Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014"

Transkript

1 Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni Nye virkestoff A10BH04_2 Alogliptin - 12,5 mg Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med insulin hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Refusjonskode: ICPC ICD T90 Diabetes type 2 med nyrekomplikasjoner 210 E11.2 Diabetes mellitus type 2 med nyrekomplikasjoner 210 Vilkår: 210 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan bruke metformin på grunn av nedsatt nyrefunksjon. Refusjonsberettigede preparater: Se tabell avsnitt 3 A10BH04_1 Alogliptin - 25 mg Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som et alternativ før oppstart. Refusjonskode: ICPC T90 Diabetes type ICD E11 Diabetes mellitus type

2 Vilkår: 198 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med: - kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller - sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin. Refusjonsberettigede preparater: Se tabell avsnitt 3 A10BD13_1 Metformin og alogliptin Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som et alternativ før oppstart. Refusjonskode: ICPC T90 Diabetes type ICD E11 Diabetes mellitus type Vilkår: 199 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med: - kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea. Refusjonsberettigede preparater: Se tabell avsnitt 3 2

3 2. Endringer i refusjonsstatus Tabellen under viser endringer i refusjonsstatus, angitt på ATC-nummer nivå. For fullstendige refusjonsopplysninger for legemidlene, se legemiddelsøk på Kommentarer til tabellen: Dapagliflozin (Forxiga) har fått utvidet refusjon til bruk sammen med sulfonylurea (fra ) Ulipristal (Esmya) har fått utvidet refusjon til bruk i inntil to behandlingsperioder på 3 måneder. Teksten «Behandlingen skal ikke vare i mer enn 3 måneder» er fjernet fra refusjonsberettiget bruk (fra ) Ritalin kapsler med modifisert frisetting (metylfenidat) har fått utvidet refusjon for ny indikasjon til behandling av ADHD hos voksne (fra ). Azatioprin (Imurel) har fått utvidet refusjon til behandling av Crohns sykdom (fra ) Dagereliks (Firmagon) har fått utvidet refusjon til «Behandling av voksne mannlige pasienter med avansert hormonavhengig prostatakreft i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres» (fra ) ATC-nr. Virkestoff Refusjonsberettiget bruk ICPC Refusjonskode Vilkårnr ICD Refusjonskode Vilkårnr Vilkår A10BX09 dapagliflozin Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. T90 Diabetes type E11 Diabetes mellitus type Vilkår 198: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med: - kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke sulfonylurea, eller - sulfonylurea alene dersom det er tungtveiende medisinske grunner for ikke å bruke metformin. Vilkår 209 utgår (Kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med metformin.) 3

4 G03XB02 ulipristal Preoperativ behandling av moderate til alvorlige symptomer på uterine fibroider hos voksne kvinner i fertil alder. X78 Godartet svulst livmor - D25 Leiomyom i livmor N06BA04 metylfenidat (Ritalin kapsler med modifisert frisetting) Utgår: Behandlingen skal ikke vare i mer enn 3 måneder. Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) hos barn fra og med 6 år som del av et behandlingsopplegg når støttetiltak alene ikke er tilstrekkelig. Behandling av ADHD hos voksne som del av et omfattende behandlingsprogram. L02BX02 degareliks Behandling av voksne mannlige pasienter med avansert hormonavhengig prostatakreft i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres. P81 Hyperkinetisk forstyrrelse Y77 Ondartet svulst prostata - F90 Hyperkinetiske forstyrrelser 9 C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel - Vilkår 163 utgår (Refusjon ytes kun til barn og ungdom fra og med 6 år til og med 17 år.) 9 Vilkår 9: Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin. (Tidligere: Behandling av nylig diagnostiserte voksne mannlige pasienter med avansert hormonavhengig prostatakreft i M1-stadiet hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres) L04AX01 azatioprin Ved transplantasjoner: Forlenger overlevelsen og funksjonen av organtransplantater. Alvorlige inflammatoriske leddlidelser. Autoimmunsykdommer. Bindevevssykdommer. Behandling av Crohns sykdom. D94 Crohns sykdom (For alle refusjonskoder, se legemiddelsøk) - K50 Crohns sykdom (For alle refusjonskoder, se legemiddelsøk) - 4

5 3. Nye pakninger 15. mai og 1. juni Tabellen viser nye preparater som er tatt opp på refusjonslisten, angitt på varenummernivå. Ikke alle varenummer er nødvendigvis markedsført. Varenr Handelsnavn Legemiddelform Styrke Antall ATC-navn Refusjonsgr Styrkeform Fra dato Vipidia Tablett, filmdrasjert 12,5 mg 28 Alogliptin A10BH04_2 12,5 mg Vipidia Tablett, filmdrasjert 12,5 mg 98 Alogliptin A10BH04_2 12,5 mg Vipidia Tablett, filmdrasjert 25 mg 28 Alogliptin A10BH04_1 25 mg Vipidia Tablett, filmdrasjert 25 mg 98 Alogliptin A10BH04_1 25 mg Escitalopram Teva Tablett, filmdrasjert 10 mg 100 Escitalopram N06AB10_ Escitalopram Teva Tablett, filmdrasjert 10 mg 30 Escitalopram N06AB10_ Escitalopram Teva Tablett, filmdrasjert 5 mg 30 Escitalopram N06AB10_ Nexium Enterotablett 40 mg 28 Esomeprazol A02BC05_1 Enterotablett Nexium Enterotablett 40 mg 28 Esomeprazol A02BC05_1 Enterotablett Nexium Enterotablett 40 mg 56 Esomeprazol A02BC05_1 Enterotablett Nexium Enterotablett 40 mg 56 Esomeprazol A02BC05_1 Enterotablett Nexium Enterotablett 40 mg 98 Esomeprazol A02BC05_1 Enterotablett Nexium Enterotablett 40 mg 98 Esomeprazol A02BC05_1 Enterotablett Felodipin Hexal Depottablett 10 mg 100 Felodipin C08CA02_ Diflucan Pulver til mikstur, suspensjon 40 mg/ml 35 ml Flukonazol J02AC01_2 Kapsel, mikstur Irbesartan Tablett, filmdrasjert 150 mg 100 Irbesartan C09CA04_ Irbesartan Tablett, filmdrasjert 150 mg 30 Irbesartan C09CA04_ Irbesartan Tablett, filmdrasjert 300 mg 100 Irbesartan C09CA04_ Irbesartan Tablett, filmdrasjert 300 mg 30 Irbesartan C09CA04_ Ifirmacombi Tablett, filmdrasjert 150 mg/12,5 mg 90 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Ifirmacombi Tablett, filmdrasjert 300 mg/12,5 mg 28 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Ifirmacombi Tablett, filmdrasjert 300 mg/12,5 mg 90 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Ifirmacombi Tablett, filmdrasjert 300 mg/25 mg 90 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Tablett, filmdrasjert 150 mg/12,5 mg 100 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Tablett, filmdrasjert 150 mg/12,5 mg 30 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Tablett, filmdrasjert 300 mg/12,5 mg 100 Irbesartan og diuretika C09DA04_

6 Tablett, filmdrasjert 300 mg/12,5 mg 30 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Tablett, filmdrasjert 300 mg/25 mg 100 Irbesartan og diuretika C09DA04_ Monoket OD Depotkapsel, hard 50 mg 98 Isosorbidmononitrat C01DA14_ Dermovate Oppløsning 0,05 % 100 ml Klobetasol D07AD01_1 Oppløsning, krem, salve Quetiapine Teva Tablett, filmdrasjert 100 mg 100 Kvetiapin N05AH04_1 Tablett Quetiapine Teva Tablett, filmdrasjert 200 mg 100 Kvetiapin N05AH04_1 Tablett Quetiapine Teva Tablett, filmdrasjert 25 mg 100 Kvetiapin N05AH04_1 Tablett Quetiapine Teva Tablett, filmdrasjert 300 mg 100 Kvetiapin N05AH04_1 Tablett Cozaar Tablett, filmdrasjert 100 mg 98 Losartan C09CA01_ Tablett, filmdrasjert 100 mg/25 mg 28 Losartan og diuretika C09DA01_ Tablett, filmdrasjert 100 mg/25 mg 98 Losartan og diuretika C09DA01_ Tablett, filmdrasjert 50 mg/12,5 mg 28 Losartan og diuretika C09DA01_ Tablett, filmdrasjert 50 mg/12,5 mg 98 Losartan og diuretika C09DA01_ Vipdomet Tablett, filmdrasjert 12,5 mg/1 000 mg 56 Metformin og alogliptin A10BD13_ Vipdomet Tablett, filmdrasjert 12,5 mg/850 mg 56 Metformin og alogliptin A10BD13_ Medikinet Kapsel med modifisert frisetting, hard 50 mg 30 Metylfenidat N06BA04_1 Depottablett til barn Medikinet Kapsel med modifisert frisetting, hard 60 mg 30 Metylfenidat N06BA04_1 Depottablett til barn Vimovo Tablett med modifisert frisetting 500 mg/20 mg 60 Naproksen og esomeprazol M01AE52_ Omeprazole Teva Enterokapsel, hard 10 mg 100 Omeprazol A02BC01_ Omeprazole Teva Enterokapsel, hard 20 mg 100 Omeprazol A02BC01_ Omeprazole Teva Enterokapsel, hard 20 mg 14 Omeprazol A02BC01_ Omeprazole Teva Enterokapsel, hard 20 mg 28 Omeprazol A02BC01_ Omeprazole Teva Enterokapsel, hard 20 mg 56 Omeprazol A02BC01_ Zemplar Kapsel, myk 1 mikrog 28 Parikalsitol H05BX02_ Zemplar Kapsel, myk 2 mikrog 28 Parikalsitol H05BX02_ Oprymea Depottablett 0,26 mg 10 Pramipeksol N04BC05_ Oprymea Depottablett 0,52 mg 10 Pramipeksol N04BC05_ Oprymea Depottablett 0,52 mg 100 Pramipeksol N04BC05_ Oprymea Depottablett 1,05 mg 10 Pramipeksol N04BC05_ Oprymea Depottablett 1,05 mg 100 Pramipeksol N04BC05_ Oprymea Depottablett 1,57 mg 100 Pramipeksol N04BC05_

7 Oprymea Depottablett 2,1 mg 100 Pramipeksol N04BC05_ Xarelto Tablett, filmdrasjert 15 mg 28 Rivaroksaban B01AF01_2 15 og 20 mg Xarelto Tablett, filmdrasjert 15 mg 98 Rivaroksaban B01AF01_2 15 og 20 mg Xarelto Tablett, filmdrasjert 20 mg 28 Rivaroksaban B01AF01_2 15 og 20 mg Xarelto Tablett, filmdrasjert 20 mg 98 Rivaroksaban B01AF01_2 15 og 20 mg Crestor Tablett, filmdrasjert 10 mg 98 Rosuvastatin C10AA07_ Crestor Tablett, filmdrasjert 5 mg 28 Rosuvastatin C10AA07_ Inovelon Tablett, filmdrasjert 400 mg 100 Rufinamid N03AF03_ Buventol Easyhaler Inhalasjonspulver 200 mikrog/dose 60 doser Salbutamol R03AC02_ Buventol Easyhaler Inhalasjonspulver 200 mikrog/dose 60 doser Salbutamol R03AC02_ Prograf Kapsel, hard 0,5 mg 2 x 30 Takrolimus L04AD02_ Prograf Kapsel, hard 1 mg 60 Takrolimus L04AD02_ Tolura Tablett 40 mg 98 Telmisartan C09CA07_ Tolura Tablett 80 mg 98 Telmisartan C09CA07_ Actelsar HCT Tablett 80 mg/12,5 mg 98 Telmisartan og diuretika C09DA07_ Actelsar HCT Tablett 80 mg/25 mg 28 Telmisartan og diuretika C09DA07_ Tolucombi Tablett 80 mg/12,5 mg 100 Telmisartan og diuretika C09DA07_ Tolucombi Tablett 80 mg/25 mg 30 Telmisartan og diuretika C09DA07_ Brilique Tablett, filmdrasjert 90 mg 100 Tikagrelor B01AC24_ Brilique Tablett, filmdrasjert 90 mg 168 Tikagrelor B01AC24_ Brilique Tablett, filmdrasjert 90 mg 56 Tikagrelor B01AC24_ Cyklokapron Tablett, filmdrasjert 500 mg 30 Traneksamsyre B02AA02_ Orfiril Mikstur, oppløsning 60 mg/ml 250 ml Valproinsyre N03AG01_ Diovan Tablett, filmdrasjert 160 mg 98 Valsartan C09CA03_1 80 mg, 160 mg Diovan Tablett, filmdrasjert 80 mg 98 Valsartan C09CA03_1 80 mg, 160 mg

Refusjonskode: Vilkår nr -51 Organtransplantasjon 136 D84 Gastroøsofageal refluxsykdom 12 155

Refusjonskode: Vilkår nr -51 Organtransplantasjon 136 D84 Gastroøsofageal refluxsykdom 12 155 A02BA02_1, RANITIDIN Refluksøsofagitt. Patologisk refluks. 51 Organtransplantasjon 136 D84 Gastroøsofageal refluxsykdom 12 155 K21 Gastroøsofageal reflukssykdom 12 155 Z94 Kont. med h.tj. ved status etter

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 17-04-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Linagliptin (Trajenta) til behandling av diabetes mellitus type 2. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 17-04-2012 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus:

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus: OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ADETRIS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske EU/1/12/794/001 MT-dato: 2012-10-25

Detaljer

Refusjonsrapport. 24-08-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. 24-08-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Etoricoksib (Arcoxia) til behandling av artrose, revmatoid artritt og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom). Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 24-08-2012 Statens

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Knuse-/ delelisten OUS 2013

Knuse-/ delelisten OUS 2013 Vedlegg til: Tabletter og kapsler deling, åpning og knusing Knuse-/ delelisten OUS 2013 Listen er sortert alfabetisk etter produktnavn. Som hovedregel skal alle tabletter og kapsler svelges hele. Før avvik

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Berinert 1500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 13-9927 MT-dato: 2015-04-15

Detaljer

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Vår ref. LM Oslo, 15. mars 2015 Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Arcoxia 30 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 60 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 90 mg filmdrasjerte tabletter Arcoxia 120 mg filmdrasjerte tabletter etorikoksib

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Janumet 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter sitagliptin/metforminhydroklorid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 625 mg colesevelam (som hydroklorid) For fullstendig

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter. paracetamol/koffein Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Paracetduo 500 mg/65 mg tabletter paracetamol/koffein Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

START OG STOPP versjon 2*

START OG STOPP versjon 2* START OG STOPP versjon 2* Screeningverktøy for forskrivning av legemidler til eldre Oversatt til norsk av Marit Stordal Bakken, Sabine Ruths, Anette Hylen Ranhoff, Olav Spigset, Aina Langørgen, Anne Gerd

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg. ibuprofen Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Ibux filmdrasjerte tabletter 200 mg, 400 mg og 600 mg ibuprofen Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar

Norsk Rheumabulletin. NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager, 2 kursprogram og 1 seminar Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2014 NOR-SWITCH byttestudien Olav Bjørneboe 30 år på Martina Hansens Hospital Julekurset 3 kursdager,

Detaljer

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s.

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2011 Lyme borreliose s. 12 Verdens største Addisonregister s. 20 Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan.

Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Informasjon til pasienter som har fått forskrevet Volibris Bruk av hva du må vite Denne brosjyren gir deg informasjon og råd om bruk av Volibris, også kalt ambrisentan. Les den nøye. Ta vare på brosjyren

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt

Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt Refusjonsrapport Mezavant til behandling av ulcerøs kolitt 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for mesalazin (Mezavant) til behandling av ulcerøs kolitt etter forskrift av 28. juni

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

En god grunn til å behandle sengevæting. Målet er. tørre netter

En god grunn til å behandle sengevæting. Målet er. tørre netter En god grunn til å behandle sengevæting Målet er tørre netter Sengevæting er ikke uvanlig Nærmere 16% av 5-åringer tisser jevnlig i sengen 1,2 Forekommer hos 10% av alle 7-åringer 1,2 Sterk arvelig komponent

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN ZOCOR 10 mg tabletter, filmdrasjerte. ZOCOR 20 mg tabletter, filmdrasjerte. ZOCOR 40 mg tabletter, filmdrasjerte. ZOCOR 80 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV

Detaljer

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2011 Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8 Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Husk Høstmøtet! s. 22 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Cozaar 12,5 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 50 mg tabletter, filmdrasjerte Cozaar 100 mg tabletter, filmdrasjerte losartankalium Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Målet er. tørre netter

Målet er. tørre netter En god grunn til å behandle sengevæting Målet er tørre netter Sengevæting er ikke uvanlig Nærmere 16% av barn i 5-årsalder tisser jevnlig i sengen 1,2 Forekommer hos 10% av alle 7-åringer 1,2 En sterkt

Detaljer