EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen Bedre byrom der mennesker møtes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen 06.11.2014. Bedre byrom der mennesker møtes"

Transkript

1 EIERSKAP OG ENGASJEMENT FOR EN GOD EIENDOMSFORVALTNING Knut Johansen Bedre byrom der mennesker møtes

2 1.Kort om Rom 2.Hvorfor outsource 3.Vår opplevelse av leveransen 4.Tjenester vi ønsker at leverandøren utvikler/forsterker 5.Hva skal til for at leverandøren skiller seg positivt ut i forhold til andre leverandører

3 1 Kort om Rom Eiendom AS

4 Rom Eiendom er NBSs eiendomsselskap Jernbanen (1996) Infrastruktur Operatør

5 Organisasjon Rom Administrerende direktør Strategi og samfunnskontakt Økonomi og administrasjon Personal og organisasjon Utviklingsavdelingen Eiendomsavdelingen (FDV) Driftsavdelingen (fagavdeling/stab)

6 Porteføljen

7 Rom Eiendom i tall Eiendommer 2200 Bygg Stasjoner Leiekontrakter Bygningsmasse Utviklingspotensial kvm 2 mill kvm Porteføljeverdi MNOK Årlig investeringsnivå MNOK 1465 Årsresultat 2013 MNOK 280 Ansatte 93 i 6 byer

8 Forvaltning Økt DR : 730 MNOK Avantor NPRO Rom (inkl. S21-23) Entra KLP 40 Forv areal (hele 1000) Leieinntekter (MNOK) Antall bygg (forvaltning)

9 Et mangfold av stasjoner Rom eier og forvalter ca. 330 av landets stasjoner Fra velkjente eiendommer som Oslo S og stasjoner i de store byene Til små stasjoner som både kan være vernede og med et historisk sus Vårt mål: Stasjonene skal være attraktive og tilpasset de reisendes behov, med publikumsarealer, et relevant service- og informasjonstilbud

10 Spennende men utfordrende portefølje Kontorer, skole, næringslokaler, logistikk sentre, restauranter, butikker, kjøpesentre, parker, hotell, boliger, leiligheter, bryggeri, toaletter, driftsgårder, godsterminaler, stasjoner, parkering, verksteder

11 Vernede stasjoner I alt 285 bygninger underlagt kulturminnevern, i hovedsak stasjoner 84 bygg fordelt på 40 stasjoner er fredet Kontinuerlig arbeid med revitalisering og igangsetting Rom er bevisst sitt ansvar som eiere av kulturarven Godt samarbeid med vernemyndighetene

12 Nye Oslo S Operakvarteret, Oslo. Kontorer, boliger, butikker og servering. OSU Grefsen, Oslo nye leiligheter Ved Bergen stasjon. Nytt kontorbygg

13 2 Hvorfor outsource/utkontraktere

14 Utkontraktering Utkontraktering, også omtalt som tjenesteutsetting eller konkurranseutsetting (fra engelsk outsourcing), går ut på at en organisasjon går over til å skaffe en vare eller tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å levere denne selv. Dersom offentlig sektor bedriver utkontraktering, omtales det oftest som konkurranseutsetting.

15 Out- eller insourcing? Fokus på kjernevirksomheten Kulturendring Eierskap Rasjonalisering Geografi «Kjøp det som kan leveres i et fungerende marked» Kjenn din portefølje, først da kan du kjøpe riktig Bedre tilgang på, og bredde i kompetanse

16 Hele verdikjeden Kompetanse og kapasitet i hele verdikjeden Idé og konseptutvikling Regulering Prosjektutvikling Utleie Bygging Transaksjon Eier/ investor Forvaltning, drift og vedlikehold

17 Alle outsourcinger/insourcinger har sin egen historie - Roms historie 1996: Eierskap og ansvar i norsk jernbane ble omorganisert NSB delt i et trafikkselskap (NSB BA) og en infrastrukturetat (Jernbaneverket) Sistnevnte fikk ansvaret for jernbanespor, perronger og venterom, elektrisk baneanlegg, signal- og sikringsanlegg (- kort og godt alt med jernbanestasjoner og holdeplasser), men med en klausul: Selve stasjonene bygget før 1996 med tilhørende områder/tomter skulle fremdeles tilhøre NSB

18 Utkontraktering 2001: De driftsuavhengige eiendommene ble skilt ut i eget selskap (ROM eiendomsutvikling as) Selskapet skulle i utgangspunktet selges, men det ble bestemt at NSB likevel fikk beholde det De driftsavhengige eiendommene ble forvaltet av en ekstern forvalter regulert av en avtale (først Celexa Eiendomsforvaltning AS, senere Aberdeen Property Investors) 210 ansatte outsourcet fra NSB Eiendom til Celexa 17 ansatte i Rom

19 Utkontraktering 2006: Rom tar tilbake forvaltningsoppdraget fra Aberdeen Property Investors Coor Service Management fikk i oppdrag å drifte bygningsmassen 65 ansatte fra API til Coor Forvaltning og økonomi 45 ansatte fra API til Rom Rom skifter navn fra ROM eiendomsutvikling til Rom Eiendom AS Ny strategi: fra idé- og konseptutvikling og regulering til å operere i hele verdikjeden (et fullskala eiendomsselskap)

20 Utkontraktering 2010: Endret strategi til langsiktig utvikling av fremtidsrettede kollektivknutepunkt by- og stedsutvikling å skape verdier for eier og samfunnet. 2011: ISS vinner konkurransen om drift av porteføljen. Overtar oppdraget fra Coor uten virksomhetsoverdragelse. 2014: Forlenget avtalen til

21 Roller og ansvar drift og vedlikehold ISS: Driftsteknikere: Gjennomføre tilsyn og skjøtsel etter planlagt program. Utføre tilleggsarbeider etter bestilling fra Rom. Driftssjefer: Lederansvar for Driftsteknikerne. Prosjektledere for vedlikeholdsarbeidene innenfor gitte rammer/fullmakter Rom: Driftsledere: Lokal/Regional oppfølging av drift og vedlikehold, kvalitetssikring ift utførte arbeid. «Kvalifisert kjøper» lokalt. Ivareta eierrollen lokalt mht drift og vedlikehold. Fagansvarlige: Dybdekunnskap innen de enkelte fag. Oppfølging og utvikling av driftsavtalen. Utarbeide prosedyrer/rutiner og ivareta IK (brann, el, legionella etc.) på tvers av porteføljen. Se helheten i drift ved valg av tekniske systemer og løsninger. Initiere tiltak og støtte ift fagområdene, spesielt energi og teknikk. Ansvar for at rutiner og prosedyrer er på plass, og at driftsavtalen fungerer optimalt ift de operative enhetene.

22 3 Vår opplevelse av ISS sin leveranse

23 Året 2011 Nesten katastrofe!!!!! Hva p.er har vi gjort?

24 Dagens leveranse fra ISS Vi har forlenget avtalen frem til , og det må jo bety noe. All time high Leietakerundersøkelse! Godt samarbeid med kontraktsledelsen Leverandør som lytter Sterk forbedring på de fleste punkter God utvikling ift IT-systemer Bedre prosesser og styring Mange dyktige medarbeidere Fortsatt lokale variasjoner i ytelse og samarbeidsform Bedre oversikt og bedre disiplin - også i egne rekker Se opp for uønskede hendelser Ønsker mer stabilitet i ressursene Ønsker mer proaktiv holdning

25 4 Tjenester vi ønsker at ISS utvikler/forsterker.

26 Tjenester vi ønsker at ISS utvikler/forsterker Tjenester til våre kunder/intern service Profesjonell prosjektledelse med kunnskap om offentlig byggesaksbehandling Teknisk rådgivning/tjenester

27 5 Hva skal til for at ISS skiller seg positivt ut ift andre leverandører

28 Hva gjør en leverandør til en foretrukket leverandør? Fire viktige prinsipper: 1 Forstå kundens behov og adferd. Glem ikke kundens kunde!!! 2 Gi kontraktsansvarlig fullmakter og besørg at samhandlingen med kunden er god. 3 Proaktiv holdning, god service og leveranse litt over forventningene. 4 Sats på kompetanse og let hele tiden etter forbedringspunkter.

29 Takk for meg!!

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt 28.5.13 - Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Hvordan kan satsingen på jernbanen i Osloregionen følges opp og utnyttes gjennom økt fokus på knutepunktsutvikling. Eksempler fra ulike deler av Osloregionen. Signe Horn, dir Strategi og samfunnskontakt

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt.

ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. Årsrapport 2014 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Årsrapport 2014 ROM Eiendom eier, forvalter og utvikler eiendommer på og rundt knutepunkt. ET LEDENDE EIENDOMSSELSKAP 2 KNUTEPUNKTSUTVIKLING Et ledende eiendomsselskap

Detaljer

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning

NTNU institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Eiendomsutvikling og -forvaltning Forord Rapporten «profesjonalisering og samordning ved avhending av offentlig eiendom» er mitt avsluttende arbeid i masterstudiet eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet har vært

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009

Nova goes green. Nr 1 Mai 2009 Nr 1 Mai 2009 Nova goes green Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Leietakerprofil og leietakermiks Cecilie Martinsen 30. november 2011 Den store Utleiedagen, NE Kunnskap. Bedre byrom der mennesker møtes

Leietakerprofil og leietakermiks Cecilie Martinsen 30. november 2011 Den store Utleiedagen, NE Kunnskap. Bedre byrom der mennesker møtes Leietakerprofil og leietakermiks Cecilie Martinsen 30. november 2011 Den store Utleiedagen, NE Kunnskap Bedre byrom der mennesker møtes Innhold 1. Kort om Rom Eiendom AS 2. Porteføljen 3. Kort om metodikk

Detaljer

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen

Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon av Pål Henrik Kristiansen Presentasjon: Historie og fakta om Søylen Eiendom AS Historien til Søylen Eiendom er vesentlig for å forstå hvorfor IK og brannvernledelse ikke har fungert optimalt.

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF. Drammen, 13. mai 2014

Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF. Drammen, 13. mai 2014 Orientering til formannskapet om arbeidet med eierstrategi for Drammen Eiendom KF Drammen, 13. mai 2014 Bakgrunn Som tidligere varslet har rådmannen startet arbeidet med å utarbeide eierstrategi for Drammen

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB

Gjennomgang og status - Sandnes Bydrift KB SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201102564 : E: 210 : Per Hanasand Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 24.05.2011 74/11 Bystyret 31.05.2011 SANDNES BYDRIFT

Detaljer

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56

Oslo Kontorbygg 76 Kjøpesenter 2 Hotell 1. Trondheim Kontorbygg 6 Kjøpesenter 1 Hotell 2. Landet for øvrig Kontorbygg 56 Vital Eiendom AS forvalter ca. 1 800 000 kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen. En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører. www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen Eiendomsbransjen En introduksjon til bransje, fagområder, karrieremuligheter og sentrale aktører www.eiendomsfag.no/eiendomsbransjen 1 Om Senter for eiendomsfag Senter for eiendomsfag er et nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge

INNHOLD. Side 4-5 Fra konsernsjefen. Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige. Side 8-9 Marked / GK Danmark. Side 10-11 Marked / GK Norge GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 Fra konsernsjefen Side 6-7 Marked / Gunnar Karlsen Sverige Side 8-9 Marked / GK Danmark Side 10-11 Marked / GK Norge Side 12-13 Marked / Theodor Qviller Side 14-15

Detaljer

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV

THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV NTL NAV THOR EVEN BRENDEN, TORGEIR HOMME, ROGER MYRVOLD OG MARIT TORSETH KONSULENTBRUK I NAV Forord En stor andel av

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE

ServiFlex - Service satt i system. En tredje periode for StatoilHydro og YIT ET FORSVAR FOR SERVICE Nr. 1 2009 Et kundemagasin fra YIT Building Systems ServiFlex - Service satt i system ET FORSVAR FOR SERVICE En tredje periode for StatoilHydro og YIT LEDER INNHOLD NR 1-2009 GJESTESKRIBENT Arne Malonæs

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk KIRSTEN ARGE Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom

Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom SINTEF Byggforsk Kirsten arge Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt Prosjektrapport 11 2008 SINTEF Byggforsk Strategisk porteføljeforvaltning av kommunal eiendom Forprosjekt

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer