Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år"

Transkript

1 Nedre Eiker kommune Trygghet og samhold i 125 år ÅRsrapport2011 1

2 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar 5 Rådmannens kommentar 6 Politisk organisering og ledelse 8 Adminstrativ organisering og ledelse 9 Året som gikk 10 Årsberetning 12 Kostra Larvik Kristiansand 14 Investeringsregnskapet 15 Balansen 16 Arbeidskapital og likviditet Gjeld 17 Utvikling i frie inntekter 18 Økonomisk stilling 19 Ansatte 20 Sykefravær 21 Innbyggere og folketallet 22 Kart 23 Sentraladministrasjon 25 Oppvekst 31 Kultur og fritid 35 Helse og omsorg 40 NAV Sosiale tjenester 43 Tekniske tjenester 48 Nedre Eiker kirkelige fellesråd Nedre Eiker kommune Tlf Besøksadresse: Rådhusgata Mjøndalen Postadresse: Postboks C 3051 Mjøndalen Drammen Moss Halden Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Portrett politkere/ansatte: Nedre Eiker kommune Grafisk formgivning: Nedre Eiker kommune Trykk: Eiker Trykkeri AS, 3300 Hokksund Göteborg Nedre Eiker kommune ligger ved den vakre Drammenselva og har kommunene Øvre Eiker og Drammen som nærmeste naboer. Kommunens historie er preget av industriens framvekst og tilbakegang. I middelalderen fantes det møller og sagbruk som produserte for eksport. Senere ble det etablert spikerverk, teglverk, kalkovner, gummivarebedrift og et stort spinneri. Det ble for første gang registret tømmerfløting i Da treforedlingsindustrien vokste fram for 100 år siden ble Nedre Eiker en industrikommune av dimensjoner. Rundt 1970 ble de fleste av våre tradisjonsrike bedrifter nedlagt og tømmeret forsvant fra elva. Det ble starten på en endring fra et industristed til et sted hvor det satses på service og handel som næringsvei. I dag bor det rundt innbyggere i Nedre Eiker kommune. fotografiene i årsrapporten Fotograf Torbjørn Tandberg fra Krokstadelva ble sluppet løs med kamera hvor han fikk i oppdrag å ta bilder av mennsker som bor og lever i Nedre Eiker kommune. Utgangspunktet har vært å se hva man fyller livet sitt med og hva man kanskje ikke tenker over: at kommunen er en naturlig del av hverdagslivet for alle fra vugge til grav. På skolene og barnehagene i Nedre Eiker er det barn fra alle verdenshjørner. Ved siste opptelling var det over 90 nasjonaliteter. Siden Bråta åpnet i 2005 har det blitt et lite samfunn hvor man kan tilbringe sin siste tid i livet. Marit Kvale er en av de som bor på Bråta i sitt 94. år. Hver torsdag går hun på dans sammen med naboer og venner. På Ryghkollen driver Bjørn Gevelt en av Buskeruds største smågrisproduksjoner. Fjøset hans rommer cirka 1000 griser i forskjellige størrelser. I perioder får han hjelp fra litauske Jurata. Hun er uerstattelig i sin omsorg for de små grisungene, som gjerne kommer opp til fjorten av gangen. Familien Støstad Kvale stortrives i skiløypene i eikerskogene. Så fort snøen kommer er familen ute på ski. Ved å bo på Langløkka kan de ta på seg skia i gangen og gå rett ut i lysløypa. Også speidergruppene i Krokstadelva og Mjøndalen stortrives i snøen ved Årbogen, og har mange treff her i løpet av vinteren. Unni og Moa Østbye Strand bor i Mjøndalen. I dette hjemme bobler kreativitet når Unni trykker, syr og skaper vesker, slips alt med en tanke om gjenbruk. Alt selges på internett og sendes ut til kjøpere fra hele verden. Elena fra St. Petersburg møtte den store kjærligheten i Per fra Norge. Hun pakket koffert og flyttet til lille Steinberg. I dag bor de ved elva og datteren Anne-Lise har i en årekke vært en ivrig riverdanser. I september 2011 ble lille Leah Sofie født, og hun er det fineste storebror Emil vet. Hver uke går mamma Maria Espegard med Leah på babysvømming og Emil besøker flitting Eknes svømmehall. Om fotografen Torbjørn Tandberg (1956) er født og oppvokst i Krokstadelva. Det er her han har tilbrakt det meste av sitt liv som barn, ungdom, og voksen. Kjennetegnet på bildene til Torbjørn er mennesker i beveglse og menneske i natur. Ved å være en av Norges mest kjente og prisbelønnede fotografer reiser han til alle verdenshjørner for å ta bilder - fra Frankrike til Uganda og selvfølgelig til Nedre Eiker som alltid vil være hjemme. 2

3 3

4 Ordførerens kommentar Bent Inge Bye Ordfører i Nedre Eiker Arbeiderpartiet 2011 var et valgår. Det var valg til kommunestyrer og fylkesting. Valgresultatet og forhandlingene som fulgte, ga et nytt politisk flertall i Nedre Eiker. Noen politikere ble tilfredse andre skuffet. Akkurat slik det alltid er etter valg. Men etter at vi har startet den politiske arbeidsdagen i hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret, konstaterer jeg at det hviler et konstruktivt samarbeidsklima i det politiske miljøet i Nedre Eiker. Vi kan være uenige i enkeltsaker og om enkelte veivalg og bryne hverandre på forskjellige standpunkter og meninger. Det kan være fruktbart og virker styrkende i den demokratiske prosessen. Det overordnede for alle politikere i Nedre Eiker er å legge grunnlag for best mulig utvikling for kommunen og innbyggerne. Dette kom klart til uttrykk da kommunestyret i fjor høst behandlet budsjettet for Det var full enighet om driftsbudsjettet, men noen ulike prioriteringer når det gjaldt investeringsbudsjettet. Kanskje ikke så overraskende. Mye av forklaringen ligger i den økonomiske situasjonen for Nedre Eiker kommune. Vi gikk inn i 2011 med et overskudd fra 2010 og gjennom året holdt vi kontroll på økonomien. Men bedringen må også forklares med større statlige overføringer. Nedre Eiker har kommet heldigere ut enn tidligere. Det såkalte rammetilskuddet har økt, men det har også oppgavene. Et eksempel på det er ansvaret for barnehagene. Tidligere ble driften av barnehagene støttet gjennom øremerkede tilskudd. Nå ligger barnehagene i rammestilskuddet. Erfaringen fra 2011 forteller oss at dette har ført til en underfinansiering med de konsekvenser det har for økonomien i kommunen. Omleggingen har gjort det mer uforutsigbart og kan begrense vår handlefrihet. I løpet av 2011 har vi også nedlagt et stort arbeid med kommuneplanen. Pekt på områder i kommunen som er egnet for boliger, hytter eller næring eller som bør vernes. Som lokalpolitikere har vi pekt på hva vi mener bør prioriteres innen vår kommune. Vi opplevde så at det kom innsigelser til våre planer både fra Fylkesmannen og Drammen kommune. Det førte til vi måtte legge bort flere av planene og endre vår foreslåtte kommuneplan. Dette har vært frustrerende og begrenset den lokale handlefriheten. Nettopp handlefrihet er viktig med tanke på politikernes muligheter for utvikling av kommunen, da spesielt når det gjelder investeringer. I løpet av 2011 er det blinket ut flere store og økonomisk krevende investeringsprosjekter. Det er nok å nevne nytt sykehjem og modernisering/utbygging ved Solberg skole. Samarbeid er et nøkkelord når vi skal forklare resultatet for Politikerne kan legge premisser og rammer for utviklingen, men det er kommunen som organisasjon og de ansatte som er det utøvende leddet. Uten de ansattes positive medvirkning, ville vi ikke ha oppnådd det gode resultatet. Kommunal Rapport satte i et nummer i 2011 Nedre Eiker under lupen og konkluderte med at det drives meget effektivt og rimelig. Det ble konkludert med at det produseres mye med begrensede økonomiske ressurser. Denne rosen er vel fortjent. Når vi ser på den innsatsen som har vært nedlagt innen helse og omsorg, på sosialsektoren, innen barnehager, SFO og skolene, innen tekniske tjenester, innen kultur og administrasjonen for øvrig, må jeg si jeg er imponert. Ansatte fortjenester ros og en stor takk for innsatsen i Bent Inge Bye Ordfører Nedre Eiker kommune Mjøndalen 31. mars

5 Rådmannens kommentar Bengt Nystrøm Rådmann Nedre Eiker kommune Fra mitt ståsted viser årsrapporten for 2011 at Nedre Eiker kommune fortsetter den positiven utviklingstrenden. Arbeidet med økonomistyring og økt kvalitet i tjenestene har gitt gode resultater selv om det fortsatt er noen tydelige utfordringsområder. I 2009 ble Nedre Eiker kommune en ROBEK kommune og det ble laget en strategiplan med en målsetting om å være ute av registeret i løpet av Tallene fra 2011 viser at dette kan vi nå klare ett år før tiden. Netto driftsresultat for 2011 ble 2 % og er forbedret fra fjoråret samtidig som vi har nådd kvalitetsmålene på flere områder. Likevel har det i 2011 vært to områder, barnehager og barnevern, som har vært svært utfordrende. Begge disse områdene har barn som hovedområde og barna er vår felles framtid. Nedre Eiker kommune har for få barnehageplasser i forhold til etterspørselen. Med et endret finansieringssystem har det vist seg at den økonomiske rammen i 2011 ikke har holdt. Innenfor barnevern er utfordringene store og det er altfor mange barn i Nedre Eiker kommune som ikke får den omsorg av sine foresatte som de fortjener. Disse to områdene vil få økt fokus framover. Gledelig er det også å se at det er høy aktivitet på utbyggingsfronten. Det er mange år siden det har vært så hektisk byggeaktivitet i Mjøndalen sentrum dette vil skape et livligere og triveligere lokalsamfunn og gi rom for flere etableringer. Den positive utviklingen er skapt i fellesskap av ledelse, ansatte, organisasjonene, politisk nivå, næringsliv og foreninger. Et slikt samarbeid er den eneste farbare veien for fortsatt framgang for Nedre Eiker samfunnet. En stor takk til dere som har vært med oss i 2011 og takk til dere som fortsatt vil være med oss inn i framtida. Nedre Eiker kommune har fortsatt utfordringer med høyt sykefravær. Gledelig er det at sykefraværstallene er synkende, men det er fortsatt slik at vi ligger høyest i Buskerud. Flere virksomheter i Nedre Eiker kommune har imidlertid fått sykefraværet ned, noe som viser at kontinuerlig fokus og intensivt arbeid nytter. Bengt Nystrøm Rådmann Nedre Eiker kommune Mjøndalen 31. mars

6 Politisk Organisering og ledelse frem til 11. oktober Nedre Eiker Kommunestyre 41 representanter Ordfører Kontrollutvalget 5 representanter Leder Stein Lier Hansen (Ap) Politisk sekreteriat Elly Therese Thoresen (H) Ordfører Knut Gjerde (FrP) Varaordfører Nedre Eiker Kommunestyre Kontrollutvalget 5 representanter 41 representanter H1 Utvalg for Sentraladministrasjon og tekniske tjenester Ordfører 11 representanter H2 Leder Stein Lier Hansen (Ap) Utvalg for Helse og omsorg Politisk sekreteriat 11 representanter H3 Utvalg for Oppvekst og kultur 11 representanter Formannskapet 11 representanter Partsammensatt utvalg 4 fokevalgte 3 ansattrepresentanter Leder Kaare Fredriksen (Ap) Leder Turid S. Thomassen (KrF) Leder Torkel R. Karlsen (FrP) Leder Elly Th. Thoresen (H) Leder Knut Gjerde (FrP) H1 Nedre Eiker Utvalg Kommunestyre for Ordfører H2 Kontrollutvalget 5 representanter Utvalg for Utvalg for Sentraladministrasjon og Helse og Leder omsorg Oppvekst og kultur tekniske 35 representanter tjenester Jack A. Humlebekk (H) 4 fokevalgte Politisk 11 representanter Organisering 11 representanter og ledelse 11 representanter etter representanter oktober 3 ansattrepresentanter Leder Leder Leder Leder Leder Kaare Fredriksen (Ap) Turid S. Thomassen (KrF) Torkel R. Karlsen (FrP) Elly Th. Thoresen (H) Knut Gjerde (FrP) Politisk sekreteriat H3 Formannskapet Partsammensatt utvalg Nedre Eiker Kommunestyre 35 representanter H1 Utvalg for Sentraladministrasjon og tekniske tjenester Ordfører 9 representanter H2 Kontrollutvalget 5 representanter Leder Jack A. Humlebekk (H) Utvalg for Helse og omsorg Politisk sekreteriat 9 representanter H3 Utvalg for Oppvekst og kultur 9 representanter Formannskapet Turid Partsammensatt S. Thomassen (KrF) Varaordfører utvalg 11 representanter Bent Inge Bye (Ap) Ordfører 4 fokevalgte 3 ansattrepresentanter Leder Thor Sigurd Syvaldsen (Ap) Leder Tor Orsteen (SV) Leder Monica Myrvold Berg (Ap) Leder Bent Inge Bye (Ap) Leder Bent Inge Bye (Ap) H1 Utvalg for Sentraladministrasjon og tekniske tjenester 9 representanter H2 Utvalg for Helse og omsorg 9 representanter H3 Utvalg for Oppvekst og kultur 9 representanter Formannskapet 11 representanter Partsammensatt utvalg 4 fokevalgte 3 ansattrepresentanter Leder Thor Sigurd Syvaldsen (Ap) Leder Tor Orsteen (SV) Leder Monica Myrvold Berg (Ap) Leder Bent Inge Bye (Ap) Leder Bent Inge Bye (Ap) 6

7 Politisk sektor I 2011 ble det avholdt sju politikerdager. Kommunestyret avholdt i tillegg ett heldagsmøte der budsjett for 2012 ble behandlet. I forbindelse med overgangen til ny kommunestyreperiode ble det i tillegg avholdt to kveldsmøter. Nytt kommunestyre ble konstituert den 11. oktober og den 26. oktober ble det valgt styrer, råd og utvalg for perioden Den 5. november ble det avholdt folkevalgtopplæring for kommunestyret og hovedutvalgene over en hel dag. Formannskapet har i tillegg til sine faste møter deltatt på generalforsamling i Vestregionen og årsmøte i Rådet for Drammensregionen. Ny kommunestyreperiode Antall medlemmer i kommunestyret og hovedutvalg ble endret ved starten av ny periode. Kommunestyret ble redusert fra 41 til 35 medlemmer, mens hovedutvalgene ble redusert fra 11 til 9 medlemmer. Formannskapet har fortsatt 11 medlemmer. Kommunestyrets sammensetning Fra 11. oktober har kommunestyret slik sammensetning: 15 AP 12 H 5 FrP 1 SV 1 Krf 1 V. Bent Inge Bye fra Arbeiderpartiet ble valgt til ordfører for perioden Turid Solberg Thomassen fra Kristelig Folkeparti ble valgt til varaordfører for samme periode. AP SV Krf og V har inngått et samarbeid og har flertall i kommunestyret. Temamøter/befaringer I tre møter i Utvalg for Oppvekst og kultur ble møtene avsluttet med befaring. Følgende steder ble besøkt: Hatten barnehage Veiavangen ungdomsskole Åsen skole Utvalg for Helse og omsorg har i slutten av ett møte avholdt befaring på Nye Berggården. Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester har gjennomført sju befaringer i forbindelse med bygge- og reguleringssaker samt kommunale bygg. Folkevalgte har vært representert i følgende styrings-/prosjektgrupper: Buskerudbyen (ATM-utvalg og ATM-råd) Prosjekt rehabilitering Solberg skole Jury lyssetting av Mjøndalsbrua Oversikt over antall møter og saker behandlet i utvalgene Utvalg Antall møter 2011 Antall møter 2010 antall saker 2011 antall saker 2010 Kommunestyret Utvalg for Sentraladministrasjon og Tekniske tjenester Utvalg for Helse og omsorg Utvalg for Oppvekst og kultur Formannskapet arbeidsmøte over 2 dager (budsjett/økonomiplan) + 1 arbeidsmøte over 2 dager (budsjett/økonomiplan) Partsammensatt utvalg Kontrollutvalget Klagenemnda Klagenemnd helse (nedlagt fra 1. januar 2012) Flerkulturelt råd Nedre Eiker Eldreråd Råd for funksjonshemmede Kommuneplanutvalget Interpellasjoner Låneutvalget

8 administrativ organisering og ledelse Rådmann Bengt Nystrøm Politisk sekretariat Eva Dammyr Etat Tekniske tjenester Øystein Følstad Samfunnsutvikling Kommunale bygg og eiendommer Renhold, kjøkken og kantine Bestiller kommunalteknikk Kommunalteknikk drift Kommuneskogene Personalseksjonen Jan Tore Skjørshammer Lønningskontor Etat Oppvekst og kultur Siri Sørensen Krokstad skole Solberg skole Mjøndalen skole Steinberg skole Stenseth skole Åsen skole Veiavangen ungdomsskole Killingrud ungdomsskole Eknes ungdomsskole Sagstedbrua ungdomsskole Læringssenteret Kulturskolen Grinde barnehage Hatten barnehage Møllenhof barnehage Langløkka barnehage Åsen barnehage Steinberg barnehage Stenberghaugen barnehage Vassenga barnehage Kultur og fritid Pedagogisk psykologisk tjeneste Økonomiseksjonen Liv B. Østberg IKT Etat Helse og omsorg Gro Gustavsen Tjenestekontoret Hjemmetjenester Institusjonstjenester Tjenester til utviklingshemmede Helsetjenester NAV Sosiale tjenester Spesialtjenester barn og unge 8

9 2011 Året som gikk Buskerudbyen et regionalt samarbeid om areal, transport og miljø Formålet med samarbeidsprosjektet Buskerudbyen er å fornye areal- og transportpolitikken i byområdene på strekningen Lier- Drammen-Nedre Eiker-Øvre Eiker-Kongsberg. Samarbeidet krever at mange folkevalgte, ledere og fagpersoner samarbeider for å finne nye, miljøvennlige løsninger. Utgangspunktet er en 4-årig avtale ( ) mellom Samferdselsdepartementet, de fem samarbeidskommunene og Buskerud fylkeskommune. I tillegg deltar Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen region sør, Jernbaneverket region øst og Kystverket Sørøst. Næringslivet i regionen er viktige samarbeidspartnere. Avtalen med Samferdselsdepartementet gir mulighet for belønningsmidler på i alt 280 mill. kr for avtaleperioden (Buskerudbypakke 1). Midlene skal gå til konkrete tiltak som gir bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. For er det i alt bevilget 90 mill. kr. I Nedre Eiker har dette bl.a. resultert i oppgradering av Mjøndalen stasjon (utvidet parkeringskapasitet, sanntids ruteinformasjon, lehus og høystandard sykkelparkering), nytt kjørefelt under jernbanen ved Fjerdingen, utbedring av en rekke bussholdeplasser, skilting av hovedsykkelveinettet, arbeid med reguleringsplan for gang-/sykkelvei Ryghkollen- Ytterkollen, og økt bussfrekvens på linje 51. Hittil er ca. 6,3 mill. kr bevilget til tiltak i vår kommune. Et felles planprogram er vedtatt av partene. Arbeidet med en felles areal- og transportplan (ATP) går nå for fullt. Politisk sluttbehandling er planlagt innen utløpet av Målet er realiseringen av en Buskerudbypakke 2 som en del av Nasjonal Transportplan (NTP). I forbindelse med arbeidet med NTP er det laget en mulighetsstudie for næringsarealer og utredning om attraktive byer og tettsteder. I tillegg har det vært stor aktivitet i arbeidet med en samordnet parkeringspolitikk og planleggingen av prioriterte kollektivstrekninger. Bussrute 51 er en av de fem prioriterte i regionen. Terrorhandlingene fredag 22. juli 2011 Terrorhandlingene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya rammet også Nedre Eiker kommune. Fire familier i kommunen vår ble direkte berørt. En person oppholdt seg i regjeringskvartalet da eksplosjonen skjedde i Oslo, og tre personer var på Utøya da skytingen startet. Alle overlevde, men flere av disse pådro seg skader, men alle overlevde. I tillegg ble andre familier i Nedre Eiker rammet gjennom familiemedlemmer og venner med bopel i andre kommuner. Legevakta i Drammen og Nedre Eiker kommunes kriseteam ble satt i kriseberedskap straks hendelsene i Oslo og på Utøya ble kjent om ettermiddagen og kvelden 22. juli. Kommunens kriseledelse hadde møte 23. juli. Hvor det ble det bestemt å opprette umiddelbar kontakt med tilbud om hjelp til de berørte familiene. På kriseledelsens andre møte 25. juli ble det gitt følgende oppsummering: Det var etablert kontakt med alle familiene som var direkte berørt, ca. 15 mannskaper fra Nedre Eiker Røde Kors hadde deltatt i sokningen ved Utøya, Eiker prosti og prester fra Nedre Eiker deltok både i arbeidet på Sundvollen og i sorgarbeidet etterpå, det var arrangert åpen kirke i Mjøndalen, Down Under var holdt åpen for personer som ønsket kontakt med kommunens kriseteam, Innbyggerkontakten var åpnet ekstraordinært, oppdatert informasjon på kommunens hjemmesider var gitt, det var gjennomført en markering på fellesgudstjenesten i Nedre Eiker kirke søndag 24. juli, det var flagget på halv stang både 23. og 24. juli. i Nedre Eiker som i hele Norge, det var gjennomført minnestund og ett minutts stillhet ved flaggstangen foran Rådhuset 25. juli., og det var lagt ut kondolanseprotokoll i Innbyggerkontakten. Kriseledelsen ble hevet etter møtet 25. juli. og det videre oppfølgingsarbeidet ble overlatt til kommunens kriseteam og etat Helse og omsorg. Ordføreren og fungerende rådmann rettet samtidig stor takk til alle fra Nedre Eiker som hadde bidratt til at våre beredskapsordninger fungerte på en god måte. Reguleringsplan for Krokstad senterområde (Buskerud Park) Planarbeidet som startet i 2007 munnet ut i vedtatt reguleringsplan 28. september Innsigelser fra Statens vegvesen og Fylkesmannens miljøvernavdeling ble løst gjennom forhandlinger i forkant av sluttbehandlingen. For å oppnå enighet ble prosjektet omarbeidet med blant annet følgende grep: Endret trafikksystem, bl.a. to rundkjøringer på Fv 283 Bearbeidede gang- og sykkeltraseer Økt tilrettelegging for kollektivtransport Maksimumsbegrensning på parkeringsplasser for handelsareal Miljøverndepartementet valgte å kalle inn den vedtatte planen for vurdering, slik de har mulighet til etter plan- og bygningsloven. Det ble gjennomført møte og befaring 9. januar 2012 med miljøog utviklingsministeren, Miljøverndepartementet og partene i saken. Kommunen venter på beslutningen fra departementet. Ved positivt resultat vil prosjektet få stor betydning for fremtidig utvikling av Nedre Eiker. Kommuneplan Kommuneplan for Nedre Eiker ble vedtatt 31. august Gjennom forhandlinger og offisiell mekling ble hovedparten av de rundt 35 innsigelsene løst. Kommunestyret vedtok at uløste innsigelser til området Langesøy og bestemmelse for fremtidig næringsområde (Ryghkollen) sendes Miljøverndepartementet for avgjørelse. Kommunen avventer avgjørelse for disse områdene. Rulleringen av kommuneplanens arealdel fokuserte blant annet på å skaffe arealer for boliger, næring og hytter. Slik planen ble vedtatt inneholder den i hovedsak ikke store endringer i forhold til planen vedtatt i Planen har potensial på ca. 30 nye eneboliger (hovedsakelig på Ytterkollen), ca. 260 dekar nye næringsarealer og nye hytter. I tillegg er det lagt inn en prinsippløsning for fremtidig ny veitrase som kobler områdene Mile, Åsen og Ryghkollen til E134. Plankart og bestemmelser ble oppdatert etter ny planlov og erfaringer med bruk. Endringene innebar sammenslåing av bestemmelser for sentrumsplanen og arealdelen, og hensynssoner er lagt inn for flom, kvikkleire/skredfare og steinsprang. Neste rullering av kommuneplanen avklares i kommunal planstrategi. 9

10 Årsberetningen for Nedre Eiker kommune 2011 I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning og GKRS (God KommunalRegnskapsSkikk) nr. 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjon som gis i årsregnskapet. Driftsregnskap Resultat Driftsregnskapet er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 24,3 millioner kroner. Det var budsjettert med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 17 millioner kroner. Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 2,6 millioner kroner som foreslås disponert til inndekning av tidligere års underskudd. Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med 20,9 millioner kroner og nye avsetninger med 42,7 million kroner. Bruk av tidligere års avsetninger og nye inkluderer inndekning av underskudd med 14,6 millioner kroner. I tillegg inkluderer nye avsetninger inndekning av underskudd i følge budsjett 2011 med 8 millioner kroner og inndekning av underskudd VA (vann og avløp) med 1,9 millioner kroner. Akkumulert underskudd avløp er pr balanseført med 2,8 millioner kroner. VA er et selvkostområde, men utgiftene har vært større enn inntektene akkumulert fra Dette må dekkes inn på selvkostområdet i løpet av en 3-5 års periode fra underskuddet oppstod. Akkumulert underskudd relatert til ordinær drift er pr på 2,1 millioner kroner. Ved å disponere årets overskudd til inndekning av akkumulert underskudd vil akkumulert underskudd være inndekket i sin helhet og resten 0,5 million kroner kan avsettes til disposisjonsfond. Driftsinntekter Samlede driftsinntekter var 1222,1 millioner kroner. Dette er en økning på 89,2 millioner eller 7,9 % fra 2010 og 21,8 millioner kroner høyere enn budsjettert for Frie inntekter var på 912,0 millioner kroner, en økning på 196,1 millioner eller 27,3 % fra 2010 og 8,7 millioner høyere enn budsjettert for Økningen skyldes i hovedsak endringen av finansieringsordningen for barnehager. Skatteinngangen ble på 434,9 millioner kroner, en reduksjon på 36,6 millioner eller 7,8 % fra Nedre Eiker hadde budsjettert med en skatteinngang på 436,4 millioner kroner. Med andre ord fikk kommunen en mindreinntekt på 1,5 millioner kroner. Samlet skattereduksjon pr innbygger for kommunene ble på 4,5 % i Nedre Eikers skatteinngang i prosent av landsnittet ble 83,4 % i I 2010 var dette tallet 87,3 %. Rammetilskuddet ble på 477,2 millioner kroner, en økning på 232,7 millioner eller 95,2% fra Nedre Eiker hadde budsjettert med 466,9 millioner kroner i rammetilskudd og fikk dermed en merinntekt på 10,7 millioner kroner. Andre statlige overføringer er mottatt med 10,7 millioner kroner, som er 1,9 millioner mer enn budsjettert. Statstilskuddene omfattet i hovedsak tilskudd til barnehager som nå blir utbetalt gjennom rammetilskuddet. I tillegg kommer tilskudd til rus, psykiatri, helse og idrett. Driftsutgifter Samlede driftsutgifter var 1184,8 millioner kroner. Dette er en økning på 78,9 millioner eller 7,1 % fra 2010 og 17,3 millioner høyere enn budsjettert for

11 Regnskapsresultat Finanstransaksjoner Netto finanstransaksjoner var 61,7 millioner kroner, en økning på 2,3 millioner eller 3,9 % fra 2010 og 2,8 millioner lavere enn budsjettert for Avdragsutgiftene var på 32,5 millioner kroner, en økning på kroner fra 2010 og 1,8 millioner lavere enn budsjettert for Bokførte avdragsutgifter er innenfor grensen for minste tillatte avdrag i henhold til Kommunelovens 50 nr. 7. Renteutgiftene ble 38,2 millioner kroner, en økning på 3,4 millioner fra 2010 og 0,7 millioner kroner høyere enn budsjettert. Utbytte og renteinntekter var på 8,9 millioner kroner, en økning på 1,4 millioner fra 2010 og 1,6 millioner høyere enn budsjettert. Nedre Eiker kommune har mottatt 3,7 millioner kroner i utbytte og renter fra EB Nett, mens budsjettet var på 2,9 millioner kroner. Utbytte på gjeldsbrevkraft ble på 1,9 millioner, mens budsjett var på 1,2 millioner kroner. Avsetninger Avsetning til bundne fond var budsjettert med 7,1 millioner kroner. Faktisk avsetning ble 11,2 millioner, 4,1 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes avsetning i selvkostregnskapet for virksomheter innen etat Tekniske tjenester. Avsetning til disposisjonsfond var budsjettert med 0,6 millioner kroner som er lik faktisk avsetning. Ubundne driftsfond er bokført med 0 og det finnes heller ingen andre ubundne fond i balansen. Bruk av bundne avsetninger ble bokført med 6,2 millioner kroner, 0,1 millioner kroner lavere enn budsjettert Netto driftsresultat Driftsregnskap Regnskap Budsjett (endret) Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Sum driftsinntekter Sum driftutgifter Brutto driftsresultat Finans transaksjoner Motpostavskrivninger Netto driftsresultat Bruk av midler fra tidligere år Avsatt midler til kommende år Sum anvendelse av netto driftsresultat Regnskapsresultat 1) = overskudd + = underskudd Hele 1000 kroner 11

12 KOSTRA Kommunal Statlig Rapportering Kommunehelse 4,4 % Grunnskoleopplæring 25,9 % Pleie og omsorg 30,1 % Barnehage 17,3 % Sosialtjenesten 5,1 % Barnevern 5,0 % Adm. styring, fellesutgifter 5,9 % Annet 2,5 % Kultur 3,8 % Andelen netto driftsutgifter til barnehager er økt som en følge av omleggingen fra direkte tilskudd til overføring via rammetilskuddet. Nedre Eikers andel til barnehager er høyere enn både gjennomsnittet i kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Siden barnehageomleggingen har påvirket fordelingen av kaken kan det være vanskelig å sammenligne med tidligere år. Sammenlignes forholdet mellom grunnskoleopplæring og pleie og omsorg viser dette at den relative andelen er omtrent som i 2010 også i Nedre Eiker bruker en vesentlig større andel av netto driftsutgifter på barnevern enn både kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo. Inndelingen i tjenesteområder avviker fra organiseringen i Nedre Eiker mht føring av kostnader. Som eksempel på dette er tjenester som lokaler til skole og barnehage levert av Tekniske tjenester. Budsjettavvikene på rammeområdene er kommentert under det enkelte rammeområdets kapittel i årsrapporten. KOSTRA Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter Kommunegruppe Alle kommuner Adm. styring, fellesutg. 10,5 7,6 8,7 9,1 8,0 7,6 5,9 6,4 7,4 Barnehage 2,0 2,8 2,6 2,2 2,2 2,6 17,3 15,7 14,5 Grunnskoleopplæring 36,7 33,8 32,9 31,6 30,2 30,9 25,9 25,7 25,9 Kommunehelse 4,4 4,3 4,4 4,6 4,5 4,8 4,4 4,0 4,3 Pleie og omsorg 31,1 33,6 34,1 35,1 35,7 35,9 30,1 30,4 31,2 Sosialtjenesten 6,1 5,9 5,8 5,8 6,0 5,4 5,1 5,8 5,0 Barnevern 4,2 4,0 4,3 4,6 4,8 5,2 5,0 3,1 3,1 Kultur 3,9 3,8 3,4 3,8 3,6 3,8 3,8 4,0 3,9 Annet 1,1 4,2 3,8 3,2 5,0 3,8 2,5 4,9 4,7 KOSTRA Finansiell nøkkeltall KOSTRA gruppe 13 Landet utenom Oslo Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,3-2,2 0,5 2,4 3,1 1,5 1,7 Netto driftsresultat i % av netto driftsinntekter -0,1-4,0-0,3 1,4 2,0 1,4 1,8 Netto avdrag i % av brutto driftsinntekter 2,6 2,5 2,5 2,8 2,6 2,9 2,9 Netto finans i % av brutto driftsinntekter 78,1 77,4 73,1 78,7 74,5 64,4 65,0 Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter 189,7 191,8 192,3 191,4 193,5 190,2 190,9 - herav pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter 102,0 10,3,5 102,0 103,4 109,1 104,1 107,0 12

13 driftssregnskapet Det er i regnskapet fordelt 851,7 millioner kroner til driften i Budsjettet var på 845,3 millioner kroner og det er dermed fordelt 6,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Budsjettavvikene på rammeområdene er kommentert under det enkelte rammeområdets del i årsrapporten. Regnskapsskjema 1A Drift Regnskap Budsjett (ENDring) Budsjett Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk = overskudd + = underskudd Hele 1000 kroner. Investeringsregnskapet Nedre Eiker kommune gjennomførte investeringer i anleggsmidler for 106 millioner kroner i Investeringer ble finansiert med overføring fra driftsregnskapet på 6,5 millioner og salg av anleggsmidler med 0,4 millioner kroner. Resten av investeringene er lånefinansiert. Budsjetterte investeringer var på 136,6 millioner kroner mens regnskapet var på 106 millioner kroner, et avvik på 30,6 millioner kroner. Avviket fordeler seg på mange ulike prosjekt, de fleste innenfor vann og avløp. Postene utlån, forskutteringer og avdrag på lån samt mottatte avdrag på lån og refusjoner gjelder formidlingslån i Husbanken. I 2011 ble det innhentet 15 millioner kroner i midler til Startlån fra Husbanken. Avviket på denne posten skyldes overførte restmidler fra tidligere år som igjen er lånt ut. Regnskapsskjema 2A INVESTERING Regnskap Budsjett (endret) Budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert = overskudd + = underskudd Hele 1000 kroner. 13

14 Investeringsregnskapet På skolesektoren er det nybygget på Veiavangen, som klart har vært det største investeringsprosjektet i 2010/2011. Bygget ble ferdigstilt til skolestart Nye Berggården ble også ferdigstilt, med ni boliger til rusmisbrukere. Også uteområder både på Veiavangen og Solberg SFO har blitt betydelig oppgradert. Gamle Krokstad tannklinikk har blitt omgjort til mediatek for Krokstad skole. På veisektoren er det først og fremst opprusting av Mjøndalen bru som har vært i fokus. Statens vegvesen med bistand fra Kommunalteknikk drift - gjorde en god jobb med å utvide veien under jernbanen ved Orkidehøgda, med et nytt felt for å bedre trafikk forholdene. Midler fra Statens vegvesen og Buskerudbyen sørget for finansieringen. Det er oppgradert veier/asfalt for 1,1 million i år. Store deler av Hovjordet og deler av Nordlysveien er reasfaltert. Det er etablert fartsreduserende humper på Kjøya, og rundkjøringløsning for trygg av- og påstigning på Mjøndalen skole. Tiltak på bussholdeplasser og på Mjøndalen stasjon er utført med midler fra Belønningsordningen knyttet til Buskerudbyen. På vann- og avløpssektoren er det i gang mange ulike tiltak. Flere av anleggene utføres av eget mannskap. Her kan nevnes Ødegårdssvingen etappe 2 og Øya-Steinberg (sanering vann og avløpsledninger). Ødegårdssvingen står for 20 % av kostnadene belastet i år. På renseanlegget er nye avvanningsmaskiner på plass. Kommentar på avvik Avvik mellom budsjett og regnskap er ett netto mindreforbruk på 31,8 millioner kroner. Det er 84 prosjekt med et samlet mindreforbruk på 37,4 millioner kroner og 22 prosjekt med ett samlet merforbruk på 5,6 millioner kroner. Det vil bli lagt frem forslag til budsjettendringer i forbindelse med regnskapssaken for Mindreforbruket skyldes bl.a. at fremdriften i VA prosjektene generelt ligger noe etter fremdriftsplanen. Andre prosjekt som ligger etter planen er Mjøndalen bru hvor arbeidet med anbudet for lyssetting av brua har tatt vesentlig lengre tid enn forventet. For prosjektene Veiavangen og Berggården vil det bli avlagt egne sluttrapporter med forslag til disponering av restmidler. Merforbruk/mindreinntekt på jernbaneundergang Fjerdingen og uteplasser skyldes bevilgede men ikke utbetalte statlige midler. DE STØRSTE INVESTERINGER FORDELT ETTER TJENESTEOMRÅDE Brutto tall i hele 1 000, dvs det er ikke tatt med refusjoner og tilskudd Regnskap Budsjett MED endringer Skoler bygg Avløpsnett Vei, gate, miljø og trafikksikkerhet Distribusjon av vann Sosiale boliger bygg Renseanlegg Tomteforvaltning Parker, plasser, torg Maskinforvaltning Avvik 14

15 balansen Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. Eiendeler Sum eiendeler økte med 21,7 til millioner kroner fra 2010 til Pensjonsmidlene ble redusert med 33 millioner, aksjer/ andeler økte med 2,3 millioner, kortsiktige fordringer økte med 17 millioner og likvide midler ble redusert med 20,8 millioner kroner. Kommunen har hatt en jevn økning i investeringer i anlegg, maskiner og utstyr noe som også har gitt utslag på samlet lånegjeld. Egenkapital Sum egenkapital ble redusert med 182 millioner kroner til 104,9 millioner fra 2010 til Egenkapital grad var i 2011 kun 4 %, synkende fra 26 % i Egenkapitalgraden i 2010 var 11 %. Gjeld Langsiktig gjeld: lån økte med 35,7 millioner til 1 032,4 millioner kroner fra 2010 til Pensjonsforpliktelser økte med 161,1 millioner og ved utgangen av året har kommunen millioner kroner i pensjonsforpliktelser. Arbeidskapital Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Nedre Eiker kommune har ved utgangen av året en arbeidskapital på 88,5 millioner kroner, og en reduksjon i arbeidskapitalen på 10,3 millioner fra 2010 til Premieavvik Premieavvik Nedre Eiker har et bokført premieavvik på 39,7 millioner kroner en økning på 0,4 millioner fra 2010 til Akkumulert premieavvik er opparbeidet siden ordningen med 15 års amortisering (utgiftsføring) ble innført i Premieavviket føres som en inntekt i driftregnskapet og er følgelig med på å bedre resultatet. Det betyr at resultatet i denne perioden akkumulert er 39,7 millioner for godt og derfor skulle akkumulert underskudd vært 39,7 millioner høyere BALANSE Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktige lån Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Hele 1000 kroner. 15

16 ARBEIDSKAPITAL OG LIKVIDITET Likviditetsgrad 2,0 Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Likviditetsgrad Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, bør være >2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktig kapital. Likviditetsgrad 1 Kommunens likviditetsgrad 1 er på 1,51 som er under anbefalt grense. Kortsiktig gjeld, gjeld som forfaller innen 1 år er 172 millioner kroner. Omløpsmidler er på 260,6 millioner kroner. Omløpsmidlene består av kortsiktige fordringer 97,8 millioner kroner og bankinnskudd 123,1 millioner kroner. Inkludert i omløpsmidler er også premieavvik pensjoner på 39,7 millioner kroner. Premieavviket er ikke mest likvid slik vi vurderer det. En så lav likviditetsgrad betyr at kommunen tidvis er på grensen til å måtte trekke på kassakreditten i banken. 1,5 1,0 0,5 0, ,53 1,00 1,99 0,57 1,52 0,86 1,81 1,19 1,46 0,92 1,37 0,65 1,70 1,09 1,60 0,88 1,51 0,72 Likviditetsgrad 2 Likviditetsgrad 2 som viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse, bank) og kortsiktig gjeld bør være >1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Kommunens likviditetsgrad 2 er på 0,72 som er under anbefalt grense. Dette nøkkeltallet forteller at bankinnskudd er mindre enn kortsiktig gjeld pr Om all kortsiktig gjeld skulle vært innfridd på dette tidspunktet så ville dette vært umulig. GJELD Utvikling i lånegjeld Gjeld per innbygger og gjeldsgrad Gjeldsgrad 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Gjeldsgrad 12 1,38 1,76 1,82 2,10 2,47 3,10 3,89 4,04 11,48 kr. 0 1,38 1,76 1,82 2,10 2,47 3,10 3,89 4,04 11, Gjeld pr. innbygger kr kr kr. 0 Gjeld pr. innbygger Kommunens lånegjeld er stadig økende. Bortsett fra i 2003, da inntekter fra fusjonen mellom Nedre Eiker Energi og Buskerud Kraftnett AS ble brukt til å finansiere investeringer, ligger vi lavt på egenfinansiering. Dette gir seg også utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et meget bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og av kommunen selv. Nedre Eiker kommune gjeldsgrad har økt fra 4,04 % i 2010 til 11,48 % i Dette skyldes i hovedsak reduksjon i egenkapitalen som følge av nye regler for føring av estimatavvik for pensjoner. Nye regler om 1 års amortisering og full balanseføring av akkumulert estimatavvik utgjorde 194,1 millioner kroner Langsiktig gjeld (hele 1000 kroner)

17 Utvikling i frie inntekter Nedre Eiker hadde en reduksjon i skatteinntektene fra 2010 til 2011 på 7,8 % en endring som er veldig høy i forhold til andre kommuner. Skatt pr innbygger i Nedre Eiker ble redusert med 8,7 % mens reduksjonen på landsbasis var 4,5 %. Inkluderes inntektsutjevningen er reduksjonen for Nedre Eiker 4,9 %, mens reduksjonen på landsbasis var 4,5 %. Skatt Beløp i millioner kroner Endring i mill. kroner Endring i % fra Nedre Eiker ,8 % Øvre Eiker ,9 % Lier ,4 % Kongsberg ,3 % Drammen ,6 % Asker ,1 % Skatt i % av landssnitt 2011 Endring % poeng 2010 Endring % poeng 2009 Endring % poeng Nedre Eiker 83,4 % -3,9 % 87,3 % 2,3 % 85,0 % 2,8 % 82,2 % Øvre Eiker 87,0 % -3,3 % 90,3 % -0,4 % 90,7 % 3,8 % 86,9 % Lier 110,2 % 0,9 % 109,3 % 0,0 % 109,3 % -1,3 % 110,6 % Kongsberg 112,7 % 1,9 % 110,8 % 0,1 % 110,7 % 2,3 % 108,4 % Drammen 99,0 % -0,7 % 99,7 % 1,8 % 97,9 % 0,0 % 97,9 % Asker 152,2 % 6,6 % 145,6 % 3,2 % 142,4 % -6,6 % 149,0 % 2008 Kostra Frie inntekter per innbygger i kroner Nedre Eiker Kommune gr. 13 Landssnitt Diff. Kommune gr. 13 Diff. Landssnitt KOSTRA tallene viser at Nedre Eiker ligger 1475 kroner under i frie inntekter pr innbygger i forhold til gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Trenden de siste tre årene er at Nedre Eiker kommer stadig nærmere snittet både for kommunegruppe 13 og landsnittet utenom Oslo. 17

18 Økonomisk stilling Nedre Eiker kommune er en vekstkommune. Det betyr at etterspørselen etter bl.a. barnehager, skoler, omsorgstjenester og nødvendig infrastruktur øker. Samtidig er Nedre Eiker en minsteinntektskommune med en meget stram økonomi. Virksomhetene har hatt svært trange budsjettrammer, og mange virksomheter klarte ikke målsettingen om budsjettbalanse i år. Fylkesmannen anbefaler at 3 % av driftsinntektene videreføres til netto driftsresultat slik at kommunene kan oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. Nedre Eiker kommune har ikke klart å oppnå dette, men er kommet på rett vei i 2011 med et positivt netto driftsresultat på 24,3 millioner kroner som gir ett netto driftsresultat på 2%. Rente- og avdragsutvikling Renter Avdrag I 2011 ble det budsjettert og gjennomført inndekning av tidligere års underskudd med 8 millioner kroner. Samlet inndekning (enkl. vedtak regnskap 2010) av underskudd er på 24,4 millioner kroner. Akkumulert underskudd pr 31. desember 2011 er 4,8 millioner kroner inkl. underskudd avløp på 2,7 millioner kroner. Regnskapsmessig underskudd på kroner på ordinær drift er foreslått inndekket av årets regn-skapsmessige overskudd på kroner. Resten, kroner, foreslås tilført disposisjonsfond. Ved årets utløp er det ingen midler til disposisjon på frie driftsfond bortsett fra 0,4 millioner til tap på fordringer. Rente- og avdragsutvikling For 2011 ble det budsjettert med en flytende lånerente på 2,75 %. Gjennomsnittlig rente for alle lån ble i ,83 %, med hhv 3,58 % for flytende rente og 4,16 % for fast rente. Avdrag er bokført innenfor minste tillatte avdrag jfr. KL 50 nr. 7. I 2005 endret kommunen nedbetalingsprofilen på lånene fra 20 til 33 år. Dette har gitt en lavere årlig avdragsbelastning, og kommunen ligger nå på minste tillatte avdragsbelastning Kostra Netto lånegjeld per innbygger i kroner (Konserntall) Nedre Eiker (41 094) (36 623) Lier (46 651) (39 587) Drammen (54 403) (46 766) Øvre Eiker (25 917) (22 868) Kommunegruppe (45 621) (37 416) Landet (45 129) (41 222) Økningen i gjeld per innbygger fra 2010 til 2011 på er 0,6 %. Snittet for landet og kommunegruppe 13 er på hhv 4,4 % og 1,6 %. Nedre Eiker er en ROBEK kommune* og investeringsbudsjettet ble etter kontroll hos Fylkesmannen redusert med ca 14 millioner. Tallene er basert på KOSTRA publisering 15. mars 2012 og i disse tallene ser det ikke ut som konserntall for 2011 er kommet med korrekt. Nedre Eiker har en nettogjeld pr innbygger som ligger midt mellom landet utenom Oslo og kommunegruppe 13. * ROBEK (Register om betinga godkjenning og kontroll) er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven 60 ( 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer. 18

19 ANSATTE Nedre Eiker kommune har 1532 ansatte, hvorav hele 83 % er kvinner. Nedre Eiker kommune er en kvinnedominert arbeidsplass som i kommunesektoren generelt. Deltidsstillinger Siden 2008 har vi sett en nedgang i antallet deltidsstillinger. Selv om det kun er en nedgang på 10 deltidsstillinger fra 2010 til 2011, har det vært et sterkt fokus på å tilby ansatte som jobber deltid økt stilling. Når det oppstår ledighet vurderes alltid muligheten for å øke ansattes stillingsstørrelse. Dersom ansatte i turnus hadde arbeidet flere helger, kunne langt flere fått tilbud om å arbeide opp mot 100 % stilling. Deltidsstillinger Likestilling Likebehandling er en av grunnverdiene i vårt samfunn og det er en felles utfordring for alle kommunens etater. I de tilfeller der det forekommer skjevheter mellom kvinner og menn, skal det satses på opplæringstiltak og kompetanseutvikling for å justere skjevhetene. Som det fremgår av statistikken så er tallene svært like i perioden som fremstilles. Ved en grundig analyse av lønnsstatistikk, kan vi finne noen forskjeller i enkelte lønnskapittel og i enkelte stillingsgrupper. Vi ser f.eks at kvinner som er plassert i HTA kapittel 5 er høyere lønnet enn menn, mens situasjonen er motsatt i kapittel 3. Hovedutfordringen i et likestillingsperspektiv er at det fremdeles er mange kvinner som jobber i deltidsstillinger Kvinner Menn Faste stillinger Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 83 % 83 % 82 % 82 % 83 % Antall menn % andel menn 17 % 17 % 18 % 18 % 17 % Antall kvinner i høyere stilling % andel kvinner i høyere stilling 1) 55 % 62 % 55 % 66 % 63 % Antall menn i høyere stillinger 1) % andel menn i høyere stillinger 1) 45 % 38 % 45 % 35 % 37 % Deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 91 % 91 % 89 % 89 % 90 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 9 % 9 % 11 % 11 % 10 % 1) Med høyere stilling menes rådmann, kommunalsjef og virksomhetsleder. 19

20 SYKEFRAVÆR 15% I perioden mellom 2006 og 2009 var det en markant økning i sykefraværet. Etter en topp i 2009 har vi nå hatt to år på rad med en positiv reduksjon. Vi må helt tilbake til 2006 for å finne et 2003 lavere 2004fravær 2005 enn 2006 i Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester Ved å analysere sykefraværstallene ser vi at fraværet var høyest i begynnelsen av året. Etter sommeren var det en markant nedgang i etat Helse og omsorg. Dette kan bl. a ha sammenheng med satsingen på lederopplæring, grundig oppfølging fra bedriftshelsetjenesten og avklaring av saker som har pågått over lang tid. I Sentraladministrasjonen og etat Oppvekst og kultur har det også vært en nedgang i fraværet. Målt opp mot tilsvarende områder i andre kommuner, ligger både oppvekst og kultur og sentraladministrasjonen nært landsgjennomsnittet. 12% Sykefravær totalt Nedre Eiker kommune 15% Sykefravær per etat i Nedre Eiker kommune ,7 % 8,8 % 7,8 % 8,5 % 9,4 % 10,3 % 10,9 % 9,5 % 9,0 % Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester Sykefravær Sentraladministrasjonen 8,9 % 2,1 % 5,8 % 4,2 % 3,7 % 6,1 % 7,0 % 6,6 % 4,3 % Oppvekst og kultur 6,5 % 5,9 % 6,4 % 12% 6,5 % 7,8 % 8,3 % 8,9 % 7,0 % 6,6 % Helse og omsorg 12,5 % 10,4 % 10,0 % 11,2 % 11,9 % 13,7 % 13,6 % 13,2 % 12,3 % Tekniske tjenester 13,4 % 9,2 % 7,5 % 10 9,2 % 9,5 % 9,7 % 11,2 % 8,9 % 10,4 % Totalt fravær 9,7 % 8,8 % 7,8 % 8,5 % 9,4 % 10,3 % 10,9 % 9,5 % 9,0 % ,7 % 8,8 % 7,8 % 8,5 % 9,4 % 10,3 % 10,9 % 9,5 % 9,0 %

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Innhold. Nedre Eiker. Nedre Eiker kommune. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden

Innhold. Nedre Eiker. Nedre Eiker kommune. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden ÅRsrapport2011 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Notodden Kongsberg Innhold 4 Ordførerens kommentar 5 Rådmannens kommentar 6 Politisk organisering

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal Årsrapport20121 Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 10 Årsberetning 12 Kostra 14 Investeringsregnskapet 15 Balansen 16 Arbeidskapital

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes.

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes. Årsrapport2013 1 Fagernes Bergen Hallingdal Hokksund Notodden Hønefoss Kongsberg Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 9 Årsberetning

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden Årsrapport2014 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Kongsberg Notodden Larvik Kristiansand Drammen Moss Halden Göteborg Innhold 3 Ordførerens kommentar

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT2015. Nedre Eiker kommune

ÅRSRAPPORT2015. Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT2015 Nedre Eiker kommune 1 Fagernes Bergen Hallingdal Hønefoss Hokksund Kongsberg Notodden Larvik Kristiansand Nedre Eiker Drammen Trondheim Gardermoen Oslo Stockholm Moss Halden Göteborg Nedre

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig.

Saksliste: 14/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Enstemmig. 1 Kontrollutvalget i Re kommune Møteprotokoll Møtetid: 28. mai 2015, kl. 18.00 Møtested: Revetal gata 10, lokalene til VIKS, spisesalen Disse møtte: Frode Hestnes, leder Harald Solberg, nestleder Karl

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer