OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE"

Transkript

1 OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Adempas EU/1/13/907 MT-dato: P Riociguat 02KX05 Bayer Pharma AG Pulmonal hypertensjon som følge av kronisk lungeemboli (TEPH) Adempas er indisert for behandling av voksne pasienter i WHOfunksjonsklasse II til III med inoperabel TEPH vedvarende eller tilbakevendende TEPH etter kirurgi for å forbedre fysisk kapasitet (se pkt. 5.1). Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) Adempas, som monoterapi eller i kombinasjon med endotelinreseptorantagonister, er indisert for behandling av voksne pasienter med pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) i WHO-funksjonsklasse II til III for å forbedre fysisk kapasitet. Effekt er vist hos populasjon med PAH, inkludert etiologier med idiopatisk eller arvelig PAH eller PAH forbundet med bindevevssykdom (se pkt. 5.1). Bemfola EU/1/13/909 MT-dato: P Follitropin alfa G03GA05 Finox Biotech AG Hos voksne kvinner Anovulasjon (inkludert polycystisk ovarialsyndrom, POS) hos kvinner som ikke har respondert på behandling med klomifensitrat. Stimulering av multippel follikkelutvikling hos kvinner som gjennomgår superovulasjon i forbindelse med assisterte

2 befruktningsteknikker som for eksempel in vitro-fertilisering (IVF), gamet-intrafallopisk transfer eller zygot-intrafallopisk transfer. Follitropin alfa i kombinasjon med et luteiniserende hormon (LH) er anbefalt for stimulering av follikulær utvikling hos kvinner med alvorlig LH- og FSH-mangel. I kliniske studier ble disse pasientene definert ved et endogent LH-serumnivå < 1,2 IE/l. Hos voksne menn Follitropin alfa er indisert for stimulering av spermatogenese hos menn som har medfødt eller ervervet hypogonadisme ved samtidig behandling med humant koriongonadotropin (hg). Bronwel omp mikstur, oppløsning MT-dato: Altearot, timian Ikke angitt Kwizda Pharma GmbH F Til voksne og barn over 6 år: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lette opphostning av seigt slim ved forkjølelse. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre irritasjon i svelg og hals ved tørrhoste. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på erfaring fra lang brukstradisjon. Bronwel sugepastiller MT-dato: Timian Ikke angitt Kwizda Pharma GmbH F Til voksne og barn over 6 år: Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk for å lindre irritert hals og lette opphosting av seigt slim ved forkjølelse. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalasjon, inhalasjonspulver MT-dato:

3 DP Budesonid, formoterolfumaratdihydrat R03AK07 Orion orporation - Espoo Bufomix Easyhaler er indisert for regelmessig behandling av astma når det er behov for en kombinasjon av langtidsvirkende beta2-adrenoreseptoragonist og inhalasjonskortikosteroid: - for pasienter hvor inhalasjonskortikosteroid og korttidsvirkende beta2-adrenoreseptoragonister ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen eller for pasienter hvor inhalasjonskortikosteroid kombinert med langtidsvirkende beta2-adrenoreseptoragonister allerede gir tilstrekkelig kontroll av sykdommen Bufomix Easyhaler 320 mikrogram/9 mikrogram/inhalasjon, inhalasjonspulver MT-dato: DP Budesonid, formoterolfumaratdihydrat R03AK07 Orion orporation - Espoo Se indikasjon Bufomix Easyhaler 160 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalasjon, inhalasjonspulver ometriq EU/1/13/890 MT-dato: P Kabozantinib L01XE TM Pharma Services Ltd OMETRIQ er indisert til behandling av pasienter med progressiv inoperabel lokalavansert eller metastatisk medullær tyreoideakarsinom. For pasienter med ukjent eller negativ RET-mutasjonsstatus («rearranged during transfection»), bør muligheten for mindre nytte tas i betraktning før avgjørelsen om individuell behandling tas (se viktig informasjon i pkt. 4.4 og 5.1). Dicloxacillin Orion 250 mg kapsler, harde DP

4 Dikloksacillinnatrium J01F01 Orion orporation - Espoo Infeksjoner forårsaket av penicillinasedannende, meticillinsensitive stafylokokker, f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. Dicloxacillin Orion 500 mg kapsler, harde DP Dikloksacillinnatrium J01F01 Orion orporation - Espoo Se indikasjon Dicloxacillin Orion 250 mg kapsler, harde Donaxyl 10 mg vaginaltablett MT-dato: DP Dekvaliniumklorid G01A05 ampuspharma AB Donaxyl 10 mg vaginaltabletter er indisert for behandling av bakteriell vaginose (se pkt. 4.4) Ta hensyn til offisielle retningslinjer angående riktig bruk av antibakterielle midler. Dysect vet 12,5 g/l påhellingsvæske, oppløsning Alfacypermetrin QP53A08 Orion orporation - Espoo Behandling og kontroll av spyflueangrep på sau og lam. Behandling av lus og flått på sau. Reduserer forekomsten av skogflueangrep på sau og lam i inntil 6 uker.

5 Eperzan EU/1/13/908 MT-dato: P Albiglutid A10BX13 GlaxoSmithKline Trading Services Limited Eperzan er indisert til behandling av type 2 diabetes mellitus hos voksne for å bedre glykemisk kontroll som: Monoterapi Når diett og trening alene ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll hos pasienter hvor bruk av metformin er uegnet på grunn av kontraindikasjoner eller intoleranse. Kombinasjonsbehandling I kombinasjon med andre glukosesenkende legemidler, inkludert basalinsulin, der disse ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll sammen med diett og mosjon (se pkt. 4.4 og 5.1 for tilgjengelige data om ulike kombinasjoner). Equilis West Nile EU/2/13/151 MT-dato: P Flavivirus, kimerisk, inaktivert, stamme YF-WN QI05AA10 Intervet International B.V. Aktiv immunisering av hester mot West Nile virus (WNV) for å redusere kliniske tegn på sykdom og lesjoner i hjernen, og for å redusere viremi. Begynnende immunitet: 2 uker etter grunnimmunisering med to injeksjoner. Varighet av immunitet: 12 måneder. Equisolon EU/2/14/161 MT-dato: P Prednisolon QH02AB06 Le Vet B.V. Lindring av inflammatoriske og kliniske parametre forbundet med tilbakevendende luftveisobstruksjon (RAO) hos hest, i kombinasjon med miljøforbedrende tiltak som reduserer antigen eksponeringen

6 Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning DP Etoposid L01B01 Fresenius Kabi Oncology Plc Etoposide is indicated for the management of: - testicular tumours in combination with other chemotherapeutic agents - small cell lung cancer, in combination with other chemotherapeutic agents - monoblastic leukaemia (AML M5) and acute myelomonoblastic leukaemia (AML M4) when standard therapy has failed (in combination with other chemotherapeutic agents) Fungitraxx EU/2/13/160 MT-dato: P Itrakonazol QJ02A02 Avimedical B.V. Psittaciformes, Falconiformes, Accipitriformes, Strigiformes og Anseriformes: Til behandling av aspergillose. Kun Psittaciformes: Også til behandling av candidiasis. Kolsyre FGK EU/1/13/895 MT-dato: P Kolsyre A05AA03 FGK Representative Service GmbH Kolsyre FGK er indisert for behandling av medfødte feil i primær gallesyresyntetisering på grunn av mangel på sterol-27- hydroksylase (presentert som cerebrotendinøs xantomatose, TX), mangel på 2- (eller α-) methlacyl-oa-racemase

7 (AMAR) eller mangel på kolesterol 7α-hydroksylase (YP7A1) hos spedbarn, barn og ungdommer fra én måneds alder til 18 år samt voksne. Latuda EU/1/14/913 MT-dato: P Lurasidon N05AE05 Takeda Pharma A/S Latuda er indisert for behandling av schizofreni hos voksne over 18 år. Lunéa 12,5 mg tablett, filmdrasjert MRP Doksylaminhydrogensuksinat R06AA09 Orion orporation - Espoo Symptomatic treatment of occasional insomnia in adults over 18 years old. Lunéa 25 mg tablett, filmdrasjert MRP Doksylaminhydrogensuksinat R06AA09 Orion orporation - Espoo Symptomatic treatment of occasional insomnia in adults over 18 years old. Metoclopramide Orifarm 10 mg tabletter MT-dato: DP Metoklopramidhydroklorid A03FA01 Orifarm Generics A/S Voksen populasjon

8 Metoclopramide Orifarm er indisert til voksne for -forebygging av forsinket kvalme og oppkast etter cellegiftbehandling (chemotherapy induced nausea and vomiting, INV) -forebygging av kvalme og oppkast etter strålebehandling (radiotherapy induced nausea and vomiting, RINV) -symptomatisk behandling av kvalme og oppkast, herunder kvalme og oppkast etter akutt migrene Metoklopramid kan brukes i kombinasjon med orale analgetika for å forbedre opptaket av analgetika ved akutt migrene. Pediatrisk populasjon Metoclopramide Orifarm er indisert til barn (i alderen 1 18 år) for -forebygging av forsinket kvalme og oppkast etter cellegiftbehandling (INV) som andrelinjealternativ. Midazolam Orpha 15 mg tablett, filmdrasjert DP Midazolammaleat N05D08 Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH B Kortvarig behandling av insomni. Benzodiazepiner bør bare benyttes dersom tilstanden er alvorlig og hemmende, eller dersom pasienten opplever ekstremt ubehag som et resultat av lidelsen. Midazolam Orpha er indisert for voksne. Mirtazapin Orion 15 mg tabletter, filmdrasjerte MT-dato: DP Mirtazapin N06AX11 Orion orporation - Espoo Mirtazapin Orion er indisert hos voksne for behandling av depressive episoder. Mirtazapin Orion 30 mg tabletter, filmdrasjerte MT-dato: DP Mirtazapin

9 N06AX11 Orion orporation - Espoo Se indikasjon Mirtazapin Orion 15 mg tabletter, filmdrasjerte Mirtazapin Orion 45 mg tabletter, filmdrasjerte MT-dato: DP Mirtazapin N06AX11 Orion orporation - Espoo Se indikasjon Mirtazapin Orion 15 mg tabletter, filmdrasjerte NexGard EU/2/13/159 MT-dato: P Afoksolaner QP53BX Merial Behandling av loppeinfestasjon hos hund (tenocephalides felis og. canis), en behandling virker i minst 5 uker. Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi mot dermatitt forårsaket av loppeallergi (FAD). Behandling av flåttinfestasjon hos hund (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Én behandling dreper flått i inntil én måned. Lopper og flått må feste seg til verten og begynne å spise for å bli eksponert for virkestoffet. For lopper (. felis) inntrer virkningen innen 8 timer etter at de har festet seg. For flått inntrer virkningen (død) innen 48 timer etter at de har festet seg. Octostim 15 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning MT-dato: Desmopresinacetat H01BA02 Ferring Legemidler AS For å forkorte eller normalisere forlenget blødningstid før et invasivt terapeutisk eller diagnostisk inngrep hos pasienter med forlenget blødningstid som en følge av

10 medfødt eller legemiddelindusert trombocyttdysfunksjon, uremi, levercirrhose samt hos pasienter uten påvisbar etiologi, der den forlengede blødningstiden kan føre til blødningskomplikasjon. Terapeutisk for kontroll av blødning hos pasienter med uremi. Blødningsprofylakse i forbindelse med mindre kirurgisk inngrep hos pasienter med mild eller moderat hemofili A samt von Willebrands sykdom (ikke type II B), som responderer positivt på en testdose. Poulvac E.coli EU/2/12/140 MT-dato: P Escherichia coli, levende, aroa-gen deletert, type 078, stamme E34195 QI01AE04 Zoetis Belgium SA Til aktiv immunisering av broilerkyllinger og fremtidige eggleggere/avlsdyr for å redusere mortalitet og lesjoner (perikarditt, perihepatitt, luftsekkbetennelse) assosiert med Escherichia coli serotype O78. Begynnende immunitet: Reduksjon av lesjoner: 2 uker etter administrering. Reduksjon av mortalitet: ikke klarlagt. Immunitetsvarighet: Reduksjon av lesjoner: 8 uker etter administrering har blitt demonstrert Reduksjon av mortalitet: 12 uker etter administrering har blitt demonstrert. En kryssbeskyttelsesstudie viste reduksjon i forekomsten og alvorligheten av luftsekkbetennelse forårsaket av E. coli serotype O1, O2 og O18. For disse serotypene er verken tidspunktet for inntreden av immunitet eller immunitetens varighet klarlagt. Rivastigmin 3M Health are Ltd. EU/1/14/911 MT-dato: P Rivastigmin N06DA03 3M Health are Ltd Symptomatisk behandling av Alzheimers demens av mild til moderat alvorlighetsgrad.

11 Tenofovir disoproxil Teva 245 mg tabletter, filmdrasjerte MT-dato: DP Tenofovirdisoproksilfumarat J05AF07 Teva Pharma B.V. HIV-1-infeksjon Tenofovir disoproxil Teva er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av HIV-1-infiserte voksne pasienter. Hos voksne er nytten av tenofovirdisoproksil ved HIV-1-infeksjon basert på resultatene fra én studie med behandlingsnaive pasienter, inkludert pasienter med en høy virusmengde (> kopier/ml) og studier hvor tenofovirdisoproksil ble gitt i tillegg til stabil bakgrunnsbehandling (hovedsakelig trippelbehandling) hos pasienter tidligere behandlet med antiretrovirale midler som opplevde tidlig virologisk svikt (< kopier/ml, hvor hoveddelen av pasientene hadde < 5000 kopier/ml). Tenofovir disoproxil Teva er også indisert til behandling av HIV-1- infiserte ungdommer i alderen 12 til < 18 år, med NRTI-resistens eller toksisitet som hindrer bruk av førstelinjepreparater. Valg av tenofovirdisoproksil til behandling av pasienter med HIV-1- infeksjon som tidligere har brukt antiretrovirale midler, må baseres på individuell viral resistenstesting og/eller behandlingshistorikk til pasientene. Hepatitt B-infeksjon Tenofovir disoproxil Teva er indisert til behandling av kronisk hepatitt B (se pkt. 5.1) hos voksne med: -kompensert leversykdom med tegn på aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede serumalaninaminotransferase-nivåer (ALAT) og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose (se pkt. 5.1). -tegn på lamivudinresistent hepatitt B-virus (se pkt. 4.8 og 5.1). -dekompensert leversykdom (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1). Tenofovir disoproxil Teva er indisert til behandling av kronisk hepatitt B hos ungdom i alderen 12 til < 18 år med: 2 -kompensert leversykdom med tegn på aktiv immunsykdom, dvs. aktiv virusreplikasjon, vedvarende forhøyede serumalaninaminotransferasenivåer (ALAT) og histologiske tegn på aktiv inflammasjon og/eller fibrose (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1). Trifexis EU/2/13/155 MT-dato: P Milbemycinoksim, spinosad QP54AB51 Eli Lilly and company Ltd. Til behandling og forebygging av loppeinfestasjoner

12 (tenocephalides felis) hos hund når samtidig forebygging av hjerteorm (L3, L4 Dirofilaria immitis) og/eller behandling av gastrointestinale nematodeinfeksjoner forårsaket av hakeorm (L4, immature voksne (L5) og voksne Ancylostoma caninum), rundormer (immature voksne (L5), og voksne Toxocara canis og voksne Toxascaris leonina) og piskeorm (voksne Trichuris vulpis) er indisert. Den forebyggende effekten mot reinfestasjon av lopper er et resultat av den adulticide virkningen og derav redusert eggproduksjon. Etter én enkelt administrasjon av preparatet vedvarer effekten i opptil 4 uker. Veterinærpreparatet kan brukes som del av en behandlingsstrategi mot loppeallergidermatitt (FAD). Vectra 3D EU/2/13/156 MT-dato: P Dinotefuran, pyripoksyfen, permetrin QP53A eva Santé Animale Lopper: Forebyggelse og behandling av loppeinfestasjoner (tenocephalides felis og tenocephalides canis). Behandlingen motvirker loppeinfestasjon i én måned. Den motvirker også formering av lopper i to måneder etter påføring ved å hindre eggene i å klekke (ovicid aktivitet) og ved å hindre utvikling av voksne fra egg lagt av voksne lopper (larvicid aktivitet). Produktet kan brukes som del av en behandlingsstrategi mot loppeallergi (FAD). Flått: Produktet har en vedvarende flåttdrepende og repellerende effekt mot flåttinfestasjoner (Rhipicephalus sanguineus og Ixodes ricinus i én måned, og Dermacentor reticulatus i opptil tre uker). Flått som allerede befinner seg på hunden når veterinærpreparatet påføres vil ikke nødvendigvis alle bli drept i løpet av de første 48 timene, men de kan bli drept i løpet av en uke. For å fjerne disse flåttene, er det anbefalt å bruke en egnet flåttfjerner. Sandfluer, mygg og stikkfluer: Behandlingen har vedvarende repellerende (antiblodsugende) virkning. Den forhindrer bitt fra sandfluer (Phlebotomus perniciosus), mygg (ulex pipiens, Aedes aegypti) og fra stikkfluer (Stomoxys calcitrans) i én måned etter påføring. Behandlingen har også vedvarende insecticid virkning i én måned mot mygg (Aedes aegypti) og stikkfluer (Stomoxys calcitrans).

13 Vokanamet EU/1/14/918 MT-dato: P Metforminhydroklorid, kanagliflozin A10BD16 Janssen-ilag International N.V. Vokanamet er indisert til voksne i alderen 18 år og eldre med type 2 diabetes mellitus som tillegg til diett og fysisk aktivitet for å bedre glykemisk kontroll: - hos pasienter som ikke er tilstekkelig kontrollerte på sine maksimale tolererte doser av metformin alene - hos pasienter som står på sine maksimale tolererte doser av metformin sammen med andre glukosesenkende legemidler, inkludert insulin, når disse ikke gir tilstrekkelig glykemisk kontroll (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 for tilgjengelige data for forskjellige tilleggsbehandlinger) - hos pasienter som allerede behandles med kombinasjonen kanagliflozin og metformin som separate tabletter. Zoledronic acid Teva Generics EU/1/14/912 MT-dato: P Zoledronsyre M05BA08 TEVA Generics B.V. Behandling av osteoporose -hos postmenopausale kvinner -hos voksne menn med økt risiko for frakturer, inkludert de som nylig har hatt en lavtraume hoftefraktur. Behandling av osteoporose relatert til langvarig systemisk glukokortikoidbehandling -hos postmenopausale kvinner -hos voksne menn med økt risiko for fraktur. Behandling av Pagets bensykdom hos voksne. Markedsføringstillatelser legemidler parallellimport:

14 Atacand 16 mg tabletter MT-dato: A06 Hellas Atacand 16 mg tabletter «AstraZeneca». MTnr Bonviva 3 mg injeksjonsvæske, oppløsning MT-dato: M05BA06 EU Bonviva 3 mg injeksjonsvæske, oppløsning «Roche». MTnr. EU/1/03/265/005 ilox 3 mg/ml øredråper, oppløsning MT-dato: S02AA15 Bulgaria ilox 3 mg/ml øredråper, oppløsning «Alcon». MTnr ilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning MT-dato: S02AA15 Bulgaria ilox 3 mg/ml øyedråper, oppløsning «Alcon». MTnr ondylin 5 mg/ml liniment, oppløsning MT-dato: D06BB04 Bulgaria ondylin 5 mg/ml liniment, oppløsning «Galderma». MTnr

15 osmofer 50 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning B03A Hellas osmofer 50 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning «Pharmacosmos». MTnr urosurf 80 mg/ml endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, suspensjon MT-dato: R07AA02 Portugal urosurf 80 mg/ml endotrakeopulmonal instillasjonsvæske, suspensjon «Takeda Nycomed». MTnr Epiduo 0,1 %/2,5 % gel MT-dato: D10AD53 Italia Epiduo 0,1 %/2,5 % gel «Galderma». MTnr Fungoral 20 mg/g krem MT-dato: D01A08 Hellas Fungoral 20 mg/g krem «McNeil». MTnr Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning MT-dato: J01GB03

16 Tsjekkia Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning «B. Braun Melsungen AG». MTnr Heparin Leo 5000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning MT-dato: B01AB01 Nederland Heparin Leo 5000 IE/ml injeksjonsvæske, oppløsning «LEO Pharma». MTnr Meropur 600 IU pulver og væske til injeksjonsvæske MT-dato: G03GA02 Italia Meropur 600 IU pulver og væske til injeksjonsvæske «Ferring». MTnr Meropur 1200 IU pulver og væske til injeksjonsvæske MT-dato: G03GA02 Italia Meropur 600 IU pulver og væske til injeksjonsvæske «Ferring». MTnr Mezavant 1200 mg enterodepottablett MT-dato: A07E02 Hellas Mezavant 1200 mg enterodepottablett «Shire Pharmaceutical ontracts». MTnr Mezavant 1200 mg enterodepottablett

17 MT-dato: A07E02 Tyskland Mezavant 1200 mg enterodepottablett «Shire Pharmaceutical ontracts». MTnr Microgynon 150 mikrog/30 mikrog tabletter, drasjerte MT-dato: G03AA07 Nederland Microgynon 150 mikrog/30 mikrog tabletter, drasjerte «Bayer Pharma AG». MTnr Modiodal 100 mg tabletter MT-dato: N06BA07 Danmark Modiodal 100 mg tabletter «Teva Pharma B.V.». MTnr Modiodal 100 mg tabletter MT-dato: N06BA07 Spania Modiodal 100 mg tabletter «Teva Pharma B.V.». MTnr Provera 10 mg tabletter MT-dato: G03DA02 Ungarn Provera 10 mg tabletter «Pfizer». MTnr

18 Sinemet 25 mg/100 mg tabletter MT-dato: N04BA02 Portugal Sinemet 25 mg/100 mg tabletter «Merck Sharp & Dohme». MTnr Timosan 1 mg/ml depotøyedråper, oppløsning S01ED01 Latvia Timosan 1 mg/ml depotøyedråper, oppløsning «Santen Oy». MTnr Timosan 1 mg/ml depotøyedråper, oppløsning S01ED01 Litauen Timosan 1 mg/ml depotøyedråper, oppløsning «Santen Oy». MTnr Trileptal 60 mg/ml mikstur, suspensjon MT-dato: N03AF02 Hellas Trileptal 60 mg/ml mikstur, suspensjon «Novartis». MTnr Zemplar 2 mikrogram kapsler, myke MT-dato: H05BX02

19 Tsjekkia Zemplar 2 mikrogram kapsler, myke «AbbVie». MTnr Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletter, filmdrasjerte MT-dato: G03AA14 EU Zoely 2,5 mg/1,5 mg tabletter, filmdrasjerte «Theramex». MTnr. EU/1/11/690/002

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8.

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Welpan vet.15 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder Virkestoffer: Febantel Pyrantel 15,0 mg 5,0 mg (som pyrantelembonat

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 1,5 4 kg Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning til hund 4-10 kg Vectra 3D påflekkingsvæske, oppløsning

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Berinert 1500 IU pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 13-9927 MT-dato: 2015-04-15

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 1. Nye virkestoff A10BH04_2 Alogliptin - 12,5 mg Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med insulin hos pasienter

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon OFFENTLIGGJØRING V NYE MRKEDSFØRINGSTILLTELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: bilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon EU/1/13/882 MT-dato: 2013-11-15

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. juli og 1. august 2015

Endringer i refusjonslisten 15. juli og 1. august 2015 Endringer i refusjonslisten 15. juli og 1. august 2015 1. Nye formuleringer A07EA06_4 Budesonid - depottablett For induksjon av remisjon hos voksne med mild til moderat aktiv UC hvor behandling med 5-ASA

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus:

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE. Takeda Global Research & Development Centre (Europe) Ltd Reseptstatus: OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ADETRIS 50 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske EU/1/12/794/001 MT-dato: 2012-10-25

Detaljer

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann.

0,83 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (1 : 12 14) av Althaeae officinalis L., radix (Altearot). Ekstraksjonsmiddel: vann. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bronwel Comp mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 15 ml (16,7 g) inneholder: 0,12 g ekstrakt (som nativt ekstrakt) (7 13 : 1) av Thymus vulgaris

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nexgard Spectra 9 mg/ 2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg Nexgard Spectra 19 mg/ 4 mg tyggetabletter til hund > 3,5 7,5 kg Nexgard Spectra 38 mg/

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 1. Nye virkestoff A06AH03_1 Naloksegol Refusjonsberettiget bruk: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Atropin Stragen 0,1 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 11-8352 MT-dato:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Acarizax 12 SQ-HDM smeltetablett 14-10408 MT-dato: 2015-09-29 DP Allergen av husstøvmidd,

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Bluevac BTV8 injeksjonsvæske, suspensjon for storfe og sau MTnr: EU/2/11/122/001- EU/2/11/122/003

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Amlodipine/Valsartan Mylan EU/1/16/1092 MT-dato: 2016-03-22 P Amlodipinbesilat, valsartan

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ardalis 2,5 mg/20 mg tabletter til hund EU/2/12/142/001 - EU/2/12/142/002 MT-dato: 2012-07-23

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Abasria MTnr: EU/1/14/944 MT-dato: 2014-09-09 P Insulin glargin A10AE04 Eli Lilly Regional

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Atorvastatin Aspen 10 mg tabletter, filmdrasjerte MTnr: 11-8234 MT-dato: 2012-03-28 DP Atorvastatin

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Frontect påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2-5 kg Frontect påflekkingsvæske, oppløsning til hund 5-10 kg Frontect påflekkingsvæske, oppløsning til hund 10-20 kg Frontect

Detaljer

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ).

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lyngonia filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder: 361-509 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Arctostaphylos uva-ursi

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis APP vet. injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 2 ml inneholder: Virkestoffer: 600 mg Actinobacillus

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Amoxibactin vet 50 mg tablett til hund og katt 13-9851 DP Amoksicillintrihydrat QJ01A04 Le

Detaljer

NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell,

NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell, 11.08.2017 NO DHPC 01/2017 HALDOL OG HALDOL DEPOT, ALLE DOSERINGSFORMER (TABLETTER, INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING) Kjære helsepersonell, Janssen Cilag AS ønsker å informere om at Det europeiske legemiddelkontoret

Detaljer

Se indikasjon Allopurinol Orion 100 mg tabletter

Se indikasjon Allopurinol Orion 100 mg tabletter OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Allopurinol Orion 100 mg tabletter 13-9882 MT-dato: 2015-01-09 DP Allopurinol M04AA01 Orion

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Dysect vet 12,5 g/l påhellingsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Alfacypermetrin 12,5 g/l Hjelpestoffer: Klorofyll-kobberkompleks

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Acilib 20 mg enterotabletter 14-10006 MRP Pantoprazolnatriumsesquihydrat A02B02 Meda F Utleveringsbestemmelse:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis West Nile injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (1 ml) inneholder: Virkestoff: Inaktivert

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Accofil MTnr: EU/1/14/946 MT-dato: 2014-09-18 P Filgrastim L03AA02 Accord Healthcare Ltd.

Detaljer

Til forebyggelse og behandling av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) hos hunder.

Til forebyggelse og behandling av loppeinfestasjoner (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) hos hunder. PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Bayvantic vet. påflekkingsvæske, oppløsning til hunder under 4 kg Bayvantic vet. påflekkingsvæske, oppløsning til hunder 4-10 kg Bayvantic vet. påflekkingsvæske,

Detaljer

1 halsbånd 48 cm langt veier 19 g og inneholder deltametrin 0,76 g 1 halsbånd 65 cm langt veier 25 g og inneholder deltametrin 1 g

1 halsbånd 48 cm langt veier 19 g og inneholder deltametrin 0,76 g 1 halsbånd 65 cm langt veier 25 g og inneholder deltametrin 1 g 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Scalibor vet. halsbånd 40 mg/g til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Deltametrin 40 mg/g 1 halsbånd 48 cm langt veier 19 g og inneholder deltametrin

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 1. Nye virkestoff A11CC05_1 Kolikalsiferol Refusjonsberettiget bruk: Uttalt vitamin D mangel som følge av intestinal malabsorpsjon etter mage-tarm

Detaljer

Viktig informasjon til helsepersonell som behandler. HBV-pasienter. (voksne og barn) med tenofovir disoproksil. TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter

Viktig informasjon til helsepersonell som behandler. HBV-pasienter. (voksne og barn) med tenofovir disoproksil. TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter Viktig informasjon til helsepersonell som behandler HBV-pasienter (voksne og barn) med tenofovir disoproksil TEVA 245 mg filmdrasjerte tabletter Til helsepersonell som behandler voksne med HBV Renal håndtering

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. desember 2015 og 1.januar 2016

Endringer i refusjonslisten 15. desember 2015 og 1.januar 2016 Endringer i refusjonslisten 15. desember 2015 og 1.januar 2016 1. Endringer i refusjonsstatus Tabellen under viser endringer i refusjonsstatus, angitt på ATC-nummer nivå. For fullstendige refusjonsopplysninger

Detaljer

Mageguiden.no. Tips og råd om god magehelse. Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten

Mageguiden.no. Tips og råd om god magehelse. Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten 1 Mageguiden.no Tips og råd om god magehelse Ursofalk (ursodeoksykolsyre) til pasienter med primær biliær kolangitt eller røntgennegative gallesten Ursofalk brukes i hovedsak til pasienter med primær biliær

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN NEXGARD SPECTRA 9 mg/ 2 mg tyggetabletter til hund 2 3,5 kg NEXGARD SPECTRA 19 mg/ 4 mg tyggetabletter til hund > 3,5 7,5 kg NEXGARD SPECTRA 38 mg/

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Anapen Junior 150 mikrogram/0,3 ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 10-8137

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Actilyse 2 mg pulver og væske til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning MTnr: 07-5130 MT-dato:

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Afinitor 2,5 mg tabletter EU/1/09/538/009 - EU/1/09/538/010 MT-dato: 2012-12-18 P Everolimus

Detaljer

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Exspot vet. påflekkingsvæske, oppløsning 744 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff(er): Permetrin (cis:trans 40:60) 744 mg Hjelpestoff(er):

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

KOLS definisjon ATS/ERS

KOLS definisjon ATS/ERS KOLS definisjon ATS/ERS - sykdom som kan forebygges og kan behandles - karakteriseres med luftveisobstruksjon som ikke er fult reversibel, den er vanligvis progredierende - abnorm inflammatorisk respons

Detaljer

Virkestoff: 1 tablett inneholder enrofloxacin 15 mg, 50 mg, 150 mg eller 250 mg.

Virkestoff: 1 tablett inneholder enrofloxacin 15 mg, 50 mg, 150 mg eller 250 mg. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Baytril vet. 15 mg tabletter for gris, storfe, hund og katt Baytril vet. 50 mg tabletter for gris, storfe, hud og katt Baytril vet. 150 mg tabletter for gris, storfe, hund

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING V NYE MRKEDSFØRINGSTILLTELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: ponova 200 mg depotkapsel, hard 12-9038 MT-dato: 2013-08-06 DP Dipyridamol lternova Sekundær

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG 3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

PAKNINGSVEDLEGG 3. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER) PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 15 mg tabletter til hund og katt 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN NexGard 11 mg tyggetabletter til hund 2 4 kg NexGard 28 mg tyggetabletter til hund >4 10 kg NexGard 68 mg tyggetabletter til hund >10 25 kg NexGard

Detaljer

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g

unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g (1,16%) gel 50 g Innspill til endring i LUA-listen GSK Consumer Healthcare/Novartis Norge AS Preparatnavn Prosedyretype Virkestoff MTnr Prosedyretype Pakningsstørrelse unntatt reseptplikt, markedsført Voltarol 11,6 mg/g

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Baycox Bovis Vet. 50 mg/ml mikstur, suspensjon til kalv 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Baycox Bovis Vet. 50 mg/ml mikstur, suspensjon til kalv 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Baycox Bovis Vet. 50 mg/ml mikstur, suspensjon til kalv 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Toltrazuril Hjelpestoffer: Natriumbenzoat (E

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Afamcivir 500 mg tablett, filmdrasjert MTnr: 11-8487 MT-dato: 2014-02-11 DP Famciklovir J05AB09

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR HUMANE OG VETERINÆRE LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser humane legemidler: Afstyla EU/1/16/1158 MT-dato: 2017-01-04 P Lonoktokog alfa B02BD12

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

Én ml injeksjonsvæske inneholder 15 mikrogram desmopressinacetat tilsvarende 13,4 mikrogram desmopressin.

Én ml injeksjonsvæske inneholder 15 mikrogram desmopressinacetat tilsvarende 13,4 mikrogram desmopressin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Octostim 15 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml injeksjonsvæske inneholder 15 mikrogram desmopressinacetat tilsvarende 13,4 mikrogram

Detaljer

12 måneder etter første revaksinering

12 måneder etter første revaksinering 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis Prequenza injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Virkestoffer: Ekvine influensavirus stammer: A/equine-2/South

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 1. Nye virkestoff R03BB07_1 Umeklidinbromid Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Panacur vet. 187,5 mg/g oralpasta til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING.

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Panacur vet. 187,5 mg/g oralpasta til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Panacur vet. 187,5 mg/g oralpasta til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): 1 gram inneholder: Fenbendazol 187,50 mg Hjelpestoff(er): Metyl-4-hydroksybenzoat

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g liniment, oppløsning 11-8812 MT-dato: 2013-03-25 DP Fluorouracil,

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: alcipotriol/betamethasone Teva 50 mikrog/g + 500 mikrog/g salve 12-9153 MT-dato: 2013-10-29

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Frontline Comp 67 mg/60,3 mg til hund Frontline Comp 134 mg/120,6 mg til hund Frontline Comp 268 mg/241,2 mg til hund Frontline Comp 402 mg/361,8 mg

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale. Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Frontect påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2-5 kg Frontect påflekkingsvæske, oppløsning til hund 5-10 kg Frontect påflekkingsvæske, oppløsning til hund 10-20 kg Frontect

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Romefen vet injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff 1 ml inneholder: Ketoprofen 100 mg 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Exproline vet 402 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Exproline vet 402 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Exproline vet 402 mg påflekkingsvæske, oppløsning til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én pipette (4,02 ml) inneholder: Virkestoff: Fipronil 402 mg Hjelpestoffer:

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Glustin 15 mg tabletter Pioglitazon Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få

Detaljer

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER. 5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER. 5. DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter) Dysect vet 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Dysect vet 2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER Alfacypermetrin 12,5 g/l 3. LEGEMIDDELFORM Påhellingsvæske, oppløsning. Klar mørkegrønn væske uten faste

Detaljer

Unngå applisering på pelsen. Preparatet skal ikke masseres inn i huden. Det kan ikke utelukkes at enkelte flått vil feste seg.

Unngå applisering på pelsen. Preparatet skal ikke masseres inn i huden. Det kan ikke utelukkes at enkelte flått vil feste seg. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Exspot vet. påflekkingsvæske, oppløsning 715 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Permetrin (cis:trans 40:60) 715 mg Hjelpestoff: Se

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Axiron 20 mg/ml liniment, oppløsning MTnr: 11-8312 MT-dato: 2013-11-13 DP Testosteron G03BA03

Detaljer

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD).

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD). 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Compact PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine Virkestoff(er): Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme

Detaljer

Bravecto et nytt kapittel innen ektoparasittær behandling av hund

Bravecto et nytt kapittel innen ektoparasittær behandling av hund Bravecto et nytt kapittel innen ektoparasittær behandling av hund Fluralaner, tyggetablett Systemisk insekticid og akaricid effekt. Til behandling av flått- og loppeangrep på hund. Tyggetablett til hund

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965).

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965). 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med honning- og sitronsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver sugetablett inneholder: amylmetakresol

Detaljer

Tabletter til små hunder. Tabletter til mellomstore hunder 11,5 mg Tabletter til store hunder 23 mg 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Tabletter til små hunder. Tabletter til mellomstore hunder 11,5 mg Tabletter til store hunder 23 mg 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Interceptor vet. 2,3 mg tabletter Interceptor vet. 5,75 mg tabletter Interceptor vet. 11,5 mg tabletter Interceptor vet. 23 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon.

Orale og intestinale Candida-infeksjoner. Som tilleggsbehandling til andre lokalt appliserte legemidler med nystatin som profylakse mot re-infeksjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Nystimex 100 000 IE/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 100 000 IE nystatin. Hjelpestoffer: Metylparahydroksybenzoat 1 mg Natrium 1,2 mg/ml,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt

Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Lyofilisat: Virkestoffer: - levende

Detaljer

Bredspektret anthelmintikum for behandling av hunder med blandingsinfeksjoner av nematoder og cestoder.

Bredspektret anthelmintikum for behandling av hunder med blandingsinfeksjoner av nematoder og cestoder. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Zantel tabletter til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): En tablett inneholder: Fenbendazol Prazikvantel 500 mg 50 mg Hjelpestoff(er): Se punkt

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Advocate 40 mg + 4 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små katter og ildere Advocate 80 mg + 8 mg påflekkingsvæske, oppløsning til store katter 2.

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Aubagio 14 mg tabletter, filmdrasjerte EU/1/13/838/001 - EU/1/13/838/005 P Teriflunomid Sanofi-aventis

Detaljer

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin

Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten. Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Pakningsvedlegg: informasjon til pasienten Aerius 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning desloratadin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Credelio 56 mg tyggetabletter til hund (1,3 2,5 kg) Credelio 112 mg tyggetabletter til hund (> 2,5 5,5 kg) Credelio 225 mg tyggetabletter til hund

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Zoletil Vet pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Zoletil Vet pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Zoletil Vet pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): Innhold: Tiletamin... 125 Zolazepam... 125 Adjuvans(er):

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. KEYTRUDA (pembrolizumab) Helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon Ofte stilte spørsmål KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

Detaljer

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG Medlemsland EØS Innehaver av markedsføringstillatelse INN Fantasinavn/ Legemidlets navn Styrke Legemiddelform Administrasjonsvei Storbritannia Medley Pharma Limited Unit 2A, Olympic Way, Sefton Business

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Hyobac App Multi Vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer Per dose (1,0 ml) Actinobacillus pleuropneumoniae,

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver. Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Detaljer

Virkestoff: Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert: 80 % RPP 1

Virkestoff: Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert: 80 % RPP 1 PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Aquavac PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff: Salmon pancreas

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Flevox 50 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Flevox 50 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Flevox 50 mg påflekkingsvæske, oppløsning til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 pipette á 0,5 ml inneholder: Virkestoff: Fipronil 50 mg Hjelpestoffer: Butylhydroksyanisol

Detaljer

Tablett Lysebrun til brun tablett med kjøttsmak, formet som et bein, med delestrek på begge sider og som kan deles i to like deler.

Tablett Lysebrun til brun tablett med kjøttsmak, formet som et bein, med delestrek på begge sider og som kan deles i to like deler. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Drontaste 150/144/50 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Virkestoffer: 150 mg febantel 50 mg pyrantel tilsvarende 144 mg pyrantelembonat

Detaljer

4.2 Indikasjoner der dyrearter som preparatet er beregnet til, er angitt

4.2 Indikasjoner der dyrearter som preparatet er beregnet til, er angitt 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning til små hunder ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg påflekkingsvæske, oppløsning til middels store hunder ProMeris

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Metomotyl 2,5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund Metomotyl 5 mg/ml injeksjonsvæske til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2,5 mg/ml injeksjonsvæske

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1/18 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis Prequenza Te injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Virkestoffer: Ekvine influensavirus

Detaljer

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE

OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE OFFENTLIGGJØRING AV NYE MARKEDSFØRINGSTILLATELSER FOR LEGEMIDLER I NORGE Markedsføringstillatelser legemidler: Alpha Ject micro 1 PD injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks MTnr: 14-10332

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer