offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før."

Transkript

1 Skifte Eiendom tilbyr råd givning til alle offentlige aktører som skal avhende eiendom. Vi kan bistå i hele prosessen, fra strategiske valg til operativ gjennomføring. Skal dere selge offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før.

2 Hva bør vi eie, og hva kan gi større verdi hvis vi selger det?

3 Alle virksomheter som besitter eiendom av en viss størrelse bør stille seg dette spørsmålet. Også i offentlig sektor. Siden 2001 har Skifte Eiendom avhendet eiendom til en verdi av 2,7 milliarder kroner på vegne av Forsvaret. Dette er det største salg av offentlig eiendom som noen gang er gjennomført i Norge. Slik har vi bygget ekspertise ikke bare om selve salget, men også om hvordan man rydder opp og legger til rette for annen bruk. Med denne ekspertisen kan vi også hjelpe din virksomhet til å løse inn papirverdier slik at de kommer kjerneleveransene i virksomheten din til gode. Persaunet leir har blitt en bydel i Trondheim med både bolig- og næringsområde. Opprinnelig var Persaunet en tysk ubåtleir. Vi er spesialister i forvandling

4 HELSE SØR-ØST: FRA STRATEGI TIL GJENNOMFØRING Helsesektoren har utfordringer på eiendomssiden som har mange likhetstrekk med Forsvarets. Dette er utgangspunktet for vår rammeavtale med Helse Sør-Øst, som for tiden omfatter et titalls prosjekter. Oppdragene spenner fra strategisk rådgivning rundt porteføljestyring og metodikk, til verdivurdering, forhandlinger, mulighetsstudier, avhending og tomtedeling. Vårt hittil største prosjekt er avhending av Sykehuset i Fredrikstad og på Veum i forbindelse med at det bygges nytt sykehus i Sarpsborg. NORDLANDSSYKEHUSET: KARTLEGGING AV MULIGHETER Nordlandssykehuset eier en betydelig eiendomsmasse i Bodø sentrum, med boligblokker, hybelhus og noen mindre eiendommer og enkeltleiligheter. Skifte Eiendom har utarbeidet en mulighetsstudie for å gi eieren et styrket beslutningsgrunnlag for videre utvikling av porteføljen. Arbeidet har omfattet kart legging, analyser, verdivurderinger, alternative løsninger og anbefaling for fremtidig løsning.

5 Ingen avhendings prosjekter er like, og hver situasjon krever sin egen til nærming. Siden etableringen i 2001 har Skifte Eiendom bygget opp utstrakt spesialkompetanse og betydelig erfaring rundt de vurderinger og aktiviteter som er knyttet til avhending av offentlig eiendom. Kartlegging Har dere oversikt over eiendomsmassen deres og hvilken verdi den faktisk representerer? Skifte Eiendom tilbyr flere tjenester knyttet til avklaring av dagens status. Kartlegging av eiendomsportefølje Kartlegging av standard og funksjonalitet Avklaring i forhold til kulturminnevern Kartlegging av avtaler og heftelser Miljøkartlegging Verdivurdering/takst Analyse Er den eiendommen dere sitter på i dag tilpasset de behov virksomheten vil ha framover? Skifte Eiendom kan hjelpe deg å analysere fremtidige behov sett opp mot dagens situasjon. Det kan blant annet omfatte: Behovsanalyse Markedsanalyse Mulighetsanalyse Risikoanalyse Anslag av kostnader til FDV Eiendomsjuridiske vurderinger Eierstrategi Som eier trenger man en klar og velfundert strategi for å optimalisere verdiene og redusere kostnadene knyttet til eiendom. Skifte Eiendom kan bidra ved utvikling av strategi for hele porteføljen, eller knyttet til enkeltprosjekter. Helhetlig strategidokument Strategi for eie vs leie Strategi for avhending Strategi for kjøp Strategi for oppgradering/rehabilitering

6 Skifte Eiendom har avhendet 2,4 millioner kvm offentlig eiendom siden Vi har lært mye om hvordan det best kan gjøres. Gjennomføring av valgt strategi Avhending og anskaffing av offentlig eiendom styres av et omfattende regelverk. Samtidig har offentlig eiendom ofte kompliserte eierskapsforhold. Når valgt strategi skal gjennomføres, kan Skifte Eiendom bidra med rådgivning knyttet til blant annet juridiske, miljøtekniske og vernefaglige spørsmål. I tillegg til avhendingskompetansen i Skifte Eiendom, sitter Forsvarsbygg med intern kompetanse innen eiendomsjuss, miljøsanering og vernevurderinger. Salgsledelse Salg av offentlig eiendom omfatter alt fra lett omsettelige eiendommer i sentrale strøk til spesielle objekt i marginale markeder. Salgene ledes av prosjektledere med støttepersonell som er organisert på salgskontorene i Harstad, Hamar og Oslo, og gjennomføres i samarbeid med etablerte rammeavtaler med underleverandører. Eiendomsutvikling Mange eiendommer har et verdipotensial som kan realiseres ved en utvikling. Ved salg as-is vil denne ekstra-verdien tilfalle kjøper. Derfor vil det i en del tilfeller være hensiktsmessig å gjennomføre en utvikling før salg for å maksimere salgs verdien. Dette gjøres ved å avklare muligheter, formål og utnyttelse med videre, slik at eiendommen fremstår med større potensial og mindre risiko for en potensiell investor. I noen tilfeller kan det være også aktuelt med tyngre tiltak, som f.eks. å gå inn i en reguleringsprosess. Miljøsanering av grunn og sediment Ulik offentlig aktivitet har iblant påført naturen forurensing. Eksempelvis kan havnevirksomhet ha påført forurensning av sedimenter i havnebassenget. Der miljøkartleggingen avdekker behov for tiltak kan Skifte Eiendom være prosjektleder for en miljøsanering før salg eller overføring til grunneier, for å unngå ytterligere skade på naturen og for å sikre en trygg etterbruk. Rive-, rydde- og sikringsprosjekt Ofte besitter det offentlige eiendomsmasse som av ulike grunner ikke kan selges, men som likevel er hensiktsmessig å avhende for å fjerne fremtidige forpliktelser. Prosjektledelse knyttet til rive- og rydde prosjekt er derfor en sentral del av Skifte Eiendoms kompetanse. Eksempelvis sikres gamle fortifikasjoner for fremtiden slik at mennesker ikke blir utsatt for ulykker på grunn av etter latenskaper eller farlige konstruksjoner.

7 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB): RÅDGIVNING OG AVHENDING I likhet med Forsvaret har DSB lagt om måten de løser sine oppdrag på. Det har medført at mange eldre Sivilforsvars anlegg ikke lenger er formålstjenlige. Dette gjelder for det meste anlegg i fjell, men også en del leire og lager. Skifte Eiendom har støttet DSB innen eiendområdgivning og avhending siden Forsatt gjenstår vurdering og eventuelt salg av et betydelig antall anlegg. KRISTIANSAND KOMMUNE: MILJØRENSING AV SJØBUNNEN I Marvika ved Kristiansand har Skifte Eiendom gjennomført et større miljøsaneringsprosjekt knyttet til overdragelse av en nedlagt marinebase til Kristiansand kommune. Samtidig planla kommunen et liknende miljøprosjekt i Torsvika like ved. Skifte Eiendom ble derfor bedt av kommunen om å løse også dette oppdraget når vi først var i gang i området. Miljørensing av sjøbunnen var sentralt i prosjektet.

8 Skifte Eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom. Rådgivning for andre virksomheter i offentlig sektor er en økende del av vår aktivitet. Vi tilbyr en velprøvd metodikk, omfattende kunnskap om juridiske og regulerings messige forhold, samt bred tilgang til utførende kompetanse. For mer informasjon, ta kontakt med vår utviklingssjef Tore Arntzen: Tlf: Epost: Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Telefon: Telefaks:

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Bygget for din utvikling

Bygget for din utvikling Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri» Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov

Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Ordføreren i Stavanger kommune Deres ref.: Vår ref.: Dato: 13/582-4 / PEDKJE 14.01.2015 Høringsuttalelse til forslag om ny IKS-lov Det henvises til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Ot.prp. nr.

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

Skal vi flytte? av Sjur Brande

Skal vi flytte? av Sjur Brande Skal vi flytte? av Sjur Brande Hvis tanken har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, sammen. Ett alternativ er å flytte til et nytt borettslag spesielt tilrettelagt for eldre. Legge

Detaljer

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår

Konkurranse på like vilkår. NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår Konkurranse på like vilkår NHOs handlingsplan for konkurranse på like vilkår 3 Handlingsplan konkurranse på like vilkår Bakgrunn/innledning Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret. Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2009

Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret. Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2009 Sivil etterbruk for samfunnet Inntekter og reduserte kostnader for Forsvaret Rapport om avhending av forsvarseiendommer 2001 2009 www.skifte.no Verdiskaping: Salg av forsvarseiendommer har gitt 2 568 millioner

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

HSH familievirksomheter. Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi

HSH familievirksomheter. Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi HSH familievirksomheter Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi HSH ORGANISERER FAMILIEBEDRIFTENE Familievirksomheter skaper store verdier De fleste norske små og mellomstore virksomheter

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL

BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL BLUEGARDEN LØNN OG PERSONAL OM BLUEGARDEN Bluegarden er ikke et stort teknologiselskap. Vi leverer riktignok avanserte løsninger innen lønn og personal gjennom internett-teknologi, men er mer opptatt av

Detaljer