Aktuarielle problemstillinger i SPK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuarielle problemstillinger i SPK"

Transkript

1 Aktuarielle problemstillinger i SPK Sjefsaktuar Siri Slotterøy Johnsen Statens pensjonskasse For aktuarforeningen

2 BARN ALDER BOLIG AFP EKTEFELLE UFØR FLEKSIBILITET FORSIKRING PERMISJON TRYGGHET Mer enn god pensjon

3 Historie SPKs historie kan føres helt tilbake til 1814 da forløperen til Statens pensjonskasse ble opprettet under navnet Den Almindelige norske Enkekasse (en enkekasse for enker etter embetsmenn). Utover hele 1800-tallet behandlet og henla Stortinget det ene forslaget etter det andre om etableringen av en pensjonsordning for de statsansatte. Først i 1917 ble man enig. Statens pensjonskasse ble opprettet, og pensjonsloven av 1917 ble vedtatt.

4 Finansiering 1917: Stortingets forutsetning var at pensjonskassen skulle bli "selvfinansierende". Innskuddet fra medlemmene skulle bli tilstrekkelig til å betale pensjonsutgiftene og 1930 årene: Årlig tema i budsjettforhandlingene Etter 1950 ble medlemsinnskudd endret til arbeidsgiverinnskudd

5 Det store forsikringsmessige oppgjør I pensjonsloven av 1917 var det bestemt at det etter 10 år skulle foretas et forsikringsmessig oppgjør Oppgjøret ble under ledelse av sjefsaktuar Thomas Broch. Det ble utarbeidet en mengde statistikk og beregninger, forsikringsmessig pionerarbeid som vakte interesse også utenfor Norge. Resultatene ble fremlagt i 1934 og hovedkonklusjonen var at Pensjonskassens forsikringsmessige underskudd var av størrelsesorden ½ milliard kroner. Årsaker til det store underskuddet: Rentenedgang i mellomkrigstiden, økende levealder, kjønnsdifferanse på levealder og invaliditet samt ulike aldersgrenser. I tillegg innlemming av nye medlemmer med tidligere tjenestetid

6 Aktuarseksjon i SPK Består av 17 medarbeidere 5 ansatt i egen analyseavdeling 12 i aktuaravdeling. God miks av nyutdannede og erfarne, og på alder, kjønn og nasjonalitet Organisatorisk i forsikrings- og produktområdet sammen med juristene.

7 Følgende ordninger administreres av SPK Forvaltningsbedrift og ligger i SPK Forsikring SPK-pensjoner (etter lov om SPK) Statsråder Pensjonsordningen for Stortingsrepresentanter Den norske Opera Ledsagere i utenrikstjenesten Pensjoner av statskassen Gruppeliv Yrkesskade Ventelønn I tillegg vil SPK Forvaltningsbedrift administrere Pensjonsordningen for apoteketaten som er skilt ut i et separat selskap med eget regnskap.

8 Hvem er våre kunder? Grupper Statsforvaltning Statsbedrifter Skolesektoren Høyere utdanning Forskning Humanitære organisasjoner Alle apotek i Norge (egen ordning) Stortinget (egen ordning) Eksempler Alle departementer NSB Statkraft NAV Forbrukerrådet Rikshospitalet Forsvaret Universitetet i Oslo Røde Kors

9

10 Aktuarielt i SPK Premieberegning Regulering av oppsatte Fondering Eier og styring Pensjonsproduktet i endring

11 Fullt fondert, fullt ut betalende Pay as you go

12 Premiemodell Medlemsandel Arbeidsgiverandel Reguleringsansvar for oppsatte(g) og pensjonister (G- 0.75) Pay as you go Spenn i kundesegmentets aktuarielle behov Fondering

13 13

14 SPK i samfunnet Partene i arbeidslivet Lønnsoppgjør og tariffavtaler Stortinget Lov om Statens pensjonskasse Arbeidsdepartementet Andre departementer -Finansdepartementet - Fornyings- og administrasjonsdepartementet - Forsvarsdepartementet Riksrevisjonen Sjekker at fellessgoder blir brukt og forvaltet slik stortinget har bestemt Statens pensjonskasse Forvalter pensjonsrettigheter for 416 mrd. kr: virksomheter (kunder) medlemmer - stat - skole - forskning - apotek - div. organisasjoner Samarbeids- Partnere Samordning av pensjon (med NAV, KLP og andre) Felles tjenester (Altinn og Minside) =Samfunnsverdi Forutsigbarhet for kunder. Trygghet for arbeidstakere, pensjonister og deres familier. Læring og vekst for ca. 400 ansatte.

15 Innfasing av regelverket Født 1942 Født Født Født 1963 gamle opptjeningsregler gamle opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Helt nye opptjeningsregler Ny regulering Ny regulering Ny regulering Ny regulering (Indeksering) (Indeksering) (Indeksering) (Indeksering) Levealdersjustering Levealdersjustering Levealdersjustering Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Inntekt avkorter Inntekt avkorter Inntekt avkorter ikke pensjonen ikke pensjonen ikke pensjonen Inntreffer 2011 Inntreffer 2011 Inntreffer 2016 (1954 = 62 år) Inntreffer 2025 (1963 = 62 år) 15

16 Bakgrunn for pensjonsreformen Flere eldre som har rett til pensjon og færre arbeidstakere som kan betale 1967: 3,9 yrkesaktive per pensjonist 2050: 1,7 yrkesaktive per pensjonist

17 Bakgrunn for pensjonsreformen Økonomisk bærekraft Alderspensjonene øker med 20 prosent fra i dag til 2050 i forhold til lønnsnivået Mål for reformen Begrense veksten i pensjonskostnader som følge av høyere levealder Uten en reform vil utgiftene til pensjon dobles fra 10 prosent av verdiskapningen i Norge i dag til 20 prosent i 2050 Stimulere til høy yrkesdeltakelse og videreføre arbeidslinja

18 Pensjonsreform i flere etapper Folketrygd AFP privat Offentlig tjenestepensjon og AFP for Privat tjenestepensjon Andre ordninger administrert av SPK Skatteregler Utestående Uførepensjon, gjelder fra Regelverk for alderspensjon til de som er født1954 og senere

19 BARN ALDER BOLIG AFP EKTEFELLE UFØR FLEKSIBILITET FORSIKRING PERMISJON TRYGGHET Mer enn god pensjon

Forord. Oslo, oktober 1999. Jon Blaalid

Forord. Oslo, oktober 1999. Jon Blaalid Forord På oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har Statskonsult vurdert framtidig tilknytningsform for Statens Pensjonskasse (SPK) og hvordan den konkurranseutsatte virksomheten bør

Detaljer

Viktige hendelser i 2013

Viktige hendelser i 2013 Viktige hendelser i 2013 Januar Banklovkommisjonens utredning «Pensjonslovene og folketrygdreformen 3» ble lagt frem. Offentlig elektronisk postjournal kom på plass. Vi lanserte Min side på spk.no, med

Detaljer

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter PENSJON Nedenfor gjengis kortfattet noen av de mer prinsipielle vedtak/synspunkter som Akademikerne har tatt i tilknytning til arbeidet med pensjonsreformen (Pensjonskommisjonens utredning, St.meld. nr.

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Direktørens beretning

Direktørens beretning Direktørens beretning DETTE er spk Norges største pensjonsordning Statens Pensjonskasse ble opprettet i 1917, og er i dag Norges største tjenestepensjonsordning med nærmere én million medlemmer fordelt

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

xxxx Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1

xxxx Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 xxxx Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kapittel 1 Statens pensjonskasse i ny drakt Innhold I denne årsrapporten bruker vi vår nye logo for første gang. Vi bruker våre nye farger, og vi lar elementene fra

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen

100 % innsats i dag. for å bli 2-3 % bedre i morgen 100 % innsats i dag for å bli 2-3 % bedre i morgen Årsrapport 2013 Best på offentlig tjenestepensjon Vi vil være den foretrukne leverandøren det naturlige førstevalget både for eiere, kunder og medlemmer.

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug

Uførepensjon og AFP - en refleksjon. Knut Dyre Haug Uførepensjon og AFP - en refleksjon Knut Dyre Haug AFP og UP -? Litt rar problemstilling? AFP er ikke alene i ledelsens makt, slik en beslutning om UP er Allikevel: bedriftene har en begrenset mengde penger

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer