INNHOLDSFORTEGNELSE. Halvårsplan våren 2015 side 3. Praktiske opplysninger side 3. Opptak side 3. Feriestengning side 3. Planleggingsdager side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Halvårsplan våren 2015 side 3. Praktiske opplysninger side 3. Opptak side 3. Feriestengning side 3. Planleggingsdager side 3"

Transkript

1 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan våren 2015 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Opptak side 3 Feriestengning side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring side 3 Bilder / video side 4 Sammenslåing av barnehagene side 4 Barnehagens personale side 4 Barnegruppa side 5 Kulturbarnehagen side 5 FORUT side 6 Aktivitetsplan for Ålen barnehage side 7 Aktiviteter for de ulike aldersgruppene side 8 Klær side 10 2

3 HALVÅRSPLAN VÅR 2015 Beskriver hva som skal vektlegges i perioden til Bygger på: Lov om barnehager med forskrifter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Virksomhetsplan for barnehagene i Holtålen PRAKTISKE OPPLYSNINGER Åpningstid Telefon Mobil Fax E-post Informasjon om barnehagene finnes på kommunens hjemmesider. Barn og unge Barnehager (barnehageruta 2014/2015, vedtekter, virksomhetsplan, tilpasset opplæring) Ålen barnehage (halvårsplan vår 2015) OPPTAK Det er vedtatt at det skal være ett årlig opptak i barnehagene. Dvs. de som ønsker ny barnehageplass eller endring av barnehageplass i løpet av kommende barnehageår må søke innen fristen som er 1.mars. FERIESTEGNING Dette blir i uke 29, 30, 31. Nytt barnehageår starter mandag Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri. Vi kommer til å sende ut en forespørsel når dere skal benytte den 4.uken. Fristen for innlevering blir PLANLEGGINGSDAGER Planleggingsdager dette halvåret er mandag 4.mai og tirsdag 5.mai FRAMMØTE Personalet ønsker at alle barna skal ha kommet til barnehagen innen kl Det er da felles aktivitetene starter. Frokost: Kommer barna etter kl må de ha spist frokost hjemme. Gi beskjed til barnehagen hvis barnet skal ha fri / ikke kommer i barnehagen. BURSDAGSFEIRING Når barna har bursdag lager vi et varmmåltid i barnehagen. Barna får selv være med å bestemme hva de skal spise ut i fra noen alternativer. Vi lager krone og har bursdagssamling der barnet settes i fokus. 3

4 BILDER / VIDEO Bilder eller video som foreldre/foresatte tar i barnehagen, må kun benyttes til privat formål og ikke legges ut på ulike nettsider. SAMMENSLÅING AV BARNEHAGENE Kommunestyret har vedtatt å omdisponere Ålen barnehage til all aktivitetshus. Barna i Ålen skal samles under samme «tak» og derfor vil Elvland barnehage bli bygd på slik at det blir plass til alle. Prosessen har begynt og det vil sannsynlig bli flytting rundt årsskiftet 2015/2016. Dere vil få informasjon underveis både skriftlig og evt foreldremøter. To godt etablerte barnehager skal bli til en! Personalet har startet samarbeidet og skal bruke planleggingsdagene i mai til å drøfte pedagogiske utfordringer og til å bli bedre kjent. Ragnhild Dåsnes fra NAV arbeidslivssenter skal ha et opplegg for personalet på planleggingsdagene og hovedfokuset her blir kommunikasjon. BARNEHAGENS PERSONALE ÅLEN BARNEHAGE Styrer Randi Aasen SKJERTUVA Pedagogisk leder Pedagogisk leder Barne- og ungdomsarbeider Assistent Lærling Marita Grøtådal Laila Grøtådal Kristin Grønli Bente Gjære Tyra Gullikstad Klokkervold STENHÅGGÅN Pedagogisk leder Pedagogisk leder Barne- og ungdomsarbeider Barne- og ungdomsarbeider Praksisplass Tone Trygstad Bakås Hanne Aasen Gunn Elin Nyrønning Laila Vollan Bergh Manuel Lagos Vikarer som blir brukt: Fiorella Barci Vibecke Engesvold 4

5 BARNEGRUPPA Våren 2015 har 30 barn plass ved Ålen barnehage. På Stenhåggån er det 20 barn og på Skjertuva er det 10 barn. Mange barn gjør at vi deler barna mye inn i mindre grupper. I tillegg brukes grillhytta til turer. Etterhvert kommer vi til å ta i bruk jordet til skiaktiviteter. Det vil også bli noen turer til skitrekket og andre plasser i nærområdet. Navn Aldersgruppe Ansvarlige voksne Dager Stortromma 9 barn født 2009 Hanne Mandag og torsdag Marakas 5 barn født 2010 Tone Triangel 6 barn født 2011 Tone Kastanjetter 5 barn født 2012 Marita / Laila G Rytme-egg 5 barn født 2013 Marita / Laila G KULTURBARNEHAGEN I Ålen kulturbarnehage tenker vi at kultur er musikk, dans, drama, forming, leker, friluftsliv og nærmiljø. Vi legger vekt på å gi barna opplevelser og erfaringer slik at de kan være med å skape sin egen kultur. Rommene skal være utformet slik at de innbyr til inspirasjon og kreativitet Prosessen er viktigere enn produktet Barna skal få kjennskap til egen og andres kulturer At barna får mulighet til å utvikle sine evner og talent individuelt og i samarbeid med andre. Vektlegging av de estetiske fagene Samarbeid med kulturskolen I vår barnehage: Sier vi HEI og HADE til hverandre RESPEKTERER vi hverandre Viser vi OMSORG for hverandre Ålen barnehage samarbeider med Holtålen kulturskole. Kulturskole elever kommer til barnehagen og har huskonsert en gang per mnd. Mari Eggen som er ansatt ved kulturskolen har musikkbarnehage for Marakas hver tirsdag fra Ina Kostova som er ballettinstruktør ved kulturskolen skal ha dans for Stortromma hver tirsdag fra Bygda vår Høsten 2013 hadde Ålen barnehage fokus på vår egen bygd og tradisjoner som finnes der. I 2015 ønsker vi å fortsette å ha fokus på dialektord fra bygda vår. Begge avdelingene vil i samme periode ha samme dialektord. Hvilke ord som er i de ulike periodene blir hengt opp i gangen og kommer på periodeskriv som dere vil få utdelt avdelingsvis. Friluftslivets år Friluftslivets år markeres i 2015 for å bidra til varig økt deltakelse i friluftsliv, og gi økt oppmerksomhet om friluftslivet. Mye av det pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagen kan gjøres ute. Vi markerer friluftslivets år på barnehagedagen tirsdag 10.mars ved å servere vafler, kaffe ol. ute i barnehagens nærområde. Beste Praksis Vi har ikke valgt et nytt fokusområde/beste Praksis for våren Vi skal isteden sette fokus på sammenslåing av barnehagene. 5

6 FORUT Denne våren skal vi delta på FORUTs barneaksjon «GODE VENNER I NEPAL». Dette er et pedagogisk opplegg, som dekker mange aktuelle læringsmål i barnehagen. Det legges vekt på demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser. FORUT ønsker at barn i Norge skal lære om barn i andre land. FORUT ønsker også at barn i Norge skal forstå at det går an å hjelpe dem som ikke har det så bra som oss. Årets barneaksjon er fra et lite sted som heter Makkai Tar - noen mil øst for Katmandu. Her bor Biswas på snart fire år og og Nischal på fem år med sine familier. Vi følger også ei jente som heter Puspa. Hun er seks år og bor sammen med storesøsteren sin på et hjem for jenter, fordi de ikke har noen familie å bo sammen med. Puspa og storesøster Nischal og Biswas sier namasté FORUT festival Vi avslutter FORUTs barneaksjon med en basar den 12.mai sammen med Elvland barnehage. Den årlige sommerfesten blir som en del av dette. Det blir underholdning, avslutning for førskolebarna og basar! Det hele skal foregå i Rallaren fra kl Både foreldre, søsken og besteforeldre vil bli invitert. Det blir ikke en egen dag med besteforeldrekaffe denne våren! 6

7 AKTIVITETSPLAN FOR ÅLEN BARNEHAGE Våren 2015 Dato/dag Tema Hvem skal være med Ansvarlige voksne Januar Tur til Harsjøen Alle førskolebarna Hanne Fredag 6. februar Samefolkets dag Alle barna Hanne Uke 11 Vinteruke. Alle Ped.lederne mars Tirsdag 10.mars Barnehagedagen 2015: De som har barnehagedag. Tone og Gunn Elin Vi vil ut! 2015 friluftslivets år. Ulike aktiviteter på jordet og servering av vafler for forbi passerende. Uke 16 Foreldresamtaler Førskolebarna Hanne Tirsdag 12.mai Torsdag 4.juni FORUT festival i Rallaren sammen med Elvland barnehage Fotografering Kl Alle barnehagebarna, søsken, foreldre, besteforeldre og ansatte Alle barna på begge avdelingene. Randi og ped.lederne Laila / Kristin Galleri Galåen Mandag 8.juni Førskoletur Skolestarterne Hanne / Wenche Sammen med Elvland barnehage. Mai / juni Førskoledager Skolestarterne Hov skole Uke 29, 30 og 31 Ferie Barnehagen stengt! 7

8 AKTIVITETER FOR DE ULIKE ALDERSGRUPPENE HVEM OG HVA TIDSROM MÅL METODE STORTROMMA: Førskoleklubb Hver mandag og torsdag. Hovedmålet er jmf. Virksomhetsplanen: Barnehagen skal legge et godt grunnlag for læring, styrke fellesskapsfølelsen, vise toleranse og respektere ulikheter for hverandre, samt gi positive forventninger til skolestart. Språksprell: Metodiske språkleker for førskolebarn. Barna får mulighet til å utvikle sin språklige bevissthet gjennom praktiske og inspirerende aktiviteter. Oppgaver: Trene konsentrasjon. Skoleforberedende oppgaver. Samarbeid med Elvland: Vi møtes og har aktiviteter ute eller inne. Turer Barna skal ha noen skoleforberedende dager på skolen for å få et innblikk i hvordan det er. FORUT festival Samenes levemåte Januar februar Lære om og bli kjent med samenes levemåte, kultur og tradisjoner. Samtale Bruk av IKT Utflukt til Harsjøen Lage mat av reinskjøtt Feire samenes nasjonaldag Dans med Ina Kostova MARAKAS: Mellomgruppa Turblomst Musikkbarnehage med Mari Eggen Hver tirsdag kl Hele perioden Hver tirsdag kl Fortsette å styrke samarbeidet med kulturskolen ved å la lærere derfra ha opplegg med barna. Styrke selvfølelsen for enkeltbarnet. Styrke fellesskapet i gruppa. Fortsette å styrke samarbeidet med kulturskolen ved å la lærere derfra ha opplegg med barna. Musikalsk opplegg Hvert enkelt barn skal i løpet av perioden få bestemme og legge til rette for et selvbestemt turmål. Lage turbok fra hver tur og evaluere turen ved tekstskaping og at barna forteller med egne ord hvordan de har opplevd turen. Musikalsk opplegg med innslag av sang, musikk etc. Det er Mari som har ansvar for planlegging og gjennomføring av dette. 8

9 ALLE BARNA: Månedens sang og regle Bli kjent med nye sanger. Videreføring av KOM prosjektet. Kiempen Våren 2015 Fysisk aktivitet. Viktig for motorisk utvikling og helse. Vintervukku Uke 11 Bruke uterommet som aktivitetsrom hele dagen. Markering av barnehagedagen. Påske April Barna skal få kjennskap til budskapet og tradisjonene om påska Det velges en ny sang for hver måned, som brukes både til bordvers og i samling. Sangen kopieres og sendes med hjem. Aktiviteter i Kiempen. Være ute hele dagen, lage mat ute, ha ulike vinteraktiviteter.+ Formidle påskebudskapet på en enkel måte. 9

10 KLÆR En forutsetning for at barna skal ha det bra ute hele dagen er at de har godt utstyr slik at barna unngår å bli bløte og kalde. Her er noen råd og tips for hva som fungerer best i forhold til bekledning. Høst og vinter: Ull er best. Fleece er også bra, mens bomull er dårlig på bløte og kalde dager. En tykk ullbukse er god å ha under dressen om vinteren. Barnet sitter på bakken og det er viktig å ha en tykk ullbukse om vinteren. Flere tynne lag isolerer bedre enn få og tykke. I tillegg er det lett å regulere varmen. Strømpebukser anbefales ikke, det blir vanskelig å skifte dersom man blir bløt på beina. Bruk ull-longs uten bein. Like viktig som varm kropp er varmt hode, varme ører og hender. Her gjelder også lag på lag prinsippet. På kalde og våte høstdager er det nesten bare regnvotter med en tynn ullvott inni som kan holde barn tørre. Uansett er det viktig at barnet har flere par votter i barnehagen (husk merking, det kan være over hundre barnevotter her på samme dag). Det er viktig at barnet har en god lue som holder på ørene til vinteren, samtidig kan man også ha en tynnere lue for finværsdager, der man unngår at barnet blir våt av svette og dermed blir forkjølet. Ha gjerne en lue med knyting under haka til vinteren. Lurt med to luer i barnehagen (merkes). Halsen bør også holdes varm. Ha alltid tykk bøff(også gjerne tynn bøff) eller hals i barnehagen. Romslige sko med ullsåle og ullsokk holder godt på varmen. Dock Boots, Cherrox ol. er gode høst sko, men for kalde til vinterbruk. Ha alltid et par ekstra ullsokker i barnehagen. Bruk ikke bomullssokker om vinteren. Tynne ullsokker innerst anbefales (eks. Ulvang). I noen vintersko er «Ulvang»-sokk nok. Dressene må være store nok og ha strikk under skoen slik at det hindrer snø i å komme ned i skoen. Impregner sko ofte. Det holder skoene tørre. Ha alltid regnklær i barnehagen. Ofte brukt om vinteren er en stor regnbukse som kan has utenpå dressen slik at barnet holder seg varm og tørr samtidig som det kan bevege seg og sitte på bakken. Merk alle klær skikkelig. Husk at det er 30 barn i barnehagen vår, så vi klarer ikke å huske hvem sine klær det er uten at klærne blir merket. God merking letter vårt arbeid mye og sikrer dere at klær ikke blir borte i barnehagen. Ta med klær til vask og oppgradering. Barn er aktive og klærne trenger jevnlig rengjøring og reparering for å fungere til barnets beste. Skitne stive ullsokker eller votter isolerer dårlig. Bare spør på veiledning ved behov. Vi har et personale med et par hundre års praksis til sammen med påkledning av barnehagebarn. Vi gleder oss til en fin vinter! Personalet i Ålen barnehage 10

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt

I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har. vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt I september har vi jobbet med prosjektet Familien min. Det har vært kjempe fint å se mestringsgleden til barna når de har fortalt om «huset sitt» i samlinger(se bilde over). Det er fortsatt noen barn som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer