrag. Dersom andelen som kjøper svarte tjenester øker til 20 prosent, og vi holder fast ved at det er 30 prosent som pusser opp, øker etterspørselen i det svarte rot-markedet til oppdrag hvert eneste år.

18 Statlig inntektstap på 70 mrd kroner per år Skatte- og avgiftsunndragelsene knyttet til svart arbeid medfører et årlig inntektstap for staten på minst 70 mrd kroner. En vesentlig del av de tapte skatte- og avgiftsinntektene knytter seg til svart arbeid i byggenæringen. Norge er et av de landene som kommer høyest opp på AT Kearneys oversikt over hvilke land der svart arbeid er mest utbredt, målt etter den svarte økonomiens andel av den samlede økonomien.

19 For 70 mrd kroner kunne vi ha.. Tredoblet statens bevilgninger til vegbygging Bygget 8 sykehusbygg på størrelse med Ahus Fjernet formueskatten 5 ganger

20 Konsekvensene er også store på andre områder: Skjev konkurranse: Tap av kompetanse: Svart arbeid brukes som konkurransefortrinn for å vinne oppdrag. Dette skaper konkurransevridning i disfavør av de seriøse virksomhetene. Svart arbeid medfører redusert rekruttering til viktige yrkesgrupper det er stort kompetansebehov for. Mistillit til byggenæringens seriøse aktører: Større kontrollkostnader for alle seriøse: Svart arbeid reduserer tilliten til byggenæringen og gjør byggenæringen til et politisk «problembarn» - dette bremser for utvikling på andre områder. De seriøse virksomhetene i byggenæringen blir belastet med byrdene som følger av at noen ødelegger for alle.

21 Spesielt rot-markedet er utsatt for svart arbeid Lave barrierer for etablering Stort markedspotensial Liten oppdagelsesrisiko

22 Regjeringen må bruke alle verktøy i kampen mot svart arbeid Pisk eller gulrot? Juridiske sanksjoner Økonomiske sanksjoner Kontrolltiltak og tilsyn Holdningskampanjer Insentiver «Regjeringen vil utrede gevinster og konsekvenser av et fradrag for vedlikeholdskostnader i hjemmet». - Målrettet tiltak med umiddelbar effekt - Medfører ingen ytterligere byrde for de seriøse virksomhetene - Vil kunne bidra til å oppfylle flere formål (miljø m.m.)

23 Mulig utforming av et skattefradrag mot svart arbeid Hvordan? Godkjente bedrifter med merkeordning - Kobles opp mot revisorgodkjenning el.lign. Fradragsføres direkte på den enkeltes selvangivelse - Trekkes fra alminnelig inntekt Stikkprøvebasert kontroll Forutsetninger for suksess: Ubyråkratisk for virksomhetene / ingen «hick-up» ved etablering Lett for kundene å velge riktig / enkelt regelverk å forstå Lave administrasjons- og kontrollkostnader for staten

24 Når sier Stortinget ja til skattefradrag mot svart arbeid? Rot -fradraget bør bli innført i 2015, mener Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæther. Høstens statsbudsjett kommer med ordning som skal øke ENØK-investeringer i private hjem. Sterk vilje til å innføre rot-fradrag blant FrPs tillitsvalgte i regjeringsapparatet. Tydelige signaler fra statsminister Erna Solberg i Høyres landsmøtetale tidligere i år. 8.oktober slippes statsbudsjettet for 2015

25 ROT-fradrag et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

26 ROT-fradraget og et alternativ Frokostmøte Hovedorganisasjonen VIRKE september forbundssekretær Halvor Langseth

27 Hvorfor ROT-fradrag? Begrense useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i det private ROT-markedet (ca. 60 milliarder kr pr år) Ikke argument i Norge: stimulere til økt aktivitet / begrense arbeidsledighet oppnå økt standard i bomiljøet (f.eks. endre eller effektivisere energibruken, bedre inneklima,..) subsidiere / senke bokostnadene (skattelette for huseiere) 27

28 Finansdepartementet utreder Endring av Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll 2014, fra pkt. 8.2: Et fradrag for investeringer i ENØK skal stimulere til ytterligere tiltak for energieffektivisering i hjemmet, mens et ROT-fradrag i Norge kan være et tiltak for å begrense bruken av svart arbeid i byggebransjen. Hvor effektive slike ordninger antas å være for å nå disse målene vil stå sentralt i vurderingene. Ordninger på skattesiden må også vurderes opp mot andre alternativer. 28

29 Utvalgsrapport med et bedre alternativ Byggenæringen enig: BNL Arkitektbedriftene NALF RIF. Norsk Teknologi MEF NESO Fellesforbundet Boligprodusentene Byggmesterforbundet EBA 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 ROT-fradrag et effektivt virkemiddel mot svart arbeid

36 Skattereduktion för rotarbete 24 september 2014 Pia Blank Thörnroos

37 Skattereduktion för rotarbete Varför köpa svarta tjänster när man kan köpa vita till halva priset?

38 Skattereduktion för rotarbete Infördes den 8 december 2008.

39 1 juli 2009 infördes fakturamodellen Kunden får rabatten (skattereduktionen) direkt vid köpet, skattereduktionen slutregleras i köparen inkomstdeklaration.

40 Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden Maximalt kr per person och år (inklusive rutarbete)

41 Kunden betalar halva arbetskostnaden Skatteverket underrättar kunden om att utbetalning skett Fakturamodellen innebär att Skatteverket betalar en del av köparens arbetskostnad När kunden har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket

42 Rot- och rutarbete i siffror Populär reform över 1,2 miljoner personer använde sig av reformen under förra året Totalt gjordes närmare 4 miljoner köp Under 2013 betalades det ut över 17,5 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och rutarbete Ökning för både rot och rut jämfört med året innan rot ökade 3 procent rut ökade nästan 16 procent

43 företag som utför rotarbete har under 2013 fått utbetalning från Skatteverket med ett sammanlagt belopp om 14,6 miljarder kronor personer har köp rotarbete under 2013.

44 Gränsdragnings- och kontrollproblem Vanligt förekommande fel är att arbetskostnaden även innehåller andra kostnader exempelvis kostnad för material. Var går gränsen mellan ett byggarbete och ett markarbete?

45 Trappa för att komma in i huset? Eller markarbete som inte ger rätt till skattereduktion?

46 Skattereduktion för husarbete ger Skatteverket löpande information om företagens intäkter. Skatteverket har möjlighet att stämma av såväl arbetsgivaravgifter som moms under inkomståret.

47 Fakturamodellen bidrar till att bekämpa svartarbetet Inkomsterna rapporteras löpande till Skatteverket

48 Skatteverket gör regelbundna mätning av medborgarnas syn på svartarbete Skattereduktion för rotarabete infördes 2009 och sedan dess har det skett en stor förändring i allmänhetens syn på svartarbete.

49 År 2002 frågade Skatteverket privatpersoner om de kände någon som under de senaste året anlitat svart arbetskraft. 44 procent svarade ja hade antalet som kände någon som anlitat svart arbetskraft sjunkit till 30 procent.

50 Allmänheten: Jag känner någon som under det senaste året har anlitat svart arbetskraft

51 När Skatteverket 2002 frågade privatpersoner om de kände någon eller några som arbetade svart svarade 47 procent ja hade andelen som kände någon som arbetade svart sjunkit till 27 procent.

52 Allmänheten: Jag känner någon som har arbetat svart under det senaste året

53 När Skatteverket 2002 bad företagare ta ställning till påståendet Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar svarade 31 procent ja var det bara 17 procent av de tillfrågade företagarna som svarade att de var utsatta för osund konkurrens.

54 Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar

55 Även om det inte gjorts några officiella beräkningar av effekterna av skattereduktionen så tyder det mesta på att: Efterfrågan på vita tjänster har ökat vilket medfört positiva effekter i form av Vita jobb och redovisade intäkter.

56 ROT-fradrag et effektivt virkemiddel mot svart arbeid