Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom"

Transkript

1 Kjøp av drift- og vedlikeholdstjenester i ROM Eiendom NBEFs konferanse på Olavsgaard Øyvind Amundsen ROM Eiendom AS Anders Håan Capgemini Norge AS Skjetten 13/03/07 Eiendomsvirksomheten i NSB har gjennomgått store endringer over de siste årene 1998 Driftsuavhengige eiendommer skilles ut ut i i datterselskapet NSB Eiendomsutvikling AS 2002 Inngåes intensjonsavtale om salg til til Entra Eiendom AS Forhandlinger førte ikke frem grunnet usikkerhet rundt pris 2004 Virkeår med høy aktivitet Flere SP avtaler etableres Reguleringsplan for Bjørvika vedtatt??? ROM eiendomsutvikling as blir opprettet Celexa tar over forvaltning, drift og vedlikehold for NSB Eiendom as 2003 ROM og NSB vedtar ny strategi Langsiktig, men tidsbegrenset perspektiv API* kjøper NSBs 35% eierpost i i Celexa 2005 Ny strategiprosess med fokus på langsiktighet og verdiskaping i i hele verdikjeden Ny forvaltningsavtale skal struktureres og legges ut ut for anbud Valget om å overlate en så stor grad av styring og kontroll til en ekstern aktør viste seg i ettertid å gi store utfordringer i forhold til å ha tilstrekkelig styring og kontroll over egen virksomhet. * API : Aberdeen Property Investors

2 Hva var situasjonen per august 2005? Avtalen med API utløp 2006 og en ny leverandør måtte være på plass 1. januar 2007 Avtalen måtte ut på offentlig anbud, den kunne ikke bare reforhandles Den nye situasjonen ga også muligheter for å endre organiseringen av FDV i NSB eiendom/rom eiendomsutvikling. Man hadde tre alternativer: Insource alt Outsource alt Inkludere enkelte aktiviteter og tjenesteutsette andre Hva var situasjonen per august 2005? (forts.) Tiden var både knapp og lang Avtalen med API måtte sies opp innen Man ville ha ett år hvor det var usikkerhet rundt fremtiden for de som drev med FDV av eiendommene med den fare det kunne innebære for at personer fant andre arbeidsgivere Eiendomsmassen besto av både driftsavhengige og driftsuavhengige enheter sett fra NSBs ståsted ROM eiendomsutvikling besto primært av prosjektorienterte medarbeidere

3 Hva var bygningsmassen? ca m² spredt over hele landet fordelt på ca enheter Tekniske bygg innen samferdsel Boligbygning Forretnings- og butikkbygning Kontor- og administrasjonsbygning Lagerbygning Lok- / vognhall Parkeringshus Stasjon Verksted Synergier mellom eiendom og persontransport gjorde deler av eiendomsvirksomheten viktig for NSBs kjerneaktivitet Eiendomsutvikling Utviklingskompetanse for stasjonsområder NSB Person- og Godstransport Utvikling av stasjoner Forvaltning og drift av driftsavhengig eiendom Kjerne Nærhet til kjerne Utenfor kjerne

4 Områder som ble inkludert i den nye organisasjonen og hvilke som ble konkurranseutsatt Nivå Taktisk Område Strategisk Eiendomskapital forv. Asset management Synergien med persontransport med porteføljeperspektiv Porteføljestyring Avkastningskrav Transaksjonsplan Salgslister og oppfølging av disse Forvaltning Strategiske kunderelasjoner Konseptutvikling Synergien til persontransport gitt eksisterende eiendomsportefølje Styring av nye leietagere Leietageradministrasjon Meglertjenester Sette opp styringsparametere Avkastningskrav Kontroller Budsjett Styring Regnskap Drift Vedlikehold Service Compliance policy Valg av infrastruktur / system Årsplan Kontroller Kjøpkompetanse Taktisk kjøpkompetanse Operativt Markedsanalyse Investeringsanalyse Transaksjoner Porteføljeøkonomi Leietageradministrasjon In house Kjøp Investeringer ble inkludert i de øvrige kolonnene og sløyfet som egen kolonne Service omfatter Kundetelefon, Vakthold, Toalettdrift, Hittegods og Oppbevaringsbokser Kjøp D&V-kontrakt Internt kjøp Assistor Hva ble utgangspunktet for valg av ny leverandør? Bare drift og vedlikehold og service skulle konkurranseutsettes Forvaltning skulle bli del av en ny organisering av NBS eiendom / ROM eiendomsutvikling ROM Eiendom API var ikke interessert i å by på en ny kontrakt fordi den ikke inneholdt forvaltning Det ble klart at dette ville dreie seg om en virksomhetsoverdragelse, med alle de implikasjonene dette medfører Man innså at ett års usikkerhet var for lenge for de ansatte i API som ble berørt av den nye situasjonen, og man valgte å skyve overtagelsestidspunktet til 1. juni 2006

5 Hva ble utgangspunktet for valg av ny leverandør? (forts.) Man hadde ikke gode nok tjenestebeskrivelser for alle fag, noe som gjorde at en fastpriskontrakt ikke var aktuelt på dette tidspunktet så: Man valgte en modell hvor ROM eiendom skulle betale alle kostnader for drift og vedlikehold inklusivt lønn og sosiale utgifter til de ansatte som ble overført fra API til ny leverandør for å få full kontroll på kostnadene Leverandøren ville få en fast årlig kompensasjon for å administrere drift og vedlikehold og det ble utarbeidet en incitamentmodell basert på SLAene Den overordnede strukturen på anbudsdokumentene ble av dette som følger Europeiske retningslinjer (= Nordiske retningslinjer) D&V-avtale AVTALEDOKUMENT VEDLEGG A: ARBEIDSBESKRIVELSE VEDLEGG B: PRISBESTEMMELSER NSBs Innkjøps standard D&V-avtale VEDLEGG C: LEVERING / GJENNOMFØRING VEDLEGG D: ADMINISTRATIVE TJENESTER Norsk Standard VEDLEGG E-G: ETC. INNKJØPSBETINGELSER TJENESTER ETC.

6 Servicebeskrivelsene ble organisert etter de områdene som skulle tjenesteutsettes Vedlegg A Arbeidsbeskrivelse: Overordnet servicebeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Funksjon 1: Drift Beskrivelse og matrise SLA Drift * SLA Renholdsoppfølging * SLA Drift kunne eventuelt deles opp i innendørs og utendørs Oversikt over eiendommer -bygg - arealer -etc. 1. Behov 2. Generelle kriterier 3. Spesifikke krav 4. Info fra Oppdragsgiver 5. Målemetoder for kvalitet (overordnet) Grensedragningsliste Objektsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Funksjon 2: Vedlikehold Beskrivelse og matrise SLA Vedlikeholdsplanlegging SLA Prosjektgjennomføring Oversikt over eiendommer -bygg - arealer -etc. 1. Behov 2. Generelle kriterier 3. Spesifikke krav 4. Info fra Oppdragsgiver 5. Målemetoder for kvalitet (overordnet) Grensedragningsliste Objektsbeskrivelse Funksjonsbeskrivelse Funksjon 3: Service Beskrivelse og matrise SLA Kundetelefon SLA Vakthold SLA Toalettdrift SLA Hittegods SLA Oppbevaringsbokser 1. Behov 2. Generelle kriterier 3. Spesifikke krav 4. Info fra Oppdragsgiver 5. Målemetoder for kvalitet (overordnet) Grensedragningsliste Objektsbeskrivelse Oversikt over eiendommer -bygg - arealer -etc. Hvordan ble prosessen gjennomført? Prekvalifisering av 11 leverandører Fem leverandører ble utvalgt til å komme med anbud Flere runder med presentasjoner av de fem En grundig evaluering av dem etter de kriteriene som ble annonsert i anbudsdokumentene Valgte å sluttforhandle med to og forhandlet intensivt med den som var rangert som nummer en Kom i havn på overtid, men når valget først ble gjort gikk det raskt å få organisasjon oppe å stå Det var en forutsetning for tjenesteutsettingen at avtalen ble basert på samarbeid

7 Hvordan ble prosessen gjennomført? (forts.) Erfaringer i prosessen: Ta vare på de ansatte, det er de som er de viktigste Adm. dir. Pål Berger og ledelsen var veldig klar på dette punktet Ha alternative løsninger klare på forhånd dersom andre involverte parter gjør at forutsetninger endrer seg Man må ha støtte fra eier og styret på den strategien man har valgt og de tiltak man velger både konsernstyret i NSB og styret til ROM eiendom godkjente de valgene man gjorde Erfaringer - Hvor er vi i dag? Kontraheringsmodellen fungerer Kostnadsdekning med et fast element for toppledelse, fortjeneste, data etc Fokus på medarbeidere var et riktig valg Utviklet enhetlig system for tilstandsanalyser Videreutviklet vedlikeholdsplanleggingen, oppfølging og økonomisk kontroll

8 Erfaringer - Hvor er vi i dag? (forts.) Utviklet tjenestebeskrivelser for alle fag og elementer i leveransen Etablert fastprisavtaler for alle personalrelaterte kostnader Videreutviklet bruk av LYDIA Tiltaksmodulen og teknisk dokumentasjon

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes

EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014 Bedre byrom der mennesker møtes 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Dansk Facilities Management Netværk

Dansk Facilities Management Netværk Dansk Facilities Management Netværk Privat varetagelse af FM i en norsk statsbedrift giver besparelser - en case study - Facilities Management i Strategisk Ledelse Hotel Nyborg Strand 27.-28. januar 2005

Detaljer

FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Forslag til vedtak: Vedlegg FS-64/10 Intern husleie ved det nye universitetet Det legges med dette fram en første sak for fellesstyret om (intern) husleie ved det nye universitetet. En vesentlig faktor i moderniseringen av den statlige

Detaljer

Forord. Oslo, 15.12.2014. Magnus Jordheim Myhre

Forord. Oslo, 15.12.2014. Magnus Jordheim Myhre 1 Forord Denne masteroppgaven markerer avslutningen av mitt femårige studie i eiendomsfag ved Norges miljø- og biovienskapelige universitet. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet høstsemesteret

Detaljer

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen

Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport nr. 15/2006 2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging

Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utredning av etablering av et nasjonalt helseforetak for sykehusplanlegging Utarbeidet av de fire regionale helseforetakene, på oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 31.1.2013 15.11.2013 Innhold

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nr. 31 2012. Staff Memo. Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt. Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Harald Bøhn

Nr. 31 2012. Staff Memo. Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt. Norges Bank 1999-2010. Styring og omstillinger. Harald Bøhn Nr. 31 2012 Staff Memo Norges Banks 200-års jubileumsprosjekt Norges Bank 1999-2010 Styring og omstillinger Harald Bøhn Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning

1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning INNHOLD SIDE 1.0 Innledning 2 2.0 Dagens forvaltning 2.1 Dagens organisering 3 2.2 FDVU med definisjon 6 2.3 Økonomi 7 2.4 Budsjett 8 2.5 Hovedoppgaver 8 2.6 Hovedutfordringer 9 2.7 Vedtatt organisering

Detaljer

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE

EVALUERING AV HADELAND VIDEREGÅENDE EVALUERING AV BYGGEPROSESSEN VED HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2-2014 2014-414/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Bokmål STUDIEPROGRAM: EMNEKODE OG EMNENAVN: Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse HUSL3900 BACHELOROPPGAVE, 20 sp

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Boligutvikling i. tidligfase med fokus på tid.

Boligutvikling i. tidligfase med fokus på tid. Boligutvikling i Masteroppgave tidligfase med fokus på tid. Oslo, 1. mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Senter for Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Denne oppgaven er

Detaljer