OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE"

Transkript

1 OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Actilyse 2 mg pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: Alteplase Boehringer Ingelheim International GmbH Thrombolytic treatment in acute massive pulmonary embolism with haemodynamic instability. Ampicillin Strides 250 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Ampicillinnatrium Strides Arcolab International Limited Ampicillin Strides er indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av ampicillinfølsomme organismer (se pkt. 4.4 og 5.1). Ampicillin bør administreres etter behov etter innledende bredspektret behandling med et tredjegenerasjons cefalosporin. Komplisert akutt bakteriell sinusitt Endokarditt Pyelonefritt ystitt (se pkt. 4,4) Intraabdominale infeksjoner Genitale infeksjoner hos kvinner Listeriameningitt hvis brukt sammen med et aminoglykosid Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle midler. Ampicillin Strides 500 mg pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Ampicillinnatrium Strides Arcolab International Limited

2 Se indikasjon Ampicillin Strides 250 mg pulver til injeksjons- /infusjonsvæske, oppløsning Ampicillin Strides 1 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Ampicillinnatrium Strides Arcolab International Limited Se indikasjon Ampicillin Strides 250 mg pulver til injeksjons- /infusjonsvæske, oppløsning Ampicillin Strides 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Ampicillinnatrium Strides Arcolab International Limited Se indikasjon Ampicillin Strides 250 mg pulver til injeksjons- /infusjonsvæske, oppløsning Apomorfin PharmaSwed 5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: MRP Apomorfinhydrokloridhemihydrat Pharmaceuticals Sale & Development Sweden AB (PharmSwed) Behandling av motoriske fluktuasjoner ( on-off -fenomen) hos pasienter med Parkinsons sykdom som ikke blir tilstrekkelig kontrollert med orale antiparkinsonmidler. Atorvastatin Actavis 80 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Atorvastatinkalsium Actavis Group PT ehf Hypercholesterolaemia Atorvastatin Actavis is indicated as an adjunct to diet for reduction of elevated total cholesterol (total-), LDL-cholesterol (LDL-), apolipoprotein B, and triglycerides in adults,

3 adolescents and children aged 10 years or older with primary hypercholesterolaemia including familial hypercholesterolaemia (heterozygous variant) or combined (mixed) hyperlipidaemia (orresponding to Types IIa and IIb of the Fredrickson classification)when response to diet and other nonpharmacological measures is inadequate. Atorvastatin Actavis is also indicated to reduce total- and LDL- in adults with homozygous familial hypercholesterolaemia as an adjunct to other lipid-lowering treatments (e.g. LDL apheresis) or if such treatments are unavailable. Prevention of cardiovascular disease Prevention of cardiovascular events in patients estimated to have a high risk for a first cardiovascular event (see section 5.1), as an adjunct to correction of other risk factors. BeneFIX 3000 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: EU/1/97/047/008 MT-dato: P Nonacog alfa /rekombinant koagulasjonsfaktor IX) Pfizer Ltd, Kent Behandling og profylakse av blødninger hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel). anidryl 20 mg tabletter til hund MTnr: MT-dato: MRP Karprofen hanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Demping av inflammasjon og smerte forårsaket av lidelse i bevegelsesapparatet og degenerativ leddsykdom. Som oppfølgning til parenteral smertelindring ved post-operativ smerte. anidryl 50 mg tabletter til hund MTnr: MT-dato: MRP Karprofen hanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Se indikasjon anidryl 20 mg tabletter til hund

4 anidryl 100 mg tabletter til hund MTnr: MT-dato: MRP Karprofen hanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd Se indikasjon anidryl 20 mg tabletter til hund apecitabine Arrow 150 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Kapecitabin Arrow Generics Ltd, Stevenage apecitabine Arrow is indicated for the adjuvant treatment of patients following surgery of stage III (Dukes stage ) colon cancer (see section 5.1). apecitabine Arrow is indicated for the treatment of metastatic colorectal cancer (see section 5.1). apecitabine Arrow is indicated for first-line treatment of advanced gastric cancer in combination with a platinum-based regimen (see section 5.1). apecitabine Arrow in combination with docetaxel (see section 5.1) is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic breast cancer after failure of cytotoxic chemotherapy. Previous therapy should have included an anthracycline. apecitabine Arrow is also indicated as monotherapy for the treatment of patients with locally advanced or metastatic breast cancer after failure of taxanes and an anthracycline-containing chemotherapy regimen or for whom further anthracycline therapy is not indicated. apecitabine Arrow 500 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Kapecitabin Arrow Generics Ltd, Stevenage Se indikasjon apecitabine Arrow 150 mg tablett, filmdrasjert apecitabine Fresenius Kabi 150 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Kapecitabin Fresenius Kabi Oncology Plc

5 apecitabine is indicated for the adjuvant treatment of patients following surgery of stage III (Dukes' stage ) colon cancer (see section 5.1). apecitabine is indicated for the treatment of metastatic colorectal cancer (see section 5.1). apecitabine is indicated for first-line treatment of advanced gastric cancer in combination with a platinum-based regimen (see section 5.1). apecitabine in combination with docetaxel (see section 5.1) is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic breast cancer after failure of cytotoxic chemotherapy. Previous therapy should have included an anthracycline. apecitabine is also indicated as monotherapy for the treatment of patients with locally advanced or metastatic breast cancer after failure of taxanes and an anthracycline-containing chemotherapy regimen or for whom further anthracycline therapy is not indicated. apecitabine Fresenius Kabi 500 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: DP Kapecitabin Fresenius Kabi Oncology Plc Se indikasjon apecitabine Fresenius Kabi 150 mg tablett, filmdrasjert efotaxime FarmaPlus 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP efotaksimnatrium FarmaPlus AS efotaksim er indisert for behandling av følgende alvorlige infeksjoner når det er kjent eller svært sannsynlig at denne skyldes cefotaksimfølsomme bakterier (se pkt. 5.1): Bakteriell pneumoni, Komplisert urinveisinfeksjon inkludert pyelonefritt, Bakteriell meningitt, Intraabdominale infeksjoner (som peritonitt), Alvorlige hud- og bløtdelsinfeksjoner, Genitale infeksjoner forårsaket av gonokokker, Preoperativ profylakse ved kolorektal kirurgi,

6 Offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler bør også følges. efotaxime FarmaPlus 2 g pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP efotaksimnatrium FarmaPlus AS Se indikasjon efotaxime FarmaPlus 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Dacogen 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske MTnr: EU/1/12/792/001 MT-dato: P Decitabin Janssen-ilag International N.V. Dacogen er indisert til behandling av voksne pasienter i alderen 65 år eller eldre med nydiagnostisert de novo eller sekundær akutt myeloid leukemi (AML), i henhold til Verdens helseorganisasjons (WHO) klassifisering, som ikke er kandidater for standard induksjonskjemoterapi. Dexdomitor 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: EU/2/02/033/003 - EU/2/02/033/004 MT-dato: P Deksmedetomidin Orion orporation - Espoo Ikke-invasiv, lett til moderat smertefull behandling og undersøkelse, som krever tvang, sedasjon og analgesi hos hund og katt. Ved samtidig bruk av butorphanol til dyp sedasjon og analgesi før medisinske og mindre kirurgiske prosedyrer hos hund. Premedikasjon av hund og katt før induksjon og opprettholdelse av generell anestesi. Ebetrex 100 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: MRP Metotreksat

7 EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG Metotreksat er indisert for behandling av ulike maligne sykdommer, som akutt lymfatisk leukemi (ALL), brystkreft og osteosarkom. ENOL Junior 6,9 g dosepose, pulver til mikstur, oppløsning MTnr: MT-dato: Makrogol 3350, Natriumklorid, Natriumhydrogenkarbonat, Kaliumklorid MEDREG s.r.o. Behandling av kronisk obstipasjon hos barn i alderen 2 til 11 år. Behandling av vedvarende avføringsstopp hos barn fra 5 år hvor rektum og/eller colon er fylt med fast fekalia. Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver hard kapsel MTnr: EU/1/12/789/001 - EU/1/12/789/006 MT-dato: P Glykopyrroniumbromid Novartis Europharm Ltd Enurev Breezhaler er indisert som en bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling av luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Exproline vet 2,5 mg/ml hudspray, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Fipronil KRKA, d.d. Novo mesto Treatment of flea (tenocephalides spp.) and tick (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) infestations in dogs and cats. Treatment of biting lice infestations in dogs (Trichodectes canis) and cats (Felicola subrostratus). The product can be used as part of a treatment strategy for the control of Flea Allergy Dermatitis (FAD). Insecticidal efficacy against new infestations with adult fleas persists for up to 2 months in cats and up to 3 months in dogs, depending on environmental challenge. The product has a persistent acaricidal efficacy for up to 4 weeks

8 against ticks, depending on the level of environmental challenge. Fipronil Krka 2,5 mg/ml hudspray, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Fipronil KRKA, d.d. Novo mesto Treatment of flea (tenocephalides spp.) and tick (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) infestations in dogs and cats. Treatment of biting lice infestations in dogs (Trichodectes canis) and cats (Felicola subrostratus). The product can be used as part of a treatment strategy for the control of Flea Allergy Dermatitis (FAD). Insecticidal efficacy against new infestations with adult fleas persists for up to 2 months in cats and up to 3 months in dogs, depending on environmental challenge. The product has a persistent acaricidal efficacy for up to 4 weeks against ticks, depending on the level of environmental challenge. Iffera 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon MTnr: MT-dato: DP Flutikasonpropionat, Formoterolfumaratdihydrat Mundipharma AS Denne fastdosekombinasjonen av flutikasonpropionat og formoterolfumarat (Iffera) er indisert til jevnlig behandling av astma der bruk av et kombinasjonsprodukt (et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β 2 -agonist) er egnet: Til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kontroll med inhalerte kortikosteroider og inhalerte, korttidsvirkende β2-agonister etter behov eller Til pasienter som allerede har oppnådd tilstrekkelig kontroll med både et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β 2 -agonist. Iffera 50 mikrogram/5 mikrogram per dose er indisert for voksne og ungdom fra 12 år. Iffera 125 mikrogram/5 mikrogram per dose er indisert for voksne og ungdom fra 12 år. Iffera 250 mikrogram/10 mikrogram per dose er kun indisert for voksne.

9 Iffera 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerolsol, suspensjon MTnr: MT-dato: DP Flutikasonpropionat, Formoterolfumaratdihydrat Mundipharma AS Se indikasjon Iffera 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerolsol, suspensjon Iffera 250 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerolsol, suspensjon MTnr: MT-dato: DP Flutikasonpropionat, Formoterolfumaratdihydrat Mundipharma AS Se indikasjon Iffera 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerolsol, suspensjon Jodert Povidon Bausch & Lomb 50 mg/ml øyedråper, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Povidon, jodert Bausch & Lomb U.K. Ltd Jodert Povidon Bausch & Lomb is indicated for cutaneous periocular and conjunctival antisepsis prior to ocular surgery to support post-operative infection control. Levofloxacin Pfizer 5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Levofloksacinhemihydrat PFIZER AS Hos voksne hvor intravenøs behandling regnes som egnet er Levofloxacin Pfizer infusjonsvæske indisert til behandling av følgende infeksjoner når forårsaket av levofloksacinfølsomme mikroorganismer (se pkt. 4.4 og 5.1): Pneumoni ervervet utenfor sykehus Kompliserte urinveisinfeksjoner inkludert pyelonefritt. Kronisk bakteriell prostatitt. Hud- og bløtdelsinfeksjoner.

10 Før Levofloxacin Pfizer forskrives skal offisielle retningslinjer for riktig bruk av fluorokinoloner tas i betraktning. Lymecycline NRIM 300 mg kapsler, harde MTnr: MT-dato: DP Lymesyklin NRIM Limited Lymecycline NRIM er indisert til behandling av moderat til alvorlig acne vulgaris (se pkt. 4.4 og 5.1). Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle legemidler. Monopex 1 mg/ml øyedråper, oppløsning MTnr: MT-dato: MRP Deksametasonnatriumfosfat Laboratoires Théa S.A.S Inflammatoriske tilstander i øyets fremre segment, slik som marginal keratitt, stromalt ødem i hornhinnen, uveitt, episkleritt (dersom NSAID er er kontraindisert eller ikke tilstrekkelig), skleritt, akutt fase av allergisk konjunktivitt som ikke responderer på standard behandling.inflammasjonen skal ikke skyldes infeksjon. Korneaepitelet må være intakt. Dette preparatet skal kun brukes under tett oftalmologisk oppfølging. Naltrexone POA Pharma 50 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: DP Naltrekshydroklorid POA Pharma Scandinavia AB Støttebehandling ved abstinens i behandling av alkoholavhengighet. Nerfasin vet 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe, hest, hund og katt MTnr: MT-dato: DP Xylazinhydroklorid

11 Le Vet B.V. Sedasjon. Premedisinering i kombinasjon med et anestesimiddel. Nerfasin vet 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og hest MTnr: MT-dato: DP Xylazinhydroklorid Le Vet B.V. Storfe ( 200 kg) og hest. Sedasjon. Premedisinering i kombinasjon med et anestesimiddel. Omeprazole Teva 10 mg enterokapsler, harde MTnr: MT-dato: DP Omeprazol Teva Pharma B.V Omeprazole er indisert for: Voksne: Behandling av duodenalsår Profylakse mot residiv av duodenalsår Behandling av magesår Profylakse mot residiv av magesår Eradikering av Helicobacter pylori (H. pylori) ved peptiske sår i kombinasjon med passende type antibiotika. Behandling av NSAID-assosierte mage- og duodenalsår. Profylakse mot NSAID-assosierte mage- og duodenalsår hos pasienter i risikogruppen Behandling av refluksøsofagitt Langsiktig behandling av pasienter med tilhelet refluksøsofagitt Behandling av symptomatisk gastroøsofagal reflukssykdom Behandling av Zollinger-Ellisons syndrom. Pediatrisk bruk Barn over 1 år og 10 kg: Behandling av refluksøsofagitt Symptomatisk behandling av halsbrann og sure oppstøt ved gastroøsofagal reflukssykdom. Barn og ungdom over 4 år: Behandling av duodenalsår forårsaket av H. pylori i

12 kombinasjon med antibiotika. Omeprazole Teva 20 mg enterokapsler, harde MTnr: MT-dato: DP Omeprazol Teva Pharma B.V Se indikasjon Omeprazole Teva 10 mg enterokapsler, harde Omeprazole Teva 40 mg enterokapsler, harde MTnr: MT-dato: DP Omeprazol Teva Pharma B.V Se indikasjon Omeprazole Teva 10 mg enterokapsler, harde Orlistat Sandoz 60 mg kapsler, harde MTnr: MT-dato: DP Orlistat Sandoz - København F Utleveringsbestemmelse: Pakninger inntil 126 kapsler er unntatt reseptplikt. Orlistat Sandoz er indisert for vektreduksjon hos overvektige voksne ("body mass index (BMI) 28 kg/m 2 ) og bør brukes i kombinasjon med en diett som er lettere kalori- og fettredusert. Ovixan 0,1 % liniment, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Mometasonfuroat Galenica AB Psoriasis, eksem og andre dermatoser som responderer på behandling med steroider. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter MTnr: MT-dato:

13 Paracetamol, Koffein Mometasonfuroat Weifa AS F Utleveringsbestemmelse: Pakninger på inntil 20 tabletter er unntatt reseptplikt og står i reseptgruppe F. Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager. Ropinirol Orion 2 mg depottabletter MTnr: MT-dato: DP Ropinirolhydroklorid Orion orporation - Espoo Behandling av Parkinsons sykdom under følgende betingelser: *Startbehandling som monoterapi for å forsinke introduksjonen av levodopa *I kombinasjon med levodopa, i løpet av sykdommen når effekten av levodopa avtar eller blir inkonsistent og fluktuasjoner i den terapeutiske effekten oppstår ( end of dose eller on-off - fluktuasjoner) Ropinirol Orion 4 mg depottabletter MTnr: MT-dato: DP Ropinirolhydroklorid Orion orporation - Espoo Se indikasjon Ropinirol Orion 2 mg depottabletter Ropinirol Orion 8 mg depottabletter MTnr: MT-dato: DP Ropinirolhydroklorid Orion orporation - Espoo Se indikasjon Ropinirol Orion 2 mg depottabletter Seebri Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler

14 MTnr: EU/1/12/788/001 - EU/1/12/788/006 MT-dato: P Glykopyrroniumbromid Novartis Europharm Ltd Seebri Breezhaler er indisert som en bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling av luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Spifol 10 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon MTnr: MT-dato: DP Propofol laris Lifesciences (UK) Limited Spifol er et korttidsvirkende intravenøst generelt anestetikum for For 10 mg/ml - induksjon og vedlikehold av generell anestesi hos voksne og barn > 1 måned - sedasjon ved diagnostiske og kirurgiske prosedyrer, alene eller i kombinasjon med lokal eller regional anestesi hos voksne og barn > 1 måned - sedasjon hos ventilerte pasienter > 16 år som behandles ved intensivavdeling Spifol 20 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon MTnr: MT-dato: DP Propofol laris Lifesciences (UK) Limited Spifol er et korttidsvirkende intravenøst generelt anestetikum for For 20 mg/ml Spifol er et korttidsvirkende intravenøst generelt anestetikum for induksjon og vedlikehold av generell anestesi hos voksne og barn > 3 år sedasjon ved diagnostiske og kirurgiske prosedyrer, alene eller i kombinasjon med lokal eller regional anestesi hos voksne og barn > 3 år sedasjon hos ventilerte pasienter > 16 år som behandles ved intensivavdeling Theramin 500 mg pulver i dosepose med skogsbærsmak

15 MTnr: MT-dato: DP Paracetamol Novartis Norge F Utleveringsbestemmelse: Pakninger på inntil 20 doseposer er unntatt reseptplikt og står i reseptgruppe F Theramin is indicated for the short-term treatment of painful and/or febrile conditions, such as mild to moderate pain and fever associated with colds and flu, headache, muscles and joints pains, toothache and menstrual pain. The product is recommended for adults and adolescents aged 12 years and above. Theramin 500 mg pulver i dosepose med honning- og sitronsmak MTnr: MT-dato: DP Paracetamol Novartis Norge F Utleveringsbestemmelse: Pakninger på inntil 20 doseposer er unntatt reseptplikt og står i reseptgruppe F Se indikasjon Theramin 500 mg pulver i dosepose med skogsbærsmak Tovanor Breezhaler 44 mikrogram inhalasjonspulver, hard kapsel MTnr: EU/1/12/790/001 - EU/1/12/790/006 MT-dato: P Glykopyrroniumbromid Novartis Europharm Ltd Tovanor Breezhaler er indisert som en bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling av luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Tramadol Vitabalans 50 mg tablett MTnr: MT-dato: DP Tramadolhydroklorid Vitabalans Oy B Treatment of moderate to severe pain.

16 sedasjon hos ventilerte pasienter > 16 år som behandles ved intensivavdeling Zofenil comp 30 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: MRP Zofenoprilkalsium, Hydroklortiazid Menarini International O.L. S.A. Behandling av mild til moderat hypertensjon. Denne fastdosekombinasjonen er indisert hos pasienter med blodtrykk som ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med zofenopril alene. Zoledronic acid Mylan 4 mg/5 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: EU/1/12/786/001- EU/1/12/786/003 MT-dato: P Zoledronsyre Mylan S.A.S. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, ved stråling av eller kirurgi i skjelettet, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos voksne pasienter med fremskredne maligniteter som involverer skjelettet. - Behandling av voksne pasienter med tumorindusert hyperkalsemi (TIH). Zoledronic Acid Teva 4 mg/5 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: EU/1/12/771/001- EU/1/12/771/006 MT-dato: P Zoledronsyre Teva Pharmaceuticals Europe B.V - Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettet, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos voksne pasienter med utbredte maligniteter som involverer skjelettet. - Behandling av voksne pasienter med tumorindusert hyperkalsemi (TIH). Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infusjonsvæske, oppløsning MTnr: EU/1/12/772/001- EU/1/12/772/004

17 MT-dato: P Zoledronsyre Teva Pharmaceuticals Europe B.V Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner hos menn med økt risiko for fraktur. Behandling av osteoporose relatert til langvarig systemisk glukokortikoidbehandling hos postmenopausale kvinner hos menn med økt risiko for fraktur. Behandling av Pagets bensykdom hos voksne. Zoledronsyre Fresenius Kabi 4 mg/5 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Zoledronsyre Fresenius Kabi Norge AS - Halden Prevention of skeletal related events (pathological fractures, spinal compression, radiation or surgery to bone, or tumourinduced hypercalcaemia) in adult patients with advanced malignancies involving bone. Treatment of adult patients with tumour-induced hypercalcaemia (TIH). Zoledronsyre Helm 4 mg/5 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: DP Zoledronsyre Helm AG Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos voksne pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av voksne pasienter med tumorindusert hyperkalsemi (TIH). Zyclara 3,75 % krem

18 MTnr: EU/1/12/783/001- EU/1/12/783/003 MT-dato: P Imikvimod Meda AB Zyclara er indisert for lokalbehandling av klinisk karakteristisk, ikkehyperkeratotisk, ikkehypertrofisk synlig eller palpabel aktinisk keratose (AK) på ansiktet og hodebunnen hos immunkompetente voksne når andre lokale behandlingsalternativer er kontraindisert eller uaktuelle. Markedsføringstillatelser legemidler parallellimport: Alimta 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: EU Alimta 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning «Eli Lilly» MTnr: EU/1/04/290/002 Alimta 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: EU Alimta 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning «Eli Lilly» MTnr: EU/1/04/290/001 Aricept 5 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: Bulgaria Aricept 5 mg tabletter, filmdrasjerte «Pfizer» MTnr: Aricept 10 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr:

19 MT-dato: Bulgaria Aricept 10 mg tabletter, filmdrasjerte «Pfizer» MTnr: Aricept 5 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: Tsjekkia Aricept 10 mg tabletter, filmdrasjerte «Pfizer» MTnr: Aricept 10 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: Tsjekkia Aricept 10 mg tabletter, filmdrasjerte «Pfizer» MTnr: Asacol 400 mg enterotabletter MTnr: MT-dato: Portugal Asacol 400 mg enterotabletter «Tillotts pharma AB» MTnr: Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tablett MTnr: MT-dato: Hellas Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tablett «AstraZeneca» MTnr: osopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyendråper, oppløsning MTnr: MT-dato: Farmagon

20 Italia osopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyendråper, oppløsning «Merck Sharp & Dohme» MTnr: osopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyendråper, oppløsning MTnr: MT-dato: Italia osopt 20 mg/ml + 5 mg/ml øyendråper, oppløsning «Merck Sharp & Dohme» MTnr: urosurf 80 mg/ml endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, suspensjon MTnr: MT-dato: Portugal urosurf 80 mg/ml endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, suspensjon «Nycomed» MTnr Ebixa 10 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: MT-dato: care4 EU Ebixa 10 mg tabletter, filmdrasjerte «Lundbeck» MTnr. EU/1/02/219/007 Exforge 10 mg/160 mg tablett, filmdrasjert MTnr: MT-dato: EU Exforge 10 mg/160 mg tablett, filmdrasjert «Novartis» MTnr. EU/1/06/370/023 Medrol 16 mg tablett MTnr: MT-dato:

21 Portugal Medrol 16 mg tablett «Pfizer» MTnr Medrol 16 mg tablett MTnr: MT-dato: Romania Medrol 16 mg tablett «Pfizer» MTnr Nexium 20 mg enterotablett MTnr: MT-dato: Spania Nexium 20 mg enterotablett «AstraZeneca» MTnr Nexium 40 mg enterotablett MTnr: MT-dato: Spania Nexium 40 mg enterotablett «AstraZeneca» MTnr Pradaxa 75 mg kapsel, hard MTnr: MT-dato: Farmagon EU Pradaxa 75 mg kapsel, hard «Boehringer Ingelheim» MTnr. EU/1/08/442/003 Pradaxa 110 mg kapsel, hard MTnr: MT-dato: Farmagon EU Pradaxa 110 mg kapsel, hard «Boehringer Ingelheim» MTnr. EU/1/08/442/007

22 Trandate 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: MT-dato: England Trandate 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning «Aspen Europe GmbH» MTnr Ursofalk 250 mg kapsler, harde MTnr: MT-dato: Litauen Ursofalk 250 mg kapsler, harde «Dr. Falk Pharma GmbH» MTnr

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Bluevac BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau MTnr: EU/2/11/122/001- EU/2/11/122/003

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon OFFENTLIGGJØRING V NYE MRKEDSFØRINGSTILLTELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: bilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon EU/1/13/882 MT-dato: 2013-11-15

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ardalis 2,5 mg/20 mg tabletter til hund EU/2/12/142/001 - EU/2/12/142/002 MT-dato: 2012-07-23

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Axiron 20 mg/ml liniment, oppløsning MTnr: 11-8312 MT-dato: 2013-11-13 DP Testosteron G03BA03

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Acarizax 12 SQ-HDM smeltetablett 14-10408 MT-dato: 2015-09-29 DP Allergen av husstøvmidd,

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING V NYE MRKEDSFØRINGSTILLTELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ponova 200 mg depotkapsel, hard 12-9038 MT-dato: 2013-08-06 DP Dipyridamol lternova Sekundær

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Atorvastatin Aspen 10 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: 11-8234 MT-dato: 2012-03-28 DP Atorvastatin

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Advate 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Advate 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Advate 250 IE pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: EU/1/03/271/007 MT-dato:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aprokam 50 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning MTnr: 11-8345 MT-dato: 2012-06-06 DP

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus:

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus: OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ADETRIS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske EU/1/12/794/001 MT-dato: 2012-10-25

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aloxi 500 mikrogram kapsler, myke MTnr: EU/1/04/306/002 - EU/1/04/306/003 MT-dato: 2010-05-05

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aubagio 14 mg tabletter, filmdrasjerte EU/1/13/838/001 - EU/1/13/838/005 P Teriflunomid Sanofi-aventis

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Afamcivir 500 mg tablett, filmdrasjert MTnr: 11-8487 MT-dato: 2014-02-11 DP Famciklovir J05AB09

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Anapen Junior 150 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10-8137

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Atropin Stragen 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 11-8352 MT-dato:

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 1. Nye virkestoff A11CC05_1 Kolikalsiferol Refusjonsberettiget bruk: Uttalt vitamin D mangel som følge av intestinal malabsorpsjon etter mage-tarm

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Acilib 20 mg enterotabletter 14-10006 MRP Pantoprazolnatriumsesquihydrat A02B02 Meda F Utleveringsbestemmelse:

Detaljer

Se indikasjon Allopurinol Orion 100 mg tabletter

Se indikasjon Allopurinol Orion 100 mg tabletter OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Allopurinol Orion 100 mg tabletter 13-9882 MT-dato: 2015-01-09 DP Allopurinol M04AA01 Orion

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Amlodipine/Valsartan Mylan EU/1/16/1092 MT-dato: 2016-03-22 P Amlodipinbesilat, valsartan

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Abasria MTnr: EU/1/14/944 MT-dato: 2014-09-09 P Insulin glargin A10AE04 Eli Lilly Regional

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Afinitor 2,5 mg tabletter EU/1/09/538/009 - EU/1/09/538/010 MT-dato: 2012-12-18 P Everolimus

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Accofil MTnr: EU/1/14/946 MT-dato: 2014-09-18 P Filgrastim L03AA02 Accord Healthcare Ltd.

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g liniment, oppløsning 11-8812 MT-dato: 2013-03-25 DP Fluorouracil,

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 1. Nye virkestoff A06AH03_1 Naloksegol Refusjonsberettiget bruk: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Amoxicillin DSM-Sinochem 750 mg dispergerbar tablett 14-10362 MT-dato: 2016-01-21 DP Amoksicillin

Detaljer

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g Innspill til endring i LUA-listen GSK Consumer Healthcare/Novartis Norge AS Preparatnavn Prosedyretype Virkestoff MTnr Prosedyretype Pakningsstørrelse unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 1. Nye virkestoff A10BH04_2 Alogliptin - 12,5 mg Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med insulin hos pasienter

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Onbrez Breezhaler 150 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Onbrez Breezhaler 300 mikrogram inhalasjonspulver, harde kapsler Indakaterol maleat Les nøye gjennom

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: alcipotriol/betamethasone Teva 50 mikrog/g + 500 mikrog/g salve 12-9153 MT-dato: 2013-10-29

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Adrenalin Aguettant 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte MTnr: 14-10452

Detaljer

Astma hos store barn og ungdom Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Astma hos store barn og ungdom Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma hos store barn og ungdom Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer,

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Berinert 1500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 13-9927 MT-dato: 2015-04-15

Detaljer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer

KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer KOLS Har vi et overforbruk av steroider? Med mer Oslo 11. Mars 2016 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Lunger i Praksis og Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 1. Nye virkestoff R03BB07_1 Umeklidinbromid Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre

Detaljer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer

allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Behandling av astma og allergi hos barn Camilla Egeberg Moger Barneavdelingen, Lillehammer Disposisjon Innledning Ulike fenotyper av barneastma Forebyggende behandling av astma Akuttbehandling av astma

Detaljer

INFORMASJON TEMA. Legemidler og sol - unngå hudreaksjoner

INFORMASJON TEMA. Legemidler og sol - unngå hudreaksjoner Nr. 5/2013 Uke 22 INNHOLD: Side 2 Side 2-3 INFORMASJON TEMA Legemidler og sol - unngå hudreaksjoner Side 4 LEGEMIDDELMANGEL Side 5 NYE PREPARATER PER 1. MAI 2013 Side 6 AVREGISTRERTE PREPARATER PER 1.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Mageguiden.no. Tips og råd om god magehelse. Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten

Mageguiden.no. Tips og råd om god magehelse. Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten 1 Mageguiden.no Tips og råd om god magehelse Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten Ursofalk brukes i hovedsak til pasienter med primær biliær

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig informasjon for utfylling av skjemaet

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Karprofen 50 mg Hjelpestoff:

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett Hjelpestoffer: Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna)

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN HBVAXPRO 10 mikrogram, injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot hepatitt B (rdna) Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du vaksineres. - Ta vare på dette

Detaljer

Smertebehandling av eldre. Lill Mensen Overlege Diakonhjemmet sykehus

Smertebehandling av eldre. Lill Mensen Overlege Diakonhjemmet sykehus Smertebehandling av eldre Lill Mensen Overlege Diakonhjemmet sykehus 13.09.16 Disposisjon Smerteopplevelsen Diagnostikk av smerter Behandling av smerter Smerte definisjon Smerte er en ubehagelig sensorisk

Detaljer

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina Kvalheim

Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina Kvalheim NOVARTIS NORGE AS Postboks 4284 Nydalen 0401 Oslo Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 12.03.2014 13/14033-6 Seksjon for legemiddelrefusjon/ Christina REFUSJONSVEDTAK Vi viser til Deres søknad

Detaljer

Astma hos voksne Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Astma hos voksne Behandling. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma hos voksne Behandling Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer, Böhringer

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning MTnr: 14-10016

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. juli og 1. august 2015

Endringer i refusjonslisten 15. juli og 1. august 2015 Endringer i refusjonslisten 15. juli og 1. august 2015 1. Nye formuleringer A07EA06_4 Budesonid - depottablett For induksjon av remisjon hos voksne med mild til moderat aktiv UC hvor behandling med 5-ASA

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 400 mg og 650 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Alpha Ject micro 1 PD injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks MTnr: 14-10332

Detaljer

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Behandling av akne 2/1/2016. Disposisjon. Mer sjeldne akneformer. Akne vulgaris

Behandling av akne 2/1/2016. Disposisjon. Mer sjeldne akneformer. Akne vulgaris Behandling av akne 26. januar 2016 Av Christine Lindebø Bandlien Legemiddelrådgiver RELIS Midt-Norge Lege i spesialisering, Avdeling for klinisk farmakologi, St.Olavs hospital Allmennpraktiker Disposisjon

Detaljer

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege

Smerte hos barn. Tannbehandling og smertefulle prosedyrer. Lars Ulvestad tannlege Smerte hos barn Tannbehandling og smertefulle prosedyrer Lars Ulvestad tannlege Dentale plager er ikke av ny dato behandlingen av tannsmerter er også en historie om smerter Lystgass Wells 1844 - tanntrekking

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Aclasta 5 mg infusjonsvæske, oppløsning Zoledronsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Aclasta 5 mg infusjonsvæske, oppløsning Zoledronsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Aclasta 5 mg infusjonsvæske, oppløsning Zoledronsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Bettamousse 1mg/g (0,1 %) skum 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g skum inneholder 1 mg betametason (0,1 %) som valerat Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol

Detaljer

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Nye medisinke aspekter ved Down syndrom Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Vekst Søvn/Søvnapne Hørsel Syn Atlantoaksial instabilitet Barn med Down syndrom (DS) 140 120 100 80 60 alle

Detaljer

NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell,

NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell, 11.08.2017 NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell, Janssen Cilag AS ønsker å informere om at Det europeiske legemiddelkontoret

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon Cytarabin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR

ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR ASTMA DIAGNOSE HOS VOKSNE OG BARN OVER 6 ÅR Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Atopiske sykdommer - En introduksjon. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter

Atopiske sykdommer - En introduksjon. Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Atopiske sykdommer - En introduksjon Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Conflicts of interests Har mottatt foredragshonorar fra Novartis, AstraZeneca, Novo Nordisk, Sanofi, GSK, Pfizer,

Detaljer

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Fredag 10. juni 2011, kl. 9.00-10.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Preparatet er indisert til terapeutisk bruk hos hund og katt som et korttidsvirkende, intravenøst, generelt anestetikum med kort oppvåkningstid:

Preparatet er indisert til terapeutisk bruk hos hund og katt som et korttidsvirkende, intravenøst, generelt anestetikum med kort oppvåkningstid: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN PropoVet Multidose 10 mg/ml injeksjonsvæske, emulsjon til hund og katt. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Propofol 10 mg/ml Hjelpestoff(er):

Detaljer

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose

Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Nye antikoagulantia ved behandling og sekundærforebygging av dyp venetrombose Eva Marie Jacobsen Avd. for blodsykdommer - OUS DM Arena hjerte & kar 6. mars 2013 Interessekonflikter Jeg har ingen finansielle

Detaljer

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon.

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nystimex 100 000 IE/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 100 000 IE nystatin. Hjelpestoffer: Metylparahydroksybenzoat 1 mg Natrium 1,2 mg/ml,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rycarfa Vet 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver tablett inneholder: Virkestoff:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rycarfa Vet 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver tablett inneholder: Virkestoff: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rycarfa Vet 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Virkestoff: Karprofen 100 mg Hjelpestoffer Jernoksid, rødt (E172)

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Påstandsforordningen: Muligheter og trusler for næringen? Hvorfor et nytt rammeverk for bruk av påstander?

Påstandsforordningen: Muligheter og trusler for næringen? Hvorfor et nytt rammeverk for bruk av påstander? Påstandsforordningen: Muligheter og trusler for næringen? Steinar Høie, NHO Mat og Drikke Hvorfor et nytt rammeverk for bruk av påstander? Bedre forbrukerbeskyttelse Et økende antall produkter merkes og

Detaljer

Målsetting for forelesningen. Hva er akutt smerte? Årsaker til akutt smerte. Akutt vs. kronisk smerte Acute pain Chronic pain Cancer pain

Målsetting for forelesningen. Hva er akutt smerte? Årsaker til akutt smerte. Akutt vs. kronisk smerte Acute pain Chronic pain Cancer pain Målsetting for forelesningen Akutt smerte Olav Magnus S. Fredheim Professor i anestesiologi/smertemedisin Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser og Forskningsgruppe smerte og palliasjon, ISB,

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Exproline vet 402 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Exproline vet 402 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Exproline vet 402 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én pipette (4,02 ml) inneholder: Virkestoff: Fipronil 402 mg Hjelpestoffer:

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Soluprick Positiv kontroll:

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Bridion 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning sugammadex Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før dette legemidlet blir gitt til deg. Det inneholder informasjon

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING

HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Se mottakerliste Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 26.06.2013 13/05631-1 Overvåkning/ Hilde Samdal HØRING - LISTE OVER UTLEVERINGSBESTEMMELSER ETTER FORSKRIFTSENDRING Bakgrunn Etter legemiddelforskriften

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Adempas EU/1/13/907 MT-dato: 2014-03-27 P Riociguat 02KX05 Bayer Pharma AG Pulmonal hypertensjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Iasibon 50 mg tabletter, filmdrasjerte ibandronsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Ta vare på dette pakningsvedlegget.

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG 3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

PAKNINGSVEDLEGG 3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER) PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 15 mg tabletter til hund og katt 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad

KOLS DIAGNOSE. Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad. Fastlege Holter Legekontor, Nannestad KOLS DIAGNOSE Lungedagene 2015 Geir Einar Sjaastad Fastlege Holter Legekontor, Nannestad Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe for astma og kols Conflicts of interests Foredrag for Boehringer

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Xolair 150 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Omalizumab

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Xolair 150 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Omalizumab Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Xolair 150 mg pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning Omalizumab Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

Detaljer

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer