OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE"

Transkript

1 OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Afamcivir 500 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Famciklovir J05AB09 Novartis Norge Varicella zoster virus (VZV) infections herpes zoster Afamcivir is indicated for - the treatment of herpes zoster and ophthalmic zoster in immunocompetent adults (see section 4.4) - the treatment of herpes zoster in immunocompromised adults (see section 4.4) Herpes simplex virus (HSV) infections genital herpes Famvir is indicated for - the treatment of first and recurrent episodes of genital herpes in immunocompetent adults - the treatment of recurrent episodes of genital herpes in immunocompromised adults - the suppression of recurrent genital herpes in immunocompetent and immunocompromised adults Herpes simplex virus (HSV) infections herpes labialis Afamcivir is indicated for - the treatment of recurrent episodes of herpes labialis in immunocompetent adults linical studies have not been conducted in HSV-infected patients immunocompromisedfor other causes than HIV-infection (see section 5.1). Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dose inhalasjonspulver, dosedispensert MTnr: MT-dato: DP Salmeterolxinafoat, flutikasonpropionat R03AK06

2 Sandoz - København Astma Airflusal Forspiro er indisert for regelmessig behandling av astma når bruk av et kombinasjonsprodukt (langtidsvirkende beta-2- agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er hensiktsmessig: -pasienter som ikke kan oppnå tilstrekkelig kontroll med inhalerte kortikosteroider og inhalert korttidsvirkende beta-2-agonist ved behov eller -pasienter som allerede har oppnådd tilstrekkelig kontroll med både inhalert kortikosteroid og langtidsvirkende beta-2-agonist. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) Airflusal Forspiro er indisert for symptomatisk behandling av pasienter med KOLS, med en FEV1 predikert normalverdi < 60 % (før bronkodilatator) og gjentatte eksaserbasjoner, som har betydelige symptomer til tross for regelmessig behandling med bronkodilatator. Airflusal Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dose inhalasjonspulver, dosedispensert MTnr: MT-dato: DP Salmeterolxinafoat, flutikasonpropionat R03AK06 Sandoz - København Se indikasjon Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dose inhalasjonspulver, dosedispensert. Alea omp 20 mg/5 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Amlodipinbesilat, olmesartanmedoksomil, hydroklortiazid 09DX03 Menarini International O.L. SA Behandling av essensiell hypertensjon. Tilleggsbehandling Alea omp er indisert hos voksne pasienter hvor blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert med kombinasjonen olmesartanmedoksomil og amlodipin tatt som en tokomponentformulering. Substitusjonsbehandling Alea omp er indisert som substitusjonsbehandling hos voksne pasienter hvor blodtrykket er tilstrekkelig kontrollert med

3 kombinasjonen olmesartanmedoksomil, amlodipin og hydroklortiazid, tatt som en tokomponentformulering (olmesartanmedoksomil og amlodipin eller olmesartanmedoksomil og hydroklortiazid) pluss en enkeltkomponent (hydroklortiazid eller amlodipin). Alea omp 40 mg/5 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Amlodipinbesilat, olmesartanmedoksomil, hydroklortiazid 09DX03 Menarini International O.L. SA Se indikasjon Alea omp 20 mg/5 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Alea omp 40 mg/10 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Amlodipinbesilat, olmesartanmedoksomil, hydroklortiazid 09DX03 Menarini International O.L. SA Se indikasjon Alea omp 20 mg/5 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Alea omp 40 mg/5 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Amlodipinbesilat, olmesartanmedoksomil, hydroklortiazid 09DX03 Menarini International O.L. SA Se indikasjon Alea omp 20 mg/5 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Alea omp 40 mg/10 mg/25 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Amlodipinbesilat, olmesartanmedoksomil, hydroklortiazid 09DX03 Menarini International O.L. SA

4 Se indikasjon Alea omp 20 mg/5 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Alkybend 2,5 mg/ml pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Bendamustinhydroklorid L01AA09 Helm AG First-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (Binet stage B or ) in patients for whom fludarabine combination chemotherapy is not appropriate. Indolent non-hodgkin's lymphomas as monotherapy in patients, who have progressed during or within 6 months following treatment with rituximab or a rituximab containing regimen. Front line treatment of multiple myeloma (Durie-Salmon stage II with progress or stage III) in combination with prednisone for patients older than 65 years who are not eligible for autologous stem cell transplantation and who have clinical neuropathy at time of diagnosis precluding the use of thalidomide or bortezomib containing treatment. asenlax 4 g pulver til mikstur oppløsning i dosepose MTnr: MT-dato: MRP Makrogol 4000 A06AD15 Laboratorios asen-fleet S.L.U. F Symptomatisk behandling for forstoppelse hos barn fra 6 måneder til 8 år. En organisk forstyrrelse skal utelukkes av lege før behandlingen startes, spesielt hos barn under 2 år. asenlax skal kun brukes som en midlertidig behandling for forstoppelse, i høyst tre måneder, i kombinasjon med sunne livsstils- og kostholdsvaner. Hvis symptomer vedvarer på tross av en sunn livsstil og et sunt kosthold, bør en underliggende årsak mistenkes og behandles. arprofen Krka 20 mg tablett MTnr: MT-dato: DP Karprofen

5 QM01AE91 KRKA, d.d. Novo mesto Reduction of inflammation and pain caused by musculoskeletal disorders and degenerative joint disease. As a follow up to parenteral analgesia in the management of post operative pain. arprofen Krka 50 mg tablett MTnr: MT-dato: DP Karprofen QM01AE91 KRKA, d.d. Novo mesto Se indikasjon arprofen Krka 20 mg tablett arprofen Krka 100 mg tablett MTnr: MT-dato: DP Karprofen QM01AE91 KRKA, d.d. Novo mesto Se indikasjon arprofen Krka 20 mg tablett arprofen Krka 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Karprofen QM01AE91 KRKA, d.d. Novo mesto Dogs: For the control of post-operative pain and inflammation following orthopaedic and soft tissue (including intraocular) surgery. ats: For the control of post-operative pain following surgery. efazolin IPP 2 g pulver injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP efazolinnatrium J01DB04

6 IPP International Pharma Partners GmbH efazolin IPP er indisert for behandling av følgende infeksjoner forårsaket av cefazolin-følsomme mikroorganismer -Hud- og bløtdelsinfeksjoner -Bein- og leddinfeksjoner Perioperativ profylakse. For kirurgiske operasjoner med økt risiko for infeksjoner med anaerobe patogener, f.eks. kolorektal kirurgi, anbefales en kombinasjon med et passende stoff med aktivitet mot anaerobe bakterier. Bruken av cefazolin bør begrenses til de tilfeller hvor parenteral behandling er nødvendig. Den forårsakende organismens følsomhet for behandlingen bør utprøves (hvis mulig), selv om behandlingen kan startes før resultatene er tilgjengelige. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. etrizin Orifarm 10 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP etrizindihydroklorid R06AE07 Orifarm Generics F Utleveringsbestemmelse Pakninger på inntil 30 tabletter er unntatt reseptplikt og står i reseptgruppe F Reseptfri indikasjon: Voksne og barn over 6 år: Til behandling av allergisk nese- og øyebesvær. In adults and paediatric patients 6 years and above: - etirizine is indicated for the relief of nasal and ocular symptoms of seasonal and perennial allergic rhinitis. - etirizine is indicated for the relief of symptoms of chronic idiopathic urticaria. Diklofenak/Misoprostol Actavis 50 mg/0,2 mg tabletter med modifisert frisetting MTnr: MT-dato: DP Diklofenak, misoprostol M01AB55 Actavis Group PT ehf Diklofenak-komponenten i Diklofenak/Misoprostol Actavis er indisert til symptomatisk behandling av osteoartritt og revmatoid artritt. Misoprostol-komponenten i Diklofenak/Misoprostol

7 Actavis er indisert til pasienter med særlig behov for forebyggende behandling av mage- og duodenalsår ved behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs). Eplerenone Mylan 25 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Eplerenon 03DA04 Generics (UK) Limited, Hertforshire Eplerenone is indicated, in addition to standard therapy including beta-blockers, to reduce the risk of cardiovascular mortality and morbidity in stable patients with left ventricular dysfunction (LVEF 40 %) and clinical evidence of heart failure after recent myocardial infarction. Eplerenone Mylan 50 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Eplerenon 03DA04 Generics (UK) Limited, Hertforshire Se indikasjon Eplerenone Mylan 25 mg tablett, filmdrasjert Escitalopram Bluefish 5 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Escitalopramoksalat N06AB10 Bluefish Pharmaceuticals AB Behandling av alvorlige depressive episoder. Behandling av panikklidelse med eller uten agorafobi. Behandling av sosial angstlidelse (sosial fobi). Behandling av tvangslidelse (OD). Escitalopram Bluefish 10 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP

8 Escitalopramoksalat N06AB10 Bluefish Pharmaceuticals AB Se indikasjon Escitalopram Bluefish 5 mg tabletter, filmdrasjerte Escitalopram Bluefish 20 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Escitalopramoksalat N06AB10 Bluefish Pharmaceuticals AB Se indikasjon Escitalopram Bluefish 5 mg tabletter, filmdrasjerte Gemcitabin Hetero 200 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Gemcitabinhydroklorid L01B05 Hetero Europe, S.L. Gemcitabin er indisert for behandling av lokalavansert eller metastaserende blærecancer i kombinasjon med cisplatin. Gemcitabin er indisert for behandling av lokalavansert eller metastaserende adenokarsinom i pankreas. Gemcitabin er indisert for lokalavansert eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer (NSL), som førstelinjebehandling i kombinasjon med cisplatin. Gemcitabin monoterapi kan vurderes hos eldre pasienter og de med performance status 2. Gemcitabin er indisert for behandling av lokalavansert eller metastaserende epitelial ovarialcancer i kombinasjon med karboplatin hos pasienter med residiverende sykdom etter en residivfri periode på minst 6 måneder etter platinabasert førstelinjebehandling. Gemcitabin er indisert for behandling av inoperabel, lokal residiverende eller metastaserende brystcancer i kombinasjon med paklitaksel hos pasienter med residiv etter (neo)adjuvant kjemoterapi. Tidligere kjemoterapi skal inkludere et antracyklin dersom dette ikke er kontraindisert. Gemcitabin Hetero 1000 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato:

9 DP Gemcitabinhydroklorid L01B05 Hetero Europe, S.L. Se indikasjon Gemcitabin Hetero 200 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning Hepatect 50 IE/ml infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: MRP Immunglobulin mot hepatitt B (human) J06BB04 Biotest Pharma GmbH Forebygging av reinfeksjon med hepatitt B-virus etter levertransplantasjon på grunn av hepatitt B-indusert leversvikt. Immunprofylakse mot hepatitt B: - ved tilfeldig eksponering hos ikke-immuniserte personer (inkludert personer som er ufullstendig vaksinert eller som har ukjent status). - hos hemodialysepasienter, inntil vaksinen er effektiv. - hos nyfødte av mor som er bærer av hepatitt B-virus. - hos pasienter som ikke har fått immunrespons (ingen målbare hepatitt B-antistoffer) etter vaksinering, og der det er nødvendig med kontinuerlig forebygging på grunn av kontinuerlig risiko for infeksjon med hepatitt B. Ibuprofen Farmalider 20 mg/ml mikstur, suspensjon MTnr: MT-dato: DP Ibuprofen M01AE01 Farmalider S.A. F Utlveringsbestemmelse: Pakninger på inntil 150 ml er unntatt reseptplikt og står i gruppe F Reseptfri indikasjon: Til voksne og barn over 1 år: Ved hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, lette muskel- og leddsmerter. Febernedsettende f.eks. ved forkjølelse og influensa. Acute painful conditions of mild to moderate intensity, e.g. headache, dental pain, back problems, muscle- and joint pain. Dysmenorrhoea without organic cause. Symptomatic treatment of pain and inflammation in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. hildren from 3 months to 6 years: Symptomatic treatment of fever and of mild to moderate pain in children weighting more than 5 kg.

10 Ibuprofen Farmalider 40 mg/ml mikstur, suspensjon MTnr: MT-dato: DP Ibuprofen M01AE01 Farmalider S.A. F Utlveringsbestemmelse: Pakninger på inntil 150 ml er unntatt reseptplikt og står i gruppe F Se indikasjon Ibuprofen Farmalider 20 mg/ml mikstur, suspensjon Isteranda 1,5 mg tablett MTnr: MT-dato: DP Levonorgestrel G03AD01 Sandoz - København Postkoital antikonsepsjon til anvendelse innen 72 timer etter et ubeskyttet samleie eller når bruk av annen prevensjon har mislykkes. Ivermax 0,8 mg/ml mikstur, oppløsning MTnr: MT-dato: Ivermektin QP54AA01 Orion orporation - Espoo Behandling av følgende gastrointestinale rundormer, lungeorm og nesebrems hos sau: Gastrointestinale nematoder (adulte og L4) Haemonchus contortus Teladorsagia circumcincta Trichostrongylus spp. ooperia spp. Nematodirus spp., inkludert Nematodirus battus Strongyloides papillosus habertia ovina Lungeorm (adulte og L4) Dictyocaulus filaria Nesebrems (alle larvestadier) Oestrus ovis

11 Kapecitabine Strides 150 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Kapecitabin L01B06 Strides Arcolab International Limited Kapecitabin Strides er indisert for adjuvant behandling etter kirurgi hos pasienter med stadium III (Duke s stadium ) koloncancer (se punkt 5.1). Kapecitabin Strides er indisert som behandling ved metastaserende colorektal cancer (se pkt. 5.1). Kapecitabin Strides er indisert som førstelinjebehandling ved fremskreden ventrikkelcancer i kombinasjon med et platinumbasert regime (se pkt. 5.1). Kapecitabin Strides, i kombinasjon med docetaxel (se punkt 5.1), er indisert til behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når behandling med cytotoksisk kjemoterapi har feilet. Tidligere behandling skal ha inkludert et antracyklin. Kapecitabin Strides er også indisert som monoterapi til behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk brystkreft hvor kjemoterapi med taxaner og antracykliner har sviktet eller ikke er indisert. Kapecitabine Strides 500 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Kapecitabin L01B06 Strides Arcolab International Limited Se indikasjon Kapecitabine Strides 150 mg tabletter, filmdrasjerte Libéo 10 mg tyggetablett til hund MTnr: MT-dato: DP Furosemid Q03A01 Sogeval In dogs: For the treatment of oedema associated with cardiac insufficiency, renal dysfunction, parasitism infections and trauma.

12 Libéo 40 mg tyggetablett til hund MTnr: MT-dato: DP Furosemid Q03A01 Sogeval Se indikasjon Libéo 10 mg tyggetablett til hund Porceptal Vet 4 mikrog/ml injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Buserelinacetat QH01A90 Intervet International BV Pigs (gilts and sows) Induction of ovulation after oestrus synchronisation by weaning (sows) or by administration of a progestin (gilts) to be used as part of a single fixed time artificial insemination program. RESPIPOR FLU3 MTnr: EU/2/09/103 MT-dato: P Porcint influensa Avirus, subtype H3N2, inaktivert, Porcint influensa Avirus, subtype H1N1, inaktivert Porcint influensa Avirus, subtype H1N2, inaktivert QI09AA03 IDT Biologika GmbH Aktiv immunisering av gris fra 56 dagers alder, inkludert drektige purker, mot svineinfluensa forårsaket av subtypene H1N1, H3N2 og H1N2 for å redusere kliniske symptomer og virusmengde i lungene etter infeksjon. Immunitet oppnås: 7 dager etter primærvaksinasjon Varighet av immunitet: 4 måneder hos gris vaksinert i 56 til 96 dagers alder og 6 måneder hos gris vaksinert første gang etter 96 dagers alder. Aktiv immunisering av drektige purker etter fullført primærimmunisering. For utvikling av høy immunitet i råmelk som gir klinisk beskyttelse av smågris i minst 33 dager etter fødsel, administreres en enkeltdose 14 dager før grising.

13 Tecfidera MTnr: EU/1/13/837 MT-dato: P Dimetylfumarat N07XX09 Biogen Idec Ltd Tecfidera er indisert for behandling av voksne pasienter med relapserende-remitterende (attakkvis) multippel sklerose (se pkt. 5.1 for viktig informasjon vedrørende populasjonene der effekten har blitt klarlagt). Valganciclovir Teva 450 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Valganciklovirhydroklorid J05AB14 Teva Pharma B.V Valganciclovir Teva is indicated for the induction and maintenance treatment of cytomegalovirus (MV) retinitis in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Valganciclovir Teva is indicated for the prevention of MV disease in MV-negative patients who have received a solid organ transplant from a MV-positive donor. Vetmedin vet 1,25 mg tyggetabletter til hund MTnr: MT-dato: MRP Pimobendan Q01E90 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Behandling av hund med kongestiv hjerteinsuffisiens som skyldes dilatert kardiomyopati eller klaffeinsuffisiens (mitral og/eller tricuspidal tilbakestrømning). (Se pkt. 4.9) Vetmedin vet 2,5 mg tyggetabletter til hund MTnr: MT-dato: MRP Pimobendan Q01E90

14 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Se indikasjon Vetmedin vet 2,5 mg tyggetabletter til hund Vetmedin vet 5 mg tyggetabletter til hund MTnr: MT-dato: MRP Pimobendan Q01E90 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Se indikasjon Vetmedin vet 2,5 mg tyggetabletter til hund Vetmedin vet 10 mg tyggetabletter til hund MTnr: MT-dato: MRP Pimobendan Q01E90 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Se indikasjon Vetmedin vet 2,5 mg tyggetabletter til hund Voriconazole Sandoz 200 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Vorikonazol J02A03 Sandoz - København Vorikonazol er et bredspektret, antimykotikum av triazoltypen med følgende indikasjoner hos voksne og barn fra 2 år: Behandling av invasiv aspergillose. Behandling av candidemi hos ikke-nøytropene pasienter. Behandling av flukonazol-resistente, alvorlige, invasive andida-infeksjoner (inkludert. krusei). Behandling av alvorlige soppinfeksjoner forårsaket av Scedosporium spp. og Fusarium spp. Voriconazole Sandoz skal primært administreres til pasienter med progressive, mulig livstruende infeksjoner. Zoledronic acid Mylan 4 mg/100 ml infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato:

15 MRP Zoledronsyre M05BA08 Mylan AB - Prevention of skeletal related events (pathological fractures, spinal compression, radiation or surgery to bone, or tumour-induced hypercalcaemia) in adult patients with advanced malignancies involving bone. - Treatment of adult patients with tumour-induced hypercalcaemia (TIH). Zoledronsyre Agila 5 mg/100 ml infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Zoledronsyre M05BA08 Agila Specialties UK Limited Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner hos menn med økt risiko for frakturer, inkludert de som nylig har hatt en lavtraume hoftefraktur. Behandling av osteoporose relatert til langtids systemisk glukokortikoidbehandling hos postmenopausale kvinner hos menn med økt risiko for frakturer. Behandling av Pagets bensykdom hos voksne. Zolmitriptan sanofi-aventis 2,5 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Zolmitriptan N0203 SANOFI-AVENTIS NORGE AS -is indicated for the acute treatment of migraine headache with or without aura. Zolmitriptan sanofi-aventis 2,5 mg smeltetablett MTnr: MT-dato:

16 DP Zolmitriptan N0203 SANOFI-AVENTIS NORGE AS Se indikasjon Zolmitriptan sanofi-aventis 2,5 mg tablett, filmdrasjert Markedsføringstillatelser legemidler parallellimport: Brilique 90 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: B01A24 Farmagon EU Brilique 90 mg tablet, filmdrasjert «AstraZeneca». MTnr. EU/1/10/655/004, EU/1/10/655/005 og EU/1/10/655/006 restor 5 mg tabletter, filmdrasjert MTnr: MT-dato: AA07 Hellas restor 5 mg tabletter, filmdrasjert «AstraZeneca». MTnr restor 10 mg tabletter, filmdrasjert MTnr: MT-dato: AA07 Hellas restor 10 mg tabletter, filmdrasjert «AstraZeneca». MTnr

17 yklokapron 500 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: B02AA02 Storbritannia yklokapron 500 mg tabletter, filmdrasjerte «Meda». MTnr Dermovate 0,5 mg/ml oppløsning MTnr: MT-dato: D07AD01 2care4 Portugal Dermovate 0,5 mg/ml oppløsning «GlaxoSmithKline». MTnr Desferal 500 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: V03A01 Hellas Desferal 500 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning «Novartis». MTnr Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon MTnr: MT-dato: J02A01 2care4 Slovakia Diflucan 40 mg/ml pulver til mikstur, suspensjon «Pfizer». MTnr Evista 60 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: G03X01

18 EU Evista 60 mg tabletter, filmdrasjerte «Daiichi Sankyo Europe». MTnr. EU/1/98/073/002 og EU/1/98/073/003 Ipstyl 60 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte MTnr: MT-dato: H01B03 Italia Ipstyl 60 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte «IPSEN». MTnr Lamisil 1 % liniment, oppløsning MTnr: MT-dato: D01AE15 Hellas Lamisil 1 % liniment, oppløsning «Novartis». MTnr Lamisil 1 % liniment, oppløsning MTnr: MT-dato: D01AE15 Polen Lamisil 1 % liniment, oppløsning «Novartis». MTnr Lamisil 1 % liniment, oppløsning MTnr: MT-dato: D01AE15 Tyskland Lamisil 1 % liniment, oppløsning «Novartis». MTnr Lutinus 100 mg vaginaltablett MTnr: MT-dato: G03DA04

19 2care4 Tyskland Lutinus 100 mg vaginaltablett «Ferring». MTnr Modiodal 100 mg tablett MTnr: MT-dato: N06BA07 2care4 Spania Modiodal 100 mg tablett «Teva Pharma B.V.». MTnr Monoket OD 50 mg depotkapsel, hard MTnr: MT-dato: DA14 2care4 Storbritannia Monoket OD 50 mg depotkapsel, hard «UB Nordic». MTnr Orfiril 60 mg/ml mikstur, oppløsning MTnr: MT-dato: N03AG01 2care4 Polen Orfiril 60 mg/ml mikstur, oppløsning «Desitin Arzneimittel GmbH».MTnr Prograf 0,5 mg kapsler, harde MTnr: MT-dato: L04AD02 Bulgaria Prograf 0,5 mg kapsler, harde «Astellas Pharma».MTnr Prograf 1 mg kapsler, harde MTnr:

20 MT-dato: L04AD02 Bulgaria Prograf 1 mg kapsler, harde «Astellas Pharma».MTnr ReoPro 2 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: B01A13 Tsjekkia ReoPro 2 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning «Janssen Biologics».MTnr Vidaza 25 mg/ml pulver til injeksjonsvæske, suspensjon MTnr: MT-dato: L01B07 EU Vidaza 25 mg/ml pulver til injeksjonsvæske, suspensjon «elgene».mtnr. EU/1/08/488/001 Vimovo 500 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting MTnr: MT-dato: M01AE52 Farmagon Storbritannia Vimovo 500 mg/20 mg tabletter med modifisert frisetting «AstraZeneca».MTnr Xiapex 0,9 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: M09AB02 EU Xiapex 0,9 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning «Auxilium UK Limited».MTnr. EU/1/11/671/001

21 Yellox 0,9 mg/ml øyedråper, oppløsning MTnr: MT-dato: S01B11 2care4 EU Yellox 0,9 mg/ml øyedråper, oppløsning «roma Pharma».MTnr. EU/1/11/692/001 Zemplar 1 mikrogram kapsler, myke MTnr: MT-dato: H05BX02 2care4 Hellas Zemplar 1 mikrogram kapsler, myke «AbbVie».MTnr Zemplar 2 mikrogram kapsler, myke MTnr: MT-dato: H05BX02 2care4 Hellas Zemplar 2 mikrogram kapsler, myke «AbbVie».MTnr

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ardalis 2,5 mg/20 mg tabletter til hund EU/2/12/142/001 - EU/2/12/142/002 MT-dato: 2012-07-23

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Amlodipine/Valsartan Mylan EU/1/16/1092 MT-dato: 2016-03-22 P Amlodipinbesilat, valsartan

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Bluevac BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau MTnr: EU/2/11/122/001- EU/2/11/122/003

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Anapen Junior 150 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10-8137

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Actilyse 2 mg pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: 07-5130 MT-dato:

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 1. Nye virkestoff A10BH04_2 Alogliptin - 12,5 mg Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med insulin hos pasienter

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aloxi 500 mikrogram kapsler, myke MTnr: EU/1/04/306/002 - EU/1/04/306/003 MT-dato: 2010-05-05

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon OFFENTLIGGJØRING V NYE MRKEDSFØRINGSTILLTELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: bilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon EU/1/13/882 MT-dato: 2013-11-15

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aprokam 50 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: 11-8345 MT-dato: 2012-06-06 DP

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus:

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus: OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ADETRIS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske EU/1/12/794/001 MT-dato: 2012-10-25

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Atorvastatin Aspen 10 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: 11-8234 MT-dato: 2012-03-28 DP Atorvastatin

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING V NYE MRKEDSFØRINGSTILLTELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ponova 200 mg depotkapsel, hard 12-9038 MT-dato: 2013-08-06 DP Dipyridamol lternova Sekundær

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g liniment, oppløsning 11-8812 MT-dato: 2013-03-25 DP Fluorouracil,

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: 14-10016

Detaljer

Se indikasjon Allopurinol Orion 100 mg tabletter

Se indikasjon Allopurinol Orion 100 mg tabletter OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Allopurinol Orion 100 mg tabletter 13-9882 MT-dato: 2015-01-09 DP Allopurinol M04AA01 Orion

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 1. Nye virkestoff A06AH03_1 Naloksegol Refusjonsberettiget bruk: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons

Detaljer

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g Innspill til endring i LUA-listen GSK Consumer Healthcare/Novartis Norge AS Preparatnavn Prosedyretype Virkestoff MTnr Prosedyretype Pakningsstørrelse unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Alpha Ject micro 1 PD injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks MTnr: 14-10332

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Axiron 20 mg/ml liniment, oppløsning MTnr: 11-8312 MT-dato: 2013-11-13 DP Testosteron G03BA03

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Amoxicillin DSM-Sinochem 750 mg dispergerbar tablett 14-10362 MT-dato: 2016-01-21 DP Amoksicillin

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 1. Nye virkestoff A11CC05_1 Kolikalsiferol Refusjonsberettiget bruk: Uttalt vitamin D mangel som følge av intestinal malabsorpsjon etter mage-tarm

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: alcipotriol/betamethasone Teva 50 mikrog/g + 500 mikrog/g salve 12-9153 MT-dato: 2013-10-29

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aubagio 14 mg tabletter, filmdrasjerte EU/1/13/838/001 - EU/1/13/838/005 P Teriflunomid Sanofi-aventis

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Acarizax 12 SQ-HDM smeltetablett 14-10408 MT-dato: 2015-09-29 DP Allergen av husstøvmidd,

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Acilib 20 mg enterotabletter 14-10006 MRP Pantoprazolnatriumsesquihydrat A02B02 Meda F Utleveringsbestemmelse:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Abasria MTnr: EU/1/14/944 MT-dato: 2014-09-09 P Insulin glargin A10AE04 Eli Lilly Regional

Detaljer

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene.

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet eller noen av hjelpestoffene. PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Ivermax 0,8 mg/ml mikstur, oppløsning til sau. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Ivermektin Hjelpestoffer: Benzylalkohol

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Atropin Stragen 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 11-8352 MT-dato:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Advate 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Advate 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Advate 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: EU/1/03/271/007 MT-dato:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. PharOS- Pharmaceutical Oriented Services Ltd

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. PharOS- Pharmaceutical Oriented Services Ltd OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Acetylcystein PharOS 600 mg brusetablett 14-10084 MT-dato: 2015-07-09 DP Acetylcystein R05B01

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig informasjon for utfylling av skjemaet

Detaljer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer Oslo 11. Mars 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Lunger i Praksis og Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser humane legemidler: Bevacomb 5 mg/80 mg tablett, filmdrasjert 15-10545 MT-dato: 2016-11-02

Detaljer

Neoadjuvant behandling for hvem?

Neoadjuvant behandling for hvem? Kurs i laparoskopisk kirurgi: Neoadjuvant behandling for hvem? Knut Jørgen Labori Seksjon for lever- og pankreaskirurgi Oslo universitetssykehus Disposisjon Forventet gevinst av neoadjuvant kjemoterapi?

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Adport 0,75 mg kapsler, harde MTnr: 13-9454 MT-dato: 2014-07-10 DP Takrolimus L04AD02 Sandoz

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Adempas EU/1/13/907 MT-dato: 2014-03-27 P Riociguat 02KX05 Bayer Pharma AG Pulmonal hypertensjon

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser humane legemidler: Abacavir/Lamivudin Mylan 600 mg/300 mg tablett, filmdrasjert MTnr:

Detaljer

Vellykket immunrespons og sikker bruk er dokumentert i studie med nasal vaksinering (nesedråper) av HIV vaksinen Vacc-4x sammen med Endocine

Vellykket immunrespons og sikker bruk er dokumentert i studie med nasal vaksinering (nesedråper) av HIV vaksinen Vacc-4x sammen med Endocine MeldingsID: 304913 Innsendt dato: 10.05.2012 08:31 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: BIONOR Bionor Pharma ASA XOSL

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aripiprazole Accord EU/1/15/1045 MT-dato: 2015-11-16 P Aripiprazol N05AX12 MT-innehaver: Accord

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna)

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du vaksineres. - Ta vare på dette

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Veiledning til forskriver

Veiledning til forskriver Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Veiledning til forskriver Melding av bivirkninger Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale legemiddelinformasjonssenter

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Afinitor 2,5 mg tabletter EU/1/09/538/009 - EU/1/09/538/010 MT-dato: 2012-12-18 P Everolimus

Detaljer

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3 & VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL OM FOTOTOKSISITET, PLATEEPITELKARSINOM OG LEVERTOKSISITET VFEND (vorikonazol) Til oral/intravenøs bruk INNHOLD 1 Hva er hensikten med denne brosjyren?...

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Berinert 1500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 13-9927 MT-dato: 2015-04-15

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Sp. Sv. VORICONAZOL ACCORD (vorikonazol) Oral VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL SPØRSMÅL- OG SVAR-BROSJYRE

Sp. Sv. VORICONAZOL ACCORD (vorikonazol) Oral VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL SPØRSMÅL- OG SVAR-BROSJYRE Sp. & Sv. VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL SPØRSMÅL- OG SVAR-BROSJYRE VORICONAZOL ACCORD (vorikonazol) Oral Side 1 av 6 VORICONAZOLE ACCORD_Brochure_v1.0_NO Innhold 1 Hva er formålet med

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Kardio-onkologi, hjertebivirkning av brystkreftbehandling

Kardio-onkologi, hjertebivirkning av brystkreftbehandling Hjertesviktforum November 2016 Kardio-onkologi, hjertebivirkning av brystkreftbehandling Geeta Gulati Lege i spesialisering kardiologi og stipendiat Kardiologisk avdeling Akershus universitetssykehus *ejeksjonsfraksjon

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser humane legemidler: Airexar Spiromax MTnr: EU/1/16/1123 MT-dato: 2016-08-18 P Salmeterol,

Detaljer

P: I: C: O: MeSH (Cochrane, Medline) Exp Hospital Outpatient Clinics/ Exp Young adult/ Exp Heart Failure, Systolic/

P: I: C: O: MeSH (Cochrane, Medline) Exp Hospital Outpatient Clinics/ Exp Young adult/ Exp Heart Failure, Systolic/ Tittel på prosedyre: Hjertesviktpoliklinikk sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt Fullstendig spørsmål: Behandling og oppfølging av voksne pasienter med kronisk hjertesvikt på poliklinikk

Detaljer

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar FIRM konferanse Bodø 25.08.13 Eigil Gulliksen Forsvaret Stamina Bryggeklinikken Disposisjon Kort om immunsvikt Immunsvikt og vaksinering generelt Immunsvikt

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Accofil MTnr: EU/1/14/946 MT-dato: 2014-09-18 P Filgrastim L03AA02 Accord Healthcare Ltd.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Enterisol Ileitis vet. lyofilisat og væske til mikstur, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Svekket, levende Lawsonia

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aripiprazole Teva 5 mg tabletter MTnr: 14-10142 MT-dato: 2015-05-26 Aripripazol N05AX12 Aripiprazole

Detaljer

Vaksiner før og nå (med litt om herpes zoster og ebola)

Vaksiner før og nå (med litt om herpes zoster og ebola) Vaksiner før og nå (med litt om herpes zoster og ebola) Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er vaksiner og hvordan ble de til? Litt historikk Litt om det som skjer på vaksinefeltet Litt om

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte MTnr: 14-10452

Detaljer

Hvilke formuleringer kan vi bruke til barn?

Hvilke formuleringer kan vi bruke til barn? Hvilke formuleringer kan vi bruke til barn? Hva er godt nok? Hvilke vurderinger gjøres i PDCO med hensyn til konserveringsmidler og andre hjelpestoffer? Finnes det noen grenseverdier som vi kan bruke?

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Behandling av astma og allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Disposisjon Innledning Ulike fenotyper av barneastma Forebyggende behandling av astma Akuttbehandling av astma

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Rabiesvaksinasjon. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smitteverndagene 2011

Rabiesvaksinasjon. Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt. Smitteverndagene 2011 Rabiesvaksinasjon Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2011 Menneske smittes oftest av hund Rabies er en encefalitt Inkubasjonstid

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Onbrez Breezhaler 150 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Onbrez Breezhaler 300 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Indakaterol maleat Les nøye gjennom

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Ipreziv 20 mg tabletter Ipreziv 40 mg tabletter Ipreziv 80 mg tabletter azilsartanmedoksomil Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Detaljer

Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011

Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Utsatt prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Fredag 13. januar 2012 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR270X NB!

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte Irbesartan

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte Irbesartan Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ifirmasta 300 mg tabletter, filmdrasjerte Irbesartan Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Postinor 1500 Mikrogramm-Tablette. Velafam 750 Mikrogramm 0,75 mg Tablett Oral bruk. Vikela 1,5 Milligramm- 1,5 mg Tablett Oral bruk

Postinor 1500 Mikrogramm-Tablette. Velafam 750 Mikrogramm 0,75 mg Tablett Oral bruk. Vikela 1,5 Milligramm- 1,5 mg Tablett Oral bruk Vedlegg I Liste over navn, legemiddelform(er), legemiddelstyrke(r), administrasjonsmåte(r), søker(e), innehaver(e) av n i medlemslandene 1 Levonorgestrelholdig nødprevensjon, legemiddelprodukter Medlemsland

Detaljer

MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert)

MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert) MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert) Christian Syvertsen, Seksjon for biologiske legemidler og vaksiner September 2010. Menveo godkjent i sentral prosedyre (EU) European

Detaljer

Se indikasjon Aripiprazole Amneal 5 mg tabletter

Se indikasjon Aripiprazole Amneal 5 mg tabletter OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aripiprazole Amneal 5 mg tabletter MTnr: 14-10201 MT-dato: 2015-10-30 DP Aripiprazol N05AX12

Detaljer

Nye antidiabetika 2013

Nye antidiabetika 2013 Nye antidiabetika 2013 Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Nye antidiabtika 2013

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

Dokumentasjon av litteratursøk

Dokumentasjon av litteratursøk Dokumentasjon av litteratursøk Tittel/tema på prosedyren: Spørsmål fra PICO-skjema: Kontaktdetaljer for gruppen: Bibliotekar som utførte/veiledet søket: Håndtering av rene kirurgiske sår Hvordan håndtere

Detaljer

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Eva Marie Jacobsen Avd. for blodsykdommer - OUS DM Arena hjerte & kar 6. mars 2013 Interessekonflikter Jeg har ingen finansielle

Detaljer

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Kirsten Muri Boberg Seksjon for fordøyelsessykdommer Avd. for transplantasjonskirurgi OUS, Rikshospitalet Mai 2015 Forekomst av PSC, PBC, og AIH 130 000 innbyggere

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Karprofen 50 mg Hjelpestoff:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Adenosin Fresenius Kabi 3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i 13-9669 DP Adenosin 01EB10 FRESENIUS

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Akynzeo MTnr: EU/1/15/1001 MT-dato: 2015-05-27 P Netupitant, palonosetron A04AA55 Helsinn

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon.

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nystimex 100 000 IE/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 100 000 IE nystatin. Hjelpestoffer: Metylparahydroksybenzoat 1 mg Natrium 1,2 mg/ml,

Detaljer

Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose?

Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose? Stamceller i fremtidens behandling av multippel sklerose? Kjell-Morten Myhr Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus & Institutt for klinisk

Detaljer

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa

Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Epidemiologi utvikling av hepatitt C i Norge og Europa Knut Boe Kielland, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet (Ingen interessekonflikter) Forekomst

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser humane legemidler: Bleomycin Accord 15 000 IE pulver til injeksjons-/infusjonsvæske,

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 1. Nye virkestoff R03BB07_1 Umeklidinbromid Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

Rapport om vedvarende bruk av profylakse mot influensa A(H1N1) til helsepersonell, 14. august 2009

Rapport om vedvarende bruk av profylakse mot influensa A(H1N1) til helsepersonell, 14. august 2009 Rapport om vedvarende bruk av profylakse mot influensa A(H1N1) til helsepersonell, 14. august 2009 Rapport Tid Torsdag 14.8.2009 Innhold Råd om tilbud om vedvarende bruk av profylakse mot influensa A(H1N1)

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer