Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014."

Transkript

1 Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene for installering og drift av Nødnett for frivillige nød- og beredskapsorganisasjoner. Dette er nå vedtatt av stortinget, og det er avsatt penger i budsjettet. Dette øker samfunnsnytten av Nødnett, sier direktør Tor Helge Lyngstøl. Rask utbygging Nødnett er allerede tatt i bruk av nødetatene i det området som blir omtalt som fase 0 (se kart til høyre). I dette området har flere frivillige organisasjoner, blant annet Norsk Folkehjelp, vært med i et testprosjekt der man har brukt nødnett. I løpet av første halvår 2014 vil alle våre grupper i dette området være brukere av nødnett. I tillegg bygges nettet nå raskt ut i andre deler av landet. Vestoppland politidistrikt tok nødnettet i bruk 20. november, og i løpet av kort tid følger Hedmark og Gudbrandsdal politidistrikt etter. I etterkant av at alle nødetatene i dette området har tatt nettet i bruk vil det bli mulig for de frivillige å komme etter. Dette er i nødnettprosjektet omtalt som fase 1. Deretter bygges fase 2, og det er forventet at også våre grupper kan ta i bruk nettet i disse områdene i løpet av sommeren Planen er at hele landet skal være utbygd med nødnett i løpet av Alle får kurs Alle som skal bruke nødnett får egen opplæring. For å dekke alle grupper vil vi utdanne egne superbrukere som gjennomfører kurs lokalt. Opplæring av superbrukere vil finne sted under fagkonferansen til våren, og alle lag som er i fase 0, 1 og 2 må derfor sende 1-2 personer til dette kurset. Radioterminaler vil ikke bli delt ut til gruppene før de har utdannet egne superbrukere og gjennomført kurs for de som skal bruke det. Det er derfor viktig at lagene i fase 0, 1 og 2 allerede nå finner gode kandidater til å gå superbrukerkurs. Senere vil vi også få utdannet egne instruktører som igjen kan lære opp flere superbrukere i organisasjonen. God Dekning Nødnett får vesentlig bedre dekning enn de gamle sambandssystemene til brann, politi og helse. DNK har bestilt en dekningsgrad som dekker nesten 80 % av landarealet og nær 100 % av der befolkningen bor. Samtidig er det nok slik at den andelen av landarealet som ikke får dekning vil være områder der vi tidvis vil ha aksjoner. Nødnettet åpner imidlertid for gode løsninger også i slike områder. Alle kjøretøymonterte radioterminaler vi får vil kunne brukes som en såkalt «gateway». Dette blir en form for repeater som utvider dekningen for nødnett. Kort forklart etablerer da radioen et lokalt dekningsområde (på samme måte som en repeater), og kan i tillegg sende signalet videre inn i nødnettet. Dette forutsetter at den kjøretøymonterte radioen kan nå nødnett. I tillegg vil det etableres noe portable basestasjoner som kan skaffe nødnettdekning ved større eller langvarige aksjoner i områder uten dekning. Hvilket utstyr I forbindelse med at de frivillige skal inn i nødnett utlyste Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) en anbudskonkurranse om hvilke terminaler som skal kjøpes inn. For Norsk Folkehjelp sin del er det terminalene Motorola MTP3250 og MTM5400 som vant anbudet. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni Vi vil motta radioterminaler fra Direktoratet for nødkommunikasjon i henhold til vårt innmeldte behov. I tillegg vil driftskostnaden dekkes fullt ut. Vi får dermed tilgang til nødnett, uten kostnader for våre lokallag. Go live De første av våre grupper kan ta nødnett fullt i bruk i løpet av våren For hvert område som bygges ut skal nødetatene først fases inn, før vi også tar det i bruk. Tilbakemeldingene fra de som bruker nødnett i dag er gjennomgående gode. De fleste fremholder betydelig bedret talekvalitet, god dekning og gode muligheter for samhandling som de viktigste erfaringene med nytt nødnett. Det er bare å finne gode kandidater til kurs, og begynne å glede seg. 6

2 Fase Fase Fase Fase Fase 0 - Ferdig utbygd Fase Kartet viser utbyggingsfasene i nødnett. Fase 0 er ferdig utbygd, og i løpet av kort tid vil fase 1 og 2 stå ferdig. Hele landet er planlagt ferdig utbygd i løpet av

3 Hvordan fungerer Nødnett? Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRAstandarden. Det er primært et samband for tale i grupper, men gir også mulighet til å sende meldinger (SDS) samt begrenset overføring av data. Tekst: DNK Illustrasjon: Laura Svenheim/DNK Når uhellet intreffer, ringer innbyggerne til nødnumrene 110 for brannvesenet, 112 for politiet eller 113 for ambulanse. Nødsamtalen kommer frem til en av etatens kommunikasjonssentraler. Nødnett-utstyret setter kommunikasjonssentralen i stand til å kommunisere både over Nødnett og telefonnettet. Slik kan sentralen varsle de nødvendige ressurser, også de andre etatene, og koordinere utrykningen Nødnettprosjektet omfatter aktiviteter for å bygge Nødnett i hele Norge, innføre nytt utstyr hos nødetatene, samt etablering av drift og vedlikehold. Prosjektet leverer blant annet: ca basestasjoner som vil gi dekning til fastlands-norge radioterminaler til politiet, helsetjenesten, brannvesenene og andre beredskapsbrukere 8

4 Nødnett-infrastruktur Nødnett-infrastrukturen består av en rekke basestasjoner med radioantenner (radionett), overføringslinjer (transmisjonsnett) og sentrale nettverkskomponenter (kjernenett). Radionett Det er via basestasjonene at radioterminaler kommer i kontakt med hverandre. Basestasjonene er plassert slik at de skal gi god Nødnett-dekning til nytte for befolkningen. Tilsammen utgjør basestasjonene radionettet. Nødnett Transmisjonsnett Basestasjonene er koblet sammen via kjernenettet ved hjelp av transmisjonsnettet. Transmisjonsnettet består av radiolinjer og fiberkabler. Nødnett gir nødetatene mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser, samtidig som det er mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre brukere har adgang til informasjonen. Kjernenett Kjernenettet består av nettverkets sentrale komponenter, altså intelligensen i Nødnett. Kjernenettet styrer all trafikk i Nødnett, og bestemmer hvilke terminaler som har tilgang operasjonssentraler og særorgan for politiet 110-sentraler for brannvesenene AMK, 55 akuttmottak, 151 legevaktsentraler og 2 mobile opplæringssentre for helsetjenesten 9

5 Bli superbruker i Nødnett De såkalte superbrukerne er helt avgjørende når Norsk Folkehjelp nå tar nødnett i bruk. Vi skal utdanne en til to superbrukere fra hver gruppe, som skal lære opp alle brukere lokalt og være en ressurs i spørsmål knyttet til nødnett. Under fagkonferansen skal Norsk Folkehjelp utdanne mange nye superbrukere. Alle grupper i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Agder må sende en til to personer på kurs. De som blir utdannet får med seg sambandsutstyr tilbake hjem til gruppa. Hva gjør en superbruker En superbruker skal kunne drive opplæring til sluttbrukere, og i tillegg drive enkel support overfor brukerne. I tillegg vil superbrukerne være viktige i forhold til dialogen med Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK), for eksempel i tilfeller der vi opplever manglende dekning. En superbruker skal kunne følgende: Kjenne til oppbyggingen av nettet og hvordan det virker Kunne bruke de nye radioterminalene Kunne veilede sluttbrukere i bruk av terminaler Kunne fleetmap i egen organisasjon Kjenne til sambandsreglementet Kunne samhandle med andre i Nødnett Kunne utføre enkel feilsøking og enkelt vedlikehold Videre skal superbrukerne gjennomføre brukerkurs for alle i laget. Målet for brukerkurset er å gi brukeren innsikt i følgende: Kjenne til oppbyggingen av nettet og hvordan det virker (mindre omfang enn superbrukerkurset). Kunne bruke de nye radioterminalene Kunne fleetmap i egen organisasjon Kjenne til sambandsreglementet Kunne samhandle med andre i Nødnett Kunne utføre enkel feilsøking og enkelt vedlikehold PåmELDING Superbrukerkurset blir gjennomført under Fagkonferansen, mars. Selve superbrukerkurset blir lørdag og søndag. Det er mulig å delta på resten av fagkonferansen, men det betinger egen påmelding. Kurset finner sted på Sørmarka kurs og konferansesenter. Påmelding til superbrukerkurs sendes til Ronny Frantzen på følgende e-post: Lagene må selv dekke reise og eventuelt opphold. For mer informasjon kontakt Ronny Frantzen. For resten av landet vil det bli et nytt superbrukerkurs på et senere tidspunkt. DNK er opptatt av at det ikke skal gå for lang tid fra kurset, til lagene kan ta nettet i bruk. Dette er terminalene Norsk Folkehjelp skal bruke i utbyggingsområdene i fase 0, 1 og 2. Øverst: Motorola MTP 3250 og nederst Motorla MTM

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet

Bredbånd på dugnad - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet - hvordan kan det realiseres? - hvilken verdi har det? Notat utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet 13. januar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE... 2 2 DUGNADSMULIGHETER VED BREDBÅNDSUTBYGGING...

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

Digital kommunikasjon med nødstilte

Digital kommunikasjon med nødstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Sammendrag... 5 3 Arbeidsgruppens sammensetning, mandat og rammebetingelser... 7 3.1 Arbeidsgruppens

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer