KOMMUNIKATØREN 21. MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKATØREN 21. MARS"

Transkript

1 KOMMUNIKATØREN 21. MARS

2 1 Innhold 1 INNHOLD SAMMENDRAG BAKGRUNN & FORMÅL MÅLGRUPPE STRUKTUR & GJENNOMFØRING SVARFREKVENS PRESENTASJON AV RESULTAT UNDERSØKELSENS RESULTATER NÅVÆRENDE ARBEIDSSITUASJON Hvilken/hvilke ansettelsesform/-er har du i dag? Hvilken stillingstype har du i dag? Sitter du i ledergruppen i virksomheten du arbeider i? Innenfor hvilken sektor arbeider du i dag? Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Innenfor hvilket område arbeider du i dag? Hvordan fikk du jobben du har i dag? YRKESUTVIKLING Hvilken/hvilke kanaler/veier anser du for å være best for å finne ny jobb? Ønsker du å bytte jobb i løpet av året som kommer? Kan du tenke deg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse? Hva synes du er fordelene med en annen type ansettelse enn en fast ansettelse? Hvorfor kan du ikke tenke deg en annen ansettelsesform enn en fast ansettelse? Hva tror du kommer til å påvirke kommunikatørens yrkesrolle på 5-10 års sikt, og på hvilken måte? Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? Velg ut den nominerte bedriften/organisasjonen som du mener er best på å kommunisere innen sin bransje Detaljhandel Forsikring/Bank/Finans Reise/transport Olje/gass/strøm Offentlig (departement/etat/tilsyn)/politiske partier/ideelle organisasjoner SOSIALE MEDIER Hvilke av de sosiale mediene nedenfor bruker din virksomhet/bedrift i dag i sitt kommunikasjonsarbeid? Hvorfor bruker din organisasjon sosiale medier? Hvorfor bruker IKKE din organisasjon sosiale medier i sitt kommunikasjonsarbeid? Ser din organisasjon resultat av arbeidet med sosiale medier? Hvem har ansvaret for arbeidet med sosiale medier i din virksomhet/bedrift? KRISE Nevn en bedrift eller en organisasjon som du mener har håndtert en krise bra? Hva innebar krisen? På hvilken måte ble krisen håndtert bra? Har din bedrift en krise- og beredskapsplan? Hvor ofte oppdateres krise- og beredskapsplanen? Hvem i din bedrift er ansvarlig for krise- og beredskapsplaner? I hvilken grad opplever du at din bedrift er forberedt på krise- og beredskapssituasjoner? Finnes det i din organisasjon en handlingsplan for negative reaksjoner i sosiale medier? Hvor ofte har din bedrift trent på krise- og beredskapssituasjoner i løpet av de siste tre årene? Har din bedrift vært i en krise i 2011?

3 8.3.9 Mener du at kriser i din bedrift kunne vært unngått hvis topplederen hadde bedre kommunikasjonsevner? Hvem er det som fronter virksomheten i en krise- og beredskapssituasjon? Mener du at din organisasjon kan håndtere en krise uten hjelp av eksterne konsulenter? I hvor stor grad opplever du at norske toppledere viser gode kommunikasjonsevner i krisesituasjoner? HAR DU FOR ØVRIG NOEN KOMMENTARER SOM DU VIL DELE MED HAMMER & HANBORG? BAKGRUNN Er du mann eller kvinne? Hvor gammel er du? Hvilket postnummerområde bor du i? Hva er din høyeste fullførte utdanning?

4 2 Sammendrag Denne undersøkelsen sendes til samtlige kommunikatører i Hammer & Hanborgs kontaktnett og har blitt besvart av 801 personer. Målet med undersøkelsen har historisk vært å kartlegge hvordan kommunikatørene ser på sin nåværende arbeidssituasjon, hva som er viktig når de søker ny jobb, samt hvordan de ser på fremtidige arbeidsutsikter. I årets undersøkelse har vi gått videre med spørsmål om bedriftens bruk av sosiale medier, samt fordypet oss i spørsmål om organisasjoners kommunikasjon ved kriser. Om respondentene 55 % av respondentene er kvinner, 61 % har postnummer og 67 % er mellom år. Omtrent to tredjedeler arbeider innen privat sektor og neste 8 av 10 er i dag fast ansatt. Hele 95 % har høyere utdannelse. Seneste jobb kom via annonse, men fremover tror respondentene på kontakter og rekrutteringsbyråer. Som tidligere år er det en stor andel av respondentene som svarer at de fant sin forrige jobb via annonse, enten på internett eller på print. Når de senere blir spurt om hvilke kanaler som er best for å finne neste jobb er i og for seg annonser på internett på topp, men profesjonelle/private kontakter og rekrutteringsbyråer kommer deretter. Dessuten vil halvparten av respondentene bytte jobb i Fire tydelige vinnere og en tett kamp Respondentene fikk ta stilling til hvilke av de nominerte organisasjonene som var best på å kommunisere i respektive bransjer. Rema 1000 vant i detaljhandel, DNB i Forsikring/bank/finans, Hurtigruta i Resa/transport og Statsministerens kontor i kategorien offentlig/politiske partier/ideelle organisasjoner. Den tette kampen kom i kategorien olje/gass/strøm der Kværner vant knepent foran NVE. Sosiale medier modnes Større og større andel av respondentene har i de siste tre årens undersøkninger opplyst at deres bedrift/organisasjon benytter sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet. Dessuten benytter de i stor utstrekning flere ulike sosiale medier. Svarene tyder dessuten på at organisasjonene viser en modenhet i bruken av sosiale mediene då de framfor alt brukes for relasjons- og/eller varemerkebyggende kommunikasjon. Først på fjerde plass kommer alternativet å øke salget En krise håndteres med åpenhet Det første spørsmålet i temaet med krisespørsmål ba respondentene å ta stilling til en bedrift eller organisasjon som de anså hadde handtert en krise bra, deretter fulgte spørsmål om hvilken krise det gjaldt og hvordan den ble håndtert. Statsministerens kontor vant klart den åpne kåringen med den jobben som ble utført etter 22/7. En tydelig og åpen kommunikasjon som var både saklig og omsorgsfull gjorde at en nasjon i sjokk følte de fikk ta del i den informasjonen som var tilgjengelig. Det var ingen som prøvde å skjule noe. 4

5 Også for de andre som ble nevnt var det åpenhet som var årsaken til at de deres kommunikasjon ble opplevd som bra. Transparens underletter når allmenheten skal danne seg en oppfattelse. 5

6 3 Bakgrunn & Formål Hammer & Hanborg er et rekrutteringsselskap, spesialisert innen kommunikasjon, informasjon og markedsføring. Selskapet både leier ut personell og gjennomfører rekrutteringsoppdrag. Hammer & Hanborg har eksistert siden 1994, og en storkandidatundersøkelse har blitt gjennomført åtte ganger i Sverige. Dette er fjerde gang undersøkelsen har blitt gjort i det norske markedet. De tidligere undersøkelsene har blitt gjennomført i perioden Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kandidatene ser på sin nåværende arbeidssituasjon og hva som er viktig for dem når de søker jobb. Videre stiller vi spørsmål om hvordan kravene på arbeidsmarkedet forandres og hvordan det vil påvirke dem. De siste årene har vi valgt ut ett spesielt område som vi stiller spørsmål omkring akkurat i undersøkelsen det aktuelle året. I 2009 viet vi spesiell oppmerksomhet til finanskrisen, og i 2010 retter vi oppmerksomheten spesielt mot sosiale medier og hvordan disse påvirker bedriftenes kommunikasjonsarbeid. I 2011 fulgte vi opp sosiale medier og fordypet oss ytterligere i hvilke krav dette stilte til bedrifter i forhold til åpenhet og hva økt transparens medførte. I år har vi fokusert på krise den vanskelige kommunikasjonen; hvordan kommunisere i krise? 6

7 4 Målgruppe Målgruppen for undersøkelsen er samtlige kandidater som er registrert i Hammer & Hanborgs norske database. Nettverket består av 4164 personer, som selv har registrert seg på våre nettsider. 5 Struktur & Gjennomføring 7. februar ble undersøkelsen sendt ut via e-post til våre kandidater. Tre påminnelser ble deretter utsendt til respondentene som ikke svarte på den første utsendelsen. Disse ble sendt henholdsvis 13. og 17. og 21. februar. Svar mottatt til og med 26. februar inngår i resultatene. For andre året på rad, benyttet vi en ekstern link som Hammer & Hanborg la ut på sin hjemmeside samt postet på sin Facebookside. Slik kunne kommunikatører som ikke automatisk fikk tilsendt Kommunikatøren likevel svare på undersøkelsen. Totalt bestod undersøkelsen av 44 spørsmål. Det var imidlertid få som svarte på alle spørsmålene, en stor del skyldes oppfølgingsspørsmål fra tidligere svar. 6 Svarfrekvens Undersøkelsen ble sendt til 4164 personer via e-post. Av disse var 578 ikke kontaktbare, hvilket reduserte nettoutvalget til 3586 personer. Undersøkelsen ble besvart av 715 personer (svarfrekvens 20 %). I tillegg svarte 86 personer på undersøkelsen ved hjelp av den eksterne linken som ble postet på Hammer & Hanborgs hjemmeside. Totalt ble undersøkelsen besvart av 801 respondenter. 7

8 7 Presentasjon av resultat Resultatene presenteres med totaltall, samt med oppdeling på undergruppene oppgitt nedenfor i de tilfellene hvor det er store forskjeller mellom gruppene. Sammenlignet med 2011 har vi en noe høyere andel menn, flere respondenter i de eldre gruppene og en høyere andel som ikke arbeider innen privat sektor. Respondenter Antall Respondenter % Samtlige % Kjønn Mann Kvinne % 55 % Alder år år år 51 år eller eldre % 39 % 28 % 14 % Postnummer Øvrig Kan tenke seg noe annet enn fast stilling Arbeider innen Arbeidsområde Arbeidsstatus Ønsker å bytte jobb i løpet av året Ja Nei Privat sektor Offentlig sektor Ideell sektor Informasjon Kommunikasjon Markedsføring Fast ansatt Tidsbegrenset ansettelse Selvstendig næringsdrivende / frilans Arbeidssøkende Student Ja Nei % 22 % 17 % 28 % 72 % 67 % 24 % 9 % 33 % 73 % 33 % 77 % 12 % 8 % 8 % 3 % 47 % 53 % 8

9 8 Undersøkelsens resultater Nedenfor følger en sammenfattet rapport av resultatene for hvert spørsmål i undersøkelsen. 8.1 Nåværende arbeidssituasjon Hvilken/hvilke ansettelsesform/-er har du i dag? Fast stilling 77% 78% 75% Tidsbegrenset ansettelse (vikariat, prosjekt, etc.) 13% 12% 13% Selvstendig næringsdrivende 8% 10% 6% Arbeidssøker 7% 6% 8% Student 3% 2% 3% 77 % av respondentene er fast ansatt, hvilket er det høyeste resultatet siden 79 % i Den andre store forskjellen er at andelen arbeidssøkende er halvert fra 14 %, - 7 %, hvilket er en morsom utvikling. Nedgangen i andel arbeidsledige kan skyldes kvinner som isteden har økt andelen fast ansettelse. Forskjell mellom kjønnene skyldes fremdeles at flere kvinner enn menn er midlertidig ansatt. Den yngste gruppen, mellom år, representerer i størst grad de tidsbegrensede ansatte (26 %) og arbeidssøkende (15 %). Deretter er det minimale forskjeller mellom aldersgruppene, med unntak av at de over 50 har en høyere andel av selvstendig næringsdrivende (18 %). Tidsbegrensede ansettelser og arbeidssøkende er vanligst i postnummerområdene øvrig, henholdsvis 21 % og 11 %. Tidsbegrensende ansettelser er vanligst i ideell sektor (20 %) og blant de som vil bytte jobb det kommende året (18 %). 9

10 8.1.2 Hvilken stillingstype har du i dag? Junior 10% 5% 14% Spesialist 41% 44% 38% Leder 42% 44% 41% Jobber ikke innen kommunikasjon/ informasjon/markedsføring i dag 7% 6% 7% I årets undersøkelse la vi til kategorien Junior, hvilket gjør det vanskeligere å sammenligne med tidligere undersøkelser. Imidlertid kan vi konstatere at andelen respondenter som ikke jobber innen kommunikasjon/informasjon/markedsføring i dag er redusert fra 10 % til 7 %. Det er dermed en høyere andel av kommunikatørene som arbeider innen bransjen. I tillegg ser vi en tydelig trend blant andelen sjefer, der kvinnene tar innpå mennene. For to år siden var forskjellen mellom kjønnene på 13 prosentpoeng, 2011 var redusert til ti, og nå altså bare tre prosentpoeng. Utover dette er fordelingen mellom junior/spesialist ulik da kvinnene utgjør en høyere andel, mens mennene representerer en høyere andel spesialister. Lederandelen øker med stigende alder og er høy blant dem som har fast ansettelse (49 %) og blant dem som ikke ønsker å bytte jobb det nærmeste året (48 %) Sitter du i ledergruppen i virksomheten du arbeider i? Ja 69% 66% 71% Nei 32% 35% 29% Respondentene som på forrige spørsmål svarte at de var sjef/leder fikk et oppfølgingsspørsmål om de sitter i ledergruppen i sine virksomheter. Nesten 7 av 10 sjefer gjør dette, noen flere kvinner enn menn. Andelen som sitter i ledergruppen øker med alder og er litt vanligere blant dem som jobber i offentlig eller ideell sektor (73 % og 86 %) enn de som jobber i privat sektor (64 %). De som ønsker å bytte jobb det nærmeste året har en noe lavere andel som sitter i ledergruppen (65 %). 10

11 8.1.4 Innenfor hvilken sektor arbeider du i dag? Privat sektor 67% 68% 66% Offentlig sektor 24% 23% 25% Ideell organisasjon 10% 10% 9% I årets undersøkelse måles den laveste andelen noensinne som arbeider i privat sektor. I 2010 var det 69 %, og i 2011; 73 %. Isteden øker andelen både innen offentlig sektor og ideelle organisasjoner. Det er ingen vesentlige forandringer blant kjønnene, der den eneste endringen er at kvinnene i noen større grad arbeider innen offentlig sektor. Offentlig sektor har en høyere andel (28 %) blant dem som bor i øvrige postnummerområder, samt blant dem som jobber med informasjon eller kommunikasjon, sammenlignet med dem som arbeider med markedsføring (der bare 10 % arbeider innen offentlig sektor). Også blant de som vil bytte jobb det kommende året er det en noe høyere andel (26 %) som arbeider innen offentlig sektor. 11

12 8.1.5 Hvilken bransje arbeider du hovedsakelig innenfor? Reklame/PR/Kommunikasjon 16% 20% 13% Myndigheter/Stat/Kommune 12% 14% 10% Fagforbund/Interesseorganisasjon/ Bransjeorganisasjon 8% 8% 8% IT/Telecom 6% 5% 7% Media/Forlagsbransje 6% 4% 8% Konsulentvirksomhet 5% 6% 5% Olje/Gass/Energi 5% 5% 5% Utdanning/Forskning 5% 3% 6% Bank/Finans 4% 2% 5% Bygg/Anlegg/Eiendom 4% 2% 5% Detaljhandel 4% 4% 3% Transport/Spedisjon 3% 5% 2% Kultur 3% 2% 3% Forbruksvarer/Drikke/Tobakk 2% 3% 2% Industri 2% 2% 2% Helse/Pleie/Omsorg 2% 2% 2% Reiser/Flytrafikk 1% 1% 2% Kraft/Energi 1% 1% 2% Forsikring 1% 1% 1% Restaurant/Hotell/Turisme 1% 1% 2% Legemiddel/Medisin/Kjemi 1% 1% 1% Elektronikk/Teknikk 1% 0% 2% Miljø 1% 0% 1% Skog/Trevare/Papir 0% 0% 0% Annen bransje 8% 9% 8% Den største bransjen utgjør også i år; reklame/pr eller kommunikasjon til tross for at andelen er redusert fra 20 til 16 %. Fjorårets tredjeplass Media/Forlagsbransjen reduserer fra 10 % til 6 % og synkes dermed ned til en femte plass. Isteden klatrer fagforbund/intresseorganisasjon/bransjeorganisasjon på listen. De som har svart Annen bransje har hatt anledning til å angi hvilken bransje de arbeider i. De 54 personer som gjorde det har ingen tydelige fellestrekk, men en del av dem som har angitt noe her er Politikk, Medlemsorganisasjoner, Event, Kirke, Fiske, Maritim industri med fler. Fortsatt er reklamebransjen størst blant de yngste respondentene, og på motsatt side er andelene stigende i det offentlige og ideell sektor i takt med stigende alder. Tidsbegrensede ansatte er mest fremtredende innen myndigheter eller fagforbund/intresseorganisasjoner. Reklamebransjen og media-/forlagsbransjen er også vanlige blant selvstendig næringsdrivende. 12

13 8.1.6 Innenfor hvilket område arbeider du i dag? Informasjon 34% 37% 31% Kommunikasjon 73% 73% 73% Markedsføring 33% 33% 33% Annet 21% 19% 22% Sammenlignet med tidligere år øker andelen som arbeider innen kommunikasjon fra 64 % til 73 %, i kontrast til andelen som svarer Markedsføring eller Annet. Respondentene kunne angi mer enn et svaralternativ på dette spørsmålet. Femtedelen som har svart Annet har hatt anledning til å skrive inn hvilket område de arbeider innen. De har da blant annet skrevet: Administrasjon, Journalistikk, Salg, Web/Sosiale medier, Rådgivning, Branding, Ledelse, Grafisk Design og Forsikring. De yngste respondentene er ikke like dominerende innenfor kommunikasjonsområdet. I privat sektor, har markedsføring høyere andeler enn gjennomsnittet og i ideelle organisasjoner arbeider hele 54 % med informasjon. Den største overlappingen finner vi blant dem som har angitt at de arbeider innen informasjon, der hele 83 % også har angitt at de arbeider med kommunikasjon og 43 % innen markedsføring. 13

14 8.1.7 Hvordan fikk du jobben du har i dag? Annonse/internett 25% 25% 25% Rekrutteringsselskap/Headhunter 18% 16% 20% Annonse/trykket medium 14% 14% 13% Profesjonelle kontakter 12% 11% 13% Private kontakter 11% 13% 9% Intern rekruttering 11% 10% 11% Åpen søknad 3% 3% 4% LinkedIn 1% 0% 1% Twitter 1% 2% 0% NAV 1% 1% 1% Facebook 1% 0% 1% Annen måte. 4% 5% 3% I toppen av tabellen er det nesten ingen forandringer; ca. en fjerdedel av respondentene oppgir at de fikk sin siste jobb gjennom stillingsannonser på internett. 18 % gikk via et rekrutteringsbyrå. Fjorårets topp tre private kontakter synker derimot fra 14 til 11 % til en femte plass. Det er en ytterligere reduksjon fra 17 % i Annonser/trykket medium øker imidlertid med tre prosentpoeng og de profesjonelle kontaktene øker med ett prosentpoeng, og går fra sjette til fjerde plass. De tre navngitte sosiale kanalene får alle én prosent, men det er forskjell blant kjønnene. Menn bruker Twitter i større grad enn kvinner, som på sin side bruker Facebook/LinkedIn. De som har svar Annen måte har hovedsakelig startet eget firma eller blitt kontaktet direkte av bedriften. Annonser i trykte medier benyttes tilnærmet ikke i det hele tatt av de yngste respondentene som i hovedsak benytter seg av annonser på nett, rekrutteringsbyråer eller profesjonelle kontakter. Annonser i trykte medier øker i popularitet i takt med alderen. De som kun ønsker fast jobb utgjør en større andel av rekrutteringsbyråene eller annonser i trykte medier. For de som arbeider innen offentlig sektor eller ideell organisasjon er det annonser, både på print og nett, som får de høyeste verdiene, sammenlignet med de som jobber innen privat sektor. I sistnevnte er det vanligst med byrå og kontakter. 14

15 Yrkesutvikling Hvilken/hvilke kanaler/veier anser du for å være best for å finne ny jobb? Annonse/internett 58% 52% 62% Profesjonelle kontakter 53% 54% 53% Rekrutteringsselskap/headhunter 50% 48% 52% Private kontakter 37% 40% 35% Intern rekruttering 16% 13% 18% LinkedIn 14% 15% 13% Annonse/trykket medium 12% 11% 13% NAV 5% 4% 6% Åpen søknad 4% 4% 4% Twitter 3% 3% 2% Facebook 2% 3% 2% Annen måte 2% 2% 2% Våre respondenter ser fremdeles på stillingsannonser på nett som den beste kanalen for å finne ny jobb; flere kvinner enn menn. Profesjonelle kontakter har deretter økt noe og kommer foran rekrutteringsbyråer som dermed synker til en tredje plass. Deretter er avstanden lang til private kontakter, som kommer på fjerdeplass. Fjorårets kategori Sosiale medier, f.eks. Facebook er i år oppdelt i de forskjellige sosiale kanalene der LinkedIn kommer best ut med 14 %. Facebook kommer dårligst ut på listen med 2 %. Interessant er det også at til tross for at 1% (se tabell 8.17) av respondentene har fått sin nåværende jobb via NAV er det 5 % som anser NAV som den beste kanalen for å finne ny jobb. De få som svarte Annen måte har skrevet finn.no/finnjobb eller kommunikasjonsforeningen. Internettannonser og ulike sosiale nettverk får høyere andeler hos de yngste respondentene, men unntak av Facebook som bare får 2 % hos de yngste, og 3 % av menn mellom år. Har de under 30 delt sine sosiale nettverk i private og profesjonelle kontakter og ser det som mer sannsynlig å bruke Facebook når de skal finne sin neste jobb? Profesjonelle kontakter og rekrutteringsbyråer er mets interessante for de mellom år, mens respondentene over 50 år forholder seg til trykte annonser. Internettannonser og trykte annonser sees som mer interessante i offentlig sektor og ideelle organisasjoner, mens de i privat sektor forholder seg til kontakter og rekrutteringsbyråer i større grad. Det er interessant å gjøre en rask sammenligning med hvordan respondentene faktisk fikk sin siste jobb. De fleste, 25 %, fikk sin siste jobb gjennom stillingsannonse/internett, mens rekrutteringsbyråer kom på andreplass med 18 % og trykte annonser på tredje plass med 14 %. Resultatene viser at respondentene 15

16 overvurderer profesjonelle kontakter, og undervurderer rekrutteringsbyråene samt trykte annonser Ønsker du å bytte jobb i løpet av året som kommer? Ja 46% 48% 45% Nei 54% 52% 55% Omtrent halvparten av respondentene kunne tenke seg å skifte jobb det nærmeste året, med en høyere andel menn enn kvinner. Aldersmessig er det fremdeles de mellom år og de over 40 som vil bytte jobb. Blant de som kunne tenke seg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse er det hele 56 % som vil bytte, og for de som arbeider innen offentlig sektor eller ideell organisasjon er det % som vil bytte. 65 % av de som i dag har en tidsbegrenset ansettelse vil bytte jobb det nærmeste året, sammenlignet med 44 % blant de som har fast jobb. 16

17 Kan du tenke deg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse? Ja 28% 32% 25% Nei 72% 68% 75% Kun 28 % av respondentene kan tenke seg en annen ansettelsesform enn fast ansettelse. Spørsmålet har vært fraværende et år, men sammenligner vi med svaret fra 2010 er svaret redusert med 9 prosentpoeng. Det er hovedsakelig de yngste og eldste respondentene som kunne tenke seg andre ansettelsesformer. Blant de mellom år er det færre enn hver fjerde respondent som kan tenke seg det. Blant de som i dag har en tidsbegrenset stilling ønsker halvparten egentlig fast jobb og motsatt blant de som har fast jobb i dag er det bare 17 % som kan tenke seg en annen ansettelsesform Hva synes du er fordelene med en annen type ansettelse enn en fast ansettelse? Frihet/Fleksibilitet 54% 56% 53% Får prøve ulike bransjer 35% 35% 35% Kompetanseutvikling 30% 21% 39% Bygge erfaring 30% 28% 32% Kan bedre styre arbeidstid og fritid 27% 30% 25% Mulighet for prosjektarbeid 27% 21% 32% Større muligheter for å delta i endrings- og utviklingsprosesser 21% 20% 21% Større utfordring 16% 15% 17% Kan tjene mer penger 14% 19% 8% Konsulentstatus 9% 11% 6% Annet 2% 1% 3% Bland de som kan tenke seg andre former for ansettelse enn fast jobb er det svaralternativene økt frihet og fleksibilitet som frister. Å prøve andre bransjer, utvikle egen kompetanse og bygge erfaring er også sterke alternativer. Å tjene mer penger kommer langt ned på listen, og er ikke er grunn for mer enn 14 % av respondentene som kunne velge maksimal tre svaralternativer. For de yngste respondentene er ikke økt frihet og mulighet til å styre egen arbeidstid og fritid like viktig, som for de som har arbeidet lenger. For de yngre er det isteden muligheten for kompetanseutvikling og å bygge erfaring som er avgjørende. Et alternativ som tydelig øker med stigende alder er at det gir større muligheter for å delta i endrings- og utviklingsprosesser. 17

18 Hvorfor kan du ikke tenke deg en annen ansettelsesform enn en fast ansettelse? Økonomisk trygghet (har familie, hus, lån, forsørgerplikt, faste utgifter behov for fast 72% 72% 72% inntekt) Vil være en del av virksomheten 49% 47% 51% Utrygt/usikkert (vil ha sikkerhet/trygghet i stedet for usikkerhet og stress) 32% 28% 35% Vil ikke søke nye jobber hele tiden 26% 25% 26% Har fast ansettelse i dag, hvorfor bytte? (Er vant med det) 21% 24% 19% Det er ikke langsiktig (kontinuitet er viktigst det er langsiktighet som gjelder) 20% 23% 18% Alder (høy alder, risiko for å bli først ut, risikofylt ved høy alder, vanskelig å få ny 8% 7% 8% Har prøvd/vil ikke ha (trivdes ikke, ikke verdt det, mye arbeid) 5% 5% 6% Annet 1% 1% 1% Blant de som kun kan tenke seg fast jobb er det hovedsakelig følelsen av trygghet de søker. Drøye 70 % har svart at de vil ha den økonomiske tryggheten en fast jobb gir, og 32 % har dessuten svart at de søker sikkerhet/trygghet framfor usikkerhet /stress. Utover dette er det viktig for ca. halvparten av respondentene å føle seg som en del av virksomheten, og en av fire vil ha langtidsutsikter i jobben framfor å søke jobb kontinuerlig. Den økonomiske tryggheten samt den allmenne trygghetsfølelsen er viktigst for de aller yngste og synker i takt med alderen, mens det motsatte som blir stadig viktigere å være en del av virksomheten. Blant de som i dag er midlertidig ansatte, er det en høyere andel som sa de vil ha følelsen av trygghet / sikkerhet, eller at de rett og slett ikke ønsker å se etter nye jobber hele tiden. 18

19 Hva tror du kommer til å påvirke kommunikatørens yrkesrolle på 5-10 års sikt, og på hvilken måte? 515 respondenter delte sitt syn på framtiden, et sammendrag presenteres under. De fleste svar omhandler på noen måte om at det som i størst grad vil påvirke kommunikatørens profesjonelle rolle er den videre utviklingen av nye former for media. Svarene handler både om sosiale medier og de økte krav til transparens og åpenhet, som disse medfører, men også om en ren teknologisk utvikling hvor det offentlige ganske fort flyttet mye av sin mediehverdag til mobil, men også til flere plattformer som stadig dukker opp. Dette fører til mer fragmentering av medielandskapet som kommunikatøren må kjenne til, forstå og kunne håndtere. Fartsområde vil bli preget av en økende spesialisering der kommunikasjon må tilpasses alle arenaer, et stadig raskere tempo i utviklingen gjør at generalister ikke vil være i stand til å gjøre det godt nok. Rent arbeidsmessig kommer kommunikasjonen å måtte skreddersys slik at den tilpasses den form for dialog som er i ferd med å dukke opp. Massekommunikasjon har dårligere gjennomslagskraft allerede i dag, en trend som bare vil fortsette. I tillegg er det flere respondenter som nevner at det vil bli viktigere å måle resultatene av kommunikasjonen. Med et stort antall kanaler vil det være viktig å vise at kommunikasjon i kanalene selskapet velger når de målene som er satt. Dette kan innebære andre former for mål enn rent økonomiske, så lenge det er en klar målsetting Hvilke nye yrker innenfor kommunikasjonsområdet tror du vil finnes om 5-10 år? 369 respondenter svarte på spørsmålet. De er enige om at utviklingen trolig vil skje innen sosiale/digitale medier, og at stillingene vil bli enda mer spesialiserte. En del av respondentene tvilte på om det ville bli så mange nye yrker, kun nye titler Men, det er ingen tvil hos respondentene om at antallet spesialister på alle mulige områder innen digitale/sosiale medier vil øke. Noen respondenter oppga mer spesifikke titler som Community manager, sosiale media managers og analytiker innen de ulike områdene (eks. blogganalytiker). Kun et fåtall svar omhandlet yrker utenfor det digitale området. 19

20 Velg ut den nominerte bedriften/organisasjonen som du mener er best på å kommunisere innen sin bransje Detaljhandel Rema % 42% 41% Moods of Norway 28% 26% 30% Kiwi 28% 28% 28% Annet 3% 4% 2% Rema 1000 er en klar vinner i kategorien detaljhandel Blant respondentene mellom år var det imidlertid veldig jevnt mellom Rema 1000 og Moods of Norway. For de eldste respondentene (over 50 år) var Kiwi som stod som vinner med 35 % av stemmene. I de øvrige nedbrytingene (sektor/arbeidsområde/ansettelsesform etc.) fantes det ingen store forskjeller mellom respondentene Forsikring/Bank/Finans DNB 68% 68% 69% Sparebank 1 16% 14% 17% Gjensidige 11% 12% 10% Annet 5% 7% 4% I finansbransjen var vinneren utvilsomt DNB. Det var hovedsakelig enighet om rekkefølgen på bankene i aldersgruppene. Skandiabanken var den kandidaten som oftest ble nevnt i annet-kategorien Reise/transport Hurtigruta 57% 56% 57% Oslo Lufthavn 35% 33% 37% Unibuss v/ styreleder Cato Hellesjø (konsernsjef i KTP) 5% 6% 5% Annet 3% 5% 2% Hurtigruten fikk over halvparten av stemme i kategorien reise/transport med Oslo Lufthavn som klar andreplass med 35 %. Heller ikke i denne kategorien var det store forskjeller mellom gruppene. De som hadde oppgitt et Annetsvar nevnte Norwegian. 20

21 Olje/gass/strøm Kværner 37% 38% 36% NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 36% 32% 39% OLF 18% 20% 16% Annet 9% 10% 9% I energikategorien var tøff kamp. Kværner fikk til slutt flertallet av stemmene, men blant kvinnene var det NVE som vant. Kværner fikk sine stemmer hovedsakelig fra de yngste respondentene, mens NVE (og OLF) ble sterkere i takt med stigende alder. NVE var også en tydelig vinner blant de som jobber innen offentlig sektor eller ideell organisasjon med 55 % av stemmene i begge sektorene. Også blant de som arbeider innen kommunikasjon eller informasjon var NVE vinneren. Imidlertid hadde 44 % av markedsførerne oppgitt Kværner. I kategorien Annet var det Statoil som ble trukket fram Offentlig (departement/etat/tilsyn)/politiske partier/ideelle organisasjoner Statsministerens kontor (SMK) 63% 65% 61% Riksadvokaten v/statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden 17% 15% 19% Bevar Hardanger 17% 15% 18% Annet 3% 5% 2% At Statsministerens kontor vant den offentlige kategorien er tydelig i samtlige grupper. Hvilken kandidat som fortjente andreplassen var det tydelig mer strid om. Det er ekstremt jevnt mellom de to kandidatene, ikke minst blant kjønnene. Den yngste gruppen ser heller Bevar Hardanger som andreplassen, i likhet med de som jobber i ideelle organisasjoner, de som er midlertidig ansatt eller driver egen virksomhet. Basert på geografisk område er det bare de som bor i postnummerområde som vil se Riksadvokaten v/statsadvokatene som andreplassen. Øvrige respondenter stemmer hovedsakelig på Bevar Hardanger. 21

22 8.2 Sosiale medier Hvilke av de sosiale mediene nedenfor bruker din virksomhet/bedrift i dag i sitt kommunikasjonsarbeid? Alla Privat sektor Offentlig sektor Facebook 79% 79% 73% Twitter 60% 56% 64% YouTube 44% 44% 43% LinkedIn 39% 48% 24% Bedriftens blogg 28% 31% 19% Flickr 15% 12% 26% Skype 13% 14% 10% Google+ 11% 14% 7% Annet 6% 6% 6% Vi benytter ikke sosiale medier i kommunikasjonsarbeidet i dag 12% 11% 16% Andelen organisasjoner som ikke bruker sosiale medier fortsetter å minske. I 2010 lå andelen på 28 %, og i dag er andelen nede i 12 %. Imidlertid er det fremdeles en høyere andel av virksomheter i offentlig sektor som ikke bruker sosiale medier sammenlignet med privat sektor. De fem mest brukte mediene øker alle noe sammenlignet med fjoråret, men beholder sin plassering. Offentlig sektor benytter hovedsakelig Twitter og Flickr, men LinkedIn er mest brukt i privat sektor, i tillegg til egen bedriftsblogg og Google+. De som har en fast stilling har i noe større grad angitt at bedriften bruker sosiale medier, enn selvstendige næringsdrivende og de som er midlertidig ansatt. Selvstendige næringsdrivende er mer synlige på LinkedIn, Skype og Google+. Det var også mulig å oppgi et Annet-svar, hvilket 38 respondenter har gjort. De sosiale medier som da nevnes er: Yammer, Slideshare og Vimeo. 22

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Tema 2013: Tillit 12. mars 2013

Tema 2013: Tillit 12. mars 2013 Tema 2013: Tillit 12. mars 2013 Kommunikatøren 2013 Hammer & Hanborg 2 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3 MÅLGRUPPE... 6 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 6 5 SVARFREKVENS... 6 6 PRESENTASJON

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... Kommunikatøren 2015 Tema Digital transformasjon 2 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3 MÅLGRUPPE... 6 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 6 5 SVARFREKVENS... 6 6 PRESENTASJON AV RESULTAT...

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Den grenseløse arbeidsplassen

Den grenseløse arbeidsplassen Manpower Work Life Rapport 2011 Den grenseløse arbeidsplassen To dager i uken hjemmefra er passe Det grenseløse arbeidet handler blant annet om muligheten til å jobbe fra andre geografiske steder enn arbeidsplassen.

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. LØNN FORTSATT DET VIKTIGSTE NÅR NORDMENN SØKER NY JOBB I Manpower Worklife stilles regelmessig

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige?

Hvordan fungerer tiltaksgarantiordninger for unge og langtidsledige? Hvordan fungerer ordninger for unge og langtidsledige? Av Heidi Vannevjen SaMMENDRAG I 29 ble det innført ordninger for unge mellom 2 og 24 år og langtidsledige som hadde vært ledige i to år. Garantien

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT-kompetanse Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød 8. IKT-kompetanse Kompetanse innen informasjonsteknologi er avgjørende for et velfungerende Informasjonssamfunn. For

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Norske virksomheters bruk av sosiale medier

Norske virksomheters bruk av sosiale medier Rapport høst 2011: Norske virksomheters bruk av sosiale medier Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Oslo,.10.2011 Rapporten fra Dataforeningen er åpent tilgjengelig. Vennligst

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

Presentasjon Bacheloroppgave 25

Presentasjon Bacheloroppgave 25 Presentasjon Bacheloroppgave 25 Studenters bruk av sosiale medier i utdanning og næringsliv Av Kim André Bjerkestrand og Håkon Olesen Hvem tildelte oppgaven? Høgskolen i Sør-Trøndelag Oppgavestiller: Thor

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen

Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Karrieresenteret er en del av Studentsamskipnaden I Bergen Hvordan går det med studentene underveis og etterpå? Rådgiverseminar 22.10.2013 Rønnaug Tveit, daglig leder Hvem kommer til Karrieresenteret? Den ferske studenten: Rett fra videregående Forvirret og usikker

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt

Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt Enkle grep for å få en hel bransje å annonsere mobilt MBLs markedsdager 10. mars 2014 Lise K. Olsen Mobil- og tabletansvarlig, E24 Nicolas Tidhammar Daglig leder og partner, Whydentify Mobilen tar stadig

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet. Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet Arbeidstakere og arbeidsgiveres holdninger til hiv i arbeidslivet Spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Helsedirektoratet TNS 0..0 /R.H. Innhold Om undersøkelsen Oppsummering av hovedfunn Kunnskap

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer