FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV. v/bjørn Kvam, 26.juni 2012"

Transkript

1 FM tjenesteutvikling og benchlearning i NAV v/bjørn Kvam, 26.juni 2012

2 Hva skal jeg snakke om Erfaringer fra gjennomgang og sammenligning av alle NAV-kontorene 1. Bakgrunn litt om Nav-reformen 2. Hvordan gjennomførte vi benchmarkingen 3. Hva fant vi 4. Årsakssammenhenger 5. Læring potensial og tiltak for forbedringer Analyse og konseptutvikling for Arbeids- og velferdsdirektoratets leieforhold 6. Bakgrunn 7. Hvordan gjennomførte vi analysen 8. Konseptutvikling - Soursingstrategi NAV, Side 2

3 Erfaringer fra gjennomgang og sammenligning av alle NAV-kontorene 1. Bakgrunn - litt om Nav-reformen Sammenslåing av Arbeidsetat (stat), Trygdeetat (stat) og Sosialetat (kommunene) Nav kontorer skulle etableres i 430 kommuner, og med flere kontorer i de større byene Etableringen skulle gjennomføres over en 3-årsperiode Retningslinjer, maler, håndbok, etc. ble etablert, men etableringen skulle skje i partnerskap med hver enkelt kommune Nå etter Nav-reformen disponerer NAV (Stat) om lag kvm gjennom 600 leieavtaler NAV, Side 3

4 2. Hvordan gjennomførte vi benchmarkingen 1. Innhenting og sammenstilling av grunnlagsdata Økonomisystemet (Agresso) Eiendomsregisteret (Lydia) Lokale oversikter (Excel) 2. Analyse basert på 8 hypoteser/årsakssammenhenger 3. Gjennomgang av 2 og 2 fylker, sammenligning mellom fylkene og med etatsgjennomsnitt 4. Analyserapport med anbefalinger om tiltak danner grunnlag for utarbeidelse av lokale tiltaksplaner NAV, Side 4

5 3. Hva fant vi Store variasjoner i arealbruk, husleienivå og driftskostnader fra fylke til fylke Potensial for fylkesvise forbedringer Årsakene er sammensatte og ikke entydige, men har likevel flere gjennomgående fellestrekk: NAV, Side 5

6 4. Årsakssammenhenger (1 av 2) Kontorenes størrelse Dårlig arealeffektivitet er som oftest hovedårsaken til høyt kostnadsnivå Arealbruken er ofte mer effektiv for de større kontorene, men husleien er her også ofte høyere, noe som ofte skyldes beliggenhet i pressområde Markedsforhold Byer og tettbygde kommuner har ofte noe høyere husleie I flere tilfeller ødelegger ett enkelt leieforhold et fylkes gjennomsnittstall Etableringsprosess Det har ofte vært kostnadseffektivt å bli værende i eksisterende lokaler i forbindelse med NAV- etableringen, men det finnes mange unntak Gjennomsnittsleien for de leieforholdene som er etablert ved ny adresser er ofte høyere enn der leieforholdene er videreført i oppgraderte lokaler. Arealeffektiviteten er ofte bedre i nye lokaler NAV, Side 6

7 4. Årsakssammenhenger (2 av 2) Kontraktsbetingelser De fylkene som har forhandlet på kontraktsvilkårene, og slik sett oppnådd ulike betingelser for de ulike kontorene, har som regel oppnådd bedre betingelser enn de som kun har lagt standarder til grunn. Teknisk kvalitet Ulik grad av oppgradering har naturlig nok påvirket husleienivået. Det er ikke noen gjennomgående sammenheng mellom bruk av etatens standard kravspesifikasjon og kostnadsnivå. Utleierforhold/Samarbeidsforhold Eiendomskostnadene er ofte høyere der kommunen er gårdeier, men kommunen er oftere utleier i de små leieforholdene Administrative forhold Fylker med tydelig lederfokus på området synes å ha gjennomgående bedre resultater Regnskapsdata er alene ikke egnet som tallgrunnlag for analyse av etatens eiendomsforhold NAV, Side 7

8 5. Læring potensial og tiltak for forbedringer Gjennomgangen danner grunnlag for lokale tiltaksplaner Fokus på avtaler med høy leie, høyt arealforbruk, høye driftskostnader Alle nye avtaler skal ha en sentral kvalitetssikring før inngåelse Alle leieforhold skal registreres i etatens felles eiendomsregister Det etableres felles mål og strategier for etatens eiendomsforhold NAV, Side 8

9 Analyse og konseptutvikling for Arbeidsog velferdsdirektoratets leieforhold 6. Omfang og gjennomføring Analysen omfattet 14 prosesser Vakthold/sikring, konferanse, resepsjon, sentralbord, kantine, møbelhåndtering, post, utskrift/kopiering, renhold, avfall, mv. Datainnsamlingen var omfattende og besto av 3 deler: Kvantitativ, dvs volumer og kostnader Kvalitativ, dvs intervjuer om metoder, samarbeid, etc Brukertilfredsundersøkelse, dvs hva mener brukerne om tjenestene Beregning av nøkkeltall Benchmarking mot gjennomsnittstall og beste praksis angir spennet i besparingspotensialet NAV, Side 9

10 7. Anbefalinger for å realisere identifiserte potensialer: 1. Intern forbedring: etablere internt leveranseapparat for å kunne levere kostnadseffektive og konkurransedyktige tjenester 2. Reforhandlingsprosess for å samle tjenestene i en kontrakt samt etablere prosessoppfølgerregime 3. Arealoptimering for å redusere arealbruken per fysiske arbeidsplass og sikre økt utnyttelse av disse NAV, Side 10

11 8. Konseptutvikling FM konsept 1 Definisjon av FM og FMstrategi 2 FMtjenester, servicenivåer og sourcingstrategi 3 Resultatoppfølging 4 Bestillerorganisasj on 5 Avtalestruktur 6 Prismodell 7 Innkjøpsprosess NAV, Side 11

12 8. Sourcingstrategi - Det foreslås en modell der Nav jobber mot færre eksterne leverandører av FM-tjenester Dagens løsning Fremtidig løsning Outsourcet Eget personell Bundlet outsourcing Bundlet eget personell Kantine Kaffemaskiner Renhold Kontormateriell Sentralbord Hybrid Vakthold og sikring Konferanse Resepsjon Møbelhåndtering Utskrift og kopiering Arealplanlegging Avfallshåndtering Renhold Kantine Kaffemaskiner Vakthold og sikring Kontormateriell Single sourcing Sentralbord Utskrift og kopiering Resepsjon Konferanse Posthåndtering Arealplanlegging Flytting Møbelhåndtering Lokalkostnader Posthåndtering Avfallshåndtering Lokalkostnader Flytting Endringen innebærer ingen forandring i hva som utføres av eksterne leverandører og hva som utføres in-house, men én leverandør leverer samtlige tjenester som i dag er outsourcet Dagens in-house leveranser bundles slik at tjenester som hører naturlig sammen sees i sammenheng og synergier kan utnyttes Modellen kan gjenbrukes med stor effekt i et etatsperspektiv for Nav NAV, Side 12

13 Oppsummering Det er mye læring i det å gjennomføre benchmarking av FM-tjenestene Det er arbeidskrevende å få kontroll på dataene slik at FMtjenestene reelt kan sammenlignes Det er antakelig enda mer krevende å realisere potensialet, men gevinsten kan være betydelig NAV, Side 13

14 Takk for oppmerksomheten! NAV, Side 14

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16

1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7. 1.1 Innledning 7. 1.2 Strategisk utvikling 8. 1.3 Konkrete forslag 16 2 1 STRATEGISK UTVIKLING OG KONKRETE FORSLAG 7 1.1 Innledning 7 1.2 Strategisk utvikling 8 1.3 Konkrete forslag 16 2 RAMMENE FOR EKSPERTGRUPPENS ARBEID 18 2.1 Mandat og sammensetning 18 2.2 Hovedkonklusjoner

Detaljer

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 Politidirektoratet Pb 8051 Dep 0031 Oslo Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 HØRING - RESULTATREFORMEN - RAPPORT OM ENDRINGER I DISTRIKTSSTRUKTUREN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

Detaljer

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten

Oktober 2013. Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Oktober 2013 Deloittes årlige undersøkelse om virksomhetsstyring i staten Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 Statlig sektor har mer oppmerksomhet på å gjennomføre samfunnsoppdraget enn å forbedre og utvikle

Detaljer

Effektive kommunale innkjøp med E-handel

Effektive kommunale innkjøp med E-handel ØF-notat nr. 05/2003 Effektive kommunale innkjøp med E-handel Innkjøpsanalyse og gevinstanalyse av Reidun Grefsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012

Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 Facility Management (FM) og Facility Services (FS) Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden og Linn Pettersen oktober 2012 Bransjens behov for statistikk I denne statistikken anvendes begrepene

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota

Revisjon av standarder for faktura og kreditnota Revisjon av standarder for faktura og kreditnota 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Kort intro til elektronisk handel... 3 2.1.1 Elektronisk faktura - Slik fungerer formidlingen... 3 2.1.2 Elektronisk

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer