Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS"

Transkript

1 Klikk for å redigere tittelstil DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS

2 ! Basale - nøkkelinformasjon Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor i Trondheim Over 210 ansatte fordelt på fagstillinger og teknisk drift Administrasjon, økonomi og regnskapsførsel for over 200 eiendomsselskap Ca kvm til forvaltning Over 300 næringseiendommer i porteføljen Omsetning i form av utfakturert leie og FK: 2,5 mrd. NOK i % eid av OBOS

3 Lokasjoner

4 ! Struktur kjerneleveranse og tilleggstjenester kjerneleveranse Næringsmegling Finansiell Rådgivning Teknisk rådgivning Juridisk rådgivning Eiendomsforvaltning Eiendomsutvikling Utleie Transaksjon Leiesøk Markedsvurdering Verdioptimalisering Verdivurdering Investeringsanalyse Likviditetsmodellering Porteføljeanalyser Forretningsplaner Innhenting av finansiering Langtidsprognoser Benchmarking Strategisk bistand og Teknisk DD styrearbeid Tilstandsvurderinger Teknisk forvaltning Teknisk tegning Administrativ forvaltning Energirådgivning Økonomisk forvaltning Arealberegninger Regnskapsførsel Branndokumentasjon Utleiebistand Bygge- og prosjektledelse Driftstjenester Transaksjonsledelse Restrukturering Tvistehåndtering Spesielle engasjementer Generell forretningsjuridisk bistand Eiendomsutvikling Risikoanalyse Internkontroll Arealplaner Reguleringsplaner

5 ! Forvalters ulike roller i fm DD-prosesser Utfører DD på oppdrag for andre (juridisk, finansiell og teknisk) Bistår oppdragsgivere på selgersiden Bistår oppdragsgivere på kjøpersiden

6 ! Forvalters bistand på kjøpersiden Først inne i bildet etter at transaksjonen er et faktum? (nye kunder) Gjennomfører ofte teknisk dd Fordel å trekke inn forvalter på et tidlig tidspunkt Bistand ved utarbeidelse av requestliste Kommersiell vurdering av f.eks. felleskostnader, eierkostnader og leiekontrakter, basert på vår erfaring Vurdering av eksisterende service- og driftsavtaler oppstart forvaltningsoppdrag -«mini dd», registrering og gjennomgang av all dokumentasjon, forenklet tilstandsvurdering av eiendommen hvor vi ikke har hatt teknisk dd

7 ! Forvalters bistand på selgersiden Fullforvaltning eller delforvaltning ved fullforvaltning administrerer forvalter også selskapet, ikke bare eiendommen Aktive vs. passive eiere - Forvalter i praksis den eneste som kan svare på spørsmål

8 REKORDTRANSAKSJON: Starwood Capital Group blar opp 11 milliarder kroner for eiendomsporteføljen til DnB NOR Eiendomsinvest. Solgt til amerikansk gigant DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har solgt eiendomsporteføljen for 11 milliarder kroner til det amerikanske investeringsselskapet, Starwood Capital Group. Skrevet av Torgeir Hågøy Publisert fredag 19. desember :31 Sist oppdatert fredag 19. desember :22 - Vi er glade for i dag endelig å kunne legge frem et tilbud til aksjonærene i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA som representerer en reell exit- mulighet, sier styreleder Erik Gjellestad i en pressemelding

9 ! Omfang 37 selskaper 26 eiendommer 10 ansatte involvert i Basales organisasjon Ca sider lastet opp i datarom Intensiv prosess over relativt kort periode i tillegg til «business as usual»

10 ! Aktører Kjøper Selger Transaksjonsadvokater (juridisk dd, kjøpekontrakt, forhandlinger, datarom) Teknisk rådgiver (teknisk dd) Finansiell rådgiver (økonomisk dd) Forvalter Megler

11 ! Ansvar og risiko for opplysninger Avhendingsloven (eiendommen) Kjøpsloven (aksjesalg) Forvalters ansvar utfylles/avgrenses av forvaltningsavtalen.og kjøpekontrakten

12 ! Opplysningsansvaret etter avhendingsloven 3-7.Manglande opplysning om eigedomen Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt. 3-8.Uriktig opplysning om eigedomen (1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren.(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på ein tydeleg måte.

13 ! Opplysningsansvaret etter kjøpsloven 19.Ting solgt «som den er». Auksjonssalg. (1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når (a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, (b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet

14 ! Forvaltningsavtalen Dersom Selskapet blir påført et direkte økonomisk tap som følge av at Forvalter ved uaktsomhet overtrer sine plikter e:er denne Avtalen, skal Forvalter dekke slikt økonomisk tap. Forvalters ansvar omfa:er ikke indirekte tap [Eventuelt: og er oppad begrenset -l (...) ganger det årlige honorar Forvalter mo8ar på -dspunktet for slik overtredelse [Eventuelt: dog uanse8 innenfor rammen for Forvalters forsikring]].

15 ! Prioritet nr. 1: Kontroll på informasjonsflyten!

16 ! Fremleggelse av dokumentasjon - datarom Requestliste (mye rart å se ) Fremleggelse av eksisterende dokumentasjon Annen informasjon (utarbeidet ifm datarommet, vurderinger) Spørsmål og svar

17 ! Organisering Internt Basale - team ledet av advokat «single point of contact» utad Eksternt team med de aktørene i prosessen - avklaringer av roller, ansvar og fremdrift Begrensede tilganger til hvem som kan laste opp dokumenter og redigere i eksternt datarom Forvalters team jobber i internt datarom Kvalitetssikres av teamleder før opplasting i eksternt datarom

18 ! Oppsummering Strukturert prosess god fremdrift unngå unødvendig arbeid begrense risiko sikrer et godt og riktig beslutningsgrunnlag

19 ! Basalerapporten Det nye fagbladet i bransjen Du kan lese rapporten på

20

NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs

NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs NØKKELINFO Nøkkelinformasjon Basale Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor i Trondheim Avdelingskontorer i Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø, Stockholm og København

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

HR-2002-00359a - Rt-2003-612

HR-2002-00359a - Rt-2003-612 Page 1 of 8 HR-2002-00359a - Rt-2003-612 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-05-14 PUBLISERT: HR-2002-00359a - Rt-2003-612 STIKKORD: (Arealsviktdommen) Fordringsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Arealsvikt.

Detaljer

Due diligence. Innholdsfortegnelse

Due diligence. Innholdsfortegnelse Due diligence Due diligence er en selskapsgjennomgang som skal gi oversikt og et best mulig beslutningsgrunnlag når du skal foreta finansielle transaksjoner. Dette dokumentet tar deg gjennom hele prosessen

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 NOK 12,5 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 15 000 000 Tegningskurs NOK 12,5 Tegningsperiode Fra 12. mai 2011 kl. 12.00 til 16. juni 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge ASA

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før.

offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før. Skifte Eiendom tilbyr råd givning til alle offentlige aktører som skal avhende eiendom. Vi kan bistå i hele prosessen, fra strategiske valg til operativ gjennomføring. Skal dere selge offentlig eiendom?

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

29.12.2011 2 Utskrift fra Lovdata

29.12.2011 2 Utskrift fra Lovdata 29.12.2011 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Dom. (Arealsviktdommen) Fordringsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Arealsvikt. Prisavslag. Saken gjaldt prisavslag for arealsvikt ved kjøp av selveierleilighet,

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Hvorfor OBOS kjøpte Basale

Hvorfor OBOS kjøpte Basale Hvorfor OBOS kjøpte Basale Kent Ranum Direktør Organisasjons- og forretningsutvikling Trondheim 12 april 2007 Fra OBOS strategiplan fra 1.1.06 OBOS skal være landets ledende kompetansesenter for forvaltning

Detaljer

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

basalerapporten 1. Halvår 2014

basalerapporten 1. Halvår 2014 basalerapporten 1. Halvår 2014 TEMA: Ekstern forvaltning og NØKKELTALL leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings-

Detaljer

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING BOLIGKJØPERFORSIKRING FORSIKRING ER LIKE VIKTIG NÅR DU KJØPER BOLIG SOM NÅR DU SELGER BOLIGKJØPERFORSIKRING HVA ER DET? Å kjøpe en bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen man gjør i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, George Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, George Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om leietakerrådgivningstjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket

Detaljer

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS

Riksrevisjonens tilleggsrapport om Entra Eiendom AS Vår saksbehandler Stig-Olof Olsson, 22 24 12 26 Vår dato Vår referanse Z `-' t. 03.10.2007 F 1.2 2007/00951 SOO Arkivkode Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway j,,- " 4eres dato Deres

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer