BAKGRUNN OG FORMÅL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BAKGRUNN OG FORMÅL..."

Transkript

1 3. april 2014

2 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG BAKGRUNN OG FORMÅL MÅLGRUPPE STRUKTUR OG GJENNOMFØRING SVARFREKVENS PRESENTASJON AV RESULTAT UNDERSØKELSENS RESULTATER NÅVÆRENDE ARBEIDSSITUASJON Hvilken ansettelsesform har du i dag? I hvilken sektor jobber du i dag? Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Hvilken stillingstype har du i dag? Sitter du i ledergruppen i din virksomhet? Har du et profesjonelt styreverv? Hvordan fikk du jobben du har i dag? Hvor mange ansatte har virksomheten du arbeider i? YRKESUTVIKLING Kan du tenke deg å bytte jobb i løpet av 2014? Mangler du noen form for kunnskap eller ferdighet for å kunne ta neste steg i karrieren? Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? Hvilke(n) kanal(er) mener du er best for å finne drømmejobben? Hvilken virksomhet innen privat sektor synes du var best på kommunikasjon i 2013? Hvilken offentlig virksomhet eller organisasjon synes du var best på kommunikasjon i 2013? Hvilken virksomhet/organisasjon mener du er best på kommunikasjon i følgende bransjer? DIGITALE MEDIER Hvilke digitale kanaler benytter din virksomhet i sitt kommunikasjonsarbeid? Til hvilken type kommunikasjon brukes de ulike kanalene i din virksomhet? Har din virksomhet en strategi for digitale medier? Er den digitale strategien en del av den overordnede forretningsplanen? HAMSKIFTE I undersøkelsen Nordic Executive Survey, som vi gjennomførte i september 2013, mener 70 prosent av sjefene at kommunikasjon har blitt viktigere de siste fem årene. Er du enig? Hvorfor mener du at kommunikasjon har blitt viktigere de siste fem årene? En majoritet i samme undersøkelse mener at kommunikasjon integrerer med andre fagdisipliner (Forretningsutvikling, IT, HR, Salg, Økonomi etc.) på en tydeligere måte enn før. Hvordan påvirker det din jobb som Spesialist? Leder? Leier virksomheten din inn konsulenter med kommunikasjonskompetanse? Hvorfra leies konsulentene? Tror du det å leie inn kommunikasjonskompetanse er et behov som vil øke i fremtiden? Hvis vi antar at vi står overfor et hamskifte som nevnt tidligere, hvordan tror du kommunikasjon vil organiseres fremover? Mener du at toppledelsen i din virksomhet har tilstrekkelig kommunikasjonskompetanse? Du mener at det finnes tilstrekkelig kommunikasjonskompetanse i din virksomhets toppledelse. På hvilken måte kommer det til uttrykk? Du mener at det ikke finnes tilstrekkelig kommunikasjonskompetanse i din virksomhets toppledelse. På hvilken måte kommer det til uttrykk? Hvilken funksjon i ledergruppen synes du har høyest kommunikasjonskompetanse (foruten evt. markeds-/kommunikasjonssjef)? Hvilken person i norsk næringsliv mener du er den beste kommunikatøren?... 29

3 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 3 BAKGRUNN Er du mann eller kvinne? Hvor gammel er du? Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Innenfor hvilket område er du hovedsakelig utdannet?... 31

4 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 4 1 Sammendrag Denne undersøkelsen ble sendt til samtlige kommunikatører i Hammer & Hanborgs nettverk og ble besvart av 844 personer. Målet med undersøkelsen har historisk sett vært å kartlegge hvordan kommunikatørene ser på sin nåværende arbeidssituasjon, hva som er viktig når de søker ny jobb og hvordan de ser på fremtidige arbeidsutsikter. I årets undersøkelse har vi gått videre med spørsmål som omhandler det nye hamskiftet vi ser innenfor kommunikasjonsområdet. Om respondentene 53 % av respondentene er kvinner og 67 % er mellom år. 97 % har en fullført høgskoleutdanning (oftest innen kommunikasjon), tre fjerdedeler er faste ansatte og 65 % jobber i den private sektoren. Den gjennomsnittlige respondenten jobber i en organisasjon med mer enn 50 ansatte. Nåværende arbeidssituasjon Den vanligste bransjen å jobbe i er Reklame/PR/Kommunikasjon, med Myndighet/Stat/Kommune på en god andreplass. Drøyt en tredjedel av respondentene har svart at de er ledere i dag, oftest innen ideell sektor. Sju av ti sjefer sitter i ledergruppen og 16 % har et profesjonelt styreverv. Yrkesutvikling Omkring halvparten av respondentene kan tenke seg å bytte jobb i løpet av 2014, og det er vanligst å tro at den letteste måten å finne ny jobb på er gjennom internettannonser. 4 av 10 oppgir imidlertid at de mangler kunnskap for å kunne ta neste steg i karrieren. Best på kommunikasjon DNB tok førsteplassen som den private virksomheten som har vært best på kommunikasjon i Dette takket være integrert og god kommunikasjon med en rød tråd gjennom alle kanaler. I kategorien offentlig sektor eller organisasjon var det Skatteetaten som til slutt stod som vinner. Skatteetaten benytter seg av mange ulike kanaler, har et klart og tydelig budskap og har fokus på brukerne. Innen spesifikke bransjer vant NRK klart i mediebransjen. Selvaag Bolig vant i byggog eiendomsbransjen og Norges Røde Kors vant innen ideelle organisasjoner. Petter Stordalen er den personen i norsk næringsliv som respondentene mener er den beste kommunikatøren.

5 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 5 Hamskifte Respondentene er enig i at det pågår et skifte i hvordan organisasjoner jobber med kommunikasjon. Dette merkes tydeligst gjennom at kommunikasjon har blitt viktigere de siste årene, da mer eller mindre alle kommuniserer og alle har en mulighet til å nå ut fort og bredt. Dette påvirker kommunikatørenes rolle ettersom deres jobb har blitt mer strategisk viktig for virksomheten og de inkluderes tidligere i prosesser i alle organisasjonens avdelinger. Kravene om at kommunikatøren skal ha god kunnskap om de ulike avdelingenes arbeid og mål øker på grunn av dette skiftet. Cirka halvparten av respondentene oppgir at organisasjonene de jobber i leier inn konsulenter med kommunikasjonskompetanse, og da hovedsakelig fra PR- og kommunikasjonsbyråer. De tror at dette behovet kommer til å øke i framtiden, men mener samtidig at siden den strategiske betydningen av kommunikasjon øker så kommer man til å være mer nøye med å beholde de sentrale delene av kommunikasjonsarbeidet internt i organisasjonen.

6 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 6 2 Bakgrunn og formål Hammer & Hanborg er et rekrutterings- og bemanningsbyrå, spesialisert innenfor kommunikasjon og markedsføring. Selskapet både leier ut personell og gjennomfører rekrutteringsoppdrag. Hammer & Hanborg har eksistert siden 1994, og en stor kandidatundersøkelse har blitt gjennomført 10 ganger i Sverige. Dette er syvende gang undersøkelsen har blitt gjort i det norske markedet. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kandidatene ser på sin nåværende arbeidssituasjon og hva som er viktig for dem når de søker jobb. Vi stiller også spørsmål om hvordan kravene på arbeidsmarkedet forandres og hvordan det vil påvirke dem. De siste årene har vi valgt ut forskjellige områder som vi fokuserer på. I 2009 viet vi spesiell oppmerksomhet til finanskrisen, og i 2010 retter vi oppmerksomheten mot sosiale medier og hvordan disse påvirker bedriftenes kommunikasjonsarbeid. I 2011 fulgte vi opp sosiale medier og fordypet oss i hvilke krav dette stilte til bedrifter med tanke på åpenhet og hva økt transparens medførte. I 2012 lå fokuset på virksomheters kommunikasjon i krise. I 2013 lå fokus på temaet tillit, og i år får vi respondentene til å kommentere rundt det nye hamskiftet som pågår innenfor kommunikasjonsområdet.

7 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 7 3 Målgruppe Målgruppen for undersøkelsen er samtlige kandidater som er registrert i Hammer & Hanborgs norske database. Nettverket består av personer. 4 Struktur og gjennomføring Den 3. februar ble undersøkelsen sendt ut via e-post til medlemmene i kontaktnettet. Tre påminnelser ble sendt ut til de som ikke svarte på første utsendelse. Påminnelsene ble sendt 6.,10. og 13. februar. Svar som har kommet inn til og med den 17. februar inngår i resultatene. De siste fire årene har det også vært mulig å svare på undersøkelsen gjennom å klikke på en lenke på og Hammer & Hanborg sin Facebookside. De som ikke hadde fått invitasjon til å delta via e-post kunne da allikevel svare på undersøkelsen. Undersøkelsen bestod av totalt 37 spørsmål. Ikke alle respondenter svarte på samtlige spørsmål, da en del var oppfølgingsspørsmål filtrert bort etter tidligere svar. 5 Svarfrekvens Undersøkelsen ble sendt ut til personer med e-post. 794 av disse var ikke kontaktbare og det reduserte nettoutvalget til personer. Undersøkelsen ble besvart av 823 personer (svarfrekvens: 17,3 %) og utover det kom 21 svar fra lenken som var lagt ut på Hammer & Hanborgs hjemmeside. Totalt ble undersøkelsen dermed besvart av 844 personer.

8 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 8 6 Presentasjon av resultat Resultatene presenteres med totaltall samt med oppdeling på undergruppene oppgitt nedenfor i de tilfellene hvor det er store forskjeller mellom gruppene. Andelen menn har gått ned siden 2012, og andelen som kan tenke seg å bytte jobb i løpet av året som kommer har økt noe siden For øvrig er det bare marginale forskjeller fra tidligere års undersøkelser. Respondenter Antall % Totalt % Kjønn Mann % Kvinne % Alder år % år % år % 51 år eller eldre 97 12% Antall ansatte 1-5 ansatte 73 9% 6-10 ansatte 44 6% ansatte % ansatte % ansatte % Mer än 1000 ansatte % Jobber i Privat sektor % Offentlig sektor % Ideell sektor 71 9% Ansettelsesform i dag Fast stilling % Tidsbegrenset ansettelse % Selvstendig næringsdrivende 60 7% Arbeidssøker 59 7% Student 19 2% Kan tenke seg å bytte Ja % jobb i løpet av 2014 Nei %

9 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 9 7 Undersøkelsens resultater Nedenfor følger en sammenfattende rapport av resultatene for hvert spørsmål i undersøkelsen. 7.1 Nåværende arbeidssituasjon Hvilken ansettelsesform har du i dag? Alle Mann Kvinne Fast stilling 75% 75% 75% Tidsbegrenset ansettelse (vikariat, prosjekt, etc.) 14% 10% 16% Selvstendig næringsdrivende 7% 11% 5% Arbeidssøker 7% 7% 7% Student 2% 2% 3% Det er små forandringer sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Andelen med tidsbegrenset ansettelse har gått opp fra 11 % til 14 % og andelen arbeidssøkere fra 6 % til 7 %. Samtidig har andelen studenter sunket fra 5 % til 2 %. I den yngste aldersgruppen (20-30 år) ligger den laveste andelen faste ansatte (58 %) mens andelen som har en tidsbegrenset ansettelse, er arbeidsløse eller studenter er høyest. I den eldste gruppen (51+ år) er 17 % av respondentene selvstendig næringsdrivende. Tidsbegrensede ansettelser er vanligere i offentlig sektor. 92 % av sjefene har fast ansettelse, sammenlignet med 73 % av spesialistene, der 20 % har en midlertidig ansettelse. Blant de som kan tenke seg å bytte jobb det neste året har 18 % en tidsbegrenset ansettelse, sammenlignet med 10 % blant de som ikke vil bytte jobb.

10 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg I hvilken sektor jobber du i dag? Alle Mann Kvinne Spesialist 66% 62% 68% Leder 34% 38% 32% Andelen arbeidstakere i privat sektor har gått noe ned fra de siste to årene, og har nådd laveste nivå hittil på 65 %. Blant menn øker derimot andelen i privat sektor noe, som innebærer at den tidligere tendensen til å jobbe innen offentlig sektor som eksisterte blant kvinnene er noe forsterket i årets undersøkelse. Andelen av personer som jobber i offentlig sektor øker med alderen. Blant respondentene som er 51 år eller eldre, jobber 31 % i offentlig sektor. Blant de som har tidsbegrenset ansettelse, jobber hele 43 % i offentlig sektor. Respondenter som jobber i virksomheter med mellom 6 og 50 ansatte befinner seg oftest i ideell sektor, mens respondenter i virksomheter med 51 ansatte og fler i størst utstrekning jobber innen offentlig sektor.

11 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Alle Mann Kvinne Reklame/PR/Kommunikasjon 14% 19% 10% Myndighet/Stat/Kommune 11% 11% 12% Fagforbund/Interesseorganisasjon/Bransjeorganisasjon 10% 13% 8% Konsulentvirksomhet 6% 6% 6% Media/Forlagsbransje 6% 6% 6% Utdanning/Forskning 6% 4% 6% IT/Telecom 6% 3% 7% Detaljhandel/E-handel 4% 2% 5% Bank/Finans/Forsikring 4% 5% 3% Bygg/Anlegg/Eiendom 4% 2% 5% Olje/Gass 3% 4% 3% Forbruksvarer/Drikke/Tobakk 3% 2% 3% Transport/Spedisjon 3% 5% 2% Helse/Pleie/Omsorg 2% 2% 3% Industri 2% 3% 2% Kraft/Energi 2% 3% 2% Kultur 2% 1% 3% Restaurant/Hotell/Turisme 1% 1% 1% Miljø 1% 1% 1% Reiser/Flytrafikk 1% 1% 1% Legemiddel/Medisin/Kjemi 1% 1% 1% Elektronikk/Teknikk 1% 0% 1% Forsikring 0% 0% 1% Skog/Trevare/Papir 0% 0% 0% Annen bransje 7% 7% 8% De tre største bransjene er uforandret fra 2012 og 2013 og skiller seg bare med noen få prosentpoeng fra tidligere resultater. Det er fortsatt Reklame/PR/Kommunikasjon som er den klare førsteplassen, men med en reduksjon fra 18 % til 14 %. Myndighet/Stat/Kommune og Fagforbund/Interesseorganisasjoner/Bransjeorganisasjoner ligger på andre og tredje plass, akkurat som tidligere. De 58 som har svart Annen bransje har oppgitt veldig spredte bransjer som svar. Noen av disse er humanitære organisasjoner/frivillige organisasjoner, bilbransjen, politikk eller revisjon. Reklame/PR/Kommunikasjons-bransjen er størst blant de yngste respondentene og blant de som jobber for mindre foretak/organisasjoner. Blant de selvstendige næringsdrivende er det hele 40 % som jobber innen denne bransjen. Myndighetene er et vanlig alternativ blant respondenter på mellomstore arbeidsplasser ( ansatte) samt blant respondenter fra offentlig sektor.

