Skattekonferanse NTL Fakturasvindel en sikker inntektskilde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattekonferanse NTL 19.10.2011 Fakturasvindel en sikker inntektskilde"

Transkript

1 Skattekonferanse NTL Fakturasvindel en sikker inntektskilde Jan-Egil Kristiansen, leder Skattekrim Øst NTL /jek 1

2 Skattekriminalitet trusselbildet og utviklingen Utviklingstrekkene er urovekkende bl.a. ved at kriminaliteten organiseres, blir multikriminell og er grenseoverskridende Vi ser en utvikling av skatte- og avgiftskriminaliteten mot mer organiserte strukturer og med grensesnitt mot annen kriminalitet (multikriminalitet) hvor økonomisk vinning er et hovedmotiv NTL /jek 2

3 Den organiserte kriminaliteten Meld.St.7 ( ) Kampen mot organisert kriminalitet Det er ulike definisjoner og kriterier for begrepet organisert kriminalitet. I Norge benyttes i hovedsak straffeloven 60a og EUs definisjon, hvor definisjonen rettes mot hvordan kriminaliteten organiseres. Viktige karaktertrekk her er: Samarbeid mellom flere enn to personer Samarbeidet strekker seg over lengre eller ubegrensete perioder Det foreligger mistanke om alvorlige kriminelle handlinger Aktivitetene styres av målsetting om vinning og/eller makt Kjennetegn ved den organiserte kriminaliteten er dens mobilitet og grenseoverskridende karakter, og hvor formålet er økonomisk vinning og makt. NTL /jek 3

4 Den organiserte kriminaliteten Kriminalitetsområdene velges ut fra hva som til enhver tid gir mest profitt, vurdert opp mot oppdagelsesrisiko og straffereaksjoner. De kriminelle anslagene er ofte målrettede, godt planlagte, og de utøves i det skjulte av lukkede, kriminelle grupper og nettverk. De organiserte gruppene og nettverkene er ofte svært tilpasningsdyktige og fleksible. Den organiserte kriminaliteten representerer store og til dels nye utfordringer. Kriminalitetsutviklingen går i negativ retning ved at den organiserte kriminaliteten synes å være i vekst. Internasjonalt er alvorlig økonomisk kriminalitet av de kriminalitetsformer der en oftest ser organisert kriminalitet. NTL /jek 4

5 Skattekrim Øst prioriteringer Organisert skattekriminalitet, bl.a. nettverkskriminalitet med fiktiv fakturering. Eget landsomfattende prosjekt ledet av Skattekrim Øst. 2. Medvirkere, særlig profesjonelle medvirkere (advokater, revisorer, regnskapsførere) og medvirkning til bl.a. kassaapparatmanipulasjon 3. Utland, særlig skatteparadiser og NUF 4. Finans/hvitsnipp, store saker med bl.a. tapping av selskaper 5. Multikriminalitet, dvs. saker som i tillegg til skatte- og avgiftskriminalitet inneholder andre alvorlige straffbare forhold, f.eks korrupsjon, underslag, bedrageri, heleri, trygde- og stønadssvindel, konkursgjengangere, falsk ID 6. Store og grove enkeltsaker, bl.a. restitusjonssvindel i forbindelse med momskaruseller og momskjeder NTL /jek 5

6 Fiktiv fakturering i nettverk Skatteetaten gjennomfører et landsdekkende prosjekt for å avdekke fiktiv fakturering i organiserte nettverk. Prosjektet ledes av Skattekrimavdelingen i Skatt øst. I prosjektet deltar alle fem skatteregionene, NAV og Oslo kemnerkontor. Prosjektet startet i 2009 og har varighet i tre år. Politidirektoratet er observatør i styringsgruppen. Formålet med prosjektet er at Skatteetaten, NAV og Oslo kemnerkontor samarbeider operativt på landsbasis for å forhindre og avdekke fiktive fakturaer i nettverk, sikre verdier ved aktiv innfordring og anmelde saker til politiet som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, trygdemisbruk, heleri, hvitvasking og foreta inndragning av utbytte fra straffbare handlinger. NTL /jek 6

7 Fiktiv fakturering i nettverk Kjeder av leverandører ( nettverk ) organiserer svart arbeid og utsteder falske eller fiktive fakturaer for å unndra skatt og mva, ofte ved å kamuflere svarte lønninger. Skatte- og avgiftsunndragelsene skjer ved at det lages en fiktiv faktura (normalt for tjenester) som skal legitimere en transaksjon som aldri er gjennomført eller som er gjennomført, men ikke i den form som fakturaen beskriver og ikke mellom partene som fremgår av fakturaen. Den fiktive fakturaen bokføres hos kjøper og betales til selger (ofte et såkalt uttaksledd ). Dette er gjerne en person uten fast bopel, rusmisbruker eller en utlending med falsk identitet. Selger tar umiddelbart ut pengene i kontanter og returnerer dem til kjøper mot en mindre provisjon. NTL /jek 7

8 Fiktiv fakturering i nettverk Albanere med falsk ID er knyttet til saker med fiktiv fakturering. Skatt øst anmeldte i fjor 197 personer for falsk ID. Falsk ID er trolig et stort, voksende og undervurdert problem. Fiktive fakturaer kamuflerer svarte lønninger, arbeidstakernes (reelle) identitet og muliggjør sosial dumping Unngår lønnsinnberetning (og reduserer dermed lønnskostnadene ved at ansatte ikke betaler skatt) Sparer foretaket for arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter Omgår arbeidsmiljølovgivningen og Allmenngjøringsloven (minstetariffer) NTL /jek 8

9 Fiktiv fakturering - illustrasjon Seriøst byggefirma Selskap A gjør jobben med egne ansatte. Kontraktsregulert. Selskap A/hoved Selskap B gjør jobben. Hvor mange som jobber vet ikke vi Selskap B/mellom Selskap C gjør jobben. Husker ikke hvem det er og hvor vi fant dem Selskap C/uttak Finner ikke spor av firma eller innehaver Personer på byggeplasser Finner ikke navn i FR og AA. Arbeider X JOBBEN ER GJORT - HVEM HAR GJORT DEN?? NTL /jek 9

10 Fiktiv fakturering i ett nettverk NTL /jek 10

11 Fiktiv fakturering i nettverk Bl.a. via hvitvaskingsmeldinger fra banker om store kontantuttak har vi avdekket kjeder av leverandører ( nettverk ) som organiserer svart arbeid og utsteder falske eller fiktive fakturaer for å unndra skatt og mva, samt for å kamuflere svarte lønninger og sosial dumping. Vi har hittil (pr. 30.9) identifisert 37 slike nettverk, særlig i bransjene bygg/anlegg og renhold. 210 saker kontrolleres og i 145 saker som er ferdig er det avdekket unndratt skatt og mva for 526 mill, herav svarte lønninger for 295 mill, unndratte eierinntekter for 128 mill og unndratt mva for 103 mill. 47 personer i 12 ulike nettverk er politianmeldt og 20 personer er straffedømt hittil. 98% av beløpene gjelder saker i Skatt øst. Vi har foreløpig ingen samlet oversikt over omfanget av slike saker, men det dreier seg om store beløp. Et stort problem i hele Europa, som bl.a. underminerer mva-systemet. NTL /jek 11

12 Dommer i Teichert-nettverket AT Oslo tingrett Straffeloven ledd Heleri for kr Inndragning kr Fengsel i 6 mndr RT Borgarting Oslo tingrett Straffeloven ledd Heleri for kr 13 mill Inndragning kr Fengsel 2 år og 7 mndr AM Oslo tingrett Straffeloven ledd Heleri for kr Fengsel i 60 dager KV Oslo tingrett Straffeloven ledd Heleri for kr Inndragning kr Fengsel i 11 mndr AF Oslo tingrett Straffeloven ledd Heleri for kr 17,5 mill Inndragning kr 17,5 mill Fengsel 3 år og 6 mndr Lagmannsretten Frikjent CRD Oslo tingrett Straffeloven ledd Heleri for kr Inndragning kr Fengsel 10 mndr herav 6 mndr betinget NTL /jek 12

13 Omvendt avgiftsplikt Regjeringens handlingsplan tiltak 34: Det skal vurderes om det bør innføres omvendt avgiftsplikt i byggebransjen Skattedirektoratet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet spørsmålet om det bør innføres en ordning med såkalt snudd avregning for beregning av merverdiavgiftsplikt mellom aktører i bygge- og anleggsbransjen. Med snudd avregning eller omvendt avgiftsplikt menes at plikten til å beregne utgående merverdiavgift flyttes over fra selger til kjøper. Skattedirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe som la frem en utredning av 28. mars Arbeidsgruppen konkluderte med at innføring av omvendt avgiftsplikt for bygge- og anleggsbransjen synes å være et effektivt virkemiddel for å motvirke avgiftsunndragelser i bransjen. Forslaget var på høring i Finansministerens svar av til en stortingsrepresentant. NTL /jek 13

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014

Kriminalitet i byggog anleggsnæringen. Situasjonsbeskrivelse 2014 Kriminalitet i byggog anleggsnæringen Situasjonsbeskrivelse 2014 Innhold Forord 3 1. Bygg og anleggsnæringen - fakta 4 1.1 Sysselsetting 4 1.2 Utenlandsk arbeidskraft 4 2. Kriminalitetsbildet nåsituasjonen

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer

Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012

Trusselvurdering. økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012 Trusselvurdering økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011 2012 INNLEDNING 5 DATAINNSAMLING 6 Informasjon om aktørene 6 Risikomodell 6 ØKONOMISK KRIMINALITET 9 Risikovurdering 9 Skattekriminalitet

Detaljer

Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater

Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater Bekjempelse av organisert økonomisk kriminalitet gjennom etterforsknings- og påtalesamarbeid mellom politiet og statlige kontrolletater Rapport fra en arbeidsgruppe i Norges Juristforbund 1. november 2013

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Våren gir håp. Kommentarer til Reiss artikkel

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET. Våren gir håp. Kommentarer til Reiss artikkel NR. 1 2015 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Våren gir håp I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDENE 7 8 Kommentarer til Reiss artikkel SIDE 13 Stipendordningen SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 6 Ellen

Detaljer

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent.

Kategorien skadeverk viser en tydelig nedgang på 7,7 prosent fra 2010 til 2011. I femårsperioden er nedgangen på hele 20 prosent. 1. INNLEDNING...3 2. KRIMINALITETSUTVIKLINGEN...3 2.1 Overordnet oppsummering... 3 Forbrytelser... 3 Politiets straffesaksbehandling... 5 Forseelser... 5 2.2 Vinningsforbrytelser... 6 Simple tyverier...

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Fra Redaktøren: I dette bladet har vi valgt tema «Svart arbeid og økonomisk kriminalitet». Dette er et stort og alvorlig emne.

Fra Redaktøren: I dette bladet har vi valgt tema «Svart arbeid og økonomisk kriminalitet». Dette er et stort og alvorlig emne. NR. 1 2010 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer, bl.a.: SIDE 3 Leder SIDE 4 Møte med finansministeren SIDE 8 Ledelse og økonomisk kriminalitet SIDE 10 Økokrims hospitantordning for ansatte i Skatteetaten

Detaljer

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017

Skatteetaten 2025. Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017. 7 Skatteetaten 2025 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 1 av 26 Virksomhetsstrategi for strategiperioden 2015-2017 Side: 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Samfunnsoppdraget... 4 1.2 Fremtidsbildet ""... 4 1.3 De tre strategiske periodene

Detaljer

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK

Årsrapport for 2004 INNHOLD SØK Årsrapport for 2004 Innledning Innledning 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Brukerorientering 3 Brukerne er fornøyde 3 Pris for beste statlige nettsted 3 Forenklet fremgangsmåte for å få skatteattest 3

Detaljer

Nasjonal risikovurdering

Nasjonal risikovurdering Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Rapport Nasjonal risikovurdering Hvitvasking og terrorfinansiering i Norge Innholdsfortegnelse:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651. Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651. Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapitler: 20 51 og 1600 1651 Inntektskapitler: 3024 3051, 4600 4638, 5341, 5580, 5605 og 5692 Innhold Del I Innledning... 1 Oversikt 9... 11 1.1

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

BACHELOROPPGAVE (OPPG300)

BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Kort eller kontant? - En kort og kontant drøftelse av hvilke virkninger innføringen av et kontantløst samfunn vil kunne ha for politiets arbeid i forebygging av profittmotivert kriminalitet i Norge. En

Detaljer

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Innhold : Sammendrag : 5 : Innledning : 9 : Datagrunnlag : 13 : Hvordan utføres hvitvasking? : 15 Hvilke tjenestetilbydere kan misbrukes?

Detaljer

Trusselvurdering Irske/britiske asfalt- og steinleggere i Norge

Trusselvurdering Irske/britiske asfalt- og steinleggere i Norge Trusselvurdering Irske/britiske asfalt- og steinleggere i Norge Forord Kripos har som oppgave å tilføre politidistriktene og særorgan kunnskap om organisert og alvorlig kriminalitet for at politiet skal

Detaljer

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig

Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge en vurdering av muligheten for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig Kredittilsynet, 15. september 2008 1 1 Innledning 1.1 Kredittilsynets oppdrag

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

Metoderapport for dokumentaren Svindleren og hans menn

Metoderapport for dokumentaren Svindleren og hans menn 1 Programansvarlig, (ide, opplegg, regi og manus): Renie K. Thorleifsson 23049363/92898272 Research: Renie K. Thorleifsson Ståle Hansen Lars Karelius Noer Tittel: Svindleren og hans menn Publisert: Brennpunkt

Detaljer

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK

2003 INNHOLD SØK INNHOLD SØK Årsrapport for 2003 INNHOLD SØK Skatteetaten i utvikling Skatteetaten i utvikling 2 Elektroniske tjenester 2 Organisasjon og medarbeidere 3 Regelverksutvikling 3 Brukerorientering 4 Utvikling av Skatteetatens

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko 16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko Helge Kvamme PricewaterhouseCoopers AS helge.kvamme@no.pwc.com Innledning Sikkerhetsdagene satte både i 2002 og 2003 økonomisk kriminalitet som operasjonell

Detaljer

Skattelette og statsstøtte til hjemmetjenester som tiltak mot svart økonomi

Skattelette og statsstøtte til hjemmetjenester som tiltak mot svart økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 6/14 Skattelette og statsstøtte til hjemmetjenester som tiltak mot svart økonomi -litt om svenske erfaringer og norske alternativer

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen)

vurdere om ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapet (bokføringen) Foreningen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref 07/3054 FM GKB.--r,35 s -2e og Arkivnr. NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak Vi viser til Finansdepartementets brev av 2. juli

Detaljer

svindel skapt for Snart er det nesten bare kriminelle som har behov for denne seddelen. Derfor bør den vekk. SIDE 12-16 Skarp front om revisjonsplikt

svindel skapt for Snart er det nesten bare kriminelle som har behov for denne seddelen. Derfor bør den vekk. SIDE 12-16 Skarp front om revisjonsplikt Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2008 Som svindel skapt for Snart er det nesten bare kriminelle som har behov for denne seddelen. Derfor bør den vekk. SIDE 12-16 Skarp front om revisjonsplikt

Detaljer