Referanseguide for montører og brukere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referanseguide for montører og brukere"

Transkript

1 Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk

2 Innholsortgnls Innholsortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn Om okumntsjonn Btyning v vrslr og symolr For rukrn For montørn Gnrlt Instllsjonsst Kjølmil Sltoppløsning Vnn Elktrisk Om okumntsjonn Om tt okumntt... 6 For montørn 7 3 Om skn Ovrsikt: om oksn Utnørsnlgg Pkk ut utnørsnlggt Håntr utnørsnlggt Fjrn tilhør r utnørsnlggt Fjrn trnsportstøttn Om nhtn og tillggsutstyrt Ovrsikt: om nhtn og tillggsutstyrt Intiiksjon Intiiksjonsmrk: Utnørsnlgg Om utnørsnlggt Systmoppstt Kominr nlgg og tillggsutstyr Om å kominr nlgg og tillggsutstyr Mulig kominsjonr m innnørsnlgg Mulig tillggsutstyr or utnørsnlggt Forrls Ovrsikt: klrgjøring Klrgjør instllringsstt Krv til instllringsst or utnørsnlggt Tillggskrv til instllringsst or utnørsnlggt på str r t r klt Ivrkstt sikkrhtstiltk mot kjølmilkksjr Klrgjør røropplgg or kjølmil Krv til kjølmirør Mtril på kjølmirør Vlg rørimnsjon Vlg kjølmigrnstt Lng på kjølmirør og høyorskjll Klrgjør lktrisk lningsopplgg Om ovrholls v lktrisk stmmlsr Krv or sikkrhtsnorningr Instllring Ovrsikt: Instllring Åpn nlggn Om åpning v nhtr Slik åpnr u utnørsnlggt Montr utnørsnlggt Om montring v utnørsnlggt Forholsrglr v montring v utnørsnlggt Klrgjør instllringsstrukturn Slik montrr u utnørsnlggt Slik sikrr u rnringn Slik orhinrr u t utnørsnlggt vltr Kol til kjølrøropplggt Om tilkoling v kjølmirørn Forholsrglr v tilkoling v kjølmirør Rtningslinjr or rørøying Utør slgloing på rørnn Bruk vstngingsvntiln og utløpsportn Fjrn smmnklmt rør Kol kjølmirørn til utnørsnlggt Tilkol kjølmigrnsttt Kontrollr kjølrørn Om kontroll v kjølmirørn Kontrollr kjølmirørn: Gnrll rtningslinjr Kontrollr kjølmirørn: Oppstt Utør lkksjtst Utør vkuumtørking Isolr kjølmirørn Fyll på kjølmil Om påylling v kjølmium Forholsrglr v påylling v kjølmium Fststt mngn kstr kjølmium Fyll på kjølmium Filkor v påylling v kjølmium Fst tiktt or luorisrt rivhusgssr Tilkol lktrisk lningn Om tilkoling v t lktrisk lningsopplggt Forholsrglr v tilkoling v lktrisk lningr Rtningslinjr når u trykkr ut hull i prorrt plt Rtningslinjr or tilkoling v lktrisk lningr Slik kolr u t lktrisk lningsopplggt til utnørsnlggt Frigstill montringn v utnørsnlggt Fullør ovrøringslningn Slik lukkr u utnørsnlggt Konigursjon Ovrsikt: Konigursjon Gjør innstillingr på stt Om å gjør innstillingr på stt Få tilgng til komponntn or innstillingr på instllsjonsstt Komponntr or innstillingr på instllsjonsstt Få tilgng til mous 1 llr Bruk mous Bruk mous Mous 1 (og stnrtilstn): Ovrvåkingsinnstillingr Mous 2: Innstillingr på instllsjonsstt Kol PC-konigurtorn til utnørsnlggt Enrgispring og optiml rit Tilgjnglig rmgngsmåtr or hovrit Tilgjnglig komortinnstillingr Eksmpl: Automtisk mous unr kjøling Eksmpl: Automtisk mous unr oppvrming Frigstilling Ovrsikt: Frigstilling Forholsrglr v rigstilling Sjkklist ør rigstilling Sjkklist unr igngstting Om prøvkjøring Slik utørr u prøvkjøringn (7-LED-isply) Slik utørr u prøvkjøringn (7-sgmntisply) Korrigr ttr unorml ullørls v prøvkjøringn Btjn nlggt Ovrlvring til rukrn Vlikhol og srvi Ovrsikt: Vlikhol og srvi Sikkrhtshnsyn v vlikhol Rrnsgui or montørr og rukr 2 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

3 1 Gnrll sikkrhtshnsyn Hinr lktrisk rr Sjkklist or årlig vlikhol v innnørsnlggt Om rit i srvimous Bruk vkuummous Sml opp kjølmium Filsøking Ovrsikt: ilsøking Forholsrglr v ilsøking Løs prolmr srt på ilkor Filkor: Ovrsikt Kssring Tknisk t Ovrsikt: Tknisk t Mål: Utnørsnlgg Srviplss: Utnørsnlgg Komponntr: Utnørsnlgg Rørlningsskjm: Utnørsnlgg Kolingsskjm: Utnørsnlgg Tknisk spsiiksjonr: Utnørsnlgg Tll ovr kpsitt: Innnørsnlgg For rukrn Om systmt Systmoppstt Brukrgrnssnitt Før rit Drit Dritsområ Btjn systmt Om å tjn systmt Om rit m kjøling, oppvrming, kun vit og utomtisk rit Om rit m oppvrming Btjn systmt M tørkprogrmmt Om tørkprogrmmt Bruk tørkprogrmmt Justr lutstrømrtningn Om lutstrømkln Still inn mstr-rukrgrnssnittt Om å still inn mstr-rukrgrnssnittt Tilorn mstr-rukrgrnssnittt (VRV DX) Tilorn mstr-rukrgrnssnittt (RA DX) Om styringssystmr Enrgispring og optiml rit Tilgjnglig rmgngsmåtr or hovrit Tilgjnglig komortinnstillingr Vlikhol og srvi Vlikhol ttr lngr tis stns Vlikhol ør lngr tis stns Om kjølmit Grntisrvi og grnti Grntiprio Anlt vlikhol og inspksjon Anlt syklusr or vlikhol og inspksjon Forkort syklusr or vlikhol og utskiting Filsøking Filkor: Ovrsikt Symptomr som ikk skyls prolmr m lutkonisjonringsnlggt Symptom: Systmt kjørr ikk Symptom: Vitrit r mulig, mn kjøling og oppvrming ungrr ikk Symptom: Vitstyrkn smsvrr ikk m innstillingn Symptom: Vitrtningn smsvrr ikk m innstillingn Symptom: Dt kommr hvit tåk ut v t nlgg (innnørsnlgg) Symptom: Dt kommr hvit tåk ut v t nlgg (innnørsnlgg, utnørsnlgg) Symptom: Displyt på rukrgrnssnittt visr "U4" llr "U5" og stnsr, mn strtr igjn ttr non å minuttr Symptom: Støy r lutkonisjonringsnlgg (innnørsnlgg) Symptom: Støy r lutkonisjonringsnlgg (innnørsnlgg, utnørsnlgg) Symptom: Støy r lutkonisjonringsnlgg (utnørsnlgg) Symptom: Dt kommr ut støv r nlggt Symptom: Anlggn kn vgi lukt Symptom: Vitn på utnørsnlggt rotrr ikk Symptom: Displyt visr "88" Symptom: Komprssorn i utnørsnlggt stnsr ikk ttr n kort oppvrmingsprio Symptom: Innsin på utnørsnlggt r vrm slv ttr t nlggt hr stnst Symptom: Innnørsnlggt vgir vrmlut slv ttr t t r stnst Ny plssring Kssring Orlist 70 1 Gnrll sikkrhtshnsyn 1.1 Om okumntsjonn Originlokumntsjonn r skrvt på nglsk. All nr språk r ovrsttlsr. I tt okumntt r t skrvt orholsrglr som tr or sg vlig viktig mnr. Følg m nøy. Instllringn v systmt og smtlig ktivittr som r skrvt i instllringshånokn og rrnsguin or montørr, må utørs v utorisrt instlltør Btyning v vrslr og symolr FARE Angir n situsjon som ørr til ø llr lvorlig prsonsk. FARE: ELEKTRISK STØT Angir n situsjon som kn ør til lktrisk støt. FARE: BRENNSKADER Angir n situsjon som kn ør til rnnskr på grunn v kstrmt høy llr lv tmprturr. ADVARSEL Angir n situsjon som kn ør til ø llr lvorlig prsonsk. LIVSFARE Angir n situsjon som kn ør til minr llr mort prsonsk. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 3

4 1 Gnrll sikkrhtshnsyn Angir n situsjon som kn ør til mtrill sk. INFORMASJON Angir nyttig tips llr tillggsinormsjon. 1.2 For rukrn Kontkt montørn hvis u r usikkr på hvorn u tjnr nhtn. Dtt utstyrt kn ruks v rn r 8 år og oppovr og v prsonr m svkk ysisk, snsorisk llr mntl vnr, llr m mngln rring og kunnskp, rsom r unr tilsyn llr hr ått opplæring i ruk v nhtn på n sikkr måt og orstår rmomntn som r involvrt. Brn må ikk lk m nhtn. Rngjøring og rukrvlikhol må ikk utørs v rn utn tilsyn. ADVARSEL For å hinr lktrisk støt llr rnn: Enhtn må IKKE spyls. IKKE ruk nhtn m våt hnr. IKKE plssr gjnstnr m vnn nhtn. IKKE plssr gjnstnr llr utstyr oppå nhtn. Du må IKKE sitt, kltr llr stå på nhtn. Enhtr r mrkt m ølgn symol: Dt tyr t lktrisk og lktronisk prouktr ikk må lns m usortrt husholningsvll. IKKE orsøk å montr systmt på gn hån. Dmontring v systmt, hnling v kjølmilt, v oljn og vntull nr lr må ts hån om v n utorisrt montør i smsvr m gjln lovgivning. Enhtn må håntrs v t spsilnlgg or gjnruk, rsirkulring og gjnvinning. Når u sørgr or t tt prouktt vllshnls på riktig måt, irr u til å vvrg potnsill ngtiv konskvnsr or miljø og mnnsklig hls. Kontkt montørn llr lokl mynightr hvis u vil h mr inormsjon. Bttrir r mrkt m ølgn symol: Dt tyr t ttrir ikk må lns m usortrt husholningsvll. Hvis t kjmiklisymol r oppørt unr symolt, tyr t t ttrit innholr t tungmtll ovr n viss konsntrsjon. Mulig kjmiklisymolr r: P: ly (>0,004%). Avllsttrir må hnls v t spsilnlgg or gjnruk. Når u sørgr or t vllsttrir lir hnlt på riktig måt, irr u til å vvrg potnsill ngtiv konskvnsr or miljø og mnnsklig hls. 1.3 For montørn Gnrlt Kontkt orhnlrn hvis u r usikkr på hvorn u montrr llr tjnr nhtn. Hvis t gjørs il v montring llr tilkoling v utstyr llr tilhør, kn t ør til lktrisk støt, kortslutning, lkksj, rnn llr nnn sk på utstyrt. Bruk r tilhør, tillggsutstyr og rsrvlr som r lgt og gokjnt v Dikin. ADVARSEL Sørg or t montring, tsting og nvnt mtrilr ovrholr gjln lovgivning (i tillgg til instruksjonn som r skrvt i okumntsjonn r Dikin). LIVSFARE Bruk hnsiktsmssig prsonlig vrnutstyr (vrnhnskr, vrnrillr, ) når u montrr, vlikholr llr utørr srvi på systmt. ADVARSEL Riv i stykkr og kst mllsjns plstposr slik t rn ikk kn lk m m. Mulig risiko: kvlning. FARE: BRENNSKADER IKKE t på kjølrørn, vnnrørn llr innvnig lr unr og rtt ttr ruk. D kn vær or vrm llr or kl. Gi m ti til å å tilk norml tmprtur. Bruk vrnhnskr hvis u må rør m. IKKE rør kjølmil som hr lkkt ut v t uhll. ADVARSEL T nøvnig orholsrglr or å orhinr t nhtn kn ruks som tilluktsst or små yr. Små yr som kommr i kontkt m lktrisk lr, kn orårsk ilunksjon, røyk llr rnn. LIVSFARE IKKE rør lutinntkt llr luminiumsrin på nhtn. IKKE plssr gjnstnr llr utstyr oppå nhtn. Du må IKKE sitt, kltr llr stå på nhtn. Ari på utnørsnhtn ør utørs i tørr værorhol or å unngå vnninntrngning. Iølg gjln lovgivning kn t vær nøvnig å ør n loggok or utstyrt m inormsjon om vlikhol, rprsjonr, tstrsulttr, stnyprior... I tillgg skl som t minimum ølgn inormsjon oppgis på t tilgjnglig st på prouktt: instruksjonr or vstnging v systmt i t nøstilll Nvn og rss/tlonnummr til rnnvsn, politi og sykhus Nvn, rss og g- og kvlstlonnummr or kontkt m rukrstøtt. I Europ gir EN378 n nøvnig vilningn or nn loggokn Instllsjonsst Sørg or nok plss runt nhtn til srvi/vlikhol og lutsirkulsjon. Sørg or t instllsjonsstt tålr nhtns vkt og virsjonr. Sørg or t områt r got vntilrt. Sørg or t nhtn står plnt. Rrnsgui or montørr og rukr 4 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

5 1 Gnrll sikkrhtshnsyn IKKE instllr nhtn på ølgn str: I potnsilt ksplosiv omgivlsr. På str r t inns mskinr som vgir lktromgntisk ølgr. Elktromgntisk ølgr kn orstyrr styrsystmt og orårsk unksjonsil i utstyrt. På str r t r r or rnn på grunn v utslipp v rnnr gssr (or ksmpl tynnr- llr nsinmp), kronir, ntnnlig støv. På str r t prousrs tsn gss (or ksmpl svovlsyrgss). Korrosjon i korrør llr lo lr kn orårsk lkksj v kjølmil Kjølmil Hvis t r ktult. S montringshånokn llr instlltørns oppslgsvrk or itt ruksområ or mr inormsjon. Sørg or t instllsjonn v kjølmilrør ovrholr gjln lovgivning. I Europ r EN378 n ktull stnrn. Sørg or t loklt røropplgg og tilkolingr ikk utstts or lstningr. ADVARSEL Unr tsting må u ALDRI trykkstt prouktt utovr mksimlt tilltt trykk (som ngitt på nhtns mrkplt). ADVARSEL T nøvnig orholsrglr i tilll kjølmillkksj. Hvis t lkkr kjølmilgss, må u lut områt umilrt. Mulig risikor: Stor mngr kjølmil i t lukkt rom kn ør til oksygnmngl. Dt kn nns gitig gssr hvis kjølmilgssn kommr i kontkt m åpn lmm. ADVARSEL Kjølmilt skl llti gjnvinns. IKKE slipp m ut irkt i miljøt. Bruk n vkuumpump til å tømm instllsjonn. Ettr t ll rørn r litt kolt til, må u kontrollr t t ikk r non gsslkksjr. Bruk nitrogn til å utør n gsslkksjrgistrring. For å unngå komprssorsmmnru må u IKKE yll på mr nn n ngitt mngn m kjølmil. Drsom kjølsystmt skl åpns, må kjølmit hnls i hnhol til ktull lovgivning. ADVARSEL Sørg or t t ikk inns oksygn i systmt. Dt kn kun ylls kjølmium ttr t t r litt utørt n lkksjtst og vkuumtørking. V hov or kstr påylling, s nlggts mrkplt. Dn ngir typn kjølmium og nøvnig mng. Enhtn r ylt m kjølmium r rikkn og nklt systmr krvr knskj kstr påylling v kjølmium vhngig v rørstørrlsr og -lngr. Bruk kun vrktøy som r rgnt or n typn kjølmium som ruks i systmt, or å sikr riktig trykkmotstn smt hinr t t kommr inn rmmlmntr i systmt. Slik yllr u på lytn kjølmium: Hvis Dt inns t hvrtrør Fyll på sylinrn mns n r i stån posisjon. (vs. sylinrn r mrkt m "Væskpåyllingshvrt tilkolt") Dt inns IKKE t hvrtrør Åpn kjølmisylinr skt. Så Fyll på sylinrn mns n står opp n. Fyll på kjølmium i væskorm. Hvis t ylls på som gss, kn tt orhinr norml rit. LIVSFARE Når prosyrn or påylling v kjølmil r utørt, llr v pus, stng vntiln på kjølmiltnkn umilrt. Hvis vntiln ikk stngs umilrt, kn gjnværn trykk mør påylling v kstr kjølmil. Mulig konskvns: Fil mng kjølmil Sltoppløsning Hvis t r ktult. S montringshånokn llr instlltørns oppslgsvrk or itt ruksområ or mr inormsjon. ADVARSEL Vlgt v sltoppløsningn MÅ vær i smsvr m gjln lovgivning. ADVARSEL T nøvnig orholsrglr i tilll lkksj v sltoppløsningn. Hvis t lkkr ut sltoppløsning, vntilr områt umilrt og kontkt in lokl orhnlr. ADVARSEL Miljøtmprturn inn i nhtn kn li my høyr nn n i rommt,.ks. 70 C. V sltoppløsningslkksj kn vrm lr inn i nhtn skp n rlig situsjon. ADVARSEL Bruk og instllsjon v nhtn må ovrhol sikkrhtsog miljøorholsrglr som spsiisrt i gjln lovvrk Vnn Hvis t r ktult. Du innr mr inormsjon om itt ruksområ i instllringshånokn llr instlltørns rrnsgui. Kontrollr t vnnkvlittn ovrholr EU-irktiv 98/83 EC. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 5

6 2 Om okumntsjonn Elktrisk FARE: ELEKTRISK STØT Slå AV ll strømorsyning ør u jrnr pnlt på rytroksn, kolr til lktrisk lningr llr rørr lktrisk lr. Kol r strømorsyningn i mr nn 1 minutt, og mål spnningn på trminln på hovkrtsns konnstorr llr lktrisk komponntr ør vlikhol/srvi. Spnningn MÅ vær minr nn 50 V DC ør u kn rør lktrisk komponntr. Kolingsskjmt visr trminlns plssring. IKKE rør lktrisk komponntr m uktig hnr. IKKE l nhtn stå utjnt når srvikslt r jrnt. ADVARSEL Hvis t IKKE r rikkmontrt, må t st lningsopplggt å montrt n hovrytr llr nnn rkolingsnorning m røringsvstn på ll polr i hnhol til tinglsn or ovrspnningsktgori III. ADVARSEL Bruk KUN korlningr. Sørg or t t lokl lningsopplggt ovrholr gjln lovgivning. All lokl lningsopplgg må utørs i smsvr m kolingsskjmt som ølgr prouktt. Klm ALDRI smmn unt klr, og sørg or t ikk kommr i kontkt m røropplggt og skrp kntr. Kontrollr t kontkttilkolingn ikk utstts or kstrnt prss. Sørg or å instllr joringslningr. Enhtn må IKKE jors til vnnrør, innkolingsmpr llr tlonjoring. Uullstnig joring kn mør lktrisk støt. Forsikr g om t nhtn kols til n gn strømkrts. Bruk ALDRI n strømtilørsl som ls m nnt utstyr. Sørg or å montr nøvnig sikringr llr krtsrytr. Sørg or å instllr n jorilrytr. Hvis u ikk gjør t, kn t ør til lktrisk støt llr rnn. V instllring v jorilrytrn må t kontrollrs t n r komptil m vkslrttrn (som må tål høyrkvnt lktrisk støy) or å unngå t jorilrytrn slår ut i uti. Montr strømklr minst 1 mtr unn TV llr rio or å unngå intrrns. Avhngig v rioølgn r n vstn på 1 mtr knskj ikk tilstrkklig. ADVARSEL Når t lktrisk rit r utørt, kontrollrr u t hvr nklt lktrisk l og kontkt inn i oksn m lktrisk lr r got tilkolt. Kontrollr t ll kslr og lokk r lukkt ør u strtr opp nhtn. Br ktult hvis strømorsyningn r trst, og komprssorn hr n PÅ/AV-strtmto. Drsom t inns n mulight or rvrsrt s ttr t milrtiig strømru og strømmn går v og på mns prouktt r i rit, kn u stt på n rvrsrt svrnkrts loklt. Drsom prouktt kjørs m rvrsrt s, kn t ølgg komprssorn og nr lr. 2 Om okumntsjonn 2.1 Om tt okumntt Målpulikum Autorisrt montørr + sluttrukr INFORMASJON Dokumntsjonsstt Dtt okumntt r n l v t okumntsjonsstt. Hl sttt står v: Dokumnt Innholr Formt Gnrll Sikkrhtsinstruksjonr u Ppir (i oksn til sikkrhtsn må ls ør instllring utnørsnhtn) orningr Dtt nlggt r rgnt or ruk v golk llr opplært rukr i utikkr, i lttinustrin og på ongårr, llr til kommrsill ruk v ikkgprsonr. Instllringsog ritshåno k or utnørsnl gg Rrnsg ui or montørr og rukr Instllrings- og ritsinstruksjonr Forrlsr ør instllring, tknisk spsiiksjonr, rrnst osv. Dtljrt og trinnvis instruksjonr og kgrunnsinormsjon or grunnlggn og vnsrt ruk Digitl ilr på support-n-mnuls/ prout-inormtion/. Opptringr v rukrokumntsjonn kn vær tilgjnglig på t rgionl Dikin-wområt llr vi orhnlrn. Originlokumntsjonn r skrvt på nglsk. All nr språk r ovrsttlsr. Rrnsgui or montørr og rukr 6 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

7 3 For montørn For montørn 3 Om skn 3.1 Ovrsikt: om oksn HP 2 Dtt kpitlt skrivr hv u må gjør ttr t skn m utnørsnlggt r lvrt til stt. Dt innholr inormsjon om: Utpkking og håntring v nhtn Fjrning v tilhør r nhtn Fjrn trnsportstøttn Vær oppmrksom på t ølgn: V lvring må t unrsøks om nhtn r skt. Evntull skr må rpportrs umilrt til trnsportørns klghnlr. Bring n innpkk nhtn så nær instllringsstt som mulig or å unngå t t oppstår skr unr trnsport. Pss på ølgn når u håntrr nlggt: Skjørt innhol, hnls orsiktig. 4 Sørg or t nlggt står opprist or å unngå skr på komprssorn. Vlg på orhån hvilkn vi nlggt skl ørs inn Håntr utnørsnlggt Løt nlggt vrsomt på nn måtn: 3.2 Utnørsnlgg Pkk ut utnørsnlggt 1 8 HP 2 LIVSFARE Brør IKKE lutinntkt llr luminiumsrin på nlggt, or t kn orårsk prsonsk Gltruk. Du kn også ruk gltruk så lng nlggt står på plln. Krn. For RXYSQ10+12 kn u også ruk krn og løt nlggt som vist nnor: 2 Løtkrok 2 lortt tu (minst 8 m og Ø20 mm) til å løt nlggt 1 vnnrtt tu (også stt til løtkrokn) or å unngå t nlggt llr n Bskyttlssmtril (illr, mykt mtril) mllom tun og klningn or å skytt klningn Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 7

8 4 Om nhtn og tillggsutstyrt ADVARSEL Anlggts tyngpunkt hllr mot høyr si (komprssorsin). Hvis u løtr nlggt m n krn og u ikk str t vnnrtt tu til løtkrokn som nvist, kn nlggt ll n Fjrn tilhør r utnørsnlggt 1 Fjrn srvikslt. S utnørsnlggt" på si Fjrn tilhørt. 8 HP "6.2.2 Slik 3 (12.3 N m) 1 åpnr 2 u HP 4 Om nhtn og tillggsutstyrt 4.1 Ovrsikt: om nhtn og tillggsutstyrt Dtt kpittlt innholr inormsjon om: Intiiksjon v utnørsnlggt. Dr utnørsnlggt pssr i systmoppsttt. Hvilk innnørsnlgg og tillggsutstyr u kn kominr utnørsnlggn m. 1 g g 4.2 Intiiksjon 2 (8 HP) 5 (=2+3) (10+12 HP) Gnrll sikkrhtshnsyn Instllrings- og ritshånok or utnørsnlgg Etiktt or luorisrt rivhusgssr Klistrmrk m inormsjon om instllring Tillggsutstyr til gssrør 1 (8 HP: Ø19,1 mm; 10 HP: Ø22,2 mm; 12 HP: Ø25,4 mm) Tillggsutstyr til gssrør 2 (8 HP: Ø19,1 mm; 10 HP: Ø22,2 mm; 12 HP: Ø25,4 mm) Klån V instllring llr vlikhol v lr nhtr smtiig må u pss på t u IKKE orvkslr srvipnlr or orskjllig mollr Intiiksjonsmrk: Utnørsnlgg Plssring Fjrn trnsportstøttn Kun or RXYSQ Hvis nlggt ruks m trnsportstøttn påstt, kn tt prousr unorml virsjon llr støy. Dn gul trnsportstøttn som r stt ovr komprssorns n or å skytt nlggt unr trnsportn, må jrns. Følg rmgngsmåtn og igurn nnor. 1 Eksmpl: R X Y S Q 12 TM Y1 B [*] Ko Løsn litt på stmuttrn (). 2 Fjrn trnsportstøttn (), som vist på igurn nnor. 3 Trkk til stmuttrn () igjn (12,3 N m). Rrnsgui or montørr og rukr 8 Mollintiiksjon Forklring R Avkjølt utnørslut X Vrmpump (ikk-kontinurlig oppvrming) Y Enkltmoul S S-sri Q Kjølmium R410A 8~12 Kpsittsklss TM VRV IV-sri Y1 Strømtilørsl B Europisk mrk [*] Angir minr mollnring Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

9 4 Om nhtn og tillggsutstyrt 4.3 Om utnørsnlggt Dnn instllringshånokn gjlr or VRV IV-Svrmpumpsystmt m hlstyrt vkslrttr. Diss nlggn r konstrurt or instllring utnørs, og r rgnt or ruk m lut-til-lut-vrmpumpr. Spsiiksjon RXYSQ8~12 Kpsitt Oppvrming 25~37,5 kw Konstruksjonstmpr tur or omgivlsr Kjøling Oppvrming Kjøling 4.4 Systmoppstt 22,4~33,5 kw 20~15,5 C WB 5~52 C DB Systmts konstruksjon må ikk nrs v tmprturr unr 15 C. INFORMASJON Ikk ll kominsjonr v innnørsnlgg r tilltt. Du innr mr inormsjon unr "4.5.2 Mulig kominsjonr m innnørsnlgg" på si Mulig kominsjonr m innnørsnlgg Vnligvis kn ølgn typr innnørsnlgg kols til t VRV IV-Ssystm m vrmpump. Listn r ikk kompltt og n vhngr v kominsjonn v å utnørsnlggmollr og innnørsnlggmollr. VRV-innnørsnlgg m irkt kspnsjon (DX) (lut-til-lutnlgg). SA/RA-innnørsnlgg (Sky Air / Rsintil Air) m irkt kspnsjon (DX) (lut-til-lut-nlgg). Hrttr rrrt til som RA DX-innnørsnlgg. Diss innnørsnlggn krvr BPoks. AHU (lut-til-lut-nlgg): EKEXV-stt + EKEQ-oks r påkrv, vhngig v ruk. Airurtin (lut-til-lut-nlgg): CYQ/CAV-srin (Bil), vhngig v ruk. INFORMASJON Kominsjon v VRV DX- og RA DX-innnørsnlgg r ikk tilltt. Kominsjon v RA DX- og AHU-innnørsnlgg r ikk tilltt. Kominsjon v RA DX- og Airurtin-innnørsnlgg r ikk tilltt Mulig tillggsutstyr or utnørsnlggt INFORMASJON S i tknisk tn or nvnn på t nyst tillggsutstyrt. g g VRV IV-S-utnørsnlgg m vrmpump Kjølmirør VRV-innnørsnlgg m irkt kspnsjon (DX) Brukrgrnssnitt (tilpsst ttr typn innnørsnlgg) BP-oks (nøvnig v tilkoling v Rsintil Air- (RA) llr Sky Air-innnørsnlgg (SA) m irkt kspnsjon (DX)) Rsintil Air-innnørsnlgg (RA) m irkt kspnsjon (DX) Brukrgrnssnitt (tråløst som r tilpsst ttr typn innnørsnlgg) 4.5 Kominr nlgg og tillggsutstyr Om å kominr nlgg og tillggsutstyr Du sikrr t systmoppsttt (utnørsnlgg + innnørsnlgg) vil ungr v å s på nyst tknisk tn or VRV IV-S-vrmpump. VRV IV-S-systmt m vrmpump kn kominrs m lr typr innnørsnlgg, og r kun rgnt or ruk v R410A. Du innr n ovrsikt ovr tilgjnglig nlgg i prouktktlogn or VRV IV-S. Dt viss n ovrsikt ovr tilltt kominsjonr v innnørsnlgg og utnørsnlgg. Ikk ll kominsjonr r tilltt. D r unrlgt rglr (kominsjon mllom utnørsnlgg innnørsnlgg, kominsjonr mllom innnørsnlgg, osv.) som r nvnt i tknisk tn. g Grnrørstt or kjølmium Bskrivls Kjølkrtssmlrør Kjølkrtsskjøt KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T Mollnvn Når u skl vlg t optimlt grnrørstt, kn u s "5.3.4 Vlg kjølmigrnstt" på si 14. Aptr or kstrn styring (DTA104A61/62) Vil u strt ritn m t kstrnt inngngssignl r n sntrl kontrollnht, kn ptrn or kstrn styring ruks. Instruksjonr (gruppvis llr iniviult) kn ngis or rit m litn støy og rit m grnst strømorruk. Aptrn or kstrn styring må vær instllrt på innnørsnlggt. PC-konigurtorkl (EKPCCAB) Du kn ngi n rkk ltinnstillingr or rigstilling vi grnssnittt til n tmskin. Til tt tillggsutstyrt krvs EKPCCAB, som r n gn kl til kommuniksjon m utnørsnlggt. Progrmvrn or rukrgrnssnittt r tilgjnglig på sotwr-ownlos/. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 9

10 5 Forrls 5 Forrls 5.1 Ovrsikt: klrgjøring Dtt kpittlt skrivr hv u må gjør og vit på stt ør u går til instllsjonsstt. Dt innholr inormsjon om: Klrgjør instllringsstt Klrgjør kjølmirørn Klrgjør lktrisk lningn 5.2 Klrgjør instllringsstt IKKE instllr nhtn på str som ot ruks som risplss. I tilll ygningsri (.ks. slipri) r t nns my støv, må nhtn kks til. Vlg t instllringsst m tilstrkklig plss til å trnsportr nhtn inn og ut Krv til instllringsst or utnørsnlggt INFORMASJON Ls også gjnnom krvn nnor: Gnrll krv til instllringsst. S kpitlt "Gnrll sikkrhtshnsyn". Krv til srviplss. S kpitlt "Tknisk t". Krv til kjølmirør (lng, høyorskjll). S lngr n i tt kpitlt "Forrls". LIVSFARE Utstyr ikk llmnt tilgjnglig: må instllrs på t trygt st utn ri tilgng. Bå innnørs- og utnørsnlggt gnr sg or instllring i orrtnings- og kontorloklr, smt i loklr or lttr inustri. Dtt prouktt tilhørr klss A. Til ruk i husholningn kn tt prouktt orårsk riointrrns, slik t rukrn må t nøvnig orholsrglr. Utstyrt som skrivs i nn hånokn, kn orårsk lktronisk støy som ølg v riorkvnt nrgi. Utstyrt r i smsvr m spsiiksjonr som skl gi tilrsstilln skyttls mot slik orstyrrlsr. Dtt gir imilrti ingn grnti or t t ikk kn oppstå orstyrrlsr i nklt instllsjonr. Dt nls ror å instllr utstyrt og lktrisk lningr i go vstn r stroutstyr, tmskinr o.l. (mm) Brukrgrnssnitt Innnørsnlgg Utnørsnlgg På str m årlig mottk må t vær n vstn på 3 m llr mr or å unngå lktromgntisk intrrns r nnt utstyr, og t må ruks lningsrør til strøm- og ovrøringslningr. Vlg t st r rgn kn unngås i størst mulig gr. I tilll vnnlkksj må u sørg or t vnn ikk kn orårsk skr på instllringsområt og omgivlsn runt. Vlg n plssring r vrm/kl lut r nlggt llr ritsstøyn IKKE vil orstyrr non. Vrmvkslrrir r skrp og prsonsk r mulig. Vlg t instllringsst r t ikk r r or prsonsk (spsilt på områr r rn lkr). IKKE instllr nhtn på ølgn str: Lyølsomm områr (.ks. nær t sovrom og lignn), or å unngå orstyrrlsr pg. ritsstøy. Mrkn: Hvis lyn måls unr ktisk instllringsorhol, kn n målt vrin vær høyr nn lytrykknivåt som r nvnt i lyspktrt i tokn på grunn v omgivlssstøy og lyrlksjonr. Str r t kn inns minrloljtåk, sprut llr mp i lutn. Plstlr kn ryts n og ll ut llr ør til vnnlkksj. Dt nls IKKE å instllr nlggt på ølgn str ori t kn rusr nlggts lvti: Dr spnningn vrirr krtig I kjørtøyr llr skip Dr t orkommr syrholig llr sisk mp Instllring v kystn. Pss på t utnørsnlggt IKKE utstts or irkt vin r hvt. Dtt r or å orhinr korrosjon som ølg v høy sltnivår i lutn, som kn rusr nlggts lvti. Instllr utnørsnlggt vkk r irkt vin r hvt. Eksmpl: Bk ygningn. Hvis utnørsnlggt r utstt or irkt vin r hvt, må u stt opp n lvgg. Høyn på lvgg 1,5 høyn på utnørsnlgg Følg krvn til srviplss når u sttr opp lvggn. Dtmskin llr rio Sikring Jorilrytr Vin r hvt Bygning Utnørsnlgg Lvgg Strk vinr ( 18 km/t) mot utnørsnhtns lututslipp orårskr kortslutning (innsuging v utslippslut). Dtt kn mør: Rrnsgui or montørr og rukr 10 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

11 5 Forrls orringls v ritskpsittn hyppig rostnnls v rit m oppvrming orstyrrls v ritn pg. v synkn lvt trykk llr økn høyt trykk n kt vit (hvis n strk vin låsr irkt på vitn, kn n gynn å rotr vlig rskt inntil n går i stykkr). Dt r nlt å montr n lplt når lututslippt r utstt or vin. Dri lututløpssin mot ygningns vgg, t gjr llr n vinskjrm. Snøprsnning llr -ovrygg Sokkl (minimum høy = 150 mm) Rån vinrtning Lututløp Sørg or t t r tilstrkklig plss til instllringn Plssr lututløpssin i rtt vinkl mot vinrtningn. Når utnørsnlggt kjørr m oppvrming v utnørs lv omgivlsstmprtur og høy lutuktight, må t nytts riktig utstyr slik t nlggts rnringshull ikk tilkks. V oppvrming: TAO ( C WB) Rån vinrtning Lututløp Tillggskrv til instllringsst or utnørsnlggt på str r t r klt Bskytt utnørsnhtn mot irkt snøll, og sørg or t utnørsnhtn ALDRI tilsnøs TAI ( C DB) Dritsområ or oppvrming Dritsområ TAI Innnørs omgivlsstmprtur TAO Utnørs omgivlsstmprtur Hvis nlggt skl ruks i omgivlsstmprturr på unr 5 C i 5 gr llr mr og m n rltiv lutuktight som ovrstigr 95%, nlr vi t u vlgr n Dikin-sri som r spsiikt konstrurt or slik ruk og/ llr kontktr orhnlrn or mr inormsjon. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 11

12 5 Forrls Ivrkstt sikkrhtstiltk mot kjølmilkksjr Om sikkrhtstiltk mot kjølmilkksjr Instlltørn og systmspsilistn skl sikr mot lkksj i hnhol til lokl stmmlsr llr stnrr. Følgn stnrr kn gjl hvis t ikk inns lokl stmmlsr. Dtt systmt rukr R410A som kjølmium. R410A r i sg slv t ullstnig sikkrt, ikk-gitig og ikk-rnnrt kjølmium. Likvl må u pss nøy på t lutkonisjonringsnlggt instllrs i rom som r tilstrkklig stor. Dtt sikrr t t mksiml konsntrsjonsnivåt or kjølmigss ikk ovrskris rsom t lit snnsynlig skull skj t t oppstår n størr lkksj i systmt. Instllsjonn må tilrsstill gjln lokl orskritr og stnrr. Om mksimlt konsntrsjonsnivå A B Hvor t ikk r innling i minr rom: Hvor t r rominnling, mn hvor t r n åpning mllom rommn som r tilstrkklig stor til t mn hr ri lyt v lut mllom iss. Dn mksimlt påylt mngn v kjølmium og rgningn v n mksiml konsntrsjonn v kjølmium står i irkt orhol til størrlsn på t rommt hvor mnnskr oppholr sg og hvor kjølmilkksjn kn inn st. Målnhtn or konsntrsjonn v kjølmium r kg/m 3 (vktn v kjølmit i gssorm i kg pr m (vktn v kjølmit i gssorm i kg pr 1 m 3 v rommt). Mn må t hnsyn til lokl orskritr og stnrr når t gjlr n mksimlt tilltt konsntrsjonn. I hnhol til gjln uropisk stnr r mksimlt tilltt konsntrsjon v kjølmium i rom hvor t oppholr sg mnnskr, or R410A grnst til 0,44 kg/m 3. Åpning mllom rommn Skill (hvor t r åpning utn ør, llr hvor t r åpningr ovr og unr ørn som hvr hr n størrls som tilsvrr 0,15% llr mr v gulvrlt) 3 Brgn kjølmittthtn v å nytt rsulttn v rgningn i trinn 1 og 2 ovnor. Hvis rsulttt v ovnnvnt rgning ovrstigr mksimlt konsntrsjonsnivå, skl t lgs n vntilsjonsluk til rommt v sin v. Forml A B A/B C Totlt volum v kjølmium i kjølsystmt Størrlsn (m 3 ) på t minst rommt hvor t r instllrt t innnørsnlgg C Mksiml konsntrsjon (kg/m 3 ) Rtning på strømmn v kjølmium Rom hvor kjølmilkksj hr unnt st (utstrømning v lt kjølmium r systmt) Vær spsilt oppmrksom på str r t kn vær kjølmium,.ks. i kjllr, ttrsom tt r tyngr nn lut. Kontrollr t mksiml konsntrsjonsnivåt Kontrollr n mksiml konsntrsjonn som skrvt i trinnn 1 til 4 nnor, og t orholsrglr som mått vær nøvnig. 1 Brgn mngn v kjølmium (kg) som r påylt hvrt nklt systm. Forml A B C A+B=C Rrnsgui or montørr og rukr 12 Mngn v kjølmium i systmt på tt nklt nlgg (mngn v kjølmium som r påylt systmt ør t orltr rikkn) Tillggsmng (n mngn som r påylt loklt og som vil vær vhngig v lngn og imtrn på kjølmirørn) Totl mng v kjølmium (kg) i systmt Dr hvor tt nklt kjølnlgg r lt i 2 hlt uvhngig kjølsystmr, nyttr u n mngn kjølmium som r påylt hvrt nklt systm. 2 Brgn volumt til rommt (m 3 ) r innnørsnlggt r instllrt. Drsom t ølgn r tilllt, rgnr u volumt v (A), (B) som t nklt rom llr som t minst rommt. 4 Brgn kjølmittthtn ut r volumt v rommt r innnørsnlggt r instllrt smt rommt v sin v. Instllr vntilsjonslukr i ørn til rommt v sin v inntil kjølmittthtn r minr nn mksimlt konsntrsjonsnivå. 5.3 Klrgjør røropplgg or kjølmil Krv til kjølmirør INFORMASJON Ls også orholsrglr og krv i kpittlt "Gnrll sikkrhtshnsyn". Kjølmit R410A krvr t u r svært nøy m å hol systmt rnt, tørt og ttt. Rnt og tørt: Frmmlgmr (inklurt minrloljr llr uktight) må ikk å nlning til å ln sg inn i systmt. Ttt: R410A innholr ikk klor, ølggr ikk ozonlgt og rusrr ikk jorns skyttls mot sklig ultrioltt stråling. R410A kn i n viss gr ir til å øk rivhusktn rsom t slipps ut. Dt r ror viktig t u nøy kontrollrr t instllsjonn r hlt ttt. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

13 5 Forrls Røropplggt og nr trykkstt lr skl vær gnt or kjølmium. Bruk sømløst korrør, oksirt m osorsyr, or kjølmium. Frmmlgmr inn i rør (inklurt oljr or riksjon) må vær 30 mg/10 m Mtril på kjølmirør Rørmtril: Sømløst korrør som r oksirt m osorsyr. Rørns hringsgr og tykkls: Ytr imtr (Ø) 6,4 mm (1/4") 9,5 mm (3/8") 12,7 mm (1/2") Hringsgr Hrt (O) Tykkls (t) () 0,80 mm 15,9 mm (5/8") Hrt (O) 0,99 mm 19,1 mm (3/4") 22,2 mm (7/8") Hlvhrt (1/2H) 0,80 mm 25,4 mm (1") Hlvhrt (1/2H) 0,88 mm 28,6 mm (1 1/8") Hlvhrt (1/2H) 0,99 mm () Avhngig v gjln lovgivning og nhtns mkisml ristrykk (s PS High på nhtns nvnplt), kn t hn t størr rørtykkls r påkrv Vlg rørimnsjon Fststt riktig imnsjon ut r tlln og rrnsigurn nnor (kun som iniksjon). VRV DX INFORMASJON Kominsjon v VRV DX- og RA DX-innnørsnlgg r ikk tilltt. Kominsjon v RA DX- og AHU-innnørsnlgg r ikk tilltt. Kominsjon v RA DX- og Airurtin-innnørsnlgg r ikk tilltt. INFORMASJON For RXYSQ8: Hvis u instllrr RA DX-innnørsnlgg, må u konigurr ltinnstilling [2 41] (= typ instllrt innnørsnlgg). S "7.2.8 Mous 2: Innstillingr på instllsjonsstt" på si 34. For RXYSQ10+12: Typn innnørsnlgg rgistrrs utomtisk. B-1 B A 2 C-1 C-2 C-3 C-4 E E E E Utnørsnlgg 2 Grnrørstt or kjølmium 3-1~3-4 VRV DX-innnørsnlgg 4 Forgrningsnlgg 5 RA DX-innnørsnlgg RA DX 4 D 4 D Ø A t A Røropplgg mllom utnørsnlgg og (ørst) kjølmigrnstt B-1 B-2 Røropplgg mllom kjølmigrnstt C-1~C-4 Røropplgg mllom kjølmigrnstt og innnørsnlgg D Røropplgg mllom kjølmigrnstt og orgrningsnlgg E Røropplgg mllom nlgg m orgrningsvlgr RA DXinnnørsnlgg Drsom nøvnig rørimnsjonr (mål i tommr) ikk r tilgjnglig, r t også tilltt å ruk nr imtr (mål i mm), orutstt t mn tr hnsyn til ølgn: Vlg rørimnsjonn nærmst nøvnig imnsjon. Bruk gn ptr or ovrgng r rør m mål i tommr til mm (kjøps loklt). I så ll må rgningn v kstr kjølmium justrs, som nvnt i "6.7.3 Fststt mngn kstr kjølmium" på si 24. A: Røropplgg mllom utnørsnlgg og (ørst) kjølmigrnstt Når kvivlnt rørlng mllom utnørs- og innnørsnlgg r 90 m llr mr, må imnsjonn på hovrørn (å på gssin og væsksin) øks. Avhngig v lngn på rørn kn kpsittn li rusrt, mn også i slik tilllr må imnsjonn på hovrørn øks. Du innr lr spsiiksjonr i okn m tknisk t. Utnørsnlggts kpsittstyp (HP) Utnørsnlgg Hovrør Økning Først kjølmigrnstt Innnørsnlgg Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Stnr Gssrør Økt imnsjo n Stnr Væskrør Økt imnsjo n 8 19,1 22,2 9,5 12, ,2 25,4 () 12 25,4 28,6 12,7 15,9 () Økning r IKKE tilltt hvis imnsjonn IKKE r tilgjnglig. B: Røropplgg mllom kjølmigrnstt Vlg r tlln nnor i hnhol til totl kpsittstyp or innnørsnlgg, tilkolt nstrøms. L ikk tilkolingsrørt ovrstig imnsjonn på kjølmirørt som r vlgt ttr mollnvnt på t gnrll systmt. Kpsittsinks or innnørsnlggt Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør <150 15,9 9,5 150 x<200 19,1 200 x<290 22,2 290 x<390 28,6 12,7 Eksmpl: Nstrøms kpsitt or B-1 = kpsittsinks or nlgg kpsittsinks or nlgg 3-2 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 13

14 5 Forrls C: Røropplgg mllom kjølmigrnstt og innnørsnlgg Bruk smm imtr som tilkolingn (væsk, gss) på utnørsnlggn. Dimtrn or innnørsnlggn r ølgn: Kpsittsinks or innnørsnlggt Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 15~50 12,7 6,4 63~140 15,9 9, , ,2 D: Røropplgg mllom kjølmigrnstt og orgrningsnlgg Totl kpsittsinks or tilkol innnørsnlgg Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 15~62 12,7 6,4 63~149 15,9 9,5 150~208 19,1 E: Røropplgg mllom orgrningsnlgg og RA DX-innnørsnlgg Kpsittsinks or innnørsnlggt Rørimnsjon, ytr imtr (mm) Gssrør Væskrør 15~42 9,5 6, ,7 60 9, , Vlg kjølmigrnstt S "5.3.3 Vlg rørimnsjon" på si 13 or ksmpl på røropplgg. Kjølkrtsskjøt på ørst orgrning (rgnt r utnørsnlgg) Når u rukr kjølkrtsskjøtr på ørst orgrning rgnt r sin på utnørsnlggt, skl u vlg r tlln nnor i hnhol til kpsittn til utnørsnlggt. Eksmpl: Kjølkrtsskjøt A B 1. Utnørsnlggts kpsittstyp (HP) Kjølmigrnstt 8+10 KHRQ22M29T9 12 KHRQ22M64T Kjølkrtsskjøtr på nr orgrningr For nr kjølkrtsskjøtr nn v ørst orgrning vlgr u riktig grnrørsttmoll srt på n totl kpsittsinksn til ll innnørsnlgg som r tilkolt ttr kjølmigrnsttt. Eksmpl: Kjølkrtsskjøt B 1 C 1. Kpsittsinks or innnørsnlggt Kjølmigrnstt <200 KHRQ22M20T 200 x< x<390 Kjølkrtssmlrør KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T Når t gjlr kjølkrtssmlrør skl u vlg r tlln nnor i hnhol til n totl kpsittn til ll innnørsnlggn som r tilkolt nnor kjølkrtssmlrørt. Kpsittsinks or innnørsnlggt Kjølmigrnstt <200 KHRQ22M29H 200 x< x<390 INFORMASJON KHRQ22M64H Mksimum 8 orgrningsrør kn kols til t smlrør Lng på kjølmirør og høyorskjll Rørlngn og høyorskjlln må smsvr m krvn nnor. To mønstr lir omtlt: Utnørsnlgg m 100% VRV DX-innnørsnlgg Utnørsnlgg m 100% RA DX-innnørsnlgg Krv Grnsvri RXYSQ8 RXYSQ10 RXYSQ12 VRV DX RA DX VRV DX RA DX VRV DX RA DX Mksiml ktisk rørlng 100 m 80 m 120 m 80 m 120 m 80 m Eksmpl 1.1, nlgg 8: g+p Grnsvri Eksmpl 1.2, nlgg 6: ++h Grnsvri Eksmpl 1.2, nlgg 8: +i+k Grnsvri Eksmpl 1.3, nlgg 8: +i Grnsvri Eksmpl 2, nlgg 18: ++m Grnsvri Mksiml kvivlnt rørlng () 130 m 100 m 150 m 100 m 150 m 100 m Mksiml totl rørlng m 300 m 140 m 300 m 140 m Eksmpl 1.1: g+h+i+j+k+l+m+n+p Grnsvri Eksmpl 2: g+h+i+j+k+l+m Grnsvri Minimumlng r utnørsnlgg til ørst kjølmigrnstt Eksmpl 2: Grnsvri I/T 5 m I/T 5 m I/T 5 m Rrnsgui or montørr og rukr 14 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

15 5 Forrls Krv Grnsvri RXYSQ8 RXYSQ10 RXYSQ12 VRV DX RA DX VRV DX RA DX VRV DX RA DX 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m 40 m I/T 55 m I/T 55 m I/T 55 m Kpsittsinks or innnørsnlggt<60 I/T 2~15 m I/T 2~15 m I/T 2~15 m 18: Kpsittsinks or innnørsnlggt=60 I/T 2~12 m I/T 2~12 m I/T 2~12 m Kpsittsinks or innnørsnlggt=71 I/T 2~8 m I/T 2~8 m I/T 2~8 m 50 m 30 m 50 m 30 m 50 m 30 m Mksiml lng r ørst kjølmigrnstt-innnørsnlgg Eksmpl 1.1, nlgg 8: +++++g+p Grnsvri Eksmpl 1.2, nlgg 6: +h Grnsvri Eksmpl 1.2, nlgg 8: i+k Grnsvri Eksmpl 1.3, nlgg 8: i Grnsvri Eksmpl 2, nlgg 18: +m Grnsvri Mksiml lng utnørs-bp Eksmpl 2, BP3: + Grnsvri Minimum og mksimum lng BP-innnørs Eksmpl 2, Min. m Mks. nlgg Mksiml høyorskjll utnørs- Utnørsnlgg høyr nn innnørs innnørsnlgg Eksmplr: H1 Grnsvri Utnørsnlgg lvr nn innnørsnlgg 40 m Mksiml høyorskjll innnørs-innnørs 40 m 40 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m I/T 30 m I/T 30 m I/T 30 m I/T 15 m I/T 15 m I/T 15 m I/T 5 m I/T 5 m I/T 5 m Eksmplr: H2 Grnsvri Mksiml høyorskjll utnørs-bp Eksmpl 2: H3 Grnsvri Mksiml høyorskjll BP-BP Eksmpl 2: H4 Grnsvri Mksiml høyorskjll BP-innnørs Eksmpl 2: H5 Grnsvri () Ant t kvivlnt rørlng or kjølkrtsskjøt = 0,5 m og kjølkrtssmlrør = 1 m (or rgning v kvivlnt rørlng, ikk or rgning v påylling v kjølmium). Eksmpl 1 (VRV DX-innnørsnlgg) Eksmpl 2 (RA DX-innnørsnlgg) Eksmpl 1.1 A B h 1 C i D j 2 3 g E k F l 4 G m 5 n 6 p 7 H2 H1 H1 A H1 1 2 B H4 BP1 i H3 8 Eksmpl 1.2 A g 6 j 7 8 h g k H2 11 i H2 h 12 BP2 j k 13 BP3 l 17 H5 m 18 Eksmpl 1.3 H1 1~8 11~ g h 7 H2 i 8 Kjølkrtsskjøt Kjølkrtssmlrør BP-oks VRV DX-innnørsnlgg RA DX-innnørsnlgg Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 15

16 6 Instllring 5.4 Klrgjør lktrisk lningsopplgg Om ovrholls v lktrisk stmmlsr Dtt utstyrt r i smsvr m: EN/IEC , orutstt t kortslutningsstrømmn S s r høyr nn llr lik minimumsvrin or S s v grnssnittpunktt mllom rukrns tilørsl og t ontlig systmt. EN/IEC = Europisk/intrnsjonl tknisk stnr som ststtr grnsvrin or hrmonisk strøm prousrt v utstyr som r kolt til ontlig svkstrømsystmr m n inngngsstrøm på >16 A og 75 A pr s. Dt r montørns llr rukrn v utstyrt sitt nsvr å sikr, v om nøvnig å orhør sg m oprtørn v istriusjonsnttt, t utstyrt r r kolt til n tilørsl m kortslutningsstrøm S s som r høyr nn llr lik minimumsvrin or S s. RXYSQ8 RXYSQ10 RXYSQ12 Moll Minimum S s -vri 910 kva 564 kva 615 kva Krv or sikkrhtsnorningr Strømtilørsln må skytts m nøvnig sikkrhtsnorningr, vs. n hovrytr, n trg sikring or hvr s, smt n jorilrytr, i smsvr m gjln lovgivning. Vlg v og imnsjon på lningsopplggt skl gjørs i smsvr m gjln lovgivning srt på inormsjonn som står oppørt i tlln nnor. Moll Minimum tilltt strømstyrk i mpr Anlt sikringr RXYSQ8 18,5 A 25 A RXYSQ10 22 A 25 A RXYSQ12 24 A 32 A For ll mollr: Fs og rkvns: 3 N~ 50 Hz Spnning: V Tvrrsnitt v ovrøringslning: Ovrøringslning Vinylisolrt lningr m 0,75 til 1,25 mm² mntl llr klr (2-kjrnt lningr) Mksiml lningslng (= vstn mllom utnørsnlgg og ortrst innnørsnlgg) Totl lningslng (= vstn mllom utnørsnlgg og ll innnørsnlggn) 300 m 600 m Hvis ovrøringslningn totlt ovrstigr iss grnsvrin, kn t ør til kommuniksjonsil. 6 Instllring 6.1 Ovrsikt: Instllring Dtt kpittlt skrivr hv må gjør og vit på stt or å instllr systmt. Typisk rislyt Instllring står vnligvis v ølgn trinn: Montr utnørsnlggt. Montr innnørsnlggn. Tilkol kjølmirørn. Kontrollr kjølmirørn. Fyll på kjølmium. Tilkol lktrisk lningn. Frigstill montringn v utnørsnlggt. Frigstill montringn v innnørsnlggt. INFORMASJON S i instllringshånokn or innnørsnlggt når u skl instllr innnørsnlggt (montr innnørsnlggt, kol kjølmirørn til innnørsnlggt, kol lktrisk lningn til innnørsnlggt ). 6.2 Åpn nlggn Om åpning v nhtr Enhtn må åpns til stmt tir. Eksmpl: Når u kolr til kjølmirørn V tilkoling v t lktrisk lningsopplggt V vlikhol og srvi på nhtn FARE: ELEKTRISK STØT Du må IKKE orlt nlggt utn tilsyn når srvikslt r jrnt Slik åpnr u utnørsnlggt FARE: ELEKTRISK STØT FARE: BRENNSKADER 8 HP HP 2 3 Rrnsgui or montørr og rukr 16 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

17 6 Instllring Montr utnørsnlggt Om montring v utnørsnlggt Fst utnørsnhtn til unmntoltn v hjlp v muttr m unrlgsskivr i hrpiks (). Hvis ovrlthnlingn på montringsområt r jrnt, vil muttrn ort rust. Typisk rislyt Montring v utnørsnlggt står vnligvis v ølgn trinn: Klrgjør instllringsstrukturn. Instllr utnørsnlggt. Sørg or rnring. Forhinr t utnørsnlggt kn vlt. Bskytt nlggt mot snø og vin v å instllr t ovrygg og lskjrmr. S "Klrgjør instllringsstt" i "5 Forrls" på si Slik montrr u utnørsnlggt Forholsrglr v montring v utnørsnlggt INFORMASJON 4 M12 Ls også om orholsrglr og krv i kpitln nnor: Gnrll sikkrhtshnsyn Forrls Klrgjør instllringsstrukturn Kontrollr styrkn og plnhtn til montringsunrlgt slik t nlggt ikk orårskr virsjonr og støy. Fst nlggt sikkrt v hjlp v nkroltn i smsvr m unmnttgningn. Klrgjør 4 stt m ornkringsoltr, muttr og skivr (kjøps loklt) som vist nnor: Slik sikrr u rnringn Sørg or t konnsvnn kn tømms på orsvrlig måt. Montr nhtn på n sokkl or å sikr go rnring og unngå nsmling v is. Gjør klr n vnnrnringsrnn runt unmntt slik t vløpsvnn runt nhtn kn rnrs ort. Unngå t rnringsvnnt ovrsvømmr gngvin så n ikk lir gltt v rost. H (mm) >150 H 5) 35 ) ~ (3 85~ 50 (4 :3 0 P 49 : P M12 Hvis u montrr nhtn på n rmm, må u plssr n vnnttt plt innn 150 mm r nhtns unrsi or å orhinr inntrnging v vnn og unngå t rnringsvnnt ryppr (s ølgn illustrsjon). Pss på t u ikk kkr til rnringshulln. Hvis t r rnringshull på utnørsnlggt som r kkt v n montringssokkl llr gulvovrltn, hvr u nlggt or å oppnå n klring på mr nn 150 mm unr utnørsnlggt. INFORMASJON Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm 150 mm 20 Anlt høy på oltns øvr rmstikkn l r 20 mm. Rrnsgui or montørr og rukr 17

18 6 Instllring Drnringshull (imnsjonr i mm) RXYSQ8 Moll RXYSQ10+12 Drnringshull Stt r unrsin (mm) Slik orhinrr u t utnørsnlggt vltr Hvis nhtn r instllrt på str r strk vin kn vlt nhtn, må ølgn tiltk gjnnomørs: Tilkol kln (kjøps loklt) som vist nnor Kol til kjølrøropplggt Om tilkoling v kjølmirørn Før tilkoling v kjølmirørn Kontrollr t utnørs- og innnørsnlggn r montrt. Typisk rislyt Tilkoling v kjølmirørn omttr ølgn: Kol kjølmirørt til utnørsnlggt Tilkol kjølmigrnstt Tilkol kjølmirørn til innnørsnlggn (s i instllringshånokn or innnørsnlggn) Isolr kjølmirørn Husk på rtningslinjn or ølgn: Rørøying Slgloing Bruk v vstngingsvntiln Fjrn smmnklmt rør Forholsrglr v tilkoling v kjølmirør INFORMASJON Ls også om orholsrglr og krv i kpitln nnor: Gnrll sikkrhtshnsyn Forrls FARE: BRENNSKADER T ølgn orholsrglr or kjølmilts røropplgg: Unngå t no nnt nn t spsiisrt kjølmilt lir lnt inn i kjølmilsyklusn (.ks. lut). Bruk r R410A når u tilørr kjølmil. Bruk r instllsjonsvrktøy (or ksmpl mniolmålrstt) som r ruks på R410Ainstllsjonr or å stå imot trykkt og orhinr t t kommr rmmlgmr (or ksmpl minrloljr og ukt) inn i systmt. Bskytt rørn som skrvt i tlln nnor or å orhinr t t kommr inn smuss, uktight llr støv i rørn. Vær orsiktig når u ørr korrør gjnnom vggn. Enht Montringsprio Bskyttlssmto Utnørsnht >1 mån Klm rørt Innnørsnht INFORMASJON <1 mån Klm llr ruk tp Uvhngig v prio på rørt IKKE åpn kjølmilts vstngningsvntil ør u kontrollrr kjølmilts røropplgg. Når u må ttryll kjølmil, nls t å åpn kjølmilts vstngningsvntil ttr påylling Rtningslinjr or rørøying Bruk n rørøyr til øyingn. All rørøyr må vær skj så vrsomt som mulig (øyriusn ør vær 30 til 40 mm llr størr) Utør slgloing på rørnn Forholsrglr v tilkoling v røropplgg. Påør slgloingsmtril, som vist på igurn. Ø >Ø Når u utørr slgloing, skl u ort nitrognlåsing or å hinr t t nns stor mngr oksirt lgg på innsin v rørn. Dtt lggt påvirkr vntilr og komprssorr i kjølmisystmt ngtivt, og hinrr riktig rit. Still nitrogntrykkt til 20 kp (vs. kkurt så my t u kn øl t mot hun) m n trykkruksjonsvntil. 1 Rrnsgui or montørr og rukr 18 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

19 6 Instllring Kjølmirør Dl som skl slglos Tping Mnull vntil Trykkruksjonsvntil Nitrogn Bruk IKKE ntioksintr når u slglor rørskjøtn. Rstr kn tilstopp rørn og ølgg utstyrt. Bruk IKKE lussmil når kjølmirør i kor slglos. Bruk osorkor tilstslgring til slgloing (BCuP), som ikk krvr lussmil. Flussmil hr n kstrmt sklig innvirkning på kjølmirørn. Hvis t or ksmpl ruks klorsrt lussmil, vil t ør til t rørn korrorr. Innholr lussmilt spsilt luor, vil tt orring kjølmioljn Bruk vstngingsvntiln og utløpsportn Slik rukr u vstngingsvntiln Kontrollr t gg vstngingsvntiln r åpn unr rit. På tgningn nnor viss nvnt på hvr komponnt som r nøvnig or å håntr vstngingsvntiln. Avstngingsvntiln r stngt r rikkn Mrk t ngitt områ or tiltrkkingsmomnt kun gjlr v åpning v vstngingsvntilr m Ø19,1~Ø25,4 mm. Slik stngr u vstngingsvntiln 1 T v kslt på vstngingsvntiln. 2 Før inn n skskntnøkkl i vstngingsvntiln, og ri vstngingsvntiln m klokkn. 3 Fortstt å ri inntil vstngingsvntiln ikk kn ris lngr. Rsultt: Nå r vntiln stngt. Lukkrtning: Utløpsport og utløpsportksl Avstngingsvntil Lokl rørtilkoling Dksl på vstngingsvntil Slik rukr u kslt til vstngingsvntiln Dkslt til vstngingsvntiln r orsglt r piln visr. Pss på så t ikk sks. Når u hr rukt vstngingsvntiln, må u sørg or å skru got st kslt til vstngingsvntiln. S i tlln nnor or tiltrkkingsmomntt. Kontrollr t t ikk r kjølmilkksj ttr t kslt til vstngingsvntiln r skru st. Utløpsport Dksl på vstngingsvntil Skskntt hull Aksl Ttning Slik åpnr u vstngingsvntiln 1 T v kslt på vstngingsvntiln. 2 Før inn n skskntnøkkl i vstngingsvntiln, og ri vstngingsvntiln mot klokkn. 3 Fortstt å ri inntil vstngingsvntiln ikk kn ris lngr. Rsultt: Nå r vntiln åpn. Du åpnr vstngingsvntiln m Ø19,1~Ø25,4 hlt v å ri skskntnøkkln til u oppnår t tiltrkkingsmomnt på mllom 27 og 33 N m. Fil tiltrkkingsmomnt kn orårsk kjølmilkksj og ru i kslt til vstngingsvntiln. Slik rukr u utløpsportn Bruk llti n påyllingsslng som r utstyrt m vntiltrykktpp, sin utløpsportn r n Shrr-vntil. Når u hr rukt utløpsportn, må u sørg or å skru got st utløpsportkslt. S i tlln nnor or tiltrkkingsmomntt. Kontrollr t t ikk r kjølmilkksj ttr t utløpsportkslt r skru st. Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Rrnsgui or montørr og rukr 19

20 6 Instllring Tiltrkkingsmomntr Dimnsjon på vstnging svntil (mm) Tiltrkkingsmomnt N m (ri m klokkn or å lukk) Vntil Skskntnø kkl Aksl Dksl (vntilks l) Utløpsport Ø9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9 Ø12,7 8,1~9,9 18,0~22,0 Ø19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5 Ø25, Fjrn smmnklmt rør ADVARSEL Gjnværn gss llr olj i vstngingsvntiln kn sprng ort smmnklmt rørn. Hvis instruksjonn i prosyrn nnor ikk ølgs nøy, kn t orårsk sk på inom llr prsonsk, som kn vær lvorlig vhngig v omstnightn. Følg prosyrn nnor or å jrn t smmnklmt rørt: 1 T v vntilkslt, og kontrollr t vstngingsvntiln r hlt stngt. Utløpsport og utløpsportksl Avstngingsvntil Lokl rørtilkoling Dksl på vstngingsvntil 2 Kol n vkuum-/gjnvinningsnht vi t grnrør til utløpsportn på ll vstngingsvntiln. N2 R410A p< p> A B g g A B Trykkruksjonsvntil Nitrogn Vktskål Tnk or kjølmium R410A (hvrtsystm) Vkuumpump Avstngingsvntil or væsklning Avstngingsvntil or gsslning Vntil A Vntil B 3 Sml opp gss og olj r t smmnklmt rørt v hjlp v n gjnvinningsnht. LIVSFARE Gssn må ikk luts ut i tmosærn. 4 Når ll gssn og oljn r smlt opp r t smmnklmt rørt, rkolr u påyllingsslngn og lukkr utløpsportn. 5 Kutt v nr l v gss- og væskrørt til vstngingsvntiln lngs n svrt strkn. Bruk gnt vrktøy (.ks. n rørkuttr llr kniptng). ADVARSEL Dt smmnklmt rørt må lri jrns v hjlp v slgloing. Gjnværn gss llr olj i vstngingsvntiln kn sprng ort smmnklmt rørn. 6 Vnt til ll oljn r ryppt ut ør u ortsttr m tilkolingn v t lokl røropplggt i tilll gjnvinningsnhtn ikk ikk jrnt lt Kol kjølmirørn til utnørsnlggt Sørg or t t loklt montrt røropplggt ikk rørr nr rør, unnpnlt llr sipnlt. Sørg or å skytt rørn, spsilt m m tilkoling på sin og unr, m pssn isolsjon or å hinr t kommr i kontkt m klningn. 1 Gjør ølgn: Fjrn srvikslt. S "6.2.2 Slik åpnr u utnørsnlggt" på si 16. Fjrn pltn or rørinntkt () m skru (). 2 Vlg rørrtning (,, llr ). 8 HP HP 3 Hvis u hr vlgt n rørrtning som går novr: Bor hull (, 4 ), og jrn prorringn (). Skjær ut spltn () m mtllsg. Rrnsgui or montørr og rukr 20 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

21 6 Instllring 4 Ø6 mm Mulight 3: Mot sin 4 Mulight 4: Novr Gjør ølgn: Kol væskrørt (slgloing) Kol gssrørt (slgloing) () til () væskvstngingsvntiln. til 1 1 gssvstngingsvntiln. 5 Stt på plss srvikslt og pltn or rørinntkt. 6 Forsgl ll åpningr (ksmpl: ) or å orhinr t t kommr snø og småyr inn i systmt. V slgloing: Du må ørst slglo rørt på væsksin og rttr rørt på gssin. Før inn lktron r orsin v nlggt og svispprtt r høyr si or å slglo m lmmn vnt utovr og unngå lyisolringn på komprssor og nnt røropplgg. A A ADVARSEL T nøvnig orholsrglr or å orhinr t nhtn kn ruks som tilluktsst or små yr. Små yr som kommr i kontkt m lktrisk lr, kn orårsk ilunksjon, røyk llr rnn. Husk å åpn vstngingsvntiln ttr t u hr instllrt kjølmirørn og utørt vkuumtørking. Komprssorn kn li ølgt hvis systmt kjørs når vstngingsvntiln r stngt. g Elktro Tilkol kjølmigrnsttt S instllringshånokn som ølgr m sttt, ngån montring v grnrørsttt or kjølmium. Brnnsikkr plt Svispprt Flmmr Montr kjølkrtsskjøtn slik t n lr sg ntn vnnrtt llr lortt. Lyisolring på komprssor Montr kjølkrtssmlrørt slik t t lr sg vnnrtt. Røropplgg på væsksi g Røropplgg på gssi Tilkol tillggsutstyrt or gssrør (, ), og kutt m til påkrv lng (1). Mulight 1: Mot orsin Mulight 2: Mot ksin ±30 A B 1 Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Vnnrtt ovrlt Kjølkrtsskjøt montrt vrtiklt Kjølkrtsskjøt montrt horisontlt Rrnsgui or montørr og rukr 21

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ4TAY1B RXYSQ5TAY1B RXYSQ6TAY1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV systm REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-systm REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-systm RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B

Detaljer

Referanseguide for montører

Referanseguide for montører Rrnsgui or montørr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm RZAG71L7V1B RZAG100L7V1B RZAG125L7V1B RZAG140L7V1B Rrnsgui or montørr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rfrnsgui for montørr og rukr VRV IV-vrmpump for innnørs instllring RKXYQ5TY1 RDXYQ5TV1 Rfrnsgui for montørr og rukr VRV IV-vrmpump for innnørs instllring Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm FCHG7FVEB FCHG00FVEB FCHG5FVEB FCHG40FVEB Rrnsgui or montørr og rukr Lutkonisjonringsnlgg i lt systm Norsk Innholsortgnls Innholsortgnls Gnrll

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr BRP069A6 BRP069A6 Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls Om okumntsjonn. Om tt okumntt... Om prouktt Om skn. Pkk ut LAN-ptrn...

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Luftkonisjonringsnlgg i lt systm RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr BRP069A6 BRP069A6 Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls Dt kompltt sttt m nyst tknisk tn r tilgjnglig på kstrnttt til Dikin (krvs

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rrnsui or montørr o rukr Lutkonisjonrinsnl i VRV IV-systm RYYQ8T7Y1B* RYYQ10T7Y1B* RYYQ12T7Y1B* RYYQ14T7Y1B* RYYQ16T7Y1B* RYYQ18T7Y1B* RYYQ20T7Y1B* RYMQ8T7Y1B* RYMQ10T7Y1B* RYMQ12T7Y1B* RYMQ14T7Y1B* RYMQ16T7Y1B*

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma LAN-adapter BRP069A61 BRP069A62. Installeringshåndbok Daikin Altherma LAN-adapter. Norsk Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr BRP069A6 BRP069A6 Instllringshånok Dikin Althrm LAN-ptr Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls Dt kompltt sttt m nyst tknisk tn r tilgjnglig på kstrnttt til Dikin (krvs

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVZ16S18CB Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls 1 Gnrll sikkrhtshnsyn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Rfrnsgui for instlltør Dikin Althrm Lvtmprtursplitt Norsk Innholsfortgnls Innholsfortgnls 1 Gnrll

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ4T7V1B RXYSQ5T7V1B RXYSQ6T7V1B RXYSQ4T7Y1B RXYSQ5T7Y1B RXYSQ6T7Y1B Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSCQ4TMV1B RXYSCQ5TMV1B Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk A~E (mm) H B H D H U B D B 100 C H U

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Referanseguide for montører og brukere

Referanseguide for montører og brukere Rfrnsgui for montørr og rukr Luftkonisjonringsnlgg i lt systm FCAG35AVEB FCAG50AVEB FCAG60AVEB FCAG71AVEB FCAG100AVEB FCAG125AVEB FCAG140AVEB Rfrnsgui for montørr og rukr Luftkonisjonringsnlgg i lt systm

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Fgvluring FYS3120 - Klssisk mknikk og lktroynmikk vår/høst 2009 Forlsr: Jon Mgn Lins Rgnøvlsr: Pr Øyvin Solli Fysisk Fgutvlg 1. mi 2009 Bsvrlsn r nonym, mn vi gjør oppmrksom på t orlsr hr tilgng til ll

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og ritshånok Lutkonisjonringsnlgg i lt systm FCHG7GVE FCHG00GVE FCHG5GVE FCHG40GVE Instllrings- og ritshånok Lutkonisjonringsnlgg i lt systm Norsk CE - DECLRTION-OF-CONFORMITY CE - DECLRCION-DE-CONFORMIDD

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Snarveien til. Photoshop CS5. Extended. Oppgaver

Snarveien til. Photoshop CS5. Extended. Oppgaver Snrvin til Photoshop CS5 Extn Oppgvr Kpittl 4 Lg Oppgv 1 Bruk t u hr lært om lg og gjør nringr i oppgvil slik t rsulttt lir som nnor. Åpn il månsklnr.ps Sltt lg som orkommr to gngr Enr rkkølg på lg Kopl

Detaljer

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori Prioisk mn-vluring FYS4170 - Rltivistisk kvntttori høst 2009 Forlsr: Jn Olv Eg Forlsr r nsvrlig or skjmt 23. novmr 2009 Svr på tt skjmt r nonym, mn orlsr, SUFU og stuimonistrsjonn v Fysisk institutt hr

Detaljer

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger Vår to Vår rfrns Vår skshnlr 23.10.2015 2015/65015 Nin Hnssn Ås Drs rfrns Arkivko Dirkt tlfon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstnsr iht. list Høring- Forslg til forskrift om vkurings- og rningsrskpr på flyttr

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

Installeringshåndbok. Luftkondisjoneringsanlegg i delt system AZQS100B8V1B AZQS125B8V1B AZQS140B8V1B AZQS100B7Y1B AZQS125B7Y1B AZQS140B7Y1B

Installeringshåndbok. Luftkondisjoneringsanlegg i delt system AZQS100B8V1B AZQS125B8V1B AZQS140B8V1B AZQS100B7Y1B AZQS125B7Y1B AZQS140B7Y1B Instllringshånok Lutkonisjonringsnlgg i lt systm AZQS00B8VB AZQS5B8VB AZQS40B8VB AZQS00B7YB AZQS5B7YB AZQS40B7YB Instllringshånok Lutkonisjonringsnlgg i lt systm Norsk C D H U D H D E B B A H B A~E (mm)

Detaljer

INSTALLERINGSHÅNDBOK. intelligent Tablet Controller DCC601A51

INSTALLERINGSHÅNDBOK. intelligent Tablet Controller DCC601A51 4PNO414342-1C_2016_02.ook Pg 1 Stury, Mrh 12, 2016 1:51 PM INSTALLERINGSHÅNDBOK ntllgnt Tlt Controllr 4PNO414342-1C_2016_02.ook Pg 1 Stury, Mrh 12, 2016 1:51 PM Innhol Instllrngshånok ntllgnt Tlt Controllr

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Installeringshåndbok. Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B

Installeringshåndbok. Luftkondisjoneringsanlegg i Split-system RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B Instllringshånok Lutkonisjonringsnlgg i Split-systm RZQG7L9VB RZQG00L9VB RZQG5L9VB RZQG40L9VB RZQG7L8YB RZQG00L8YB RZQG5L8YB RZQG40L7YB RZQSG00L9VB RZQSG5L9VB RZQSG40L9VB RZQSG00L8YB RZQSG5L8YB RZQSG40L7YB

Detaljer

Snarveien til. Photoshop CS6. Extended. Oppgaver

Snarveien til. Photoshop CS6. Extended. Oppgaver Snrvin til Photoshop CS6 Extn Oppgvr Kpittl 2 Arisområt Oppgv 1 Arisområt i Photoshop står v ulik nvngitt lmntr som or ksmpl mnylinj. Bruk skjrmumpn unr og påør tgnlsn som ruks på ulik lmntn. Oppgv 2 Tnk

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Testgrunnlag: VDE 0660 del 500/IEC Gjennomført test: Driftsstøtstrømfasthet I pk. lp Støtkortslutningsstrøm [ka] Samleskinneholderavstand [mm]

Testgrunnlag: VDE 0660 del 500/IEC Gjennomført test: Driftsstøtstrømfasthet I pk. lp Støtkortslutningsstrøm [ka] Samleskinneholderavstand [mm] Kortslutningsigrr iht. DN EN 439-1/EC 439-1 Typgokjnning iht. DN EN 439-1 løpt v n systm-typgokjnning l følgn tstr m Rittl smlskinnsystmr og rprsnttiv Rittl RiLin oppyggingskomponntr gjnnomført: Bvis på

Detaljer

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori Fvlurin FYS4170 - Kvntlttori høst 05 Forlsr: Jn Olv E Fysisk Futvl 22. novmr 2005 Bsvrlsn r nonym, mn vi jør oppmrksom på t orlsr hr tiln til ll skjmn. Evlurinn lir orttt v Fysisk Futvl, som slv vlr hvilk

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge

Tidstypiske bygninger og bygningsdetaljer i Norge DEN SIST DTALjn DEKOR REKKVERK & Stolpr, DEKOR, Imprgnrt Tistypisk ygningr og ygningstaljr i Norg M Olavsrosa og portaln til Storgarn Bjørnsta på Maihaugn ønskr vi vlkommn til Söra sin Dkorkatalog. 1800

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ZIP Screen priser 2017

ZIP Screen priser 2017 ZIP Scrn prisr 2017 Prislist innholr ZIP Scrns fra 2 ulik prousntr som har prouktnavnn: Rflksol ZIP Fixscrn Flls for samtlig prouktr r at r av tpn ZIP Scrns. På got norsk btr t; Utvnig rullgarin i kasstt

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

INF 3/ oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk

INF 3/ oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk INF 3/4130 19. oktor 2006 Dgns: Kpittl 10 og 23 i hovok Fr kp 10 : Dy-først og rnh-n-oun søk Fr kp 23: A*-søk Olig 2 hr liggt ut n stun. Frist 27 oktor. Konkurrns: Kommr i løpt v n uk (15-spill?) Frist.

Detaljer

Installeringshåndbok. Utendørsenhet for luft-til-vann-varmepumpe ERHQ011BAV3 ERHQ014BAV3 ERHQ016BAV3 ERHQ011BAW1 ERHQ014BAW1 ERHQ016BAW1

Installeringshåndbok. Utendørsenhet for luft-til-vann-varmepumpe ERHQ011BAV3 ERHQ014BAV3 ERHQ016BAV3 ERHQ011BAW1 ERHQ014BAW1 ERHQ016BAW1 Instllringshånok Utnørsnht for luft-til-vnn-vrmpump ERHQ0BAV3 ERHQ04BAV3 ERHQ06BAV3 ERHQ0BAW ERHQ04BAW ERHQ06BAW ERLQ0CAV3 ERLQ04CAV3 ERLQ06CAV3 ERLQ0CAW ERLQ04CAW ERLQ06CAW Instllringshånok Utnørsnht

Detaljer

Installeringshåndbok. VRV IV-varmeveksler for innendørs installering RDXYQ5T7V1B. Installeringshåndbok VRV IV-varmeveksler for innendørs installering

Installeringshåndbok. VRV IV-varmeveksler for innendørs installering RDXYQ5T7V1B. Installeringshåndbok VRV IV-varmeveksler for innendørs installering Instllringshånok VRV IV-vrmvkslr for innnørs instllring Instllringshånok VRV IV-vrmvkslr for innnørs instllring Norsk CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE

Detaljer

INF 3/ oktober Søk i tilstandsrom. Modeller for avgjørelsessekvenser. Modeller for avgjørelsessekvenser

INF 3/ oktober Søk i tilstandsrom. Modeller for avgjørelsessekvenser. Modeller for avgjørelsessekvenser INF 3/4130 19. oktor 2006 Dgns: Kpittl 10 og 23 i hovok Fr kp 10 : Dyførst og rnhnoun søk Fr kp 23: A*søk Olig 2 hr liggt ut n stun. Frist 27 oktor. Konkurrns: Kommr i løpt v n uk (15spill? Frist. 20 novmr

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1

PLANTEGNINGER FOR PROFESSOR DAHLS GATE 1 PLNTGNINGR OR HLS GT 1 SI 2. PLN KJLLR SI 3. PLN UNRTSJ SI 4. PLN 1. TSJ SI 5. PLN 2. TSJ SI 6. PLN 3. TSJ SI 7. PLN 4. TSJ SI 8. PLN LOTTSJ SI 8. SNITT 1 SI 8. SNITT 2 1K02.1 60S 1K08.1 60S 1K01.1 60S

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Varenr. Artikkel Størrelse

Varenr. Artikkel Størrelse Srvringst g h i Vrnr. Artikkl Størrls 80 g. h. i. 99900383 Srvringst m/n 35 x 24 m 99900382 Srvringst m/n 42 x 31 m 99900381 Srvringst m/n 50 x 36 m 99900388 Srvringst m/n GN1/1 99900075 Srvringst, runt

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com

VT 265 VT 295. www.whirlpool.com VT 265 VT 295.hirlpool.com 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk tilleggsboks EK2CB07CAV3. Installeringshåndbok. Norsk Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks EKCB07CAV Instlleringshåndbok Dikin Altherm lvtempertur monoblokk tilleggsboks Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen.

Detaljer

(urettede) Grafer. Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS. Rettede grafer. Sammenhengende grafer

(urettede) Grafer. Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS. Rettede grafer. Sammenhengende grafer Strk o -smmnnn komponntr, DFS Grr (urtt o rtt) Dy Først-Søk (DFS) Smmnnn komponntr.. DFS Topolosk sortrn / Løkkr.. DFS Strkt smmnnn komponntr... DFS -smmnnn komponntr... DFS (urtt) Grr En r G=(V,E) står

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og ritshånok Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Instllrings- og ritshånok Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk C H U D E B B H B A~E (mm) H

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og ritshånok Lutkonisjonringsnlgg i VRV IV-systm REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Instllrings- og ritshånok Lutkonisjonringsnlgg

Detaljer

FORKLARING NORDMYRSTUBBEN SPYDEBERG VERSJON. PRENTAÐ: 16. júní :24:55 AVLØB OVERSIGT

FORKLARING NORDMYRSTUBBEN SPYDEBERG VERSJON. PRENTAÐ: 16. júní :24:55 AVLØB OVERSIGT TÖLVUSKRÁ: S:\3-vnr\01 rlend verkefni\032 oliger - Spydeberg kommune\7 TIKNINR\P-PÍPULNIR\VLØ.dwg PRNTÐ: 1. júní 201 :24: K: 8,0 Rev. ato. eskrivning Prosjekter Kontrol nsvarlig Sign. ato Sign. ato SMLOKLISRT

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

INF oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk

INF oktober Fra kap 10 : Dybde-først og branch-and-bound søk Fra kap 23: A*-søk INF 4130 15. oktobr 2008 Dgns tmr: Kpittl 10 og 23 i hovbok Fr kp 10 : Dyb-først og brnh-n-boun søk Fr kp 23: A*-søk Oblig 2 hr liggt ut n stun. Frist 24 oktobr. Dt r lov å iskutr n m grupplærr! Forlsning

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Installerings- og driftshåndbok

Installerings- og driftshåndbok Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm RXYSQ8TMY1B RXYSQ10TMY1B RXYSQ12TMY1B Instllrings- og riftshånok Luftkonisjonringsnlgg i VRV IV-S-systm Norsk C H U D E B B H B A~E (mm)

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 INSTALLASJON MONTERE APPARATET FØLG DEN VEDLAGTE gn montringsanvisningn når du skal installr apparatt. FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway.

KOMPATIBILITET Denne mottakeren fungerer med alle Nexa-sendere, inkludert Nexa Gateway. Manual EJLR-1000 Ls hftt Viktig informasjon før du montrr produktt Dt kan vær farlig ikk å følg sikkrhtsinstruksjonn, og fil montring vil ugyldiggjør vntull garantir som gjldr for dtt produktt. Viktig

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag . juni 7 EKSAMEN Løsningsorslag Emnkod: ITD Emnnavn: Matmatikk ørst dlksamn Dato: 6. juni 7 Hjlpmidlr: - To A-ark md valgritt innhold på bgg sidr. - Formlht. - Kalkulator som dls ut samtidig md oppgavn.

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Øvinger uke 42 løsninger

Øvinger uke 42 løsninger Øvingr u løsningr Oppgav Når n potnsr r gomtris finnr u summn og onvrgnsområt irt fra forml. Når ra i r gomtris lønnr t sg å ta utgangspunt i n nærliggn gomtris r og tn lvis rivasjon llr intgrasjon av

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter

LSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I FAG TORSDAG 14. AUGUST 1995. Subjektdomenen bestar av mennesker, fysiske entiteter, ideer, mal, aktrer og aktiviteter c UIVERSITETET I TRODHEIM ORGES TEKISKE HGSKOLE Institutt for datatknikk og tlmatikk sid av 5 Faglig kontakt undr ksamn: avn: Baak Amin Farshchian Tlf.: 9 4427 LSIGSFORSLAG TIL EKSAME I FAG 4560 SYSTEMERIG

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4

FYS2140 Kvantefysikk, Oblig 10. Sindre Rannem Bilden,Gruppe 4 FYS2140 Kvantfysikk, Oblig 10 Sindr Rannm Bildn,Grupp 4 23. april 2015 Obligr i FYS2140 mrks md navn og gruppnummr! Dtt r nok n oblig som drir sg om hydrognatomt og r n dl av n tidligr ksamnsoppgav. Oppgav

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtgui Strt hr MFC-5895CW Før u kn ruk mskinn, ør u ls nn hurtigstrtguin for korrkt oppstt og instllring. ADVARSEL Avrsl-symolt fortllr g hvilk forholsrglr u ør t for å hinr prsonsk. IKKE kol til

Detaljer