Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS"

Transkript

1 Presentasjon av Energimonitor Fornybar forum Molde, 9. desember 2011 Entelligens AS

2 Om Entelligens

3 Bakgrunn Entelligens har utspring fra Prognosesenteret, som har analysert den norske boligmassen siden Entelligens ble startet i 2010 for å benytte dette betydelige tallmaterialet for å energieffektivisere norske boliger. Selskapet arbeider med foretningsutvikling av konsepter for lønnsom energieffektivisering

4 Noen prosjekter Entelligens AS har etablert seg som den ledende kunnskapsbedriften innenfor energieffektivisering av boligmarkedet. Enova: Selskapet ble tildelt Potensial og barrierestudie bolig fra Enova 15. mars Utvikling av 105 boligmodeller som definerer Norges boligmasse: Modellene er benyttet som grunnlag for beregningene i Potensial og barriere studien som er utarbeidet for Enova. Energi tiltakspakker: Vi har utviklet tiltakspakker for Byggenæringens landsforbund og Byggmesterforbundet som skal benyttes som veiledning til deres medlemsbedrifter. Prosjekteier - Suksessfamilier på Engerjordet: Konsept for effektiv energiomlegging i samarbeid med aktører fra hele verdikjeden. Resultatene av prosjektet blir presentert i rapporten Suksessfamiler Engerjordet Del 1: Viktige funn. Rapporten Suksessfamilier Engerjordet del 2: Fra analyse til tiltak blir tilgjengelig i Oppkjøp og restrukturering av nettportalen byggebolig.no: Etablering av nye inntektsmodeller og samarbeidsavtaler

5 Trender

6 Trender Boligeiere vet at energitiltak lønner seg. Det er solgt ca varmepumper i Norge (9 MRD NOK) - men: Mangelfull dokumentasjon på gjennomførte tiltak effekt, region, økonomi, type Boligeiere vet ikke hvilke energitiltak som lønner seg ulike aktører gir ulike råd Ingen aktører tilbyr optimale energipakker Mange aktører er bundet til rigide forretningsmodeller Pris- og produktstyrt marked, mange useriøse aktører Utfordring: Behovet for informasjon er stort, for alle aktører i verdikjeden, fra boligeier til offentlige myndigheter. Omkring 2.1 millioner boliger i Norge står ovenfor en ny hverdag hva gjelder rammebetingelser og muligheter innen energirenovering.

7 Vår metode

8 Vår tilnærming Energi er den tredje største utgiften forbundet med å bo. Renovering/vedlikehold av boligen er den nest største utgiften og er sterkt knyttet til energiutgiften. Gjennomsnittlig bolig bruker: kwh/år Boligmassen utgjør 22% av energibruken i Norge. Alle boliger kan spare energi Alle boliger kan spare energi på en lønnsom måte. Energibruk kan beregnes Besparelse kan beregnes Lønnsomhet kan beregnes

9 Viten om norske boliger Hva vet vi om den enkelte bolig: Vi har utviklet 105 boligmodeller som gir et representativt bilde av boligmassen i Norge Vi har klimadata og bruksareal på boliger (BRA) på kommunenivå = vi har dekket det bygningstekniske Hva vet vi ikke om den enkelte bolig: Data på husstanden Bruksvaner Komfort = kun boligeier har denne informasjon Mobil analyse

10 Nasjonale boligmodeller 105 dynamiske boligmodeller, utviklet av Entelligens AS, som gir et representativt bilde av den norske boligmassen i forhold til energi og ROT. Kalibrerte boligmodeller Justert ift bruk -Temperatur -Tappevann -Belysning -Teknisk Justert ift byggteknisk -Byggeår -Størrelse -Geografi -Utforming Passive tiltak Din energitilstand Aktive tiltak Energipakker (one stop shop) Din energiøkonomi

11 Tall fra Tingvoll

12 Boligmassen i Tingvoll fordelt på byggeperiode 45% Tingvoll 9% 14% 15% 10% 8% Norge Før

13 Boligmassen i Tingvoll, fordelt på m2 13 % 2 % Enebolig 85 % Småhus Leiligheter

14 Totalt energibruk i boligmassen i Tingvoll 36 GWh 22 GWh Per 2010 Benchmark (TEK 10) Per 2010 Benchmark (TEK 10)

15 Energibruk fordelt på boligtyper i Tingvoll Per 2010 KWh/enhet Benchmark KWh/enhet(TEK 10) Enebolig Småhus Leilighet

16 Hva ville det kostet? Utbedre boligene til TEK millioner 14,2 GWh besparelse 55 kr per kwh Boligeier kan betale 19 kr per kwh Utbedre boligene LUFT/LUFT VP 12 millioner 2,22 GWh besparelse 5,4 kr per kwh Boligeier kan betale 9 kr per kwh Vi kan beregne alle tiltak

17 Engerjordet prosjektet alle boliger er unike Årlig energibruk kwh Energibruk oppvarming kwh kwh kwh kwh kwh Gjennomsnitt Laveste forbruk Høyeste forbruk Gjennomsnitt oppvarming Laveste oppvarming Høyesteoppvarming

18 Potensiell CO 2 besparelse i Tingvoll Beregnet forenklet nordisk miks Varmepumper CO 2 besparelse = 443,60 tonn Antall biler = 148 Tek 10 CO 2 besparelse = 2831,13 tonn Antall biler = 944

19 Energimonitor

20 Produkter 105 nasjonale boligmodeller utgjør kjernen i vår virksomhet. 1. Energimonitor nettbaserte konsepter som baseres på nasjonale boligmodeller 1. Boligeier nettportal rettet mot boligeiere. Komplett løsning for energieffektivisering av boligen, fra energianalyse, finansiering og tilgang til kvalitetssikrede leverandører (One stop shop). Portalen skal distribueres gjennom samarbeidspartnere. Tjenesten skal være gratis for boligeier. 2. Kommune nettbasert verktøy for effektiv energiledelse, strategisk viktig informasjon om energieffektivisering i boligsegmentet. 3. Forhandler nettbasert verktøy for å kartlegge markedspotensial Mobil analyse 2. Nettportalen Byggebolig.no - Norges største diskusjonsforum for boligeiere.

21 Produktkart Nettportalen Byggebolig.no Boligeiere Energiportal boligeier Data Entelligens boligmodeller Mobil analyse Energiportal kommune/forhandler

22 Energimonitor Boligeier

23 Energimonitor Bolig Energimonitor Bolig er en forbrukerrettet tjenesteplattform for energieffektivisering av boliger. Tjenesten gir boligeiere gratis verktøy og ekspertråd som skaper forståelse for og bevissthet omkring eget energiforbruk. Vi har identifisert to hovedbarrierer for boligeier: komplisert og for dyrt Tjenesten vil gjøre det enklere for boligeier å gjennomføre lønnsomme energitiltak i boligen individuell energirådgivning i kombinasjon med et komplett tjenestespekter. En fullverdig analyse av boligen reduserer i tillegg befaringskostnaden for leverandør og prisene på tiltak kan reduseres. Noen funksjoner: Oversikt over lønnsomme tiltak for din bolig Sammenligne ditt energiforbruk med venner og lignende boliger Offisielt energimerke fra NVE Finne og søke aktuelle offentlige støtteordninger og finansiering. Brukererfaringer, over energirelaterte innlegg fra Byggebolig.no integreres i portalen Integrasjon mot sosiale medier Vårt mål Alle boliger er unike, og hver boligeier har unike behov. Vellykket energieffektivisering krever gode løsninger og høy kunnskap. Det er vår målsetning at privat energieffektivisering skal skape energibevissthet, tiltakslyst, lønnsomhet og engasjement. Tjenesten skal lanseres som en gratis webtjeneste for boligeiere i

24 Energimonitor Forhandler

25 Energimonitor Forhandler Salgs og markedsverktøy for leverandører av energitiltak Bruksområder Kartlegging av markedspotensial innenfor hver tiltakstype og definert region Målrettet salg Levere tilbud til boligeiere som har gjennomført analyse Reduserer antall befaringer

26 Energimonitor Kommune

27 Energiportal/Kommune Første og eneste beslutningsverktøy for energieffektivisering i boligsegmentet Nettbasert tjeneste; samler, systematiserer, foredler og selger strategisk viktig informasjon om markedet for energieffektivisering Sanntid energitilstand for boligmassen, visualisering av nedbrytbare data Våre 105 universelle boligmodeller utgjør kjernen i plattformen Tjenesten gir mulighet til å analysere og sammenligne enkelt-kommuner, fylker, markeder eller egendefinerte områder. Brukeren kan selv definere hvilke kommuner eller områder man ønsker å se resultatene for. Energiledelse: Sammenligne markedsområder Kartlegging av risiko og potensial Trender og prognoser Vurdering av markedsstørrelse Sanntidsrapportering av aktivitetsnivå Gjennomførte analyser Gjennomførte tiltak Måling av markedstiltak

28 Hvordan kan en kommune bruke Energimonitor? Oversikt over energitilstanden i kommunen Energiledelse, strategisk informasjon sette opp enøkfond oversikt over tiltaksmarkedet og mulighet for nye arbeidsplasser Godt tilbud til innbyggerne, nettbasert analyse Kartlegge CO 2 reduksjonen som skapes fra innbyggerne Sammenligne mot andre kommuner, samarbeid deling av aktiviteter og planer

29 Oppsummering Alle boliger er energi-ineffektive Riktig beslutningsgrunnlag gir lønnsomhet i hele verdikjeden Et godt samspill mellom kommune, forhandler og boligeier er viktig for en lønnsom og effektiv energiomlegging Løsning for næringsbygg kommer i versjon 2

30 Energimonitor lanseres i 2012 Takk for meg!

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1

Potensial- og barrierestudie 1/3. Energieffektivisering av norske boliger. enova rapport 2012:01.1 Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering av norske boliger 1/3 Bakgrunnsrapport Utført av Prognosesenteret AS i samarbeid med Entelligens AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.1 Drivkraften

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND

PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND PROSJEKTBESKRIVELSE OLJEFRI.NO I HORDALAND MÅLSETTING: Oljefri.no skal bidra til at klimagassutslippene fra oljefyring i Hordaland reduseres med 90 prosent innen 2014 og være pådriver for lavere klimagassutslipp

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

Kilder. Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Kilder. Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Kilder Kvantitative undersøkelser og dybdeintervjuer gjennomført av TNS Gallup Enova Resultat- og aktivitetsrapport 2007 EU Commission Green Paper on Energy Efficiency 2005 Stern Review Siemens Megatrend

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. september 2015 SAK NR 057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse om arbeidet

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Kostnader ved installasjon av vannbåren varme.

Kostnader ved installasjon av vannbåren varme. Side 1 av 92 Kostnader ved installasjon av vannbåren varme. Sammenlikning av Norge og Sverige. ENDELIG VERSJON 12/2009 Prognosesenteret AS Oppdragsgiver: Enova AS Av: Prognosesenteret AS Utførende konsulenter:

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T

Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger. - et innspill til Klimakur 2020 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger - et innspill til Klimakur 2020 4 2010 R A P P O R T Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett

ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien. Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett ByggNett samfunnseffekter som følger av strategien Kostnader og nytte knyttet til Direktoratet for byggkvalitets strategi for ByggNett Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer