Nødnett. Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal. 2 aktuelt på området radioterminaler. 7 flere tunneler får nødnettdekning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødnett. Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal. 2 aktuelt på området radioterminaler. 7 flere tunneler får nødnettdekning"

Transkript

1 NYHETSBREV Nødnett Nr. 4 Juni 2015 FOTO: DSB Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal Onsdag 29. april klokka 12:00 tok brann- og rednings vesen i Møre og Romsdal og 110-sentralen i Ålesund i bruk Nødnett. Begivenheten ble tro tradisjon feiret på 110-sentralen i Ålesund med inviterte samarbeids partnere både fra lokalt og sentralt hold. Les mer side 4 2 aktuelt på området radioterminaler 7 flere tunneler får nødnettdekning DSB NYHETSBREV / NØDNETT

2 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Vi har kommet inn i juni, og mitt første år som prosjektleder har gått unna fortere enn jeg nesten har lagt merke til. Det har vært en sann glede å få jobbe sammen med, og blitt kjent med så mange dyktige og positive mennesker i hele Norge. Jeg gleder meg til å være med på å fullføre dette nasjonale løftet. Siden sist har brann- og redningsvesen i Møre og Romsdal passert GoLive Steg 2 (Vision) med fin markering og snorklipping den 29. april. Framdriften i prosjektet er fortsatt meget bra. Før vi alle tar en velfortjent sommerferie, kommer også 110-sentralene i Trondheim og Namsos til å ta i bruk første del av nødnettleveransen. Alle terminalene har snart kommet fram til sine regioner eller til og med mannskaper, og arbeidet med bilinstallering i landets tre nordligste fylker ligger godt foran plan. I Tromsø skal kontrollrommet også etter planen være teknisk klart i løpet av uke 24. Radioterminaler aktuelt REKKELADER LAGET FOR BRUK I KONTORMILJØ, IKKE FOR KJØRETØY Motorola opplyser at deres sekspunkts-rekkelader er laget for bruk i kontormiljø og ikke for bruk i kjøretøy. Motorola viser blant annet til kjøretøyforskriftenes regler om at ekstrautstyr skal tåle belastninger på 10G. Sekspunkts rekkeladeren er ikke laget for dette, og Motorola fraråder som tidligere, bruk av denne laderen i kjøretøy. Vi har sett at enkelte brannvesen har valgt å montere rekkeladeren i kjøretøy, koblet til 230 V omformer. Vi har fastslått at spenningsfall i kjøretøyene (f.eks. ved bruk av startmotor) kan medføre spenningsfeil/-brudd i strømforsyningen fra omformerne. Disse spenningsfeilene er ikke vanlige i normal strømforsyning og kan gi utilsiktede utslag i ladingen via rekkeladeren, forklarer John Morten Malerbakken i Motorola. Motorola viser også til tilbakemeldinger fra enkelte brannvesen hvor de har måttet løfte terminaler eller batterier ut av rekkeladeren og sette dem ned igjen etter slike avbrudd. Dette er en klar indikasjon på at denne laderen ikke er laget for bruk i kjøretøy. Årets første erfaringssamling ble arrangert i Stavanger i mai. Vi var innom mange interessante temaer, og det ble stort engasjement i diskusjonene og i gruppearbeidet. Vi savnet gode kolleger fra fase 1 og 2 og fra fase 0, som også var invitert til denne samlingen. Dessverre ble det for kort varsel for en del. Jeg håper vi kan få til nye muligheter i framtiden. Erfaringsdeling fra prosjektgjennomføring blir antakelig mindre nødvendig i takt med at flere stadig går over i operativ drift. Samtidig blir erfaring fra normal drift, «grenseløst samarbeid» og samvirke med de andre trolig mer og mer nyttig for alle. Våren er i henhold til kalenderen over, og sommeren skulle nesten vært her. Men jeg har ikke merket så mye til det enda, og observerer at all snøen i fjellet gir utfordringer knyttet til å ferdigstille en del basestasjoner for Tetra-nettet. Heldigvis ser det ut til at dette ikke er kritisk for brannprosjektet, og at vi derfor kan fortsette å ta i bruk Nødnett som planlagt. Forsommerhilsen fra Geir Jahrsengene TELLER I BATTERIER TIL RADIOTERMINALER Motorola bekrefter at det er en teller i batteriet som kan leses av hvis batterier leveres til service. Batteriene er designet slik at de etter 450 ut-/ oppladninger fortsatt har 80 % av den opprinnelige kapasiteten i behold. Kontraktskravet i rammeavtalen (R-A-480 a) sier at batteriene skal kunne utlades / lades minst 700 ganger. Det finnes ingen mekanismer i batterier eller radioer som slår av batteriet. Foto: STATUS GATEWAY OG REPEATER I KASSER De tekniske utfordringene med gateway / repeater kassene er ikke løst. DSB jobber fortsatt med å avklare framtidig bruk og drift av kassene og vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette. I mellomtiden anbefales det at brann- og redningsvesenene tester ut gateway / repeater i bil for å avdekke om det eventuelt er behov for kasser. 2 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

3 Foto: Motorola TILKOBLING AV TILLEGGSUTSTYR I RADIOTERMINALENE Motorola opplyser at det er viktig å ikke være for hardhendt når en kobler tilleggsutstyr i radioterminalene. Dette fordi isolasjonen på sidekontakten til radioterminalen kan bli ødelagt. Når de bærbare radioene er skadet kan de se ut som på bilde 1. Skadene på bildet skyldes feilaktig håndtering når det settes på ulike typer garnityr (monofoner, ørepropper, Savox etc). Foto: Kristian Bording, DSB STATUS GARNITYR I nyhetsbrev for februar ble det informert om at DSB jobbet med å få oversikt over erfaringene med ATEX-garnityr. Resultatet fra kartleggingen foreligger nå og det viser seg at brukeropplevelsen er så god at det ikke gir grunnlag for reklamasjon. (Undersøkelsen omfattet ikke ATEX med tale i maske). Når det gjelder ordinært garnityr indikerer tilbakemeldingene fra bruk store variasjoner. DSB kommer til å undersøke dette nærmere, blant annet ved å besøke områder som er fornøyd og misfornøyd og se på praktisk bruk. Som DSB tidligere har skrevet om i nyhetsbrev er det også viktig at bruks anvisningene for montering i hjelm blir fulgt da dette øker sannsynligheten for en bedre lydopplevelse. DSB NYHETSBREV / NØDNETT

4 Varaordfører Monica Molvær i Ålesund kommune stod for klipping av snora under åpningen av Nødnett for brann- og redning i Møre og Romsdal Brann- og redningsvesen har tatt i bruk Nødnett i Møre og Romsdal Onsdag 29. april klokka 12:00 tok brann- og rednings vesen i Møre og Romsdal og 110-sentralen i Ålesund i bruk Nødnett. Begivenheten ble tro tradisjon feiret på 110-sentralen i Ålesund med inviterte samarbeids partnere både fra lokalt og sentralt hold. Regional prosjektleder Kjetil Vikås forteller litt om status etter kort tids bruk av nytt nødnettutstyr blant brann- og redningsvesenene i fylket Hvordan har tiden etter Go Live vært for regional prosjektleder? Jeg legger merke til at det er litt «stillere i fjøset». Det er ganske brå overgang fra fullt fokus på frister, planlegging og klargjøring for 110-sentral og tilknyttede brann- og redningsvesen, og så blir det plutselig over natta roligere puls. Det er godt å være ferdig. Det er jo alltid litt spenning forbundet med å selge inn og ta i bruk et nytt verktøy. Hvordan har 110-operatørene opplevd overgangen? Det har vært hektisk for de også med mye nytt som skal læres på kort tid, men jeg oppfatter det som at operatørene stort sett føler seg trygge på bruken av nytt utstyr. Vi har også hatt et samlende engasjement rundt innføringen, hvor operatørene og prosjektet på sentralen har diskutert både funksjonalitet, nye tenkemåter og så videre. 110-sentralen har på en måte fått en mer veiledende rolle ut mot brann- og redningsvesenene også enn det vi hadde før Nødnett. Dette gjelder for eksempel i forhold til oppfølging av talegrupper, hvilke grupper som er tilgjengelige, fordeling av grupper med videre. Fra brannmannskaper har vi fått positive tilbakemeldinger på at dekningen har blitt bedre enn forventet. På en felles facebookside for brannvesenene i fylket ble det også nylig lagt ut en positiv 4 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

5 tilbakemelding med at nærmeste ressurs fra nabobrannvesenet hadde blitt alarmert ut til en hendelse i en annen kommune. Har dere erstattet prosjekt organisasjonen på 110-sentralen med en varig ansvarsdeling for driftsfasen? Ikke foreløpig. Dette er noe vi sakte men sikkert må stake ut kursen for nå, for de oppgavene og funksjonene som også vil vare videre i driftsfasen. Eksempler på varige roller er konfigurasjonsansvarlig, holde nummerplaner ajour, terminalansvarlig og opplæringsansvarlig. Men foreløpig holder prosjektdeltakerne i dette enda. Hvilke forhold er du særlig opptatt av å jobbe med i driftsfasen? Jeg tenker at det er viktig at det gode samarbeidet med nødmeldesentralene til politi og helse fortsetter også i det videre. Øvelser både internt mellom brannog redningsvesen og 110-sentralen og på tvers med de andre nødetatene og beredskapsaktørene, blir også svært viktig i fortsettelsen. Hos oss har vi vært opptatt av at vi må utnytte det endringsvinduet som innføringen av Nødnett gir til også å se på arbeidsrutiner, slik at vi kan få best mulig praksis i det videre. Jeg pleier å si at vi nå har fått utstyret, vi har lært å bruke det og i fortsettelsen blir det viktig å lære å benytte de mulighetene som teknologien gir på en best mulig måte. Les mer om markeringen av åpning av Nødnett for brann- og redningsvesen i Møre og Romsdal her! Regional prosjektledersamling mai arrangerte DSB ny erfaringssamling for regionale prosjektledere i Stavanger. Formålet var å fortsette å dele erfaringer, og lære av hverandre på tvers, i tillegg til å møte prosjektkollegaer fra sentralt og regionalt nivå. Blant temaene som stod på agendaen var erfaring fra innføring av Nødnett til brann- og redning i Sør-Rogaland, robusthet i Nødnett, kodeplugg til brann- og rednings vesenets radioterminaler og tjeneste avtaler med Branns driftsorganisasjon. DSB gav en orientering om pågående planarbeid for «Nødnett etter 2015». Fra regional prosjektledersamling. DSB NYHETSBREV / NØDNETT

6 Foto: DNK/Kjell Bendik Pedersen Optimalisering av dekning i Nødnett Odin Dekningen i Nødnett etter endt utbygging vil være opp mot 100 % der folk bor og 79 % av landarealet. De fleste brukere er i hovedsak godt fornøyd med dekningen. I noen områder kan likevel dekningen være annerledes enn forventet og det kan være behov for ytterligere dekning på grunnlag av erfaring fra bruk. Det legges derfor nå opp til en syste matisk gjennomgang for å optimalisere dekningen basert på erfaringer fra brukerne. Prosessen organiseres som et eget prosjekt kalt ODIN (Optimalisering av Dekning i Nødnett). Hele landet vil bli gjennomgått med tanke på behov for ytterligere dekning. Det kan forventes utbedringstiltak i alle faser, men ikke nødvendigvis i alle fylker, og det vil være behov for en streng prioritering av tiltak. Tiltakene skal også fortrinnsvis utføres utendørs. Følgende kriterier vil bli lagt til grunn for å treffe beslutninger om tiltak: Området er kritisk for innsats Samfunnskritiske områder /funksjoner Befolkningstetthet Ulykkesutsatte områder Området er kritisk for utkalling Området er kritisk for flere brukergrupper Informasjon fra brukere vil være en sentral del av beslutningsgrunnlaget for å avgjøre tiltak. Nødetatene vil av DNK bli invitert til fylkesvise deknings møter for å gi innspill før beslutning om tiltak treffes. Alle nødetatene skal være representert i disse møt ene i tillegg til representanter fra fagdirektoratene. DNK vil i samråd med Fylkesmannen også kartlegge andre deltakere til dekningsmøtene. Fylkene Hedmark og Oppland er de første områdene som gjennomgås med brukermøter i juni. Nødnett har her vært i bruk i over ett år. DNK sender ut invitasjon og informasjon om forbered elser til møtet når dato for de ulike områdene nærmer seg. Kontaktperson for prosjektet i DNK er Marianne Masdal: 6 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

7 Flere tunneler får nødnettdekning Foto: Colourbox Opprinnelig var det i kontrakten lagt opp til at 154 tunneler i Norge skulle få nødnettdekning. Antallet veitunneler som er bygget eller planlegges med Nødnett er nå 303 tunneler. Dette betyr en vesentlig økning i tunnelberedskapen i Norge. Statens vegvesen har ansvar for å vurdere og bekoste nødnettdekning i veitunneler uten eksisterende infrastruktur og nye veitunneler. Det er krav om at alle nye tunneler over 500 meters lengde skal bygges ut med anlegg for nødnettdekning. Det skriver DNK på sine nettsider. Det er en stor økning i antall etterbestillinger, og spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. I Nødnett-kontrakten er det lagt opp til at tunneler med eksisterende sambandsløsning og tunneler som er lengre enn 500 meter med årsdøgnstrafikk over 5 000, får Nødnett. Les mer om økningen i antall tunneler med Nødnett fordelt på regioner på DNKs nettside. Se oversikt over tunneler med Nødnett per 18. mai 2015 her. Alle radioterminaler til brann ferdig programmert Mandag 27. april hadde Brukertjenestesenteret/ Branns driftsorganisasjon (BDO) den siste radioterminalen, som er med i branns førstegangsleveranse, på programmeringsbordet. Den opprinnelige bestillingen fra brann- og redningsvesenene er dermed fullført. Totalt for brann omfatter dette radioterminaler fordelt på håndholdte radioer og bilterminaler. Etterbestillinger er da ikke tatt med. Leder av Branns driftsorgani sasjon, Bent Ottesen er imidlertid ikke bekymret for at det nå blir for stille i driftsorganisasjonen. Nå kan vi fokusere på nødvendige oppdateringer, reparasjoner, parametertestinger og så videre, forklarer han. Det kommer også hele tiden nye brukere inn i Nødnett. Brukertjenestesenteret / Branns drifts organisasjon har ansvaret for å program mere disse radioterminalene. Til venstre leder av Brukertjenestesenteret / Branns driftsorganisasjon, Bent Ottesen sammen med Per Amund Fjeld. Foto: BDO DSB NYHETSBREV / NØDNETT

8 Status ute i regionale innføringsprosjekter brann Hordaland Radionettet er i Hordaland klart til tidlig bruk. Det vil fortsatt være behov for å gjøre noe arbeid på enkelte base stasjoner. Brann- og redningsvesen i Hordaland er ferdig med all super brukeropplæring i radioterminaler og Vision Boss. Etter hvert som slutt brukere får opplæring i radioterminaler gjennomføres også lokale undersøkelser av levert dekning. Opplæring for operatørene i ICCS starter i Stavern uke 34. Første del av nødnettleveransen tas etter planen i bruk i uke 37. Sogn og Fjordane Radionettet er klart for tidlig bruk. Superbrukeropplæring i radioterminaler for brann- og redningsvesenet er gjennomført. Totalt har 64 super brukere nå fått radioopplæring i Sogn og Fjordane. Disse skal lære opp rundt 800 brannmannskaper i fylket før nettet tas i bruk operativt. I uke skal det gjennomføres superbrukerkurs i Vision Boss. Etter hvert som slutt brukere får opplæring i radio terminaler gjennomføres også lokale under søkelser av levert dekning i samarbeid med regionalt prosjekt. Opplæring for operatører i ICCS starter i Stavern i uke 34. Første del av nødnett leve ransen tas etter planen i bruk i uke 39. Sør-Trøndelag Operatører fra 110-sentralen i Trondheim er nå i Stavern på opplæring i ICCS. Operatøropplæringen i ICCS skal være ferdig i løpet av uke 24. Første del av nødnettleveransen skal tas i bruk av brann- og redningsvesenene og 110-sentralen i uke 25. Opplæring i oppdragshåndteringsverktøyet Vision starter for operatørene i uke 37 i Stavern. Hele nødnettleveransen tas i bruk av brann- og redning i uke 39. Nord-Trøndelag Operatører fra 110-sentralen i Namsos er i Stavern på opplæring i ICCS. Operatøropplæringen i ICCS skal være ferdig i løpet av uke 24. Første del av nødnettleveransen (ICCS) skal tas i bruk av brann- og redningsvesenene og 110-sentralen i uke 25. Operatørene skal tilbake til Stavern i uke 37 for opplæring i oppdragshåndteringsverktøyet Vision. Hele nødnettleveransen tas i bruk av brann- og redning i uke 40. Bodø 110-sentral I løpet av uke 25 er det planlagt for at radionettet skal være klart til bruk i alle de tre politidistriktene som tilhører Bodøs 110-distrikt. Installasjon av bilmonterte radioterminaler i brannvesenenes kjøretøyer er nå gjennomført i regionen. Opplæring av super brukere fra brann- og redningsvesenene tilknyttet Bodø 110-sentral starter i uke 24. Etter hvert som sluttbrukere får opplæring i radioterminaler skal det også gjennomføres lokale undersøkelser av levert dekning. Etter sommerferien i uke 36 skal det gjennomføres befaring på ny 110-sentral i Bodø. Da kommer representanter fra leverandør, DNK, DSB og Branns driftsorganisasjon til 110-sentralen i Bodø. Troms Akseptansetest av kontrollromsleveransen skal gjennomføres i Tromsø i uke 24. Montering av bilmonterte radioer ligger foran skjema i for hold til plan og vil trolig være fer dig før sommer ferien. Regionalt sambandsreglement for brann- og redning skal være ferdig og distribuert til alle brann- og redningsvesenene innen 27. juli. I uke 32 vil de håndholdte radio terminalene bli distribuert. Superbrukeropplæring til superbrukere fra brann- og redningsvesenene starter i uke 34. superbrukeropplæring i Vision Boss vil bli gjennomført i uke 35 og 36. Radionettet i Troms skal etter planen være klart til bruk i uke 30. Etter hvert som slutt brukere får opplæring i radioterminaler skal det også gjennomføres lokale undersøkelser av levert dekning. Finnmark Alle radioterminaler til brann- og redningsvesen i Finnmark er hentet fra Branns driftsorganisasjon. Start av installasjon av radioer i biler starter antakelig før frist i plan som er uke 34. Regionalt sambandsreglement for brann- og redning skal være ferdig og distribuert til alle brann- og redningsvesenene innen 10. august. I uke 36 skal håndholdte radioterminaler distribueres. Samme uke starter også superbrukeropplæring i radioterminaler for superbrukere fra brann- og rednings vesenene. Radionettet skal etter planen overtas av DNK fra leverandør i uke 33. Etter endt opplæring i radioterminaler starter da også perioden med lokale undersøkelser av levert dekning i regi av brann- og redningsvesenene i samarbeid med regionalt prosjekt. Ved 110-sentralene kommer leverandøren for å installere kontrollromsleveransen i uke 34. I uke 34 og 35 skal represen tanter fra 110-sentralen i Finnmark til Oslo på konfigurasjonssamling i DNK. Her vil konfigurasjonsdata bli lagt inn i oppdragshåndteringsverktøyet Vision. Avsluttende akseptansetest av kontroll romsleveransen skal gjennomføres ved 110-sentralen i uke DSB NYHETSBREV / NØDNETT

9 1 1. Siste superbrukerkurs i radioterminaler for brann- og redning i Sogn og Fjordane ble sluttført 4.juni. På bildet ser vi brannbefalene fra Selje, Stryn, Hornidal, Gloppen og Eid, operatører fra 110-sentralen og opplæringsinstruktør fra DSB. Foto: Terje Brandsøy. 2. Operatører fra Sør- og Nord-Trøndelag på ICCS-opplæring i Stavern. Fra v: Andre Lindgjerdet, Frode Kvernland, Per Ivar Lysholm, Frank Indergård, Frank Hansen, Steinar Trana, Terje Strømmen, Lars Ole Oie. Foto: DSB / Jan Eriksen. 3. Fra venstre: Sturla Roti (Bodø 110-sentral), Tone Olsen (DSB), Ronny Langfjord (Bodø 110-sentral), Kjell Ivar Carlsen (Bodø 110-sentral), Dag- Erik Lauritzen (DNK) og Ulf Sandvik (DSB) radioterminaler ankom til 110-sentralen i Hammerfest torsdag 4.juni. Foran pallene med radioterminaler ser vi fra venstre 110-leder Gerd Isaksen, brannsjef Arne Myrseth og Tor Eilif-Hargaut. Foto: Øyvind Skjørholm DSB NYHETSBREV / NØDNETT

10 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Rambergveien 9, 3115 Tønsberg Telefon , Faks Retur Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Tønsberg AKTUELT PRESENTASJONER FRA NØDNETTDAGENE I TRONDHEIM Presentasjoner fra årets Nødnettdager i Trondheim finner dere her BREV FRA DNK OM DRIFTSKOSTNADER TIL BRANNS DRIFTSORGANISASJON DNK har sendt ut brev til landets kommuner og 110-sentraler med informasjon om kostnader og avtale for drift av radioterminaler. Kostnaden for driftstjenester per radio terminal for det enkelte brannvesen og 110-sentral beløper seg til kr 300,- per radio per år. Prisen for første gangs programmering av nye radioer koster kr 500,- per år. Brevet omtaler også hvilke tjenester Branns driftsorganisasjon er forpliktet til å levere på radioterminaler. DNK opplyser at tjenesteavtalen for drift av radioterminaler vil bli distribuert før sommeren For spørsmål knyttet til brevets innhold ta kontakt med Mathilde Megård Brown i DNK. ISSN

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband

Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband NYHETSBREV Nødnett Nr. 6 November 2015 FOTO: Voss brannvesen Viktig med fokus på Nødnett også i operativ drift med nytt samband 14. 15. oktober var representanter fra landets 110-sentraler, DSB og DNK

Detaljer

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Februar 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Fra åpningen av Nødnett på Elverum 19.februar med brannsjef Nils Erik Haagenrud. Foto: Foto: DNK Det har vært en travel start på 2014

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING For å oppfylle kravene som ATEX-standarden definerer, har ATEX-radioene noen

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett. v. 1.0.

Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett. v. 1.0. Retningslinjer for opplæring i Nødnett Opplæringsmodellen for bruk av Nødnett v. 1.0. Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Nasjonalt råd for opplæring i Nødnett... 2 2. Valg av opplæringsmodell... 3 2.1. Pedagogikk...

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

Nyhetsbrev PROSJEKTLEDERS HJØRNE MÅLING AV INNENDØRSDEKNING I NØDNETT I FØRSTE UTBYGGINGSTRINN. Tom Haakenstad

Nyhetsbrev PROSJEKTLEDERS HJØRNE MÅLING AV INNENDØRSDEKNING I NØDNETT I FØRSTE UTBYGGINGSTRINN. Tom Haakenstad Nyhetsbrev Desember 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Prosjektstyrer/ controller Tone Olsen Innføring kontrollrom og radioterminaler Ulf Sandvik Dokumentasjon Åsa Waldemar (ny) Informasjon Ragnhild Lunde

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Brannvesenkonferansen 2013

Brannvesenkonferansen 2013 Brannvesenkonferansen 2013 Ulf Sandvik Fungerende prosjektleder Nødnettprosjektet DSB 1 Styrende Stortingets vedtak om Nødnett, st.prp.nr.30 (2006-2007) og st.prp.100 S (2010-2011) Vedtak om landsdekkende

Detaljer

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april Nødnettdekning i vegtunneler Innhold Status utbygging Litt teknikk Regelverk Direct Mode Operation (DMO) Kostnader for videre utbygging

Detaljer

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Øyvind Hagen Karlsen 23. mars 2017 London 22 mars 2017 Nødnett i tall 2064 basestasjoner i drift 86 % flatedekning 100 % befolkningsdekning 324 kommunikasjonssentr

Detaljer

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra

Sambandsreglement. organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.0. Gyldig fra Sambandsreglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.0. Gyldig fra 10.05.2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-440-6

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett

Et nytt landsdekkende Nødnett Et nytt landsdekkende Nødnett Sikker kommunikasjon når det gjelder Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Rica Seilet Hotel, 15. mai 2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/direktør

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017.

Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett. Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Sambands reglement for organisasjoner tilknyttet Nødnett Versjon 2.1. Gyldig fra september 2017. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon:

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Samlokalisering 110 og 112

Samlokalisering 110 og 112 NYHETSBREV Samlokalisering 110 og 112 Nr. 1 November 2016 FOTO: PIXABAY Samlokalisering av 110- og 112-sentralene er ett av de sentrale forbedringstiltakene som nå gjennomføres i nødmeldingstjenesten,

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om tjenesten... 3 5. Funksjonalitet ved migrering av Radioterminal til Sverige...

Detaljer

Brannstigen Styrket brannsikkerhet og samfunnssikkerhet i kommune-norge

Brannstigen Styrket brannsikkerhet og samfunnssikkerhet i kommune-norge Brannstigen Styrket brannsikkerhet og samfunnssikkerhet i kommune-norge Cecilie Daae, direktør DSB 22. mars 2017 Brannstigen - program for utvikling av brann- og redningsvesenet Fremtidens brann- og redningsvesen

Detaljer

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017 RAPPORT Oppdragsstatistikk fra BRIS Første halvår 2017 INNHOLD 1 Om statistikken 3 2 Om BRIS 3 3 Brannvesentes utrykninger 1. halvår 2017 5 4 Utrykninger til brann 7 5 Trekk ved boligbrannene og brannhindrende

Detaljer

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs Kundeforum 2015 Vi vil med dette få ønske dere hjertelig velkommen til HDOs kundeforum den 21. januar 2015. Vi håper å få en god dialog

Detaljer

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr.

Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015. BESØKSADRESSE: POSTADRESSE: Tlf: 61 14 68 20 Org.nr. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF 11.desember 2015 SAK NR 43-2015 Orientering ifht tilbakemelding fra HDO ifht brukererfaringer Forslag

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Mai 2017 Innhold 1. Definisjoner... 2 2. Om tjenesten... 3 3. Funksjonalitet ved migrering av radioterminal til Sverige... 4 Gruppesamtaler...

Detaljer

Nyhendebrev. Oktober 2014 NAUDNETT ISSN PROSJEKTLEIAR SITT HJØRNE

Nyhendebrev. Oktober 2014 NAUDNETT ISSN PROSJEKTLEIAR SITT HJØRNE Nyhendebrev Oktober 2014 NAUDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEIAR SITT HJØRNE Geir Jahrsengene 110-SENTRALEN OG BRANN- OG REDNINGSVESENA I TELEMARK HAR TEKE I BRUK NAUDNETT Som den første av naudetatane i

Detaljer

Veileder for anskaffelse av datamodem

Veileder for anskaffelse av datamodem TEMA Veileder for anskaffelse av datamodem Produkter og tjenester i Nødnett Mai 2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-435-2

Detaljer

Veileder for anskaffelse av radioterminaler

Veileder for anskaffelse av radioterminaler TEMA Veileder for anskaffelse av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Mai 2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: 978-82-7768-436-9 (PDF) Omslagsfoto:

Detaljer

Produktvilkår Utvidet innendørsdekning

Produktvilkår Utvidet innendørsdekning Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Utvidet innendørsdekning Mars 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Utvidet innendørsdekning... 2 3. DSBs forpliktelser... 3 4. Kundens forpliktelser... 3 5.

Detaljer

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Nødnett har fått kritikk fra flere hold for manglende dekning innendørs. For brannvesenets del har dette vært fremmet i forbindelse med røykdykking og det er

Detaljer

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014

Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger. 2 april 2014 Utenfor allfarvei: Erfaringer med bruk av mobile gateway-/repeaterløsninger 2 april 2014 Arve Hermansen Twitter: @arvehermansen Sambandsleder - Moss Røde Kors Hjelpekorps Prosjektgruppe Nødnett - Norges

Detaljer

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015

Velkommen til. HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs kundeforum 21. januar 2015 Velkommen til HDOs Kundeforum 2015 Vi vil med dette få ønske dere hjertelig velkommen til HDOs kundeforum den 21. januar 2015. Vi håper å få en god dialog

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Møte med ordførere på Nesbyen 25. mai 2012 Hans Kristian Madsen konst. avdelingsdirektør Avdeling for brann og redning DSB 1 Dagens sambandsutstyr må skiftes

Detaljer

Brann- og redningsvesenet

Brann- og redningsvesenet Brann- og redningsvesenet Brann og redning 2012 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 19.09.2012 1 Sentralt og styrende Brannsikkerhetsmeldingen - nr 35 2012:4 Trygg hjemme 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

Detaljer

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift

Opplæring, fleetmap, sambandsreglement. Anskaffelse, avtaler og drift Opplæring, fleetmap, sambandsreglement Anskaffelse, avtaler og drift Tema Bruk opplæring Sambandsreglement Talegrupper fleetmap Kostnadsrammer Anskaffelser terminaler Driftssenter driftskostnader Abonnement

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

Hvorfor ny rapporteringsløsning?

Hvorfor ny rapporteringsløsning? N YHETSBREV Ny rapporteringsløsning for brannog redningstjenesten Nr. 1 September 2015 Hvorfor ny rapporteringsløsning? Store deler av brann-norge har ventet på en ny rapporteringsløsning siden utrullingen

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Innspill -bruk av Nødnett

Innspill -bruk av Nødnett PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Innspill -bruk av Nødnett Redningsseminar Elverum 2014 HEDMARK POLITIDISTRIKT Nødnett Opplæring Utstyr Bruk av Nødnett Erfaringer/innspill Nye samarbeidspartnere i Nødnett

Detaljer

Kontaktmøte om radiodigitalisering

Kontaktmøte om radiodigitalisering Tunnelforvaltning Arild Petter Søvik og Dag Vidar Torget Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Statens vegvesen NR. Innholdsfortegnelse 1. Omfang 2. Nødnett baner vei for DAB 3. Sikkerhetsperspektivet

Detaljer

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september 2016 Redningskonferansen Forventninger til Nødnett i fremtiden Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nasjonal infrastruktur

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brannvesenkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 25. mars 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Tjenesteavtale. Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen. Sett inn navn. Brannvesen. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato...

Tjenesteavtale. Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen. Sett inn navn. Brannvesen. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato... Tjenesteavtale Denne avtalen er inngått mellom: 110 sentralen Sett inn navn. og Brannvesen Sett inn navn. For 110 sentralen Signatur Stilling Dato... For brannvesenet Signatur Stilling Dato.. Tjenesteavtale

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nordland 05.03.2014 Hva i all verden er Nødnett? 1000

Detaljer

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon

Sambandsreglement. for R overnes B eredskapsgruppe. Logo? [Velg dato] Versjon Sambandsreglement for R overnes B eredskapsgruppe Logo? [Velg dato] Versjon Reglement for sambandstjenesten i Rovernes Beredskapsgruppe Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: Rovernes

Detaljer

Produktvilkår Drift av radioterminaler

Produktvilkår Drift av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Drift av radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Drift av Radioterminaler... 3 3. linje brukerstøtte... 3 Drift-

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Leverandøren av nødnettet, Nokia Siemens Networks (NSN), leverte i begynnelsen av mai nye planer for nødnettprosjektet etter å ha gjennomført replanleggingsaktiviteter.

Detaljer

AGEN DA. 10:00 Åpning

AGEN DA. 10:00 Åpning 10:00 Åpning AGEN DA 10:05 Godkjenning siste års referat 10:10 Utviklingen av 110 - sentralen 10:20 Innkjøring i ny organisasjon 10:30 Stillinger i 110 - sentralen 10:45 Status Nødnett 11:00 Kaffepause

Detaljer

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover

Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Nødne& endringer framover Lars-O&o Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Nødne& endringer framover Status Nødne, Alle basestasjoner på plass Meld fortsa& inn manglende dekning ODIN stoppet Ruller fortsa& ut

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Styrkar og utfordringar med dagens organisering av brannvesenet

Styrkar og utfordringar med dagens organisering av brannvesenet Styrkar og utfordringar med dagens organisering av brannvesenet Hvordan er brannberedskapen organisert i Sogn og Fjordane i dag? Sogn og Fjordane består av 26 kommunar og totalt ca. 110.000 innbyggarar.

Detaljer

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 1 Definisjoner... 2 3. Om Taleabonnement... 2 Tilleggsabonnement...3 4. Funksjonalitet

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett?

Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon. Hva er Nødnett hvorfor bruke. Nødnett? Agenda Velkommen v/jan Helge Kaiser 0900-0920 Status Nødnett (dekning, tilleggsbrukere) v/lars-otto Laukvik, DNK 0920-0940 Info om samvirkeprosjektet og pilotene v/knut Abrahamsen, DNK 0940-1000 Funksjonalitet

Detaljer

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital

Tetra in Hospital. Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital AMK Sør-Trøndelag Tetra in Hospital Bruk av nødnett ved St Olavs Hospital av Torger Øvergård Prosjektleder nødnett - St Olavs Hospital HF Teknisk systemansvarlig Medisinsk nødmeldetjeneste St Olavs Hospital

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Nødnett Prioritering av trafikk og mulige tekniske løsninger

Nødnett Prioritering av trafikk og mulige tekniske løsninger Nødnett Prioritering av trafikk og mulige tekniske løsninger Øyvind H. Karlsen 11. oktober 2017 Prioriteringsmuligheter i TETRA-nett Prioritet på brukernivå: Radioterminal kan gis prioritet Pro: kan gis

Detaljer