12 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken stillingstype har du i dag? Alle Mann Kvinne Spesialist 66% 62% 68% Leder 34% 38% 32% 66 % av de ansatte oppgir at de er spesialister, mens 34 % sier at de er ledere. Andelen mannlige ledere er noe høyere. Andelen ledere øker med alderen, er vanligst for respondenter innen ideell sektor (45 %) og mest uvanlig i offentlig sektor (29 %). Respondenter fra virksomheter som har mellom medarbeidere er i stor grad ledere (41 %). Bare 5 % av de med tidsbegrenset ansettelse er ledere Sitter du i ledergruppen i din virksomhet? Alle Mann Kvinne Ja 72% 78% 69% Nei 28% 22% 31% Spørsmålet var sist med i undersøkelsen for to år siden og det er en liten forandring siden da. Den gangen var det 69 % av respondentene som satt i ledergruppen, mot 72 % i dag. Bare de som har oppgitt at de er sjefer fikk muligheten til å svare på spørsmålet. Det var tidligere en høyere andel kvinner som sitter i ledergruppen, noe som nå ser ut til å ha snudd. Eldre sjefer sitter i større utstrekning i ledergruppen, akkurat som sjefer i mindre virksomheter (opptil 50 ansatte). Det er også vanligere å sitte i ledergruppen i offentlig eller ideell sektor og blant de som ikke vil bytte jobb det neste året.

13 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Har du et profesjonelt styreverv? Alle Mann Kvinne Ja 16% 24% 12% Nei 84% 76% 88% Nesten hver fjerde mann og omtrent en av ti kvinner har i dag et profesjonelt styreverv. Andelen øker med stigende alder og er aller lavest blant respondenter fra den offentlige sektoren (12 %), som ligger på samme nivå som blant de med midlertidig ansettelse. Blant selvstendig næringsdrivende har 23 % et profesjonelt styreverv, og blant de som ikke vil bytte jobb er det 19 %. Det aller høyeste nivået, 30 %, er blant de som arbeider i en veldig liten organisasjon (1-5 ansatte).

14 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvordan fikk du jobben du har i dag? Alle Mann Kvinne Annonse/Internett 31% 27% 33% Headhuntet av arbeidsgiver 13% 14% 12% Annonse/trykt medium 9% 10% 9% Private kontakter 8% 6% 8% Rekrutteringsselskap/Headhunter 7% 6% 8% Intern rekruttering 7% 4% 8% Profesjonelle kontakter 6% 7% 5% Bemanningsselskap 5% 6% 5% Startet egen bedrift 5% 9% 3% Åpen søknad 3% 3% 2% Hammer & Hanborg 2% 2% 3% LinkedIn 1% 1% 2% NAV 1% 2% 0% Facebook 1% 1% 0% Praksisplass 1% 0% 1% Traineeprogram 0% 0% 0% Twitter 0% 0% 0% Annen måte. 2% 3% 2% Annonse på internett er fortsatt den vanligste måten respondentene har fått sin nåværende jobb på. Dette svaralternativet fortsetter dessuten å øke fra 25 % i 2012 til 28 % i 2013 og nå til 31 % i Et nytt alternativ for 2014, headhuntet av arbeidsgiver, går rett inn på andreplass og flytter printannonser ned til tredjeplass. Øvrige alternativer synker noen prosentpoeng, bortsett fra startet egen bedrift som øker med ett prosentpoeng. Annonser på internett er viktigere for kvinner enn menn, som i større grad har blitt headhuntet av arbeidsgiveren, gått via profesjonelle kontakter eller startet eget. Forskjellen mellom kjønnene er spesielt stor under alternativet om å starte eget. Annonser på internett, bemanningsbyrå og private kontakter er noe viktigere for yngre respondenter, mens eldre i høyere grad starter eget firma eller leser printannonser. Printannonser er også vanligere blant respondenter som jobber innen offentlig eller ideell sektor. I privat sektor er det noe vanligere med ulike former for kontakter eller å gå via rekrutteringsbyrå. Sjefer har ofte blitt headhuntet direkte av arbeidsgiveren, gått via rekrutteringsbyrå eller blitt rekruttert internt.

15 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvor mange ansatte har virksomheten du arbeider i? Alle Mann Kvinne 1-5 9% 11% 9% % 6% 6% % 20% 19% % 22% 20% % 15% 21% Over % 26% 25% En fjerdedel av respondentene jobber i organisasjoner med mer enn 1000 ansatte og en femtedel i organisasjoner med mellom ansatte. Det er tydelig at respondentene i stor grad finnes i mellomstore eller store organisasjoner. De yngste respondentene har høye andeler i mellomstore virksomheter mens små virksomheter øker i andel med alderen. Respondenter som jobber på de aller minste virksomhetene finnes i privat eller ideell sektor, mens respondenter fra offentlig sektor i stor grad (31 %) jobber i en organisasjon med ansatte. Det er ingen stor forskjell mellom fast ansatte og midlertidig ansatte, derimot oppgir 70 % av de selvstendig næringsdrivende at de jobber i en virksomhet med 1-5 ansatte. Det er ingen nevneverdige forskjeller mellom sjefer eller spesialister.

16 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Yrkesutvikling Kan du tenke deg å bytte jobb i løpet av 2014? Alle Mann Kvinne Ja 57% 53% 59% Nei 43% 47% 41% Nesten seks av ti respondenter kan tenke seg å bytte jobb i løpet av året. Flere kvinner enn menn kan tenke seg et jobbskifte, og det er først i den eldste aldersgruppen at det er færre enn halvparten som kan tenke seg å bytte jobb. Respondenter i ideell sektor virker som de er mer fornøyde i og med at det bare er 51 % som kan tenke seg å bytte jobb. 70 % av de midlertidig ansatte kan tenke seg å bytte jobb, sammenlignet med 54 % av de fast ansatte Mangler du noen form for kunnskap eller ferdighet for å kunne ta neste steg i karrieren? Alle Mann Kvinne Ja 37% 32% 40% Nei 63% 68% 60% Drøyt en tredjedel av respondentene opplever at de mangler ulike former for kunnskap for å kunne ta neste steg i karrieren. Blant kvinner er andelen hele 40 %. Andelen minsker noe med stigende alder, men ligger fortsatt på 35 % blant respondenter som er 51 år eller eldre. Andelen er størst i den private sektoren (47 %) og synker ned til 32 % i den ideelle sektoren. Blant de midlertidig ansatte er andelen 42 %, og blant sjefer er den nede på 33 %. Det er ingen forskjell basert på om respondenten vil bytte jobb eller ikke. De som svarte ja kunne også legge til en kommentar, noe 261 respondenter gjorde. Svarene handlet blant annet om at de ville ha bedre kunnskap innen økonomi, prosjektledelse eller digitale kanaler. Flere svarte også at de trengte en mastergrad innen kommunikasjon. Det absolutt vanligste svaret var at de trengte mer erfaring og utdanning innen ledelse og personalansvar.

17 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? De fleste av de 401 respondentene som svarte på spørsmålet er enige om at den allerede pågående spesialiseringen kommer til å fortsette. Det vil bli flere ulike, spesialiserte roller og det er forventet at man er flink på noen spesialområder. Akkurat som tidligere kommer de fleste yrkene til å være basert på hvordan de digitale kanalene utvikler seg. Der kommer det også til å være behov for veldig spesialiserte roller som app-utviklere, bloggspesialister, twitter-redaktører, men samtidig vil det også være behov for kommunikasjonsrådgivere som har bredere kompetanse på digitale kanaler som helhet. Utenom at det kommer til å være behov for kommunikatører som forstår kanalene og vet hvordan uttrykket skal se ut i respektive kanal vil det også komme flere nye yrker innen både IT og analyse som en følge av den digitale utviklingen. Alle digitale kanaler genererer mengder av data og det kommer til å blant annet kreves tekstanalytikere og big data-spesialister for at virksomhetene skal lære seg hvilke kanaler som brukes best til de ulike formålene.

18 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilke(n) kanal(er) mener du er best for å finne drømmejobben? Alle Mann Kvinne Annonse/Internett 54% 49% 57% Profesjonelle kontakter 45% 50% 43% Private kontakter 32% 32% 32% Rekrutteringsselskap/Headhunter 32% 33% 32% LinkedIn 25% 24% 26% Headhuntet av arbeidsgiver 22% 26% 19% Bemanningsselskap 13% 12% 14% Intern rekruttering 11% 10% 11% Hammer & Hanborg 6% 6% 6% Starte egen bedrift 6% 6% 6% Annonse/trykt medium 5% 4% 5% Facebook 4% 2% 4% Åpen søknad 4% 4% 3% Traineeprogram 3% 2% 3% Twitter 2% 2% 2% Praksisplass 2% 2% 2% NAV 2% 2% 1% Annen måte 1% 1% 2% Annonser på internett er fortsatt den kanalen som respondentene synes er best til å finne drømmejobben. Andelen som oppgir det som svar har derimot sunket fra 67 % i fjor til 54 % i år og følges av private kontakter som har sunket fra 34 % til 32 %. Rekrutteringsselskap/headhunter faller fra andre til fjerde plass fordi bare 32 % velger dette alternativet, sammenlignet med 43 % i På femte plass ligger fortsatt Linkedin, som øker fra 18 % til 25 %. Deretter kommer et av de nye alternativene i årets undersøkelse, headhuntet av arbeidsgiver, som antakeligvis er en forklaring på at rekrutteringsbyrå/headhunter synker i årets undersøkelse. Noen plasser ned kommer enda et nytt alternativ for 2014, Hammer & Hanborg, som 6% av respondentene valgte. Det er en del ulikheter mellom kjønnene. Kvinner foretrekker i større grad annonser på internett, mens menn anser at profesjonelle kontakter og å bli headhuntet av arbeidsgiver er bedre alternativer. Private kontakter, intern rekruttering og å bli headhuntet av arbeidsgiver er viktigere for yngre respondenter mens de som er eldre i større grad foretrekker rekrutteringsselskap/headhunter. Annonser har større betydning i offentlig og ideell sektor, mens Linkedin og rekrutteringsselskap er viktigere i privat sektor. Respondenter fra store organisasjoner svarer i større grad rekrutteringsselskap/headhunter, intern rekruttering eller headhuntet av arbeidsgiver, mens private kontakter er viktigere for respondenter som i dag jobber i mindre organisasjoner.

19 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken virksomhet innen privat sektor synes du var best på kommunikasjon i 2013? DNB vant førsteplass i kategorien med noen få stemmer. De åpne kommentarene handler om at DNB har en integrert og god kommunikasjon der de har en rød tråd gjennom alle kanaler. De gir et godt helhetsinntrykk og er veldig synlige. Noen svar handler også om at de tilbyr god kundeservice. Med bare et fåtall stemmer mindre ble det Statoil som tok andreplassen. Kommentarene var samstemte og respondentene mener at Statoil fortjener prisen for sin håndtering av gisseldramaet i In Amenas. Statoil viste utmerket evne til krisekommunikasjon. De var profesjonelle, saklige og ga god informasjon. Tredjeplassen gikk til flyselskapet SAS som har snudd en negativ trend til en positiv og oftere blir det foretrukne flyselskapet. De har blitt mer offensive i kommunikasjonen sin. De har en klar og tydelig strategi i flere kanaler, med et konsistent budskap. Mange er optimistiske og mener SAS nå begynner å gjøre det veldig bra etter noen tøffe år Hvilken offentlig virksomhet eller organisasjon synes du var best på kommunikasjon i 2013? Skatteetaten kommer på førsteplass fordi de har en moderne fremtoning der de har fokus på brukeren. De benytter seg av mange ulike kanaler og når dermed også frem til ulike målgrupper. De er klare og tydelige i budskapene sine, har en veldig god hjemmeside og bruker sosiale medier på en profesjonell måte. Politiet kommer på andreplass i kategorien fordi de viser at de tar kommunikasjon og nye kanaler på alvor. De bruker sosiale medier på en god måte, spesielt Twitter, og de fremstår som mer åpne enn tidligere. NAV kommer på tredjeplass og viser at de blir bedre og bedre på kommunikasjon. De scorer bra fordi de har en troverdig kommunikasjon med høy synlighet. Kommentarene nevner spesielt deres side om foreldrepenger på Facebook.

20 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Hvilken virksomhet/organisasjon mener du er best på kommunikasjon i følgende bransjer? I mediebransjen ble NRK den klare vinneren på kommunikasjon. De er den viktigste nyhetskanalen og har god troverdighet og kvalitet i alt de gjør. De er brede, direkte, enkle og når mange ulike målgrupper. Med innovasjons- og utviklingsviljen de viser, lykkes de med å forene gammelt og nytt. I bygg- og eiendomsbransjen var Selvaag Bolig aktøren som fikk flest stemmer. De får berømmelse for å være tydelige og saklige. Budskapene er korte og enkle. Selvaag fremstår som seriøse og tør å ta en egen posisjon i boligmarkedet. De har også en god måte å bruke ulike kanaler på og er spesielt flinke i sosiale medier. Det var jevnt mellom de ideelle organisasjonene, men Røde Kors står som vinneren i denne kategorien. De har funnet nye kanaler som fungerer, noe som har gitt bedre synlighet. De er aktuelle og har alltid høy troverdighet med velbalansert og profesjonell kommunikasjon.

21 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Digitale medier Hvilke digitale kanaler benytter din virksomhet i sitt kommunikasjonsarbeid? Alle Privat sektor Offentlig sektor Ideell sektor E-post 93% 94% 91% 92% Nettside 88% 86% 89% 94% Facebook 85% 86% 80% 95% Twitter 66% 61% 70% 84% LinkedIn 63% 69% 55% 48% Intranett 61% 57% 75% 50% YouTube 59% 58% 55% 69% Dropbox 44% 46% 36% 53% Instagram 40% 41% 29% 55% Apper 37% 41% 29% 29% Virksomhetens blogg 29% 30% 26% 31% Skype 26% 28% 21% 27% Lync 25% 26% 24% 23% Google + 19% 22% 13% 13% Flickr 17% 13% 24% 26% Google drive 8% 10% 3% 8% Spotify 6% 7% 4% 8% Pinterest 6% 8% 2% 2% Podcasts 4% 4% 6% 2% Tumblr 2% 2% 1% 0% Annet 5% 5% 6% 5% E-post og hjemmeside er de klart vanligste digitale kanalene for nesten alle type bedrifter. Facebook kommer like etter på totalnivå, men er faktisk mest brukt i den ideelle sektoren. Offentlig og ideell sektor skiller seg noe fra bruken av andre kanaler sammenlignet med privat sektor. LinkedIn brukes mer i det private. Twitter, YouTube og Instagram er store i ideell sektor, og offentlig sektor er størst på intranett. Flickr brukes i større grad innen offentlig og ideell sektor. Også i forhold til størrelsen på organisasjonene finner man en del forskjeller. Intranett og Lync er mer vanlig i større organisasjoner, mens Dropbox, Skype, Google Drive og Pinterest er mer utbredt i små organisasjoner. Blant de som har svart alternativet «annet» er de vanligste alternativene Vimeo, Yammer, Sharepoint og ulike bloggtjenester.

22 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg Til hvilken type kommunikasjon brukes de ulike kanalene i din virksomhet? Salg Merkevarebygging Markedsovervåking Kundeservice Intern kommunikasjon Apper 34% 47% 9% 37% 23% Dropbox 3% 3% 1% 19% 89% E-post 46% 38% 15% 69% 82% Facebook 30% 92% 26% 55% 24% Flickr 7% 73% 9% 34% 26% Google + 18% 68% 35% 20% 30% Google drive 7% 14% 10% 19% 74% Instagram 18% 93% 14% 16% 11% Intranett 5% 16% 4% 9% 96% LinkedIn 21% 89% 27% 15% 11% Lync 4% 2% 0% 10% 99% Nettside 61% 92% 21% 67% 27% Pinterest 19% 81% 19% 9% 9% Podcasts 26% 74% 11% 37% 42% Skype 11% 5% 0% 26% 88% Spotify 14% 43% 14% 11% 46% Tumblr Twitter 18% 92% 31% 42% 7% Virksomhetens blogg 27% 85% 10% 26% 27% YouTube 25% 90% 13% 25% 12% De som svarer at de bruker ulike digitale kanaler fikk deretter et oppfølgingsspørsmål om hva slags kommunikasjon de bruker til de ulike kanalene. De mest brukte kanalene i respektive område er markert med rødt. For salgsøyemed er de store kanalene egen hjemmeside, e-post, apper og Facebook. Øvrige kanaler brukes i mindre grad når salg er målet. Flere kanaler brukes når det handler om merkevarebygging. Av de som bruker kanaler som Instagram, Facebook, Twitter, egen hjemmeside og YouTube er det mer enn 90 % som oppgir at de brukes til merkevarebygging. Også LinkedIn og virksomhetens blogg brukes til dette formålet. Det ser tynnere ut når markedsovervåkning er formålet. Det mest brukte er Google+ der 35 % av de som benytter seg av kanalen bruker den til markedsovervåkning. Andre større kanaler er Twitter, LinkedIn og Facebook. Innen kundeservice er det hovedsakelig e-post og egen hjemmeside som brukes, men også Facebook og Twitter er relativt store kanaler. E-post er stort for internkommunikasjon. Andre kanaler for internkommunikasjon brukes kun til dette; de største er Lync, Intranett, Dropbox og Skype. Noen av kanalene er ikke markert i rødt fordi det virker som det ikke er helt tydelig hva kanalen er best egnet for å gjøre. Eksempler er Google Drive, Pinterest, Podcasts og Spotify. Alternativet Tumblr hadde bare 6 svar og resultatet presenteres ikke på grunn av for høy usikkerhet i resultatet.

Tema 2013: Tillit 12. mars 2013

Tema 2013: Tillit 12. mars 2013 Tema 2013: Tillit 12. mars 2013 Kommunikatøren 2013 Hammer & Hanborg 2 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3 MÅLGRUPPE... 6 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 6 5 SVARFREKVENS... 6 6 PRESENTASJON

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... Kommunikatøren 2015 Tema Digital transformasjon 2 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3 MÅLGRUPPE... 6 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 6 5 SVARFREKVENS... 6 6 PRESENTASJON AV RESULTAT...

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R

SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R SOSIALE MEDIER TRACKER Q3 17 J U L I S E P T E M B E R 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE FACEBOOK I NORGE 3 457 000 HAR PROFIL (83,8 %) 3 320 000 ER BRUKERE (80,5 %) 49 % 51 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. LØNN FORTSATT DET VIKTIGSTE NÅR NORDMENN SØKER NY JOBB I Manpower Worklife stilles regelmessig

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR

Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Muligheter sosiale medier og digitalisering gir innen HR Med utgangspunkt i Gelx Utviklingen går fort vanskelig å følge med Økt fokus på standardisering vs arbeidsglede To av tre medarbeidere opplever

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 415 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER

*KORRIGERT VERSJON SOSIALE MEDIER TRACKER *KORRIGERT VERSJON 24.11.17 SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 416 000 HAR PROFIL (82,8 %) 3 393 000 ER BRUKERE (82,2 %) 46 % 54 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har

Detaljer

Om undersøkelsen. Rapport høst 2010: Norske virksomheters bruk av sosiale medier. Om utvalgsforskjeller mellom målingene: Utvalgsforskjeller:

Om undersøkelsen. Rapport høst 2010: Norske virksomheters bruk av sosiale medier. Om utvalgsforskjeller mellom målingene: Utvalgsforskjeller: Rapport høst 2010: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Oslo, 28.09.2010 1 Om undersøkelsen. Formål: Sammenligning av Dataforeningen

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER

SOSIALE MEDIER TRACKER SOSIALE MEDIER TRACKER APRIL JUNI 2017 FACFACEBOOK E B O O K I I NORGE 3 448 000 HAR PROFIL (83,5 %) 3 443 000 ER BRUKERE (83,4 %) 45 % 55 % Drøyt 3,4 millioner nordmenn har Facebook-profil. 81% 84% 83%

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Facebook i Norge har profil (81,5 %) 47 % 53 % er brukere (81,5 %) Andel profiler i %

Facebook i Norge har profil (81,5 %) 47 % 53 % er brukere (81,5 %) Andel profiler i % Facebook i Norge 3 294 000 har profil (81,5 %) 3 292 000 er brukere (81,5 %) 47 % 53 % Facebook er med god margin fortsatt det mest brukte sosiale mediet i Norge. 8 81% 84% 83% 85% 86% 84% Andelen som

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon

Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon Bruk av nye kommunikasjonstjenester - En kartlegging av det norske markedet for bedriftskommunikasjon Steinar Svalesen Direktør Telecom, Media og Teknologi Teleplan Consulting Teleplan AS, Fornebuveien

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Norske virksomheters bruk av sosiale medier

Norske virksomheters bruk av sosiale medier Rapport høst 2011: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Oslo,.10.2011 Rapporten fra Dataforeningen er åpent tilgjengelig. Vennligst

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 8. Diplomundersøkelsen 2005 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 17. Diplomundersøkelsen 2003 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen

Detaljer

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann

Rapport av markedsundersøkelse. Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Rapport av markedsundersøkelse Prosjekt: OBOS forsikring Prosjektleder og Analyse: Øivind Eismann Kort om undersøkelsen Bakgrunn Obos ønsker informasjon i forbindelse med lanseringen av sine forsikringstilbud.

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2005200620072008200920102011 Diplomundersøkelsen Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17. O k t o b e r D e s e m b e r

SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17. O k t o b e r D e s e m b e r SOSIALE MEDIER TRACKER Q4 17 O k t o b e r D e s e m b e r 2 0 1 7 FAC E B O O K I NORGE Q4 17 FACEBOOK I NORGE 3 530 000 HAR PROFIL (85,5 %) 3 522 000 ER BRUKERE (85,3 %) 48 % 52 % Drøyt 3,5 millioner

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Familiesegmentet Tele2

Familiesegmentet Tele2 Familiesegmentet Tele Leif Henrik Husom Oslo,.. Leif.henrik.husom@perceptor.no Mellomrapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

2014 Alumniundersøkelsen

2014 Alumniundersøkelsen 2014 Alumniundersøkelsen Alumniundersøkelsen 2014 Bindeleddet-NTNU gjennomfører annethvert år en undersøkelse blant tidligere sivilingeniørstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse.

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold.

Likestilte økonomer? Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli prioritert i parforhold. Kompetanse er viktigere for kvinner for å gjøre karriere og bli i parforhold. Barn gjør at kvinner setter karrieren på vent Likestilte økonomer? Atle Kolbeinstveit og Maria Westlie 0 Hvordan står det til

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Presentasjon Bacheloroppgave 25

Presentasjon Bacheloroppgave 25 Presentasjon Bacheloroppgave 25 Studenters bruk av sosiale medier i utdanning og næringsliv Av Kim André Bjerkestrand og Håkon Olesen Hvem tildelte oppgaven? Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppgavestiller: Thor

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort?

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Faktaark «Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Adecco Kun ledere med personalansvar har svart på

Detaljer

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2

Bakgrunn. For ytterligere informasjon, se kontaktinformasjon på slutten av presentasjonen 2015-09-08 2 September 015 Bakgrunn Talentbarometeret ble gjennomført i Norge for første gang i perioden mars-mai 015 Spørsmål om om mangfold er inkludert Sluttresultatet er basert på 170 svar fra HR og toppledelse

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Alumniundersøkelsen 2017

Alumniundersøkelsen 2017 Alumniundersøkelsen 2017 Alumniundersøkelsen 2017 Bindeleddet NTNU gjennomfører hvert tredje år en undersøkelse blant tidligere sivilingeniørstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse.

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk Lønnsstatistikk 2016 1 Lønnsstatistikk 2016 Norsk Redaktørforening 1. Innledning I desember 2016 gjennomførte InFact en undersøkelse av lønn og andre arbeidsforhold blant norske redaktører på oppdrag fra

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes

Leserundersøkelse. NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Leserundersøkelse NTF-forbundsstyret, 12. januar 2017 Tore Ryssdalsnes Om undersøkelsen Gjennomført via e-post. 1145 svar av 12899 kontaktede yrkesaktive medlemmer, ca 8,9 prosent deltakelse. Stort antall

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

11. Deltaking i arbeidslivet

11. Deltaking i arbeidslivet Aleneboendes levekår Deltaking i arbeidslivet Arne S. Andersen 11. Deltaking i arbeidslivet Mange aleneboende menn sliter på arbeidsmarkedet Aleneboende menn 30-66 år er oftere marginalisert i forhold

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet

LinkedIn Sosialt medium for arbeidslivet Velg den rette målgruppen På Facebook betaler du bare for å målrette annonsene dine mot akkurat de folkene du vil nå. Ved å målrette annonsene dine kan du: finne de rette kundene på alle enheter, inkludert

Detaljer

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER SELVUTNEVNT EKSPERT PÅ SOSIALE MEDIER Hvilken navn går jeg under på sosiale medier? NETTET SOVER ALDRI HVA ER SOSIALE MEDIER? «SOSIALE MEDIER ER NETTBASERTE TJENESTER SOM

Detaljer

Den grenseløse arbeidsplassen

Den grenseløse arbeidsplassen Manpower Work Life Rapport 2011 Den grenseløse arbeidsplassen To dager i uken hjemmefra er passe Det grenseløse arbeidet handler blant annet om muligheten til å jobbe fra andre geografiske steder enn arbeidsplassen.

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer