Referanseguide for montører og brukere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referanseguide for montører og brukere"

Transkript

1 Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B RYMQ20T7Y1B RXYQ8T7Y1B RXYQ10T7Y1B RXYQ12T7Y1B RXYQ14T7Y1B RXYQ16T7Y1B RXYQ18T7Y1B RXYQ20T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Norsk

2 Innholsortgnls Innholsortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn Om okumntsjonn Btyning v vrslr og symolr For montørn Gnrlt Instllsjonsst Kjølmil Elktrisk For rukrn Om okumntsjonn Om tt okumntt... 6 For montørn 7 3 Om skn Ovrsikt: Om oksn Pkk ut utnørsnlggt Fjrn tilhør r utnørsnlggt Tillggsrør: Dimtr Fjrn trnsportstøttn Om nhtn og tillggsutstyrt Ovrsikt: Om nhtn og tillggsutstyrt Intiiksjonsmrk: Utnørsnlgg Om utnørsnlggt Systmoppstt Kominr nlgg og tillggsutstyr Om å kominr nlgg og tillggsutstyr Mulig kominsjonr m innnørsnlgg Mulig kominsjonr m utnørsnlgg Mulig tillggsutstyr or utnørsnlggt Forrls Ovrsikt: Forrls Klrgjør instllringsstt Krv til instllringsst or utnørsnlggt Tillggskrv til instllringsst or utnørsnlggt på str r t r klt Ivrkstt sikkrhtstiltk mot kjølmilkksjr Klrgjør røropplgg or kjølmil Krv or kjølmirør Vlg rørimnsjon Vlg kjølmigrnstt Om rørlngn Rørlng: Kun or VRV DX Rørlng: VRV DX og hyrooks Rørlng: VRV DX og RA DX Flr utnørsnlgg: Mulig oppstt Klrgjør lktrisk lningsopplgg Om lktrisk smsvr Krv or sikkrhtsnorningr Instllring Ovrsikt: Instllring Åpn nlggn Åpn utnørsnlggt Åpn oksn m lktrisk komponntr på utnørsnlggt Montr utnørsnlggt Klrgjør instllringsstrukturn Tilkol kjølmirørn Forholsrglr v tilkoling v kjølmirør Om tilkoling v kjølmirørn Før kjølmirørn Kol kjølmirørn til utnørsnlggt Tilkol sttt m multitilkolingsrør Flr utnørsnlgg: Prorrt hull Tilkol kjølmigrnsttt Bskytt mot orurnsning Utør slgloing på rørnn Bruk vstngingsvntiln og utløpsportn Fjrn smmnklmt rør Kontrollr kjølrørn Om kontroll v kjølmirørn Kontrollr kjølmirørn: Gnrll rtningslinjr Kontrollr kjølmirørn: Oppstt Utør lkksjtst Utør vkuumtørking Isolr kjølmirørn Fyll på kjølmil Forholsrglr v påylling v kjølmium Om påylling v kjølmium Fststt mngn kstr kjølmium Fyll på kjølmium: Strømningsigrm Fyll på kjølmium Trinn 6: Fyll på kjølmium utomtisk Trinn 6: Fyll på kjølmium mnult Filkor v påylling v kjølmium Kontrollr ttr påylt kjølmium Fst tiktt or luorisrt rivhusgssr Tilkol lktrisk lningn Forholsrglr v tilkoling v lktrisk lningr Loklt lningsopplgg: Ovrsikt Om lktrisk lningn Rtningslinjr når u trykkr ut hull i prorrt plt Slik ørr og str u ovrøringslningn Tilkol ovrøringslningn Fullør ovrøringslningn Slik ørr og str u strømtilørsln Tilkol strømtilørslslningn Konigursjon Ovrsikt: Konigursjon Gjør innstillingr på stt Om å gjør innstillingr på stt Komponntr or innstillingr på instllsjonsstt Få tilgng til komponntn or innstillingr på instllsjonsstt Få tilgng til mous 1 llr Bruk mous Bruk mous Mous 1: Ovrvåkingsinnstillingr Mous 2: Innstillingr på instllsjonsstt Kol PC konigurtorn til utnørsnlggt Enrgispring og optiml rit Tilgjnglig rmgngsmåtr or hovrit Tilgjnglig komortinnstillingr Eksmpl: Automtisk mous unr kjøling Eksmpl: Automtisk mous unr oppvrming Bruk unksjonn or lkksjpåvisning Om utomtisk lkksjpåvisning Utør lkksjpåvisning mnult Frigstilling Ovrsikt: Frigstilling Forholsrglr v rigstilling Sjkklist ør prøvkjøring Om prøvkjøring Utør prøvkjøring Korrigr ttr unorml ullørls v prøvkjøringn Btjn nlggt Rrnsgui or montørr og rukr 2 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm

3 1 Gnrll sikkrhtshnsyn 9 Vlikhol og srvi Ovrsikt: Vlikhol og srvi Sikkrhtshnsyn v vlikhol Hinr lktrisk rr Om rit i srvimous Bruk vkuummous Sml opp kjølmium Filsøking Ovrsikt: Filsøking Løs prolmr srt på ilkor Filkor: Ovrsikt Kssring Tknisk t Ovrsikt: Tknisk t Mål: Utnørsnlgg Srviplss: Utnørsnlgg Komponntr: Utnørsnlgg Komponntr: Boks m lktrisk komponntr Rørlningsskjm: Utnørsnlgg Kolingsskjm: Utnørsnlgg Tknisk spsiiksjonr: Utnørsnlgg Tll ovr kpsitt: Innnørsnlgg For rukrn Om systmt Systmoppstt Brukrgrnssnitt Før rit Drit Dritsområ Btjn systmt Om å tjn systmt Om rit m kjøling, oppvrming, kun vit og utomtisk rit Om rit m oppvrming Btjn systmt (UTEN jrnkontrollrytr or omkoling mllom kjøling/oppvrming) Btjn systmt (MED jrnkontrollrytr or omkoling mllom kjøling/oppvrming) M tørkprogrmmt Om tørkprogrmmt Bruk tørkprogrmmt (UTEN jrnkontrollrytr or omkoling mllom kjøling/oppvrming) Bruk tørkprogrmmt (MED jrnkontrollrytr or omkoling mllom kjøling/oppvrming) Justr lutstrømrtningn Om lutstrømkln Still inn mstr rukrgrnssnittt Om å still inn mstr rukrgrnssnittt Tilorn mstr rukrgrnssnittt (VRV DX og hyrooks) Tilorn mstr rukrgrnssnittt (VRV DX og RA DX) Om styringssystmr Grntisrvi og grnti Grntiprio Anlt vlikhol og inspksjon Anlt syklusr or vlikhol og inspksjon Forkort syklusr or vlikhol og utskiting Filsøking Filkor: Ovrsikt Symptomr som ikk skyls prolmr m lutkonisjonringsnlggt Symptom: Systmt kjørr ikk Symptom: Kjøling/oppvrming kn ikk kols om Symptom: Vitrit r mulig, mn kjøling og oppvrming ungrr ikk Symptom: Vitstyrkn smsvrr ikk m innstillingn Symptom: Vitrtningn smsvrr ikk m innstillingn Symptom: Dt kommr hvit tåk ut v t nlgg (innnørsnlgg) Symptom: Dt kommr hvit tåk ut v t nlgg (innnørsnlgg, utnørsnlgg) Symptom: Displyt på rukrgrnssnittt visr "U4" llr "U5" og stnsr, mn strtr igjn ttr non å minuttr Symptom: Støy r lutkonisjonringsnlgg (innnørsnlgg) Symptom: Støy r lutkonisjonringsnlgg (innnørsnlgg, utnørsnlgg) Symptom: Støy r lutkonisjonringsnlgg (utnørsnlgg) Symptom: Dt kommr ut støv r nlggt Symptom: Anlggn kn vgi lukt Symptom: Vitn på utnørsnlggt rotrr ikk Symptom: Displyt visr "88" Symptom: Komprssorn i utnørsnlggt stnsr ikk ttr n kort oppvrmingsprio Symptom: Innsin på utnørsnlggt r vrm slv ttr t nlggt hr stnst Symptom: Innnørsnlggt vgir vrmlut slv ttr t t r stnst Ny plssring Kssring Orlist 93 1 Gnrll sikkrhtshnsyn 1.1 Om okumntsjonn Originlokumntsjonn r skrvt på nglsk. All nr språk r ovrsttlsr. I tt okumntt r t skrvt orholsrglr som tr or sg vlig viktig mnr. Følg m nøy. All ktivittr skrvt i instllringshånokn må utørs v n utorisrt montør. 17 Enrgispring og optiml rit Tilgjnglig rmgngsmåtr or hovrit Tilgjnglig komortinnstillingr Vlikhol og srvi Vlikhol ttr lngr tis stns Vlikhol ør lngr tis stns Om kjølmit Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Rrnsgui or montørr og rukr 3

4 1 Gnrll sikkrhtshnsyn Btyning v vrslr og symolr FARE Angir n situsjon som ørr til ø llr lvorlig prsonsk. FARE: ELEKTRISK STØT Angir n situsjon som kn ør til lktrisk støt. FARE: BRENNSKADER Angir n situsjon som kn ør til rnnskr på grunn v kstrmt høy llr lv tmprturr. ADVARSEL Angir n situsjon som kn ør til ø llr lvorlig prsonsk. LIVSFARE Angir n situsjon som kn ør til minr llr mort prsonsk. Angir n situsjon som kn ør til mtrill sk. Angir nyttig tips llr tillggsinormsjon. 1.2 For montørn Gnrlt Kontkt orhnlrn hvis u r usikkr på hvorn u montrr llr tjnr nhtn. Hvis t gjørs il v montring llr tilkoling v utstyr llr tilhør, kn t ør til lktrisk støt, kortslutning, lkksj, rnn llr nnn sk på utstyrt. Bruk r tilhør, tillggsutstyr og rsrvlr som r lgt og gokjnt v Dikin. ADVARSEL Sørg or t montring, tsting og nvnt mtrilr ovrholr gjln lovgivning (i tillgg til instruksjonn som r skrvt i okumntsjonn r Dikin). LIVSFARE Bruk hnsiktsmssig prsonlig vrnutstyr (vrnhnskr, vrnrillr, ) når u montrr, vlikholr llr utørr srvi på systmt. ADVARSEL Riv i stykkr og kst mllsjns plstposr slik t rn ikk kn lk m m. Mulig risiko: kvlning. FARE: BRENNSKADER IKKE t på kjølrørn, vnnrørn llr innvnig lr unr og rtt ttr ruk. D kn vær or vrm llr or kl. Gi m ti til å å tilk norml tmprtur. Bruk vrnhnskr hvis u må rør m. IKKE rør kjølmil som hr lkkt ut v t uhll. T nøvnig orholsrglr or å orhinr t nhtn kn ruks som tilluktsst or små yr. Små yr som kommr i kontkt m lktrisk lr, kn orårsk ilunksjon, røyk llr rnn. LIVSFARE IKKE rør lutinntkt llr luminiumsrin på nhtn. IKKE plssr gjnstnr llr utstyr oppå nhtn. Du må IKKE sitt, kltr llr stå på nhtn. Ari på utnørsnlggt ør hlst utørs når t ikk r nør or å unngå t t kommr vnn inn i nlggt. Iølg gjln lovgivning kn t vær nøvnig å ør n loggok or utstyrt m inormsjon om vlikhol, rprsjonr, tstrsulttr, stnyprior... I tillgg skl som t minimum ølgn inormsjon oppgis på t tilgjnglig st på prouktt: instruksjonr or vstnging v systmt i t nøstilll Nvn og rss/tlonnummr til rnnvsn, politi og sykhus Nvn, rss og g og kvlstlonnummr or kontkt m rukrstøtt. I Europ gir EN378 n nøvnig vilningn or nn loggokn Instllsjonsst Sørg or nok plss runt nhtn til srvi/vlikhol og lutsirkulsjon. Sørg or t instllsjonsstt tålr nhtns vkt og virsjonr. Sørg or t områt r got vntilrt. Sørg or t nhtn står plnt. IKKE instllr nhtn på ølgn str: I potnsilt ksplosiv omgivlsr. På str r t inns mskinr som vgir lktromgntisk ølgr. Elktromgntisk ølgr kn orstyrr styrsystmt og orårsk unksjonsil i utstyrt. På str r t r r or rnn på grunn v utslipp v rnnr gssr (or ksmpl tynnr llr nsinmp), kronir, ntnnlig støv. På str r t prousrs tsn gss (or ksmpl svovlsyrgss). Korrosjon i korrør llr lo lr kn orårsk lkksj v kjølmil Kjølmil Sørg or t instllsjonn v kjølmilrør ovrholr gjln lovgivning. I Europ r EN378 n ktull stnrn. Sørg or t loklt røropplgg og tilkolingr ikk utstts or lstningr. Rrnsgui or montørr og rukr 4 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm

5 1 Gnrll sikkrhtshnsyn ADVARSEL Unr tsting må u ALDRI trykkstt prouktt m t trykk som r høyr nn mksimlt tilltt trykk (som ngitt på nhtns mrkplt). ADVARSEL T nøvnig orholsrglr i tilll kjølmillkksj. Hvis t lkkr kjølmilgss, må u lut områt umilrt. Mulig risikor: Stor mngr kjølmil i t lukkt rom kn ør til oksygnmngl. Dt kn nns gitig gssr hvis kjølmilgssn kommr i kontkt m åpn lmm. ADVARSEL Kjølmilr skl llti gjnvinns. IKKE slipp m ut irkt i miljøt. Bruk n vkuumpump til å tømm instllsjonn. Bruk kun sømløst korrør som r oksirt m osorsyr. Når lt røropplggt r tilkolt, må u kontrollr t t ikk r gsslkksj. Bruk nitrogn til å kontrollr or gsslkksj. Kjølmium kn ikk påylls ør ll ltkling r ullørt. Påylling v kjølmium må r skj ttr t lkksjtst og vkuumtørking r utørt. Når u yllr på systmt, må u pss på t n mksimlt tilltt mngn ikk ovrskris tt kn ør til væsknk. Når kjølmisystmt skl åpns, må kjølmit håntrs i hnhol til gjln lovgivning. Fyll ikk på mr kjølmium nn ngitt mng or å unngå komprssorhvri. V hov or kstr påylling, s nlggts mrkplt. Dn ngir typn kjølmium og nøvnig mng. Enhtn r ylt m kjølmium r rikkn og nklt systmr krvr knskj kstr påylling v kjølmium vhngig v rørstørrlsr og lngr. Bruk kun vrktøy som r rgnt or n typn kjølmium som ruks i systmt, or å sikr riktig trykkmotstn smt hinr t t kommr inn rmmlmntr i systmt. Slik yllr u på lytn kjølmium: Hvis Dt inns t hvrtrør Fyll på sylinrn mns n r i stån posisjon. (vs. sylinrn r mrkt m "Væskpåyllingshvrt tilkolt") Dt inns IKKE t hvrtrør Så Fyll på sylinrn mns n står opp n. Fyll på kjølmium i væskorm. Hvis t ylls på som gss, kn tt orhinr norml rit. LIVSFARE Stng vntiln til kjølmitnkn omgån når påyllingn v kjølmium r ullørt llr hvis t ts n milrtiig pus. Hvis tnkn lir stån m åpn vntil, kn t hn t korrkt påylt mng kjølmium lir ilktig. Dt kn li påylt yttrligr kjølmium v t vntult rsttrykk ttr t nlggt r stnst Elktrisk FARE: ELEKTRISK STØT Slå AV ll strømorsyning ør u jrnr pnlt på rytroksn, kolr til lktrisk lningr llr rørr lktrisk lr. Kol r strømorsyningn i mr nn 1 minutt, og mål spnningn på trminln på hovkrtsns konnstorr llr lktrisk komponntr ør vlikhol/srvi. Spnningn MÅ vær minr nn 50 V DC ør u kn rør lktrisk komponntr. Kolingsskjmt visr trminlns plssring. IKKE rør lktrisk komponntr m uktig hnr. IKKE l nhtn stå utjnt når srvikslt r jrnt. ADVARSEL Hvis t IKKE r rikkmontrt, må t st lningsopplggt å montrt n hovrytr llr nnn rkolingsnorning m røringsvstn på ll polr i hnhol til tinglsn or ovrspnningsktgori III. ADVARSEL Bruk KUN korlningr. All lokl lningsopplgg må utørs i smsvr m kolingsskjmt som ølgr prouktt. Klm ALDRI smmn unt klr, og sørg or t ikk kommr i kontkt m røropplggt og skrp kntr. Kontrollr t kontkttilkolingn ikk utstts or kstrnt prss. Sørg or å instllr joringslningr. Enhtn må IKKE jors til vnnrør, innkolingsmpr llr tlonjoring. Uullstnig joring kn mør lktrisk støt. Forsikr g om t nhtn kols til n gn strømkrts. Bruk ALDRI n strømtilørsl som ls m nnt utstyr. Sørg or å montr nøvnig sikringr llr krtsrytr. Sørg or å instllr n jorilrytr. I motstt ll kn t orårsk lktrisk støt llr rnn. V instllring v jorilrytrn må t kontrollrs t n r komptil m vkslrttrn (som må tål høyrkvnt lktrisk støy) or å unngå t jorilrytrn slår ut i uti. Montr strømklr minst 1 mtr unn TV llr rio or å unngå intrrns. Avhngig v rioølgn r n vstn på 1 mtr knskj ikk nok til å orhinr støy. Åpn kjølmisylinr skt. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Rrnsgui or montørr og rukr 5

6 2 Om okumntsjonn ADVARSEL Når t lktrisk rit r utørt, kontrollrr u t hvr nklt lktrisk l og kontkt inn i oksn m lktrisk lr r got tilkolt. Kontrollr t ll kslr og lokk r lukkt ør u strtr opp nhtn. Br ktult hvis strømorsyningn r trst, og komprssorn hr n PÅ/AV strtmto. Drsom t inns n mulight or rvrsrt s ttr t milrtiig strømru og strømmn går v og på mns prouktt r i rit, kn u stt på n rvrsrt svrnkrts loklt. Drsom prouktt kjørs m rvrsrt s, kn t ølgg komprssorn og nr lr. 1.3 For rukrn Kontkt montørn hvis u r usikkr på hvorn u tjnr nhtn. Dnn nhtn r ikk mnt rukt v prsonr, inklurt rn, m svkk ysisk, snsorisk llr mntl vnr, llr m mngln rring og kunnskp, m minr r unr tilsyn llr hr ått opplæring i ruk v nhtn v n prson som r nsvrlig or rs sikkrht. Brn må vær unr tilsyn or å sikr t ikk lkr m prouktt. ADVARSEL For å hinr lktrisk støt llr rnn: Enhtn må IKKE spyls. IKKE ruk nhtn m våt hnr. IKKE plssr gjnstnr m vnn nhtn. 2 Om okumntsjonn 2.1 Om tt okumntt Målpulikum Autorisrt montørr + sluttrukr Dokumntsjonsstt Dtt okumntt r n l v t okumntsjonsstt. Hl sttt står v: Dokumnt Innhol Formt Gnrll sikkrhtsnor ningr Instllrings og ritshånok or utnørsnlgg Rrnsgui or montørr og rukr Sikkrhtsinstruksjonr u må ls ør instllring Instllrings og ritsinstruksjonr Ppir (i skn til utnørsnlggt) Forrlsr ør Digitl ilr på instllring, tknisk spsiiksjonr, rrnst osv. support n mnuls/ prout inormtion/. Dtljrt og trinnvis instruksjonr og kgrunnsinormsjon or grunnlggn og vnsrt ruk D nyst vrsjonn v mølgn okumntsjon kn vær tilgjnglig på t lokl Dikin nttstt llr hos orhnlrn. IKKE plssr gjnstnr llr utstyr oppå nhtn. Du må IKKE sitt, kltr llr stå på nhtn. Enhtr r mrkt m ølgn symol: Dt tyr t lktrisk og lktronisk prouktr ikk må lns m usortrt husholningsvll. IKKE orsøk å montr systmt på gn hån. Dmontring v systmt, hnling v kjølmilt, v oljn og vntull nr lr må ts hån om v n utorisrt montør i smsvr m gjln lovgivning. Enhtn må håntrs v t spsilnlgg or gjnruk, rsirkulring og gjnvinning. Når u sørgr or t tt prouktt vllshnls på riktig måt, irr u til å vvrg potnsill ngtiv konskvnsr or miljø og mnnsklig hls. Kontkt montørn llr lokl mynightr hvis u vil h mr inormsjon. Bttrir r mrkt m ølgn symol: Dt tyr t ttrir ikk må lns m usortrt husholningsvll. Hvis t kjmiklisymol r oppørt unr symolt, tyr t t ttrit innholr t tungmtll ovr n viss konsntrsjon. Mulig kjmiklisymolr r: P: ly (>0,004%). Avllsttrir må hnls v t spsilnlgg or gjnruk. Når u sørgr or t vllsttrir lir hnlt på riktig måt, irr u til å vvrg potnsill ngtiv konskvnsr or miljø og mnnsklig hls. Rrnsgui or montørr og rukr 6 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm

7 3 For montørn For montørn ADVARSEL 3 Om skn 3.1 Ovrsikt: Om oksn Riv i stykkr og kst mllsjns plstposr slik t rn ikk kn lk m m. Mulig risiko: kvlning. 14~20 HP 8~12 HP Dtt kpitlt skrivr hv u må gjør ttr t skn m utnørsnlggt r lvrt til stt. Dn innholr inormsjon om ølgn: Pkk ut og håntr utnørsnlggt Fjrn tilhør r nlggt Fjrn trnsportstøttn T hnsyn til ølgn: V lvring må t unrsøks om nhtn r skt. Evntull skr må rpportrs umilrt til trnsportørns klghnlr. Bring n innpkk nhtn så nær instllringsstt som mulig or å unngå t t oppstår skr unr trnsport. Pss på ølgn når u håntrr nlggt: Skjørt innhol, hnls orsiktig. Sørg or t nlggt står opprist or å unngå skr på komprssorn. Vlg på orhån hvilkn vi nlggt skl ørs inn. 3.3 Fjrn tilhør r utnørsnlggt 8~12 HP 14~20 HP Anlggt ør hlst løts m krn og 2 stroppr som r minst 8 m lng, som vist på igurn nnor. Bruk llti skyttr or å unngå t stroppn påørr sk, og pss på plssringn v nlggts tyngpunkt. Kontrollr t lt tilhørt r på plss i nlggt. 1 1 No No CALCULATION OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AMOUNT ADDITIONAL CHARGING OUTDOOR AMOUNT UNIT kg MODELNAME INSTALLATION SITE No. TOTAL LENGTH OF LIQUID PIPE SIZE O22.2 x 0.37 (m) x 0.37 TOTAL LENGTH OF LIQUID PIPE SIZE O12.7 x 0.12 (m) x 0.12 TOTAL LENGTH OF LIQUID PIPE SIZE O19.1 x 0.26 (m) x 0.26 TOTAL LENGTH OF LIQUID PIPE SIZE O9.5 x (m) x TOTAL LENGTH OF LIQUID PIPE SIZE O15.9 x 0.18 (m) x 0.18 TOTAL LENGTH OF LIQUID PIPE SIZE O6.4 x (m) x MODELNAME INSTALLATION SITE No. No. No. kg ONLY FOR RYYQ8~20 MODELS RYYQ8~12 RYYQ14-16 RYYQ DATE AMOUNT RESULT LEAK CHECK 60 MODELNAME DATE AMOUNT 64 RESULT LEAK CHECK MODELNAME INSTALLATION SITE DATE AMOUNT 2. RECORD FOR SETTINGS (CONTENTS SEE INSTALLATION MANUAL) SETTING Totl inoor unit pity onntion kg rtio (CR) 8HP 10-12HP 14-16HP 18-20HP Totl inoor unit pity 50%< CR < 105% whn piping lngth <30m105%< CR < 130% %< CR < 70% Totl inoor unit pity 70%< CR < 85% whn piping lngth >30m 85%< CR < 105% %< CR < 130% RECORD OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGE AMOUNT AND RESULT OF LEAK CHECK OPERATION MODELNAME INSTALLATION SITE INSTALLATION SITE 1 BE SURE TO FILL OUT THE BLANKS, WHICH ARE NEEDED FOR AFTER-SALE SERVICES. CALCULATE THE ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AMOUNT BASED ON THE FORMULA BELOW BEFORE CHARGING. WHEN RE-CHARGING TOTAL AMOUNT OF REFRIGERANT, CHARGE THE TOTAL OF THE AMOUNT CHARGED AT SHIPMENT (INDICATED ON THE MACHINE NAMEPLATE) AND THE ADDITIONAL AMOUNT SHOWN AS FOLLOWS : MODELNAME No. REQUEST FOR THE INDICATION OF ADDITIONAL REFRIGERANT CHARGING AND LEAK DETECTION OPERATION RESULT BE SURE TO FILL OUT THE BLANKS, WHICH ARE NEEDED FOR AFTER-SALE SERVICES. MODELNAME INSTALLATION SITE INSTALLATION SITE 1 REQUEST FOR THE INDICATION OF INSTALLATION INFORMATION 1. RECORD OF INDOOR UNIT MODEL AND INSTALLATION SITE VALUE REMARK DATE SETTING VALUE REMARK RESULT LEAK CHECK DATE DATE AMOUNT RESULT LEAK CHECK 3. RECORD OF INSTALLATION DATE DAY MONTH YEAR 4. MODEL NAME 3. FOR DETAILS CONCERNING PIPING SELECTION AND CALCULATION OR HOW TO OPERATE THE LEAK DETECTION FUNCTION, PLEASE REFER TO THE INSTALLATION MANUAL. 5. MANUFACTURING NUMBER 4. AFTER FILLING IN THIS TABLE, PLEASE PUT IT ON THE SWITCH BOX COVER. 6. AFTER EQUIPPING, PLEASE PUT IT ON THE BACK SIDE OF THE FRONT PLATE. 3P Emllsjmtril Stropp Åpning Bskyttr 3P g 1 1 Bruk n stropp som r 20 mm r og som tålr vktn v nlggt. Gltruk skl r ruks til trnsport så lng nlggt står på plln, som vist ovnor. 3.2 Pkk ut utnørsnlggt g Gnrll sikkrhtsnorningr Instllringshånok og ritshånok Etiktt or tillggsylling v kjølmium Klistrmrk m inormsjon om instllring Etiktt or luorisrt rivhusgssr Flrspråklig tiktt or luorisrt rivhusgssr Pos m tillggsrør Fjrn ll mllsj r nlggt: Pss på så u ikk skr nlggt når u jrnr krympolin m kniv. Fjrn 4 oltn som str nlggt til plln. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm 4P Rrnsgui or montørr og rukr 7

8 4 Om nhtn og tillggsutstyrt Tillggsrør: Dimtr Tilkoling orn ID Ø ID Ø Om nhtn og tillggsutstyrt 4.1 Ovrsikt: Om nhtn og tillggsutstyrt Ø Ø HP Tillggsrør (mm) Gssrør 4 19, ,4 22, ,4 28,6 14 Tilkoling unr ID Ø OD Ø 16 Dtt kpitlt innholr inormsjon om ølgn: 18 Intiiksjon v utnørsnlggt. Dr utnørsnlggt pssr i systmoppsttt. 20 Væskrør 8 Tilkoling orn 10 ID Ø 12 ID Ø Hvilk innnørsnlgg og tillggsutstyr u kn kominr utnørsnlggn m. 9,52 9, ,7 12,7 Hvilk utnørsnlgg som må ruks som rittstån nlgg, og hvilk utnørsnlgg kn kominrs. 4.2 Intiiksjonsmrk: Utnørsnlgg 16 Tilkoling unr 18 ID Ø ID Ø 15,9 8 Tilkoling orn 10 ID Ø ID Ø 12 19,1 19,1 22,2 25,4 28,6 16 ID Ø OD Ø Kun or RYMQ mollr. Fjrn trnsportstøttn Mollintiiksjon Br or 14~20 HP Eksmpl: R Y Y Q 18 T7 Y1 B Ko Hvis nlggt ruks m trnsportstøttn påstt, kn tt prousr unorml virsjon llr støy. Dn gul trnsportstøttn som r stt ovr komprssorns n or å skytt nlggt unr trnsportn, må jrns. Følg rmgngsmåtn og igurn nnor. Forklring R Avkjølt utnørslut Y Y = Vrmpump (kontinurlig oppvrming) X = Vrmpump (ikk kontinurlig oppvrming) Y = Kun prmoul() Y M = Kun multimoul 1 Løsn litt på stmuttrn (A). 2 Fjrn trnsportstøttn (B), som vist på igurn nnor. 3 14~20 HP 14 Tilkoling unr () Plssring 8~12 HP 20 Forlingsrør() ,7 Trkk til stmuttrn (A) igjn (12,3 N m). Q Kjølmium R410A 18 Kpsittsinks T7 VRV IV sri Y1 Strømtilørsl: 3N~, V, 50 Hz B Europisk mrk () 2 3 (12.3 N m) 1 For RXYQ r t ingn grnsningr or ruk som multimoul. A B Rrnsgui or montørr og rukr 8 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm 4P

9 4 Om nhtn og tillggsutstyrt 4.3 Om utnørsnlggt Dnn instllringshånokn gjlr or VRV IVvrmpumpsystmt m hlstyrt vkslrttr. Molltypr: Moll RYYQ8~20 () RYYQ22~54 () RXYQ8~20 RXYQ22~54 () Bskrivls Enkltmoll m kontinurlig oppvrming. Multimoll m kontinurlig oppvrming (står v 2 llr 3 RYMQ moulr). Enkltmoll m ikk kontinurlig oppvrming. Multimoll m ikk kontinurlig oppvrming (står v 2 llr 3 RXYQmoulr). RYYQ molln sikrr kontinurlig komort unr vising. Hvilk unksjonr som inns, vhngr v hvilkt utnørsnlgg som r vlgt. Dtt r ngitt og mrkt gjnnom hl instllringshånokn. Enklt unksjonr inns r på viss mollr. Diss nlggn r konstrurt or utnørs instllring og r rgnt or vrmpumpnlgg, inklurt lut til lut nlgg og luttil vnn nlgg. Diss nlggn hr (i nkltsystm) n oppvrmingskpsitt r 25 til 63 kw og n kjølkpsitt r 22,4 til 56 kw. I multikominsjon kn oppvrmingskpsittn gå opp til 168 kw, og i kjøling kn n gå til 150 kw. Utnørsnlggt r konstrurt til å kjør i oppvrmingsmous v omgivlsstmprturr r 20 C WB til 15,5 C WB, og i kjølmous v omgivlsstmprturr r 5 C DB til 43 C DB. 4.4 Systmoppstt i Systmts konstruksjon må ikk nrs v tmprturr unr 15 C. Ikk ll kominsjonr v innnørsnlgg r tilltt. Du innr mr inormsjon unr "4.5.2 Mulig kominsjonr m innnørsnlgg" på si 9. g h i g g g h g g VRV IV utnørsnlgg m vrmpump Kjølmirør VRV innnørsnlgg m irkt kspnsjon (DX) VRV LT hyrooks (HXY080/125) BP oks (nøvnig v tilkoling v Rsintil Air (RA) llr Sky Air innnørsnlgg (SA) m irkt kspnsjon (DX)) Rsintil Air innnørsnlgg (RA) m irkt kspnsjon (DX)) Brukrgrnssnitt (tilpsst ttr typn innnørsnlgg) Brukrgrnssnitt (tråløst som r tilpsst ttr typn innnørsnlgg) Fjrnkontrollrytr or omkoling mllom kjøling/ oppvrming 4.5 Kominr nlgg og tillggsutstyr Om å kominr nlgg og tillggsutstyr Du sikrr t systmoppsttt (utnørsnlgg + innnørsnlgg) vil ungr v å s på nyst tknisk tn or VRV IV vrmpump. VRV IV systmt m vrmpump kn kominrs m lr typr innnørsnlgg, og r kun rgnt or ruk v R410A. Du innr n ovrsikt ovr tilgjnglig nlgg i prouktktlogn or VRV IV. Dt viss n ovrsikt ovr tilltt kominsjonr v innnørsnlgg og utnørsnlgg. Ikk ll kominsjonr r tilltt. D r unrlgt rglr (kominsjon mllom utnørsnlgg innnørsnlgg, ruk v tt utnørsnlgg, ruk v lr utnørsnlgg, kominsjonr mllom innnørsnlgg, osv.) som r nvnt i tknisk tn Mulig kominsjonr m innnørsnlgg Vnligvis kn ølgn typr innnørsnlgg kols til t VRV IVsystm m vrmpump. Listn r ikk kompltt og n vhngr v kominsjonn v å utnørsnlggmollr og innnørsnlggmollr. VRV innnørsnlgg m irkt kspnsjon (DX) (lut til lutnlgg). SA/RA innnørsnlgg (Sky Air / Rsintil Air) m irkt kspnsjon (DX) (lut til lut nlgg). Hrttr rrrt til som RA DX innnørsnlgg. Hyrooks (lut til vnn nlgg): Kun or HXY080/125 srin. AHU (lut til lut nlgg): EKEXV stt + EKEQ oks r påkrv, vhngig v ruk. Airurtin (lut til lut nlgg): CYQ/CAV srin (Bil), vhngig v ruk Mulig kominsjonr m utnørsnlgg Mulig rittstån utnørsnlgg Ikk kontinurlig oppvrming RXYQ8 RXYQ10 RXYQ12 RXYQ14 RXYQ16 RXYQ18 RXYQ20 Kontinurlig oppvrming RYYQ8 RYYQ10 RYYQ12 RYYQ14 RYYQ16 RYYQ18 RYYQ20 Mulig stnrkominsjonr m utnørsnlgg RXYQ22~54 står v 2 llr 3 RXYQ8~20 nlgg. RYYQ22~54 står v 2 llr 3 RYMQ8~20 nlgg. RYYQ8~20 nlgg kn ikk kominrs. RYMQ8~20 nlgg kn ikk ruks som rittstån utnørsnlgg. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Rrnsgui or montørr og rukr 9

10 5 Forrls Ikk kontinurlig oppvrming Kontinurlig oppvrming RXYQ22 = RXYQ RYYQ22 = RYMQ RXYQ24 = RXYQ RYYQ24 = RYMQ RXYQ26 = RXYQ RYYQ26 = RYMQ RXYQ28 = RXYQ RYYQ28 = RYMQ RXYQ30 = RXYQ RYYQ30 = RYMQ RXYQ32 = RXYQ RYYQ32 = RYMQ RXYQ34 = RXYQ RYYQ34 = RYMQ RXYQ36 = RXYQ RYYQ36 = RYMQ RXYQ38 = RXYQ RYYQ38 = RYMQ RXYQ40 = RXYQ RYYQ40 = RYMQ RXYQ42 = RXYQ RYYQ42 = RYMQ RXYQ44 = RXYQ RYYQ44 = RYMQ RXYQ46 = RXYQ RYYQ46 = RYMQ RXYQ48 = RXYQ RYYQ48 = RYMQ RXYQ50 = RXYQ RYYQ50 = RYMQ RXYQ52 = RXYQ RYYQ52 = RYMQ RXYQ54 = RXYQ RYYQ54 = RYMQ Mulig tillggsutstyr or utnørsnlggt S i tknisk tn or nvnn på t nyst tillggsutstyrt. Grnrørstt or kjølmium Bskrivls Kjølkrtssmlrør Kjølkrtsskjøt KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T Mollnvn Når u skl vlg t optimlt grnrørstt, kn u s "5.3.3 Vlg kjølmigrnstt" på si 14. Stt m multitilkolingsrør or utnørsnlgg Antll utnørsnlgg 2 BHFQ22P BHFQ22P1517 Vlgr or kjøling/oppvrming Mollnvn Følgn tillggsutstyr kn tilkols hvis kjøling llr oppvrming skl styrs r t sntrlt st: Bskrivls Omkolingsrytr or kjøling/ oppvrming Omkolingskrtskort or kjøling/ oppvrming M vlgri stoks til rytrn KRC19 26A BRP2A81 KJB111A Aptr or kstrn styring (DTA104A61/62) Mollnvn Vil u strt ritn m t kstrnt inngngssignl r n sntrl kontrollnht, kn ptrn or kstrn styring ruks. Instruksjonr (gruppvis llr iniviult) kn ngis or rit m litn støy og rit m grnst strømorruk. PC konigurtorkl (EKPCCAB) For VRV IV systm m vrmpump r t ssutn mulig å ngi n rkk ltinnstillingr or rigstilling vi grnssnittt til n tmskin. Til tt tillggsutstyrt krvs EKPCCAB, som r n gn kl til kommuniksjon m utnørsnlggt. Progrmvrn or rukrgrnssnittt r tilgjnglig på n mnuls/sotwr ownlos/. Stt m vrmtp Du kn montr sttt m vrmtp or å hol rnringshulln åpn på str m klt klim og høy lutuktight. I så ll må u også montr sttt m krtskort or vrmtp. Bskrivls Stt m vrmtp or 8~12 HP EKBPH012T Stt m vrmtp or 14~20 HP EKBPH020T Stt m krtskort or vrmtp EKBPHPCBT Mollnvn S også: "5.2.2 Tillggskrv til instllringsst or utnørsnlggt på str r t r klt" på si Forrls 5.1 Ovrsikt: Forrls Dtt kpitlt skrivr hv u må gjør og vit ør u rr til stt. Dn innholr inormsjon om ølgn: Klrgjør instllringsstt Klrgjør kjølmirørn Klrgjør lktrisk lningn 5.2 Klrgjør instllringsstt Krv til instllringsst or utnørsnlggt Sørg or nok plss runt nhtn til srvi/vlikhol og lutsirkulsjon. Sørg or t instllsjonsstt tålr nhtns vkt og virsjonr. Sørg or t områt r got vntilrt. Sørg or t nhtn står plnt. Vlg t st r rgn kn unngås i størst mulig gr. Vlg t instllringsst r ly r nlggt ikk vil orstyrr non, og r vlg v st r i hnhol til gjln lovgivning. IKKE instllr nhtn på ølgn str: I potnsilt ksplosiv omgivlsr. På str r t inns mskinr som vgir lktromgntisk ølgr. Elktromgntisk ølgr kn orstyrr styrsystmt og orårsk unksjonsil i utstyrt. På str r t r r or rnn på grunn v utslipp v rnnr gssr (or ksmpl tynnr llr nsinmp), kronir, ntnnlig støv. På str r t prousrs tsn gss (or ksmpl svovlsyrgss). Korrosjon i korrør llr lo lr kn orårsk lkksj v kjølmil. Str r t kn inns minrloljtåk, sprut llr mp i lutn. Plstlr kn ryts n og ll ut llr ør til vnnlkksj. Rrnsgui or montørr og rukr 10 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm

11 5 Forrls Str r lutn innholr stor mngr slt,.ks. i nærhtn v hvt. Dtt prouktt tilhørr klss A. Til ruk i husholningn kn tt prouktt orårsk riointrrns, slik t rukrn må t nøvnig orholsrglr. Utstyrt som skrivs i nn hånokn, kn orårsk lktronisk støy som ølg v riorkvnt nrgi. Utstyrt r i smsvr m spsiiksjonr som skl gi tilrsstilln skyttls mot slik orstyrrlsr. Dtt gir imilrti ingn grnti or t t ikk kn oppstå orstyrrlsr i nklt instllsjonr. Dt nls ror å instllr utstyrt og lktrisk lningr i go vstn r stroutstyr, tmskinr o.l. (mm) Tillggskrv til instllringsst or utnørsnlggt på str r t r klt Hvis nlggt ruks v lv utnørs omgivlsstmprtur, må u sørg or å ølg nvisningn som r skrvt unr. I områr m stort snøll r t svært viktig å vlg t instllringsst hvor snøn IKKE vil rør nlggt. Hvis t r r or snøll silngs, må u sørg or t vrmvkslrkonvktorn IKKE rørs v snøn. Montr om nøvnig t ovrygg llr tk og n sokkl. Dtmskin llr rio Sikring Jorilrytr Brukrgrnssnitt Innnørsnlgg Utnørsnlgg På str m årlig mottk må t vær n vstn på 3 m llr mr or å unngå lktromgntisk intrrns r nnt utstyr, og t må ruks lningsrør til strøm og ovrøringslningr. LIVSFARE Utstyr ikk llmnt tilgjnglig: må instllrs på t trygt st utn ri tilgng. Bå innnørs og utnørsnlggt gnr sg or instllring i orrtnings og kontorloklr, smt i loklr or lttr inustri. V instllring må t ts hnsyn til strk vin, tyonr og jorskjlv, or ilktig instllring kn ør til t nlggt vltr. I tilll vnnlkksj må u sørg or t vnn ikk kn orårsk skr på instllringsområt og omgivlsn runt. Når nlggt skl instllrs på t lit rom, må u sørg or t n vntull kjølmilkksj ikk ovrstigr tilltt konsntrsjonsgrns. S "Om sikkrhtstiltk mot kjølmilkksjr" på si 12. Kontkt orhnlrn or å å vit hvorn u montrr ovryggt. Når u montrr ovryggt, må u IKKE skp hinringr or lutstrømmn r nlggt. LIVSFARE Ovrrvn konsntrsjon v kjølmium i lukk rom kn ør til oksygnmngl. Pss på t lutinntkt or nlggt ikk r rttt mot n vnlig vinrtningn på stt. Motvin vil orstyrr nlggts rit. Bruk om nøvnig n vinskjrm or å mp vinn. Pås t vnnt ikk kn orårsk sk på stt v å lgg vløp i unmntt og hinr t vnn smls opp i konstruksjonn. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Rrnsgui or montørr og rukr 11

12 5 Forrls Når utnørsnlggt kjørr v utnørs lv omgivlsstmprtur og høy lutuktight, må t nytts riktig utstyr slik t nlggts rnringshull ikk tilkks. V oppvrming: TAO ( C WB) 5 Rtning på strømmn v kjølmium Rom hvor kjølmilkksj hr unnt st (utstrømning v lt kjølmium r systmt) Vær spsilt oppmrksom på str r t kn vær kjølmium,.ks. i kjllr, ttrsom tt r tyngr nn lut. 0 Kontrollr t mksiml konsntrsjonsnivåt 5 Kontrollr n mksiml konsntrsjonn som skrvt i trinnn 1 til 4 nnor, og t orholsrglr som mått vær nøvnig Brgn mngn v kjølmium (kg) som r påylt hvrt nklt systm. Forml A+B=C A Mngn v kjølmium i systmt på tt nklt nlgg (mngn v kjølmium som r påylt systmt ør t orltr rikkn) B Tillggsmng (n mngn som r påylt loklt og som vil vær vhngig v lngn og imtrn på kjølmirørn) C Totl mng v kjølmium (kg) i systmt TAI ( C DB) Dritsområ or oppvrming Dritsområ TAI Innnørs omgivlsstmprtur TAO Utnørs omgivlsstmprtur Hvis nlggt må kjørs i 5 gr i tt områt m høy lutuktight (>90 %), nlr Dikin å instllr t vlgri sttt m vrmtp (EKBPH012T llr EKBPH020T) or å hol rnringshulln åpn. I så ll må u også montr sttt m krtskort or vrmtp (EKBPHPCBT). Dr hvor tt nklt kjølnlgg r lt i 2 hlt uvhngig kjølsystmr, nyttr u n mngn kjølmium som r påylt hvrt nklt systm. Ivrkstt sikkrhtstiltk mot kjølmilkksjr 2 Brgn volumt til rommt (m3) r innnørsnlggt r instllrt. Drsom t ølgn r tilllt, rgnr u volumt v (A), (B) som t nklt rom llr som t minst rommt. A Hvor t ikk r innling i minr rom: B Hvor t r rominnling, mn hvor t r n åpning mllom rommn som r tilstrkklig stor til t mn hr ri lyt v lut mllom iss. Om sikkrhtstiltk mot kjølmilkksjr Instlltørn og systmspsilistn skl sikr mot lkksj i hnhol til lokl stmmlsr llr stnrr. Følgn stnrr kn gjl hvis t ikk inns lokl stmmlsr. Dtt systmt rukr R410A som kjølmium. R410A r i sg slv t ullstnig sikkrt, ikk gitig og ikk rnnrt kjølmium. Likvl må u pss nøy på t lutkonisjonringsnlggt instllrs i rom som r tilstrkklig stor. Dtt sikrr t t mksiml konsntrsjonsnivåt or kjølmigss ikk ovrskris rsom t lit snnsynlig skull skj t t oppstår n størr lkksj i systmt. Instllsjonn må tilrsstill gjln lokl orskritr og stnrr. Om mksimlt konsntrsjonsnivå Dn mksimlt påylt mngn v kjølmium og rgningn v n mksiml konsntrsjonn v kjølmium står i irkt orhol til størrlsn på t rommt hvor mnnskr oppholr sg og hvor kjølmilkksjn kn inn st. Målnhtn or konsntrsjonn v kjølmium r kg/m3 (vktn v kjølmit i gssorm i kg pr m (vktn v kjølmit i gssorm i kg pr 1 m3 v rommt). Mn må t hnsyn til lokl orskritr og stnrr når t gjlr n mksimlt tilltt konsntrsjonn. Åpning mllom rommn Skill (hvor t r åpning utn ør, llr hvor t r åpningr ovr og unr ørn som hvr hr n størrls som tilsvrr 0,15 % llr mr v gulvrlt) I hnhol til gjln uropisk stnr r mksimlt tilltt konsntrsjon v kjølmium i rom hvor t oppholr sg mnnskr, or R410A grnst til 0,44 kg/m3. Rrnsgui or montørr og rukr 12 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm 4P

13 5 Forrls 3 Brgn kjølmittthtn v å nytt rsulttn v rgningn i trinn 1 og 2 ovnor. Hvis rsulttt v ovnnvnt rgning ovrstigr mksimlt konsntrsjonsnivå, skl t lgs n vntilsjonsluk til rommt v sin v Vlg rørimnsjon Fststt riktig imnsjon ut r tlln og rrnsigurn nnor (kun som iniksjon). Forml A B A/B C Totlt volum v kjølmium i kjølsystmt Størrlsn (m 3 ) på t minst rommt hvor t r instllrt t innnørsnlgg C Mksiml konsntrsjon (kg/m 3 ) 4 Brgn kjølmittthtn ut r volumt v rommt r innnørsnlggt r instllrt smt rommt v sin v. Instllr vntilsjonslukr i ørn til rommt v sin v inntil kjølmittthtn r minr nn mksimlt konsntrsjonsnivå. D E 3 F A G x B B B C y 5.3 Klrgjør røropplgg or kjølmil Krv or kjølmirør Kjølmit R410A krvr t u r svært nøy m å hol systmt rnt, tørt og ttt. Rnt og tørt: Frmmlgmr (inklurt minrloljr llr uktight) må ikk å nlning til å ln sg inn i systmt. Ttt: R410A innholr ikk klor, ølggr ikk ozonlgt og rusrr ikk jorns skyttls mot sklig ultrioltt stråling. R410A kn i n viss gr ir til å øk rivhusktn rsom t slipps ut. Dt r ror viktig t u nøy kontrollrr t instllsjonn r hlt ttt. Røropplgg og lr m trykk skl smsvr m gjln lovgivning og skl vær gnt or kjølmium. Bruk sømløst korrør, oksirt m osorsyr, or kjølmium. Frmmlgmr inn i rør (inklurt oljr or riksjon) må vær 30 mg / 10 m. Hringsgr: Bruk rør m hringsgr ttr rørimtrn slik t r ngitt i tlln unr. Rør Ø (mm) 15,9 19,1 Rørmtrilts hringsgr O (hrt) 1/2H (hlvhrt) Dt r ttt hnsyn til smtlig rørlngr og vstnr (s "5.3.4 Om rørlngn" på si 15) ,2 VRV DX innnørsnlgg 3 BP oks 4,5 RA DX innnørsnlgg, Innnørs grnrørstt x,y Stt m utnørs multitilkoling A, B, C: Røropplgg mllom utnørsnlgg og (ørst) kjølmigrnstt Vlg r tlln nnor i hnhol til totl kpsittstyp or utnørsnlgg, tilkolt nstrøms. Utnørsnlggts kpsittstyp (HP) Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 8 19,1 9, ,2 9,5 12~16 28,6 12,7 18~22 28,6 15, ,9 15,9 26~34 34,9 19,1 36~54 41,3 19,1 D: Røropplgg mllom kjølmigrnstt Vlg r tlln nnor i hnhol til totl kpsittstyp or innnørsnlgg, tilkolt nstrøms. L ikk tilkolingsrørt ovrstig imnsjonn på kjølmirørt som r vlgt ttr mollnvnt på t gnrll systmt. Kpsittsinks or innnørsnlggt Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør <150 15,9 9,5 150 x < ,1 200 x < ,2 290 x < ,6 12,7 420 x < ,9 640 x < ,9 19, ,3 Eksmpl: Nstrøms kpsitt or E = kpsittsinks or nlgg 1 Nstrøms kpsitt or D = kpsittsinks or nlgg 1 + kpsittsinks or nlgg 2 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Rrnsgui or montørr og rukr 13

14 5 Forrls E: Røropplgg mllom kjølmigrnstt og innnørsnlgg Rørimnsjon or irkt tilkoling til innnørsnlggt må vær n smm som tilkolingsimnsjonn or innnørsnlggt (r innnørsnlggt r VRV DX nlgg llr hyrooks). Kpsittsinks or innnørsnlggt Rrnsgui or montørr og rukr 14 Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 15~50 12,7 6,4 63~125 15,9 9, , ,2 Når kvivlnt rørlng mllom utnørs og innnørsnlgg r 90 m llr mr, må imnsjonn på hovrørn (å på gssin og væsksin) øks. Avhngig v lngn på rørn, kn kpsittn li rusrt, mn også i slik tilllr r t mulig å øk imnsjonn på hovrørn. HP klss Utnørsnlgg Hovrør Økning Først kjølmigrnstt Innnørsnlgg Øk imnsjon Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 8 19,1 22,2 9,5 12, ,2 25,4 () ,6 () 12,7 15, ,6 31,8 () 18~22 15,9 19, ,9 () 26~34 34,9 38,1 () 19,1 22,2 36~54 41,3 () () () Økning r IKKE tilltt hvis imnsjonn IKKE r tilgjnglig. Økning r IKKE tilltt. Rørtykklsn på kjølmirørn må vær i hnhol til gjln lovgivning. Minst rørtykkls or R410A rør må vær i ovrnsstmmls m tlln unr. Rør Ø (mm) Minst tykkls t (mm) 6,4/9,5/12,7 0,80 15,9 0,99 19,1/22,2 0,80 28,6 0,99 34,9 1,21 41,3 1,43 Drsom nøvnig rørimnsjonr (mål i tommr) ikk r tilgjnglig, r t også tilltt å ruk nr imtr (mål i mm), orutstt t mn tr hnsyn til ølgn: Vlg rørimnsjonn nærmst nøvnig imnsjon. Bruk gn ptr or ovrgng r rør m mål i tommr til mm (kjøps loklt). I så ll må rgningn v kstr kjølmium justrs, som nvnt i "6.7.3 Fststt mngn kstr kjølmium" på si 28. F: Røropplgg mllom kjølmigrnstt og orgrningsnlgg Rørimnsjon or irkt tilkoling til orgrningsnlgg må vær srt på n totl kpsittn til innnørsnlggn som r tilkolt (gjlr kun r RA DX innnørsnlgg r tilkolt). Totl kpsittsinks or tilkol innnørsnlgg Eksmpl: Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 20~62 12,7 6,4 63~149 15,9 9,5 150~208 19,1 Nstrøms kpsitt or F = kpsittsinks or nlgg 4 + kpsittsinks or nlgg 5 G: Røropplgg mllom orgrningsnlgg og RA DX innnørsnlgg Gjlr kun r RA DX innnørsnlgg r tilkolt. Kpsittsinks or innnørsnlggt Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 20, 25, 30 9,5 6, ,7 60 9, , Vlg kjølmigrnstt Kjølkrtsr S "5.3.2 Vlg rørimnsjon" på si 13 or ksmpl på røropplgg. Når u rukr kjølkrtsskjøtr på ørst orgrning rgnt r sin på utnørsnlggt, skl u vlg r tlln nnor i hnhol til kpsittn til utnørsnlggt (ksmpl: kjølkrtsskjøt ). Utnørsnlggts kpsittstyp (HP) 2 rør 8~10 KHRQ22M29T9 12~22 KHRQ22M64T 24~54 KHRQ22M75T For nr kjølkrtsskjøtr nn v ørst orgrning (or ksmpl kjølkrtsskjøt ) vlgr u riktig grnrørsttmoll srt på n totl kpsittsinksn til ll innnørsnlgg som r tilkolt ttr kjølmigrnrørt. Kpsittsinks or innnørsnlggt 2 rør <200 KHRQ22M20T 200 x < 290 KHRQ22M29T9 290 x < 640 KHRQ22M64T 640 KHRQ22M75T Når t gjlr kjølkrtssmlrør skl u vlg r tlln nnor i hnhol til n totl kpsittn til ll innnørsnlggn som r tilkolt nnor kjølkrtssmlrørt. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm

15 5 Forrls Kpsittsinks or innnørsnlggt 2 rør <200 KHRQ22M29H 200 x < x < 640 KHRQ22M64H () 640 KHRQ22M75H () Hvis rørimnsjonn ovr kjølkrtssmlrørt r Ø34,9 llr mr, krvs KHRQ22M75H. Mksimum 8 orgrningsrør kn kols til t smlrør. Slik vlgr u stt m multitilkolingsrør or utnørsnlgg. Vlg r tlln nnor i hnhol til ntll utnørsnlgg. Antll utnørsnlgg Nvn på grnrørstt 2 BHFQ22P BHFQ22P1517 RYYQ22~54 molln, som står v to llr tr RYMQ moulr, krvr t 3 rørsystm. Dt inns t kstr orlingsrør or slik moulr (i tillgg til t vnlig røropplggt or gss og væsk). Dtt orlingsrørt inns ikk or nlggn RYYQ8~20 llr RXYQ8~54. Tilkolingn or orlingsrørt or ulik RYMQ mouln r omtlt i tlln nnor. RYMQ Forlingsrør Ø (mm) 8 19,1 10~16 22,2 18~20 28,6 Fststt imtrn på orlingsrørt: V 3 multinlgg: tilkolingsimtrn på utnørsnlggt til Tl må hols. V 2 multinlgg: tilkolingsrørt må h n størst imtrn. Dt r lri n tilkoling or orlingsrørt m innnørsnlggn. Eksmpl: (ri multikominsjon) RYMQ8+RYMQ12+RYMQ18. Størst tilkoling r Ø28,6 (RYMQ18); Ø22,2 (RYMQ12) og Ø19,1 (RYMQ8). På igurn nnor viss r orlingsrørt. Ø28.6 mm Ø22.2 mm Ø19.1 mm Ruksjonsstykkr llr T l kjøps loklt. Grnrørstt or kjølmium kn r ruks m R410A Om rørlngn Pss på t lngn på røropplggt liggr innnor n mksimlt tilltt rørlngn, tilltt nivåorskjll og tilltt lng ttr orgrning, som vist nnor. Vi vil s nærmr på tr mlr, lnt nnt VRV DX innnørsnlgg kominrt m hyrooksnlgg llr RA DX innnørsnlgg. Dinisjonr Trm Fktisk rørlng Ekvivlnt rørlng () Totl rørlng H1 H2 H3 H4 H5 H6 () () Dinisjon Rørlng mllom utnørs () og innnørsnlgg. Rørlng mllom utnørs () og innnørsnlgg. Dn totl rørlngn r utnørs () til ll innnørsnlggn. Høyorskjll mllom utnørs og innnørsnlgg. Høyorskjll mllom innnørs og innnørsnlgg. Høyorskjll mllom utnørs og utnørsnlgg. Høyorskjll mllom utnørs og orgrningsnlgg. Høyorskjll mllom orgrnings og orgrningsnlgg. Høyorskjll mllom orgrnings og RA DX innnørsnlgg. Hvis systmkpsittn r >20 HP, lsr u om igjn "n ørst utnørsorgrningn stt r innnørsnlggt". Ant t kvivlnt rørlng or kjølkrtsskjøt = 0,5 m og kjølkrtssmlrør = 1 m (or rgning v kvivlnt rørlng, ikk or rgning v påylling v kjølmium) Rørlng: Kun or VRV DX Kun or systm m VRV DX innnørsnlgg: Systmoppstt A H1 Eksmpl Eksmpl 1.1 B C D E F G h i j k l m n H2 Eksmpl 1.2 A g H1 p j k 7 8 H2 g h Eksmpl 1.3 H1 g h i H2 8 Eksmpl 2.1 H3 t u r s g H1 A B C D E F G p h i j k l m n i B 8 Bskrivls Ett utnørsnlgg Grn m kjølkrtsskjøt Ett utnørsnlgg Grn m kjølkrtsskjøt og kjølkrtssmlrør Ett utnørsnlgg Forgrning m kjølkrtssmlrør Multitilkoling m utnørsnlgg Grn m kjølkrtsskjøt Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Rrnsgui or montørr og rukr 15

16 5 Forrls Eksmpl Eksmpl 2.2 H3 r t s u A B H1 j k 7 8 H2 g h r u Eksmpl 2.3 g h i r u s t H3 Eksmpl 3 Mksimlt tilltt lng s t H1 Bskrivls Multitilkoling m utnørsnlgg Grn m kjølkrtsskjøt og kjølkrtssmlrør Multitilkoling m utnørsnlgg Forgrning m kjølkrtssmlrør M stnr multioppstt Innnørsnlgg Kjølkrtsskjøt Kjølkrtssmlrør Stt m multitilkolingsrør or utnørsnlgg Mllom utnørs og innnørsnlgg (stnr multikominsjon/ri multikominsjon) Fktisk rørlng 165 m/135 m Eksmpl 1.1 nlgg 8: g+p 165 m Eksmpl 1.2 nlgg 6: ++h 165 m nlgg 8: +i+k 165 m Eksmpl 1.3 nlgg 8: +i 165 m Eksmpl 2.1 Ekvivlnt lng 190 m/160 m Totl rørlng nlgg 8: g+p 135 m 1000 m/500 m Eksmpl g+h+i+j+k+l+m+n+p 1000 m Eksmpl g+h+i+j+k+l+m+n+p 500 m Mllom utnørsorgrning og utnørsnlgg (gjlr kun v >20 HP) Fktisk rørlng 10 m Ekvivlnt lng 13 m Eksmpl 3 r, s, t 10 m; u 5 m Mksimlt tilltt høyorskjll H1 H2 H3 50 m (40 m) (hvis utnørsnlggt r plssrt lvr nn innnørsnlggn) Btingt orlngls til opptil 90 m r mulig utn kstr stt m tillggsutstyr: Hvis plssringn utnørs r høyr nn innnørs: orlngls r mulig til opptil 90 m og ølgn 2 tinglsr må vær oppylt: Dimnsjonn på væskrørn må øks (s "Øk imnsjon" i "E: Røropplgg mllom kjølmigrnstt og innnørsnlgg" på si 14). Egn innstilling på utnørsnlgg r nøvnig (s [2 49] i "7.2.8 Mous 2: Innstillingr på instllsjonsstt" på si 42). Hvis plssringn utnørs r lvr nn innnørs: orlngls r mulig til opptil 90 m og ølgn 6 tinglsr må vær oppylt: 40~60 m: minimum tilkolingsorhol r tilkolt: 80%. 60~65 m: minimum tilkolingsorhol r tilkolt: 90%. 65~80 m: minimum tilkolingsorhol r tilkolt: 100%. 80~90 m: minimum tilkolingsorhol r tilkolt: 110%. Dimnsjonn på væskrørn må øks (s "Øk imnsjon" i "E: Røropplgg mllom kjølmigrnstt og innnørsnlgg" på si 14). Egn innstilling på utnørsnlgg r nøvnig (s [2 35] i "7.2.8 Mous 2: Innstillingr på instllsjonsstt" på si 42). 30 m 5 m Mksimlt tilltt lng ttr orgrningsrør Rørlngn r ørst kjølmigrnstt til innnørsnlggt 40 m. Eksmpl 1.1: nlgg 8: +++++g+p 40 m Eksmpl 1.2: nlgg 6: +h 40 m, nlgg 8: i+k 40 m Eksmpl 1.3: nlgg 8: i 40 m Forlngls r imilrti mulig hvis ll tinglsn nnor r oppylt. I så ll kn grnsningn orlngs til opptil 90 m A Btinglsr: B C D E F G h i j k l m n H2 1 Utnørsnlgg 2 Kjølkrtsskjøtr (A~G) 3 Innnørsnlgg (1~8) g 8 p H1 Rørlngn mllom ll innnørsnlgg til nærmst grnrørstt r 40 m. Eksmpl: h, i, j p 40 m Rrnsgui or montørr og rukr 16 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm

17 5 Forrls Dt r nøvnig å øk rørimnsjonn på gssrørt og væskrørt hvis rørlngn mllom ørst og sist grnrørstt r ovr 40 m. Hvis imnsjonn på økt rør r størr nn rørimnsjonn på hovrørt, må rørimnsjonn på hovrørt også øks. Mksimlt tilltt lng Mllom utnørs og innnørsnlgg. Fktisk rørlng Eksmpl 1: Slik økr u rørimnsjonn: g+p 135 m 9,5 12,7 12,7 15,9 15,9 19,1 19,1 22,2 22,2 25,4() 28,6 31,8() 34,9 38,1() ++++k 135 m () Hvis tilgjnglig på stt. Ellrs kn n ikk øks. +i+k 135 m Eksmpl: nlgg 8: +++++g+p 90 m og +++++g >40 m øk rørimnsjonn til,,,,, g m Eksmpl 2: Eksmpl 3: Når rørimnsjonn øks (trinn ), må rørlngn rgns som ol (ortstt r hovrørt og rørn som ikk øks i rørimnsjon). Dn totl rørlngn må vær innnor grnsningn (s tlln ovr). +i 135 m m Ekvivlnt lng() 160 m Totl rørlng 300 m Eksmpl: g 2+h+i+j+k+l+m+n +p 1000 m (500 m). 135 m Eksmpl 3: g+h+i 300 m Forskjlln i rørlng mllom t nærmst innnørsnlggt r ørst orgrning til utnørsnlggt og t ortrst innnørsnlggt til utnørsnlggt r 40 m. Eksmpl: Dt ortrst innnørsnlggt 8. Dt nærmst innnørsnlggt 1 (++++++g+p) (+h) 40 m. () Ant t kvivlnt rørlng or kjølkrtsskjøt = 0,5 m og kjølkrtssmlrør = 1 m (vrir or rgningsormål). Mksimlt tilltt høyorskjll (på innnørsnlgg m hyrooks) H1 50 m (40 m) (hvis utnørsnlggt r plssrt lvr nn innnørsnlggn) For systm m VRV DX innnørsnlgg og hyrooks: H2 15 m Systmoppstt Mksimlt tilltt lng ttr orgrningsrør Rørlng: VRV DX og hyrooks Eksmpl Bskrivls Grn m kjølkrtsskjøt Eksmpl 1 Rørlngn r ørst kjølmigrnstt til innnørsnlggt 40 m. Eksmpl 1: nlgg 8: +++++g+p 40 m Eksmpl 2: nlgg 6: +h 40 m, nlgg 8: i+k 40 m A B h C i 1 D j 2 E k 3 g F l 4 G m 5 n 6 p 7 H2 Grn m kjølkrtsskjøt og kjølkrtssmlrør i A H1 1 2 B Eksmpl 2 Eksmpl 3: nlgg 8: i 40 m, nlgg 2: 40 m H1 g 6 j 7 8 k h Rørlng: VRV DX og RA DX For systm m VRV DX innnørsnlgg og RA DX innnørsnlgg: Systmoppstt H2 A H ~ g h 7 H2 i 8 BP1 H5 H1 B H4 Forgrning m kjølkrtssmlrør Eksmpl 3 i h 1 g 6 j 2 3 H2 VRV DX innnørsnlgg Hyrooksnlgg (HXY080/125) 7 BP2 k 4 H6 l 5 1~5 6,7 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm 4P Smlrør BP oks RA DX innnørsnlgg VRV DX innnørsnlgg Rrnsgui or montørr og rukr 17

18 5 Forrls X O Mksimlt tilltt lng Mllom utnørsnlgg og innnørsnlgg. Fktisk rørlng Ikk tilltt Tilltt Når u skl unngå rn or t t smls olj i utnørsnlggt som står plssrt lngst unn, skl u llti tilkol vstngingsvntiln og røropplggt mllom utnørsnlgg som vist v 4 korrkt måtn på igurn nnor. 100 m Eksmpl: ++g+l 100 m Ekvivlnt lng() 120 m Totl rørlng 250 m Eksmpl: +++g+l+k++++h+i+j 250 m Ant t kvivlnt rørlng or kjølkrtsskjøt = 0,5 m og kjølkrtssmlrør = 1 m (vrir or rgningsormål). Mllom orgrningsnlgg og innnørsnlgg. Kpsittsinks or innnørsnlggt Rørlng <60 2~15 m 60 2~12 m 71 2~8 m 200 mm Mrkn: Minimum tilltt lng mllom utnørsnlgg og ørst kjølmigrnstt > 5 m (lyn v kjølmium r utnørsnlggt kn ovrørs). Eksmpl: > 5 m Mksimlt tilltt høyorskjll H1 50 m (40 m) (hvis utnørsnlggt r plssrt lvr nn innnørsnlggn) H2 15 m H4 40 m H5 15 m H6 5 m X O Rørlngn r ørst kjølmigrnstt til innnørsnlggt 50 m. Hvis Så 2 m Hvis rørlngn mllom ørst orgrning og orgrningsnlggt llr VRV DX innnørsnlggt r ovr 20 m, r t nøvnig å øk imnsjonn på gss og væskrørn mllom ørst orgrning og orgrningsnlggt llr VRV DX innnørsnlggt. Hvis imtrn på rør m økt rørimnsjon ovrskrir imtrn til røropplggt ør ørst orgrningsrørstt, må væsk / gssrørimnsjonn or sistnvnt også øks. 2 m >2 m >2 m Flr utnørsnlgg: Mulig oppstt Røropplggt mllom utnørsnlggn må ørs plnt llr litt oppovr or å unngå rn or t t smls olj i rørn. Ml 1 Ml 2 >2 m 200 mm Eksmpl: +g+l 50 m 2 m 2 m Til innnørsnlgg Røropplgg mllom utnørsnlgg Til innnørsnlgg Røropplgg mllom utnørsnlgg Rrnsgui or montørr og rukr 18 Til innnørsnlgg Oljnsmling i t ortrst utnørsnlggt når systmt stnsr Ikk tilltt Tilltt Hvis rørlngn mllom utnørsnlggn ovrstigr 2 m, lgr u n stigning på 200 mm llr mr i gsslningn innnor n lng på 2 m r sttt. Mksimlt tilltt lng ttr orgrningsrør mm () Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm 4P

19 5 Forrls Dt r grnsningr knyttt til rkkølgn på tilkolingn v kjølmirør mllom utnørsnlgg unr instllsjon i tilll systm m lr utnørsnlgg. Instllr i hnhol til ølgn grnsningr. Kpsittn til utnørsnlggn A, B og C må oppyll ølgn krv til grnsning: A B C. A B C Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm Til innnørsnlgg Stt m multitilkolingsrør or utnørsnlgg (ørst orgrning) Stt m multitilkolingsrør or utnørsnlgg (nr orgrning) 5.4 Klrgjør lktrisk lningsopplgg Om lktrisk smsvr Dtt utstyrt r i smsvr m: EN/IEC , orutstt t systmts impns Z sys r lvr nn llr lik Z mx v grnssnittpunktt mllom rukrns tilørsl og t ontlig systmt. EN/IEC = Europisk/intrnsjonl tknisk stnr som ststtr grnsvrin or spnningsnringr, spnningssvingningr og limring i ontlig svkstrømsystmr or utstyr m mrkstrøm 75 A. Dt r montørns llr rukrn v utstyrt sitt nsvr å sikr, v om nøvnig å orhør sg m oprtørn v istriusjonsnttt, t utstyrt r r kolt til n tilørsl r systmts impns Z sys r lvr nn llr lik Z mx. EN/IEC , orutstt t kortslutningsstrømmn S s r høyr nn llr lik minimumsvrin or S s v grnssnittpunktt mllom rukrns tilørsl og t ontlig systmt. EN/IEC = Europisk/intrnsjonl tknisk stnr som ststtr grnsvrin or hrmonisk strøm prousrt v utstyr som r kolt til ontlig svkstrømsystmr m n inngngsstrøm på >16 A og 75 A pr s. Dt r montørns llr rukrn v utstyrt sitt nsvr å sikr, v om nøvnig å orhør sg m oprtørn v istriusjonsnttt, t utstyrt r r kolt til n tilørsl m kortslutningsstrøm S s som r høyr nn llr lik minimumsvrin or S s. Moll Z mx (Ω) Minimumsvri (kva) or S s RYYQ8/RYMQ8/RXYQ RYYQ10/RYMQ10/RXYQ RYYQ12/RYMQ12/RXYQ RYYQ14/RYMQ14/RXYQ RYYQ16/RYMQ16/RXYQ RYYQ18/RYMQ18/RXYQ RYYQ20/RYMQ20/RXYQ RYYQ22/RXYQ RYYQ24/RXYQ RYYQ26/RXYQ RYYQ28/RXYQ Moll Z mx (Ω) Minimumsvri (kva) or S s RYYQ30/RXYQ RYYQ32/RXYQ RYYQ34/RXYQ RYYQ36/RXYQ RYYQ38/RXYQ RYYQ40/RXYQ RYYQ42/RXYQ RYYQ44/RXYQ RYYQ46/RXYQ RYYQ48/RXYQ RYYQ50/RXYQ RYYQ52/RXYQ RYYQ54/RXYQ Multinlgg r stnrkominsjonr Krv or sikkrhtsnorningr Strømtilørsln må skytts m nøvnig sikkrhtsnorningr, vs. n hovrytr, n trg sikring or hvr s, smt n jorilrytr, i smsvr m gjln lovgivning. For stnrkominsjonr Vlg v og imnsjon på lningsopplggt skl gjørs i smsvr m gjln lovgivning srt på inormsjonn som står oppørt i tlln nnor. Moll Multinlgg r stnrkominsjonr. Minimum strømstyrk Anlt sikringr RYYQ8/RYMQ8/RXYQ8 16,1 A 20 A RYYQ10/RYMQ10/RXYQ10 22,0 A 25 A RYYQ12/RYMQ12/RXYQ12 24,0 A 32 A RYYQ14/RYMQ14/RXYQ14 27,0 A 32 A RYYQ16/RYMQ16/RXYQ16 31,0 A 40 A RYYQ18/RYMQ18/RXYQ18 35,0 A 40 A RYYQ20/RYMQ20/RXYQ20 39,0 A 50 A RYYQ22/RXYQ22 46,0 A 63 A RYYQ24/RXYQ24 46,0 A 63 A RYYQ26/RXYQ26 51,0 A 63 A RYYQ28/RXYQ28 55,0 A 63 A RYYQ30/RXYQ30 59,0 A 80 A RYYQ32/RXYQ32 62,0 A 80 A RYYQ34/RXYQ34 66,0 A 80 A RYYQ36/RXYQ36 70,0 A 80 A RYYQ38/RXYQ38 76,0 A 100 A RYYQ40/RXYQ40 81,0 A 100 A RYYQ42/RXYQ42 84,0 A 100 A RYYQ44/RXYQ44 86,0 A 100 A RYYQ46/RXYQ46 89,0 A 100 A RYYQ48/RXYQ48 93,0 A 125 A RYYQ50/RXYQ50 97,0 A 125 A RYYQ52/RXYQ52 101,0 A 125 A RYYQ54/RXYQ54 105,0 A 125 A Rrnsgui or montørr og rukr 19

20 6 Instllring For ll mollr: 6.2 Åpn nlggn Åpn utnørsnlggt Fs og rkvns: 3N~ 50 Hz Spnning: V Tvrrsnitt v ovrøringslning: 0,75~1,25 mm2, mksiml lng r 1000 m. Hvis ovrøringslningn totlt ovrstigr iss grnsvrin, kn t ør til kommuniksjonsil. FARE: ELEKTRISK STØT For ikk stnrkominsjonr FARE: BRENNSKADER Brgn nlt sikringskpsitt Utør rgningn v å lgg smmn minimum strømstyrk or hvrt nklt nlgg i ruk (i hnhol til tlln ovnor), gng summn m 1,1 og vlg rttr nst høyst nlt sikringskpsitt. Forml Eksmpl Frontpltn må åpns som vist nnor or å å tilgng til nlggt: 8~12 HP 14~20 HP Kominr RXYQ30 v å ruk RXYQ8, RXYQ10 og RXYQ12. Minimum strømstyrk or RXYQ8 = 16,1 A Minimum strømstyrk or RXYQ10 = 22,0 A Minimum strømstyrk or RXYQ12 = 24,0 A Følglig lir minimum strømstyrk or RXYQ30 = 16,1+22,0+24,0 = 62,1 A Multiplisring v summn ovnor m 1,1 (62,1 1,1) = 68,31 A, og rm lir nlt sikringskpsitt 80 A. Når u rukr rststrømsrvn strømrytr, må u sørg or å ruk n høyhstightstyp or 300 ma rstrvn mrkstrøm. 6 Instllring 14x 14x Når rontpltn r åpnt, kn u å tilgng til oksn m lktrisk komponntr. S "6.2.2 Åpn oksn m lktrisk komponntr på utnørsnlggt" på si 20. V srvi må t vær tilgng til trykknppn på hovkrtskortt. Du trngr ikk åpn kslt på oksn m lktrisk komponntr or å å tilgng til iss trykknppn. S "7.2.3 Få tilgng til komponntn or innstillingr på instllsjonsstt" på si Åpn oksn m lktrisk komponntr på utnørsnlggt Ovrsikt: Instllring Dtt kpitlt skrivr hv u må gjør og vit på stt or å instllr systmt. Ikk ruk unøvnig krt når u åpnr kslt på oksn m lktrisk komponntr. Unøvnig krt kn ormr kslt slik t t kommr inn vnn som ørr til il på utstyrt. Dn innholr inormsjon om ølgn: Åpn nlggn Montr utnørsnlggt 8~12 HP Tilkol kjølmirørn Kontrollr kjølrørn Fyll på kjølmil Tilkol lktrisk lningn 2x SW8 14~20 HP 6x Rrnsgui or montørr og rukr 20 SW8 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm 4P

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-systm RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-systm REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr BRP069A6 BRP069A6 Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls Om okumntsjonn. Om tt okumntt... Om prouktt Om skn. Pkk ut LAN-ptrn...

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ4TAY1B RXYSQ5TAY1B RXYSQ6TAY1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr BRP069A6 BRP069A6 Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls Dt kompltt sttt m nyst tknisk tn r tilgjnglig på kstrnttt til Dikin (krvs

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsui or montørr o rukr Lutkonisjonrinsnl i VRV IV-systm RYYQ8T7Y1B* RYYQ10T7Y1B* RYYQ12T7Y1B* RYYQ14T7Y1B* RYYQ16T7Y1B* RYYQ18T7Y1B* RYYQ20T7Y1B* RYMQ8T7Y1B* RYMQ10T7Y1B* RYMQ12T7Y1B* RYMQ14T7Y1B* RYMQ16T7Y1B*

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Fgvluring FYS3120 - Klssisk mknikk og lktroynmikk vår/høst 2009 Forlsr: Jon Mgn Lins Rgnøvlsr: Pr Øyvin Solli Fysisk Fgutvlg 1. mi 2009 Bsvrlsn r nonym, mn vi gjør oppmrksom på t orlsr hr tilgng til ll

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rfrnsgui for montørr og rukr VRV IV-vrmpump for innnørs instllring RKXYQ5TY1 RDXYQ5TV1 Rfrnsgui for montørr og rukr VRV IV-vrmpump for innnørs instllring Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr BRP069A6 BRP069A6 Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls Dt kompltt sttt m nyst tknisk tn r tilgjnglig på kstrnttt til Dikin (krvs

Detaljer

Snarveien til. Photoshop CS5. Extended. Oppgaver

Snarveien til. Photoshop CS5. Extended. Oppgaver Snrvin til Photoshop CS5 Extn Oppgvr Kpittl 4 Lg Oppgv 1 Bruk t u hr lært om lg og gjør nringr i oppgvil slik t rsulttt lir som nnor. Åpn il månsklnr.ps Sltt lg som orkommr to gngr Enr rkkølg på lg Kopl

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger Vår to Vår rfrns Vår skshnlr 23.10.2015 2015/65015 Nin Hnssn Ås Drs rfrns Arkivko Dirkt tlfon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstnsr iht. list Høring- Forslg til forskrift om vkurings- og rningsrskpr på flyttr

Detaljer

Referanseguide for montører

Referanseguide for montører Rrnsgui or montørr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm RZAG71L7V1B RZAG100L7V1B RZAG125L7V1B RZAG140L7V1B Rrnsgui or montørr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn

Detaljer

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori Prioisk mn-vluring FYS4170 - Rltivistisk kvntttori høst 2009 Forlsr: Jn Olv Eg Forlsr r nsvrlig or skjmt 23. novmr 2009 Svr på tt skjmt r nonym, mn orlsr, SUFU og stuimonistrsjonn v Fysisk institutt hr

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Snarveien til. Photoshop CS6. Extended. Oppgaver

Snarveien til. Photoshop CS6. Extended. Oppgaver Snrvin til Photoshop CS6 Extn Oppgvr Kpittl 2 Arisområt Oppgv 1 Arisområt i Photoshop står v ulik nvngitt lmntr som or ksmpl mnylinj. Bruk skjrmumpn unr og påør tgnlsn som ruks på ulik lmntn. Oppgv 2 Tnk

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm FCHG7FVEB FCHG00FVEB FCHG5FVEB FCHG40FVEB Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls Gnrll

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Luftkonisjonringsnlgg i lt systm RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Testgrunnlag: VDE 0660 del 500/IEC Gjennomført test: Driftsstøtstrømfasthet I pk. lp Støtkortslutningsstrøm [ka] Samleskinneholderavstand [mm]

Testgrunnlag: VDE 0660 del 500/IEC Gjennomført test: Driftsstøtstrømfasthet I pk. lp Støtkortslutningsstrøm [ka] Samleskinneholderavstand [mm] Kortslutningsigrr iht. DN EN 439-1/EC 439-1 Typgokjnning iht. DN EN 439-1 løpt v n systm-typgokjnning l følgn tstr m Rittl smlskinnsystmr og rprsnttiv Rittl RiLin oppyggingskomponntr gjnnomført: Bvis på

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

INF 3/ oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk

INF 3/ oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk INF 3/4130 19. oktor 2006 Dgns: Kpittl 10 og 23 i hovok Fr kp 10 : Dy-først og rnh-n-oun søk Fr kp 23: A*-søk Olig 2 hr liggt ut n stun. Frist 27 oktor. Konkurrns: Kommr i løpt v n uk (15-spill?) Frist.

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSCQ4TMV1B RXYSCQ5TMV1B Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk A~E (mm) H B H D H U B D B 100 C H U

Detaljer

Installeringshåndbok. Utendørsenhet for luft-til-vann-varmepumpe ERHQ011BAV3 ERHQ014BAV3 ERHQ016BAV3 ERHQ011BAW1 ERHQ014BAW1 ERHQ016BAW1

Installeringshåndbok. Utendørsenhet for luft-til-vann-varmepumpe ERHQ011BAV3 ERHQ014BAV3 ERHQ016BAV3 ERHQ011BAW1 ERHQ014BAW1 ERHQ016BAW1 Instllringshånok Utnørsnht for luft-til-vnn-vrmpump ERHQ0BAV3 ERHQ04BAV3 ERHQ06BAV3 ERHQ0BAW ERHQ04BAW ERHQ06BAW ERLQ0CAV3 ERLQ04CAV3 ERLQ06CAV3 ERLQ0CAW ERLQ04CAW ERLQ06CAW Instllringshånok Utnørsnht

Detaljer

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori Fvlurin FYS4170 - Kvntlttori høst 05 Forlsr: Jn Olv E Fysisk Futvl 22. novmr 2005 Bsvrlsn r nonym, mn vi jør oppmrksom på t orlsr hr tiln til ll skjmn. Evlurinn lir orttt v Fysisk Futvl, som slv vlr hvilk

Detaljer

INF 3/ oktober Søk i tilstandsrom. Modeller for avgjørelsessekvenser. Modeller for avgjørelsessekvenser

INF 3/ oktober Søk i tilstandsrom. Modeller for avgjørelsessekvenser. Modeller for avgjørelsessekvenser INF 3/4130 19. oktor 2006 Dgns: Kpittl 10 og 23 i hovok Fr kp 10 : Dyførst og rnhnoun søk Fr kp 23: A*søk Olig 2 hr liggt ut n stun. Frist 27 oktor. Konkurrns: Kommr i løpt v n uk (15spill? Frist. 20 novmr

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls 1 Gnrll

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Varenr. Artikkel Størrelse

Varenr. Artikkel Størrelse Srvringst g h i Vrnr. Artikkl Størrls 80 g. h. i. 99900383 Srvringst m/n 35 x 24 m 99900382 Srvringst m/n 42 x 31 m 99900381 Srvringst m/n 50 x 36 m 99900388 Srvringst m/n GN1/1 99900075 Srvringst, runt

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVZ16S18CB Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

(urettede) Grafer. Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS. Rettede grafer. Sammenhengende grafer

(urettede) Grafer. Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS. Rettede grafer. Sammenhengende grafer Strk o -smmnnn komponntr, DFS Grr (urtt o rtt) Dy Først-Søk (DFS) Smmnnn komponntr.. DFS Topolosk sortrn / Løkkr.. DFS Strkt smmnnn komponntr... DFS -smmnnn komponntr... DFS (urtt) Grr En r G=(V,E) står

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

INF oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk

INF oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk INF 4130 15. oktobr 2008 Dgns tmr: Kpittl 10 og 23 i hovbok Fr kp 10 : Dyb-først og brnh-n-boun søk Fr kp 23: A*-søk Oblig 2 hr liggt ut n stun. Frist 24 oktobr. Dt r lov å iskutr n m grupplærr! Forlsning

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rfrnsgui for montørr og rukr Luftkonisjonringsnlgg i lt systm FCAG35AVEB FCAG50AVEB FCAG60AVEB FCAG71AVEB FCAG100AVEB FCAG125AVEB FCAG140AVEB Rfrnsgui for montørr og rukr Luftkonisjonringsnlgg i lt systm

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt sol Forsatt 1 Forsatt Visma Flyt Sol sist ndrt: 30.11.2015 Innhold Vitig informasjon til Innlogging:... 3 all forsatt Ovrsitsbildt... 4 Forløpig i tilgjnglig Samty... for forsatt 5 Info/forsatt...

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

FORKLARING NORDMYRSTUBBEN SPYDEBERG VERSJON. PRENTAÐ: 16. júní :24:55 AVLØB OVERSIGT

FORKLARING NORDMYRSTUBBEN SPYDEBERG VERSJON. PRENTAÐ: 16. júní :24:55 AVLØB OVERSIGT TÖLVUSKRÁ: S:\3-vnr\01 rlend verkefni\032 oliger - Spydeberg kommune\7 TIKNINR\P-PÍPULNIR\VLØ.dwg PRNTÐ: 1. júní 201 :24: K: 8,0 Rev. ato. eskrivning Prosjekter Kontrol nsvarlig Sign. ato Sign. ato SMLOKLISRT

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ZIP Screen priser 2017

ZIP Screen priser 2017 ZIP Scrn prisr 2017 Prislist innholr ZIP Scrns fra 2 ulik prousntr som har prouktnavnn: Rflksol ZIP Fixscrn Flls for samtlig prouktr r at r av tpn ZIP Scrns. På got norsk btr t; Utvnig rullgarin i kasstt

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer