NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs"

Transkript

1

2 NØKKELINFO Nøkkelinformasjon Basale Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor i Trondheim Avdelingskontorer i Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø, Stockholm og København Over 210 ansatte fordelt på fagstillinger og teknisk drift Administrasjon, økonomi og regnskapsførsel for over 250 eiendomsselskap Ca m 2 til forvaltning Over 300 næringseiendommer i porteføljen Høy stabilitet i porteføljen Omsetning i form av utfakturert leie og FK: 2,5 mrd. NOK i % eid av OBOS Nøkkelinformasjon OBOS OBOS er Norges største boligforvalter og forvalter ca boliger. Medlemsorganisasjon med ca medlemmer/eiere Morselskap stiftet i 1929 Konsern med ca. 50 datterselskaper Omsetning ca. 3 milliarder NOK, resultat 2013 ca. 1 milliard NOK. Ca ansatte i konsernet OBOS eier i tillegg ca m 2 næringsareal 2

3 DETTE ER BASALE Basale ble etablert i 1990 og er et av Nordens største frittstående selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendom. Vi er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling og utvikling. Vårt hovedfokus er å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av høy kvalitet til eiendomsselskaper, investorer og investormiljøer engasjert i næringseiendom. Vår forvaltningsportefølje er på ca m 2 næringseiendom i Norge, Sverige og Danmark. Vi utfakturerer leie og felleskostnader for ca 2,5 mrd. kroner pr år, og leverer komplette årsregnskap for over 250 eiendomsselskaper. Basale kjennetegnes i dag ved å kunne levere forvaltnings- og rådgivningstjenester på høyt nivå innen de respektive fagområder vi representerer. Vår tverrfaglige leveranse har gjennom våre sertifiserte kvalitets og miljøsystem(iso 9001 og ISO14001) et integrert mål om inntektsfokus og kostnadskontroll for våre kunder. Basale skal skape merverdi for eier og brukere av fast eiendom ved å ta et helhetlig ansvar for anskaffelse, bruk, utvikling og salg. 3

4 kjerneleveranse Basales kjerneleveranse er eiendomsforvaltning. Forvaltning betyr styring eller administrasjon, og i eiendomssammenheng innebærer dette de praktiske, økonomiske og tekniske tjenester som er nødvendig for ta vare på en eiendom. Eiendomsforvaltning omfatter i prinsippet alle faser i en eiendoms livssyklus: Erverv gjennom nybygging eller kjøp Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) Salg I Basale er vi 210 spesialister med et høyt kompetansenivå, kommersielt fokus og evne til å trekke tverrfaglige synergier fra vårt unike fagmiljø. Vi har siviløkonomer, statsautoriserte revisorer, revisorer, autoriserte regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere, ingeniører/sivilingeniører, tekniske tegnere, eiendomsmeglere, advokater, finansielle rådgivere, driftsteknikere og vaktmestere som alle bidrar til kjerneleveransen. Strategisk bistand og styrearbeid Teknisk forvaltning Administrativ forvaltning Økonomisk forvaltning Regnskapsførsel Utleiebistand Driftstjenester 4

5 En enkel oversikt over noen av elementene i vårt tjenestespekter: Administrasjon av eiendomsselskaper Vi tilbyr selskapsadministrasjon med overordnet strategisk og operativ ledelse av eiendomsselskaper. Vi har mange medarbeidere med betydelig kompetanse og erfaring fra administrasjon og ledelse av større virksomheter og eiendomsfond. Rådgivning Basale har egne fagmiljø innen bl.a. jus, analyse, økonomi, megling og teknisk rådgivning. Dette gir oss en bred tverrfaglig kompetanse med mulighet til å levere de aller fleste typer rådgivningstjenester, analyser, rapporter og bistand. Vi skreddersyr helhetlige løsninger for det enkelte oppdrag med medarbeidere med ulik relevant bakgrunn. Tekniske tjenester Basale representerer et av de største fagmiljøene innenfor teknisk forvaltning i Norge. Våre tekniske forvaltere ivaretar oppdragsgivers behov forbundet med drift og vedlikehold av eiendommen. Basale kan blant annet tilby: Etablering og oppfølging av; Drifts og serviceavtaler, samt tilsynsrutiner og årsplaner for vaktmester/driftstekniker. Enegioppfølging og tilstandsrapporter/ vedlikeholdsplaner/budsjettering. Administrasjon av vedlikeholdsarbeider. Oppfølging av internkontroll og offentlige myndigheter. Teknisk dokumentasjon, teknisk tegning og arealberegning m.m. Driftstjenester Basales driftsenhet tar ansvar for drift og ettersyn av bygninger med tilhørende installasjoner. I tillegg til lang og god erfaring med oppfølging av krevende næringsbygg, vektlegger vi god service til byggets leietakere. Basale kan blant annet tilby: Tilsyn med bygninger og utearealer. Drift og tilsyn av tekniske anlegg som heis, ventilasjon, kjøling og varmeanlegg. Energioppfølging og avfallshåndtering, samt internkontrollrutiner for bl.a. brann, elektro og legionella m.m. Innkjøp I kraft av vår størrelse representerer vi et betydelig innkjøpsvolum, og har etablert sterk innkjøpskompetanse. For våre kunder innebærer dette bedre kvalitet og gode priser. Med sin m2 store eiendomsmasse representerer Basale en landsdekkende og betydelig markedsplass. Basale har serviceinnstilte og kvalifiserte medarbeidere som gjennom mange år har forestått god forvaltning og drift. 5

6 tilleggstjenester Tilleggstjenestene leveres av våre avdelinger innen bl.a. jus, analyse, økonomi, megling og teknisk rådgivning. Basale har en bred tverrfaglig leveranse med seniorkapasiteter i alle fag. NÆRINGSMEGLING Utføres av datterselskapet Basale Næringsmegling AS. fra egne filialer i Oslo, Trondheim og Tromsø. Utleie Transaksjon Leiesøk Markedsvurdering Verdioptimalisering Finansiell rådgivning Verdivurdering Investeringsanalyse Likviditetsmodellering Porteføljeanalyser Forretningsplaner Innhenting av finansiering Langtidsprognoser Benchmarking Alle tjenester leveres både for eksterne frittstående kunder uten forvaltningskontrakt, samt innen egen forvaltningsportefølje Juridisk rådgivning Transaksjonsledelse Restrukturering Tvistehåndtering Spesielle engasjementer Generell forretningsjuridisk bistand EIENDOMSUTVIKLING Eiendomsutvikling Risikoanalyse Internkontroll Arealplaner Reguleringsplaner TEKNISK rådgivning Teknisk DD Tilstandsvurderinger Teknisk tegning Energirådgivning Arealberegninger Branndokumentasjon Bygg- og prosjektledelse 6

7 KVALITET OG MILJØ KVALITETSARBEID Kvalitet er Basales viktigste konkurransemiddel. Dette innebærer at hver medarbeider må utføre sitt arbeid, internt eller eksternt, på en korrekt måte og levere tjenesten i rett tid. Sterk fokus på kompetanse og kvalitet gjør at vi kan håndtere krevende kunder og oppgaver. Vår kvalitet sikres gjennom et skreddersydd og sertifisert kvalitetstsystem sammen med målbevisst arbeid, kontinuerlig utvikling av våre metoder og vår kompetanse og kunnskap. Forbedringer Basis i prosessen med å forbedre oss er å fange opp gode ideer og sette dem ut i livet. Kilden er vårt eget personale, kontakt med spesialister og vitenskap, og ikke minst tips fra våre kunder. Alle disse ideene fanges opp og bearbeides i vårt interne kvalitet- og miljøsystem. Dette er en viktig kilde for vår streben mot et bedre miljø og fornøyde kunder. Miljøpolitikk i Basale Basales produkter og tjenester tilpasses og utføres med en optimal sikkerhet for det ytre og indre miljø. Hver eneste forandring i produkt eller tjeneste skal veies opp mot konsekvensene for miljøet. I valget mellom to likeverdige produkter/tjenester vil Basale aktivt søke å påvirke samarbeidspartnere til å gjøre miljøvennlige valg der dette synes fornuftig i et økonomisk og/eller et verdimessig perspektiv. Vi arbeider med å minske negativ påvirkning på miljøet blant annet gjennom å utvikle og bruke overvåkningssystemer for aktiv oppfølging av el-kraft og vannforbruk, samt optimalisering av avfallshåndtering og rutiner for bærekraftige transportløsninger. Basale arbeider aktivt med miljøspørsmål i alt vi bedriver. Gjennom informasjon og kursing av personalet tilstrebes det å utvikle et individuelt ansvar, slik at våre ansatte utfører sine oppgaver på en miljømessig god måte. Sertifiseringer Basale er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001:2008 (kvalitet) ISO 14001:2004 (miljø) Vår eksterne revisor, Nemko AS, gjennomfører årlige revisjoner hos oss. Basale er også sertifisert i forhold til Achilles JQS 7

8 KOMPETANSE Kompetanse og arbeidsmiljø Vi har ingeniører, advokater, økonomer, analytikere, meglere, teknisk personell, revisorer og flere andre fagretninger som jobber sammen i tverrfaglige team. Dette gir hver enkelt en unik mulighet til å kunne dele sin kompetanse og høste av andres. Sammen skaper vi en markedsledende leveranse og et fantastisk arbeidsmiljø. Basale er en stor og seriøs arbeidsgiver innen eiendomsforvaltning, og har eksperter med senior kapasiteter innen alle fag. Dette gir våre ansatte spennende faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Vi har et arbeidsmiljø og et sosialt fellesskap som vi er stolte av. Basaleakademiet Basale har over en lengere periode arbeidet med et profesjonelt konsept rundt opplæring og videreutdanning av ansatte. Akademiet gir nødvendig grunnopplæring ved nyansettelser, jevnlig faglig påfyll og lovpålagt undervisning og mulighet for etterutdanning (både internt og eksternt) for karriereutvikling. Basaleakademiet består av følgende 3 konsepter: Grunnopplæring (2 moduler) = opplæring for nyansatte. Fagopplæring = jevnlig faglig påfyll og lovpålagt undervisning. Videregående opplæring/kompetanseheving ved skole/høyskole/universitet. = karriereutvikling/etterutdanning. 8

9 Å DELE INFORMASJON Basalerapporten Basalerapporten er forfattet av et tverrfaglig team i Basale, hovedsaklig fra våre rådgivningsavdelinger. Vi bruker våre analyser, evalueringer og vår kompetanse som grunnlag for å kunne gi et godt supplement til de øvrige analyse- og fagpublikasjoner som finnes. Vi trekker også inn annen ekspertise i markedet som kan belyse problemstillingene og temaene fra et annet ståsted enn vårt. Basalerapporten utgis to ganger hvert år, og har hovedtema fra gang til gang hvor vi legger spesiell vekt på dagsaktuelle saker som berører eiendomsbransjen. Vår-utgaven har også oppdaterte nøkkeltallsanalyser fra vår avdeling for finansiell rådgivning. Vi håper rapporten bidrar til at leserne oppdateres og tilføres mer kunnskap om tema relevante for de som er engasjert i investering, utvikling, forvaltning og drift av næringseiendom. Rapporten distribueres i papirformat som vedlegg til fagbladet ESTATE MAGASIN som gjennomsnitlig har ca lesere (Kilde TNS Gallup F&M ). Alternativt kan den selvfølgelig lastes ned fra vår nettside eller bli tilsendt i papirformat på forespørsel. SHAREPOINT FOR VÅRE KUNDER SharePoint er en web-portal og et utviklingsverktøy for publisering og deling av informasjon, dokumenter og prosesser. For Basale er dette en teknologisk plattform for en virksomhetsportal, som gir mulighet for på en sikker måte dele informasjon med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi øker også vår leveransekvalitet ytterligere, ved at løpende kvalitets- og forbedringsarbeid realiseres i form av praktiske løsninger og verktøy. Kunden gis mulighet til å logge seg inn på vår portal med sitt eget dedikerte område og innsyn i relevant dokumentasjon, rapporter og nøkkeltall. Dette gir oppdragsgiver mulighet til løpende innsyn og oversikt i forvaltningsprosessen. Vi ønsker gjennom denne virksomhetsportalen å gi våre kunder en åpen og transparent, men samtidig sikker måte, å dele dokumentasjon og informasjon på. Basales SharePoint løsning er planlagt gjennomført i flere faser, med lansering av første fase av prosjektet i begynnelsen av Ønsker du å vite mer om Basale kan du besøke vår nettside Vi har et bredt spekter av tjenester og denne folderen er kun en enkel oversikt over vårt virkeområde. Ta kontakt med oss for en nærmere prat om referanser og prosjekt-caser samt en mer detaljert oversikt og innføring i de enkelte tjenestene. 9

10 Hovedkontor Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS OBOS Basale AS har hovedkontor i Trondheim. I tidsriktige og moderne lokaler på Solsiden er vi lokalisert sammen med OBOS Eiendomsforvaltning. Hovedkontoret består av konsernledelse, samt at sentrale stabsfunksjoner som servicesenter, finansiell rådgivning, juridisk avdeling, markedsavdeling og personal- og kvalitetsledelse er lokalisert her. All regnskaps- og økonomiforvaltning i vår virksomhet er sentralisert til hovedkontoret, slik at inklusive våre kolleger fra region Midt-Norge og OBOS huser vi totalt 75 personer. Mobil: Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM Regionkontor Trondheim Per-Tore Støen Regiondirektør Region Midt-Norge OBOS Basale AS Region Midt-Norge ledes av Per-Tore Støen fra vårt hovedkontor i Trondheim. Kontoret består av til sammen 27 personer, hvorav 15 av disse er driftspersonell ute på eiendommene. Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente økonomer, ingeniører og næringsmegler. Fra kontoret administreres totalforvaltning av eiendommer i Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene. Mobil: Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM Regionkontor Oslo Gjermund Fossnes Regiondirektør Region Sørøst OBOS Basale AS Regionskontoret i Oslo representerer det største operative miljøet i Basale med 65 ansatte. Vårt datterselskap Basale Drift AS som forestår drift- og servicetjenester innehar 35 av disse personene. Kontoret består av et tverrfaglig eiendomsmiljø innenfor områdene teknisk forvaltning/teknisk rådgivning, administrativ forvaltning og asset management. Videre satses det sterkt på næringsmegling med 2 erfarne næringsmeglere og 8 eiendomssjefer med bred markedserfaring. Vi har nylig flyttet inn i renoverte og moderne lokaler tilrettelagt for fortsatt vekst og utvikling i Møllergt.39. Oslokontoret ledes av regiondirektør Gjermund Fossnes. Mobil: Besøksadresse: Møllergata 39, 0179 OSLO 10

11 Regionkontor Stavanger og Bergen Ole Kristian Johannessen Konstituert Avdelingsleder OBOS Basale AS Avdelingskontoret i Bergen består av 6 personer, hvorav 3 personer er driftspersonell ute på eiendommene i tillegg til innleid kvalifisert driftspersonell. Avdelingen består av et tverrfaglig miljø med god og flerårig kompetanse innenfor teknisk forvaltning, eiendomsutvikling, driftstekniske tjenester, oppdragsledelse/porteføljeforvaltning, administrativ forvaltning, senterledelse og næringsmegling. Avdelingskontoret i Stavanger består av til sammen 20 personer, hvorav 10 av disse er driftspersonell ute på eiendommene. Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente administrative og tekniske forvaltere, samt næringsmeglere, rådgivere og driftspersonell. Fra kontoret utføres forvaltning og rådgivning til eiendommer på Sør-Vestlandet. Mobil: Besøksadresse: Øvre Ole Bulls Plass 1, 5012 BERGEN. Basale TROMSØ Oddbjørn Eidissen Daglig leder Basale Tromsø AS Basale Tromsø AS er det største private miljø innen ekstern eiendomsforvaltning i Nord-Norge. Vi forvalter ca. 110 objekter fordelt over store deler av den nordlige landsdel, fra Helgeland i sør til Kirkenes i nord. Totalt summerer denne bygningsmassen seg til omlag m2. I hovedsak leverer vi tekniske og administrative tjenester innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. I tillegg leverer vi rådgivningstjenester innen prosjektledelse, service på tekniske anlegg, forretningsførsel og regnskapsførsel for disse samme kundene. Som en del av Basale konsernet leverer vi også teknisk, finansiell og juridisk rådgivning i samarbeid med fagmiljøene i Basale. Totalt er vi 14 ansatte ved vårt kontor i Tromsø. Mobil: Besøksadresse: Stakkevollveien 33, 9010 TROMSØ Basale bodø Magne Vindvik Daglig leder Basale Bodø AS I likhet med Basale Tromsø ble selskapet i Bodø en del av Basale konsernet i januar I Bodø er det tre ansatte som i hovedsak representerer de samme tjenester og kompetanse som miljøet i Tromsø. Selskapet samarbeider tett med rådgivningsavdelingen i Basale, og kompletterer egne leveranser med støtte fra fagavdelingen i konsernet. Mobil: Besøksadresse: Storgata 38, 8006 BODØ 11

12 OBOS Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling m.m. Samlet forvaltningsportefølje er på ca m 2 med en samlet verdi på ca NOK 30 milliarder. Basale har hovedkontor i Trondheim og egne avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø, Stockholm og København med totalt over 210 ansatte. Basale er et heleid datterselskap av OBOS. OBOS Basale AS Besøksadresse: Beddingen Trondheim Postadresse: Postboks 5666 Sluppen 7484 Trondheim Telefon: Hilmar Auran Administrerende direktør Telefon: Rune Mikaelsen Viseadministrerende direktør Telefon: Per-Tore Støen Regiondirektør Region Nord Telefon: Gjermund Fossnes Regiondirektør Region Sør / Øst Telefon: Ole Kristian Johannessen Konstituert Avdelingsleder Bergen og Stavanger Telefon: Inger Eriksen Konsernadvokat Telefon: Oddbjørn Eidissen Daglig leder Basale Tromsø AS Telefon: Magne Vindvik Daglig leder Basale Bodø AS Telefon: Hege K. Gjersvold Nygård Daglig leder Basale Næringsmegling AS Telefon: Sverige: CBRE Basale AB Ulf Attebrant VD Telefon: Et selskap i OBOS-konsernet

basalerapporten 1. Halvår 2014

basalerapporten 1. Halvår 2014 basalerapporten 1. Halvår 2014 TEMA: Ekstern forvaltning og NØKKELTALL leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings-

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Bygget for din utvikling

Bygget for din utvikling Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri» Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer