INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015"

Transkript

1 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

2 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning om avvikling v/ UNION Beskrivelse av salgsprosess, valg av rådgivere samt Fondets håndtering av salg v/ BA-HR Beskrivelse av budgivere/ prosess samt implisitt aksjeverdi basert på verdi v/ Arctic Oppsummering / veien videre Spørsmål 2

3 VURDERING AV FORLENGELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN MAI 2012 Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPI ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen Det var muligheter for forlengelse av SPI, noe som er omhandlet i eiendomsfondets ( Fondet / Eiendomsfondet ) prospekt samt i selskapets aksjonæravtale pkt 4, som lyder som følger: Eiendomsfondet har en levetid på 7-10 år. Eiendomsfondet vil i denne perioden gjennomgå tre faser; oppbyggingsfasen, forvaltningsfasen og avviklingsfasen. De ulike fasene er nærmere beskrevet i prospektet. Partene kan instruere styret i Selskapet til å stemme for eller mot å forlenge Eiendomsfondets levetid med 3 år. Denne beslutningen tas ved siste ordinære generalforsamling før 31. desember 2012 og vil da forlenge Eiendomsfondets forvaltningsfase til 31. desember Eiendomsfondet vil i så fall avvikles i perioden 1. januar 2016 til 31. desember Forvalter ønsket å forlenge Fondet frem til år 2018 De største aksjonærene i Fondet ønsket ikke å forlenge Eiendomsfondets levetid, men ønsket i utgangspunktet en avvikling av Eiendomsfondet innen utløpet av år

4 GENERALFORSAMLINGSVEDTAK FRA MAI 2012 BASERT PÅ INNSPILL FRA DE STØRSTE AKSJONÆRENE I FONDET Vedtak fra mai 2012 Generalforsamlingen vedtok å forlenge SPIs levetid med inntil tre år slik at Eiendomsfondet blir avviklet senest 31. desember Frem til 31. desember 2015 skal forvalter gjennomføre et nedsalg av eiendomsporteføljen med minimum 75 %, basert på en vurdering av hva som gir best verdiskapning for aksjonærene. Øvrig del av porteføljen på samlet inntil 25 % av verdien av eiendomsporteføljen skal realiseres innen 31. desember 2015 dersom det ikke sannsynliggjøres en betydelig forventet meravkastning for aksjonærene ved å realisere innen 31. desember

5 KONSEKVENSER AV GENERALFORSAMLINGSVEDTAK FRA MAI 2012 Vedtaket fra generalforsamlingen i mai 2012 kan ikke endres uten at aksjonæravtalen i selskapet endres Aksjonæravtalen kan endres med 2/3 flertall fra aksjonærer samt UNION og Storebrands samtykke Storebrand ønsker ikke, basert på tilbakemelding fra sine investorer, å endre generalforsamlingsvedtaket fra mai

6 VEDTAK FRA MAI 2012 ER EN INSTRUKS OM NEDSALG AV EN STOR DEL AV PORTEFØLJEN PÅ KORT SIKT Vedtak 1) Selge alle Fondets eiendommer innen utløpet av ) Alternativt kan 25 % av porteføljen selges senest i år 2018 dersom det sannsynliggjøres en betydelig forventet meravkastning for aksjonærene ved å vente med salg til år

7 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning om avvikling v/ UNION Beskrivelse av salgsprosess, valg av rådgivere samt Fondets håndtering av salg v/ BA-HR Beskrivelse av budgivere/ prosess samt implisitt aksjeverdi basert på verdi v/ Arctic Oppsummering / veien videre Spørsmål 7

8 8 Kjøpsinteresse fra flere investorer medførte igangsettelse av strukturert salgsprosess Forvalter: Forvalter har rett og plikt til å utføre alt det som er nødvendig for å ivareta Eiendomsfondets interesser Forvalter og Oppdragsgiver har som felles mål å oppnå en best mulig avkastning for investor. Forvalter skal utføre sine oppgaver i tråd med Eiendomsfondets målsetning, strategi og rammer for kapitalforvaltning, og forøvrig i tråd med fullmakter fra Eiendomsfondet/Oppdragsgiver. Styret: Styret skal være aksjonærenes representanter for å ivareta deres interesser. Mulig aktivitetsplikt ved utvist kjøpsinteresse Konklusjon: I aksjonærenes interesse å undersøke vilkårene for et samlet salg av porteføljen

9 9 Organisering av salgsprosess som ble igangsatt i august 2014 Engasjering av eksterne rådgivere: Styret i Fondet engasjerte BA-HR som juridisk rådgiver og Arctic Securities som finansiell rådgiver/tilrettelegger BA-HR: Juridisk rådgiver Organisere datarommet til bruk ved juridisk og finansiell DD Kvalitetssikre og forberede en alminnelig selger DD juridisk Vurdere bud mottatt i prosessen Utarbeide kjøpekontrakter for salg av Fondets eiendommer og bistå i forhandlinger med flere kjøpere Bistå med eventuell garantiansvarsforsikring Arctic Securities: Tilrettelegger og bistå med transaksjonsmodell, vilkår samt fremdriftsplan Utarbeide prissettingsmodell for transaksjonen Utarbeide presentasjonsmateriale i samarbeid med forvalter Bistå med due diligence Markedsføring og investorkontakt Vurdere bud mottatt i prosessen Forhandlinger Organisering av oppgjør Styre og investeringskomité: Prosessen og salget har løpende blitt fremlagt for styret og investeringskomitéen, som har fattet endelig beslutning om salg. Av forsiktighetssyn har medlemmer i styret og investeringskomitéen som er utpekt av Union avstått fra å stemme i forbindelse med salgsprosessen for å unngå enhver potensiell interessekonflikt.

10 10 Overordnet tidsplan for salgsprosess Storebrand Eiendomsfond August september 2014: Ferdigstille presentasjonsmateriale samt klargjøre datarom for Due Diligence Oktober 2014: Oppstart av Due Diligence og befaring av eiendommer Budfrist Fase 1: 24. Oktober 2014 November 2014: Gjennomføring av Due Diligence, befaring av eiendommer og forhandling med kjøpere Forberede utarbeidelse av kjøpekontrakter og øvrige avtaler knyttet til salget Desember 2014: Forhandlinger med kjøpere og forhandling av kjøpekontrakter Budfrist Fase 2: 3. desember 2014 Den 17. desember 2014 ble Letter of Intent signert med Partners Group Januar/februar 2015: Forhandling med budgiver, endelig due diligence 3. februar 2015: Endelig godkjennelse av salg i styre og investeringskomite Den 18. februar 2015 ble kjøpekontrakt (med forbehold om finansiering) signert med Partners Group Februar 2015 Avsluttende forhandling av finansiering samt forberedelse av gjennomføring av salget 4. mars 2015 Den 4. mars 2015 ble salget gjennomført og kjøpesummen betalt

11 11 Vurdering av gjennomføring av salgsprosess Noen generelle betraktninger Antall interessenter Antall bud Gjennomføring av due diligence Forhandling av kjøpekontrakten Bruk av garantiforsikring

12 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning om avvikling v/ UNION Beskrivelse av salgsprosess, valg av rådgivere valgt samt Fondets håndtering av salg v/ BA-HR Beskrivelse av budgivere/ prosess samt implisitt aksjeverdi basert på verdi v/ Arctic Oppsummering / veien videre Spørsmål 12

13 Arctic Securites engasjert som tilrettelegger / finansiell rådgiver knyttet til salget Artic Securities engasjert av Fondets styre som tilrettelegger for gjennomføring av strukturert salgsprosess Arctic Securities sine hovedoppgaver har vært som følger: Være tilrettelegger for salget, bistå med transaksjonsmodell, vilkår samt fremdriftsplan Utarbeide prissettingsmodell for transaksjonen Arctics rolle inkluderte også å bistå med finansielle råd i forbindelse med transaksjonen Utarbeide presentasjonsmateriale i samarbeid med forvalter Bistå med utarbeidelse av investorpresentasjoner, kjøps- og salgsavtaler Bistå med Due Diligence Markedsføring og investorkontakt Screening av potensielle investorer og identifisering av aktuelle kjøpere av Fondets eiendommer Forhandlinger Vurdering av bud Organisering av oppgjør 13

14 I LØPET AV SALGSPROSESSEN BLE DET LAGT INN BUD PÅ FONDETS AKSJER FBC HOLDING la inn bud på 30 % av Fondets aksjer til kurs NOK 5,5 PER AKSJE Tilbudet til aksjonærene ble fremsatt med tilbudsperiode 10. november til 26. november 2014 FBC Holding sitt tilbud var NOK 5,5 per aksje i kontanter og var 27 % lavere enn reell VEK FBC HOLDINGs tilbud ble ikke anbefalt av styret og investeringskomitéen i Fondet og ble også avvist av det klare flertall av aksjonærene, jf. den lave akseptgraden på tilbudet. 14

15 Strukturert salgsprosess med utenlandske investorer Screening av de omkring 40 mest aktuelle / relevante investorer fra Arctic s investornettverk 10 utvalgte internasjonale investorer Innledende samtaler og møter Fase 1: Budfrist 24. Oktober Aktuelle budgivere i salg av porteføljen 3 investorer deltok i budrundene i Fase 1 og Fase 2 3 budgivere i Fase 2 3. Desember 15

16 Vurdering av strukturert prosess, budprosessen og budene innkommet 3 investorer la inn bud i oktober og desember 2014 Viktigste elementer i budprosess/bud: Interessenter og budgivere har vært profesjonelle og solide internasjonale investorer Salget er gjennomført ved en strukturert salgsprosess hvor de fleste av budgiverne gjennomførte omfattende Due Diligence Alle budgiverne som var involvert i prosessen forutsatte UNION som videre forvalter av porteføljen, da ingen av disse hadde eget forvaltningsmiljø i Norge. Alle budgiverne forutsatte at forvalter investerte mellom 1 3 % av egenkapitalen i det nye selskapet Partners Groups bud ble valgt fordi dette var det høyeste budet på eiendommene som skulle selges UNION har avstått fra å stemme i styret og investeringskomitéen for å unngå ev. potensielle interessekonflikter i forbindelse med behandlingen av budene 16

17 Partners Group En kort beskrivelse av kjøper Partners Group er en global forvalter med mer enn EUR 37 mrd. under forvaltning Selskapet investerer i private equity, gjeld, næringseiendom og infrastruktur. Selskapets hovedkontor ligger i Zug i Sveits og har mer enn 700 ansatte fordelt på 15 kontorer verden over Partners Group gjorde sin første secondary investering i 1998 og sin første eiendomsinvestering i 1999 Partners Group ble børsnotert i 2006 (Swiss Stock Exchange) og har i dag en markedsverdi på CHF 7,8 mrd. Nordiske eiendomsinvesteringer: I 2013 kjøpte Partners Group 4 kjøpesentere av Steen & Strøm sammen med Sektor Gruppen (80/20 eierandel) I 2014 kjøpte Partners Group ut en eiendomsportefølje på EUR 300 millioner fra NIAM med eiendomseksponering i Sverige og Finland (NIAM Fund III) 17

18 Partners Group erverver 30 av 40 eiendommer fra Fondet Eiendomsverdi av salget tillagt verdi av gjenstående eiendommer er 0,7 % lavere enn verdivurdering per 30. juni 2014 og 2,5 % lavere enn verdivurdering per NOK million 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Ekstern verdivurdering av 10 gjenstående eiendommer 0,7 % lavere enn verdivurdering av porteføljen og 6,5 % lavere enn VEK per ,361 1,652 2,5 % lavere enn verdivurdering per og 9,3 % lavere enn VEK per ,709 0 Eiendomsverdi iht. salg av 30 eiendommer til Partners Group Portefølje av 10 eiendommer Salgsverdi av 30 eiendommer tillagt verdivurdering av Fondets resterende 10 eiendommer 18

19 Fondets VEK samt utdeling av utbytte VEK per med tillegg av historisk utdelt utbytte utgjør samlet NOK 10,85 per aksje NOK per aksje 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 Utbytte etter salg av 30 eiendommer 3,15 per aksje 6,80 per aksje 10,85 per aksje 4,05 per aksje er utdelt i utbytte i årene ,0 5,0 4,0 3,65 per aksje 3,0 2,0 1,0 0 Estimert VEK per etter utbytte på NOK 3,15 per aksje Estimert VEK per før utbytte utbetalt den Estimert VEK per tillagt utdeling av utbytte 19

20 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning om avvikling v/ UNION Beskrivelse av salgsprosess, valg av rådgivere valgt samt Fondets håndtering av salg v/ BA-HR Beskrivelse av budgivere/ prosess samt implisitt aksjeverdi basert på verdi v/ Arctic Oppsummering / veien videre Spørsmål 20

21 Accumulated return HISTORISK AVKASTNING FONDETS AVKASTNING VESENTLIG HØYERE ENN KONKURRENTER Fondsindeksen vs. SEF Norwegian Real Estate Fund Index* Storebrand Eiendomsfond

22 HISTORISK UTBYTTE OG VEK SAMMENLIGNET MED KAPITALVEKTET TEGNINGSKURS I FONDET NOK per aksje 12,0 11,0 10,0 9,0 12,0 per aksje Samlet 10,85 per aksje 3,65 per aksje 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,15 per aksje Samlet 10,85 per aksje som per er 10 % lavere enn gjennomsnittlig kapitalvektet tegningskurs i Fondet 3,0 2,0 4,05 per aksje 1,0 0 Gj.snitt kapitalvektet tegningskurs i Fondet Utbytte utdelt i Utbytte ved salg av 30 eiendommer i 2015 Estimert VEK per Fremtidig kontantstrøm og verdiskapning mot

23 STOREBRAND EIENDOMSFOND AS Etter salget har Fondet 10 eiendommer som skal forvaltes frem til år 2018 Nøkkeltall for porteføljen: 10 eiendommer m2 MNOK 123 i samlet leieinntekt per Porteføljen vurderes å være et gjennomsnitt av Fondets samlede portefølje 23

24 OPPSUMMERING Storebrand Eiendomsfond AS har solgt 30 eiendommer til Partners Group Storebrand Eiendomsfond har solgt 30 eiendommer til Partners Group for en samlet eiendomsverdi på MNOK Salget er et resultat av en omfattende og strukturert salgsprosess som ble igangsatt i august Salgsvederlaget, tillagt verdien av fondets resterende 10 eiendommer (verdivurdert 31. desember 2014), priser fondets portefølje 0,7 % lavere enn verdivurdering av eiendommene per 30. juni 2014 og 2,5 % lavere enn verdivurderingen av eiendommene per 30. september 2014 Etter salget eier Storebrand Eiendomsfond 10 eiendommer med en samlet verdi på MNOK tilsvarende m2 og en samlet leie på MNOK 123,3 Utbytte fra Storebrand Eiendomsfond AS: i perioden er det delt ut samlet NOK 4,05 per aksje Som følge av salget til Partners Group vil det deles ut NOK 3,15 per aksje. Utbyttet er skattemessig å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt egenkapital og skal være tilgjengelig for aksjonærene i fondet den 27. mars 2015 Estimert VEK per 31. mars er NOK 3,65 per aksje (etter utbytte) Salget medfører at fondet har solgt ca 75 % av sine eiendommer målt iht. verdi, som besluttet av aksjonærene på ordinær generalforsamling mai

25 UTBYTTE OG NESTE RAPPORTERING Utbytte på NOK 3,15 per aksje er utbetalt og forventes å være på den enkelte investors konto den 27. mars 2015 Neste kvartalsrapport for Fondet (Q1 2015) forventes ferdigstillet i løpet av april

26 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning om avvikling v/ UNION Beskrivelse av salgsprosess, valg av rådgivere valgt samt Fondets håndtering av salg v/ BA-HR Beskrivelse av budgivere/ prosess samt implisitt aksjeverdi basert på verdi v/ Arctic Oppsummering / veien videre Spørsmål 26

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.

PROSPEKT. Nordic Secondary AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000. PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 500.000 aksjer og maksimum 50.000.000 aksjer i Nordic Secondary AS Bestillingskurs: NOK 10,10 per aksje, hver pålydende NOK 1,00

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ)

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) Informasjonsskriv Til aksjonærene i Boligutleie Holding II AS vedrørende foreslått Transaksjon med D. Carnegie & Co AB (publ) 12. juni 2014 1 Oppsummering... 3 2 Bakgrunn og innledning... 4 3 Transaksjonen...

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Informasjonsmemorandum. Cobond AS

Informasjonsmemorandum. Cobond AS 10. august 2009 Informasjonsmemorandum Cobond AS Organisasjonsnummer 994 194 682 Innbydelse til kunder av Acta Asset Management ASA til å delta i mulig emisjon Totalt emisjonsproveny: minimum NOK 10 000

Detaljer

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG

REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG REDEGJØRELSE FRA AKER SOLUTIONS ASA 1 SAMMENDRAG 1. april 2009 gjennomførte Aker Solutions AS kjøp av flere aksjeposter fra selskaper innen Aker ASAkonsernet samt DOF Oilfield Service AS. I lys av den

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2014 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er NOK 10,16. Dette er første offisielle verdijustert egenkapital etter at Selskapet ble oppkapitalisert

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

St.prp. nr. 59 (2002 2003) Fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA

St.prp. nr. 59 (2002 2003) Fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA St.prp. nr. 59 (2002 2003) Fusjon mellom DnB Holding ASA og Gjensidige NOR ASA Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 11. april 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen

Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Salg av virksomheter - en overordnet beskrivelse av salgsprosessen Mars 0 Enex AS www.enexcorp.no En salgsprosess er svært omfattende....og mange bedriftseiere tar høy risiko ved å styre prosessen på egenhånd

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer