Hvorfor OBOS kjøpte Basale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor OBOS kjøpte Basale"

Transkript

1 Hvorfor OBOS kjøpte Basale Kent Ranum Direktør Organisasjons- og forretningsutvikling Trondheim 12 april 2007 Fra OBOS strategiplan fra OBOS skal være landets ledende kompetansesenter for forvaltning av fast eiendom 1

2 Organisasjonsplan OBOS pr Konsernsjef Martin Mæland Visekonsernsjef Arvid Sveen - Informasjon - Åge Pettersen - Juridisk - Terje Sjøvold KONSERNSTAB Anne E. Thurmann-Nielsen Administrasjon IT Personal Regnskap Økonomi BOLIG- OG PROSJEKTUTVIKLING Arne Baumann EIENDOMSMEGLING Hildur Høiland FORVALTNING Morten Aagenæs FINANS Helge Lem FORRETNINGSBYGG Carl Henrik Eriksen Tomter Boligbygging Prosjektutvikling Tekniske konsulenttjenester OBOS-megleren Exact Forkjøp Megleroppgjør Forvaltning - Boligeiendommer Forvaltning - Næringseiendommer Innkreving og regnskapsførsel Inkasso Utleieboliger Forsikringsagentur Sparing og kapitalforvaltning Utlån Utbetalinger Likviditet og innlån Forsikring Medlem Næringseiendommer Parkeringshus / garasjer Vaktmesterservice Ønsket mål og posisjon i medlemmer. Størst medlemsvekst utenom Oslo-regionen. Flere medlemstilbud som kan bestilles over internett bruktboligsalg nybygde boliger i året med 75% risiko. ( med 100% risiko),. Flere prosjekter utenom Oslo-regionen forvaltede boliger (+ HBRI). Vekst utenom Oslo. 12 mrd i utlån 6 mrd i sparing 350 mill i leieinntekter i OFB. Eier ca kvm Overskudd på 800 millioner Oslo-folk rangerer OBOS som en av de 10 beste bedriftene i Norge 2

3 Utvikling og bygging av nye boliger samt rehabilitering av boligbygg. OBOS skal befeste sin posisjon som landets ledende kompetansesenter på utvikling av gode boligområder og boligtyper, samt vedlikehold og rehabilitering av boligbygg. Vi skal skaffe nye boliger til medlemmene i egen regi eller i samarbeid med andre. Vi skal tilby boliger med god geografisk spredning og variert størrelse, standard og pris Boliger selges til markedspris. Det vurderes aktivt å kjøpe firmaer som kan utvide og berike vår kompetanse og som gir oss adgang til nye markeder Boligbygging 2006 (2005) Ferdigstilt: 600 (1005) Igangsatt: 993 (530) Solgt (nye): 924 (716) Sverige: Ferdigstilt 2006: 268 Totalt bygget: 885 3

4 OBOS Forretningsbygg AS Forretningside: OFB skal i egen regi eller i samarbeide med andre, skape merverdier gjennom utvikling, forvaltning, kjøp/salg av fast eiendom samt finansielle plasseringer. Strategi: OFB er et underkonsern i OBOS-gruppen. OFB skal støtte opp om OBOS-gruppen og på den måten bidra til at konsernet når sine mål. OBOS Forretningsbygg AS Kjøpesentre Kontorbygg Forretningsbygg Hotell Total HBT1, HBT3 og M Total

5 Samarbeidsprosjekter Økern Næringspark Aspelin Ramm Youngstorget Olav Thon og Ap. Storo Kontorbygg AF- gruppen Sjølyst (Varemessen) Veidekke Kjøttbasaren i Bergen Gilde Vest Aasegården i Bergen fam. Rolf Hestness (tidl. eier av Bergen Rør) og Rica OBOS eier vel 25% av Veidekke og 14% av AF-gruppen. Eiendomsforvaltning i OBOS Forretningsområder Næringseiendom Basale AS OBOS Utleieboliger AS Boligeiendom OBOS Centrum Eiendomsbestyrelse AS (CEB) OBOS Eiendomsforvaltning AS (OEF) Forvaltor AS Innkreving og innkasso Hammersborg Regnskap- og innbetalingsservice AS (HBRI) Hammersborg Inkasso AS (HI) 5

6 Forvaltede boliger Leiligheter Boligselskaper OBOS OEF Centrum Forvaltor OBOS Utleieboliger Basale AS (utleiebol) Total Kjøpet av Basale AS Basale er et av landets ledende selskap innen forvalting av næringseiendom OBOS er landets ledende innen boligforvaltning Sammen utgjør disse forvaltningsselskapene en sterkt aktør innen eiendomsforvaltning 6

7 Hva vil OBOS med Basale AS Basale skal videreutvikles og vil være OBOS spydspiss til å etablere landsdekkende virksomhet innen næringsforvaltning Basale forventes å bidra til at andre deler av OBOS-konsernet kan nå sine mål på lands-basis, eksempelvis næringsbygg, eiendoms-megling. Basale er en kunnskapsbedrift som OBOS. OBOS er kjent for å ta vare på sine ansatte, men vi stiller også krav til våre medarbeidere. Vi arbeider på markedsmessige vilkår i alt vi gjør. Vi ønsker å videreutvikle selskapet og dets ansatte slik at vi blir markedets beste forvalter av næringseiendom. En solid bedrift i sterk vekst En av Norges største uavhengige eiendomsforvaltere, etablert i 1990 Verdier for 25 milliarder NOK under forvaltning Totalt 1,4 millioner kvm Eier ingen eiendommer selv Oppdrag i alle landets fylker Hovedkontor i Trondheim, avdelinger i Oslo, Stavanger og Bergen 100 ansatte Sivil/samfunnsøkonomer Regnskapsfører Revisorer Siviligeniører Eiendomsforvaltere Advokater/fullmektiger 100 % eid av OBOS 7

8 Forretningsidé Basale skal skape merverdi for eier og bruker av fast eiendom ved å ta et helhetlig ansvar for anskaffelse, bruk, utvikling og salg. Basale framstår i dag som et kompetansehus innen eiendom som dekker alle behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning og som også tilbyr et bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester Verdier Kompetent Hyggelig Pålitelig Lojalitet Effektiv Nytenkende 8

9 Organisering Basale Gruppen Bergen KAM Stavanger KAM Oslo KAM KAM Adm. dir. Økonomi Forvaltn./ kontrakt KAM KAM Stab Teknisk Leveranse: Økonomi /regnsk. Rådgivn. Leveranse: Juridisk Nærings megl. Leveranse: Leveranse: Spennende og krevende kunder og samarbeidspartnere 9

10 Økonomisk utvikling Økonomiske nøkkeltall Kr Omsetning Resultat B 2005P Trender og utvikling Overordnede trender: Forvaltningen profesjonaliseres Eierskapet samles og blir mer finansielt, krav til rapportering følger Utenlandske fond etablert og/eller på vei inn Det bygges nye fond rundt eiendomsporteføljer som er i spill Omsetning av næringseiendom mangedoblet sist 3 år? Langt større utbredelse av profesjonell forvaltning i EU enn i Norge, 30-40% mot 3-4% 10

11 Rammeforutsetninger for leveransene Avtaleforutsetninger Basale Tilbud Forvaltningsavtaler/driftsavtaler Lønnsomhet og tidsanalyser Rammeforutsetninger bygg/oppdrag Leiekontrakter (drift- og vedlikeholdsansvar huseier/leietaker) Lover og regler Regnskapsførsel Bygningsmessig (Internkontroll brann, elektro, legionella) Megling Investering og budsjettforutsetninger fra investor Vårt tjenestespekter innen eiendomsforvaltning Kjøp og tilrettelegging Verdiforvaltning Drift og tekniske tjenester Eiendomsforvaltning Leietakertjenester Utvikling og prosjekt Transaksjonsbistand Due Dill; teknisk juridisk økonomisk Selskapsstruktur Rådgivning Verdivurdering Analyse/ rådgivning Investeringsstrategi Investeringsanalyse Teknisk forvaltning Administrativ forvaltning Økonomisk forvaltning Regnskapsførsel Utleiebistand Vaktmester for bygget Fellesarealtjenester Vaktmester i leieareal Innkjøp varer/tjenester Eiendomsutvikling Tilstandsanalyse Branndokumentasjon Risikoanalyse Internkontroll 11

12 Viktigheten av god forvaltning og utvikling Kvalitet/funksjon bygging Nye krav Bærekraftig Utvikling (oppgradering) Forfallskurve Forfallskurve Påvirkning Vedlikeholdsbehov Utbedring Akkumulert forfallskurve Prosjektering Bygging FDVU Ferdigstillelse Tid Ref.: S. Bjørberg Multiconsult AS Eksempler på finansielle tjenester vi kan utføre Analyse av eiendomsprosjekter Utarbeide års- og kvartalsrapporter Utarbeide aksjonærinfo Modellering av skatteposisjon Modellering av utbyttekapasitet Kurs innen økonomi- og regnskapsforståelse for styremedlemmer Etablering av nye prosjekter, herunder: Full eller begrenset finansiell duedilligence Estimering av posisjoner ved transaksjoner Prospektutarbeidelse, utarbeide grunnlagsmateriale for road-show Valg av selskapsstruktur og form Valg av finansiering 12

13 Eksempler på juridiske tjenester vi kan utføre Selskapsrettslige forhold Tvistehåndtering, herunder prosedyre fast eiendoms rettsforhold husleierett selskapsrett arbeidsrett Gjennomgang av kontraktsporteføljer og garantiforhold Seksjonering / Etablering av sameier Kontakt med reguleringsmyndigheter Eiendomsmeglerbevilgning Etablering av selskaper Juridisk due-diligence ved kjøp av eiendomsselskaper Bistand i transaksjoner Oppgjørstjenester Styresekretariat Corporate Governance Eksempler tekniske tjenester vi kan utføre Bygge- og prosjektledelse Brannvern Kvalitetssystem Oppfølging av forskrifter Kontakt med reguleringsmyndigheter Har sentral godkjenning på 5 områder fra Statens Byggtekniske Etat. Teknisk due-diligence ved kjøp av eiendom Tilstandsvurdering Teknisk tegning Arealoppmåling Utvikling Stordriftsavtaler 13

14 Rapportering, selskapsrapport Rapportering, statusrapport 14

Solenergi hvorfor og hvordan? Solenergidagene, 04.05.2012 Ved konserndirektør for boligutvikling og eiendomsmegling Daniel Kjørberg Siraj, OBOS

Solenergi hvorfor og hvordan? Solenergidagene, 04.05.2012 Ved konserndirektør for boligutvikling og eiendomsmegling Daniel Kjørberg Siraj, OBOS Solenergi hvorfor og hvordan? Solenergidagene, 04.05.2012 Ved konserndirektør for boligutvikling og eiendomsmegling Daniel Kjørberg Siraj, OBOS OBOS: Fra avskaffing av bolignøden, til oppfylling av boligdrømmen.

Detaljer

NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs

NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs NØKKELINFO Nøkkelinformasjon Basale Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor i Trondheim Avdelingskontorer i Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø, Stockholm og København

Detaljer

OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL

OBOSBANKEN AS. Noteringsdokument. OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL OBOSBANKEN AS Noteringsdokument 2013 OBOSBANKEN AS er et heleid datterselskap av OBOS BBL Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 06. desember 2013 Innledning OBOSBANKEN AS (OBOS-banken)

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

Boligprodusentene 12.mai 2015 HVA ØNSKER OBOS Å OPPNÅ I BOLIGMARKEDET? Konsernsjef Martin Mæland OBOS

Boligprodusentene 12.mai 2015 HVA ØNSKER OBOS Å OPPNÅ I BOLIGMARKEDET? Konsernsjef Martin Mæland OBOS Boligprodusentene 12.mai 2015 HVA ØNSKER OBOS Å OPPNÅ I BOLIGMARKEDET? Konsernsjef Martin Mæland OBOS Formålet til OBOS Formålet er lovfestet i «Lov om bustadbyggjelag». Skaffe boliger til medlemmene Forvalte

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

basalerapporten 1. Halvår 2014

basalerapporten 1. Halvår 2014 basalerapporten 1. Halvår 2014 TEMA: Ekstern forvaltning og NØKKELTALL leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings-

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no

Økonomisk rapport 2013. Dette bilaget er et sammendrag av KLPs årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no Økonomisk rapport 2013 Dette bilaget er et sammendrag av s årsrapport. Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på klp.no økonomisk rapport 2013 Side 3 Vekst og gode resultater Økende levealder krever

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Knut Anton Mork har vært sjeføkonom i Handelsbanken siden 1996, og er en

Knut Anton Mork har vært sjeføkonom i Handelsbanken siden 1996, og er en INNHOLD 2 LEDER 3 INNHOLD 4 LEIETAKERTILPASNINGER UNDERVURDERTE KOSTNADER? 8 GJESTEARTIKKEL - SVAKERE VEKST I NORSK ØKONOMI 10 LEIETAKERTILPASNINGER OG VERDSETTELSE 14 KJENNETEGN PÅ GODE INNKJØP 18 LEIEKONTRAKTENS

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

klps utvikling siste 5 år

klps utvikling siste 5 år Årsrapport 2007 klps utvikling siste 5 år Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 1) Kapitalavkastning I 7,5% 6,6 % 5,7 % 6,0 % 6,9 % 2) Kapitalavkastning II 6,7% 7,6 % 8,0 % 6,9 % 8,2 % 3) Kapitalavkastning

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Å rs Årsrapport rapport 2009

Å rs Årsrapport rapport 2009 Årsrapport 2009 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2009 2008 2007 2006 2005 Premieinntekter 18 583 21 993 18 335 15 294 12 800 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 633 651 868 591 516

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

KLP å rsrappor t 201 2

KLP å rsrappor t 201 2 KLP å rsrappor t 201 2 Foto Svein Magne Furulund Foto anders eidsnes forsidefoto anne westad Foto Eli Bleie Munkelien KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en

Detaljer

KLPs utvikling siste 5 år

KLPs utvikling siste 5 år Årsrapport 2008 KLPs utvikling siste 5 år Millioner kroner 2008 2007 2006 2005 2004 Premieinntekter 21 993 18 335 15 294 12 800 13 485 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 651 868 591 516 479

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 TEMA: MARKEDSLEIE LEDER Svein Erik Nordbotten Adm. direktør Basale AS Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer