Forvalteransvaret. Tom Rune Lian

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvalteransvaret. Tom Rune Lian"

Transkript

1 Forvalteransvaret Tom Rune Lian 6. november 2014

2 Agenda Begrepet Aktørene Avtaleverket Vilkår for ansvar Ansvarsforsikring 2

3 1 Innledning Forvalteransvaret som begrep " Ingen entydig definisjon " Forutsetter en oppdragsgiver (typisk en eiendomsbesitter) og en oppdragstaker (typisk et forvaltningsselskap) " Avtalen vil typisk regulere partenes plikter og rettigheter " Avtale om forvaltningsoppdrag vil typisk regulere resultat- og/eller innsatsforpliktelser for oppdragstaker, og betalings- og informasjonsforpliktelser for oppdragsgiver " Vårt utgangspunkt: Hvilket ansvar har forvalter for tap som oppstår hos oppdragsgiver, og som springer ut av forvaltningsavtalen? 3

4 2 Aktørene Ulike roller og behov " Formålet med eiendomsforvaltning Dra nytte av / komplettere egen kompetanse/erfaring/kapasitet Spre risiko Skape incitamenter " Avgrensninger Forvaltning av fysisk eiendom (teknisk forvaltning) Forvaltning av leieforhold. Utleie. Administrativ og økonomisk forvaltning Regnskapsførsel Andre forhold 4

5 3 Avtaleverket Hva bør avtalereguleres " Referanserammen Hva skal forvaltningstjenestene måles mot? Informasjonsutveksling forbedring eller vedlikehold av eksisterende tilstand? " Forvaltningsoppgavene Omfang og innhold av forvalters innsatsforpliktelser Periodiske og løpende oppgaver Rapporteringsrutiner og budsjettering Hva faller utenfor? " Fullmakter " Honorar Honorar for utførelse av definerte oppgaver Honorar for tilleggstjenester Suksesshonorar? 5

6 3 Avtaleverket " Varighet Fast løpetid Oppsigelsesadgang " Særlig om endringer Salg av objektet under forvaltning/change of control Nye forvaltningsobjekter Andre endringer hos oppdragsgiver Endringer hos forvalter særlig om forholdet til ansatte 6

7 4 Vilkår for ansvar Grunnvilkår " Erstatningsansvar hva kan skje? Unnlatelser Handling ut over fullmakt Feil i utførelse/feil i vurdering Mangler vs forsinkelser " Ansvarsgrunnlag " Økonomisk tap " Årsakssammenheng " Ansvar i kontraktsforhold Tap oppstår hos oppdragsgiver " Ansvar utenfor kontraktsforhold Tapp oppstått hos tredjemenn 7

8 4 Vilkår for ansvar Utgangspunkter " Kontraktsansvar forutsetter uaktsomhet. Forventning om forsvarlig og aktsom opptreden. Streng profesjonell norm. Forventninger om faglig kvalitet opprettholdes selv om ansvarsomfang og honorar begrenses Ved brudd på innsatsforpliktelser/specieytelser ansvar vil ofte foreligge " Snudd bevisbyrde? Hvem er nærmest til å dokumentere at aktsomhetsnormen er oppfylt/ikke oppfylt? Er det realdebitor (her: forvalter) som er nærmest til å redegjøre for årsaken til misligholdet? I mange tilfeller vil forvaltning inneholde elementer av forvaring. Dette vil kunne trekke i retning av at forvalter bør ha bevisbyrden, dvs. at det er forvalter som må dokumentere at man har opptrådt forsvarlig og aktsomt 8

9 4 Vilkår for ansvar Nærmere om ansvarsgrunnlaget " Kontrollansvaret i kontraktsretten " Relevant for forvaltningstjenester? " Kan tenkes på deler av oppdraget som har element av generiske ytelser/ resultatforpliktelser. (Kontrollansvar i håndverkertjenesteloven) F.eks. etablere HMS-rutiner/oppdatere FDV-dokumentasjon/inngå leieavtale " Dersom resultatet ikke foreligger vil ansvar regelmessige foreligge med mindre vilkårene for ansvarsfritak er oppfylt: (1)Hindring, (2) som man ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av, (3) som man ikke med rimelighet kunne forutse på avtaletidspunktet, og (4) som er utenfor forvalters kontroll 9

10 4 Vilkår for ansvar Rent objektivt ansvar? " Ansvar for pengemangel " Uvitenhet om forpliktelsen rettsvillfarelse om egen kontraktsforpliktelse fritar ikke for ansvar. " Garantiansvar/tilsikringsansvar 10

11 4 Vilkår for ansvar Ansvarsbegrensninger " Forsett og grov uaktsomhet " Betydningen av forsett og grov uaktsomhet? Adekvansgrensen tøyes. Ansvarbegrensninger/-fraskrivelser kan bortfalle 11

12 4 Vilkår for ansvar Forsett og grov uaktsomhet " Forsett Bevisst og betydelig nedprioritering av oppdrag unnlatelser. Skal det kreves at forsettet/grov uaktsomhet også omfatter tanken om følgene for kontraktsparten? Normalt bør bevisst nedprioritering være nok. Bevisst tilsidesetting av kvalitetssikringsprosedyrer. F.eks. løpende tilsyn/ service. For å spare tid/kostnader. Vil være forsettlig. " Grov uaktsomhet Sterkt klanderverdig. Markert avvik fra forsvarlig handlemåte. Konkret vurdering av handling vs. skaderisiko. Muligheter for å avverge? Ikke krav om bevissthet om skaderisikoen. Skader som skyldes overtredelser av sentrale sikkerhetsregler og -rutiner vil lett kunne anses som grovt uaktsomt. 12

13 4 Vilkår for ansvar Kort om kontraktsmedhjelperansvaret " Utgangspunktet: Hoveddebitor forblir ansvarlig. Prinsippet om arbeidsgiveransvaret skl. 2-1 " Ingen generell lovregulering " Noen grunnleggende prinsipper Ansvaret er begrenset til egne kontraktsforpliktelser. Forvalter er ansvarlig for kontraktsmedhjelpers handling/unnlatelse dersom forvalter ville blitt ansvarlig om handlingen eller unnlatelsen hadde vært utført av ham selv. (Identifikasjon) Handlingen/unnlatelsen må ha tilknytning til oppgavene som er tildelt 13

14 5 Forsikring Kort om forvalters ansvarsforsikring " Kan ha stor praktisk betydning Skadepotensialet kan være stort Dekningsomfanget er avgjørende Minimumsdekningen " Forholdet til forvalters ansvarsbegrensninger 14

15 Tom Rune Lian Partner Tel: Mob: Tom Rune Lian arbeider med næringseiendom, med vekt på transaksjoner, drift, utvikling og finansiering. Arbeidserfaring " Partner i Wiersholm siden 2003 Lian er rangert som en av Norges fremste eksperter innen området real estate i Chambers Europe, Legal 500 og PLC Which Lawyer? Han er også rangert som en av Norges ledende " Ansatt i Wiersholm i 1994 advokater i kategorien fast eiendom i Finansavisens advokatundersøkelse for Lian er forfatter av Utdanning diverse artikler innen sine spesialområder. " Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1994

16 Estate Konferanse - Eiendomsforvaltning v/ Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian

Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold. Advokat Tom Rune Lian Festerett som sikkerhetsobjekt i låneforhold Advokat Tom Rune Lian Estate Konferanse "Tomtefeste i næringsbygg" 12. juni 2014 00 Agenda 00 Agenda Agenda! Innledning og avgrensning! Pantsettelsesadgangen!

Detaljer

Joint venture i eiendomsprosjekter. Ståle O. Meleng og Tom Rune Lian

Joint venture i eiendomsprosjekter. Ståle O. Meleng og Tom Rune Lian Joint venture i eiendomsprosjekter Ståle O. Meleng og Tom Rune Lian 28. oktober 2014 Agenda Begrepet Aktørene Prosjektene Organiseringen Gjennomføringen Avslutningen 2 1 Innledning Begrepet joint venture

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013

Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed. FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Byggeledelse med fokus på NS 8403 av advokat Anne Cathrine Røed FBA TEKNA/NITO Oslo 3. september 2013 Agenda Kort om standardens tilblivelse Hvorfor egen standard for byggeledelse? Gjennomgang av sentrale

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Momenter til vurdering av erstatningssaker:

Momenter til vurdering av erstatningssaker: JUS102 Oppgavemetodikk i erstatningsrett og kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag av Steinar Taubøll Dette dokumentet inneholder en kort innføring i tre sentrale erstatningsgrunnlag. Dette

Detaljer

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng

Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Kjøp av næringseiendom - nye meglerstandarder Advokatene Tom Rune Lian og Ståle O. Meleng Lunsjseminar 8. april 2015 Kort om meglerstandardene Utarbeides av Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere

Detaljer

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen I. Innledning Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25 av advokat Thor Johan K. Larsen Ikke sjelden avsluttes totalentreprenørens kontraktarbeid senere enn den avtalte sluttfrist.

Detaljer

erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse.

erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse. Det juridiske fakultet Arbeidsgivers erstatningsansvar ved arbeidstakers forsettlige skadeforvoldelse. Børge Helstrøm Kandidatnummer 23 Liten masteroppgave i rettsvitenskap høst 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven av Marielle Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider

Eurojuris. Nr. 2/2009 15. årgang. Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Nr. 2/2009 15. årgang Tema: Aktuelle problemstillinger i krevende tider Eurojuris Informerer Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av i alt 9 advokatkontorer fra Kristiansand i sør

Detaljer

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow

Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Friluftsliv rundt vassdragsanlegg: Sikkerhetskrav, ansvarssubjekter, erstatning og straff Advokat Jens F Naas-Bibow Energi Norges temadag, 25. januar 2010 www.thommessen.no Målsetning Et forsvarlig sikkerhetsnivå

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011

Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011 Sensorveiledning Eksamen praktikum UiO JurFak JUR3000 dag 1 Eksamen 3. mai 2011 Veiledning 2. utg - Versjon 23. mai 2011 Læringskrav: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur3000/v11/jur3000obl1/pensumliste.xml

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Alternativ behandling

Alternativ behandling Alternativ behandling Om culpa og krav til behandlerens atferd ved alternativ behandling Kandidatnummer: 173061 Veileder: Johan Giertsen Antall ord: 14852 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave Det

Detaljer

Due diligence ved virksomhetskjøp

Due diligence ved virksomhetskjøp Mastergradsoppgave JUS399 Due diligence ved virksomhetskjøp - risikoplasseringen i etterkant av undersøkelsene Kandidatnr: 179064 Veileder: Filip Truyen Antall ord (inkludert fotnoter): 14 515 01.06.2011

Detaljer

Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405

Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405 Fristforlengelse i entrepriseretten; særlig om kontrollansvaret i NS 8405 Av Heidi Nergård og Britt Nergård JUR- 3902 Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

RÅDGIVERKONTRAKTER. Finseseminaret, 17.4.2015 Prosjektleder/advokat Kari-Elisabeth Skotnes

RÅDGIVERKONTRAKTER. Finseseminaret, 17.4.2015 Prosjektleder/advokat Kari-Elisabeth Skotnes RÅDGIVERKONTRAKTER Finseseminaret, 17.4.2015 Prosjektleder/advokat Kari-Elisabeth Skotnes Dagens tema: Rådgiverkontrakter Fordeler og ulemper ved ulike rådgivermodeller og kontraktstandarder Arkitekt og

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

HVORDAN TA UT EFFEKTEN

HVORDAN TA UT EFFEKTEN HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP? Kontrakter for varekjøp anskaffelsesstrategi og gjennomføring Espen Nyland KORT OM KLUGE ca 110 advokater Tre forretningsområder: Transaksjoner, Fast eiendom og

Detaljer

Nedsettelse av eiendomsmeglers vederlagskrav

Nedsettelse av eiendomsmeglers vederlagskrav Mastergradsoppgave JUS399 Nedsettelse av eiendomsmeglers vederlagskrav Kandidatnummer: 186259 Veileder: Rune Sæbø Antall ord: 14 970 01.06.2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 1.1 Introduksjon 3 1.2

Detaljer

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF.

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF. Eystein Abel Engh Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Konserncontroller med ansvar for Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav Opplæring, Spesialforsikringer,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

MASTEROPPGAVE VÅR 2008.

MASTEROPPGAVE VÅR 2008. MASTEROPPGAVE VÅR 2008. STUDENTNR: 158312 VEILEDER: HANS FREDRIK MARTHINUSSEN DEN TAPENDE PARTS KRAV VED RETTIGHETSKOLLISJONER. H OG S SITT KRAV MOT A DER B EKSTINGVERER. B SITT KRAV MOT A HVOR H OG S

Detaljer

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom av Nils Arne Foshaug Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom, A B C (advokat Morten Steenstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom, A B C (advokat Morten Steenstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom, A B C D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirmaet X AS (advokat Vidar Strømme)

Detaljer