Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009"

Transkript

1 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU)

2 EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2

3 EIERFORHOLD OSU HAV Eiendom AS (Oslo Havnevesens eiendomsselskap) 66% 34% 3

4 BJØRVIKA 4

5 Bjørvika i fremtiden 5

6 Prosjektene i OperaKvarteret 1) PwC bygget på ca kvm, ferdigstilt des ) KLP bygget, ca kvm, ferdigstilles våren ) Trinn 1 av boligbyggingen står ferdig våren 2010 og inneholder 53 leiligheter. Salget starter medio september ) Søhetta bygget på ca kvm, antas ferdigstilt 2011/12 5) B11.b (Visma bygget) på ca kvm ferdigstilles våren ) Trinn 2 av boligbyggingen består av ca 60 leiligheter med antatt ferdigstillelse 2012 I tillegg etableres det ca kvm handel/forretning og bevertningsarealer,. 7) DnBNOR sitt nye hovedkontor. 3 bygninger på til sammen ca kvm. Inneholder Trinn 3 av boligbyggingen, ca. 40 leiligheter Ferdigstillelse 2012 og ) og 9) er hhv. Trinn 4 og 5 I boligbyggingen, og I inneholder til sammen ca 300 leiligheter. Ferdigstillelse 2013/

7 Organisering Intern Tilknytningspunkt OSU Ekstern Arkitekter/planleggere 22/09/2009 Megler/Rådgiver næring Megler/Rådgiver bolig Megler/Rådgiver retail Forretningsførsel Juridisk/skatt/avg. Prosjektledelse Finans/Analyse/strategi Endringer i nødvendig kompetanse skal vurderes fortløpende Kjernekompetanse (intern) Støttekompetanse (ekstern)

8 Vår plassering i verdikjeden Svært aktiv Utvikle Utleie/ salg Bygge Eie Drift Service Lite aktiv 22/09/2009

9 Energi /miljøtiltak 9

10 Investors muligheter: OSU jobber aktivt med å påvirke leietakere: Bevisstgjøre om gevinster (image, kostnader ) Bevisstgjøre om sammenhenger som påvirker energibehov, drøfte løsninger med bakgrunn i dette (eks fasadeløsninger, luftmengde, temperatur, ventilasjon)

11 Investors muligheter: Være en aktiv byggherre som stiller krav til bransjen mht å tenke nytt: arkitekter leverandører/produsenter (f.eks fasader) entreprenører

12 Investor i brytningstid Samfunnsansvar og klimavennlige løsninger er fremtiden. TEK07, fremtidige energikrav og merkeordninger innebærer store forandringer i løsninger og måter å jobbe på. De investorer som ikke lærer seg dette vil sakke akterut.

13 Investors erfaringer Mange leietakere opptatt av energimerkeordning. Mange leietakere opptatt av samfunnsansvar. Ikke like mange er innstilt på økte investeringskostnader. Byggebransjen har en lang vei å gå, men det er heldigvis utvikling å spore mht holdninger og løsninger hos de aktørene som har blitt utfordret.

14 Miljøoppfølging i Bjørvika Felles overordnet miljøoppfølgingsprogram OMOP Eget hefte med miljøkrav til utbyggerne (styringssystem) Miljøoppfølgingsprogrammer (MOP) for hvert byggeprosjekt

15 Felles mål for Bjørvika (OMOP) Balanse mellom energiforbruk og lokal energitilgang Klimagassutslipp stasjonære kilder = null Tilført energi fra energikilder utenfor planområdet maks 110 kwh/m2 (kontor) og 90 kwh/m2 (bolig)

16 OperaKvarteret Mål: Tilfredsstille målene i OMOP og komme godt under nye TEK

17 Rammebetingelser OperaKvarteret Siktlinjer og striper gir smale, slanke bygg som ikke er optimalt mht energibehov, men som gir andre miljøkvaliteter (åpent mot sjøen, høy utnyttelse nær Norges største kollektivknutepunkt)

18 Siktlinjer og bygningsstriper

19 Strategi OperaKvarteret: Gjøre det beste ut fra disse rammebetingelsene vha passive energibesparende tiltak og VVS

20 PWC bygget Tilfredsstiller nesten TEK07 Netto beregnet energiforbruk 173 KWh/m2 (TEK KWh/m2). NS3031:07 lagt til grunn. Litt over OMOP mål for Bjørvika Tilført 112 KWh/m2 Mål OMOP: 110 KWh/m2 medregnet her elforbruk i bygget + el og biogass for å produsere fjernvarme og fjernkjøling til bygget. Overskridelsen er kommet i senere tid som følge av mer fintregnende beregninger NS3031:07

21 Klimavennlig energiforsyning til oppvarming, kjøling og tappevann Hele 84% av levert kjøleenergi er klimanøytral (fjernkjøling basert på sjøvann) 66% av den leverte varme energieen er klimanøytral (Fjernvarme basert på sjøvann) Overskuddsvarme fra kjøling gjenvinnes i kjøleanlegget føres tilbake til byens fjernvarmenett

22 Beregnet energiforbruk OperaKvarteret, jf Årsrapport for Bjørvika OperaKvarteret Tilført energi til bygget fra energikilder utenfor planområdet (Mål OMOP 110) Netto beregnet energiforbruk (kwh/m2 år) NS3031 TEK07. TEK07: 165 kwh/m2 år KLP-bygget 105 kwh/m2 år 138 kwh/m2 år Snøhetta-bygget 107 kwh/m2 år 148 kwh/m2 år Bygg B11b (tidl. Visma-bygget) 105,4 kwh/m2 år 153 kwh/m2 år DnB Bygg A 109 kwh/m2 år 159 kwh/m2 år DnB Bygg C 105 kwh/m2 år 153 kwh/m2 år PWC-bygget 112 kwh/m2 år 173 kwh/m2 år

23 Eksempel på iverksatte passive tiltak (KLP): Ekstra isolasjon i vegger (20 25 cm) Forblending av glassfasader (25 cm isolasjon bak glass) Redusert vindusareal (under 20% av BRA i KLPbygget) brystning Godt isolerte vinduer (U verdi vinduer 1,2 W/m2K*) Reduksjon av kuldebroer Krav til lufttetthet ved utforming av detaljer Passiv utnyttelse av sol som varmekilde Solreflekterende glass

24 Eksempel på energibesparende VVS tiltak (KLP): Varmegjenvinning av ventilasjonsluft Desentraliserte ventilasjonsaggregater med behovsstyring Bevegelsesdetektorer for lys i kontorer Natt og helgesenking av innetemperatur (19 C)

25 BJØRVIKA EN BY FOR ALLE Takk for oppmerksomheten 25

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth NÆRINGSEIENDOM 2010 Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth Om Aspelin Ramm Familieeiet, stiftet 1881 Eiendom og handel (Motek) Ca. 400.000

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

Energispareprisen 2013

Energispareprisen 2013 Energispareprisen 2013 tildeles Rica Bakklandet Hotel ved KLP Eiendom Trondheim og Rica Hotels www.trondheim.kommune.no/energispareprisen www.trondheim.kommune.no/energispareprisen 2 Trondheim kommunes

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Norske Rørgrossisters Forening

Norske Rørgrossisters Forening Innspill fra Norske Rørgrossisters Forening til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet Innledning og generelle betraktninger Norske Rørgrossisters Forening

Detaljer

Utfordringer og løsninger Varme og kjøling

Utfordringer og løsninger Varme og kjøling Utfordringer og løsninger Varme og kjøling Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Olavsgaard 25. februar 2013 Sylvia Skar, energi og miljørådgiver, Norconsult shs@norconsult.no Amibisjonspyramide

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Kort om Bellona Hvorfor energieffektivisering og konvertering fra fossilt Rapporter om energieffektivisering og SmartCity Lønnsomme tiltak

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer