Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS"

Transkript

1 Hvordan oppnå energibruk som beregnet hvorfor stemmer det sjelden? 27. mai 2014 Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

2 Hvordan arbeider DNB med energi merke? Alle bygg registreres i en liste Vi sammenligner simulert verdi med faktisk Vi identifiserer avstand til neste merke Vi registrerer varme merke

3 Energimerkeordningen DNB Næringseiendom har ved årsskiftet 2012 utarbeidet 148 energiattester. A: 0% B: 4% - C: 16% - D: 40% - E: 22% - F: 17% - G: 0,1% Det er et hovedinntrykk at beregnet levert energi ligger samlet for portefølje svært nær faktisk registrert spesifikt forbruk, men det er store variasjoner mellom byggene.

4 Solgte og kjøpte bygg i perioden 2012/2013 Solgte bygg Kjøpte bygg

5 Bygg bedre enn merke typisk forretningsbygg

6 Bygg med stort potensiale høyt faktisk forbruk

7 Energimerker pr. mai 2014 Salg av bygg har medført «høyere» snitt Nye bygg i porteføljen har dradd snittet opp Større rehabiliteringer drar merke opp Ca. 30% av byggene ligger innenfor B og C Status energimerker hos DNB pr. 15. mai 2014 B C D E F G merke Bokstav bedre forbruk enn merket høyere forbruk enn merket energiforsyning

8 Formålsfordeling av energiforbruk for å identifisere enøkpotensialet på byggene 8

9

10 Miljøstrategi for bankbyggene Bankbyggene del av «MOP» for barcode rekken Energimerke B ISO sertifisering av hovedkontor funksjonene Lavt papir forbruk Avansert avfallshåndtering med papirkvern og rørsystemer for papir og nedbrytingsanlegg for organisk avfall Ingen parkeringsplasser for ansatte Fokus på bruk av kollektiv transport, gå/løpe og sykkel for å komme seg til og fra arbeid Grønne tak i form av Sedum Høy grad av fornybare energikilder Internt utstyr (PC, skjermer, servere) med høye energiklasser Bærekraftige materialer i stein, glass og tre

11 Nøkkeltall og fakta 4200 ansatte + gjester og leverandører Totalt m2 areal med underetasjene (37.000m2/13.000m2/22.500m2) Ca. 16m2 kontor plass pr person 100% landskap Ca. 10% underdekning av kontor plasser 200 P-plasser 500 garderobe skap Stor sykkelparkering El bil pool Alle fellesfunksjoner som varemottak, avfallshåndtering og parkering plasert i kjelleretasjene.

12 Energi krav til Bjørvika byggene TEK 07 netto energibehov for kontor bygg er 165kWh/m2 / år Miljøoppfyllingsplan for Bjørvika området DNB krav:

13 Utdrag fra energimerke - midtbygget

14 Virkelige verdier Alle tre byggene har oppnådd energimerke B Levert energi er for tidlig å si enda Lekkasje tall: - målt lekkasje tall for «midt-bygget»: 0,6 - lekkasje tallet beregnet i prosjektet: 1,5

15 Teknikk Behovsstyring på lys, varme, kjøling og ventilasjon VAV benyttet i møterom Kjølebafler og fan coil på møterom og kantine Energieffektiv belysning Tett bygning med lekkasje tall på 0,6 Desentraliserte vent. anlegg. Totalt 53 aggregat i midtbygget. Fjernvarme Egen kjølesentral for hele barcode rekken (DNB NE vil drifte den i fremtiden) Gode robuste løsninger er valgt Pga. høyden på bygget er det lav trykk og høy trykksløsning på varme og kjøling.

16 Hovedbygget - energi utfordringer Gatevarme Data romskjøling Kunstbelysning på gatepla Stor kantine drift Meglersal 24 timers drift i deler av b

17 Miljømål for nytt hovedkontor Klima Ansvar Kutte CO2-utslipp med 60 %* OP - Enøk, fjernvarme, transport Energi Ansvar % lavere energiforbruk (B) OP - Energistyringssystem, arealreduksjon, Grønn IT Innkjøp/anskaffelser Ansvar Miljøvennlige anskaffelser OP - Miljøkriterier for innkjøp (MOK) - Miljømerkede varer - Kvalitet, tidløs design og holdbarhet - Miljøkriterier kantine Papir Ansvar Redusere papirforbruk med 20 % OP - Dobbeltsidig utskrift og "hent utskrift" koblet til kort Avfall Ansvar Redusere restavfall med 25 % OP Kildesortering, miljøstasjoner, kompostkvern, innkjøpspolicy Unngå engangsprodukter Transport Ansvar Færre og "grønnere" jobbreiser (10 %) HR/IT Sentral beliggenhet, ikke parkering - Video-/pc-konferanser HR/IT Elbilpool, bysykkelkort (pilot 2010) HR Opplæring Ansvar Opplæring i bruk av bygget/videokonferanser HR/MOK Kostnadsbesparelser: mill. kroner årlig (lavere driftskostnader) Miljøtiltak krever i noen tilfeller ekstra investeringer på kort sikt/for en enkelt enhet, men tiltakene kan gi store kostnadsbesparelser for konsernet over tid Avkastning også i form av miljø- og omdømmeeffekt

18 Utfordring 1: Grønn IT IT står for 30 % av energiforbruket hos kontorbedrifter (økende), men IT betaler ikke strømregningen - Datarom (stort energisluk) - PC og AV-utstyr (energiforbruk) Samordning mellom bygg og IT er sentralt - Riktig dimensjonering av datarom avgjørende (outsourcing, fysisk plassering, kritisk vurdering av faktisk behov, riktig kabling etc.) Innkjøp av IT-utstyr er en viktig premissgiver - Energieffektivitet vektlegges ikke i dag IT kommer til å spille en avgjørende rolle for faktisk energiforbruk i nytt hovedkontor. Er bevisstheten høy nok hos de involverte?

19 Utfordring 2: Miljøvennlige anskaffelser/innkjøp Miljø vektlegges i liten grad ved dagens anskaffelser/innkjøp - Få miljømerkede produkter og lite tydelige miljøkriterier Askaffelser/innkjøp er en viktig premissgiver for å nå andre miljømål (energiforbruk, avfall osv.) Legger vi nok vekt på kvalitet, tidløs design, holdbarhet og mulighet til å oppgradere/reparere? - Å kjøpe færre ting er enda viktigere enn å kjøpe miljøvennlig! Har vi lang nok tidshorisont? Å kjøpe kvalitetsprodukter som er noe dyrere, men har lang levetid, kan være en lønnsom investering på sikt og er samtidig bra for miljøet.

20 Utfordring 3: Bruk av bygget endre atferd og holdninger Hvordan sikre at faktisk energiforbruk blir lavt? - Opplæring, bevisstgjøring og holdningsendring (særlig hos ledere) - Unngå avvik/særordninger (egne vifteovner, ekstra belysning osv.) Utarbeide gode standardløsninger som man holder seg til. - Fremtidige innkjøp og investeringer må vektlegge energieffektivitet (belysning, pcer osv) Hvordan sikre at medarbeiderne tar i bruk videokonferanser og andre digitale verktøy? - 10 % færre reiser vil gi en kostnadsbesparelser på 35 mill kr per år - Opplæring, skape trygghet og holdningsendring (også hos ledere) - Bedre støtte til å sette opp videokonferanser? Hvordan lykkes med atferds-/holdningsendring? Ledere må gå foran med et godt eksempel, ikke minst når det gjelder videokonferanser.

21 Noen tanker om alternative sammenlignings kriterier for energiforbruk Energiforbruk pr. medarbeider pr bygg? Energimerke fordelt på areal? Energiforbruk i forhold til omsetning i forretningsbygg? Energiforbruk pr gjestedøgn/romdøgn for hotell?

22 Oppsummert Benytt energimerke aktivt i ENØK arbeidet for å bedre energi ytelsen Benytt detaljerte Simien beregninger ved større enøk tiltak Formålsfordel energibruken i bygget (datarom, snøsmelting, utelys, andre større forbrukere/intern laster) Tillat alternative energikilder for fjernvarme Hvordan oppnå energibruk som beregnet Ta kontroll på energibruken i bygget vha. et energi oppfølgingssystem

23 Ingen selvfølge at besparelser varer evig!

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth

NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth NÆRINGSEIENDOM 2010 Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth Om Aspelin Ramm Familieeiet, stiftet 1881 Eiendom og handel (Motek) Ca. 400.000

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Sammen skaper vi verdier for fremtiden:

Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Samfunnsansvarsrapport 2008 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 3 Om rapporten Det er vår ambisjon at denne publikasjonen skal gi et oversiktlig bilde av hva KLP har gjort

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer