BAKGRUNN OG FORMÅL...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAKGRUNN OG FORMÅL..."

Transkript

1 3. april 2014

2 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN OG FORMÅL MÅLGRUPPE STRUKTUR OG GJENNOMFØRING SVARFREKVENS PRESENTASJON AV RESULTAT UNDERSØKELSENS RESULTATER NÅVÆRENDE ARBEIDSSITUASJON Hvilken ansettelsesform har du i dag? I hvilken sektor jobber du i dag? Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Hvilken stillingstype har du i dag? Sitter du i ledergruppen i din virksomhet? Har du et profesjonelt styreverv? Hvordan fikk du jobben du har i dag? Hvor mange ansatte har virksomheten du arbeider i? YRKESUTVIKLING Kan du tenke deg å bytte jobb i løpet av 2014? Mangler du noen form for kunnskap eller ferdighet for å kunne ta neste steg i karrieren? Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? Hvilke(n) kanal(er) mener du er best for å finne drømmejobben? Hvilken virksomhet innen privat sektor synes du var best på kommunikasjon i 2013? Hvilken offentlig virksomhet eller organisasjon synes du var best på kommunikasjon i 2013? Hvilken virksomhet/organisasjon mener du er best på kommunikasjon i følgende bransjer? DIGITALE MEDIER Hvilke digitale kanaler benytter din virksomhet i sitt kommunikasjonsarbeid? Til hvilken type kommunikasjon brukes de ulike kanalene i din virksomhet? Har din virksomhet en strategi for digitale medier? Er den digitale strategien en del av den overordnede forretningsplanen? HAMSKIFTE I undersøkelsen Nordic Executive Survey, som vi gjennomførte i september 2013, mener 70 prosent av sjefene at kommunikasjon har blitt viktigere de siste fem årene. Er du enig? Hvorfor mener du at kommunikasjon har blitt viktigere de siste fem årene? En majoritet i samme undersøkelse mener at kommunikasjon integrerer med andre fagdisipliner (Forretningsutvikling, IT, HR, Salg, Økonomi etc.) på en tydeligere måte enn før. Hvordan påvirker det din jobb som Spesialist? Leder? Leier virksomheten din inn konsulenter med kommunikasjonskompetanse? Hvorfra leies konsulentene? Tror du det å leie inn kommunikasjonskompetanse er et behov som vil øke i fremtiden? Hvis vi antar at vi står overfor et hamskifte som nevnt tidligere, hvordan tror du kommunikasjon vil organiseres fremover? Mener du at toppledelsen i din virksomhet har tilstrekkelig kommunikasjonskompetanse? Du mener at det finnes tilstrekkelig kommunikasjonskompetanse i din virksomhets toppledelse. På hvilken måte kommer det til uttrykk? Du mener at det ikke finnes tilstrekkelig kommunikasjonskompetanse i din virksomhets toppledelse. På hvilken måte kommer det til uttrykk? Hvilken funksjon i ledergruppen synes du har høyest kommunikasjonskompetanse (foruten evt. markeds-/kommunikasjonssjef)? Hvilken person i norsk næringsliv mener du er den beste kommunikatøren?... 29

3 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 3 BAKGRUNN Er du mann eller kvinne? Hvor gammel er du? Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Innenfor hvilket område er du hovedsakelig utdannet?... 31

4 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 4 1 Sammendrag Denne undersøkelsen ble sendt til samtlige kommunikatører i Hammer & Hanborgs nettverk og ble besvart av 844 personer. Målet med undersøkelsen har historisk sett vært å kartlegge hvordan kommunikatørene ser på sin nåværende arbeidssituasjon, hva som er viktig når de søker ny jobb og hvordan de ser på fremtidige arbeidsutsikter. I årets undersøkelse har vi gått videre med spørsmål som omhandler det nye hamskiftet vi ser innenfor kommunikasjonsområdet. Om respondentene 53 % av respondentene er kvinner og 67 % er mellom år. 97 % har en fullført høgskoleutdanning (oftest innen kommunikasjon), tre fjerdedeler er faste ansatte og 65 % jobber i den private sektoren. Den gjennomsnittlige respondenten jobber i en organisasjon med mer enn 50 ansatte. Nåværende arbeidssituasjon Den vanligste bransjen å jobbe i er Reklame/PR/Kommunikasjon, med Myndighet/Stat/Kommune på en god andreplass. Drøyt en tredjedel av respondentene har svart at de er ledere i dag, oftest innen ideell sektor. Sju av ti sjefer sitter i ledergruppen og 16 % har et profesjonelt styreverv. Yrkesutvikling Omkring halvparten av respondentene kan tenke seg å bytte jobb i løpet av 2014, og det er vanligst å tro at den letteste måten å finne ny jobb på er gjennom internettannonser. 4 av 10 oppgir imidlertid at de mangler kunnskap for å kunne ta neste steg i karrieren. Best på kommunikasjon DNB tok førsteplassen som den private virksomheten som har vært best på kommunikasjon i Dette takket være integrert og god kommunikasjon med en rød tråd gjennom alle kanaler. I kategorien offentlig sektor eller organisasjon var det Skatteetaten som til slutt stod som vinner. Skatteetaten benytter seg av mange ulike kanaler, har et klart og tydelig budskap og har fokus på brukerne. Innen spesifikke bransjer vant NRK klart i mediebransjen. Selvaag Bolig vant i byggog eiendomsbransjen og Norges Røde Kors vant innen ideelle organisasjoner. Petter Stordalen er den personen i norsk næringsliv som respondentene mener er den beste kommunikatøren.

5 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 5 Hamskifte Respondentene er enig i at det pågår et skifte i hvordan organisasjoner jobber med kommunikasjon. Dette merkes tydeligst gjennom at kommunikasjon har blitt viktigere de siste årene, da mer eller mindre alle kommuniserer og alle har en mulighet til å nå ut fort og bredt. Dette påvirker kommunikatørenes rolle ettersom deres jobb har blitt mer strategisk viktig for virksomheten og de inkluderes tidligere i prosesser i alle organisasjonens avdelinger. Kravene om at kommunikatøren skal ha god kunnskap om de ulike avdelingenes arbeid og mål øker på grunn av dette skiftet. Cirka halvparten av respondentene oppgir at organisasjonene de jobber i leier inn konsulenter med kommunikasjonskompetanse, og da hovedsakelig fra PR- og kommunikasjonsbyråer. De tror at dette behovet kommer til å øke i framtiden, men mener samtidig at siden den strategiske betydningen av kommunikasjon øker så kommer man til å være mer nøye med å beholde de sentrale delene av kommunikasjonsarbeidet internt i organisasjonen.

6 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 6 2 Bakgrunn og formål Hammer & Hanborg er et rekrutterings- og bemanningsbyrå, spesialisert innenfor kommunikasjon og markedsføring. Selskapet både leier ut personell og gjennomfører rekrutteringsoppdrag. Hammer & Hanborg har eksistert siden 1994, og en stor kandidatundersøkelse har blitt gjennomført 10 ganger i Sverige. Dette er syvende gang undersøkelsen har blitt gjort i det norske markedet. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kandidatene ser på sin nåværende arbeidssituasjon og hva som er viktig for dem når de søker jobb. Vi stiller også spørsmål om hvordan kravene på arbeidsmarkedet forandres og hvordan det vil påvirke dem. De siste årene har vi valgt ut forskjellige områder som vi fokuserer på. I 2009 viet vi spesiell oppmerksomhet til finanskrisen, og i 2010 retter vi oppmerksomheten mot sosiale medier og hvordan disse påvirker bedriftenes kommunikasjonsarbeid. I 2011 fulgte vi opp sosiale medier og fordypet oss i hvilke krav dette stilte til bedrifter med tanke på åpenhet og hva økt transparens medførte. I 2012 lå fokuset på virksomheters kommunikasjon i krise. I 2013 lå fokus på temaet tillit, og i år får vi respondentene til å kommentere rundt det nye hamskiftet som pågår innenfor kommunikasjonsområdet.

7 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 7 3 Målgruppe Målgruppen for undersøkelsen er samtlige kandidater som er registrert i Hammer & Hanborgs norske database. Nettverket består av personer. 4 Struktur og gjennomføring Den 3. februar ble undersøkelsen sendt ut via e-post til medlemmene i kontaktnettet. Tre påminnelser ble sendt ut til de som ikke svarte på første utsendelse. Påminnelsene ble sendt 6.,10. og 13. februar. Svar som har kommet inn til og med den 17. februar inngår i resultatene. De siste fire årene har det også vært mulig å svare på undersøkelsen gjennom å klikke på en lenke på og Hammer & Hanborg sin Facebookside. De som ikke hadde fått invitasjon til å delta via e-post kunne da allikevel svare på undersøkelsen. Undersøkelsen bestod av totalt 37 spørsmål. Ikke alle respondenter svarte på samtlige spørsmål, da en del var oppfølgingsspørsmål filtrert bort etter tidligere svar. 5 Svarfrekvens Undersøkelsen ble sendt ut til personer med e-post. 794 av disse var ikke kontaktbare og det reduserte nettoutvalget til personer. Undersøkelsen ble besvart av 823 personer (svarfrekvens: 17,3 %) og utover det kom 21 svar fra lenken som var lagt ut på Hammer & Hanborgs hjemmeside. Totalt ble undersøkelsen dermed besvart av 844 personer.

8 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 8 6 Presentasjon av resultat Resultatene presenteres med totaltall samt med oppdeling på undergruppene oppgitt nedenfor i de tilfellene hvor det er store forskjeller mellom gruppene. Andelen menn har gått ned siden 2012, og andelen som kan tenke seg å bytte jobb i løpet av året som kommer har økt noe siden For øvrig er det bare marginale forskjeller fra tidligere års undersøkelser. Respondenter Antall % Totalt % Kjønn Mann % Kvinne % Alder år % år % år % 51 år eller eldre 97 12% Antall ansatte 1-5 ansatte 73 9% 6-10 ansatte 44 6% ansatte % ansatte % ansatte % Mer än 1000 ansatte % Jobber i Privat sektor % Offentlig sektor % Ideell sektor 71 9% Ansettelsesform i dag Fast stilling % Tidsbegrenset ansettelse % Selvstendig næringsdrivende 60 7% Arbeidssøker 59 7% Student 19 2% Kan tenke seg å bytte Ja % jobb i løpet av 2014 Nei %

9 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 9 7 Undersøkelsens resultater Nedenfor følger en sammenfattende rapport av resultatene for hvert spørsmål i undersøkelsen. 7.1 Nåværende arbeidssituasjon Hvilken ansettelsesform har du i dag? Alle Mann Kvinne Fast stilling 75% 75% 75% Tidsbegrenset ansettelse (vikariat, prosjekt, etc.) 14% 10% 16% Selvstendig næringsdrivende 7% 11% 5% Arbeidssøker 7% 7% 7% Student 2% 2% 3% Det er små forandringer sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Andelen med tidsbegrenset ansettelse har gått opp fra 11 % til 14 % og andelen arbeidssøkere fra 6 % til 7 %. Samtidig har andelen studenter sunket fra 5 % til 2 %. I den yngste aldersgruppen (20-30 år) ligger den laveste andelen faste ansatte (58 %) mens andelen som har en tidsbegrenset ansettelse, er arbeidsløse eller studenter er høyest. I den eldste gruppen (51+ år) er 17 % av respondentene selvstendig næringsdrivende. Tidsbegrensede ansettelser er vanligere i offentlig sektor. 92 % av sjefene har fast ansettelse, sammenlignet med 73 % av spesialistene, der 20 % har en midlertidig ansettelse. Blant de som kan tenke seg å bytte jobb det neste året har 18 % en tidsbegrenset ansettelse, sammenlignet med 10 % blant de som ikke vil bytte jobb.

10 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg I hvilken sektor jobber du i dag? Alle Mann Kvinne Spesialist 66% 62% 68% Leder 34% 38% 32% Andelen arbeidstakere i privat sektor har gått noe ned fra de siste to årene, og har nådd laveste nivå hittil på 65 %. Blant menn øker derimot andelen i privat sektor noe, som innebærer at den tidligere tendensen til å jobbe innen offentlig sektor som eksisterte blant kvinnene er noe forsterket i årets undersøkelse. Andelen av personer som jobber i offentlig sektor øker med alderen. Blant respondentene som er 51 år eller eldre, jobber 31 % i offentlig sektor. Blant de som har tidsbegrenset ansettelse, jobber hele 43 % i offentlig sektor. Respondenter som jobber i virksomheter med mellom 6 og 50 ansatte befinner seg oftest i ideell sektor, mens respondenter i virksomheter med 51 ansatte og fler i størst utstrekning jobber innen offentlig sektor.

11 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Alle Mann Kvinne Reklame/PR/Kommunikasjon 14% 19% 10% Myndighet/Stat/Kommune 11% 11% 12% Fagforbund/Interesseorganisasjon/Bransjeorganisasjon 10% 13% 8% Konsulentvirksomhet 6% 6% 6% Media/Forlagsbransje 6% 6% 6% Utdanning/Forskning 6% 4% 6% IT/Telecom 6% 3% 7% Detaljhandel/E-handel 4% 2% 5% Bank/Finans/Forsikring 4% 5% 3% Bygg/Anlegg/Eiendom 4% 2% 5% Olje/Gass 3% 4% 3% Forbruksvarer/Drikke/Tobakk 3% 2% 3% Transport/Spedisjon 3% 5% 2% Helse/Pleie/Omsorg 2% 2% 3% Industri 2% 3% 2% Kraft/Energi 2% 3% 2% Kultur 2% 1% 3% Restaurant/Hotell/Turisme 1% 1% 1% Miljø 1% 1% 1% Reiser/Flytrafikk 1% 1% 1% Legemiddel/Medisin/Kjemi 1% 1% 1% Elektronikk/Teknikk 1% 0% 1% Forsikring 0% 0% 1% Skog/Trevare/Papir 0% 0% 0% Annen bransje 7% 7% 8% De tre største bransjene er uforandret fra 2012 og 2013 og skiller seg bare med noen få prosentpoeng fra tidligere resultater. Det er fortsatt Reklame/PR/Kommunikasjon som er den klare førsteplassen, men med en reduksjon fra 18 % til 14 %. Myndighet/Stat/Kommune og Fagforbund/Interesseorganisasjoner/Bransjeorganisasjoner ligger på andre og tredje plass, akkurat som tidligere. De 58 som har svart Annen bransje har oppgitt veldig spredte bransjer som svar. Noen av disse er humanitære organisasjoner/frivillige organisasjoner, bilbransjen, politikk eller revisjon. Reklame/PR/Kommunikasjons-bransjen er størst blant de yngste respondentene og blant de som jobber for mindre foretak/organisasjoner. Blant de selvstendige næringsdrivende er det hele 40 % som jobber innen denne bransjen. Myndighetene er et vanlig alternativ blant respondenter på mellomstore arbeidsplasser ( ansatte) samt blant respondenter fra offentlig sektor.

12 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken stillingstype har du i dag? Alle Mann Kvinne Spesialist 66% 62% 68% Leder 34% 38% 32% 66 % av de ansatte oppgir at de er spesialister, mens 34 % sier at de er ledere. Andelen mannlige ledere er noe høyere. Andelen ledere øker med alderen, er vanligst for respondenter innen ideell sektor (45 %) og mest uvanlig i offentlig sektor (29 %). Respondenter fra virksomheter som har mellom medarbeidere er i stor grad ledere (41 %). Bare 5 % av de med tidsbegrenset ansettelse er ledere Sitter du i ledergruppen i din virksomhet? Alle Mann Kvinne Ja 72% 78% 69% Nei 28% 22% 31% Spørsmålet var sist med i undersøkelsen for to år siden og det er en liten forandring siden da. Den gangen var det 69 % av respondentene som satt i ledergruppen, mot 72 % i dag. Bare de som har oppgitt at de er sjefer fikk muligheten til å svare på spørsmålet. Det var tidligere en høyere andel kvinner som sitter i ledergruppen, noe som nå ser ut til å ha snudd. Eldre sjefer sitter i større utstrekning i ledergruppen, akkurat som sjefer i mindre virksomheter (opptil 50 ansatte). Det er også vanligere å sitte i ledergruppen i offentlig eller ideell sektor og blant de som ikke vil bytte jobb det neste året.

13 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Har du et profesjonelt styreverv? Alle Mann Kvinne Ja 16% 24% 12% Nei 84% 76% 88% Nesten hver fjerde mann og omtrent en av ti kvinner har i dag et profesjonelt styreverv. Andelen øker med stigende alder og er aller lavest blant respondenter fra den offentlige sektoren (12 %), som ligger på samme nivå som blant de med midlertidig ansettelse. Blant selvstendig næringsdrivende har 23 % et profesjonelt styreverv, og blant de som ikke vil bytte jobb er det 19 %. Det aller høyeste nivået, 30 %, er blant de som arbeider i en veldig liten organisasjon (1-5 ansatte).

14 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvordan fikk du jobben du har i dag? Alle Mann Kvinne Annonse/Internett 31% 27% 33% Headhuntet av arbeidsgiver 13% 14% 12% Annonse/trykt medium 9% 10% 9% Private kontakter 8% 6% 8% Rekrutteringsselskap/Headhunter 7% 6% 8% Intern rekruttering 7% 4% 8% Profesjonelle kontakter 6% 7% 5% Bemanningsselskap 5% 6% 5% Startet egen bedrift 5% 9% 3% Åpen søknad 3% 3% 2% Hammer & Hanborg 2% 2% 3% LinkedIn 1% 1% 2% NAV 1% 2% 0% Facebook 1% 1% 0% Praksisplass 1% 0% 1% Traineeprogram 0% 0% 0% Twitter 0% 0% 0% Annen måte. 2% 3% 2% Annonse på internett er fortsatt den vanligste måten respondentene har fått sin nåværende jobb på. Dette svaralternativet fortsetter dessuten å øke fra 25 % i 2012 til 28 % i 2013 og nå til 31 % i Et nytt alternativ for 2014, headhuntet av arbeidsgiver, går rett inn på andreplass og flytter printannonser ned til tredjeplass. Øvrige alternativer synker noen prosentpoeng, bortsett fra startet egen bedrift som øker med ett prosentpoeng. Annonser på internett er viktigere for kvinner enn menn, som i større grad har blitt headhuntet av arbeidsgiveren, gått via profesjonelle kontakter eller startet eget. Forskjellen mellom kjønnene er spesielt stor under alternativet om å starte eget. Annonser på internett, bemanningsbyrå og private kontakter er noe viktigere for yngre respondenter, mens eldre i høyere grad starter eget firma eller leser printannonser. Printannonser er også vanligere blant respondenter som jobber innen offentlig eller ideell sektor. I privat sektor er det noe vanligere med ulike former for kontakter eller å gå via rekrutteringsbyrå. Sjefer har ofte blitt headhuntet direkte av arbeidsgiveren, gått via rekrutteringsbyrå eller blitt rekruttert internt.

15 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvor mange ansatte har virksomheten du arbeider i? Alle Mann Kvinne 1-5 9% 11% 9% % 6% 6% % 20% 19% % 22% 20% % 15% 21% Over % 26% 25% En fjerdedel av respondentene jobber i organisasjoner med mer enn 1000 ansatte og en femtedel i organisasjoner med mellom ansatte. Det er tydelig at respondentene i stor grad finnes i mellomstore eller store organisasjoner. De yngste respondentene har høye andeler i mellomstore virksomheter mens små virksomheter øker i andel med alderen. Respondenter som jobber på de aller minste virksomhetene finnes i privat eller ideell sektor, mens respondenter fra offentlig sektor i stor grad (31 %) jobber i en organisasjon med ansatte. Det er ingen stor forskjell mellom fast ansatte og midlertidig ansatte, derimot oppgir 70 % av de selvstendig næringsdrivende at de jobber i en virksomhet med 1-5 ansatte. Det er ingen nevneverdige forskjeller mellom sjefer eller spesialister.

16 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Yrkesutvikling Kan du tenke deg å bytte jobb i løpet av 2014? Alle Mann Kvinne Ja 57% 53% 59% Nei 43% 47% 41% Nesten seks av ti respondenter kan tenke seg å bytte jobb i løpet av året. Flere kvinner enn menn kan tenke seg et jobbskifte, og det er først i den eldste aldersgruppen at det er færre enn halvparten som kan tenke seg å bytte jobb. Respondenter i ideell sektor virker som de er mer fornøyde i og med at det bare er 51 % som kan tenke seg å bytte jobb. 70 % av de midlertidig ansatte kan tenke seg å bytte jobb, sammenlignet med 54 % av de fast ansatte Mangler du noen form for kunnskap eller ferdighet for å kunne ta neste steg i karrieren? Alle Mann Kvinne Ja 37% 32% 40% Nei 63% 68% 60% Drøyt en tredjedel av respondentene opplever at de mangler ulike former for kunnskap for å kunne ta neste steg i karrieren. Blant kvinner er andelen hele 40 %. Andelen minsker noe med stigende alder, men ligger fortsatt på 35 % blant respondenter som er 51 år eller eldre. Andelen er størst i den private sektoren (47 %) og synker ned til 32 % i den ideelle sektoren. Blant de midlertidig ansatte er andelen 42 %, og blant sjefer er den nede på 33 %. Det er ingen forskjell basert på om respondenten vil bytte jobb eller ikke. De som svarte ja kunne også legge til en kommentar, noe 261 respondenter gjorde. Svarene handlet blant annet om at de ville ha bedre kunnskap innen økonomi, prosjektledelse eller digitale kanaler. Flere svarte også at de trengte en mastergrad innen kommunikasjon. Det absolutt vanligste svaret var at de trengte mer erfaring og utdanning innen ledelse og personalansvar.

17 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? De fleste av de 401 respondentene som svarte på spørsmålet er enige om at den allerede pågående spesialiseringen kommer til å fortsette. Det vil bli flere ulike, spesialiserte roller og det er forventet at man er flink på noen spesialområder. Akkurat som tidligere kommer de fleste yrkene til å være basert på hvordan de digitale kanalene utvikler seg. Der kommer det også til å være behov for veldig spesialiserte roller som app-utviklere, bloggspesialister, twitter-redaktører, men samtidig vil det også være behov for kommunikasjonsrådgivere som har bredere kompetanse på digitale kanaler som helhet. Utenom at det kommer til å være behov for kommunikatører som forstår kanalene og vet hvordan uttrykket skal se ut i respektive kanal vil det også komme flere nye yrker innen både IT og analyse som en følge av den digitale utviklingen. Alle digitale kanaler genererer mengder av data og det kommer til å blant annet kreves tekstanalytikere og big data-spesialister for at virksomhetene skal lære seg hvilke kanaler som brukes best til de ulike formålene.

18 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilke(n) kanal(er) mener du er best for å finne drømmejobben? Alle Mann Kvinne Annonse/Internett 54% 49% 57% Profesjonelle kontakter 45% 50% 43% Private kontakter 32% 32% 32% Rekrutteringsselskap/Headhunter 32% 33% 32% LinkedIn 25% 24% 26% Headhuntet av arbeidsgiver 22% 26% 19% Bemanningsselskap 13% 12% 14% Intern rekruttering 11% 10% 11% Hammer & Hanborg 6% 6% 6% Starte egen bedrift 6% 6% 6% Annonse/trykt medium 5% 4% 5% Facebook 4% 2% 4% Åpen søknad 4% 4% 3% Traineeprogram 3% 2% 3% Twitter 2% 2% 2% Praksisplass 2% 2% 2% NAV 2% 2% 1% Annen måte 1% 1% 2% Annonser på internett er fortsatt den kanalen som respondentene synes er best til å finne drømmejobben. Andelen som oppgir det som svar har derimot sunket fra 67 % i fjor til 54 % i år og følges av private kontakter som har sunket fra 34 % til 32 %. Rekrutteringsselskap/headhunter faller fra andre til fjerde plass fordi bare 32 % velger dette alternativet, sammenlignet med 43 % i På femte plass ligger fortsatt Linkedin, som øker fra 18 % til 25 %. Deretter kommer et av de nye alternativene i årets undersøkelse, headhuntet av arbeidsgiver, som antakeligvis er en forklaring på at rekrutteringsbyrå/headhunter synker i årets undersøkelse. Noen plasser ned kommer enda et nytt alternativ for 2014, Hammer & Hanborg, som 6% av respondentene valgte. Det er en del ulikheter mellom kjønnene. Kvinner foretrekker i større grad annonser på internett, mens menn anser at profesjonelle kontakter og å bli headhuntet av arbeidsgiver er bedre alternativer. Private kontakter, intern rekruttering og å bli headhuntet av arbeidsgiver er viktigere for yngre respondenter mens de som er eldre i større grad foretrekker rekrutteringsselskap/headhunter. Annonser har større betydning i offentlig og ideell sektor, mens Linkedin og rekrutteringsselskap er viktigere i privat sektor. Respondenter fra store organisasjoner svarer i større grad rekrutteringsselskap/headhunter, intern rekruttering eller headhuntet av arbeidsgiver, mens private kontakter er viktigere for respondenter som i dag jobber i mindre organisasjoner.

19 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken virksomhet innen privat sektor synes du var best på kommunikasjon i 2013? DNB vant førsteplass i kategorien med noen få stemmer. De åpne kommentarene handler om at DNB har en integrert og god kommunikasjon der de har en rød tråd gjennom alle kanaler. De gir et godt helhetsinntrykk og er veldig synlige. Noen svar handler også om at de tilbyr god kundeservice. Med bare et fåtall stemmer mindre ble det Statoil som tok andreplassen. Kommentarene var samstemte og respondentene mener at Statoil fortjener prisen for sin håndtering av gisseldramaet i In Amenas. Statoil viste utmerket evne til krisekommunikasjon. De var profesjonelle, saklige og ga god informasjon. Tredjeplassen gikk til flyselskapet SAS som har snudd en negativ trend til en positiv og oftere blir det foretrukne flyselskapet. De har blitt mer offensive i kommunikasjonen sin. De har en klar og tydelig strategi i flere kanaler, med et konsistent budskap. Mange er optimistiske og mener SAS nå begynner å gjøre det veldig bra etter noen tøffe år Hvilken offentlig virksomhet eller organisasjon synes du var best på kommunikasjon i 2013? Skatteetaten kommer på førsteplass fordi de har en moderne fremtoning der de har fokus på brukeren. De benytter seg av mange ulike kanaler og når dermed også frem til ulike målgrupper. De er klare og tydelige i budskapene sine, har en veldig god hjemmeside og bruker sosiale medier på en profesjonell måte. Politiet kommer på andreplass i kategorien fordi de viser at de tar kommunikasjon og nye kanaler på alvor. De bruker sosiale medier på en god måte, spesielt Twitter, og de fremstår som mer åpne enn tidligere. NAV kommer på tredjeplass og viser at de blir bedre og bedre på kommunikasjon. De scorer bra fordi de har en troverdig kommunikasjon med høy synlighet. Kommentarene nevner spesielt deres side om foreldrepenger på Facebook.

20 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken virksomhet/organisasjon mener du er best på kommunikasjon i følgende bransjer? I mediebransjen ble NRK den klare vinneren på kommunikasjon. De er den viktigste nyhetskanalen og har god troverdighet og kvalitet i alt de gjør. De er brede, direkte, enkle og når mange ulike målgrupper. Med innovasjons- og utviklingsviljen de viser, lykkes de med å forene gammelt og nytt. I bygg- og eiendomsbransjen var Selvaag Bolig aktøren som fikk flest stemmer. De får berømmelse for å være tydelige og saklige. Budskapene er korte og enkle. Selvaag fremstår som seriøse og tør å ta en egen posisjon i boligmarkedet. De har også en god måte å bruke ulike kanaler på og er spesielt flinke i sosiale medier. Det var jevnt mellom de ideelle organisasjonene, men Røde Kors står som vinneren i denne kategorien. De har funnet nye kanaler som fungerer, noe som har gitt bedre synlighet. De er aktuelle og har alltid høy troverdighet med velbalansert og profesjonell kommunikasjon.

21 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Digitale medier Hvilke digitale kanaler benytter din virksomhet i sitt kommunikasjonsarbeid? Alle Privat sektor Offentlig sektor Ideell sektor E-post 93% 94% 91% 92% Nettside 88% 86% 89% 94% Facebook 85% 86% 80% 95% Twitter 66% 61% 70% 84% LinkedIn 63% 69% 55% 48% Intranett 61% 57% 75% 50% YouTube 59% 58% 55% 69% Dropbox 44% 46% 36% 53% Instagram 40% 41% 29% 55% Apper 37% 41% 29% 29% Virksomhetens blogg 29% 30% 26% 31% Skype 26% 28% 21% 27% Lync 25% 26% 24% 23% Google + 19% 22% 13% 13% Flickr 17% 13% 24% 26% Google drive 8% 10% 3% 8% Spotify 6% 7% 4% 8% Pinterest 6% 8% 2% 2% Podcasts 4% 4% 6% 2% Tumblr 2% 2% 1% 0% Annet 5% 5% 6% 5% E-post og hjemmeside er de klart vanligste digitale kanalene for nesten alle type bedrifter. Facebook kommer like etter på totalnivå, men er faktisk mest brukt i den ideelle sektoren. Offentlig og ideell sektor skiller seg noe fra bruken av andre kanaler sammenlignet med privat sektor. LinkedIn brukes mer i det private. Twitter, YouTube og Instagram er store i ideell sektor, og offentlig sektor er størst på intranett. Flickr brukes i større grad innen offentlig og ideell sektor. Også i forhold til størrelsen på organisasjonene finner man en del forskjeller. Intranett og Lync er mer vanlig i større organisasjoner, mens Dropbox, Skype, Google Drive og Pinterest er mer utbredt i små organisasjoner. Blant de som har svart alternativet «annet» er de vanligste alternativene Vimeo, Yammer, Sharepoint og ulike bloggtjenester.

22 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Til hvilken type kommunikasjon brukes de ulike kanalene i din virksomhet? Salg Merkevarebygging Markedsovervåking Kundeservice Intern kommunikasjon Apper 34% 47% 9% 37% 23% Dropbox 3% 3% 1% 19% 89% E-post 46% 38% 15% 69% 82% Facebook 30% 92% 26% 55% 24% Flickr 7% 73% 9% 34% 26% Google + 18% 68% 35% 20% 30% Google drive 7% 14% 10% 19% 74% Instagram 18% 93% 14% 16% 11% Intranett 5% 16% 4% 9% 96% LinkedIn 21% 89% 27% 15% 11% Lync 4% 2% 0% 10% 99% Nettside 61% 92% 21% 67% 27% Pinterest 19% 81% 19% 9% 9% Podcasts 26% 74% 11% 37% 42% Skype 11% 5% 0% 26% 88% Spotify 14% 43% 14% 11% 46% Tumblr Twitter 18% 92% 31% 42% 7% Virksomhetens blogg 27% 85% 10% 26% 27% YouTube 25% 90% 13% 25% 12% De som svarer at de bruker ulike digitale kanaler fikk deretter et oppfølgingsspørsmål om hva slags kommunikasjon de bruker til de ulike kanalene. De mest brukte kanalene i respektive område er markert med rødt. For salgsøyemed er de store kanalene egen hjemmeside, e-post, apper og Facebook. Øvrige kanaler brukes i mindre grad når salg er målet. Flere kanaler brukes når det handler om merkevarebygging. Av de som bruker kanaler som Instagram, Facebook, Twitter, egen hjemmeside og YouTube er det mer enn 90 % som oppgir at de brukes til merkevarebygging. Også LinkedIn og virksomhetens blogg brukes til dette formålet. Det ser tynnere ut når markedsovervåkning er formålet. Det mest brukte er Google+ der 35 % av de som benytter seg av kanalen bruker den til markedsovervåkning. Andre større kanaler er Twitter, LinkedIn og Facebook. Innen kundeservice er det hovedsakelig e-post og egen hjemmeside som brukes, men også Facebook og Twitter er relativt store kanaler. E-post er stort for internkommunikasjon. Andre kanaler for internkommunikasjon brukes kun til dette; de største er Lync, Intranett, Dropbox og Skype. Noen av kanalene er ikke markert i rødt fordi det virker som det ikke er helt tydelig hva kanalen er best egnet for å gjøre. Eksempler er Google Drive, Pinterest, Podcasts og Spotify. Alternativet Tumblr hadde bare 6 svar og resultatet presenteres ikke på grunn av for høy usikkerhet i resultatet.

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk

Spill på flere strenger. Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Spill på flere strenger Kandidatundersøkelse blant personer utdannet i skapende og utøvende musikk Clara Åse Arnesen, Erica Waagene, Elisabeth Hovdhaugen og Liv Anne Støren Rapport 10/2014 Spill på flere

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008

Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 Oppdragsrapport nr. 3-2009 Alexander Schjøll og Randi Lavik Kjennskap og holdninger til mobilitet i mobilmarkedet resultater fra en spørreundersøkelse 2008 SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 3-2009 STATENS

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Nettjenesteundersøkelsen

Nettjenesteundersøkelsen Nettjenesteundersøkelsen 2012 2012 2013, Sonora IT AS Det må ikke kopieres fra denne publikasjonen uten Sonora IT AS sitt samtykke. Det kan refereres fra denne publikasjonen etter vanlig god praksis for

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer