Unngikk sambandskaos med Nødnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unngikk sambandskaos med Nødnett"

Transkript

1 NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann i en stupbratt fjellside (Beia) i Nesbyen. Forts. side 3 2 aktuelt på området radioterminaler 5 ny oppdragsrapportering for brann- og redningsvesenet DSB NYHETSBREV / NØDNETT

2 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Snart er første kvartal av 2015 ferdig. Brann- og redningsvesen i Møre og Romsdal passerte GoLive Steg 1 (ICCS /Tetra /lydlogg) som planlagt i mars. Kontrollromsutstyret er nå også ferdig installert i Namsos. Prosjektet skrider fram i henhold til plan, og gjennom godt samarbeid i hele landet løser vi store og små hindringer underveis. Vi skal aldri glemme at beredskapen er viktigst hele tiden, og må vi bremse opp for å være trygge før vi tar leveransene i bruk operativt så gjør vi det. Men dette må ikke stoppe oss i å finne gode løsninger, og i å legge inn en ekstrainnsats, for å innføre Nødnett som planlagt om noe butter litt imot. Dette nummerets bilde til Prosjekt leders hjørne er inspirert av godt samarbeid. Sindre (i bakgrunnen), Peter (stående), Ulf (dypt konsentrert foran skjermen) og jeg utnytter det åpne kontorlandskaps muligheter for raskt å samles, og effektivt finne gode løsninger sammen. Ragnhild (rett utenfor bildet) og Tone (fotograf ) var også med i denne disku sjonen. Godt samarbeid og velvilje har nå også muliggjort at brann- og redningsvesen knyttet til 110-sentralen i Bodø vil ta i bruk de nye TETRA radio terminalene høsten Selv om den nye 110-sentralen i Bodø ikke er klar for bruk før i 2016, så vil hele Brann-Norge faktisk være på Nødnett innen Vi har også effektivisert aktivi tetene knyttet til sentralen i Bodø, og gleder oss over å fullføre ca. én måned tidligere enn opprinnelig planlagt. Radioterminaler aktuelt RADIOTERMINALER SKAL IKKE LÅNES UT Utlån av nødnettradioer kan medføre at brukere som ikke tilhører nødetatenes utrykningsressurser får tilgang til felles talegrupper for nødetatene (BAPS) og branns interne talegrupper. Vilkårene for tilknytning til Nødnett åpner ikke for utlån av radioer fra nødetatene til samarbeidspartnere. For brann er det kun brukere ansatt i brannvesen/110-sentraler som inngår i den kommunale brannberedskapen, som skal ha tilgang til BAPS-gruppene og branns interne talegrupper. Kontorlandskap Nødnettprosjektet i DSB. Dersom brannvesenene har samarbeidspartnere de ønsker skal bli Nødnett-brukere, skal disse henvises til DNK for å bli selvstendige kunder. Sambandsreglementet åpner for tilgang til de talegrupper som er nødvendige for å understøtte samarbeid med andre beredskapsaktører. Eksempel på grupper er samvirkegruppene, samvirke grupper for røykdykking mv. Politiet eier BAPSgruppene, mens DSB eier branns interne talegrupper. DSB kart legger nå omfanget av radioterminaler som er utlånt av brann. Påsken står nå for døren, og prosjektets planer gir de fleste anledning til litt velfortjent fri. Og med det ønsker jeg dere alle en riktig god påske, og gleder meg til videre samarbeid utover våren. Påskehilsen fra Geir Jahrsengene 2 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

3 Forts. fra side 1 Unngikk sambandskaos med Nødnett Foto: Nedre Hallingdal brann- og rednings tjeneste. I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann i en stupbratt fjellside (Beia) i Nesbyen. Ti døgn med slokkeinnsats måtte til for å få bukt med flammene i fjellveggen. Med et stort antall innsatsmannskaper ble det også mye trafikk på Nødnettet under håndteringen. Hendelsen startet med et lynnedslag i fjellsiden torsdag 24. juli. Brannen var tilsynelatende under kontroll påfølg ende dag, men på lørdag begynte det å brenne igjen, sannsynligvis på grunn av et nytt lynnedslag på samme sted. Slukkearbeidet pågikk sammenhengende fram til aktiv innsats ble avsluttet lørdag 2. august. På grunn av uframkommelig terreng ble skogbrannhelikopter tidlig rekvirert. Brannmannskaper fra hele Hallingdal, Øvre Numedal og Drammensregionen deltok i innsatsen. I tillegg bistod Sivilforsvaret, Skogbrannlaget, Nesbyen Røde Kors, klatregruppa fra Nord-Aurdal brannvesen, frivillige personer og Hallingmast som stilte med fire sekshjulinger (ATV). Uten Nødnett ville vi fått kaos på samband under denne hendelsen, sier brannsjef i Nedre Hallingdal brann- og redningstjeneste, Gunnar Lagmanndokk. Erfaringen med det gamle sambandet var at det alltid knakk sammen under større hendelser. Dette skyldtes dårlig dekning mange steder, men også dårlig batteri kapasitet på de gamle radioene. Under håndteringen av skogbrannen på Beia hadde vi hele tiden dekning og nok batterikapasitet, forklarer han. Foto: Nedre Hallingdal brann- og redningstjeneste. DSB NYHETSBREV / NØDNETT

4 Lagmanndokk framhever også antall radioer som en av de viktigste forbedringene med Nødnett i forhold til før. Alle deltidsfolkene våre gikk for eksempel tidligere kun med personsøker. Med Nødnett har alle mannskapene nå egen radio. Under håndteringen av skogbrannen var dette en enorm fordel. At alle innsatsmannskapene fra brann kunne kommunisere med hverandre, samtidig som vi hadde kontakt med 110-sentralen hele veien, var en ny verden for oss, presiserer han. Det ble satt Stab på kommunehuset. Staben kommuniserte med lederne ute i terrenget over Nødnett. Når skogbrannlederstøtten ble invol vert brukte denne også Nødnett. Over 100 mannskaper fra Sivilforsvaret deltok i innsatsen. Også Sivilforsvaret brukte Nødnett og vi skulle gjerne ønskt at de hadde enda flere radioer til disposisjon, forklarer Lagmanndokk. Med så mange mannskaper i aksjon erfarte vi litt problemer med kø og stor sambandstrafikk. Mannskap trykket ned «push to talk»-knappen og kom ikke gjennom på grunn av for mange som snakket samtidig. Vi iverksatte tiltak for å bedre dette etter hvert i håndteringen. Her lærte vi viktigheten av å dele opp i flere arbeidsgrupper. I tillegg så vi betydningen av kort og presis informasjon på sambandet, forklarer Lagmanndokk. Nødnett er et glimrende verktøy om man kan verktøyet og bruker det riktig, avslutter han. Bruk av Nødnett i skogbrann overvåkning Deltakerne i skogbrannlederstøtten Skogbrannovervåkningstjenesten som utføres av Norsk Aero klubb i deler av landet, vil denne sesongen ha tilgang på Nødnett terminaler. Norsk Aero klubb får sine radioterminaler i regi av Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). Nødnett kan benyttes til overvåkning i fylkene Hedmark, Oppland, Akershus inkl. Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder. DSB har etter en vurdering sammen med DNK og representanter fra 110-sentralene, bestilt ytterligere 25 nasjonale skogbrann-talegrupper. Det er planlagt at de sentralene som har overvåkningstjeneste får disponere to skogbrann-talegrupper hver. De resterende talegruppene vil administreres av 110-sentralen på Elverum, og kan benyttes i generell skogbrannhåndtering, i hendelser for lederstøtte og skogbrannhelikoptertjenesten. Dette vil bli nærmere beskrevet i sambandsreglementet. Hos de brannvesen som i dag har terminaler vil ikke nasjonale skogbrann-talegrupper fra 6 30 være tilgjengelig før radio terminalene er oppdatert hos Branns driftsorganisasjon. Dette vil gjøres ifm. andre planlagte oppdateringer. Muligheter for å bruke Nødnett til kommunikasjon for de som inngår i lederstøtte for skogbrannhåndtering vil også bli testet ut kommende sesong. Dette for å få erfaring med hvordan kommunikasjonsverktøyet kan fungere effektivt på tvers av brann- og redningsvesen og 110-regioner. Det er også viktig å få erfaringer i bruk av de nasjonale talegruppene. 4 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

5 Ny oppdrags rapportering for brann og redningsvesenet DSB arbeider med ny rapporteringsløsning som skal erstatte dagens rapport om hendelser i Formstream. Utviklingen av selve løsningen er i rute og skal være ferdigstilt i september. Fra begynnelsen av oktober settes det i gang en pilot for å prøve ut løsningen i reell bruk. Ny rapporteringsløsning skal tas i bruk av alle brann- og redningsvesen fra Frode Folkedal i DSB leder det faglige arbeidet med utvikling av ny rapporteringsløsning for brann- og redningsvesenene. Hovedformålet med den nye løsningen er å gi brann- og redningsvesen ene, 110-sentralene og DSB tilgang til mer relevant informasjon om branner og andre oppdrag. Denne informasjonen vil være et viktig grunnlag for å utvikle tjenestene videre, sier prosjektleder i DSB, Frode Folkedal. Rapporteringen for brann- og rednings vesenet vil foregå gjennom en web-løsning som automatisk henter informasjon fra oppdragshåndteringsverktøyet til 110, Vision. Det betyr at alle relevante data fra 110 blir med over som grunnlag for rapporteringen til brann- og redningsvesenet. Løsningen er laget slik at registrering skal være enkelt og mest mulig selvforklarende for brann- og redningsvesenet. Vi vil også legge opp til et opp læringsløp for både å sikre korrekt innrapportering, og for å bidra til at målgruppene benytter muligheten løsningen gir til å hente ut statistikk, forklarer Folkedal. En av metodene som vil bli brukt er e-læring. For 110-sentralene innebærer ny rapporteringsløsning en ny mulighet til å hente ut data fra Vision. En konsekvens av at data fra Vision skal brukes som grunnlag for brann- og redningsvesenets rapportering, er at det blir innført en ny og standardisert revidert hendelsesliste for alle sentralene. Tidspunkt for implementering av ny liste er ikke besluttet, men det vil trolig skje i god tid før den nye rapporteringsløsningen implementeres. DSB NYHETSBREV / NØDNETT

6 Status ute i regionale innføringsprosjekter brann FASE 3 Hordaland Alle radioterminaler i brannvesenets kjøretøy er nå installert. Brannvesenene har også fått utdelt håndholdte radioterminaler. Superbrukeropplæring i radioterminaler og Vision Boss begynner i uke 15 og skal være ferdig i uke 18. Det blir etablert tilstrekkelig dekning der opplæringen skal finne sted. Radionettet blir formelt overtatt av DNK fra leverandør i uke 21 (RfGLT). Da starter også arbeidet med lokale dekningsundersøkelser i regionen i regi av lokale brannvesen. Mer informasjon om hvordan lokale dekningsundersøkelser skal foregå kan brannvesenene få av regional prosjektleder, Robin Åsheim, ved 110-sentralen i Bergen. Sogn og Fjordane 12. mars gjennomførte regional prosjektleder og NK en lokal prosjekt ledersamling med tema Vision Boss, bil installasjon av radioterminaler, lokale dekningsundersøkelser med mer. Øyvind Hansen og Sindre Andreassen deltok fra DSB. Installasjon av radioer til brannvesenets biler starter i uke 16 og skal være ferdig i uke 21. I uke 22 skal radio nettet være overtatt av DNK fra leverandør (Ready for GoLive TETRA). Da starter også DSBs superbrukeropplæring i radioterminaler og Vision Boss til superbrukere fra brann vesenene. I tillegg begynner arbeidet med lokale dekningsundersøkelser i regionen i regi av brannvesenene. Mer informasjon om hvor dan lokale dekningsundersøkelser skal foregå kan brannvesenet få av regio nal prosjektleder, Terje Brandsøy, ved 110-sentralen i Florø. FASE 4 Møre og Romsdal 11. mars ble en stor milepæl nådd for brannvesen og 110-sentral i Møre og Romsdal. Da tok 110-sentralen i bruk første del av leveransen i kontrollrommet og brannvesenene kunne ta i bruk de nye Nødnettradioene, med unntak av utalarmeringsbiten. Nå gjenstår siste innspurt med testing av konfigurasjon, posisjonering og utalarmering. Operatørene ved 110-sentralen i Ålesund skal til Stavern for å gjennomføre opplæringen på oppdragshåndteringsverktøyet Vision i uke 16 og 17. I uke 18, onsdag 29.april, går 110-sentralen og tilknyttede brannvesen skarpt med hele Nødnettleveransen. Sør-Trøndelag Superbrukeropplæring til brannvesenene i radioterminaler og Vision Boss skal være ferdig i uke 13. Da starter også perioden med lokale dekningsundersøkelser i regi av brannvesenene. For mer informasjon om lokale dekningsundersøkelser, ta kontakt med regional prosjektleder Anders Reitaas, ved 110-sentralen i Trondheim. Fra uke skal operatørene ved 110-sentralene til Justissektorens kurs og øvings senter i Stavern på en ukes opplæring i første del av Nødnettleveransen til kontroll rommet (ICCS). Brannvesen og 110-sentral i Sør-Trøndelag tar i bruk første del av Nødnettleveransen i uke 25. Nord-Trøndelag Akseptansetest av Nødnett-leveransen til 110-sentralen i Namsos ble vellykket gjennomført i uke 12. Installasjon av radioer til brannvesenets biler ble også ferdigstilt i uke 12. Superbrukeropplæring i radioer for superbrukere fra brannvesenene gjennomføres i uke Superbrukeropplæring i Vision Boss følger deretter fra uke Etter opplæring i radio starter også arbeidet med lokale dekningsundersøkelser i regi av brannvesenene. For mer informasjon om lokale dekningsundersøkelser, ta kontakt med regional prosjektleder Håvard Sæther, ved 110-sentralen i Namsos. I uke skal operatørene ved 110-sentralen til Justissektorens kurs og øvingssenter i Stavern på en ukes opplæring i første del av Nødnettleveransen til kontrollrommet (ICCS). Brannvesen og 110-sentral i Nord-Trøndelag tar i bruk første del av Nødnettleveransen i uke 25. FASE 5 Bodø 110-sentral Det er besluttet at brannvesen tilknyt tet 110-sentralen i Bodø vil ta i bruk sine nye Nødnett-radioer høsten 2015, det vil si før 110-sentralen har gått skarpt med Nødnettutstyret til kontrollrommet (Vision og ICCS). Programmering av radioterminaler til brannvesenene tilknyttet Bodø 110-sentral pågår nå. Seinest i løpet av uke 17 skal regionalt prosjekt hente kjøretøymonterte radioer hos Branns driftsorganisasjon i Moss, og i uke 18 starter installasjon av radioer i brannvesenets biler. Opplæring i radio til superbrukere fra brannvesenene starter i uke 24. Etter dette begynner også lokale dekningsundersøkelser av levert dekning i regionen i regi av brannvesenene. Troms 110-sentralen i Tromsø har nå mottatt hele kontrollromsleveransen fra leverandør. I uke 20 kommer Frequentis til 110-sentralen for å foreta siste del 6 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

7 2 1 3 av installasjon av leveransen. I uke 24 gjennomføres avsluttende akseptansetest av Nødnettutstyret levert til 110-sentralen. Regionalt prosjekt skal hente bilradioene hos Branns driftsorganisasjon i Moss i uke 24. Bilinstallasjonene i brannvesenets biler begynner umiddelbart etterpå i uke 25. Superbrukeropplæring i radioterminaler og Vision Boss til superbrukere fra brannvesenene starter etter sommerferien i uke 34. Finnmark Nummerplan fra Finnmark er sendt til Branns driftsorganisasjon som underlag for programmering av radioterminaler til brannvesenene. 19. februar ble det arrangert en egen beredskapsdag for nødog beredskaps organisasjoner i Finnmark med fokus på Nødnett og samhandling. Samlingen ble gjennomført i Kirkenes som et samarbeid mellom Fylkesmannen og prosjektdeltakere politi, helse og brann fra regionen. Til sammen rundt 80 personer fra beredskaps-finnmark deltok, herunder blant annet representanter fra nødetatene, frivillige organisasjoner og Sivilforsvaret. Til stede var også Politidirektoratet, DSB, Helsedirektoratet og DNK. Samhandling, status i hver enkelt organ isasjon iht. innføring av Nødnett og forventninger til samarbeid var hoved temaene på agendaen. I tillegg var det fokus på å «bli kjent med hverandre» og å etablere gode felles arenaer for diskusjon og læring på tvers for framtiden. 1. Fra GoLive ICCS for brann vesen og 110-sentral i Møre og Romsdal 11.mars. 2. Operatører fra 110-sentralen i Ålesund på opplæring i ICCS i Stavern 3. Fra møte med DSB, DNK og regionalt prosjekt brann i Bodø 4. Fra venstre: Eirik Pedersen (politi/112), Øyvind Pedersen (politi/112), Andreas Haugåsen (politi/112), Agneta Jensen (AMK/113), Øyvind Skjørholm (regional prosjektleder brann Finnmark), Ronny Schjeldtrup (fylkesberedskapssjef for Finnmark). Foto: Øyvind Pedersen. Det var veldig nyttig å samar beide med Fylkesmannen om en slik fellessamling, sier regional prosjektleder Brann, Øyvind Skjørholm. Han viser til at Fylkesmannen i sitt oppdragsbrev har en rolle i å følge opp både Nødnettutrullingen og arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor eget fylke. Fylkesmannen er sånn sett en viktig samarbeidsaktør som kan hjelpe til blant annet med å skape felles møtepunkt mellom aktørene som skal bruke Nødnett i regionen, forklarer han. 4 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Rambergveien 9, 3115 Tønsberg Telefon , Faks Retur Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Tønsberg AKTUELT DSB arrangerer ny samling for regionale prosjektledere brann i Stavanger mai. Mer informasjon om program kommer fra DSB om ikke lenge. ISSN Fra regional prosjektledersamling Brann juni

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012

Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering. Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 RAPPORT 1/2012 Evalueringsportalen etter ett års drift en erfaringsoppsummering Direktoratet for økonomistyring, 30. mars 2012 1 RAPPORT 1/2012 Resymé Evalueringsportalen har vært i drift i et drøyt år. Ved årsskiftet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) v2.2-18.03.2013 Regionale helseforetak, helseforetak og kommuner Deres ref.: Vår ref.: 14/6284-24 Saksbehandler: Bjørn Jamtli Dato: 13.03.2015 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer