Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner"

Transkript

1 NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i Vision Boss. Gode rutiner for håndtering av Vision Boss reduserer risikoen for at feil oppstår i forbindelse med utalarmering. Les mer side 3 2 alle brannvesen må inngå driftsavtale med dnk 5 bredt bruks område for nødnett innen kommunale tjenester i aurskog-høland DSB NYHETSBREV / NØDNETT

2 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Høsten er her og prosjektet er på full fart inn i sin siste fase. Vi ser frem til et spennende semester hvor alle resterende brann- og redningsvesen får tatt i bruk sine nye nødnettradioer før året er omme. I sommer har det vært god framdrift når det gjelder idriftsetting av radionettet. Tetra-nettet er nå teknisk klart for normal bruk i hele landet. I Øst-Finnmark ble den siste formelle Ready for GoLive TETRA -milepælen passert 10. september. De aller fleste kjente feil og mangler i radionettet skal også være utbedret i løpet av september. Noen ting kan av praktiske årsaker ta lengre tid, men alle jobber på spreng for å ferdigstille. I prosjektet har vi kommet godt i gang med kurs, både i Stavern og ute i Norges langstrakte land. I Hammerfest er innstallering av nødnettutstyr i 110-sentralen også kommet langt, og med planlagt akseptansetest uke 38. Fra Bergen i sør-vest til Hammerfest i nord gjøres forberedelser på å ta i bruk Nødnett. Allerede 9.september hadde vi GoLive steg 1 (Tetra og ICCS) i Hordaland og 23.september fulgte Sogn og Fjordane på. 24.september tok brannvesen i Sør-Trøndelag i bruk hele nødnettleveransen. Det samme gjør Nord- Trøndelag 30.september. Alle 110-sentraler og brannvesen i fase 4 vil ha tatt Nødnett fullt i bruk før 3. kvartal er ferdig. Alle brannvesen må inngå driftsavtale med DNK I løpet av 2015 må alle brann- og redningsvesen inngå tjenesteavtale med DNK for drift og brukerstøtte på radioterminaler til bruk i Nødnett. Ett av vilkårene for å være bruker av Nødnett er at det inngås en tjenesteavtale som regulerer drift og brukerstøtte for utstyret. DNK har ansvaret for driftstjenester og brukerstøtte til brukere innen brann- og redning, samt nye brukergrupper. Tjenesten leveres av DNK ved Brukertjenestesenteret / Branns driftsorganisasjon (BTS/BDO). Innen 1. januar 2016 må alle brukerorganisasjoner som mottar driftstjenester fra BTS/BDO inngå en «tjenesteavtale for drift av radioterminaler i Nødnett». Avtalen vil regulere forholdet mellom brann- og redningsvesenene og DNK på drift og vedlikehold av radioterminalene. Last ned avtalen og les mer på DNKs nettside DSBs anbefaling om personsøkere DSB mener at radioterminalen skal være tilgjengelig for brukeren til enhver tid, når vedkommende er i beredskap. En av hovedgevinstene med radioterminalene er at alle mannskaper kan kommunisere med hverandre, også i en tidlig fase, samt motta taleinformasjon fra 110-sentralen. DSB mener personsøker kan være et nyttig supplement i særlige tilfeller hvor arbeidssituasjonen gjør det vanskelig å bære radioen på seg hele tiden. Personsøkeren fungerer da som et tillegg, men ikke en erstatning. Dette forutsetter at radioterminalen alltid er ladet og tilgjengelig, slik at den raskt kan tas i bruk dersom ut alarmering mottas på personsøkeren. Dagens utalarmering baserer seg på tale fra operatør til utrykningspersonell i utrykningsfasen via radioterminalen. Dette støttes ikke av person søkerne. De to typene personsøkere som er godkjent i dag er vid ere uten ekstern antenne og man kan forvente dårligere dekning sammen lignet med en fullverdig TETRA-radio. Vi holder også på med planlegging av årets andre erfaringssamling. Vi har invitert alle 110-sentralene i hele Norge, og ønsker å vri fokuset i større grad mot erfaringer fra normal drift, uten at vi skal glemme de regionene som fortsatt er i prosjektfasen. Jeg gleder meg til å møte alle som kan komme 14. og 15. oktober i Trondheim. Høsthilsen fra Geir Jahrsengene Mange markeringer av oppstart med Nødnett innen brann- og redning i vente høsten DSB NYHETSBREV / NØDNETT

3 Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like og jevnlig oppdateres i Vision Boss. Gode rutiner for håndtering av Vision Boss reduserer risikoen for at feil oppstår i forbindelse med utalarmering. I Vision Boss er det mulig å legge inn tidsplaner for seks måneder fram i tid av gangen. For å holde ved like kunnskapen om hvordan bruke systemet er det viktig å bruke Vision Boss relativt ofte. DSBs opplærings instruktører i Vision Boss presiserer dette på alle kurs, og anbefaler at tidsplanen som minimum oppdateres en gang per måned. Tidsplaner for brann- og redningsvesen er levende og må jevnlig oppdateres med endringer. Innenfor en periode på seks måneder vil de aller fleste brann- og redningsvesen ha behov for endringer som gjør at man må inn og justere tidsplanene. Ved slike tilfeller vil det også være naturlig å forlenge tidsplanene. Skulle det likevel komme en lengre periode uten endringer, er det kritisk viktig for å sikre mulighet for utalarmering, at tidsplanene forlenges i Vision Boss, slik at 110-sentralene med ansvar for utalarmering kan gjøre sin jobb på en effektiv måte når hendelser oppstår. Dersom de med ansvar for tidsplanene i et brannvesen uansett er inne i Vision Boss minst en gang per måned, og da som minimum forlenger tidsplanene med en måned til, vil det være en enkel og liten jobb å holde tidsplanene oppdatert og ajour. Skulle det oppstå en krise, og det haster, vil også oppdateringsansvarlig være godt kjent med hvordan man gjør dette. Samtidig som brannvesenene sikrer å ha gyldige og riktige tidsplaner for en lengre periode fram i tid i Vision Boss, er det også viktig at 110-sentralene med ansvar for utalarmering, har gode rutiner hos seg for å sjekke at alle brannvesen er oppdatert til enhver tid. 110-sentralene skal også selv kunne ta nødvendige grep dersom det mot formodning skulle bli behov for det. Med faste og gode rutiner for oppdateriang av tidsplaner i Vision Boss unngår man å havne i en situasjon hvor ingen utalarmeres grunnet feil i tidsplanene. DSB NYHETSBREV / NØDNETT

4 Nasjonalt sambandsreglement for brann- og redningsvesen revideres DSB er i gang med å revidere nasjonalt sambandsreglement for brann- og redningsvesenet (nivå 2). Fokuset vil være å revidere brannspesifikke elementer ut fra erfaringer med bruk av Nødnett de siste årene. Representanter fra 110-sentralene deltar i revisjonsarbeidet. I forbindelse med nærpolitireformen og større distrikter vil det også blir behov for å gjøre endringer i felles sambandsreglement for nød- og beredskapsetatene (nivå 1). Fra arbeidsmøte for revisjon av sambandsreglement i DSB i august På bildet fra h: Kaj Hagberg (DSB), Ragnar Kvennodd (OBRE), Rune Vårdal Paulsen (Agder 110-sentral), Heidi Løfqvist (DSB), Kristian Bording (DSB), Kjetil Vikås (Møre og Romsdal 110-sentral), Robin Aasheim (Hordaland 110-sentral). Arbeidsgruppe vurderer behov for reserveløsninger for nødnettutstyr ved 110-sentralene Nødnettutstyret som leveres til landets 110-sentraler har i stor grad innebygd redundans for hendelses kritiske operasjoner. Samtidig stiller brannregelverket krav om at 110-sentralene skal kunne drifte nødmeldetjenesten til enhver tid. En arbeidsgruppe skal nå vurdere behovet for ytterligere tiltak for å sikre tilgjengelighet til 110-tjenesten. Arbeidsgruppen, som består av representanter fra 110-sentralene, Branns driftsorganisasjon, brannog redningsvesenene og DSB, skal beskrive og vurdere: reserveløsning for innkommende nødanrop på kontrollrommet reserveløsning for utalarmering fra kontrollrommet reserveløsning for kommunikasjon / trippelvarsling med de andre nødetatene Basert på risiko- og sårbarhetsmetodikk skal arbeids gruppen identifisere de områdene og komponentene som er kritiske for tjenesten og beskrive de løsningene som finnes innenfor dagens Nødnett-leveranse. Videre skal arbeidsgruppen gjøre en vurdering av behov for ytterligere sannsynligshetsreduserende og/ eller konsekvensreduserende tiltak ved utfall av funksjonalitet ved 110-sentralene. Fylkesmannen og Nødnett Fylkes mannen i Østfold anbefaler at DSB og DNK ser på muligheten for at Nødnett kan tas i bruk som sambandsløsning også av fylkesmennene, kommunene og regionale beredskapsaktører. Dette framgår i en ny rapport utarbeidet i forbindelse med et ettårig samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Østfold, DNK, fire kommuner i Mosseregionen og lokale og regionale beredskapsaktører. Prosjektet avgrenset seg til å prøve ut Nødnett som krisesamband og reservesamband. DNK har i prosjektperioden lånt ut radioterminaler til prosjektdeltakerne og gitt opplæring i bruk. Erfaringene fra prosjektet er positive. Prosjektdeltakerne vektlegger blant annet mulighet for gruppesamtaler og at mange aktører nås samtidig, individuelle samtaler, driftsrobusthet og avlyttingssikkerhet som viktige egenskaper ved Nødnett. Samtidig pekes det på at et radiosambandssystem krever jevnlig bruk, øvelse og dedikerte ansvar lige for å fungere godt. Forhold mellom samband og loggverktøyet CIM er også et moment som tas opp i rapporten. Les rapporten her! 4 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

5 Bredt bruksområde for Nødnett innen kommunale tjenester i Aurskog-Høland «Vi må se til å komme oss på Nødnett», uttalte ordfører i Aurskog-Høland i 2013 da strøm, fasttelefon og mobiltelefon falt ut rett før de ansatte skulle gå hjem for dagen. Dette ble starten på det som nå har blitt et eget pilotprosjekt. I ett år framover skal en rekke kommunale tjenester i Aurskog-Høland prøve ut bruk av nødnettradioer. En brannmann kom tilfeldigvis innom kommunehuset akkurat da strømmen hadde gått den aktuelle dagen i Brannmannen hadde nødnettradio og kunne demonstrere full kontakt med 110-sentralen. Etter dette startet kommunen en prosess i samarbeid med DNK som munnet ut i det som nå har blitt et eget pilotprosjekt for så kalt bredt bruksområde for Nødnett innen kommunale tjenester. Kommunale tjenester som vannverket, kriseledelsen ved ordfører og rådmann, barnevernstjenesten, personell innen psykiatri og flyktningetjeneste, hjemme sykepleie og utekontaktene som arbeider med ungdom ute i felt, er blant tjeneste yterne som skal prøve ut radioterminaler det kommende året. I tillegg er det lokale e-verket med. Til sammen har kommunen 40 radioterminaler fordelt ut på de ulike tjenestene. Vi har med jevne mellomrom hatt flere dårlige erfaringer med strøm utfall og brudd i fasttelefoni, mobiltelefoni og trygghetsalarmer, forklarer beredskapskoordinator i Aurskog- Høland, Dagfinn Lunner. Han viser til at mobildekningen også generelt er svært varierende i kommunen og at ordføreren eksempelvis ikke har mobildekning hjemme i boligen sin. Dette har vært et viktig utgangspunkt for å vurdere et breiere bruksområde for Nødnett, sier Lunner. Allerede i 2011 i årlig beredskapsmelding til kommunestyret ble det nevnt at kommunen burde undersøke mulighetene med Nødnett. Samtidig viste hjemmetjenesten interesse for nødnett, og ulike hendelser har bidratt til å forsterke behovet, forklarer Lunner. I siste helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen ble det også pekt på sikkerheten til ulike tjenesteytere i kommunen. Nødnettradio til ansatte ble anbefalt som ett av tiltakene for å redusere risiko. Beredskapskoordinator Dagfinn Lunner og ordfører Jan Mærli. Foto: DNK Hjemmetjenesten kjører for eksempel over lange avstander aleine, og i noen tilfeller kan tjenestepersonell oppleve krevende situasjoner f. eks. relatert til rus. Å ha en nødnettradio som gir bedre mulighet for sikker kommunikasjon er da en trygghet, forklarer Lunner. Lunner viser også til erfaringer med bruk av Nødnett fra større arrangement i kommunen. I sommer brukte utekontaktene våre Nødnett under en stor midtsommerfest som ble arrangert. Røde Kors var også til stede på festivalen, men utekontaktene og Røde Kors kunne ikke snakke sammen over Nødnett. Nå skal samme musikkfestival arrangeres igjen i august. Da håper vi at de kommunale utekontaktene kan kommunisere med Røde Kors på en felles talegruppe, sier Lunner. Pilotprosjektet skal kjøres i ett år framover. Etter en evaluering skal kommunen deretter ta stilling til om de skal tegne fast abonnement med DNK. DSB NYHETSBREV / NØDNETT

6 Hva skjer ute i branns regionale prosjekter om dagen? Hordaland 9. september tok brann- og redning i Hordaland i bruk første del av nødnett leveransen. Alle brannmannskaper har dermed tatt i bruk sine nye radioterminaler til samband, men bruker sine gamle radioer til å motta utalarmering. Nå gjenstår siste forberedelser før 110-sentralen også tar i bruk nytt oppdragshåndterings verktøy 28. oktober. 110-operatørene skal på opplæring i Stavern for siste del av leveransen i uke I tillegg skal det gjennomføres testing av at konfigurasjonen av oppdragshåndteringsverktøyet er riktig og at alle mannskaper mottar utalarmering. Sogn og Fjordane 23. september tok brann- og redning i Sogn og Fjordane i bruk første del av nød nettleveransen. Alle brannmannskaper har dermed tatt i bruk sine nye radioterminaler til samband, men benytter sine gamle radioer til å motta utalarmering. Siste del av nødnettleveransen, nytt oppdragshåndteringsverktøy, tas i bruk 4. november. Operatørene ved 110-sentralen skal på siste del av opplæring i Stavern i uke I tillegg skal det gjennomføres tester av konfigurasjon og utalarmering. Sør-Trøndelag 110-operatørene avsluttet siste del av opplæring i ny kontrollromsleveranse i Stavern i uke september tar brann- og redning i distriktet i bruk hele nødnettleveransen. De går da over i ordinær drift med Nødnett og innføringsprosjektet er ferdig når Lessons Learned er gjennomført og sluttrapport levert til DSB. Nord-Trøndelag 110-operatørene avsluttet siste del av opplæring i ny kontrollromsleveranse i Stavern i uke september tar brann- og redning i distriktet i bruk hele nødnettleveransen. De går da over i ordinær drift med Nødnett og innføringsprosjektet er ferdig når Lessons Learned er gjennomført og sluttrapport levert til DSB. Bodø 110-sentral For tiden gjennomføres det lokale undersøkelser av levert dekning i regi av brannvesenene og regionalt prosjekt. 2. september gjennomførte DSB, DNK, Branns driftsorganisasjon og leverandør en befaring av nybyg get for ny 110-sentral i Bodø. 9. nov ember skal ny 110-sentral være klar gjort for installasjon av nødnettleveransen. Da kommer Branns driftsorganisasjon til 110-sentralen for en siste avsjekk. I uke 47 starter Motorola på første del av installasjonen av nødnettutstyr. Avsluttende akseptansetest av utstyret levert til kontrollrommet skal gjennom føres i januar Radionettet i distriktet er ferdig og klart til bruk. Brann- og redningsvesenene tar derfor i bruk sine radioterminaler allerede 21. oktober, selv om nødnettleveransen ikke er tatt i bruk av 110-sentralen. Her blir det en overgangsperiode hvor brannmannskaper bruker nødnettradioene til å kommunisere med hverandre og de andre nødetatene. Kommunikasjon med 110-sentralen vil også foregå med nødnettradioer. Troms For tiden gjennomføres det lokale undersøkelser av levert dekning i regi av brannvesenene og regionalt prosjekt. Operatørene ved 110-sentralen i Tromsø skal på opplæring i første del av kontrollromsleveransen (ICCS) i uke I uke 45 tar brann og redningsvesenene i distriktet i bruk ICCS-delen av leveransen. Brannmannskapene vil fra da av benytte nødnettradioer til alt bortsett fra å motta utalmering. I uke skal 110-operatørene igjen på opplæring i siste del av leveransen (Vision), også nytt oppdragshåndteringsverktøy tas i bruk i uke 50. Finnmark All installasjon av radioterminaler i brannbiler i distriktet er gjennomført. Det samme er superbrukeropplæring i radioterminaler. Lokale undersøkelser av levert dekning i regi av brann vesen og regionalt prosjekt på går nå. Opplæring i Vision Boss skal gjennomføres i uke Ved 110-sentralen i Hammerfest ble avsluttende aksep t ansetest av kontrollromsleveransen gjennomført i uke operatørene skal på opp læring i første del av nødnettleveransen (ICCS) i uke deretter tas denne delen i operativ bruk av 110-sentralen og brann- og redningsvesenene i distriktet i uke 46. I uke skal operatørene igjen til Stavern for opplæring i nytt oppdragshåndteringsverktøy (Vision). I uke 51 tas hele nødnettleveransen i operativ bruk av brann- og redning i Finnmark. 6 DSB NYHETSBREV / NØDNETT

7 Bilde 5: Fra GoLive ICCS brannog redning i Hordaland. Fra befaring ved Bodø 110-sentral. Fra GoLive ICCS Sogn og Fjordane. På bildet fra v Roy Humlestøl, Dag-Erik Lauritzen og Terje Brandsøy. Fra siste installasjoner av radioer i Sør-Varanger kommunes brannbiler. DSB NYHETSBREV / NØDNETT

8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Rambergveien 9, 3115 Tønsberg Telefon , Faks Retur Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Tønsberg AKTUELT Besøk DNKs nettsider for mer informasjon om Nødnett: ISSN

Unngikk sambandskaos med Nødnett

Unngikk sambandskaos med Nødnett NYHETSBREV Nødnett Nr. 3 Mars 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE Unngikk sambandskaos med Nødnett I juli 2014, to måneder etter at Nødnett ble åpnet i Nordre Buskerud, medførte et lynnedslag at det brøt ut brann

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT

Nyhetsbrev. Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Nyhetsbrev Desember 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERENS HJØRNE MOTOROLAS WEB FOR TILLEGGSUTSTYR ER ETABLERT Motorola har nå etablert en egen web shop som dekker alle tilbehør som er definert i

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT

Nyhetsbrev. Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE BRANN- OG REDNINGSVESEN I VESTFOLD HAR TATT I BRUK NØDNETT Nyhetsbrev Juni 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Geir Jahrsengene ble ansatt som ny prosjektleder i DSB 1. juni og gleder seg til mye spennende aktiviteter i branns innføringsprosjekt

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev MOTOROLA-TERMINALER TIL FASE 2 OG 3 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Oktober 2013 NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Det er aktive og spennende dager i Nødnettprosjektet for tiden. Det pågår aktiviteter i hele landet for at nettet skal rulles ut som planlagt innen

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet Nødnett magasinet - En utgivelse fra DNK 2013/2014 Bygger ut i høyt tempo Det pågår bygging og nødnettaktiviteter i hele landet. Side 26-31 Hva tror folk om Nødnett? DNK har spurt folk om de vet hva Nødnett

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN

KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN KOMPETANSE PÅ OPERASJONSSENTRALEN Innholdsfortegnelse Forord... 5 1 INNLEDNING... 6 1.1 Mandatet for arbeidet godkjent 11.2.2013... 6 1.2 Forprosjektgruppens sammensetning... 8 1.3 Gruppens arbeid... 8

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer