KOMMUNIKATØREN 21. MARS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKATØREN 21. MARS"

Transkript

1 KOMMUNIKATØREN 21. MARS

2 1 Innhold 1 INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN & FORMÅL MÅLGRUPPE STRUKTUR & GJENNOMFØRING SVARFREKVENS PRESENTASJON AV RESULTAT UNDERSØKELSENS RESULTATER NÅVÆRENDE ARBEIDSSITUASJON Hvilken/hvilke ansettelsesform/-er har du i dag? Hvilken stillingstype har du i dag? Sitter du i ledergruppen i virksomheten du arbeider i? Innenfor hvilken sektor arbeider du i dag? Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Innenfor hvilket område arbeider du i dag? Hvordan fikk du jobben du har i dag? YRKESUTVIKLING Hvilken/hvilke kanaler/veier anser du for å være best for å finne ny jobb? Ønsker du å bytte jobb i løpet av året som kommer? Kan du tenke deg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse? Hva synes du er fordelene med en annen type ansettelse enn en fast ansettelse? Hvorfor kan du ikke tenke deg en annen ansettelsesform enn en fast ansettelse? Hva tror du kommer til å påvirke kommunikatørens yrkesrolle på 5-10 års sikt, og på hvilken måte? Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? Velg ut den nominerte bedriften/organisasjonen som du mener er best på å kommunisere innen sin bransje Detaljhandel Forsikring/Bank/Finans Reise/transport Olje/gass/strøm Offentlig (departement/etat/tilsyn)/politiske partier/ideelle organisasjoner SOSIALE MEDIER Hvilke av de sosiale mediene nedenfor bruker din virksomhet/bedrift i dag i sitt kommunikasjonsarbeid? Hvorfor bruker din organisasjon sosiale medier? Hvorfor bruker IKKE din organisasjon sosiale medier i sitt kommunikasjonsarbeid? Ser din organisasjon resultat av arbeidet med sosiale medier? Hvem har ansvaret for arbeidet med sosiale medier i din virksomhet/bedrift? KRISE Nevn en bedrift eller en organisasjon som du mener har håndtert en krise bra? Hva innebar krisen? På hvilken måte ble krisen håndtert bra? Har din bedrift en krise- og beredskapsplan? Hvor ofte oppdateres krise- og beredskapsplanen? Hvem i din bedrift er ansvarlig for krise- og beredskapsplaner? I hvilken grad opplever du at din bedrift er forberedt på krise- og beredskapssituasjoner? Finnes det i din organisasjon en handlingsplan for negative reaksjoner i sosiale medier? Hvor ofte har din bedrift trent på krise- og beredskapssituasjoner i løpet av de siste tre årene? Har din bedrift vært i en krise i 2011?

3 8.3.9 Mener du at kriser i din bedrift kunne vært unngått hvis topplederen hadde bedre kommunikasjonsevner? Hvem er det som fronter virksomheten i en krise- og beredskapssituasjon? Mener du at din organisasjon kan håndtere en krise uten hjelp av eksterne konsulenter? I hvor stor grad opplever du at norske toppledere viser gode kommunikasjonsevner i krisesituasjoner? HAR DU FOR ØVRIG NOEN KOMMENTARER SOM DU VIL DELE MED HAMMER & HANBORG? BAKGRUNN Er du mann eller kvinne? Hvor gammel er du? Hvilket postnummerområde bor du i? Hva er din høyeste fullførte utdanning?

4 2 Sammendrag Denne undersøkelsen sendes til samtlige kommunikatører i Hammer & Hanborgs kontaktnett og har blitt besvart av 801 personer. Målet med undersøkelsen har historisk vært å kartlegge hvordan kommunikatørene ser på sin nåværende arbeidssituasjon, hva som er viktig når de søker ny jobb, samt hvordan de ser på fremtidige arbeidsutsikter. I årets undersøkelse har vi gått videre med spørsmål om bedriftens bruk av sosiale medier, samt fordypet oss i spørsmål om organisasjoners kommunikasjon ved kriser. Om respondentene 55 % av respondentene er kvinner, 61 % har postnummer og 67 % er mellom år. Omtrent to tredjedeler arbeider innen privat sektor og neste 8 av 10 er i dag fast ansatt. Hele 95 % har høyere utdannelse. Seneste jobb kom via annonse, men fremover tror respondentene på kontakter og rekrutteringsbyråer. Som tidligere år er det en stor andel av respondentene som svarer at de fant sin forrige jobb via annonse, enten på internett eller på print. Når de senere blir spurt om hvilke kanaler som er best for å finne neste jobb er i og for seg annonser på internett på topp, men profesjonelle/private kontakter og rekrutteringsbyråer kommer deretter. Dessuten vil halvparten av respondentene bytte jobb i Fire tydelige vinnere og en tett kamp Respondentene fikk ta stilling til hvilke av de nominerte organisasjonene som var best på å kommunisere i respektive bransjer. Rema 1000 vant i detaljhandel, DNB i Forsikring/bank/finans, Hurtigruta i Resa/transport og Statsministerens kontor i kategorien offentlig/politiske partier/ideelle organisasjoner. Den tette kampen kom i kategorien olje/gass/strøm der Kværner vant knepent foran NVE. Sosiale medier modnes Større og større andel av respondentene har i de siste tre årens undersøkninger opplyst at deres bedrift/organisasjon benytter sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet. Dessuten benytter de i stor utstrekning flere ulike sosiale medier. Svarene tyder dessuten på at organisasjonene viser en modenhet i bruken av sosiale mediene då de framfor alt brukes for relasjons- og/eller varemerkebyggende kommunikasjon. Først på fjerde plass kommer alternativet å øke salget En krise håndteres med åpenhet Det første spørsmålet i temaet med krisespørsmål ba respondentene å ta stilling til en bedrift eller organisasjon som de anså hadde handtert en krise bra, deretter fulgte spørsmål om hvilken krise det gjaldt og hvordan den ble håndtert. Statsministerens kontor vant klart den åpne kåringen med den jobben som ble utført etter 22/7. En tydelig og åpen kommunikasjon som var både saklig og omsorgsfull gjorde at en nasjon i sjokk følte de fikk ta del i den informasjonen som var tilgjengelig. Det var ingen som prøvde å skjule noe. 4

5 Også for de andre som ble nevnt var det åpenhet som var årsaken til at de deres kommunikasjon ble opplevd som bra. Transparens underletter når allmenheten skal danne seg en oppfattelse. 5

6 3 Bakgrunn & Formål Hammer & Hanborg er et rekrutteringsselskap, spesialisert innen kommunikasjon, informasjon og markedsføring. Selskapet både leier ut personell og gjennomfører rekrutteringsoppdrag. Hammer & Hanborg har eksistert siden 1994, og en storkandidatundersøkelse har blitt gjennomført åtte ganger i Sverige. Dette er fjerde gang undersøkelsen har blitt gjort i det norske markedet. De tidligere undersøkelsene har blitt gjennomført i perioden Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kandidatene ser på sin nåværende arbeidssituasjon og hva som er viktig for dem når de søker jobb. Videre stiller vi spørsmål om hvordan kravene på arbeidsmarkedet forandres og hvordan det vil påvirke dem. De siste årene har vi valgt ut ett spesielt område som vi stiller spørsmål omkring akkurat i undersøkelsen det aktuelle året. I 2009 viet vi spesiell oppmerksomhet til finanskrisen, og i 2010 retter vi oppmerksomheten spesielt mot sosiale medier og hvordan disse påvirker bedriftenes kommunikasjonsarbeid. I 2011 fulgte vi opp sosiale medier og fordypet oss ytterligere i hvilke krav dette stilte til bedrifter i forhold til åpenhet og hva økt transparens medførte. I år har vi fokusert på krise den vanskelige kommunikasjonen; hvordan kommunisere i krise? 6

7 4 Målgruppe Målgruppen for undersøkelsen er samtlige kandidater som er registrert i Hammer & Hanborgs norske database. Nettverket består av 4164 personer, som selv har registrert seg på våre nettsider. 5 Struktur & Gjennomføring 7. februar ble undersøkelsen sendt ut via e-post til våre kandidater. Tre påminnelser ble deretter utsendt til respondentene som ikke svarte på den første utsendelsen. Disse ble sendt henholdsvis 13. og 17. og 21. februar. Svar mottatt til og med 26. februar inngår i resultatene. For andre året på rad, benyttet vi en ekstern link som Hammer & Hanborg la ut på sin hjemmeside samt postet på sin Facebookside. Slik kunne kommunikatører som ikke automatisk fikk tilsendt Kommunikatøren likevel svare på undersøkelsen. Totalt bestod undersøkelsen av 44 spørsmål. Det var imidlertid få som svarte på alle spørsmålene, en stor del skyldes oppfølgingsspørsmål fra tidligere svar. 6 Svarfrekvens Undersøkelsen ble sendt til 4164 personer via e-post. Av disse var 578 ikke kontaktbare, hvilket reduserte nettoutvalget til 3586 personer. Undersøkelsen ble besvart av 715 personer (svarfrekvens 20 %). I tillegg svarte 86 personer på undersøkelsen ved hjelp av den eksterne linken som ble postet på Hammer & Hanborgs hjemmeside. Totalt ble undersøkelsen besvart av 801 respondenter. 7

8 7 Presentasjon av resultat Resultatene presenteres med totaltall, samt med oppdeling på undergruppene oppgitt nedenfor i de tilfellene hvor det er store forskjeller mellom gruppene. Sammenlignet med 2011 har vi en noe høyere andel menn, flere respondenter i de eldre gruppene og en høyere andel som ikke arbeider innen privat sektor. Respondenter Antall Respondenter % Samtlige % Kjønn Mann Kvinne % 55 % Alder år år år 51 år eller eldre % 39 % 28 % 14 % Postnummer Øvrig Kan tenke seg noe annet enn fast stilling Arbeider innen Arbeidsområde Arbeidsstatus Ønsker å bytte jobb i løpet av året Ja Nei Privat sektor Offentlig sektor Ideell sektor Informasjon Kommunikasjon Markedsføring Fast ansatt Tidsbegrenset ansettelse Selvstendig næringsdrivende / frilans Arbeidssøkende Student Ja Nei % 22 % 17 % 28 % 72 % 67 % 24 % 9 % 33 % 73 % 33 % 77 % 12 % 8 % 8 % 3 % 47 % 53 % 8

9 8 Undersøkelsens resultater Nedenfor følger en sammenfattet rapport av resultatene for hvert spørsmål i undersøkelsen. 8.1 Nåværende arbeidssituasjon Hvilken/hvilke ansettelsesform/-er har du i dag? Fast stilling 77% 78% 75% Tidsbegrenset ansettelse (vikariat, prosjekt, etc.) 13% 12% 13% Selvstendig næringsdrivende 8% 10% 6% Arbeidssøker 7% 6% 8% Student 3% 2% 3% 77 % av respondentene er fast ansatt, hvilket er det høyeste resultatet siden 79 % i Den andre store forskjellen er at andelen arbeidssøkende er halvert fra 14 %, - 7 %, hvilket er en morsom utvikling. Nedgangen i andel arbeidsledige kan skyldes kvinner som isteden har økt andelen fast ansettelse. Forskjell mellom kjønnene skyldes fremdeles at flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt. Den yngste gruppen, mellom år, representerer i størst grad de tidsbegrensede ansatte (26 %) og arbeidssøkende (15 %). Deretter er det minimale forskjeller mellom aldersgruppene, med unntak av at de over 50 har en høyere andel av selvstendig næringsdrivende (18 %). Tidsbegrensede ansettelser og arbeidssøkende er vanligst i postnummerområdene øvrig, henholdsvis 21 % og 11 %. Tidsbegrensende ansettelser er vanligst i ideell sektor (20 %) og blant de som vil bytte jobb det kommende året (18 %). 9

10 8.1.2 Hvilken stillingstype har du i dag? Junior 10% 5% 14% Spesialist 41% 44% 38% Leder 42% 44% 41% Jobber ikke innen kommunikasjon/ informasjon/markedsføring i dag 7% 6% 7% I årets undersøkelse la vi til kategorien Junior, hvilket gjør det vanskeligere å sammenligne med tidligere undersøkelser. Imidlertid kan vi konstatere at andelen respondenter som ikke jobber innen kommunikasjon/informasjon/markedsføring i dag er redusert fra 10 % til 7 %. Det er dermed en høyere andel av kommunikatørene som arbeider innen bransjen. I tillegg ser vi en tydelig trend blant andelen sjefer, der kvinnene tar innpå mennene. For to år siden var forskjellen mellom kjønnene på 13 prosentpoeng, 2011 var redusert til ti, og nå altså bare tre prosentpoeng. Utover dette er fordelingen mellom junior/spesialist ulik da kvinnene utgjør en høyere andel, mens mennene representerer en høyere andel spesialister. Lederandelen øker med stigende alder og er høy blant dem som har fast ansettelse (49 %) og blant dem som ikke ønsker å bytte jobb det nærmeste året (48 %) Sitter du i ledergruppen i virksomheten du arbeider i? Ja 69% 66% 71% Nei 32% 35% 29% Respondentene som på forrige spørsmål svarte at de var sjef/leder fikk et oppfølgingsspørsmål om de sitter i ledergruppen i sine virksomheter. Nesten 7 av 10 sjefer gjør dette, noen flere kvinner enn menn. Andelen som sitter i ledergruppen øker med alder og er litt vanligere blant dem som jobber i offentlig eller ideell sektor (73 % og 86 %) enn de som jobber i privat sektor (64 %). De som ønsker å bytte jobb det nærmeste året har en noe lavere andel som sitter i ledergruppen (65 %). 10

11 8.1.4 Innenfor hvilken sektor arbeider du i dag? Privat sektor 67% 68% 66% Offentlig sektor 24% 23% 25% Ideell organisasjon 10% 10% 9% I årets undersøkelse måles den laveste andelen noensinne som arbeider i privat sektor. I 2010 var det 69 %, og i 2011; 73 %. Isteden øker andelen både innen offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Det er ingen vesentlige forandringer blant kjønnene, der den eneste endringen er at kvinnene i noen større grad arbeider innen offentlig sektor. Offentlig sektor har en høyere andel (28 %) blant dem som bor i øvrige postnummerområder, samt blant dem som jobber med informasjon eller kommunikasjon, sammenlignet med dem som arbeider med markedsføring (der bare 10 % arbeider innen offentlig sektor). Også blant de som vil bytte jobb det kommende året er det en noe høyere andel (26 %) som arbeider innen offentlig sektor. 11

12 8.1.5 Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Reklame/PR/Kommunikasjon 16% 20% 13% Myndigheter/Stat/Kommune 12% 14% 10% Fagforbund/Interesseorganisasjon/ Bransjeorganisasjon 8% 8% 8% IT/Telecom 6% 5% 7% Media/Forlagsbransje 6% 4% 8% Konsulentvirksomhet 5% 6% 5% Olje/Gass/Energi 5% 5% 5% Utdanning/Forskning 5% 3% 6% Bank/Finans 4% 2% 5% Bygg/Anlegg/Eiendom 4% 2% 5% Detaljhandel 4% 4% 3% Transport/Spedisjon 3% 5% 2% Kultur 3% 2% 3% Forbruksvarer/Drikke/Tobakk 2% 3% 2% Industri 2% 2% 2% Helse/Pleie/Omsorg 2% 2% 2% Reiser/Flytrafikk 1% 1% 2% Kraft/Energi 1% 1% 2% Forsikring 1% 1% 1% Restaurant/Hotell/Turisme 1% 1% 2% Legemiddel/Medisin/Kjemi 1% 1% 1% Elektronikk/Teknikk 1% 0% 2% Miljø 1% 0% 1% Skog/Trevare/Papir 0% 0% 0% Annen bransje 8% 9% 8% Den største bransjen utgjør også i år; reklame/pr eller kommunikasjon til tross for at andelen er redusert fra 20 til 16 %. Fjorårets tredjeplass Media/Forlagsbransjen reduserer fra 10 % til 6 % og synkes dermed ned til en femte plass. Isteden klatrer fagforbund/intresseorganisasjon/bransjeorganisasjon på listen. De som har svart Annen bransje har hatt anledning til å angi hvilken bransje de arbeider i. De 54 personer som gjorde det har ingen tydelige fellestrekk, men en del av dem som har angitt noe her er Politikk, Medlemsorganisasjoner, Event, Kirke, Fiske, Maritim industri med fler. Fortsatt er reklamebransjen størst blant de yngste respondentene, og på motsatt side er andelene stigende i det offentlige og ideell sektor i takt med stigende alder. Tidsbegrensede ansatte er mest fremtredende innen myndigheter eller fagforbund/intresseorganisasjoner. Reklamebransjen og media-/forlagsbransjen er også vanlige blant selvstendig næringsdrivende. 12

13 8.1.6 Innenfor hvilket område arbeider du i dag? Informasjon 34% 37% 31% Kommunikasjon 73% 73% 73% Markedsføring 33% 33% 33% Annet 21% 19% 22% Sammenlignet med tidligere år øker andelen som arbeider innen kommunikasjon fra 64 % til 73 %, i kontrast til andelen som svarer Markedsføring eller Annet. Respondentene kunne angi mer enn et svaralternativ på dette spørsmålet. Femtedelen som har svart Annet har hatt anledning til å skrive inn hvilket område de arbeider innen. De har da blant annet skrevet: Administrasjon, Journalistikk, Salg, Web/Sosiale medier, Rådgivning, Branding, Ledelse, Grafisk Design og Forsikring. De yngste respondentene er ikke like dominerende innenfor kommunikasjonsområdet. I privat sektor, har markedsføring høyere andeler enn gjennomsnittet og i ideelle organisasjoner arbeider hele 54 % med informasjon. Den største overlappingen finner vi blant dem som har angitt at de arbeider innen informasjon, der hele 83 % også har angitt at de arbeider med kommunikasjon og 43 % innen markedsføring. 13

14 8.1.7 Hvordan fikk du jobben du har i dag? Annonse/internett 25% 25% 25% Rekrutteringsselskap/Headhunter 18% 16% 20% Annonse/trykket medium 14% 14% 13% Profesjonelle kontakter 12% 11% 13% Private kontakter 11% 13% 9% Intern rekruttering 11% 10% 11% Åpen søknad 3% 3% 4% LinkedIn 1% 0% 1% Twitter 1% 2% 0% NAV 1% 1% 1% Facebook 1% 0% 1% Annen måte. 4% 5% 3% I toppen av tabellen er det nesten ingen forandringer; ca. en fjerdedel av respondentene oppgir at de fikk sin siste jobb gjennom stillingsannonser på internett. 18 % gikk via et rekrutteringsbyrå. Fjorårets topp tre private kontakter synker derimot fra 14 til 11 % til en femte plass. Det er en ytterligere reduksjon fra 17 % i Annonser/trykket medium øker imidlertid med tre prosentpoeng og de profesjonelle kontaktene øker med ett prosentpoeng, og går fra sjette til fjerde plass. De tre navngitte sosiale kanalene får alle én prosent, men det er forskjell blant kjønnene. Menn bruker Twitter i større grad enn kvinner, som på sin side bruker Facebook/LinkedIn. De som har svar Annen måte har hovedsakelig startet eget firma eller blitt kontaktet direkte av bedriften. Annonser i trykte medier benyttes tilnærmet ikke i det hele tatt av de yngste respondentene som i hovedsak benytter seg av annonser på nett, rekrutteringsbyråer eller profesjonelle kontakter. Annonser i trykte medier øker i popularitet i takt med alderen. De som kun ønsker fast jobb utgjør en større andel av rekrutteringsbyråene eller annonser i trykte medier. For de som arbeider innen offentlig sektor eller ideell organisasjon er det annonser, både på print og nett, som får de høyeste verdiene, sammenlignet med de som jobber innen privat sektor. I sistnevnte er det vanligst med byrå og kontakter. 14

15 Yrkesutvikling Hvilken/hvilke kanaler/veier anser du for å være best for å finne ny jobb? Annonse/internett 58% 52% 62% Profesjonelle kontakter 53% 54% 53% Rekrutteringsselskap/headhunter 50% 48% 52% Private kontakter 37% 40% 35% Intern rekruttering 16% 13% 18% LinkedIn 14% 15% 13% Annonse/trykket medium 12% 11% 13% NAV 5% 4% 6% Åpen søknad 4% 4% 4% Twitter 3% 3% 2% Facebook 2% 3% 2% Annen måte 2% 2% 2% Våre respondenter ser fremdeles på stillingsannonser på nett som den beste kanalen for å finne ny jobb; flere kvinner enn menn. Profesjonelle kontakter har deretter økt noe og kommer foran rekrutteringsbyråer som dermed synker til en tredje plass. Deretter er avstanden lang til private kontakter, som kommer på fjerdeplass. Fjorårets kategori Sosiale medier, f.eks. Facebook er i år oppdelt i de forskjellige sosiale kanalene der LinkedIn kommer best ut med 14 %. Facebook kommer dårligst ut på listen med 2 %. Interessant er det også at til tross for at 1% (se tabell 8.17) av respondentene har fått sin nåværende jobb via NAV er det 5 % som anser NAV som den beste kanalen for å finne ny jobb. De få som svarte Annen måte har skrevet finn.no/finnjobb eller kommunikasjonsforeningen. Internettannonser og ulike sosiale nettverk får høyere andeler hos de yngste respondentene, men unntak av Facebook som bare får 2 % hos de yngste, og 3 % av menn mellom år. Har de under 30 delt sine sosiale nettverk i private og profesjonelle kontakter og ser det som mer sannsynlig å bruke Facebook når de skal finne sin neste jobb? Profesjonelle kontakter og rekrutteringsbyråer er mets interessante for de mellom år, mens respondentene over 50 år forholder seg til trykte annonser. Internettannonser og trykte annonser sees som mer interessante i offentlig sektor og ideelle organisasjoner, mens de i privat sektor forholder seg til kontakter og rekrutteringsbyråer i større grad. Det er interessant å gjøre en rask sammenligning med hvordan respondentene faktisk fikk sin siste jobb. De fleste, 25 %, fikk sin siste jobb gjennom stillingsannonse/internett, mens rekrutteringsbyråer kom på andreplass med 18 % og trykte annonser på tredje plass med 14 %. Resultatene viser at respondentene 15

16 overvurderer profesjonelle kontakter, og undervurderer rekrutteringsbyråene samt trykte annonser Ønsker du å bytte jobb i løpet av året som kommer? Ja 46% 48% 45% Nei 54% 52% 55% Omtrent halvparten av respondentene kunne tenke seg å skifte jobb det nærmeste året, med en høyere andel menn enn kvinner. Aldersmessig er det fremdeles de mellom år og de over 40 som vil bytte jobb. Blant de som kunne tenke seg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse er det hele 56 % som vil bytte, og for de som arbeider innen offentlig sektor eller ideell organisasjon er det % som vil bytte. 65 % av de som i dag har en tidsbegrenset ansettelse vil bytte jobb det nærmeste året, sammenlignet med 44 % blant de som har fast jobb. 16

17 Kan du tenke deg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse? Ja 28% 32% 25% Nei 72% 68% 75% Kun 28 % av respondentene kan tenke seg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse. Spørsmålet har vært fraværende et år, men sammenligner vi med svaret fra 2010 er svaret redusert med 9 prosentpoeng. Det er hovedsakelig de yngste og eldste respondentene som kunne tenke seg andre ansettelsesformer. Blant de mellom år er det færre enn hver fjerde respondent som kan tenke seg det. Blant de som i dag har en tidsbegrenset stilling ønsker halvparten egentlig fast jobb og motsatt blant de som har fast jobb i dag er det bare 17 % som kan tenke seg en annen ansettelsesform Hva synes du er fordelene med en annen type ansettelse enn en fast ansettelse? Frihet/Fleksibilitet 54% 56% 53% Får prøve ulike bransjer 35% 35% 35% Kompetanseutvikling 30% 21% 39% Bygge erfaring 30% 28% 32% Kan bedre styre arbeidstid og fritid 27% 30% 25% Mulighet for prosjektarbeid 27% 21% 32% Større muligheter for å delta i endrings- og utviklingsprosesser 21% 20% 21% Større utfordring 16% 15% 17% Kan tjene mer penger 14% 19% 8% Konsulentstatus 9% 11% 6% Annet 2% 1% 3% Bland de som kan tenke seg andre former for ansettelse enn fast jobb er det svaralternativene økt frihet og fleksibilitet som frister. Å prøve andre bransjer, utvikle egen kompetanse og bygge erfaring er også sterke alternativer. Å tjene mer penger kommer langt ned på listen, og er ikke er grunn for mer enn 14 % av respondentene som kunne velge maksimal tre svaralternativer. For de yngste respondentene er ikke økt frihet og mulighet til å styre egen arbeidstid og fritid like viktig, som for de som har arbeidet lenger. For de yngre er det isteden muligheten for kompetanseutvikling og å bygge erfaring som er avgjørende. Et alternativ som tydelig øker med stigende alder er at det gir større muligheter for å delta i endrings- og utviklingsprosesser. 17

18 Hvorfor kan du ikke tenke deg en annen ansettelsesform enn en fast ansettelse? Økonomisk trygghet (har familie, hus, lån, forsørgerplikt, faste utgifter behov for fast 72% 72% 72% inntekt) Vil være en del av virksomheten 49% 47% 51% Utrygt/usikkert (vil ha sikkerhet/trygghet i stedet for usikkerhet og stress) 32% 28% 35% Vil ikke søke nye jobber hele tiden 26% 25% 26% Har fast ansettelse i dag, hvorfor bytte? (Er vant med det) 21% 24% 19% Det er ikke langsiktig (kontinuitet er viktigst det er langsiktighet som gjelder) 20% 23% 18% Alder (høy alder, risiko for å bli først ut, risikofylt ved høy alder, vanskelig å få ny 8% 7% 8% Har prøvd/vil ikke ha (trivdes ikke, ikke verdt det, mye arbeid) 5% 5% 6% Annet 1% 1% 1% Blant de som kun kan tenke seg fast jobb er det hovedsakelig følelsen av trygghet de søker. Drøye 70 % har svart at de vil ha den økonomiske tryggheten en fast jobb gir, og 32 % har dessuten svart at de søker sikkerhet/trygghet framfor usikkerhet /stress. Utover dette er det viktig for ca. halvparten av respondentene å føle seg som en del av virksomheten, og en av fire vil ha langtidsutsikter i jobben framfor å søke jobb kontinuerlig. Den økonomiske tryggheten samt den allmenne trygghetsfølelsen er viktigst for de aller yngste og synker i takt med alderen, mens det motsatte som blir stadig viktigere å være en del av virksomheten. Blant de som i dag er midlertidig ansatte, er det en høyere andel som sa de vil ha følelsen av trygghet / sikkerhet, eller at de rett og slett ikke ønsker å se etter nye jobber hele tiden. 18

19 Hva tror du kommer til å påvirke kommunikatørens yrkesrolle på 5-10 års sikt, og på hvilken måte? 515 respondenter delte sitt syn på framtiden, et sammendrag presenteres under. De fleste svar omhandler på noen måte om at det som i størst grad vil påvirke kommunikatørens profesjonelle rolle er den videre utviklingen av nye former for media. Svarene handler både om sosiale medier og de økte krav til transparens og åpenhet, som disse medfører, men også om en ren teknologisk utvikling hvor det offentlige ganske fort flyttet mye av sin mediehverdag til mobil, men også til flere plattformer som stadig dukker opp. Dette fører til mer fragmentering av medielandskapet som kommunikatøren må kjenne til, forstå og kunne håndtere. Fartsområde vil bli preget av en økende spesialisering der kommunikasjon må tilpasses alle arenaer, et stadig raskere tempo i utviklingen gjør at generalister ikke vil være i stand til å gjøre det godt nok. Rent arbeidsmessig kommer kommunikasjonen å måtte skreddersys slik at den tilpasses den form for dialog som er i ferd med å dukke opp. Massekommunikasjon har dårligere gjennomslagskraft allerede i dag, en trend som bare vil fortsette. I tillegg er det flere respondenter som nevner at det vil bli viktigere å måle resultatene av kommunikasjonen. Med et stort antall kanaler vil det være viktig å vise at kommunikasjon i kanalene selskapet velger når de målene som er satt. Dette kan innebære andre former for mål enn rent økonomiske, så lenge det er en klar målsetting Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? 369 respondenter svarte på spørsmålet. De er enige om at utviklingen trolig vil skje innen sosiale/digitale medier, og at stillingene vil bli enda mer spesialiserte. En del av respondentene tvilte på om det ville bli så mange nye yrker, kun nye titler Men, det er ingen tvil hos respondentene om at antallet spesialister på alle mulige områder innen digitale/sosiale medier vil øke. Noen respondenter oppga mer spesifikke titler som Community manager, sosiale media managers og analytiker innen de ulike områdene (eks. blogganalytiker). Kun et fåtall svar omhandlet yrker utenfor det digitale området. 19

20 Velg ut den nominerte bedriften/organisasjonen som du mener er best på å kommunisere innen sin bransje Detaljhandel Rema % 42% 41% Moods of Norway 28% 26% 30% Kiwi 28% 28% 28% Annet 3% 4% 2% Rema 1000 er en klar vinner i kategorien detaljhandel Blant respondentene mellom år var det imidlertid veldig jevnt mellom Rema 1000 og Moods of Norway. For de eldste respondentene (over 50 år) var Kiwi som stod som vinner med 35 % av stemmene. I de øvrige nedbrytingene (sektor/arbeidsområde/ansettelsesform etc.) fantes det ingen store forskjeller mellom respondentene Forsikring/Bank/Finans DNB 68% 68% 69% Sparebank 1 16% 14% 17% Gjensidige 11% 12% 10% Annet 5% 7% 4% I finansbransjen var vinneren utvilsomt DNB. Det var hovedsakelig enighet om rekkefølgen på bankene i aldersgruppene. Skandiabanken var den kandidaten som oftest ble nevnt i annet-kategorien Reise/transport Hurtigruta 57% 56% 57% Oslo Lufthavn 35% 33% 37% Unibuss v/ styreleder Cato Hellesjø (konsernsjef i KTP) 5% 6% 5% Annet 3% 5% 2% Hurtigruten fikk over halvparten av stemme i kategorien reise/transport med Oslo Lufthavn som klar andreplass med 35 %. Heller ikke i denne kategorien var det store forskjeller mellom gruppene. De som hadde oppgitt et Annetsvar nevnte Norwegian. 20

21 Olje/gass/strøm Kværner 37% 38% 36% NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 36% 32% 39% OLF 18% 20% 16% Annet 9% 10% 9% I energikategorien var tøff kamp. Kværner fikk til slutt flertallet av stemmene, men blant kvinnene var det NVE som vant. Kværner fikk sine stemmer hovedsakelig fra de yngste respondentene, mens NVE (og OLF) ble sterkere i takt med stigende alder. NVE var også en tydelig vinner blant de som jobber innen offentlig sektor eller ideell organisasjon med 55 % av stemmene i begge sektorene. Også blant de som arbeider innen kommunikasjon eller informasjon var NVE vinneren. Imidlertid hadde 44 % av markedsførerne oppgitt Kværner. I kategorien Annet var det Statoil som ble trukket fram Offentlig (departement/etat/tilsyn)/politiske partier/ideelle organisasjoner Statsministerens kontor (SMK) 63% 65% 61% Riksadvokaten v/statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden 17% 15% 19% Bevar Hardanger 17% 15% 18% Annet 3% 5% 2% At Statsministerens kontor vant den offentlige kategorien er tydelig i samtlige grupper. Hvilken kandidat som fortjente andreplassen var det tydelig mer strid om. Det er ekstremt jevnt mellom de to kandidatene, ikke minst blant kjønnene. Den yngste gruppen ser heller Bevar Hardanger som andreplassen, i likhet med de som jobber i ideelle organisasjoner, de som er midlertidig ansatt eller driver egen virksomhet. Basert på geografisk område er det bare de som bor i postnummerområde som vil se Riksadvokaten v/statsadvokatene som andreplassen. Øvrige respondenter stemmer hovedsakelig på Bevar Hardanger. 21

22 8.2 Sosiale medier Hvilke av de sosiale mediene nedenfor bruker din virksomhet/bedrift i dag i sitt kommunikasjonsarbeid? Alla Privat sektor Offentlig sektor Facebook 79% 79% 73% Twitter 60% 56% 64% YouTube 44% 44% 43% LinkedIn 39% 48% 24% Bedriftens blogg 28% 31% 19% Flickr 15% 12% 26% Skype 13% 14% 10% Google+ 11% 14% 7% Annet 6% 6% 6% Vi benytter ikke sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet i dag 12% 11% 16% Andelen organisasjoner som ikke bruker sosiale medier fortsetter å minske. I 2010 lå andelen på 28 %, og i dag er andelen nede i 12 %. Imidlertid er det fremdeles en høyere andel av virksomheter i offentlig sektor som ikke bruker sosiale medier sammenlignet med privat sektor. De fem mest brukte mediene øker alle noe sammenlignet med fjoråret, men beholder sin plassering. Offentlig sektor benytter hovedsakelig Twitter og Flickr, men LinkedIn er mest brukt i privat sektor, i tillegg til egen bedriftsblogg og Google+. De som har en fast stilling har i noe større grad angitt at bedriften bruker sosiale medier, enn selvstendige næringsdrivende og de som er midlertidig ansatt. Selvstendige næringsdrivende er mer synlige på LinkedIn, Skype og Google+. Det var også mulig å oppgi et Annet-svar, hvilket 38 respondenter har gjort. De sosiale medier som da nevnes er: Yammer, Slideshare og Vimeo. 22

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk

Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk Prosjektnotat nr. 7-2014 Randi Lavik Mobilitet i ulike tjenestemarkeder, portaler og håndverkertjenester SIFO-survey hurtigstatistikk SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 7 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Unge voksne og lånefinansiert forbruk

Unge voksne og lånefinansiert forbruk Oppdragsrapport nr. 4-2011 Ragnhild Brusdal & Lisbet Berg SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 4 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997

Elisabeth Gulløy. Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997. 97/48 I Notater 1 1997 97/48 I Notater 1 1997 Elisabeth Gulløy Undersøkelse om personvern: Holdninger og erfaringer 1997 Avdeling for personstatistikk/seksjon for intervjuundersøkelser Innholdsfortegnelse NØKKELTALL FOR UNDERSØKELSEN

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg Prest i Bjørgvin En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme Ida Marie Høeg KIFO Notat nr 3/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...8 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...9 4.0 KOMPETANSEUTVIKLING...20

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer